A végzetes egyetértés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végzetes egyetértés"

Átírás

1 A végzetes egyetértés Szuezi-válság és az Ikerkonfliktus - CZÉH TAMÁS;

2 Bevezető Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár furcsának tűnhet gondolatindító kérdésem egy háborús konfliktust tárgyaló dolgozat első soraiban, mégis úgy gondolom, kellően képes bemutatni a szuezi ügynek azon oldalát, melyre írásom során szeretnék rávilágítani. A kérdés hipotetikus, mégis elgondolkodtató. Maga a felvetés Edward Lorenz-től, a Pillangó - effektus (Butterfly effect) megalkotójától származik. Hipotézise szervesen beleilleszkedik a káoszelméletbe, annak kiindulópontjára enged következtetni. Lorenz szerint ugyanis, ha egy bonyolult rendszerben megváltoztatjuk a kezdeti feltételeket (alapvető értékeket), a rendszer hosszú távú működésében is nagymértékű változás következik be. Ebből a megfigyelésből következik az elmélet híveinek tézise, miszerint egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a túloldalon. Az előzőekben röviden ismertetett Pillangó effektus véleményem szerint rendkívül találóan képes leírni a hatalmak, nagyhatalmak világot befolyásoló lépéseit. Nem kell mást tennünk ugyanis, mint az elmélet bonyolult rendszerébe a világtörténelmet és az államok kapcsolatát elhelyeznünk, és máris igazolást kap az elmélet létjogosultsága. Az emberiség története ugyanis nagyon sok olyan fordulópontot, évszámot tartalmaz, melynek hatásai közvetetten, vagy közvetlenül befolyásolták a következő generációk gondolkodását, életmódját. Ezek a fordulópontok mindig valamilyen változásnak a kezdőpontját adják meg. Ilyen fordulópont volt a XX. század derekén Az év, amikor a hidegháborús kontextusában a két szuperhatalom az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió bizonyos értelemben, de egyetértettek egymással. Az év, amikor mindenki számára világossá vált, hogy Nagy-Britannia és Franciaország többé nem világalakító nagyhatalom, s végül mindenki számára világossá vált, hogy kicsi országunk, Magyarország ismét háttérbe szorult nemzetközi színtéren. Az 1956-s év, mint a szuezi-válság éve vonult be a világtörténelembe. Ez a konfliktus azonban nem az egyetlen volt ebben az esztendőben, hiszen Hazánkban szintén 1956-ban tört ki az elnyomó szovjetrendszer ellen függetlenségi forradalom. Nemzetközi szintéren azonban azt kell megállapítanunk, hogy az afrikai-válság tekinthető a visszatérve kicsit kiinduló elméletünkhöz a pillangó szárnycsapásának, s a vihar a hatalmas változás 2

3 más szintéren (tereken) csapódott le. (Magyarország) Ez az összefüggés a szakirodalomban, mint ikerkonfliktus került megörökítésre. Dolgozatom célja tehát, hogy a szuezi-válság részletes tárgyalása/ismertetése mellett bebizonyítsam az ikerkonfliktus valódiságát s annak létjogosultságát a XX. század közepén, egy olyan korban mely előtt még nagy viharok álltak. I. rész A helyszín A szuezi térség (1. ábra) Közel- Kelet és Afrika határán elhelyezkedő, stratégiailag rendkívül fontos terület. Az emberiség történelme során számtalan esetben játszott fontos szerepet ezen térség, hiszen tökéletes kapocs a két kontinens Ázsia és Afrika között, - valamint tökéletes gát volt a Földközi-tenger és az Vörös-tenger között. Földrajzi helyzetének köszönhetően a történelem során többször megkísérelték összekötni Földközi-tengert a Vöröstengerrel, ám ez csak 1854-ben valósult meg, amikor Ferdinand Marie de Lesseps francia mérnök és diplomata megnyerte Egyiptom alkirályának, Sziad pasának támogatását a csatorna megvalósításához ban létrejön a Szuezi-csatorna Társaság (Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez), melynek megállapodás szerint két tulajdonosa volt: Franciaország és Egyiptom. A társaság 99 évre kapta meg a koncessziót (1869-től kezdődően, amely jogot adott hajózási, révkalauzolási és vontatási díj szedésére a csatornán, valamint a kikötőkön való áthaladás jogáért). Ezen jogok a koncesszió lejártával visszaszálltak volna az egyiptomi kormányzatra. Ugyanakkor a társaság kötelezte magát, hogy a csatornát semleges területként építi ki, amely nyitva áll minden kereskedelmi hajó előtt, nemzetállami megkülönböztetés nélkül, a teljes egyenjogúság elve alapján. A felsorolt feltételek mentén a csatorna megnyitására 1869-ben került sor ben azonban az építési költségek miatt Egyiptom a csőd szélére került, így kénytelen volt 44%-os részesedését Nagy-Britanniának eladni. A Szuezi-csatorna brit és francia többségi tulajdonba került. A gazdasági csőd Egyiptomban felkeléseket robbantott ki, melynek természetesen a célpontja az európai hatalmak voltak. Válaszlépésként Nagy-Britannia néhány napra katonáival lezárta a csatornát. Hamar világossá vált, hogy lehetetlen a helyzet megoldása nemzetközi garancián alapuló rendszer nélkül. Így született meg a konstantinápolyi egyezmény 1, mely elismeri a Szuezi-csatorna semleges 1 Az egyezményt 1888 márciusában került aláírásra, melyben Nagy-Britannia, Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Oroszország és Törökország vett részt. 3

4 státusát és nemzetközi vízi út jellegét, vagyis, hogy minden állam kereskedelmi- és hadihajója számára biztosítani kell az áthaladás jogát. Ugorva egy kicsit az időben, Nagy-Britannia visszaadta formálisan 1922-ben az 1914 és 1922 között brit protektorátus státuszú Egyiptom függetlenségét. Azonban a szuezicsatorna fennhatósága továbbra is brit kézben marad, hogy biztosítsák a csatorna függetlenségét ban az Izrael Állam megalakulására adott válaszként a sajátos szuverenitással rendelkező Egyiptom megtagadta azon hajók áthaladását a csatornán, melyek Izraelbe tartottak vagy onnan indultak a konstantinápolyi konvencióra hivatkozva július 26-án újabb változások történtek. Faruk egyiptomi királyt lemondatták, és a hatalmat a szabad tisztek mozgalma szerezte meg. Az új rendszer vezetője Nagib tábornok, majd Nasszer ezredes lett ben amerikai nyomásra- Nagy-Britanniának kénytelen volt megállapodnia Egyiptommal, és az ott állomásozó csapatokat kivonnia 1956-ig. Nemzetközi mozgásterét növelendő Egyiptom 1955 októbere és 1956 áprilisa között kölcsönös segítségnyújtási szerződéseket kötött Szíriával, Szaúd-Arábiával és Jemennel. Továbbá fegyvervásárlási szerződéseket kötött (Csehszlovákia közvetítésével) a Szovjetunióval (amely ezen kapcsolatokon keresztül kezdte meg befolyásának kiépítését a Közel-Keleten) is. II. rész A pillangó szárnyai Ahogy az előző rövid történeti áttekintőből is kitűnik, a szuezi térség a XIX.-XX. század egyik legtöbbet vitatott pontja volt. A XX. század második felében a hidegháborús kontextusban-, vagyis egy polarizált világban a csatorna birtoklása rendkívül fontossá vált, mint kereskedelmi, mint gazdasági, s mint ideológiai szempontból egyaránt. Ehhez a képhez szervesen kapcsolódik történetünk főszereplőjének, Egyiptomnak helyzete. Pontosabban egy személy: Gamal Abdal Nasszer ezredes. S itt egy pillanatra meg is kell állnunk, hiszen események pontos megértéséhez nélkülözhetetlen az ezredes ismerete. Koroktól, nemzetektől függetlenül mindig születtek és születni is fognak olyan emberek, akik világot akarják megváltoztatni. Nasszer ezredes is ilyen volt, azzal a különbséggel, hogy lehetősége, kvalitása is volt az események befolyásolásához. Egy karizmatikus, nacionalista embernek 2 Egyiptomi indoklása az volt, hogy a szóban forgó terület az ENSZ KGY 181.sz. határozat szerint nem képezte Izrael részét. 4

5 természetesen nem is lehet más célja, mint a saját nemzetének felemelkedésében részt venni, irányítani azt. Így Nasszer hatalomra kerülése után rögtön hozzáfogott Egyiptom hatalmának megerősítéséhez, s egyúttal kihasználva az akkori polarizálódott világot egy harmadik pólust létrehozni az arab világból, melynek ő és Egyiptom lenne a vezetője. Ez volt a nasszerizmus. Nasszer 1954-s hatalomra kerülés után azonnal bejelentette nagy tervét, miszerint duzzasztógátat kívánt építeni a Níluson Asszuánnál, hogy megszelídítse a folyó termékeny áradását 3. Hérodotosz a maga idejében ezt írta: Egyiptom a Nílus ajándéka. Nasszer be kívánta írni nevét az egyetemes történelembe: általa a gát lesz ajándék az ország számára ben tehát elkészült a terv, azonban hamar világossá vált, hogy Egyiptom képtelen saját erőből felépíteni a gátat. Így az ország egy kérdéssel fordult a nemzetközi élethez: Ki segít nekünk?! Mindezt tették egy olyan korban, amikor minden egyes nemzetnek, a Föld minden egyes részletének stratégiailag fontos szerep jutott. Ha egy ország segítséget kért, mind a két szuperhatalom rögtön reagált, s megpróbálta a saját táborában tudni az adott nemzetet. Egyiptom földrajzi elhelyezkedése pedig tovább növelte az előzőekben említett hatást. Először az amerikaiak reagáltak a kérdésre, mely végül december 17-ei megállapodásban öltött testet: így az amerikaiak 56 millió, az angolok 14 millió, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, vagyis a Világbank 200 millió dollár folyósítására vállalt kötelezettséget. 5 Az összeget természetesen ellenőrzés mellett lehetett volna felhasználni, ami a nyugati hatalmak képviselőinek a folyamatos jelenlétével ment volna végbe. Egyiptom azonban ezt nem szerette volna, hiszen egy új gyarmatosítás jeleit vélték benne felfedezni. Az Egyesült Államok térnyerését Észak-Afrikában a Szovjetunió nem engedhette, így 1956 nyarán, az új szovjet külügyminiszter vezényletével a Szovjetunió felajánlja, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül hajlandó finanszírozni a gátépítés tervét. Az Egyesült Államok felfigyelve arra, hogy Egyiptom egyre több kapcsolatot próbál kialakítani a Szovjetunióval szovjet fegyverek és szakértők a Nílus partján-, John Foster Dulles kijelentette, hogy a gát tervének finanszírozását befagyasztották. Válaszlépésként július 26.-án Nasszer bejelentette a szuezi-csatorna államosítását, s a csatorna használatából származó bevétellel az ország maga fogja felépíteni a gátat szovjet segítséggel. 3 A Nílus áradása csak két hónapig tart évente, de a gát segítségével ez az idő egész évre kitolható lett volna. 4 Denis Lefebvre: A szuezi ügy; Osiris Kiadó, Budapest, 1999.; 26. oldal. 5 Denis Lefebvre: A szuezi ügy; Osiris Kiadó, Budapest, 1999.; 28. oldal. 5

6 III. rész Válaszlépések Ha végignézzük a nemzetközi fogadtatását Nasszer cselekedetének, akkor azt mondhatjuk, hogy a kér szuperhatalmat leszámítva melyeknek válaszlépéseit későbbiekre hagyva- a három nagy vesztes Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael. A briteket és a franciákat a két fő részvényes igen meglepte és felháborította az eset. Mindkettőjük, mint régi nagy hatalmak, a büszkeségük megsértését, nagyhatalmi státuszuk elvesztését látták az államosításban. Nem maradt más lehetőség, mint a háború. Így, hosszú tárgyalások és a békés megoldások keresése után a három hatalom úgy döntött, fegyverrel ad hangot akaratának. Fontos volt azonban a kivitelezés, a háttértörténet megteremtése, hiszen sem Nagy- Britannia, sem Franciaország nem akarta az agresszor hálátlan szerepét felvállalni. Így a három ország együtt összedolgozva sévres-i titkos megállapodás- megalkották Muskétás Tervet. Fontos volt tehát, hogy a hatalmuk szuezi térség visszaszerzése mellett megtartsák a független nagyhatalmak szerepét. A terv alapján tehát a színpad a szuezi térség sínaifélsziget volt- és a két főszereplő: Izrael és Egyiptom. Vagyis az izraeli hadseregnek a Szuezicsatorna vonaláig el kellett foglalnia Egyiptomot, a britek és franciák pedig ezután látszólag békéltetőként lépnek fel és felajánlják Egyiptom megvédését, amihez katonailag meg kell szállniuk a csatornát. Fontos volt tehát, hogy a haditerv végrehajtása során/után ne hulljon le a függöny. Azonban a haditerv nem úgy ment végbe a valóságban, mint ahogy azt a vezetők megálmodták. Izrael október 29.-én lerohanta a Sínai-félszigetet, - s miután Nasszer visszautasította Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumát- a két nagyhatalom elkezdte bombázni Egyiptomot. November 5.-én francia és angol ejtőernyősök támadnak Port-Szaid ellen. Az erőviszonyok a hármas koalíció előretörésekor összesen hatvanhétezer jól felszerelt katonát tudott felvonultatni Nasszer ötvenezer egyiptomi fegyverese ellen.(2. ábra) Azonban másnap, november 6.-án olyan esemény történt, amire azelőtt senki sem számított: az Egyesült Államok felszólította Párizst és Londont a harcok azonnali beszüntetésére. Anglia és Franciaország november 6.-án 24:00 órára elrendelte a tűzszünetet. Ezt követően a két szembenálló fél tevékenységének ellenőrzése érdekében az ENSZ katonai erőket hozott létre. (UNEF I.) Az ENSZ garantálta a Szuezi-csatorna övezetében és a Tiran-szoros kijáratánál, hogy Izrael használhassa a Tiran-szorost, így hajói kijuthattak az Akabai-öbölből a Vöröstengerre. 6

7 IV. rész Konfliktuskezelés Az események leírása után szükséges egy kicsit a dolgok mögé tekinteni, így fontos megvizsgálnunk a két szuperhatalom hozzáállását, valamint a háborúban résztvevő nemzetek, s egyúttal az ENSZ válságkezelési metódusát. Fontos, hogy megértsük, a XX. század második felében egy országnak, egy nemzetnek kettő - és fél - lehetősége volt arra, hogy nemzetközi szintéren elhelyezze és definiálja magát. Az adott ország csatlakozhatott az USA tömbjéhez, vagy a Szovjetunió kommunista világához, vagy megpróbálhatott függetlenségre (el nem kötelezettnek maradni), ami valójában egy létező is meg nem is kategóriának felelt meg. Így a szuperhatalmak, mint a jó sakkjátékosok felosztották a világot, s sakkban tartva egymást. Ha valahol űr támadt, azonnal megjelent mindkét hatalom, - természetesen attól is függően, hogy az adott ország milyen stratégiai pontot jelenített meg a világtérképen és megpróbálták az országot a saját tömbjükbe invitálni. Egyiptom is ebbe a szituációba került, azonban Nasszer veszélyes játéka olyan helyzetbe hozta országát, melynek jövője megjósolhatatlanná vált. Egyszóval, minden állam jelene és jövője a két hatalom viszonyától függött. A Szueziválság idején az Amerikai Egyesült Államok élén Eisenhower elnök állt, valamint külügyminisztere: John Foster Dulles. Mind a ketten elkötelezték magukat a válság békés rendezése mellett. Nem szerettek volna fegyveres konfliktusban részt venni Egyiptom ellen, ugyanis nem akarták országukat olyan hírbe hozni, mintha gyarmatosítóként jelenne meg Afrikában. Maga Dulles is úgy gondolta, hogy csupán gyarmati zűrzavarról van szó, melyhez szerinte az USA-nak, ha meg akarja őrizni erkölcsi tisztaságát, semmi köze nem lehet 6. Az Atlanti óceán másik oldalán, Nagy-Britannia azonban már nem osztotta szövetségesének a véleményét. Miniszterelnök, Anthony Eden kísérteties hasonlóságot látott a szuezi ügy és az 1938-s hitleri Anschluss között. Azon túl, hogy ez az eset megtépázta az amúgy is a sikerein túljutott Brit Birodalmat, Eden egy nagyobb terv első lépését látta benne. Így a britek elhatározták, ha nem sikerül tárgyalásos úton megoldani a problémát, akkor megoldják ők háborúval, méghozzá preventív megelőző háborúval. A megelőző háború gondolata nem új keletű az angolszász védelempolitikában. Nicholas John Spykman amerikai stratéga, 1942-s írása is már árnyaltan megfogalmazza a megelőző háború fontosságát, amikor 6 Henry Kissinger: Diplomácia, Panem Kiadó, Budapest, 1999.; 526. oldal. 7

8 a következőt állítja: a II. világháború küzdelmei és áldozatai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a hatalmi különbségeket könnyebb egyensúlyba hozni akkor, amikor azok még kisebbek márciusában még 20 millió dollár költséggel s egy fős hadsereg bevetésével elkerülhető lett volna a világméretű konfliktus 7. A kiragadott idézet szerint egy hatékony beavatkozás alkalmazásával elkerülhető lett volna a II. világháború. Ez a megelőző háború alapja: hatékony beavatkozás jó időben és a jó helyen a nagyobb károk elkerülése érdekében. Franciaországnak is fontos volt az Észak-Afrikai helyzet mielőbbi rendezése. A franciák szomorúan konstatálták ez időben, hogy nagy nemzetük visszasüllyedt a középszintű államok mocsarába. Emlékeikben még és francia nacionalizmusban - élt a nagy gyarmattartó Franciaország képe, a valóság azonban teljesen már mutatott. Franciaország nemcsak az indokínai-, hanem a szíriai és libanoni térségben is elvesztette befolyását az ös brit beavatkozást követően november 1-jén pedig kirobbant az algériai háború. Az akkori francia vezetés úgy gondolta, ha a szomszédos nasszeri Egyiptomot megbüntetik, Algériában alábbhagynak a harcok, s minden marad a régiben. Franciaországnak azon túl, hogy politikai indokai is voltak, természetesen gazdaságilag sem volt elhanyagolható kérdés volt számára. (kőolaj) Izraelnek a hangzatos ideológiai/politikai indítékokon túl sokkal prózaibb oka volt a preventív háború megindításához: az életben maradás. Izrael Állam és arab szomszédai között az első arab izraeli háború ( ) lezárásaként csak fegyverszüneti megállapodások jöttek létre, így Izrael folyamatos készenlétben kellett, hogy legyen; készen arra, hogy megakadályozza az arab törekvéseket, amelyek Izrael eltörlését célozták. A folyamatos készenlétben az izraeli titkosszolgálat információkat szerzett Egyiptom Szovjetunióval kötött fegyvervásárlási szerződéseiről melyről az előzőekben márt szóltam -, valamint a határ térségében történő különböző csapatmozgósításokról. Így Egyiptom jelentős hadászati erőfölénybe került Izraellel szemben. A csatorna államosítását követően Egyiptom gazdasági bojkottot hirdetett Izrael ellen, valamint lezárta az Akabai - öblöt az izraeli hajók elől (ahogy erre már korábban is volt példa). Az izraeli kormány látva a nemzetközi helyzetet rájött arra, - az ismert katona, Clausewitz szavaival élve,- miszerint nincsen más eszköze, csak a harc. Szovjetunióban is változások történtek ban meghalt Sztálin. Az új vezető Hruscsov lett, aki megpróbálta egy kicsit élhetőbbé tenni a szovjetrendszert. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb állomása 1956-s XX. Kongresszus, ahol szembenéztek a 7 Nicholas John Spykman, Amerikai stratégia a világpolitikában, in. Csizmadia Sándor, Molnár Gusztáv, Pataki Gábor Zsolt, Geopolitikai szöveggyűjtemény; Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet; Budapest, oldal. 8

9 múlttal és a sztálini rendszer hibáival. Ekkoriban már érzékelhető volt annak a későbbi paradigmaváltásnak az előszele, miszerint az aki nincs velünk, az ellenünk van megváltozott aki nincs ellenünk, az velünk van -ra. Egyiptom esetében is Szovjetunió bevetette a diplomáciai fegyver- és szakértő kereskedelmet mely a későbbiekben a kubai rakétaválságban is tetten érhető lesz -, annak érdekében, hogy Egyiptom tovább szélesítse a kommunista tábor tagjainak számát. (Vagy legalább ne tartozzon az Egyesült Államok szövetségesei közé.) Ez lett volna az elsődleges cél, ami ha nem teljesül, még mindig jobb eset, mintha az amerikaiak tovább szélesítik befolyásolási övezetüket. Szovjetunió tehát várakozó álláspontra helyezkedett. V. rész Az új intézmény éles helyzetben ENSZ és Szuez Az Egyesült Nemzetek Szövetsége létrejötte óta számtalan konfliktusban, háborúban próbálta rávenni a résztvevőket az adott helyzet békés rendezésére több - kevesebb sikerrel. Nem volt ez másképp 1956-ban, a Szuezi-válság idején sem. Ekkor az ENSZ mögött 11 év tapasztalat állt, melysorán a gyarmatok felszabadulásán át a koreai háborún túl egy olyan világot próbált racionálisan működtetni, melynek hatalmi helyzete ezt nem tette lehetővé. Az ENSZ féle megbékélés a négy hatalom között (Nagy-Britannia, Franciaország, Izrael, és Egyiptom) tökéletesen egybe csengett az Egyesült Államok álláspontjával. New Yorkban tehát kikiáltották mint amerikai, mint nemzetközi értelemben- a béke mindenek felettiségét. Amikor azonban a háború elkezdődött, mindenki nagy meglepetésére az Egyesült Államok és a Szovjetunió is elítélte a katonai intervenciót. Így az Egyesült Államok az ENSZ elé vitte az ügyet. 24 órával az izraeli támadást követően október 30-án, javaslatot nyújtott be a Biztonsági Tanácsnak, hogy rendelje el az izraeli csapatok teljes kivonását a fegyverszüneti határok mögé. Az ENSZ BT-ben várható brit és francia vétó miatt ugyanakkor az ügyet az ENSZ Közgyűlés elé (ld. 377A. sz. határozat) vitte Eisenhower, ahol a vétójog már nem volt érvényes. November 2-án az ENSZ Közgyűlés elsöprő többséggel megszavazta az ellenségeskedés beszüntetését (997.sz. határozat). A november 3-4-i és november 5-i ülésen döntés született (999. és 1000.sz. határozat) az ENSZ békefenntartó erőinek a csatorna övezetébe küldéséről. Az Egyesült Államok pedig ezen határozatok gyors végrehajtása mellett tette le a voksát. November 7-én, miután létrejött a brit francia fegyverszünet, az ENSZ Közgyűlése egy olyan afro-ázsiai javaslatot vitatott meg, mely 9

10 szorgalmazta az Egyiptom területén állomásozó valamennyi külföldi haderő kivonását vagyis Izrael sem tarthatta meg a térségben megszerzett pozícióit. Ezt a javaslatot 65 szavazattal, 1 ellenszavazattal (Izrael), és 10 tartózkodás mellett (például Franciaország, Nagy-Britannia, Luxemburg, Laosz, Belgium) elfogadták (1001.sz. határozat). Így november 8-án amerikai nyomásra Izrael elfogadta, hogy kiüríti a Sínaifélszigetet. November 9-én Egyiptom hozzájárult ahhoz, hogy területére nemzetközi haderő települjön, így november 10.-re az ENSZ Rendkívüli Közgyűlése munkáját be is fejezte. VI. rész s a vihar A szuezi-válság áttekintése után dolgozatom utolsó részében szeretnék egy kicsit visszakanyarodni kiindulópontunkhoz, illetve elméletünkhöz, Edward Lorenzhez és a Pillangó-effektushoz. Ahhoz, hogy valóban megértsük, pontosan mi is történt 1956-ban, két eseményt szükséges összefognunk, mely egy időben két helyen játszódót le, s melyek, mint ikerkonfliktusuk került be a világtörténelembe. Ez a két esemény a korábban ismertetett Szuezi-válság és a magyarországi 1956-s forradalom. Egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a túloldalon szól a pillangóhatás alaptézise. Esetünkben az a szárnycsapás a szuezi térségben történt, s a vihar a föld egy másik pontján, Magyarországon (is) következett be. Beismerem, kissé dramatikus képet próbálok festeni az 1956-s év eseményeiről, mégis szükséges, hogy megértsük, a két konfliktus együtt, egymást generálva történt. Ahogy dolgozatom során több alkalommal is felemlegettem, a világot két teljesen eltérő berendezkedésű hatalom szuperhatalom irányította. Esetünkben sem történt ez másképp os év ugyanis nem volt más, mint a végzetes egyetértés éve. Volt egyetemi tanárom, Dr. Fischer Ferenc szavait, gondolatait idézve: 1956-ban a II. világháború után létrejött világpolitikai kapcsolatrendszerek szakítópróba elé kerültek. Mindenekelőtt a Moszkva-Washington viszony alakulása volt perdöntő mind magyar, mind a közel-keleti eseményekre. 8 A két hatalom tehát megegyezik ebben a rendkívüli helyzetben, vagyis mindegyik lemond a másik javára, hogy saját területén szövetségi rendszerén belül rendet tegyen. Így a Szovjetunió hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy az USA vezénylésével megoldódjon a szuezi-ügy, az Egyesült Államok pedig hagyja, hogy a Szovjetunió azt tegye országunkban, Magyarországon, amit csak jónak lát. Október 29. délutánja, az Egyiptom 8 Fischer Ferenc: A megosztott világ; IKVA Kiadó; Budapest; oldal 10

11 elleni támadás perdöntő módon befolyásolta a magyar forradalom nemzetközi feltételrendszerét. Nemcsak a világlapok címoldalán került a Szuez az első helyre, hanem a nagyhatalmak politikájában is ez jelentette az első számú problémát. 9 Magyarország, tehát mint oly sokszor történelmünk során - ismét elszigetelődött. Az angol, francia, izraeli csapatok agressziója egyfajta rábólintást, egyfajta zöld jelzést adott a Kremlnek végzetes tervének végrehajtásához. Az a remény, miszerint a rab népek felszabadítójának tartott Egyesült Államok ígértéhez híven támogatni fogja az országot függetlenségi törekvéseiben, ma már tudjuk, hogy nem volt több üres ámításnál. Az Egyesült Államoknak ugyanis sokkal fontosabb volt a szuezi-térség, mint Magyarország. Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az USA reálpolitikai megfontolásból maradt tétlen. Történt mindez akkor, amikor szovjet részről sem volt már többé titok az atomtitok, s a korábbiaknál sokkal közelebb volt érezhető a III. világháború atomháború - kitörésének végzetes kezdete. S hogy mi lett volna, ha a két esemény nem egyidejűleg zajlik le? Vajon akkor Magyarországnak sikerült volna megszereznie függetlenségét? Sajnos ezt nem tudjuk, nem tudhatjuk. Mindestre az 1956-os év eseményei mára történelemmé váltak, még akkor is, ha csak egy nagyon bonyolult rendszer egyetlen szárnycsapásai is voltak 9 Fischer Ferenc: A megosztott világ; IKVA Kiadó; Budapest; oldal 11

12 IRODALOM 1) Fischer Ferenc: A megosztott világ; IKVA Kiadó; Budapest; ) Salgó László: A szuezi háromszög; Kossuth Könyvkiadó; Budapest; ) Denis Lefebvre: A szuezi ügy; Osiris Kiadó; Budapest; ) Henry Kissinger: Diplomácia, Panem Kiadó, Budapest, ) Csizmadia Sándor, Molnár Gusztáv, Pataki Gábor Zsolt: Geopolitikai szöveggyűjtemény; Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet; Budapest, ) Rákóczi Linda Réka: Izrael, Anglia, Franciaország, érdekharmonizációja a szueziválság kapcsán, (PDF) 7) ( ) 12

13 Az ENSZ BT 118. sz. határozata (részletek) Melléklet Általános rész: 1. A csatornán átvezető forgalom szabad és nyitott lesz közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés nélkül politikai és technikai tekintetben egyaránt. 2. Tiszteletben fogják tartani Egyiptom szuverenitását. 3. A csatorna működése nem fog egyetlen állam politikája alá sem tartozni. 4. Egyiptom és a használók között szerződés fogja meghatározni a vámok és költségek megállapításának módját. 5. A beszedett összegek megfelelő arányát a csatorna felújítására fogják fordítani. 6. Vita esetén a Szuezi-csatorna Társaság és az egyiptomi kormány között függőben levő ügyeket olyan választott bíróság fogja rendezni, amelynek hatásköre és feladata világosan meg lesz határozva, s ugyanekkor intézkedéseket fognak előirányozni a megfelelő összegek befizetése érdekében 2. rész: a Szuezi-csatorna Használóinak Szövetsége megkapta a jogot a résztvevő országokhoz tartozó hajók által fizetett illetékek beszedésére, és az illetékes egyiptomi hatóságoknak együtt kell működniük vele, hogy biztosítsák a csatorna kielégítő működését, valamint a szabad és nyitott átkelést a csatornán az 1888-as egyezménynek megfelelően ábra A szuezi térség a térképen Denis Lefebvre: A szuezi ügy; Osiris Kiadó; Budapest; oldal. 11 Rákóczi Linda Réka: Izrael, Anglia, Franciaország, érdekharmonizációja a szuezi-válság kapcsán, (PDF), 1. oldal 13

14 2. ábra: A hadművelet ( ) 14

Egy pillangó szárnycsapása 1956 októberében

Egy pillangó szárnycsapása 1956 októberében Egy pillangó szárnycsapása 1956 októberében - Szuezi válság és Magyarország kapcsolata- Iránytű Intézet 1 Czéh Tamás Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében 49 Jordán Gyula Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében Kínának a világszervezethez, azon belül a békefenntartáshoz való viszonya kanyargós, több szakaszra osztható utat járt be. Az írás ennek

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés RECENZIÓ Farkas Ádám Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán I. Bevezetés Egészen napjainkig számos, a 20. század történetétől elválaszthatatlan koncentráló-, internáló-, munka- és haláltáborok kérdésével

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

TRAUMÁK ÉS TANULSÁGOK 70 éve ért véget a II. világháború a Távol-Keleten

TRAUMÁK ÉS TANULSÁGOK 70 éve ért véget a II. világháború a Távol-Keleten TRAUMÁK ÉS TANULSÁGOK 70 éve ért véget a II. világháború a Távol-Keleten PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Pólus-politika. -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás

Pólus-politika. -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás Pólus-politika -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás Nem lehet egyszerre a háborúra és a békére is készülni. /Albert Einstein/ Az elmúlt időszak geopolitikai vonatkozású cikkeit vizsgálva azt tapasztalhattuk,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

EU ismeretek Dr. Medina, Viktor

EU ismeretek Dr. Medina, Viktor EU ismeretek Dr. Medina, Viktor EU ismeretek Dr. Medina, Viktor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Dupcsik Csaba A DIAGRAM MINT DIDAKTIKAI ESZKÖZ A diagramok adatsorokat jelenítenek meg látványos formában. Nem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

A tajvani-kínai konfliktus: háború vagy béke? Várnai Gergely PhD hallgató

A tajvani-kínai konfliktus: háború vagy béke? Várnai Gergely PhD hallgató A tajvani-kínai konfliktus: háború vagy béke? Várnai Gergely PhD hallgató Tartalomjegyzék Oldalszám 1. A kommunista-nacionalista ellentét gyökerei Kínában 2. 2. Harc a japán megszállók ellen és a polgárháború

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

Kína gyors felemelkedésével és azzal, hogy az ország várhatóan hamarosan a világ

Kína gyors felemelkedésével és azzal, hogy az ország várhatóan hamarosan a világ A kontinentális erőegyensúly mint az amerikai kínai versengés valószínű modellje Horváth Csaba Barnabás Kína gyors felemelkedésével és azzal, hogy az ország várhatóan hamarosan a világ legnagyobb gazdaságává

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL Az idő egy folyamatos valóság fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál,

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR.

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. HADTUDOMÁNY DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. SZENTESI GYÖRGY A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK A veszély jelentőségére való tekintettel világszerte egyre több és több publikáció

Részletesebben

Lássuk akkor Casey Barrett cikke terjedésének kronológiai sorrendjét.

Lássuk akkor Casey Barrett cikke terjedésének kronológiai sorrendjét. Hornyák Viktor és a Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely hivatalos tiltakozása és nyilatkozata Gyárfás Tamás rágalmaival és lejárató kampányával szemben, Hosszú Katinka doppingvádjával kapcsolatban 2015. május

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi kommunikáció szak Üzleti EU szakirány Levelező tagozat Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájakülönös tekintettel Magyarország

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Fosszilis energiahordozók. Nemzetközi gazdaságtan 10.

Fosszilis energiahordozók. Nemzetközi gazdaságtan 10. Nemzetközi gazdaságtan 10. A kıolaj a világgazdaságban, KÖZEL-KELET és Észak-Afrika Fosszilis energiahordozók Kimerülı, nem megújítható Kıolaj, földgáz Készletek: 70 évre, 3200 mrd hordó (évi 2 % fogyasztásnövekedéssel)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben