ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam : Dr. Tóth Sándor aljegyző

2 Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Eredmények tanévben végzett nevelő-oktató munka Iskolai tanulmányi átlag 3,82 Továbbtanulás eredményei első helyen felvételt nyert 60 fő 71 % második helyen felvételt nyert 9 fő 11 % harmadik helyen felvételt nyert 15 fő 18 fő Szaktárgyi versenyek megyei matematika 3-8. hely 4 fő kémia 4. hely 1 fő német nyelvi 1-6. hely 3 fő technika 1-6. hely 3 fő közlekedési verseny 2. hely 1 fő földrajz 5. hely 1 fő magyar 3-4. hely 2 fő rajz 1. hely 1 fő Rajz - országos 1. hely 1 fő Sportversenyek megyei atlétika 1-6. hely 9 fő labdajáték 1-6. hely 5 cs. atlétika - országos 1-3. hely 3 fő kötélugrás - országos 1-3. hely 5 fő Tanulásban akadályozott tanulók atlétika 1-3. hely 5 fő atlétika - országos 1-3. hely 6 fő atlétika Európa Bajnokság 2-3. hely 1 fő Erdei iskola: 6. évfolyam: 93 tanuló részvételével 4. évfolyam: 45 tanuló részvételével februárjában megszűnt a Rákóczi épületben a melegítő konyha, a felső tagozatos tanulók étkeztetése az F épületben történik. A feladat megszervezése zökkenőmentesen történt, a tanulók kultúrált körülmények között tudnak étkezni. Felújítás: évben felújításra fordítható összeg: 1,5 millió, mely a legfontosabb megoldásra, váró felújításra sem volt elegendő. Táborok: A nyár folyamán, 7 tábor szervezésére került sor, melyen 175 tanulónk vett részt. 1

3 Elnyert pályázatok: Nyári táborok ,- Közoktatásért Közalapítványtól: ,- Világ-nyelv pályázat ,- Sportprogramokra ,- Erdei Iskola tanév ,- Útravaló középiskolára felkészítő ösztöndíjra kiírt pályázatot: 4 tanuló és 3 pedagógus mentor nyerte el. Dokumentumok: Elkészültek az 5 8. osztályai részére a kerettantervek, mely a Pedagógiai Program mellékleteit képezik. Új elemek a tanévben Szöveges értékelés az első évfolyamon Új óraszámok belépése a 7. évfolyamon Módosított Pedagógiai Program bevezetése Új kerettanterv bevezetése az első évfolyamon Létszámleépítés: évben 4 pedagógus álláshely szűnt meg: 1 álláshely felmentéssel, 1 álláshely felmentéssel nyugdíjaztatás miatt 2 álláshely elhalálozás következtében szűnt meg. 5 fő technikai álláshely feladatcsökkenés következtében szűnt meg. Társulás: A tantestület szándéknyilatkozata a társulás megalakítása szempontjából pozitív volt, de az előkészület időtartamát rövidnek ítélte, a társulással kapcsolatos feladatokat, a szervezet működését nem tudta megismerni. Phare program: A évben megvalósítása tovább folytatódott. Minőségbiztosítás: A minőségbiztosítási programban leírtaknak megfelelően elvégeztük a kérdőíves elégedettség mérést a partnerek körében (pedagógusok, tanulók, szülők), az auditálást egyes területeken. A mérés és auditálás eredményeként jelentkező feladatokat a következő tanév munkatervi feladatai között jelenítjük meg. Címzett pályázat: az oktatási központ kialakítására beadott pályázat eredménytelen volt. 2

4 Tanulói létszám kimutatása: Megjegyzés: tanév indítása, feladatok Összes tanulói létszám október 1 i állapotnak megfelelően: 715 fő 1 4. évfolyam 5 8. évfolyam Sajátos nevelési igényű* csoport létszám csoport létszám csoport létszám (átlag: 25 fő) német nemzetiségi (átlag: 22 fő) (átlag 24 fő) német nemzetiségi (átlag: 24 fő) Bejáró tanulók 5 41 (átlag: 8 fő) Napközi, tanulószoba a) tanévhez viszonyítva (740 fő) 25 fővel kevesebb tanuló kezdte meg a tanévet. b) *Kt alapján a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az alsó tagozat átlaglétszáma 10 5 fő, felső tagozat átlaglétszáma 11 5 fő Közalkalmazotti létszám: Nevelő oktató munkát végző közalkalmazottak Nevelő oktató munkát segítő közalkalmazottak Egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazottak megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő igazgató 1 pedagógiai asszisztens 2 élelmezésvezető 1 igazgató helyettes 4 gyógyp. asszisztens 2 szakács 2 tanító 15 oktatás technikus 1 5 konyhai kisegítő 6 tantárgyi fejlesztő 2 iskolatitkár 1 ételszállító 1 tanár 27 1 adminisztrátor 2 tornatermi felügy. 1 könyvtáros 2 2 gyógypedagógus 7 3 napközis nevelő 6 4 fejl. és logopédus 2 összes Megjegyzés: 1 3 fő GYES en levő tanár álláshelyéből 2 fő álláshelyét nem töltöttük be az ellátandó órákat belső helyettesítéssel oldjuk meg. 2 A könyvtárosi munkát a két könyvtárban egy fő könyvtáros látja el. Egy fő könyvtáros jelenleg GYES en van, az álláshelyet nem töltöttük be. 3

5 3 1 fő gyógypedagógus GYES en van, az álláshelyre 1 fő számítógépes rendszergazdát alkalmaztunk a munkaügyi központon keresztül. 4 1 fő GYES en levő napközis nevelő álláshelyére határozott időre alkalmaztunk szakembert. 5 1 fő oktatás technikus fizetés nélküli szabadságon van, álláshelyén 1 fő részfoglalkozású technikust és 1 fő részfoglalkozású teremfelügyelőt alkalmazunk. Óraszámok megnevezés évfolyam saj.nev o. napközi, tanszoba összesen kötelező heti tanórai foglalkozás nem kötelező tanórai foglalkozás* egyéni korrekció, tehetséggondozás csoportbontásra felhasználható óra német nemzetiségi normatíva terhére habilitáció - rehabilitáció felhasználható összes óra pedagógusok kötelező órája órakedvezmény** heti túlóra tervezett*** heti túlóra tényleges Megjegyzés: *A nem kötelező tanórai foglalkozások óraszámát a Kt. megállapítja. Ezt az óraszámot kell felhasználni: a törvény által kötelezően meghatározott tevékenységekre, a nyelvi, technika, informatika foglakozások csoportbontására. A nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni korrekció, tehetséggondozás, csoportbontásra felhasználható óra, habilitáció, rehabilitációra a Kt. által engedélyezett óraszám összesen: óra. ** A Kt. által, meghatározott órakedvezményre jogosultak köre: vezetők (ig=4 óra igh=8 óra), osztályfőnökök (1 óra), munkaközösség vezetők (1 óra), iskolai szakfelelősök (1 óra), szakszervezet, közalkalmazotti tanács vezetői (1 óra ill. 2 óra). ***A tervezett heti túlóra óra, melyből a tényleges felhasználása heti 218 óra, (54 %), amely mutatja az órák átgondolt és szükség szerinti felhasználását. Melléklet: Nem kötelező tanórai foglalkozások kimutatása Feladatok a tanévben 1. A Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok megvalósításának folytatása. Kiemelkedő figyelemmel kezeljük a következő területeket: - új óraszámok, új tantervek bevezetése az és évfolyamon, - új óraszámok, de a régi kerettanterv alapján alkalmazása az évfolyamon - régi óraszámok és régi kerettanterv alkalmazása a és a 8. évfolyamokon. - a tanulói ellenőrzés és értékelés, ezen belül kiemelt a szöveges értékelés tartalma és módszere - a tantárgyi fejlesztés és felzárkóztatás hatékony módszerei 4

6 - az integrációs feladatok lehetőségei, a közösség és személyiségfejlesztés feladatai - az egészségnevelési és környezetnevelési programban meghatározott feladatok - tanulók fizikai állapotának mérése - a Minőségirányítási Programban meghatározott folyamatok megismerése, megfelelő értelmezése, gyakorlati alkalmazása Tervezett új feladat a tanévben: 1. Pedagógiai szakszolgálati egység létrehozása az intézményen belül (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógy testnevelő) 2. Felnőttoktatás feladat felvétele (általános iskola 8. osztályának befejezésére) Szervezési és tartalmi munka Tankönyvek: iskolánk 372 tanulója nyert jogosultságot az ingyenességre. A tankönyvek kiosztása problémamentesen zajlott, az árusítás körülményeit megelégedésre biztosítottuk. A tankönyvek magas ára komoly gondot okoz az ingyenes tankönyvek biztosítására, mivel a központilag kapott támogatás nem fedezi az ingyenes tankönyvek árát. Étkezés: étkezési kedvezményben 230 tanuló részesül szeptember 1 től, központi támogatás következtében 32 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónk ingyenes étkeztetést vehet igénybe. Helyi járat bérletet 293 tanuló kap. Iskolakezdési támogatásban 41 dolgozó részesült, mely a költségvetésben tervezett volt. A kifizetett összeg: ezer forint. Úszásoktatás: Az elmúlt évekhez hasonlóan folytattuk az úszásoktatást. Változás: az úszásoktató az 5. évfolyamon a testnevelő tanár, az alsó tagozatban az uszoda által biztosított oktató. Októberben indult a gyógytorna és a gyógy testnevelés. Napközis csoportok: Az alsó tagozatos napközis csoportok kialakítása megtörtént, melyre az igény nagy. A felső tagozatosoknak délutáni tanulószobát szerveztünk, ahova a tanulók saját elhatározásból, szülő kérésére, szaktárgyi vagy osztályfőnöki javaslatra (szülővel, tanulóval egyeztetve), a családsegítő javaslatára jelentkeznek. Dokumentumok: Elkészült a évre szóló munkatervjavaslat, melyet október 13 án, a tantestület elfogadott. Módosításra kerülnek az alábbi dokumentumok: Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, Belső mérési szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása Adatkezelési szabályzat elkészítése Iskola évkönyve: készítését folytatjuk, megjelentetését a 2006 os évben tervezzük. Szakmai munkaközösségek: száma 13. Ekkora tantestületben különösen fontos a munkaközösségek koordináló, irányító szerepe. Jelentős munkát végeznek a munkaterv összeállításában, versenyek szervezésében, szakmai feladatok megoldásában, az egységes 5

7 felfogás, értelmezés elősegítésében, a különböző tagozatok munkájának összehangolásában. Művészetoktatás: a Harmónia Művészetoktatási Intézmény keretében működnek továbbra is a következő tanszakok: grafika, tűzzománc, textil, fazekas, néptánc, modern tánc. Résztvevő tanulók létszáma: kb.130 fő Személyi feltételek A tanév tantárgyfelosztása a munkaközösségek véleményének kikérésével májusban elkészült. A négy álláshely megszüntetésével bizonyos tantárgyakat tanító szaktanárok magas óraszámban dolgoznak (német, történelem, angol), ami a következő tanévben, minimális mértékben csökkenni fog. Az órarendek készítésénél nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni, sok feltételhez kellett alkalmazkodni, melyet nagymértékben megnehezített, a C épület és a D épület használatának megszüntetése évben három álláshely megszüntetésével kell számolni, melynek előkészítését megkezdtük, és ennek része a menedzsment létszámának csökkentése is. A menedzsment létszámának csökkentése bizonyos problémákat fog felvetni. Mindaddig, amíg az iskola ilyen körülmények között, ilyen szétszórtan működik, szükség lenne a jelenlegi felállásra. Az általános igazgató helyettes, aki egyben minőségügyi vezető, a szakmai tevékenységhez nem tartozó, de azokat meghatározó területeket fogja össze, koordinálja. Az alsó és felső tagozat külön külön épületben működik s a munkahelyi vezetők, igazgató helyettesek nélkülözhetetlenek a szakmai működéshez. Szükséges a gyógypedagógiai terület átfogása, - bár kis létszámmal működik -, de olyan egyedi, speciális problémákat felvető terület, mely igényli a vezető helyettes meglétét szeptemberétől iskolánkban iskolai védőnő kezdte meg működését ben az intézmény főzőkonyhájának élelmezésvezetője nyugdíjba vonult. Az állást meghirdettük, melyre nyolc személy jelentkezett. Mind a nyolc személyt meghallgatva döntöttünk úgy, hogy a legalkalmasabb Fonyódi István, aki veszprémi lakhelyű. Választásának indoka: megfelelő iskolai végzettségű, gyakorlati tapasztalattal (vendéglátó, élelmezésvezető) jó kapcsolatokkal rendelkezik. E meglévő feltételek fontosak, hiszen egy olyan főzőkonyhának az irányítását és működtetését kell felvállalni, mely napi 1000 adag főzésére vállalkozik, éves szinten 30 milliós forgalommal bír. E feladatnak az ellátása anyagi felelősséggel jár, s fontos, hogy a megfelelő tapasztalat, gyakorlat meglegyen. A többi jelentkező nem rendelkezett a feladathoz szükséges gyakorlati tapasztalattal. Ezért választottuk a fent megjelölt személyt, az élelmezés vezetői feladatok ellátására. Tárgyi feltételek: Iskolánk tárgyi feltételei egyre rosszabbak. Az épületek állaga, az udvar minősége, a kerítés hiánya, balesetveszélyes helyek nem biztosítják a tanulók biztonságos iskolai ellátását. Évenként az intézmény költségvetéséből csak a legszükségesebb a napi működéshez szükséges felújításokat tudunk végrehajtani. Sürgető, egy nagyobb felújítás 6

8 elvégzése. Elsősorban a biztonságos iskola megteremtése, másrészt az intézmény takarékosabb működtetése miatt. Nagy szüksége lenne Zircnek, egy jó körülmények között működő iskola létrehozása, ahol az alsó és felső tagozatosok együtt vannak, ahol jobb körülmények között végezhetnénk nevelő oktató munkánkat. A feltételek szeptembertől nehezítették munkánkat, hiszen két épületrészt - 10 tantermet adtunk át, a Múzeum részére. Ebből adódóan két rajzterem átkerült az F épület volt technika terembe, ahova a tanórákra a tanulóknak át kell vonulni kíséretüket az a gyógypedagógiai és a pedagógiai asszisztensekkel oldjuk meg. E feladat beléptetésével az asszisztensek ellátandó alapfeladata sérült. A GAESZ az óvoda épületébe költözött, a felszabadult épületrészbe a tanulásban akadályozott tanulók 1-4. összevont osztálya költözött, valamint a gyógypedagógusok tanári szobája, és egy egyéni foglalkoztató került kialakításra. Nagyon korszerűtlen iskolánk technika tanterme, ahol a csökkentett óraszámok mellett sem tudunk minden technika órát ezekben a tantermekben megtartani. A évben megpályázott és elnyert Információs technológia az általános iskolában, című pályázat eredményének átadása október 14 én megtörtént. Az épületrész korszerű, 28 számítógépes munkahellyel felszerelt, kultúrált körülményeket biztosító hely. Bekerülési költsége 50 millió forint. A rekonstrukció teljes befejezése az átadásig nem történt meg. Bizonyos pótmunkák az átadást követően kerülnek kivitelezésre. Műszaki átadásának időpontja: november 30 ig. A teljes projektzárás időpontja: február 6. A főzőkonyhával kapcsolatos évi feladatok: A felújítás, konyhai berendezések cseréjének megindítása (lsd. a külön előterjesztést) Beszerzésekre közbeszerzési eljárás megindítása előkészület megkezdődött a közbeszerzési eljárás költségeit a évi költségvetésben tervezni kell. Az OM meghirdette a Szemünk fénye programot, melyre a közoktatási intézmények fenntartói pályáznak. A program a villany és a fűtés korszerűsítését foglalja magába. Kérjük, hogy a programba való bekapcsolódást a Képviselő testület támogassa. Az előzetes szándéknyilatkozatot meg kell küldeni az Oktatási Minisztériumnak. Végezetül: Úgy érezzük, hogy iskolánk vezetése teljesítette azokat a kéréseket, melyeket a Képviselő testület határozataiban megfogalmazott. Esetenként nem volt könnyű a határozat realizálása, de az előrehaladás szempontjából a tantestülettel is meg lehetett értetni. Nem szeretnénk a jelenlegi helyzetnél rosszabb körülmények közé kerülni. Szeretnénk a nevelő oktató munka színvonalát legalább szinten tartani, ehhez viszont, az, szükséges, hogy legalább a Közoktatási törvény biztosította lehetőségekkel, rendelkezzünk. Nagyon bízunk abban, hogy a Képviselő testület is támogatja a jelenlegi pénzhiány mellett a törvényességi megfelelést. 7

9 Kérjük Önöket állásfoglalásaikkal, pozitív döntéseikkel továbbra is támogassák munkánkat, véleményükkel, javaslataikkal segítsék megújulásunkat. Zirc, október 10. Wohlfart Zsuzsanna igazgató /2005. (.) Kt. számú határozat 1. Zirc város Önkormányzat Képviselő testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkésztő Szakiskola közalkalmazotti létszámát három fővel csökkenti. 2. Az intézmény neve, címe: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 2 5. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 87 fő A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 84 fő 3. Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati költségvetés szerveinél, a meglévő álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzati fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá a megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok indokolttá teszik. 4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete kinyilvánítja, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete az általa fenntartott költségvetési intézményeknél úgy hajt végre létszámcsökkentéseket a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolánál, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére. 6. A képviselő testület utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. 8

10 Felelős: 1-5. pont esetében Horváth László polgármester 6. pont esetében Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: 1 4. esetében azonnal 5. pont esetében a pályázati beadási határidő(k) 6. pont esetében december 31 - ig 9

11 melléklet Nem kötelező tanórai foglalkozások hasznosításának kimutatása a tanévre Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évfolyam nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét rajz vizuális képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét angol - szám.techn.képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) 31 5 óra/hét Kt. 52. (10) bekezdése alapján: Az 1-4. évfolyamon biztosítani mindennapos testnevelés 6 óra/hét (évfolyamonként 1 5 kell a mindennapos testmozgást. Minden olyan tanítási napon, tanítási óra amelyen nincs testnevelési óra meg kell szervezni a testmozgást. tömegsport) (tömegsport, óraközi szünet, napközi) 1-4. évfolyam Kötelező órák száma: óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma, a kötelező órák 10 % - a beépítve a kötelező órába 25 óra 5 óra/hét nyelvi csoportbontás angol, német Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához évfolyam 119 óra/hét Kötelezlő órák száma: 5-6. évfolyam: 196 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 25 % - a 7-8. évfolyam: 232 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 30 % - a, beépíve a kötelező órába 36 óra 13 óra/hét közösségi óra 8 óra/hét rajz vizuális képzési program 8óra/hét 2óra/hét 16 óra/hét közösségi óra angol - számtechn.képzési program számítástechnika 6. évfolyam Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához 18 óra beép. 32 nincs beép. csoportbontás (nyelv, tech.szt) Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához.

12 évf. nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás tanulásban akadályozott tanulók 6 óra/hét kötélugrás 50 5 óra/hét Kötelező órák száma: 1-4. osztály: 22,5 óra 10 % 5-7. osztály: 26 óra 25 % 6-8. osztály: 25 óra 30 % osztály: 55 óra 45 % 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma 5 óra/hét közösségi óra Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához összes nem kötelező 201 óra, melynek a 20 % - a = 40 óra sprotfoglalkozásra felhasznált 25 óra/hét Kt 52. (9) bekezdés alapján: Az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább 20 százalékát az iskolai sportkör foglalkozásainak megszervezéséhez kell biztosítani. Zirc, október 10. Megjegyzés: A színnel megjelölt tételek a kötelező órába építve. Wohlfart Zsuzsanna igazgató

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA

A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA Bp., 2012. október 04. Készítették: Balatoniné Sárosi Márta Megyeri István Kollmann Veronika Óraszám-definíciók A fenntartó által engedélyezett,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 7-i ülésére Előterjesztő: Ellenjegyzés: Dr. Kocsis Máté polgármester Dr. Xantus Judit Jegyző Tárgy: A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

)) 9?,, l "t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

)) 9?,, l t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló -------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere )) 9?,, l "t. t, ~..,:J szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Janikovszky

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a tanévkezdés tapasztalatairól 2009/2010. Vilonya

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben