ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam : Dr. Tóth Sándor aljegyző

2 Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Eredmények tanévben végzett nevelő-oktató munka Iskolai tanulmányi átlag 3,82 Továbbtanulás eredményei első helyen felvételt nyert 60 fő 71 % második helyen felvételt nyert 9 fő 11 % harmadik helyen felvételt nyert 15 fő 18 fő Szaktárgyi versenyek megyei matematika 3-8. hely 4 fő kémia 4. hely 1 fő német nyelvi 1-6. hely 3 fő technika 1-6. hely 3 fő közlekedési verseny 2. hely 1 fő földrajz 5. hely 1 fő magyar 3-4. hely 2 fő rajz 1. hely 1 fő Rajz - országos 1. hely 1 fő Sportversenyek megyei atlétika 1-6. hely 9 fő labdajáték 1-6. hely 5 cs. atlétika - országos 1-3. hely 3 fő kötélugrás - országos 1-3. hely 5 fő Tanulásban akadályozott tanulók atlétika 1-3. hely 5 fő atlétika - országos 1-3. hely 6 fő atlétika Európa Bajnokság 2-3. hely 1 fő Erdei iskola: 6. évfolyam: 93 tanuló részvételével 4. évfolyam: 45 tanuló részvételével februárjában megszűnt a Rákóczi épületben a melegítő konyha, a felső tagozatos tanulók étkeztetése az F épületben történik. A feladat megszervezése zökkenőmentesen történt, a tanulók kultúrált körülmények között tudnak étkezni. Felújítás: évben felújításra fordítható összeg: 1,5 millió, mely a legfontosabb megoldásra, váró felújításra sem volt elegendő. Táborok: A nyár folyamán, 7 tábor szervezésére került sor, melyen 175 tanulónk vett részt. 1

3 Elnyert pályázatok: Nyári táborok ,- Közoktatásért Közalapítványtól: ,- Világ-nyelv pályázat ,- Sportprogramokra ,- Erdei Iskola tanév ,- Útravaló középiskolára felkészítő ösztöndíjra kiírt pályázatot: 4 tanuló és 3 pedagógus mentor nyerte el. Dokumentumok: Elkészültek az 5 8. osztályai részére a kerettantervek, mely a Pedagógiai Program mellékleteit képezik. Új elemek a tanévben Szöveges értékelés az első évfolyamon Új óraszámok belépése a 7. évfolyamon Módosított Pedagógiai Program bevezetése Új kerettanterv bevezetése az első évfolyamon Létszámleépítés: évben 4 pedagógus álláshely szűnt meg: 1 álláshely felmentéssel, 1 álláshely felmentéssel nyugdíjaztatás miatt 2 álláshely elhalálozás következtében szűnt meg. 5 fő technikai álláshely feladatcsökkenés következtében szűnt meg. Társulás: A tantestület szándéknyilatkozata a társulás megalakítása szempontjából pozitív volt, de az előkészület időtartamát rövidnek ítélte, a társulással kapcsolatos feladatokat, a szervezet működését nem tudta megismerni. Phare program: A évben megvalósítása tovább folytatódott. Minőségbiztosítás: A minőségbiztosítási programban leírtaknak megfelelően elvégeztük a kérdőíves elégedettség mérést a partnerek körében (pedagógusok, tanulók, szülők), az auditálást egyes területeken. A mérés és auditálás eredményeként jelentkező feladatokat a következő tanév munkatervi feladatai között jelenítjük meg. Címzett pályázat: az oktatási központ kialakítására beadott pályázat eredménytelen volt. 2

4 Tanulói létszám kimutatása: Megjegyzés: tanév indítása, feladatok Összes tanulói létszám október 1 i állapotnak megfelelően: 715 fő 1 4. évfolyam 5 8. évfolyam Sajátos nevelési igényű* csoport létszám csoport létszám csoport létszám (átlag: 25 fő) német nemzetiségi (átlag: 22 fő) (átlag 24 fő) német nemzetiségi (átlag: 24 fő) Bejáró tanulók 5 41 (átlag: 8 fő) Napközi, tanulószoba a) tanévhez viszonyítva (740 fő) 25 fővel kevesebb tanuló kezdte meg a tanévet. b) *Kt alapján a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az alsó tagozat átlaglétszáma 10 5 fő, felső tagozat átlaglétszáma 11 5 fő Közalkalmazotti létszám: Nevelő oktató munkát végző közalkalmazottak Nevelő oktató munkát segítő közalkalmazottak Egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazottak megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő igazgató 1 pedagógiai asszisztens 2 élelmezésvezető 1 igazgató helyettes 4 gyógyp. asszisztens 2 szakács 2 tanító 15 oktatás technikus 1 5 konyhai kisegítő 6 tantárgyi fejlesztő 2 iskolatitkár 1 ételszállító 1 tanár 27 1 adminisztrátor 2 tornatermi felügy. 1 könyvtáros 2 2 gyógypedagógus 7 3 napközis nevelő 6 4 fejl. és logopédus 2 összes Megjegyzés: 1 3 fő GYES en levő tanár álláshelyéből 2 fő álláshelyét nem töltöttük be az ellátandó órákat belső helyettesítéssel oldjuk meg. 2 A könyvtárosi munkát a két könyvtárban egy fő könyvtáros látja el. Egy fő könyvtáros jelenleg GYES en van, az álláshelyet nem töltöttük be. 3

5 3 1 fő gyógypedagógus GYES en van, az álláshelyre 1 fő számítógépes rendszergazdát alkalmaztunk a munkaügyi központon keresztül. 4 1 fő GYES en levő napközis nevelő álláshelyére határozott időre alkalmaztunk szakembert. 5 1 fő oktatás technikus fizetés nélküli szabadságon van, álláshelyén 1 fő részfoglalkozású technikust és 1 fő részfoglalkozású teremfelügyelőt alkalmazunk. Óraszámok megnevezés évfolyam saj.nev o. napközi, tanszoba összesen kötelező heti tanórai foglalkozás nem kötelező tanórai foglalkozás* egyéni korrekció, tehetséggondozás csoportbontásra felhasználható óra német nemzetiségi normatíva terhére habilitáció - rehabilitáció felhasználható összes óra pedagógusok kötelező órája órakedvezmény** heti túlóra tervezett*** heti túlóra tényleges Megjegyzés: *A nem kötelező tanórai foglalkozások óraszámát a Kt. megállapítja. Ezt az óraszámot kell felhasználni: a törvény által kötelezően meghatározott tevékenységekre, a nyelvi, technika, informatika foglakozások csoportbontására. A nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni korrekció, tehetséggondozás, csoportbontásra felhasználható óra, habilitáció, rehabilitációra a Kt. által engedélyezett óraszám összesen: óra. ** A Kt. által, meghatározott órakedvezményre jogosultak köre: vezetők (ig=4 óra igh=8 óra), osztályfőnökök (1 óra), munkaközösség vezetők (1 óra), iskolai szakfelelősök (1 óra), szakszervezet, közalkalmazotti tanács vezetői (1 óra ill. 2 óra). ***A tervezett heti túlóra óra, melyből a tényleges felhasználása heti 218 óra, (54 %), amely mutatja az órák átgondolt és szükség szerinti felhasználását. Melléklet: Nem kötelező tanórai foglalkozások kimutatása Feladatok a tanévben 1. A Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok megvalósításának folytatása. Kiemelkedő figyelemmel kezeljük a következő területeket: - új óraszámok, új tantervek bevezetése az és évfolyamon, - új óraszámok, de a régi kerettanterv alapján alkalmazása az évfolyamon - régi óraszámok és régi kerettanterv alkalmazása a és a 8. évfolyamokon. - a tanulói ellenőrzés és értékelés, ezen belül kiemelt a szöveges értékelés tartalma és módszere - a tantárgyi fejlesztés és felzárkóztatás hatékony módszerei 4

6 - az integrációs feladatok lehetőségei, a közösség és személyiségfejlesztés feladatai - az egészségnevelési és környezetnevelési programban meghatározott feladatok - tanulók fizikai állapotának mérése - a Minőségirányítási Programban meghatározott folyamatok megismerése, megfelelő értelmezése, gyakorlati alkalmazása Tervezett új feladat a tanévben: 1. Pedagógiai szakszolgálati egység létrehozása az intézményen belül (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógy testnevelő) 2. Felnőttoktatás feladat felvétele (általános iskola 8. osztályának befejezésére) Szervezési és tartalmi munka Tankönyvek: iskolánk 372 tanulója nyert jogosultságot az ingyenességre. A tankönyvek kiosztása problémamentesen zajlott, az árusítás körülményeit megelégedésre biztosítottuk. A tankönyvek magas ára komoly gondot okoz az ingyenes tankönyvek biztosítására, mivel a központilag kapott támogatás nem fedezi az ingyenes tankönyvek árát. Étkezés: étkezési kedvezményben 230 tanuló részesül szeptember 1 től, központi támogatás következtében 32 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónk ingyenes étkeztetést vehet igénybe. Helyi járat bérletet 293 tanuló kap. Iskolakezdési támogatásban 41 dolgozó részesült, mely a költségvetésben tervezett volt. A kifizetett összeg: ezer forint. Úszásoktatás: Az elmúlt évekhez hasonlóan folytattuk az úszásoktatást. Változás: az úszásoktató az 5. évfolyamon a testnevelő tanár, az alsó tagozatban az uszoda által biztosított oktató. Októberben indult a gyógytorna és a gyógy testnevelés. Napközis csoportok: Az alsó tagozatos napközis csoportok kialakítása megtörtént, melyre az igény nagy. A felső tagozatosoknak délutáni tanulószobát szerveztünk, ahova a tanulók saját elhatározásból, szülő kérésére, szaktárgyi vagy osztályfőnöki javaslatra (szülővel, tanulóval egyeztetve), a családsegítő javaslatára jelentkeznek. Dokumentumok: Elkészült a évre szóló munkatervjavaslat, melyet október 13 án, a tantestület elfogadott. Módosításra kerülnek az alábbi dokumentumok: Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, Belső mérési szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása Adatkezelési szabályzat elkészítése Iskola évkönyve: készítését folytatjuk, megjelentetését a 2006 os évben tervezzük. Szakmai munkaközösségek: száma 13. Ekkora tantestületben különösen fontos a munkaközösségek koordináló, irányító szerepe. Jelentős munkát végeznek a munkaterv összeállításában, versenyek szervezésében, szakmai feladatok megoldásában, az egységes 5

7 felfogás, értelmezés elősegítésében, a különböző tagozatok munkájának összehangolásában. Művészetoktatás: a Harmónia Művészetoktatási Intézmény keretében működnek továbbra is a következő tanszakok: grafika, tűzzománc, textil, fazekas, néptánc, modern tánc. Résztvevő tanulók létszáma: kb.130 fő Személyi feltételek A tanév tantárgyfelosztása a munkaközösségek véleményének kikérésével májusban elkészült. A négy álláshely megszüntetésével bizonyos tantárgyakat tanító szaktanárok magas óraszámban dolgoznak (német, történelem, angol), ami a következő tanévben, minimális mértékben csökkenni fog. Az órarendek készítésénél nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni, sok feltételhez kellett alkalmazkodni, melyet nagymértékben megnehezített, a C épület és a D épület használatának megszüntetése évben három álláshely megszüntetésével kell számolni, melynek előkészítését megkezdtük, és ennek része a menedzsment létszámának csökkentése is. A menedzsment létszámának csökkentése bizonyos problémákat fog felvetni. Mindaddig, amíg az iskola ilyen körülmények között, ilyen szétszórtan működik, szükség lenne a jelenlegi felállásra. Az általános igazgató helyettes, aki egyben minőségügyi vezető, a szakmai tevékenységhez nem tartozó, de azokat meghatározó területeket fogja össze, koordinálja. Az alsó és felső tagozat külön külön épületben működik s a munkahelyi vezetők, igazgató helyettesek nélkülözhetetlenek a szakmai működéshez. Szükséges a gyógypedagógiai terület átfogása, - bár kis létszámmal működik -, de olyan egyedi, speciális problémákat felvető terület, mely igényli a vezető helyettes meglétét szeptemberétől iskolánkban iskolai védőnő kezdte meg működését ben az intézmény főzőkonyhájának élelmezésvezetője nyugdíjba vonult. Az állást meghirdettük, melyre nyolc személy jelentkezett. Mind a nyolc személyt meghallgatva döntöttünk úgy, hogy a legalkalmasabb Fonyódi István, aki veszprémi lakhelyű. Választásának indoka: megfelelő iskolai végzettségű, gyakorlati tapasztalattal (vendéglátó, élelmezésvezető) jó kapcsolatokkal rendelkezik. E meglévő feltételek fontosak, hiszen egy olyan főzőkonyhának az irányítását és működtetését kell felvállalni, mely napi 1000 adag főzésére vállalkozik, éves szinten 30 milliós forgalommal bír. E feladatnak az ellátása anyagi felelősséggel jár, s fontos, hogy a megfelelő tapasztalat, gyakorlat meglegyen. A többi jelentkező nem rendelkezett a feladathoz szükséges gyakorlati tapasztalattal. Ezért választottuk a fent megjelölt személyt, az élelmezés vezetői feladatok ellátására. Tárgyi feltételek: Iskolánk tárgyi feltételei egyre rosszabbak. Az épületek állaga, az udvar minősége, a kerítés hiánya, balesetveszélyes helyek nem biztosítják a tanulók biztonságos iskolai ellátását. Évenként az intézmény költségvetéséből csak a legszükségesebb a napi működéshez szükséges felújításokat tudunk végrehajtani. Sürgető, egy nagyobb felújítás 6

8 elvégzése. Elsősorban a biztonságos iskola megteremtése, másrészt az intézmény takarékosabb működtetése miatt. Nagy szüksége lenne Zircnek, egy jó körülmények között működő iskola létrehozása, ahol az alsó és felső tagozatosok együtt vannak, ahol jobb körülmények között végezhetnénk nevelő oktató munkánkat. A feltételek szeptembertől nehezítették munkánkat, hiszen két épületrészt - 10 tantermet adtunk át, a Múzeum részére. Ebből adódóan két rajzterem átkerült az F épület volt technika terembe, ahova a tanórákra a tanulóknak át kell vonulni kíséretüket az a gyógypedagógiai és a pedagógiai asszisztensekkel oldjuk meg. E feladat beléptetésével az asszisztensek ellátandó alapfeladata sérült. A GAESZ az óvoda épületébe költözött, a felszabadult épületrészbe a tanulásban akadályozott tanulók 1-4. összevont osztálya költözött, valamint a gyógypedagógusok tanári szobája, és egy egyéni foglalkoztató került kialakításra. Nagyon korszerűtlen iskolánk technika tanterme, ahol a csökkentett óraszámok mellett sem tudunk minden technika órát ezekben a tantermekben megtartani. A évben megpályázott és elnyert Információs technológia az általános iskolában, című pályázat eredményének átadása október 14 én megtörtént. Az épületrész korszerű, 28 számítógépes munkahellyel felszerelt, kultúrált körülményeket biztosító hely. Bekerülési költsége 50 millió forint. A rekonstrukció teljes befejezése az átadásig nem történt meg. Bizonyos pótmunkák az átadást követően kerülnek kivitelezésre. Műszaki átadásának időpontja: november 30 ig. A teljes projektzárás időpontja: február 6. A főzőkonyhával kapcsolatos évi feladatok: A felújítás, konyhai berendezések cseréjének megindítása (lsd. a külön előterjesztést) Beszerzésekre közbeszerzési eljárás megindítása előkészület megkezdődött a közbeszerzési eljárás költségeit a évi költségvetésben tervezni kell. Az OM meghirdette a Szemünk fénye programot, melyre a közoktatási intézmények fenntartói pályáznak. A program a villany és a fűtés korszerűsítését foglalja magába. Kérjük, hogy a programba való bekapcsolódást a Képviselő testület támogassa. Az előzetes szándéknyilatkozatot meg kell küldeni az Oktatási Minisztériumnak. Végezetül: Úgy érezzük, hogy iskolánk vezetése teljesítette azokat a kéréseket, melyeket a Képviselő testület határozataiban megfogalmazott. Esetenként nem volt könnyű a határozat realizálása, de az előrehaladás szempontjából a tantestülettel is meg lehetett értetni. Nem szeretnénk a jelenlegi helyzetnél rosszabb körülmények közé kerülni. Szeretnénk a nevelő oktató munka színvonalát legalább szinten tartani, ehhez viszont, az, szükséges, hogy legalább a Közoktatási törvény biztosította lehetőségekkel, rendelkezzünk. Nagyon bízunk abban, hogy a Képviselő testület is támogatja a jelenlegi pénzhiány mellett a törvényességi megfelelést. 7

9 Kérjük Önöket állásfoglalásaikkal, pozitív döntéseikkel továbbra is támogassák munkánkat, véleményükkel, javaslataikkal segítsék megújulásunkat. Zirc, október 10. Wohlfart Zsuzsanna igazgató /2005. (.) Kt. számú határozat 1. Zirc város Önkormányzat Képviselő testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkésztő Szakiskola közalkalmazotti létszámát három fővel csökkenti. 2. Az intézmény neve, címe: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 2 5. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 87 fő A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 84 fő 3. Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati költségvetés szerveinél, a meglévő álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzati fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá a megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok indokolttá teszik. 4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete kinyilvánítja, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete az általa fenntartott költségvetési intézményeknél úgy hajt végre létszámcsökkentéseket a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolánál, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére. 6. A képviselő testület utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. 8

10 Felelős: 1-5. pont esetében Horváth László polgármester 6. pont esetében Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: 1 4. esetében azonnal 5. pont esetében a pályázati beadási határidő(k) 6. pont esetében december 31 - ig 9

11 melléklet Nem kötelező tanórai foglalkozások hasznosításának kimutatása a tanévre Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évfolyam nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét rajz vizuális képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét angol - szám.techn.képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) 31 5 óra/hét Kt. 52. (10) bekezdése alapján: Az 1-4. évfolyamon biztosítani mindennapos testnevelés 6 óra/hét (évfolyamonként 1 5 kell a mindennapos testmozgást. Minden olyan tanítási napon, tanítási óra amelyen nincs testnevelési óra meg kell szervezni a testmozgást. tömegsport) (tömegsport, óraközi szünet, napközi) 1-4. évfolyam Kötelező órák száma: óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma, a kötelező órák 10 % - a beépítve a kötelező órába 25 óra 5 óra/hét nyelvi csoportbontás angol, német Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához évfolyam 119 óra/hét Kötelezlő órák száma: 5-6. évfolyam: 196 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 25 % - a 7-8. évfolyam: 232 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 30 % - a, beépíve a kötelező órába 36 óra 13 óra/hét közösségi óra 8 óra/hét rajz vizuális képzési program 8óra/hét 2óra/hét 16 óra/hét közösségi óra angol - számtechn.képzési program számítástechnika 6. évfolyam Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához 18 óra beép. 32 nincs beép. csoportbontás (nyelv, tech.szt) Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához.

12 évf. nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás tanulásban akadályozott tanulók 6 óra/hét kötélugrás 50 5 óra/hét Kötelező órák száma: 1-4. osztály: 22,5 óra 10 % 5-7. osztály: 26 óra 25 % 6-8. osztály: 25 óra 30 % osztály: 55 óra 45 % 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma 5 óra/hét közösségi óra Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához összes nem kötelező 201 óra, melynek a 20 % - a = 40 óra sprotfoglalkozásra felhasznált 25 óra/hét Kt 52. (9) bekezdés alapján: Az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább 20 százalékát az iskolai sportkör foglalkozásainak megszervezéséhez kell biztosítani. Zirc, október 10. Megjegyzés: A színnel megjelölt tételek a kötelező órába építve. Wohlfart Zsuzsanna igazgató