ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam : Dr. Tóth Sándor aljegyző

2 Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évi tevékenységének megvalósításáról, a tanév indításáról Eredmények tanévben végzett nevelő-oktató munka Iskolai tanulmányi átlag 3,82 Továbbtanulás eredményei első helyen felvételt nyert 60 fő 71 % második helyen felvételt nyert 9 fő 11 % harmadik helyen felvételt nyert 15 fő 18 fő Szaktárgyi versenyek megyei matematika 3-8. hely 4 fő kémia 4. hely 1 fő német nyelvi 1-6. hely 3 fő technika 1-6. hely 3 fő közlekedési verseny 2. hely 1 fő földrajz 5. hely 1 fő magyar 3-4. hely 2 fő rajz 1. hely 1 fő Rajz - országos 1. hely 1 fő Sportversenyek megyei atlétika 1-6. hely 9 fő labdajáték 1-6. hely 5 cs. atlétika - országos 1-3. hely 3 fő kötélugrás - országos 1-3. hely 5 fő Tanulásban akadályozott tanulók atlétika 1-3. hely 5 fő atlétika - országos 1-3. hely 6 fő atlétika Európa Bajnokság 2-3. hely 1 fő Erdei iskola: 6. évfolyam: 93 tanuló részvételével 4. évfolyam: 45 tanuló részvételével februárjában megszűnt a Rákóczi épületben a melegítő konyha, a felső tagozatos tanulók étkeztetése az F épületben történik. A feladat megszervezése zökkenőmentesen történt, a tanulók kultúrált körülmények között tudnak étkezni. Felújítás: évben felújításra fordítható összeg: 1,5 millió, mely a legfontosabb megoldásra, váró felújításra sem volt elegendő. Táborok: A nyár folyamán, 7 tábor szervezésére került sor, melyen 175 tanulónk vett részt. 1

3 Elnyert pályázatok: Nyári táborok ,- Közoktatásért Közalapítványtól: ,- Világ-nyelv pályázat ,- Sportprogramokra ,- Erdei Iskola tanév ,- Útravaló középiskolára felkészítő ösztöndíjra kiírt pályázatot: 4 tanuló és 3 pedagógus mentor nyerte el. Dokumentumok: Elkészültek az 5 8. osztályai részére a kerettantervek, mely a Pedagógiai Program mellékleteit képezik. Új elemek a tanévben Szöveges értékelés az első évfolyamon Új óraszámok belépése a 7. évfolyamon Módosított Pedagógiai Program bevezetése Új kerettanterv bevezetése az első évfolyamon Létszámleépítés: évben 4 pedagógus álláshely szűnt meg: 1 álláshely felmentéssel, 1 álláshely felmentéssel nyugdíjaztatás miatt 2 álláshely elhalálozás következtében szűnt meg. 5 fő technikai álláshely feladatcsökkenés következtében szűnt meg. Társulás: A tantestület szándéknyilatkozata a társulás megalakítása szempontjából pozitív volt, de az előkészület időtartamát rövidnek ítélte, a társulással kapcsolatos feladatokat, a szervezet működését nem tudta megismerni. Phare program: A évben megvalósítása tovább folytatódott. Minőségbiztosítás: A minőségbiztosítási programban leírtaknak megfelelően elvégeztük a kérdőíves elégedettség mérést a partnerek körében (pedagógusok, tanulók, szülők), az auditálást egyes területeken. A mérés és auditálás eredményeként jelentkező feladatokat a következő tanév munkatervi feladatai között jelenítjük meg. Címzett pályázat: az oktatási központ kialakítására beadott pályázat eredménytelen volt. 2

4 Tanulói létszám kimutatása: Megjegyzés: tanév indítása, feladatok Összes tanulói létszám október 1 i állapotnak megfelelően: 715 fő 1 4. évfolyam 5 8. évfolyam Sajátos nevelési igényű* csoport létszám csoport létszám csoport létszám (átlag: 25 fő) német nemzetiségi (átlag: 22 fő) (átlag 24 fő) német nemzetiségi (átlag: 24 fő) Bejáró tanulók 5 41 (átlag: 8 fő) Napközi, tanulószoba a) tanévhez viszonyítva (740 fő) 25 fővel kevesebb tanuló kezdte meg a tanévet. b) *Kt alapján a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az alsó tagozat átlaglétszáma 10 5 fő, felső tagozat átlaglétszáma 11 5 fő Közalkalmazotti létszám: Nevelő oktató munkát végző közalkalmazottak Nevelő oktató munkát segítő közalkalmazottak Egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazottak megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő megnevezés létszám fő igazgató 1 pedagógiai asszisztens 2 élelmezésvezető 1 igazgató helyettes 4 gyógyp. asszisztens 2 szakács 2 tanító 15 oktatás technikus 1 5 konyhai kisegítő 6 tantárgyi fejlesztő 2 iskolatitkár 1 ételszállító 1 tanár 27 1 adminisztrátor 2 tornatermi felügy. 1 könyvtáros 2 2 gyógypedagógus 7 3 napközis nevelő 6 4 fejl. és logopédus 2 összes Megjegyzés: 1 3 fő GYES en levő tanár álláshelyéből 2 fő álláshelyét nem töltöttük be az ellátandó órákat belső helyettesítéssel oldjuk meg. 2 A könyvtárosi munkát a két könyvtárban egy fő könyvtáros látja el. Egy fő könyvtáros jelenleg GYES en van, az álláshelyet nem töltöttük be. 3

5 3 1 fő gyógypedagógus GYES en van, az álláshelyre 1 fő számítógépes rendszergazdát alkalmaztunk a munkaügyi központon keresztül. 4 1 fő GYES en levő napközis nevelő álláshelyére határozott időre alkalmaztunk szakembert. 5 1 fő oktatás technikus fizetés nélküli szabadságon van, álláshelyén 1 fő részfoglalkozású technikust és 1 fő részfoglalkozású teremfelügyelőt alkalmazunk. Óraszámok megnevezés évfolyam saj.nev o. napközi, tanszoba összesen kötelező heti tanórai foglalkozás nem kötelező tanórai foglalkozás* egyéni korrekció, tehetséggondozás csoportbontásra felhasználható óra német nemzetiségi normatíva terhére habilitáció - rehabilitáció felhasználható összes óra pedagógusok kötelező órája órakedvezmény** heti túlóra tervezett*** heti túlóra tényleges Megjegyzés: *A nem kötelező tanórai foglalkozások óraszámát a Kt. megállapítja. Ezt az óraszámot kell felhasználni: a törvény által kötelezően meghatározott tevékenységekre, a nyelvi, technika, informatika foglakozások csoportbontására. A nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni korrekció, tehetséggondozás, csoportbontásra felhasználható óra, habilitáció, rehabilitációra a Kt. által engedélyezett óraszám összesen: óra. ** A Kt. által, meghatározott órakedvezményre jogosultak köre: vezetők (ig=4 óra igh=8 óra), osztályfőnökök (1 óra), munkaközösség vezetők (1 óra), iskolai szakfelelősök (1 óra), szakszervezet, közalkalmazotti tanács vezetői (1 óra ill. 2 óra). ***A tervezett heti túlóra óra, melyből a tényleges felhasználása heti 218 óra, (54 %), amely mutatja az órák átgondolt és szükség szerinti felhasználását. Melléklet: Nem kötelező tanórai foglalkozások kimutatása Feladatok a tanévben 1. A Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok megvalósításának folytatása. Kiemelkedő figyelemmel kezeljük a következő területeket: - új óraszámok, új tantervek bevezetése az és évfolyamon, - új óraszámok, de a régi kerettanterv alapján alkalmazása az évfolyamon - régi óraszámok és régi kerettanterv alkalmazása a és a 8. évfolyamokon. - a tanulói ellenőrzés és értékelés, ezen belül kiemelt a szöveges értékelés tartalma és módszere - a tantárgyi fejlesztés és felzárkóztatás hatékony módszerei 4

6 - az integrációs feladatok lehetőségei, a közösség és személyiségfejlesztés feladatai - az egészségnevelési és környezetnevelési programban meghatározott feladatok - tanulók fizikai állapotának mérése - a Minőségirányítási Programban meghatározott folyamatok megismerése, megfelelő értelmezése, gyakorlati alkalmazása Tervezett új feladat a tanévben: 1. Pedagógiai szakszolgálati egység létrehozása az intézményen belül (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógy testnevelő) 2. Felnőttoktatás feladat felvétele (általános iskola 8. osztályának befejezésére) Szervezési és tartalmi munka Tankönyvek: iskolánk 372 tanulója nyert jogosultságot az ingyenességre. A tankönyvek kiosztása problémamentesen zajlott, az árusítás körülményeit megelégedésre biztosítottuk. A tankönyvek magas ára komoly gondot okoz az ingyenes tankönyvek biztosítására, mivel a központilag kapott támogatás nem fedezi az ingyenes tankönyvek árát. Étkezés: étkezési kedvezményben 230 tanuló részesül szeptember 1 től, központi támogatás következtében 32 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónk ingyenes étkeztetést vehet igénybe. Helyi járat bérletet 293 tanuló kap. Iskolakezdési támogatásban 41 dolgozó részesült, mely a költségvetésben tervezett volt. A kifizetett összeg: ezer forint. Úszásoktatás: Az elmúlt évekhez hasonlóan folytattuk az úszásoktatást. Változás: az úszásoktató az 5. évfolyamon a testnevelő tanár, az alsó tagozatban az uszoda által biztosított oktató. Októberben indult a gyógytorna és a gyógy testnevelés. Napközis csoportok: Az alsó tagozatos napközis csoportok kialakítása megtörtént, melyre az igény nagy. A felső tagozatosoknak délutáni tanulószobát szerveztünk, ahova a tanulók saját elhatározásból, szülő kérésére, szaktárgyi vagy osztályfőnöki javaslatra (szülővel, tanulóval egyeztetve), a családsegítő javaslatára jelentkeznek. Dokumentumok: Elkészült a évre szóló munkatervjavaslat, melyet október 13 án, a tantestület elfogadott. Módosításra kerülnek az alábbi dokumentumok: Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, Belső mérési szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása Adatkezelési szabályzat elkészítése Iskola évkönyve: készítését folytatjuk, megjelentetését a 2006 os évben tervezzük. Szakmai munkaközösségek: száma 13. Ekkora tantestületben különösen fontos a munkaközösségek koordináló, irányító szerepe. Jelentős munkát végeznek a munkaterv összeállításában, versenyek szervezésében, szakmai feladatok megoldásában, az egységes 5

7 felfogás, értelmezés elősegítésében, a különböző tagozatok munkájának összehangolásában. Művészetoktatás: a Harmónia Művészetoktatási Intézmény keretében működnek továbbra is a következő tanszakok: grafika, tűzzománc, textil, fazekas, néptánc, modern tánc. Résztvevő tanulók létszáma: kb.130 fő Személyi feltételek A tanév tantárgyfelosztása a munkaközösségek véleményének kikérésével májusban elkészült. A négy álláshely megszüntetésével bizonyos tantárgyakat tanító szaktanárok magas óraszámban dolgoznak (német, történelem, angol), ami a következő tanévben, minimális mértékben csökkenni fog. Az órarendek készítésénél nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni, sok feltételhez kellett alkalmazkodni, melyet nagymértékben megnehezített, a C épület és a D épület használatának megszüntetése évben három álláshely megszüntetésével kell számolni, melynek előkészítését megkezdtük, és ennek része a menedzsment létszámának csökkentése is. A menedzsment létszámának csökkentése bizonyos problémákat fog felvetni. Mindaddig, amíg az iskola ilyen körülmények között, ilyen szétszórtan működik, szükség lenne a jelenlegi felállásra. Az általános igazgató helyettes, aki egyben minőségügyi vezető, a szakmai tevékenységhez nem tartozó, de azokat meghatározó területeket fogja össze, koordinálja. Az alsó és felső tagozat külön külön épületben működik s a munkahelyi vezetők, igazgató helyettesek nélkülözhetetlenek a szakmai működéshez. Szükséges a gyógypedagógiai terület átfogása, - bár kis létszámmal működik -, de olyan egyedi, speciális problémákat felvető terület, mely igényli a vezető helyettes meglétét szeptemberétől iskolánkban iskolai védőnő kezdte meg működését ben az intézmény főzőkonyhájának élelmezésvezetője nyugdíjba vonult. Az állást meghirdettük, melyre nyolc személy jelentkezett. Mind a nyolc személyt meghallgatva döntöttünk úgy, hogy a legalkalmasabb Fonyódi István, aki veszprémi lakhelyű. Választásának indoka: megfelelő iskolai végzettségű, gyakorlati tapasztalattal (vendéglátó, élelmezésvezető) jó kapcsolatokkal rendelkezik. E meglévő feltételek fontosak, hiszen egy olyan főzőkonyhának az irányítását és működtetését kell felvállalni, mely napi 1000 adag főzésére vállalkozik, éves szinten 30 milliós forgalommal bír. E feladatnak az ellátása anyagi felelősséggel jár, s fontos, hogy a megfelelő tapasztalat, gyakorlat meglegyen. A többi jelentkező nem rendelkezett a feladathoz szükséges gyakorlati tapasztalattal. Ezért választottuk a fent megjelölt személyt, az élelmezés vezetői feladatok ellátására. Tárgyi feltételek: Iskolánk tárgyi feltételei egyre rosszabbak. Az épületek állaga, az udvar minősége, a kerítés hiánya, balesetveszélyes helyek nem biztosítják a tanulók biztonságos iskolai ellátását. Évenként az intézmény költségvetéséből csak a legszükségesebb a napi működéshez szükséges felújításokat tudunk végrehajtani. Sürgető, egy nagyobb felújítás 6

8 elvégzése. Elsősorban a biztonságos iskola megteremtése, másrészt az intézmény takarékosabb működtetése miatt. Nagy szüksége lenne Zircnek, egy jó körülmények között működő iskola létrehozása, ahol az alsó és felső tagozatosok együtt vannak, ahol jobb körülmények között végezhetnénk nevelő oktató munkánkat. A feltételek szeptembertől nehezítették munkánkat, hiszen két épületrészt - 10 tantermet adtunk át, a Múzeum részére. Ebből adódóan két rajzterem átkerült az F épület volt technika terembe, ahova a tanórákra a tanulóknak át kell vonulni kíséretüket az a gyógypedagógiai és a pedagógiai asszisztensekkel oldjuk meg. E feladat beléptetésével az asszisztensek ellátandó alapfeladata sérült. A GAESZ az óvoda épületébe költözött, a felszabadult épületrészbe a tanulásban akadályozott tanulók 1-4. összevont osztálya költözött, valamint a gyógypedagógusok tanári szobája, és egy egyéni foglalkoztató került kialakításra. Nagyon korszerűtlen iskolánk technika tanterme, ahol a csökkentett óraszámok mellett sem tudunk minden technika órát ezekben a tantermekben megtartani. A évben megpályázott és elnyert Információs technológia az általános iskolában, című pályázat eredményének átadása október 14 én megtörtént. Az épületrész korszerű, 28 számítógépes munkahellyel felszerelt, kultúrált körülményeket biztosító hely. Bekerülési költsége 50 millió forint. A rekonstrukció teljes befejezése az átadásig nem történt meg. Bizonyos pótmunkák az átadást követően kerülnek kivitelezésre. Műszaki átadásának időpontja: november 30 ig. A teljes projektzárás időpontja: február 6. A főzőkonyhával kapcsolatos évi feladatok: A felújítás, konyhai berendezések cseréjének megindítása (lsd. a külön előterjesztést) Beszerzésekre közbeszerzési eljárás megindítása előkészület megkezdődött a közbeszerzési eljárás költségeit a évi költségvetésben tervezni kell. Az OM meghirdette a Szemünk fénye programot, melyre a közoktatási intézmények fenntartói pályáznak. A program a villany és a fűtés korszerűsítését foglalja magába. Kérjük, hogy a programba való bekapcsolódást a Képviselő testület támogassa. Az előzetes szándéknyilatkozatot meg kell küldeni az Oktatási Minisztériumnak. Végezetül: Úgy érezzük, hogy iskolánk vezetése teljesítette azokat a kéréseket, melyeket a Képviselő testület határozataiban megfogalmazott. Esetenként nem volt könnyű a határozat realizálása, de az előrehaladás szempontjából a tantestülettel is meg lehetett értetni. Nem szeretnénk a jelenlegi helyzetnél rosszabb körülmények közé kerülni. Szeretnénk a nevelő oktató munka színvonalát legalább szinten tartani, ehhez viszont, az, szükséges, hogy legalább a Közoktatási törvény biztosította lehetőségekkel, rendelkezzünk. Nagyon bízunk abban, hogy a Képviselő testület is támogatja a jelenlegi pénzhiány mellett a törvényességi megfelelést. 7

9 Kérjük Önöket állásfoglalásaikkal, pozitív döntéseikkel továbbra is támogassák munkánkat, véleményükkel, javaslataikkal segítsék megújulásunkat. Zirc, október 10. Wohlfart Zsuzsanna igazgató /2005. (.) Kt. számú határozat 1. Zirc város Önkormányzat Képviselő testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkésztő Szakiskola közalkalmazotti létszámát három fővel csökkenti. 2. Az intézmény neve, címe: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 2 5. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 87 fő A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 84 fő 3. Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati költségvetés szerveinél, a meglévő álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzati fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá a megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok indokolttá teszik. 4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete kinyilvánítja, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Zirc Város Önkormányzat Képviselő testülete az általa fenntartott költségvetési intézményeknél úgy hajt végre létszámcsökkentéseket a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolánál, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére. 6. A képviselő testület utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. 8

10 Felelős: 1-5. pont esetében Horváth László polgármester 6. pont esetében Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: 1 4. esetében azonnal 5. pont esetében a pályázati beadási határidő(k) 6. pont esetében december 31 - ig 9

11 melléklet Nem kötelező tanórai foglalkozások hasznosításának kimutatása a tanévre Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola évfolyam nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét rajz vizuális képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások 10 óra/hét angol - szám.techn.képzési program megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) 31 5 óra/hét Kt. 52. (10) bekezdése alapján: Az 1-4. évfolyamon biztosítani mindennapos testnevelés 6 óra/hét (évfolyamonként 1 5 kell a mindennapos testmozgást. Minden olyan tanítási napon, tanítási óra amelyen nincs testnevelési óra meg kell szervezni a testmozgást. tömegsport) (tömegsport, óraközi szünet, napközi) 1-4. évfolyam Kötelező órák száma: óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma, a kötelező órák 10 % - a beépítve a kötelező órába 25 óra 5 óra/hét nyelvi csoportbontás angol, német Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához évfolyam 119 óra/hét Kötelezlő órák száma: 5-6. évfolyam: 196 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 25 % - a 7-8. évfolyam: 232 óra 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma a kötelező órák 30 % - a, beépíve a kötelező órába 36 óra 13 óra/hét közösségi óra 8 óra/hét rajz vizuális képzési program 8óra/hét 2óra/hét 16 óra/hét közösségi óra angol - számtechn.képzési program számítástechnika 6. évfolyam Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához 18 óra beép. 32 nincs beép. csoportbontás (nyelv, tech.szt) Kt (14) bekezdése alapján: Az iskola határozza meg, hogy az időkeret hány %-át használja fel osztálybontás alkalmazásával, s milyen tanórai foglalkozások megtartásához.

12 évf. nem kötelező tanórai foglalkozás felhasználás (időkeret, program) törvényi hivatkozás tanulásban akadályozott tanulók 6 óra/hét kötélugrás 50 5 óra/hét Kötelező órák száma: 1-4. osztály: 22,5 óra 10 % 5-7. osztály: 26 óra 25 % 6-8. osztály: 25 óra 30 % osztály: 55 óra 45 % 52.. (7) bek. alapján a nem kötelező órák száma 5 óra/hét közösségi óra Kt (7) bekezdés alapján: tanórán kívüli foglalkozások megtartásához is igénybe veheti ( a programokat fakultációs programként kezeljük) Kt (7) bekezdése alapján igénybe vehető osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához összes nem kötelező 201 óra, melynek a 20 % - a = 40 óra sprotfoglalkozásra felhasznált 25 óra/hét Kt 52. (9) bekezdés alapján: Az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább 20 százalékát az iskolai sportkör foglalkozásainak megszervezéséhez kell biztosítani. Zirc, október 10. Megjegyzés: A színnel megjelölt tételek a kötelező órába építve. Wohlfart Zsuzsanna igazgató

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései

Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései Közzétételi lista 1. Adatok Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Kovács Margit

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Közzétételi lista 2013/2014 tanév ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 5 fő főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS Német nemzetiségi nyelvi nevelés és oktatás: A nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait. Ezen célok mellett biztosítja a kisebbségi nyelv tanulását, a kisebbség

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben