KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/ Fax: 59/ OM azonosító: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 2013/2014

2 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. OM: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014-es tanév Pedagógusok: Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító természetismeret műv. ter. 2. tanító testnevelés, könyvtár szakkollégium 3. tanító, angol nyelv. oktató néptánc, angol műveltség terület 4. tanító magyar nyelv és irodalom műv. ter. 5. tanító ének-zene műveltség terület 6. tanító népművelés műveltség terület 7. tanító angol műveltség terület 8. tanító könyvtár szakkollégium tehetségfejlesztési szakértő 9. tanító orosz műveltség terület 10. tanító rajz műveltség terület magy., mat., körny. ism., ének-z., viz. kult., életvitel és gyak., testnev., magyar, körny. ism. magyar, mat.,körny. ism., ének-z.,angol, néptánc magyar, mat., körny. ism. ének-zene, testnevelés, viz.kult.,techn.és életv., magyar, mat., körny. ism., ének-zene, testnevelés, viz.kult.,techn.és életv., magyar, mat., körny. ism., ének-z., viz.kult.,techn.és életv.,testnevelés magyar, matematika, angol, magyar, mat., körny. ism., viz. kult., techn., testnevelés,ének-zene, magyar, mat., körny. ism., viz. kult., techn.és életv.,ének-zene, testnevelés magyar, mat., körny. ism., viz. kult.,techn.,és életv., testnevelés,ének-z.,rajz, 11. hitoktató hit-és erkölcstan, egyházi ének 12. biológia rajz könyvtár szakos term. ism., biológia, viz.kult.,könyvtár,

3 13. latin történelem szakos vallástanár történelem, hit-és erkölcstan 14. biológia technika, fizika szakos term. ism., biológia techn.és életv.,fizika, 15. matematika - számítástechnika szakos informatika 5-8. matematika, 16. magyar angol nyelv szakos magyar, angol, média, 17. magyar orosz német szakos magyar 5-8., média, tánc és dr., 18. tanító angol szakos nyelvtanár angol 19. matematika kémia szakos matematika, kémia 20. matematika fizika szakos matematika, fizika 21. földrajz orosz angol szakos földrajz, angol 22. testnevelés szakos tanár testnevelés 5-8. osztály, úszás 2-3. osztály 23. vallástanár hit- és erkölcstan 24. vallástanár hit- és erkölcstan 25. pedagógia szakos középiskolai tanár közoktatási vezető szakvizsga igazgató könyvtár minőségbizt. és szakértői szakvizsga 26. tanító, techn., pedagógia műv. ter. hon- és népismeret magyar szakos tanár 27. óraadó számítástechn. és ének-z. szakos tanár ének-zene 28. tanító testnevelés szakkollégium testnevelés, ének-z/furulya, napközis csoportvezető 29. tanító református kántor ének-zene műveltség terület mat., körny. ism., énekz./furulya, viz. kult., életv.és gyak.,egyh. ének, testnevelés 30. tanító testnev. és sport műv. ter. testnevelés napközis csoportvezető 31. tanító ember és társadalom műv. ter körny. ism., viz. kult., techn.és életv.,ének-z.,testn., napk. csop.vez. 32. tanító testnevelés napközis csoportvezető 33. tanító testnevelés szakkollégium testnevelés napközis csoportvezető

4 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 1. mérlegképes könyvelő gazdasági ügyintéző 2. közgazdasági érettségi gazdasági ügyintéző 3. érettségi iskolatitkár 4. érettségi pedagógiai asszisztens 5. 8 általános takarítónő 6. 8 általános takarítónő 7. 8 általános takarítónő 8. szakmunkásképző takarítónő 9. szakmunkásképző karbantartó 10. szakmunkásképző rendész 11. szakmunkásképző rendész 12. szakmunkásképző rendész 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Szövegértés 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói ( )

5 5. Általános iskolánkban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 2012/ a osztály 8.b osztály Magatartás 4,65 4,87 Szorgalom 4,05 4,37 Magyar nyelv 4,08 4,6 Magyar irodalom 4,55 4,7 Történelem 3,2 4,1 Angol 3,15 4,1 Matematika 3,2 4,2 Informatika 3,4 4,4 Fizika 3,65 3,8 Biológia 3,35 3,7 Kémia 3,3 4,2 Földrajz 3,4 4,2 Ének-zene 4,95 4,9 Vizuális kultúra 4,1 4,4 Technika 4,20 4,79 Testnevelés 4,65 4,66 Mozgókép és média ism. 5 5 Hit-és erkölcstan 4,90 4,8 Osztályátlag 3,98 4,42 A 9. évfolyamon elért eredmények nem érkeztek be intézményünkbe. 6. A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége Szakkör, foglalkozás megnevezése néptánc újságírás kórus tehetségkörök középiskolai előkészítők képességfejlesztő órák nyelvi fakultáció tömegsport, sportkör

6 A mindennapos testedzés a testnevelés órákon túl alsóban heti két alkalommal tömegsport foglalkozás keretén belül valósul meg, a felső tagozatban pedig sportköri foglalkozások keretében. 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: Legyen folyamatos, segítse elő a rendszeres munkavégzés és feladattudat kialakulását. A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Az írásbeli és szóbeli feladatokat elő kell készíteni. A hétközi házi feladat, az írásbeli és a szóbeli arányát és mennyiségét a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. Az első-második évfolyamon: a tanulók hétvégére ne kapjanak írásbeli házi feladatot, csak szóbelit. Szünetek idejére kapjanak a tanulók házi feladatot, de egyik óráról a másikra esedékes feladaton túl többet nem. A harmadik-nyolcadik évfolyamon A hétvégére kaphatnak írásbeli és szóbeli házi feladatot is a tanulók. A tanítási szünetek idejére: A szokásos (egyik óráról a másikra feladott) feladatokon túl nem kaphatnak sem szóban sem írásban több házi feladatot. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül - alsó tagozaton legfeljebb egy - felső tagozaton legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Írásának időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik. 8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: - vasárnap:

7 Tanévkezdés: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Osztályozó konferencia: Félévi értekezlet: 2013.szeptember 2. (hétfő) 2013.október 28-október 31-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. Szünet utáni első tanítási nap: november december 23-tól január 3-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. Szünet utáni első tanítási nap: január január 17-ig tart Félévi értesítők kiadása: január 24-ig január 2014.február Továbbtanulás: Tanulók jelentkezése középiskolába és szakközépiskolába február Tanulói adatlap első példányának elküldése a Felvételi Központnak február Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára december Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évf. gimnáziumokba január Első osztályosok beíratása: március 1. és április 30. között, a szakértői vélemények után. Tavaszi szünet: 2014.április 17-től - április 22-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014.április 16. Szünet utáni első tanítási nap: április 23. Osztályozó konferencia: Alsós: június Felsős: június Utolsó tanítási nap: Ballagás: Tanévzáró: június 13. (péntek) 2014.június 14. (szombat) június 22. (vasárnap)

8 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma Az osztályok és az osztálylétszámok: Évfolyamok 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Osztályok Osztály létszámok 1.a 27 fő 1.b 25 fő 1.c 23 fő 2.a 32 fő 2.b 31 fő 3.a 35 fő 3.b 35 fő 4.a 23 fő 4.b 22 fő 4.c 20 fő 5.a 21 fő 5.b 23 fő 5.c 22 fő 6.a 31 fő 6.b 33 fő 7.a 21 fő 7.b 25 fő 8.a 19 fő 8.b 19 fő Az átlaglétszám osztályonként 25 fő. 10. Felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: - a törvényben előírt életkor - óvodai szakvélemény - születési anyakönyvi kivonat - lakcímkártya - Taj kártya - szülő személyi igazolvány - Nevelési Tanácsadó szakvéleménye (ha van)

9 11. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma Első osztályosok beíratása: március 1. és április 30. között, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban. Engedélyezett osztályok száma: Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre megnevezése (jogcíme) A díj mértéke 1 főre megállapított díj mértéke a nevelési évre Menza (alsó tagozat) teljes értékű 310,- Ft Menza (alsó tagozat)-tb, 3 gyermek 50% 155,- Ft Menza (alsó tagozat) rendszeres gyermekvédelmi 0% 0,- Ft Menza (felső tagozat) teljes értékű 335,- Ft Menza (felső tagozat)-tb, 3 gyermek 50% 168,- Ft Menza (alsó tagozat) rendszeres gyermekvédelmi 0% 0,- Ft 13. A fenntartó nevelési- oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések ideje - 3 év elteltével magasabb illetmény megállapítását követően - megbízott magasabb vezetőknél 2. év végén Az értékelés nyilvános megállapítása Munkavállalói minősítés az intézmény összes alkalmazottjára A gyakornoki idő lejártának hónapjában Gyakornok minősítése Évente Teljesítményértékelési rendszer: Önértékelés, tanulói értékelés,óralátogatási értékelés, intézményi önértékelés: intézményi önértékelés szeptember 1-jén hatályát vesztette a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a értelmében.

10 14. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések A vizsgálat, ellenőrzés ideje az ellenőrzések megnevezése nyilvános megállapítása Évente Teljesítményértékelési rendszer: Önértékelés, tanulói értékelés, óralátogatási értékelés, intézményi önértékelés szeptember 1-jén hatályát vesztette a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a értelmében. 15. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése: nem releváns 16. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: nem releváns 17. Szervezeti- és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került 17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a pedagógiai program mellékletét képezik. Vizsgák rendje Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javító vizsga/pótvizsga Javító/pótvizsga : Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén meg- felelő felkészítés után letehető vizsga. A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító /pótvizsgára pedagógusaink 2 alkalommal 2 órás felkészítést tartanak. Osztályozó vizsga : a) Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult évfolyam tananyagából (félévkor vagy év végén) letett vizsga. Azon tanulók, akik olyan tantárgyból tesznek osztályozó vizsgát, amely nem szerepel az iskola helyi tantervében (pl. olasz, spanyol, stb.) kötelesek önálló felkészüléssel más iskolában jelentkezni osztályozó vizsgára és hivatalos eljárás keretében jegyzőkönyvvel bizonyítani az elért eredményt. b) Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak több mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez. Különbözeti vizsga : Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai (aktuálisan az adott tanévre szóló munkaterv határozza meg) Javító vizsga: augusztus utolsó hete Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete

11 A vizsgára jelentkezés módja, határideje: A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, ha a tanuló számára ez nem kötelezően előírt. Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az igazgatónak benyújtva a kérelmet. A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai Valamennyi az előző pontokban felsorolt vizsga bizottsági vizsga. A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági elnök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele. A részletes eljárási szabályokat az 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet a 9. sz. mellékletében rögzíti. A tanulmányok alatt i vizsgák követelménye i - Javító vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények - Osztályozó vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények - Különbözeti vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények Az értékelés rendje A javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgán elért eredmény az adott évfolyam, adott tantárgy év végi illetve félévi bizonyítványba, törzslapba beírt érdemjegy Karcag, szeptember 1. Érvényes: szeptember 1-től augusztus 31- ig. Földváriné Simon Ilona igazgató asszony