TÁMOP / azonosító számú. Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben. zárórendezvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0384 azonosító számú. Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben. zárórendezvény"

Átírás

1 TÁMOP / azonosító számú Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben zárórendezvény

2 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.) és között a TÁMOP / azonosítószámú Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben címmel támogatott projektet valósított meg. A projekt Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült

3 Intézményi célok A TIT Jurányi Lajos Egyesületének alaptevékenységei közé tartozik a A projekt lehetőséget ad arra, hogy tehetséggondozás. - a tehetséggondozó tevékenység-palettánkat bővítsük, - új foglalkozás típusokat vezessünk be - később is hasznosítható új foglalkoztató anyagokat dolgozzunk ki, - új, hosszú távú kapcsolatokat létesítésünk megyei oktatási intézményekkel

4 Eredmények számokban - 14 nem-formális foglalkoztató tananyag résztvevő tanuló - 12 együttműködő oktatási intézmény órányi nem-formális és informális tehetséggondozás

5 Hosszú távú terveink - Az elkészült foglalkoztató anyagokat minél szélesebb körben kamatoztatni - Kiegészítő szolgáltatásokkal segíteni az oktatási intézmények munkáját - Hosszú távú partnerséget kiépíteni az együttműködő oktatási intézményekkel - A program résztvevőit más tevékenységi formáinkba is bevonni

6 Tehetséggondozó foglalkozástípusok: o o o o o o kiscsoportos tehetséggondozás 15x1 tanítási óra/félév heti szakkör 15x1 tanítási óra/félév havi szakkör 5x2 tanítási óra/félév témanap témahét tehetséggondozó verseny

7 A 12 együttműködő nevelési-oktatási intézmény közül: - 1 óvoda - 2 nyíregyházi, 9 vidéki általános iskola - 2 hátrányos helyzetű településen található - 8 leghátrányosabb helyzetű kistérségben található - 3 tagiskola - 7 iskolában a regisztrált hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja a 30%-ot

8 A 12 együttműködő nevelési-oktatási intézmény: 1. Nyírkarászi Óvoda 2. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 3. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 4. Reguly Antal Általános Iskola - Baktalórántháza 5. Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézmény - Nyírjákó 6. Reguly Antal Általános Iskola Platánfa Általános Iskola Laskod 7. Nyírlugosi Általános Iskola 8. Palásti László Általános Iskola Magy 9. Csuha Antal Baptista Általános Iskola Nagyhalász 10. Szabó Magda Körzeti Általános Iskola Botpalád 11. Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola 12. Teichmann Vilmos Általános Iskola - Kisvárda

9 Verseny: A lebonyolított tehetséggondozó tevékenységek Angol nyelvi verseny Német nyelvi verseny Témahét/témanap: A mese hete Környezettudatos háztartás környezetvédelem a mindennapokban Környezettudatos életmód Havi szakkör: Kézműves alkotóműhely Kihelyezett történelem óra Aktív állampolgárságra nevelés kulturális örökségi értékeink

10 A lebonyolított tehetséggondozó tevékenységek Heti szakkör: Internet az idegen nyelv oktatás szolgálatában angol Internet az idegen nyelv oktatás szolgálatában német Információkeresési ismeretek a Google-generáció számára Olvasósarok Kiscsoportos tehetséggondozás: Angol nyelvű olvasósarok Német nyelvű olvasósarok

11 A mese hete Nyírkarászi óvoda Weöres Sándor: Ujjé-vi mese című műve alapján készült öt napos komplex foglalkoztató anyag, amely érinti az óvodai nevelés-fejlesztés számos területét, matematikai, kézműves, környezetismeret, egészséges életmód, sport foglalkozásokat tartalmaz, célja a kisgyermek teljes személyiségének fejlesztése sokoldalú

12 Környezettudatos háztartás környezetvédelem a mindennapokban Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Az öt napos program célja felhívni a tanulók figyelmét a fenntartható életmód fontosságára, a környezettudatos magatartásformák erősítése, a globális gondolkodás lokális cselekvés elvének szem előtt tartásával. Vitaindító prezentációk, laboratóriumi vizsgálatok, kísérletek, ökológiai lábnyomszámítás szerepel a programban azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a tanulók értelmileg és érzelmileg is azonosulni tudjanak a problémával.

13 Környezettudatos életmód Reguly Antal Általános Iskola Baktalórántháza A program célja: a tanulók speciális helyzetét figyelembe véve közel hozni a környezetvédelmi problémákat, a tanulókon keresztül a családokat is megnyerni a fenntartható életmód ügyének A program több részből áll: a környezet szennyezést bemutató színes prezentációk, hétköznapi anyagokkal, élelmiszerekkel végzett látványos kísérletek, tudatos vásárlásra ösztönző tájékoztató anyagok

14 Idegen nyelvi verseny angol/német Csuha Antal Baptista Általános Iskola Nagyhalász Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Nyírlugosi Általános Iskola A versenyek célja megmérettetési és sikerélmény szerzési lehetőséget adni azoknak a tanulóknak is, akik más versenyekre nem jutnak el, ezzel is inspirálva őket az idegen nyelv tanulásra. A házi versenyeken angol nyelvből a 4-8.évfolyamos, német nyelvből az 5-8.évfolyamos tanulók vettek részt.

15 Kihelyezett történelem órák Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény A program célja a tanórán szerzett ismeretek kibontása, kiegészítése, a közgyűjtemények népszerűsítése, különös tekintettel a helytörténeti vonatkozásokra. A múzeumi foglalkozások során a tanulók megismerkedtek Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katonai és néprajzi hagyományaival, leleteivel, és Jósa András munkásságával. régészeti

16 Aktív állampolgárságra nevelés kulturális örökségi értékeink Reguly Antal Általános Iskola Platánfa Általános Iskola A program célja, hogy a megismerésen keresztül erősítse a tanulókban a szülőföld szeretetét, a hazaszeretetet, az állampolgári felelősségvállalás fontosságát. Az öt egységből álló program során a tanulók változatos, kreatív, önálló és csoportos feladatokon keresztül eljutnak az iskola udvarán álló platánfától, szűkebb pátriájuktól egészen Magyarország világörökségi értékeiig.

17 Kézműves alkotóműhely Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Csuha Antal Baptista Általános Iskola - Nagyhalász A program célja: ösztönözni a tanulókban a kreativitást, fejleszteni a kézügyességet, csoportos kompetenciákat. Az öt tematikus foglalkozás során a tanulók megismerkednek a papírhajtogatás, a mézeskalács készítés, az írókázás, a gyöngyfűzés, a mécses és játék készítés alapjaival, inspirációt kapnak az önálló továbbfejlődéshez.

18 Internet az idegen nyelv tanulás szolgálatában angol/német Palásti László Általános Iskola Magy Nyírlugosi Általános Iskola A program célja az idegen nyelv oktatás és a internet adta lehetőségek összekapcsolása, az idegen nyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztése. A tematikus felépítésű program a tanulókhoz közel álló témákat dolgoz fel, változatos szövegértési, szövegalkotási, hallás utáni értési feladatokon keresztül, külön figyelmet fordítva a szóbeli kommunikációra.

19 Olvasósarok Teichmann Vilmos Általános Iskola Kisvárda A program célja az olvasás népszerűsítése. A tanulók Csukás István: Nyár a szigeten című ifjúsági regényét dolgozták fel, változatos, érdekes, kompetencia fejlesztő feladatokon keresztül. Önálló kutatómunka és csoportos feladatok megoldása a társas kompetenciákat éppúgy fejlesztette, mint az egyéni kreativitást.

20 Információkeresési ismeretek a Google-nemzedék számára Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézmény A program elsődleges célja a digitális kompetenciák fejlesztése. A 15 órás információ gyűjtés a tanulók eljutnak a szomszédos falutól messzi, ismeretlen tájakig, közben elmélyülnek pl. a karácsonyi ünnep részleteiben, a jákó papagájok intelligenciájában vagy a mobiltelefon történetében.

21 Angol/német nyelvű olvasósarok Szabó Magda Körzeti Általános Iskola - Botpalád A program célja olvasmány élményen keresztül támogatni az idegen nyelvtanulást. A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások során a tanulók a tudásszintjükhöz, érdeklődésükhöz illeszkedő olvasmányokon keresztül fejlesztik idegen nyelvi kompetenciáikat, általános műveltségüket, országismereti tudásukat.

22 TIT Jurányi Lajos Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Tel/fax: 42/

23 KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!