SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága január 15-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: Saját hatáskör 1. Tájékoztatás a Sárvári Zöld Pont Kft évi egyszerű beszerzéseiről évi nem engedélyköteles járda felújítási és csapadékvíz-elvezetési munkák, nem engedélyköteles útfelújítások, továbbá kátyúzási, burkolati jel festési, padkázási munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzés kapcsán az eljárás típusának meghatározása, az ajánlati felhívás és a dokumentáció jóváhagyása 3. Sárvár város közigazgatási területén a virágágyások talaj előkészítési és ültetési munkái, a virágágyások és a kandelábereken elhelyezett edényzetek gondozása, a cserjék és rózsaágyások gondozása évben" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás fajtájának a kiválasztása, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása. 4. Sárvár Város közigazgatási területén a fűnyírási és kaszálási feladatok ellátása évben tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás fajtájának megállapítása, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása 5. Sárvár város közigazgatási területén az élő sövény gondozási munkák elvégzése 2015 tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás fajtájának megállapítása, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása 6. Sárvár, Ostffyasszonyfai u. Újhegy u. Sótonyi u. Pohárszárogató u. szennyvízcsatornázása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítása 7. A bankszámlavezetést biztosító pénzügyi szolgáltató megváltozása miatt szükséges szerződésmódosítások Az előterjesztés később kerül fel a honlapra. 8. Tájékoztatás a A közösségi közlekedés feltételrendszereinek fejlesztése Sárváron és a környező településeken című, NYDOP-3.2.1/B azonosító számú projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására megkötött szerződés módosításáról. Az előterjesztés később kerül fel a honlapra. 9. Tájékoztatás a A közösségi közlekedés feltételrendszereinek fejlesztése Sárváron és a környező településeken című, NYDOP-3.2.1/B azonosító számú projekt keretében a projekt nyilvánossági feladatok ellátására megkötött szerződés módosításáról. Az előterjesztés később kerül fel a honlapra. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület január 22-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Beszámoló a főépítész tevékenységéről 2. Beszámoló a Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkájáról. 3. A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 4. Simon Júdás vásárral kapcsolatos döntések a) A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása b) A vásártartás évi feltételeinek meghatározása

2 5. A parlamenti és önkormányzati képviselettel is rendelkező politikai pártok részére helyiségek bérbeadása 6. Előterjesztés helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási pályázat eredményének megállapításáról 7. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást lezáró döntések. Az előterjesztés később kerül fel a honlapra. 8. Sárvár 0315/107 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelem 9. A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. Az előterjesztés később kerül fel a honlapra. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 10. Horváth Katalin Sárvár, Magyari u. 5. sz. alatti lakos úthibából adódó kártérítési igény kérelme 11. IS Rádió Kft. és az Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása. Sárvár, január 9. Kampel Oszkár s.k. A bizottság elnöke 2

3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület január 22-én tartandó ülésének előkészítése 1./ Napirendi pont SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 9600 SÁRVÁR VÁRKERÜLET 2. Jelentés Főépítészi tevékenységről évre vonatkozóan Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár Városi Főépítészi tevékenységét február 27-től látom el. Szerződésünk szerint alkalmankénti tételes elszámolás alapján kapom a díjazásomat. A 2014-es évben magánberuházók jellemzően a belvárosi védett környezetben történő épület átalakítások, homlokzatfelújítások kapcsán kerestek meg. Az önkormányzati elképzelésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban több esetben adtam főépítészi véleményt, illetve vettem részt a véleményezésben. Emellett a jogszabályi környezet módosulása, fejlesztés előkészítések kapcsán szükségessé váló önkormányzati tervezési feladatok előkészítésében, egyeztetésein vettem részt. Több megkeresés érkezett a évi uniós ciklusban várható pályázati forrásokra alapozva az egyes építési telkek beépítési lehetőségeivel kapcsolatban. Ugyancsak több esetben kerestek meg rendezési tervi értelmezésekkel kapcsolatban, ahol - az építéshatóság kompetenciáját hangsúlyozva - segítettem a konkrét igények és a jogszabályi lehetőségek összehangolását. Településrendezési eszközökről: A város településszerkezeti és terület-felhasználási koncepciója és az erre épülő szabályozási terv véleményem szerint megfelelő. Kisebb módosítások igénye több esetben jelentkezik. Egy várható gazdasági konjunktúra ezt természetesen módosíthatja. Extenzív, külterületi zónában megvalósítható, területigényes fejlesztési igények az elmúlt évben nem jelentek meg, belterületi nagyobb fejlesztések különböző mértékben, de előkészítettek. Sárvár Város Önkormányzata megvalósította a Posta tér és környezete átalakítását, amelynek tervezése során főépítészként véleményt formáltam. A tér és környezete mind kertészeti, mind építészeti vonatkozásában igényes, a megvalósuló térrendszer bekapcsolódik a város gyalogos szerkezetébe, újabb, színvonalas szolgáltatásokat kínál a sétáló közönségnek. Ezzel a fejlesztéssel a már nagyrészt kialakult hosszirányú gyalogos tengelyre egy újabb, sokszínű haránttengely fűződött fel. A térrendezés során az eddig zavaros gépjármű forgalom is rendeződött. Az új köztemető beruházása megkezdődött. A városvezetés a lakosság, munkaerőpiac, munkaellátottság, lakásellátottság, infrastruktúra, idegenforgalom, területi kapcsolatok adottságaira alapozva határozza meg és készíti elő a középtávú és hosszú távú település fejlesztési elképzeléseit, ehhez elkészítteti a szükséges tervi alapokat, hátteret (ITS, településrendezési tervek). A város a gazdálkodását meghatározó Ipari Park kialakítása után a turisztikai idegenforgalmi fejlesztéseket tűzte ki célul. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy elkészültek a várost tehermentesítő országos főutak elkerülő szakaszai. A történelmi város - értékeire, a termálkincsre és a táji természeti adottságokra alapozva országosan, sőt európai szinten is elismert üdülőhellyé vált. A városvezetés a tervezett idegenforgalmi fejlesztések megalapozásaként a főbb fejlesztési szegmenseket meghatározta és a városszerkezetet az adottságok és lehetőségek figyelembevételével átalakította. 3

4 Ennek során a város D-i, a Rába folyó ölelésével kijelöl területein új üdülőterületi fejlesztési zónát jelölt ki, megépítette a területet feltáró utat, kijelölve azon a fejlesztési területeket, védve és strukturálisan alkalmazva az értékes zöldfelületeket. Majd az elmúlt 12 év alatt 2 ütemben jelentős gyógy-, családi fürdő, strand- és szállodafejlesztést hajtott végre. Ezzel párhuzamosan segítette a magánerős kereskedelmi szálláshely-fejlesztéseket. Mindezek mellett a történelmi értékek méltó környezetének bemutatását segítendő, megújult a Nádasdy vár, a Posta tér, átépült a folyamatosan tehermentesülő városközpont, ahol további fejlesztések tervezettek Jelentősen fejlődött a rehabilitációs főprofillal rendelkező kórházi épületegyüttes. A városközpont és a fürdő között a járdák teljes átépítésével sétány létesült. A történelmi értékek védelme és méltó továbbépítése miatt a történelmi városközpont határait a szabályozási terv kiszélesítette. A közelmúltban a város turisztikai idegenforgalmi zónáját és kapcsolódó zöldterületeit gyógyhellyé minősítették. Ezekre az alapokra építve készült el a középtávú fejlesztési stratégiája, az un. Integrált Településfejlesztési Stratégia. Az integrált településfejlesztési stratégia a városi önkormányzat által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 év) átfogó dokumentum, mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő és melynek eredményeként jelentős beruházások valósulhatnak meg a városban. Sárvár Város felülvizsgálja és megújítja 2008-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) és településfejlesztési koncepcióját és igazodva az új szabályozáshoz kidolgozza a város közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). Az ITS célja a lehető legtöbb forrás megszerzése és leghatékonyabb felhasználása a kívánt fejlesztések megvalósításához. Ehhez a munkához elengedhetetlen az Európai Unió és a Kormány által megfogalmazott olyan irányelvek és elvárások figyelembe vétele, mint például az egyeztetési eljárások szabályozás szerinti lefolytatása, valamint a széleskörű partnerség biztosítása. A tervezés ezért rendkívüli jelentőséggel bír. A 2008-ban készített Integrált Városfejlesztési Stratégia a 2013-ig tartó uniós költségvetési ciklusra készült, az új nevén Integrált Településfejlesztési Stratégia a korábbi városrendezési terv készítőjének bevonásával, a korábbi IVSre építve készül, ahol is kijelöltük az akcióterületeket, azokat korrektül lehatároltuk, az érintett területek képviselőivel egyeztetést folytattunk, tulajdonosok véleményét a tervező stáb kikérte, az Önkormányzat által javasolt partnerek, társadalmi szervezetek az előkészítésbe be lettek vonva. Az érdemi munka mellett tervező irodám bevonásával hatékonyan részt vettem az alaptérkép létrehozásában, pontosításában, az akcióterületek digitális feldolgozásában, a tervi anyag véleményezésében. A szabályozási terv szerkeszthető digitális állományát sikerült megszerezni, így annak újrafeldolgozására nem volt szükség, illetve ennek térképi aktualizálását is elkészítettük, egy jól használható digitális állományt adtunk át a tervezőnek. Az eredeti javaslat az akcióterületekre, illetve azok csoportosítására: azok, amik a szabályozási tervben fejlesztési területek az alábbiak voltak: - Déli üdülőterületi zóna o fürdő és környezete o Hét Tó környezete o Bagolyrét o MG RT volt területe - volt Cukorgyár területe - Ipari Park területe - belváros - Újmajor - Ostffyasszonyfai út melletti erdősült üdülőterület - elkerülő úton túli volt Középmalom, Végmalom környezete (Turisztikai terület) - Hegyközség Ezek részben bekerültek a végleges akcióterületek közé. Aktívan részt vettem a közlekedési koncepció kidolgozásában is: 4

5 Közúti közlekedés területén a szomszédos településekkel való kapcsolat javítása során fejlesztendő a Rábasömjéni út, a Csénye felé vezető út (Nádasdy utca kihosszabbítása az Ikervár felé vezető útig), Lánka puszta megközelítése, Ostffyasszonyfára vezető út, a Sótonyi út csomópontja. A csomóponti beavatkozással, átépítéssel a csomópont közlekedésbiztonságának fokozása. A belterületen javasolt a Nádasdy vár közúti kapcsolatának javítása, hátsó bejáratának felújítása A Csónakázó tó területén téli kikötő és stég építése a vízi turizmus fejlesztése érdekében. A közösségi közlekedés kapcsán a helyi járati buszközlekedés létesítésével a peremkerületekben szükséges a tömegközlekedés megoldása. A gyalogos közlekedés területén a Posta tér kialakítása,a kihasználatlan terület beépítése közösségi célokra berendezett térré, amely időközben meg is valósult. A Nádasdy vár hídfelújításának befejezése, a Csónakázó tó gyalogos kapcsolatának javítása megoldandó. Kerékpárút-rendszer és kerékpártárolók kiépítése. Kerékpárút és két fasoros gyalogos sétány kiépítése a fürdő és a Hegyközség között. A Rába-parti sétány 1. ütemének kiépítése élménypontokkal, a vízügy számára is elfogadható bútorzattal, parkoló építésekkel, közvilágítással, mederpart-rendezéssel, a gyalogjárda-korszerűsítés és utcabútorozás folytatása. Parkolás területén is több elem bekerült a közlekedési munkarészbe: Parkolóhelyek kialakítása javasolt a Vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában megvalósultakon kívűl a Dózsa György utcában, az Alkotmány utcában,, a Rendelőintézetnél, a sportterületeknél, az Árpád utcában. Ezen túl az OTÉK változásait figyelembe véve célszerű egyéb tömbparkolók kialakítását előtérbe helyezni. Javaslatként bekerült a helyi parkoló-rendelet megalkotása, amely a rendezési tervi keretek között, az akcióterületek szabályozásával együtt a napokban rendeletként elfogadásra kerül. A településrendezési terv módosításának előkészítésében aktívan részt vettem, városrendezéssel kapcsolatban több javaslatot tettem, ami beépült a szabályozási tervbe is: Részt vettem a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előkészítésében, szakmai véleményezésében, amely túl van a hatósági egyeztetéseken, jelenleg az Állami Főépítész záró véleményezése folyik, illetve közszemlére van bocsájtva. Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet módosítása várhatóan a következő testületi ülésen kerül Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete elé jóváhagyásra. A tervezést megelőzően javaslatomra és személyes közbenjárásom kapcsán a VÁTI volt munkatársaival az Önkormányzat olyan szerződést kötött az ITS készítése kapcsán, hogy a tervező átadja a korábbi településrendezési tervek szerkeszthető digitális állományát, amelyet irodánk átvett, majd a jelenlegi tervezőnek térképi aktualizálással továbbított. Illetve tervező a most elfogadásra kerülő szabályozási tervi anyagot is irodánkon keresztül a város rendelkezésére bocsájtja, amely jelentős digitális háttéranyagot biztosít bármilyen későbbi településfejlesztési, területrendezési tervezési munkákhoz. A parkoló-rendelet kapcsán több korrekciós javaslatot tettem, ami részben be is épült a szabályrendelet vonatkozó részébe, de tekintettel arra, hogy ez egy friss eleme az építésszabályozásnak, bizonyára kijárja az idők próbáját és aktualizálására később lehetőség is nyílik, a közösségi érdekek, egyéni igények figyelembe vételével, a fejlesztések elősegítése érdekében. Bekerült a beton gyeprács is, mint zöldfelületi elem a szabályozásba. Az előkészített parkoló-rendelet kapcsán javasoltam, hogy lakásépítéshez a parkolóhelyet ne saját telken lehet biztosítani. Javasoltam, hogy a belváros körülhatárolt részén ne csak a vendéglátó üzletekhez és a kereskedelmi szálláshelyekhez lehessen az OTÉK-ban előírt parkolóhely normáktól -50 %-os eltéréssel kell megállapítani a parkolóhelyek számát, hanem kiterjeszteném ezt egyéb szolgáltatásokra is. A lakáshoz viszont kell a teljes parkoló lefedettség. Véleményem szerint területileg jobban ki lehetne terjeszteni ezt a könnyítést, a teljes belvárosi zónára. 5

6 A történelmi belvárosban folyó, illetve tervezett homlokzatrekonstrukciók kapcsán sokszor kellett határozott álláspontot képviselni, azok korrekt, igényes, esztétikus kivitelezése érdekében, de általában az építtetők elfogadták véleményemet. Néhány magánberuházói és önkormányzati beruházás főépítészi véleményezése: Batthyány utca 52. szám alatti épület alagsorában a tulajdonos kisüzletet kívánt kialakítani. Az épület helyi védelem alatt áll. A tervezővel többlépcsős egyeztetést folytattam. Ugyanezen HE1 jelű védettséggel ellátott lakóépület homlokzat-felújítása építészeti és műszaki vonatkozásait egyeztettem. Sárvári Mezőgazdasági ZRT a tulajdonában lévő Várkerület 26. és a Rákóczi út 1. szám alatti saroképület egy épületrészén épület-felújítás műszaki vonatkozásait egyeztettük. Sárvár 1459 hrsz-ú telken tervezett lakóház kapcsán folyamatosan egyeztetünk a beépítés, épületformálás vonatkozásában. Az Univer Kft Sárvár, Batthyány utca 1-3. szám alatt található K&H bankfiók utcai homlokzatának felújítására kapott megbízást. Többszöri egyeztetéssel alakult ki a színvilág, műszaki tertalom. A Batthyány utca 3. szám alatti épület I. emeletén nyílászárók cseréjét egyeztettük.. Az Ady E. utca 2. Kossuth tér 5. saroképület kapcsán sikeres egyeztetést folytattam a nyertes kivitelezővel. Az egyeztetés során pontosítottuk a műszaki tartalmat. Megállapodtunk, hogy a vakolatleverés mértékéről, és faldiagnosztika vonatkozásában szakcég bevonásáról és az alapján arra méretezett szárító vakolati rendszer és homlokzatfestés alkalmazásáról. A homlokzat-színezés kapcsán is elfogadták javaslatomat és a tér jellemző épülete igényesen megújúlt a szűkös forrás felhasználásával. A Rendőrkapitányság homlokzat felújítására készített alternatívákat a tervező csapattal folyamatos egyeztetés alapján véglegesítettük. Igényes tervezői megoldás született. A volt tüdőgondozó homlokzatkialakítása, színezése kapcsán tettem főépítészi javaslatot. Szaunaház, Sárvár, Vadkert krt. 2. építési engedélyezési dokumentáció főépítészi véleményezését készítettem. Posta tér, Színpad építése kapcsán adtam főépítészi vélemény Szalai Attila építész által tervezett színpad ben megküldött terveiről. Szieszta Panzió kerítés átalakítás terve kapcsán Joó László építész-tervező tervét véleményeztem és egyeztettem. A Nádasdy u.26. szám alatti Gondozási és Családsegítő Központ átalakításának építési engedélyezési tervéről készítettem főépítészi véleményt. Az Önkormányzat kérésére főépítészi tevékenység keretén belül elkészítettük a Sársziget utcában a templom mögötti falazott villamos elosztó épület homlokzat átalakítási terveit, hogy a templom építészeti megjelenéséhez igazodó és ahhoz méltó megjelenésű legyen. Általában megtalálom az építtetőkkel a közös hangot, figyelembe véve az ő igényeiket és tekintettel a közösségi érdekekre, városrendezési és építészeti vonatkozásokra. Bízom abban, hogy munkám hozzájárult Sárvár város eddigi és jövőbeli fejlődéséhez. Ezúton is köszönetet mondok a hivatal kollektívájának segítőkész szakmai munkájukért, amellyel feladataimat jelentősen könnyítették. Kérem Önöket, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. 6

7 Sárvár, január 06. Tisztelettel: Czigány István városi főépítész 7

8 2./ Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkájáról szóló beszámolót, mint az intézmény éves szakmai munkájának értékelését elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Sárvár, január 7. / : Kondora István : /sk. polgármester 8

9 A NÁDASDY FERENC MÚZEUM ÉVI MUNKAJELENTÉSE Készítette: Takács Zoltán múzeumigazgató Nádasdy Ferenc Múzeum 9

10 Bevezetés A Nádasdy Ferenc Múzeum éves munkajelentése beszámol az intézmény évi tevékenységéről az alap- és egyéb tevékenységek területén. A munkajelentés az intézmény évi munkatervében foglaltak megvalósításáról nyújt áttekintést. A munkajelentés a Nádasdy Ferenc Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt mutatók szerint mutatja be az intézmény éves munkáját. A munkajelentés kiegészül még az intézmény szervezeti hátterét bemutató fejezettel. A Nádasdy Ferenc Múzeum munkajelentését Sárvár Város Képviselő-testülete hagyja jóvá. I. Szervezeti kérdések A Nádasdy Ferenc Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza az intézmény szervezeti rendjét. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) terv tény ,5 5,5 6,5 6,5 Az intézmény 2014-ben együttműködve a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségével hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az alábbiak szerint alkalmazott munkavállalókat teremőri feladatok ellátására: június október fő november február fő Az intézmény 2014-ben együttműködve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Vas megyei TÁMOP Projekt Szolgáltatási Hely sárvári kirendeltségével heti 20 órás foglalkoztatás keretében az alábbiak szerint alkalmazott munkavállalókat teremőri feladatok ellátására: július április fő II. Szakmai működés 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései Folytatódott egy vendégbarát kiállítótér kialakítása, melynek keretében a múzeum bővítette kiállítóterét. A használaton kívül pince rendbe hozatalával egy új kiállítótér jött létre a múzeumi 10

11 egységen belül. Szintén sor került az ún. Kanizsai szoba világítótechnikájának cseréjére, ugyanis az előzőekben használt halogénizzók két-három hetente kiégtek. Felmérésre került az E szárny villamoshálózata, ugyanis az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati támogatásával (Alfa program) és Sárvár Város Önkormányzatának önrészével itt épül fel az új huszár kiállítás. A biztonságos kiállítóéri őrzést biztosítja, hogy az új kiállítórészben a riasztórendszer cseréjére szolgáló tervek szintén elkészültek. A szakmai előírásoknak megfelelő műtárgybarát környezet kialakítása a sárvári múzeum kiemelt feladata. A múzeum alapleltárában szereplő éremgyűjtemény megfelelő tárolását biztosítják a beszerzett éremtároló szekrények. Sárvár Város Önkormányzata a múzeum számára megfelelő nagyságú, biztonsági technikával ellátott helyiségeket biztosított, mely mint külső műtárgyraktár szolgál. Ugyanitt lehetőség nyílik egy kisebb installációs raktár kialakítására is. A múzeumi szakmai könyvtár méltó elhelyezését szolgálják az új könyvtároló szekrények is. 2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás A gyűjtemény gyarapodásának forrásaként egyrészt a korábbi években még nem beleltározott műtárgyak, másrészt a múzeum költségvetésében meghatározott összeg szolgált. Mind a történeti tárgyi (31 darab), történeti dokumentum (572 darab), a tudományos értékkel bíró fényképek (529 db), mind az iparművészeti (202 darab),mind a huszár (114 darab) gyűjtemény leltározása nagy előrelépést mutatott terv tény Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) (lehetőség szerint) 8 tétel Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 300 db 1448 db Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) - - Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok digitális adatbázis 150 db száma (db) építése Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 2000 db 1861 db Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 100 db 115 db Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 10 db 19 db A tisztítás, konzerválás és restaurálás a Huszárgyűjtemény műtárgyait érintette, illetve sor került egy Sheraton könyvszekrény helyreállítására is. Saját humánerőforrásból került sor a fém alapú (elsősorban) ezüst műtárgyak tisztítására és restaurálására. Külső textilrestaurátor művész a Huszárgyűjteményben található egyenruhákat, kiegészítőket restaurálta, tisztította, konzerválta. Külső papírrestaurátor végezte el egy 16. századi oklevélnek, egy Nádasdy Ferenc országbíró által kiadott oklevélnek, illetve az I. világháború sárvári hősi halottait ábrázoló tabló papíralapú fotóját. 11

12 Folytatódott a könyvtár fejlesztése is, ami nemcsak a műtárgyak jobb megismerését, kutatási feladatok elvégzését segíti, hanem az általános muzeológiai irodalom beszerzésével hozzájárul a modern szemléletű, a kor kihívásait felismerni képes és ahhoz alkalmazkodni tudó múzeumi bemutatáshoz. A célok megvalósítása érdekében folyóiratok előfizetése (26 cím), könyvvásárlás (349 darab) könyvajándék (38 darab). a) Gyarapodás és arányainak tervezése A gyűjteménygyarapítás elsődleges célja Sárvárhoz köthető (mű)tárgyak és dokumentumok gyűjtése, ide értve a jelenkort is. A gyarapodás forrásai voltak 2014-ben: vásárlás (a múzeumi költségvetés részeként), ajándékozás b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése Eőry Vilmos leszármazottainak ajándékaként került a múzeum Helytörténeti Gyűjteményébe Sárvár egykori polgármesterének személyes tárgyai, dokumentumai. Sárvári magángyűjtő a múzeumnak ajándékozott katonai tárgyú könyveket. Vásárlással tett szert a múzeum az alábbiakra: huszárszablyák, huszáremlékek 19. század közepéről származó pisztoly I. világháborúhoz köthető tárgyak, dokumentumok 601 darab I. világháborús képeslap és 51 darab üvegnegatív Előzetes tárgyalások keretében letéti szerződés elkészítéséhez megindult a Sinkovits hagyaték felmérése, fényképanyagának, könyvállományának és műtárgyainak rögzítése. A könyvállományt a helyszínen a Ma mint Ti Színjátszócsoport tagjai mérik fel és rögzítik. A fényképeket és a műtárgyakat a múzeum munkatársa. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 2015-ben is folytatódtak a Fényképtár felvételeinek rögzítése. Megindultak az akkreditálásra szánt digitális adatbázis elkészítésének munkái is. A digitális adatbázis elkészítéséhez a múzeum külső szakértőt foglalkoztat. 12

13 d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) anyag feldolgozása érdekében évben elvégzett feladatok Feladat terv tény A Huszár Gyűjteménybe nem 100 darab 112 darab beleltározott dokumentumok és fényképfelvételek nyilvántartásba vétele A Helytörténeti Gyűjteménybe nem 200 darab 241 darab beleltározott dokumentumok és fényképfelvételek nyilvántartásba vétele (kb. 200 darab) A Helytörténeti Gyűjteménybe 30 darab 31 darab beleltározott kovácsműhely fényképpel ellátott leírókartonjainak készítése Az Iparművészeti Gyűjteménybe nem beleltározott műtárgyak nyilvántartásba vétele 150 darab 202 darab e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évben elvégzett feladatok A múzeum raktárterében nyitott salgó polcokon, illetve műtárgyszekrényekben találhatók a műtárgyak ben pályázati támogatással került sor modern éremtároló szekrények beszerzésére. f) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok A restaurátor, valamint a gyűjteményi felelősök rendszeresen ellenőrzik a raktárban és a kiállítótérben található műtárgyakat. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság a) A digitalizálás helyzete A Nádasdy Ferenc Múzeum nagy hangsúlyt helyez arra, hogy gyűjteményeit folyamatosan digitalizálja. Digitalizálás alatt jó minőségű felvételek készítése, szkennelése mellett a nyilvántartás digitális alapra helyezését is érteni kell. Utóbbi kialakítása a múzeum egyik kiemelt feladata, melynek célja saját fejlesztésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő akkreditált és felhasználóbarát nyilvántartó rendszer kifejlesztése. A munkában a múzeum munkatársai mellett külső informatikus szakértő is részt vesz. Az eddig elvégzett munka eredménye a múzeum hivatalos honlapján keresztül elérhető Huszárok a neten adatbázis, illetve a web 2.0 alapú Sárvár Anno fényképadatbázis. A huszár műtárgyakat és dokumentumokat bemutató honlapunk átalakítása 2015-ben fejeződik be, azonban az előkészületeket 2014-ben már elkezdték a múzeum munkatársai. Az előkészületek közé tartozik: újabb adatok feltöltése (méretek, technika) javítások (megnevezés, kormeghatározás) új témák meghatározása (életrajzok, tárgytörténetek) 13

14 A Sárvár Anno netes adatbázis komoly elismerést ért el. Európa tizenkét országában kerestek példákat arra, hogyan lehet az internetet közösségépítésre is használni. Közel ötven kezdeményezést találtak jónak, de minden országból kiválasztották a legjobbat is. Magyarországon ez a Nádasdy Ferenc Múzeum saját közösségi oldala, a Sárvár Anno - lett. Az Európai Unió által támogatott E-COOP projekt célja, hogy segítse az olyan digitális kezdeményezéseket, melyek erősítik a helyi közösségeket. Az első körben közel ötven programot gyűjtöttek egybe, melyeket mind alkalmasnak találtak arra, hogy példát adjanak másoknak, hogyan lehet kisebb-nagyobb csoportok összetartozását az internetes világban erősíteni. A második körben e tágabb csoportból választották ki minden országból azt az egy kezdeményezést, melyet a legjobb gyakorlatként lehet felmutatni. Magyarországon a választás a Nádasdy Ferenc Múzeum több mint két és fél éve működő oldalára, a helyi polgárokkal közösen szerkesztett nagy sikerű Sárvár Anno-ra esett. Szintén komoly sikert hozott a múzeum I. világháborúra emlékező, június 28-án indult új honlapja. A projekt célja, hogy a nap mint nap közétesz az intézmény a saját képeslapgyűjteményéből egyet, ahhoz egy eseményt köt, illetve az esemény rövid magyarázatát adja. Emellett két témában is közöl hosszabb rövidebb írásokat, melyek egyrészt általában ölelik fel az I. világháború témáját, másrészt pedig Sárvár történetéből is bemutat hol szomorú, hol felemelő történeteket. Külön téma dolgozza fel a huszárok történetét a Nagy Háborúban. A sikert nemcsak a személyes visszajelzések,a közösségi oldalak és magának az oldalnak a látogatottsága mutatják, hanem többek között az is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia I. világháborúval foglalkozó, szintén tematikus oldala megtekintésre ajánlja a sárvári múzeum világháborús honlapját. Szintén az oldalnak köszönhető, hogy felvette a Nádasdy Ferenc Múzeummal a kapcsolatot a Terror Háza egy jövőbeni kiállítás kapcsán. b) Kutatószolgálat A Nádasdy Ferenc Múzeum kutatószolgálatot tart fenn. A kutatás szabályzata a múzeum honlapjáról letölthető ( ben kiadványhoz adott fényképmásolatot a múzeum a Sárvár Anno adatbázisból. Marketing kutatás témájában is megkeresték az intézményt. c) Múzeumi könyvtár A Nádasdy Ferenc Múzeum könyvtára a munkatársak munkáját segítik, a könyvtár nem nyilvános. 14

15 4) Tudományos kutatás Tudományos munka mutatói terv tény Tudományos munkatársak száma (fő) 4 4 A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap száma (nap) - 36 A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar 2 3 idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) 4 3 (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) 3 4 A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen 4 6 nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db) a) A évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, megvalósítás, tervezett eredmények) A múzeum Stratégiai tervében ( ) foglaltak szerint a tudományos tevékenység célja az intézmény helyzetének megerősítése a regionális (határon átnyúlóan is) és országos tudományos hálózatban, illetve az intézmény irányító szerepének megalapozása a város történeti múltjának kutatásában. A célok megvalósítása érdekében a múzeum 2014-ben két tudományos munkát adott ki: Réfi Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában ( ) együttműködve a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével Czirók Zoltán: Horváth Ernő, egy sárvári vadászpilóta a 2. világháborúban Együttműködve a szombathelyi B.K.L Kiadóval szintén a Nádasdy Ferenc Múzeum adta ki új időszaki kiállításának katalógusát: Évezredek Kincsei. T. Takács Collection A múzeum munkatársai az új városmonográfia előkészítéséhez végeztek kutatásokat, 2014-ben a Vas Megyei Levéltárban. 15

16 b) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv A 2014-ban a múzeumi pénztárban saját kiadványok árusítására is történik. A nyilvántartást a múzeum gazdasági adminisztrátora és pénztárosa végzi. 5) Kiállítási tevékenység a) Nyitva tartás 309 nap/év. (kötelezően előírt 260 nap) A múzeum nyitva tartása: keddtől vasárnapig 9 órától 17 óráig. A múzeum nyári (július-augusztus) nyitva tartása: keddtől vasárnapig 9 órától 21 óráig. Az ünnepi nyitva tartás jellemzői: 2014-ben a Nádasdy Ferenc Múzeum nyitva tartott a következő ünnepnapokon március 15. (szombat), április 21. (húsvéthétfő), május 1. (csütörtök), augusztus 20. (szerda), október 23. (csütörtök) b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése SZÉP kártya körének bővítése (MKB, K&H) c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája a múzeum Stratégiai tervében megfogalmazottak szerint a nyári nyitva tartás (július-augusztus) további növelése (zárás 20 óra helyett 21 órakor) a nyári nyitva tartás idején animátorok foglalkoztatása (diák munkavállalók) a vendégek gyermekeinek programbiztosítás a látogatás idejére d) Az épületen belüli információs eszközök okos telefon alkalmazás kialakítása a Vas Megyei Önkormányzat pályázatának keretében e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó az árukészlet bővítése (bizományos, saját) f) Az akadálymentesítés helyzete és évi célkitűzései Az akadálymentesítés megoldása a várban a körülmények miatt nehezen megoldható. A megoldás nemcsak a múzeum kompetencia körébe tartozik. g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban Pályázati lehetőségek keresése a megoldás megtalálására. h) Kiállítások: Működő állandó kiállítások Nyomdászat a Nádasdy birtokokon (történeti) Sárvár története (történeti) 16

17 Huszárok (történeti) Iparművészeti kiállítások (művészettörténeti) Carta Hungarica. A Nádasdy Ferenc Múzeum térképgyűjteménye Állandó kiállítások átalakítása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Sárvár Város Önkormányzata segítségével az Alfa program keretében a sárvári múzeum 23 millió forint támogatás nyert a Huszár kiállítás teljes átalakítására. Időszaki kiállítások i) Látogatottság Széchenyi-emlékek nyomában Európában megnyitás: június 17. zárás: augusztus 10. Évezredek kincsei. T. Takács Collection megnyitás: július 14. zárás: áthozódó 2015-re Freskóvázlatok. Z. Soós István vázlatai a Szent László Katolikus templom mennyezetképeihez megnyitás: szeptember 20. zárás: áthúzódó 2015-re Mutatók terv tény Összes látogatószám 35 ezer fő ebből teljes árú jegyet vásárló kedvezményes árat fizető ingyenes 3658 Diák 3214 Külföldi látogatók (becsült százalékos érték) 12 % Családi 4563 látogatottság ugyan emelkedő tendenciát mutat, azonban a számok jelzik, hogy az előző időszakhoz (2013 előtti évekhez) képest erőteljes médiajelenlét (saját honlapok, közösségi oldalak működtetése, plakátok, szórólapok kihelyezése, múzeumi melléklet a Sárvár Újságban, szereplés az elektronikus és a nyomtatott médiában, fizetett hirdetések) még nem hozta meg a várt eredményt. Ez nem azt jelenti, hogy az eddigieket fel kell adni, hanem más csatornákat is érdemes bevonni, illetve más formákon is érdemes gondolkodni. 6) Közművelődési tevékenység szervezése Mutatók terv tény Tárlatvezetések száma (alkalom) igény igény A 17

18 látogatószám (fő) szerint szerint Ebből szakvezetések száma (alkalom) igény szerint 9 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) igény szerint 3 Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) igény szerint 7 Múzeumpedagógiai foglalkozások száma igény igény (alkalom) látogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) szerint igény szerint 7 alkalom szerint igény szerint a) Az intézmény 2014-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). A múzeum Stratégiai terve ( ) című alapdokumentumban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az intézmény 2014-ban bővítette közművelődési kínálatát, mind az egyedi látogatók, mind a csoportok számára. Mindezek részleteit a Közművelődési és múzeumpedagógiai stratégiai terv ( ), illetve a PR stratégia tartalmazza (utóbbi üzletpolitikai szempontból nem nyilvános). A múzeumi éjszaka (Lidércfény augusztus 19.) az intézmény legsikeresebb rendezvénye, melyre 2014-ben több mint hétszázan látogattak el. A Huszárcsákó című rendezvény nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez kapcsolódott és központi témája a huszárok története mellett a sárvári képviselőként is működő gróf Batthyány Lajos volt. A múzeum főszervezőként működött közre a évi Szakrális Művészetek Hete programsorozatban (2014. szeptember ), illetve a rendezvényre új időszaki kiállítással is készült(freskóvázlatok), illetve Dr. Martos Balázs Levente Hogyan képzeljük el Isten mindenhatóságát? című nagysikerű elődadására is a múzeumban került sor. Az ádventi készülődés jegyében a múzeum első alkalommal állított karácsonyfát, melyet a város óvodásai díszítettek fel. Vasárnaponként pedig a Sárvári Vonósok, illetve a sárvári iskolák művészeti csoportjai által adott műsorok keretében került sor az ádventi koszorú gyertyáinak meggyújtására. A múzeum PR tevékenységének része, hogy részt vett a június 7-9-én a Miénk a vár! elnevezésű várfesztiválon Budapesten, a Vajdahunyad-várban a Nádasdy Ferenc Bandérium közreműködésével. 18

19 A múzeum díszterme rendszeres helyszíne a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett jazzkoncerteknek is. A múzeum közművelődési céljainak megvalósítását szolgálja a Sárvári Hírlapban havonta egy alkalommal megjelenő múzeumi melléklet is. A Nádasdy Ferenc Múzeum tárgyilagos lapja című 4 oldalas kiadványt teljes egészében a múzeum munkatársai írják és szerkesztik. Felvállalt magazinszerű felépítésével a sárvári polgárokat kívánja a múzeumhoz közelebb hozni a távlati cél elérése érdekében, azaz a sárvári polgárok úgy legyenek büszkék múzeumukra, hogy jól ismerik azt. A melléklet megjelentetésének másik célja, hogy minél nagyobb számban látogassanak el a sárváriak a múzeumba. 7) Pályázati tevékenység A múzeum Stratégiai tervében foglaltak szerint a múzeum igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, melyek illeszkednek tevékenységéhez. A megfogalmazott célok elérésének ütemezése nagymértékben függ a pályázati tevékenységtől. A múzeum sikerrel pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Alfa program) a Mi vagyunk a huszárok című pályázat II. ütemére. 8) Kommunikációs tevékenység A Nádasdy Ferenc Múzeum kommunikációs tevékenysége egyrészt az intézmény társadalmi beágyazottságát és elismertségének elmélyítését célozza, másrészt az egyes időszaki kiállítások és programok népszerűsítését szolgálta. A múzeum kommunikációs tevékenységét az elkészített PR stratégiájában megfogalmazott elvek és felsorolt feladatok szerint végzi. Az intézmény 2014-ben az alábbi főbb kommunikációs tevékenységeket végezte el: a múzeum honlapjainak naprakész szerkesztése a múzeum fő honlapjának angol nyelven is történő megjelenése DM levelek folyamos küldése több mint 1300 címre közösségépítés a Social weben (facebook, twitter, google+, pinterest, NFM blog) közösségépítés a Sárvár Anno múzeumi honlap körül (facebook, szórólap) új honlap indítása magyar és angol nyelven az I. világháborúra emlékezve második múzeumi imázsfilm készítése négy nyelvű (magyar, angol, német, cseh) szórólapok elkészítése és eljuttatása a turisztikai szereplőkhöz az egyes kiállításokat, programokat ajánló célzó plakátok elkészítése 2 darab útbaigazító táblák kihelyezése interjúk a helyi, megyei és országos médiának saját múzeumi melléklet megjelentetése a Sárvár Hírlapban havonta egy alkalommal 19

20 A Nádasdy Ferenc Múzeum évi tevékenységéről készített munkajelentés megerősíti, hogy az intézmény része Sárvár kulturális életének. Tudományos tevékenységével megfelel a szakmai előírásoknak, együttműködése elindult a magyar tudományosság és múzeumi élet vezető intézményeivel. A sárvári múzeum folyamatos programot biztosít nemcsak a helyi polgároknak, hanem a városba érkező turistáknak is. Sárvár, január 5. Takács Zoltán múzeumigazgató 20

21 3./ Napirendi pont EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, másrészről a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között az alábbiak szerint: Az együttműködési megállapodás /továbbiakban: megállapodás/ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet, Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200. /XII.24./ Korm. rendelet alapján készült. A megállapodás alapvető célja, hogy az együttműködés hatékonyságát, eredményességét és a jogszabályi előírások betartását biztosítsa. A megállapodás részletesen tartalmazza Sárvár Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ és a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat /továbbiakban: SRNÖ/, /továbbiakban: önkormányzat és SRNÖ együtt: együttműködő felek/ együttműködésére vonatkozó szabályokat, eljárási rendet, munkamegosztást és a felelősség rendszerét. Az együttműködés megállapodásban rögzített főbb területei: 1/ Az SRNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 2/Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. 3/ Az önkormányzat képviselete az SRNÖ ülésein. 4/ Egyéb rendelkezések. Részletes szabályok 1/ Az SRNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat: a/ Az SRNÖ részére havonta igény szerint /melyet az igénybevétel időpontját megelőzően lehetőleg 5 nappal korábban a aljegyzőnél kell bejelenteni/ a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény /továbbiakban: Njtv./ 80.. /1/ bekezdés a./ pontja rendelkezéseinek megfelelően biztosítja az önkormányzati hivatal /továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal / épületében. b/ Biztosítja az SRNÖ képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c/ A Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája által gondoskodik az SRNÖ képviselőtestületi üléseinek előkészítéséről /meghívó, előterjesztések elkészítése, sokszorosítása, postázása/ a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő általi aláírásáról, a képviselő-testületi és tisztségviselői döntések, levelezés előkészítéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, adminisztrációs feladatok ellátásáról. 21

22 d/ Viseli az a-c. pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket /az SRNÖ tisztségviselői és a képviselők telefonhasználata költségei kivételével/, az ezt meghaladó feladatok ellátásának költségeit és az egyéb működési költségeket az SRNÖ viseli. 2/ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. a/ A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje. Az SRNÖ költségvetését önállóan alkotja meg és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. Az SRNÖ költségvetési rendeletének előkészítésére, elfogadására Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 24. és ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az SRNÖ bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Az SRNÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolás feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája gondoskodik térítésmentesen. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője /jegyző/ által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az SRNÖ elnöke október 31-ig benyújtja az SRNÖ képviselő-testületének. A jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, az SRNÖ képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételek és kiadások ismeretében, az SRNÖ elnökével történő egyeztetés után állítja össze. A jegyző a költségvetés-tervezetet a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint az SRNÖ elnökének segítségével készíti el és az SRNÖ elnöke terjeszti az SRNÖ képviselő-testülete elé, a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig. Az SRNÖ képviselő-testülete az elemi költségvetést önállóan határozattal állapítja meg, az önkormányzat költségvetésétől függetlenül. b/ A költségvetési előirányzatok módosítása. Az SRNÖ költségvetési határozatában megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az SRNÖ képviselő-testülete dönthet. Az SRNÖ elnöke a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az SRNÖ képviselő-testületét harminc napon belül tájékoztatja. Az SRNÖ képviselő-testülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetést. c/ Költségvetési információ. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája a jóváhagyott költségvetést az SRNÖ képviselő-testülete elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. 22

23 A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája elkészíti a vonatkozó kormányrendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján az SRNÖ költségvetéséről készült költségvetési információt. d/ A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje. Az SRNÖ operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája az SRNÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. e/ Kötelezettségvállalás rendje. Az SRNÖ kötelezettségvállalási rendjét Sárvár Város Polgármesterének és Sárvár Város Jegyzőjének 1/2012. számú együttes intézkedése az alábbiak szerint szabályozza: Az SRNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SRNÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. /Áht.31. /1/ bekezdés/ Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként Ft-ot, azaz százezer forintot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak. /Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet /továbbiakban: Ávr./ /a, b/ pontja alapján./ Az SRNÖ nevében az SRNÖ kiadási előirányzatai terhére beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos kötelezettség-vállalásra az SRNÖ elnöke jogosult./ávr /7/ bekezdés/ f/ Érvényesítés. A számla beérkezését követően, a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. /I.11./ Korm rendelet /a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet/, valamint az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. /Ávr.58.. /1/ bekezdés/ Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. /Ávr /2/ bekezdés/ Az érvényestésnek tartalmazni kell az érvényestésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. /Ávr /3/ bekezdés/ Az érvényesítési feladattal megbízott személy e faladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy a) a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, b) jogszabály szerint jogos-e a követelés, c) a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző) d) a számla számszakilag helyes-e, e) a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, f) az elvégzett munka, a szolgáltatás a megrendelő által történő átvétele megtörtént-e, g) a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. 23

24 Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat az SRNÖ tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája köztisztviselői látják el. g/ Utalványozás. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. /Ávr /1/ bekezdés/ Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Az utalványozás külön írásbeli rendelkezéssel, utalványrendelettel történik, amely tartalmazza: a) az utalvány szót, b) a költségvetési évet, c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, e) a megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, ha van ilyen g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és az érvényesítő aláírását. /Ávr /1/-/3/ bekezdés/ A rövidített utalványon - készpénzes fizetési mód bizonylaton - a fentiekben meghatározott adatok közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. /Ávr /4/ bekezdés/ Nem kell külön utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján - befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, valamint a pénzügyi szolgáltatások bevételeit és kiadásait. /Ávr /5/ bekezdés a-c/ pontjai/ Az SRNÖ nevében az SRNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SRNÖ elnöke jogosult utalványozásra. /Ávr.59../1/ bekezdés/ h/ Pénzügyi ellenjegyzés. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott köztisztviselő köteles meggyőződni arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a befolyt vagy a megtervezett és a várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. /Ávr. 54. (1) bekezdés a-c/ pontjai/ Amennyiben a pénzügyi ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, a kötelezettségvállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét írásban tájékoztatni. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni, és e tényről haladéktalanul írásban értesíteni az irányító szerv vezetőjét. A vezető a tájékoztatást a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. /Ávr /3/, /4/ bekezdés/ Az Ávr. 55../2/ bekezdés a/ pontja alapján a kötelezettség-vállalás és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője jogosult. Távollétében a 24

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 23-án /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/633/2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. június 29-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/633/2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. június 29-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/633/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. június 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE

A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ. Turisztikai fejlesztési projekttervek. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 206. évi munkaterve. 3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 205. évi munkájáról szóló beszámoló. 4.

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: i Közös Önkormányzati Hivatal 475-1/2014. szám 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én /csütörtök/ 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirc város integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 722-8/2005. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó /okisbmgh0824/ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia

Helyi Fejlesztési Stratégia 2016. Helyi Fejlesztési Stratégia Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 1. mérföldkő Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben