MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a Kultúrotthonban, december 28-án órakor megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angála Ács Roland László Ifj. Bokán István Pintarics Tibor polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda Meghívottak: Kónyáné Józsa Csilla A lakosság részéről jelen vannak: körjegyző jegyzőkönyvvezető 29 fő, a jelenléti ív szerint Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és a lakosság köréből megjelenteket. Külön köszöntötte Nyakó Melinda körjegyzőt, Kuzma József falugondnokot, valamint Szekér Tündét a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület Elnökét. A közmeghallgatást megnyitotta. Felkérte Kuzma József falugondnokot, hogy a Falugondnoki Szolgálat tevékenységéről, valamint az éves munkájáról röviden számoljon be. Kuzma József falugondnok megköszönte a szót, majd köszöntette a falu lakosságát. A továbbiakban röviden ismertette a Falugondnoki Szolgálat, és a falugondnok éves munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Trojkó Tamás polgármester megköszönte a falugondnok beszámolóját, a továbbiakban felkérte Szekér Tündét, a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület Elnökét, hogy az Egyesület éves tevékenységéről a falu lakossága előtt számoljon be. Szekér Tünde Elnök megköszönte a szót, majd köszöntette a falu lakosságát. A továbbiakban röviden ismertette az Egyesület éves munkájáról szóló beszámolóját. Trojkó Tamás polgármester megköszönte az Elnök beszámolóját. A közmeghallgatás folytatásaként rövid tájékoztatást adott az önkormányzat működéséről és a évi költségvetési főbb adatairól, jelezte, hogy akinek kérdése van a költségvetéssel kapcsolatban, a kérdéseire a helyi hivatalban részletes választ kaphat ügyfélfogadási időben. Az önkormányzat évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata ezer forint. A módosított kiadási és bevételi előirányzat ezer forint. A háromnegyed évi bevétel ezer forint, a kiadás ezer forint. A különbözetet átfutó vagy függő tételek. 2/9

3 Az önkormányzat ¾ éves költségvetési gazdálkodása a beszámoló szerint a következőképpen alakult: a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 77%-ban teljesültek. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél III. negyedévben az SZJA előirányzatok időarányosan kiutalásra kerültek. A helyi adók magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó befizetések 76 %-ban teljesültek. A gépjárműadó befizetések 77 %-ra teljesültek. A kintlévőségek összege minden adónemben jelentős mértékű, melyek behajtása folyamatosan történik. A költségvetési támogatásnál kiutalásra az állami támogatás időarányos része megtörtént, ide a szociális ellátások, ápolási díj, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás értendő. Felhalmozási bevételeknél a szennyvíztisztító bérleti díja, valamint a magánszemélyek kommunális adója jelentkezik, a belterületi csapadékvíz rekonstrukciójára eft EU támogatás érkezett háromnegyed évig és még 126 eft várható, eft hitelt vett fel az önkormányzat, melyre EU Önerő Alapból eft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. Lakáshitel tartozásra 79 e Ft került befizetésre. Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználására nem került sor. Kiadások: A személyi juttatásoknál a kiadások 77%-ra teljesültek. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma a háromnegyed évben átlagosan 5 fő volt, szeptember 30-án 10 fő munkavállaló volt. Átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott dolgozik, akiknek a foglalkozatása részmunkaidőben történik, 1 fő teljes munkaidős. Állományba nem tartozók juttatásánál a polgármester és a képviselők részére kifizetett juttatások kerültek elszámolásra. A társadalombiztosítási járulékok teljesítése 80 %, mely magába foglalja az ápolási díjban részesülők után kifizetett nyugdíjjárulékot is. A dologi kiadások az III. negyedévben 73%-ra teljesültek. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadásnál a körjegyzőség részére, Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás, Muramenti Társulás, Letenyei Védelmi Bizottság, Bursa ösztöndíjakra és a Zala Zöld Szíve Társulás részére utaltunk támogatást. A becshelyi iskola finanszírozására eft-ot fizettünk. Továbbá a sportegyesületnek 900 eft és a Petrivente Virágai Egyesületnek 200 eft került átutalásra. A szociális kifizetések 50 %-ra teljesültek az III. negyedévben. Rendszeres pénzbeni ellátások rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj. Egyéb rászorultságtól függő ellátásban temetési segély, átmeneti segélyek, óvodáztatási támogatás, Bursa ösztöndíj, kerültek kifizetésre. Beruházási kiadásoknál csapadékvíz rekonstrukcióra, málnatövek vásárlására, a templom vízelvezetésére, és fűkasza vásárlásra került kifizetés. Pályázatokkal kapcsolatos összefoglaló: 1. Kultúrház és játszótér felújítási pályázat: Az előző Képviselőtestület által benyújtott pályázati anyag, valamint jelent testület által hiánypótolt pályázat pozitív elbírálása folytán forint támogatást nyert az Önkormányzat a Kultúrház és a játszótér felújítási munkálataira. Ehhez az Önkormányzat 25%-os önerőt biztosított saját költségvetése terhére. A projekt első lépeseként december 31-ig megvalósult a Kultúrház felújítása, jövő év március 31-ig pedig a játszótér felújítása fog megvalósulni. 2. Horvát nyelv oktatására szintén az előző testület nyújtott be pályázatot, és jelen testület hiánypótlását követően pozitív elbírálásban részesült a pályázat, ennek alapján június 15. napjától kezdődően községünkben megvalósulhatott egy horvát nyelvi oktatás, melyet a Teleházban valósítunk meg, ahol adottak a nyelvtanulás feltételei. 3. A belvízelvezetési projekt keretében az önkormányzat 9 milliós önerejének csökkentése érdekében pályázatot nyújtottunk be az EU Önerő Alapra, melyen a maximális támogatást igényeltük és kaptuk meg, eft összegben. 4. Sikeres pályázatnak köszönhetően a Vidékfejlesztési Minisztériumtól egy nagyértékű fűkasza beszerzésére kerülhetett sor, mellyel az elavult géppark frissítése történt meg. 3/9

4 5. A közfoglalkoztatás keretén belül a községben rendszeres szociális ellátásban részesülők részére átlagosan 4 hónapos közfoglalkoztatást tudtunk szervezni, a benyújtott pályázat során a maximálisan igényelhető támogatás teljes mértékben kihasználásra került. 6. Jövő évi elképzelések: a. 5 milliós közfoglalkoztatási projekt került benyújtásra, melynek keretén belül a község mezőgazdasági úthálózatának felújítása valósulhat meg, elbírálása a napokban történik, és jövő év március hónapjától kezdődően 6 fő közfoglalkoztatott részére, napi 8 órás foglalkoztatást biztosít 8 hónapon keresztül. b. Szintén 5 milliós pályázat került benyújtásra Semjénháza-Molnári-Tótszerdahely- Valkonya községekkel közösen egy nagyrendezvény megtartására, melyet a Semjénházi Faluházért Alapítvány bonyolít le. Ezen pályázat keretében szeretnénk megvalósítani a volt Óvoda épületében egy skanzen kiállítást, mely a horvát hagyományokat mutatná be. Sikeres pályázat esetén a kiállítás megszervezésére a pályázat keretében a helyi hagyományőrző egyesületet szeretnénk felkérni. 7. Jövő évi elképzeléseink továbbá, hogy a Kultúrházat megfelelő pályázati kiírás és pályázati anyag benyújtását követően belülről is felújítjuk. A pályázatokkal kapcsolatban szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Képviselőtestület nevében köszönetemet fejezzem ki az előző Képviselőtestületnek a pályázati anyagok benyújtására. Ár- és belvízvédelmi projekt: A projekt keretében az Önkormányzat közel 60 milliós beruházással, 9 millió forintos önrésszel oldotta meg a községben a csapadékvíz elvezetését az árkok burkolattal történő ellátásával, kitisztításával. A projekt átadásra került, az Közreműködő Szervezet által elfogadásra került, a pénzügyi elszámolás megvalósult. Az önerő mérséklésére eft pályázati támogatásban részesültünk. Együttműködések: Az Önkormányzat a közérdekű és vállalt feladatai ellátása, a helyi közügyek ellátásának biztosítása érdekében együttműködéseket kötött, Társulásban vesz részt. Ezek: - Dél-Zala Murahíd Kistérségi Társulás, mely biztosítja az önkormányzat közoktatási feladatainak ellátását a Becsehelyi Iskola és Óvoda közös fenntartású működtetésével, az orvosi ügyelet közös ellátásával, a mozgókönyvtári feladatokat ellátását, pályázatokban való részvételt, közmunka-programokban való részvételt. - Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás: pályázatokban való közös részvétel, a társulás eszközeinek használata, gyermeknap támogatása. - Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a községben problémákkal küszködő, továbbá a védelembe vett gyermekek érdekében látja el családsegítő tevékenységét. - Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület: az önkormányzat az egyesület részére biztosítja a fellépési helyszínekre való eljutást, a kultúrházat, cserébe az egyesület a községben tartandó rendezvényeken fellép. - Sportegyesület: az önkormányzat anyagi támogatásban részesíti az egyesületet. - Horvát Kisebbségi Önkormányzat: az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kölcsönösen segítik egymás munkáját, a jövőben is szeretnénk fenntartani az eddigi szoros és jó együttműködés kereteit. Falugondnoki Szolgálat: A falugondnoki szolgálatot 1 fő falugondnok alkalmazásával oldja meg az önkormányzat. A falugondnok tevékenységét a polgármester utasításával és egyetértésével végzi, ennek keretében a falugondnoki autóval szállítást végez, az idős, rászoruló személyek részére segítséget nyújt mindennapi feladataik megoldásában, a közcélú munkát végező dolgozókat irányítja. Teleház 4/9

5 A Teleházat vezeti, evvel együtt a könyvtárosi és rendezvényszervezési feladatokat továbbra is Magyar Zsuzsanna látja, akit pályázati támogatással a Humán Kontakt Kft. alkalmaz. Az Önkormányzat által megrendezésre kerülő rendezvények: Az önkormányzat az idei évben, és a jövő évben is a hagyományokhoz igazodva a következő rendezvényeket tartotta meg: farsangi felvonulás, Idősek Napja, anyák napja, gyermeknap, Petriventei Futball Torna, falunap, Mindenki Karácsonya. A rendezvények megszervezésével és színvonalas lebonyolításával kapcsolatban a testület nevében köszönetét fejezte ki a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület vezetősége és tagjai, a Sportegyesület vezetősége és tagjai, a Falugondnok, Talán Györgyné takarítónő munkájáért. Megköszönte a figyelmet, kérte a lakosság észrevételeit, kérdéseit az elhangzottakkal és egyéb önkormányzati ügyekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy azokra a kérdésekre, felvetésekre, amelyekre a közmeghallgatás keretében nem tud választ adni, a kérdést feltevő részére írásban vagy személyesen szóban adja meg a választ 10 napon belül. Kramarics Tamás lakos kérdése, hogy az önkormányzati földek haszonbérlete után az Önkormányzat miért emelte meg ötszörösére a fizetendő díj mértékét? Felvetette, hogy a haszonbérlettel az önkormányzat elkerülte, hogy a saját földjeit kaszálnia kelljen, most, hogy felemelték a díjat, senki nem fogja igényelni a földterületeket, az önkormányzatnak magának kell gondoskodnia a tisztántartásáról. Trojkó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a Képviselőtestület azért döntött a haszonbérleti díjak emelése mellett, mivel az 1 Ft/m2 árat alacsonynak tartotta, és ez a piaci ártól nagyon elmarad. A továbbiakban ígéretet tett a kérdéskör Képviselőtestületi rendezésére. Kramarics Tamás kérdése, hogy a Kultúrházban a kis teremben, ahol a Hagyományőrző Egyesület próbálni szokott, leverték a lambériát, és még mindig nincs megcsinálva. Kérdése, hogy mikor lesz megcsináltatva, hogy tudjanak rendesen próbálni? Trojkó Tamás polgármestert elmondta, hogy azért verték le a lambériát, mivel mögötte omlott a fal, ígértet tett a közeljövőbeni kijavítására. Felajánlotta továbbá, hogy ideiglenesen, amíg nem készül el a kisterem, az Egyesület próbálhat a Teleházban is. Magyar Lajos lakos több kérdést is intézett a testület felé: 1. Múlt évi közmeghallgatáson felvetett javaslataiból nem lett semmi: - Petriventei elágazónál továbbra sincs kiépítve olyan megálló, hogy a várakozó utasok ne a sárban álldogáljanak a buszra várva. 2. Polgármester fizetése 170 eft, és ehhez havi 32 óra munkavégzés társul az ügyfélfogadási időbeosztása alapján. Kérdése, hogy megéri-e ennyi munkavégzéséért ennyit fizetni? Illetve a Képviselőtestület meg van-e elégedve a polgármester munkavégzésével? 3. Körjegyzőség lakosságszám-arányban történő finanszírozását a jelenlegi testület felrúgta, mi ennek az oka, miért fizet többet Petrivente a Körjegyzőség fenntartásáért? Nyakó Melinda körjegyző a válaszadás előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester ügyfélfogadási ideje és a munkavégzésének időtartama nem egyenlő, hiszen a polgármestert ügyfélfogadási idején kívül is végez munkát a községért. Továbbá a polgármester társadalmi megbízatásban látja el polgármesteri feladatait, elszámolással a Képviselőtestület felé tartozik. A polgármester pontos munkavégzését jelenléti ív vezetésével lehet nyomon követni, amennyiben azt a Képviselőtestület kötelezővé teszi számára. Kém Angéla alpolgármester hozzátette, hogy tudomása szerint az új önkormányzati törvény rendezi a polgármesterek fizetését, azt nagymértékben csökkentve, a következő ciklustól. A 5/9

6 Képviselőtestület minden évben meghatározhatja a polgármester tiszteletdíját, amellyel a testület él is. A továbbiakban elmondta, hogy ő személy szerint meg van elégedve a polgármester munkavégzésével. Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy egy év telt el a testület és a polgármester megválasztásától. Véleménye szerint a testület az elmúlt egy évben jól teljesítette a feladatait, a kötelezőn felül nagyon sokszor ülésezett, valamint látja, hogy a falu lakosságából is többen támogatják a döntéseiket. Elmondta, hogy személy szerint ő is meg van elégedve a testület munkájával. Folytatásában elmondta, hogy bízik abban, hogy a testületi tagok csak abban az esetben hiányoztak az ülésről, amikor munkájuk miatt nem tudtak részt venni azon. Elmondta, hogy véleménye szerint ez a pár év a tanulás évei lesznek, és Petrivente előnnyel fog indulni akkor, amikor másik településeken ez a fiatalabb generáció veszi át a döntéseket, akkor ők már átlátják a döntési mechanizmusokat. A Körjegyzőség finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy a három település között minden évben nagy harcok folynak, hogy mennyivel járuljanak hozzá az egyes települések a fenntartáshoz, a mostani döntés véleménye szerint jó volt, hiszen kevesebbel kell hozzájárulniuk, mint a tavalyi évben. Magyar Lajos kérdése, hogy Petriventén a Hivatalban miért nincs petriventei ember? Ifj. Bokán István képviselő válaszában elmondta, hogy a Képviselőtestület kiáll Pintarics Tiborné mellett, ők szerették volna a legjobban, ha megmaradna, azonban tudomásul kellett venni azt is, hogy a Körjegyzőség létszámleépítésre kényszerül. Véleménye szerint olyan embert maradt, akire több, sokrétűbb feladatokat lehet rábízni. Magyar Lajos felvetette, hogy az ügyintéző az ügyfélfogadási időben nincs mindig a helyén pontosan, illetve átmegy a helyi boltba élelmiszert vásárolni. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy mivel a Körjegyzőség létszáma nem engedélyezi hivatalsegéd alkalmazását, ezért az ügyintézőnek magának kell megoldania olyan feladatokat is, amelyek a hivatalsegéd dolga lenne, például ha a felügyeleti szervtől ellenőrzés érkezik, akkor őt meg tudja kínálni itallal. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben az ügyfélfogadási idő pontos betartására törekednek. Magyar Lajos kérdése, hogy az ügyintézőnek miért lett jelentős mértékben megemelve a fizetése? És hallomásból tudja, hogy az ügyintéző titulusa aljegyzővé változott. Sérelmezte azt is, hogy hallotta, hogy az ügyintéző ügyfélfogadási időben azt mondta, hogy most nem ér rá foglalkozni velük. Javasolta, hogy ne 8 órás munkaviszonyban foglalkoztassák, ha annyi a munka, hogy nem tud az ügyfelekkel foglalkozni, hanem legyen 2 személy 6 órásban. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy az ügyintéző fizetése nem publikus, csak hozzájárulásával adható ki, a titulusa nem változott, a Körjegyzőség szervezeti felépítése: 1 körjegyző+ 5 ügyintéző. A létszámot pedig a fenntartó Önkormányzatok Képviselőtestületei határozzák meg. Szekér Tünde véleménye, hogy ha az ügyintéző nem csinálna olyan feladatokat például rendezvényszervezés amelyre egy másik személy van felvéve, akkor véleménye szerinte nem fordulna elő olyan, hogy egyszer nem ér rá foglalkozni egy ügyféllel. Magyar Lajos a községben lezajlott belvíz elvezetési rendszer rekonstrukcióját kritizálva az alábbi felvetéseket mondta el: - A Kossuth utcában a Magyar József és Bagarusék előtt szűk a hely, nem lett megcsinálva zártá tétele. 6/9

7 - Rákóczi utcában a bal oldalon áll a víz az esőzések alkalmával, nem a csatornarendszerbe folyik - Ugyanez a helyzet a Kossuth utcai nagykanyarban is - Szintén áll a víz az úton a Petőfi utcában is - Hiányzik az egységes kinézet: nem mindenhol lett egységesen kicserélve a hídgyűrű, nem egységesen lettek kialakítva a bejárók szélessége. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a testület már a kész terveket, sőt a kivitelezés megkezdését vette át, azokon csak indokolt esetben lehetett változtatni. Kránicz József volt polgármester elmondta, hogy ő megszerezte a kivitelezéshez szükséges pénzösszeget, véleménye szerint ha a Petőfi utcában ki lehetett hagyni az árkokat, akkor a Kossuth utcában is az olyan helyeket, ahol szükséges zárttá lehetett volna tenni. Magyar Lajos felhívta a polgármestert, hogy a választási ígéretei között szerepelt a Rákóczi utcában egy lépcső megépítése, valamint a Templomra egy harang. Felvetette, hogy a haranglában a harang reggel 4 órakor szól. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy még nem telt le a ciklusa. A harang a közeljövőben el fog készülni. A harang még nem lett átállítva, állításával pontosan fog harangozni. Magyar Lajos a Kultúrház felújításával kapcsolatban felvetette, hogy miért a téli időszakban kellett megcsinálni, illetve a beépített anyagok minősége nem megfelelő. A tervezéskor és a kivitelezéskor nem figyeltek kellően, amikor a Kultúrház ablakait tervezték, mivel magasan kinyitható ablakot építettek be, amelyet csak létráról lehet szellőztetni. A játszótér felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a elfogadja a döntést, hogy nem az ő vállalkozása kapta a kivitelezési munkákat, azonban szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a játszótéri eszközök biztonságosságát, a beépített anyagok, kötőelemek, felületkezelő anyagok minőségét meg kell nézni, illetve figyelemmel kell lenni a garanciális vállalásokra, illetve a minőségbiztosítási tanúsítványokra. Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy nem a minőség miatt nem a MA-ER Bt kapta meg a megbízást, hanem az ár miatt, hiszen a pályázatban csak a 2009-es árakon benyújtott kivitelezési ár kapott támogatást, ebből kell megvalósítani a játszóteret. Magyar Lajos elmondta, hogy 300 eft-tal emelte meg a pályázathoz képest a árait, mivel a minőségbiztosítási díjak, valamint a fa anyagok ilyen mértékben emelkedtek. Véleménye szerint a gyermekek védelme, akik a játszóteret használni fogják, megéri a plusz hozzájárulást, ha az minőségibb kivitelezést jelentne. Tudomása szerint a játszótér felújítására 500 eft-ot biztosított a Becsehely és Környéke Kft. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy sikerült olyan kivitelezőt találni, aki a pályázati támogatással összhangban, megfelelő minőségbiztosítással, a pályázatban előírt anyagokkal meg tudja valósítani a kivitelezést. Korcsmáros Krisztián lakos elmondta, hogy a Körjegyzőséget három település tartja fenn, véleménye szerint, hogy miért Kónyáné van itt, és miért nem, azt nem kellene már minden közmeghallgatáson a Magyar Lajosnak feszegetni. A Képviselőtestületi tagokat kérte, hogy a testületi üléseken minden képviselő vegyen részt, a döntéseket konszenzusban hozzák meg, és a jegyző figyelmeztesse a képviselőket, hogy a testületi üléseken a részvétel indokolt akadályoztatást kivéve kötelező jellegű. Elmondta, hogy az önkormányzati törvény elfogadásával a jövő évben megkezdődnek a járások kialakítása, valamint a körjegyzőség kialakítása, illetve feladat-meghatározása is jelentősen 7/9

8 módosulnak, tudomása szerint 2000 főben húzta meg a határt a törvény, amely alatt nem lehet önálló hivatalt működtetni. Kérte a jegyzőt és a Képviselőtestületet, hogy a csatlakozási szándékról a falu lakosságát is egy falugyűlés keretében tájékoztassák, hogy melyik irányba kívánnak csatlakozni. Trojkó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a testületi munka keretében mindig törvényesen járnak el, minden testületi ülésen a megfelelő létszámmal vannak jelen a döntés minőségéhez viszonyítottan. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy tudomása szerint az önkormányzati törvény kivételt tesz a nemzetiségi települések tekintetében, ahol 1500 főben húzta meg a határt. Ígéretet tett arra, hogy a Képviselőtestület a lakosságot egy falugyűlés keretében tájékoztatni fogja az elfogadott irányvonalról. Kránicz József volt polgármester felvetette, hogy a községben kivágásra került fák nem kellő körültekintéssel kerültek kiválasztásra, véleménye, hogy azok megszűrték a levegőt, sokat feleslegesen vágtak ki, például a gyümölcsfák meghagyásra kerültek. Elmondta, hogy nála az elmúlt években lerakásra kerültek a pótlásra szánt fák, onnét el lehet majd hozni, ha a Képviselőtestület fásítást végez. A továbbiakban felvetette, hogy a Templom-Teleház előtti parkoló mivel nincs lefedve kővel sártengerré alakul az esőzések alkalmával, javasolta ennek rendbetételét. Trojkó Tamás polgármester megköszönte az észrevételeket, a Templom előtt parkoló kialakítása folyamatban van. Nyakó Melinda körjegyző a fák kivágásával kapcsolatban elmondta, hogy a kivágásra került fákat szakértő mérte fel, azok kerültek kivágásra, amelyeket előzetesen szakszerűen felmért. Kuzma Sándor lakos kérdése, hogy a belvízrendezési projekt keretében odahordott fehér kő hova tűnt el? Tudomása van róla, hogy néhány udvarba lett elhordva, köztük a polgármester portájára is. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy az ő portájára csak a törmelék lett odahordva. Korcsmáros Krisztián felvetette, hogy ezt a kérdést a Képviselőtestület állandó Bizottsága tisztázza. Kránicz József volt polgármester elmondta, hogy a polgármestersége ideje alatt a Közútkezelővel megbeszélte, hogy a Petőfi utca feletti részt megcsinálják, hogy az esőzések alkalmával a lezúduló víz ne mossa el a házakat, valamint a Szurda felé vezető úton lesz áteresz, de ezek nem történtek meg. Felvetette, hogy a közmunkások letakaríthatnák az utat a hegyi útról lezúduló sár után. Magyar Lajos kérdése, hogy számításai szerint 120 kamionnyi földmennyiség lett megmozgatva, vagy nem, hova lett ez a föld? Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy a projekt során műszaki ellenőrt alkalmazott az Önkormányzat a megfelelő minőségű kivitelezés érdekében, melyet engedélyes tervek alapján készültek, és a projektet a támogató szervezet is átvette műszakilag. Korentsy Dezsőné felvetette, hogy a buszjáratok megváltozása miatt a Nagykanizsáról 10 órakor induló busszal hazajárókat a csatlakozás nem várja meg, így be kell gyalogolniuk. 8/9

9 Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy a falu lakossága írásban kérte a buszjáratok módosítását, melyet a Zala Volán teljesített is, azonban evvel együtt változtatott a másik járatokon is. Kramarics Tamás elmondta, hogy a 10-es buszjáratról utazók el tudnák érni a csatlakozást, ha az a busz valóban 10 órakor indulna Nagykanizsáról, mivel Letenyéről kor indul. Azonban soha nem pontosan indul, így nem lehet elérni a csatlakozást. Nyakó Melinda körjegyző javasolta, hogy amennyiben nem pontos járatindulást észlelnek az utasok, és ezért nem érik el a csatlakozást, akkor evvel a problémával a Zala Volánt kell elsődlegesen felkeresni, és írásban panaszt tenni. Kém Ferenc lakos felvetette, hogy sok Semjénháza-i lakos ide hordja a szemét Petriventére, kérdése, hogy ez ügyben mit tud tenni a jegyző? Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van egy eljárás illegális szemetelés miatt, amelyet valóban Semjénháza-i lakos követett el, megfelelő büntetési tétel, halmozódás esetén magasabb tétel, alkalmazásával lehet visszaszorítani ezen cselekményeket. Fenyvesi Vilmos lakos felvetette, hogy a községben sok a szabadon kószáló kutya, akik veszélyeztetik a lakosokat, javasolta gyepmester alkalmazását, illetve köztéri kamerák felszerelését. Szekér Tünde lakos szerint elsődlegesen a gazdák feladata és kötelessége lenne a kutyák tartására vonatkozó előírások betartása. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy írásban benyújtott panaszok esetében tudja felelősségre vonni a kutya gazdáját. Ígéretet tett arra, hogy a falu lakosságát egy felhívásban tájékoztatja a kutyatartás megfelelő előírásaira, valamint az illegális szemetelés visszaszorítása érdekében felhívást intéz a környezet védelme érdekében. A köztéri kamerák felszerelésével kapcsolatban elmondta, hogy a közelmúltban pályázat keretében igényelték azt, sikeres pályázat esetén a jövő évben megvalósulhat. Korentsy Dezsőné lakos felszólalásában nevesítette Tölgyesi Józsefné Kossuth utca lakos kutyáit, akik reggelente kint vannak, és nem lehet tőlük elmenni a buszmegállóba. Trojkó Tamás polgármester mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a részvételt, Boldog Új Évet kívánt, a közmeghallgatást órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 9/9

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház színháztermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: Tá rgysoro zat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: Tá rgysoro zat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (151-152) Tá rgysoro zat 1.) Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről. 2014. február 10-i képviselő-testületi ülés

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről. 2014. február 10-i képviselő-testületi ülés KESZÜI H Í R E K XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. I. negyedév A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA Beszámolók képviselő-testületi ülésekről Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 testületi ülést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben