MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a Kultúrotthonban, december 28-án órakor megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angála Ács Roland László Ifj. Bokán István Pintarics Tibor polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda Meghívottak: Kónyáné Józsa Csilla A lakosság részéről jelen vannak: körjegyző jegyzőkönyvvezető 29 fő, a jelenléti ív szerint Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és a lakosság köréből megjelenteket. Külön köszöntötte Nyakó Melinda körjegyzőt, Kuzma József falugondnokot, valamint Szekér Tündét a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület Elnökét. A közmeghallgatást megnyitotta. Felkérte Kuzma József falugondnokot, hogy a Falugondnoki Szolgálat tevékenységéről, valamint az éves munkájáról röviden számoljon be. Kuzma József falugondnok megköszönte a szót, majd köszöntette a falu lakosságát. A továbbiakban röviden ismertette a Falugondnoki Szolgálat, és a falugondnok éves munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Trojkó Tamás polgármester megköszönte a falugondnok beszámolóját, a továbbiakban felkérte Szekér Tündét, a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület Elnökét, hogy az Egyesület éves tevékenységéről a falu lakossága előtt számoljon be. Szekér Tünde Elnök megköszönte a szót, majd köszöntette a falu lakosságát. A továbbiakban röviden ismertette az Egyesület éves munkájáról szóló beszámolóját. Trojkó Tamás polgármester megköszönte az Elnök beszámolóját. A közmeghallgatás folytatásaként rövid tájékoztatást adott az önkormányzat működéséről és a évi költségvetési főbb adatairól, jelezte, hogy akinek kérdése van a költségvetéssel kapcsolatban, a kérdéseire a helyi hivatalban részletes választ kaphat ügyfélfogadási időben. Az önkormányzat évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata ezer forint. A módosított kiadási és bevételi előirányzat ezer forint. A háromnegyed évi bevétel ezer forint, a kiadás ezer forint. A különbözetet átfutó vagy függő tételek. 2/9

3 Az önkormányzat ¾ éves költségvetési gazdálkodása a beszámoló szerint a következőképpen alakult: a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 77%-ban teljesültek. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél III. negyedévben az SZJA előirányzatok időarányosan kiutalásra kerültek. A helyi adók magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó befizetések 76 %-ban teljesültek. A gépjárműadó befizetések 77 %-ra teljesültek. A kintlévőségek összege minden adónemben jelentős mértékű, melyek behajtása folyamatosan történik. A költségvetési támogatásnál kiutalásra az állami támogatás időarányos része megtörtént, ide a szociális ellátások, ápolási díj, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás értendő. Felhalmozási bevételeknél a szennyvíztisztító bérleti díja, valamint a magánszemélyek kommunális adója jelentkezik, a belterületi csapadékvíz rekonstrukciójára eft EU támogatás érkezett háromnegyed évig és még 126 eft várható, eft hitelt vett fel az önkormányzat, melyre EU Önerő Alapból eft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. Lakáshitel tartozásra 79 e Ft került befizetésre. Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználására nem került sor. Kiadások: A személyi juttatásoknál a kiadások 77%-ra teljesültek. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma a háromnegyed évben átlagosan 5 fő volt, szeptember 30-án 10 fő munkavállaló volt. Átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott dolgozik, akiknek a foglalkozatása részmunkaidőben történik, 1 fő teljes munkaidős. Állományba nem tartozók juttatásánál a polgármester és a képviselők részére kifizetett juttatások kerültek elszámolásra. A társadalombiztosítási járulékok teljesítése 80 %, mely magába foglalja az ápolási díjban részesülők után kifizetett nyugdíjjárulékot is. A dologi kiadások az III. negyedévben 73%-ra teljesültek. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadásnál a körjegyzőség részére, Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás, Muramenti Társulás, Letenyei Védelmi Bizottság, Bursa ösztöndíjakra és a Zala Zöld Szíve Társulás részére utaltunk támogatást. A becshelyi iskola finanszírozására eft-ot fizettünk. Továbbá a sportegyesületnek 900 eft és a Petrivente Virágai Egyesületnek 200 eft került átutalásra. A szociális kifizetések 50 %-ra teljesültek az III. negyedévben. Rendszeres pénzbeni ellátások rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj. Egyéb rászorultságtól függő ellátásban temetési segély, átmeneti segélyek, óvodáztatási támogatás, Bursa ösztöndíj, kerültek kifizetésre. Beruházási kiadásoknál csapadékvíz rekonstrukcióra, málnatövek vásárlására, a templom vízelvezetésére, és fűkasza vásárlásra került kifizetés. Pályázatokkal kapcsolatos összefoglaló: 1. Kultúrház és játszótér felújítási pályázat: Az előző Képviselőtestület által benyújtott pályázati anyag, valamint jelent testület által hiánypótolt pályázat pozitív elbírálása folytán forint támogatást nyert az Önkormányzat a Kultúrház és a játszótér felújítási munkálataira. Ehhez az Önkormányzat 25%-os önerőt biztosított saját költségvetése terhére. A projekt első lépeseként december 31-ig megvalósult a Kultúrház felújítása, jövő év március 31-ig pedig a játszótér felújítása fog megvalósulni. 2. Horvát nyelv oktatására szintén az előző testület nyújtott be pályázatot, és jelen testület hiánypótlását követően pozitív elbírálásban részesült a pályázat, ennek alapján június 15. napjától kezdődően községünkben megvalósulhatott egy horvát nyelvi oktatás, melyet a Teleházban valósítunk meg, ahol adottak a nyelvtanulás feltételei. 3. A belvízelvezetési projekt keretében az önkormányzat 9 milliós önerejének csökkentése érdekében pályázatot nyújtottunk be az EU Önerő Alapra, melyen a maximális támogatást igényeltük és kaptuk meg, eft összegben. 4. Sikeres pályázatnak köszönhetően a Vidékfejlesztési Minisztériumtól egy nagyértékű fűkasza beszerzésére kerülhetett sor, mellyel az elavult géppark frissítése történt meg. 3/9

4 5. A közfoglalkoztatás keretén belül a községben rendszeres szociális ellátásban részesülők részére átlagosan 4 hónapos közfoglalkoztatást tudtunk szervezni, a benyújtott pályázat során a maximálisan igényelhető támogatás teljes mértékben kihasználásra került. 6. Jövő évi elképzelések: a. 5 milliós közfoglalkoztatási projekt került benyújtásra, melynek keretén belül a község mezőgazdasági úthálózatának felújítása valósulhat meg, elbírálása a napokban történik, és jövő év március hónapjától kezdődően 6 fő közfoglalkoztatott részére, napi 8 órás foglalkoztatást biztosít 8 hónapon keresztül. b. Szintén 5 milliós pályázat került benyújtásra Semjénháza-Molnári-Tótszerdahely- Valkonya községekkel közösen egy nagyrendezvény megtartására, melyet a Semjénházi Faluházért Alapítvány bonyolít le. Ezen pályázat keretében szeretnénk megvalósítani a volt Óvoda épületében egy skanzen kiállítást, mely a horvát hagyományokat mutatná be. Sikeres pályázat esetén a kiállítás megszervezésére a pályázat keretében a helyi hagyományőrző egyesületet szeretnénk felkérni. 7. Jövő évi elképzeléseink továbbá, hogy a Kultúrházat megfelelő pályázati kiírás és pályázati anyag benyújtását követően belülről is felújítjuk. A pályázatokkal kapcsolatban szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Képviselőtestület nevében köszönetemet fejezzem ki az előző Képviselőtestületnek a pályázati anyagok benyújtására. Ár- és belvízvédelmi projekt: A projekt keretében az Önkormányzat közel 60 milliós beruházással, 9 millió forintos önrésszel oldotta meg a községben a csapadékvíz elvezetését az árkok burkolattal történő ellátásával, kitisztításával. A projekt átadásra került, az Közreműködő Szervezet által elfogadásra került, a pénzügyi elszámolás megvalósult. Az önerő mérséklésére eft pályázati támogatásban részesültünk. Együttműködések: Az Önkormányzat a közérdekű és vállalt feladatai ellátása, a helyi közügyek ellátásának biztosítása érdekében együttműködéseket kötött, Társulásban vesz részt. Ezek: - Dél-Zala Murahíd Kistérségi Társulás, mely biztosítja az önkormányzat közoktatási feladatainak ellátását a Becsehelyi Iskola és Óvoda közös fenntartású működtetésével, az orvosi ügyelet közös ellátásával, a mozgókönyvtári feladatokat ellátását, pályázatokban való részvételt, közmunka-programokban való részvételt. - Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás: pályázatokban való közös részvétel, a társulás eszközeinek használata, gyermeknap támogatása. - Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a községben problémákkal küszködő, továbbá a védelembe vett gyermekek érdekében látja el családsegítő tevékenységét. - Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület: az önkormányzat az egyesület részére biztosítja a fellépési helyszínekre való eljutást, a kultúrházat, cserébe az egyesület a községben tartandó rendezvényeken fellép. - Sportegyesület: az önkormányzat anyagi támogatásban részesíti az egyesületet. - Horvát Kisebbségi Önkormányzat: az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kölcsönösen segítik egymás munkáját, a jövőben is szeretnénk fenntartani az eddigi szoros és jó együttműködés kereteit. Falugondnoki Szolgálat: A falugondnoki szolgálatot 1 fő falugondnok alkalmazásával oldja meg az önkormányzat. A falugondnok tevékenységét a polgármester utasításával és egyetértésével végzi, ennek keretében a falugondnoki autóval szállítást végez, az idős, rászoruló személyek részére segítséget nyújt mindennapi feladataik megoldásában, a közcélú munkát végező dolgozókat irányítja. Teleház 4/9

5 A Teleházat vezeti, evvel együtt a könyvtárosi és rendezvényszervezési feladatokat továbbra is Magyar Zsuzsanna látja, akit pályázati támogatással a Humán Kontakt Kft. alkalmaz. Az Önkormányzat által megrendezésre kerülő rendezvények: Az önkormányzat az idei évben, és a jövő évben is a hagyományokhoz igazodva a következő rendezvényeket tartotta meg: farsangi felvonulás, Idősek Napja, anyák napja, gyermeknap, Petriventei Futball Torna, falunap, Mindenki Karácsonya. A rendezvények megszervezésével és színvonalas lebonyolításával kapcsolatban a testület nevében köszönetét fejezte ki a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület vezetősége és tagjai, a Sportegyesület vezetősége és tagjai, a Falugondnok, Talán Györgyné takarítónő munkájáért. Megköszönte a figyelmet, kérte a lakosság észrevételeit, kérdéseit az elhangzottakkal és egyéb önkormányzati ügyekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy azokra a kérdésekre, felvetésekre, amelyekre a közmeghallgatás keretében nem tud választ adni, a kérdést feltevő részére írásban vagy személyesen szóban adja meg a választ 10 napon belül. Kramarics Tamás lakos kérdése, hogy az önkormányzati földek haszonbérlete után az Önkormányzat miért emelte meg ötszörösére a fizetendő díj mértékét? Felvetette, hogy a haszonbérlettel az önkormányzat elkerülte, hogy a saját földjeit kaszálnia kelljen, most, hogy felemelték a díjat, senki nem fogja igényelni a földterületeket, az önkormányzatnak magának kell gondoskodnia a tisztántartásáról. Trojkó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a Képviselőtestület azért döntött a haszonbérleti díjak emelése mellett, mivel az 1 Ft/m2 árat alacsonynak tartotta, és ez a piaci ártól nagyon elmarad. A továbbiakban ígéretet tett a kérdéskör Képviselőtestületi rendezésére. Kramarics Tamás kérdése, hogy a Kultúrházban a kis teremben, ahol a Hagyományőrző Egyesület próbálni szokott, leverték a lambériát, és még mindig nincs megcsinálva. Kérdése, hogy mikor lesz megcsináltatva, hogy tudjanak rendesen próbálni? Trojkó Tamás polgármestert elmondta, hogy azért verték le a lambériát, mivel mögötte omlott a fal, ígértet tett a közeljövőbeni kijavítására. Felajánlotta továbbá, hogy ideiglenesen, amíg nem készül el a kisterem, az Egyesület próbálhat a Teleházban is. Magyar Lajos lakos több kérdést is intézett a testület felé: 1. Múlt évi közmeghallgatáson felvetett javaslataiból nem lett semmi: - Petriventei elágazónál továbbra sincs kiépítve olyan megálló, hogy a várakozó utasok ne a sárban álldogáljanak a buszra várva. 2. Polgármester fizetése 170 eft, és ehhez havi 32 óra munkavégzés társul az ügyfélfogadási időbeosztása alapján. Kérdése, hogy megéri-e ennyi munkavégzéséért ennyit fizetni? Illetve a Képviselőtestület meg van-e elégedve a polgármester munkavégzésével? 3. Körjegyzőség lakosságszám-arányban történő finanszírozását a jelenlegi testület felrúgta, mi ennek az oka, miért fizet többet Petrivente a Körjegyzőség fenntartásáért? Nyakó Melinda körjegyző a válaszadás előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester ügyfélfogadási ideje és a munkavégzésének időtartama nem egyenlő, hiszen a polgármestert ügyfélfogadási idején kívül is végez munkát a községért. Továbbá a polgármester társadalmi megbízatásban látja el polgármesteri feladatait, elszámolással a Képviselőtestület felé tartozik. A polgármester pontos munkavégzését jelenléti ív vezetésével lehet nyomon követni, amennyiben azt a Képviselőtestület kötelezővé teszi számára. Kém Angéla alpolgármester hozzátette, hogy tudomása szerint az új önkormányzati törvény rendezi a polgármesterek fizetését, azt nagymértékben csökkentve, a következő ciklustól. A 5/9

6 Képviselőtestület minden évben meghatározhatja a polgármester tiszteletdíját, amellyel a testület él is. A továbbiakban elmondta, hogy ő személy szerint meg van elégedve a polgármester munkavégzésével. Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy egy év telt el a testület és a polgármester megválasztásától. Véleménye szerint a testület az elmúlt egy évben jól teljesítette a feladatait, a kötelezőn felül nagyon sokszor ülésezett, valamint látja, hogy a falu lakosságából is többen támogatják a döntéseiket. Elmondta, hogy személy szerint ő is meg van elégedve a testület munkájával. Folytatásában elmondta, hogy bízik abban, hogy a testületi tagok csak abban az esetben hiányoztak az ülésről, amikor munkájuk miatt nem tudtak részt venni azon. Elmondta, hogy véleménye szerint ez a pár év a tanulás évei lesznek, és Petrivente előnnyel fog indulni akkor, amikor másik településeken ez a fiatalabb generáció veszi át a döntéseket, akkor ők már átlátják a döntési mechanizmusokat. A Körjegyzőség finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy a három település között minden évben nagy harcok folynak, hogy mennyivel járuljanak hozzá az egyes települések a fenntartáshoz, a mostani döntés véleménye szerint jó volt, hiszen kevesebbel kell hozzájárulniuk, mint a tavalyi évben. Magyar Lajos kérdése, hogy Petriventén a Hivatalban miért nincs petriventei ember? Ifj. Bokán István képviselő válaszában elmondta, hogy a Képviselőtestület kiáll Pintarics Tiborné mellett, ők szerették volna a legjobban, ha megmaradna, azonban tudomásul kellett venni azt is, hogy a Körjegyzőség létszámleépítésre kényszerül. Véleménye szerint olyan embert maradt, akire több, sokrétűbb feladatokat lehet rábízni. Magyar Lajos felvetette, hogy az ügyintéző az ügyfélfogadási időben nincs mindig a helyén pontosan, illetve átmegy a helyi boltba élelmiszert vásárolni. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy mivel a Körjegyzőség létszáma nem engedélyezi hivatalsegéd alkalmazását, ezért az ügyintézőnek magának kell megoldania olyan feladatokat is, amelyek a hivatalsegéd dolga lenne, például ha a felügyeleti szervtől ellenőrzés érkezik, akkor őt meg tudja kínálni itallal. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben az ügyfélfogadási idő pontos betartására törekednek. Magyar Lajos kérdése, hogy az ügyintézőnek miért lett jelentős mértékben megemelve a fizetése? És hallomásból tudja, hogy az ügyintéző titulusa aljegyzővé változott. Sérelmezte azt is, hogy hallotta, hogy az ügyintéző ügyfélfogadási időben azt mondta, hogy most nem ér rá foglalkozni velük. Javasolta, hogy ne 8 órás munkaviszonyban foglalkoztassák, ha annyi a munka, hogy nem tud az ügyfelekkel foglalkozni, hanem legyen 2 személy 6 órásban. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy az ügyintéző fizetése nem publikus, csak hozzájárulásával adható ki, a titulusa nem változott, a Körjegyzőség szervezeti felépítése: 1 körjegyző+ 5 ügyintéző. A létszámot pedig a fenntartó Önkormányzatok Képviselőtestületei határozzák meg. Szekér Tünde véleménye, hogy ha az ügyintéző nem csinálna olyan feladatokat például rendezvényszervezés amelyre egy másik személy van felvéve, akkor véleménye szerinte nem fordulna elő olyan, hogy egyszer nem ér rá foglalkozni egy ügyféllel. Magyar Lajos a községben lezajlott belvíz elvezetési rendszer rekonstrukcióját kritizálva az alábbi felvetéseket mondta el: - A Kossuth utcában a Magyar József és Bagarusék előtt szűk a hely, nem lett megcsinálva zártá tétele. 6/9

7 - Rákóczi utcában a bal oldalon áll a víz az esőzések alkalmával, nem a csatornarendszerbe folyik - Ugyanez a helyzet a Kossuth utcai nagykanyarban is - Szintén áll a víz az úton a Petőfi utcában is - Hiányzik az egységes kinézet: nem mindenhol lett egységesen kicserélve a hídgyűrű, nem egységesen lettek kialakítva a bejárók szélessége. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a testület már a kész terveket, sőt a kivitelezés megkezdését vette át, azokon csak indokolt esetben lehetett változtatni. Kránicz József volt polgármester elmondta, hogy ő megszerezte a kivitelezéshez szükséges pénzösszeget, véleménye szerint ha a Petőfi utcában ki lehetett hagyni az árkokat, akkor a Kossuth utcában is az olyan helyeket, ahol szükséges zárttá lehetett volna tenni. Magyar Lajos felhívta a polgármestert, hogy a választási ígéretei között szerepelt a Rákóczi utcában egy lépcső megépítése, valamint a Templomra egy harang. Felvetette, hogy a haranglában a harang reggel 4 órakor szól. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy még nem telt le a ciklusa. A harang a közeljövőben el fog készülni. A harang még nem lett átállítva, állításával pontosan fog harangozni. Magyar Lajos a Kultúrház felújításával kapcsolatban felvetette, hogy miért a téli időszakban kellett megcsinálni, illetve a beépített anyagok minősége nem megfelelő. A tervezéskor és a kivitelezéskor nem figyeltek kellően, amikor a Kultúrház ablakait tervezték, mivel magasan kinyitható ablakot építettek be, amelyet csak létráról lehet szellőztetni. A játszótér felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a elfogadja a döntést, hogy nem az ő vállalkozása kapta a kivitelezési munkákat, azonban szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a játszótéri eszközök biztonságosságát, a beépített anyagok, kötőelemek, felületkezelő anyagok minőségét meg kell nézni, illetve figyelemmel kell lenni a garanciális vállalásokra, illetve a minőségbiztosítási tanúsítványokra. Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy nem a minőség miatt nem a MA-ER Bt kapta meg a megbízást, hanem az ár miatt, hiszen a pályázatban csak a 2009-es árakon benyújtott kivitelezési ár kapott támogatást, ebből kell megvalósítani a játszóteret. Magyar Lajos elmondta, hogy 300 eft-tal emelte meg a pályázathoz képest a árait, mivel a minőségbiztosítási díjak, valamint a fa anyagok ilyen mértékben emelkedtek. Véleménye szerint a gyermekek védelme, akik a játszóteret használni fogják, megéri a plusz hozzájárulást, ha az minőségibb kivitelezést jelentne. Tudomása szerint a játszótér felújítására 500 eft-ot biztosított a Becsehely és Környéke Kft. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy sikerült olyan kivitelezőt találni, aki a pályázati támogatással összhangban, megfelelő minőségbiztosítással, a pályázatban előírt anyagokkal meg tudja valósítani a kivitelezést. Korcsmáros Krisztián lakos elmondta, hogy a Körjegyzőséget három település tartja fenn, véleménye szerint, hogy miért Kónyáné van itt, és miért nem, azt nem kellene már minden közmeghallgatáson a Magyar Lajosnak feszegetni. A Képviselőtestületi tagokat kérte, hogy a testületi üléseken minden képviselő vegyen részt, a döntéseket konszenzusban hozzák meg, és a jegyző figyelmeztesse a képviselőket, hogy a testületi üléseken a részvétel indokolt akadályoztatást kivéve kötelező jellegű. Elmondta, hogy az önkormányzati törvény elfogadásával a jövő évben megkezdődnek a járások kialakítása, valamint a körjegyzőség kialakítása, illetve feladat-meghatározása is jelentősen 7/9

8 módosulnak, tudomása szerint 2000 főben húzta meg a határt a törvény, amely alatt nem lehet önálló hivatalt működtetni. Kérte a jegyzőt és a Képviselőtestületet, hogy a csatlakozási szándékról a falu lakosságát is egy falugyűlés keretében tájékoztassák, hogy melyik irányba kívánnak csatlakozni. Trojkó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a testületi munka keretében mindig törvényesen járnak el, minden testületi ülésen a megfelelő létszámmal vannak jelen a döntés minőségéhez viszonyítottan. Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy tudomása szerint az önkormányzati törvény kivételt tesz a nemzetiségi települések tekintetében, ahol 1500 főben húzta meg a határt. Ígéretet tett arra, hogy a Képviselőtestület a lakosságot egy falugyűlés keretében tájékoztatni fogja az elfogadott irányvonalról. Kránicz József volt polgármester felvetette, hogy a községben kivágásra került fák nem kellő körültekintéssel kerültek kiválasztásra, véleménye, hogy azok megszűrték a levegőt, sokat feleslegesen vágtak ki, például a gyümölcsfák meghagyásra kerültek. Elmondta, hogy nála az elmúlt években lerakásra kerültek a pótlásra szánt fák, onnét el lehet majd hozni, ha a Képviselőtestület fásítást végez. A továbbiakban felvetette, hogy a Templom-Teleház előtti parkoló mivel nincs lefedve kővel sártengerré alakul az esőzések alkalmával, javasolta ennek rendbetételét. Trojkó Tamás polgármester megköszönte az észrevételeket, a Templom előtt parkoló kialakítása folyamatban van. Nyakó Melinda körjegyző a fák kivágásával kapcsolatban elmondta, hogy a kivágásra került fákat szakértő mérte fel, azok kerültek kivágásra, amelyeket előzetesen szakszerűen felmért. Kuzma Sándor lakos kérdése, hogy a belvízrendezési projekt keretében odahordott fehér kő hova tűnt el? Tudomása van róla, hogy néhány udvarba lett elhordva, köztük a polgármester portájára is. Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy az ő portájára csak a törmelék lett odahordva. Korcsmáros Krisztián felvetette, hogy ezt a kérdést a Képviselőtestület állandó Bizottsága tisztázza. Kránicz József volt polgármester elmondta, hogy a polgármestersége ideje alatt a Közútkezelővel megbeszélte, hogy a Petőfi utca feletti részt megcsinálják, hogy az esőzések alkalmával a lezúduló víz ne mossa el a házakat, valamint a Szurda felé vezető úton lesz áteresz, de ezek nem történtek meg. Felvetette, hogy a közmunkások letakaríthatnák az utat a hegyi útról lezúduló sár után. Magyar Lajos kérdése, hogy számításai szerint 120 kamionnyi földmennyiség lett megmozgatva, vagy nem, hova lett ez a föld? Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy a projekt során műszaki ellenőrt alkalmazott az Önkormányzat a megfelelő minőségű kivitelezés érdekében, melyet engedélyes tervek alapján készültek, és a projektet a támogató szervezet is átvette műszakilag. Korentsy Dezsőné felvetette, hogy a buszjáratok megváltozása miatt a Nagykanizsáról 10 órakor induló busszal hazajárókat a csatlakozás nem várja meg, így be kell gyalogolniuk. 8/9

9 Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy a falu lakossága írásban kérte a buszjáratok módosítását, melyet a Zala Volán teljesített is, azonban evvel együtt változtatott a másik járatokon is. Kramarics Tamás elmondta, hogy a 10-es buszjáratról utazók el tudnák érni a csatlakozást, ha az a busz valóban 10 órakor indulna Nagykanizsáról, mivel Letenyéről kor indul. Azonban soha nem pontosan indul, így nem lehet elérni a csatlakozást. Nyakó Melinda körjegyző javasolta, hogy amennyiben nem pontos járatindulást észlelnek az utasok, és ezért nem érik el a csatlakozást, akkor evvel a problémával a Zala Volánt kell elsődlegesen felkeresni, és írásban panaszt tenni. Kém Ferenc lakos felvetette, hogy sok Semjénháza-i lakos ide hordja a szemét Petriventére, kérdése, hogy ez ügyben mit tud tenni a jegyző? Nyakó Melinda körjegyző válaszában elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van egy eljárás illegális szemetelés miatt, amelyet valóban Semjénháza-i lakos követett el, megfelelő büntetési tétel, halmozódás esetén magasabb tétel, alkalmazásával lehet visszaszorítani ezen cselekményeket. Fenyvesi Vilmos lakos felvetette, hogy a községben sok a szabadon kószáló kutya, akik veszélyeztetik a lakosokat, javasolta gyepmester alkalmazását, illetve köztéri kamerák felszerelését. Szekér Tünde lakos szerint elsődlegesen a gazdák feladata és kötelessége lenne a kutyák tartására vonatkozó előírások betartása. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy írásban benyújtott panaszok esetében tudja felelősségre vonni a kutya gazdáját. Ígéretet tett arra, hogy a falu lakosságát egy felhívásban tájékoztatja a kutyatartás megfelelő előírásaira, valamint az illegális szemetelés visszaszorítása érdekében felhívást intéz a környezet védelme érdekében. A köztéri kamerák felszerelésével kapcsolatban elmondta, hogy a közelmúltban pályázat keretében igényelték azt, sikeres pályázat esetén a jövő évben megvalósulhat. Korentsy Dezsőné lakos felszólalásában nevesítette Tölgyesi Józsefné Kossuth utca lakos kutyáit, akik reggelente kint vannak, és nem lehet tőlük elmenni a buszmegállóba. Trojkó Tamás polgármester mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a részvételt, Boldog Új Évet kívánt, a közmeghallgatást órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 9/9

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. szeptember 13. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 74/2011. (IX.13.) Z1 75/2011.

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/8 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. június 30. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 61/2011. (VI.30.) Z1

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. július 25. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 64/2011. (VII.25.) Z1

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. március11. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 11/2010. (III.11.) Z1 12/2010. (III.11.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. október 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 72/2010. (X.28.) Z1 73/2010. (X.28.)

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. július 12. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 43/2010. (VII.12.) K7

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 87/2010. (XI.30.) Z1 88/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. szeptember 06. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 69/2011. (IX.06.) K6 70/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 3-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. január 10. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 1/2012. (I.10.) Z1 2/2012. (I.10.)

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

2012. szeptember 27-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. szeptember 27-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 27-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 64/2012. (IX.27.) C3 65/2012. (IX.27.) Z1

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-án 16, 00 órakor megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Karádiné Tislér Mária

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2012. július 17-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. július 17-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-11/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK Határozatok: 2012. július 17-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 50/2012. (VII.17.) Z1 51/2012. (VII.17.) K7 52/2012.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben