MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 1-18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK november 30. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 87/2010. (XI.30.) Z1 88/2010. (XI.30.) Z1 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja 1/8

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében, november 30-án, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angéla Ács Roland Ifj. Bokán István Pintarics Tibor Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő körjegyző Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla jegyzőkönyvvezető Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta azok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta. NAPIREND: 1./ Foci pályázat benyújtása Előadó: Ifj. Bokán István képviselő 2./ Idősek karácsonyi ajándékozása Előadó: Trojkó Tamás polgármester 2./ Gyermekek karácsonyi ajándékozása Előadó: Trojkó Tamás polgármester 3./ Egyebek 2/8

3 NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1./ Foci pályázat benyújtása Előadó: Ifj. Bokán István képviselő Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy az E.ON Családi Foci rendezvény támogatására pályázatot írt ki, melynek benyújtási határideje december 3., óra. A pályázatban három alternatívát ad meg a kiíró, ezek közül véleménye szerint az A verzióra kellene pályázni a családi foci rendezvény megszervezésére, valamint sporteszközökre, illetve téli sportolási lehetőség biztosítására. Kérte a Hivatal ügyintézőjének segítségét a pályázat elkészítésében, ígéretet tett arra, hogy a sporteszközökre megkéri az árajánlatokat, és azt elektronikusan továbbítja a pályázatot elkészítő felé. Ács Roland László képviselő pedig az eddigi években lezajlott Petrivente Futball Torna rendezvényről készült képekben tud segítséget nyújtani, melyet lehet csatolni a pályázathoz. Javasolta, hogy a pályázatban elsősorban a sporteszközök cseréjére kell nagyobb támogatást kérni, a rendezvényt pedig május utolsó vasárnapjára lehetne megszervezni, mivel a pályázat megvalósítási ideje május 31. A Képviselőtestület Ifj. Bokán István képviselő javaslataival egyhangúlag egyetértett, felkérte Kónyáné Józsa Csilla igazgatási főelőadót a pályázat elkészítésére, illetve határidőre történő benyújtására. 2./ Idősek karácsonyi ajándékozása Előadó: Trojkó Tamás polgármester Trojkó Tamás polgármester a második napirendi pont keretében elmondta, hogy az idősek köszöntése a jövő évben fog megtörténni, azonban javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonló a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személyek részére Ft-os étkezési utalványt biztosítson a Képviselőtestület. Elmondta, hogy számításai szerint ez 80 idős embert érint a községben, így ennek költségvetési vonatkozása Ft lenne. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 3/8

4 87/2010. (XI.30.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Petrivente állandó lakóhellyel, életvitelszerűen a községben élő, 62. nyugdíjkorhatárt betöltött szépkorú személyek részére Ft-os étkezési utalványt ad a Karácsonyi ünnepek tiszteletére. A szépkorú személyek részére nyújtott étkezési utalványok fedezetét évi költségvetésében biztosítja. Felkérte a polgármestert, hogy az étkezési utalványok megrendeléséről, és annak kiosztásáról gondoskodjék. Határidő: december 15. Felelős: Trojkó Tamás, polgármester 3./ Gyermekek karácsonyi ajándékozása Előadó: Trojkó Tamás polgármester Trojkó Tamás polgármester javasolta, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan, az idei évben is emlékezzenek meg a gyermekekről karácsonykor. Javasolta, hogy a községben állandó lakóhellyel, életvitelszerűen itt élő 0-14 éves gyermekek részére édességekből, gyümölcsből álló ajándékcsomagot adjanak. Ez kb. 40 gyermeket érintene a községben. Kém Angéla alpolgármester egyetértett a polgármester javaslatával, javasolta továbbá, hogy az ajándékcsomag értéke 800 Ft legyen. A Képviselőtestület a polgármester és az alpolgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 88/2010. (XI.30.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Petrivente állandó lakóhellyel, életvitelszerűen a községben élő, 0-14 év közötti gyermekek részére 800 Ft értékben édességekből és gyümölcsből álló ajándékcsomagot ad a Karácsonyi ünnepek tiszteletére. A gyermekek részére nyújtott ajándékcsomagok fedezetét évi költségvetésében biztosítja. 4/8

5 Felkérte a polgármestert, hogy az ajándékcsomagok megrendeléséről és összeállításáról gondoskodjék. Felkérte továbbá Ács Roland László képviselőt, hogy a Mindenki Karácsonya ünnepség keretén belül gondoskodjék a gyermekek részére történő kiosztásról. Határidő: december 23. Felelős: Trojkó Tamás, polgármester Ács Roland László képviselő 4. / Egyebek A/ Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos kérelem Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy lakossági megkeresés, és aláírási kérelem is született az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy a november 15.-i testületi ülésen már szó volt arról, hogy a es Nagykanizsáról induló helyközi járatot várja meg a órakor Valkonyáról induló diákjárat, így elkerülhető lenne, hogy az utasoknak be kelljen gyalogolniuk, mert nem érték el a csatlakozást. Ez mindössze 5 percet jelentene a két járat között. Kérelem érkezett továbbá egy másik járattal kapcsolatban is. Ez a 8.40, illetve 8.50 órakor Letenyéről induló járatot érintené. Az utasok, akik munkakezdésre mennek, szeretnék, ha valamelyik járat Petriventére is bejönne, így nem kellene kigyalogolniuk az elágazóban nap mint nap. Ismertette a kérelmet. javasolta, hogy amennyiben a kérelem az utasok aláírással együtt benyújtásra kerül a Hivatal felé, azt továbbítsuk a Képviselőtestület egyetértésével a Zala Volán felé. A Képviselőtestület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett, felkérte a polgármestert, hogy amennyiben a lakossági kérelem az utasok aláírásával együtt beérkezik a Hivatal felé, úgy azt a Képviselőtestület egyhangú támogatásával együtt küldje meg a Zala Volán Zrt felé. B/ Belvízrendezési beruházással kapcsolatos észrevételek Trojkó Tamás polgármester a belvízrendezési beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelező képviselőjét, a műszaki ellenőrt, a tervezőt, a körjegyzőt, valamint a Képviselőtestület tagjait szeretné a jövő hét folyamán, december 6-án, vagy 7- én, meghívni, és együttesen áttekinteni a beruházás jelenlegi állapotát, valamint a számlázással kapcsolatos kérdéseket. 5/8

6 Ifj. Bokán István képviselő egyetértett a polgármesterrel, javasolta, hogy mind a két időpontot adják meg a meghívóban, és amelyik a kivitelezőnek, illetve a műszaki ellenőrnek, tervezőnek jó, ahhoz igazodik a Képviselőtestület is. Aki pedig nem tud jelen lenni, az írásban juttassa el a tárgyalás időpontjáig a beruházással kapcsolatos kérdéseit, felvetéseit, észrevételeit, megoldási javaslatait a képviselők közül. A Képviselőtestület a polgármester és Ifj. Bokán István képviselő javaslataival egyhangúlag egyetértett, felkérte a polgármestert, hogy írásban értesítse a belvízrendezési projekt kivitelező képviselőjét, a műszaki ellenőrt, a tervezetőt, a körjegyzőt a lehetséges időpontokról, illetve koordinálja a tárgyalás tényleges időpontját. C/ Egyéb kérdések Ács Roland László képviselő az egyebek napirendi pont keretében több kérdésre is választ várt, illetve bejelentéssel élt: november 30. napjáig kellett felmondani az érvényes kötelező gépjárműfelelősség biztosítást, ahhoz, hogy a jövő évre kedvezőbb feltételekkel lehessen megkötni mind a casco, mind a kötelező biztosításokat. Kérdése, hogy ez megtörtént e a falugondnoki autó, illetve a traktor esetében? - További kérdése, hogy a vízcsapok fagytalanítása megtörtént-e? - Ki végzi a hótolást? Felvetette, hogy a hóeltakarítást a közcélú munkások akkor végezzék, ha leesik a hó, ne késlekedjenek, és ne várják be a munkaidejük kezdetét. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy a havat először a buszmegállókban kell eltakarítani, illetve a buszfordulóban, hogy a buszok ne akadjanak el, aztán az időseknél, mozgáskorlátozottaknál, akik egyedül nem tudnák ezt megcsinálni. - Meddig van a településőr szerződése, és várható-e,hogy a jövő évben fennmarad a foglalkoztatása? - Kérte, hogy a lakosság figyelmét hívja fel a Hivatal szórólapokkal, hogy a hóeltakarítást mindenkinek el kell végeznie a portája előtt. - Bejelentette, hogy a köztéri lámpák közül több is kiégett, például a Kultúrház előtt is, kérte, hogy a Hivatal ezt jelezze az E.ON felé. - A Három Királyok szoborcsoportnál egy égő kiégett. Továbbá kérdése, hogy a szoborvilágítás milyen mechanizmus szerint működik. Véleménye szerint nappal felesleges a szobrok megvilágítása, és ez vonatkozik a karácsonyi égősorra is. Javasolta, hogy azt nappal kapcsolják le. - Kérte, hogy a harangozást állítsák át, mivel az óraátállással a déli harangszó 11 órakor szól. - Bejelentéssel élt továbbá, hogy a Kultúrház előtt lévő tűzoltószekér egy kereke már olyannyira elkorhadt, hogy a tengelyt csak két küllő tartja. Javasolta, hogy ennek megoldására alá kell támasztani fával, vagy vassal. 6/8

7 - Elmondta, hogy több lakos is megkereste, hogy a kábeltévé nagyon sokszor rosszul fogható, akadozik, és a lakosok nem tudják, hogy hova kell bejelenteni, a Hivatalba, vagy a Gelkához? Kérdése továbbá, hogy a Gelka fizet-e bérleti díjat, hogy a Kultúrházat használja az erősítői elhelyezésére? - Kérdése továbbá, hogy a falugondnoki autó használatát ki engedélyezi, és milyen célra engedélyezheti? Ezt mi alapján teheti meg? Elmondta, hogy lakossági bejelentés érkezett felé, hogy mi alapján történt meg, hogy egy elítéltet elszállítottak Zalaegerszegre a börtönbe. Véleménye szerint a falugondnoki autó nem erre szolgál. A napi szociális étkezés megoldása mellett az arra rászorulóknak nyújt segítséget az utazásban, illetve egyéb probléma megoldásában. Kérte, hogy a jövőben a polgármester csak ilyen célra, és csak a rászorulók részére biztosítsa a falugondnoki autó használatát. Trojkó Tamás polgármester megköszönte a képviselő kérdéseit, és az alábbiakban adott válaszokat a felvetésekre: - a kötelező gépjármű biztosítás a mai napon felmondásra került, a felmondó levél ben lett elküldve az Allianz Biztosító felé mind a traktor, mind a falugondnoki autó tekintetében, az új biztosítás megkötésére pedig Horváth Istvánnét, biztosítási alkuszt kérték fel, aki gondoskodik a legmegfelelőbb biztosítás megkötéséről. - Tudomása szerint a falugondnok gondoskodott a vízcsapok fagytalanításáról. - A hótolást az önkormányzat tulajdonában lévő traktorral Pálmai György településőr végzi, mivel egyedül neki van hozzá jogosítványa, és ő tud traktort vezetni. A közcélú munkások figyelmét már felhívták erre, így biztosítva lesz, hogy a havazásokkor minél előbb megtörténjen a hó-eltakarítás a buszmegállókban, aztán a rászorulóknál. Felhívja erre a településőr figyelmét is. - A településőr szerződésével kapcsolatban elmondta, hogy december 31- ig van foglalkoztatva, eddig az állam lefedezi a bérét és járulékait. Tudomása szerint a településőri foglalkoztatás ebben a formában nem fog tovább működni. Hozzátette, hogy amennyiben a településőr a jövő évben álláskeresővé válik, lehetőség lesz az új Nemzeti Közfoglalkoztatás Program keretében a munkaügyi központtól igényelni, mint munkaerőt, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel. - A hó-eltakarítási figyelemfelhívást a Hivatal munkatársai szórólapon kihirdetik. - A kiégett villanyégőket jelezni fogja az E.ON területi illetékes felé. - A szoborcsoport világítási mechanizmusa alkonykapcsoló, tehát sötétedéskor világítja meg a szoborcsoportot. A kiégett égő cseréjéről gondoskodni fog, továbbá felhívja a falugondnok figyelmét, hogy a karácsonyi égősort csak estére kapcsolja be. - A déli harangszó átállítására felkéri Kirner Antal Zoltán esperest. - A tűzoltószekér kerekének alátámasztásáról gondoskodni fog, a közcélú munkások vagy fával, vagy vassal alátámasztják majd. - A kábeltévével kapcsolatos hibákat a lakosság a Gelka Hírtech felé jelezhetik, a hiba pontos megjelölésével, azonban a Hivatal felé jelezett probléma is továbbításra kerül a Gelka felé. 7/8

8 - A falugondnoki autó használatát a falugondnok a polgármester egyetértésével, vagy a polgármester engedélyezheti. Elismerte, hogy ő engedélyezte a börtönbe való szállítást, mivel az érintett nem tudta volna megoldani máshogy. Megköszönte a képviselő észrevételeit, ígéretet tett arra, hogy a jövőben körültekintőbben fogja engedélyezni a falugondnoki autó használatát, csak az arra rászorulók részére, illetve egyéb megállapodások kapcsán, gondolt itt a kulturális egyesülettel kötött megállapodásra, valamint az buszról jövőkért való kimenetelre. Ács Roland László képviselő megköszönte a polgármester tájékoztatását. Trojkó Tamás polgármester felvetette, hogy az Idősek Napja, illetve a Karácsonyi ünnepség megrendezése érdekében anyagi segítség iránt megkeresést intézzenek a belvízrendezési projekt kivitelezője, a Kistérségi Társulás, Muramenti Területfejlesztési Társulás, a Vízmű, az E.ON, a Gelka-Hírtech, Tesco felé, akik anyagi felajánlásukat az önkormányzati fenntartási Sportoló Ifjúságért Alapítvány számlájára teljesíthetik. A Képviselőtestület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett, felkérte a polgármestert, hogy írásban keresse meg a javaslatában szereplő intézményeket, vállalkozásokat a felajánlások tekintetében. Trojkó Tamás polgármester megköszönte a képviselők észrevételeit, hozzászólásait, a továbbiakban megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 8/8

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-16. 1 TARTALOMJEGYZÉK 10/2015.(III.17.)

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. január 28.-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester Csicsa István, Groszmann

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben