Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról."

Átírás

1 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. Tárgykód: L1 Határozat: 117/2013.(XI.21.) kt. határozat 118/2013.(XI.21.) kt. határozat 119/2013.(XI.21.) kt. határozat 120/2013.(XI.21.) kt. határozat 121/2013.(XI.21.) kt. határozat Tárgykód: A9 Tárgykód: C7 Tárgykód: Z1 Tárgykód: D6 Tárgykód: Z1

2 J e g y z ő k ö n y v: Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21 -én 17,00- órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról Az ülés helye: Önkormányzat hivatalos helyisége Kányavár, Fő út 74. Jelen vannak: Bertalan Tibor polgármester Horváth Gyuláné alpolgármester Lukács Sándor képviselő Kovács Józsefné képviselő Bakos Andor Tamás képviselő Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző Lakosság részéről: 9 fő. Bertalan Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselőkből 5 fő jelen van. Ezt követően az alábbi napirendi pontok elfogadását javasolta: NAPIREND: 1. Az önkormányzat évi munkájáról beszámoló 2. Kányavár község közbiztonsági helyzetéről beszámoló. 3. Szociális célú tűzifa beszerzéséről döntés 4. Falugondnoki gépjármű cseréjére pályázat benyújtása. 5. Lakossági felvetések. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1. Az önkormányzat évi munkájáról beszámoló Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvöz csatolva. Tóthné Péter Judit jegyző a polgármester beszámolóját kiegészítette azzal, hogy az önkormányzat december 31- ig a fenntartásában, működő köztemetőben szociális temetkezési helyet fog kijelölni és szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít, melyeknek az előállításáról a büntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. Szociális temetés estén az eltemetőt temetési költségek nem terhelik. A fentiek figyelembevételével az önkormányzat a köztemetőben ki fogja jelölni a szociális temetés céljára a parcellát és amennyiben kányavári lakos hal meg, úgy a szociális temetés lehetőségéről tájékoztatást fog kapni a hozzátartozó.

3 117 /2013.(XI.21.) kt. határozat Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi munkájáról szól beszámolót tudomásul vette és elfogadta. 2. Kányavár község közbiztonsági helyzetéről beszámoló. Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvöz csatolva. Bertalan Tibor polgármester felhívta a lakosság figyelmét, hogyha a településen valaki észleli a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését, illetve a sérelmére követik el, azonnal tegyen feljelentést a Lenti Rendőrkapitányra. 118 /2013.(XI.21.) kt. határozat Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kányavár közbiztonsági helyzetéről, a évben végzett rendőri tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 3. Szociális célú tűzifa beszerzéséről döntés Az előterjesztés szóban és írásban történt. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő- testület, hogy az önkormányzat szociális tűzifa vásárlása céljából Ft támogatásban részesült. A tűzifa megvásárlásához az önkormányzatnak Ft támogatást kell biztosítani, így a vételár várhatóan Ft. A ZALAERDŐ Zrt. biztosítaná önkormányzatunkat e vételárért a 18 m3 tűzifát. A szállító azt kéri az önkormányzattól, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 3. sz. letenyei Erdészettől vásároljuk meg a fát, illetve hatalmazzák fel a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására. Bertalan Tibor polgármester javasolta, hogy a jegyző által elmondottak alapján a az önkormányzat a ZALAERDŐ Zrt.-től rendelje meg a szociális tűzifát. 119 /2013.(XI.21.) kt. határozat Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft értékben 18 m3 szociális tűzifát vásárol a ZALAERDŐ Zrt.-től (8800.Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális tűzifa vásárlásával összefüggő nyilatkozat megtételére és a szerződés aláírására.

4 Határidő: folyamatos Felelős: polgármester. Bertalan Tibor polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy ezzel összefüggésben fogadja el rendeletét a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendeletét szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4. Falugondnoki gépjármű cseréjére pályázat benyújtása. Előterjesztő: polgármester Az előterjesztés szóban és írásban történt. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Bertalan Tibor polgármester elmondta, hogy a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet értelmében önkormányzatunknak kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falugondnoki szolgáltatás ellátásához lehetősége van pályázatot benyújtani az MVH.- hoz új gépjármű beszerzésére. Indokolt a pályázat benyújtása, mivel az önkormányzat jelenleg 5 éves Citroen Jumpy gépjárművel oldja meg a különböző feladatokat. Célszerű az új gépjármű beszerzése, melynek karbantartási, javítási költsége is kevesebb lenne, nem beszélve az üzemanyag költségéről. A támogatás mértéke a nettó bekerülési költség 100 %-a, Mikrobusz esetében legfeljebb 10 millió forint. Remélhetőleg, mivel adósság konszolidációban nem vettünk részt az önerőként jelentkező áfát meg tudjuk pályázni. Önerőként szolgál továbbá a jelenlegi használt autó értékesítése. A polgármester javasolta a pályázat benyújtását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 120/2013.(XI.21.)kt. határozat. Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 103/2013(XI.8.)VM rendeletben foglaltak figyelembevételével az Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére, a kistérségi közlekedésszolgáltatás fejlesztés falu és tanyagondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódóan, új gépjármű beszerzésére, már működő szolgáltatás kapcsán a rendelet 2 (1) bekezdés a.) pontjára ( 1. célterület). Az önkormányzat a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

5 121 /2013.(XI.21.) kt. határozat Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal és a módosításokkal egységes szerkezetű szakmai programot jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakmai program aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5. Lakossági felvetések. A lakosság részéről hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt. A polgármester közmeghallgatást 18,30 - órakor bezárta Kmft. Bertalan Tibor Tóthné Péter Judit Polgármester jegyző

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről. 290/7/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről. Rendelet : 6/2015.(VII.1.)önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 19 -én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 19 -én tartott nyílt üléséről 170/19/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 19 -én tartott nyílt üléséről Rendelet: 12/2014.(XI.1.)önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben