Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1"

Átírás

1 Lukács József: Avar korszakos lelőhelyek az M3 újabb szakaszán 1 A címben szereplő újabb szakasz, a Nyíregyházától Vásárosnaményig tartó 46km hosszú autópálya részletet jelenti. Az M3 autópálya országhatárig történő megépítése régóta létező kezdeményezés. Jól illusztrálja ezt, hogy az első régészeti hatástanulmányt 1993-ban rendelte meg a Nemzeti Autópálya Rt. az akkor illetékes Jósa András Múzeumtól. A két alkalommal bejárt nyomvonal Nyíregyháza Vásárosnamény közötti szakasza az országos átlaghoz képest meglepően magas lelőhelysűrűséget mutatott. Tudni kell ugyanakkor, hogy a Nyírség a ritka és rendszertelen kutatások miatt régészeti szempontból fehér folt volt. Egyes vélemények szerint nem is számolhattunk az észak-dél irányú vízmosásokkal tagolt területen jelentősebb népességgel. Az előzetes régészeti hatástanulmány mégis nagyon sok, 75 régészti lelőhelyet jelzett a nyomvonalon. 1. kép: A nyomvonal összefoglaló térképe. A két ütemre bontott szakaszon a régészeti feltárásokra végül augusztus 2. és november 14. között került sor. (1. kép) A lezajlott feltárások elég vegyes eredménnyel zárultak: a Bóna István által hangoztatott, a területen nem volt megtelepedés és a hatástanulmány adatai, miszerint a 1 Jelen cikk, a Hadak útján XXII. Visegrádon megrendezett konferencián október 5-én elhangzott előadásom összefoglalója. A leletanyag feldolgozás alatt áll, így részletesebb eredményekről várhatóan 2013-ban lehet beszámolni. 1

2 Nyírségben nagyobb a lelőhelysűrűség az országosnál közötti arany középutat hozta napvilágra. Egyes korszakok, mint a neolitikum, bronzkor, késő-népvándorláskor, Árpád-kor az országos viszonylatban jellemző megtelepedési sűrűséget mutatták. A rézkor első fele, a honfoglaláskor, a késő középkor nem, vagy alig-alig képviseltette magát. (2. kép) Magasnak tűnik a negatív lelőhelyek aránya. Néhány esetben e lelőhelyekről több leletanyag származik, mint egy-egy kisebb feltárásról. A 38 negatív lelőhelyből 8-ról tudjuk, hogy a korábban birtokon belül lévő termelőszövetkezetek áldásos terület-egyengető munkáinak áldozatai. További 5 lelőhely esetében ezek a kora-bronzkornál idősebbek a leletanyagot általában steril homokrétegből ástuk ki. Egyszerűen a vándorló homokhátak elvitték a lelőhelyeket. 2. kép: A nyomvonalon feltárt lelőhelyek korszak szerinti mutatója. Megfigyelhető, hogy az őskori lelőhelyek az országos tendenciával azonos módon, egyenletesen szóródnak a nyomvonalon A meglepetést a területen eddig nem létező neolitikum tömeges felbukkanása okozta. (3. kép) 2

3 3. kép: A nyomvonalon feltárt őskori lelőhelyek. Időben felfelé haladva a keltákkal záruló őskor után már vegyesebb képet mutat a térkép. (4. kép) 3

4 4. kép: A nyomvonalon feltárt népvándorlás kor - középkori lelőhelyek Minden korszaknak más a települési szisztémája, de tendenciák azért kiolvashatóak. A rómaiak pannóniai tartózkodásával párhuzamosan itt élő szarmaták eddig az un. Csörsz-árok Nyíregyházától keletre elhaladó észak-déli vonaláig voltak megtalálhatóak. (25. kép) Most már tudjuk, hogy e határuk keleti oldalán még egy 20 km széles sávot elfoglaltak. Egyetlen kivétel a Nyíregyházától jó km-re található Kántorjánosi lelőhely, a zavarba ejtően klasszikus késő-szarmata leletanyagával. Kérdés volt a megyében a késői szarmaták és a hun kor előtt a területre beszivárgó germánok közötti határ is. E kérdést nem sikerült megoldani, mivel az egyetlen germán lelőhely mélyen a korábbi szarmata településtömb belsejében található, és a gepidák 5. szd.-i klasszikus leletanyagára hasonlít. A kisszámú temetőben ötgombos ezüst fibulák és bepecsételt feketekerámia került elő. Figyelmet érdemel még az Árpád-kori megtelepedés. Az M3/59-59b.Nagykálló Harangod lelőhelyen fordul elő az egyetlen olyan telep, amely megéli a 15 éves háborút is. Ezen kívül három megtelepedési tömbjük vált ismertté: Magy Kállósemjén határában (M3/195 és M3/70), Ófehértó határában (M3/ egyesített lelőhelyek) és Pusztadobos határában (M3/219.) Ezek bemutatását azért tartom fontosnak, mivel sokat elárul a különböző korok települési szisztémájáról. Az igazán nagy lelőhelyek ott találhatóak, ahol a nyírségi homokdobok és a közéjük ékelődött vízjárások, tavak között viszonylag szélesebb, - a megyében egyedülálló módon humusszal fedett területek vannak. Elmondható, hogy ezek a vízfolyások a jégkorszak után egyre nyugatabbra vándorló Tisza elhagyott medrei, így a történelem során mindig vizes területek voltak. A két legnagyobb ilyen régió a most vizsgált 4

5 nyomvonalon Ófehértó (Máriapócsi-főfolyás) és Kántorjánosi (Vajai-főfolyás). Említést érdemel még Nagykálló (Kállói-főfolyás), Kállósemjén (Mohos-tó és Leveleki-főfolyás), illetve Pusztadobos. Nem meglepő módon az ezeken kívül eső lelőhelyek homokos, vagy egyenesen homokhátakkal tagolt területen található néhányobjektumos, tanyaszerű telepekkel, teleprészletekkel jellemezhetőek. A hosszúra nyúlt bevezető után következzenek az avar korszakos lelőhelyek. Nem véletlen az elnevezés. Egyelőre nem tudjuk etnikumhoz kötni a lelőhelyeket, amelyre remélhetőleg a későbbiekben mód nyílik. (5. kép) 5. kép: Az avar korszakos lelőhelyek a nyomvonalon. Megfigyelhető, hogy a korábban már vázolt települési szisztéma itt is él. Az M3/59-59b. Nagykálló Harangod lelőhelyen telep, az M3/ Kállósemjén Máté-tag lelőhelyeken telep és temetője, az M3/195. Kállósemjén Újszőlőskert lelőhelyen temető, az M3/201. Pócspetri Nyírjes-felső, Erdőszél Ófehértó közelébe eső lelőhelyen telep, az M3/52+52d. Kántorjánosi Homoki-dűlő Ny-i pereme lelőhelyen telep - ezek mind-mind a fent említett vízjárásokhoz közel eső lelőhelyek. Kivételt képez az M3/190. Nyírparasznya Luby-tag lelőhely, amely a tanyaszerű telepek közé sorolható. A lelőhelyek részletes leírását a 6. kép mutatja. 5

6 6. kép: Az avar korszakos lelőhelyek összefoglaló leírása. A képen látható leírással ellentétben keletről nyugat felé haladva ismertetem a lelőhelyeket: M3/190. Nyírparasznya Luby-tag. A lelőhely feltárása próbafeltárással indult, amely csekély számú objektumot és a homokhát aljában a dombtetőről lecsúszott kultúrréteget mutatott. (Objektum nélkül egy sötét folt, tele leletekkel.) A keleti oldalon ugyanakkor két ház megmaradt. (7. kép) 6

7 7. kép: Az M3/190. lelőhely térképe. Az O:3, S: 6. ház hossza: 370cm, szélessége: 250cm és 40cm mélyen ásták be az altalajba. Iránya: ÉK DNy. A kemence omladéka az ÉK-i sarokban került elő, a bejáratot viszont nem sikerült megfogni. Az O:4, S:34 ház, hossza: 325cm, szélessége: 230cm és 40cm mélyen ásták be az altaljba. Iránya: ÉNy DK. Kemencéje a DNy-i sarokban került elő, ami alatt megvolt a sütőfelülete is. Mindkét ház viszonylag átlagos a maga korában. Leletanyaga elég szegényes. A kemence kőanyagának kinyerése céljából végzett lebontása is jelezte, hogy lakói elköltöztek. Így csak néhány cseréptöredék maradt. Ezek viszont a közép avar kor végére, a Kr. u. 7 szd. második felére keltezték a lelőhelyet. (8. kép) 7

8 8. kép: Az M3/190. lelőhely házai A M3/190. lelőhelytől DNy-ra kb. 11 km-re található M3/34 Kántorjánosi Hetei-tag lelőhelyről nem esett eddig szó. Ennek oka, hogy a lelőhely egy Árpád-kori tanyaszerű telepet takar, ahonnan szórványként egy Kr. u. 8. szd. első harmadától jellemző, húsos levelű indás kisszíjvég került elő. A lelőhelyet azért érdemes megemlíteni, mert tőle légvonalban kb. 1 km-re került elő az M3/52+52d. lelőhely avar teleprészlete. Nagy valószínűséggel a telephez köthető a szórvány, akár mint egy környékbeli temető jelzője. (9. kép) 9. kép: Az M3/34. lelőhely és avar leletanyaga. 8

9 Nem tisztem az M3/52+52d. lelőhely telepének elemzése, de a feldolgozó Bajkai Rozália szíves közlése alapján tudjuk, hogy a lelőhelyen 4 kőkemencés ház volt, benne a közép-avar korra kelezhető Kr. u szd-i leletanyaggal. Újabb 11 km-t ugorva nyugati irányba eljutunk az M3/201. lelőhelyre, aminek feldolgozása szintén Bajkai Rozália feladata lesz, a tőle kapott adatokból - amit ezúton köszönök - tudjuk, hogy a kevés számú telepjelenség házak, kemencék és gödrök Kr. u szd-i leletanyagot tartalmaztak. Nyugatra újabb 6 km-t haladva jutunk el a következő, az M3/195. lelőhelyhez, ahol 10 ÉNy-DK-i tájolású sír került elő, benne többek között a késő-avar kor fiatalabb szakaszára Kr. u. 8 szd. első harmada keltezhető bronz, öntött indadíszes övgarnitúrával. Itt az ásatók telepjelenséget nem tudtak megfigyelni. A temető ugyanakkor a nyomvonalon kívül folytatódik. 2 (10. kép) 10. kép: Az M3/193, M3/194 és M3/195. lelőhelyek elhelyezkedése. Az M3/195. lelőhelytől nyugatra mindössze egy bő km-re kezdődik az M3/ lelőhelypár. Bár a hatástanulmány szerint az M3/193. és az M3/194. két külön lelőhely volt, a feltárások során mind területben, mind korszakokban összeértek. Az avar korszak mellett középső - neolit és késő-rézkori teleprészleteket is feltártak ezen a helyen. (10. kép) 2 A temetőt Bajkai Rozália közli a jövőben. 9

10 11. kép: Az M3/193 és M3/194.lelőhely összesítő rajza. A 11. képen a két lelőhely összesítője egyben látható: nyugati oldalát az M3/194, a keletit az M3/193. lelőhely foglalja el. A két terület között nagynak tűnik a távolság, de szórványosan lehet találni közöttük objektumokat. Valószínűsíthető, hogy a két rész között intenzívebb kapcsolat lehet a nyomvonaltól távolabbra, ahol egy tfsz m magas plató húzódik. Ettől délre homokdombok, északra lapályos területek húzódnak. Problémát jelentett a feltárás során, hogy a vidék nagy részét a 90-es évek második felében erdővel ültették be, így ott még optikai módszerekkel sem tudtunk vizsgálódni. (A két lelőhely az 1993-as terepbejárásból ismert.) Elsőnek a keleti M3/193. lelőhelyet mutatom be. (12. kép) Itt 12 házat, 2 árokszakaszt 3 gödröt, továbbá a telep keleti szélében egy magányos avar sírt sikerült megfigyelni. A temetkezés csak rítusában avar kori. Tájolása ÉNy-DK, a sírgödör négy sarkában sírépítményre utaló cölöplyukak voltak. A rossz megtartású váz mellett csak egy vaskés volt. (13. kép) 10

11 12. kép: Az M3/193. lelőhely összesítő rajza. A 12 ház közül 11 esetben tudtunk tűzhely vagy kemence létére utaló omladékot megfigyelni a ház ÉNy-i, ÉK-i, vagy DK-i negyedében. Hat esetben a sütőfelületet érintetlenül hagyták a kemence elbontása során. (13. kép) 11

12 13. kép: M3/193. lelőhely házai és a magányos sír. 12

13 14. kép: Az M3/193. lelőhely házai. Figyelmet érdemel az O:28, S:125 ház, ahol a kemencét félig lerombolták. Az omladék és a padló felett létrehoztak egy új padlót és fölé építettek egy új kemencét. Így lett az eredetileg 50cm mély házból 20cm mély. (14. kép) 13

14 15. kép: Az M3/193. lelőhely paliszádárka. A két előkerült árok közül az O:22, S:93 egy paliszádot takart. A 21m hosszú árokban hét nagy átmérőjű, mély cölöplyuk jelentkezett. Az árok sajnos mindkét végén elsekélyesedik, így nem tudni, hol a vége. További problémát jelent, hogy a lelőhely középső részére esik. Reméljük a később kialakítandó belső kronológia kiadja az árok pontos helyét a lelőhelyen belül. (15. kép) 14

15 16. kép: Válogatás az M3/193. lelőhely leletanyagából. A 16. fotón bemutatott leletanyag a lelőhelyet a késő avar kor végére, a Kr.u. 8. szd. 9. szd. fordulójára keltezi. Figyelmet érdemel a bogrács, mely típusának jelenlegi legészakibb darabja. Az M lelőhely érdekessége, hogy ott egy teljesen feltárható avar temető is előkerült. A 8 rendezetlen sírsort árokrendszer határolta el a teleptől. Belső kronológiája még kidolgozás alatt áll, de egy valószínűsíthetően tévedésből történt ráásáson kívül nem történt rátemetés. A temető nem túl gazdag, amit mutat a mindösszesen 10 kirabolt sír temetőhöz képest kicsi aránya. Ugyanakkor nagy számban voltak üres sírgödrök, melyek jelentését a tudomány már jó száz éve kutatja. (17. kép) 15

16 17. kép: Az M3/194. lelőhely temetője. 16

17 18. kép: Válogatás az M3/194. lelőhely temetőanyagából. 17

18 19. kép: Válogatás az M3/194. lelőhely temetőanyagából. A sírok leletanyagának restaurálása most ért véget, de annyi már most is látszik, hogy azt Kr.u. 7 szd. vége 8 szd. vége között használták. ( kép) 18

19 20. kép: Az M3/194. lelőhelyen feltárt teleprészlet. Az M3/194. lelőhely teleprészlete a temetőtől nyugatra van. (20. kép) Amennyiben figyelembe vesszük az M3/193. lelőhely telepét, akkor látszik, hogy az körülveszi a temetőt. A telepen belül házcsoportok figyelhetőek meg. Ezek nem egyszerre léteztek, néhány esetben tetten érhető egymásutániságuk. Valószínűleg nagycsaládi portákként lehet őket értelmezni. A teleprészletet itt 24 ház, 8 árok, 23 gödör és 4 kültéri kemence jelenti. Az 21. képen összesítve mutatjuk be az előkerült háztípusokat. 19

20 21. kép: Az M3/194. lelőhely házai. 20

21 22. kép: Nyeles ház, műhelyek, ráépítések az M3/194. lelőhelyen. Érdekes az O:79, S:55. ház, mely ún. nyéllel rendelkezik. Ezt az épületformát csak az Árpád-kori településeken figyelték meg eddig. Jelen tudásunk szerint időben ez az egyik legkorábbi előfordulása. A településen a fentebb említett egymásutániság két konkrét példában testesült meg. 1; Az O:182, S:50 házat vágja az O:183, S:51. ház. 2; Az O:128, S:173 ház keletnek nyíló bejárata az O:135, S:172 házba mutat. Így ezek sem létezhettek egyidőben. A két épületnek egyébként a leletanyaga is tükrözi ezt a feltárási megfigyelést. A házak közül kettőt műhelyként értelmeztünk. Mindkettőben O:177, S:68 és O:176, S:47 több kemence utal a lakófunkció hiányára. (22. kép) Két ház esetében un. fekvőhelyeket is meg tudtunk figyelni. Ezek 150x45-50 cm-es, néhány cm-re a padlóba mélyedő, fallal párhuzamos téglalap alakú gödrök. Valószínűleg nem a gödörben aludtak, az csak az ágy alatti tároló lehetett. (23. kép) 21

22 23. kép: Fekhelyes házak az M3/194. lelőhelyen. A feltáráson előkerült leletanyag ugyanazt a Kr. u szd.-i datálást valószínűsíti, mint az M3/193. lelőhely esetében. (24. kép) További vizsgálatot igényel, hogy a legkésőbbi házakhoz tartozó sírok hol vannak. A temető jelen álláspontunk szerint a Kr. u. 8. szd. végével zárul, míg a telepet a Kr. u. 9 szdban is használják. Nem kizárt, hogy van még egy temető a telep környezetében. Ez nem lenne egyedülálló a megyében, Tiszavasvári Wienerberger téglagyár bányájában a telepet három temető is szegélyezte. 24. kép: Válogatás az M3/194. lelőhely telepanyagából. 22

23 A fentieken kívül még egy teleprészletről tudunk a nyomvonalon. Ez az M3/59-59b. lelőhelyen feltárt 7, egy csoportban álló avar kori ház. Feldolgozója, Gergely Katalin a Kr. u szd.-ra teszi a településrészletet. Bár a hét házon kívül nem került elő más telepobjektum, nem kizárt, hogy a környéken lesznek még házak. Mi adja a fent bemutatott lelőhelyek különlegességét? A következő térképen bemutatjuk, hogy a megye avar kori lelőhelyállománya hogyan nézett ki az utolsó - Lőrinczy Gábor által elvégzett 2001-es - gyűjtésig. (25. kép) 25. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar településtömbjei 2001-ig. Jól látható, hogy az avar lelőhelyek illeszkednek, az un. külső Csörsz-árokhoz, illetve nem lépik azt át keleti irányba. Ennél többet az országos adatbázis ADAM sem tudott felmutatni. Azt a néhány leletet ami ezen kívül előkerült szórványként, vagy szláv anyagként határozták meg. (26. kép) 23

24 26. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csörsz-árkon kívüli avar korszakos leletei. A 2010-től egy korábbi projekt, az un. OTF gázvezeték telepítése nyomán kezdődő nagyfelületű feltárások nyomán némiképp megváltozott a települési térkép. (27. kép) 24

25 27. kép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új avar településtömbjei. A térképen látszik, ahogy benépesült a megye avar kori területe. A kérdés az, hogy etnikai szempontból kihez soroljuk őket. Az etnikum kérdése: A megye kevés feltárása alapján eddig a késő-avar kori szlávsághoz kötötték a Panyolán és Vásárosnamény Gergelyiugornyán feltárt telepeket. A most bemutatottak közül az M3/190, M3/52+52d és az M3/34 lelőhelyek anyaguk alapján bármelyik etnikumhoz tartozhatnak. Ugyanakkor a Kállósemjén határától nyugatra eső terület már az avar települési tömbben értelmezhető. Ez jól rímel a bevezetőben említett szarmata elterjedési térképre is. (Csörsz-árok keleti előtere egy 20 km széles sávban.) Előzetesen talán annyit lehetne leszögezni, hogy az avarok és a szlávok közötti határsáv a kb. Nyírparasznya Kállósemjén közötti kb. 30km széles zónában ment össze. Talán a részletes feldolgozás tisztázza, hogy éles határvonalról, vagy ún. mozaikos, egymásba csúszó határsávról van-e szó. Utóbbinak nagyobbnak látom az esélyét. Ennek oka, hogy a szűkebb régiót keletről záró Ecsedi-láp túloldalán, a romániai Szatmár megyében már négy olyan lelőhelyet 3 telep és 1 temető sikerült felgyűjtenem, ahonnan késő-avar leletanyag származik. A cikkhez nyújtott segítségükért köszönetet mondok: Berecz Barbara, Kiss Csaba, Magyar Csaba régészeknek, Kiss András, Takács Enikő restaurátoroknak, 25

26 Karsainé Hanusi Erzsébetnek és a Geoservice Kft dolgozóinak geodézia és térinformatikai munkájukért, Bernáth László technikus-rajzolónak Szász Csaba fotósnak Reszler József Péter technikusnak Lukács József régész, MNM NÖK V. sz. Regionális Iroda, Nyíregyháza 06-20/

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 7 70 (2006) Kaposvár, 2007 Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV HONTI SZILVIA 1 FÁBIÁN

Részletesebben

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK: Törzsszám: 06006 I. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE III. SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA II.

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

Ugyanarról a kötetről több nézőpontból

Ugyanarról a kötetről több nézőpontból Takács Miklós Ugyanarról a kötetről több nézőpontból Településtörténeti kutatások, Solt Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya Az Archaeologia Cumanica harmadik kötetének a bemutatásához egy sajátos,

Részletesebben

Aquincum polgárvárosának még feltáratlan keleti városfala

Aquincum polgárvárosának még feltáratlan keleti városfala Lassányi Gábor (1976) régész, egyiptológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa. Kutatási területe a kései antikvitás régészete Pannoniában és Észak-Kelet-Afrikában. Legutóbbi írása az Ókorban: Sötét fohászok.

Részletesebben

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 107 152 (2006) Kaposvár, 2007 Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen MTA Régészeti Intézet, Budapest 1014, Úri u. 49. E-mail: valdemar@archeo.mta.hu

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Nyárádi Zsolt Sófalvi András RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Telekfalva Székelyudvarhelytől 12 kilométerre található délnyugati irányban (1.1. tábla). A falun a Nyír-patak és a Bedő-patak

Részletesebben

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban LUGIO contra FLORENTIAM DUNASZEKCSÔ ÉS DUNAFALVA A RÓMAI KORBAN 2 D unaszekcsô és környéke az elôkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az ôskortól kezdve

Részletesebben

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN 5 A KÖRÖS-KULTÚRA ÉSZAKI ELTERJEDÉSI HATÁRÁNAK PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN VÉGZETT ÁSATÁS EREDMÉNYEINEK FÉNYÉBEN 1 Abstract DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ Eger, Dobó István Vármúzeum E-mail: domboroczki@div.iif.hu

Részletesebben

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor Tanulmányok Horváth Ferenc: A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE Előzmények: római és népvádorláskor Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mocsaras területből kiemelkedő szigetek

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok TARTALOMJEGYZÉK Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) 2.oldal A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok ( Dr.Kordos László) 4.oldal Őslények a Mátyás-hegyi barlang kőzeteiben

Részletesebben

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 259 BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE INVESTIGATION OF THE CHIPPED STONE INDUSTRY OF THE PREHISTORICAL MULTI-PERIOD SETTLEMENT OF BALATONŐSZÖD

Részletesebben

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 18-37. (2008) Egy lehetséges módszer a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale BLASIUS, 1853) dunántúli maradványállományának megmentésére: megerősítés

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

NAGY SÁNDOR DOMBÓ. r FORUM KÖNYVKIADÓ

NAGY SÁNDOR DOMBÓ. r FORUM KÖNYVKIADÓ NAGY SÁNDOR DOMBÓ r FORUM KÖNYVKIADÓ BEVEZETŐ Szerémség immár ötezer esztendő óta emberlakta terület, miként azt a Száva partján, Hrtkovcinál feltárt leletek is bizonyítják. Ennek legalsó rétege az újabb

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben

Kézdiszentléleki. breviárium

Kézdiszentléleki. breviárium Kézdiszentléleki breviárium Kézdiszentléleki breviárium Szerkesztette: Borcsa János Kézdivásárhely, 2009 A kötet megjelenését támogatta Kézdiszentlélek Község Önkormányzata. Borítóterv: Botos Attila Gojó

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben