HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX)"

Átírás

1 TÁPTALAJOK

2 HAL001 Harlequin Salmonella ABC A táptalaj Salmonella izolálására alkalmas élelmiszer és klinikai mintákból. Kettıs kromogén indikátor rendszert alkalmaz az enzimaktivitások vizualizálása érdekében. A S. typhi és a S. paratyphi detektálására alkalmas. Az elsı szubsztrát a CHE-β-Gal enzimatikusan elbomlik a β-galaktozidáz által, fémionok jelenlétében fekete csapadékot hoz létre. A legtöbb Enterobacteriaceae β-galaktozidáz pozitív, ez által fekete telepeket hoz létre ezen a táptalajon. A második szubsztrát az X-α- Gal, amelyet a Salmonella spp. hidrolizál, ez által zöld telepek jönnek létre, amelyeket könnyen megkülönböztethetünk más mikroorganizmusok telepeitıl. A táptalaj Hynes DCA tápközegén alapul, inhibitorként dezoxikolátot és nátriumcitrátot alkalmaz. A Salmonella ABC táptalaj drasztikusan csökkenti a fals pozitív Salmonella észleléseket. HAL002 Harlequin Listeria Medium Szelektív identifikáló táptalaj Listeria spp. azonosítására élelmiszer és klinikai mintákból, az Oxford táptalajon alapuló formula. Az eszkulin hidrolízist felváltja egy újszerő színreakció, amely a CHEglükozid és vastartalmú glükonát jelenlétén alapul. A reakció eredménye képpen intenzív fekete színő telepeket képez a Listeria, a fekete szín csak a telepekben koncentrálódik, ezért a tiszta agarfelszínen könnyő azonosítani más gyanús telepeket. Lítium-klorid tartalma gátolja az Enterococccus-ok növekedését. A táptalaj sterilizálása után hozzáadott X122, vagy X123 kiegészítıkkel növelni lehet a szelektivitást. HAL003 Harlequin TBGA (TBX) Az E. coli tenyésztésére, számlálására alkalmas táptalaj, amely alkalmazható a membránszőréses technika, illetve a Minerals Modified Glutamate Medium elıdúsító tápközeg alkalmazása nélkül. A Tryptone Bile Agar (LAB072) adja a tápközeg alapját, amit olyan kromogén szubsztráttal egészítettek ki, mely érzékeli a ß-glucuronidáz enzim jelenlétét, amely nagyon jellemzı az E. coli-ra. A kromogén szubsztrát elınye, hogy nem igényli az UV lámpa használatát, a színreakció alapján erısen szennyezett mintákból is jól láthatóan elkülöníthetık az E. coli telepek.

3 HAL004 Harlequin LB Agar Táptalaj, elsısorban molekuláris biológiai vizsgálatok elvégzéséhez. A CHEgalaktozidáz lehetıvé teszi a plazmid transzformált baktériumok gyors és biztonságos észlelését. A CHE-galaktozidáz felváltja a hagyományosan használt X-Gal-t. A telepek élénk fekete színe mellett könnyen megkülönböztethetık a lac+ és lac- telepek. HAL005 Harlequin LB Top Agar Táptalaj, elsısorban molekuláris biológiai vizsgálatok elvégzéséhez. A CHEgalaktozidáz lehetıvé teszi a gyors, biztonságos és egyértelmő azonosítását a fág transzformált baktériumoknak. HAL006 Harlequin SMAC-BCIG (Sorbitol MacConkey Agar with BCIG) Speciális táptalaj az E. coli O157:H7 izolálására. A táptalaj a Sorbitol MacConkey agar módosítása, BCIG (5-bromo- 4- chloro-3-indoxyl-ß-d-glucuronide) hozzáadásával javul a táptalaj specifitása. Az E. coli O157:H7 szorbitol és ß- glucuronidáz negatív, ezért jellegzetes, áttetszı telepeket hoz létre, míg a szorbitol és ß-glucuronidáz pozitív E. coli-k rózsaszín/piros telepeket képeznek ezen a táptalajon. Az E. coli-k kis hányada, melyek szorbitol negatívak, de ß- glucuronidáz pozitívak, zöld telepeket hoznak létre. A táptalaj szelektivitása növelhetı Cefixime Tellurite supplement (X161) hozzáadásával. HAL007 Harlequin C.L.E.D. Medium A hagyományos C.L.E.D. táptalaj kromogén változata. Vizeletminták tenyésztésére, az abban elıforduló patogén baktériumok izolálására használatos táptalaj. HAL008 Harlequin E. coli/coliform Medium Kettıs kromogén rendszert tartalmazó táptalaj, mely az E. coli és a coliform baktériumok egyidejő tenyésztésére, gyors számlálására alkalmas, elsısorban élelmiszer és környezeti mintákból. A táptalaj a Tryptone Bile Agaron (LAB072) alapul, amelyet két kromogén szubsztráttal egészítettek ki, a ß -glucuronidáz enzim (X-glucuronide) és a ß -galactosidáz enzim (magenta-b-gal) észlelése érdekében. Az E. coli rendelkezik mindkét enzimmel, ezért kékes-lilás telepeket hoz létre, a coliformok csak ß galactosidáz enzimet termelnek, ezért bíborvörös telepek jelennek meg ezen a táptalajon.

4 HAL009 Harlequin mlga (membrane Lactose Glucuronide Agar) E. coli és coliform szervezetek kimutatására alkalmas táptalaj, vízbıl, szennyvizekbıl. A membrane Lauryl Sulphate Broth (mlsb) továbbfejlesztett változata, melyet X-Glucuronide, nátrium-piruvát és agar hozzáadásával módosítottak. A táptalaj az E. coli ß glucuronidáz aktivitását használja ki, az X- glucuronid-ot elbontva zöld színő telepeket hoz létre. A coliformok sárga, a laktózt nem fermentálók piros telepeket hoznak létre a táptalajon. HAL010 Harlequin Listeria Chromogenic Agar (ISO) Szelektív táptalaj, mely lehetıvé teszi a Listeria monocytogenes izolálását és feltételezett azonosítását élelmiszerekbıl. ISO :1997 szabvány leírása szerint. A lítium-klorid a szelektív anyag, amely gátolja más baktériumok növekedését a táptalajon, ezen kívől ceftazidim, polymyxin, a nalidix-sav, és cycloheximid biztosítja a táptalaj szelektivitását. A kromogén reakció a β-glucosidáz enzim észlelésén alapul. A táptalaj lecitinnel van kiegészítve, amely segítségével detektálható a foszfolipáz aktivitás, ami csak a L. monocytogenes-re jellemzı, azok közül a baktériumok közül, amelyek képesek nıni ezen a táptalajon. Az enzimtevékenység miatt a L. monocytogenes telepek körül fehér csapadékgyőrő alakul ki. A kromogén szubsztráttal és a lecitin hozzáadásával különbség tehetı a L. monocytogenes (kék telepek, opálos győrővel körülvéve) és más Listeria spp. (kék telepek, opálos győrő nélkül) között. LAB001 Columbia agar base: Ellner és mts. formulája. Alapvetı táptalaj, amelyet steril vérrel gazdagíthatunk. Különbözı antibiotikumok hozzáadásával szelektívvé tehetı. A legtöbb klinikailag fontos kórokozó tenyészthetı rajta. Streptococci Colistin/Oxolinic acid (X013) Gardnerella spp. Colistin/Nalidixic acid (X011) C. perfringens Neomycin (XO15) (X016) Campylobacters - (X214) Staphylococci/streptococci Colistin/Naladixic acid (X012)

5 LAB002 MacConkey Agar whitout salt Elıször 1905-ben MacConkey állította elı, laktóz fermentáló és laktózt nem fermentáló enterális baktériumok elkülönítésére. A táptalajt azóta megváltoztatták, hogy javítsa az Enterococcusok és Staphylococcusok túlélését, felgyógyulását a táptalajon. Széles körben alkalmazzák klinikai, élelmiszer, tejtermékek és víz vizsgálata esetében. LAB003 D.C.L.S (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) Liefson D.C.A táptalajának módosítása, amely szukrózt tartalmaz, ez által a laktóz negatív és szukróz pozitív coliformokat elkülöníthetjük a Salmonella ssp. tagjaitól. Nem alkalmas a szukróz pozitív Yersinia ssp. elkülönítésére. LAB004 Tryptone Soy Broth U.S.P. Általános, tápláló leves, amely nagyon sokféle gomba és baktérium növekedését biztosítja. A táplevest ajánlja a United States Pharmacopeia, amely gyógyszerkészítmények széles körének sterilitás vizsgálatát végzi. A magas szénhidrát tartalom gyors növekedést, majd ezt követıen pusztulást okozhat a savtermelı baktériumok esetében. LAB208 Vegetable Soy Broth VSB Állati anyagoktól mentes tápleves, amely a LAB004 Tryptone Soy Broth alternatívája. Általános tápközeg, amely nagyon sokféle mikroorganizmus növekedését teszi lehetıvé. LAB005 MacConkey Broth Purple A táptalajt E. coli (44 C) és fekál koliformok (37 C) detektálására és elkülönítésére használják. A neutrálvörös festéket, amelyet az eredeti formulában használnak, ebben az esetben brómkrezol bíborral helyettesítették, amely megkönnyíti a savtermelı baktériumok színváltozásának észlelését. A gázprodukció észlelésére Durham-csı használata szükséges. A laktóz fermentáló organizmusok a sárga színt lilára változtatják. LAB006 C.LE.D (Bevis modification) (Cystine Lactose Electrolyte Deficient Double Indicator) Bevis módosította Mackey és Sandys eredeti táptalaját egy dupla indikátorral, amely tökéletesíti a laktózt fermentáló és nem fermentáló coliformok, Staphylococcusok és Streptococcusok megkülönböztetését. A rajzóképes Proteus ssp. gátolva van ezen a táptalajon, illetve nem tenyészik rajta a Pasteurella ssp. és a halofil organizmusok. A LABM C.L.E.D.-en számos igényes Streptococcus képes szaporodni. LAB007 Mannitol Salt Agar A táptalaj szelektív a Staphylococcusokra, a magas sótartalom ugyanis gátolja a más speciesek kifejlıdését, ez alól csak a halofil vibriók képeznek kivételt. A legfontosabb Staphylococcus aureus a mannitol fermentálása során sárga telepeket hoz létre. Esetenként koaguláz negatív

6 Staphylococcusok jelentkezhetnek a táptalajon, amelyek szintén fermentálják a mannitolt. Ezért a S. aureus telepeket egyéb azonosítási módszerrel is meg kell erısíteni. A táptalaj szelektívvé tehetı a methicillin rezisztens Stapylococcus aureusra X207 (methicillin supplement) hozzáadásával. LAB008 Nutrient agar Általános tápközeg olyan mikroorganizmusok számára, amelyek a táplálkozás szempontjából nem igényesek. Pl. elkülöníthetık levegıbıl, porból, vízbıl. Alkalmas tanítási, demonstrációs célra. Izotóniás, dúsítható steril vérrel vagy tojásságával. LAB214 Nutrient Agar ISO Egy általános táptalaj, amely nem igényes mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas. Alapvetıen gyakran használt táptalaj, nagyon sokféle mikroorganizmus vizsgálatát teszi lehetıvé. Ez a formula megfelel az ISO 6579:2002, ISO 10273:2003 és ISO 16654:2001 szabványoknak. LAB009 Sabouraud Dextrose Agar 1910-ben alkotta meg Sabouraud ezt a gombákra és élesztıkre szelektív táptalajt. Az alacsony ph gátolja a legtöbb baktérium szaporodását a táptalajon. Még szelektívebbé tehetı kloramfenikol (X009, X209) hozzáadásával. A diagnosztikai jellemzık, úgy, mint a spóraképzés, pigment képzés, jól detektálható. Az alacsony ph miatt táptalaj érzékeny az újramelegítésre, amely során az agar ellágyulhat, a cukor tartalom, pedig karamellizálódhat. LAB010 Plate Count Agar (APHA) (Standard Methods Agar, Trypton Glucose Yeast Agar) A táptalaj a teljes csíraszám megállapítására alkalmas víz-, tejtermék- és élelmiszer-minták esetében. A táptalaj magas szilárdságú agart tartalmaz, hogy felszíni oltási technika és lemezöntéses eljárás is alkalmazható legyen. A táptalajt újra lehet melegíteni, de nem célszerő hosszú ideig olvadt állapotban tartani. LAB011 Tryptone Soy Agar Általánosan használható táptalaj, amelyen számos mikroorganizmus képes növekedni. A United States Pharmacopeia sterilitás vizsgálati elıírásainak megfelelı formula.

7 LAB012 Sensitivity Test Agar Antibiotikum érzékenység megállapítására kifejlesztett táptalaj, melyet a Joan Stokes technikával teszteltek. Az S.T.A. tápanyagokban nagyon gazdag, inhibitoroktól mentes, és olyan nukleotidokat tartalmaz, amelyek segítik az érzékeny szervezetek szaporodását. LAB013 Bismuth Sulphite Agar (Wilson and Blair Medium) Wilson és Blair eredeti táptalajának módosítása, amelyet a Salmonella typhi más Salmonelláktól való izolálására fejlesztettek ki, különbözı klinikai, szennyvíz és más mintákból. A bizmutszulfit és a brillant zöld tartalom teszi szelektívvé. A laktóz és a szukróz tartalom lehetıvé teszi a Salmonella fermentációs típusok elkülönítését. LAB014 Nutrient Broth 2 B.P. Általános tápleves, amelyet számos aerob mikroorganizmus tenyésztésére használnak. A Brit Pharmacopoeia ajánlja steril tesztek elvégzésére. A tápleves használható granulált hús szuszpendálására, anaerob tenyésztésre való felhasználás esetén. LAB015 Blood Agar Base No. 2 Gazdag összetételő alapagar, amely steril vér hozzáadásával érzékeny klinikai kórokozók tenyésztésére alkalmas. A táptalajon kialakuló telep megjelenés, színváltozás, hemolizálási-minta diagnosztizálást tesz lehetıvé. Csokoládé agar készítésével a Haemophylus ssp. szaporodását serkenthetjük. Különbözı kiegészítık hozzáadásával szelektívvé tehetı. Streptococci Colistin/Oxolinic acid (XO13) Gardnerella spp. Colistin/Oxolinic acid (XO11) C. perfringens Neomycin (XO15) (XO16) Staphylococci/streptococci Colistin/Naladixin sav (XO12) LAB016 Yeast Extract Agar Víz és tejtermékek összcsíra számának meghatározására alkalmas általános táptalaj. Ez a táptalaj szintén hasznosítható oktatási, demonstrációs célokra, nem igényes, általános mikroorganizmusok tenyészésére.

8 LAB019 Milk Agar Jóváhagyott formula a tejben, tejtermékekben lévı összcsíraszám megállapítására. A magasabb agar tartalom lehetıvé teszi a mechanikus szélesztést. A táptalaj kiegészíthetı P-INC supplementtel (X019, X219). LAB020 Dextrose Tryptone Agar A táptalaj élelmiszerekben elıforduló termofil spórások kimutatására és számuk meghatározására alkalmas. Ezen kívül a Bacillus stearothermophilus kimutatására is használható cukorból és más édesítıszerekbıl, amelyeket fagyasztott tejtermékek, gabonák és más élelmiszeripari termékek elıállításánál használnak. LAB022 Reinforced Clostridial Agar Hirsch and Grinstead fejlesztették ki, kis számú Clostridium ssp. kimutatására különbözı mintákból. Az R.C.M. tápanyagban gazdag, cisztein-hidroklorid és glükóz a szelektív összetevı. A kis mennyiségő agar csökkenti az oxigén diffúzióját a táptalajba. LAB023 Reinforced Clostridail Agar Az R.C.M. szilárd verziója. Anaerobok tenyésztésére, lemezöntéses, vagy membránszőréses technika alkalmazásával. Megfelelı csövekbe töltve, kis felülettel anaerob tenyésztésre alkalmas, anélkül, hogy anaerob körülményeket hoznánk létre a táptalaj körül. LAB025 Fluid Thioglycollate Medium (U.S.P.) A táptalaj az Amerikai Gyógyszerkönyv (United States Pharmacopeia) részletes leírása szerint készült, steril tesztek elvégzésére. Aerob és anaerob mikroorganizmusok egyaránt jól nınek ezen a táptalajon, még kis inokulum esetében is. A thioglycollát anaerob feltételeket biztosít, megfelelı csövekbe töltve. Az alacsony agartartalom csökkenti az oxigén beoldódását a táptalajba. LAB027 Hoyle s Medium Magas szelektivitású tápdús közeg a Corynebacterium diphteriae típusainak: gravis, mitis, intermedius- elkülönítésére és megkülönböztetésére. A Hoyle s táptalaj a C. diphteriae minden fajtájának gyors növekedését biztosítja. LAB028 Blood Agar base Általános, széles körben használatos alap táptalaj, amelyet 5% steril vér hozzáadásával nagyon sokféle mikroorganizmus, köztük klinikailag jelentıs kórokozók tenyésztésére alkalmas táptalajt kapunk. Tipikus hemolízis minták beazonosítására alkalmas táptalaj.

9 LAB029 D.C.A. (Desoxycholate Citrate Agar) Leifson táptalaján alapuló, szelektív formula, ami Salmonella spp. És Shigella spp. Elkülönítésére szolgál, környezeti és faeces mintákból. Hozzávetılegesen fele annyi gátlószer van Hynes módosításában. A táptalajban nátrium-citrát és nátrium-desoxycolate szerepel gátló anyagként. A nátrium-tioszulfát a tioszulfát reduktáz szubsztrátja, amely szulfittá és hidrogén-szulfiddá redukálja azt. A hidrogén-szulfid reakciója a vas-ionokkal adja a vas-szulfidot, amely fekete elszínezıdésként jelenik meg a Salmonella telepek centrumában. LAB030 MacConkey Agar with salt Szelektív táptalaj epesókat toleráló szervezetek elkülönítésére ürülékbıl, vizeletbıl, szennyvízbıl és élelmiszerekbıl. Az epe-toleráns Gramm-pozitív és a Gramm-negatív szervezetek egyaránt jól nınek a táptalajon. A formulát a W.H.O. ajánlja, víz és tej vizsgálatához. A Proteus ssp. néhány képviselıje képes terjedni a táptalajon, amely nehézzé teszi a telepek értelmezését. A LAB003 MacConkey agar without salt táptalajon kevésbé jellemzı ez a probléma. LAB031 Violet Red Bile Agar V.R.B.A. A táptalaj az élelmiszerekben, tejtermékekben lévı coliformok kitenyésztésére alkalmas. A médium szelektivitása az epesav-sók és a kristályibolya jelenlétén alapul. A laktózt fermentáló szervezetek piros/lila telepeket hoznak létre, amelyeket gyakran színes udvar vesz körül. A laktózt nem fermentálók halvány, sápadt telepeket alkotnak. A szelektivitást növeli a C-on való tenyésztés. LAB032 X.L.D. Agar (Xylose Lysine Decarboxylase Agar) A táptalajt Taylor fejlesztette ki 1965-ben, hogy javítsa a Shigella ssp. regenerálódását és felismerését a táptalajon, amely kiválónak bizonyult a Salmonella ssp. tenyésztésére is. A táptalaj tápanyagtartalma alacsony, a szelektivitásért kis mennyiségő nátriumdesoxycolate felel. Az indikátor rendszer újszerő és kompex. A legtöbb enterális organizmus, kivéve a Shigella, xilózt fermentálva savat termel, mindazonáltal a Salmonella a lizin dekarboxilálásával semleges ph-t biztosít. E mellett a semleges ph mellett a Salmonella képes hidrogén-szulfidot termelni, a tioszulfát redukálásával, ez által fekete, vagy fekete centrumú telepeket hoz létre a táptalajon.

10 LAB0033 Sabouraud Liquid Medium U.S.P. (Fluid Sabouraud Medium) Folyékony steril teszt tápközeg, amely penész, élesztı és acidofil baktériumok gyógyszerkészítményekbıl való kimutatására fejlesztettek ki. A táptalaj megfelel az Amerikai Gyógyszerkönyv (United States Pharmacopeia) által támasztott követelményeknek. A táptalaj használható az egyes gyógyszerkészítmények fungisztatikus hatásának megállapítására. LAB034 Brilliant Green Agar (modified) (Phenol Red Brilliant Green Agar, BPLS) Elıször 1925-ben Kristensen és munkatársai mutatták be a formulát, amely a Salmonellák elkülönítésére (kivéve S. typhi) szolgál. A táptalajt a Holland Közegészségügyi Intézet módosította, ami által növekedett a szelektivitás az indikátor koncentráció növelése által. A magas szelektivitás miatt a minta kis Salmonella tartalma elveszhet, a táptalaj nem segíti a baktériumok regenerálódását. Kifejezetten nem ajánlják Salmonella typhi és Shigella elkülönítésére. Erre a célra alkalmasabb a kevésbé szelektív X.L.D vagy a Hektogen Enteric Agar. LAB035 T.Y.C. Medium (Tryptone Yeast Cystine) 1967-ben J. D. de Stoppelaar alkotta meg a táptalajt, Streptococcus sanguis és Streptococcus mutans megkülönböztetésére. A táptalaj magas szacharóz tartalma elısegíti a S. mutans glükán képzését, amelyek így speciális telepeket alakítanak ki. Bacitracin hozzáadásával szelektívvé tehetı. LAB036 Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base Szelektív táptalaj az élesztık és penészek elkülönítésére élelmiszerekbıl. Jarvis (1973) eredeti formulájában klór-tetraciklin szerepel, amit késıbb, a magasabb szelektivitása miatt kloramfenikollal, helyettesítettek. A bengálrózsa festék kiemeli a növekvı telepeket. A bengálrózsa festék fényben válik egyre inkább mérgezıvé, ezért fontos a táptalajok sötétben tartása. LAB037 Malt Extract Agar Savas ph tartományú táptalaj, amely támogatja a legtöbb élesztı és penész növekedését, de gátolja a baktériumok fejlıdését. Elıször Thom and Church 1926-ban írta le az Aspergillus spp. kapcsán. A magas szénhidrát tartalom biztosítja a gyors növekedést. A szelektivitás növelhetı, ha sterilizálás után tejsavat (X037) adunk a táptalajhoz.

11 LAB038 Wort Agar Parfitt 1933-ban fejlesztette ki élesztık számlálására vajból származó minták esetén. A táptalaj módosítható, szacharóz és szılıcukor hozzáadásával, úgy, hogy alkalmas legyen ozmofil élesztık izolálására üdítıitalokból, cukortermékekbıl. LAB039Mueller Hinton Agar II A táptalaj a hagyományos, korong diffúziós antibiotikum teszthez használatos. LAB041 C.L.E.D. Medium (Cystine Lactose Electrolyte Deficient-Single Indicator) 1960-ban írta le Mackey és Sandys vizeletminták feldolgozására. Az elektrolitok hiánya gátolja a rajzó Proteus spp. szaporodását. A cystin tartalom, a cystin igényes szervezetek számára, a laktóz a fermentálási típus kimutatása miatt fontos adalék anyag. A táptalaj ph változását a brómtimolkék festék detektálja. A táptalaj támogatja a Streptococcus pyogenes szaporodását és sok olyan igényes mikroorganizmusét, amelyek nem igényelik a vér hozzáadását a táptalajhoz. LAB042 Mueller Kauffman Tetrathionate Broth Szelektív dúsító tápközeg Salmonella izolálására, amelyet elıször Mueller írt le 1923-ban, ezt Kaufmann 1935-ben módosította brillantzöld és marha epe hozzáadásával, amely növelte a táptalaj szelektivitását. Azok a szervezetek, amelyek hasznosítják a tetrationátot, mint például a legtöbb Salmonella, jól szaporodnak a táptalajon. Néhány Salmonella viszont nem tenyészthetı rajta (S. typhi), mert érzékenyek a brillatzöldre, vagy nem tudják hasznosítani a tetrationátot. LAB044A LAB044B Selenite Broth Szelektív dúsító leves Salmonellára szennyvízbıl, ürülékbıl és élelmiszerekbıl ban Leifson írta le. A tápleves peptont és laktózt tartalmaz, mérsékelten pufferelt, nátrium-biszelenit teszi szelektívvé. A szelektivitás tovább növelhetı a különbözı hımérsékleteken való inkubálással. A tenyésztés nem lehet több, mint 24 óra, mert a tápleves veszít a szelektivitásából.

12 LAB045 MacConkey Agar No. 3 A W.H.O. és az amerikai Public Health Association javasolja Enterbacteriaceae-k elkülönítésére vizekbıl és szennyvizekbıl. A táptalaj a kristályibolya és az epesók hozzáadása által szelektívebb, mint a MacConkey eredeti formulája. Gramm-pozitív szervezetek nem nınek a táptalajon. LAB046 Buffered Peptone Water Elıdúsító tápfolyadék a szubletálisan károsodott Salmonellák regenerálásáért, mielıtt szelektív táptalajra kerülnének. A tápfolyadék pufferelt (ph=7,2), nagy kapacitással, tápdús és inhibitor mentes. A mikroorganizmusok, a szubletális sérüléseket az élelmiszerek feldolgozási folyamatai során szenvedik el. Az elıdúsító alkalmazása nagyban növeli e mikroorganizmusok túlélését. LAB048 Brain Heart Infusion Agar Általános tápláló agar, amelyet elıször fogászati kórokozók tenyésztésére használtak. Agy- és szívkivonatot tartalmaz, amely elınyös Actinomyces Israeli és Histoplasma capsulatum izolálása során. 7% defibrinált steril vér hozzáadásával a táptalaj alkalmassá válik sokféle igényes mikroorganizmus tenyésztésére. A foszfát puffer a cukor- fermentáció során termelıdött savakat semlegesíti. LAB051 Brilliant Green Bile 2% Broth A MacConkey táptalaj módosítása, amelyet Dunham és Schoenlein végeztek el, 1926-ban. A tápleves coliform baktériumok regenerálására alkalmas élelmiszer- és vízmintákból. A brillantzöld és az epe gátolják a legtöbb Gramm-pozitív szervezet szaporodását, ami által kiküszöbölıdik néhány laktózt fermentáló Clostriudium spp. által adott fals pozitív minta. LAB052 S.S Agar (Salmonella Shigella Agar) A táptalaj Leifson DCA táptalajának módosítása, amelyet 1941-ben, kis idıvel a Hynes által leírt módosítás elıtt, Mayfield és Goeber publikáltak. A táptalaj szelektivitását növelték epesók, nátriumcitrát és brillantzöld hozzáadásával. Az extra tioszulfát tartalom a kénhidrogén termelıdését serkenti, amely az ammónium-vas-szulfát redukálásával fekete telepeket hoz létre a kénhidrogén pozitív szervezetek esetében.

13 LAB053 Triple Sugar Iron Agar Krumwiede és Kohn táptalajának módosítása, amely elkülöníti az Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok egy részét egymástól. A folyamat négy reakción alapul: laktóz-, glükóz-, szaharóz-fermentáció, és kénhidrogén termelés detektálása. Ureáz teszttel összekapcsolva a táptalaj használható Proteus spp. eliminálására, Salmonella szőrés esetén. LAB054 Lysine Iron Agar Differenciáló tápközeg Salmonella és más enterális patogének detektálására, laktóz fermentáció, lizin-dekarboxilezés, és kénhidrogén termelés által. A Salmonella törzsek, beleértve a S. arizona, amelyek fermentálják a laktózt és fekete telepeket produkálnak a Bismuth Sulphite Agar-on (LAB13). Az E. coli és a Shigella nem megkülönböztethetı, ezért ajánlott a Triple Sugar Iron Agar (LAB053) párhuzamos alkalmazása. A Proteus és Providencia törzsek képviselıi jellegzetes piros színő telepet hoznak létre. LAB055A& LAB44B Selenite Cystine Broth North és Bartram egyik vizsgálatának eredménye a formula. Megvizsgálták a cystin és a foszfát változó koncentrációinak hatását a Salmonellák regenerálódására, tojástermékekbıl. A vizsgálat során megállapították, hogy 10 microgramm/ml cystin hozzáadása a Leifson Selenit Broth tápleveséhez, növeli a Salmonellák túlélését. LAB059 Kligler Iron Agar Differenciáló táptalaj enterális patogének elkülönítésére, szılıcukor és/vagy laktóz fermentáló, illetve kénhidrogén termelı képességük alapján. A fermentáció során sav termelıdik gáz kíséretében, vagy a nélkül. A savképzés során a fenolvörös indikátor sárgává válik. LAB060 Endo Agar A táptalajt 1914-ben fejlesztették ki Salmonella typhi azonosítására, azonban más táptalajok jobbnak bizonyultak a S. typhi tenyésztésére. Az ENDO agar a coliformok kimutatására alkalmas táptalaj, az amerikai Public Health Association ajánlja vízbıl és tejtermékekbıl a coliform szám megállapítására. A táptalajon a coliformok acetaldehidet termelnek, megkötik a szulfitot, és a bázikus fuxin festék eredményeképpen fényes, fémes telepeket hoznak létre. A legtöbb Gramm negatív szervezet jól nı a táptalajon, a Gramm negatív mikroorganizmusok többsége gátolt.

14 LAB061 Eosin Methylene Blue Agar (Levine) Holt-Harris és Teague által fejlesztett táptalaj az Aerobacter spp. és az Escherichia spp. elkülönítésére. Levine 1918-ban módosította, szacharóz tartalmát eltávolította, a laktóz mennyiségét megnövelte, amely jellegzetes fémes fényt kölcsönzött az E. coli telepeknek. A reakció, a savtermelés és az eozin és metilénkék közt kialakuló amid kötésnek köszönhetı. Más coliform szervezetek nem termelnek elegendı savat, hogy a fémes fényt okozó reakció végbemenjen. LAB062 Tryptose Phosphate Broth Sokoldalú, tápanyagokban gazdag, pufferelt szılıcukor leves, amelyet vérbıl való tenyésztésre szolgál. 0,025% nátrium-azid hozzáadásával szelektívvé tehetı Streptococcusokra tejtermékekbıl való tenyésztés esetén. LAB063 Tryptone Glucose Extract Agar Telepszámláló agar az American Public Health Association (A.P.H.A.) ajánlásával, élelmiszerekben, tejtermékekben található összcsíraszám meghatározásához. LAB064 Thioglycollate Medium (Brewer) Ez az 1940-ben megalkotott eredeti formula, amely anaerobok tenyésztésére szolgál. Alkalmazható még steril teszthez, illetve vérbıl való tenyésztésekhez. A Fluid Thioglycollate (LAB025) és a Fastidious Anaerobe Broth (LAB071) táplevesek kezdik kiszorítani a használatból. Az agar tartalma miatt a táptalaj nyúlós, ezzel akadályoztatva van az oxigén diffúziója. Nátrium-thioglicollate és higany tartalma a szelektivitásáért felelıs. LAB065 D.C.A. Hynes (Desoxycholate Citrate Agar -Hyne s modification) Leifson D.C.A., táptalajának módosítását 1942-ben mutatták be. A táptalajt a kísérı flóra nagyobb mérvő gátlása jellemzi, illetve a Salmonella spp. és a Shigella spp. jó szaporodása. A nátrium-desoxycholate és a citrát mennyisége megnövekedett, a Na-desoxycolate oldatban tartásához a ph-t is növelni kellett. A táptalaj a laktóz fermentációt és a kénhidrogén termelést használja indikátorként. LAB067 G.C. Agar Base Tápláló alapagar, amit Thayer és Martin írtak le, a Neisseria gonorrhoeae izolálására fejlesztettek ki. A táptalajt megnövelt peptonkeverék, kukoricakeményítı tartalom, a káros metabolitok elnyeléséért, puffer a ph neutrális tartományban való tartásért jellemzi. A táptalaj szelektívvé tehetı különbözı antibiotikumokkal. Thayer és Martin eredetileg vancomycint, colistint, nistatin használatát ajánlották, de trimethoprim (X068, X268 V.C.N.T.) hozzáadásával a rajzó Proteus spp. gátolható a táptalajon. Az alaptáptalaj dúsítható lizált vér hozzáadásával. Alternatívaként készíthetı csokoládé agar, adható hozzá haemoglobinpor, vitaminok, aminósavak, koenzimek. Az X069, X269 supplementek hozzáadásával, és amphotericin nélkül élesztık tenyésztése válik lehetıvé. Az X271-es supplement hozzáadásával szelektív lesz a Neisseriara.

15 LAB068 Nutrient Broth E Olcsó, általános tápleves, amely anyagcsere szempontjából nem igényes szervezetek tenyésztésére alkalmas. Oktatási célokra felhasználható. LAB069 Simmons Citrate Agar Enterális baktériumok és gombák megkülönböztetésére kifejlesztett táptalaj (Simmons, 1926). Az Enterobacteriaceae-k tulajdonsága, hogy képesek a citrátot, mint egyetlen szénforrást, az ammónium sókat, mint nitrogénforrást hasznosítani, amely a ph növekedését, lúgos irányba való eltolódását eredményezi. A folyamat indikátora a brómtimolkék. LAB071 Fastidious Anaerobe Broth (F.A.B.) A F.A.B. a LABM és a Manchesteri Egyetemi Kórház közös fejlesztése. A táplevest arra tervezték, hogy optimális körülményeket biztosítson az érzékeny, nagyigényő anaerob szervezetek szaporodása számára. Alkalmas vérbıl való tenyésztésekhez és anaerobok dúsítására, izolálására. A tápleves nagyon gazdag speciálisan válogatott peptonban, a K-vitamin, a hemin és az L-cisztein, mint növekedési faktorok játszanak szerepet. A thioglycollat tartalom csökkenti az oxigén táplevesbe való oldódását. A resazurin a redoxi potenciál-változás indikátora. LAB072 Tryptone Bile Agar Fekál coliformok detektálására létrehozott táptalaj (Delaney, McCarthy és Grasso, 1962), amely az epe tartalmú táptalajokon, 44 C-os tenyésztés mellett kialakuló indol produkció detektálásán alapul. Az ötletet 1975-ben Anderson és Baird-Parker élelmiszerekre is alkalmazták. Membránszőréshez is alkalmas táptalaj. Az inokulumot hordozó membránt regeneráló agarra helyezik 37 Con, 4 órára inkubálják, majd áthelyezik a Tryptone Bile Agarra és 44 C-on inkubálják. A tenyésztési idı letelte után, a membránon kifejlıdı telepek indollal leöntve, indol pozitivitás esetén piros színreakciót adnak, könnyen számolhatók. LAB073 Bacillus Cereus Medium Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar (P.R.E.P.) Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar Mossel és munkatársai 1967-ben fejlesztették ki, Bacillus cereus kimutatására élelmiszerekbıl. Két reakció útján különíthetı el a B. cereus más Bacillusoktól, a mannitol fermentáció és a lecitináz produkció. A mannitol fermentáció ezen a táptalajon sárga telepek létrehozásával jár. A B. cereus mannitol negatív, ezért piros telepeket hoz létre.

16 A lechitináz produkciót fehér csapadék győrő kialakulása jelzi a telep körül. Polimixin hozzáadásával a coliformok gátolhatók, néhány Gramm-pozitív coccus és a Proteus spp. megjelenhet a táptalajon. LAB075 Todd Hewitt Broth Általános táptalaj, amit elsı sorban béta-hemolizáló Streptococcusok tenyésztésére használnak, szerológiai tanulmányok céljából. Gentamicinnel és nalidix-savval szelektívvé tehetı egyes Streptococcusokra. LAB077 Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth with MUG & Tryptophan (ISO) MLSTB-MT (ISO) Most Probable Number (MPN) módszerhez használatos tápleves, amelyet az E. coli kimutatására fejlesztettek ki tejbıl és tejtermékekbıl. Az ISO :2005 szabványhoz igazodik. Az E. coli kimutatás kulcsa a 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide (MUG), amelyet az alap Lauryl Sulphate Tryptose leveshez adtak. A MUG hozzáadásával az E. coli pozitív diszkriminációja válik valóra. Az E. coli-k többsége termel β-glucuronidase enzimet, amely a MUG-ot hidrolizálva fluorogén komponenst szabadít fel. A foszfát puffer és a nátrium-klorid javítják a lassú, laktózfermentáló szervezetek gáztermelését, a nátrium-lauryl szulfát pedig gátolja a nem coliform szervezetek szaporodását a táplevesben. LAB078 C.E.M.O. Agar Base A táptalaj a Taylorella equigenitalis szelektív izolációjára alkalmas, amely a lófélék metritisének okozója. A táptalaj cukormentes, magas pepton tartalmú. A táptalaj szelektivitását az amphotericin (5mg/L) a trimethoprim (10 mg/l) biztosítja. Streptomycin (200mg/L) hozzáadásával T. equigenitalis-ra ugyancsak szelektív táptalajt lehet létre hozni. LAB079 W. L. Nutrient (Wallerstein Laboratory) A táptalajt 1950-ben (Green és Gray) fejlesztették ki penészek, élesztık, és baktériumok elkülönítésére/kimutatására a sörfızési folyamat során. A táptalaj 5,5-ös ph-ja ideális a sörélesztık számára, emellett számos Enterobacteriaceae, Flavobacterium, Lactobacillus és Pediococcus spp. képes növekedni rajta g/l actidione hozzáadásával elnyomhatjuk az élesztıket, ez által csak a mintában elıforduló baktériumok jelennek meg a táptalajon. LAB080A&LAB080B Minerals Modified Glutamate Medium A táptalajt a coliformok vízmintákból való kimutatására fejlesztették ki, az M.P.N. (Minimum Portable Number) módszer alkalmazásához. A táptalaj a kémiailag meghatározott glutamin-sav tartalmú táptalajok javított változata, amelyet 1964-ben Gary írt le. A táptalaj két külön részbıl áll, mert a nátrium-glutamát elkülönítése növeli a stabilitást.

17 LAB082 Membrane Lauryl Sulphate Broth Coliform szervezetek kimutatására alkalmas tápközeg, vízbıl, szennyvizekbıl. A táptalaj a Membrane Enriched Teepol erılevest váltotta fel a laboratóriumi használatban, amikor annak kereskedelmét leállították. LAB085 Baird-Parker Medium Base A koaguláz pozitív Staphylococcusok izolálására alkalmas táptalaj. A táptalajt 1962-ben Baird-Parker fejlesztette azzal a céllal, hogy az élelmiszerekben található szubletálisan károsodott Staphylococcus aureusokat regenerálja. Kálium-tellurit és lítiumklorid tartalma magas szelektivitást biztosít. A tellurit gátolja a legtöbb coliformot, egyúttal a S. aureus által redukálva fekete telepek alakulnak ki. A glycin és a nátrium-piruvát egyaránt növekedési faktorok a Staphylococcusok számára, a piruvát semlegesíti a keletkezı toxikus anyagokat. A LABM Baird-Parker táptalaj kiegészíthetı tojássárga tellurittal (X085), nyúl plazma fibrinogénnel (X086). X085 hozzáadásával a feltételezhetı S. aureus telepek fekete színőek, a lecitináz aktivitást opálos győrő jelzi a telep körül, míg a lipáz aktivitást az opálos győrő körüli tiszta zóna jelzi. A feltételezett S. aureus telepeket meg kell erısíteni. Nyúlplazma fibrinogénnel kiegészítve lehetıvé válik a koaguláz pozitív S. aureusok direkt detektálása. A tipikus S. aureus telep fekete, és csapadékgyőrő veszi körül. LAB285 Baird-Parker Medium Base ISO Koaguláz pozitív Staphylococcus-ok izolálására alkalmas táptalaj, amelyet az ISO es szabvány ír le és megfelel az ISO és ISO követelményeinek is. LAB086 Rappaport Vassiliadis (R.V.) Single Component Enrichment Broth A Rapaport Vassiliadis Broth hosszú kísérletek eredménye, melynek során beállították a magnézium-klorid és a malachitzöld helyes arányát, annak érdekében, hogy a Salmonellák optimálisan növekedjenek, a coliformok viszont gátolva legyenek. A fejlesztés eredményességét mutatja, hogy kis számú Salmonella kitenyésztése is lehetséges, erısen szennyezett mintákból is. A táptalaj pora erısen higroszkópos, és vízzel elkeverve kevés hıfelszabadulás tapasztalható.

18 LAB087 Sugar Free Agar Psychotróp és mezofil Gramm-negatív pálcák tenyésztésére, vajból és más tejtermékekbıl. A Gramm-negatív pálcák képesek a fehérjéket szén-forrásként hasznosítani, míg az Enterococcusok ez által nagyrészt gátolva vannak. A táptalaj igazodik az International Diary Federation szabályaihoz. LAB088 Violet Red Bile Glucose Agar (V.R.B.G.A.) A Violet Red Bile Agar (LAB031) módosítása, amelyet Mossel 1978-ban mutatott be. A LAB031 laktózt tartalmaz, amit a coli/aerogenes csoport fermentál, így ad egy feltételezhetı coli számot. Ezzel szemben a LAB088-ban a lactóz glükózzal van helyettesítve, melyet az Enterobacteriaceae-k képesek fermentálni, így a táptalaj egy Enterobacteriaceae szám meghatározásra alkalmas közeg. LAB089 Oxytetracycline-Glucose-Yeast Extract Agar Base Szelektív táptalaj élesztık és penészek tenyésztésére élelmiszer mintákból (Mossel, 1970). Az élesztık tenyésztésére használt táptalajok alacsonyabb ph-val rendelkeznek, mint az O.G.Y.E., amely semleges, de ennél a formulánál ez bizonyult a legelınyösebbnek. Az oxytetracycline gátolja a baktériumok szaporodását, bár egyes magas fehérjetartalmú minták gátolhatják a mőködését. Ilyen esetekben a Rose Bengal Chloramphenicol Agar-t (LAB036) ajánlják. LAB090 Fastidious Anaerobe Agar (F.A.A.) Elsıdleges izoláló táptalaj a legtöbb klinikailag fontos anaerob számára. A LABM fejlesztése, összehasonlító vizsgálatok alapján a kényes anaerob szervezetek tenyésztésére leginkább alkalmas táptalaj. A pepton tartalma a növekedés maximalizálásáért, a keményítı és a nátrium-bikarbonát a toxinok semlegesítéséért, amíg a haemin a Porphyromonas melaninogenicus pigment termeléséért felelıs. Speciális növekedést serkentı anyag a cisztein a Fusobacterium necrophorum, a Propionibacterium acne és a Bacteriodes fragilis számára. Az arginin az Eubacterium-ok, az oldható pirofoszfát a Porph. gingivalis and Porph. asaccharolyticus számára jelent növekedési faktort. Piruvát tartalma segít semlegesíteni a hidrogén-peroxidot, illetve a Veillionella spp. energia forrásként hasznosítja. Ezen kívül a 0,1 %-os szılıcukor tartalom, a K-vitamin és a nártium-szukcinát növekedési faktora néhány anaerob szervezetnek.

19 LAB091 E.E. Broth (Enterobacteriaceae Enrichment Broth) Enterobacteriaceae spp. dúsítására használt tápleves, amelyet élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok vizsgálata esetén használnak. A LAB051 Brillant Green Bile Broth módosítása, megnövelt puffer kapacitás jellemzi, ami elısegíti a növekedést és megakadályozza az autosterilizációt. A dúsító leves laktóz helyett glükózt használ, mivel az Enterobacteriaceae spp. glükóz fermentációra képes, laktózéra nem. LAB092 M17 agar Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetylactis tejtermékekbıl való kimutatására kialakított táptalaj, amelyen e baktériumok bakteriofágokra való fogékonyságát is lehet vizsgálni. Streptococcus thermophilus számlálására is alkalmas joghurtokból. LAB093 M.R.S. Agar (de Man, Rogosa and Sharpe Agar) A táptalaj az Alctobacillus spp. tenyésztésére, számlálása lett létrehozva, helyettesítve a Tomato Juice Agar-t. a legtöbb Lactobacillus tenyésztésére alkalmas. A táptalaj ph-jának 5,4-re állításával lehetıvé válik a Lactobacillus bulgaricus tenyésztése. Tween 80, nátrium-acetát, magnézium és mangánszulfátok növekedési faktorként szerepelnek a táptalajban. LAB094 M.R.S. Broth (de Man, Rogosa and Sharpe Agar) A LAB093 M.R.S. agar tápleves változata, amit Lactobacillus spp. tenyésztésére és megerısítı vizsgálatokra használnak. LAB095 D.N. ase AGAR A potenciálisan kórokozó Staphylococcusok azonosítására alkalmas táptalaj, amely a koaguláz pozitív fajok DNA hasító képességén alapul. A mikroorganizmus által termelt DN as hidrolizálja a DNA molekulákat, létrehozva kisebb poli- és mono-nukleotidokat. DiSalvió összefüggést figyelt meg a koaguláz pozitívitás, és a DN as termelés között S. aureusok esetében. LAB096 T.C.B.S. Cholera Medium A Vibrio fajok, különös tekintettel a V. cholerae izolálására és tenyésztésére alkalmas táptalaj. A formulát Kobayashi, Enomoto, Sakazaki és Kuwahara fejlesztette ki. Legalább 24 óráig gátolva van az Enterobacteriaceae-k fejlıdése, ezért erısen szennyezett mintákból való tenyésztés is lehetséges. LAB097 Tetrathionate Broth Base A.P.H.A. Szelektív dúsító leves Salmonella typhi és más Salmonella spp. tenyésztésére, ürülékbıl, ételekbıl. A formula igazodik az American Public Health Association elıírásaihoz, Salmonella vizsgálatára tejtermékekbıl és élelmiszerekbıl. A szervezetek, amelyek bontják a tetrathionátot, mint például a Salmonellák, jól szaporodnak a táplevesben, míg a legtöbb enterális organizmus gátolva van a tetrathionát által. A Proteus csoport szintén bontja a tetrathionátot, 40

20 microgramm/ml Novobiocin hozzáadásával gátolhatjuk a Proteusok szaporodását. Az epesók gátolják a legtöbb Gramm pozitív mikroorganizmust. LAB098 Potato Dextrose Agar Az American Public Healt Assotiation ajánlja az élesztık és penészek tenyésztésére, tejtermékek, üdítıitalok, szárított és fagyasztott ételek és más termékek vizsgálata esetében. LAB099 Wort Broth A Wort Agar leves változatát Parfitt fejlesztette ki élesztık és penészek kitenyésztésére vajból. A tápleves ozmofil élesztık kimutatására is alkalmas magas szacharóz tartalmi miatt, különbözı üdítıitalokból és cukrozott termékekbıl. LAB100 Ringer s Solution (1/4 strength) 100Z tabletts Ozmotikusan kontrollált folyadék, melynek széleskörő felhasználási lehetısége van. Hígítási technikákban, vizsgálati minták szuszpendálására, mintavételre egyaránt használható. LAB0103 Maximum Recovery Diluent Ozmotikusan kontrollált folyadék, amely a LAB100 Ringer s solution alternatívája, helyettesítıje lehet. Az alacsony pepton tartalom csökkenti az általában fellépı fiziológiás sokkot, amely a baktérium sejteket éri a hígítási folyamat során. Az ISO 6887: BS5763 szabványhoz igazodik. LAB104 Peptone Water Általános növekedési tápközeg, amely cukorfermentáció vizsgálatára is alkalmas. A magas tripton koncentráció lehetıvé teszi az indol teszt alkalmazását. A ph 8,4-re való állításával a Vibrio spp. tenyésztésére, dúsítására alkalmas tápközeget kapunk. LAB106 Kanamycine Aesculin Azide Agar Szelektív táptalaj az Enterococcusok elkülönítéséért ételmintákból. A Nátrium-azid és a kanamycin a szelektív gátló anyag a táptalajban. Az indikátor rendszert a vas-sók és az eszkulin alakítják ki. A szelektivitást növeli, ha a tenyészeteket 42 C-on inkubálják. LAB107 Kanamycine Aesculin Azide Broth Izoláló és dúsító tápleves az Enterococcusok számára. M.P.N technika elvégzésére alkalmas. Összetétele azonos a LAB106 K.A.A agaréval.

21 LAB108 Pseudomonas CN agar A King s táptalaj módosítása, amely a magnéziumot és a kálium sókat alkalmazza a pigment termelés (pyocianin, fluorescein) fokozására. A táptalaj az X107 C.N. supplement hozzáadásával lesz szelektív a Pseudomonas aeruginosa-ra. X108 C.F.C. kiegészítı hozzáadásával a táptalaj a Pseudomonas spp.-re, míg az X140 kiegészítıvel a Burkholderia cepacia-ra lesz szelektív. LAB109 Perfringens Agar (O.P.S.P.) A táptalajt 1974-ben Handford fejlesztette ki a Clostridium perfringens tenyésztésével kapcsolatosan felmerülı problémák megoldására, elsısorban élelmiszerminták esetében. A táptalaj pufferelt, H 2 S forrásként nátrium-metabiszulfitot és májkivonatot használ, indikátorként vas-ammónium-citrátot alkalmaz. A táptalaj szelektívvé tehetı X109 Sulphadiazine és X110 Oleandomycin/Polymyxin supplementek hozzáadásával. LAB110 Hektoen Enteric Agar A chicagoi Hektoen Intézetben fejlesztették, Shigella klinikai mintákból történı regenerálásához. A táptalajban, magas koncentrációban vannak azok a peptonok és cukrok, amelyek ellensúlyozzák a szelektivitásért felelıs epesav-sók mérgezı hatását. Ez által a Shigella és Salmonella baktériumok növekedni, szaporodni képesek, miközben a táptalaj szelektivitása is fenn áll. Salicin tartalmát sok coliform fermentálja, beleértve azokat is, amelyek sem a laktózt, sem a szacharózt nem fermentálják. A táptalaj egy dupla indikátor rendszert alkalmaz, amely hasonló a LAB006 C.L.E.D.-ben, a H 2 S indikátor rendszere pedig a LAB032 XLD-ben találhatóhoz. Bár elsısorban klinikai minták vizsgálatára lett kifejlesztve, de tejben található Salmonella tenyésztésére is alkalmas.

22 LAB111 Sabouraud Maltose Agar A Sabouraud Dextrose Agar módosítása, a dexróz tartalom maltózzal való helyettesítése által. Penész, élesztı és acidofil baktériumok gyógyszerkészítményekbıl való kimutatására fejlesztettek ki. American Public Health Association ajánlásával. LAB112 Campylobacter Blood Free Selective Medium (Modified CCDA- Improved) Vérmentes táptalaj, amely a legtöbb enterális Campylobaktérium szaporodását támogatja. Az X112 kiegészítıvel, 37 C-on való tenyésztéskor a táptalaj szelektív C. jejuni-ra, C. coli-ra, és C. laridis-re. Ezen baktériumok tenyésztése nem szükséges 42 C-on, mert alacsonyabb hımérsékleten nagyobb produktivitást mutatnak. Az X112 cefoperazone-t és amphotericin-t tartalmaz, ami jobb, mint Skirrow, Butzler és Blazer-Wang szelektív keverék adaléka, amely antibiotikumokat tartalmaz, és gátló hatással van a C. coli-ra. A Campylobacter spp. telepmorfológiája ezen a táptalajon kifejezettebb. LAB113Z Salt Meat Broth Tablets Szelektív dúsító tápleves Staphylococcusok erısen szennyezett mintákból való kitenyésztésére. Használatos halofil micrococcusok elkülönítésére magas sótartalmú, tartósított mintákból. LAB114 Mueller Hinton Broth A Mueller Hinton Agar tápleves változata, ez a gátlószer mentes tápleves használható hígításra, vagy az antibiotikumok M.I.C. értékének maghatározásakor. LAB115 Milk Plate Count Agar A táptalajt a British Standards Institute és az International Organisation for Standardisation ajánlja tejben és más tejtermékekben található baktériumok számlálására és tenyésztésére. LAB116 M.L.C.B. Agar (Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green Agar) Szelektív táptalaj a Salmonella spp. elkülönítésére (kivéve S. typhi és S. paratyphi), étel és ürülék mintákból. A Salmonella spp. elkülönítésére kedvelt táptalaj a Bismuth Sulphite Agar, a telepek felismerése a telepmorfológia és a kénhidrogén termelésbıl adódó fekete telepszín alapján történik. Ez a táptalaj a laktóz és szaccharóz-fermentációt detektálja. Probléma

23 adódhat néhány kénhidrogént nem termelı törzsnél, mint például: S. pullorum, S. senftenberg, S. sendai and S. berta. A táptalaj nem használható S. typhi és S. paratyphi tenyésztésére, mert e két törzs érzékeny a brillantzöld festékre. LAB117 Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Taplin, Zaias, Rebell és Blank formulájának módosítása, dermatofita gombák azonosítására, orvosi mikológiai minták feldolgozására. A táptalaj segít megkülönböztetni a szaprofita és más gombákat. Antibiotikum-kloramfenikoltartalma gátolja a gombák szaporodását, fenolvörös indikátor a táptalaj ph változását detektálja. E. coli (ATCC 25922)gátolt Trychopton mentagrophytes (ATCC 9533) Candida albicans (ATCC 10231) LAB119 Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar Szelektív táptalaj élesztık és penészek elkülönítésére tejbıl és más tejtermékekbıl. A táptalaj megfelel az International Milk Union (1980), az International Organisation for Standardisation (I.S.O.) és a British Standards Institute (B.S.I.) követelményeinek. A táptalaj elınyösebb tenyésztési feltételeket biztosít, mint az O.G.Y.E. és tartalmazza az autoklávozható supplementet, ami az elkészítését teszi egyszerőbbé. LAB120 Yersinia Selective Agar (Schiemann s C.I.N. Agar) A táptalaj Schiemann munkáján alapul. Yersinia spp. szerotípusok elkülönítésére és tenyésztésére szolgál klinikai és élelmiszer mintákból. A szelektív összetevık, a nátriumdezoxikolát, kristályibolya, cefsulodin, és novobiocin. A Yersinia spp. fermentálja a mannitolt intenzív, lokális savképzés kíséretében, ami jellegzetes, vörös szem -re emlékeztetı telepek kialakulásához vezet. A vörös centrum és az átlátszó győrő aránya különbözı szerotípusok és vad törzsek esetében. A legtöbb enterális baktérium, amely képes nıni a táptalajon nagyobb telepeket hoz létre, diffúz, rózsaszínes központtal, átlátszó győrővel a telep körül. LAB121 Bromocresol Purple Lactose Agar (DrigalskiAgar) Nem szelektív tápközeg az Enterobaktériumok elkülönítésére és tenyésztésére vizeletbıl, vízbıl és élelmiszeripari termékekbıl. Laktóz fermentálók sárga, laktózt nem fermentáló szervezetek lila telepeket hoznak létre a táptalajon.

24 LAB122 Listeria Isolation Medium (Oxford Medium) Egy szelektív, izoláló közeg Listeria monocytogenes elkülönítésére klinikai és élelmiszer mintákból. A Columbia Agar adja a táptalaj alapját, amelyet szelektív gátló anyagokkal egészítettek ki, úgymint: Litium-klorid, az Enterococcusok, acriflavin néhány Gram-negatív és Gram-pozitív baktérium gátlása érdekében. További szelektív kiegészítıket a táptalaj autoklávozása után kell a táptalajhoz adni, hogy tovább fokozódjon a szelektivitás. Ezek a colistin, foszfomycin, cefotetan és cyclohexamid. Az eszkulin differenciáló indikátorként szerepel a formulában. A Listeria monocytogenes hidrolizálja az eszkulint eszkulitin-né, amely a táptalajban lévı vas-sókkal reagálva fekete csapadékot hoz létre a telepek körül. LAB123 Kirchner s T.B. Medium A mikobaktériumok, nem köpeti mintából való vizsgálata különös figyelmet igényel. Fontos, hogy a kis sejtszámú mintákat, olyan táptalajon vizsgálják, amely megfelelı körülményeket biztosít a szaporodáshoz. A Kircher s T.B. Medium szelektívitását antibiotikum keverék biztosítja, alkalmas a mikobacteriumok nem köpeti mintákból való tenyésztésére. LAB126 Lactose Broth A tápoldat jól használható víz és tejtermékek bakteriológiai vizsgálatánál a coliform és E. coli baktériumok kimutatására. A laktóz fermentálási képesség kimutatására használható. Az Amerikai Gyógyszerkönyv (United States Pharmacopeia) ajánlásával. LAB127 Cooked Meat Medium Robertson Cooked Meat Broth táptalaj verziója, amely alkalmas különbözı anaerobok tenyésztésére. A táptalaj Nutrient Broth-ból és granulált Cooked Meat-bıl áll. LAB129 Trypton Water Az indolképzıdés kimutatására használható tápközeg, ha a mikroorganizmusok azonosítása biokémiai tesztekkel történik. Coliform szervezetek azonosítása. Preferáltabb, mint a LAB104 Peptone Water, mert magasabb a triptofán tartalma. LAB130 Urea Agar Base (Christensen) Christensen Urea Base módosítása, Proteus spp. ureáz produkciójának gyors detektálására. A vizelet karbamid tartalmát a mikroorganizmus által termelt ureáz ammóniára és szén-dioxidra bontja. A táptalajban felhalmozódó ammónia lúgosít, a ph változást fenolvörös indikátor detektálja, amelynek színe sárgáról bíborra változik. LAB131 Urea Broth Base Christensen táptalajának (LAB130) folyékony verziója, amelyet Maslen mutatott be 1952-ben. A tápleves Pasteur-pipettával oltható be, elınye, hogy folyékony tápközegben könnyebb észlelni a fertızést, mint táptalajon. Olyan mikroorganizmusok növekedését támogatja, amelyek képesek a karbamidot szén-forrásként hasznosítani. A karbamid bontása során keletkezı ammonia

25 okozta ph növekedést itt is a fenolvörös indikátor színváltozása mutatja. A szaporodást a tápleves zavarossá válása jelzi. LAB133 Cetrimid Agar U.S.P. Pseudomonas aeruginosa izolálására javasolt táptalaj, az Amerikai Gyógyszerkönyv (United States Pharmacopoeia) követelményeinek megfelelı minıség. A cetrimid jelentısen gátolja a jelenlévı mikroflóra szaporodását, a Pseudomonas aeruginosa növekedésére kifejtett hatása pedig minimális, annak pigmentképzése nem gátolt. A termelt pigment (pyocianin) UV fényben fluoreszkál. Nalidix-savval növelhetı a kísérı mikroflóra gátlása. LAB135 Campylobacter Enrichment Broth (Bolton) Szelektív dúsító tápleves Campylobacter spp. elkülönítésére élelmiszerekbıl, környezeti mintákból és faeces-bıl. A tápleves segíti az élelmiszerek feldolgozása miatt szubletálisan károsodott mikróbák regenerálódását, illetve az erısen szennyezett, Campylobacterium-ot kis sejtszámban tartalmazó minták feldolgozására is alkalmas. A Preston Broth-nál eredményesebben használható. LAB136 Easter and Gibson Pre-enrichment Broth Elı dúsító tápközeg, amelyet vezetıképesség/impedancia változás észlelésen alapuló eljárásokban használnak. A Buffered Peptone Water (LAB046) továbbfejlesztett változata, amely növeli a szubletálisan károsodott mikroorganizmusok regenerálódását. A Salmonella redukálja a trimethylamine- N-oxide-ot (T.M.A.O.), amely szignifikáns változást okoz a táplevesben, amit detektálhatunk vezetıképesség/impedancia mérı készülékkel. LAB137 Easter Gibson Salmonella Medium A táptalaj a Salmonella spp. gyors észlelésére alkalmas, vezetıképesség/inpedancia mérı alkalmazásával. A táptalaj Selenit Cystine Broth-on (LAB055) alapul, dulcitol-lal és T.M.A.O.-val kiegészítve. A Salmonella a T.M.A.O.-t T.M.A.-vá redukálja, ami redoxi potenciálváltozást okoz a táptalajban, ezt detektálhatjuk vezetıképesség/impedancia mérı készülékkel. LAB138 Listeria Enrichment Broth A Listeria spp. szelektív dúsítására különbözı élelmiszer, és környezeti mintákból. J. Lovett írta le 1987-ben. A tápközeg az alacsony hımérsékleten való dúsítási módszernél hatékonyabb, gyorsabb dúsítást biztosít. Az inkubálás 30 Con történik, szelektív adalék anyagként akriflavint, nalidix-savat és cyclohexamidot tartalmaz.

26 Lab139 Buffered Listeria Enrichment Broth Listeria spp. szelektív dúsítására elsısorban élelmiszer és környezeti mintákból. A LAB138 pufferelt változata. A megnövelt puffer kapacitás biztosítja a tenyésztési idı alatt a megfelelı ph-t, és optimális környezetet biztosít a Listeria spp. számára. LAB140 Helicobacter pylory Medium Szelektív táptalaj a krónikus gyomorhurutot okozó Helicobacter pylori elszigetelésére. A Campylobacterium-hoz hasonló szervezetet a gyomor nyálkahártyájából izolálták, 1983-ban. Magas ureáz termelése és a savas környezet jó tőrése révén erısen patogénnek tekinthetı. Helicobacter Pylori Medium a CCDA Medium egy módosítása, amelyet a Campylobacter spp. elszigetelésére Bolton fejlesztet ki. A táptalaj gazdag tápanyagokban, lószérummal és szelektív kiegészítıkkel (vankomicin, cefsulodin és amfotericin) válik alkalmassá a H. pylori izolálására. LAB144 Palcam Broth (Liquid, Polymyxin, Acriflavine, Lithium chloride, Ceftazidime, Aesculin, Mannitol) Van Netten által fejlesztett tápközeg, amely Listeria spp. szelektív dúsítására szolgál, környezeti és klinikai mintákból. A Listeria dúsító tápközegek közt egyedülálló abban, hogy indikátorrendszert tartalmaz (eszkulin), mely jelezni fogja a Listeria jelenlétét a tápközegben. A folyamat során a Listeria szaporodását a táptalaj elfeketedése fogja jelezni. LAB147 Orange Serum Agar Savtőrı, rothasztó mikroorganizmusok izolálására, számlálására, tenyésztésére alkalmas táptalaj. Elsısorban gyümölcslevek, koncentrátumok, citrusfélék vizsgálatára. A táptalaj narancskivonat tartalma és alacsony ph-ja ideális körülményeket biztosít a citruslevekben jelenlévı savtőrı baktériumoknak Bacillus, Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus, Clostridium), élesztıknek, penészeknek. LAB149 PCA (Plate Count Agar) A táptalaj az automata spirális, manuális felszíni szélesztés és a lemezöntéses technikának egyaránt megfelel. A formula egyezik az A.P.H.A. Plate Count Agarral, elsısorban élelmiszer minták összcsíra számának meghatározására használják. LAB150 MSRV Semi-solid Rapaport Medium Félfolyékony tápközeg, amely a Salmonella izolálására alkalmas, élelmiszerekbıl, és egyéb mintákból. A hagyományos eredményekhez képest e módszer magasabb Salmonella pozitív eredményt produkál. Az MRSV-n a Salmonella baktériumok kimutatása, azok motilitásán alapul.

27 A félfolyékony táptalaj közepébe Pasteur-pipettával, közvetlenül az elıdúsító levesbıl cseppentünk, majd 42 C-on inkubáljuk. A tápközegen Salmonella jelenlét esetén opálos, győrőszerő növekedés tapasztalható. Más mikroorganizmusok mozgását szelektív anyagok gátolják, úgymint: magnéziumklorid, malachitzöld, és novobiocin, amihez a magas tenyésztési hımérséklet inhibitor hatása is hozzájárul. LAB155 UVM Base Az UVM Base (University of Vermont Medium) szelektív dúsító tápleves Listeria spp. kimutatásához. Különbözı peptonok, kivonatok, sók és a puffer nagyon jó feltételeket biztosít a Listeria növekedéséhez. A szelektivitás a nalidix-savnak és az akriflavin-hidrokloridnak köszönhetı. A kétlépéses dúsításnak jelentısége olyan anyagoknál van (hús és hústermékek), amelyekre magas kísérı mikrobaflóra jellemzı. LAB157 Aseptic Commissioning Broth Speciálisan tervezett táptalaj, amelyet a gyógyszeriparban használatos, steril berendezések ellenırzésére használnak. Egyszerő összetételő, triptont, élesztı kivonatot, szénhidrátot és indikátort tartalmaz, a tápközegben fellépı szaporodást a zavarosság és a savképzés következtében, indikátor színváltozás detektálja. Az esetleges gázképzıdést gázcsövekkel észlelhetıvé tehetjük. LAB159 Malt Extract Broth Folyékony tápközeg, mely alacsony ph-val rendelkezik, magas szénhidrát tartalma ideális körülményeket biztosít az élesztık és penészek növekedésének. Sterilitás tesztekre alkalmazható. LAB160 Brazier s CCEY Agar Az Anaerobe Reference Unite jelenleg az anaerob Clostridium difficile tenyésztésére ajánlja a táptalajt. A piacvezetı Fastidious Anaerob Agar-on alapul, kiegészítı adalékokat tartalmaz a C. difficile hatékonyabb elkülönítéséért klinikai mintákból. A cholic-sav elısegíti a spóraképzést, a p-hidroxifenil-ecetsav pedig a p-cresol termelést, ami a C. difficile jellemzı metabolitja. Szelektivitást az X093 (cefoxitin cycloserine) és a tojássárga emulzió (X073) biztosítja. Az utóbbi segít a lecitináz pozitív Clostridiumoktól elkülöníteni a C. difficile-t. végül lóvér hozzáadásával, UV fény alatt vizsgálva fluoreszkáló telepeket figyelhetünk meg. LAB161 Sorbitol MacConkey Agar (SMAC, CT-SMAC) Speciális táptalaj az E. coli O157:H7 izolálására. Az E. coli O157:H7 szorbitol negatív, ezért jellegzetes, áttetszı telepeket hoz létre, míg a szorbitol pozitív E. coli-k rózsaszín/piros telepeket képeznek ezen a táptalajon. A táptalaj szelektivitása növelhetı Cefixime Tellurite supplement (X161) hozzáadásával.

28 LAB163 R2A Medium Vizek mikrobaszámának meghatározására kialakított táptalaj, amely nagyobb telepszámot képes produkálni, mint az általános PCA táptalajok. LAB164 Fraser Broth Másodlagos dúsító leves a Listeria spp. izolálására. Azonos a PALCAM tápközeggel, azzal a különbséggel, hogy eszkulint tartalmaz, emiatt a táptalaj Listeria jelenlétében megfeketedik. Lítium-klorid tartalma gátolja az Enterococcus-ok növekedését. A Fraser levest lehet elsıdleges dúsítóként is használni, ha csak a kiegészítı szelektív anyagok felével (X164 vagy X564) egészítjük ki a táptalajt. LAB165 O157 Broth MTSB (Modified Tryptone Soy Broth) E. coli O157:H7 izolálására kialakított tápleves, vörös húsokból. A négy különbözı E. coli O157:H7 dúsító levest összehasonlítva az MTSB volt a legeredményesebb. Szelektivitását az epesav sók és a novobiocin adja. LAB166 Slanetz and Bartley Medium (Membrane Enterococcus Agar) Slanetz és Bartley által javasolt táptalaj Enterococcusok vízbıl és egyéb folyadékokból való, membránszőréses eljárással való kimutatásához. Nátriumazid tartalma gátolja a Gram-negatív szervezetek szaporodását. Az Enterococcusok redukálják a tetrazolium-kloridot formazánná, ezért a telepek vörös színőek lesznek. A reakció nem kizárólagos Enterococcusokra, ezért érdemes megerısítı vizsgálatot végezni a Kanamycine Aesculin Azide Agar (LAB106) használatával. LAB167 Aeromonas Agar (Bile Salt Irgasan Brilliant Green Agar) Aeromonas fajok élelmiszerekbıl, környezeti és klinikai mintákból való izolálására alkalmas táptalaj. Szelektív adalék anyagok: brillant zöld és irgasan. LAB168 LB Agar LAB169 LB Broth Molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatokhoz javasolt, elsısorban fág transzformált E. coli tenyésztésére használt táptalaj. Triptont, élesztıkivonatot és nátrium-kloridot tartalmaz. LAB170 Susceptibility Test ISO Agar Antimikrobás hatás tesztelésére használatos tápközeg. Epidemiológiai tanulmányokban és klinikai vizsgálatok során alkalmazzák. Ásványi anyagokat, vitaminokat tartalmaz, gátlószer mentes, izotónikus táptalaj, amelyen az antimikrobás hatású anyagok által okozott gátlási zónák optimálisan alakulhatnak ki.

29 LAB171 EC Medium Szelektív dúsító tápleves coliformok, beleértve az E. coli izolálására víz és élelmiszer mintákból. Az A.P.H.A. és az A.O.A.C. által ajánlott tápközeg. Szelektív adalékként epesav sók szerepelnek, melyek meggátolják a nem coliform baktériumok elszaporodását. A puffer rendszert kálium-foszfátok, az ozmotikus állandóságon nátrium-klorid biztosítja. LAB172 Listeria Monocytogenes Blood Agar Specifikusan a Listeria monocytogenes élelmiszermintákból való kimutatására kifejlesztett táptalaj. Lítium-kloridot tartalmaz, amely gátolja az Enterococcusok szaporodását. Polymyxin, ceftazidine (X072), nalidixin sav (X072N) tartalma gátolja a kísérı flóra, a Bacillus és a Staphylococcus szaporodását. Juhvér hozzáadásával vizsgálható lesz a hemolízis típus. LAB173 LB Broth (Lennox) LAB174 LB Agar (Lennox) Molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatokhoz javasolt, elsısorban plazmid transzformált E. coli tenyésztésére használt táptalaj. Triptont, élesztıkivonatot és fele annyi nátrium-kloridot tartalmaz, mint az LB Broth (LAB169). LAB175 YPD Broth LAB176 YPD Agar Tápláló folyadék, amelyet élesztık és penészek fenntartásához, gén inszerciós technikák elvégzésénél is alkalmazzák. Glükóz tartalma gyors növekedést biztosít a tenyésztett mikroorganizmusoknak. LAB179 2xYT Broth LAB180 2xYT Agar Tápláló közeg, amely bakteriofággal (M13) fertızött baktériumok szaporítására használható táptalaj. LAB181 NZY Broth LAB182 NZCYM Broth A Lambda fág replikációjának növelésére kialakított tápleves. Támogatja a többszörös fág inszerciót a gazdasejt genomjába. Az NZCYM Broth savhidrolizált kazein tartalmában különbözik az NZY Broth-tól, felhasználása hasonló. LAB183 Terrific Broth Tápláló közeg, amely támogatja a magas sejtsőrőség kialakulását, fokozott DNS és rekombináns fehérje termelést biztosít. Glycerol hozzáadásával teljes a formula. LAB184 Letheen Broth LAB 185 Letheen Agar Elsısorban a baktericid hatékonyság felbecsülésére használatos tápközegek. Lecitint tartalmaznak a negyedleges ammónium-vegyületek semlegesítése érdekében, és Tween 80-at a fenolok, formalin és alkoholok semlegesítése érdekében.

30 LAB186 D/E Neutralising Broth Base LAB187 D/E Neutralising Broth LAB188 D/E Neutralising Agar Tápanyagokban gazdag tápközeg, egyáltalán nem tartalmaz neutralizáló komponenseket. Ezért tisztító-fertıtlenítıszer tesztelésnél, azok hatóerejét nem csökkenti semlegesítı komponens. A tápleves használata során megállapítható, hogy az adott anyag bakteriosztatikus, vagy baktericid és detektálni lehet az életképes baktériumok számát. Használata ajánlott fertıtlenítı szerek értékelésekor, környezeti mintavételkor. LAB189 Microbial Content Test Agar Az MCA-t felületek mikrobiológiai vizsgálatához ajánlják. A Tryptone Soy Agar módosítása, hozzáadott neutralizáló anyagokat tartalmaz, úgymint: lecitin, Tween 80. Ajánlott fertıtlenítıvel kezelt felületek vizsgálatára, tartósítószert tartalmazó kozmetikumok mikrobaszámának megállapítására. LAB191 Luria Bertani (Hi-Salt) Broth Tápláló közeg, amelyet a gyors bakteriális növekedés biztosítására terveztek. Leggyakrabban a fág és plazmid transzformált baktériumok detektálására alkalmazzák. A formula az LB Broth-on (LAB169) alapul, de magasabb pufferkapacitással rendelkezik. LAB192 ORSIM (Oxacillin Resistant Staphylococci Isolation Medium) A klinikai környezetben igen gyakran elıforduló multirezisztens Staphylococcus aureus (MRSA), izolálására és tenyésztésére alkalmas táptalaj, amelyet a Mannitol Salt Agar (LAB007) továbbfejlesztésével hoztak létre. Indikátor rendszere az anilin kék és a mannitol fermentáción alapul. Ez a kombináció élénk kék, kísérı baktériumoktól jól elkülöníthetı, feltételezett MRSA telepeket eredményez. A táptalaj az X192 szelektív kiegészítıvel lesz teljes. LAB193 PEMBA (Bacillus Cereus Medium) A táptalaj nagyon speciális és érzékeny PEMBA tápközegen alapul. Bacillus cereus elkülönítésére és számának meghatározására használják. Mannitol tartalma lehetıvé teszi a mannitol pozitív kísérı mikrobák elkülönítését, amelyek a fenolvörös indikátort sárgára változtatják, a mannitol negatív B. cereustól. A polimixin gátolja a jelenlévı mikrobaflóra növekedését. Lecitináz termelése miatt a B. cereus telepek körül fehér csapadékgyőrő keletkezik, amely alapján igen korán elkülöníthetı lesz más baktériumoktól.

31 LAB194 Perfringens Agar Base TSC (Tryptose Sulphite Cycloserine (TSC) Agar) A Perfringens Agar Base egy alapközeg, amihez tojássárga-emulziót (X073) és cikloszerint (X194) adnak. Nátrium-metabiszulfit és vas- ammoniumcitrát a szulfit redukció indikátoraként használják. A Clostridiumok szulfit redukálása során feketés telepeket hoznak létre a táptalajon. A tojássárga emulzió a lecitináz aktivitás kimutatására hivatott. Mindazonáltal nem minden fekete telep lecitináz pozitív, ezért ezeket csak feltételezett Clostridium perfringens-nek kell tekinteni. LAB195 BCYE Legionella Isolation Medium BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract alaptáptalaj, amelyet Legionella spp. elszigetelésére használnak klinikai és környezeti mintákról. Ez a táptalaj Feeley szén-élesztıkivonat tápközegén alapul. Ennek szelektivitását tovább növelik ACES (N-2- acetamido-2-aminoethane sulphonic sav), puffer és α-ketoglutarate hozzáadásával. A Legionellát tartalmazó minták általában erısen szennyezettek más mikroorganizmusokkal, emiatt sokféle szelektív kiegészítıvel kell ellátni a táptalajt. A LABM fejlesztése a GVPC (X195) supplement, amely a leghatékonyabb a L. pneumophila elszigetelésében. LAB196 Lauryl Tryptose Broth Szelektív táptalaj, amely a coliform baktériumok tenyésztésére és valószínősíthetı azonosítására szolgál, vízmintákból, tejtermékekbıl, és egyéb élelmiszerekbıl. Az A.P.H.A. ajánlja az MPN (Most Portable Number) technika alkalmazására vízminták vizsgálata esetében. Magas tápanyag tartalma és foszfát puffere optimális körülményeket biztosít, gyors növekedést és intenzív gázképzıdést eredményez. A gázképzıdés fermentációs csövekkel detektálható. Lauril-szulfát tartalma erısen gátolja más baktériumok szaporodását. A tápközeg MUG (4- methylumbelliferyl-â-d-glucuronide) hozzáadásával alkalmas lesz E. coli detektálására az ISO szabvány szerint. LAB200 Yeast & Mould Agar Táptalaj, mely alkalmas élesztık és penészek elkülönítésére és tenyésztésére. Sörben lévı vad típusú élesztık detektálására is alkalmazható.

32 LAB 201 Lysine Agar Morris és Eddy által leírt, összetett, szintetikus táptalaj, amely a vad típusú élesztık és a sörélesztık elkülönítésére használnak. A lizint képesek hasznosítani a vad típusú élesztık, kivéve a Saccharomyces cerevisiae, S. carlsbergensisek és S. pastorianus. LAB202 MKTTn Mueller-Kauffmann Tetrathionate novobiocin Broth Szelektív dúsító tápközeg a Salmonella izolálására élelmiszerbıl és állateledelbıl. BS EN ISO 6579: szabványhoz igazodik. LAB203 R2A Broth Baktériumok tenyésztésére, számlálására alkalmas, alacsony tápanyag tartalmú táptalaj, vízmintákból, membránszőrési technika alkalmazásával. LAB204 Buffered Peptone Water (ISO) Az ISO 6579-es szabványnak megfelelı elıdúsító tápközeg, amely a szubletális állapotba került Salmonella sejtek regenerálódását segíti elı. Alkalmazása a szelektív táptalajra való oltás elıtt szükséges. A tápközeg mentes a gátlószerektıl, nagy pufferkapacitással rendelkezik, amely biztosítja az optimális ph-t az inkubációs idı alatt. LAB205 Tryptone Soy Broth (without dextrose) Alap tápközeg, amely szénhidrátokkal és indikátorokkal kiegészítve a fermentációs típusok vizsgálatára alkalmas. LAB206 Listeria Isolation Medium (Oxford) ISO Szelektív táptalaj Listeria spp. izolálására és azonosítására élelmiszerekbıl, klinikai mintákból. Az ISO es szabványnak felel meg. Az alapja a Columbia Agar Base, amelyet szelektív gátlóanyagokkal egészítettek ki, úgymint: lítium-klorid az Enterococcusok, akriflavint a Gram-pozitív és Gramnegatív baktériumok gátlása érdekében. Sterilizálás után további szelektív kiegészítık adhatók hozzá. LAB207 Bile Aesculin Agar Enterococcusok és Streptococcusok izolálására és elızetes elkülönítésére szolgáló táptalaj. Az eszkulin hidrolízis során keletkezı eszkulitin reagál a táptalajban található vas-ionokkal és feketésbarna komplexet képez. Az epesav-sók gátolják a Gram-pozitív szervezetek szaporodását, kivéve az Enterococcusokat és a D csoportba tartozó Streptococcusokat. A táptalajt Klebsiella elkülönítésére is lehet használni.

33 LAB209 Rhamnose MacConkey (VTEC O26) Agar (RMAC) A táptalajt a verotoxin termelı E. coli O26 izolálására fejlesztették ki, amely kapcsolatba hozható a krónikus vastagbélgyulladással és a hemolitikus uremiás szindrómával. A MacConkey No. 3.-re épülı táptalaj, amelyben a fermentálható laktóz tartalmat ramnózzal helyettesítették. Az E. coli O26 nem képesek a ramnózt fermentálni, ezért átlátszó telepeket hoznak létre a táptalajon. Minden más E. coli képes ramnózt fermentálni, ezért rózsaszín/piros telepeket hoz létre. A táptalaj szelektivitása növelhetı Cefixime Tellurite (CT) hozzáadásával. LAB211 Half Fraser Broth Plus ISO Elsıdleges dúsító tápközeg a Listeria spp. izolálására kifejlesztve, az ISO es szabványnak megfelelıen. A szelektív összetevıi: akriflavin, nalidix-sav, amely az alap porban található, sterilezés után kell kiegészíteni a vas-ammónium citráttal (X211). LAB212 Fraser Broth Plus ISO Másodlagos dúsító leves, amely a Listeria spp. izolálására fejlesztettek ki, megfelel az ISO es szabványnak. A szelektív összetevıi az akriflavin, nalidix-sav, amelyek az alap porban vannak, sterilizáció után kell a vasammónium-citráttal (X211) kiegészíteni. LAB505 Cary-Blair Medium Cary-Blair táptalaj egy transzport tápközeg, amely lehetıvé teszi klinikai minták tárolását és szállítását. A tápközeg alacsony tápanyag tartalma és foszfátpuffere megakadályozza a baktériumok elszaporodását, mint például: E. coli, Klebsiella, Citrobacter stb. A táptalaj alacsony redoxi-potenciállal rendelkezik, ami lehetıvé tesz a hosszú túlélést a baktériumok számára. A Vibrio cholerae 22 napig, a Salmonella és Shigella 49 napig, a Yersinia pestis, akár 75 nap után is életképes volt táptalajban, ha azt 28 C -on tartották. LAB523 Azide Blood Agar Base Szelektív tápközeg a Gram-pozitív baktériumok izolálására klinikai és nem klinikai mintákból. A nátrium-azid bakteriosztatikus hatású, amely gátolja a Gram-negatív baktériumok szaporodását, ugyanakkor a Gram-pozitívokra nincs hatása. A tápközeget ki lehet egészíteni vérrel, amely lehetıvé teszi az igényes baktériumok tenyésztését, és a hemolízis minták vizsgálatát. LAB537 DIASSALM Diagnostic Semi-solid Salmonella Agar A Diassalm, Van Netten és munkatársai által fejlesztett félszilárd táptalaj, amely Salmonella spp. izolálására alkalmas, élelmiszer mintákból és vízbıl (1991). Az MRSV és az SR javított változata. A tápközeg szelektivitása a malachitzöld, az oxalát, a magnézium-klorid és a novobiocin tartalmán alapul. Indikátor rendszere kettıs, szaharóz brómkrezolbíborral, vas-tioszulfát vas ionokkal kombinálva. A Diassalmot szelektív dúsítás vagy elıdúsítás után lehet használni.

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50 A hús- és húskészítmény-fogyasztás kockázata Kémiai kockázati tényezık A hús elıállítása és feldolgozás során különféle anyagokkal érintkezik, amelyek egyrészt a környezeti szennyezıdésbıl, másrészt tudatos

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Különbözı Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntıen PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével Doktori

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata DOKTORI ÉRTEKEZÉS Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata Nagy András Budapest 2009 1 A Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

TÁPTALAJOK BETÛRENDES LISTÁJA

TÁPTALAJOK BETÛRENDES LISTÁJA Acetamid leves ACB20500 ACB25000 ACB30100 ACB30500 ACB40003 12 000 112 900 240 760 35 Acetát differenciáló agar ADA20500 ADA25000 ADA30100 ADA30500 ADA40003 9 700 89 800 260 860 31 Aeromonas agar alap

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata

A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Csernus Olívia doktori értekezése Készült a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról 2011. EüK. 18. szám NEFMI közlemény 18 (hatályos: 2011.09.16 - ) (1. módosított változat) Készítette:

Részletesebben

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK TÁPLÁLKOZÁS Az egészséges élelmiszerek, ill. az egészség megırzését szolgáló ételek rendszeres fogyasztásánál beszélhetünk táplálkozásról. Mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogy a saját táplálkozásunkra

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

Cégtörténet, filozófia

Cégtörténet, filozófia MŰSZER KATALÓGUS Cégtörténet, filozófia Az Agro Legato Kft. 1996-ban alakult, budapesti székhelyű, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú vállalkozás. Magyarországon elsők között kezdtük meg a tejipar (tejtermelés,

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

PROBIOTIKUMOK ÉS HUMÁNEGÉSZSÉG Vissza a természethez! Szerkesztette: Dr. SZAKÁLY Sándor

PROBIOTIKUMOK ÉS HUMÁNEGÉSZSÉG Vissza a természethez! Szerkesztette: Dr. SZAKÁLY Sándor PROBIOTIKUMOK ÉS HUMÁNEGÉSZSÉG Vissza a természethez! Szerkesztette: Dr. SZAKÁLY Sándor G-Print Nyomda Budapest, 2004 1 A KÖNYV SZERKESZTÕJÉNEK ÉS SZERZÕINEK FONTOSABB SZEMÉLYI ADATAI ALFABETIKUS SORRENDBEN

Részletesebben

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Szent István Egyetem A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Doktori (Ph.D) értekezés Hegyi Árpád GÖDÖLLİ 2007 A doktori iskola megnevezése: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Markó László... 1 Bioszenzorok, a szelektív kémiai kémiai érzékelık ígéretes csoportja. Fejlıdésük, alkalmazásuk lehetıségei

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek

Táplálkozási alapismeretek Táplálkozási alapismeretek 2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ... 3 1. SZÉNHIDRÁTOK... 4 Mi történik a szénhidrátokkal a szervezetben?... 4 A szénhidrátok fajtái... 4 Cukoralkoholok... 4 Mennyi szénhidrátot fogyasszunk?...

Részletesebben

Az élelmiszerek mikroflórája és romlása

Az élelmiszerek mikroflórája és romlása Az élelmiszerek mikroflórája és romlása Húsok és húskészítmények mikroflórája. Gyakorlatilag az egészséges, pihent állat húsa a vágás pillanatában steril, de a feldolgozás során szennyeződhet béltartalom,

Részletesebben

1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték

1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték 1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték Indiában, de ismerték az egyiptomiak, a perzsák és

Részletesebben

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl)

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl) VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E (fordítás angol nyelvrıl) Kiadta a Worldwithoutcancer Organisation UK. ( A Világ Rák Nélkül alapítvány, Egyesült Királyság ) Kérdéseivel forduljon a kiadóhoz

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2011 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A hyperlipidaemiák diétás kezelése. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A hyperlipidaemiák diétás kezelése. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A hyperlipidaemiák diétás kezelése Írta: RODEK ESZTER Bevezetés Magyarország lakosságának egészségi állapota az elmúlt három évtizedben jelentısen romlott. Ha ezen idıszak élelmiszer-fogyasztását

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén.

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Bétéri Csabáné Ápoló 2009 A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi

Részletesebben