1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?"

Átírás

1 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre van szükség ahhoz, hogy ezt a lefelé mutató tendenciát megfordítva Európa végre biztos léptekkel elindulhasson a gazdasági fellendülés felé vezető úton. Mi a helyzet jelenleg a beruházások terén? Az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzése szerint a túl kevés beruházás miatt még igen ingatag alapokon áll az Unió (és különösen az euróövezet) gazdasági válság utáni felépülése. Igaz ugyan, hogy az Unióban a bruttó hazai termék (GDP) és a magánfogyasztás szintje 2014 második negyedévében a évihez hasonlóan alakult, azonban a beruházások összértéke mintegy 15%-kal elmaradt a 2007-es adatoktól. Egyes tagállamokban a beruházási mutatók még ennél is drámaibb mértékben estek vissza. Reál bruttó állóeszköz-felhalmozás az egyes tagállamokban Index: 2007=100 Azok a tagállamok, amelyekben a legmeredekebben zuhant a beruházások szintje pl. Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország Egyéb kiválasztott tagállamok pl. Belgium, Finnország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság Sekélyebb, kettős mélypontú visszaesés (kivéve: Egyesült Királyság) Tartós, mély ívű visszaesés

2 A 2007-es csúcsponthoz képest a beruházások mintegy 430 milliárd euróval estek vissza. A csökkenés közel 75%-áért mindössze öt tagállam (Franciaország, az Egyesült Királyság, Görögország, Olaszország és Spanyolország) felelős, gazdaságuk nagy mérete, a beruházások visszaesésének nagyságrendje vagy mindkét tényező miatt. Reál bruttó állóeszköz-felhalmozás EU-28, 2013-as árakon, milliárd EUR A tagállamok részaránya a teljes visszaesésben EU-28, százalék* Az ágazatok részaránya a teljes visszaesésben EU-26, százalék* 3,039 2,869 3, milliárd EUR 14% 9% 3% 3% 5% 5% 6% 8% 9% A többi 19 tagállam Románia Portugália Hollandia Írország Franciaország Egyesült Királyság Görögország 23% 34% Gépek és berendezések (32%), egyéb ( 9%) Ingatlan nem lakáscélú 22% Olaszország ~75% ~77% 2,717 2,640 2,657 2,659 2,714 2,647 31% Spanyolország 43% Ingatlan lakáscélú 2,527 2,543 2,528 2,567 2,606 2,416 Ingatlankonjunktúra ban a beruházások a GDP 19,3%-át tették ki, ami mintegy 2 százalékponttal maradt a hosszú távú átlag alatt (leszámítva a csúcs- és mélyponti éveket). Ez azt jelenti, hogy az Unióban a jelenlegi beruházási szint milliárd euróval marad el a múltbeli szokásos értékektől. Reál bruttó állóeszköz-felhalmozás a megfigyelt tendenciák és a fenntartható szint EU-28, 2013-as árakon, milliárd EUR évi eltérés a fenntartható szinttől A bruttó állóeszköz-felhalmozás fenntartható szintje (21 22%-os feltételezett beruházás/gdp arány

3 Miért jelent problémát a kevés beruházás? Ha nincs elég beruházás, az rövid távon lelassítja a gazdasági fellendülést. Az Unió gazdaságának élénkülése a jelek szerint megrekedt, mind a többi nagy gazdasághoz, mind a legutóbbi európai recesszióhoz ( ) képest. Fejenkénti reál-gdp Európai Unió vs. USA Index: 2007=100 Euróövezet (13 tagállam) Talpra állás a korábbi recesszióból ( )* Egyesült Államok Összesen mintegy 1700 EUR-ral alacsonyabb fejenkénti beruházás/ GDP arány** EU-28 Euróövezet (18 ország) A 2007 és 2013 közötti GDP-csökkenés hátterében a legfőbb tényező a beruházások visszaesése volt. Ahhoz, hogy e téren lépést tudjon tartani az Egyesült Államokkal, az Uniónak ban 540 milliárd euróval több beruházásra lett volna szüksége. A beruházások hiánya hosszabb távon kedvezőtlenül hat a növekedésre és a versenyképességre is. Az euróövezetben a beruházások alacsony szintje ugyanis jelentős befolyást gyakorol a tőkeállományra, ami visszafogja Európa növekedési potenciálját, termelékenységét, foglalkoztatási szintjét és munkahelyteremtését. Miért stagnálnak még mindig a beruházások? A beruházások tartósan alacsony szintje részben a beruházói bizalom hiányának tudható be. E bizonytalanság oka a pénzügyi piacok töredezettsége mellett az, hogy a várakozások szerint alacsony marad az áruk és a szolgáltatások iránti kereslet, és hogy hiányzik a beruházások ösztönzéséhez szükséges kockázatviselési képesség. A gazdasági és politikai fejlemények bizonytalansága, valamint az uniós gazdaság bizonyos szegmenseinek nagyarányú eladósodottsága és ennek a hitelkockázatokra gyakorolt hatása miatt nehezen lehet finanszírozáshoz jutni; különösen igaz ez a válság által leginkább sújtott tagállamokra, a kockázatosabb hosszú távú finanszírozási projektekre, illetve a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra és a kkv-kre. A korlátozott költségvetési mozgástér és a banki finanszírozás szűkössége együttesen csökkentik a rendszer kockázatviselési képességét. Ezen a téren úgy lehet a legjobban felhasználni a közforrásokat, hogy a magánberuházások újbóli fellendítése érdekében megerősítjük ezt a kockázatviselési kapacitást.

4 És ha egyszerűen megnövelnénk az uniós költségvetést? Sajnos nem oldja meg varázsütésre a problémát, ha az uniós költségvetésen keresztül több pénzt pumpálunk a rendszerbe. Először is számot kell vetni azzal a politikai realitással, hogy az Unió költségvetése viszonylag kicsi (évi 180 milliárd EUR, az uniós GNI kb. 1%-a), ami az uniós intézmények közötti, rendkívül bonyolult egyeztetések eredménye. Saját korlátain belül az uniós költségvetés különösen a magánberuházások ösztönzése útján valóban fontos szerepet játszik ezen a területen, de a megfelelő beruházási környezet megteremtéséhez emellett további finanszírozási forrásokra és szabálymódosításokra is szükség van. A pénzgyártás vagy újabb adósságok felhalmozása sem oldja meg a problémát. Szemben a évvel, a pénzügyi intézmények és a vállalatok jelenleg elég likviditással rendelkeznek a gond csak az, hogy ezt a likviditást nem használják fel termelési célokra. A beruházási terv éppen ezt akarja orvosolni, amihez azonban számos fronton kell egyidejűleg fellépnie. Mi a megoldás? Megfelelő források állnak rendelkezésre, csak Európa-szerte mozgósítani kell őket a beruházás támogatására. Nem létezik egyetlen egyszerű megoldás, egyfajta növekedés gomb, amelyet csak úgy megnyomhatnánk, sem olyan megoldás, amely minden helyzetre egyformán alkalmazható lenne. A Bizottság egy három pilléren alapuló megközelítést dolgozott ki, amelynek alapja a strukturális reform, amely új növekedési pályára állítja Európát; a költségvetési felelősségvállalás az államháztartások egyensúlyának helyreállításáért és a pénzügyi stabilitás megszilárdításáért; és végül a beruházás, amely megadja a növekedésnek a kezdő lendületet és a későbbi stabilitást. Gazdaságpolitikai prioritások: a három pillér Az európai beruházási terv három, egymást kölcsönösen erősítő ágból áll. Az első a beruházásfinanszírozási források mozgósítása: a cél legalább 315 milliárd EUR kiegészítő beruházás biztosítása a következő három év folyamán, valamint a közforrások jobb felhasználása, ami vonzó a magánberuházók számára. A második annak biztosítása, hogy a többletfinanszírozás az egyes ágazatoknak és térségeknek megfelelő módon járuljon hozzá a növekedéshez. A harmadik pedig az európai beruházási környezet javítására irányuló intézkedésekből áll, amelyek remélhetőleg továbbgyűrűző hatást gyakorolnak majd.

5 Az európai beruházási terv három ága A BERUHÁZÁSFINANSZÍROZÁS MOZGÓSÍTÁSA A stratégiai beruházások élénkítése A kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok beruházásfinanszírozáshoz való hozzáférésének javítása Az uniós költségvetés stratégiai felhasználása A Stabilitási és Növekedési Paktum rugalmas alkalmazása az új Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz hozzájáruló tagállamok esetében Az európai strukturális és beruházási alapok jobb felhasználása A FINANSZÍROZÁS ELJUTTATÁSA A REÁLGAZDASÁGBA A projektportfólió előkészítése és kiválogatása Technikai segítségnyújtás minden szinten Szoros együttműködés a nemzeti fejlesztési bankok és az EBB között Globális, uniós, nemzeti és regionális szintű nyomon követés, beleértve a tájékoztatási tevékenységeket is JOBB BERUHÁZÁSI KÖRNYEZET A szabályozás tervezhetősége és minősége A nemzeti kiadások, adórendszerek és közigazgatás minősége Új hosszú távú finanszírozási források a gazdaság számára A nem pénzügyi jellegű, szabályozási korlátok megszüntetése az egységes piacon a legfontosabb ágazatokban Az európai beruházási terv a következő három célkitűzést tartja szem előtt: az Unió talpra állásának előmozdítása és a beruházások csökkenő tendenciájának megfordítása; a stratégiai területeken a versenyképesség növelésével határozott előrelépés gazdaságunk hosszú távú szükségleteinek kielégítése felé; valamint tudásunk, humántőkénk és fizikai infrastruktúránk európai dimenziójának megerősítése és az egységes piac szempontjából létfontosságú kapcsolódási pontok megszilárdítása. Az Európai Bizottság becslései szerint a beruházási terv a következő három évben akár milliárd euróval is megnövelheti az Unió GDP-jét, és 1 1,3 millió új munkahely megteremtését teheti lehetővé. Reál-GDP EU-28, index: 2007=100 Foglalkoztatás EU-28, millió munkavállaló 115 Eredeti előrejelzések Beruházási terv Halmozott GDPtöbbletnövekedés Eredeti előrejelzések Beruházási terv A foglalkoztatás többletnövekedése ~410 milliárd EUR ,1~1,2 millió +1,1~1,3 millió +0,5~0,8 millió Előrejelzés 210 Előrejelzés Source: DG ECFIN, AMECO database

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Világgazdasági Intézet Kihívások, 205. sz., 2012. január

Világgazdasági Intézet Kihívások, 205. sz., 2012. január MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Kihívások, 205. sz., 2012. január Kőrösi István AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA, AZ EUREKA SZEREPE ÉS KILÁTÁSAI A lisszaboni stratégia

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

QE mánia: de mit jelent ez az európai vállalatok számára?

QE mánia: de mit jelent ez az európai vállalatok számára? QE mánia: de mit jelent ez az európai vállalatok számára? A világ vezető hitelbiztosítója, az Euler Hermes részletes makrogazdasági elemzést készített az Európai Központi Bank által a közelmúltban bejelentett

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT BIHARI PÉTER NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT A szerző a nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának gyakorlatát vizsgálja, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján A tanulmány a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által, A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában tárgyában közzétett KÉ-12350/2004

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal Móczár József Fut velem egy rossz szekér? Gondolatok az EU-ról a Minden Egész eltörött című könyv tanulmányozása közben (szerk. Muraközy László, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013) Levelezési e-cím: moczar@uni-corvinus.hu

Részletesebben