ÉRZELEM EMÓCIÓ. Definíciók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRZELEM EMÓCIÓ. Definíciók"

Átírás

1 ÉRZELEM EMÓCIÓ Definíciók A valóság tárgyaihoz, jelenségeihez főzıdı szubjektív viszonyt fejezi ki. Színezi élményeinket, kísérı jelenség. Átélt tendencia valami felé illetve valamitıl, amit az egyén intuitíve jónak hasznosnak, illetve rossznak károsnak értékel. (Arnold, 1963) 1

2 Motiváció és Emóció kapcsolata: Movere = mozgatni (latin) Az érzelem tehát egyrészt drive, de mindig megjelenik, mint egy vegetatív reakció is. Történeti elızmények: Wundt élményszínezet (kellemes kellemetlen) Darvin a kifejezı mozgások adaptív funkciója Cannon(1927) központi idegrendszeri történés (talamusz?) Fıbb elméletek; James Lange Aktivációs elméletek(cannon-bard, 1927, Lindsley, 1951.) Kéttényezıs elmélet (Schachter Singer, 1962.) Kognitív kiértékelés elmélet (Lazarus, 1993) 2

3 James(1884.amerikai)-Lange(1885.dán) érzelemelméletete inger arousal észlelése érzelem Cannon-Bard (1927)érzelemelmélete Lindsley(1951) talamusz helyett hipotalamikus részek, limbikus r. autonóm arousal inger szubkortikális agyi területek emocionális élmény az agykéregben 3

4 Schachter-Singer (1962) érzelemelmélete az arousal más forrásai inger más információk autonóm arousal intenzitás az inger kognitív értelmezése Melyik érzelem? ÉRZELEM Az érzelmek közvetítı szerepe a szervezet biológiai állapota és a viselkedés között alarm mozgósítás adaptáció elhúzódó adaptáció kimerültség betegség jelei stresszteli környezet ÉRZELMEK támadó vagy menekülı viselkedés átmeneti adaptáció visszatérés a normális egyensúlyi állapothoz 4

5 Az érzelmi élmény összetevıi érzelemkifejezés észlelt kifejezés kiváltó esemény kognitív kiértékelés érzelmi vélekedés átélt érzelem vegetatív arousal észlelt arousal Az emocionális aroussal és a teljesítmény optimális szint TELJESÍTMÉNY növekvı éberség mélyalvás növekvı emocionális zavartság az ébredés pontja szervezetlenség Alacsony AROUSALSZINT Magas 5

6 Az érzelmi intelligencia tulajdonság alapú modellje(goleman 1997): A saját érzelmeink pontos és tudatos észlelése és monitorozása. A saját érzelmeink módosítása és elfogadható kifejezése. Mások érzelmeinek pontos észlelése és az azokra való válaszadás. A társas viszonyok sikeres kezelésének képessége. Az érzelmek fókuszálása a kitőzött célra, ami magában foglalja a késleltetett jutalmat és az indulatok adaptív áthelyezését és kanalizálását. Salovey és Mayer képesség alapú modellje ( ): Az érzelem észlelése, értékelése és kifejezése A gondolkodás érzelmi serkentése Az érzelmi információ megértése, elemzése, az érzelmi tudás felhasználása Az érzelem szabályozása Részletesebben ábrázolva: 6

7 A gondolatok támogatják az érzelmi, intellektuális és személyes növekedést Az érzelem velejáróit az érzéstıl a jelentésig figyelembe vesszük IV. érzelmi szabályozás Az irányítás ösztönzi az érzések iránti nyitottságot A kapcsolatra vonatkozó érzelmi jelzéseket megértjük a- zok interaktív és idıbeli velejáróival együtt III. érzelmi megértés Érzelmi intelligencia I. érzelmi percepció Az érzelmeket észleljük és kifejezzük Az érzelmekre és az érzelemmel kapcsolatos információra figyelünk II. érzelmi integráció Az érzelmeket érzékeljük és azok a kogníciót automati-kusan befolyásolják Az érzelmek a kognitív rendszerbe, mint észre-vett és befolyást gya-korló jelzések lépnek be Az agresszió Etológiai fogalomként kezelték az agressziót: Konrad Lorenz ( ) Nikolaas Timbergen ( ) Csányi Vilmos (1999) 7

8 Összesen hét fajta agressziót különíthetünk el az állatoknál, zsákmányszerzı agresszió, mely mögött általában nincsen indulat, háziállatoknál éppúgy megfigyelhetı. a hímek agressziója a nıstények megszerzéséért, a sebzett állat agressziója, a félelem miatt bekövetkezı agresszió (mint a sarokba szorított patkány támadása), az anyai agresszió, a territoriális, azaz területvédı agresszió (elsısorban halaknál végzett kutatások), a csipkedési sorrend (baromfiknál), mely a csoporton belüli dominanciával áll összefüggésben. Az agresszió biológiai okait kutatva rájöttek a tudósok, hogy a hipotalamusz speciális területeinek ingerlése agresszív, gyilkos viselkedést vált ki. A hipotalamusz ilyen irányú vizsgálatát már a múlt század 30-as éveiben, Hess svájci kutató elkezdte. A pszichológusok majmokkal végzett kísérleteiben az agresszív válasz nem automatikus, számított a tapasztalat és a szociális hatás. Az embereknél a pszichosebészet hasonló eredményekre jutott. 8

9 Más kísérletek az emberi agresszió alapját a tesztoszteron hormon magas szintjével igyekeztek indokolni. A másik alapvetı az agresszió mibenlétérıl szóló pszichológiai elmélet az agressziót tanult válaszként értelmezi. A szociális tanuláselmélet a megfigyeléses tanulás, a kognitív folyamatok jelentıségét hangsúlyozza. A SZORONGÁSR SRÓL: Az interakcionista megközel zelítésben többft bbféle szorongást st értelmezhetünk: általános szorongásoss sosság,, mint személyis lyiségvonás s (trait( trait) a tényleges t szorongásos sos állapotot (state) teljesítm (Zuckerman 1976). tményhelyzetekhez kötıdı. k teljesítm tmény, vagy tesztszorongás. s. 9

10 Tovább bontva a szorongásoss sosságot, lehetnek emberek, akik intellektuális lis, megint mások m talán motoros teljesítm tményhelyzetben vagy esetleg sajátos társas interakcióban mutatnak fokozott szorongásoss sosságot. A vonás-helyzet interakciós s elmélet let alapján n tehát t szüks kségszerően en sokféle szorongásoss sosság megkülönb nböztethetı, és megkülönb nböztetendı. A szorongás folyamatjellegő értelmezése: Kognitív kiértékelés elmélet: Arnold (1963) definíciója már erre utal. Lazarus (1993): Elsıdleges kiértékelés: a személyes jelentıség (fenyegetı ártalom, vagy kihívás) Másodlagos kiértékelés: okok (ki a felelıs) és lehetıségek az elhárításra, a megoldásra. 10

11 A szorongás és a megküzdés (coping) kapcsolata A szorongás dinamikájában elsıdleges értékelés során dıl el, hogy az aktiváló feltételekhez az egyén jótékony vagy kártékony következményt társít. A következı értékelési szakasz, hogy amennyiben negatív következmény elvárás van, akkor lehetséges-e egyáltalán a negatív következmény elhárítása. A második szakaszban dıl el, hogy az elsıdleges veszélyérzet átértékelıdik-e kedvezı következményelvárássá, vagy rögzül a szorongásos állapot, ami az inkompetencia, a tehetetlenség érzésével, a kognitív interferencia révén, a teljesítmény romlását eredményezi. Oláh (1993). A megküzdés modelljei Pszichoanalitikus teóriák Állatpszichológiai modell (Levin és Ursin, 1980 ) Trait modellek (Byrne 1964) Kognitív tranzakcionalista coping modell (Lazarus, 1974) 11

12 A megküzdés jellemzıi Stone és Neale (1984): "megküzdésnek tekinthetı minden olyan cselekvés vagy kognitív mővelet, amelyet egy egyén tudatosan alkalmaz egy stresszteli szituáció kezelésére vagy az anticipált fenyegetés hatására keletkezı feszültség feldolgozására". Célirányos, szándékos, akaratlagos kognitív és viselkedéses erıfeszítés, amikor a személy úgy értékeli helyzetét, hogy az meghaladja aktuális forrását A megküzdéses válaszok a stresszorra adott szándékos fizikai vagy mentális reakciók amelyek a környezetre és a belsı állapot megváltoztatására irányulnak. A Megküzdési Mód Preferencia kérdıív (Oláh, 1993) 80 tételes t teles szituáci ció-reakci reakció kérd rdıív 4 fokú gyakorisági gi skála Faktorok: Probléma centrikus reagálás Támaszkeresés Feszültség kontroll Figyelem elterelés Emóció fókusz Emóció kiürítés Önbüntetés Belenyugvás 12

13 Paradigmaváltás a stresszkutatásban Antonovsky salutogenikus modell: a patológiás következmények vizsgálata helyett a stresszel szembeni védelmet biztosító személyiségtényezıket kutassuk. Teóriák: kontrollképesség (Averill, 1973; Rothbaum, Weisz and Snyder 1982; Bryant 1989, Steptoe, 1989); tanult leleményesség (Rosenbaum (1988); keményen helytálló személyiség (Kobasa és Maddi, 1977); diszpozicionális optimizmus (Scheier és Carver 1983); koherencia érzés (Antonovsky (1979); éntudatosság (Fenigstein és mtsai (1975). A Pszichológiai Immunrendszer (Oláh, 1993, 2005) Megközelítı-monitorozó Mobilizáló-alkotó- végrehajtó Önszabályozó alrendszer alrendszer alrendszer Pozitív gondolkodás Kihívás és rugalmasság Szinkronképesség Koherencia érzés Énhatékonyság érzés Kitartás Kontroll érzés Öntisztelet Impulzuskontroll Növekedésérzés Leleményesség Érzelmi kontroll Társas monitorozás Társas mobilizálás Ingerlékenységképessége képessége Szociális alkotóképesség gátlás A kérdıív (Oláh, 1997) 80 kérdés 4 fokú skála (Mennyire jellemzı rám) 16 faktor 13

A szorongásosság elméletei és faktorai

A szorongásosság elméletei és faktorai A szorongásosság elméletei és faktorai Sigmund Freud szorongás elmélete, mely a pszichoanalitikus elmélet egyik központi témaköre, a késıbbi szorongás elméleteket is áthatja (Oláh 1993). Ugyanakkor a szorongás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Szak Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Készítette: Hajdu Eszter Témavezetı: Dr. Boros János, egyetemi docens 2011

Részletesebben

PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram

PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram A FUTÓ ATLÉTÁK VERSENYSZORONGÁS ÉS VERSENYTELJESÍTMÉNY KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA Témavezető: Dr. Vass Miklós habil egyetemi

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

SPORTTAL A STRESSZ, A SZORONGÁS ÉS A DEPRESSZIÓ ELLEN SPORT AS A TREATMENT OF STRESS, ANXIETY, AND DEPRESSION. Mentálhigiéné. DETRE ZOLTÁN százados

SPORTTAL A STRESSZ, A SZORONGÁS ÉS A DEPRESSZIÓ ELLEN SPORT AS A TREATMENT OF STRESS, ANXIETY, AND DEPRESSION. Mentálhigiéné. DETRE ZOLTÁN százados DETRE ZOLTÁN százados SPORTTAL A STRESSZ, A SZORONGÁS ÉS A DEPRESSZIÓ ELLEN SPORT AS A TREATMENT OF STRESS, ANXIETY, AND DEPRESSION Felgyorsult, rohanó Világunkban ritkán találkozunk olyan emberrel, akit

Részletesebben

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ Kissné Várkonyi Erika 2010 Összefoglaló A szorongás személyiségtípustól és/vagy élethelyzettől függően megváltoztatja az egyéni teljesítményt. A kialakult

Részletesebben

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM DR. HORNYACSEK JÚLIA ırnagy THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS KÖVETKEZMÉNYEI, ÉS

Részletesebben

A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. Szerkesztették: Dr. Kurimay Tamás, Faludi Viktória, Dr.

A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. Szerkesztették: Dr. Kurimay Tamás, Faludi Viktória, Dr. A sport pszichológiája Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. Szerkesztették: Dr. Kurimay Tamás, Faludi Viktória, Dr. Kárpáti Róbert Magyar Pszichiátriai Társaság & Oriold és Társai Kiadó Budapest,

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

Az egészségfejlesztés pszichológiai alapjai Az iskolapszichológia lehetőségei az egészségfejlesztés területén

Az egészségfejlesztés pszichológiai alapjai Az iskolapszichológia lehetőségei az egészségfejlesztés területén Az egészségfejlesztés pszichológiai alapjai Az iskolapszichológia lehetőségei az egészségfejlesztés területén Dr. Bugán Antal DE OEC Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Intézetigazgató Az egészség

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A hiperaktivitás háttértényezıinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál Benyák Anikó Debreceni Egyetem BTK 2007 A HIPERAKTIVITÁS HÁTTÉRTÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKNÁL

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

Carver Scheier kulcsfogalmak

Carver Scheier kulcsfogalmak Carver Scheier kulcsfogalmak Óturai Gabriella 2003. január 15. 1. Egyéni különbségek: a személyiség egyének közötti eltérései Elmélet: elvont megállapítások rendszere, amely bizonyos összefüggések összefoglalására

Részletesebben

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER Nagy Erika DE Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu BEVEZETÉS A stressz nem jár egyedül, általában szorongás és depresszió

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben