lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt"

Átírás

1 Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt

2 Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és az eseményeket felfogja és értelmezi) 2. Affektivitás 3. Társas funkcionálás 4. Impulzuskontrol Merev, pervazív, károsodással jár, kamaszkortól, nem mással magyarázható

3 Személyis lyiségzavarok DSM-IV Furcsa klaszter A Paranoid Szkizoid Szkizotíp Dramatikus klaszter B Hisztrionikus Nárcisztikus Borderline Antiszociális Szorongó klaszter C Elkerülı Dependens Kényszeres Kutatás alatt Passzív-agresszív Depresszív rendszere

4 Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Szindromatológiai diagnózis Tünetek együttállása Diagnózis heterogenitása Pl. Borderline 9 tünetbıl 5-nek kell meglenni Magas komorbiditás I. tengely zavarokkal II. tengely zavarokkal

5 Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszerének nek kritikája Kategóriákra alapuló, igen-nem rendszer miatt lehet valakinek 12x3 tünete anélkül, hogy személyiségzavara lenne vagy MNO Magas komorbiditás miatt ritkán lehet elkülönült kategóriákat találni Diagnózis heterogenitása miatt pl. Borderline zavarból lehet két olyan eset, amelyben csak 1 közös tünet van. Empirikus kutatások nem igazolták a fıbb klasztereket és az egyes diagnosztikai kategóriákat Nem stabilak: pl. a Borderline személyiségzavar jelentıs gyógyulása figyelhetı meg utánkövetéses vizsgálatokban

6 Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszerének nek kritikája A polytetikus-kategóriális betegség entitás hipotézist egyre több bizonyíték kérıjelezi meg A tiszta, - nem komorbid diagnosztikai kategóriák inkább kivételnek számítanak Betegségkategóriákon átívelı tünetdimenziók Nagyfokú komorbiditás Szubszindromális tünetek klinikai jelentısége Több kategórián átívelı tünetdimenziókat mérı eszközök használata szükséges

7 Személyis lyiség g alakulásában szerepet játszj tszó tényezık Biológiailag meghatározott temperamentum Személyiségfejlıdést befolyásoló környezeti hatások Jelentıs életesemények, traumák Kialakult kognitív sémák Séma fenntartó, kompenzáló, elkerülı coping

8 Elméleti leti modell Temperamentum Környezeti hatások Korai maladaptív sémák Fenntartó Elkerülı Kompenzáló Életesemény Tünetek Tünetek Tünetek

9 Korai Maladaptív Séma definíciója Átfogó, pervazív téma, amely Önmagával vagy másokkal való viszonyra vonatkozik, Gyerekkor során alakul ki, az élet során tovább fejlıdik, és Jelentıs mértékben diszfunkcionális

10 Sémák jellemzıi Veleszületett temperamentum vonások és a mindennapi, ártalmas, gyerekkori, szülıkkel, testvérekkel, kortársakkal szerzett tapasztalatok összjátékának eredménye Magas hıfokú, szétziláló affektusok létrehozására képes; önsorsrontó következményei vannak; és/vagy jelentıs károkat okoznak másoknak Jelentıs mértékben képesek meggátolni, hogy olyan alapvetı szükségletek kielégüljenek, mint az autonómia, kapcsolódás, önkifejezés, elfogadottság, korlátok és spontaneitás

11 5 elsıdleges fejlıdési feladat Kapcsolódás (Intim, Szociális Integráció) Autonómia Korlátok szabása Szükségletek és érzelmek kifejezése Spontaneitás, önálló kezdeményezés

12 Környezeti hatások és s sémáks Kritikus Fogyatékosság Túl protektív Függıség Hideg Érzelmi depriváció Kontrolláló Leigázottság Elnézı Feljogosítottság

13 Specifikus Korai Maladaptív Sémák Elutasítottság: Érzelmi depriváció Elhagyatottság Bizalmatlanság/abúzus Csökkentértékőség szégyen Társas izoláltság Szociális nemkívánatosság Károsodott autonómia: Dependencia Behálózottság Sérülékenység Kudarc Károsodott korlátok: Feljogosítottság,Grandiozitás Elégtelen önkontroll Kóros másokra irányultság: Elismerés hajszolása Leigázottság Önfeláldozás Fokozott éberség, gátlás: Könyörtelen mércék Negativizmus/pesszimizmus Érzelmi gátlás Büntetı készenlét

14 Young Séma KérdK rdıív v (YSQ) 19 sémát mérı önkitöltı kérdıív Hosszú változat 240 tétel Rövid változat 95 tétel 1-6 skálán értékelik az állításokat Az egyes sémák esetében kiszámított átlagok alapján kapunk egy sémaprofilt, amelyben a kiugró értékeket elért sémákat érdemes felhasználni a terápiában 4-6 értéket elért állításokkal is érdemes foglalkozni a terápiában

15 Young Séma KérdK rdıív v (YSQ) Nem a DSM-IV kategóriák diagnosztizálása céljából készült Személyiségzavarban szenvedıkre jellemzı sémák profilját adja, amely elısegíti a kognitív séma terápia tervezését A páciensek megkaphatják a sémakérdıív írásos kiértékelését Az eset-konceptualizáció során közösen felhasználjuk a páciens problémáinak megértésében

16 Young Séma KérdK rdıív v (YSQ) Kutatások: Sémák stabilak Pl. Depresszióban (Riso et al, 2005) Normál és betegcsoportok között jelentıs különségek Egyes I és II. tengely zavarokra jellemzı sémaprofilokat találtak: evészavarok, szorongásos zavarok, személyiségzavarok

17 Schmidt és mtsai. (1995) Lee és mtsai. (1999) Unoka és mtsai., (2004) Young (1999) Másodrendő faktor Összeláncoltság Károsodott autonómia Károsodott autonómia Károsodott autonómia Séma skálák Dependencia, Összeolvadtság, Sérülékenység, Kudarc Dependencia, Összeolvadtság, Sérülékenység, Kudarc, Behódolás Dependencia, Összeolvadtság Kudarc, Elutasítottság, Elégtelen önkontroll Behódolás Dependencia, Összeolvadtság, Sérülékenység, Kudarc Másodrendő faktor Elszakítottság Elszakítottság Kötıdési zavar Elszakítottság elutasítottság Séma skálák Elhagyatottság, Érzelmi depriváció, Bizalmatlanság, Csökkentértékőség, Érzelmi gátoltság, Félelem a kontrollvesztéstıl Elhagyatottság, Érzelmi depriváció, Bizalmatlanság, Csökkentértékőség, Társas elszigetelıdés, Érzelmi gátoltság, Elhagyatottság, Érzelmi depriváció, Bizalmatlanság, Csökkentértékőség, Társas elszigetelıdés, Érzelmi gátoltság, Sérülékenység, Negatívizmus Elhagyatottság, Érzelmi depriváció, Bizalmatlanság, Csökkentértékőség, Társas elszigetelıdés Másodrendő faktor Károsodott határok Károsodott határok Séma skálák Feljogosítottság, Félelem a kontrollvesztéstıl Feljogosítottság, Elégtelen önkontroll Másodrendő faktor Szélsıséges mércék Túlkontrollálás Önkontroll szélsıséges zavarai Aggályosság-gátlás Séma skálák Könyörtelen mércék, Önfeláldozás Könyörtelen mércék, Önfeláldozás Könyörtelen mércék, Elismerés hajszolás, Büntetı készenlét Önfeláldozás, Feljogosítottság, Könyörtelen mércék, Negatívizmus, Büntetı készenlét, Érzelmi gátoltság Másodrendő faktor Másokra irányultság Séma skálák Behódolás, Önfeláldozás, Elismerés hajszolás

18 2,5 2 1,5 He 1 0,5 0 ÉD EL BA TI CS TE KÍ DI SV ÖÉ BÖ ÖF EH ÉG KM NP BK FG EÖ Korai maladaptív sémák Depresszió Szorongás Bulimiás Borderline

19 Összefoglalás Sémakérdıív alkalmas a személyiségzavarokra jellemzı kognitív sémák azonosítására Nem diagnózis alkotás céljából született Elsısorban pszichoterápiás esetkonceptualizációban hasznos segédeszköz

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia elmélete, terápiás technikák Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia Jeffrey E. Young által kidolgozott integratív terápiás

Részletesebben

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi Bevezetés: A pszichoterápiás folyamat az első kapcsolatba lépéstől a terápia lezárásáig tart. A folyamatot három fő szakaszra szokás tagolni.

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN

MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN 1 MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN 2 A MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG Fogalma, fajtái Sérülékenység vagy betegség? 3 A sérülékenység kifejezés jobb a szülőknek, mert: Kevésbé megbélyegző Könnyebben elfogadható

Részletesebben

FALÁSZAVAR. Szumska Irena Dudás Katalin

FALÁSZAVAR. Szumska Irena Dudás Katalin Szumska Irena Dudás Katalin FALÁSZAVAR 1959-ben STUNKARD két szindrómát különböztetett meg az elhízottak körében: a falási szindrómát és az éjszakai evés szindrómát (STUNKARD 1959). Közleménye azonban

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011.12.13.

Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011.12.13. Pszichoterápia a mindennapi gyakorlatban Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011.12.13. Vázlat Alapfogalmak Nem-specifikus változók A legismertebb pszichoterápiás

Részletesebben

Kétségbeesett erőfeszítés valódi vagy vélt elhagyatás elkerülésére Intenzív, instabil kapcsolatok: idealizálás-lebecsülés Identitászavar: zavaros,

Kétségbeesett erőfeszítés valódi vagy vélt elhagyatás elkerülésére Intenzív, instabil kapcsolatok: idealizálás-lebecsülés Identitászavar: zavaros, Borderline személyiségzavar Séma fókuszált terápiája Borderline személyiségzavar: Kétségbeesett erőfeszítés valódi vagy vélt elhagyatás elkerülésére Intenzív, instabil kapcsolatok: idealizálás-lebecsülés

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS ÚTJÁN: A FÉRFIAK DEPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA NORMATÍV ÉS PARANORMATÍV KRÍZIS MENTÉN Almássy Zsuzsanna Debreceni Egyetem BTK 2014 NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS

Részletesebben

Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése

Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése Doktori értekezés Dr. Kovács Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version Kreativitás és pszichopatológia az újabb neurobiológiai kutatások tükrében Kézirat, 2010. január 07. Elıadás formájában elhangzott: A kreativitás 50 éve a pszichológiában: Többet tudunk-e, mint Guilford

Részletesebben

Gyermekkori depresszió

Gyermekkori depresszió Gyermekkori depresszió kognitív-viselked viselkedésterápiás s kezelése A depresszió diagnózisa D = Deprimált hangulat E = Energiahiány, érdeklıdés csökk. P = Pszichomotoros agitáció R = Retardáció (meglassultság)

Részletesebben

A KÉNYSZERSPEKTRUMHOZ TARTOZÓ EGYES KÓRKÉPEK

A KÉNYSZERSPEKTRUMHOZ TARTOZÓ EGYES KÓRKÉPEK Ph.D. értekezés A KÉNYSZERSPEKTRUMHOZ TARTOZÓ EGYES KÓRKÉPEK TÜNETI ALCSOPORTJAINAK ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS KLINIKAI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA dr. Treuer Tamás Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Programvezető:

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. Szemán-Nagy Anita INTERGENERÁCIÓS SPIRÁLOK SZEREPE AZ ANTENATÁLIS DEPRESSZIÓ LÉTREJÖTTÉBEN

Doktori (PhD) értekezés. Szemán-Nagy Anita INTERGENERÁCIÓS SPIRÁLOK SZEREPE AZ ANTENATÁLIS DEPRESSZIÓ LÉTREJÖTTÉBEN Doktori (PhD) értekezés Szemán-Nagy Anita INTERGENERÁCIÓS SPIRÁLOK SZEREPE AZ ANTENATÁLIS DEPRESSZIÓ LÉTREJÖTTÉBEN Debrecen Egyetem BTK 2009 Doktori (PhD) értekezés Szemán-Nagy Anita INTERGENERÁCIÓS SPIRÁLOK

Részletesebben

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája Ismertetés Várkonyi Erika 2011 A poszttraumás stressz-zavar (PTSD) fogalma, diagnosztikai kritériumai, előfordulása és jellemzői Az egyének életében

Részletesebben

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében

Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Szak Kognitív folyamatok az agresszió hátterében Készítette: Hajdu Eszter Témavezetı: Dr. Boros János, egyetemi docens 2011

Részletesebben

A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA. Demetrovics Zsolt

A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA. Demetrovics Zsolt A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA Demetrovics Zsolt Összefoglalás A szerzõ tanulmányában áttekinti a droghasználat pszichiátriai komorbiditásának szakirodalmát. A normál populációs epidemiológiai

Részletesebben

A személyiségről általában

A személyiségről általában Orvosi pszichológia Személyiség, személyiségelméletek, személyiségzavarok A személyiségről általában Mi a személyiség és az aktuális viselkedés / gondolkodás közti különbség? Milyen többletet fejez ki

Részletesebben

MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006.

MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006. MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006. Pszichológiai mérések I. Összefoglaló tanulmány Készítette: Lukács Liza pszichológus, egyetemi tanársegéd 2006. július 18. TARTALOMJEGYZÉK I. Evési és

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát befolyásoló tényezık Készítette: Putz Gabriella V. évf. pszichológia szakos hallgató

Részletesebben

Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél - fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával

Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél - fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR PSZICHOLÓGIA SZAK Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél - fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával Halász

Részletesebben

SZAKMAI IRÁNYELVEK AUTIZMUS / AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR. (tervezet 2006. április) (javitás 2007. december)

SZAKMAI IRÁNYELVEK AUTIZMUS / AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR. (tervezet 2006. április) (javitás 2007. december) AUTIZMUS / AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR SZAKMAI IRÁNYELVEK (tervezet 2006. április) (javitás 2007. december) Készitette: Autizmus Alapitvány dr. Balázs Anna dr. Stefanik krisztina TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Készítette: a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapitvány Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK...

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Készítette: a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapitvány Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK...

Részletesebben