E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról"

Átírás

1 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) , Fax: (44) Száma: 76/2008 E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete január 1-jével hatályba lépett. Ez a rendelet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területre vonatkozó EK- rendeletek módosításáról rendelkezik. Ez a jogszabály határozza meg a nemzetgazdaság gazdasági szervezeteinek ágazati besorolási rendjét, amelyet január 1-jétől kell alkalmazni. Az EU rendelettel egy időben hatályba lépett a KSH által közzétett TEÁOR 08, azaz a gazdasági tevékenységek 2008-tól hatályos ágazati osztályozási rendje is. A Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési Irodája ez év januárjában ellenőrizte az intézmények szakfeladatrendjét. Az ellenőrzés és az intézményvezetők által tett javaslatok a határozat-tervezetekbe beépítésre kerültek. Az új TEÁOR szakágazati besorolást fentieknek és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 88. (3) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv alapító okiratának is tartalmaznia kell. A költségvetési szervek tekintetében a főtevékenység meghatározása a költségvetési szerv felügyeleti szervének hatásköre, mely az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a Képviselő-testületének hatásköre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a határozattervezetek szerint, hozza meg döntését. Mátészalka, március 21.

2 A Négy Évszak Óvoda alapító okiratáról szóló 9/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Négy Évszak Óvoda alapító okiratáról szóló 9/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8510 Alaptevékenységi szakágazat: Óvodai nevelés a.) ellátandó alaptevékenysége, Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése integrált óvodai nevelés (1993. évi LXXIX. tv. 24. ) - cigány kulturális nevelés - három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyó óvodai nevelés, - az ötödik életév betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében iskolai életmódra való felkészítés, óvodai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás b.) Nincs vállalkozási tevékenysége. c.) Bázisintézményi feladatokat lát el. Felelős:

3 A Képes Géza Általános Iskola alapító okiratáról szóló 10/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Képes Géza Általános Iskola alapító okiratáról szóló 10/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás idegen nyelv oktatása emelt óraszámban testnevelés, tánc oktatása emelt óraszámban számítástechnika oktatása 5. évfolyamtól képesség-kibontakoztató felkészítés integrációs felkészítés napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás iskolai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport Tagozat: Általános iskolai felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek iskolai könyvtár működtetése önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége d.) Bázisintézményi feladatokat lát el Felelős:

4 A Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratáról szóló 11/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratáról szóló 11/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége, Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás angol nyelv oktatása emelt óraszámban, német nemzetiségi, etnikai kisebbséghez tartozók kisebbségi nyelvre oktatása, számítástechnika oktatása 5. évfolyamtól képesség-kibontakoztató felkészítés integrációs felkészítés kisebbségi felzárkóztató oktatás napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport Tagozatok: német nemzetiségi iskolai oktatás általános iskolai felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek iskolai könyvtár működtetése önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége Felelős:

5 A Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és Általános Iskola alapító okiratáról szóló 12/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és Általános Iskola alapító okiratáról szóló 12/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 5-8. osztályig MKM által engedélyezett komplex tehetséggondozó program szerinti oktatás, nevelés, informatika, számítástechnika oktatása emelt óraszámmal, képesség-kibontakoztató felkészítés integrációs felkészítés napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport Tagozat: Általános iskolai felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek iskolai könyvtár működtetése önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége Felelős:

6 A Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola alapító okiratáról szóló 13/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola alapító okiratáról szóló 13/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása tanköteles korú enyhe vagy középsúlyos értelmi beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek állapotának megfelelő iskolai nevelése és oktatása, autista gyermekek iskolai nevelése és oktatása évfolyamon előkészítő szakiskolai csoport működtetése. cigány felzárkóztató oktatás. a súlyos és halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai oktatása integrált nevelés napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport b.) Nincs vállalkozási tevékenysége Felelős:

7 A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratáról szóló 14/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratáról szóló 14/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 10.) Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú művészetoktatás a.) ellátandó alaptevékenysége, TEÁOR száma: 8520 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Alapfokú művészet-oktatás - a zeneművészet tanszakjai: zongora, hegedű, gordonka gitár, klarinét, fuvola, furulya, trombita, harsona, vadászkürt, tenorkürt, tuba, ütő, magánének, szolfézs - a képző- és iparművészet tanszakjai: festészet, grafika, tűzzománc, kerámia, fatárgykészítő - a táncművészet tanszakjai: néptánc, társastánc, balett, modern kortárstánc - színjáték - valamennyi területen felkészítés továbbképző évfolyamokra, illetve művészeti szakközépiskolai tanulmányokra. b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége Felelős:

8 Az Esze Tamás Gimnázium alapító okiratáról szóló 15/2004.(I. 23.) Kt. számú határozat módosításáról. Az Esze Tamás Gimnázium alapító okiratáról szóló 15/2004. (I. 23.) Kt. számú határozat 3.) és 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 3.) Az intézmény alapítója, fenntartója: Mátészalka Város Önkormányzata Mátészalka, Hősök tere ) Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenységi TEÁOR: 8531 Alaptevékenységi szakágazat: Általános középfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás érettségi vizsgára történő felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére történő felkészítés munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás folytatása, idegen nyelv, kémia, biológia, magyar, történelem, matematika, emelt óraszámban intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport Tagozat: Gimnáziumi felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: iskolai könyvtár működtetése önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége. d.) Bázisintézményi feladatokat lát el. Felelős:

9 A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 121/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat módosításáról. A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 121/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 12.) a.) és a 12.) b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 12.) Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenységi TEÁOR: 8532; Alaptevékenységi szakágazat: Szakmai középfokú oktatás a.) ellátandó alaptevékenysége: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás nappali rendszerű érettségi vizsgára történő felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére történő felkészítés szakközépiskolai oktatáshoz kapcsolódó nyelvi előkészítő osztály érettségi vizsgához kötött szakmákban, szakmacsoportokban szakmai vizsgára való felkészítés. felzárkóztató oktatás diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása kollégiumi intézményi közétkeztetés intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás diáksport Tagozat: felnőttoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint Szakiskolai felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése: iskolai könyvtár működtetése önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás terembérlet TEÁOR száma: megnevezése: 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 0162 állattenyésztési szolgáltatás, Megjegyzés [s1]: tehát két ált. műv. megalapozó évfolyam és szakképző évf. számozás kell

10 járművezető-oktatás, 7022 üzletviteli tanácsadás személyszállítás (tanulók oktatási célú szállítása) 8559 máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5629 Egyéb vendéglátás, közétkeztetés A 12.) a.) pont I., II. III. bekezdéseit, valamint a 12.) c.) pontját változatlan formában fenntartja. Felelős:

11 A Városi Művelődési Központ alapító okiratáról szóló 251/2004.(XI. 5.) Kt. számú határozat módosításáról. a Városi Művelődési Központ alapító okiratáról szóló 251/2004. (XI. 5.) Kt. számú határozat 8.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 8.) Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenységi TEÁOR: 9329; Alaptevékenységi szakágazat: Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység a.) ellátandó alaptevékenysége Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése: Művelődési központok, házak tevékenysége b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése: Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység terembérlet c.) Nincs vállalkozási tevékenysége. Felelős:

12 A Képes Géza Városi Könyvtár alapító okiratáról szóló 41/1994. (III. 8.) Kt. számú határozat módosításáról. a Képes Géza Városi Könyvtár alapító okiratáról szóló 41/1994. (III. 8.) Kt. számú határozat 2) és 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 2.) Az intézmény alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: Mátészalka Város Önkormányzata Mátészalka, Hősök tere 9. 5.) Az intézmény alaptevékenysége, Alaptevékenységi TEÁOR: 9101 Alaptevékenységi szakágazat: könyvtári tevékenység Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése közművelődési könyvtári tevékenység - Könyvtári és könyvtárközi kölcsönzés. - Szakirodalmi és helyismereti tájékoztatás. - Könyvtári propaganda tevékenység. - Könyvtári kisközösségek működtetése. - Lakossági igényekre épülő ismeretterjesztés, tanfolyamok szervezése. - Szakmai jellegű kiadványok megjelentetése. - Mozgókönyvtári feladatok megállapodás alapján történő ellátása Felelős:

13 A Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról szóló 196/2007. (X. 25.) Kt. számú határozat módosításáról. A Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról szóló 196/2007. (X. 25.) Kt számú határozat 1.) II. fejezet: A költségvetési szerv alaptevékenységét az alábbi bekezdéssel kiegészíti: Alaptevékenységi szakágazat: fekvőbeteg-ellátás 2.) II. fejezet: A költségvetési szerv alaptevékenysége közül a a.) 8511 Fekvőbeteg ellátás tevékenységi kör helyébe a 8610 Fekvőbeteg-ellátást 8512 Járó-beteg ellátás tevékenységi kör helyébe a 8622 Szakorvosi járóbetegellátást lépteti b.) szakfeladat helyébe a szakfeladatot lépteti c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek helyébe az alábbi tevékenységeket lépteti: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5629 Egyéb vendéglátás 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Felelős:

14 .. /2008. (.) Kt. számú Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka alapító okirata A Képviselő-testület a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka alapító okiratát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 20.) kormányrendelet 10. -ában foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint adja ki: Az intézmény: Elnevezése: Székhelye: Az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei: Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka 4700 Mátészalka, Szalkay László u.2/a. - Étkeztetés: Mátészalka, Szalkay L.u.2/a. - Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkay L.u. 2/a. - Családsegítés: Mátészalka, Szalkay L.u 2/a. Jármi, Kölcsey u. 14. Ópályi, Kossuth u. 6/a. Nagydobos, Fő u Nyírkáta, Hodászi u. 3. Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. Szamosszeg, Bercsényi u Közösségi ellátások: Mátészalka,Szalkay L.u.2/a. - Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay L. 2/a - Fogyatékosok nappali ellátása 25 férőhelyes: Mátészalka, Kölcsey tér 4. -Hajléktalan ellátás 20férőhelyes Mátészalka,Petőfi tér 10. -Gyermekjóléti szolgáltatás: Mátészalka,Szalkay L.u. 2/a. Jármi, Kölcsey u.14. Ópályi, Kossuth u. 6/a. Nagydobos, Fő u Nyírkáta, Hodászi u. 3. Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. Szamosszeg, Bercsényi u. 10.

15 Bölcsőde 80 férőhelyes, Mátészalka, Szokolay Ő. u Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő, Mátészalka Kölcsey tér 2. - Gyermekorvosi Rendelő, Mátészalka, Kölcsey u. 2. -Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat. Egészségház, Mátészalka, Puskin u. 2. -Orvosi Rendelő, Mátészalka, Petőfi tér 14. Jogállása: Gazdálkodási jogköre: Fenntartó szerve: Felügyeleti szerve: Alapító szervének neve: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. Mátészalka Város Képviselő-testülete 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. - Mátészalka Város Önkormányzata 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. - Fülpösdaróc Község Önkormányzata 4753 Fülpösdaróc, Fő u Géberjén Község Önkormányzata 4754 Géberjén, József A.u.2. - Györtelek Község Önkormányzata 4752 Györtelek, Kossuth u Hodász Nagyközség Önkormányzata 4334 Hodász, Petőfi u.6. - Kántorjánosi Község Önkormányzata 4335 Kántorjánosi, Kossuth u Jármi Község Önkormányzata 4337 Jármi, Kossuth u Kocsord Község Önkormányzata 4751 Kocsord, Szent István u Nagydobos Község Önkormányzata 4823 Nagydobos, Fő u Nyírcsaholy Község Önkormányzata 4356 Nyírcsaholy, Szabadság u.1. - Nyírkáta Község Önkormányzata 4333 Nyírkáta, Hodászi u.3. - Nyírmeggyes Község Önkormányzata Nyírmeggyes, Petőfi u.6. - Nyírparasznya Község Önkormányzata 4822 Nyírparasznya, Szabadság u Ópályi Község Önkormányzata 4821 Ópályi, Rajk László u.4. - Szamoskér Község Önkormányzata

16 - 3 - Alapításának időpontja: január Szamoskér, Kossuth u Szamosszeg Község Önkormányzata 4824 Szamosszeg, Bercsényi u.6. - Ököritőfülpös Nagyközség Önkormányzata 4755 Ököritófülpös, Kossuth u Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth u.1 - Papos Község Önkormányzata 4338 Papos, Ságvári u Rápolt Község Önkormányzata 4756 Rápolt, Kossuth u Vaja Nagyközség Önkormányzata 4562 Vaja, Damjanich u.71. Vállalkozói tevékenység: Nincs Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Szociális Közlönyben történő nyilvános pályázat útján, Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 5 éves időtartamra és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Mátészalka Város e gyakorolja. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény kinevezett vezetője Alaptevékenységi TEÁOR: 8899; 8891; 8810 Alaptevékenységi szakágazat: Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális alapszolgáltatás: Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe Szociális alapszolgáltatás: Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartási érdekében szükséges ellátást. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe.

17 Szociális alapszolgáltatás: Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ellátási terület: - Mátészalka - Jármi - Nagydobos - Ópályi - Nyírkáta - Nyírmeggyes - Szamoskér - Szamosszeg települések közigazgatási területe Szociális alapszolgáltatás: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell: a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Ellátási terület: - Mátészalka - Jármi - Kocsord - Nagydobos - Nyírcsaholy - Nyírkáta - Nyírmeggyes - Ópályi - Szamoskér - Szamosszeg települések közigazgatási területe Szociális alapszolgáltatás: Közösségi ellátások A közösségi ellátások célja a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése, mint alacsonyküszöbű ellátás. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe Szociális alapszolgáltatás: Támogató Szolgáltatás (A fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása)

18 - 5 - A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe Nappali ellátás: Fogyatékosok Nappali Ellátása A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe Szociális foglalkoztatás Az intézmény jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai- és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció, vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosítható Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekjóléti Szolgáltatás Feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ellátási terület: - Mátészalka - Jármi - Nagydobos - Ópályi - Nyírkáta - Nyírmeggyes - Szamoskér - Szamosszeg települések közigazgatási területe Gyermekjóléti alapellátás: Bölcsőde A bölcsőde családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Végzi a Kt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb 6 éves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztését, gondozását vagy fejlesztő felkészítését. A fogyatékos gyermekek gondozását a bölcsőde 10 férőhelyen, 6 gyermek részben integrált csoportban történő ellátásával biztosítja. Az alapellátáson túl szolgáltatásként nyújtja a speciális tanácsadást, időszakos gyermekfelügyeletet, vagy más gyermeknevelést elősegítő ellátást.. Ellátási terület:

19 Mátészalka - Fülpösdaróc - Géberjén - Györtelek - Hodász - Kántorjánosi - Jármi - Kocsord - Nagydobos - Nyírcsaholy - Nyírkáta - Nyírmeggyes - Nyírparasznya - Ópályi - Szamoskér - Szamosszeg - Ököritőfülpös - Őr - Papos - Rápolt - Vaja települések közigazgatási területe. TEÁOR szám 8790 Alaptevékenységi szakágazat: Egyéb bentlakásos ellátás Szakosított ellátás; átmeneti elhelyezést biztosító intézmény: Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe. Alaptevékenységi szakágazat: egyéb humán-egészségügyi ellátás Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (orvosi ügyeleti feladatok ellátása) - Mátészalka - Fülpösdaróc - Géberjén - Györtelek - Hodász - Kántorjánosi - Jármi - Kocsord - Nagydobos - Nyírcsaholy

20 Nyírkáta - Nyírmeggyes - Nyírparasznya - Ópályi - Szamoskér - Szamosszeg - Ököritőfülpös - Őr - Papos - Rápolt - Vaja települések közigazgatási területe Anya-, gyermek és csecsemővédelem Az anya-, gyermek és csecsemővédelmi feladatok, valamint az iskola-egészségügyi tevékenység Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe Védőnői szolgálat, Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe. Alaptevékenységi szakágazat: önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai ; Kiegészítő tevékenység: Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények /Alapszolgáltatási Központ gazdálkodását. Mátészalka Város Önkormányzata által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységet végző csoport. Ellátási terület: - Mátészalka település közigazgatási területe. Az intézmény jogutódja: a 129/1995 (VIII. 23.) Kt. számú határozattal alapított, és a 346/2005.)XII.30.) Kt. számú, a 7/2006.(I.20.) Kt. számú, 244/2006.(XI.2.) Kt. számú valamint az 5/2007.(II.1.) Kt.számú határozatokkal módosított 288/2005. (XI. 11. ) Kt. számú határozattal kiadott alapító okirat alapján Mátészalka Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményeknek, valamint az évben alapított és a 133/2006. (V.19.) Kt. számú határozattal kiadott alapító okirat szerint Mátészalka Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézménynek. Az alapító okirat jóváhagyásával egyidejűleg a 216/2007. (XI. 21.) Kt. számú határozat hatályát veszti. Mátészalka, április

21 A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratáról szóló 254/2004. (XI. 5.) Kt. számú határozat módosításáról. A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratáról szóló 254/2004. (XI. 5.) Kt számú határozat 7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 7.) Az intézmény tevékenységei: a.) Alaptevékenységi TEÁOR: 8411 Alaptevékenységi szakágazat: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Saját szervezete, illetve a Képviselő-testület által meghatározott intézmények működésével összefüggő pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási feladatok ellátása, egyéb, megbízás szerinti gazdálkodási feladatok ellátása. b.) Nincs vállalkozási tevékenysége. Felelős:

22 A Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratáról szóló 132/2007. (VII. 19.) Kt. számú határozat módosításáról. a Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratáról szóló 132/2007. (VII. 19.) Kt számú határozat 12.) pontját a TEÁOR és szakágazat számmal kiegészíti 12.) Az intézmény feladata és alaptevékenysége: Alaptevékenységi TEÁOR: 8425 Alaptevékenységi szakágazat: tűzvédelmi tevékenységek Felelős:

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 14-./2017. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 1. A költségvetési szerv neve: Herceg Batthyány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 14-9-./2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. Törvény 2..(2) bekezdése és a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. a Szociális és Egészségügyi Ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására. Lombos Antal ágazatvezető

ALPOLGÁRMESTER. a Szociális és Egészségügyi Ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására. Lombos Antal ágazatvezető BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Szociális és Egészségügyi Ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 202/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tervezet

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tervezet TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tervezet 1, 2, 3 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Perczel Mór Gimnázium - alapító okirata, módos 2. oldal - Biztosítja a nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnázi

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Perczel Mór Gimnázium - alapító okirata, módos 2. oldal - Biztosítja a nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnázi Magyar joganyagok - Somogy Megyei Perczel Mór Gimnázium - alapító okirata, módos 1. oldal Somogy Megyei Perczel Mór Gimnázium alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben