Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 18/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok értékesítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1) Értékesítésre kijelöli a 3. sz. mellékletben felsorolt lakásokat. Az értékesítést a módosított 28/1996. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint kell végezni. Határidő: Felelős: december 31., folyamatos Dr. Molnár László polgármester Vásári Gáborné ügyvezető igazgató 2) A 18/2003. (II. 27.) önkormányzati határozattal értékesítésre már kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételárát az alábbiak szerint módosítja: - Hősök tere 6. sz. alatti 18 m 2 alapterületű üzlet vételára: eft+áfa. - Petőfi u. 62. sz. alatti büfé épület vételára: eft+áfa. Rákóczi u sz. alatti raktár és irodahelyiség vételára: eft+áfa. - Debreceni u. 1. sz. alatti ingatlanok: a) Irodaépületek és a hozzá tartozó m 2 telek, valamint a közös használatú út ezen ingatlanra eső hányada vételára: eft+áfa. b) Varrodaépület, kerékpártároló és a hozzá tartozó m 2 telek, valamint a közös használatú út ezen ingatlanra eső hányada vételára: eft+áfa. 3) Értékesítésre kijelöli a Karcagi u. 35. sz. alatti hrsz-ú beépített ingatlant, a vételárat eft+áfa-ban állapítja meg azzal, hogy az ingatlan városképi védelme az értékesítés után is biztosított legyen. Az értékesítést a módosított 28/1996. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint kell végezni. Határidő: 2., 3. pont esetében december 31.; folyamatos Felelős: Dr. Molnár László polgármester Vásári Gáborné ügyvezető igazgató

2 4) Az 1596/2. hrsz-ú m 2 területből az alábbi ingatlanrészeket értékesíti: - 43,57 m 2 területet Kiss Endréné Püspökladány, Szent István u. 55. sz. alatti lakos részére Ft/ m 2 +ÁFA áron. - 15,11 m 2 területet Petrovics Zoltán Püspökladány, Honvéd u. 6. sz. alatti lakos részére Ft/ m 2 +ÁFA áron. - Kb. 200 m 2 területet Katona Lajos Püspökladány, Zrínyi u. 4. sz. alatti lakos részére 500 Ft/ m 2 +ÁFA áron. - Kb. 50 m 2 területet Tóth Lajos Püspökladány, Zrínyi u. 2/2. sz. alatti lakos részére 500 Ft/ m 2 +ÁFA áron. Határidő: május 30. Felelős: Dr. Molnár László polgármester 5) Értékesítésre kijelöli a Püspökladány, Bajcsy-Zs. utcán lévő 3829/2. hrsz-ú 413 m 2 területű építési telket. Az értékesítést nyílt pályázat útján kell lebonyolítani, Ft/m 2 + +ÁFA indulóáron. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Molnár László polgármester 2

3 19/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 1859/3. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő kb m 2 nagyságú területet a TRIXOL-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Püspökladány, Bercsényi u. 33. sz. részére értékesíti, az alábbi feltételekkel: 1. A vételárat 500 Ft/m 2 +ÁFA-ban állapítja meg, mely vételárat az adás-vételi szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni. 2. A megvásárolt területre három éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek teljesítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 3. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az eredeti vételár egyidejű visszafizetése mellett. 4. A terület műszaki megosztásával, az adás-vételi szerződés megkötésével, a tulajdonjog változás telekkönyvi bejegyzésével járó összes költség a vevőt terheli. 5. Az értékesítésre vonatkozó szerződést akkor lehet megkötni, ha a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyta az érintett területre vonatkozó telekalakítási vázlattervet. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

4 20/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata kinyilvánítja értékesítési szándékát a tulajdonában lévő 1859/3. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő mintegy m 2 nagyságú területre a MAKADÁM-95/2 Kft Püspökladány, Damjanich u. 11/2. sz. részére azzal, hogy a vételárat a konkrét terület kijelölését követően állapítja meg a képviselő-testület. Határidő: március 30. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

5 21/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 59. (1) bekezdés b) pontjában foglalt, április 1-jétől érvényes Ft-os köztisztviselői illetményalapra, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (2) bekezdésében foglalt 13,5-es szorzószámra - Dr. Molnár László polgármester illetményét április 1-jétől Ft-ban állapítja meg. Határidő: április 1. Felelős: Keserű László jegyző

6 22/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: -

7 23/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 0283/71. hrsz-ú városi köztemető fenntartására és üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, és ehhez kötődően teljeskörű temetkezési szolgáltatás ellátására május 1-től április 30-ig terjedő időszakra. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) Ft térítési díj ellenében átvehető. A pályázat benyújtásának határideje: április 5. du óra. A pályázatok elbírálásának határideje: április 27. További felvilágosítás kérhető az 54/ ös telefonszámon. Határidő: április 27. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

8 24/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyja a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ évre szóló munkatervét. Határidő: március 31. Felelős: Ráczné Fekete Ilona igazgató

9 25/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a július 1-től megüresedő háziorvosi körzet vállalkozásban területi ellátási kötelezettséggel, ügyeletben való részvétellel történő betöltésére. Határidő: - a pályázat meghirdetésére: március az elbírálásra: május 25. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

10 26/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat I. Püspökladány Város Önkormányzata figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdés c) pontjára, valamint a 6. (1) bekezdés b) pontjára kifejezi szándékát, hogy év december hó 31. napjával jogutódlással megszünteti a Sárréti Településfejlesztési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. Hozzájárul a Társulás jogutódjául a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás kijelöléséhez. II. Püspökladány Város Önkormányzata figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. (9) bekezdésében foglaltakra hozzájárul a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó társulási megállapodás módosításához. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítja: A Társulási Megállapodás Bevezető része kiegészül a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvényre történő hivatkozással. Az I. fejezet 3) és 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 3) A társulás lakosság száma: fő. 4) Báránd Község lakosság száma: fő Bihardancsháza Község lakosság száma: 215 fő Biharnagybajom Község lakosság száma: fő Bihartorda Község lakosság száma: 984 fő Földes Nagyközség lakosság száma: fő Kaba Város lakosság száma: fő Nádudvar Város lakosság száma: fő Nagyrábé Nagyközség lakosság száma: fő Püspökladány Város lakosság száma: fő Sáp Község lakosság száma: fő Sárrétudvari Nagyközség lakosság száma: fő Szerep Község lakosság száma: fő Tetétlen Község lakosság száma: fő A II. fejezet I. pontjának A) bekezdés 1) pontja a következő c) alponttal egészül ki: c) gyógytestnevelés.

11 A II. fejezet I. pontjának B) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép: 2 Szociális szolgáltatások A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.) szerinti 1) Szociális alapszolgáltatások közül: a. házi segítségnyújtás, b) családsegítés, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, d) támogató szolgáltatás, e) nappali ellátás, f) közösségi ellátás. 2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény A Megállapodás II. fejezet I. pontjának C) bekezdése kiegészül az alábbival: c) bölcsődei ellátás A Megállapodás II. fejezetének II. pontja az alábbiak szerint módosul: A társult önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 42. -a és az önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 7. (2) bekezdése alapján az alábbi hatósági igazgatósági feladataik ellátására külön megállapodásban állapodhatnak meg: a) szabálysértéssel kapcsolatos feladatok, b) birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok, c) telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok, d) adó végrehajtási eljárással kapcsolatos feladok ellátása. A záró rendelkezések 1) pontja kiegészül a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvényre történő hivatkozással. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a társulási megállapodás módosításának aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Molnár László polgármester Keserű László jegyző

12 27/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 15. (1) bekezdésében foglaltakra hozzájárul: 1. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötéséhez. 2. Sárrétudvari Nagyközség, valamint Szerep Község Önkormányzata és Püspökladány Város Önkormányzata között a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó mikrotérségi megállapodás megkötéséhez. 3. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötéséhez. 4. Sárrétudvari Nagyközség, valamint Szerep Község Önkormányzata és Püspökladány Város Önkormányzata között a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátására vonatkozó mikro-térségi megállapodás megkötéséhez. 5. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között a nappali ellátás szociális alapszolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötéséhez. 6. Sárrétudvari Nagyközség, valamint Szerep Község Önkormányzata és Püspökladány Város Önkormányzata között a nappali ellátás szociális alapszolgáltatás ellátására vonatkozó mikro-térségi megállapodás megkötéséhez.

13 2 7. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között a támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötéséhez. 8. Sárrétudvari Nagyközség, valamint Bihartorda Község Önkormányzata és Püspökladány Város Önkormányzata között a támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó mikro-térségi megállapodás megkötéséhez. 9. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére vonatkozó feladat ellátási megállapodás megkötéséhez, illetve annak módosításához. 10. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetésére vonatkozó társulási megállapodás megkötéséhez, illetve annak módosításához. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fenti megállapodások aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Molnár László polgármester Keserű László jegyző

14 28/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény 245/F. (2) bekezdése alapján figyelemmel a belügyminiszter 8/2002. (B:4.) BM számú utasítására is a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetője és hivatásos állományú tagjai teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat évre az alábbiak szerint határozza meg: - A tűzoltóság hatékony, törvényes működésének biztosítása - Az államigazgatási feladatok jogszerű, határidőre történő végrehajtása - A parancsnokság személyi állományának magas szintű, tervszerű kiképzése - A tűzoltóság tevékenyen vegyen részt városunk életében, annak hírnevét szakmai köreiben öregbítse. Felkéri a polgármestert, hogy a tűzoltóparancsnok részére az egyéni teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban foglaltak további végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

15 29/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy pályázatot nyújt be TEHU keretre a püspökladányi hulladéklerakó rekultivációs tervének elkészítése támogatásának elnyerésére. A rekultivációs terv elkészítésének költsége összesen: eft Ebből: - Saját forrás mértéke 20%, összege: 720 eft - TEHU támogatás mértéke 80%, összege: eft Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját forrást a évi pályázati alapjából biztosítja. Határidő: március 2. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

16 30/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata kifejezi szándékát arra, hogy pályázatot nyújt be a Városi Sporttelep füvespályája felújításának támogatására fő közötti lakosságszámú települések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának keretében a Nemzeti Sporthivatalhoz. A pályázathoz szükséges saját forrást az önkormányzat a évi költségvetésében jóváhagyott pályázati alapból biztosítja. A felújítás tervezett költsége: eft. Saját forrás mértéke 30%, összege: eft - Készpénzben rendelkezésre áll: eft - Nem készpénzben áll rendelkezésre (társadalmi munka stb.) eft A GYISM támogatás mértéke 75%, összege: eft Mindösszesen: eft Határidő: március 2. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

17 31/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a választási eljárásról szóló évi C. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltakra a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az alábbi szavazatszámláló bizottságokat, tagjait és póttagjait választja meg. 1. Szavazókör Rendelőintézet Kossuth u. 1. Polcz Attiláné Tag Kossuth u III. em.12. Giczei Ferencné Tag Kossuth u. 2. II. em. 6. Csáti Tünde Tag Kossuth u. 18. III. em. 11. Szilágyi Katalin Póttag Kossuth u. 20. III. em. 7. Csendes Julianna Póttag Honvéd u. 4. I/6. 2. Szavazókör Óvoda Honvéd u Gyarmatiné Vona Irén Tag Honvéd u. 3. II. lh. 4. em.11. Megyaszai Imréné Tag Damjanich u. 3. I.lh. 2.em.9. Szabó Andrásné Tag Jog u. 10. Mészáros Ágnes Póttag Honvéd u. 4. Telegdi Károly Póttag Honvéd u /5. 3. Szavazókör Zeneiskola Petőfi u. 40. Szűcs Lajosné Tag Toldi u. 34. Hajdúné Papp Mária Tag Petőfi u. 46. Szeszák Béláné Tag Petőfi u. 29. Nagyné Marsi Nikoletta Póttag Toldi u. 43. Sárkányné Magyar Ildikó Póttag Hunyadi u. 17/B. 4. Szavazókör Általános Iskola Petőfi u. 9. Lajtos Imréné Tag Zalka M. u. 31. Béres Gyuláné Tag Kiss F. u. 29. Kissné Jánosi Judit Tag Késmárki u. 9. Fodor Imréné Póttag Szabó Pál u. 13. Ferenczikné Rábai Ágnes Póttag Komáromi u. 31.

18 5. Szavazókör Óvoda Szent István u. 33. Szabó Tiborné Tag Szent István u. 41. Hegedűsné Elek Erzsébet Tag Északi sor 1/3. Varga Gáborné Tag Zrínyi u. 19. Tóth Lajosné Póttag Zrínyi u. 2/b. Makszin Erzsébet Póttag Zrínyi u IV. em Szavazókör Területi Gondozási Rákóczi u. 4. Központ Kemecsei Gyuláné Tag Rákóczi u A/4./10. Kertész Ibolya Tag Bezerédi u III/4./9. Bodrogi Árpádné Tag Rákóczi u fsz. 2. Tóthné Kun-Gazda Anikó Póttag Szent László u. 10. Elekes István Póttag Zsák u Szavazókör MÁV Állomás Vasút u. 1. Balázsné Tóth Katalin Tag Kecskés Gy. u. 16. Korponai Jánosné Tag Vasút u. 14. Benéné Zsányi Éva Tag Kolozsvári u. 43. Lövei Albertné Póttag Táncsics u. 6. Dávid Balázsné Póttag István király u Szavazókör Sárréti Szociális Bocskai u. 21. Szolgáltató Központ Marsi Lukácsné Tag Kalapács u. 43/2. Baranyai Mátyásné Tag Bercsényi u. 21. Harsányiné Rácz Katalin Tag Thököly u. 1. Domján Miklósné Póttag Bercsényi u. 23. Karacs Anett Póttag Sárrét u Szavazókör Nyugdíjasok Háza Bocskai u. 48. Tőkéné Nagy Ilona Tag Hajnal u. 11/1. Borsos Istvánné Tag Dózsa Gy. u. 52. Szabó Gáborné Tag Bem u. 4/A. Nyilas Lajos Póttag Báthori u. 9. Jánosi Ilona Póttag Bem u. 2/ Szavazókör Általános Iskola Kálvin tér 8. Griger Mihályné Tag Árpád u. 6. Török Gyuláné Tag Munkácsy u. 21/1. Vígh Sándorné Tag Nap u. 5/1. Mészáros Éva Póttag Árpád u. 1. Czigler Dezső Póttag Kisfaludy u. 9/1. 2

19 11. Szavazókör Általános Iskola Karcagi u. 28. Kárainé Vajó Piroska Tag Esze Tamás u. 59. Karacs Ferencné Tag Dió u. 2/1. Mészáros Sándorné Tag Petri Pál u Kovács Józsefné Póttag Esze Tamás u. 87. Keserű Zsolt Póttag Görepart Szavazókör Óvoda Karcagi u. 37. Kovács Imréné Tag Vásártér 27. Tóthné Kolozsi Ilona Tag Petri Pál 34. Keserűné Juhász Mária Tag Erdő u. 17. Oláhné Lövei Anikó Póttag Karcagi u. 42. Vassné Bíró Andrea Póttag Vásártér Szavazókör Idősek Klubja Mező I. u. 47. Kovács Attiláné Tag Móricz Zs. u. 44. Zombori Sándor Tag Móricz Zs. u. 41. Kaszásné Szilágyi Róza Tag Bartók B. 59/A. Csökmei Éva Póttag Móricz Zs. u. 73. Komárominé Kaszás Margit Póttag Móricz Zs. u Szavazókör Óvoda Mező I. u. 49. Bihari Lajosné Tag Mező I. u. 20. Faragóné Cséki Katalin Tag Mező I. u. 64. Ráczné Hegedűs Ilona Tag Bessenyei u. 48. Nemes Sándorné Póttag Bólyai u. 1. Nemes Enikő Póttag Bólyai u. 1. Határidő: március 20. Felelős: Keserű László jegyző 3

50/2008. (IV. 24.) önkormányzati testületi határozat a 13/2000. (II. 24.) számú határozatát módosítja, a gyógyvíz árát 2008. május 1-től 350 Ft/m3+ÁFA összegben határozza meg, mely árat minden évben az

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat

296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Város településszerkezeti terv és leírás módosítását a mellékletben meghatározottak

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: 2006. december 31. Felelős: Dr. Molnár László

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014/2. Adategyeztetés: 2014.10.17. Székhely: 5000

Részletesebben

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2008. (X. 31.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) rendelet módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 1 1161-79/2012. szám 79/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé,,a Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2002. (VII. 31.) számú rendelete a háziorvosi körzetek meghatározására Tokaj Város Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25.. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

KIVONAT. Dr. Magyar János (4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 18.) Szabó Zsuzsanna (4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 32. II/10.)

KIVONAT. Dr. Magyar János (4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 18.) Szabó Zsuzsanna (4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 32. II/10.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. február 11-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

cégjegyzék száma, illetve vállalkozói székhelye neve nyilvántartásba vételi száma 4150 Püspökladány, Griger Mihályné Árpád u. 6. sz.

cégjegyzék száma, illetve vállalkozói székhelye neve nyilvántartásba vételi száma 4150 Püspökladány, Griger Mihályné Árpád u. 6. sz. A jegyző által kiadott nyilvántartási szám A bejegyzés oka A bejegyzés időpontja év hónap, nap címe A telep helyrajzi száma használatának jogcíme üzemeltetésének időtartalma, műszakonként a napi munkavégzés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

2009. évben Jász-Nagykun-Szolnok Megyében működő szociális intézmények által nyújtott alapellátások. (idősek klubja): 21, e-mail: gondozási.

2009. évben Jász-Nagykun-Szolnok Megyében működő szociális intézmények által nyújtott alapellátások. (idősek klubja): 21, e-mail: gondozási. 2009. évben Jász-Nagykun-Szolnok Megyében működő szociális intézmények által nyújtott alapellátások Sorszám Intézmény Neve Címe, Elérhetősége Vezetője Nyújtott szolgáltatások, Férőhelyszám 5241 Abádszalók,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 Tartalomjegyzék SZÁM TÁRGY A MEGYEI KÖGYŰLÉS HATÁROZATAI száma 133/2012. (IX. 14.) 134/2012. (IX. 14.) 135/2012. (IX. 14.) 136/2012. (IX. 14.) 137/2012. (IX. 14.) 138/2012. (IX. 14.) 139/2012.

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Gátér Földrészlet: 38 db Terület összesen: 271,9207 Ha Aranykorona összesen: 4494,97 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 16/2005. (V. 27.)ÖKT.r. Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról, valamint mellékleteiről

Részletesebben

152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat

152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat 152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Iskola történeti kiállítás kapcsán a nyugdíjas pedagógusok részére ajándékcsomagot készíttet, melyhez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 16-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA. Kamarai névsor. 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. sz. I. em. Tel.: 06-52-533-266, 06-52-416-398

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA. Kamarai névsor. 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. sz. I. em. Tel.: 06-52-533-266, 06-52-416-398 DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. sz. I. em. Tel.: 06-52-533-266, 06-52-416-398 debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu. www.debreceniugyvedikamara.hu Kamarai névsor Dr. Alexa Péter Antalné

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve SZ-C-01/00497-1/ Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi Ellenőrzési Terve. Egyeztetve: Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott 2 A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239 Pér község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(XII. 12.) számú rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ 2006. A HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁMA HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet kiadványa 5000 Szolnok, Szabadság

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat nyilvános üléséről készült könyvéből: 503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje március 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 05.40-08.00 48-as számú főút Debrecen-Vámospércs

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 9 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 79/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2011. (VI.23.) h a t á r o z a t a. a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2011. (VI.23.) h a t á r o z a t a. a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvébıl 40/2011. (VI.23.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 955-3/2014 Tárgy: 2014. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. február 27. II. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...7. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. február 27. II. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...7. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. február 27. TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...7. oldal Dombóvári Közlöny -- 2 HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. február 23-ai rendkívüli

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. NOVEMBER 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. NOVEMBER 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 31/2007. (XI.29.) ÖKT r. A kommunális adóról szóló 19/1991.(III.21.) 3. ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 1-jén tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

Városházi. Tököli Tükör melléklete 15-16. szám

Városházi. Tököli Tükör melléklete 15-16. szám Városházi hírmondó Tököli Tükör melléklete 15-16. szám Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2012. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tököl Város

Részletesebben