ÖNKORMÁNYZATI HÍREK május 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4."

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt a szokásoknak megfelelõen tájékoztatást adott a két ülés között eltelt idõszak legfontosabb eseményeirõl. Örömmel jelentette be, hogy a csatornaprogram kivitelezése ténylegesen elindult, a város több pontján megkezdõdtek a munkálatok. Fõként az átemelõk elõkészítése van folyamatban, illetve több helyen a vákuumtelepítés, tekintettel a magasan álló talajvízre. A Víziközmû Társulat a két Testületi ülés között tartotta ülését, és a Küldöttgyûlés felhatalmazása alapján kiválasztotta azokat a bankokat, ahonnan a Víziközmû Társulat a beruházás folyamatában a hitelt felveszi. Hosszú egyeztetések után április 26-ára sikerült megszervezni a kommunikációs cégnek az alapcsõ-letételt. A késés oka az volt, hogy a Miniszter úrnak nem volt alkalmas a korábbra tervezett idõpont. Az eseményen a Minisztériumból a Politikai Államtitkár volt jelen. Sajnos, a kommunikációs partner csak a szereplõket hívta meg, és sem a lakosság, sem a Testület tagjai nem kaptak meghívást. A hulladékprogramról szólva elmondta, hogy az építkezés folyik. A nagykõrösi komposztáló helyén szükséges régészeti feltárás jelentõs költséggel jár, mely nem volt a projekt költségében. Több egyeztetés történt, Polgármester úr járt a Környezetvédelmi Minisztérium Államtitkáránál, és megkaptuk a lehetõséget, hogy a projekt költségeiben elszámolható legyen ez az összeg. Több pályázaton hirdették városunkat nyertesként. A panelprogramban mind az öt épület nyert, amivel pályáztunk. A Tûzoltóságnál három nagyon komoly eszközzel nyertünk. A magasból mentõvel, a mûszaki mentõvel és egy vízszállítóval. A Czigle Fesztivál megrendezéséhez 2 millió forint támogatást kapunk, amely összeg a mülhdorfi vendégek elhelyezésére, fellépési költségeinek fedezésére szolgálhat. A Deyle cégtõl megérkezett az a kérdõív-sorozat, melyhez nagy mennyiségû adat szükséges, és mindkét Fürdõ üzemeltetõjének ki kell töltenie. Ezek után kerülhet sor Deyle úr és a Képviselõ-testület tagjai közötti találkozóra. A Kincstár tájékoztatása alapján a Kormány április 4-ei ülésén ingyenesen átadta az Önkormányzatnak a Laktanyát. Hasznosításáról mielõbb meg kell kezdeni a tárgyalásokat. Felavatásra került a Pinceszínház, amit a Patkós Irma Mûvészeti Iskolának adott a Testület ingyenes használatba, s amit az Iskola nagyon szépen kialakított. Igényesen megrendezett, örömmel játszott elõadást láthattak a megnyitó vendégei. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A beszámoló elfogadása után a Testület megtárgyalta a 41 napirendi pontot. Ennek során áttekintették és megvitatták Cegléd Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetét, a járóbeteg szakellátás stratégiai, technikai és személyi kérdéseit. Döntöttek a Tüdõgondozó Törteli úti telephelyre költözésérõl, önerõ biztosításáról az Egyesített Szociális Intézmény demens részlegének pályázatához kapcsolódóan. Elfogadták a Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet alapító okiratának módosítását, a Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, hiteltörlesztés átütemezését. Megtárgyalták és döntöttek területvásárlási kérelmek, bérleti szerzõdés meghosszabbítás és lakásbérleti szerzõdések ügyében. Megszavazták a Ceglédi Szennyvízberuházó Víziközmû Társulat társulati hitelszerzõdésébõl származó összes tartozásának megfizetésére történõ készfizetési kezesség vállalási szerzõdés aláírását, és a Kossuth Mûvelõdési Központ bõvítésére vonatkozó pályázat benyújtását. Több utca tekintetében hozzájárulást adtak a lakossági erõbõl történõ útalapok megépítéséhez. Megalkották a 8/2006. (V.4.) Ök. rendeletet a évi költségvetés módosítására és elõirányzat átcsoportosítására vonatkozóan, évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.3.) Ök. rendelete módosításaként. Megszületett a 9/2006. (V.4.) Ök. rendelet a évi költségvetési beszámolóról, a 10/2006. (V.4.) Ök. rendelet a évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolásáról és felhasználásáról, mely a 3/2006.(III.13.) Ök. rendelet módosításaként jött létre. Megalkották még a 11/2006.(V.4.) Ök. rendeletet az elõvásárlási jog gyakorlásáról, mely a 26/1999.(X.1.) és a 9/2001.(III.29.) Ök. rendelet módosítása, továbbá a 12/2006.(V.4.) Ök. rendeletet az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. A rendeleteket lapunk e számában hirdetjük ki. Zárt ülésen került sor az önkormányzati gyógyszertárak mûködtetésének megtárgyalására, itt döntöttek az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésrõl, a Helyõrségi Klub hasznosításáról, továbbá önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésérõl. Aki a nyilvános ülésen elhangzottakról részletesebben kíván tájékozódni, az ülés e részérõl készült könyv másolatát megtekintheti a Városi Könyvtárban. Jegyzõi Iroda

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ 8/2006. (V. 4.) Ö.k. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) sz. rendeletének módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék 110 e Ft k.) tervezett eredmény e Ft l.) alap-váll.közötti visszaforg e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék 110 e Ft (9) A rendelet 14. (8) bekezdésében jóváhagyott likvidhitel-keretet Ftban állapítja meg. (10) A rendelet 10. (1) bekezdésében jóváhagyott létszámkeretét a 9. sz. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg: a.) Polgármesteri Hivatal 133 fõ b.) Humán Szolgáltató Központ 43 fõ c.) Gyógyszertárak 41 fõ d.) Intézmények fõ 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. 9/2006. (V. 4.) Ök. rendelete a évi költségvetési beszámolóról 1. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi adatokkal fogadja el: Bevételek összesen: e Ft a.) az önkormányzati szintû tárgyévi szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi bevételek fõösszege halmozódás nélkül e Ft b.) pénzforgalom nélküli bevételek e Ft c.) alap- és vállalkozási tevékenység közötti visszaforgatás e Ft d.) függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek e Ft e.) finanszírozás nélküli bevételek összesen e Ft f.) finanszírozási bevételek e Ft 2. Kiadások összesen: e Ft (1) az önkormányzati szintû tárgyévi szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi kiadások fõösszege halmozódás nélkül e Ft a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeli juttatása e Ft e.) mûködési célú pe. átadás, támogatás e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft (2) Polgármesteri Hivatalnál: e Ft a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûködési célú pe.átadás, támogatás e Ft e.) beruházási kiadások e Ft f.) felújítások e Ft g.) hiteltörlesztés e Ft (3) Intézményeknél: e Ft a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft

3 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûködési célú pe.átadás, támogatás e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft (4) alap- és vállalkozási tevékenység közötti visszaforg e Ft (5) függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások e Ft (6) finanszírozás nélküli kiadások összesen e Ft (7) finanszírozási kiadások e Ft 3. Az önkormányzati szintû december 31-i eszköz állományának összesített mérleg adatait a Képviselõ-testület a csatolt "Tájékoztató"-ban foglaltak szerint fogadja el. 4. Az Önkormányzati Hivatalt terhelõ hitelállomány záró adatát e Ft összegben a Képviselõ-testület elfogadja. A likvidhitel összege e Ft. 5. Az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát a Képviselõ-testület e Ft-ban fogadja el. 6. Az Önkormányzat évi pénzforgalmi eredményét a Képviselõ-testület e Ft-ban fogadja el, ebbõl tárgyévi visszaforgatás e Ft. 7. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. 10/2006. (V. 4.) Ö.k. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 3/2006. (III.13.) sz. rendeletének módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. tv. alapján évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) pénzbeni ellátások e Ft e.) mûköd.célú, támog.értékû kiadások e Ft f.) mûköd.célú pe. átadások e Ft g.) beruházási kiadások e Ft h.) felújítások e Ft i.) hiteltörlesztés e Ft j.) céltartalék e Ft k.) általános tartalék e Ft l.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) pénzbeni ellátások e Ft e.) mûköd.célú támog.értékû kiadások e Ft f.) mûköd.célú pénzeszköz-átadások e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) pénzbeni ellátások e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadások e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék e Ft 2. (1) A 17. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. (2) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (3) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk.

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11/2006. (V. 4.) Ök. rendelete elõvásárlási jog gyakorlásáról Cegléd Város Önkormányzata a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 136/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 26/ (X. 1.) Ök. rendelete (továbbiakban: R.) 7. (4) helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 136/A. (1) bekezdésére tekintettel az Önkormányzathoz érkezett elõvásárlási jog gyakorlására irányuló megkeresésre adandó nyilatkozat kivételével minden 2 millió forintot meghaladó összegû vagyonügylet. (2) A R. 6. számú mellékletének a Gazdasági Bizottság hatáskörérõl rendelkezõ része a következõ rendelkezéssel egészül ki: Nyilatkozik a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 136/A. (1) bekezdése alapján bírósági végrehajtói megkeresésre elõvásárlási jogról ingatlan értékétõl függetlenül, a lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a Népjóléti és Szociális Bizottság véleményének ismeretében. Az elõvásárlási joggal megszerzett ingatlanokról a soron követezõ ülésre köteles írásos beszámolót elõterjeszteni. 2. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2001. (III. 29.) Ök. rendelet a következõ 13/A. -al és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki: Elõvásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosítása 13/A. A Képviselõ-testület határoz a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényre tekintettel Gazdasági Bizottság nyilatkozata alapján elõvásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosításáról a szerzõdés aláírását követõ legközelebbi testületi ülésen. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. 12/2006 (V. 4.) Ök. rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A helyi környezet és természet védelmérõl szóló 2/2003. ( I. 30.) Ök. rendelet 5. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Cegléd Város I. és II. belterületén a települési szilárd hulladék kezelését Cegléd Város Önkormányzata 33/2003. ( XII. 11. ) Ök. rendelete szabályozza. 2. (1) A közterület használatáról szóló 25/ ( X. 6.) Ök. rendelet 14. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. tv. rendelkezéseit e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 3. (1) a) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 35/2003. (XII. 31.) Ök. rendelet 1. (5) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6), (7), (8), (9), (10) bekezdések számozása (5), (6), (7), (8), (9) bekezdésre változik. b) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 35/2003. (XII. 31.) Ök. rendelet I. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: I. számú melléklet A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja december 31-ig. A szolgáltatást igénybevevõ által fizetendõ díjat az egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerzõdésben meghatározott gyûjtõedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi díja 1,74 Ft/liter. A havi ürítési díj kiszámításának módja: Közüzemi szerzõdésben meghatározott gyûjtõedény térfogata x egységnyi hulladékkezelési díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával, 12-vel. Jelzett mûanyag zsák 176 ft/db. A hulladéklerakónál kihelyezett konténerekbe rakott hulladék maximális kezelési díja: 3,90 Ft/kg. A díjak a mindenkor érvényes ÁFA összegét nem tartalmazzák. 4. (1) A talajterhelési díj fizetésérõl szóló 18/2004. (V. 27. ) Ök. rendelet 4. (3) bekezdésének d) pontja hatályát veszti. (2) A rendelet 5. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérõl a tárgyévet követõ március 31-ig bevallást tesz. (2) A kibocsátó fizetési kötelezettségét a számú számla javára teljesíti. (3) A rendelet 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A kibocsátó részére szolgáltatott víz, valamint a kibocsátótól a városi szennyvíztelepre beszállított szennyvíz mennyiségére vonatkozó adatokat az ÖKOVÍZ KFT. Cegléd, Pesti út 65. szolgáltatja az önkormányzati adóhatóság részére a tárgyévet követõ január 31-ig. 5. (1) A Cegléd, Budai úti Üdülõfalu Szabadidõközpont helyi építési szabályzatáról szóló 17/2000. ( VI. 09. ) Ök. rendelete hatályát veszti. 6. (1) A mezei õrszolgálatról szóló 10/2000. (IV. 21.) Ök. rendelet hatályát veszti. 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. Forgalmirend változás a márciusi ülésén tárgyalta a város egységes városképének, arculatának kialakításával kapcsolatos elõterjesztést. Az elõterjesztés többek között foglalkozott a belváros jövõbeni funkciójával és a közlekedés helyzetével. A belváros közlekedési helyzetének javítása érdekében a Képviselõ-testület jelentõs forgalmi rend változtatást határozott el. A döntés értelmében július 31-tõl az alábbi változtatások kerülnek bevezetésre: Kossuth tér határoló útszakaszain körforgalom kerül bevezetésre. (Ez azt jelenti, hogy a Városháza és a Petõfi u. torkolata elõtti útszakasz is egyirányúsítva lesz és az egyirányúsított útszakaszokon közlekedõk elsõbbséget élveznek a bejövõ forgalommal szemben.) Rákóczi u. belsõ szakasza egyirányúsítva lesz a Széchenyi u. felé. A Szent Imre herceg u. egyirányúsítva lesz a Pesti u. felé. A Gubody u. egyirányúsítva lesz a Rákóczi út felé. Egyirányú forgalom kerül bevezetésre a Damjanich u. Pesti u. és Árpád u. közötti szakaszán az Árpád u. felé. Mûszaki Iroda

5 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Csemõ területén a Putrisarki erdõben, lévõ Csemõ külterület 0221/4 hrz-ú m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésû ingatlant. A két szintes tetõtér beépítésû, fûthetõ felépítmény korábban pihenõháznak épült. Kikiáltási ár : Ft 2./ Cegléden a Harcsa utcában, Cegléd belterület 9003 hrsz-ú 991 m2 nagyságú - a Budai úton 2-es horgásztó mellett lévõ - horgásztanya megnevezésû ingatlant. Kikiáltási ár : Ft 3./ Cegléden a Csutak Kálmán utca 31/b szám alatt lévõ Cegléd belterület 6757 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú sporttelep megnevezésû ingatlant, a rajta lévõ szolgálati lakással együtt. Kikiáltási ár : Ft 4./ Cegléd belterület 1323/9 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlanát, amely a Shell Benzinkút és a Penny Market Áruház között, a felüljáró mellett helyezkedik el. Kikiáltási ár : Ft + 20% ÁFA 5./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A "Kovács - kastély" néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása gú két épületbõl álló ingatlanát. Az épületek fûtése a kiépített központi fûtési rendszerrel, hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 7./ Cegléden, a Kõrösi úti vállalkozói övezetben lévõ / Kõrösi út - Gerje patak - Török Ignác utca - Újvárosi Köztemetõ által határolt területet / 5719/13 hrsz-ú 4 ha 0835 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlanát. A terület, igény szerint megosztható. A közmûvesítés a vevõ feladata. Építési engedély csak a közmûvek kialakítása után adható a területre. Kikiáltási ára: Ft/m2 + ÁFA 8./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 9./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft ebbõl felépítmény Ft Ft ÁFA telekár Ft 10./ Cegléden a Jászberényi út szám alatt - a négy emeletes társasház földszintjén - lévõ Cegléd belterület 954/A/48 Kikiáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: május 22. ( hétfõ de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: május 22.- én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. A szerzõdéskötéssel egyidõben a vevõnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevõ természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%-át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I a szerzõdéskötéssel egyidõben. hrsz - ú, 5 db. 17,0 m2 nagyságú és 1 db. m r e a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebbõl felépítmény 11,6 - MFt telekár 8,4 - MFt 6./ Cegléden a Külsõ-Körösi úton lévõ korábban hajléktalan szállóként üzemelõ - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagysá- 10,97 m2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az elõtte lévõ park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. l I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló volt Helyõrségi Klub hasznosítására az alábbi feltételek szerint: 1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér A pályázat tárgyát képezõ ingatlan meghatározása: a ceglédi belterület 66 hrsz-ú, m2 alapterületû, emlékmû megnevezésû ingatlan. Az épület Cegléd város központjában, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában helyezkedik el. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján városképi jellegû építmény, egykori lakóház, romantikus stílusban épült a XIX. század közepén. 3. A pályázat célja, jellege: A pályázat kiírója ajánlatot vár a pályázat tárgyát képezõ ingatlan hosszú távú hasznosítására (üzemeltetésére) bérleti jogviszony keretében, vagy az ingatlan megvásárlására. Az ingatlan hasznosítása során a következõ tevékenységek közül végezhetõ egy, vagy több az ingatlanban: vendéglátóipari, szállodaipari, idegenforgalmi, kereskedelmi tevékenység. A pályázatot benyújtók ajánlatukban részletesen térjenek ki a tervezett hasznosítás konkrét módjára. A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk az épület két éven belül történõ külsõ-belsõ felújítására, és a hosszú távú üzemeltetésre. A benyújtott pályázati anyagban a pályázóknak meg kell jelölnie az általa minimálisan ajánlott bérleti díjat Ft/m2 formában az épület alapterületére vonatkozóan. Az ingatlan tulajdonjogának megvásárlása esetén a minimális vételár 106 millió Ft A pályázat kétfordulós. A második fordulóba azok a pályázók jutnak, amelyek a kiíró számára is elfogadható hasznosítási vagy vásárlási ajánlatot nyújtanak be. A második forduló során az elsõ fordulóból bejutott pályázók közül a gazdaságilag legelõnyösebb pályázat kiválasztása történik meg. A pályázóknak ebben a fordulóban lehetõségük lesz ajánlatuknak a bérleti díj nagyságára vagy a vételárra vonatkozó pénzügyi feltételeinek módosítására. 4. A pályázat tárgyát képezõ ingatlan részletes ismertetõje, a területre vonatkozó építési elõírások, a pályázati eljárás részletes szabályai pályázati tájékoztató formájában átvehetõ Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Irodáján (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em. 25.) Ft + 20% ÁFA térítési díj ellenében. A pályázatra érvényes hasznosítási, vagy vételi ajánlat benyújtásának feltétele a tájékoztató megvásárlása. 5. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye: A pályázati ajánlatokat zárt borítékban név megjelölésével május 31-ig kell benyújtani a fenti címre személyesen vagy postai úton. 6. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama 60 nap. 7. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ a fenti címen, valamint munkanapokon az es telefonszámon Hornyák Imre fõmunkatárstól. 8. Pályázati biztosíték: pályázati biztosíték nem került meghatározásra. A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele két havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék megfizetése a pályázat kiírójának bankszámlájára. Tulajdonjog megszerzése esetén az ajánlattevõk részérõl a második fordulóban való részvétel feltétele az ajánlott vételár 10%-ának megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy az önkormányzat OTP Bank Ceglédi fiókjánál vezetett számú számlájára. 9. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - akár indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Vagyongazdálkodási Iroda CEGLÉD GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE MÁJUS 1 JÚNIUS 30. MÁJUS JÚNIUS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u Schulek Gyógyszertár C., K rösi út 51. Tel: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi út sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u Kígyó Patika C., Táncsics M. u Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zs. tér 3/a Szent Anna Gyógyszertár C., K rösi út Megjegyzés: ügyelet csere május 29. hétf Tömörkény Gyógyszertár az ügyeletes május 31. szerda Schulek Gyógyszertár az ügyeletes

7 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága felhívása Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a Pest megyei múzeumok is különös figyelmet kívánnak fordítani a forradalomhoz kapcsolódó gyakran máig ismeretlen események felkutatására. Megyénk sajátos földrajzi helyzetébõl következõen a fõvároshoz közeli településeken lakók nem csak a helyi-, hanem a Budapesten zajló történéseknek is részesei lehettek. Sajnos az elmúlt 15 évben a forradalom értékelése körül kialakult viták mellett kisebb hangsúlyt kapott a fõvároson kívül történt események feltárása s az ezekhez kapcsolódó tárgyak, dokumentumok gyûjtése. A Kossuth Múzeum Cegléden, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága pedig váci Tragor Ignác Múzeum Hincz Gyûjteményében októberben nyitja meg 1956-ra emlékezõ megyei idõszaki kiállítását. Szeretnének ha ezen a tárlaton a forradalomnak olyan részletei és dokumentumai is bemutathatók lennének, melyekrõl eddig nem jutottak el hozzánk információk. Kérünk minden Pest megyei lakost, akinek emléke vagy ismerete van a megye bármely településén személyesen átélt eseményrõl vagy családtagjával, ismerõsével, munkahelyi kollégájával történtekrõl, a budapesti események helyi hatásáról a megtorlás megnyilvánulásairól, értesítse a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát vagy a megyei múzeumi szervezet bármelyik intézményét. A visszaemlékezéseket (megegyezés szerint) hang- vagy képdokumentációval szeretnénk rögzíteni. Keresünk tárgyakat és dokumentumokat, melyek az 1956-os forradalommal kapcsolatosak (plakátokat, fényképeket), a kort idézõ használati eszközöket is. Szeretnénk, ha készülõ kiállításunkkal a lehetõ legteljesebb képet adhatnánk az eseményekrõl és a megtorlásról, s ezek a most feltárandó adatok és tárgyak a megyei múzeumok állandó kiállításait gyarapítva az évfordulós események után is megismerhetõek maradnának gyermekeink, unokáink számára. Kossuth Múzeum Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2700 Cegléd, Múzeum u Szentendre, Fõ tér Tel.: 53/ Tel.: 26/ , Fax: 26/ Érettségizni szándékozó felnõttek figyelem! A Bem József Mûszaki Szakközép- és Szakiskola a 2006/2007-es tanévre felvételt hirdet a Felnõttek Középiskolája esti tagozatára. A felvétel felvétele: betöltött 16. életév A tagozatra szakmunkásképzõt, szakiskolát végzettek jelentkezését várjuk. Tanulmányi idõ: 3 év Jelentkezés: az iskola titkárságán. A jelentkezés határideje: május 20-június 30. Az iskola címe: 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. Telefon: 0653/ Felhívás A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2006/2007. tanévben a következõ szakmai képzéseket indítja nappali tagozaton: Szakterületek: Közgazdasági Középfokú 1. Pénzügyi számviteli ügyintézõ 2. Vállalkozási ügyintézõ Felsõfokú 1. Számviteli szakügyintézõ (BGF-PSZF) Kereskedelmi-Marketing Középfokú 1. Marketing- és reklámügyintézõ Emelt szintû 1. Marketing- és reklámmenedzser Informatika Középfokú 1. Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ 2. Gazdasági informatikus II. 3. Kiadványszerkesztõ Emelt szintû 1. Multimédiafejlesztõ Idegenforgalom Felsõfokú 1. Idegenforgalmi szakmenedzser (SZOLF) Szakirányok 1. Szabadidõ programszervezõ 2. Egészségturizmus Jelentkezési határidõ: június 30. Részletes tájékozató és jelentkezési lap kapható az iskola titkárságán illetve letölthetõ a honlapról. T á j é k o z t a t ó Cegléd város évi pénzügyi helyzetének javítása érdekében az Önkormányzat Képviselõ-testülete kénytelen szüneteltetni az önként vállalt feladatok finanszírozását. Ezek közé tartozik a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatása díjának 70 éven felüli személyek helyett történõ megfizetése is. A Képviselõ-testület áprilisi ülésén módosította a díjfizetésrõl szóló 35/2003. (XII. 31.) Ök. rendeletet úgy, hogy ezen kedvezmény megszüntetésre került. Ez konkrétan azt jelenti, hogy június 1-tõl a települési szilárd hulladék elszállítás költségét valamennyi érintettnek függetlenül a kortól meg kell fizetni. Mûszaki Iroda

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.),17-18 óra között a Kaszinóban. 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri HivatalI. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Vajda Andrea lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a i hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 7. szám Kérem, beszéljen az előzményekről! A program 2001-ben indult. Ekkor vált világossá és egyértelművé, hogy uniós

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 69/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata ingatlanok értékesítéséről:

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6.

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 3. 9/2010. (V.28.) K.R.SZ. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL VALAMINT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRİL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának adatai: Név: Tápiószőlős Község

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015. 57/2015.(IV.28.) KT 1. A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

18/2006. (III. 2.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok értékesítésével

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 15. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. október 27. Félidőben Két évvel ezelőtt október 10-én tette le az esküt a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 1. sz. melléklet INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére X. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: a 052/37 hrsz-ú út szélesítése Az elıterjesztést készítette: Kovács Gábor fıtanácsos Tárgyalásra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Idén is lesz társasházi pályázat

Idén is lesz társasházi pályázat V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2007. DECEMBER 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 19-én (szerda)

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239 Pér község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(XII. 12.) számú rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 1-jén tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú 4277 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 2004. MÁRCIUS 29. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben