TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET. 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET. 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 20 A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE 21 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 22 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 23 AUDITÁLT KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁTTÔKE- VÁLTOZÁSOKRÓL 24 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS 25 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 48 EREDMÉNY LEVEZETÉS A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÜLT KIMUTATÁSOK KÖZÖTT 49 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT) 50 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT) 52 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE 53 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI 54 TULAJDONOSI SZERKEZET Tôzsdei kereskedés adanubuis részvényekkel 2002-ben 55 MAGYARORSZÁGI IDEGENFORGALOM 57 A DANUBIUS-CSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 58 SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN 62 SZÁLLODAI GAZDÁLKODÁSI ADATOK 2002-BEN 64 ÜZLETPOLITIKA

2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ T isztelt Danubius-részvényesek! Örömömre szolgál, hogy Önök elé terjeszthetem a Danubius Hotels Rt évi jelentését. Hetedik éve vagyok társaságuk elnöke, és túlzás nélkül állítható, hogy a 2002-es esztendô jelentette a legnagyobb kihívást, amellyel magam és a vállalat vezetése szembesült. Úgy tûnik, 2003 még ennél is nehezebb év lesz. Ennek a jelentésnek a készítésekor remélhetôleg befejezéséhez közeledik Irakban a háború, ám senki nem tudja ma még megítélni magának a konfliktusnak, valamint a háború befejezését követôen várható politikai bizonytalanságnak és feszültségnek a turizmusra gyakorolt hatását. A múlt évi jelentésben kiemeltem néhány olyan rajtunk kívül álló kockázati tényezôt, mely befolyásolhatja a 2002-es évet. Sajnos ezek a valóságban bekövetkeztek. A felértékelôdô nemzeti valuták, a német gazdaság nagyon kritikus helyzete, a szeptember 11-i események után elmaradt fellendülés, valamint az iraki krízist megelôzô várakozás párosulva a szállodai kapacitások folyamatos és nagymértékû különösen Budapestet érintô bôvülésével, rendkívül kiélezett versenyhelyzetet teremtettek. Míg a hotelkapacitások növekedtek, a külföldi turisták száma csökkent. Az egész iparág mind a kihasználtság, mind pedig a bevételek tekintetében elmaradt a várakozásoktól. Úgy gondolom, ilyen nehéz piaci körülmények között, a évi eredményünk figyelemre méltó. Az adó és kisebbségi részesedés levonása után elért nettó nyereségünk (2,9 milliárd Ft) kismértékben marad el a évi eredménytôl. USA dollárban kifejezve tulajdonképpen ez a nyereség meghaladja a évit. Az eredmény világosan bizonyítja nemzetközi terjeszkedésünk fontosságát, mely segített kompenzálni a rendkívül nehéz magyar piac hatását. Ha visszatekintünk az Önök vállalatának stratégiai fejlôdésére, úgy gondolom, sok mindenre büszkék lehetünk ben ünnepelte a vállalat megalapításának 30. évfordulóját, amikorra már 10 éve volt a Budapesti Értéktôzsde tagja ben az Önök vállalatának forgalma kevesebb volt 5 milliárd forintnál ben a forgalom majdnem elérte a 36 milliárd forintot, ami 11,6%-os növekedés 2001-gyel szemben. A társaság egy viszonylag kis magyar hotelcsoportból Közép-Európa négy országában mûködô nemzetközi szállodalánccá bôvült. Mi vagyunk a vezetô, gyógyszállókat mûködtetô vállalat a térségben és Magyarország legnagyobb hotellánca. Szállodáink vannak a térség számos, gyönyörû környezetben lévô gyógyüdülô helyén, mindegyik a maga jellegzetességével, történelmével és gyógyászati hírnevével. Budapesten számos házunk például a Hilton, a Gellért és a Margitszigeti szállók a város egyedülálló jellegzetességei ben befejeztük a Slovenske Liečebné Kúpele Piestany 67%-os részvényhányadának megvásárlását, és két további lépésben az év végére részesedésünket 88%-ra növeltük. Most keményen dolgozunk azon, hogy továbbfejlesszük e híres gyógyüdülôhelyet, mely már 2002-ben hozzájárult eredményünkhöz. Ugyancsak több mint 56%-ra növeltük érdekeltségünket a Salina Invest Rt.-ben. Ez biztosította ellenôrzésünket a romániai Sovata gyógykomplexum felett. A Sovata szálló és a hozzá csatlakozó gyógyászati központ felújítása elsô félévére befejezôdik, s ezzel magyar és európai vendégeink egyaránt hozzájuthatnak az itt újdonságot jelentô Danubius szolgáltatásokhoz. 2

3 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ Marienbadban ismét sikeres évet zártunk, és folytattuk felújítási programunkat, mely, figyelembe véve a városban erôsödô versenyt, rendkívül fontos vezetô pozícióink megerôsítése szempontjából. Ez a program 2003-ban is folytatódik. Magyarországon 2001-ben befejeztük a Margitszigeti Thermal Szálló rekonstrukcióját. Ezt követôen a nehéz gazdasági körülményekre tekintettel szerényebb beruházási politikát folytattunk. A szállók széles körében szükségessé vált javításokra összpontosítottunk, ezzel közvetlenül szolgálva vendégeink kényelmét. Ezen kívül a jól ismert csôtörés miatt kéthetes bezárásra kényszerült Gellért szálló számos megrongálódott szobájának a felújítása, több közös helyiségnek a helyreállítása vált szükségessé. Közép és hosszú távra elôre tekintve, úgy gondolom, az EU évi kibôvülése, amikor Magyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia, mint új tagok csatlakoznak, óriási lehetôségeket és kihívásokat is fog jelenteni. Természetesen a csatlakozás kivételes alkalmat jelent a térség fejlôdésére, majd az EU-n belüli szabadabb kereskedelem lehetôségeinek kiaknázására. Másik oldalról ugyanakkor máris érezzük a költségek emelkedését eredményezô nyomást. Ez folytatódni fog, amint a térség lakossága élni fog az EU nyújtotta munkavállalási lehetôségek és a remélhetô gyorsabb gazdasági növekedés elônyeivel. Én továbbra is optimista maradok a jövônket illetôen, de nincs kétség afelôl, hogy a verseny még élesebbé válik. A 2003-as évet különleges probléma is sújtja. Üzleti céljainkat komolyan befolyásolhatja a háború kimenetele, és a turizmus szembe kell nézzen egy újabb problémával is, a SARS járvány következményeivel. Úgy gondolom, hiba lenne határozott jóslatokba bocsátkozni, amíg nem látjuk, miként rendezôdik a nemzetközi helyzet. Amennyiben a háborús konfliktus ténylegesen befejezôdik, nem lesznek újabb terrorcselekmények és nem fenyegetnek járványok, úgy a második félévben valós kilátásai vannak a fellendülésnek. Végezetül, szeretnék köszönetet mondani részvényeseinknek az elmúlt évben Sir Bernard Schreier nyújtott kitartó támogatásért. Alapos megfontolás után arra az elhatározásra jutottunk, hogy idén osztalékfizetés nem lenne helyénvaló. Tudjuk, az elmúlt évek osztalékpolitikája népszerû volt részvényeseink körében, de az Igazgatóság azért is felelôs, hogy biztosítsa a társaság hosszú távú fejlôdését. Úgy gondoljuk, a jelenlegi rendkívül bizonytalan körülmények között helyes és ésszerû pénzkészleteinket rezerválni arra az esetre, ha a háború utáni fellendülés késne. Így a vállalat számára fontos és szükséges beruházások elvégzéséhez a megfelelô rugalmassággal rendelkezünk. Az osztalékfizetés minden lehetséges alkalommal általános politikánk marad, és a jövô évben javuló körülményeket feltételezve, szándékunkban áll újraértékelni a helyzetet. Szeretném szintén megköszönni ügyfeleink és beszállítóink, valamint alkalmazottaink hasznos közremûködését, amelyet a nehéz évek során tanúsítottak. Mély megrendülésünket fejezem ki Cséti Gábor halála miatt, aki a felügyelôbizottság elnökeként oly sok éven át hûséges volt a társasághoz, és ugyanakkor köszöntöm utódját, a felügyelôbizottság új elnökét, Antalpéter Tibor urat. Tisztelt Részvénytulajdonosok, biztosítani kívánom Önöket arról, hogy az Igazgatóság, a vállalat vezetôsége és az egész Danubius csapat az elôttünk álló nagyon nagy kihívások ellenére elkötelezett a vállalat teljesítményének és sikerének javítása érdekében. 3

4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET T isztelt Részvénytulajdonosok! Örömmel nyújtom át Önöknek a Danubius Hotels Rt es éves jelentését. Sajnálatos módon kénytelenek vagyunk jelentésünkben az idegenforgalomra, s ezáltal társaságunkra is ható számos negatív tényezô bemutatását elôtérbe helyezni, mivel ezek nagymértékben befolyásolták évi teljesítményünket. Engedjék meg ugyanakkor, hogy legelôször felhívjam figyelmüket arra, hogy még ebben a nehéz idôszakban is a részvényesi vagyon növelését, illetve a társaság jövôbeni fejlôdését tartottuk szem elôtt. Ennek érdekében 2002 folyamán meghatározó részesedést szereztünk a méltán híres szlovákiai gyógyüdülôhely, Pöstyén legnagyobb szállodavállalatában. Megkezdtük a szükséges felújítási program kidolgozását, és törekszünk arra, hogy ezt a leányvállalatunkat is elsôsorban értékesítési területen integráljuk a csoporthoz. Bízunk abban, hogy a helyi és magyarországi vezetôk együttmûködése által élni tudunk a társaságban rejlô növekedési lehetôséggel. A romániai Szovátafürdôn is jelentôsen növeltük befektetésünket. Jelenleg a Hotel Sovata és a hozzá kapcsolódó gyógyászati központ felújításán dolgozunk, és meggyôzôdésünk, hogy ezzel egy olyan színvonalú szolgáltatáscsomagot tudunk nyújtani vendégeinknek, mely nemcsak Magyarországról, de Európa távolabbi részébôl is vonzza majd a vendégeket erre a csodálatos helyre. Cseh leányvállalatunk egyre jobb teljesítményében már megmutatkoznak a közös értékesítési hálózat pozitív hatásai, hiszen marienbadi szállodáinkban az átlagár emelkedése mellett a korábban is magas foglaltsági szint tovább növekedett. Ugyanakkor sajnos Csehországban is meghatározók azok az idegenforgalom szempontjából negatív tényezôk, melyeket az elnöki köszöntôben részletezett Sir Bernard, s különösen hátrányosan érintette a csehországi fôszezont az Európa-szerte nagy károkat okozó árvíz. Hazai szállodáinkban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a külföldiek számának csökkenését belföldi vendégekkel ellensúlyozzuk. Néhány éve kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy minél több olyan ajánlatot állítsunk össze, amely felkelti honfitársaink érdeklôdését. Látva, hogy Magyarországon is egyre szélesebb körben terjed el az egészséges életmód, és nô a wellness- és fitness-szolgáltatások iránti igény, mi is újabb és újabb lehetôségeket kínálunk. A tavalyi évben útjára indítottuk a hazánkban még kevéssé ismert Kneipp-kúrát, mely különösen az idegi és érrendszeri panaszok enyhítésére és megelôzésére alkalmas. Véleményem szerint sikeresek voltak magyarországi marketingakcióink, ezt bizonyítja a belföldi vendégek számának 9%-os emelkedése is. A 2002-es év fôbb eseményei után tekintsünk a jelenbe, illetve jövôbe. A szeptember 11-i terrortámadást követô mélyponton úgy gondoltuk, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Most azonban, egy hónappal az iraki háború kitörését követôen, minden eddiginél nagyobb bizonytalanság uralkodik. Csak reménykedni tudunk abban, hogy az iraki konfliktus és a számos országban tapasztalható gazdasági recesszió miatt nem csökken tovább az utazási hajlandóság, és legalább az Európán belüli turiz- 4

5 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET mus megmarad a jelenlegi szinten. Hiszem továbbá, hogy az iraki háború befejezését követôen megindul az idegenforgalomban a növekedés, és biztosítom Önöket arról, hogy vállalatunk vezetôsége és csapata mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a Danubius teljesítménye átlagon felül javuljon. Ezt segítheti az Európai Unióhoz való csatlakozás is, ami ugyan a jelenleginél is erôsebb versenyhelyzetet teremt társaságunk számára, de számos elônyt, lehetôséget is kínál mind az ország, mind pedig szállodáink számára. A társaság igazgatósága a legvégsô határidôig várt az osztalékfizetésre vonatkozó döntéssel, mivel abban reménykedtünk, hogy a nemzetközi helyzet idôközbeni változása segítségünkre lesz e felelôsségteljes határozat meghozatalában. Sajnos ez nem így történt. Ezért úgy láttuk ésszerûbbnek, hogy pénzeszközeinket most tartalékoljuk, s a 2002-es év után nem fizetünk osztalékot. A Danubius Hotels Rt ben ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját, s büszke vagyok rá, hogy az elsô három év kivételével mindvégig hozzájárulhattam a társaság sikereihez. Köszönetemet fejezem ki valamennyi munkatársunknak, ügyfelünknek és partnerünknek a cégünk munkájában való hasznos közremûködésért. Önöknek pedig, tisztelt részvényeseink, szintén köszönetet mondok azért, hogy támogatták társaságunkat, és lehetôvé tették, hogy a Danubius 2002-ben megélje tôzsdei szereplésének 10. évét. Sándor Betegh 5

6 Bevétel (ezer Ft) szoba szoba Szobák Bevétel Magunkról Ebitda (ezer Ft) Ebitda N égy országban, 72 szállodában várjuk a vendégeket. A szállodai szobák száma az elmúlt tíz év alatt közel hatszorosára emelkedett. A turistáknak, üzletembereknek 4200 magyar városi szállodai szoba áll rendelkezésére, s 4685 szobával dolgozunk vendégeink egészségéért, aktív pihenéséért Közép-Európában. 1. A Danubius Csoport bevételei és jövedelmezôsége töretlenül fejlôdött az utóbbi tíz évben, hûen tükrözve a növekedést és a hatékonyság javulását. (*A szlovák és román leányvállalatok idôarányos teljesítményeit tartalmazó adatok 2002-ben) 2. D olgozóink számára komoly kihívást jelent a növekvô hálózatban a hatékonyság követelményeinek való megfelelés és a vendégek igényeinek mind teljesebb kiszolgálása. Ma már évente minden egyes dolgozónk 122 vendéget szolgál ki, öregbítve a Danubius szállodák méltán elismert hírnevét. 3. A Danubius fô célja magas nemzetközi színvonalon megôrizni a tradicionális gyógyturizmust, a mai kor igényeihez igazodva fejleszteni a prevenciót, az egészség megôrzését. Ezt otthonos szállodai elhelyezéssel, kiváló, korszerû nemzeti és nemzetközi konyhán alapuló éttermi szolgáltatásokkal teszi még vonzóbbá. 4. Vendégek száma Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma Alkalmazottak száma 4.

7 Danubius városi szállodák Magyarországon M agas színvonalú szolgáltatásokat kínáló, 3, 4 és 5 csillagos városi szállodáink megtalálhatók Budapesten és több kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális szempontból jelentôs vidéki városban is. Üzleti, konferencia- és egyéb rendezvény-, valamint turista vendégeinket a szolgáltatások széles skálájával várják a szállodák, hiszen az étterem és az üzletemberek teljes körû kiszolgálását biztosító business centre, valamint különleges programlehetôségek és felszerelések mellett számos házban fitness-központ is rendelkezésre áll. Városi szállodáink közül mindenki talál igényeinek megfelelôt: vendégeink a fôváros, illetve kisebb vidéki városok szívében vagy tömegközlekedéssel könnyen elérhetô, csendes zöldövezetben is lakhatnak. Szállodák Budapesten Hilton Budapest (5* de luxe) Danubius Hotel Gellért (4*) Radisson SAS Béke Hotel (4* superior) Best Western Grand Hotel Hungaria (4*) Congress Park Hotel Flamenco (4*) Hotel Astoria (4*) Hotel Budapest (4*) Hotel Erzsébet (3* plus) Hotel Stadion (3*) Szállodák vidéken Hotel Rába, Gyôr (3*) Hotel Palatinus, Pécs (3*) Hotel Pátria, Pécs (3*)

8 Danubius gyógyszállodák Magyarországon A Danubius Hotels Csoport gyógy-, szépség- és wellnessajánlatai méltán tettek szert nemzetközi hírnévre. A magas kategóriájú gyógyszállodák Budapesten, valamint Hévízen, Sárváron és Bükfürdôn, vagyis Magyarország legismertebb gyógyfürdôhelyein kínálnak széles körû gyógy- és szépségkezeléseket. Filozófiánk egyszerû: mens sana in corpore sano. A gyógy- és szépségkezeléseket a szálloda épületében vehetik igénybe vendégeink, a wellness- és sportprogramok egy részét szintén házon belül, másik részét pedig a szállodák közvetlen közelében kínáljuk. Egyes gyógyszállodáink, különösen a budapesti és bükfürdôi házak kiválóan alkalmasak konferenciák lebonyolítására is. Szállodák Budapesten Danubius Thermal Hotel Margitsziget (4* superior) Danubius Grand Hotel Margitsziget (4* superior) Danubius Thermal and Conference Hotel Helia (4*) Szállodák vidéken Danubius Thermal Hotel Hévíz, Hévíz (4* superior) Danubius Thermal Hotel Aqua, Hévíz (4*) Danubius Thermal Hotel Sárvár, Sárvár (4*) Danubius Thermal & Sport Hotel Bük, Bükfürdô (4*)

9 Danubius üdülôszállodák Magyarországon A Danubius Hotels Csoport négy szállodája tartozik ebbe a csoportba, közülük három legnagyobb tavunk, a Balaton partján, egy pedig Sopronban található. A háromcsillagos Balaton parti szállodák mindegyike igényes, gyermekbarát szolgáltatásokat kínál, s rendelkezik saját stranddal is. Számos lehetôség nyílik ezen szállodáinkban az aktív pihenésre, felnôttek és gyerekek számára is vannak megfelelô játék- és sportprogramok, és biztosítunk gyerekfelügyeletet is. Különbözô méretû konferenciák és rendezvények lebonyolítására is alkalmasak üdülôszállodáink. Kínálatunkat szélesítik a magas színvonalú szépség- és wellnessszolgáltatások is. Bio-Sport Hotel Lövér, Sopron (4*) Hotel Helikon, Keszthely (3*) Hotel Annabella, Balatonfüred (3*) Hotel Marina, Balatonfüred (3*)

10 Danubius szállodák a Cseh Köztársaságban, Marienbadban A festôi szépségû Marienbad mindössze 40 km-re fekszik a német határtól és kétórás autóútra Prágától. Nyugat-Csehország csodálatos gyógy-, sportés kulturális központja elválaszthatatlanul kapcsolódik VII. Edward, Goethe, Mark Twain, Chopin és Sigmund Freud nevéhez, akik szívesen látogatták a hajdani császárikirályi üdülôhelyet, és élvezték gyógyvizeinek jótékony hatását. A szállodák egy része saját gyógyászattal rendelkezik. Az elsôsorban anyagcsere-, vese- és húgyvezeték, valamint idegrendszeri problémák kezelésére alkalmas marienbadi gyógyvíz felhasználására épült Nové Lázné kezelôcentrum a gyógyszolgáltatások széles skáláját kínálja. A szállodákban, illetve közelükben található számtalan sport- és fitness-lehetôség, valamint a környék történelmi látnivalói teszik teljessé a vendégek marienbadi tartózkodását. Hotel Villa Butterfly (4*) Spa Hotel Hvezda-Skalnik (4*) Spa Hotel Nové Lázné (4*) Spa Hotel Centrálni Lázné (3*) Spa Hotel Vltava-Berounka (3*) Spa Hotel Svoboda (3*) Spa Hotel Pacific (3*) Spa Hotel Labe (3*)

11 Danubius szállodák Szlovákiában, Pöstyénben Romániában, Szováta-fürdôn A gyógyforrásairól és iszappakolásáról híres szlovák város, Pöstyén szállodáinak többsége és a gyógyászati központ egy szigeten található, melyet a Vág folyó egy mesterséges csatornája vesz körül. A zöldövezetnek kialakított sziget sétányai, szállodái, éttermei, szabadtéri és fedett medencéi a vendégek rendelkezésére állnak. A termálvíz és a mesterséges csatornából nyert különleges iszap segítségével fôleg gyulladásos reumatikus betegségek, mozgásszervi elváltozások és bôrbetegségek kezelését végzik. Spa Hotel Balnea Esplanade (4*) Spa Hotel Balnea Palace (3*) Spa Hotel Balnea Grand (3*) Spa Hotel Balnea Splendid (4*) Spa Hotel Thermia Palace (3*) Pro Patria (2*) Hotel Jalta (2*) Hotel Park (2*) A Romániában található híres fürdô- és üdülôhely, Szovátafürdô szállodái a sótartalmáról nevezetes Medve-tó szomszédságában találhatók. Az Európa Holt-tengereként emlegetett sós tó eredményesen használható reumatikus és nôgyógyászati panaszok enyhítésére. Danubius Hotel Sovata (3*) Hotel Bradet (2*) Hotel Faget (2*) Hotel Alunis (2*)

12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi szolgáltatásainkat javító regionális fejlesztéseket. Meggyôzôdésünk, hogy ez a megfelelô stratégia jövôbeni sikereinkhez. Az év utolsó negyedévére rányomta bélyegét a folyamatosan gyengülô német gazdaság, az erôsödô nemzeti valuták bevételeinkre gyakorolt hatása, további új szállodák nyitása Budapesten és másutt, valamint az az általános bizonytalanság, melyet az iraki háború fenyegetô valószínûsége keltett. Mindazonáltal magyarországi és csehországi gazdálkodásunk megfelelt a javított és augusztus 14-én publikált elôrejelzéseknek, szlovák leányvállalatunk azonban decemberben elmaradt a tervtôl, fôleg a közel-keleti és a német piac gyengeségei miatt. A fenti körülmények ellenére csupán kissé maradtunk el éves szinten a 2001-es évi nettó profittól, azonban rá kell mutatnunk, hogy ezek a számok USD-ben kifejezve a nettó nyereség javulását mutatnák, a forint fent említett valutákhoz mért idei jelentôs erôsödésének következtében. Ma már sajnos tényként szögezhetjük le, hogy az Irak elleni háború és annak következményei az idegenforgalom alakulását kedvezôtlenül befolyásolják. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy számos ország gazdasági nehézségekkel küzd. Ilyen bizonytalan idôkben egyes vendégek lemondják foglalásukat, számos vállalat késôbbre halasztja a konferenciaszervezést, és bizonyos piacokon, mint pl. a Közel-Kelet, Németország és az Egyesült Államok a gondok erôsebben jelentkeznek, mint másutt. Mindezek továbbra is negatív hatással lesznek a szállodai bevételekre. A háború kitörése még súlyosabb következményekkel jár, és az eredményekre gyakorolt potenciális hatás természetesen jelenleg felbecsülhetetlen. A vállalat vezetôsége továbbra is minden lehetô lépést megtesz annak érdekében, hogy elhárítsa a fenti kockázatokat. Évforduló 2002 a jubileumok éve volt társaságunk életében. Áprilisban ünnepeltük megalakulásunk 30. évfordulóját, s decemberben tízéves jelenlétünket a Budapesti Értéktôzsdén. 30 évvel ezelôtt 400 szobát magában foglaló két szállodával, s 130 millió Ft. árbevétellel indultunk. Ma közel tízezer szállodai szobás nemzetközi lánc tulajdonosai vagyunk éves 37 milliárd Ft-os (145 millió EUR-os) árbevétellel. Ez alatt az idô alatt megteremtettük a magyar gyógyidegenforgalom hazai bázisát, s bevezettük szolgáltatásait a nemzetközi piacon. Fejlesztéseink során is koncentráltunk arra, hogy a környezô/közeli országok privatizációs ajánlatai közül azokat válasszuk, amelyek a társaság gyógyszolgáltatási profilját erôsítik. Örülünk, hogy ma már olyan nagyhírû gyógyhelyeken vásárolt szállodavállalatok eredményei is a Danubius Hotels Rt. profitját erôsítik, mint Marienbad, Pöstyén és Szováta. 12

13 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Jelentôs részvényesi vagyongyarapodás Szlovákia Társaságunk ez évben is folytatta sikeres szereplését a szomszédos országok kínálta privatizációs pályázatokon, amelynek eredményeképpen májusban a 95,36%-os tulajdonunkban lévô cseh Lečebné Lázné Mariánské Lázné a.s. leányvállalatunkon keresztül pályázva birtokunkba került a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. pöstyéni gyógyfürdôkomplexum részvényeinek 67%-a. Két további lépésben részesedésünk 87,66%-ra emelkedett az év végéig. A világhírû gyógyhely megvásárlásával három gyógyászati központ és több mint 1500 szállodai szobával rendelkezô társaság került a tulajdonunkba. A társaság adatainak 67%-át május 31-tôl, 69,84%-át szeptember 1-jétôl, 87,66%-át pedig 2002 november 1-jétôl konszolidáljuk. Romániában a privatizációs szerzôdésben vállalt elsô évre esô tôkeemelés végrehajtásával, valamint korábbi kisebbségi tulajdonosok részesedésének kivásárlásával a Salina Invest Rt.-ben a részvények 56,52%-át szereztük meg. A Salina 93,98%-os tulajdonosa a Balneoclimaterica Rt.-nek, amelynek szállodáit a Danubius üzemelteti, illetve fogja üzemeltetni a rekonstrukciók után. A társaság adatait szeptember 30-i dátummal vonjuk be a konszolidációba. Meg kell azonban jegyezni, hogy a legjelentôsebb szállodát, a Hotel Sovatát 2002 novemberében rekonstrukciós munkálatok miatt bezártuk. Kedvezôtlen hatások és kilátások a magyar és a nemzetközi idegenforgalomban Hosszú idô után 2002-ben a magyar gazdaságban a turizmus elvesztette sikerágazati szerepét. Az elmúlt két évben a jelentôsen megnövekedett szállodakapacitás csökkenô vendégszámmal párosult, amelyen belül is kedvezôtlen átrendezôdések történtek a kevésbé költôképes vendégréteg irányába. A külföldi vendégéjszakák száma 6,7%-kal csökkent 2002-ben. A helyzet komolyságát jellemzi, hogy az idegenforgalmat segítô kormányzati intézkedési tervek készülnek a szakma összefogásával ennek a tendenciának a megfordítására. A Magyar Turizmus Rt évi marketing terve már pozitív változásokat vetít elôre. A múlt évben rányomta bélyegét a nemzeti idegenforgalom alakulására a tengerentúli forgalomban a szeptember 11-i eseményeket követô depresszió, valamint a háborús elôkészületek, a német gazdaság gyengélkedése következtében a német vendégek csökkenô száma, a megnövekedett kapacitásra jutó kevesebb vendég megnyerése érdekében kialakult árharc, csökkenô átlagár. Legvégül említést érdemel a turistaszezont megrengetô közép-európai árvíz, valamint a már említett bizonytalan nemzetközi helyzet. 13

14 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Erôsödô nemzeti valuták negatív hatása A forint- és csehkorona-felértékelés (5,3, illetve 9,5% az euróval szemben) árbevételt érintô negatív hatása a magyar társaságoknál 1,28 milliárd Ft, a cseh társaságoknál 522 millió Ft, amelyet a követeléseken, kötelezettségeken összesen elszámolt 797 millió Ft-os árfolyamnyereség csak részben tudott kompenzálni. Kétheti bevételkiesés A Hotel Gellért szálloda mellett szeptember 10-én történt csôtörés következményeként a szállodát két hétig zárva kellett tartani az okozott károk részleges helyrehozataláig, valamint az elektromos áram hiánya miatt. Az elázott, súlyosan megrongálódott szobák rendbehozatala, az ezzel kapcsolatos kárfelmérés, valamint a kiesett forgalom kompenzálásáról a tárgyalásokat a Vízmûvek felelôsségbiztosítása, valamint a cégcsoport minden szállodájára megkötött üzemszüneti biztosítás alapján megkezdtük. A szálloda 2002 éves eredményébôl természetesen hiányzik ez a kétheti forgalom. A mérlegben szereplô 110 millió Ft összegû kár fedezeteként 50 millió Ft elôleget utalt át a biztosító. Konszolidált mérleg (IAS) Eszközök Konszolidált tételek változása Társaságunk az elmúlt egy év során 14,8 mrd Ft-tal növelte a mérleg fôösszeget, amelynek részletezése az alábbi táblázatokból követhetô. millió Ft Ebbôl SLKP hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl SLKP hatása Konszolidált tételek változása Források Forgóeszközök Befektetett eszközök Kötelezettségek Kisebbségi részesedés Saját tôke Eszközök összesen Források összesen A 2002-ben bekövetkezett 14,8 milliárd Ft-nyi eszközállomány-növekedés döntô többsége az akvizíciókból származik. A kötelezettségek alakulása is a vagyongyarapodással van összefüggésben. A konszolidált szintû hitelállomány változása a visszafizetett (8,3 millió EUR) és felvett (36 millió EUR) hitelek egyenlege december 31-én hitelállományunk csoportszinten 81,3 millió EUR (ebbôl Pöstyén 5,7 millió EUR) és 6,6 millió USD. 14

15 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A céltartalék értéke csökkent a év végén a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó bér és egyéb költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt (311 millió Ft), és nôtt a ben a pöstyéni társaság jövôbeni kötelezettségeire (621 millió Ft), valamint a magyar társaságoknál egy önkormányzati bérlemény vitatott bérleti díjára képzett céltartalékkal. A negatív goodwill 1,3 milliárd Ft-os emelkedése a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. vásárlásakor keletkezett 1409 millió Ft értékkel növekedett, s csökkent az éves amortizációval. A külsô tagok részesedése jelentôsen emelkedett az SLKP megvásárlásával (+1,3 milliárd Ft), valamint a Salina Invest Rt.-ben végrehajtott tôkeemelés következtében (+706 millió Ft). A saját tôke értéke nôtt az éves eredménnyel (+2905 millió Ft), amelyet 364 millió Ft-tal csökkentett a külföldi leányvállalatok tôkéjének forintra történô átszámításakor keletkezett árfolyamveszteség. Konszolidált eredmény (IAS) 2002-ben társaságunk IAS szerint számított 2,9 milliárd Ft adózott eredményt ért el, amely 357 millió Ft-tal marad el az elôzô év hasonló idôszakának teljesítményétôl. A változásokat és azoknak okait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Változás: konszolidált szinten Sovata hatása Ebbôl: SLKP hatása (Pöstyén) Bevétel Ebbôl: Szobaárbevétel Vendéglátás Gyógyászat Kamat 8 4 Egyéb bevétel Költségek Ebbôl: Szobaárbevétel költsége Vendéglátás költsége Gyógyászat költsége Adminisztratív és általános költségek Fizetett kamatok Árfolyamveszteség (-nyereség) Értékcsökkenés Egyéb költségek Átalakítás költségei 361 Társasági adó Eredmény (kisebbségi rész levonása elôtt) millió Ft 15

16 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Az eredményváltozás fôbb összetevôi: Az új szlovák társaság közel 3,9 mrd Ft-os bevétele, valamint a Hotel Eger-Park eladásából származó egyéb bevételnövekmény játszott szerepet abban, hogy konszolidált szinten 11,6%-kal, vagyis 3,7 milliárd Ft-tal nôttek bevételeink a bázishoz mérten. (Ez az emelkedés a Hotel Eger-Park eladási ára nélkül 9,3%, 3 milliárd Ft.) A magyarországi szállodák bevételkiesése elsôsorban az átlagár csökkenésbôl ered ( Ft-ról Ft-ra) és csak másodsorban az elmaradt foglaltságból (59,6% a tavalyi 63%-kal szemben). A cseh szállodák teljesítésében fôként az átlagár növekedése játszott szerepet ( Ftról Ft-ra), s a 0,6%pontos foglaltságnövekedés (a tavalyi 78,3%-hoz képest) csak kisebb mértékben módosította az árbevételt. Cseh koronában mintegy 2,1%-kal emelkedett az összbevétel. A cseh idegenforgalmat is hasonlóan a magyarországi trendekhez sújtják a német gazdaság nehézségei, valamint a cseh korona ez évtôl megindult felértékelôdése az euróhoz, dollárhoz képest (9,5, illetve 13,9%). Fokozták az értékesítési nehézségeket a év fôszezonját derékba törô közép-európai árvizek. A magyar és cseh társaságok üzemeléssel összefüggô költségei 723 millió Fttal emelkedtek, így ezek a társaságok nem tudták kompenzálni a bevételkiesést. Ennek következtében az üzemelésbôl származó eredmények alatta maradtak változatlan hálózaton is az elmúlt év azonos idôszakában realizált eredménynek. Az új szlovák társaság konszolidálása üzemelési költségeinket 2604 millió Ft-tal, összes költségünket pedig 3880 millió Ft-tal növelte. Társaságunk az elmúlt egy év során 846 millió Ft kamatot számolt el. A évi 858 millió Ft adófizetési kötelezettséggel szemben ez évben 561 millió Ft az elôírt adó, amely közel 300 millió Ft-os csökkenést jelent. Társaságunk élt az új számviteli törvény adta fejlesztésitartalék-képzési lehetôséggel, amelynek adómegtakarítása 100 millió Ft, a már említett 300 millió Ft-on belül. Visszafogott rekonstrukció Társaságunk ebben az évben lényegében az üzemeltetés zavartalan biztosításához szükséges állagmegóvó felújításokat és beruházásokat végezte, kiegészítve a szükséges biztonságtechnikai fejlesztésekkel. Magyarországi szállodáinkban 1,6 mrd Ft-ot költöttünk az alább felsorolt kiemelt feladatokra, szemben a tavalyi 7 mrd Ft értékû átfogó szállodafelújítási és rekonstrukciós munkálatokkal. A Pátria Szálloda nagykonyhájának befejezô üteme elkészült. Az Erzsébet Szálloda három szobaszintjének 43 vendégszobát érintô rekonstrukciója folytatódott a kapcsolódó vendégfolyosói felújításokkal, a tûzjelzô rendszer bôvítésével. A Grand Hotel Hungária szállodai halljának részleges felújítása és belsôépítészeti korszerûsítése befejezôdött, így a korábban elkészített group check-in helyiséggel összekapcsolva költségtakarékos megoldásokkal kialakult egy, a mai igényeket kielégítô, a korábbinál lényegesen nagyvonalúbb közösségi vendégtér. 16

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról Mint ahogyan részvényeseink előző gyorsjelentéseinkből is láthatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb időszak volt. Mindezek

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport struktúra

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport

Részletesebben

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. I. félévi gazdálkodásáról Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése Társaságunk 2001. éves eredménye hosszú távú üzletpolitikánknak megfelelően alakult annak ellenére, hogy több a társaság által nem befolyásolható külső tényező,

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7.

GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7. ÜZLETI JELENTÉS 2014. ELSŐ NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2013. március 31. 2014. március 31. napján végződő

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben