TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET. 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET. 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ 4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET 6 magunkról 12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE 19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 20 A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE 21 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 22 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 23 AUDITÁLT KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁTTÔKE- VÁLTOZÁSOKRÓL 24 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS 25 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 48 EREDMÉNY LEVEZETÉS A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÜLT KIMUTATÁSOK KÖZÖTT 49 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT) 50 AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT) 52 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE 53 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI 54 TULAJDONOSI SZERKEZET Tôzsdei kereskedés adanubuis részvényekkel 2002-ben 55 MAGYARORSZÁGI IDEGENFORGALOM 57 A DANUBIUS-CSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 58 SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN 62 SZÁLLODAI GAZDÁLKODÁSI ADATOK 2002-BEN 64 ÜZLETPOLITIKA

2 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ T isztelt Danubius-részvényesek! Örömömre szolgál, hogy Önök elé terjeszthetem a Danubius Hotels Rt évi jelentését. Hetedik éve vagyok társaságuk elnöke, és túlzás nélkül állítható, hogy a 2002-es esztendô jelentette a legnagyobb kihívást, amellyel magam és a vállalat vezetése szembesült. Úgy tûnik, 2003 még ennél is nehezebb év lesz. Ennek a jelentésnek a készítésekor remélhetôleg befejezéséhez közeledik Irakban a háború, ám senki nem tudja ma még megítélni magának a konfliktusnak, valamint a háború befejezését követôen várható politikai bizonytalanságnak és feszültségnek a turizmusra gyakorolt hatását. A múlt évi jelentésben kiemeltem néhány olyan rajtunk kívül álló kockázati tényezôt, mely befolyásolhatja a 2002-es évet. Sajnos ezek a valóságban bekövetkeztek. A felértékelôdô nemzeti valuták, a német gazdaság nagyon kritikus helyzete, a szeptember 11-i események után elmaradt fellendülés, valamint az iraki krízist megelôzô várakozás párosulva a szállodai kapacitások folyamatos és nagymértékû különösen Budapestet érintô bôvülésével, rendkívül kiélezett versenyhelyzetet teremtettek. Míg a hotelkapacitások növekedtek, a külföldi turisták száma csökkent. Az egész iparág mind a kihasználtság, mind pedig a bevételek tekintetében elmaradt a várakozásoktól. Úgy gondolom, ilyen nehéz piaci körülmények között, a évi eredményünk figyelemre méltó. Az adó és kisebbségi részesedés levonása után elért nettó nyereségünk (2,9 milliárd Ft) kismértékben marad el a évi eredménytôl. USA dollárban kifejezve tulajdonképpen ez a nyereség meghaladja a évit. Az eredmény világosan bizonyítja nemzetközi terjeszkedésünk fontosságát, mely segített kompenzálni a rendkívül nehéz magyar piac hatását. Ha visszatekintünk az Önök vállalatának stratégiai fejlôdésére, úgy gondolom, sok mindenre büszkék lehetünk ben ünnepelte a vállalat megalapításának 30. évfordulóját, amikorra már 10 éve volt a Budapesti Értéktôzsde tagja ben az Önök vállalatának forgalma kevesebb volt 5 milliárd forintnál ben a forgalom majdnem elérte a 36 milliárd forintot, ami 11,6%-os növekedés 2001-gyel szemben. A társaság egy viszonylag kis magyar hotelcsoportból Közép-Európa négy országában mûködô nemzetközi szállodalánccá bôvült. Mi vagyunk a vezetô, gyógyszállókat mûködtetô vállalat a térségben és Magyarország legnagyobb hotellánca. Szállodáink vannak a térség számos, gyönyörû környezetben lévô gyógyüdülô helyén, mindegyik a maga jellegzetességével, történelmével és gyógyászati hírnevével. Budapesten számos házunk például a Hilton, a Gellért és a Margitszigeti szállók a város egyedülálló jellegzetességei ben befejeztük a Slovenske Liečebné Kúpele Piestany 67%-os részvényhányadának megvásárlását, és két további lépésben az év végére részesedésünket 88%-ra növeltük. Most keményen dolgozunk azon, hogy továbbfejlesszük e híres gyógyüdülôhelyet, mely már 2002-ben hozzájárult eredményünkhöz. Ugyancsak több mint 56%-ra növeltük érdekeltségünket a Salina Invest Rt.-ben. Ez biztosította ellenôrzésünket a romániai Sovata gyógykomplexum felett. A Sovata szálló és a hozzá csatlakozó gyógyászati központ felújítása elsô félévére befejezôdik, s ezzel magyar és európai vendégeink egyaránt hozzájuthatnak az itt újdonságot jelentô Danubius szolgáltatásokhoz. 2

3 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ Marienbadban ismét sikeres évet zártunk, és folytattuk felújítási programunkat, mely, figyelembe véve a városban erôsödô versenyt, rendkívül fontos vezetô pozícióink megerôsítése szempontjából. Ez a program 2003-ban is folytatódik. Magyarországon 2001-ben befejeztük a Margitszigeti Thermal Szálló rekonstrukcióját. Ezt követôen a nehéz gazdasági körülményekre tekintettel szerényebb beruházási politikát folytattunk. A szállók széles körében szükségessé vált javításokra összpontosítottunk, ezzel közvetlenül szolgálva vendégeink kényelmét. Ezen kívül a jól ismert csôtörés miatt kéthetes bezárásra kényszerült Gellért szálló számos megrongálódott szobájának a felújítása, több közös helyiségnek a helyreállítása vált szükségessé. Közép és hosszú távra elôre tekintve, úgy gondolom, az EU évi kibôvülése, amikor Magyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia, mint új tagok csatlakoznak, óriási lehetôségeket és kihívásokat is fog jelenteni. Természetesen a csatlakozás kivételes alkalmat jelent a térség fejlôdésére, majd az EU-n belüli szabadabb kereskedelem lehetôségeinek kiaknázására. Másik oldalról ugyanakkor máris érezzük a költségek emelkedését eredményezô nyomást. Ez folytatódni fog, amint a térség lakossága élni fog az EU nyújtotta munkavállalási lehetôségek és a remélhetô gyorsabb gazdasági növekedés elônyeivel. Én továbbra is optimista maradok a jövônket illetôen, de nincs kétség afelôl, hogy a verseny még élesebbé válik. A 2003-as évet különleges probléma is sújtja. Üzleti céljainkat komolyan befolyásolhatja a háború kimenetele, és a turizmus szembe kell nézzen egy újabb problémával is, a SARS járvány következményeivel. Úgy gondolom, hiba lenne határozott jóslatokba bocsátkozni, amíg nem látjuk, miként rendezôdik a nemzetközi helyzet. Amennyiben a háborús konfliktus ténylegesen befejezôdik, nem lesznek újabb terrorcselekmények és nem fenyegetnek járványok, úgy a második félévben valós kilátásai vannak a fellendülésnek. Végezetül, szeretnék köszönetet mondani részvényeseinknek az elmúlt évben Sir Bernard Schreier nyújtott kitartó támogatásért. Alapos megfontolás után arra az elhatározásra jutottunk, hogy idén osztalékfizetés nem lenne helyénvaló. Tudjuk, az elmúlt évek osztalékpolitikája népszerû volt részvényeseink körében, de az Igazgatóság azért is felelôs, hogy biztosítsa a társaság hosszú távú fejlôdését. Úgy gondoljuk, a jelenlegi rendkívül bizonytalan körülmények között helyes és ésszerû pénzkészleteinket rezerválni arra az esetre, ha a háború utáni fellendülés késne. Így a vállalat számára fontos és szükséges beruházások elvégzéséhez a megfelelô rugalmassággal rendelkezünk. Az osztalékfizetés minden lehetséges alkalommal általános politikánk marad, és a jövô évben javuló körülményeket feltételezve, szándékunkban áll újraértékelni a helyzetet. Szeretném szintén megköszönni ügyfeleink és beszállítóink, valamint alkalmazottaink hasznos közremûködését, amelyet a nehéz évek során tanúsítottak. Mély megrendülésünket fejezem ki Cséti Gábor halála miatt, aki a felügyelôbizottság elnökeként oly sok éven át hûséges volt a társasághoz, és ugyanakkor köszöntöm utódját, a felügyelôbizottság új elnökét, Antalpéter Tibor urat. Tisztelt Részvénytulajdonosok, biztosítani kívánom Önöket arról, hogy az Igazgatóság, a vállalat vezetôsége és az egész Danubius csapat az elôttünk álló nagyon nagy kihívások ellenére elkötelezett a vállalat teljesítményének és sikerének javítása érdekében. 3

4 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET T isztelt Részvénytulajdonosok! Örömmel nyújtom át Önöknek a Danubius Hotels Rt es éves jelentését. Sajnálatos módon kénytelenek vagyunk jelentésünkben az idegenforgalomra, s ezáltal társaságunkra is ható számos negatív tényezô bemutatását elôtérbe helyezni, mivel ezek nagymértékben befolyásolták évi teljesítményünket. Engedjék meg ugyanakkor, hogy legelôször felhívjam figyelmüket arra, hogy még ebben a nehéz idôszakban is a részvényesi vagyon növelését, illetve a társaság jövôbeni fejlôdését tartottuk szem elôtt. Ennek érdekében 2002 folyamán meghatározó részesedést szereztünk a méltán híres szlovákiai gyógyüdülôhely, Pöstyén legnagyobb szállodavállalatában. Megkezdtük a szükséges felújítási program kidolgozását, és törekszünk arra, hogy ezt a leányvállalatunkat is elsôsorban értékesítési területen integráljuk a csoporthoz. Bízunk abban, hogy a helyi és magyarországi vezetôk együttmûködése által élni tudunk a társaságban rejlô növekedési lehetôséggel. A romániai Szovátafürdôn is jelentôsen növeltük befektetésünket. Jelenleg a Hotel Sovata és a hozzá kapcsolódó gyógyászati központ felújításán dolgozunk, és meggyôzôdésünk, hogy ezzel egy olyan színvonalú szolgáltatáscsomagot tudunk nyújtani vendégeinknek, mely nemcsak Magyarországról, de Európa távolabbi részébôl is vonzza majd a vendégeket erre a csodálatos helyre. Cseh leányvállalatunk egyre jobb teljesítményében már megmutatkoznak a közös értékesítési hálózat pozitív hatásai, hiszen marienbadi szállodáinkban az átlagár emelkedése mellett a korábban is magas foglaltsági szint tovább növekedett. Ugyanakkor sajnos Csehországban is meghatározók azok az idegenforgalom szempontjából negatív tényezôk, melyeket az elnöki köszöntôben részletezett Sir Bernard, s különösen hátrányosan érintette a csehországi fôszezont az Európa-szerte nagy károkat okozó árvíz. Hazai szállodáinkban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a külföldiek számának csökkenését belföldi vendégekkel ellensúlyozzuk. Néhány éve kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy minél több olyan ajánlatot állítsunk össze, amely felkelti honfitársaink érdeklôdését. Látva, hogy Magyarországon is egyre szélesebb körben terjed el az egészséges életmód, és nô a wellness- és fitness-szolgáltatások iránti igény, mi is újabb és újabb lehetôségeket kínálunk. A tavalyi évben útjára indítottuk a hazánkban még kevéssé ismert Kneipp-kúrát, mely különösen az idegi és érrendszeri panaszok enyhítésére és megelôzésére alkalmas. Véleményem szerint sikeresek voltak magyarországi marketingakcióink, ezt bizonyítja a belföldi vendégek számának 9%-os emelkedése is. A 2002-es év fôbb eseményei után tekintsünk a jelenbe, illetve jövôbe. A szeptember 11-i terrortámadást követô mélyponton úgy gondoltuk, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Most azonban, egy hónappal az iraki háború kitörését követôen, minden eddiginél nagyobb bizonytalanság uralkodik. Csak reménykedni tudunk abban, hogy az iraki konfliktus és a számos országban tapasztalható gazdasági recesszió miatt nem csökken tovább az utazási hajlandóság, és legalább az Európán belüli turiz- 4

5 VEZÉRIGAZGATÓI ÜDVÖZLET mus megmarad a jelenlegi szinten. Hiszem továbbá, hogy az iraki háború befejezését követôen megindul az idegenforgalomban a növekedés, és biztosítom Önöket arról, hogy vállalatunk vezetôsége és csapata mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a Danubius teljesítménye átlagon felül javuljon. Ezt segítheti az Európai Unióhoz való csatlakozás is, ami ugyan a jelenleginél is erôsebb versenyhelyzetet teremt társaságunk számára, de számos elônyt, lehetôséget is kínál mind az ország, mind pedig szállodáink számára. A társaság igazgatósága a legvégsô határidôig várt az osztalékfizetésre vonatkozó döntéssel, mivel abban reménykedtünk, hogy a nemzetközi helyzet idôközbeni változása segítségünkre lesz e felelôsségteljes határozat meghozatalában. Sajnos ez nem így történt. Ezért úgy láttuk ésszerûbbnek, hogy pénzeszközeinket most tartalékoljuk, s a 2002-es év után nem fizetünk osztalékot. A Danubius Hotels Rt ben ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját, s büszke vagyok rá, hogy az elsô három év kivételével mindvégig hozzájárulhattam a társaság sikereihez. Köszönetemet fejezem ki valamennyi munkatársunknak, ügyfelünknek és partnerünknek a cégünk munkájában való hasznos közremûködésért. Önöknek pedig, tisztelt részvényeseink, szintén köszönetet mondok azért, hogy támogatták társaságunkat, és lehetôvé tették, hogy a Danubius 2002-ben megélje tôzsdei szereplésének 10. évét. Sándor Betegh 5

6 Bevétel (ezer Ft) szoba szoba Szobák Bevétel Magunkról Ebitda (ezer Ft) Ebitda N égy országban, 72 szállodában várjuk a vendégeket. A szállodai szobák száma az elmúlt tíz év alatt közel hatszorosára emelkedett. A turistáknak, üzletembereknek 4200 magyar városi szállodai szoba áll rendelkezésére, s 4685 szobával dolgozunk vendégeink egészségéért, aktív pihenéséért Közép-Európában. 1. A Danubius Csoport bevételei és jövedelmezôsége töretlenül fejlôdött az utóbbi tíz évben, hûen tükrözve a növekedést és a hatékonyság javulását. (*A szlovák és román leányvállalatok idôarányos teljesítményeit tartalmazó adatok 2002-ben) 2. D olgozóink számára komoly kihívást jelent a növekvô hálózatban a hatékonyság követelményeinek való megfelelés és a vendégek igényeinek mind teljesebb kiszolgálása. Ma már évente minden egyes dolgozónk 122 vendéget szolgál ki, öregbítve a Danubius szállodák méltán elismert hírnevét. 3. A Danubius fô célja magas nemzetközi színvonalon megôrizni a tradicionális gyógyturizmust, a mai kor igényeihez igazodva fejleszteni a prevenciót, az egészség megôrzését. Ezt otthonos szállodai elhelyezéssel, kiváló, korszerû nemzeti és nemzetközi konyhán alapuló éttermi szolgáltatásokkal teszi még vonzóbbá. 4. Vendégek száma Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma Alkalmazottak száma 4.

7 Danubius városi szállodák Magyarországon M agas színvonalú szolgáltatásokat kínáló, 3, 4 és 5 csillagos városi szállodáink megtalálhatók Budapesten és több kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális szempontból jelentôs vidéki városban is. Üzleti, konferencia- és egyéb rendezvény-, valamint turista vendégeinket a szolgáltatások széles skálájával várják a szállodák, hiszen az étterem és az üzletemberek teljes körû kiszolgálását biztosító business centre, valamint különleges programlehetôségek és felszerelések mellett számos házban fitness-központ is rendelkezésre áll. Városi szállodáink közül mindenki talál igényeinek megfelelôt: vendégeink a fôváros, illetve kisebb vidéki városok szívében vagy tömegközlekedéssel könnyen elérhetô, csendes zöldövezetben is lakhatnak. Szállodák Budapesten Hilton Budapest (5* de luxe) Danubius Hotel Gellért (4*) Radisson SAS Béke Hotel (4* superior) Best Western Grand Hotel Hungaria (4*) Congress Park Hotel Flamenco (4*) Hotel Astoria (4*) Hotel Budapest (4*) Hotel Erzsébet (3* plus) Hotel Stadion (3*) Szállodák vidéken Hotel Rába, Gyôr (3*) Hotel Palatinus, Pécs (3*) Hotel Pátria, Pécs (3*)

8 Danubius gyógyszállodák Magyarországon A Danubius Hotels Csoport gyógy-, szépség- és wellnessajánlatai méltán tettek szert nemzetközi hírnévre. A magas kategóriájú gyógyszállodák Budapesten, valamint Hévízen, Sárváron és Bükfürdôn, vagyis Magyarország legismertebb gyógyfürdôhelyein kínálnak széles körû gyógy- és szépségkezeléseket. Filozófiánk egyszerû: mens sana in corpore sano. A gyógy- és szépségkezeléseket a szálloda épületében vehetik igénybe vendégeink, a wellness- és sportprogramok egy részét szintén házon belül, másik részét pedig a szállodák közvetlen közelében kínáljuk. Egyes gyógyszállodáink, különösen a budapesti és bükfürdôi házak kiválóan alkalmasak konferenciák lebonyolítására is. Szállodák Budapesten Danubius Thermal Hotel Margitsziget (4* superior) Danubius Grand Hotel Margitsziget (4* superior) Danubius Thermal and Conference Hotel Helia (4*) Szállodák vidéken Danubius Thermal Hotel Hévíz, Hévíz (4* superior) Danubius Thermal Hotel Aqua, Hévíz (4*) Danubius Thermal Hotel Sárvár, Sárvár (4*) Danubius Thermal & Sport Hotel Bük, Bükfürdô (4*)

9 Danubius üdülôszállodák Magyarországon A Danubius Hotels Csoport négy szállodája tartozik ebbe a csoportba, közülük három legnagyobb tavunk, a Balaton partján, egy pedig Sopronban található. A háromcsillagos Balaton parti szállodák mindegyike igényes, gyermekbarát szolgáltatásokat kínál, s rendelkezik saját stranddal is. Számos lehetôség nyílik ezen szállodáinkban az aktív pihenésre, felnôttek és gyerekek számára is vannak megfelelô játék- és sportprogramok, és biztosítunk gyerekfelügyeletet is. Különbözô méretû konferenciák és rendezvények lebonyolítására is alkalmasak üdülôszállodáink. Kínálatunkat szélesítik a magas színvonalú szépség- és wellnessszolgáltatások is. Bio-Sport Hotel Lövér, Sopron (4*) Hotel Helikon, Keszthely (3*) Hotel Annabella, Balatonfüred (3*) Hotel Marina, Balatonfüred (3*)

10 Danubius szállodák a Cseh Köztársaságban, Marienbadban A festôi szépségû Marienbad mindössze 40 km-re fekszik a német határtól és kétórás autóútra Prágától. Nyugat-Csehország csodálatos gyógy-, sportés kulturális központja elválaszthatatlanul kapcsolódik VII. Edward, Goethe, Mark Twain, Chopin és Sigmund Freud nevéhez, akik szívesen látogatták a hajdani császárikirályi üdülôhelyet, és élvezték gyógyvizeinek jótékony hatását. A szállodák egy része saját gyógyászattal rendelkezik. Az elsôsorban anyagcsere-, vese- és húgyvezeték, valamint idegrendszeri problémák kezelésére alkalmas marienbadi gyógyvíz felhasználására épült Nové Lázné kezelôcentrum a gyógyszolgáltatások széles skáláját kínálja. A szállodákban, illetve közelükben található számtalan sport- és fitness-lehetôség, valamint a környék történelmi látnivalói teszik teljessé a vendégek marienbadi tartózkodását. Hotel Villa Butterfly (4*) Spa Hotel Hvezda-Skalnik (4*) Spa Hotel Nové Lázné (4*) Spa Hotel Centrálni Lázné (3*) Spa Hotel Vltava-Berounka (3*) Spa Hotel Svoboda (3*) Spa Hotel Pacific (3*) Spa Hotel Labe (3*)

11 Danubius szállodák Szlovákiában, Pöstyénben Romániában, Szováta-fürdôn A gyógyforrásairól és iszappakolásáról híres szlovák város, Pöstyén szállodáinak többsége és a gyógyászati központ egy szigeten található, melyet a Vág folyó egy mesterséges csatornája vesz körül. A zöldövezetnek kialakított sziget sétányai, szállodái, éttermei, szabadtéri és fedett medencéi a vendégek rendelkezésére állnak. A termálvíz és a mesterséges csatornából nyert különleges iszap segítségével fôleg gyulladásos reumatikus betegségek, mozgásszervi elváltozások és bôrbetegségek kezelését végzik. Spa Hotel Balnea Esplanade (4*) Spa Hotel Balnea Palace (3*) Spa Hotel Balnea Grand (3*) Spa Hotel Balnea Splendid (4*) Spa Hotel Thermia Palace (3*) Pro Patria (2*) Hotel Jalta (2*) Hotel Park (2*) A Romániában található híres fürdô- és üdülôhely, Szovátafürdô szállodái a sótartalmáról nevezetes Medve-tó szomszédságában találhatók. Az Európa Holt-tengereként emlegetett sós tó eredményesen használható reumatikus és nôgyógyászati panaszok enyhítésére. Danubius Hotel Sovata (3*) Hotel Bradet (2*) Hotel Faget (2*) Hotel Alunis (2*)

12 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi szolgáltatásainkat javító regionális fejlesztéseket. Meggyôzôdésünk, hogy ez a megfelelô stratégia jövôbeni sikereinkhez. Az év utolsó negyedévére rányomta bélyegét a folyamatosan gyengülô német gazdaság, az erôsödô nemzeti valuták bevételeinkre gyakorolt hatása, további új szállodák nyitása Budapesten és másutt, valamint az az általános bizonytalanság, melyet az iraki háború fenyegetô valószínûsége keltett. Mindazonáltal magyarországi és csehországi gazdálkodásunk megfelelt a javított és augusztus 14-én publikált elôrejelzéseknek, szlovák leányvállalatunk azonban decemberben elmaradt a tervtôl, fôleg a közel-keleti és a német piac gyengeségei miatt. A fenti körülmények ellenére csupán kissé maradtunk el éves szinten a 2001-es évi nettó profittól, azonban rá kell mutatnunk, hogy ezek a számok USD-ben kifejezve a nettó nyereség javulását mutatnák, a forint fent említett valutákhoz mért idei jelentôs erôsödésének következtében. Ma már sajnos tényként szögezhetjük le, hogy az Irak elleni háború és annak következményei az idegenforgalom alakulását kedvezôtlenül befolyásolják. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy számos ország gazdasági nehézségekkel küzd. Ilyen bizonytalan idôkben egyes vendégek lemondják foglalásukat, számos vállalat késôbbre halasztja a konferenciaszervezést, és bizonyos piacokon, mint pl. a Közel-Kelet, Németország és az Egyesült Államok a gondok erôsebben jelentkeznek, mint másutt. Mindezek továbbra is negatív hatással lesznek a szállodai bevételekre. A háború kitörése még súlyosabb következményekkel jár, és az eredményekre gyakorolt potenciális hatás természetesen jelenleg felbecsülhetetlen. A vállalat vezetôsége továbbra is minden lehetô lépést megtesz annak érdekében, hogy elhárítsa a fenti kockázatokat. Évforduló 2002 a jubileumok éve volt társaságunk életében. Áprilisban ünnepeltük megalakulásunk 30. évfordulóját, s decemberben tízéves jelenlétünket a Budapesti Értéktôzsdén. 30 évvel ezelôtt 400 szobát magában foglaló két szállodával, s 130 millió Ft. árbevétellel indultunk. Ma közel tízezer szállodai szobás nemzetközi lánc tulajdonosai vagyunk éves 37 milliárd Ft-os (145 millió EUR-os) árbevétellel. Ez alatt az idô alatt megteremtettük a magyar gyógyidegenforgalom hazai bázisát, s bevezettük szolgáltatásait a nemzetközi piacon. Fejlesztéseink során is koncentráltunk arra, hogy a környezô/közeli országok privatizációs ajánlatai közül azokat válasszuk, amelyek a társaság gyógyszolgáltatási profilját erôsítik. Örülünk, hogy ma már olyan nagyhírû gyógyhelyeken vásárolt szállodavállalatok eredményei is a Danubius Hotels Rt. profitját erôsítik, mint Marienbad, Pöstyén és Szováta. 12

13 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Jelentôs részvényesi vagyongyarapodás Szlovákia Társaságunk ez évben is folytatta sikeres szereplését a szomszédos országok kínálta privatizációs pályázatokon, amelynek eredményeképpen májusban a 95,36%-os tulajdonunkban lévô cseh Lečebné Lázné Mariánské Lázné a.s. leányvállalatunkon keresztül pályázva birtokunkba került a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. pöstyéni gyógyfürdôkomplexum részvényeinek 67%-a. Két további lépésben részesedésünk 87,66%-ra emelkedett az év végéig. A világhírû gyógyhely megvásárlásával három gyógyászati központ és több mint 1500 szállodai szobával rendelkezô társaság került a tulajdonunkba. A társaság adatainak 67%-át május 31-tôl, 69,84%-át szeptember 1-jétôl, 87,66%-át pedig 2002 november 1-jétôl konszolidáljuk. Romániában a privatizációs szerzôdésben vállalt elsô évre esô tôkeemelés végrehajtásával, valamint korábbi kisebbségi tulajdonosok részesedésének kivásárlásával a Salina Invest Rt.-ben a részvények 56,52%-át szereztük meg. A Salina 93,98%-os tulajdonosa a Balneoclimaterica Rt.-nek, amelynek szállodáit a Danubius üzemelteti, illetve fogja üzemeltetni a rekonstrukciók után. A társaság adatait szeptember 30-i dátummal vonjuk be a konszolidációba. Meg kell azonban jegyezni, hogy a legjelentôsebb szállodát, a Hotel Sovatát 2002 novemberében rekonstrukciós munkálatok miatt bezártuk. Kedvezôtlen hatások és kilátások a magyar és a nemzetközi idegenforgalomban Hosszú idô után 2002-ben a magyar gazdaságban a turizmus elvesztette sikerágazati szerepét. Az elmúlt két évben a jelentôsen megnövekedett szállodakapacitás csökkenô vendégszámmal párosult, amelyen belül is kedvezôtlen átrendezôdések történtek a kevésbé költôképes vendégréteg irányába. A külföldi vendégéjszakák száma 6,7%-kal csökkent 2002-ben. A helyzet komolyságát jellemzi, hogy az idegenforgalmat segítô kormányzati intézkedési tervek készülnek a szakma összefogásával ennek a tendenciának a megfordítására. A Magyar Turizmus Rt évi marketing terve már pozitív változásokat vetít elôre. A múlt évben rányomta bélyegét a nemzeti idegenforgalom alakulására a tengerentúli forgalomban a szeptember 11-i eseményeket követô depresszió, valamint a háborús elôkészületek, a német gazdaság gyengélkedése következtében a német vendégek csökkenô száma, a megnövekedett kapacitásra jutó kevesebb vendég megnyerése érdekében kialakult árharc, csökkenô átlagár. Legvégül említést érdemel a turistaszezont megrengetô közép-európai árvíz, valamint a már említett bizonytalan nemzetközi helyzet. 13

14 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Erôsödô nemzeti valuták negatív hatása A forint- és csehkorona-felértékelés (5,3, illetve 9,5% az euróval szemben) árbevételt érintô negatív hatása a magyar társaságoknál 1,28 milliárd Ft, a cseh társaságoknál 522 millió Ft, amelyet a követeléseken, kötelezettségeken összesen elszámolt 797 millió Ft-os árfolyamnyereség csak részben tudott kompenzálni. Kétheti bevételkiesés A Hotel Gellért szálloda mellett szeptember 10-én történt csôtörés következményeként a szállodát két hétig zárva kellett tartani az okozott károk részleges helyrehozataláig, valamint az elektromos áram hiánya miatt. Az elázott, súlyosan megrongálódott szobák rendbehozatala, az ezzel kapcsolatos kárfelmérés, valamint a kiesett forgalom kompenzálásáról a tárgyalásokat a Vízmûvek felelôsségbiztosítása, valamint a cégcsoport minden szállodájára megkötött üzemszüneti biztosítás alapján megkezdtük. A szálloda 2002 éves eredményébôl természetesen hiányzik ez a kétheti forgalom. A mérlegben szereplô 110 millió Ft összegû kár fedezeteként 50 millió Ft elôleget utalt át a biztosító. Konszolidált mérleg (IAS) Eszközök Konszolidált tételek változása Társaságunk az elmúlt egy év során 14,8 mrd Ft-tal növelte a mérleg fôösszeget, amelynek részletezése az alábbi táblázatokból követhetô. millió Ft Ebbôl SLKP hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl SLKP hatása Konszolidált tételek változása Források Forgóeszközök Befektetett eszközök Kötelezettségek Kisebbségi részesedés Saját tôke Eszközök összesen Források összesen A 2002-ben bekövetkezett 14,8 milliárd Ft-nyi eszközállomány-növekedés döntô többsége az akvizíciókból származik. A kötelezettségek alakulása is a vagyongyarapodással van összefüggésben. A konszolidált szintû hitelállomány változása a visszafizetett (8,3 millió EUR) és felvett (36 millió EUR) hitelek egyenlege december 31-én hitelállományunk csoportszinten 81,3 millió EUR (ebbôl Pöstyén 5,7 millió EUR) és 6,6 millió USD. 14

15 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A céltartalék értéke csökkent a év végén a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó bér és egyéb költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt (311 millió Ft), és nôtt a ben a pöstyéni társaság jövôbeni kötelezettségeire (621 millió Ft), valamint a magyar társaságoknál egy önkormányzati bérlemény vitatott bérleti díjára képzett céltartalékkal. A negatív goodwill 1,3 milliárd Ft-os emelkedése a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. vásárlásakor keletkezett 1409 millió Ft értékkel növekedett, s csökkent az éves amortizációval. A külsô tagok részesedése jelentôsen emelkedett az SLKP megvásárlásával (+1,3 milliárd Ft), valamint a Salina Invest Rt.-ben végrehajtott tôkeemelés következtében (+706 millió Ft). A saját tôke értéke nôtt az éves eredménnyel (+2905 millió Ft), amelyet 364 millió Ft-tal csökkentett a külföldi leányvállalatok tôkéjének forintra történô átszámításakor keletkezett árfolyamveszteség. Konszolidált eredmény (IAS) 2002-ben társaságunk IAS szerint számított 2,9 milliárd Ft adózott eredményt ért el, amely 357 millió Ft-tal marad el az elôzô év hasonló idôszakának teljesítményétôl. A változásokat és azoknak okait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Változás: konszolidált szinten Sovata hatása Ebbôl: SLKP hatása (Pöstyén) Bevétel Ebbôl: Szobaárbevétel Vendéglátás Gyógyászat Kamat 8 4 Egyéb bevétel Költségek Ebbôl: Szobaárbevétel költsége Vendéglátás költsége Gyógyászat költsége Adminisztratív és általános költségek Fizetett kamatok Árfolyamveszteség (-nyereség) Értékcsökkenés Egyéb költségek Átalakítás költségei 361 Társasági adó Eredmény (kisebbségi rész levonása elôtt) millió Ft 15

16 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Az eredményváltozás fôbb összetevôi: Az új szlovák társaság közel 3,9 mrd Ft-os bevétele, valamint a Hotel Eger-Park eladásából származó egyéb bevételnövekmény játszott szerepet abban, hogy konszolidált szinten 11,6%-kal, vagyis 3,7 milliárd Ft-tal nôttek bevételeink a bázishoz mérten. (Ez az emelkedés a Hotel Eger-Park eladási ára nélkül 9,3%, 3 milliárd Ft.) A magyarországi szállodák bevételkiesése elsôsorban az átlagár csökkenésbôl ered ( Ft-ról Ft-ra) és csak másodsorban az elmaradt foglaltságból (59,6% a tavalyi 63%-kal szemben). A cseh szállodák teljesítésében fôként az átlagár növekedése játszott szerepet ( Ftról Ft-ra), s a 0,6%pontos foglaltságnövekedés (a tavalyi 78,3%-hoz képest) csak kisebb mértékben módosította az árbevételt. Cseh koronában mintegy 2,1%-kal emelkedett az összbevétel. A cseh idegenforgalmat is hasonlóan a magyarországi trendekhez sújtják a német gazdaság nehézségei, valamint a cseh korona ez évtôl megindult felértékelôdése az euróhoz, dollárhoz képest (9,5, illetve 13,9%). Fokozták az értékesítési nehézségeket a év fôszezonját derékba törô közép-európai árvizek. A magyar és cseh társaságok üzemeléssel összefüggô költségei 723 millió Fttal emelkedtek, így ezek a társaságok nem tudták kompenzálni a bevételkiesést. Ennek következtében az üzemelésbôl származó eredmények alatta maradtak változatlan hálózaton is az elmúlt év azonos idôszakában realizált eredménynek. Az új szlovák társaság konszolidálása üzemelési költségeinket 2604 millió Ft-tal, összes költségünket pedig 3880 millió Ft-tal növelte. Társaságunk az elmúlt egy év során 846 millió Ft kamatot számolt el. A évi 858 millió Ft adófizetési kötelezettséggel szemben ez évben 561 millió Ft az elôírt adó, amely közel 300 millió Ft-os csökkenést jelent. Társaságunk élt az új számviteli törvény adta fejlesztésitartalék-képzési lehetôséggel, amelynek adómegtakarítása 100 millió Ft, a már említett 300 millió Ft-on belül. Visszafogott rekonstrukció Társaságunk ebben az évben lényegében az üzemeltetés zavartalan biztosításához szükséges állagmegóvó felújításokat és beruházásokat végezte, kiegészítve a szükséges biztonságtechnikai fejlesztésekkel. Magyarországi szállodáinkban 1,6 mrd Ft-ot költöttünk az alább felsorolt kiemelt feladatokra, szemben a tavalyi 7 mrd Ft értékû átfogó szállodafelújítási és rekonstrukciós munkálatokkal. A Pátria Szálloda nagykonyhájának befejezô üteme elkészült. Az Erzsébet Szálloda három szobaszintjének 43 vendégszobát érintô rekonstrukciója folytatódott a kapcsolódó vendégfolyosói felújításokkal, a tûzjelzô rendszer bôvítésével. A Grand Hotel Hungária szállodai halljának részleges felújítása és belsôépítészeti korszerûsítése befejezôdött, így a korábban elkészített group check-in helyiséggel összekapcsolva költségtakarékos megoldásokkal kialakult egy, a mai igényeket kielégítô, a korábbinál lényegesen nagyvonalúbb közösségi vendégtér. 16

17 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A Gellért Szálloda parkolási problémáinak enyhítésére párhuzamosan a szálloda elôtti terület rekonstrukciós munkáival kialakításra került egy 40 db gépkocsi befogadására alkalmas bérelt parkoló. A Stadion Szállodában a fûtési szezonra elkészült az önálló gázkazánház, megteremtve az épület korábbinál lényegesen gazdaságosabb hôellátásának feltételeit korszerû mûszaki színvonalon. A Stadion Szállodában a fôváros ez évi legnagyobb beruházásaként felépülô Budapest Aréna tôszomszédságában befejezôdött a még felújítatlan 135 szoba rekonstrukciója az alsó három vendégszinten, a kapcsolódó vendégfolyosókkal együttesen. További felújítások: Befejezôdött az Astoria Szálloda teljes történelmi épületszárnyának tetôhéjazat felújítása, valamint az épület 7 felvonójának fôjavítása is. A Rába Szállodában megnyitottuk az immár országos sörözôláncot képezô Belga Sörözô új egységét. A Hilton Szállodában sor került a mosodai fô gépegység és kapcsolódó berendezéseinek cseréjére. Ugyancsak ebben a szállodában a szabványos érintésvédelmi rendszer kialakításának érdekében folyik az EPH rendszer kialakítása. A Béke Szállodában befejezôdtek a biztonságot szolgáló vészvilágítási rendszer felújítási munkái, és megtörténtek a beütemezett légkezelôberendezés-cserék is. A Budapest Szállodában a tûzgátló ajtók cseréje, a hûtôkamrák felújítása, továbbá a konyhai csatornahálózat gerincvezetékének cseréje került sorra. A Gellért Szállodában túlnyomó részben befejezôdtek a szeptemberi vízbetörési esemény kármentési és helyreállítási munkái. A Marina Szállodában CATER- PILLAR aggregátor szükségáramforráskénti telepítésére került sor, és elkészültek a kazánház kiviteli tervei a gázüzemre történô átálláshoz. A Thermal Hotel Bük fedett teniszpályáján új gázüzemû sugárzó fûtésrendszert alakítottunk ki, és a szállodában új konferenciatermet képeztünk ki korábbi irodák helyén. A romániai Szovátán befejezôdött a Sovata Szálloda és a gyógyászati kezelôközpont felújításának kiviteli tervezése, s megkezdôdtek a szálloda rekonstrukciós munkálatai. A csehországi Mariánské Lázné-ban a Berounka Szállodában befejezôdött 8 nagyméretû szobaegység felújítása, a hozzá tartozó közösségi helyiség kialakításával együtt. A Nové Lázné Szállodában befejezôdött a nagykonyha és az étterem áthelyezése és bôvítése, 24 négycsillagos szintû szoba kiépítése és 7 rekonstrukciója, valamint a recepció, a lobby bár és a tetôterasz kialakítása összesen 615 millió Ft értékben. Ennek eredményeképpen összesen kilencven 4 csillagos superior kategóriájú szoba várja a vendégeket. Befejezôdött 11 szoba felújítása a Pacific szállodában. Az Oracle Financials vállalatirányítási rendszer bevezetése folyamatban van. A szlovákiai Pöstyén gyógyhelyen található Pro Patria nagykonyhájának teljes felújítása befejezôdött. 17

18 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE Környezetvédelem 2002-ben közvetlen környezetvédelmi kihatású tevékenységre egy korszerû zsírfogó beépítésével került sor a Budapest Szállodában. Közvetett környezetvédelmi hatású tevékenységeink és fejlesztéseink a következôk voltak: új hulladékszállítási szerzôdés megkötése a FKF Rt.-vel, és egyes szállodákban hulladéktömörítô használatba állítása a kommunális hulladékszállítási költségeink kb. 25%-os csökkenését eredményezte; egységes elvek szerint halad a szelektív hulladékgyûjtés a fôvárosi szállodákban; tovább folytatódott a konyhai hûtôparkok cseréje korszerû (407c típusú), ózonréteget nem veszélyeztetô hajtógázas berendezésekre a Budapest és a Thermal Hévíz Szállodákban; környezetszennyezô akkumulátortelep kiváltása történt meg diesel aggregáttal a Marina Szállodában; energiatakarékos homlokzati nyílászárók beépítése a Stadion és Flamenco Szállodákba. Tôzsdei kereskedés, tulajdonosi szerkezet december 31-én a db törzsrészvénybôl álló jegyzett tôke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, Kenyon Phillips Acquisition LLC 11,63%, Israel Tractors 6,12%, és a CP Holdings Ltd. 6,27%. A részvények további 32,76%-át külföldi pénzügyi befektetôk birtokolják, amelyek közül a Citibank Rt. mint letétkezelô 18,44%-ban képvisel tulajdonosokat és a Bank Austria/HVB 8,33%-ban. A társaság alkalmazottainak részesedése 1,38%, a társaság saját részvényállománya változatlanul 4,52%. Belföldi magánszemélyek, intézmények és nyugdíjpénztárak tulajdonában a részvények 7,94%-a található. A Danubius Hotels Rt. részvényeivel 2002-ben 244 kereskedési napon 4246 üzletkötés keretében db részvénnyel kereskedtek 5659 millió Ft árfolyamértékben, amely 3835 Ft/részvény éves átlagárat eredményezett. A társaság igazgatósága mély megrendüléssel tudatta részvényeseivel, hogy Cséti Gábor, a Danubius Hotels Rt. felügyelô bizottságának elnöke elhunyt. Az október 18-án megtartott felügyelô bizottsági ülésen a tagok Antalpéter Tibor urat választották elnökké. 18

19 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI Betegh Sándor 1990 októberétôl a Danubius vezérigazgatója John Smith A CP Holdings Ltd.-nek, leányvállalatainak, az Investor Holding Rt.-nek társ-vezérigazgatója Robert Levy A CP Holdings Ltd.-nek és leányvállalatainak társ-vezérigazgatója Iris Gibbor A CP Holdings Ltd. igazgatója László József 1998-ig a SAS Skandináv Légitársaság budapesti igazgatója, jelenleg a BGF oktatója Sir Bernard Schreier Az igazgatóság elnöke; a CP Holdings Limited-nek, leányvállalatainak, az Investor Holding Rt.-nek elnök-vezérigazgatója; a Bank Leumi Plc-nek elnökhelyettese Dr. Deák Imre 1990 decemberétôl a Danubius általános vezérigazgató-helyettese Tóbiás János 1991-tôl a Danubius gazdasági vezérigazgató-helyettese 19 Dr. Fluck István A FEMTEC általános alelnöke, a Budapest Gyógyfürdô Rt. igazgató fôorvosa

20 A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H 1139 Budapest Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) internet: Független Könyvvizsgálói Jelentés A Danubius Szálloda és Gyógyüdülô Rt. részvényeseinek Elvégeztük a Danubius Szálloda és Gyógyüdülô Rt. és leányvállalatai ( a Csoport ) december 31-i fordulónappal készített konszolidált mérlegének és az ehhez kapcsolódó, az adott évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, valamint a konszolidált sajáttôke-változások kimutatás és cashflow-kimutatás vizsgálatát. A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése az igazgatók feladata. A mi feladatunk a konszolidált pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A fenti standardok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerû vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az igazgatók lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt véleményünk megadásához. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Csoport december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbízható és valós képet adnak, összhangban a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság által kiadott Nemzetközi Beszámoló-Készítési Standardokkal Budapest, március 13. KPMG Hungária Kft. David Thompson Partner KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., a company incorporated under the Hungarian Companies Act, is a member of KPMG International, a Swiss association. A jelen dokumentum eredeti IAS jelentés magyar nyelvû fordítása. Bármilyen eltérés esetén az angol változat a mérvadó. 20

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi

Részletesebben

Magunkról. Alkalmazottak száma. Vendégek száma. 2002 9965 szoba. 1992 1699 szoba. Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma.

Magunkról. Alkalmazottak száma. Vendégek száma. 2002 9965 szoba. 1992 1699 szoba. Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma. 1. 2. 4 35 3 25 2 15 1 5 Bevétel (ezer Ft) 1992 1992 1699 szoba 22 9965 szoba Szobák 1996 1997 21 Bevétel Magunkról Ebitda (ezer Ft) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 Ebitda N égy országban, 72 szállodában várjuk a

Részletesebben

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2002. évi gazdálkodásáról Mint ahogyan részvényeseink előző gyorsjelentéseinkből is láthatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb időszak volt. Mindezek

Részletesebben

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Jelentős részvényesi vagyongyarapodás Társaságunk ez évben is folytatta sikeres szereplését a szomszédos országok kínálta privatizációs

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról A Danubius Hotels Rt. Igazgatósága az I.n. éves gyorsjelentésében, majd az első öt havi előzetes eredmények ismeretében a Magyar Tőkepiac

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. és leányvállalatai Konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Beszámoló-Készítési Standardoknak megfelelően

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. és leányvállalatai Konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Beszámoló-Készítési Standardoknak megfelelően ÉVES JELENTÉS Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. és leányvállalatai Konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Beszámoló-Készítési Standardoknak megfelelően 2002. december 31. a vonatkozó független

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2)

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok IFRS szerint készült konszolidált, auditált mérleg 2004. év Eszközök 2003 2004 Bázis

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2003. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2003. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2003. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE Tartalomjegyzék KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A NEMZETKÖZI BESZÁMOLÓ- KÉSZÍTÉSI STANDARDOKNAK MEGFELELŐEN...3 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS...5

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

2006. I. negyedévében nem változott a Danubius Csoport szervezete.

2006. I. negyedévében nem változott a Danubius Csoport szervezete. GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2006. I. negyedévi gazdálkodásáról Bevezetés Csoportszinten 2006. január-március időszakban sikerült növelnünk szállodai átlagárunkat, és bár a foglaltság kismértékben

Részletesebben

SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN BUDAPESTEN S zállodák belföldön Kategória Szobák száma Profil Budapest Hilton 5* de luxe 322 városi szálló Danubius Thermal Hotel

Részletesebben

A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE

A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A Danubius Hotels Rt. felügyelôbizottságának jelentése a Társaság 22. évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban A felügyelôbizottság a 22. év során az

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése Társaságunk 2001. éves eredménye hosszú távú üzletpolitikánknak megfelelően alakult annak ellenére, hogy több a társaság által nem befolyásolható külső tényező,

Részletesebben

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I negyedéves, nem auditált eredményeit.

Részletesebben

Millió Ft-ban. A Társaság bemutatása

Millió Ft-ban. A Társaság bemutatása MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 1 A Társaság bemutatása A Danubius Szálloda és Gyógyüdülô Rt. (a továbbiakban: Danubius vagy a Társaság ) a Magyar Köztársaság törvényei szerint bejegyzett

Részletesebben

Befektetői kapcsolattartó :

Befektetői kapcsolattartó : Társaság címe 1051 Budapest, Szent István tér Telefax 889 4005 Ágazati 5511-114 E-mail cím investor.relations@danubiusgroup.c időszak I. félév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit A Danubius Csoport konszolidált szinten 47,3 milliárd Ft-os bevételt termelt 2006-ban,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. negyedéves gazdálkodásáról. Bevezetés

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. negyedéves gazdálkodásáról. Bevezetés GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. negyedéves gazdálkodásáról Bevezetés A Danubius Csoport számára továbbra is komoly kihívást jelent, hogy bár volumen tekintetében mutatkozik élénkülés a piacon,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség 2007 4 Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A DANUBIUS HOTELS CSOPORT. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. III. negyedéves

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I. féléves gazdálkodásáról Elhúzódó háború utáni nehéz piaci körülmények A júniusi forint leértékelés meghatározó hatása a társaság eredményére A Danubius Hotels

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok Konszolidált, auditált, IFRS szerint készült mérleg 2005. év Eszközök 2004 2005 Bázis

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP Tartalom Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 6 A Felügyelőbizottság tagjai 7 Idegenforgalom 2013-ban 8 Az Igazgatóság jelentése 11 A Felügyelőbizottség jelentése 31

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE mely magában foglalja a Danubius Hotels Rt. (mint anyavállalat) egyedi mérlegét és eredménykimutatását

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. féléves gazdálkodásáról. Bevezetés

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. féléves gazdálkodásáról. Bevezetés GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Rt. 2005. I. féléves gazdálkodásáról Bevezetés A Danubius Csoport 2005. I. féléves üzemeltetési eredménye javult a bázishoz képest. Sajnos a gyógyszállodák valamennyi régióban

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi kimutatások

Konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2011. I. félévéről készült Féléves jelentéshez Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2004 I. féléves gazdálkodásáról.

Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2004 I. féléves gazdálkodásáról. Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. 2004 I. féléves gazdálkodásáról. Fellendülőben a világturizmus A WTO (World Tourism Organization) június végén publikált tanulmánya szerint hároméves visszaesés után

Részletesebben