Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet"

Átírás

1 I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről... 2 Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Tiszteletbeli polgár cím adományozása Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról Tájékoztató a Makói Strandfürdőben május 30. napján vízbe fulladt szikáncsi kisfiú ügyében indult eljárásokkal kapcsolatban... 83

2 I/J kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Az anyagot készítette: Tisza Volán Zrt. Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Minden bizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Tisza Volán Zrt. részéről Mező István és Kelemen László Urak

3 I/J kötet 3. oldal Száma:../2009. Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A Tisza Volán Zrt. mint a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedést üzemeltető szolgáltató megküldte a évi beszámolóját a helyi tömegközlekedésről. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett anyagot megvitatni, a mellékelt határozati előterjesztésről döntésüket meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/J kötet 4. oldal HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadja a Tisza Volán Zrt. beszámolóját a évi menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedésről. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatról értesítés kapnak: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 4./ Tisza Volán Zrt. 5./ Irattár

5 I/J kötet 5. oldal

6 I/J kötet 6. oldal

7 I/J kötet 7. oldal

8 I/J kötet 8. oldal

9 I/J kötet 9. oldal

10 I/J kötet 10. oldal

11 I/J kötet 11. oldal

12 I/J kötet 12. oldal

13 I/J kötet 13. oldal

14 I/J kötet 14. oldal

15 I/J kötet 15. oldal

16 I/J kötet 16. oldal

17 I/J kötet 17. oldal

18 I/J kötet 18. oldal

19 I/J kötet 19. oldal

20 I/J kötet 20. oldal

21 I/J kötet 21. oldal

22 I/J kötet 22. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán külön meghívandó személy nincs.

23 I/J kötet 23. oldal Száma: /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei vizsgálatot végeztek a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának tárgyában. Az ellenőrzés kedvező tapasztalatokkal zárult, a helyszíni vizsgálat, valamint az ügyvezető igazgató és a telephelyvezetők által rendelkezésre bocsátott dokumentációk szerint az étkeztetés során keletkező mindkét fajta maradék szétosztása és átadása szervezett keretek között zajlik a Hód- Menza nonprofit Kft telephelyein. Jelen előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőrzési jelentés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2009.szeptember 03. Dr. Lázár János polgármester

24 I/J kötet 24. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés Iktatószám: A /2009. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Hód-Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának ellenőrzése, szabályozottsága. A jelentést kapják: 1.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 2.) Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 3.) Faddi László ügyvezető igazgató 4.) Irattár 5.) Belső Ellenőrzés Hódmezővásárhely, június

25 I/J kötet 25. oldal I. AZ ELLENŐRZÉS FŐBB ADATAI Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Belső Ellenőrzés Az ellenőrizendő szervezeti egységek: Hód-Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ellenőrzés célja és tárgya: A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálata Az ellenőrzés típusa: rendszer és szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés feladata: A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának ellenőrzése, szabályozottsága. Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, - 9/1985. (X.23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról, - 56/1997. (VIII.14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról, - 80/1999. ( XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről, - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, - 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól, - 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről, - 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, - 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, - Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirata, üzleti terve, gazdasági beszámolója, szabályzatai Ellenőrizendő időszak: év Az ellenőrzés időtartama: június Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: június között Belső ellenőrök neve és megbízóleveleik száma: dr. Székely Éva A /2009. Magyar Katalin A /2009. Mellékletek: 1. Megbízólevelek 2. Ellenőrzési program

26 I/J kötet 26. oldal II. Megállapítások június 15-én megbízást kapott a Belső Ellenőrzés a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálatára. 1./ a.) Jelentésünk első részében a ki nem adott ételmennyiség hasznosításáról tapasztaltakat foglaljuk össze. A vizsgálat első lépéseként Faddi László ügyvezető igazgatóval folytatott megbeszélést a belső ellenőrzés, amely tájékoztatás szerint az érintetlen ételadagok szétosztása április elejétől szóbeli utasítás alapján történik meg az Anya- és Gyermekszálló lakói részére valamint a hajléktalan ellátás keretében. A kimaradt ebédadagokat minden telephelyről naponta a szociálisan rászorulók maguk viszik, szállítják el lehetőségeikhez mérten, saját edényzetükben. A vizsgálat során a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyeit végigjárva az alábbi tényeket állapítottuk meg: Azon kimaradt étel ami lefőzésre került ugyan, de a tényleges fogyasztásra kiadása nem történt meg, kiosztásra kerül. A kimaradt ételadagokat minden telephelyen szociálisan rászorult személyek részére adják át. Ezek a többlet adagszámok adódhatnak iskolai járványok miatti előre be nem jelentett hiányzások kapcsán, továbbá a térítésmentesen étkezők sem veszik igénybe minden alkalommal a számukra ingyenesen elvihető ebédeket. Telephelyenként változó, hogy az érintetlen maradékétel hová kerül. A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény ellátottjai veszik igénybe a kimaradt ételadagokat, telephelyenként az alábbi eloszlásban: 1. sz. telephely Az 1. számú telephely az Oldalkosár utca 1. sz. alatt található. Ez a központi telephely, innen biztosítják a nyersanyagot a többi telephely részére és itt főzik le az összes adagszám 48.6 %- át. A kimaradt érintetlen ételt az Anya és Gyermekszálló valamint a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 2. sz. telephely A 2. számú telephely a Bajcsy Zs. E. u. 7. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 16,8 %-át. A kimaradt érintetlen ételt a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 3. sz. telephely A 3. számú telephely a Bajcsy Zs. E. utca 70. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 14,8 %-át. A kimaradt érintetlen ételt a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 4. sz. telephely A 4. számú telephely a Bartók Béla u. 23. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 21.4 %-át. A kimaradt érintetlen ételt az Anya és Gyermekszálló rászorultjai kapják meg.

27 I/J kötet 27. oldal 5. sz. telephely Az 5. számú telephely a Serháztér u. 6. sz. alatt található. Ennek a telephelynek speciális a helyzete, mert itt nincs kimaradt adag, hiszen a Szociális Otthon ellátottjaira főz, ahol a létszám mindig közel állandó, ezért itt nem képződik érintetlen ételmaradék. A HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésünkre bocsátotta a napjától hatályos Élelmezési Szabályzatát, melynek 3.3 pontja rendelkezik az élelmezésvezető és helyettese feladatairól, valamint a pontja rendelkezik az ételmaradékok hasznosításáról. Az élelmezésvezető (és helyettese) feladatkörébe tartozik, hogy gondoskodik a konyhai hulladékok és ételmaradékok összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállíttatásáról valamint a nyilvántartásról. A konyhai személyzet minden érintett telephelyen naponta vezeti a kimaradt ételadagok mennyiségét és átadás-átvételét igazoló nyilvántartását egyszerű füzetben, melyet a vizsgálat során áttekintettünk. Az ételkiosztás megkezdésétől vizsgálva elsőként május hónapra állt rendelkezésünkre teljes havi adatmennyiség, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza május hó 20 munkanap Telephelyek Kalkulált adagszám Elfogyasztott adagszám Kimaradt adagszám 1. sz. Telephely Oldalkosár u sz. Telephely Bajcsy Zs. E. u sz. Telephely Bajcsy-Zs. E. u sz. Telephely Bartók Béla u Összesen A fenti adatokból megállapítható, hogy az összes telephelyről, ahol képződik érintetlen ételmaradék, a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. átlagosan 50 adag maradék ételt ad át naponta rászorultsági alapon a hajléktalan-ellátást igénybevevő személyek és az Anyaés Gyermek Szálló lakói számára. 1./ b.) A kimaradt ételadagok kimutatásán túl a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésünkre bocsátotta azt a nyilvántartását is, mely a térítésmentes ebédeltetés során leadott ebédjegyek és az el nem vitt adagok telephelyenkénti kimutatását tartalmazza. Ennek május havi összesítését elvégeztük, melyből az állapítható meg, hogy a térítésmentes ebédre

28 I/J kötet 28. oldal jogosult személyek közül átlagosan naponta 23% nem viszi el a részére járó adagot, ezzel is növelve a kimaradt adagok napi mennyiségét. A Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjánál történik az ingyenes ebéd formájában nyújtott átmeneti segélyek ügyintézése közigazgatási eljárás keretében. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv a valamint Hódmezővásárhely MJV Közgyűlésének egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelete 19. (3) bekezdése alapján nyújtott ellátás egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható 1 hónapos időszakra. A határozat birtokában az ellátásra jogosult személy a polgármesteri hivatalban veszi át meghatározott időpontban az étkezési jegyeket, mely ellenében a kijelölt telephelyen egy adag ebéd elszállítására van lehetősége. A Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjának tájékoztatása szerint, amennyiben a jogosult személy a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. visszajelzése szerint nem veszi igénybe az ellátást, ismételt kérelem benyújtása esetén igazolnia kell a mulasztás okát. Amennyiben nem igazolja, hogy a térítésmentes ebédet betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt nem vette át, az ellátás iránti kérelme elutasításra kerül. 2.) A jelentés második részében térünk ki a lefőzött és kiadott ételek fogyasztása során keletkezett ételmaradékok, az ételhulladékok sorsára. Az ételmaradékok hasznosításáról az alábbiak szerint rendelkezik a HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Élelmezési Szabályzata: - Az étkezést úgy kell megszervezni, hogy az elkészített ételeket minél előbb elfogyasszák. Az elkészült étel teljes mennyiségét az esetleges létszámváltozás esetén az ezzel arányos többlettel együtt lehetőleg ki kell adni. A maradékot és el nem fogyasztott ételt maradékként kell értékesíteni, vagy meg kell semmisíteni. - Az ételmaradék értékesítése egyedi szerződések alapján történjen. Az ellenérték lehet: pénzbeli vagy természetbeni. - Az ételhulladék és az ételmaradék számbavétele, füzetbe történő napi nyilvántartással kerül megállapításra. A telephelyvezetők tájékoztatása szerint az ételmaradékot minden alkalommal az a vállalkozó szállítja el a telephelyekről, akinek hatályos szerződése van a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A vállalkozó saját edényzetében és saját járművével szállítja el az aznapi kiadott ételmaradékot. Az érvényes szállítási szerződések minden telephelyen megtalálhatóak, az ételmaradék szerződéses árának befizetését a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított készpénzfizetési számlák és bevételi pénztárbizonylatok igazolják. Az ételmaradékok elvitelére a Hód-Menza Kht-nak Megyesi Lászlóné ebtenyésztővel (akinek szállítási megbízottja Bódai Ernő), Nagy József ebtenyésztővel, valamint az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt-vel (kelt: Budapest, február 26.) van szerződése. Az összegyűjtött elhasznált zsír és növényi olaj elszállítását egységesen minden telephelyről a Biofilter Kft., mint veszélyes hulladék átvételére feljogosított szervezet végzi. Az átadott szerződésről az aláírás pontos dátuma hiányzik. (2000 ), a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. érkeztető bélyegzője június 05. napján kelt.

29 I/J kötet 29. oldal Faddi László ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint Dr. Pap Zoltán főállatorvos részére előzetes egyeztetést követően a szállítási szerződések és azok módosításai valamennyi alkalommal meg lettek küldve, az erről szóló kísérőlevelek (Kht.-320/ január 31.; Kht.-665/ és Kht július 29.) és szerződések dokumentációját a rendelkezésünkre bocsátotta. A Hód-Menza Kht. és Nagy József ebtenyésztő, mint átvevő között létrejött Kht nyt. számú szállítási szerződés utolsó módosítása napján kelt. A Hód-Menza Kht. az elszállított ételmaradék árát, figyelembe véve a szállítással és az edények előírás szerinti rendszeres tisztántartásával, fertőtlenítésével járó megnövekedett költségeket havi Ft összegben határozta meg. A szerződés alapján Nagy József ebtenyésztő a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. alábbi 2 telephelyén keletkezett ételmaradék elszállításáról gondoskodik du óráig: 4. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23. sz. 6. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7. sz. A Hód-Menza Kht. és Megyesi Lászlóné ebtenyésztő, mint átvevő között létrejött Kht nyt. számú szállítási szerződés január 24. napján kelt. A Hód-Menza Kht. az elszállított ételmaradék árát, figyelembe véve a szállítással és az edények előírás szerinti rendszeres tisztántartásával, fertőtlenítésével járó megnövekedett költségeket havi Ft összegben határozta meg. A szerződés alapján Megyesi Lászlóné ebtenyésztő kizárólagos szállítási megbízottja Bódai Ernő gondoskodik az alábbi telephelyeken képződött ételmaradék elszállításáról du óráig: 1. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1. sz. 2. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u sz. 3. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. 5. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Serház tér u. 6. sz. 7. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2. sz. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 21. (3) rendelkezése szerint az élelmiszer-hulladék, kivéve a nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer-hulladék, 90 C-on, 20 perces hőntartás után állatmenhelyeken, prémes állattelepeken, gazdasági haszonállatot nem tartó ebtenyészetekben takarmányozási célra felhasználható. A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft-vel szerződéses viszonyban álló ebtenyésztők a szállítási szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak arról, hogy a kennel címen haszonállatot nem tartanak és az átvett ételmaradékot kizárólag a 71/2003. (VI. 27.) FVM. r. sz (3) bek. szerint hasznosítják. A telephelyeken végzett helyszíni vizsgálat során arról győződtünk meg, hogy minden telephelyen egységesen, áttekinthetően vezetve van a kiadott ételek fogyasztása során keletkezett ételmaradék napi mennyisége, illetve átadás-átvétele, évtől kezdődően havi bontásban, szigorú számadású nyomtatványban. Telephelyenként átlagosan liter, a 4. telephelyen liter ételmaradék kerül elszállításra naponta. Az ételmaradék szerződéses árának befizetését a vizsgált időszakra az alábbi bizonylatok igazolják:

30 I/J kötet 30. oldal Időszak Befizető neve Befizetett Összeg Bizonylat kelte Pénztárbizonylat és számla sorszáma IX. hó -XII. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N I. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N II. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N III. hó-v. hó Bódai Ernő Ft V.L AC7E-N I.-V. hó Nagy József Ft V.L AC7E-N A jelentés elkészítése során nagy tömegű adatmennyiséget kellett áttekinteni, amelyet terjedelmi okokból nem csatolunk a jelentéshez, de azok az arra jogosultak számára a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésénél megtekinthetők. III. Összegezés A Belső Ellenőrzés június 15-én megbízást kapott a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálatára. A helyszíni vizsgálat tapasztalatai, valamint az ügyvezető igazgató és a telephelyvezetők által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk szerint az étkeztetés során keletkező mindkét fajta maradék szétosztása és átadása szervezett keretek között és dokumentálva zajlik a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. megvizsgált telephelyein. A kimaradt ételadagok és az ételmaradékok átadás-átvételéről vezetett nyilvántartások alapján a lefőzött ételadagok sorsa nyomonkövethető. Hódmezővásárhely, június 25.

31 I/J kötet 31. oldal Iktatószám: / db. határozati javaslat Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán külön meghívandó személy nincs.

32 I/J kötet 32. oldal Száma:../2009 Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozatával döntött az egyházközségek támogatásáról. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata különösen fontosnak tartja a Katolikus Egyházzal való jó kapcsolat ápolását. Kopasz István plébános úr távozása után Németh László plébános úr is szem előtt tartja az egyháza által fenntartott temető rendezetté tételét. Különösen fontos ez halottak napja előtt. Erre tekintettel tűzte ki célul Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Katolikus Temető kiemelt karbantartását szeptembere és november 30. napja között, ezért szükséges az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02) Kgy. számú határozat módosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a mellékelt határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

33 I/J kötet 33. oldal Száma: 21- /2009. Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) A 143/2009.(04.02.) Kgy. számú határozat 1./ pontjának a Római Katolikus Egyházra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyház fenntartásában álló temető karbantartási munkálataira szeptember 07. napjától november 30. napjáig a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft. közmunkásainak munkáját oly módon biztosítja, hogy naponta öt közmunkás 8 órában lát el karbantartási munkálatokat. Ez bruttó ,-Ft támogatást jelent. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a temetőben felhalmozott szemét elszállítását két ütemben vállalja: szeptember 30. napjáig 500 m 3 szemét, majd november 30. napjáig folyamatosan legfeljebb 500 m 3 szemét elszállítását vállalja. Ez bruttó ,-Ft támogatást jelent. 2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglaltak végrehajtásáról. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Dr. Lázár János polgármester Határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya Aljegyző 4. Hódmezővásárhely-Belvárosi Római Katolikus Plébánia, Hódmezővásárhely, Andrássy u PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 6. Irattár

34 I/J kötet 34. oldal Iktatószám: 41- /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Nagyné Bánfi Judit főigazgató

35 I/J kötet 35. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola főigazgatói pályázatában új vezetői struktúra szerepelt. Ebben a tagintézmények élén igazgató áll, amelyre a Közoktatási törvény 55. -ának 3. bekezdése ad lehetőséget. A tagintézmény vezetésére a főigazgató ad megbízást a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet értelmében. Az igazgatói beosztások magasabb vezetői megbízás útján tölthetők be pályázati eljárással. Az igazgatói pályázatok az Oktatási Közlönyben és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán is megjelentek. A pályázati eljárás lefolytatása az intézményekben a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek megfelelően történt. Az igazgatói kinevezések szeptembertől július 31-ig szólnak. A vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 300%-a. Szükséges volt, a 2008/2009-es tanév tapasztalatai alapján az, hogy az Eötvös József Székhelyintézmény vezetésére is igazgatói pályázat kerüljön kiírásra, legyen külön feladat a főigazgatói és a székhelyintézmény vezetése. A négy tagintézmény igazgatói pályázatára egy-egy jelölt adott be vezetői programot: Eötvös József Székhelyintézményben: Orbán István igazgatóhelyettes Corvin Mátyás Tagintézményben: Pótáriné dr. Hojcsy Zsuzsanna tagintézmény-vezető Gregus Máté Tagintézményben: Nagy Zsuzsanna tagintézmény-vezető Kalmár Zsigmond Tagintézményben: Pap András tagintézmény-vezető. Az igazgató választások időpontja: augusztus 28. A 2008/2009-es tanévben a HISZK igazgatójának nem volt intézményvezető-helyettese, ezért erre a posztra is pályázat kiírására került sor, mivel a Kt. Vhr. 5. (1) bek. ab) pontja szerint az intézményvezető-helyettesi munkakör betöltése magasabb vezetői megbízásnak minősül. A pályázat kiírása és lefolytatása az igazgatói pályáztatással azonos módon történik. A megbízás szeptember 1-től július 31-ig szól. A vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 300%-a. Erre a tisztségre Váradi Istvánné oktatás-szervezési igazgatóhelyettes adott be pályázatot szeptember 1-től a HISZK Szakiskola és Szakközépiskola vezetői struktúrája az 1.sz. mellékletben látható. A HISZK szakmai igazgatóhelyettese - továbbra is határozatlan időre. Hegedűs Zoltán. Corvin Mátyás Tagintézményben szeptember 1-től Mocsári Ernő, a Kalmár Zsigmond Tagintézményben Török Szabolcs lesz a gyakorlati oktatásvezető.

36 I/J kötet 36. oldal A szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat a tagintézményekben a július elsejétől megbízott vezetők látják el, az Eötvös József Székhelyintézményben Szalkainé Gábor Erzsébet lesz a szakmai igazgatóhelyettes. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

37 I/J kötet 37. oldal 1. számú melléklet Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Főigazgató Intézményvezetőhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Corvin Mátyás Tagintézmény Eötvös József Székhelyintézmé ny Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Corvin Mátyás Tagintézmény Eötvös József Székhelyintézmé ny Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Szakmai igazgatóhelyette s Szakmai Gyak. igazgató- oktatás helyettes vezető Szakmai Gyak. igazgató- oktatáshelyettes vezető Szakmai igazgatóhelyette s

38 I/J kötet 38. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola tájékoztatóját a változásokról, és az 1.számú mellékletben foglalt új vezetői struktúrát megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, szeptember. 3. Dr. Lázár János s.k. polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi Iroda 4./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

39 I/J kötet 39. oldal Iktatószám:./2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Az anyagot készítette: Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

40 I/J kötet 40. oldal Száma:. /2009. Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés az 55/2009.(02.12.) Kgy határozatával döntött a Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára arról, hogy a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjainak Kalocsai Géza (elnök), Szemenyei Bálint, Dr. Dezső József, Hegedűs László, Krám István, Balogh Zoltán kerüljenek megválasztásra. Hegedűs László augusztus 13-án kelt levelében arról tájékoztatta Dr. Korsós Ágnes jegyző asszonyt, hogy a nyugállományba vonulására tekintettel lemond a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületi tagságáról. A lemondást követően 5 tagúvá váló testület taglétszámáról szükséges döntést hozni a Tisztelt Közgyűlésnek. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Tisztelettel: Benkő Zsolt Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnök

41 I/J kötet 41. oldal Száma: /2009.( ) Kgy. határozat Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Hegedűs László lemondását a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületben betöltött tisztségéről és munkáját ezúton is megköszöni. 2./ a.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.. választja a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe október 1. napjától. 2./ b.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése nem választ új tagot a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe. 3./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a változások az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzaton történő átvezetésére. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Jogi Iroda Jogi Csoport 5. Hegedűs László 6. Irattár

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben