Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet"

Átírás

1 I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről... 2 Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Tiszteletbeli polgár cím adományozása Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról Tájékoztató a Makói Strandfürdőben május 30. napján vízbe fulladt szikáncsi kisfiú ügyében indult eljárásokkal kapcsolatban... 83

2 I/J kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Az anyagot készítette: Tisza Volán Zrt. Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Minden bizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Tisza Volán Zrt. részéről Mező István és Kelemen László Urak

3 I/J kötet 3. oldal Száma:../2009. Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A Tisza Volán Zrt. mint a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedést üzemeltető szolgáltató megküldte a évi beszámolóját a helyi tömegközlekedésről. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett anyagot megvitatni, a mellékelt határozati előterjesztésről döntésüket meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/J kötet 4. oldal HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: A Tisza Volán Zrt. beszámolója a évi menetrend szerinti helyi tömegközlekedésről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadja a Tisza Volán Zrt. beszámolóját a évi menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedésről. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatról értesítés kapnak: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 4./ Tisza Volán Zrt. 5./ Irattár

5 I/J kötet 5. oldal

6 I/J kötet 6. oldal

7 I/J kötet 7. oldal

8 I/J kötet 8. oldal

9 I/J kötet 9. oldal

10 I/J kötet 10. oldal

11 I/J kötet 11. oldal

12 I/J kötet 12. oldal

13 I/J kötet 13. oldal

14 I/J kötet 14. oldal

15 I/J kötet 15. oldal

16 I/J kötet 16. oldal

17 I/J kötet 17. oldal

18 I/J kötet 18. oldal

19 I/J kötet 19. oldal

20 I/J kötet 20. oldal

21 I/J kötet 21. oldal

22 I/J kötet 22. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán külön meghívandó személy nincs.

23 I/J kötet 23. oldal Száma: /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgáltáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei vizsgálatot végeztek a Hód- Menza Diákétkeztető nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának tárgyában. Az ellenőrzés kedvező tapasztalatokkal zárult, a helyszíni vizsgálat, valamint az ügyvezető igazgató és a telephelyvezetők által rendelkezésre bocsátott dokumentációk szerint az étkeztetés során keletkező mindkét fajta maradék szétosztása és átadása szervezett keretek között zajlik a Hód- Menza nonprofit Kft telephelyein. Jelen előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőrzési jelentés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2009.szeptember 03. Dr. Lázár János polgármester

24 I/J kötet 24. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés Iktatószám: A /2009. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Hód-Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának ellenőrzése, szabályozottsága. A jelentést kapják: 1.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 2.) Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 3.) Faddi László ügyvezető igazgató 4.) Irattár 5.) Belső Ellenőrzés Hódmezővásárhely, június

25 I/J kötet 25. oldal I. AZ ELLENŐRZÉS FŐBB ADATAI Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Belső Ellenőrzés Az ellenőrizendő szervezeti egységek: Hód-Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ellenőrzés célja és tárgya: A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálata Az ellenőrzés típusa: rendszer és szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés feladata: A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának ellenőrzése, szabályozottsága. Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, - 9/1985. (X.23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról, - 56/1997. (VIII.14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról, - 80/1999. ( XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről, - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, - 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól, - 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről, - 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, - 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, - Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirata, üzleti terve, gazdasági beszámolója, szabályzatai Ellenőrizendő időszak: év Az ellenőrzés időtartama: június Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: június között Belső ellenőrök neve és megbízóleveleik száma: dr. Székely Éva A /2009. Magyar Katalin A /2009. Mellékletek: 1. Megbízólevelek 2. Ellenőrzési program

26 I/J kötet 26. oldal II. Megállapítások június 15-én megbízást kapott a Belső Ellenőrzés a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálatára. 1./ a.) Jelentésünk első részében a ki nem adott ételmennyiség hasznosításáról tapasztaltakat foglaljuk össze. A vizsgálat első lépéseként Faddi László ügyvezető igazgatóval folytatott megbeszélést a belső ellenőrzés, amely tájékoztatás szerint az érintetlen ételadagok szétosztása április elejétől szóbeli utasítás alapján történik meg az Anya- és Gyermekszálló lakói részére valamint a hajléktalan ellátás keretében. A kimaradt ebédadagokat minden telephelyről naponta a szociálisan rászorulók maguk viszik, szállítják el lehetőségeikhez mérten, saját edényzetükben. A vizsgálat során a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyeit végigjárva az alábbi tényeket állapítottuk meg: Azon kimaradt étel ami lefőzésre került ugyan, de a tényleges fogyasztásra kiadása nem történt meg, kiosztásra kerül. A kimaradt ételadagokat minden telephelyen szociálisan rászorult személyek részére adják át. Ezek a többlet adagszámok adódhatnak iskolai járványok miatti előre be nem jelentett hiányzások kapcsán, továbbá a térítésmentesen étkezők sem veszik igénybe minden alkalommal a számukra ingyenesen elvihető ebédeket. Telephelyenként változó, hogy az érintetlen maradékétel hová kerül. A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény ellátottjai veszik igénybe a kimaradt ételadagokat, telephelyenként az alábbi eloszlásban: 1. sz. telephely Az 1. számú telephely az Oldalkosár utca 1. sz. alatt található. Ez a központi telephely, innen biztosítják a nyersanyagot a többi telephely részére és itt főzik le az összes adagszám 48.6 %- át. A kimaradt érintetlen ételt az Anya és Gyermekszálló valamint a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 2. sz. telephely A 2. számú telephely a Bajcsy Zs. E. u. 7. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 16,8 %-át. A kimaradt érintetlen ételt a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 3. sz. telephely A 3. számú telephely a Bajcsy Zs. E. utca 70. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 14,8 %-át. A kimaradt érintetlen ételt a Hajléktalanszálló rászorultjai kapják meg. 4. sz. telephely A 4. számú telephely a Bartók Béla u. 23. sz. alatt található. Itt főzik le az összes adagszám 21.4 %-át. A kimaradt érintetlen ételt az Anya és Gyermekszálló rászorultjai kapják meg.

27 I/J kötet 27. oldal 5. sz. telephely Az 5. számú telephely a Serháztér u. 6. sz. alatt található. Ennek a telephelynek speciális a helyzete, mert itt nincs kimaradt adag, hiszen a Szociális Otthon ellátottjaira főz, ahol a létszám mindig közel állandó, ezért itt nem képződik érintetlen ételmaradék. A HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésünkre bocsátotta a napjától hatályos Élelmezési Szabályzatát, melynek 3.3 pontja rendelkezik az élelmezésvezető és helyettese feladatairól, valamint a pontja rendelkezik az ételmaradékok hasznosításáról. Az élelmezésvezető (és helyettese) feladatkörébe tartozik, hogy gondoskodik a konyhai hulladékok és ételmaradékok összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállíttatásáról valamint a nyilvántartásról. A konyhai személyzet minden érintett telephelyen naponta vezeti a kimaradt ételadagok mennyiségét és átadás-átvételét igazoló nyilvántartását egyszerű füzetben, melyet a vizsgálat során áttekintettünk. Az ételkiosztás megkezdésétől vizsgálva elsőként május hónapra állt rendelkezésünkre teljes havi adatmennyiség, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza május hó 20 munkanap Telephelyek Kalkulált adagszám Elfogyasztott adagszám Kimaradt adagszám 1. sz. Telephely Oldalkosár u sz. Telephely Bajcsy Zs. E. u sz. Telephely Bajcsy-Zs. E. u sz. Telephely Bartók Béla u Összesen A fenti adatokból megállapítható, hogy az összes telephelyről, ahol képződik érintetlen ételmaradék, a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. átlagosan 50 adag maradék ételt ad át naponta rászorultsági alapon a hajléktalan-ellátást igénybevevő személyek és az Anyaés Gyermek Szálló lakói számára. 1./ b.) A kimaradt ételadagok kimutatásán túl a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésünkre bocsátotta azt a nyilvántartását is, mely a térítésmentes ebédeltetés során leadott ebédjegyek és az el nem vitt adagok telephelyenkénti kimutatását tartalmazza. Ennek május havi összesítését elvégeztük, melyből az állapítható meg, hogy a térítésmentes ebédre

28 I/J kötet 28. oldal jogosult személyek közül átlagosan naponta 23% nem viszi el a részére járó adagot, ezzel is növelve a kimaradt adagok napi mennyiségét. A Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjánál történik az ingyenes ebéd formájában nyújtott átmeneti segélyek ügyintézése közigazgatási eljárás keretében. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv a valamint Hódmezővásárhely MJV Közgyűlésének egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelete 19. (3) bekezdése alapján nyújtott ellátás egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható 1 hónapos időszakra. A határozat birtokában az ellátásra jogosult személy a polgármesteri hivatalban veszi át meghatározott időpontban az étkezési jegyeket, mely ellenében a kijelölt telephelyen egy adag ebéd elszállítására van lehetősége. A Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjának tájékoztatása szerint, amennyiben a jogosult személy a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. visszajelzése szerint nem veszi igénybe az ellátást, ismételt kérelem benyújtása esetén igazolnia kell a mulasztás okát. Amennyiben nem igazolja, hogy a térítésmentes ebédet betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt nem vette át, az ellátás iránti kérelme elutasításra kerül. 2.) A jelentés második részében térünk ki a lefőzött és kiadott ételek fogyasztása során keletkezett ételmaradékok, az ételhulladékok sorsára. Az ételmaradékok hasznosításáról az alábbiak szerint rendelkezik a HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Élelmezési Szabályzata: - Az étkezést úgy kell megszervezni, hogy az elkészített ételeket minél előbb elfogyasszák. Az elkészült étel teljes mennyiségét az esetleges létszámváltozás esetén az ezzel arányos többlettel együtt lehetőleg ki kell adni. A maradékot és el nem fogyasztott ételt maradékként kell értékesíteni, vagy meg kell semmisíteni. - Az ételmaradék értékesítése egyedi szerződések alapján történjen. Az ellenérték lehet: pénzbeli vagy természetbeni. - Az ételhulladék és az ételmaradék számbavétele, füzetbe történő napi nyilvántartással kerül megállapításra. A telephelyvezetők tájékoztatása szerint az ételmaradékot minden alkalommal az a vállalkozó szállítja el a telephelyekről, akinek hatályos szerződése van a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A vállalkozó saját edényzetében és saját járművével szállítja el az aznapi kiadott ételmaradékot. Az érvényes szállítási szerződések minden telephelyen megtalálhatóak, az ételmaradék szerződéses árának befizetését a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított készpénzfizetési számlák és bevételi pénztárbizonylatok igazolják. Az ételmaradékok elvitelére a Hód-Menza Kht-nak Megyesi Lászlóné ebtenyésztővel (akinek szállítási megbízottja Bódai Ernő), Nagy József ebtenyésztővel, valamint az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt-vel (kelt: Budapest, február 26.) van szerződése. Az összegyűjtött elhasznált zsír és növényi olaj elszállítását egységesen minden telephelyről a Biofilter Kft., mint veszélyes hulladék átvételére feljogosított szervezet végzi. Az átadott szerződésről az aláírás pontos dátuma hiányzik. (2000 ), a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. érkeztető bélyegzője június 05. napján kelt.

29 I/J kötet 29. oldal Faddi László ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint Dr. Pap Zoltán főállatorvos részére előzetes egyeztetést követően a szállítási szerződések és azok módosításai valamennyi alkalommal meg lettek küldve, az erről szóló kísérőlevelek (Kht.-320/ január 31.; Kht.-665/ és Kht július 29.) és szerződések dokumentációját a rendelkezésünkre bocsátotta. A Hód-Menza Kht. és Nagy József ebtenyésztő, mint átvevő között létrejött Kht nyt. számú szállítási szerződés utolsó módosítása napján kelt. A Hód-Menza Kht. az elszállított ételmaradék árát, figyelembe véve a szállítással és az edények előírás szerinti rendszeres tisztántartásával, fertőtlenítésével járó megnövekedett költségeket havi Ft összegben határozta meg. A szerződés alapján Nagy József ebtenyésztő a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. alábbi 2 telephelyén keletkezett ételmaradék elszállításáról gondoskodik du óráig: 4. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23. sz. 6. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7. sz. A Hód-Menza Kht. és Megyesi Lászlóné ebtenyésztő, mint átvevő között létrejött Kht nyt. számú szállítási szerződés január 24. napján kelt. A Hód-Menza Kht. az elszállított ételmaradék árát, figyelembe véve a szállítással és az edények előírás szerinti rendszeres tisztántartásával, fertőtlenítésével járó megnövekedett költségeket havi Ft összegben határozta meg. A szerződés alapján Megyesi Lászlóné ebtenyésztő kizárólagos szállítási megbízottja Bódai Ernő gondoskodik az alábbi telephelyeken képződött ételmaradék elszállításáról du óráig: 1. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1. sz. 2. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u sz. 3. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. 5. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Serház tér u. 6. sz. 7. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2. sz. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 21. (3) rendelkezése szerint az élelmiszer-hulladék, kivéve a nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer-hulladék, 90 C-on, 20 perces hőntartás után állatmenhelyeken, prémes állattelepeken, gazdasági haszonállatot nem tartó ebtenyészetekben takarmányozási célra felhasználható. A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft-vel szerződéses viszonyban álló ebtenyésztők a szállítási szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak arról, hogy a kennel címen haszonállatot nem tartanak és az átvett ételmaradékot kizárólag a 71/2003. (VI. 27.) FVM. r. sz (3) bek. szerint hasznosítják. A telephelyeken végzett helyszíni vizsgálat során arról győződtünk meg, hogy minden telephelyen egységesen, áttekinthetően vezetve van a kiadott ételek fogyasztása során keletkezett ételmaradék napi mennyisége, illetve átadás-átvétele, évtől kezdődően havi bontásban, szigorú számadású nyomtatványban. Telephelyenként átlagosan liter, a 4. telephelyen liter ételmaradék kerül elszállításra naponta. Az ételmaradék szerződéses árának befizetését a vizsgált időszakra az alábbi bizonylatok igazolják:

30 I/J kötet 30. oldal Időszak Befizető neve Befizetett Összeg Bizonylat kelte Pénztárbizonylat és számla sorszáma IX. hó -XII. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N I. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N II. hó Bódai Ernő Ft H AC7E-N III. hó-v. hó Bódai Ernő Ft V.L AC7E-N I.-V. hó Nagy József Ft V.L AC7E-N A jelentés elkészítése során nagy tömegű adatmennyiséget kellett áttekinteni, amelyet terjedelmi okokból nem csatolunk a jelentéshez, de azok az arra jogosultak számára a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésénél megtekinthetők. III. Összegezés A Belső Ellenőrzés június 15-én megbízást kapott a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. ételfogyasztás során keletkezett ételmaradék, illetve a ki nem adott ételmennyiség későbbi felhasználásának vizsgálatára. A helyszíni vizsgálat tapasztalatai, valamint az ügyvezető igazgató és a telephelyvezetők által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk szerint az étkeztetés során keletkező mindkét fajta maradék szétosztása és átadása szervezett keretek között és dokumentálva zajlik a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. megvizsgált telephelyein. A kimaradt ételadagok és az ételmaradékok átadás-átvételéről vezetett nyilvántartások alapján a lefőzött ételadagok sorsa nyomonkövethető. Hódmezővásárhely, június 25.

31 I/J kötet 31. oldal Iktatószám: / db. határozati javaslat Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán külön meghívandó személy nincs.

32 I/J kötet 32. oldal Száma:../2009 Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozatával döntött az egyházközségek támogatásáról. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata különösen fontosnak tartja a Katolikus Egyházzal való jó kapcsolat ápolását. Kopasz István plébános úr távozása után Németh László plébános úr is szem előtt tartja az egyháza által fenntartott temető rendezetté tételét. Különösen fontos ez halottak napja előtt. Erre tekintettel tűzte ki célul Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Katolikus Temető kiemelt karbantartását szeptembere és november 30. napja között, ezért szükséges az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02) Kgy. számú határozat módosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a mellékelt határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

33 I/J kötet 33. oldal Száma: 21- /2009. Tárgy: Az egyházközségek támogatásáról szóló 143/2009. (04.02.) Kgy. számú határozat módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) A 143/2009.(04.02.) Kgy. számú határozat 1./ pontjának a Római Katolikus Egyházra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyház fenntartásában álló temető karbantartási munkálataira szeptember 07. napjától november 30. napjáig a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft. közmunkásainak munkáját oly módon biztosítja, hogy naponta öt közmunkás 8 órában lát el karbantartási munkálatokat. Ez bruttó ,-Ft támogatást jelent. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a temetőben felhalmozott szemét elszállítását két ütemben vállalja: szeptember 30. napjáig 500 m 3 szemét, majd november 30. napjáig folyamatosan legfeljebb 500 m 3 szemét elszállítását vállalja. Ez bruttó ,-Ft támogatást jelent. 2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglaltak végrehajtásáról. Hódmezővásárhely, szeptember 03. Dr. Lázár János polgármester Határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya Aljegyző 4. Hódmezővásárhely-Belvárosi Római Katolikus Plébánia, Hódmezővásárhely, Andrássy u PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 6. Irattár

34 I/J kötet 34. oldal Iktatószám: 41- /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Nagyné Bánfi Judit főigazgató

35 I/J kötet 35. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola főigazgatói pályázatában új vezetői struktúra szerepelt. Ebben a tagintézmények élén igazgató áll, amelyre a Közoktatási törvény 55. -ának 3. bekezdése ad lehetőséget. A tagintézmény vezetésére a főigazgató ad megbízást a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet értelmében. Az igazgatói beosztások magasabb vezetői megbízás útján tölthetők be pályázati eljárással. Az igazgatói pályázatok az Oktatási Közlönyben és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán is megjelentek. A pályázati eljárás lefolytatása az intézményekben a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek megfelelően történt. Az igazgatói kinevezések szeptembertől július 31-ig szólnak. A vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 300%-a. Szükséges volt, a 2008/2009-es tanév tapasztalatai alapján az, hogy az Eötvös József Székhelyintézmény vezetésére is igazgatói pályázat kerüljön kiírásra, legyen külön feladat a főigazgatói és a székhelyintézmény vezetése. A négy tagintézmény igazgatói pályázatára egy-egy jelölt adott be vezetői programot: Eötvös József Székhelyintézményben: Orbán István igazgatóhelyettes Corvin Mátyás Tagintézményben: Pótáriné dr. Hojcsy Zsuzsanna tagintézmény-vezető Gregus Máté Tagintézményben: Nagy Zsuzsanna tagintézmény-vezető Kalmár Zsigmond Tagintézményben: Pap András tagintézmény-vezető. Az igazgató választások időpontja: augusztus 28. A 2008/2009-es tanévben a HISZK igazgatójának nem volt intézményvezető-helyettese, ezért erre a posztra is pályázat kiírására került sor, mivel a Kt. Vhr. 5. (1) bek. ab) pontja szerint az intézményvezető-helyettesi munkakör betöltése magasabb vezetői megbízásnak minősül. A pályázat kiírása és lefolytatása az igazgatói pályáztatással azonos módon történik. A megbízás szeptember 1-től július 31-ig szól. A vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 300%-a. Erre a tisztségre Váradi Istvánné oktatás-szervezési igazgatóhelyettes adott be pályázatot szeptember 1-től a HISZK Szakiskola és Szakközépiskola vezetői struktúrája az 1.sz. mellékletben látható. A HISZK szakmai igazgatóhelyettese - továbbra is határozatlan időre. Hegedűs Zoltán. Corvin Mátyás Tagintézményben szeptember 1-től Mocsári Ernő, a Kalmár Zsigmond Tagintézményben Török Szabolcs lesz a gyakorlati oktatásvezető.

36 I/J kötet 36. oldal A szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat a tagintézményekben a július elsejétől megbízott vezetők látják el, az Eötvös József Székhelyintézményben Szalkainé Gábor Erzsébet lesz a szakmai igazgatóhelyettes. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

37 I/J kötet 37. oldal 1. számú melléklet Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Főigazgató Intézményvezetőhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Corvin Mátyás Tagintézmény Eötvös József Székhelyintézmé ny Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Corvin Mátyás Tagintézmény Eötvös József Székhelyintézmé ny Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Szakmai igazgatóhelyette s Szakmai Gyak. igazgató- oktatás helyettes vezető Szakmai Gyak. igazgató- oktatáshelyettes vezető Szakmai igazgatóhelyette s

38 I/J kötet 38. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában történt változásokról HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola tájékoztatóját a változásokról, és az 1.számú mellékletben foglalt új vezetői struktúrát megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, szeptember. 3. Dr. Lázár János s.k. polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi Iroda 4./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

39 I/J kötet 39. oldal Iktatószám:./2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Az anyagot készítette: Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

40 I/J kötet 40. oldal Száma:. /2009. Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés az 55/2009.(02.12.) Kgy határozatával döntött a Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára arról, hogy a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjainak Kalocsai Géza (elnök), Szemenyei Bálint, Dr. Dezső József, Hegedűs László, Krám István, Balogh Zoltán kerüljenek megválasztásra. Hegedűs László augusztus 13-án kelt levelében arról tájékoztatta Dr. Korsós Ágnes jegyző asszonyt, hogy a nyugállományba vonulására tekintettel lemond a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületi tagságáról. A lemondást követően 5 tagúvá váló testület taglétszámáról szükséges döntést hozni a Tisztelt Közgyűlésnek. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Tisztelettel: Benkő Zsolt Városüzemeltetési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnök

41 I/J kötet 41. oldal Száma: /2009.( ) Kgy. határozat Tárgy: Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagságáról lemondás HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Hegedűs László lemondását a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületben betöltött tisztségéről és munkáját ezúton is megköszöni. 2./ a.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.. választja a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe október 1. napjától. 2./ b.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése nem választ új tagot a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe. 3./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a változások az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzaton történő átvezetésére. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Jogi Iroda Jogi Csoport 5. Hegedűs László 6. Irattár

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009. BESZÁMOLÓ. 2009. június

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009. BESZÁMOLÓ. 2009. június HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009. BESZÁMOLÓ 2009. június 1. TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 3 TERVEZÉSI SZINT:... 3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben