Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,"

Átírás

1 Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei az Mötv-ben foglalt kötelezettségüknek eleget téve felülvizsgálták a jogi személyiség nélküli Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulásra, Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásra, Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulásra, valamint Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulásra vonatkozó társulási megállapodásokat. A fenti négy társulás által korábban biztosított közszolgáltatások ellátására, valamint a bölcsődei ellátásra július 1. napi hatállyal létrehozták a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást. A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület Vass Imre polgármestert delegálta, akit akadályoztatása esetén Megyesi Ferenc alpolgármester helyettesít. A társulás létrejöttével megszüntetésre került: - Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulása, - Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulása, - Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulása, - Földeák és Óföldeák Önkormányzatinak Óvodai Intézményi Társulása. Döntött a testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névváltozásával kapcsolatosan július 1. napjától az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény elnevezése: Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás létrehozását követően szükséges volt a Gyermekmosoly Óvoda és a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratainak módosítása. Jóváhagyásra került a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete június 26. napján tartotta meg rendes ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg. Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről:

2 2 Június án óvodai ballagásokon vett részt. Június 04-én intézményvezetői megbeszélést tartott. Június 11-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójával megbeszélést tartott a szilárd hulladék július 1-től történő elszállításával kapcsolatosan. Június 12-én szennyvíztársulási ülésen vett részt. Június 13-án Közbiztonsági Napon vett részt az iskolában, mely Vízhányó Sándor rendőr zászlós körzeti megbízott szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen részt vett: Makó városi Rendőrkapitányság, Földeáki Polgárőr Egyesület, Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Június 15-én a Návay Lajos Általános Iskolában ballagáson vett részt. Június 17-én intézményvezetői megbeszélést tartott. Június 18-án rendkívüli együttes képviselő-testületi ülés megtartására került sor. Június 19-én - részt vett a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és óvodai Önkormányzati Társulás Társulása Tanács ülésén, - Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak levelet küldött az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében, - fogadta a jó tanuló, jó sportoló diákokat, 62 fő iskolás vett részt a fogadáson a Községházán. - részt vett az iskolai tanévzáró ünnepségen. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére a Hódmezővásárhelyi székhelyű A.S.A. Köztisztasági Kft-vel kötött szeptember 1-től augusztus 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződés szolgáltató által történő felmondását január 1. napjától 6 hónapos felmondási idővel június 30. napjával tudomásul vette. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal ( 6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám) kötött szerződést július 1- napjától június 30. napjáig, és a közszolgáltatási szerződést jóváhagyta. Módosította a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését, majd rendeletet alkotott az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Rendeletet alkotott a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a megkötött üzemeltetési szerződés tárgyát nem képező lényeges feltételeket tartalmazó együttműködési megállapodást jóváhagyta.

3 3 Jóváhagyta a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Megállapodást július 1-i hatállyal. A képviselő-testület a évi nyári szociális gyermekétkeztetés teljesítésére a augusztus 01- augusztus 31. időszakra a Gasztro Extra Plusz Kft.-vel (képviseli: Varga Krisztina 6922 Földeák, Zárda u. 15.) vállalkozási szerződés kötéséről döntött. Tulajdonosi hozzájárulását adta a DANKÓ-VILL Kft. részére: - az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő - Földeák, Arany János utca F4, Arany János utca F hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kv alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez, - az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő - Földeák, Advent utca F3, Földeák, Advent utca F3 967 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kv alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez, - az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő - Földeák, Devényi Lajos., Földeák, Devényi Lajos u.495 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kv alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez, - Földeák község szennyvízcsatorna hálózat építéséhez szennyvízátemelő szivattyúk elektromos ellátását biztosító közterületen létesített elektromos szekrény telepítéséhez Földeák területén a Devényi Lajos utca, 495 hrsz, az Arany János utca F hrsz, valamint az Advent utca F3, 967 hrsz ingatlanokon. Tulajdonosi hozzájárulását adta Kiss Béla és Kissné Neparáczki Mária részére az önkormányzat tulajdonát képező 300 m hosszú Földeák külterület 036 saját használatú út koptatóréteggel történő bevonásához. Tulajdonosi hozzájárulását adta az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. részére a j. Hódmezővásárhely-Makó összekötő út és ,87 km sz. közötti burkolat felújítása tárgyi munka útépítési engedélyezési eljárásához, mivel azok önkormányzati utakat és vízelvezető árkokat érintenek. Az Újszékelyi iskola diákjai, illetve a testvértelepülés lakóinak vendéglátásához max Ft hozzájárulást biztosít. Elfogadta a képviselő-testület II. félévi munkatervét. FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE Július ülésszünet Augusztus - ülésszünet

4 4 Szeptember 11. eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 4./ Tájékoztató Óföldeák község Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról 5./ Előterjesztések 6./ Interpellációk, kérdések 7./ Egyebek Október 30. eseményekről, tárgyalásokról 3./ Tájékoztató Földeák község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 4./ Földeák község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója KÖZMEGHALLGATÁS-sal egybekötve 5./ Előterjesztések 6./ Interpellációk, kérdések 7./ Egyebek November 27. eseményekről, tárgyalásokról 3./ Előterjesztések 4./ Interpellációk, kérdések 5./ Egyebek December 18. eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról

5 5 4./ Előterjesztések 5./ Interpellációk, kérdések 6./ Egyebek Megtárgyalta az Aktív Segély Alapítvány (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 28.) támogatás iránti kérelmét, azt nem tudta támogatni, mert az önkormányzat évi költségvetése forráshiányos.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről 2011. február 28-i rendkívüli ülésen: - A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztése című TIOP- 1.1.-07/1-2008-0129 pályázat kivitelezőjének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS 3. Napirendi pont UTárgy:U Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről UElőadó:U Szili Lajosné polgármester,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

37/2013.(IV.9.) Bakony völgye Óvoda házirend módosításának elfogadása

37/2013.(IV.9.) Bakony völgye Óvoda házirend módosításának elfogadása Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 23. rendkívüli, nyilvános együttes 1/2013.(I.23.) Napirend

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben