Az Országos Rádió és Televízió Testület. 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Rádió és Televízió Testület. 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata"

Átírás

1 Az Országos Rádió és Televízió Testület 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a TIÉD Egyesület panaszos által a Mágus Média Bt. (Telekeszi Átfogó, 2120 Dunakeszi, Óvoda köz 1.) műsorszolgáltató ellen benyújtott panasza alapján, a Panaszbizottság /2006. sz. állásfoglalása elleni jogorvoslati kérelmére meghozta az alábbi határozatot: A panaszos által előterjesztett jogorvoslati kérelemnek helyt ad, a Panaszbizottság állásfoglalását megváltoztatja, és megállapítja, hogy a műsorszolgáltató azzal, hogy a Dunakeszi hulladéklerakó ügyében csak az önkormányzati frakciók képviselőinek álláspontját közölte, megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A Testület arra kötelezi a műsorszolgáltatót, hogy a határozat kézhezvételét követő Dunakeszi Átfogó c. műsorban 15 percnyi időtartamban adjon lehetőséget a kifogást tevő Tiszta és Élhető Dunakesziért Környezetvédelmi Egyesületnek álláspontja megjelenítésére. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás Dr. V. Á., a TIÉD Egyesület (2120 Dunakeszi, Pihenő köz 10.) titkára február 16-án levélben panasszal fordult a Mágus Média Bt.-hez (Telekeszi Átfogó), melyben a február 14-i Dunakeszi Átfogó c. műsorszámot kifogásolta. Véleménye szerint a műsorszolgáltató egyoldalúan és kiegyensúlyozatlanul tájékoztatta a lakosságot Dunakeszi város hulladékgazdálkodásával kapcsolatban. Dr. V. Á. a műsorszolgáltatónak címzett panaszt egyidejűleg megküldte a Panaszbizottság részére is. Tekintettel arra, hogy a műsorszolgáltató nem reagált a kifogásoltakra, az egyesület február 20-án ismételten panaszt nyújtott be az ORTT Panaszbizottságához.

2 Levelében az alábbiakat kifogásolta: A Dunakeszi Átfogó c. műsorban sorrendben A. A. képviselő, K. G. polgármester és dr. K. R. képviselő kifejtették álláspontjukat Dunakeszi hosszú távú hulladékgazdálkodásával, illetve a keletkező hulladék ártalmatlanításának lehetőségeivel kapcsolatosan. A műsor vendégeinek eltérő volt az álláspontja a megoldási lehetőségek tekintetében, illetve K. R. szerint a városban lévő lerakó még két éven keresztül gond nélkül tudja fogadni a hulladékot. Panaszos véleménye szerint a tájékoztatás egyoldalú és félrevezető volt. Egy település hulladékgazdálkodásának megnyugtató, mindenki számára elfogadható kialakítása időigényes feladat, a rendelkezésre álló két év nem elegendő a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésére sem. Az egyesület felelőtlenségnek tekinti, hogy ilyen fontos kérdésben halogatják a döntéshozatalt, mivel az idő múlásával a megoldási lehetőségek egy része idő hiányában ellehetetlenül. Sérelmezi továbbá, hogy a közönséget nem tájékoztatták a Közép Duna-völgyi KTVF azon döntéséről, mely alapján a hulladék-lerakó tonna kapacitással bővül, mely egyben azt is jelenti, hogy a lerakó hosszú évekkel tovább üzemelhet. A panaszt benyújtó szervezet beadványában utalt arra is, hogy egyesületük a lakosság többségének elfogadható megoldást dolgozott ki, aminek kifejtése a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelvének biztosításához nélkülözhetetlen. Fentiekre tekintettel V. Á. szerint sérült az Rttv. 4. (1) bekezdésében foglalt előírás, mely kimondja: 4. (1) A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A Panaszbizottság 7. sz. eljáró tanácsa a műsorszolgáltató és a panaszos szabályszerű értesítése után március 8-án tárgyalást tartott, és a panaszt egyhangú döntéssel elutasította az alábbi indokok alapján: A megtekintett műsorszám egy helybéli politikus monológszerű véleményét tárta a nézők elé, valamint ugyanazon témakörökben a település polgármesterének és egy másik képviselőjének álláspontját ismertette. A megtekintett műsorszám a település hulladékgazdálkodási és városgazdálkodási kérdéskörét körültekintően és kiegyensúlyozottan dolgozta fel. az érintett kérdéskör a település vezető politikusai és vezetői megkérdezése által, azok véleményének részletes kifejtésével településvezetői szinten került feldolgozásra. a műsorszolgáltató tájékoztatást adott arról, hogy az érintett műsorszám sugárzásának napján írásban meghívta a hulladékgazdálkodással és környezetvédelemmel foglalkozó szakmai és civil szervezeteket egy későbbi, március hónapra tervezett tévés kerekasztalbeszélgetésre. Dr. V. Á március 16-án az eljáró tanács állásfoglalásával szemben jogorvoslati kérelemmel fordult az Országos Rádió és Televízió Testülethez. 2

3 A jogorvoslati kérelemben panaszos az alábbiakat terjesztette elő: Álláspontja szerint a műsor vendégei a konkrét megoldási lehetőségekről, a város hulladékgazdálkodásának helyzetéről, a problémákról, az eljárás menetéről és ütemezéséről, tehát a kialakult mára súlyossá vált helyzetről nem tájékoztatták a lakosságot. Panaszos jogorvoslati kérelmében megismételte a panaszban előadott kifogásait, és hozzátette: ezzel a lakosságot megpróbálták félrevezetni az ügyet akként beállítva, hogy ráérünk még a megoldást kidolgozni és végrehajtani. Az egyesület véleménye szerint félrevezető volt a műsor abban a tekintetben is, hogy valóságos választási lehetősége van a testületnek a hulladék-elhelyezési megoldással kapcsolatban, hiszen a Dunakeszi lerakó bővítésével a további megoldások nem lesznek megvalósíthatók. az Rttv. sehol nem rendelkezik arról, hogy a műsorszolgáltatónak elegendő a politikai szervezetek laikus képviselőit és a polgármestert megkérdezni egy adott ügyben. biztosítani kell, hogy egy ekkora jelentőséggel bíró, a városban lakók életét hosszú időre befolyásoló lehetőségekről, döntés-előkészítésről és az esetleges döntésről az érintettek a véleményüket, javaslataikat kifejthessék. A hulladékgazdálkodást nem lehet politikai kérdéssé lealacsonyítani, mivel jó döntést csak a lakosság bevonásával szakmai alapokon lehet hozni. Panaszos a műsorszolgáltató meghívásával kapcsolatban pedig elismerte, hogy a televízió valóban megkereste szervezetüket is, azonban álláspontja szerint az eljáró tanács a műsorszolgáltató javára bírált el egy olyan meghívót, amelynek a tárgyán kívül sem helye, sem időpontja, sem pedig a résztvevők köre nem ismert. Kifejtette továbbá, hogy a kerekasztal-beszélgetésre a jogorvoslat benyújtásáig nem került sor. A Testület a tényállás tisztázása érdekében megtekintette a kifogásolt műsorszámot, és a műsorszolgáltatótól kapott információk, valamint a felvételek alapján arra az álláspontra jutott, hogy a Panaszbizottság állásfoglalása nem megalapozott az alábbi indokok alapján: Az egyesület már korábban is panaszt nyújtott be az érintett műsorszolgáltató kifogásolt műsorának korábbi adásában elhangzottak miatt. A Testület akkor 496/2006. (III. 8.) sz. határozatában - megállapította, hogy a TIÉD Egyesület érintettnek tekinthető a Dunakeszi hulladéklerakó ügyében, hiszen a szervezet célja a környezetvédelem, és ahogy azt neve is bizonyítja Tiszta és Élhető Dunakesziért Környezetvédelmi Egyesület -, elsősorban Dunakeszi környezetét kívánja megóvni. A Mágus Média Bt. tájékoztatása szerint a választásokra tekintettel, megfelelőbbnek gondolták a választás két fordulója közötti időszakot a kerekasztal-beszélgetés megtartására, azonban annak konkrét időpontja még április első hetében sem került rögzítésre. Fentieken túl, a kifogásolt műsor szerkezete is megváltozott a szervezet korábbi panaszának időpontjához képest: a Dunakeszi Átfogó c. műsorszám csupán 6-8 alkalommal épült fel a képviselők monológszerű a megelőző képviselőtestületi üléseket kommentáló beszédeiből. 3

4 Azonban az Átfogó effajta struktúráját a nézők jelentős része kifogásolta, így a műsorszolgáltató visszatért a korábbi metódushoz, és a műsor egyes adásai több aktuális témát dolgoznak fel. A képviselők természetesen lehetőséget kapnak frakciójuk véleményének kifejtésére, azonban mindezt nem monológszerűen adhatják elő, hanem a műsorvezetővel folytatott beszélgetés keretében. A Testület rendelkezésére álló információk szerint a hulladéklerakó ügyében utoljára egy évvel ezelőtt került sor olyan kerekasztal-beszélgetésre, amelyen a panaszos egyesület is részt vett. A kifogásolt műsorban többek között három képviselő mondhatta el véleményét az alábbiak szerint: - Elsőként A. A. ismertette az MSZP álláspontját a város hitelfelvétele ügyében, majd a hulladékgazdálkodás keretében frakciójának megoldási javaslatait tárta a nézők elé. Hangsúlyozta, hogy mindenképpen szükséges lenne a lakosság véleményét is megismerni, illetve bevonni a döntéshozatalba. - A második vendég K. G. polgármester volt, akit az idei költségvetés irányelvei kapcsán hívtak meg a műsorba, azonban a műsorvezető megkérte, hogy előtte reagáljon az MSZP-s képviselő által elmondottakra. A polgármester véleménye szerint a szemétkérdés mindig aktuális, beszélt az EU általi elvárásokról, és kihangsúlyozta a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, majd rátért eredeti mondanivalójára. - Harmadikként Dr. K. R. beszélgetett a műsorvezetővel, akit a képviselőtestület bízott meg a hulladéklerakó problémájának kezelésével, felügyeletével. Az SZDSZ-es politikus részletesen ismertette az EU által felállított hulladékokkal, azok elhelyezésével kapcsolatos- rangsort, majd a megoldási lehetőségeket vázolta fel. Véleménye szerint mely ellentétes volt az MSZP-s képviselő álláspontjával nem szükséges a hulladéklerakó ügyében népszavazást elrendelni, ugyanis a megoldási alternatívák közüli választás szakmai kérdés, melyhez a laikus nézők nem rendelkeznek megfelelő szaktudással. Mindezek ellenére a követendő irányvonalak meghatározásában K. R. szerint is ki kell kérni a lakosok véleményét. Összességében tehát elmondható, hogy a politikusok maguk is fontosnak tartották a civilek, a lakosság bevonását a hulladéklerakó problémájának megoldásába. A Testület álláspontja szerint a civilek érdekeit képviseli többek között a TIÉD egyesület is, rendelkezve mindazon szaktudással, amelynek a nézők nem feltétlenül vannak birtokában. Így a szervezet véleményének kikérése mindenképpen szükséges lett volna, hisz az utolsó alkalom, amikor kifejthette álláspontját, kb. egy évvel ezelőtt volt. Azóta azonban számos újabb fejlemény történt a Dunakeszi hulladéktelep ügyében, többek között a helyi képviselők V. P. főpolgármester-helyettessel is tárgyalásokat folytattak novemberében. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 15. (5) bekezdése kimondja: 15. (5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 4

5 A Ket. is kifejezetten említést tesz a társadalmi szervezetek ügyféli jogokkal való felruházásáról, ezzel is érzékeltetve a különböző egyesületek és egyéb csoportosulások fontosságát, és megadva számukra a lehetőséget bizonyos, speciális ügyekbe való beleszólásra. Így a műsorszolgáltató megsértette a kiegyensúlyozottság követelményét, amikor nem biztosított lehetőséget a TIÉD egyesület számára álláspontjának kifejtésére. Az Rttv. 4. (1) bekezdésében foglalt előírás kimondja: 4. (1) A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Fentiekre tekintettel a Testület meghozta határozatát, amelyben a panaszos által előterjesztett jogorvoslati kérelemnek helyt adott, a Panaszbizottság állásfoglalását megváltoztatta, és megállapította, hogy a műsorszolgáltató megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, valamint arra kötelezte a műsorszolgáltatót, hogy a határozat kézhezvételét követő Dunakeszi Átfogó c. műsorban 15 percnyi időtartamban adjon lehetőséget a kifogást tevőnek álláspontja megjelenítésére. E határozattal szemben az Rttv. 51. (3) bekezdése alapján közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni. Budapest, április 19. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György sk. elnök 5

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről 2006. február 28. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: MN/14667-4/2012. Tárgy: eljárás megszüntetése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1132/2012. (VI. 20.) számú VÉGZÉSE A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

HATÁROZAT. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a teljesítési határidő leteltét követően haladéktalanul értesítse a Hatóságot.

HATÁROZAT. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a teljesítési határidő leteltét követően haladéktalanul értesítse a Hatóságot. Ügyiratszám. NAIH-2818-18/2013/H Ügyintéző: Tárgy: saját követeléskezelés HATÁROZAT Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Kötelezett) (1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. ép.)

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Előadó: Dr. Szajbély Katalin Az eljárás megindítása 2012 márciusában a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettes

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését a Psztv. 94. -ának b) pontja, 97. -a, valamint 100. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését a Psztv. 94. -ának b) pontja, 97. -a, valamint 100. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-35/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a S.Z.G-né kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; a továbbiakban: Pénzügyi

Részletesebben

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 5.9.2012 1. SZ. MUNKADOKUMENTUM az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben