Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda"

Átírás

1 Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan intézmény: 1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó önállóan intézmények: 2.2. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.4. Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.5. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6. "Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járművek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. melléklet

2 Melléklet a rendelet 1. -ához Az 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft Szigetszentmiklós, Gyári út Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft Szigetszentmiklós, Határ út Az i alapítású közalapítványok 1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. melléklet

3 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Terv fők. szla. Jogcím eredeti módosított % év I. 1. Működési bevételek 91 bebételei Polgármesteri Hivatal bevételei: Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei , EGOMIR , Bíró L. Ált. Isk , Városi Könyvtár , Városi Tűzoltóság ,0 0 Intézmények működési bevételek össesen: , I. 2. ok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Összesen: , Átengedett központi adók: Gépjármű adó , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás , Termőföld bérbeadásából származó bev , Összesen: , Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok , Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság , Talajterhelési díj , Összesen: , Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel , Összesen: , I. 2. sajátos működési bev. össz.: , II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , Összesen: , Központosított és központi előirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , ok által szervezett közcélú foglalk , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) , Szociális továbbképzés ,0 810 Vis maior támogatás 0 0 Összesen: , melléklet

4 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím 1. 4 Fejlesztési célú támogatások Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen: , III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i ingatlanok értékesítése , Gépek berendezések, járművek értékesítése Összesen: , ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9E+05 i lakások értékesítése , Összesen: , Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel , Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 Összesen: ,1 441 III. Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen , IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 Előző évi támogatások, kiegészítések működési Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásértékű bevételek , ebből: OEP-től átvett pénzeszköz , Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül , IV. Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: , V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt , Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) , V. Összesen: , Fűggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Tervezett kiadások , VI. Hiányzó forrás , VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Előző évi pénzmaradvány , ebből: Intézmények pénzmaradványa , Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: , Bevételek a belső és külső finanszírozással , Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után melléklet

5 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év K I A D Á S O K 1. I. Folyó (működési) kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése ,6 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása , Támogatásértékű felhalmozási kiadás célú Államháztartáson kívüli felhalmozási átutalások , Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása , Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) , Intézmények fiananszírozásása , Polgármesteri Hivatal finanszírozása Csládsegítő szolgálat finanszírozása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 94, Támogatásértékű kiadás , Társadalom- és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése , Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése , VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , melléklet

6 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , egyéb hatósági engedély , Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) ,8 300 I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz , Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja 0 - előadások jegy- és bérletértékesítés 0 - pályázati anyagok értékesítése adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) 0 - egyéb szolgáltatás bevétele , Egyéb sajátos bevétel 0 - adatszolgáltatás , pályázati díj , egyéb bevétel , behajtási engedély , Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások , Bérleti és lízing díj bevételek: 0 - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) , helységbérleti díj , közterület bérleti díja , víz és csatorna közmű bérleti díj Intézményi ellátási díjak 0 - intézeti ellátás díja ellátotti étkeztetés , tandíj Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele Alkalmazottak térítése 0 - étkezési térítési díj , egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele , Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata , Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség , Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről melléklet

7 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Teljesítés Bevételi jogcím eredeti módosított % 2012.év I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , Hiv. szám Előirányzat 1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól , Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektől , Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből ,0 0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülről 0 I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről ,1 36 Terv I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó , Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után , II/1. Helyi adók összesen , II/2. Pótlékok, bírságok , SZJA helyben maradó része , SZJA normatív módon elosztott része , Gépjármű adó , Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó , II/3. Átengedett központi adók összesen , Környezetvéd, építésügyi.bírság , Talajterhelési díj , Helyszíni bírság , II./4. Különféle bírságok , Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel , II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek , II/6. sajátos működési bevételek összesen , i lakások értékesítése , i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev , Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , II/8. Normatív hozzájárulások összesen , melléklet

8 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év 1. Központosított előirányzatok - kisebbség bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 0 - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 0 - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) Közoktatás részére közp. Támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 5. Közcélú foglalkoztatás , Szociális továbbképzés és szakvizsga , Egyéb jövedelempótló támogatás , Vis maior támogatás 0 0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen , Címzett támogatás 0 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS , III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Termőföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Osztalék és hozam bevételek , Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,1 441 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv , melléklet

9 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év Bevételi jogcím Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból , Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől , Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól , Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. 0 Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól 0 IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 0 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól , ebből belterületi utak létesítés támogatása ,0 0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 0 - P+R parkoló építés támogatása ,0 0 - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül , Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n , V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről , melléklet

10 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám V/2. Bevételi jogcím Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év V/3. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül , ezett kiadásai , Hiányzó forrás , VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belső forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011 évi kötelezettségek visszaezésére , elmaradt kiadások előirányzat maradványa lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: VI/2. fejlesztési hitelből , Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VII. együtt: , Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után: melléklet

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , egyéb hatósági engedély , Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 - telepengedély 0 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) ,3 300 Hatósági jogkörhöz köthető működési I/1. bevétel össz , Árú- és készletértékesítés ellenértéke 0 2. Szolgáltatások ellenértéke 0 - költségtérítéses oktatás, tanfolyam 0 - előadások jegy- és bérletértékesítés 0 - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) 0 - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj , Egyéb sajátos bevétel 0 - adatszolgáltatás , pályázati díj és pályázati anyagok díja , egyéb bevétel , behajtási engedély , Továbbszámlázott (közvetített) szolg , Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) , helységbérleti díj és egyéb bérl. díj , közterület bérleti díja , víz és csatorna közmű bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz 8. bevétele , Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 9. I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA melléklet

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés év Bevételi jogcím eredeti módosított % Hivatal I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , ÁH.-n kívülről szárm. befektetett 1. pü. eszk. Kamata lekötött betét , Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, 2. árfolyamnyereség , Hiv. szám 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest 1. megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök 2. háztartásoktól 0 Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől ,0 36 Működési célú átvett pénzeszközök 4. külföldről 0 Működési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséből ,0 0 Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülről 0 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n I/5. kívülről , I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása , Építményadó , Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után , II/1. Helyi adók összesen , II/2. Pótlékok, bírságok , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás , Gépjármű adó , Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó , II/3. Átengedett központi adók összesen , Környezetvéd, építésügyi.bírság , Talajterhelési díj , Helyszíni bírság , II./4. Különféle bírságok , Egyéb sajátos bevételek ARIES Lakások bérletidíj bev eft , II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek , II/6. sajátos működési bevételek összesen , i lakások értékesítése , melléklet

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés év Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított % Hivatal 2. i lakótelkek értékesítése 0 II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. 2 bev , Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , II/8. Normatív hozzájárulások összesen , Közponosított és központi támogatás előirányzatok 0 - kiesebbség 0 - bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 0 - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 0 - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása ,0 0 - Közoktatás részére közp. Támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 5. Közcélú foglalkoztatás , Szociális továbbképzés és szakvizsga , Egyéb jövedelempótló támogatás , Vis maior támogatás 0 Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások II/9. összesen , Címzett támogatás 0 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek III/ , Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. 1. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése , Termőföld értékesítése 0 Gépek, berendezések és felszerelések 4. értékesítése Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Osztalék és hozam bevételek , Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért melléklet

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 III/2. Pénzügyi befektetések bevételei , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz 0 IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, 1. mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) , Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból 0 Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli 4. Tól tám. Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ 5. többcélú kistérs.társulástól , Garancia-, kezeségvállalásból szárm. 6. visszatér., bev. 0 Támogatásértékű működési bevétel IV/2. összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi 1. költségv. szervtől 0 Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti 2. kez. előirányzattól 0 Támogatásértékű felhalmozási.bevétel 3. helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel 4. többcélú kistérs.társulástól 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV/3. összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, 1. visszatérülések Előző évi maradvány átvétel 2. önkormányzaton belül Előző évi műk. célú pénzma. Átv. 3. (alulfinanszírozás) 0 Előző évi felh.célú pénzma. Átv. 4. (alulfinanszírozás) 0 IV/4. Kiegészítések, visszatérülések melléklet

15 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. vállalkozástól ,0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nonprofit Pro-Régió: kerékpárút tám évi 3. létesítés 0 0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu , ebből belterületi utak létesítésének támogatása ,0 0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 0 - P+R parkoló építés támogatása ,0 0 - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , Energiahatékonysági Projekt támogatása V/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek , Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése 1. ÁH-n kívül ,7 500 Felhalmozási célú tám. Kölcsön 2. visszatérülése ÁH-n kívül , Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHn kívülről , Belföldi értékpapírok bevétele V/4. (kötvénykibocsátás) 0 0 V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Polgármesteri Hivatal ezett kiadásai , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,3 0 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: 0 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , melléklet

16 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 1.2 eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím - felhalmozási célú előirányzat maradvány kötelezettségek , elmaradt kiadások előirányzat maradványa lakásalap igénybevétele (előző évi és 1.3 tárgy évben képződő tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: e Ft eFt Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, Ajti VI./2. áthúzódó hitel: e Ft , Bevételek összesen a belső és külső VI./3. finanszírozással együtt: , Hiányzó forrás belső és külső VI./4. finanszírozás után Hitel lehívás részletezése: ÁJTI Beruházás "A" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "A" Ütem ütem MARADVÁNYA: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: Vackor Bölcsőde elmaradt lehívás visszaezése Bucka csatorna beruházás Összesen: melléklet

17 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (, nyári tábor bevétele) , tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 2. Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,0 4. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 5. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülről 6. I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről ,0 0 I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , melléklet

18 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Építményadó felderítés, adóellenőrzés 3. Idegenforgalmi adó 4. Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés 5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jövedelemdifferenciálás 3. Gépjármű adó 4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd, építésügyi.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos bevételek ARIES Lakások bérletidíj 3. bev eft II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. sajátos működési bevételek összesen i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Közponosított és központi támogatás előirányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN melléklet

19 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 2. Egyéb ingatlan értékesítése 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, 1. otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitől Tököli Tól tám , Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül 3. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 4. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebből belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása melléklet

20 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés Terv Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított % év - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcsőde létsítés támogatása - Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Családsegító Szolgálat ezett kiadásai , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,0 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú ,0 - felhalmozási célú előirányzat maradvány 1.2 kötelezettségek visszaezésére , elmaradt kiadások előirányzat maradványa - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása VI./2. VI./3. Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: eft Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, ÁJTI áthúzódó hitel: e Ft. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt: , VI./4.Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 125 575 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 110 882 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 24/2012. (IX.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város költségvetésér l és végrehajtásának szabályairól szóló7/2012. (III.01.) önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Önkormányzata Cím száma A költségvetési rendelet címrendje Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1.1. Polgármesteri Hivatal 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése 2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK 1 1. számú melléklet BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben