Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda"

Átírás

1 Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan intézmény: 1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó önállóan intézmények: 2.2. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.4. Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.5. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6. "Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járművek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. melléklet

2 Melléklet a rendelet 1. -ához Az 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft Szigetszentmiklós, Gyári út Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft Szigetszentmiklós, Határ út Az i alapítású közalapítványok 1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. melléklet

3 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Terv fők. szla. Jogcím eredeti módosított % év I. 1. Működési bevételek 91 bebételei Polgármesteri Hivatal bevételei: Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei , EGOMIR , Bíró L. Ált. Isk , Városi Könyvtár , Városi Tűzoltóság ,0 0 Intézmények működési bevételek össesen: , I. 2. ok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Összesen: , Átengedett központi adók: Gépjármű adó , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás , Termőföld bérbeadásából származó bev , Összesen: , Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok , Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság , Talajterhelési díj , Összesen: , Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel , Összesen: , I. 2. sajátos működési bev. össz.: , II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , Összesen: , Központosított és központi előirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , ok által szervezett közcélú foglalk , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) , Szociális továbbképzés ,0 810 Vis maior támogatás 0 0 Összesen: , melléklet

4 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím 1. 4 Fejlesztési célú támogatások Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen: , III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i ingatlanok értékesítése , Gépek berendezések, járművek értékesítése Összesen: , ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9E+05 i lakások értékesítése , Összesen: , Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel , Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 Összesen: ,1 441 III. Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen , IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 Előző évi támogatások, kiegészítések működési Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásértékű bevételek , ebből: OEP-től átvett pénzeszköz , Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül , IV. Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: , V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt , Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) , V. Összesen: , Fűggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Tervezett kiadások , VI. Hiányzó forrás , VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Előző évi pénzmaradvány , ebből: Intézmények pénzmaradványa , Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: , Bevételek a belső és külső finanszírozással , Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után melléklet

5 a AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év K I A D Á S O K 1. I. Folyó (működési) kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése ,6 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása , Támogatásértékű felhalmozási kiadás célú Államháztartáson kívüli felhalmozási átutalások , Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása , Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) , Intézmények fiananszírozásása , Polgármesteri Hivatal finanszírozása Csládsegítő szolgálat finanszírozása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 94, Támogatásértékű kiadás , Társadalom- és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése , Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése , VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , melléklet

6 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , egyéb hatósági engedély , Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) ,8 300 I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz , Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja 0 - előadások jegy- és bérletértékesítés 0 - pályázati anyagok értékesítése adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) 0 - egyéb szolgáltatás bevétele , Egyéb sajátos bevétel 0 - adatszolgáltatás , pályázati díj , egyéb bevétel , behajtási engedély , Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások , Bérleti és lízing díj bevételek: 0 - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) , helységbérleti díj , közterület bérleti díja , víz és csatorna közmű bérleti díj Intézményi ellátási díjak 0 - intézeti ellátás díja ellátotti étkeztetés , tandíj Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele Alkalmazottak térítése 0 - étkezési térítési díj , egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele , Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata , Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség , Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről melléklet

7 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Teljesítés Bevételi jogcím eredeti módosított % 2012.év I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , Hiv. szám Előirányzat 1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól , Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektől , Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből ,0 0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülről 0 I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről ,1 36 Terv I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó , Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után , II/1. Helyi adók összesen , II/2. Pótlékok, bírságok , SZJA helyben maradó része , SZJA normatív módon elosztott része , Gépjármű adó , Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó , II/3. Átengedett központi adók összesen , Környezetvéd, építésügyi.bírság , Talajterhelési díj , Helyszíni bírság , II./4. Különféle bírságok , Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel , II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek , II/6. sajátos működési bevételek összesen , i lakások értékesítése , i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev , Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , II/8. Normatív hozzájárulások összesen , melléklet

8 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év 1. Központosított előirányzatok - kisebbség bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 0 - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 0 - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) Közoktatás részére közp. Támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 5. Közcélú foglalkoztatás , Szociális továbbképzés és szakvizsga , Egyéb jövedelempótló támogatás , Vis maior támogatás 0 0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen , Címzett támogatás 0 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS , III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Termőföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Osztalék és hozam bevételek , Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,1 441 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv , melléklet

9 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év Bevételi jogcím Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból , Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől , Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól , Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. 0 Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól 0 IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 0 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól , ebből belterületi utak létesítés támogatása ,0 0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 0 - P+R parkoló építés támogatása ,0 0 - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül , Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n , V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről , melléklet

10 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám V/2. Bevételi jogcím Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) eredeti Előirányzat Teljesítés Terv módosított % 2012.év V/3. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül , ezett kiadásai , Hiányzó forrás , VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belső forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011 évi kötelezettségek visszaezésére , elmaradt kiadások előirányzat maradványa lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: VI/2. fejlesztési hitelből , Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VII. együtt: , Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után: melléklet

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , egyéb hatósági engedély , Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 - telepengedély 0 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) ,3 300 Hatósági jogkörhöz köthető működési I/1. bevétel össz , Árú- és készletértékesítés ellenértéke 0 2. Szolgáltatások ellenértéke 0 - költségtérítéses oktatás, tanfolyam 0 - előadások jegy- és bérletértékesítés 0 - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) 0 - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj , Egyéb sajátos bevétel 0 - adatszolgáltatás , pályázati díj és pályázati anyagok díja , egyéb bevétel , behajtási engedély , Továbbszámlázott (közvetített) szolg , Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) , helységbérleti díj és egyéb bérl. díj , közterület bérleti díja , víz és csatorna közmű bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz 8. bevétele , Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 9. I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA melléklet

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés év Bevételi jogcím eredeti módosított % Hivatal I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , ÁH.-n kívülről szárm. befektetett 1. pü. eszk. Kamata lekötött betét , Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, 2. árfolyamnyereség , Hiv. szám 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest 1. megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök 2. háztartásoktól 0 Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől ,0 36 Működési célú átvett pénzeszközök 4. külföldről 0 Működési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséből ,0 0 Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülről 0 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n I/5. kívülről , I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása , Építményadó , Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után , II/1. Helyi adók összesen , II/2. Pótlékok, bírságok , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás , Gépjármű adó , Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó , II/3. Átengedett központi adók összesen , Környezetvéd, építésügyi.bírság , Talajterhelési díj , Helyszíni bírság , II./4. Különféle bírságok , Egyéb sajátos bevételek ARIES Lakások bérletidíj bev eft , II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek , II/6. sajátos működési bevételek összesen , i lakások értékesítése , melléklet

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés év Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított % Hivatal 2. i lakótelkek értékesítése 0 II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. 2 bev , Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , II/8. Normatív hozzájárulások összesen , Közponosított és központi támogatás előirányzatok 0 - kiesebbség 0 - bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 0 - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 0 - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása ,0 0 - Közoktatás részére közp. Támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , Helyi tűzoltóságok támogatása , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 5. Közcélú foglalkoztatás , Szociális továbbképzés és szakvizsga , Egyéb jövedelempótló támogatás , Vis maior támogatás 0 Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások II/9. összesen , Címzett támogatás 0 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek III/ , Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. 1. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése , Termőföld értékesítése 0 Gépek, berendezések és felszerelések 4. értékesítése Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Osztalék és hozam bevételek , Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért melléklet

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele 0 III/2. Pénzügyi befektetések bevételei , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz 0 IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, 1. mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) , Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból 0 Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli 4. Tól tám. Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ 5. többcélú kistérs.társulástól , Garancia-, kezeségvállalásból szárm. 6. visszatér., bev. 0 Támogatásértékű működési bevétel IV/2. összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi 1. költségv. szervtől 0 Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti 2. kez. előirányzattól 0 Támogatásértékű felhalmozási.bevétel 3. helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel 4. többcélú kistérs.társulástól 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV/3. összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, 1. visszatérülések Előző évi maradvány átvétel 2. önkormányzaton belül Előző évi műk. célú pénzma. Átv. 3. (alulfinanszírozás) 0 Előző évi felh.célú pénzma. Átv. 4. (alulfinanszírozás) 0 IV/4. Kiegészítések, visszatérülések melléklet

15 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. vállalkozástól ,0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nonprofit Pro-Régió: kerékpárút tám évi 3. létesítés 0 0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu , ebből belterületi utak létesítésének támogatása ,0 0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 0 - P+R parkoló építés támogatása ,0 0 - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , Energiahatékonysági Projekt támogatása V/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek , Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése 1. ÁH-n kívül ,7 500 Felhalmozási célú tám. Kölcsön 2. visszatérülése ÁH-n kívül , Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHn kívülről , Belföldi értékpapírok bevétele V/4. (kötvénykibocsátás) 0 0 V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Polgármesteri Hivatal ezett kiadásai , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,3 0 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: 0 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , melléklet

16 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 1.2 eredeti Előirányzat Teljesítés év módosított % Hivatal Bevételi jogcím - felhalmozási célú előirányzat maradvány kötelezettségek , elmaradt kiadások előirányzat maradványa lakásalap igénybevétele (előző évi és 1.3 tárgy évben képződő tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: e Ft eFt Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, Ajti VI./2. áthúzódó hitel: e Ft , Bevételek összesen a belső és külső VI./3. finanszírozással együtt: , Hiányzó forrás belső és külső VI./4. finanszírozás után Hitel lehívás részletezése: ÁJTI Beruházás "A" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "A" Ütem ütem MARADVÁNYA: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: Vackor Bölcsőde elmaradt lehívás visszaezése Bucka csatorna beruházás Összesen: melléklet

17 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Működési bevételek Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (, nyári tábor bevétele) , tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen , Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 2. Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,0 4. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 5. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülről 6. I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről ,0 0 I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , melléklet

18 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Építményadó felderítés, adóellenőrzés 3. Idegenforgalmi adó 4. Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés 5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jövedelemdifferenciálás 3. Gépjármű adó 4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd, építésügyi.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos bevételek ARIES Lakások bérletidíj 3. bev eft II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. sajátos működési bevételek összesen i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Közponosított és központi támogatás előirányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN melléklet

19 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés Terv eredeti módosított % év III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 2. Egyéb ingatlan értékesítése 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, 1. otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitől Tököli Tól tám , Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen , Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül 3. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 4. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebből belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása melléklet

20 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Előirányzat Teljesítés Terv Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított % év - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcsőde létsítés támogatása - Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Családsegító Szolgálat ezett kiadásai , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,0 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú ,0 - felhalmozási célú előirányzat maradvány 1.2 kötelezettségek visszaezésére , elmaradt kiadások előirányzat maradványa - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása VI./2. VI./3. Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: eft Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, ÁJTI áthúzódó hitel: e Ft. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt: , VI./4.Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben