Véry Zoltán. IT Controlling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véry Zoltán. IT Controlling"

Átírás

1 Véry Zoltán IT Controlling

2 Informatika controlling 1 Bevezetés Az informatika kifejezést használjuk az információkezelés, a számítástechnika, az információtechnológia, de még a vállalati szervezeti egység gyűjtőfogalmaként is. Az informatika nem csupán egy költséghely a controller palettáján. A vállalati informatika a funkcionális területek közül az egyik legösszetettebb szolgáltató- és innovációs-egység. Egyrészt szolgáltat, másrészt szabályozza az informatikai beruházásokat és informatikai fejlesztéseket. Alapvető és sajátos feladatai a következők: az információs-erőforrások (hálózatok, szerverek, kliens eszközök, alkalmazások, adatbázisok, szaktudás) készenlétben (readiness) tartása, az információs-erőforrások elérhetőségének, rendelkezésre állásának (availability) és használatának (usage) biztosítása illetve felügyelete, az információtechnológia kínálta lehetőségek és az üzleti célok illetve az üzleti folyamatok ciklikus összehangolása (alignment), Az alábbi ábra áttekintést nyújt ( Look and Feel ) a fent említettekről. Felhasználók megosztás infokommunikációs erőforrások Informatikai szakemberek hozzáférés Info előállítás tárolás - továbbítás Hálózatok Adatbázisok Alkalmazások Szerverek,Opsys Kliens eszközök IT teljesítmények IT kapacitások IT kompetenciák Digitális javak Kapcsolódás és használat 2

3 Az informatika controlling ezeket a feladatokat támogatja rendszeralkotó, pénzügyi üzemgazdasági, vezetési-irányítási, és módszertani szakértéssel. Az informatika controller híd-szerep a vállalatvezetés, a számviteli-pénzügyi vezetés és más funkcionális szakterületek vezetése között. A controller munkája nem korlátozódik a vezetői információellátásra. Alapvető szakmai feladata a technológia-controlling (ITC) és a pénzügyi-üzemgazdasági controlling együttes képviselete illetve kezelése. Ő az aki mindkettőhöz ért. Össze tudja kapcsolni a két szakterület összetartozó kontroll tényezőit. Feladata az informatikai teljesítmények, a kapacitások és kompetenciák mérése, követése, összevetése, ellenőrzése, értékelése és visszacsatolása. Javaslattétel a vezetői döntéshez, a beavatkozáshoz. Az informatika controller az üzleti-szabályozókör egyik kulcsszereplője. 2 Az informatika funkcionális szerepe Az informatika sajátosságai Az informatika képessé tesz. Képessé teszi az üzletet (business) a gyorsaságra, a rugalmasságra, a magas színtű kommunikációra és együttműködésre. A versenyre. Rohamosan fejlődő, innovatív szakterület. Ebből fakadóan beruházás igényes terület. Folyamatosan, sokat kell rá költeni és nem minden informatikai beruházás térül meg. Az informatikai nagy komplexitású megoldásokat, rendszereket illetve alrendszereket épít, üzemeltet, tart fenn és bocsát rendelkezésre. Ezeket többféle illetve speciális komponensekből állítja össze. Ez többféle és speciális szakértelmet igényel, ami magas bérköltséggel jár. Az alkalmazott hardware- és software- elemek (komponensek) több szállítótól származnak, ami növeli a komplexitást és a heterogenitást. Az állandó technikai, technológiai változás, rendszeres belső- és külső képzéssel jár. Ez az informatikai szakemberek továbbképzésére és a felhasználók képzésére egyaránt vonatkozik. Magasak a képzési ráfordítások, időben és pénzben egyaránt. 3

4 Mind informatikai személyzeti oldalon, mind felhasználói oldalon különböző és különböző szintű informatikai képességeket (kompetenciákat) kell beszerezni vagy kifejleszteni. Az infokommunikációs-erőforrások elérését (hozzáférést és használatot) megbízhatóan (hibamentesen), biztonságosan (veszteségmentesen) és folyamatosan (heti 7nap*24 óra) kell biztosítani. Kezelni kell a hozzáférési jogokat, mely nagy és változó felhasználói gárda esetén munkaigényes feladat. Az infokommunikációs-erőforrások megosztását (a konkurens- és együttes használatot) több felhasználó részére kell biztosítani. Ezt az eszközök kapacitásának illetve a licencek tudatos és rugalmas alakításával szabályozhatjuk. Az infokommunikációs-erőforrások elérését és megosztását többszintű felhasználói igény szerint kell biztosítani. Ezek az igények, úgy mennyiségben, mint minőségben folyamatosan változnak. Az informatikai-rendszerek legbizonytalanabb és legköltségesebb komponensei maguk a felhasználók. A felhasználók - akiket személyesen néha nem is ismerünk, mivel pl: távolról kapcsolódnak hozzáférési jogosultság szerint - az erőforrásainkhoz. A felhasználók kezelése (azonosítás, felügyelet, elszámoltatás) munkaigényes feladat. Költségigényes feladat az informatikai-rendszerek védelme. Védelem a vírusokkal szemben, védelem a nem kívánt rosszindulatú, illetéktelen felhasználók behatolása ellen, védelem a fizikai károkkal szemben. A változó felhasználói igények, igényszintek és magatartások, dinamikusan változó kapacitás-szükséglettel és kapacitás-lekötéssel járnak, melyeket rugalmasan kell kezelni. A elosztott és kiterjedt informatikai-infrastruktúra illetve a nyitott kliens / szerver típusú számítógép-architektúra bizonytalansággal üzemeltethető, ezért központi rendszerfelügyeltre eszközökre kell támaszkodni. 4

5 A rendszerfelügyelet egyrészt kiterjed az informatikai eszközökre, komponensekre és azok üzemeltetésére, másrészt az átadott teljesítmények (termékek, szolgáltatások, projektek) felügyeletére. Egyre inkább igény, hogy bárhonnan (távolról illetve mobil eszközökkel), bármikor elérhetőek kell legyenek az infokommunikációs-erőforrások. A jogosultsággal rendelkező felhasználóknak, akik nem csak az alkalmazottak lehetnek. Az informatika többirányú, sokrétű feladatokat lát el. Többirányú, mert egyrészt felügyeli az infokommunikációs-erőforrásaink (IT + HR) használatát és az informatikai szolgáltatásokat. Másrészt összehangolja az vállalati üzleti stratégiát az információstechnológiával, melyet az IT lehetőségek és képességek is inspirálnak. Ezt az összehangolási körfolyamatot fejlesztési és beruházási szakértéssel is támogatja. Az alábbi séma a fenti kijelentésekről nyújt áttekintő képet: A vállalkozás szervezete A vállalkozás üzleti folyamatai Az üzleti-stratégia és az információtechnológia összehangolása Informatikai projektek felügyelete Informatikai folyamatok felügyelete Informatikai Erőforrások Információtechnológia Informatikai Eredmények 5

6 Az informatika irányításának aspektusai A vezetői gyakorlat a felelősségi-egységek több típusát kezeli annak megfelelően, hogy az adott egység felelőssége melyik összetevőre terjed ki. Az így meghatározott egységtípusokat a szaknyelv centernek vagy centrumnak nevezzük. Az informatika a vállalkozáson belül: költség-központként illetve szerviz-központként, míg a vállalkozáson kívül profit-központként működik. Lássuk a döntési tényezőket. KH PC SC CC A tevékenységek szeparálhatósága A szervezet szeparálhatósága A költségek szeparálhatósága A költségek befolyásolhatósága Az árbevétel elhatárolhatósága + + A teljesítmények befolyásolhatósága + Az erőforrások szeparálhatósága + IFUA, 1995 Eredmény-központ (PC): Az árbevételt és a költséget is befolyásolni tudja. Szerviz-központ (SC): Szervezetileg önálló egység, aki az átadott teljesítményeket és a költségeket is befolyásolni képes. Ilyen pl: a belső informatikai egység. Költség-központ (CC): Szervezetileg és döntéshozásban is önálló egység, aki csak a költségeket tudja befolyásolni. Ilyen pl: a belső informatikai egység. Költséghely (KH): Szervezetileg nem, de felelősségben önálló egység, aki a költségkeretek betartását tudja irányítani. Ilyen egy kisebb informatikai osztály, csoport. Profit-Centrum Szerviz-Centrum Költség-Centrum Fedezet Fedezet Eltérés Költség Elismert költség Költség Árbevétel Költségkeret Költség Cél: Eredményterv teljesítés Megállapodás teljesítés Költségkeret betartás 6

7 3 Az informatika-controlling perspektívái Az informatika sokirányú, többrétegű, komplex szakterület. Az informatikai menedzsment és az azt támogató, kiszolgáló controlling - a szakmai irányításon túl ezt a komplexitást kell kezelje és uralja. Ez hatékonyan úgy valósítható meg, ha elválasztjuk és külön, de mégis összefüggésben kezeljük a stratégiai (hosszútávú) és operatív (rövidtávú) céljainkat, tennivalóinkat, feladatainkat. A két irányítási szinten más célok, perspektívák, feladatok tárulnak elénk és más eszközökkel is oldjuk meg azokat. A következőkben bemutatunk egy ilyen kétszintű irányítási (kontroll) rendszert, egy keretet, mely jó alapot nyújt az informatika-controlling rendszer kialakításához. A stratégiai-kontroll és az operatív-kontroll együttműködéséhez és megvalósításához. Informatika-controlling több perspektívában Operatív perspektíva Stratégiai perspektíva Controller Folyamatok perspektíva Pénzügyi perspektíva Informatikai Stratégia Munkatársak perspektíva Tervezés Humán Erőforrás Gazdálkodás Informatikai Informatikai Informatikai Fejlesztés Beruházás Üzemeltetés Ügyfelek perspektíva Informatikai Szolgáltatás Service Desk Ügyfélszolg. Minőségbizt Minőségbizt Minőségbizt Minőségbizt Minőségbizt Stratégiai horizont Operatív horizont Stratégiai horizont Az informatika ma már nem egyszerűen költségtényező, hanem stratégiai fegyver a versenyképesség növelésében és fenntartásában. Mint egyik alapvető stratégiai eszköz kiemelt figyelmet érdemel. A vállalati távlati tervekből illetve elvárásokból levezetett teljesítményértékelési és irányítási rendszereket kell alkalmaznunk. Erre használjuk a Balanced Scorecard (BSC), azaz a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszert. A BSC alkalmazása által lehetővé válik a vállalati-stratégia illetve az informatikai-straté- 7

8 gia mutatószámokkal és mutatószám összefüggésekkel való konkrét leírása, a stratégia megvalósításának követése és a stratégiai visszacsatolás megoldása. Mutatószámrendszer kialakításával átfogó, összefüggő, ok-okozati képet kapunk az irányításhoz. Az BSC-t controlling-, kommunikációs-, információs- és tanulási-rendszerként is használjuk. Két szinten: a stratégiai irányítás illetve az operatív szabályozás szintjén. A BSC általában 4 perspektívát használ a stratégia leképzéséhez. A többdimenziós mutatószámrendszer kialakításához: Ez nem kötelező érvényű, lehet több dimenziót is használni. A perspektíva egyaránt jelent üzleti nézetet és üzleti távlatot. A BSC nem csupán méri, hanem elő is segíti a változásokat. Alapvető eszköz a kétszintű-irányításban, mert a stratéga leképzésén túl, összekapcsolja a stratégiai célokat az operatív tennivalókkal. A mutatószám összefüggéseket a következő ábra mutatja. Egy informatikai egység stratégiai térképe Pénzügy Ügyfelek Üzleti folyamatok Munkatársak Árbevétel Árbevétel növekedés növekedés Informatikai Informatikai szolgáltatások szolgáltatások Munkatársak Munkatársak képességei képességei Piaci Piaci Részesedés Részesedés IT IT / / Business Business összehangolás összehangolás Képzés, Képzés, Továbbképzés Továbbképzés Munkatársi Munkatársi elégedettség elégedettség Cégérték Cégérték Ügyfél Ügyfél meg- megelégedettséelégedettség Informatikai Informatikai Üzemeltetés Üzemeltetés Technológia és Technológia és Alkalmazás- Alkalmazásfejlesztéfejlesztés Csoport Csoport képességek képességek Fedezeti Fedezeti hozzájárulás hozzájárulás Szolgáltatás Szolgáltatás minőség minőség Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat Service Service Desk Desk Team-munka Team-munka fejlesztése fejlesztése Motiváció Motiváció Informatika-Scorecard Az Informatika-Scorecard a kétszintű irányítási-rendszer központi eleme. Az üzleti stratégia megvalósítását és megváltoztatásának gyors felismerését szolgálja. A Scorecard mérésközpontúsága segíti a kritikus üzleti folyamatok követését, értékelését és befolyásolását. Alapját a stratégiából levezetett mutatószámok ok - okozati összefüggések láncolata adja. Nem a jelenlegi működést, hanem a jövő illetve a közeljövő céljait tartalmazza. Tükrözi az informatikai egység stratégiai céljait, azok összefüggéseit és a célok- 8

9 hoz vezető teendőket. A célokat konkrét cselekvési mozzanatokra bontja le és kommunikálja azt az összes érintetnek, szereplőnek. A pénzügyi célkitűzéseket - a pénzügyi mutatókat - összeköti a nem pénzügyi mutatókkal, az ún. teljesítménymutatókkal. Átláthatóvá teszi az ok - okozati összefüggéseket. Scorecard keretet nyújt a vezetőknek, hogy összefüggő, kiegyensúlyozott mutatószám rendszer segítségével követni tudják a stratégia megvalósulását. A BSC alkalmazásnak a legnagyobb jelentősége abban van, hogy a pénzügyi mutatók ok okozati alapon össze vannak kapcsolva a teljesítménymutatókkal, így a változások okai és a változást okozó teljesítmények illetve azok hatásai is jól láthatóvá válnak a vezetői munkához. Néhány teljesítmény mutatót az alábbi táblázat tartalmaz. Általános teljesítmény-mutatók IT-költségek per forgalom 2,76% IT-beruházás per forgalom 0,80% IT-költségek per munkatársak IT-költségek per informatikai munkatársak IT-költségek per PC / Kliens eszköz Ft Ft Ft Az IT munkatársak aránya 65,00% Az IT kliens eszközök per IT munkatársak 5,00% Az IT munkatársak aránya Az IT kliens eszközök per IT munkatársak Üzleti alkalmazás teljesítmény-mutatók 28,20 Ft 31,10 Ft Fejlesztési költség per alkalmazás Karbantartási költség per alkalmazás (havi) Support-költség per alkalmazás (havi) Szoftver-license költség per 100 felhasználó Szerverinfrastuktúra költség per alkalmazás Kliens eszközök teljesítmény-mutatói Hw- és Sw-költség per PC-felhasználó Suppport-költség per PC-felhasználó (havi) Karbantartás-költség per PC-felhasználó (hó) Üzem- és állásidő költsége per PC-felh. (havi) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Projekt teljesítmény-mutatók (BMS FI, CO bevezetés) Proj-ktg. - Külső személyek per felhasználó Ft Proj-ktg. - Belső személyek per felhasználó Ft Proj-ktg. - Software per felhasználó Ft Proj-ktg. - Hardware per felhasználó Ft ROI 99,00% 9

10 Erőforrások 4 Az informatika controlling-rendszere A Informatika Controlling Architektúra a gyakorlatban is jól használható sémát nyújt számunkra. Összefüggő, együttműködő építőelem választékkal jól támogatja a rendszerszerű irányítást illetve a transzparenciát. A ház az controlling centruma, a többszólamú szakmai és vezetői párbeszéd színtere. Az Informatika-Controlling Architektúra -ja Mutatószám-rendszer HRM TERV ELEMZÉS Döntés TERVEZÉS VEZETŐI INFORENDSZER Felhasználó Termék Szolgáltatás Projekt Kapacitás Teljesítmény Kompetencia FELÜGYELET ITX Informatikai Adatbázis SZOLGÁLTATÁS Controlling SERVICE DESK Controlling Informatikai ÜZEMELTETÉS Controlling SPOC Informatikai FEJLESZTÉS Controlling Informatikai BERUHÁZÁS Controlling ÖSSZEHANGOLÁS Új architektúra Új folyamat Változtatás Optimalizálás Integrálás Kiterjesztés Kihelyezés Kliens eszközök Szakemberek Alkalmazások Hálózatok Adatbázisok Nyomtatók Szerverek Védelmi eszközök Az informatika-controlling rendszerének megtervezésekor illetve kialakításakor keretként szolgál. Alapja az infokommunikációs-erőforrások (materiális-, immateriális-, humán-erőforrások) részletes számbevétele illetve azok változásainak a követése. Oszlopai, az informatika széleskörű felügyelete illetve az üzleti célok, igények folyamatos összehangolása az információtechnológiai kínálta lehetőségekkel. Moduljai azok az informatikai részterületek (folyamatok), melyek a rendszert teljesen lefedik. Megvalósítják többszempontúság követelményeit. A ház csúcstere az informatika-irányítás színtere. Az elemzési, tervezési, értékelési, döntéselőkészítési, döntéshozási, intézkedési tevékenységek ellátása illetve a kompetenciák menedzselése. 10

11 A modell az informatika-rendszerben rejlő tagoltságot, rétegződést illetve komplexitást vetíti elénk. Jól látható, hogy a kontroll kiterjed, az adott vállalatnál létező összes felelősségi-területre, azokat részfunkcióként értelmezve illetve kezelve. Az informatikacontroller a szakterületek vezetőivel akik vezetői feladataik során controller-i tevékenységet is ellátnak működik együtt. A részterületek, melyek egyben felelősségi egységek, kontroll tényezőivel számol. Az információkat részterületekkel közösen kezelt adatbázisból nyeri. Ez az adatbázis az ITX-adatbázis, mely tartalmaz minden adatot, ami az informatika-controlling tevékenységhez szükséges. Az ITX kialakítása az informatikai részterületek és a controller közös munkájával valósítható meg. Az informatikai-egység szabályozási részterületei: 1. Üzemeltetés-controlling mely az informatikai eszközök működtetésének, a működés folyamatos fenntartásának illetve a hibaelhárításnak a pénzügyi-üzemgazdasági kontrollját jelenti. Célja a költségfigyelésen túl a költségekhez rendelt teljesítmények követése és szabályozása. 2. Szolgáltatás-controlling mely a belső és külső szolgáltatási-szerződés megállapodások (Service Level Agreement) tartalmi tényezőinek (pl: ár/díj, teljesítmény, kapacitás, kompetencia) a pénzügyi-üzemgazdasági kontrollját jelenti. Célja a kapacitás-lekötés és szolgáltatás-minőség követése és szabályozása. Az egyes szolgáltatások fedezetének kontrollja. 3. Fejlesztés-controlling mely a megújulás pénzügyi-üzemgazdasági kontrollját jelenti. Célja a különböző fejlesztési projektek (folyamat-, architektúra-, alkalmazás-, HR- és módszer-fejlesztés) költségeinek, teljesítményeinek illetve eredményeinek a követése és szabályozása. 4. Beruházás-controlling mely az eszközök tervszerű, gazdaságos beszerzésének a pénzügyi-üzemgazdasági kontrollját jelenti. Célja a beruházási döntéshozási-folyamat szakszerű támogatása, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek technológiailag is illeszkednek a vállalat információtechnológiai rendszerébe. A kiválasztást technikákkal támogatja. 5. Ügyfélszolgálat-controlling mely az incidens- és problémakezelés pénzügyi-üzemgazdasági kontrollját jelenti. A Service Desk / Help Desk az egyetlen intézményes kapcsolódási pont (SPOC) az informatikai szakemberek és a felhasználók között a problémák kezelésében 11

12 5 Informatikai üzemeltetés-controlling Ahhoz, hogy irányítani tudjuk a kiterjedt informatikai-hálózatot, annak összes összetevőjéről (hálózati berendezések, szerverek, nyomtatók, kliens eszközök, felhasználók) részletes nyilvántartást kell vezetnünk. A nyilvántartásom túl folyamatosan kezelnünk kell az eszközök és komponensek összetételében és tulajdonságaiban bekövetkezett változásokat is. (Asset- and Change-Management) Az üzemeltetés kapcsán mindenkor átfogóan és részletesen ismernünk kell, hogy milyen hálózatot, hálózatokat, szervereket és kliens eszközöket üzemeltetünk illetve irányítunk. A számítógép-hálózat maga a számítógép SUN Co. szlogen ezt erősíti bennünk. A feladatnak az összetettsége abból is adódik, hogy a többnyire kliens szerver alapú számítógépes-architektúra nyitott, földrajzilag kiterjedt és általában heterogén összetételű. A hálózat több és többféle hálózati protokoll szerint bonyolít(hat)ja a hálózati adatforgalmat a hálózati szereplők között. A TCP típusú protokoll konnektálás-orientált protokoll. A kliens felelőssége a konnektálás (a kapcsolat) kezdeményezése, míg a szerver felelőssége, hogy várjon a kliens(ek) kezdeményezésére és minél gyorsabban kiszolgálja azokat. Ezt a technológiai alapállást követi az üzemeltetés technológia-controllingja is. Az infokommunikációs-erőforrások három fő erőforrás-csoport köré csoportosulnak, melyek a következők: 1. A kiszolgáló-egységek (Servers) A kiszolgáló-egységek tömeg-kiszolgálók. A kiszolgáló-egységek (akárcsak a pincérek vagy a bolti eladók) azért vannak, hogy a kliensek (ügyfelek) kéréseit fogadják és gyorsan teljesítsék azokat. Esetünkben ebbe a körbe tartozik minden olyan erőforrás (hardware, software, HR) mely az alkalmazások (Applications) vagy az azokhoz kapcsolt adatbázis-kezelő eszközök (Database Management System) felől érkező kliens kéréseket fogadják, kiszolgálják vagy átirányítják más kiszolgálók felé. Az alkalmazás-kiszolgálókon túl, kiszolgáló lehet egy speciális (pl: Color LaserPrinter) vagy egy nagyteljesítményű nyomtató is, mely a PrintServer-en keresztül érhető el. Ez a kiszolgáló a nyomtatási kéréseinket szolgálja ki. 12

13 2. A hálózatok (Networks) A hálózatok speciális kiszolgálók. Az ő szerepük az, hogy összekapcsolják az infokommunikációs erőforrásainkat és komponenseinket illetve gyorsan, hibamentesen lebonyolítsák a kliens kéréseket, a szerver válaszokat és adatforgalmat az erőforrások között. A hálózatok a kapcsolatteremtésen és kapcsolattartáson túl, csomagszállítást is végeznek. Ezek azok a csomagok melyben az adataink továbbítódnak. A hálózati forgalom, az alkalmazott hálózati-protokoll (pl: TCP/IP) szabályai szerint bonyolódnak. Összefoglalva: az adathálózatok szolgálják ki a adatkapcsolati- és adatszállítási-kéréseinket. 3. A kliens eszközök (Clients) A kliens eszközök személyes kiszolgálók. A felhasználók (users) személyi tevékenységeit illetve a kiszolgáló-egységekkel (servers & networks) való kommunikációnkat és együttműködésünket szolgálják. Ez többféle kliens-eszköz együttes használatát (is) jelentheti, pl: asztali gép (PC), hordozható gépek (Notebook, Palmtop), mobiltelefon (Smart Telephone), MS Office eszközök, stb. Az informatikai erőforrások számbavétele Az informatikai erőforrások hatékony üzemeltetésének alapvető feltétele a megosztottés elosztott-erőforrások központi felügyelete. Az informatikai erőforrások gyorsan avuló erőforrások. Transzparens és hatékony üzemeltetésük csak oly módon valósítható meg, ha pontosan tudjuk, milyen hardware és software berendezésekkel, eszközökkel és kapcsolódásokkal valósítottuk meg azt. Alkatrész és program - azaz komponens - szintig lebontott nyilvántartásra van szükség, hogy követhetők legyenek az üzemeltetés paraméterei illetve anomáliái: a hibaészlelés és a hibaelhárítás. Ehhez fontos, hogy az egyes komponensek működése felügyelhető és mérhető legyen. Erre szolgálnak a különböző operációs-rendszerek és felügyleti-rendszerek (BMC Patrol, HP OpenView, CA Unicenter, IBM Tivoli, Dell ManageView, stb) széleskörű funkcióköre. Az informatikai eszközök és komponensek analitikus nyilvántartásai A hatékony üzemeltetéshez ismernünk kell az összes eszközünket, azok komponenseit és a működés helyét. 13

14 Materiális eszközök és komponensek nyilvántartása A számítógép is gép. Olyan gép, melynek felépítése, működése gyorsan változtatható és ezáltal más teljesítményt nyújt, más kapacitással dolgozik, más szerepet tölt be az információs-tevékenységek kiszolgálása során. Igaz, mindez összetett szakértői munka árán valósul meg. Az információtechnológiai eszközök kézzelfogható (hardware) komponensei és konfigurációi mutatják alapvetően számunkra, hogy milyen gépet illetve gépeket üzemeltetünk. A nyilvántartás kezelése többirányú feladat. A következő feladatokra terjed ki: : Eszköz- és komponens-leltár (Asset Managemet) Konfigurációkezelés (Configuration Management) Az előzők változásainak a kezelése (Change Management) Az eszköz- és komponens-leltár magas szintű alkatrészismeretet is igényel, ezért csak az informatikai szakterület (részleg) végezheti hatékonyan és megbízhatóan. Azonban a nagy mennyiségű és földrajzilag kiterjedten működő gépek és berendezések részletes, komponensszintű leltározását csak erre a célra kifejlesztett célprogramokkal, szoftver-eszközökkel érdemes végezni. Ezek az eszközök igényeink szerint és ütemezve is bármikor pontosan és megbízhatóan elkészítik a leltározást és a változáskezelést. Ilyen eszköz pl: az Intuite Track-IT, amit az alábbi sémával szemléltetünk: 14

15 Szerver-leltár minta TAS HP PROLIANT SuSe Linux Feladata Helye IP címe CRM alkalmazás-szerver Szerverszoba Hardver konfiguráció CPU darab típus órajel SHARED méret átlagosan szabad DISC RAM méret átlagosan szabad BACKUP típus kapacitás DEVICE SWAP méret átlagosan szabad CD-ROM darabszám DEVICE LOCAL méret átlagosan szabad EGYÉB jellemzők DISC ESZKÖZ MEGJEGYZÉSEK Cluster működés A cluster-ben lévő számítógépek A működés leírása, package-ek MEGJEGYZÉSEK Alkalmazások és adatbázis-kezelő szoftverek Név Pontos verzió Leírása / feladata / megjegyzések Állapota MEGJEGYZÉSEK Szoftverek komponensek, terminál emuláció Név Pontos verziószám Leírása / feladata / megjegyzések Állapota MEGJEGYZÉSEK Rendszerfelügyelet szoftver komponensek Név verziószám Leírása / feladata / megjegyzések Állapota Patch-ek MEGJEGYZÉSEK Költséghely Kiss Kálmán (CRM-alkalmazás rendszergazda) 15

16 Immateriális eszközök és komponensek nyilvántartása Az immateriális eszközök csoportja a software-eszközök és software licencek. A software az összes informatikai eszköz közül a legköltségesebb erőforrás, mely fokozott figyelmet és gondoskodást igényel. A cégeknek több és többféle módon beszerzett szoftver eszköze van használatban és azon kívül. Ezek több gyártótól származnak eltérő licencpolitikával és feltételekkel. Nem elég pontos nyilvántartást vezetni a szoftverlicencekről és hatékonyan kezelni azokat. Ha nem a megfelelő licencszerződést kötöttük, akkor kidobunk pénzt az ablakon. A szoftverengedélyezési megállapodások számos félreértést és csapdát rejtenek. A cégek általában nem ismerik a különböző licencelési szabályokat, nincs módszerük sem arra, hogy az a szoftver található a gépeken, amit licencelnek. Ezért felkészült, a tartalmat illetve a licencelési változásokat követő és értő szakembernek kell kézben tartani a licencgazdálkodást. Ez a felelős személy lehet például az informatika controller. A jogszerű szoftverhasználat három kritériuma: Elegendő számú licenc birtoklása Egy adott szoftvertermékből a felhasznált példányszámhoz a gyártó vagy forgalmazó által előírt mennyiségű felhasználási engedély (licence) álljon rendelkezésre. Szabályos beszerzési mód A licencek beszerzésének módja feleljen meg a szerzői jog birtokosa rendelkezéseinek. (szürke-import tilalma vagy OEM szabályok, stb) Előírásszerű felhasználás A licence birtokában a folyamatos felhasználás során ne sértsék meg a licence illetve a csatlakozó illetve kiegészítő dokumentumok előírásait. (pl: MS PUR) 16

17 PC Software-nyilvántartás A gép leltári száma: B Leltározás kelte: Osztály / Üzleti egység: A PC felhasználójának neve: Raktár / Kereskedelem Véry Éda A felhasználó azonosítója: A felhasználó elérése: Tel: Software Installációk Software Megnevezés Verzió-szám Kibocsátó Telepítve Écs % Windows Microsoft Corp Word Microsoft Corp Excel Microsoft Corp Powerpoint Microsoft Corp Acrobat Reader Adobe Norton Antivirus Norton Co Track-It! DEMO 6. 0 Intuite Photoshop Adobe A hálózati-eszközök nyilvántartása Az eszközök fókusza miatt figyelmünk alapvetően a vállalati tulajdonában és kezelésében levő lokális- (LAN), nagytávolságú- (WAN) vezetékes-hálózatokra illetve a lokális vezetéknélküli-hálózatokra (WLAN) terjed ki. A hálózatok különböző hálózati-eszközökből és komponensekből (pl: hálózati-kártyák, útválasztók, kapcsoló-berendezések, átjárók, vezetékháló, konnektorok, stb) épülnek, melyek akár földrajzilag szétszórtan helyezkednek el. Ezért célszerű ezt a nyilvántartást olyan software megoldásokra bízni, melyek ütemezve, automatikusan felkutatják, feltérképezik és hálózatfelügyeleti-adattárba írják (nyilvántartásba veszik és aktualizálják) az összes hálózati csomópontot, hálózati eszközt és komponenst. Ez a virtuális hálózati-környezet felügyeletének alapja. Az informatikai-üzemeltetés felügyelőrendszerek nélkül nem képes követni, mérni, átlátni és kezelni a kiterjedt és megosztott informatikai rendszert. Kompetencia-nyilvántartás A gyorsan változó, megújuló informatika talán a legjelentősebb erőforrása, maga az ember. Az informatikai-szakemberek sokrétű képessége és szaktudása. A szakértők speciális képességei, mely a gyakorlatban fejlődik magas szintre. Voltaképpen a tudás, gyakorlati tudás. Tudni annyit tesz, mint tenni tudni. Az elmélet a gyakorlat eszköze. A tudás tettekben nyilvánul meg illetve emberekben, tárgyakban testesül meg. 1 A szervezeti-tudás az emberek, a gondolkodás, a nyelv és az ismeretek szövedéke illetve a szervezeten belüli és szervezetközi párbeszéd eredménye. A szervezeti-tudás nem jól másolha- 1 Nyíri Kristóf: Az enciklopédikus tudás (Mindentudás Egyeteme 2003 december 15) 17

18 tó, így a versenyképesség egyik meghatározó tényezője. A tudáselemek tudatos kezelése és kontrollja minden tudásalapú-szervezet alapvető feladata. A szervezeti belső- és külső-képzés kontrolljának egy eszköze az alábbi megoldás. Az informatika-controller feladatai közé tartozik a HR-fejlesztés üzemgazdasági felügyelete is. Képzési jelentés Költségek (eft) A vezetőképzés alakulása I. né II. né III. né IV. né idő terv tény várható záróállomány (Fő) Az Office-ra képzendő állomány alakulása I. né tény II. né tény III. né tény okt. várh. nov. várh. dec. várh. idő Éves Göngyölített Hátralévő Várható Várh.tény terv tény kihaszn. (%) várh. érték tény eltérés kihaszn% Áthozat (előző évről) eft Alapképzés eft Minőségbiztosítás eft Munkavédelem eft Tűzvédelem eft Szakmai továbbképzés eft Információ-technológia: Windows 2003 Server eft SuSe Linux Certificate eft Notes Certificate eft SQL Server2000 Adm. eft MS Office 2003 eft Alkalmazások: SAP FI, CO eft SAP BW eft OLAP Express eft Módszertanok: eft PMI PMBOK eft Vezetőképzés: Balanced Scorecard eft Képzés összesen eft Mindösszesen eft EU támogatás eft

19 Költséghelyi controlling Az egyes költségnemek az erőforrások tagoltságát követve jól kialakíthatók. (pl: anyagés alkatrészköltségek, bér- és személyi-költségek, bérek közterhei, belső- és külső- szolgáltatások költségei, értékcsökkenés, stb) A controlling kalkulált azaz nem tényalapú, hanem számolt vagy becsült költségnemekkel is számol, mert a tulajdonosi szemlélet és érdek ezt kívánja meg. Ilyen például a kalkulált kamat, mely a beruházáskor feláldozott tulajdonosi tőke elmaradt hozama (kapott kamat), vagy a kalkulált écs, mely a gyorsított értékcsökkenési leírás egy speciális alkalmazása. A vezetői-eredményszámítást, értékelést szolgálja. Mindkettő a vezetői vagy tulajdonosi döntésből származik. Nem számviteli-, hanem vezetési-, irányítási-tényező. A költséghely szintű költségszámítás, egyrészt a felelősség, másrészt az okozati-elv alapján rendszerezi a költségeket. A költségeket egyrészt a felelősökhöz, másrészt az okokat kiváltó teljesítményekhez (melyek az üzemeltetés során felmerültek) rendeljük. Ez a controlling költséghelyi szemléletének alapja. A szolgáltatás-kalkulációban az egyedi költségeket közvetlenül, míg az általános költségeket közvetve számoljuk a költségviselőre, azaz jelen esetben a szolgáltatás-tételre. Az általános költségeket általában valamilyen belső megállapodás szerint kialakított költségfelosztási procedúra szerint osztjuk a szolgáltatásokra. Ezt korszerűen úgy oldhatjuk meg, hogy a költségnem és a költségviselő kalkuláció közé költséghely-számítást építünk, mellyel számításba vehető a költséghelyen felmerült összes költség, amit a szolgáltatás okoz. Lehetővé válik, hogy igazságosabban és differenciáltan (felelősségi területenként eltérő kulccsal) osszuk el az általános költségeket. A költség-controlling elsősorban az általános (közvetett) költségek felosztásának módszerére összpontosít. Alkalmazott költséghely-típusok: 1. Üzleti kiszolgáló-egységek (primer költséghelyek) - Alkalmazás kiszolgálók - Hálózati kiszolgálók - Kliens kiszolgálók 19

A KontrollHáz koncepció

A KontrollHáz koncepció INORMATIKA CONTROLLING A KontrollHáz koncepció Az építkező controller Előadó: Véry Zoltán VÁLTOZÁSOK, TRENDEK, ERSEKTÍVÁK huszadik század REND KISZÁMÍTHATÓSÁG OZITIVISTA TUD. VILÁGOS KACSOLATOK RAGADOZÓK

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató System Center Service Manager 2012 konferencia Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató Program Ker-Soft Számítástechnikai Kft. dr. Vinkovits Eszter Kaszás Orsolya Nyikes Tamás Nagy Dániel

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

IT MENEDZSMENT. 2. óra

IT MENEDZSMENT. 2. óra 2. óra IT MENEDZSMENT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH) Óbudai

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS 6. óra SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

I. Kopint-Datorg Zrt. EU-s projekteken kívüli - saját - közbeszerzései

I. Kopint-Datorg Zrt. EU-s projekteken kívüli - saját - közbeszerzései Kódok jelentése: 1 KD külső félnek nyújtott szolgáltatásához folyamatosan szükséges 2 KD külső félnek nyújtott szolgáltatás fejlesztéséhez egyszeri beszerzés 3 Támogatásból megvalósuló projekthez egyszeri

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció Költséghatékony IT üzleti modellek Tóth Zoltán üzlettámogatási igazgató Három út Üzleti folyamatok tervezésének lehetséges irányai Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Részletesebben

Novell Roadshow 2008. 2008. január március

Novell Roadshow 2008. 2008. január március Novell Roadshow 2008. 2008. január március Napirend 2 9.30 10.00 Megnyitó 10.00 10.45 Hatékony csoportmunka 10.45 11.15 Mobilkommunikáció 11.15 11.30 Szünet 11.30 12.15 Linux alapú infrastruktúra 12.15

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Informatika controlling. KontrollHáz koncepció

Informatika controlling. KontrollHáz koncepció Informatika controlling. KontrollHáz koncepció VÉRY ZOLTÁN BMS és Tanácsadó Kft. - Üzletfejlesztési-igazgató zoltan.very@bmsinformatika.hu ABSTRACT IT- Controlling. The ControlDom Conception Informatics

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás Szolgáltat ltatási minıségfel gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése se a HBONE hálózatbanh NETWORKSHOP 2010 Tartalom SLA menedzsment, teljesítmény menedzsment InfoVista bemutatás InfoVista az NIIFI-nél

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon MP Zrt. Oracle infrastruktúra 1. Eredeti állapot Tervezés 2. Virtuális platform kiválasztása 3. Környezet felépítése 4. Üzemeltetési kihívások

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

KPI. mutató. információ. adat. adat. információ. mutató KPI. adat. információ. mutató KPI KPI. mutató információ

KPI. mutató. információ. adat. adat. információ. mutató KPI. adat. információ. mutató KPI KPI. mutató információ adat információ mutató KPI KPI mutató információ adat KPI. mutató információ adat mutató információ adat KPI Tornyossy Gábor gabor.tornyossy@hp.com 2006. október 27. Tartalom 1. Mit is kell/lehet mérni?

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

Cisco ISE megoldások. Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu

Cisco ISE megoldások. Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu Cisco ISE megoldások Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu TARTALOM 1 2 3 Motivációk Aggasztó kérdések, belépési pontok Régi és új típusú megoldások

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Engel László, Ferrinfo Zrt. Bartók Nagy János, ICON Zrt. Ferrinfo bemutatás a Dunaferr csoport informatikai szolgáltatója 3500 felhasználó mintegy 30 üzleti partner 2 telephely

Részletesebben

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket?

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? Egy email szövegében elhelyezet információ annyira biztonságos, mintha ugyanazt az információt

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TIOP 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Varjasy Gábor Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IT Fejlesztési Osztály Miről lesz szó? cél főbb

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A LICENSZGAZDÁLKODÁS ÚTVESZTŐI. Gintli Sándor - Neubauer János

A LICENSZGAZDÁLKODÁS ÚTVESZTŐI. Gintli Sándor - Neubauer János A LICENSZGAZDÁLKODÁS ÚTVESZTŐI 2015 Gintli Sándor - Neubauer János Licenszgazdálkodás Selejtezés IT Szoftverek beszerzése Beszerzés IT nyilvántartásba vétel Kontrolling Könyvelés Könyvekbe kerül Költségtétellé

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete September 30, 2013 2 Kik vagyunk? Az Enterprise Group az innovatív informatikai és infokommunikációs

Részletesebben

Riverbed Sávszélesség optimalizálás

Riverbed Sávszélesség optimalizálás SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Riverbed Sávszélesség optimalizálás Bakonyi Gábor hálózati mérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG Bevezetés Eszköz beüzemelése, alapvető karbantartása Alapvető, általános használathoz szükséges alapismeretek

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok Dovalovszki András kereskedelmi igazgató InCa Információtechnológiai Kft. adovalovszki@inca.co.hu Áttekintés A cégcsoport A termék Jelenlegi fejlesztéseink

Részletesebben

Matek Kamill T-Systems Magyarország. IT menedzsment megoldások mint a pénzügyi döntések hiteles forrása

Matek Kamill T-Systems Magyarország. IT menedzsment megoldások mint a pénzügyi döntések hiteles forrása Matek Kamill T-Systems Magyarország IT menedzsment megoldások mint a pénzügyi döntések hiteles forrása IT menedzsment megoldások mint a pénzügyi döntések Tartalom Milyen kihívásokkal szembesül az IT? Üzleti

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben