Informatika controlling. KontrollHáz koncepció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika controlling. KontrollHáz koncepció"

Átírás

1 Informatika controlling. KontrollHáz koncepció VÉRY ZOLTÁN BMS és Tanácsadó Kft. - Üzletfejlesztési-igazgató ABSTRACT IT- Controlling. The ControlDom Conception Informatics enables. It enables business enterprises to attain rapid reactions, flexibility, collaboration, inter-work, and digital communication at a high level. The informatics of organizations generates, operates, supports, and gives free run of very complex solutions needed to be sustained, that is, to be controlled. Thus, the IT-contoller supports feedback -, feedforward-, and preventive control, with the activities of planning, analysing, auditing, and information- supply, at the same time. The Control Dom Concept provides a coherent, and multiperspective, frame formed by the control elements, methods, and systems, applicable in the field of informatics. The Dom is the centre of controlling, and the field of polyphonic professional and managerial discourse as well. 1

2 Az informatika aspektusai Az informatika képessé tesz. Képessé teszi az üzleti vállalkozást a gyors reagálásra, a rugalmasságra, a magas szintű digitális átvitelre, a kommunikációra, az elektronikus együttműködésre illetve a távmunkára. Az informatika nagy komplexitású megoldásokat épít, üzemeltet, tart fenn és bocsát rendelkezésre. Mindezt kézben kell tartani, szabályozni, irányítani (más szóval, kontrollálni) szükséges. Az informatika controlling az üzleti-, üzemgazdasági- szabályozás, vezénylés, megelőzés feladatokat támogatja: tervezési, elemzési, önellenőrzési és információ-ellátási tevékenységekkel. Az informatika gyűjtőfogalmat használjuk az információmenedzsment, az információtechnológia és az információrendszer együttes kifejezésére. Az informatika a szervezeti funkcionális területek között kettős szerepet tölt be. Egyrészt szolgáltat, másrészt innovációs feladatokat lát el. Összetett szolgáltató- és innovációs-egység, mely nélkül ma már nem működtethető sem a versenyszférában, sem a közszolgáltatási szférában egy szervezet sem. Az informatika alapvető feladatai: [1] Az információs-erőforrások szakszerű beszerzése, üzembe helyezése és készültségben tartása. Az információs-erőforrások rendelkezésre állásának és használatának felügyelete. Az információtechnológia nyújtotta lehetőségek és az üzletstratégiai célok összehangolása. Az informatikai személyes- és szervezeti-tudásbázis gondozása. Az informatika nem csupán egy költséghely a többi költséghely mellett a controller palettáján. Az átláthatóság illetve a befolyásolhatóság szakmai alapcéljainkat ki kell terjesszük a szervezeti informatika területére is ahhoz, hogy ne fekete dobozként kezeljük. A felsővezetői döntés után átfogó tervet kell készítenünk az informatika-controlling rendszer illetve az azt alkotó kontroll-elemek és kapcsolódások kialakításához, megvalósításához Mindezt az érintettek (érdekeltek és ellenérdekeltek) közös munkájával érhetjük el. A mérhető és értékelhető informatika mint stratégiai cél, a controlling módszerek és eszközök illetve a controller szakemberek közreműködésével valósulhat meg igazán. ORGWARE Information Management IM Management Control i MC 1 ábra SOFTWARE Information Technology HARDWARE IT C i 2

3 Az 1. ábra áttekintést nyújt az informatika perspektíváiról és hajtóerőiről. Drótos György szerint: az információrendszerek: komplex, szociotechnikai rendszerek. [2] Ez a komplexitás az informatika többszempontú tervezését, elemzését és értékelését, azaz több dimenzió (perspektíva) egyidejű kezelését jelenti. Az MC terület (management control area / controlling area) a kontroll centruma, a többszólamú szakmai és vezetői diskurzus színtere. Ezen a területen tevékenykedik az informatika-controller. Ő az aki integrációs illetve koordinációs szerepet lát el az informatikai szakmai részterületek, úgymint: - információtechnológia (IT), - információmenedzsment (IM) és más vállalati kontroll-területek, mint: a pénzügyi-vezetés és más funkcionális vezetési területek között. Ma nemcsak pénz-tőke, hanem információtechnológia és információmenedzsment is szükséges majdnem minden üzleti tevékenységhez. Az informatikai innovációs-hullámok hardware- és software-hajtóerői mellett számolnunk kell a megfelelően kialakított, együttműködő szervezettel, új módszerekkel és eljárásokkal illetve a személyes- és szervezeti-tudással, azaz az. orgware-hajtóerővel is, mely a szociotechnikai rendszer alkotó része. Az informatika-controller szerepe Az informatika-controller a belső szervezeti-egység vagy az önálló informatikai cég vezetőinek belső pénzügyi - üzemgazdasági tanácsadója, a cég kontrollőre.[3] Hasonló szerepet tölt be a szervezetben, mint más funkcionális controller. Az informatika-controller látja el többek között a CIO-t (Chief Information Officer, informatikai-igazgató) és vezetői stábját éppen időben : világos tartalmú, jól fókuszált, megbízható vezetői információkkal. Mindezt nagyon gyorsan kell tennie, ezért őt is hatékony informatikai eszközökkel és módszerekkel kell támogatnunk. A CIO és az informatika-controller (ICO) az üzletirányítás (business management) kulcsszereplői. [1] Controller tevékenységek TERVEZ ELŐRE- JELEZ FELTÁR KONSZOLIDÁL FELISMER KALKULÁL MÉR ELEMEZ MEGELŐZ MEGFIGYEL ÉRTÉKEL INFORMÁL FELMÉR KOMMEN- TÁL MODELLEZ KERESI az OKOKAT REND- SZEREZ ÖSSZE- HANGOL ÖSSZEVET 2 ábra ELLENŐRIZ Copyright veryz Az informatika-controller a fentieken túl, új módszereket, módszertanokat "kutat fel", vezet be illetve gondozza az információs-folyamatokat és az informatika-controlling rendszert. 3

4 Erőforrások A KontrollHáz koncepció Ez a ház egy metafora. Az informatika-controlling rendszer egy metaforája. Szellemi-építmény, mely Segítségül szolgál interpretáláshoz. Áttekintést, összefoglalást nyújt a szemléletformálásban. Az információs-társadalom korszakban a jelek, mindenekelőtt a képek mind jobban és mind több üzenetet közvetítenek. Gondoljunk csak az Internet képi világára vagy az útszéli giga-poszterekre. A KontrollHáz az irányítás központja. Az informatikai komponensek felügyeletének illetve az információ-technológia és az üzleti-stratégia összehangolásának a színtere. Nem földrajzi-fizikai tér ez, hanem kibernetikus tér. Olyan virtuális-tér, mely ez előzőkben megfogalmazott célokra összpontosít: eszközöket, módszereket és embereket. A KontrollHáz koncepció célja, hogy átláthatóságot teremtsen az irányításban (kontrollban), a rendszer tervezésében és megvalósításában.[4] Mutassa be az informatika-controlling rendszer architektúráját. Az építmény alapzatát, pilléreit, építőköveit, tereit és azok kapcsolatát. Nevezze meg a rendszer funkcióit. Gondolati sémával szolgálja a konkrét megoldás fejlesztését. Az építmény a koncepció logikáját vetíti elénk. A KontrollHáz az operatív irányítás centruma. Reports CIO Talentumok SZOLGÁLTATÁS FELÜGYELET Döntés ÖSSZEHANGOLÁS BIZ_INNOVÁCIÓ VEZETŐI INFORENDSZER ITXpress Adattárház SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS ITIL CMDB ÜZEMELTETÉS Controller BERUHÁZÁS Business DB 3. ábra A ház tartóoszlopai (a felügyelet illetve az összehangolás) biztosítják számunkra az irányíthatóság megvalósítását és fenntartását, egyrészt az üzemeltetésben és szolgáltatásnyújtásban, másrészt az üzleti-informatikai innovációban. A ház hídszerepet lát el az üzleti- illetve az informatikai-logika között. 4

5 Felügyelet A felügyelet (supervision) tipikus kontroll funkció, mely kiterjed az informatikai eszközökre és komponensekre, a felhasználókra, az informatikai projektekre, a termékekre, a minőségre illetve az informatikai teljesítményekre, kapacitásokra és kompetenciákra egyaránt. Összehangolás Az üzleti-stratégia, az üzleti-folyamatok, tevékenységek és az információtechnológia összehangolása, (IT-BIZ alignment, Microsoft szlogennel: orkesztráció -ja) rendszerintegrálási, folyamat-újjászervezési, folyamat-optimalizálási, automatizálási, képzési, és architektúra váltási, stb tevékenységekkel valósítható meg. Az információtechnika alaposan megpezsdítette az információrendszerek szervezését: új lehetőségek, s ugyanakkor új feladatok merültek fel. Valamit értenünk kell ebből a technikából ahhoz, hogy az irányzatokat, a lehetőségeket megértsük. - írja Dobay Péter, ismert információmenedzsment könyvében. Ma már tudjuk: az információtechnológia valóban erősen insprirálja az üzletet és viszont. A KontrollHáz minősége [3] A minőség a termék vagy szolgáltatás összes azon tulajdonsága, mely alkalmassá teszi a fogyasztói igények, követelmények kielégítésére, mint: megbízhatóság, felhasználó barát megoldás, hatékonyság, biztonságos üzem, követhetőség, fenntarthatóság, hordozhatóság, skálázhatóság, stb. A "ház-architektúra" megvalósításakor tág értelemben használjuk a minőség fogalmát, ugyanis nem csak a kimeneten közvetlenül megjelenő termékek és szolgáltatások minősége a fontos a számunkra, hanem a teljes vertikum minőségszintje nyújtja számunkra az eredményes működést. Ha a ház egy eleme, egy alkotórésze gyenge, akkor a többi hiába kimagasló minőségű. Az eredményt az elemek minőségének szorzata adja, nem az összege. A minőség egyik értelmezése ebben a tekintetben: mindazon elemek, tényezők tulajdonságainak az összessége, amelyek befolyásolják az eredményes üzemeltetést. A "ház-architektúra" megvalósításánál tehát a gazdálkodó egység nagyságától és tevékenységétől függően határozható meg minden komponensre az a minimum követelmény, amely szükségesek a helyes és jó működés fenntartásához. Például belső szabványok, belső szabályzatok készítéséhez, a szerződéskötéshez (SLA) előírt követelmények, adattárolási és adatkezelési követelmények, tevékenységi követelmények, stb. Azt mondhatjuk tehát, hogy a "ház-architektúra" megvalósítása esetén a minőséget a következőképpen biztosíthatjuk: Határozzuk meg az adott építőelem követelményeit az adott környezetre vonatkozóan. Az inputra, a folyamatra, a tevékenységekre és az outputra. Pl: az üzemeltetés folyamatainak, tevékenységeinek milyen követelményeket kell teljesíteni a megbízható- és folyamatos üzemhez. Határozzuk meg a követelmények teljesítésének, elérésének módját. Azt, hogy mi szükséges a követelmény teljesüléséhez: eszköz, technológia, ember, szaktudás, információ, stb. Határozzuk meg a követelmények teljesülésének, megvalósulásának biztosítását. Hogyan érhető el az amit terveztünk, miképp biztosítható az elvárt eredmény. (minőségbiztosítás) A "ház-architektúra" minden elemére az alkalmazható helyi sajátosságoknak megfelelően: input - tevékenység - output vonatkozásában: Minősítés: mérési pontok és minősítési módszerek és standardok meghatározása. (ISO, CMM, 6Sigma) Az ellenőrzési pontok és az ellenőrzés módjának meghatározása. A nem megfelelő tulajdonságok, hibák kezelésének, javításának a meghatározása. 5

6 Összefoglalva: a "kontrollház-modell" a minőséget nem csak a termékekre és szolgáltatásokra értelmezi, hanem annak minden elemére és folyamataira együttesen. A kontrollház-modell az üzletirányításon alapuló minőséget követi, mivel az értékteremtő, értéktöbbletet realizáló tevékenységekhez kapcsolódva támogatja aminőség megvalósulását. Az informatika kontroll-tényezői [1] Az informatika-controllernek a pénzügyi-üzemgazdasági eszközök és módszerek ismeretén túl, jól kell ismernie és értenie az informatika szakmai-részterületek (üzemeltetés, szolgáltatás, help desk, fejlesztés, beruházás) nyelvét, gondolkodását, problémáit illetve a részterületeken alkalmazott hardware-, softwareés orgware-komponenseket illetve technikákat. Az integráló-, koordináló-szerepkör is ezt várja el. Lássunk néhány alapvető kontroll jellemzőt: Gyorsan fejlődő, innovatív szakterület. Az állandó megújulás beruházásokat generál. Folyamatosan sokat kell rá költenünk és nem minden informatikai beruházás térül meg. Mivel infrastrukturális beruházásokkal is számolnunk kell, nem mindenesetben lehet célunk a megtérülés. Vannak olyan informatikai beruházások, amit a normál technikai fejlődés illetve a gyártók kényszerítenek ki. Az informatikai nagyon összetett eszközöket és alkalmazásokat üzemeltet, tart fenn és bocsát a felhasználók (users) rendelkezésére. Ezeket több és többféle komponensből épít. Ez a komplexitás többféle és speciális szakértelmet, tudást igényel, mely magas bérköltséget jelent a szervezetnek. Az alkalmazott hardware-, software-, és orgware-komponensek általában több gyártótól származnak. A heterogenitás illetve a heterogenitás kezelése nagy ráfordítással jár, ezért célszerű a vállalati szabványosítás. Az innovációs-hullámok okozta változások az eszközök, komponensek cseréjén túl, magas képzési költséggel járnak. Folyamatosan képezni kell az informatikai szakembereket és a felhasználókat egyaránt. A képzés pénzben és időben egyaránt nagyon ráfordítás igényes és kockázatos. Gondoljunk csak a fluktuációra. Az információs-erőforrások rendelkezésre-állását (a hozzáférést és a használatot) megbízhatóan, biztonságosan és folyamatosan (évi 365 nap * 24 óra) kell biztosítani. Kezelni kell a bárhonnan és bármikor igénnyel hálózatunkra kapcsolódó felhasználókat. Az összes valamilyen jogosult felhasználó hozzáférési-jogosultságát, a erőforrások használatát és annak szükség szerinti elszámolását. Az információs-erőforrások megosztását a konkurens használatot - több egyidejű felhasználó részére biztosítja, akik versengenek ezekért az informatikai-erőforrásokért, melyek terhelhetősége viszont korlátos. A nagy eszközterhelés, nagy válaszidőket okozhat, mely a használhatóság egyik nagyon fontos tényezője. Ezért az egyes eszközök, komponensek kapacitását illetve az alkalmazott együttfutó licenc-ek számot menedzselni szükséges. A licencgazdálkodás jelentős költségnövekedéssel jár(hat). Az információs-rendszer legbizonytalanabb és legköltségesebb tényezői maguk a felhasználók. Részben azok a felhasználók, akiket személyesen nem is ismerünk, mivel például távolról, hálózaton keresztül kapcsolódnak az erőforrásainkhoz. A felhasználók kezelése (azonosítása, felügyelete, elszámolása) igen ráfordítás igényes feladat, amit a Gartner Group felmérései is igazolnak. Az előre ismeretlen, változó felhasználói igények változó kapacitás-szükséglettel illetve kapacitás-lekötéssel járnak. A rugalmasság követelményének teljesítése pénzügyi-üzemgazdasági illetve vezetési-irányítási szakértést kíván. (pl: tőkelekötés, outsourcing, irányíthatóság, stb) 6

7 A elosztott- és földrajzilag kiterjedt informatikai-infrastruktúra illetve a nyitott kliens - szerver típusú architektúra átláthatósága megköveteli a rendszerfelügyelet eszközeinek és módszereinek alkalmazását. Rendszerfelügyeleti eszközök és módszerek nélkül nem alakítható ki hatékony, hatásos és hasznos informatikai controlling-rendszer. A controlling összehangol. Összehangolja az IT-t és az ÜZLET-i startégiát. Ezt az összehangolási körfolyamatot IT fejlesztési- és beruházási-folyamatokkal szabályozza. Lásd az alábbi ábrát [4]: Az összehangolás körfolyamata Együttműködés Üzlet / Business - Folyamatok - Ügyfelek - Munkatársak Versenyhatás Üzleti hatás Innovációs hatás Tervezés Beruházás Fejlesztés Szolgáltatás Informatika Service Desk Felhasználó hatás Validálás Telepítés Üzemeltetés Technkai hatás Kulcstényező a HR A szociotechnikai rendszer megtervezésének, kifejlesztésének és eredményes működtetésének alapeleme: maga az ember. Többen gondoljuk ezt így: A legnagyobb hangsúlyt a siker kulcstényezőjére a humán faktorra helyezem. [6] Az üzleti versenyelőnyök egy jelentős része a szervezeti tanulás során keletkezik. A tanuló szervezet olyan intézmény, amely tudatosan és módszeresen alakítja a szervezeti tudás létrehozását, megszerzését és átadását. Célja, hogy a szervezeti know-how komponenseinek előállításával, gyűjtésével, megőrzésével és szabályozott hozzáférés biztosításával radikálisan javítsa a controlling tevékenységek hatékonyságát illetve hatásosságát. A hiányos felkészültség gátolja a controlling rendszer hatékonyságát. A controlling a fejekben kezdődik [7] és a vezetői döntésekben, intézkedésekben illetve az emberi tettekben valósul meg. Az üzletirányítás alapvető célja a profit-, a pénz-, a tőke-és vagyonszerzés irányítása, kézben tartása, de a controlling tudás-kontrollt is jelent egyben. A controlling tevékenységek magas szintű tudással, képességekkel valósíthatók meg. A controlling nem magától értetődik. Az informatikusok is folyamatos képzésben, továbbképzésben vesznek részt. Intézményi képzésben és egyre inkább a szervezeti- tanoda [3] keretében. De másból is tanulnak. A konstruktív együttműködésből, az eszmecserékből, a vitákból, a közös előretekintésből, a sikerekből, a kudarcokból és a munkavégzés közben ( on the job ). 7

8 A szervezeti-tanulás A vállalatok válságának, tönkremenetelének az egyik oka az, hogy képtelenek tanulni. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazkodnak, nem fejlődnek, miközben a világ, az üzleti környezet körülöttük rohamosan változik. A vezetők egy része tisztában van vele, hogy vállalatának Humántőke Mgmt. jövőbeni sikere olyan ismeretek birtoklásától függ, amelyek korábban távol álltak tevékenységüktől. Most viszont új tudáselemeket kell TELJE- KÉPZÉS cégükbe építeni, mégpedig SÍTMÉNY gyorsan. Oktatási vezetőket bíznak meg, hogy építsék ki és működtessék a szervezeti-tanulás rendszerét. A nagy vállalatoknál TANANYAGezt a feladatot látja el a Chief FEJLESZTÉS Learning Officer (CLO), melynek Magyarországon: az Oktatási Igazgató beosztás felel meg leginkább. Az ábra jól szemlélteti azt a komplex tanulási-rendszert, melyben a szervezeti-tanulási részrendszer összekapcsolódik a vállalati teljesítményértékelő részrendszerrel és ezt a kapcsolatot a humán erőforrás-fejlesztés felelőse, az Oktatási Igazgató (CLO) felügyeli és szabályozza, például a tananyagok fejlesztésének irányításával.[8] Másképp készítenek illetve szerkesztenek egy hagyományos, tantermi oktatásra szánt tankönyvet és máshogy egy elearning-alkalmazás (önképzési) célra készített tankönyvet, azaz tudásobjektumot (knowledge object). Az elearning tananyag kihasználja a számítástechnika és informatika összes lehetőségét és szöveg, hang, kép, grafika, videó tartalmú digitális komponensekből építkezik. Másképpen fogalmazva: multimédiás tananyagot készítenek, a gyors és hatékony tanulás érdekében. Több vállalatnál a folyamatos és tömeges képzési folyamatokat és a CLO vezetői munkáját controller támogatja. Hasonlóképp, mint az üzleti alapon működő oktatási vállalatoknál teszik azt. Vegyes képzés. (blearning) A blearning (blended learning) az elektronikus alapú önálló-tanulás (elearning) és a hagyományos tantermi csoportos-képzés vegyes használata (ötvözete), amely az adott képzési-szervezet és a képzendő célcsoport igényeire lett testre szabva. A blearning magába foglalja a hallgatók számára valós értéket jelentő személyes kapcsolatot. Oktatóval, más hallgatókkal vagy a szakértővel történő személyes kölcsönhatást. Ugyanakkor célszerűen és a képzési hatékonyság javítása érdekében használja a jelenlegi elektronikus információs- és kommunikációs-technológiákat a azonos érdekű, de egymástól földrajzilag elkülönült emberek közötti kapcsolat létrehozása. A tudás, az újabb ismeretek közvetítése és elsajátításának támogatása az alapvető célja. Egyéni-tanulás a hálózaton (elearning) A számítógép-hálózatok széleskörű elterjedése előtt távoktatás néven futott egy program, mely távirányítás alapon működött és az egyéni tanulásra épült. Nem sok sikerrel. Ma már hatékonyabb eszközök és módszerek állnak a rendelkezésünkre. Az elearning szisztéma nem csak egy informatikai alkalmazás. Az elearning egyrészt tanulási folyamat, amit elektronikus információs- és kommunikációs-technológiával valósíthatunk meg, másrészt képzési tartalom, amit a technológia közvetít. Mindkettőt irányítani szükséges. Ezt az irányítási munkát támogatja a controller, tervezési, rendszergondozási, üzemgazdasági, stb tevékenységekkel. Általános irányelvként kimondható, hogy minden olyan tanulás, ahol a tapasztalati tanulásra van szükség az ismeretek, képességek elsajátításához (pl: szerepjátékok, szimulációk, stb) ott a hagyományos csoportos keretek között marad az oktatás. epikusan csak élőben sikeresek a csapatépítő tréningek. elearning alapú képzés ott a legsikeresebbek, ahol nem készséget, hanem ismereteket kell fejleszteni, pl: új informatikai alkalmazások illetve új termékek megismeréséhez. Az elearning alapú képzés módszertana 8

9 Az elearning sikerének feltételei (módszertani információ-technológia, gazdaság-pénzügy) közül az alkalmazott képzési módszertan meghatározó. Az elearning módszertan három fő területe: Tananyag- illetve tananyag-csomag fejlesztési módszertan Tanítási-tanulási folyamat módszertan Alkalmazás bevezetési módszertan Mindhárom módszertan szervezési, irányítási, minőségbiztosítási feladatokat is jelent. Kölcsönös öszszefüggés áll fenn az első két módszertan között, melyeket tervezni, felügyelni szükséges. Az egyes képzési programok kifejlesztése projektmunka során áll elő. Az elearning képzési programok bonyolítása személyre szabottan történhet és személyre szabottan történhet a vizsgáztatás is. Költséghelyi kontroll Az egyes költségnemek az erőforrások szerkezetét követve jól kialakíthatók. (pl: alkatrészköltségek, személyi-költségek, közterhek, vásárolt szolgáltatások költségei, értékcsökkenés, stb) A controlling kalkulált azaz nem tényalapú, hanem számolt vagy becsült költségnemekkel is számolunk. A tulajdonosi szemlélet és érdek ezt kívánja. Ilyen például a kalkulált kamat, mely a beruházáskor feláldozott tulajdonosi tőke elmaradt hozama, a kapott kamat vagy a kalkulált écs, mely a gyorsított értékcsökkenési leírás egy speciális alkalmazása. A vezetői-eredményszámítást, értékelést szolgálja. A vezetői illetve tulajdonosi döntésből származik. Nem számviteli-, hanem vezetési-, irányítási-tényező. A költséghely szintű költségszámítás, egyrészt a felelősség, másrészt az okozati-elv alapján rendszerezi a költségeket. A költségeket egyrészt a felelősökhöz, másrészt az okokat kiváltó teljesítményekhez (melyek az üzemeltetés során felmerültek) rendeljük. Ez a controlling költséghelyi szemléletének alapja. A szolgáltatás-kalkulációban az egyedi költségeket közvetlenül, míg az általános költségeket közvetve számoljuk a költségviselőre, azaz jelen esetben a szolgáltatás-tételre. Az általános költségeket általában valamilyen belső megállapodás szerint kialakított költségfelosztási procedúra szerint osztjuk a szolgáltatásokra. Ezt korszerűen úgy oldhatjuk meg, hogy a költségnem és a költségviselő kalkuláció közé költséghely-számítást építünk, mellyel számításba vehető a költséghelyen felmerült összes költség, amit a szolgáltatás okoz. Lehetővé válik, hogy igazságosabban és differenciáltan (felelősségi területenként eltérő kulccsal) osszuk el az általános költségeket. A költség-controlling elsősorban az általános (közvetett) költségek felosztásának módszerére összpontosít. Javasolt költséghely-csoportok: Elsődleges kiszolgáló-egységek (primer költséghelyek) Üzleti-alkalmazás kiszolgálók Hálózati tartományok Kliens eszközök Másodlagos kiszolgáló-egységek (szekunder költséghelyek) Ügyfélszolgálat (Help Desk) Szervezeti képzés Infrastruktúrális-alapú kiszolgálók (pl: PRINT-szerver, MAIL-szerver) Az alábbi tábla áttekintést nyújt ( At 9

10 a Glance ) az informatikai üzemeltetés költséghelyi összesítőjéről. [1] KH 601 VÁLLALATI RÁNYÍ TÁSI ALKALMAZÁS szolgáltató Hw: HP ProLiant Opsys: MS WINDOWS Server 2003 CPU: Intel Xeon 2 db Memória: 1 GB Tároló: 80 GB KérésMax: 2693 / minute Válaszidő: 0,13 sec Kapacitás: 365 * 24 óra Költségnemek Tény Terv-költség költség (eft) Fix Változó Össz Eltérés Elsődleges költségek Szerver hardware-écs Szerver opsys sw-écs Szerver karbantartás Szerver bővítés ERP alkalmazás software-écs SQL Server2000 DBMS Sw-écs Alkalmazás karbantartás Alkalmazás support Alkalmazás továbbfejlesztés Kalkulált leírás Kalkulált kamat Összes elsődleges költség: Másodlagos költségek Átterhelés: szerverhelység Átterhelés: védelem Átterhelés: áram Átterhelés: Print Server Összes másodlagos költség: Összesen: Kockázatkezelés Kezeld az informatikát fenntartással! - sugalmazzák. Ha elgondolkodunk a napi tapasztalatainkon, akkor azt kell mondanunk: Ebben van valami! A kockázat tehát, nem csak pénzügyi. Az információtechnológia a rohamos fejlődése során még csak manapság ért el oda, hogy a bizonytalanságot tudatosan kezelje. Bizonytalanság jelentkezhet a működésben, a szolgáltatásnyújtásban, a fejlesztés és beruházás során illetve az emberi gondolkodás és munka során. A nyelvi kifejezéseink is számtalan bizonytalanságot szülnek. Úgymond, sok fuzzy észlelés, értékelés kíséri controlling feladatainkat. Célszerű az informatikai kockázatok tudatos kezelését is beépíteni a controlling rendszerbe. Monte Carlo szimulációs és Fuzzy Logikai módszereket is követve illetve eszközöket alkalmazva. Ajánlások az informatika-controlling rendszer kialakításához 1. Jussunk konszenzusra = az informatika a vállalati stratégia része. 2. Dolgozzuk ki az informatikai tervezési- és jelentési-rendszert. 3. Tervezzük meg az összes kontroll elemet és kapcsolódásaikat. 4. Szerezzünk be és üzemeltessünk rendszerfelügyelet-eszközöket. 5. Készítsünk és tartsunk karba IT-komponens szintű leltárt. 6. Vezessünk be Help Desk szolgáltatást. 7. Készítsünk szolgáltatás-katalógust és SLA mintákat a szerződéskötésekhez. 9. Tudatosan és módszeresen kezeljük az IT kockázatokat. 10. Folyamatosan működjünk együtt az informatikai részterületek vezetőivel, szakértőivel. 10

11 Hivatkozások [1] Véry Zoltán: Informatika-controlling (in: Ágazati- és funkcionális-controlling - Saldo K., Bp., 2004) [2] Drótos György: Az információrendszerek perspektívái (BKAE Doktori Értekezés, Bp., 2001) [3] Véry Zoltán: Controlling perspektívák (CIO Kézikönyv - Management Kiadó, Bp., 2003) [4] Véry Zoltán: IT-Control (in: Gyakorlati controlling - Raabe Kiadó, Bp., 2000) [5] Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment (Tankönyvkiadó, Bp., 1997) [6] Raffai Mária: BPR. Üzleti folyamatok újjászervezése (Novadat Bt., Győr, 1999) [7] Radó István: A controlling a fejekben kezdődik (Kontrolling. A szakma lapja / 1. szám) [8] Véry Zoltán: Tudáscontrolling a technológiatranszfer során (Vezetéstudomány 2004 szeptember) 11

12 12

Stratégia, irányítás, innováció

Stratégia, irányítás, innováció Stratégia, irányítás, innováció Stratégia, irányítás, innováció 4. Véry Zoltán Informatikakontrolling A KontrollHáz koncepció VÉRY ZOLTÁN BMS Szolgáltató és Tanácsadó Kft. - Üzletfejlesztési-igazgató zoltan.very@bmsinformatika.hu

Részletesebben

A KontrollHáz koncepció

A KontrollHáz koncepció INORMATIKA CONTROLLING A KontrollHáz koncepció Az építkező controller Előadó: Véry Zoltán VÁLTOZÁSOK, TRENDEK, ERSEKTÍVÁK huszadik század REND KISZÁMÍTHATÓSÁG OZITIVISTA TUD. VILÁGOS KACSOLATOK RAGADOZÓK

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai Frissdiplomások a munkaerőpiacon műhelykonferencia Pécsi Tudományegyetem Németh Antal Educatio Nonprofit Kft. 2012. október 25. A felsőoktatási

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

itsmf Magyarország Szeminárium november 6. ITIL, Wiki és Pareto találkozása a request fullfillment fejlesztése érdekében

itsmf Magyarország Szeminárium november 6. ITIL, Wiki és Pareto találkozása a request fullfillment fejlesztése érdekében Kérés teljesítés! itsmf Magyarország Szeminárium 2009. november 6. ITIL, Wiki és Pareto találkozása a request fullfillment fejlesztése érdekében Kresz Balázs Tartalom Ét Értelmezés Tervezés Kérésteljesítés

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest, 2016. május 26. Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest,

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Prozesskostenrechnung (PKR)

Prozesskostenrechnung (PKR) Prozesskostenrechnung (PKR) Folyamatköltség-számítás 2008.03.31. Készítette: Bródi Erzsébet Jánk Ildikó Müller Marianna Nagy Csilla Gazdasági folyamatok változása a II. világháborútól napjainkig Élesedő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

2005-ben megnövekedett az igény 1. komplex IT intézményközi - megoldásokra, 2. értéknövelt szolgáltatásokra, 3. speciális ismeretekkel rendelkező erőf

2005-ben megnövekedett az igény 1. komplex IT intézményközi - megoldásokra, 2. értéknövelt szolgáltatásokra, 3. speciális ismeretekkel rendelkező erőf Pomázi Gyula: Nagy egészségügyi informatikai ek tudatos irányítása és teljesítmény mérése Egészségügyi Infrastruktúra Konferencia 2007-2013 új lehetőségek a hazai egészségügyi információ technológiában

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre

Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre A válság hatása az IT pénzügyekre Válság Feler södött a szervezetek költségérzékenysége El térbe kerültek a hatékonysági

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató System Center Service Manager 2012 konferencia Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató Program Ker-Soft Számítástechnikai Kft. dr. Vinkovits Eszter Kaszás Orsolya Nyikes Tamás Nagy Dániel

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

IT Factory. Kiss László

IT Factory. Kiss László IT Factory Kiss László Mit jelent az IT Factory Együttműködő építőelemekből áll, amelyek jól definiált céllal, feladattal rendelkeznek. A tervezés és megvalósítás világosan elkülönül. A folyamatok és teljesítmény

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A R E M E M B E R S O F T H E K B C G R O U P Group ICT IT-kormányzás, a varázsige? Némethy Dániel K&H CIO Tartalom A szolgáltató jellegű informatika kapcsolati modellje Üzem és fejlesztés - szolgáltatás-fenntartás

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ

TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ PROJEKT MENEDZSMENT MESTERSÉG KITŰNŐSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY www.ipmacert.hu TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ 1106 Budapest, Jászberényi u. 24-36. 1363 Bubapest 502., Pf. 92/2. +36 30 8631 038 + 36

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN!

ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN! ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN! G2G3 Polestar ITSM IT szolgáltatás menedzsment szimulációs játék és erre épülő ITIL oktatási megoldások 1 ITIL SZIMULÁCIÓ - ÜZLETI

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1.

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1. Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál Magyar Telekom IAM 2008.05.29, 1. oldal Magyar Telekom Csoport integrációs projektek Infrastruktúra egységesítési feladatok 2008.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Véry Zoltán. IT Controlling

Véry Zoltán. IT Controlling Véry Zoltán IT Controlling Informatika controlling 1 Bevezetés Az informatika kifejezést használjuk az információkezelés, a számítástechnika, az információtechnológia, de még a vállalati szervezeti egység

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Informatika-irányítás új keretek között. PSZÁF projekt

Informatika-irányítás új keretek között. PSZÁF projekt PSZÁF projekt Horváth Csaba Vezérigazgató-helyettes 1 Napirend 1. Változások az elmúlt években A CIB üzleti fejlődése, az IT helyzete és szerepe a változó környezetben 2. A gyors felzárkózás Hogyan hozzuk

Részletesebben