A Gyepszél utcai iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyepszél utcai iskola"

Átírás

1

2 A Gyepszél utcai iskola 100 éves jubileumi kiadványa 2013/2014

3 Kiadja a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola Felelős szerkesztő: Jakabné Horváth Erzsébet intézményvezető Készült a Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft. nyomdájában

4 A Gyepszél utcai iskola 100 éves jubileumi kiadványa Évkönyv 2013/2014

5 Köszöntő Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom e jubileumi kiadványt mindazok figyelmébe, akik valamilyen szállal kötődnek intézményünkhöz, egykori és jelenlegi kollégáinknak, diákjainknak, partnereinknek és mindenkinek, aki nevelő-oktatómunkánk, tevékenységünk iránt érdeklődik. A kiadvány három jeles évfordulóhoz is kapcsolódik: - ebben a tanévben 100 esztendős az iskolánknak otthont adó épület, - névadónknak, Eötvös József születésének 200. évfordulójára emlékezünk, - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében 10 évvel ezelőtt vehettük birtokunkba az iskolaépületet. Megtiszteltetés számomra, hogy az intézmény jelenlegi vezetőjeként köszönthetem a kedves Olvasót, és örömmel ajánlhatom figyelmébe a jeles évfordulók alkalmából létrehozott kiadványunkat. Célunk az volt, hogy feltárjuk, összegyűjtsük és egyúttal az utókornak megőrizzük a 100 éves épületben folyó oktatónevelőmunka legfontosabb állomásait. Nagy lelkesedéssel, odaadással kezdtünk hozzá a kutatómunkához, az anyaggyűjtéshez, a múlt feltárásához. A legnagyobb kihívást végül az jelentette számunkra, hogy a rendkívül sok dokumentum között szelektáljunk, hogy kiválasszuk azokat az eseményeket, 1

6 amelyek a leghívebben tükrözik az elmúlt 100 esztendőt, az eltelt 100 tanévet. Kollégáimmal azt valljuk: a múlt kötelez bennünket! Kötelességünk tehát a legjobb tudásunk szerint megőrizni elődeink hagyatékát, megóvni, csinosítani az épületet és udvarát, hogy a jelenkor diákjai is jó szívvel, örömmel jöjjenek iskolánk 100 éves falai közé! Köszönettel tartozunk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, iskolánk működtetőjének anyagi támogatásáért valamint a jubileumi kiadványunk felkarolásáért. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki közreműködött a könyv létrehozásában. Örömmel ajánlom figyelmükbe ezt a nagy szeretettel összeállított jubileumi kiadványt. Jakabné Horváth Erzsébet intézményvezető 2

7 Új iskola születik Az iskola történetének egyházi korszaka 1913-től 1948-ig 1913 augusztusában a Győri Hírlap terjedelmes újságcikkekben számolt be Újváros nagy büszkeségéről, az újonnan felépült római katolikus elemi iskoláról, mely a környéken élő szegény családok gyermekeinek a megfelelő oktatást, valamint a hazafias és vallásos nevelést hivatott biztosítani. Az intézmény megálmodója és későbbi igazgatója Barilich Lőrinc újvárosi plébános volt, akit 1908-ban neveztek ki a városrész lelki vezetőjének. A plébánost a szegények patrónusaként emlegették, bármikor nyitva volt erszénye a város rászorulói számára, és sohasem engedte el őket ajtajától pár bíztató szó nélkül. A kiváló szociális érzékenységgel megáldott pap felismerte, hogy a városrész felemelkedésére, ugyanakkor a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására mely abban az időben jelentősen megnövekedett egy iskola lehet a megoldás. Barilich Lőrinc, az iskola megálmodója és első igazgatója 3

8 Az akkori győri megyéspüspök, Várady L. Árpád felkarolta az ügyet, városi és országos szintű támogatást szerezve. Győr szabad királyi város ingyen biztosította a terjedelmes gyepszéli telket, melyre az iskola felépülhetett, az állam pedig koronával járult hozzá az építkezés költségeihez. A tervezést és kivitelezést Réthy József építőmester végezte Csellágh Gyula műszaki tanácsos felügyelete alatt. Az augusztus 24-én került sor nagyszámú egyházi és világi előkelőségek jelenlétében az épület ünnepélyes felszentelésére és átadására, melyről így írt a korabeli sajtó: Újváros utcái, a Kossuth és Liget utca házai díszben, fellobogózva álltak büszke sorfalat az egymásután érkező vendégeknek. Az új épület előtt, annak udvarán és folyosóin nagy tömeg vett részt Újváros e örömünnepéből. A Győri Hírlap 1913-as cikke az iskolaavatásról A Mákos-dűlő telep (mely a mellette található mákföldről kapta nevét) alacsony házai közül fehéren kimagasló emeletes épület homlokzatán a Róm. kath. elemi népiskola felirat volt olvasható. A lépcső falában márványtáblát helyeztek el, melyen a következő állt: Épült ez iskola 1913-ban a győri róm. kath. egyházközség elhatározásából I. Ferenc József Magyarország apostoli királyának uralkodása alatt, dr. Várady Árpád győri megyéspüspök egyházkormányzata és dr. Ziskay Antal nagyérdemű egyházközségi elnöksége idejében. Széles folyosók, világos és tágas termek, villanyvilágítás, vízvezeték és telefon tette minden szempontból korszerűvé az 4

9 épületet. A földszinten és az emeleten is 2-2 tantermet helyeztek el, köztük az egyik földszinti a hozzátartozó mellékhelyiségekkel a nagyobb fiúk részére teljesen el lett különítve, ugyanis a fiú osztályokban világi tanítók oktattak. Az iskola többi osztályában apácák tanították a lányokat. A szerzetesek lakosztálya az emeleten volt konyhával, nappalival, hálóval és fürdővel, teljesen elkülönítve az iskola többi részétől. Az emeleten kis kápolna volt elhelyezve az apácák számára, ahol a beszámolók szerint minden első pénteken szentmisén vettek részt az iskola tanulói is, akik a folyosón szigorú rendben felállva követhették a szertartást. Szociális szempontból nagy jelentőséggel bírt a földszint deszkafallal elválasztott terme, amely nemcsak kisdedvédő céljaira és ünnepségek díszterméül szolgált, hanem azonfelül napközi otthonként is funkcionált, ahol télen a szegények meleg szobát és ételt kaphattak és ahol az időnként összejövő anyák háztartási teendőkre és a nevelés módjára nézve kaptak oktatást. Mivel 1913 augusztusában az épület készen állt a használatba vételre, az es tanévvel 240 tanulóval indult meg az oktató-nevelő munka az intézmény falai között. Barilich Lőrinc plébános az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend nővéreit hívta meg Sopronból, hogy ezt a nehéz, de fontos feladatot ellássák. A szerzetes óvónők és tanítónők szigorral, következetesen nevelték a leányokat a vallásos és erkölcsös életre. A diákok ún. tanulmányi értesítőjében pontokba szedett szabályrendszerrel biztosították az iskolai élet olykor szigorú kereteit. A ruházat tisztaságának ellenőrzése a mindennapi rutin része volt, ahogy a rendezetlenül vezetett füzetért, tintapacás írásért is járt testi fenyítés. Az egykori tanítványok mégis hálás szívvel gondolnak vissza iskolai éveikre, mint mondják: szegények voltunk, de rendes embert neveltek belőlünk. 5

10 Az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend tanítónője az egykori katolikus iskola növendékeivel Rögtön az első tanév sok megpróbáltatással járt, hiszen az ország éppen az első világháború borzalmait élte, mely az iskola életére is kihatott ben lengyel menekülteket helyeztek el az épületben, de emellett is folyt az oktató-nevelő munka. Az as évekből kevés írásos emlék maradt ránk. Az akkori dokumentumok főleg a szerzetes tanerő cserélődést említik. Az iskolában tanítottak többek között Czibulka Armanda, Grüner Angelika, Perlaky Editha, Rohrer Regina, Ungher Juditha, Gottics Ilona Julietta, Liedermayer Julianna Edina, Pákai Grata, Hás Mária Eberharda, Diósy Veneranda, Dömötör Donata, Csapó Castissima, Smidek Szidonia, Nagy Bellarmina, Török Irys, Královics Jozua, Albert Alfonza szerzetes óvó- és tanítónők. Emellett Barilich Lőrinc, Lukáts Dezső, Kelemen Sándor, Gálos József katolikus papok végezték a hitoktatást. Az iskola rendkívül népszerű volt a környéken élők között, az 1939/1940-es tanévben a statisztikák szerint például 73 fő járt az ún. I-II. leányosztályba, IV. osztályos volt 43 lány, az V. 6

11 évfolyamban pedig 53 diákot jegyeztek. A második világháború utolsó éveiben egyes feljegyzések szerint szünetelt az oktatás. Gerencsér Miklós Hátsóváros c. regényéből a következő derül ki: Azt az utat, amelyik itt halad Hátsóváros felé, Mákosdűlőnek nevezik. Ennek a legelején van egy iskola, csupasz, börtönszerű falakkal és nagy, mély udvarral. Valamikor az apácáké volt, de a nyilasok egyik napról a másikra világgá kergették az apácákat. Kellett laktanyának az iskola, a kolostor is. A csendes udvaron most vezényszó, káromkodás, lódobogás hangzik naphosszat. A tantermek hálószobák lettek, a tornaterem istálló, az apácacellák hivatali helyiségek, a régi rend, tisztaság és kényelem nélkül. Az iskolaudvar hintaállványát kíndúccá léptették elő, ahova ájulásig kötik ki a katonákat ben új papot neveztek ki az iskola élére Gálos József személyében. Ő lett az igazgató, a hittantanár, és a lelki élet vezetője. Egykori tanítványai még ma is meleg szívvel emlékeznek meg közvetlenségéről, kedvességéről, a szegény családokhoz, gyerekekhez való jóságáról. Persze a tanórán és a szentmisén megkövetelte a fegyelmet, szúrós szemmel nézett arra a ministránsfiúra, aki elvétette a csengetést az átváltozatáskor. De megszervezte a templomi kórust, ő maga kísérte harmóniumon az énekeseket. Nyitottságával, közvetlenségével hamar belopta magát a telepiek szívébe. A valamikori diákok ma is emlékeznek rá, ahogy a Rábcában úszni tanította őket ben a Gyepszél utca végén az egykori művelődési házat templommá építették át, mely a plébános által megszervezett Szent Erzsébet lelkészség központjává vált. Ettől kezdve az iskolát is, mint Szent Erzsébet telepi Róm. Kath. Iskolát említik a dokumentumok, ami korábban a Győrújvárosi Mákosdűlői Róm. Kath. Elemi Népiskola nevet viselte. 7

12 Gálos József és elsőáldozó tanítványai A plébános elemi iskolai feladatait azonban nem sokáig láthatta el, ugyanis június 16-án megtörtént az iskolák államosítása. Az Isteni Megváltó leányait a visszaemlékezések szerint egy éjszaka alatt űzték ki a zárdából, és teherautókon vitték el őket a városból. A plébános ugyan továbbra is a telepiek lelki vezetője maradt, de az iskola igazgatói címéről le kellett mondania. A következő évek bizonyítványaiban az intézmény pecsétjén már a Szent Erzsébet telepi Állami Általános Iskola megnevezés szerepel. Ezzel az iskola történetének egyházi korszaka lezárult, az es tanévtől állami irányítás alatt szervezték meg az oktatást. 8

13 Az államosítástól 1980-ig Az es tanévben az államosítást követően az iskolánkhoz csatolták a Gyepszél u. 60. alatt található Népházat is. Ettől kezdve az épületben egyaránt tanítottak fiúkat és lányokat. Az egyházi fenntartás megszűnése után a szülők továbbra is vallásos nevelésben részesítették gyermekeiket, Gálos József összetartotta, osztályonként kísérte őket a templomba. A háborút követő években az iskolának és a családoknak is anyagi problémákkal kellett megküzdenie, gondot jelentett a gyerekek ruháztatása és iskolába járatása. Nagy részük kihullott az oktatási rendszerből, írni, olvasni sem tanult meg, a tanulmányi átlagok romlottak. Az es tanévben 1-3. osztályba már 540 tanuló iratkozott be. A növekvő létszám miatt kevés lett a 7 tanterem, így a felső tagozatos osztályok a szomszéd körzetek iskoláiba kerültek. 4 tanuló csoport a Kossuth Lajos u. 97. szám alatti Gaál ház két nagy termében tanult. A megosztás azonban csak egy évig tartott, 1950-től újra teljesek lettek az 1-8. osztályos csoportok. Az előző évben más iskolának adott diákok visszahozása sok nehézséggel járt, a jó tanulókat igyekeztek a befogadó iskolák maguknál tartani. Az oktatás alapfeltételeit az iskola hiányos felszereltsége aligha teremtette meg. A padok kisméretűek, kopottak, a szertár szegényes volt, 1950-ben csak 2 darab térképpel rendelkezett. Az államosítást követően több igazgató is állt az intézmény élén. Az 1950/1951-es tanévet a 4. igazgató, Ormosi Zoltán nyitotta meg, aki elindítója lett a folyamatos fejlődésnek. Keménykezű, rendkívül jól képzett, a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát a szívén viselő ember volt. Jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel, reggelente biciklivel járta a környéket, begyűjtötte a csavargó diákokat és iskolába küldte őket. 9

14 Osztálykép 1956-ból Az ő irányítása alatt egy nagyon összetartó, jól képzett, egységes tantestület jött létre, akik szívvel-lélekkel a gyerekekért dolgoztak. Tantestület 1965-ből 10

15 Nagyon nehéz feladatnak bizonyult ezeknek a gyerekeknek a tanítása, nevelése, hiszen hátrányos helyzetű, nehéz sorsú családokból érkeztek. Az előítéletek ellenére tudtak küzdeni és lehetett velük eredményt elérni, mind a sport, mind a tanulás terén. Annak ellenére, hogy az épület sokáig nem rendelkezett tornateremmel, és a sportfoglalkozások a tantermekben, folyosókon zajlottak, a diákok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a labdarúgás, kézilabda és röplabda sportágakban. Mészáros József testnevelő tanár vezetésével 15 gyerek társadalmi munkában borsót szedett az Ikrényi Állami Gazdaságban, melynek fejében bőséges élelmet kaptak. A diákok között akadtak olyanok is, akik nyaranta kiflit árultak, bélyeget gyűjtöttek, annak érdekében, hogy a nyári táborokba eljussanak ban Nagy Rudolf felkarolta a hányatott sorsú cigánygyerekeket, beiskolázta őket, és ettől kezdve a cigány tanulók oktatása rendszeressé vált. Sokat tett annak érdekében, hogy naponta tisztán jöhessenek iskolába. Reggelente a hivatalsegéddel megmosdatták és átöltöztették őket iskolai ruhába, majd a tanítás végén visszavették a sajátjukat. Ingyen étkezést, könyveket, tanszereket és évente egy-két alkalommal teljes ruházatot biztosított számukra. Néhány cigány gyermek nagy szorgalommal tanult, és szép eredményeket ért el. A sikerekhez nagyban hozzájárult, hogy 1-8. osztályig egy pedagógus kísérte végig a tanulmányaikat. Többségük, szorgalmas volt, akadtak csintalanok, néhány nehezen kezelhető is. De mindegyikük szomjas volt a szeretetre, kedvességre, tudásra, s mi ebből indultunk ki. Nem voltunk csillagok, csak rőzse-tüzek, de meleget tudtunk adni minden kis- és nagy- diáknak. Kerestük a gyerekek igazi arcát, és igyekeztünk felkaroló szeretettel bánni velük. - így emlékszik vissza Járay Ferencné egykori igazgató tól kezdve Gorkíjváros cigány lakossága csökkent. A 11

16 putrik (lapos) helyett 1-2 szobás, fürdőszobás lakást kaptak a város más területein, és más iskolába járatták a gyermekeiket (Kossuth, Engels). Ruházatukban hasonlókká váltak a magyarokhoz, nyelvünket is tisztábban, helyesebben beszélték. Az évek alatt sokat fejlődött az iskola épülete. Az olajos padló helyére parketta került, új bútorok érkeztek, a tanulást applikációs képek, szemléltető képek, írásvetítő segítette. Két új tantermet, nevelői szobát, kisdobos szobát alakítottak ki, ahová sok-sok játék és könyv került. Pál Árpád testnevelő tanár vezetésével az iskola udvara is új arculatot kapott. Beton falat húztak fel, ami elválasztotta az épületet a szomszédos lakóházaktól. A diákok árkot ástak, talicskával, vödörrel hordták az Olajgyártól kapott salakot, melyből kialakították a kézilabda és a futópályát. A kapukeretet és hozzá a hálót saját kezűleg készítették fából, kerítésdrótból. Télen fellocsolták a pályát és a jégen korcsolyáztak. A diákok egymást segítve, keményen dolgoztak, hogy otthonosabbá varázsolják környezetüket. Szorgalmuk a tanulmányi eredményükben is megmutatkozott, az erősebb osztályban tanulók kiválóan teljesítettek szavaló- és énekversenyeken, néptáncban és különböző városi megmérettetéseken. A lemorzsolódott diákok lehetőséget kaptak az általános iskolai tanulmányaik befejezésére, felnőttoktatás keretében. Ez heti két napot jelentett délután 5-9 óráig ben Kanczler István megalapozta iskolánkban az úttörő mozgalmat, ekkor már az intézmény a Maxim Gorkij Általános Iskola nevet viselte. Az úttörőmozgalom alapvető feladata az volt, hogy tagjait "a párt iránti szeretetre és hűségre, proletár nemzetköziségre" nevelje. 12

17 Tagjai: Egységei: Kisdobos, az általános iskola osztályos tanulói Úttörő, az általános iskola osztályos tanulói őrs 6-12 fő alkotta raj 2-4 őrs alkotja (általában egy osztály csapat általában az összes raj az iskolában Az intézményben egy-egy csapat- és kisdobos vezető fogta össze, illetve szervezte az úttörő életet. Nyaranta táborozásokkal tették élvezetesebbé a szünidőt. A hétfő reggel zászlófelvonással indult, a péntek pedig zászló- levonással fejeződött be, miközben az ünnepélyesség kedvéért úttörő dalokat énekeltek. Úttörő pajtások egy iskolai ünnepségen Hetente egy alkalommal őrsi foglalkozáson vettek részt a tanulók, mely a sokoldalú személyiségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítette. Az úttörők törvénykönyve 13

18 hazaszeretetre, felelősség-vállalásra, igazmondásra, fegyelmezettségre és tiszteletre buzdította tagjait. 1976/77-es rajnapló Az úttörőcsapatok, hogy méltó emléket állítsanak a múltnak és a jövőben is emlékezzenek rájuk, egy üvegpalackba helyezték el a tantestület és az akkori csapattitkár nevét, amelyet bebetonoztak az épület falába. Az 1970-es évek végén a politika erőteljesen rányomta bélyegét az iskola sorsának alakulására. Az 1979/80-as tanév végén több pedagógus elhagyta az intézményt a várható változások miatt. A következő tanévben megtörtént a Maxim Gorkij Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola integrációja. 14

19 Az iskola története 1980 és 2003 között Az 1980/81-es tanévben már a Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményeként kezdődött meg az oktatás. Az összevonások oka a gazdálkodás hatékonyságának növelése, a szakrendszerű oktatás teljessé tétele, a tanulóifjúság szociális gondozásának kielégítése, a korszerű oktatás biztosítása volt. Az összevonással 5 épületben kezdődött meg az 1980/1981-es tanév, az intézmény vezetője Kontra József lett. Gyepszél u. 2. és 60. Márvány u. 40 és Engels tér 16 Kossuth L u tanulócsoport (alsós) Lex Lászlóné ig. helyettes 8 tanulócsoport (alsós) Szabó Jánosné ig. helyettes 18 tanulócsoport (felsős) Szili Margit ig. helyettes Az integrációt követően az iskola szakos ellátottsága 100%-os lett ban 75 dolgozó közül 57 pedagógussal stabilizálódott és fiatalodott a tantestület. Az iskola önálló bérgazdálkodóvá vált, így nagyobb lehetőség nyílt a jutalmazásra. Fontos feladat volt a működési feltételek javítása, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók korrepetálásának elrendelése, a menzai ügyelet díjazása. Egy idő után minden menzás és napközis igényt ki lehetett elégíteni január 1-jétől ismét megszűnt a gazdasági önállóság, a GESZ vette át az intézmény gazdálkodását és költségvetését érintő feladatokat. A bér- és munkaerő-gazdálkodás intézményi feladat maradt. Az 1982/83-as tanévtől bevezetésre került az ötnapos munkahét, és ezzel együtt a tíz napos tanítási ciklus. 15

20 Az új oktatási-nevelési terv 1981-ben vált teljessé az alsó tagozatban, 1984-ben pedig elért a 8. évfolyamokig. Meg kellett tanulni az új szemléltető eszközök használatát. Az új dokumentumok megismerése, a tanórákra való felkészülés többszöröse lett a korábbiaknak. Nagy szüksége volt a pedagógusoknak az önművelésre, új tanítási módszerek kialakítására. Fontos feladatukká vált, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat tanszersegéllyel, korrepetálással, napközis és tanulószobai elhelyezéssel segítsék. Nem feledkeztek el a tehetséggondozásról sem, szakkörök, előkészítők, sportkörök, énekkar, színház-, múzeum, kiállítás, könyvtárlátogatások járultak hozzá a tanulók további sikereihez. Az 1983/84-es tanévben például 17 szakkörben a tanulók 30%-a vett részt, 180 diáknak volt mozibérlete, 30 főnek filharmónia bérlete és 300 tanuló volt rendszeres színházlátogató. A kollégák rendszeresen felkészítették őket különböző szaktárgyi versenyekre, amelyeken szép eredményeket értek el. Az 1983/84-es tanévre átrendezték az iskola könyvtárát, 3 kihelyezett könyvtárral. A matematika és testnevelés tagozat mellett 1981-től megindult a második idegen nyelv oktatása 3. és 5. évfolyamokon. 16

21 Osztálykép a 80-as évekből A pályaválasztás a 80-as években a népgazdasági igényeket szolgálta. Pl.: Az 1980/81-es tanévben minden nyolcadikos továbbtanult, 17% gimnáziumban, 33% szakközépiskolában, 48% szakmunkásképzőben. A pályaválasztást segítve a végzősök rendszeresen jártak üzemlátogatásra, ill. többször végeztek egyegy hetes közhasznú munkát is. (Pl. Keksz - és Ostyagyárban, Városgazdálkodásnál, Győri Textilipari Vállalatnál) Az összevont intézményben továbbra is hagyományosan megrendezték a különböző ünnepségeket, amelyeket felváltva tartottak az iskola épületeiben. A vezetés próbálta a tagintézményeket egyformán foglalkoztatni. A változatosság kedvéért többször rendeztek külső helyszíneken is programokat pl.: Püspökerdő, Mosoni-Duna part. 17

22 Működött iskolarádió, amin keresztül zajlottak a megemlékezések, tájékoztatások, felhívások, ill. kívánságműsorok. Az akkori munkához szorosan hozzátartozott az úttörőmozgalom, amellyel a kitűzött nevelési célok jobb eléréséért dolgoztak. (Összevonás után az úttörőcsapat továbbra is Engels nevét viselte.) Sokrétű szabadidős programot kínált az akkori diákságnak. A programokat az évente megadott jelmondatokra építve szervezték az iskolai úttörővezetők. Pl.: 1980/81-es tanév: Tettekkel nyakkendőnk becsületéért! 1981/82-es tanév: Hass, alkoss, gyarapíts! 1982/83-as tanév: Úttörő módon élni 1988-tól Szili Margit vette át az intézmény vezetését, és folytatódott az iskolában a színvonalas oktató-nevelő munka. Az Emberi Jogokkal a Béke Oktatásáért Alapítvány képzésén vett részt az iskola, amelynek fő célkitűzéseként azt fogalmazták meg, hogy a gyerekek fogadják el a kulturális különbségeket. A pedagógusok feladata pedig az volt, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek egyenlő esélyt teremtenek mindenki számára. Mindezeket tanórán és azon kívül is alkalmazták. Dr. Szakácsné Foki Katalin (1992-től nevelési igazgatóhelyettes) megszervezte az alsós énekkart, bevezette az alternatív énektanítást 1-4. osztályokban. Perlaki Ernőné (Rózsa néni) pedig bevezette a fejlesztő pedagógiai módszereket, fejlesztő anyagokat készített, amelyet a kollégák szívesen alkalmaztak tanítási gyakorlatukban. 18

23 Osztálykép 1991-ből A kilencvenes évek végétől új ún. projekt (komplex) tanítási módszert dolgoztak ki az alsós kollégák, amelynek lényege az volt, hogy a délutáni kötelező foglalkozásokat színesebbé, hangulatosabbá, változatosabbá tegyék. Kialakítottak a tetőtérben egy műhelytermet és ott alkottak. Mindennap másféle foglalkozást tartottak pl.: kézműveskedés, irodalom, sport. (A későbbiekben ez az iskola pedagógiai programjának része lett.) Minden évnek meg volt a meghatározott témája és e köré csoportosították a programokat, alkotásokat, ill. foglalkozásokat. Évente egyszer minden osztály a Komplex Napok keretében mutatta be alkotásait. Ezekben az években több olyan programja is volt az intézménynek, amelyeken külföldi (osztrák, amerikai) kollégák is részt vettek. 19

24 A tantestület bécsi látogatása Szeretettel gondolnak vissza az amerikai szociális munkásokra, akik egy hónapig foglalkoztak a tanulókkal (szerepjátékokat játszottak, közös játékokon vettek részt). Az amerikai partnerkapcsolat 20

25 Az intézmény tartalmas kapcsolatot épített ki, üzemekkel, (Olajgyár, Keksz és Ostya Gyár) iskolákkal, (hazai, és külföldi) rendőrséggel, párt és KISZ szervezetekkel. Az oktatás és nevelés mellett komoly feladatot kapott az ifjúságvédelem is, mivel az összevonás óta folyamatosan nőtt a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók száma. Az iskola eredményességéről visszaigazolást adtak a szülők, a volt tanítványok, felettes szervek, társszervezetek, iskolai versenyek eredményei és az intézményeket ellenőrző szervek. Rendszeresek voltak a szakfelügyelői látogatások, amelyek megállapításai között többször voltak elismerések és néha javítandó feladatok is. Ezeket mindig komolyan vette az intézmény tantestülete és a hibákat kiküszöbölve folytatták az eredményes oktató-nevelő munkát. Az iskola falára kiírt Kossuth idézet, mind a tantestület, mind a diákok számára folyamatos útmutatást adott: Az érdem ott kezdődik, ahol a kötelesség végződik. A 2002/2003-as tanév végén a Gyepszél úti épületből a Kossuth iskola diákjai átköltöztek a Márvány úti épületbe. 21

26 Az intézmény története 2003 és 2013 között Kedves Olvasó! Kiadványunk utolsó fejezete Rólunk szól. Ismerkedjenek meg tehát a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola múltjával, jelenével, és terveivel a jövőt illetően. Győr város Önkormányzatának támogatásával 2003-ban az épület jelenlegi lakója az Eötvös József Általános Iskola lett. Iskolánk 1967-től a Szigethy Attila úton működő Dolgozók Önálló Általános Iskolája néven szerepelt, aminek fő profilját a felnőttoktatás jelentette. A hetvenes években ifjúsági tagozat indítására került sor, mivel az évek során egyre fiatalodott az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok életkora. Ezekbe a tanulócsoportokba olyan év közötti fiatalok kerültek, akik szintén munka mellett teljesítették az általános iskolai követelményeket. A nyolcvanas években már a tanköteles korú tanulók nevelésére-oktatására is fel kellett készülnie intézményünknek, mivel az úgynevezett normál általános iskolákból sorra érkeztek azok a diákok, akiknek szociális hátrányaiból, beilleszkedési, tanulási, magatartási problémáiból fakadó másságuk kezelésére nem találtak megoldást anyaiskolájukban. 1993/1994-ben iskolánk felvette az Eötvös József Általános Iskola nevet. Az intézmény új elnevezése több volt, mint egyszerű névváltoztatás. Az iskolavezetés, valamint a tantestület tagjai ezzel azt kívánták jelezni, hogy magukénak vallják báró Eötvös József szellemiségét, mely szerint a törvény adta keretek között lehetőleg minden tanulónak biztosítani kell az általános iskolai alapvégzettséget. 22

27 Az iskola kiemelt feladata a halmozottan hátrányos helyzetű lemorzsolódott tanulók hiányosságainak pótlása, második esély nyújtása az iskolarendszerben maradáshoz. A tantestület megítélése szerint az intézmény szerepe rendkívül jelentős, utolsó lehetőségként áll a győri és Győr környéki fiatalok rendelkezésére. A felnőttoktatás mellett normál tantervű alapfokú oktatás folyik. Ebben az időszakban elkezdődhetett az egyéni tanrend szerinti tanítás is, ahol hatékonyabban fejleszthetők az arra rászorulók. Iskolánk eközben integrálódott Győr város általános iskolái közé. Kiemelt figyelmet fordít az SNI-s tanulók gyógypedagógiai megsegítésére, odafigyel a tehetséggondozásra, integrált pedagógiai módszert alkalmaz, pályázatokon vesz részt. Házi és városi versenyeket szervez, szakkörök, korrepetálások, tanulószoba segíti a tanulók hiányosságainak pótlását. Hagyományt teremtve megemlékezéseket, ünnepi műsorokat (okt. 23., advent, karácsony, márc. 15., ballagás) rendez, kirándulásokat szervez. Részt vesz a környék társadalmi és kulturális életében. 23

28 Bakonyi kirándulás A 2003/2004-es tanévben jelentős változás következett be az iskolánk életében. Az adyvárosi Szigethy Attila úti felvonulási épületből átköltöztünk az újvárosi Gyepszél utca 2. szám alá. Az eseményre tanév közben, a szülők, a diákok valamint az intézmény dolgozóinak példaértékű összefogásával kerülhetett sor. Intézményünkben az oktató-nevelő munka a korábbi évek gyakorlatának megfelelően zajlott. Az új iskolaépület birtokbavétele lehetőséget teremtett arra, hogy a diákok komfortosabb iskolai környezetben tanulhassanak ban megalakult a KÓPÉK Gyermekalapítványunk, amely azóta is rendszeresen támogatja az iskola rendezvényeit tól az iskola többcélú közoktatási intézménnyé vált, neve Eötvös József Általános és Szakiskolára módosult. Ettől kezdve nemcsak alapfokú oktatást végzünk és felső tagozattal 24

29 működünk, hanem szakiskolaként felzárkóztató oktatást is folytatunk évfolyamon. 3 éves képzés keretében (9-10., majd 2 szakmai évfolyam) dísznövénykertész szakmához juttatjuk a tanulókat. A felzárkóztató évfolyam a tanév során is nyitott arra, hogy befogadja a szakképző iskolák alapozó képzésében nehézségekkel küszködő diákjait. Az iskola üvegháza Győr város önkormányzatának támogatása tehát megteremtette a lehetőségét annak, hogy az intézmény továbbra is iskolában tarthassa azokat a tanulókat, akik végképp kisodródnának az oktatási rendszerből, illetve befogadja azokat a győri és Győr környéki fiatalokat, akik a 9. és 10. szakképző évfolyamokról kikerülve szintén az esélytelenek táborát növelnék. Segítséget nyújt ezeknek a fiataloknak a szakmához juttatásához, végső soron a munkaerőpiacon való sikeresebb elhelyezkedéséhez. 25

30 Az Eötvös József Általános és Szakiskola ezen túl integrációt segítő, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez az arra rászoruló tanulóknak, a szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányaik ellensúlyozására. Eötvös labdarúgó kupa Színes kulturális és sportélet zajlik az intézmény falain belül és kívül is. Házi bajnokságokon és városi rendezvényeken képviselik iskolánkat az ide járó diákok. Gólyanap, szakmai kirándulások színesítik a szakiskolásaink diákéveit tól a jogszabályi előírások szerint az iskola állami fenntartásba került és felvette a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola nevet. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küszködő valamint a veszélyeztetett tanulók nevelésére-oktatására. 26

31 A korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérséklő oktatási formát vezettünk be: a HÍD - programok szerinti képzést. Az idei tanévben bűnmegelőzési tanácsadó is segíti a pedagógusok munkáját. Az elmúlt két évtized alatt az Eötvös József nevével fémjelzett intézmény alkalmazkodva a 21. század társadalmi kihívásaihoz, a felmerült igényekhez, egyre szélesebb skáláját biztosította a képzési lehetőségeknek, melynek magas színvonalát a város is elismerte: 2009-ben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától az intézmény megkapta a Kisebbségekért díjat. Jakabné Horváth Erzsébet, az intézmény vezetője 2012-ben Győr Oktatásügyéért-díjban részesült. A Gyepszél utcába való költözést követően, az épületen, számtalan állagmegóvási, felújítási, átalakítási, a XXI. századi nevelés-oktatás követelményeit és igényeit kielégítő korszerűsítési munkára került sor: Megvalósult a pince és a lábazat szigetelése, a tetőcsere, az ereszcsatorna és a lépcsőfordulókban lévő nyílászárók cseréje, valamint a vizesblokkok felújítása. Lehetőség nyílt különböző szaktantermek kialakítására (technika-tanműhely, számítógéptermek, médiaterem, konditerem). Az iskola pedagógiai munkáját segítő szakemberek korszerűbb, barátságosabb környezetet teremthettek diákjaink, valamint szüleik számára további helyiségek kialakításával (ifjúságvédelmi, szociálpedagógusi iroda, gyógypedagógusi szoba, fejlesztőterem, pszichológusi szoba). 27

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede A marcali Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola harmadik évtizede Marcali, 2010 Kiadja: a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Szerkesztők: Györei Istvánné, Horváth Lajosné, Horváth László, Horváth

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben