Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )"

Átírás

1 Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése Ssz. Végzettség Szakképzettség Tanít 1. egyetem/iskola informatika/matematika Tartósan távol 2. iskola tanító /német spec.koll. 1.,2.,3.,4. 3. egyetem/iskola biológia/technika 6.,7.,8., iskola földrajz-rajz 4.,5.,6.,7.,8. 5. iskola angol nyelv 7.,8.,10.,11., iskola táncpedagógus/táncművész iskola testnevelés 1.,2.,6.,9.,11., iskola német nyelvoktató tanító 3.,5.,6.,7. 9. iskola tanító/testnevelés spec.koll iskola matematika-rajz 7.,9.,10.,11., egyetem zene (vokális és hangsz.), zongora 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9., iskola tanító/könyvtár spec.koll. könyvtáros 13. iskola táncpedagógus/táncművész 1., egyetem/iskola történelem-magyar/tanító és művelődésszervező 4.,5., iskola tanító/technika speckoll./ nyelv-és beszédfejlesztő iskola gyógypedagógus 17. egyetem/iskola magyar/ének-zene 5.,7.,8.,9., iskola judo-oktató 1.,2., egyetem/iskola neveléstud.sz.bölcsész/angol nyelvoktató tanító 1.,4.,5., egyetem/iskola magyar/média 8.,11.,12., iskola angol nyelvoktató tanító 3.,4.,5., iskola német nyelv tartósan távol 23. iskola angol nyelv-közgazdaság 9.,10.,11.,12., egyetem angol nyelv 9.,11., iskola testnevelés-biológia 1.,4.,5.,6.,9.,10., egyetem/iskola német nyelv/történelem 7.,8.,9.,10.,11.,12., egyetem/iskola német nyelv/rajz-nemzetiségi tanító 1.,2.,3.,9.,10., egyetem/iskola történelem-könyvtár 10.,könyvtáros 29. iskola tanító/angol nyelv 8.,9.,11.,12., egyetem/iskola informatika/műszaki tanár/közokt.vez.(szakvizsga) 6.,7.,8.,9.,10., egyetem/iskola művelődési és felnőttképzési 7.,8.,10.,12.,13.

2 menedzser/orosztestvelés/kosárlabda edző/közokt.vezető(szakvizsga) 32. iskola tanító 2.,3.,4., egyetem matematika-német 5.,7.,8.,9.,10., egyetem mérnöktanár informatikus 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., iskola tanító-történelem 5.,6., iskola ügyviteli-kommunikáció szakos bölcsész 9.,10.,11., egyetem/iskola német nyelv/német nyelvtanító 3.,4.,6.,8.,12., iskola tanító-német nyelv 8.,9.,11., iskola tanító/könyvtár-orosz spec.koll. 1.,2.,3., iskola tanító 1.,2.,3., egyetem/iskola matematika/technika 7.,8.,10.,11.,12., egyetem spanyol nyelv-angol nyelvamerikanisztika 12.,13. 6.,7.,8.,9.,10.,11., 43. iskola tanító-német nyelvoktató tanító 1.,3.,4., 44. egyetem/iskola matematika/ tanító/ közokt.vezető(szakvizsga) egyetem német nyelv tartósan távol 46. iskola német nyelv 5.,7.,10.,11., iskola táncpedagógus 1.,2., iskola tanító-táncpedagógusgyógytestnevelés 1.,2., egyetem földrajz 5.,6.,7.,8.,9.,10., egyetem/iskola történelem társadalomism. /magyar (szakvizsga) 9.,10.,11.,12., egyetem biológia-kémia 9.,10.,11.,12., iskola biológia-testnevelés 1.,3.,5.,7.,9.,11., egyetem/iskola magyar/történelem 7.,9.,10.,11.,12., egyetem/iskola angol nyelv/tanító tartósan távol 55. iskola matematika-ének-zene 1.,2.,3., iskola tanító/német nyelv műv.ter. 1.,2., iskola fizika-testnevelés 10., iskola tanító-gyógypedagógus 2.,3., iskola tanító-német nyelvoktató tanító 1.,2.,3., iskola tanító-népművelés spec.koll. 2.,3., egyetem/iskola kémia/matematika tartósan távol 62. egyetem/iskola művelődési és felnőttképzési menedzser/tanító/ 1.,2.,3.,4. minőségbiztosítás(szakvizsga) 63. iskola tanító-népművelés-ének spec.koll. 1.,2.,3., iskola tanító/műv.szervező/- gyógytestnevelés(szakvizsga) 1.,2.,3., iskola tanító-háztart.-ökonómiaéletvitel 1.,3.,4.,5., iskola 7.,8.

3 67. egyetem magyar 6.,7.,9.,10., egyetem/iskola Fizika/matematika/ közokt.vezető(szakvizsga) 10.,11.,12., iskola matematika-fizika 5.,6.,7.,8. 2. Nevelő-oktató munkát segítők A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 2 Sorsz. Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. pedagógiai asszisztens iskola tanító/ének műv.ter. 2. gyermek-és ifj.véd.felelős iskola tanító/könyvtár szakk. 3. Országos mérés eredményei Elérhető az alábbi linkeken: ahol a menüpontok között lehet kiválasztani a: A kompetenciamérés intézményi jelentés (6., 8., 10. évfolyam) (2011-ig az OM azonosító: ; 2012-től az OM azonosító: ) vagy a: Tanulói jelentés ( Az érintett tanuló mérési azonosítóját kell megadni.) menüpontok valamelyikét. 4. a, Intézményi lemorzsolódási adatok Megnevezés Intézményt elhagyó tanulók száma tanulmányi eredmény miatt % 0,3-0,2 0,4 b, Évismétlési mutatók Megnevezés 1. évfolyam % 6, évfolyam % - 1,8 7,0 -

4 3. évfolyam % évfolyam % 1, évfolyam % 2,7 1,8 4,3-6. évfolyam % ,5 7. évfolyam % - 2,0 2,6 2,0 8. évfolyam % - - 2,0-9. évfolyam % 3,1 1,6 4,7 4,4 10. évfolyam % 3,7 4,5-1,6 11. évfolyam % 1, évfolyam % 1,5-1,8-13. évfolyam % Továbbtanulási mutatók Általános Iskola Továbbtanulás helye Gimnázium % Szakközépiskola % Szakiskola %

5 Középiskola Továbbtanulás helye Felsőoktatási intézmény % 95, Felsőfokú szakképzés Nem tanul tovább vagy szakképzés % % 4, Érettségi vizsgák átlageredményei Tantárgy Magyar nyelv és irod. 3,92 3,92 4,15 3,98 Matematika 3,33 2,8 3,24 2,95 Történelem 4,54 4,62 4,79 4,56 Angol nyelv 4,4 3,96 4,54 3,92 Német nyelv 3,48 4,26 4,52 4,2 Biológia 4,4 4,5 4,4 3,38 Fizika 4,5 4,8 5,0 4,0 Kémia 4,66 3,75 5,0 - Földrajz ,0 Informatika 3,67 4,15 3,55 4,25 Társadalomismeret 5,0 4,97 5,0 4,96 Testnevelés 5,0 4,83 4,83 - Ének-zene 5,0-5,0 - Dráma 5, Mozgóképkultúra és médiaismeret - - 4,0 5,0 7. Szakkör, fakultáció, sportkör, egyéb szabadidős tevékenység Megnevezés énekkar középisk.(szakkör) fizika ált. isk. (szakkör) könyvmoly középisk. (szakkör) disputa-középisk. (szakkör) színjátszás 4-6. évf. (fak.) sakk 4-6. évf. (fak.) Térítésmentes 11 Igénybevevők száma Térítéses

6 furulya évf. (fak.) angol nyelv -4. évf. (fak.) angol nyelv évf. (fak.) német nyelv -5. évf. (fak.) német nyelv 6. évf. (fak.) informatika évf. (fak.) weblapkészítő-5-6. évf. (fak.) könyvmoly ált. isk. (fak.) Labdarúgás ISK (1-4. évf.) Kézilabda ISK (1-2. évf. ) Kézilabda ISK (3-4. évf.) Kosárlabda ISK (leány) Kosárlabda ISK (fiú) Házi feladat és dolgozat szabályai A dolgozatírás szabályait az iskolai házirend II. fejezete az alábbiak szerint tartalmazza: Egy tanítási napon maximum 2 tantárgyból írhatok egész órás témazáró dolgozatot, melynek időpontját 1 héttel előbb kell megtudnom, hogy felkészülhessek rá. Írásbeli munkáimat 10 munkanapon belül kijavítva, a tanárom egyértelmű értékelésével kézhez kapom. Ha az írásbeli munkámat a határidő lejárata után kapom meg, felszólalással élhetek az iskolavezetésnél. A házi feladatok célja az otthoni gyakorlás, a tanórán elhangzott ismeretek felelevenítése és elmélyítése. A házi feladatok elkészítése éppen ezért kötelező. Az otthoni (írásbeli és/vagy szóbeli) munka napi rendszerességet igényel, ezért törekedni kell arra, hogy a házi feladatok megoldásához szükséges idő ne haladja meg a 30 percet tantárgyanként. Alkalmanként több időt is igénylő, összetettebb házi feladat is adható (pl.: házi dolgozat, tablókészítés, prezentáció-készítés, felkészülés kiselőadásra), ám erre annyi időt kell adni (legalább 1 hetet), amennyi idő alatt (a más tárgyakból is megkövetelt rendszeres tanulás mellett) teljesítésük reálisan elvárható. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi szünet) házi feladat csak kivételes esetekben adható úgy, hogy a tanár az osztály tanulóit tájékoztatja a kivételes helyzet okairól, a házi feladat kiadásának szükségességéről. A 12. és 13. évfolyam tanulóinak esetében ettől az elvtől el lehet tekinteni, ha az érettségi vizsgára történő felkészülés ezt megkívánja. 9. Iskolai tanév helyi rendje A honlap ESEMÉNYNAPTÁR menüpontjában olvasható.

7 10. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes évfolyamokon Osztály Tanulók száma 1.A 23 1.B 27 1.C 24 2.A 27 2.B 28 3.A 27 3.B 22 4.A 25 4.B 14 4.C 21 5.A 18 5.B 23 6.A 27 6.B 24 7.A 23 7.B 16 8.A 30 8.B 21 9.A 36 9.B A B A B A B B 32

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre

Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Székhely: 7621 Pécs, Király u. 44. Telephely címe: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. Telefon: 06-72/513-162 telephely: 06-72/552-270 E-mail: iskola@szechenyi.hu Honlap:

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata 4. számú melléklet Az iskola vizsgaszabályzata Az iskola vizsgaszabályzata 1. Az Iskola vizsgarendszere: 1.1 Érettségi vizsga: A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

2013/2014 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont

2013/2014 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont 2013/2014 027953 TÁJÉKOZTATÓ a 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsgákról 2014. Készült:

Részletesebben