ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam december 25. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. TARTALOM"

Átírás

1 35. szám 124. évfolyam december 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal 2431 Utasítások 5/2009. (XII. 35. MÁV Ért. 35.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK programról és a MÁV-ESÉLY programról szóló 12/2005. (VI. 24. MÁV Ért. 25.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi Utasítás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt január 01-től hatályos szövegének 1.sz. módosítása... 7/2009. (XII. 25. MÁV Ért. 35.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére... Egyéb közlemények Pályavasúti Üzletág közleménye Műszaki táblázatok II. (Pályaadat táblázatok) 2. sz. módosítása... Elveszett szolgálati megbízólevél érvénytelenítése... Felesleges tárgyi eszközök meghirdetése... Oldal Utasítások 5/2009. (XII. 35. MÁV Ért. 35.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK programról és a MÁV-ESÉLY programról szóló 12/2005. (VI. 24. MÁV Ért. 25.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt január 01-től hatályos szövegének 1.sz. módosítása A 39/2009.(V.15.MÁV Ért.17.) MÁV-ÉVEK és MÁV ESÉLY programról szóló VIG utasítás pontja Munkáltatói jogkörgyakorló fejezet, felsorolás 3. pontja után felveendő: Jelen utasítás 2.sz. ((Megállapodás (a MÁV ÉVEK Programban való részvételre)) mellékletének a 6.) pontban foglalt kiegészítése alkalmazandó abban az esetben, amennyiben a programban történő részvétel méltányosságból kerül engedélyezésre, és előre látható, hogy a program végén, nyilvánvalóan hosszabb ideig ellátatlannak minősül a munkavállaló. 6.) Munkavállaló kijelenti, hogy a MÁV-ÉVEK program szabályait a munkáltató által adott tájékoztatás keretében megismerte, és ezáltal tudatában van annak, hogy a program 3. pontjában rögzített időpont lejártát követően a hatályos jogszabályok alapján nincs jogosultsága nyugellátás megállapítására és folyósítására. Munkavállaló saját kezdeményezésére kifejezetten annak tudatában köti meg tehát a jelen megállapodást, hogy a munkaviszonya a 3. pontban rögzített időpontban, a program lejártát követően minden további intézkedés nélkül megszűnik és ezt követően a munkáltató méltányosságból sem engedélyezi korengedményes nyugellátás igénybevételét. Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató

2 2432 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 2. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS (a MÁV ÉVEK Programban való részvételre) amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyfelől a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087. Budapest, Könyves Kálmán krt ), mint Munkáltató a továbbiakban: Munkáltató, másfelől.. mint Munkavállaló a továbbiakban: Munkavállaló az alábbi feltételekkel. 1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló.. év hó. napjától áll határozatlan időtartamú munkaviszonyban a Munkáltató alkalmazásában. 2. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a Munkáltatótól kapott és a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatás, valamint az általa részletesen megismert MÁV-ÉVEK programot tartalmazó utasítás alapján a részt kíván venni a programban. Erre tekintettel a Felek a munkaszerződést közös megegyezéssel, határozott utalással az Mt. 82. (1) bek-ben foglaltakra az alábbiak szerint módosítják. 3. A Felek a munkaviszonyt határozott időtartamúvá alakítják át. A munkaviszony..nap felmondási idő,.. hónap Mt. és KSz. szerint számított végkielégítés, valamint. nap, az előbbiekben meghatározott járandóságoknak megfelelő időarányos, munkanapokban számított szabadság figyelembevételével.év. hó.. napjáig áll fenn. A munkaviszony e napon külön intézkedés nélkül, az Mt. 86. c.) pontja alapján megszűnik. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a MÁV-ÉVEK programban való részvételre és a munkaviszony határozott időtartamára tekintettel a munkaviszony megszűnésekor sem végkielégítés, sem felmondási idő nem illeti meg. 4. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkavállaló a határozott időtartam letelte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt létesíteni, a Munkavállaló írásbeli kérésének megfelelően a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a programból hátralévő időre járó juttatást egyösszegben megfizeti. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszüntetésére, ha a Munkavállaló az Mt. 87/A szerint nyugdíjasnak minősül. A Munkáltató a Munkavállalót a programban való részvétel teljes időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a Munkavállalót.. Ft/hó azaz.. Ft/hó illeti meg, mely összeget a Felek a munkavállalónak a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes átlagkeresete alapján határozták meg. A járandóságok megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes. A MÁV ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi részletekben történő kifizetése az előzőek szerint meghatározott átlagkeresettel történik bérfejlesztés nem illeti meg. 5. A munkavállaló VBKJ keret összegre való jogosultsága a 14/2009.(II.6.MÁV Ért.5.)VIG.sz.utasítás értelmében a program első 90 napjára terjed ki,a 91. naptól nem jogosult a VBKJ igénybevételére. 6. Munkavállaló kijelenti, hogy a MÁV-ÉVEK program szabályait a munkáltató által adott tájékoztatás keretében megismerte, és ezáltal tudatában van annak, hogy a program 3. pontjában rögzített időpont lejártát követően a hatályos jogszabályok alapján nincs jogosultsága nyugellátás megállapítására és folyósítására. Munkavállaló saját kezdeményezésére kifejezetten annak tudatában köti meg tehát a jelen megállapodást, hogy a munkaviszonya a 3. pontban rögzített időpontban, a program lejártát követően minden további intézkedés nélkül megszűnik és ezt követően a munkáltató méltányosságból sem engedélyezi korengedményes nyugellátás igénybevételét.

3 35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2433 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mt, a Kollektív Szerződés, valamint a 39/2009.(V.15.) MÁV Ért.17. VIG. sz. Vezérigazgatói utasítás hatályos szövegében foglaltakat kell alkalmazni. 7. A jelen módosítás. év.. hó.. napján lép hatályba. Budapest, hó. nap.. Munkavállaló.. Munkáltató Előttünk, mint tanuk: 1.). 2.)

4 2434 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám 7/2009. (XII. 25. MÁV Ért. 35.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág (Pályavasút) által kifejlesztett és bevezetett PASS2 rendszerben kezelendő szolgáltatások tartalmának és összefüggéseinek meghatározása, a szolgáltatási igények fogadásának, véleményezésének/javaslattételének és a megrendelt szolgáltatások végrehajtási/naplózási követelményeinek előírása annak érdekében, hogy a Pályavasút képes legyen a megrendelt szolgáltatásokat teljesíteni és a tevékenységéért járó bevételeihez hozzájuthasson. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az Utasítás hatálya Az Utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az Utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Általános fogalmak jelen utasítás alkalmazásában Pályavasúti társaság Működési engedélye alapján országos, térségi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózatot mű-ködtető, de vállalkozó vasúti tevékenységet nem végző társaság Nem független vasúti pályahálózat-működtető a) az integrált vasúti társaság, b) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amelynek bármelyik kapcsolt vállalkozása vállalkozó vasúti társaság, c) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amelynek a tárgyévet megelőző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaival folytatott gazdasági kapcsolatainak a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokkal összefüggő ügyek (ideértve a kártérítéseket is) kivételével összesített értéke (bevételek, költségek és ráfordítások együttesen) meghaladja a 10 millió forintot, d) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely kapcsolt vállalkozásainak a tárgyévet megelőző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaival folytatott gazdasági kapcsolatainak összesített értéke meghaladja a 10 millió forintot, e) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely a b)-d) pontokban meghatározott feltételek hiányát a vasúti igazgatási szervnek könyvvizsgáló nyilatkozatával a működési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a működési engedély feltételei teljesítésének igazolásakor nem igazolja. (A MÁV Zrt. jelen utasítás megjelenésekor nyílt hozzáférésű országos vasúti pályahálózatot nem független vasúti pályahálózat-működtetőként működteti.) Vállalkozó vasúti tevékenység Más részére díj ellenében végzett vasúti személyszállítás, a vasúti árutovábbítás, valamint a más személy részére ellenérték fejében végzett vontatás (vontatási szolgáltatás), ideértve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket is Integrált vasúti társaság Olyan vállalkozó vasúti társaság, amely működési engedélye alapján belföldön vasúti pálya-hálózat működtetését is végzi Vállalkozó vasúti társaság Működési engedélye alapján vállalkozó vasúti tevékenységet végző társaság Vasútvállalat Olyan érvényes hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vállalkozó vagy integrált vasúti társaság, amely a MÁV Zrt. vasúti pályahálózatán vállalkozó vasúti tevékenységet végez Hálózat-hozzáférési szerződés (HHFSZ) A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág (továbbiakban: Pályavasút) és a vasútvállalat között a vasúti pálya és tartozékai és a Pályavasút által nyújtandó és nyújtott szolgáltatások igénybevételére megkötött szerződés Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (VPE) Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., az integrált vasúti társaságok által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat kapacitás-elosztó szervezete Országos vasúti pályahálózat Térségi, elővárosi, helyi, illetve saját célú vasúti pályahálózatnak nem minősülő vasúti pályahálózat Saját célú vasúti pályahálózat Olyan vasúti pályahálózat, amelyen kizárólag a vasúti pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység. (A saját célú vasúti pályahálózaton a Pályavasút által végzett tevékenységek végzésére és elszámolására vonat-

5 35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2435 kozóan a pályahálózatot működtetővel, használóval kötött szerződésben foglaltak érvényesek. A saját célú vasúti pályahálózaton a szolgáltatás-igénylés rendjére és teljesítésére, elszámolására vonatkozóan külön szabályozás érvényes.) Összekötő vasúti pálya Az országos vasúti pályahálózatot és a saját célú vasúti pályahálózatot összekötő, csatlakozó pályának nem minősülő vasúti pálya. (Ezen a pályaszakaszon a Pályavasút a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokat biztosítja.) Csatlakozó vasúti pálya Az országos vasúti pályahálózatot és a saját célú vasúti pályahálózatot összekötő vasúti pálya, amelyhez egynél több saját célú pálya kapcsolódik, illetve egynél több végfelhasználó kiszol-gálására alkalmas Menetvonal és pályavasúti szolgáltatások igény beadás szerinti típusai Éves menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igények: Az éves menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igények benyújtásának határideje a menetrendi évet megelőző április második hetének első munkanapja. Éves pótlólagos menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igények: Az éves pótlólagos menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igényeket az éves menetvonal-igények benyújtási határidejét követően, de az éves üzemi menetrend hatálybalépését öt héttel megelőzően kell benyújtani. Az évközi menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igény: Az évközi menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igényt az igénylő a vonat több vonat esetén a legkorábban közlekedtetni tervezett vonat tervezett közlekedtetését legalább öt héttel megelőzően nyújthatja be. Egyedi menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igény: Az egyedi menetvonal a vasúti pályahálózat kapacitásának az igénylő által egy vonat közlekedtetésére felhasználni kívánt része. Az igénylő az egyedi menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igényt a vonat tervezett közlekedtetését legalább öt nappal megelőzően nyújthatja be, amit a kapacitás-elosztó szervezet a lehető leghamarabb, de legfeljebb öt munkanapon belül bírál el. Azonnali menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igény: Az azonnali menetvonal a vasúti pályahálózat kapacitásának az igénylő által egy vonat közlekedtetésére felhasználni kívánt része. Az igénylő azonnali menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igényt a vonat tervezett közlekedtetéséhez viszonyítva öt napon belül, de legalább egy órával korábban nyújthat be. Az azonnali menetvonal (pályavasúti szolgáltatás) igény kielégítésére a kapacitáselosztó szervezet a menetvonal katalógusból ajánl fel menetvonalat. Amennyiben ez nem felel meg az igénylőnek és igényét fenntartja, akkor a vonatot a pályahálózat-működtető az adott forgalmi viszonyokhoz igazodóan, az üzemi menetrendben nem lekötött kapacitás igénybevételével jogosult leközlekedtetni. Az üzemi célú menetvonal az üzemi menetrendben nem lekötött szabad kapacitás terhére az üzemi vonat közlekedtetésére igénybe vett menetvonal A Pályavasút által a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó és nyújtható szolgáltatások A vasútról szóló évi CLXXXIII. sz. törvény (továbbiakban: Vtv.) 3. melléklete szerint vannak: alapszolgáltatások (I.), járulékos hozzáférési (II.) szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások (III.), mellékszolgáltatások (IV.). A meghirdetett szolgáltatásoknak egyértelműen meghatározottak az igénybevétel feltételei, a szolgáltatás nyújtás paraméterei (pl. szolgáltatás, hely, idő) és díjai tekintetében Alapszolgáltatások A menetvonal-biztosítás (lekötés) és a közlekedtetés. Az alapszolgáltatásokat a Pályavasút köteles biztosítani, a vasútvállalatok pedig kötelesek igénybe venni. A menetvonal-biztosítás szolgáltatás tartalmazza: A vasúti pályahálózat-kapacitás iránti kérelmek kezelését, menetvonal-biztosítást (lekötés), ezen belül: a menetvonal igény kezelését, menetvonal kiutalását, a kiutalt menetvonal használati jogát, veszélyhelyzet, baleset esetén alternatív menetvonal biztosítását. A közlekedtetés szolgáltatás tartalmazza: a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatnak árutovábbítás, személyszállítás, illetőleg vontatás céljára a kiutalt menetvonalon, a biztosított kapacitásnak megfelelően a hozzáférésre jogosult részére való rendelkezésére bocsátását, a nyílt hozzáférésű vasúti vonalakon, állomásokon a forgalmi vágányok, kitérők, vágánykapcsolatok, műtárgyak, valamint a jelző- és biztosítóberendezések használatát, a hozzáférésre jogosult részére a kiutalt menetvonal során a felsoroltak igénybe-vételének biztosítását, a vonat, illetve a vasúti járműforgalom lebonyolítását, ideértve az ahhoz szükséges eszközök és adatok kezelését, illetve továbbítását, valamint a vonatok, vasúti járművek közlekedtetéséhez szükséges információk szolgáltatását Járulékos hozzáférési szolgáltatások A járulékos hozzáférési szolgáltatásokat a Pályavasút köteles biztosítani, a vasútvállalatok viszont nem kötelesek igénybe venni. A járulékos hozzáférési szolgáltatások a következők: Felsővezetéki rendszerek használata A szolgáltatás tartalmazza a felsővezeték és energiaellátó rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférést és használatot (vontatási villamos energia nélkül).

6 2436 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám Üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés A szolgáltatás tartalmazza az üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférést és a hozzáféréshez szükséges forgalmi tevékenység ellátását. Személyszállító vonatok állomáshasználata megállás céljából a személypályaudvarokhoz, állomások és megállóhelyek nem a közlekedtetési díjban foglalt pályainfrastruktúrájához, és egyéb létesítményeihez való hozzáférést és használatot, utaskiszolgáló létesítmények, utasterek használatát, utastájékoztatási információk adását. Személyszállító- és szerelvényvonatok kiinduló (végállomás használata A szolgáltatás tartalmazza személyszállító- és szerelvény vonatok a megrendelés keretében átadott előírás szerinti összeállítását és szétrendezését a 1. sz. mellékletben meghatározott állomásokon, illetve üzemidőben. A használatba beletartozik továbbá a fordulás, az irányváltás, ideértve a személykocsik, szerelvények fordulási időtartamán belül a tárolási célra kijelölt vágányokra történő be/kiállítása, a személyszállító- és szerelvényvonatok előfűtéséhez/előhűtéséhez, víztöltéséhez szükséges pályavasúti telepített berendezésekhez való hozzáférés biztosítása (energia és víz biztosítása nélkül). Tehervonat Induló/célállomás használat A szolgáltatás tartalmazza az induló és célállomáson: az állomáshoz tartozó vasúti pálya és létesítményeihez való hozzáférést (a vonat és a ki/besorozott kocsik által igénybevett vágányt és a hozzá tartozó technikai és műszaki berendezések, beleértve az elegyrendezési létesítményeket is), az állomási forgalmi tevékenység vonatindítással, vonatfogadással kapcsolatos igénybevételét (forgalom-lebonyolítást, a vonat közlekedési adatainak rögzítését, ideértve az ún. belső vonat adatfelvételt, a vonat összeállítását, a vonat szétrendezését, vonatesemények rögzítését), ideértve a tolatáshoz szükséges forgalmi tevékenység ellátását, a menetokmány és mellékleteinek kezelésével a külön utasításban rögzített pályavasúti tevékenység végzését. Tehervonat Közbenső állomás használat A szolgáltatás tartalmazza közbenső állomáson a kocsisorrend forduláshoz, vontatójármű cseréhez, vontatott járművek ki- vagy besorozásához illetve tolatáshoz kapcsolódóan: a szükséges forgalmi tevékenység ellátását, az állomáshoz tartozó vasúti pálya és létesítményeihez való hozzáférést (a vonat és a ki/besorozott járművek által igénybevett vágányt és a hozzá tartozó technikai és műszaki berendezések, beleértve az elegyrendezési létesítményeket is), az állomási forgalmi tevékenység vonatindítással, vonatfogadással kapcsolatos igénybevételét (forgalomlebonyolítást, a vonat közlekedési adatainak rögzítését, ideértve az ún. belső vonat adatfelvételt, a vonat összeállítását, a vonat szétrendezését, vonatesemények rögzítését), ideértve a tolatáshoz szükséges forgalmi tevékenység ellátását, a menetokmány és mellékleteinek kezelésével a külön utasításban rögzített pályavasúti tevékenység végzését. Nem személy-, nem szerelvény- és nem tehervonatok állomás használata A szolgáltatás tartalmazza a vonatok kiindulási-, végállomási- és közbensőállomási használatát és az ahhoz kapcsolódóan: a szükséges forgalmi tevékenység ellátását, az állomáshoz tartozó vasúti pálya és létesítményeihez való hozzáférést (a vonat és a ki/besorozott járművek által igénybevett vágányt és a hozzá tartozó technikai és műszaki berendezések, beleértve az elegyrendezési létesítményeket is), a menetokmány és mellékleteinek kezelésével a külön utasításban rögzített pályavasúti tevékenység végzését. Teherkocsik Kiszolgálás célú állomáshasználata A szolgáltatás tartalmazza a helyi kocsi számára hozzáférés biztosítását a rakodóvágányokhoz, csatlakozó vasúti pályához, a nyílt hozzáférésű saját célú vasúti pályahálózathoz és átrakó vágányokhoz, rakterületekhez, áruforgalmi terminálokhoz történő eljutást biztosító vágányokhoz, továbbá technikai és műszaki berendezésekhez kiszolgálás céljából és a hozzáféréshez szükséges forgalmi tevékenység ellátását. Járműtárolás A szolgáltatás tartalmazza a vasúti járművek 36 órát meghaladó tárolását. Kivételt képeznek a következő esetek: be- vagy kirakodásra váró teherkocsik (helyi teherkocsik 120 órát meg nem haladó tartózkodása), személykocsik állomáson 120 órát meg nem haladó tartózkodása, baleset, rendkívüli események miatt várakozó kocsik. A tárolt jármű(vek), őrzése és állagmegóvása a szolgáltatásigénylő kötelezettsége. Esetei: Üzemképtelen járművek tárolására meghatározott vágányok, illetve vágányszakaszok rendelkezésre bocsátása a tartósan leállított járművek számára maximálisan 1 évre. A szolgáltatás nem tartalmazza a vágányok melletti létesítményekhez való hozzáférést. Üzemképes járművek tartós (1 év) tárolására meghatározott vágányok illetve vágányszakaszok rendelkezésre bocsátása.

7 35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2437 Üzemképes járművek eseti tárolására meghatározott vágányok illetve vágányszakaszok rendelkezésre bocsátása. Vasúti járműmérleghez való hozzáférés biztosítása A szolgáltatás tartalmazza az üzemképes mérleg biztosítását és a vasútvállalat tömeg megállapítást végző alkalmazottjának (megbízottjának) mérlegházba való bejutásának biztosítását és ott az üres vagy rakott vasúti kocsi tömegének a vasútvállalat által történő megállapítása melletti felügyeletet. A pályavasút a 2. sz. mellékletben meghirdetett helyeken és időben biztosítja a szolgáltatás igénybevételét. Szolgálat megszakítás, szolgálat-szüneteltetés felfüggesztése A szolgálat megszakítás, szolgálat-szüneteltetés felfüggesztése szolgáltatás tartalmazza a 3. sz. mellékletében meghirdetett helyeken és időpontokra vonatkozóan a pályavasúti személyzet biztosítását Kiegészítő szolgáltatások A kiegészítő szolgáltatásokat a Pályavasút köteles biztosítani, amennyiben ezeket a szolgáltatásokat meghirdette, a vasútvállalatok viszont nem kötelesek igénybe venni. A kiegészítő szolgáltatások a következők: Vontatási villamos energia nyújtása Vontatási felhasználású üzemanyag vételezése, vásárlása Az üzemanyagtöltő helyek nyitva tartását és a vételezhető üzemanyag megnevezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Vonatkiszolgáló létesítmények (előfűtés/előhűtés, víz, szennyvíz) használatához energia biztosítása Tolatási szolgáltatás A tolatási szolgáltatás lehet kiszolgálás célú vagy rendezési célú tolatás. Kiszolgálás célú tolatás A szolgáltatás tartalmazza a jármű/helyi kocsi rendeltetési helyére történő eljuttatását. A kocsi (jármű) kiszolgáltatása, megrakása szempontjából a rakodási célra kijelölt vágányra, rakodóhelyhez, átrakóhelyhez, áruforgalmi terminálhoz, saját célú vasúti pályahálózat a működtető, használó részére hatóság által megadott működési engedély és a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint meghatározott átadási pontig, üzemanyagtöltő helyhez, műszaki kiszolgáló, karbantartó hely elérése érdekében vagy onnan arra a szolgálati helyre mozgatása, ahol a vonatba sorozás lehetséges. Ide számítanak a speciális célú (személyszállító kocsik, illetve vonatok, szerelvények számára az előkészítéshez szükséges telepített berendezésekkel ellátott, illetve kijelölt vágányokra, az üzemképtelen, illetve az üzemképes kocsik eseti, illetve tartós tárolására kijelölt vágány, mérlegvágány) vágányokra/ról történő tolatások is. A szolgáltatás nem tartalmazza a kiszolgálást megelőzően/azt követően esetlegesen szükséges járműkapcsolást (több tagban történő kiszolgálás), a kisorozáshoz/besorozáshoz, rendezéshez szükséges rendezési célú (pályavasúti, vállalkozó vasúti vagy saját) tolatást. A kiszolgálás célú tolatásnak három esete lehetséges: Kiszolgálás célú saját tolatás: Vasútvállalat a saját (nem a Pályavasút által biztosított) vontatójárművével és saját személyzetével végzi a tolatást. A Pályavasút a forgalmi tevékenységen kívül más erőforrást nem biztosít. Kiszolgálás célú vállalkozó vasúti tolatás: Vasútvállalat a saját (nem a Pályavasút által biztosított) vontatójárművével, de a pályavasúttól megrendelt tolatószemélyzettel végzi a tolatást. A Pályavasút a forgalmi tevékenységet is elvégzi. Kiszolgálás célú pályavasúti tolatás: A tolatáshoz mind a tolatómozdonyt, mind a tolatószemélyzetet a Pályavasút biztosítja. A Pályavasút a forgalmi tevékenységet is elvégzi. Rendezés célú tolatás A szolgáltatás tartalmazza a járművek/helyi vagy átmenő kocsik vonatba történő besorozását (vonatösszeállítás) illetve kisorozását (szétrendezés). A szolgáltatás tartalmazza továbbá a kiszolgálást megelőző/követő vonatok szét/összekapcsolását, (ki)induló/közbenső) (vég)célállomás esetében a kocsik vonatból történő ki- vagy vonatba történő besorozását. Átmenő (nem helyi) vontatott járművek tehervonatból/ba történő ki-/ besorozása rendezési célú tolatással történik. Személyszállító vonatok esetén az előírt összeállítástól eltérő járművek ki-/besorozása rendezés célú tolatással történik. A helyi jármű vonatból kisorozása vagy vonatba besorozása, ha nem a vonat összes kocsijának egyidejű ki/besorozásával történik rendezés célú tolatásnak minősül. A szolgáltatás nem tartalmazza a kiszolgálás célú (pályavasúti, vállalkozó vasúti vagy saját) tolatást. Amenynyiben a vonatban lévő kocsik kiszolgálása nem egy tagban történik, úgy a kiszolgálást megelőző/követő tevékenység rendezési célú tolatásnak minősül. Rendezési célú tolatásnak minősül az is, amelynek során a vasútvállalat számára a tolatás végzője a kiszolgálási célú tolatást előkészíti vagy azt befejezi (pl. nem a vonat elején/végén lévő kocsi(csoport) ki-/besorozása, nem egymást követő kocsik ki-/besorozása). A rendezés célú tolatásnak három esete lehetséges: Rendezés célú saját tolatás: Vasútvállalat a saját (nem a Pályavasút által biztosított) vontatójárművével és saját tolatószemélyzetével végzi a tolatást. A Pályavasút a forgalmi tevékenységen kívül más erőforrást nem biztosít. Rendezés célú vállalkozó vasúti tolatás: Vasútvállalat a saját (nem a Pályavasút által biztosított) vontatójárművé-

8 2438 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám vel, de a pályavasúttól igényelt tolatószemélyzettel végzi a tolatást. A Pályavasút a forgalmi tevékenységet is elvégzi. Rendezés célú pályavasúti tolatás: A tolatáshoz mind a tolatómozdonyt, mind a tolatószemélyzetet a Pályavasút biztosítja. A Pályavasút a forgalmi tevékenységet is elvégzi. Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények szállítása Mérlegelés A szolgáltatás tartalmazza az 5. sz. mellékletben szereplő szolgálati helyeken és üzemidőben szolgáltatásokon felül kocsik mérlegelésének (tömeg megállapításának) elvégzését. Áttengelyezés (tengelyátszerelés) A szolgáltatás tartalmazza a széles nyomtávolságú kocsi forgóvázainak ki- és visszacserélését a normál nyomtávolságú forgóvázakra. A szolgáltatás magában foglalja a kocsik forgóvázainak át- és visszaszerelését, továbbá a kocsik tengelyátszerelés utáni műszaki vizsgálatát. Forgóváz használat Mellékszolgáltatások A Vtv. szerinti mellékszolgáltatások: Hozzáférés a távközlési hálózathoz Kiegé szítő információk szolgáltatása Vasúti jármű műszaki vizsgálata A mellékszolgáltatásokat a Pályavasút megállapodás alapján nyújthatja a Vasútvállalat részére Egyéb nyújtható szolgáltatások A Pályavasút által nyújtható egyéb szolgáltatások igénybevételét a Pályavasút és a vasútvállalat külön megállapodásban, a hálózat-hozzáférési szerződésben rögzíti. Forgalmi személyzet biztosítása vasútvállalati tevékenységhez A Pályavasút megrendelés alapján, díj ellenében forgalmi tolatószemélyzetet biztosít a vasútvállalat részére. Az így biztosított személyzettel végzett tevékenység vasútvállalati személyzettel végzett tolatásnak minősül. A Pályavasút által biztosított személyzet a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt kizárólag a megrendelő vasútvállalat működési körében végezhet munkát, sem a Pályavasút, sem harmadik fél részére nem adható át Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) A HÜSZ tartalmazza a magyarországi nyílt hozzáférésű vasúti pálya igénybevételének feltételeit, a Pályavasút által nyújtott szolgáltatásokat és ezek díjait Menetvonal A vasúti pályahálózat-kapacitásnak az a része, amely egy adott időszakban egy vonat két pont között történő közlekedtetéséhez szükséges (a menetvonal vonatközlekedés szempontjából egy vonatot jelent, de forgalomtechnikailag több vonatszámban is történhet a leközlekedtetés) Üzemi vonat A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében, valamint rendkívüli esemény miatt közlekedő, vasúti személyszállítást és a pályahálózat-működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást nem végző vonat, függetlenül annak üzemeltetőjétől KAPELLA A VPE menetvonal igénylő informatikai rendszere, amely az alap-, járulékos hozzáférési és kiegészítő szolgáltatások igénylésének, megrendelésének, elbírálásának, kiutalásának és nyilvántartásának eszköze Tervező-irányító A pályavasúti szervezet létszámába tartozó, a pályahálózat meghatározott területén a hatáskörébe utalt, a pont szerinti szolgáltatási igények teljesíthetőségének vizsgálatával, valamint a vonatközlekedés operatív tervezésének koordinálásával megbízott dolgozó. A tervezőirányítói tevékenység végezhető önálló tevékenységként, illetve más irányítói tevékenység (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító) részeként is Üzemidő Azokat a véleményezésre átadott igényeket, amelyeknél a véleményezésre az IÜR rendszerben beállított paraméterek alapján a rendszer által meghatározott javaslatadási időszak legalább 60 perces időtartamban nem érinti a hét utolsó munkanapja kivételével, munkanapokon a 7:00 14:00 közötti, a hét utolsó munkanapján 7:00-11:00 közötti időszakot, a Területi Forgalmi Osztály Forgalomirányítási Alosztály tervező-irányítói feladatot ellátó munkavállalói véleményezik. A többi igény véleményezését a Forgalmi Főosztály Technológiai Osztály végzi. 3.2 Fogalmak a PASS2 rendszer alkalmazásában PASS2 A Pályavasút PályAhasználat Számlázási és Statisztikai informatikai rendszere, amely az alábbi alrendszerekből épül fel: Integrált Ügyfélkapcsolati alrendszer (IÜR) Naplózó alrendszer (FOR00) Pályahasználat számlázási és statisztikai alrendszer (Pass2) IÜR Az alap-, járulékos hozzáférési és kiegészítő szolgáltatásokra, továbbá a Pályavasút által meghirdetett szolgáltatásokra beérkezett igényeket, valamint a megrendelt szolgáltatást kezelő alrendszer. A VPE által kiutalt alap-, járulékos hozzáférési és kiegészítő szolgáltatások a Kapellából elektronikus úton érkeznek az IÜR-be. A

9 35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2439 mellék- és egyéb nyújtható szolgáltatásokat a vasútvállalat közvetlenül az IÜR-ben rendeli meg. A vasútvállalat valamennyi saját igényét és megrendelését az alrendszerben meg tudja tekinteni. Az IÜR alrendszer biztosítja a Pályavasút számára a VPE-nél igényelt szolgáltatások, továbbá a mellékszolgáltatások véleményezési, javaslatadási lehetőségét. Az IÜR a MÁV Zrt. normál nyomtávú pályahálózatára vonatkozó és a menetvonalhoz nem kapcsolódó pályavasúti szolgáltatás megrendeléseket a FOR00 alrendszer felé, a széles nyomtávú pályahálózatra vonatkozó szolgáltatás megrendeléseket a ZAIR-FOR00 alrendszer felé továbbítja FOR00 A MÁV Zrt. normál nyomtávolságú pályahálózatán megrendelt és teljesített pályavasúti szolgáltatások forgalmi-szolgáltatási tényadatainak rögzítését támogatja. (Az alrendszer szolgál a vonatközlekedés lebonyolításának informatikai támogatására is, mint pl. az azonnali menetvonal igényekhez operatív vonatok tervezése, Írásbeli rendelkezés előállítása.) ZAIR-FOR00 A Záhonyi Automatizált Információs Rendszer Naplózó alrendszere a MÁV Zrt. széles nyomtávolságú pályahálózatán megrendelt és teljesített pályavasúti szolgáltatások forgalmi-szolgáltatási tényadatainak rögzítését támogatja. (Az alrendszer szolgál a vonatközlekedés lebonyolításának informatikai támogatására is, mint pl. az azonnali menetvonal igényekhez operatív vonatok tervezése, Írásbeli rendelkezés előállítása.) Állomás (szolgáltatási szempontból) Minden olyan nyílt hozzáférésű szolgálati hely, amelyen a Pályavasút pályavasúti szolgáltatásokat nyújtani köteles vagy nyújthat Pályavasúti határpont Két pályahálózat-működtető által működtetett pályahálózat üzemeltetési határa. Pályavasúti határpontnak minősül minden vasúti országhatárpont Vonatesemény Vonatesemény lehet: indulás, vonatindulás visszavonás, lemondás, érkezés és rögzített esemény törlése. A rögzítendő vonatesemény mindig a menetrendtől és a vonatforgalmi tervben kapott feladattól függ. Menetrendtől eltérő eseményt (rendkívüli megállást, rendkívüli áthaladást) eltérő eseményként kell kezelni Jelentőpont A vonatok közlekedési adatainak rögzítése a Jelentőpontokon (forgalomszabályozási helyek), azoknak a vonatútvonalon belüli sorrendjében történik. Egy Jelentőpont lehet: kötelező naplózó jelentőpont (vonatindító-, célállomás, határállomás ideértve a csatlakozó állomásokat is és minden olyan szolgálati hely, amely az adatbázisban erre ki van jelölve); nem kötelező naplózó jelentőpont. A kötelező naplózó jelentőpontokon az adatokat tényleges adatrögzítéssel, másolásra felkínált, illetve más rendszertől származó adatkezeléssel kell rögzíteni. A nem kötelező jelentőpontokon a tervezett vonateseményeket a rendszer a menetrendi (menettervi) adatok és az előzően rögzített eseményadatok alapján számítja ki. Ezeket az adatokat a tervezettől eltérő esemény, illetve időadat esetén módosítani kell az Állomási Végrehajtási Utasításban (továbbiakban: ÁVU) vagy a vonali végrehajtási utasításban kijelölt munkavállalónak Igény/megrendelés kezelési szint Azon pályavasúti szolgáltatások esetén, ahol a szolgáltatási igények véleményezésére, javaslattételére lehetőség van, illetőleg a megrendelt szolgáltatást naplózni kell a kompetenciáknak megfelelő szinteken. Ezek a következők: hálózati szint (H), területi szint (T), csomóponti szint (C), állomási szint (A). A Pályavasút Működési és Szervezeti Szabályzatával összhangban kell meghatározni az egyes szolgáltatások kezelésének PASS2 rendszerben is alkalmazandó szintjeit, amelyet a 6. sz. melléklet tartalmaz. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Integrált Ügyfélkapcsolati alrendszer (IÜR) Az IÜR kezelésének szabályait a pályavasúti szolgáltatások megrendelése, elbírálása tekintetében a 4.3 pont tartalmazza részletesen. 4.2 Naplózó alrendszer (FOR00 és ZAIR-FOR00) Általános előírások Minden, naplózási joggal felruházott munkavállaló felelős az általa rögzített adatok helyességéért. A szolgáltatási igények végrehajtásában érintettek csak olyan pályavasúti szolgáltatási tevékenységet végezhetnek el és naplózhatnak a FOR00/ZAIR-FOR00 alrendszerben, amelyre a rendszer útján utasítást kaptak. Amennyiben egy szolgáltatást erőforrás hiányában a végrehajtásban érintettek nem tudnak a tervezett időben vagy a megrendelt igény célszerű végrehajtásának idejében végrehajtani, úgy a szolgáltatást a megrendelés tényleges felmerülésének sorrendjében kell kielégíteni. A forgalmi naplózást a közlekedési esemény bekövetkezte után késedelem nélkül, azonban a közlekedésbiztonság és a menetrendszerű lebonyolítás figyelembe vételével kell elvégezni.

10 2440 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám A szolgáltatás naplózást a szolgáltatási tevékenység teljes vagy részleges elvégzése után legfeljebb egy órán belül el kell végezni. A FOR terminállal nem rendelkező szolgálati helyek FOR terminálos szolgálati helyhez való kijelölésének szempontjai: A Forgalmi Osztályok működési területükre vonatkozólag a következő elvek szerint kell, hogy biztosítsák a naplózási tevékenység végrehajtását: A körzetek kijelölésénél a Forgalmi Csomópontok határain belül kell alapvetően a naplózási feladatokat ellátni. A körzetek kijelölése lehetőleg essen egybe a technológiailag is összetartozó tevékenységi körzetekkel. A FOR terminállal rendelkező helyeken a kezelésre kijelölt munkakörök leterheltségére is tekintettel kell lenni. A FOR terminál nélküli szolgálati hely forgalmi és szolgáltatás naplózása lehetőleg egy szolgálati helyen történjen. A FOR terminál nélküli szolgálati helyhez ki kell jelölni az elsődleges mellett a másodlagos FOR terminállal rendelkező munkahelyet is arra az esetre, ha az egyik munkahelyen a FOR terminál használhatatlan. Adatgyűjtési technológiát kell kidolgozni arra az esetre is, ahol a FOR terminál nélküli szolgálati helyen nincs vagy nincs állandó személyzet. Szomszédos pályavasutak szolgálati helyeire vonatkozóan nem kell naplózni, kivéve Csorna állomást, amely a MÁV Zrt. szempontjából a 16-os vonal középállomása Operatív tervezésre vonatkozó előírások A vonatközlekedés alapját a vasútvállalatok által a VPEhez benyújtott menetvonal igénylések (éves, éves pótlólagos, évközi) alapján készített üzemi menetrend képezi. Az üzemi menetrendek minden menetrend módosításkor bekerülnek a rendszerbe, ezáltal az igénylést benyújtó vasútvállalat és a Pályavasút is értesítést kap a kiutalt menetvonalról. Egy menetrendi időszakra, vagy annál rövidebb időre vonatkozóan a közlekedésre történő kijelölést, és a kijelölés módosítását a Forgalmi Főosztály adja ki. A MÁV Zrt. pályahálózatán menetvonal megrendelés és a megrendelés alapján kiutalt menetrend/menetterv nélkül vonat nem közlekedhet. A vonatforgalmi értesítéseket az F.2. sz. Forgalmi Utasítás alfejezete alapján kell végezni, függetlenül a FOR00 Felhasználói Kézikönyv Az operatív vonatforgalmi tervezés folyamata, esetei fejezetében a forgalmi vonalirányítókra meghatározottaktól. Menetvonal engedély nélkül vonatokat forgalomba helyezni, közlekedtetni (ideértve a határátmenetben közlekedő vonatokat is) (a pályát felszabadító segélyvonatok, segélymozdonyok és a tűzoltóvonatok kivételével (szigorúan tiltott. A vonatforgalom operatív tervezését a továbbiakban is az F.3. sz. Utasítás 8. Fejezete alapján kell végezni az alábbi kiegészítésekkel: A menetrend nélkül kiadott menetvonal megrendelések menettervét a FOR00, illetve a ZAIR-FOR00 alrendszerben a kijelölt irányítóknak kell elkészíteni. A VPE által menetrend nélkül kiutalt megrendeléseket a kijelölt irányítóknak folyamatosan figyelniük kell és a bejövő megrendelésekre a menettervet a lehető legrövidebb időn belül el kell készíteni. A több szakaszt érintő megrendelés esetén az elkészített menettervet a területi főüzemirányító, a több területet érintő megrendelés esetén a hálózati főüzemirányító adja ki. A pályavasúti határszakaszra (a határállomás és pályavasúti határpont között) a Pályavasút Területi Központ Forgalmi Osztálya határozza meg azt a munkavállalót, aki köteles elkészíteni és kiadni a menettervet. A hálózati főüzemirányító és a területi főüzemirányítók folyamatosan kötelesek figyelemmel kísérni a beérkezett menetrend nélküli egyedi, azonnali, illetve üzemi célú menetvonal megrendeléseket és szükség esetén intézkedni a menetterv haladéktalan elkészítésére. Az egyedi, azonnali menetvonalak megrendelése esetén a vonatokat a területi főüzemirányító illetve a forgalmi vonalirányító hozzájárulása után az illetékes rendelkező állomás forgalmi szolgálattevői kötelesek forgalomba helyezni, a naplózó alrendszerben kiadott naplózási feladatok figyelembevételével. A segélyvonatok, tűzoltóvonatok és a segélymozdonyok esetében a menetvonal engedélyt a lehető legrövidebb időn belül meg kell kérni. Ezekre a vonatokra az operatív tervezés rendszerében a menetterveket el kell készíteni, a vonatokat be kell tervezni, és a valós közlekedési adatok alapján kell naplózni Forgalmi naplózására vonatkozó előírások FOR terminálok elsősorban olyan forgalomszabályozó szolgálati helyekre kerültek telepítésre, ahol rendszeresen szükségessé válik a közlekedő vonatokkal kapcsolatos események (vonatindítás, vonat-összeállítás, kocsi ki/besorozás, vonatkésés, mozdonycsere, mérlegelés, kiszolgálás stb.) rendszerben történő tényszerű rögzítése. A FOR00 rendszer (próbaüzemét követő (végleges üzembe helyezéstől kezdődően az r.sz. mintájú Forgalmi napló vezetése megszűnik, naplózás csak a FOR terminállal ellátott szolgálati helyeken történik. A forgalmi naplózás során a FOR terminállal nem rendelkező Jelentőponton, vagy személyzet nélküli Jelentőponton történt, kötelezően naplózandó eseményt tényszerűen a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály által kijelölt FOR terminállal rendelkező Jelentőponton kell rögzíteni. Amennyiben FOR terminállal nem rendelkező Jelentőponton vagy személyzet nélküli Jelentőponton kötelezően naplózandó esemény nem történt, az adott Jelentő-

11 35. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2441 pontra vonatkozóan a Forgalmi napló párbeszédben naplózni nem kell, a rendszer a szükséges adatokat automatikusan rögzíti. Kötelezően naplózandó események a következők. a MÁV Zrt. pályahálózatára belépő vonatok esetében az első, MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, állomás típusú Jelentőpontra történő érkezés, Jelentőpontról történő indulás, illetve a Jelentőponton való áthaladás. a MÁV Zrt. pályahálózatáról kilépő vonatok esetében az utolsó, MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, állomás típusú Jelentőpontra történő érkezés, Jelentőpontról történő indulás, illetve a Jelentőponton való áthaladás. MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, első állomás típusú Jelentőpontról történő indulás. MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, utolsó állomás típusú Jelentőpontra történő érkezés. Vontatójármű, Rk, Rd be-, kisorozás. Tervezettől eltérő vonatesemény (rendkívüli áthaladás, rendkívüli megállás, vonatindulás visszavonás, közlekedés közbeni lemondás, másik pályán közlekedés, más pályaudvarról/pályaudvarra közlekedés, késés, vontatójármű, illetve személyzet nélküli vonat, amikor a vonat kiinduló, vagy közbenső állomáson vontatójármű és/ vagy személyzet hiányában várakozik.) Minden olyan jelentőponti esemény, amelyhez az adott Jelentőpontra van szolgáltatás megrendelve, pl. vontatott jármű be-, kisorozás. Mozdonyszemélyzet, illetve vonatkísérő személyzet csere. Helytelen vágányra/vágányról történő közlekedés. FOR terminállal nem rendelkező, de személyzettel rendelkező jelentőpontról, az ÁVU-ban és a 11. sz. mellékletben meghatározott munkavállaló, az ÁVU-ban meghatározott módon köteles jelenteni az adatrögzítéshez szükséges információkat az adatrögzítő szolgálati helyre. FOR terminállal nem rendelkező, személyzettel rendelkező szolgálati hely vezetője ÁVU-ban köteles szabályozni az adatrögzítő szolgálati helyre történő jelentéstétel módját. (Milyen munkakörben szolgálatot teljesítő munkavállaló, mikor, milyen módon, mely szolgálati helyre, milyen FOR00 adatrögzítéshez szükséges információkat köteles jelenteni, bizonylatolás módja stb.) Amennyiben személyzet nélküli szolgálati helyen, vagy nyíltvonalon a Forgalmi napló párbeszédben rögzítendő esemény történt, és az esemény rögzítésére kötelezett munkavállaló nem rendelkezik a megfelelő információkkal, tájékoztatást a forgalmi vonalirányítótól köteles kérni. Ha egy szolgálati helyen több FOR terminál működik, akkor ÁVU-ban kell meghatározni, hogy az egyes feladatokat mely munkahelyen kell elvégezni Vonatközlekedés naplózása A Forgalmi napló párbeszédben valamennyi közlekedésre bevezetett vonat alapadatainak és naplózandó vonatesemény adatainak valósidejű rögzítése kötelező Naplózás FOR terminállal ellátott, nem kötelezően naplózó Jelentőpontokon A végrehajtandó feladatok hatékony, időbeni elvégezhetősége érdekében a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által kijelölt, FOR terminállal ellátott szolgálati helyek lehetnek nem kötelezően naplózó Jelentőpontok. Ezeken a nem kötelezően naplózó Jelentőpontokon a Forgalmi napló párbeszédben az adatrögzítés a kötelezően naplózandó események esetén kötelező. Amennyiben az ilyen szolgálati helyen kötelezően naplózandó esemény nem történik, a Forgalmi napló párbeszédben naplózni nem kell, a rendszer a pont szerint naplózza a vonateseményeket Zárt egységként közlekedő motorvonat alapadatainak rögzítése Amennyiben a motorvonat egy egységként közlekedik, a motorvonat sorozat és egyedi számát vonó alkalmazású vontatójárműként kell rögzíteni, vontatott jármű adatot rögzíteni nem kell. Ha a motorvonat több egységként közlekedik, ebben az esetben a menetirány szerinti első egység sorozat és egyedi számát vonó alkalmazású vontatójárműként kell rögzíteni, míg a többi egységet vontatott járműként kell rögzíteni, a hossz, és tömeg adatok megadásával. Amennyiben a motorvonat azonosítója a rendszer adatbázisában nem szerepel a vonat vontatójármű és vonatfej adatait az előbbiek szerint, nem szabványos azonosítójú vontatójárműként rögzítve kell megadni SZIR-ben rögzített vonatfej, vontatójármű, Rk, Rd adatok, és vonatesemény adatok átadása a FOR00-nak A PASS2 rendszer bevezetésével a tehervonatok adatfelvétele továbbra is a SZIR-ben történik, a SZIR a vonatfelvétel befejezését követően a vonatfej, Rk, Rd, valamint a vonathoz felvett vontatójárművek adatait, és a rögzített vonatesemény adatokat átadja a FOR00 alrendszer Forgalmi napló párbeszédnek. Amennyiben az adatok a FOR00 alrendszerbe átadódnak, a Forgalmi napló párbeszédben megjelennek. Ha a SZIR-ből átadott adatok helyesek, azokat módosítani nem kell, úgy a Forgalmi napló párbeszédben az adatokat külön rögzíteni nem kell. Amennyiben a SZIR-ben rögzített mozdony, vonatfej, Rk, Rd, illetve vonatesemény adatok a FOR00 alrendszerbe valamely hiba miatt nem dolgozódtak be, és így a Forgalmi napló párbeszédben nem jelennek meg, a FOR00 alrendszer automatikus üzenetet küld az

12 2442 A MÁV Zrt. Értesítője 35. szám érintett területi SZIR és FOR felügyeleti munkatárs részére, aki intézkedni köteles a szükséges adatok Forgalmi napló párbeszédben történő rögzítésére. A FOR terminállal nem, de SZIR terminállal rendelkező állomásokon, az adatrögzítés során kiemelt figyelmet kell fordítani az időazonos adatrögzítésre. Amennyiben a vonat indulásáig a szükséges ki-, besorozási adatok rögzítése a SZIR-ben bármely ok miatt nem történt meg, a forgalmi szolgálattevő ennek tényét haladéktalanul jelenteni köteles a területileg illetékes SZIR és FOR felügyeletnek. A SZIR és FOR felügyeleti munkatárs a körülmények figyelembe vételével dönt az adatrögzítés módjáról. A döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy emiatt vonatot megkésleltetni nem szabad, valamint arra, hogy a SZIR-ben a vonatát-, vonatfelvételi adatok rögzítése lehetőleg a következő, FOR00 Forgalmi naplóban történő adatrögzítés előtt történjen meg. Az illetékes SZIR és FOR felügyeleti munkatárs döntéséről az érintett SZIR terminállal, illetve az érintett FOR terminállal ellátott szolgálati helyek, érintett munkavállalóit értesíteni köteles. Azokon a szolgálati helyeken ahol van SZIR terminál, de nincs FOR terminál, a szükséges adatokat a SZIR-ben kell rögzíteni FOR00-ban rögzített vontatójármű és vonatesemény adatok átadása a SZIR-nek Amennyiben a FOR00-ban rögzített vontatójármű és vonatesemény adatok a SZIR-ben átadódtak, ezeket az adatokat a SZIR-ben rögzíteni nem kell. Ha az adatok átadása a SZIR-be valamely hiba miatt nem sikerült, ebben az esetben az érintett SZIR terminállal rendelkező állomáson a SZIR terminált kezelő munkavállaló a szükséges adatokat a SZIR-ben külön köteles rögzíteni. Amennyiben a Forgalmi naplóban rögzített adatok a SZIR-ben nem adódnak át, az átadás meghiúsulásáról és hiba okáról a SZIR R SZIR jelentések adnak tájékoztatást SZIR terminál kezelése az országhatáron kívül eső üzemváltó állomásokon (Štúrovo, Curtici, Hodoš) Az országhatáron kívüli üzemváltó állomásokon a SZIR-ben önállóan kell rögzíteni az indulást és érkezést Írásbeli rendelkezéshez kapcsolódó szabályok Az Írásbeli rendelkezés párbeszéd azzal a céllal készült, hogy az Írásbeli rendelkezések előállítását egységes, keresési funkciókkal bővített szövegszerkesztő alkalmazással támogassa. A PASS2 rendszer életbe léptetésével az egyes állomásokon korábban használt különféle, Írásbeli rendelkezés előállítását támogató szövegszerkesztő alkalmazások kiváltásra kerülnek. Írásbeli rendelkezés előállítását támogató számítógépes alkalmazásként valamennyi FOR terminállal ellátott szolgálati helyen a FOR00 alrendszer Írásbeli rendelkezés párbeszédét kell használni a korábbi különféle alkalmazások helyett, amennyiben az ÁVU vonatkozó szabályozása előírja az Írásbeli rendelkezés párbeszéd kötelező használatát. Az Írásbeli rendelkezés párbeszéd alkalmazására vonatkozó szabályokat szolgálati helyenként külön-külön, figyelembe véve a helyi technológiai sajátosságokat ÁVU-ban kell szabályozni. Az ÁVU, Írásbeli rendelkezés párbeszéd alkalmazására vonatkozó részében kell leszabályozni, hogy az adott FOR terminállal ellátott szolgálati helyen, az Írásbeli rendelkezések előállítására kötelezett munkakörben szolgálatot teljesítő munkavállalók milyen módon kötelesek az Írásbeli rendelkezéseket előállítani Írásbeli rendelkezés tőlapok megőrzése Amennyiben az Írásbeli rendelkezés kinyomtatása a szabványos méretű, három példányos tételszámú Írásbeli rendelkezés leporellóra történik, a kézbesített rendelkezések tőlapját 1-99-ig külön borítékban az F.2. Forgalmi Utasításban meghatározott ideig meg kell őrizni. A borítékra rá kell írni: Írásbeli rendelkezés, a tételszámot, az 1. sorszámú rendelkezés kiállításának dátumát ( Megkezdve:.. ), és a 99. sorszámú rendelkezés kiállításának dátumát ( Befejezve:. ) Írásbeli rendelkezés kiállítása előre nem tervezhető esetekben Amennyiben az Írásbeli rendelkezés párbeszéddel a vonat részére előre elkészítették az Írásbeli rendelkezést, az előre nem tervezett nehézményekről (pl. kijárati jelző használhatatlan) a vonatok személyzete (a további késések elkerülése érdekében (a hagyományos Írásbeli rendelkezés tömbön kézírással is értesíthető Szolgáltatás naplózására vonatkozó különleges szabályok Szolgáltatások naplózása csak megrendelés alapján lehetséges. A FOR terminál-os állomás személyzete a vonatok tervezését követően a körzetéhez kijelölt, FOR terminál nélküli személyzettel ellátott szolgálati helyekkel az ÁVUban szabályozottaknak megfelelően közölni köteles a megrendelt szolgáltatásokat. A vonathoz közvetlen nem kapcsolható szolgáltatásokról az ÁVU-ban szabályozott módon kötelesek értesíteni a FOR géppel rendelkező szolgálati helyeket. A FOR géppel nem rendelkező szolgálati helyek a vonathoz kapcsolódó, illetve a vonathoz közvetlen nem kapcsolható szolgáltatásokról az ÁVU-ban szabályozott módon kötelesek a részükre kijelölt FOR géppel rendelkező szolgálati helytől érdeklődni a megrendelt szolgáltatásokról. A teljesítést követően az elvégzett szolgáltatás adatait az ÁVU-ban szabályozott módon kötelesek jelenteni.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 22. szám 126. évfolyam 2011. október 28. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 8/2011. (X. 28. MÁV Ért. 22.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 20. szám 128. évfolyam 2013. december 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 53/2013. (XII. 13. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 28. szám 126. évfolyam 2011. december 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 9/2011. (XII. 23. MÁV Ért. 28.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgatói-helyettesi

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben:

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Az azonnali menetvonalak paramétereinek felvitelét követően a Katalógus menetvonalak keresése gomb megnyomásakor lefut egy katalógus

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példa Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonatok induló/közbensı/cél

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1

Részletesebben

Hálózati Üzletszabályzat módosításai

Hálózati Üzletszabályzat módosításai A 2014. július 2014. szeptember havi HÜSZ módosítások,valamint a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó HÜSZ elkészítésének mérföldkövei és jelentősebb változásai Terjék Éva 1 Hálózati Üzletszabályzat

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2015/2016. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2015. DECEMBER 13. 00:00 ÓRÁTÓL - 2016. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL - 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009/2010. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2009. DECEMBER 13-TÓL 2010. DECEMBER 11-IG Módosítások

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 d Záhony Csop Eperjeske-Rendező Batyevo 1435 mm és 15 mm-es nyomtávon Érvényes: 11. december 11-től Gy. 148-1958/11.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

K i e g é s z í t é s H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ

K i e g é s z í t é s H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ K i e g é s z í t é s a H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ . Általános tudnivalók A Magyar Államvasutak ZRt. normál nyomtávú és az Ukrán

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata Iktatószám: Ügyintéző: dr. Bertha György MVH/192/41/2007 A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt. 62.) kötelezem hogy

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 29/2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő

Részletesebben

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Győr. 2013. március 21. Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START Zrt. VONTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Preambulum A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatai: Rövidített cégnév: MÁV-START Zrt. Székhely: 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29.

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29. Tartalom PREAMBULUM...5 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6 1.1 A DÍJKÉPZÉSI MÓDSZERTAN HATÁLYA... 6 1.1.1 A DM idıbeli hatálya...6 1.1.2 A DM tárgyi hatálya...6 1.2 ALKALMAZANDÓ IRÁNYELVEK, JOGSZABÁLYOK...

Részletesebben

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT BÉM Borsodi Érc, Ásvány-és Nyersanyag Feldolgozó Mű Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG. 1 Módosítások jegyzéke

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM

Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM 24. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások TARTALOM oldal 51/2015. ( XII. 18. MÁV Ért. 24. ) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások Önköltség-számítási

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2010/2011. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT AZ ORSZÁGOS NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2010. DECEMBER 12-TÓL 2011. DECEMBER 11-IG 1 Módosítások

Részletesebben

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt.

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Vasútgazdaságtan Hálózat-hozzáférési díjak (számpéldák) Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése (Fuvarozási feladat)

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Jelzőőr Budapest KTI április 10.

Jelzőőr Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Jelzőőr Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Vontatási utazószemélyzet technológiai normaidői (KSz. 25. 5. pont)

Vontatási utazószemélyzet technológiai normaidői (KSz. 25. 5. pont) 4. sz. melléklet a MÁV Trakció Zrt. Kollektív Szerzõdéséhez Vontatási utazószemélyzet technológiai normaidői (KSz. 25. 5. pont) I.4. A melléklet azon technológiai műveletek normaidőit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k 1. oldal 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

TestLine - Utastájékoztatás Minta feladatsor

TestLine - Utastájékoztatás Minta feladatsor Felkészítő tesztsor az Utastájékoztatás című tantárgyhoz. Mit nevezünk Kiemelt állomásnak? (1 helyes válasz) 1.* 1:28 Normál Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős utasforgalommal rendelkező állomások,

Részletesebben

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Dr. Farkas Gyula MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Értékesítési Fıosztály 2009. október

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20.

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KAPELLA Menetvonal-igénylő informatikai rendszer Verzió: 3.1.1. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A program működéséhez szükséges beállítások... 3 Főmenü... 4 Megrendelés felvitele... 7 Katalógus menetvonalak

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Kitérő szabályozási munkák a GYSEV Zrt. részére - Tájékoztató a szerződés módosításáról

Kitérő szabályozási munkák a GYSEV Zrt. részére - Tájékoztató a szerződés módosításáról Kitérő szabályozási munkák a GYSEV Zrt. részére - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 1 / 60 2013.07.02. 14:00 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula Vasútgazdas tgazdaságtangtan Pályahasználati lati szolgáltat ltatások díjai d a MÁV V Zrt. vasúti pályahp lyahálózatán Dr. Farkas Gyula Tartalom Hálózat-hozzáférési díjrendszer jellemzıi HÜSZ 5. és 6.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben