A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete"

Átírás

1 A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. -a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a hatályát veszti. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 1

2 A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter.../2007. (...) GKM-PM együttes rendelete a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózathozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. -a (2) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának e) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető integrált vasúti társaságra (a továbbiakban: integrált vasúti társaság), b) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető pályavasúti társaságra (a továbbiakban: pályavasúti társaság), c) a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezetre (a továbbiakban: VPSZ), d) a hozzáférésre jogosultra [Vtv. 53. (1) bekezdés], valamint e) a vasúti igazgatási szervre. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) alapszolgáltatás díja: a Vtv. 3. számú mellékletének I. pontjában meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj, ezen belül: aa) lekötési díj: a Vtv. 3. számú mellékletének I. a)-b) pontjában meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj, ab) közlekedtetési díj: a Vtv. 3. számú mellékletének I. c)-e) pontjában meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj, b) díjmegállapító szervezet: ba) a pályavasúti társaság, bb) integrált vasúti társaság esetén valamint ha a pályavasúti társaság a díjmegállapító szervezet által elvégzendő feladatok ellátására a részére megbízást adott a VPSZ, c) járulékos szolgáltatás díja: a Vtv. 3. számú mellékletének II. pontjában meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj, 2

3 d) kiegészítő szolgáltatás díja: a Vtv. 3. számú mellékletének III. pontjában meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj, e) lemondási díj: a kiutalt menetvonal lemondása esetén fizetendő díj, f) mellékszolgáltatás díja: a Vtv. 3. számú mellékletének IV. pontjában meghatározott szolgáltatás díja. A díjszabási rendszer alapelvei 3. (1) A díjmegállapító szervezet biztosítja, hogy a) a Vtv ának (1) bekezdésében meghatározott díjszabási rendszer a vasúti pályahálózat egészére vonatkozóan azonos elveken alapuljon, b) a fizetett, illetve elszámolt hálózat-hozzáférési díjak azonosak legyenek az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban közzétett hálózathozzáférési díjakkal, c) a hálózat-hozzáférési díjak a Vtv a (5) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfeleljenek. (2) A díjmegállapító szervezet a vasúti pályahálózat fenntartásának (karbantartás, felújítás, fejlesztés) céljára igénybevett pályahálózat-kapacitásokért a pályahálózatműködtető fenntartási tevékenységből következő nettó bevétel-kiesését meg nem haladó hálózat-hozzáférési díjat számíthat fel. (3) A díjmegállapító szervezet a jelentősen eltérő minőségű és szintű szolgáltatásokra a lekötési díj kivételével eltérő hálózat-hozzáférési díjat állapíthat meg. (4) Az aránytalanságok elkerülése érdekében az alapszolgáltatás és a járulékos szolgáltatás díját, valamint a Vtv ának (9)-(10) bekezdéseiben meghatározott egyedi felárat ésszerű nagyságú forgalomra és időtartamra vonatkozóan átlagolni lehet, azonban az átlagolt díj mértékének arányban kell állnia az érintett szolgáltatások tervezett indokolt költségeivel és ráfordításaival. (1) A hálózat-hozzáférési díj elemei: a) az alapszolgáltatás díja, b) a járulékos szolgáltatás díja, c) a kiegészítő szolgáltatás díja, d) a mellékszolgáltatás díja. A hálózat-hozzáférési díjak meghatározása 4. (2) A lekötési díj összege megegyezik a szolgáltatás nyújtásának egy vonatra eső, a pályahálózat-működtetőnél felmerülő, tervezett indokolt közvetlen költségei és ráfordításai összegével, amelybe a VPSZ részére fizetett megbízási díj is beletartozik. 3

4 (3) A közlekedtetési díj összege megegyezik a pályahálózat-működtetőnél a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő, tervezett indokolt közvetlen költségek és ráfordítások egy vonatra eső összegével. (4) A járulékos szolgáltatások díjának meghatározása során a díjmegállapító szervezet figyelembe veszi a vasúti szolgáltatások versenyhelyzetét, de a díjnak legalább a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a pályahálózat-működtetőnél felmerülő valamennyi tervezett indokolt költségre és ráfordításra fedezetet kell biztosítania. (5) A díjmegállapító szervezet a kiegészítő és mellékszolgáltatások díját a) ha a szolgáltatást kizárólag a pályahálózat-működtető nyújtja, akkor a szolgáltatás tényleges kihasználtsági szintje alapján számított tervezett indokolt költségek és ráfordítások alapján, b) több szolgáltató jelenléte esetén a többi szolgáltató által alkalmazott díj figyelembevételével állapítja meg. 5. A hozzáférésre jogosult és a pályahálózat-működtető között a vasúti pályahálózatkapacitás biztosítására vonatkozó szerződésben integrált vasúti társaság esetén az általa működtetett pályahálózatra vonatkozóan a belső megállapodás alapján lekötött, de ténylegesen igénybe nem vett szolgáltatásokért a hozzáférésre jogosult lemondási díjat fizet vagy számol el. A díjmegállapító szervezet a lemondási díj mértékét a lemondás oka és időpontja szerint differenciáltan határozza meg a Hálózati Üzletszabályzatban oly módon, hogy az ösztönözze a vasúti pályahálózat hatékony kihasználását, de mértéke minden esetben legalább a lekötési díj mértékét elérje. 6. (1) A díjmegállapító szervezet Önköltségszámítási és Díjképzési Szabályzatot (a továbbiakban: ÖDSZ) készít. (2) Az ÖDSZ tartalmazza: a) a pályahálózat-működtető által e tevékenységi körében nyújtott valamennyi szolgáltatást, b) a számviteli nyilvántartási rendszer és a Vtv. 3. számú mellékletében felsorolt szolgáltatások, valamint a pályahálózat-működtetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei, ráfordításai közötti összefüggéseket, c) a Vtv. 3. számú mellékletében felsorolt szolgáltatások, valamint a pályahálózatműködtetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei és ráfordításai felosztásának módját, d) a szolgáltatások közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai meghatározásának módját, e) a költségek és ráfordítások felosztásánál alkalmazott teljesítménymutatókat, valamint azok mérésének módját, f) a költségek és ráfordítások vasúti pályahálózat egyes szakaszaira történő felosztásának módját, 4

5 g) a 3. (3) bekezdésben foglalt lehetőség alkalmazása esetén a különböző szolgáltatási kategóriákat, valamint a kategóriák képzésének módját, h) az indokolt költségek és ráfordítások körének meghatározását, i) a (13) bekezdés szerinti jelentős eltérés mértékét, j) a 7. (2) bekezdés szerinti jelentős eltérés mértékét, k) a szolgáltatások díjai meghatározásának módját, l) a teljesítménymutatók várható értékei meghatározásának módját, m) a díjak megállapításának alapjául szolgáló teljesítménymutatókat, továbbá n) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban (a továbbiakban EGT-államok) alkalmazott gyakorlatot, valamint figyelembevételének módját az ÖDSZ elkészítése során. (3) Az ÖDSZ a) egyértelműen és ellenőrizhetően meghatározza a számviteli nyilvántartási rendszer, valamint a szolgáltatások költségei és ráfordításai közötti kapcsolatot, b) rendelkezik a szolgáltatások költségeinek és ráfordításainak a vasúti pályahálózat olyan legkisebb egységeire történő felosztásáról, amely lehetővé teszi, hogy a vasúti pályahálózat bármely szakaszának nyílt hozzáférésűvé minősítése, vagy az alóli mentesítése esetén is a nyílt hozzáférésű és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton nyújtott szolgáltatások költségei és ráfordításai külön-külön megállapíthatók legyenek, c) a költségek és ráfordítások szolgáltatások közötti felosztásához azt a teljesítménymutatót (teljesítménymutatókat) rendeli, amely a leginkább tükrözi a költségek és ráfordítások egyes szolgáltatások nyújtásához felmerült arányát, d) a pályahálózat-működtetési tevékenység külön jogszabály alapján elkülönített valamennyi költségének és ráfordításának a pályahálózat-működtető által nyújtott szolgáltatások közötti felosztását szabályozza, e) a 3. (3) bekezdésben foglalt lehetőség alkalmazása esetén a különböző szolgáltatási kategóriák költségeit és ráfordításait kategóriánként határozza meg. (4) A díjmegállapító szervezet az ÖDSZ tervezetét háromévente, az első naptári negyedév végéig készíti el és küldi meg a vasúti igazgatási szerv részére. (5) Az országos, vagy az állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi, elővárosi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetője esetén az ÖDSZ tervezetét a vasúti igazgatási szerv 30 napon belül véleményezi. A díjmegállapító szervezet az ÖDSZ tervezetét a vasúti igazgatási szerv véleményével együtt a közlekedésért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek megküldi az (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 60 napon belül. Az ÖDSZ-t a közlekedésért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá. (6) Az országos vasúti pályahálózatba nem tartozó, valamint állami tulajdonban lévő vasúti pályát nem tartalmazó térségi, elővárosi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetője esetén az ÖDSZ-t a vasúti igazgatási szerv hagyja jóvá. (7) Az ÖDSZ tervezetének jóváhagyása az alábbi esetekben tagadható meg: a) az indokolt költségek és ráfordítások körébe sorolt költségek és ráfordítások gazdasági, hatékonysági és műszaki szempontból nem megalapozottak, 5

6 b) az ÖDSZ tervezetében meghatározott költség és ráfordítás felosztási módszer, valamint a díjképzési módszer gazdasági, pénzügyi és műszaki szempontból nem megalapozott, vagy nincs összhangban az EGT-államokban alkalmazott gyakorlattal, c) az ÖDSZ tervezete nem felel meg a Vtv-ben, e rendelet aiban, valamint a (2)-(3) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek. (8) Az ÖDSZ módosítására a (4) (6) bekezdések jóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (9) A díjmegállapító szervezet az adott menetrendi évre vonatkozó várható teljesítmények, a jóváhagyott ÖDSZ-ben foglaltak, valamint a pályahálózatműködtető üzleti terve alapján határozza meg az adott menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjakat. A díjmegállapító szervezet a hálózat-hozzáférési díjak meghatározására vonatkozó részletes számításokat a Díjszámítási Dokumentumban (a továbbiakban: DD) rögzíti. (10) A vasúti igazgatási szerv ellenőrzi, hogy a DD-ben a) a díjmegállapító szervezet az ÖDSZ-ben foglaltaknak megfelelően határozta meg a hálózat-hozzáférési díjakat, valamint b) a pályahálózat-működtető hálózat-hozzáférési díjak meghatározásnál figyelembe vett tervezett költségei és ráfordításai az indokolt költségek és ráfordítások körébe tartoznak. (11) A vasúti igazgatási szerv jogosult a DD megváltoztatására, ha annak tartalma a (8) bekezdés a) vagy b) pontjába ütközik. (12) A díjmegállapító szervezet a DD-ben meghatározott díjakat teszi közzé a Hálózati Üzletszabályzatban. (13) A pályahálózat-működtető kezdeményezi a díjmegállapító szervezetnél az adott menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjak felülvizsgálatát, ha a pályahálózat-működtető költségei a díjmegállapításhoz felhasznált üzleti tervben szereplő adatokhoz képest, vagy a várható teljesítmények a díjmegállapításhoz felhasznált mértékhez képest jelentősen eltérnek. A díjmegállapító szervezet a vasúti igazgatási szerv egyidejű értesítésével vizsgálja felül a hálózat-hozzáférési díjakat. Felárak érvényesítése 7. (1) Ha a hozzáférésre jogosultak által várhatóan fizetendő és az elszámolandó belső bevételek, valamint a nyújtott állami támogatás összege a pályahálózatműködtető e tevékenységével kapcsolatos összes várható indokolt költségét és ráfordítását nem fedezi, továbbá a pályahálózat-működtető országos, vagy állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi, elővárosi vasúti pályahálózatot működtet, akkor a díjmegállapító szervezet a Vtv ának (8) bekezdésében meghatározott felárat számítja fel, de a felszámított felár mértéke nem akadályozhatja meg a vasúti pályahálózat hatékony kihasználtságát. 6

7 (2) A díjmegállapító szervezet az (1) bekezdésben foglalt korlát figyelembe vételével felülvizsgálja a Vtv ának (8) bekezdésében meghatározott felár mértékét, ha a) a pályahálózat-működtető hozzáférésre jogosultak által fizetett, illetve elszámolt belső bevételei, vagy b) a pályahálózat-működtetőnek nyújtott állami támogatások jelentősen eltérnek a felár korábbi megállapításakor figyelembe vett mértéktől. 8. (1) A díjmegállapító szervezet a Vtv ának (9) bekezdése szerinti felárat a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével érvényesítheti a túlterheltnek minősített vasúti pályaszakaszokra vonatkozóan. A díjmegállapító szervezet a felárat időszakosan is felszámíthatja, különösen akkor, ha nem áll rendelkezésre a túlterheltnek minősített pályaszakasznak megfelelő, felár nélkül igénybe vehető helyettesítő pályaszakasz. (2) A díjmegállapító szervezet beszünteti a Vtv ának (9) bekezdése szerinti felár felszámítását az érintett vasúti pályaszakaszra vonatkozóan, ha a pályahálózatműködtető nem készít külön jogszabály szerinti kapacitásbővítési tervet, vagy nem halad előre a kapacitásbővítési tervben meghatározott intézkedési terv megvalósításával. A díjmegállapító szervezet azonban a vasúti igazgatási szerv jóváhagyásával továbbra is felszámíthatja e felárakat, ha a kapacitásbővítési terv a vasúti pályahálózat működtetőjének érdekkörén kívül álló ok miatt nem valósítható meg, vagy ha a rendelkezésre álló lehetőségek gazdasági vagy pénzügyi szempontból nem vállalhatók. Kedvezmények nyújtása 9. A díjmegállapító szervezet a hasonló szolgáltatásokra hasonló kedvezményeket alkalmaz. 10. (1) A díjmegállapító szervezet a 9. -ban és a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, továbbá a Vtv ának (7) bekezdésében meghatározott kiegyenlítő juttatás kivételével a hálózat-hozzáférési díjakból az alábbiak szerint jogosult általános kedvezményeket adni: a) az alapszolgáltatások díjánál az általános kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a pályahálózat-működtetőnél a vonatközlekedéssel kapcsolatban felmerülő állandó költségekből elérhető megtakarítás mértékét, b) azon szolgáltatások díjainál, amelyek meghatározása a pályahálózat működtetőnél a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és ráfordítás figyelembe vételével történt, az általános kedvezmény mértéke nem haladhatja meg az irányítási költségek, valamint az a) pontban meghatározott megtakarítás együttes mértékét. 7

8 (2) Országos, vagy állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi és elővárosi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat esetén a díjmegállapító szervezet általános kedvezményt csak abban az esetben nyújthat, ha a hozzáférésre jogosultak által várhatóan fizetendő és elszámolandó díjak, valamint a nyújtott állami támogatás összege a pályahálózat-működtető e tevékenységével kapcsolatos összes indokolt költségét fedezi. (3) A Vtv ának (7) bekezdésében meghatározott kiegyenlítő juttatás alkalmazásának meg kell felelnie az Európai Közösséget létrehozó szerződés 73., 87. és 88. cikkének. A vasúti közlekedési tevékenység és a más közlekedési tevékenységek által okozott és igazolhatóan máshonnan meg nem térülő környezeti, baleseti és infrastrukturális költségek közötti különbségek meghatározására szolgáló módszertant és számításokat a közlekedésért felelős minisztérium a honlapján teszi közzé, amely alapján a díjmegállapító szervezet feltéve, hogy a pályahálózatműködtető kiegyenlítő juttatásban részesül meghatározza és érvényesíti az általános kedvezmény mértékét. (4) A külön jogszabályban meghatározott eseti, azonnali és üzemi célú menetvonalak esetén általános kedvezmény nem vehető igénybe. 11. (1) A díjmegállapító szervezet a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével a) új vasúti szolgáltatások kifejlesztésének és bevezetésének ösztönzésére vagy b) nagymértékben kihasználatlan pályaszakaszokra vonatkozó időszakos, de legfeljebb az adott menetrendi évre vonatkozóan érvényes egyedi kedvezmény nyújtására jogosult a 12. -ban meghatározott tárgyalás lefolytatását követően. (2) Országos, vagy állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi és elővárosi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat esetén a díjmegállapító szervezet egyedi kedvezményt csak abban az esetben nyújthat, ha a hozzáférésre jogosultak által várhatóan fizetendő és elszámolandó díjbevétel többlet meghaladja a kedvezmény nyújtása miatt várhatóan felmerülő pótlólagos költségek és ráfordítások összegét. (3) A pályahálózat-működtető a hálózat-hozzáférési díjra vonatkozó egyedi kedvezményeket nem veheti igénybe. A díjszabási rendszer elemeire vonatkozó tárgyalások 12. A díjszabási rendszer elemeire vonatkozó, a díjmegállapító szervezet és a hozzáférésre jogosult közötti tárgyalás megszervezését a hozzáférésre jogosult írásban kérelmezi a díjmegállapító szervezetnél. A tárgyalás kezdeményezésére a díjmegállapító szervezet is jogosult. A díjmegállapító szervezet a tárgyalást 8

9 megelőzően legalább 10 munkanappal a tárgyalás helyét és idejét a honlapján közzéteszi, továbbá írásban értesíti a vasúti igazgatási szervet, aki a tárgyalást kötelezően felügyeli. Teljesítményösztönző rendszer 13. (1) A díjmegállapító szervezet a vasúti pályahálózat zavarainak csökkentése és a vasúti közlekedési teljesítmények javítása érdekében teljesítményösztönző rendszert alkalmaz. (2) A pályahálózat-működtetőre és a vállalkozó vasúti társaságra is vonatkozó teljesítményösztönző rendszer elemei lehetnek különösen a vasúti pályahálózat üzemelését zavaró tevékenységekért kiszabott büntetések, a zavarok által sújtott vasúti társaságok számára fizetett kártérítések, valamint a terv feletti teljesítményért járó jutalmak. (3) A teljesítményösztönző rendszer alapelvei a vasúti pályahálózat egészére vonatkozóan azonosak. (4) A vasúti igazgatási szerv a teljesítményösztönző rendszer elemeit megváltoztatja, ha azok a pályahálózat-működtetőre és a vállalkozó vasúti társaságra egymással nem arányos előírásokat tartalmaznak. Záró és átmeneti rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a vasúti pályahasználati díjról és képzésének elveiről szóló 66/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet, valamint b) a vasúti pályahasználati díjról és képzésének elveiről szóló 66/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 72/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet. Ez a bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) Ha az állam az országos, vagy az állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi, elővárosi vasúti pályahálózat működtetőjével nem kötött a vasúti pályahálózat működtetésére szerződést, akkor a díjszabási rendszer kialakításakor a díjmegállapító szervezet a közlekedésért felelős miniszter által meghatározott várható állami támogatás mértékét veszi figyelembe. (4) A díjmegállapító szervezet az ÖDSZ tervezetét első alkalommal március 31-ig készíti el. (5) Ez a rendelet a Vtv.-vel együtt a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló február 9

10 26-ai 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (4)-(5) bekezdéseinek, 6. cikk (5) bekezdésének, 7. cikk (4)-(9) bekezdéseinek, 8. cikk (1)- (2) bekezdéseinek, 9. cikk (5) bekezdésének, 10. cikk (2)-(4) bekezdéseinek, 11. cikkének, 12. cikkének és 26. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 10

11 11

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k 1. oldal 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

Részletesebben

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL - 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2015/2016. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2015. DECEMBER 13. 00:00 ÓRÁTÓL - 2016. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet. a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet. a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól 1. oldal 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. (2)

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 2/2006. határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 2/2006. határozata Ügyintéző: Dr. Bertha György A Magyar Vasúti Hivatal 2/2006. határozata Elrendelem, hogy a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.) az általa készített, a magyarországi

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt tett határiidőben nem adott véleményt Magyar Vasúti Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Vezetői összefoglaló

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009/2010. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2009. DECEMBER 13-TÓL 2010. DECEMBER 11-IG Módosítások

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT BÉM Borsodi Érc, Ásvány-és Nyersanyag Feldolgozó Mű Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG. 1 Módosítások jegyzéke

Részletesebben

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Győr. 2013. március 21. Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata Iktatószám: Ügyintéző: dr. Bertha György MVH/192/41/2007 A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt. 62.) kötelezem hogy

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata Iktatószám: MVH/214/65/2007. Ügyintéző: dr. Dobos Gergely A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata A 2006. évben bevezetett, és az azóta alkalmazott pályahálózat-hozzáférési díjrendszer vasúti

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke

Részletesebben

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről Joganyagok - 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli 1. oldal számviteli elkülönít 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2.

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2. ~l уszw szаggуü?és Hivatala ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ É^kezet 10'% СКТ 1 2. Képvisel őiönállóindítvány 2014. évi törvény а vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint а légi-, а vasúti

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

A Kormány. /2012. (.) Korm. rendelete

A Kormány. /2012. (.) Korm. rendelete A Kormány /2012. (.) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 08- IG. 1 Módosítások jegyzéke Módosítás

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Hőerőmű Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 12 2012. DECEMBER 8. 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya száma Hatálybalépés

Részletesebben

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója Huszka Péter A keretek 2014. évi.. törvény A vasúti közlekedésről Kötelezően át kell ültetni: az egységes európai

Részletesebben

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26.

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26. A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, 2015. február 26. Dr. Rácz Gábor, NFM Az előkészületben lévő jogszabályok

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT AES Borsodi Energetikai Kft. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TŐL 2012. DECEMBER 8-IG Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya száma

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

2. melléklet az előterjesztés-tervezethez

2. melléklet az előterjesztés-tervezethez 2. melléklet az előterjesztés-tervezethez Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének../2014. (...) önkormányzati rendelettervezete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaanyag a Kormány álláspontját nem tükrözi

Munkaanyag a Kormány álláspontját nem tükrözi GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM GKM /3802/ 2008. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 145/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 145/2007. számú határozata Iktatószám: MVH/322/50/2007. Ügyintéző: dr. Bertha György Tárgy: piacfelügyeleti határozat - kötelezés A Magyar Vasúti Hivatal 145/2007. számú határozata A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft-t (székhely:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a kiadó és a szerkesztõbizottság!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a kiadó és a szerkesztõbizottság! I. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2008. DECEMBER 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a kiadó és a szerkesztõbizottság!

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 -

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő testületének 1/2013. (I. 21.) rendelete az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

törvényjavaslat a vasúti közlekedésről

törvényjavaslat a vasúti közlekedésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17796. számú törvényjavaslat a vasúti közlekedésről Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2005. október 1 2005. évi törvény a vasúti közlekedésről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között amely létrejött egyrészről

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között amely létrejött egyrészről PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között 2016-2025. amely létrejött egyrészről a Magyar Állam, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), képviseli a vasúti közlekedésről szóló

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben