ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam július 22. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM"

Átírás

1 16. szám 126. évfolyam július 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 29/2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások önköltség-számítási szabályzatáról. TARTALOM Oldal /2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. Konszolidációs Szabályzata. Egyéb közlemények: Oldal /2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. Számviteli Politikája 907 MÁV Vállalati Szabvány hatálytalanítások /2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. Értékelési Szabályzata /2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások önköltség-számítási szabályzatáról. 1.0 UTASÍTÁS CÉLJA Utasítások Meghatározni a számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon a számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott és elszámolt a vasúti törvény szerinti elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások önköltségszámításának információ bázisát, módszerét és folyamatát. Az önköltség-számítási szabályzat előírásai alapján a kalkulációs egységek kódolása és a teljesítményi adatokkal való összefüggései, a tevékenységi kalkulációs sémák számlarend szerinti tartalma és a vetítési alapok hozzárendelése, a profitorientált BTSZ szolgáltatások esetében a piaci ár meghatározása jelen utasítás végrehajtási utasításaként külön kerül meghatározásra és kiadásra. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére kiterjed. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Kontrolling Igazgatóság vezetője.

2 886 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Kalkuláció tárgya A kalkuláció tárgya a főkönyvekben elszámolt elkülönített tevékenységekhez tartozó valamennyi szolgáltatás függetlenül attól, hogy azt a MÁV Zrt. külső vagy belső megrendelő részére végzi. A 3.1. pont a számvitelileg elkülönített tevékenységekhez tartozó szolgáltatások főbb csoportjait írja elő Vasúti pályahálózat működtetése A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésén belül elkülönítetten kerülnek kimutatásra az alábbi szolgáltatás csoportok: a) A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások a hatályos Hálózati Üzletszabályzatban (továbbiakban HÜSZ) előírt tartalommal, melyen belül a vetítési alapok szerinti szolgáltatás csoportok jelölése: Vágányút használat szerinti teljesítmény mutató alapján Egyéb vetítési alapok alapján b) Egyéb pályaműködtetés szolgáltatásai b1) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat az MVH által meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében a társaságon belül Saját célú és összekötő pályahasználat idegen fél részére Idegen fél részére nyújtott üzemi vágány használat b2) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai idegen fél részére A nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások felsorolását és a főkönyvben az elkülönítési csoportokhoz való tartozását a a) pont tartalmazza Vasúti személyszállítás, ezen belül a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállítás A Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elkülönített vasúti személyszállításhoz tartozó szolgáltatás. A térségi személyszállítás meghatározott vasútvonalon (Balatonfenyves GV) vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállításnak minősül a gazdasági és közlekedési miniszter által adott évre jóváhagyott személyszállítási menetrend alapján a közszolgáltatási szerződés megkötéséig. A közszolgáltatási szerződés megkötése után a szerződés határozza meg a közszolgáltatási személyszállítás tartalmát. A közszolgáltatási szerződés nem Társaságunkkal került megkötésre, a költségtérítést a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezőtől szerződés alapján kapjuk meg. A vasúti személyszállítást: Idegen fél részére külső bevételért (árbevétel) végzi a Társaság Egyéb tevékenység a Központi főkönyv(ek)ben Vállalatcsoport irányítás (EKP) o EKP1 Szervezeti vállalatcsoport irányítás o EKP2 Vállalatcsoport finanszírozás Társaságirányítás (EKI) o EKI1 Szervezeti társasági irányítás o EKI2 Egyéb társasági irányítás o EKV Pályavasúti társasági irányítás Központi (belső és külső) szolgáltatás (EKS) Központi egyéb tevékenységek (EKE) Maradó tevékenység (workout) (EKW) 3.2 Kalkulációs egység A kalkuláció tárgyán belül a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásai esetében a HÜSZ, a többi elkülönítendő tevékenység esetében a gazdálkodás igénye, valamint a teljesítményi és a költség-elszámolási rendszerek lehetőségei együttesen határozzák meg a kalkulációs egységet. A kalkulációs egységnek minősülő szolgáltatások részletes felsorolását a főkönyvekre vonatkozó önköltségszámítási fejezetek ( pontok) határozzák meg. 3.3 Kalkulációs séma Az eltérő kalkulációs egységek és kalkulációs szintek miatt a kalkulációs séma Főkönyvenként kerül kidolgozásra. A kalkulációs séma meghatározza a főkönyv kalkulációs egységeire vonatkozóan a kalkulációs tételeket, azaz a közvetlen, a vetítési mutató alapján osztott közvetett és az általános költségek, valamint a bevételek kalkulációs szintjeinek tartalmát, gyűjtésének módszerét, a vetítési mutató alapján osztott közvetett és az általános költségek kalkulációs egységre történő felosztásának vetítési mutatóit, a felosztás vetítési mutatóját meghatározó teljesítményi és költség adatok gyűjtésének módját, a felosztás gyakoriságát. 3.4 Kalkulációs szint A főkönyvben elszámolt költségeknek és bevételeknek az UIC 374.sz. döntvénye alapján a vasúti szállítási tevékenységre vonatkozó fedezeti szintek szerint csoportosított elemeit tartalmazza:

3 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül elszámolt költségek A pályavasúti önköltségszámítás szerint - a Díjképzési Módszertannal (továbbiakban DM) összhangban - közvetlen költségnek minősül az allokált tevékenységi kód alapján szolgáltatást végző munkavállalókhoz kapcsolódó személyi jellegű költség termelésirányítás költsége pályaműködtetési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó belső szolgáltatás költségek (ingatlankezelés) 1.szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek azon költségei, melyek az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire teljesítményi mutatók vagy közvetlen költségek (0. szint) arányában kerülnek megosztásra A pályavasúti önköltségszámítás a DM-mel összhangban teljesítménymutatók arányában felosztott közvetlen költségnek minősül az allokált tevékenységi kód alapján: szolgáltatást végző munkavállalókhoz kapcsolódó személyi jellegű költség termelésirányítás költsége pályaműködtetési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó belső szolgáltatás költségek (ingatlankezelés) 2. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt általános költség és ráfordítás, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt üzletági irányítási költséget, az egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordításokat; az elkülönítendő tevékenységek által igénybevett belső általános szolgáltatások költségét; valamint a társasági irányítás elkülönítendő tevékenységre osztott költségét. Az általános költségek és ráfordítások a szolgáltatások 0. és 1. szinten elszámolt költségei. 3. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt bevétel, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül és BTSZ-en keresztül elszámolt árbevételt, valamint az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire osztott egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeket. 3.5 Eredmény-kimutatás főkönyvi számlái A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: főkönyvi számlák (5, 8. és 9. számlaosztály) főkönyvi szervezetek tevékenységi sorok (X. számlaosztály) pályaszakaszok kombinációjára kerülnek elszámolásra. A főkönyvi számlák a MÁV Zrt. számlarendje 5, 8. és 9. számlaosztályában meghatározott főkönyvi szegmens értékkészlete. Tartalmát a számlaosztályok magyarázatai írják elő. Átterhelt költség (591 és 593 főkönyvi számlák) A szervezetek között (főkönyvek között, illetve a főkönyveken belül) végzett közvetlen belső szolgáltatás közvetlen előállítási költségen történő elszámolása a szolgáltatást nyújtó szervezet esetében közvetlen belső bevételként, a szolgáltatást igénybevevő szervezet esetében közvetlen belső költségként történik. Áttételezett költség (592 főkönyvi számla) A szervezeten belül a szervezet által végzett szolgáltatásokhoz gyűjtött áttételezendő költségek ( tevékenységi sor) teljesítményi adatok (04 főkönyvi számla) alapján havonta a közvetlen és egyéb általános költségekre ( ) kerülnek áttételezésre. A teljesítményi adatokat a szervezet bizonylat alapján havonta számolja el az áttételezést igénybevevő tevékenységi sorokra. Belső költség (594; 596 főkönyvi számlák) és belső bevétel (595; 597 főkönyvi számlák) A főkönyvi szervezetek elkülönítendő tevékenységei között a belső teljesítményi szolgáltatások szabályzata (továbbiakban: BTSZ) szerinti belső teljesítmény elszámolási rendszer alapján végzett belső szolgáltatás normatív önköltségen (BTSZ terváron) kerül elszámolásra a szolgáltatást nyújtó főkönyvi szervezet elkülönítendő tevékenysége esetében belső bevételként (595 fk), a szolgáltatást igénybevevő főkönyvi szervezet elkülönítendő tevékenységes esetében belső költségként (594 fk.). Év végén a b) pont szerint elszámolt belső bevétel különbözetet az 597, a belső költség különbözetet az 596 főkönyvi számlára számoljuk el. A központi irányítás üzletági szolgáltatásokra osztott költsége az főkönyvi számlán kerül elszámolásra a főkönyvi szervezetek elkülönítendő tevékenységein belső költségként és az főkönyvi számlán a központi irányítás főkönyvében belső bevételként. 3.6 Tevékenységi sor A MÁV Zrt. számlarendje X. számlaosztályában meghatározott tevékenység szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A tevékenységi sor X. számlaosztály magyarázatában meghatározott tartalma alapján keresztösszefüggés van a tevékenységi sor mellett alkalmazható 5, , és 04 főkönyvi számlák, pályaszakaszok,

4 888 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám munkaszámok (GIR Projekt Modul) között. A keresztösszefüggést a X. számlaosztály magyarázata szabályozza, meghatározva: az adott tevékenységi sor és adott főkönyvi számla csoport egymáshoz tartozását, a költség áttételezéshez szükséges teljesítményi adatok (04 főkönyvi számla) esetében az áttételezendő tevékenységi sor és a 04-es főkönyvi számla szerinti teljesítményi adat (mint az áttételezés vetítési alapja) egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor és adott pályaszakasz tartomány egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor mellett munkaszám szintű részletezés előírását a költségek további alábontására a GIR Projekt Modul alkalmazásával. Általános költség (az üzletági irányító szervezetnél üzletági irányítás, a társaság egészét irányító szervezeteknél társasági irányítás) az az értékesítés és forgalmazás költsége ( tev. sorok) az igazgatási költség és egyéb általános költség ( tev. sorok) az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybevett közvetlen belső költség, a központi szolgáltatási szervezetek által végzett BTSZ belső központi általános szolgáltatások költsége ( , , , tev. sorok), a társaságirányítás és vállalatcsoport irányítás belső költsége (7149 tev. sor). Létszám: Létszám alatt átlagos statisztikai állományi létszámot értünk minden olyan esetben, amikor az elkülönítés során a költségek, ráfordítások vagy bevételek létszám arányosan kerülnek megosztásra az egyes elkülönítendő tevékenységek között. Technikai tevékenységi sorok az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségekhez, ráfordításokhoz és bevételekhez A számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek a 3.1. pontban leírt módon tevékenységekhez rendelt ESK, ESN, EKP1, EKP2, EKI1, EKI2, EKS, EKW és EKE kóddal kerülnek elkülönítésre Pályaszakasz A MÁV Zrt. számlarendjében meghatározott pályaszakasz szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A vasúti pálya helyhez kötött létesítményeinek földrajzi elhelyezkedését jelölő statisztikai szakasz, mely lehet nyíltvonalon vagy állomáson lévő pályaszakasz. Az állomáson lévő pályaszakasz száma megegyezik az állomás szolgálati hely kódszámának első négy számjegyével. 3.8 Vonalkategória A HÜSZ az egyes nyíltvonali pályaszakaszok minőségi színvonalának (pályainfrastruktúra minőségi kritériumainak) különbözősége miatt három vonalkategóriát különböztet meg I. kategóriájú vonalak, II. kategóriájú vonalak, III. kategóriájú vonalak. egyrészt a személyszállítás, másrészt az árufuvarozás vonatkozásában. Az egyes nyíltvonali pályaszakaszok kategorizálásának minőségi paramétereit a HÜSZ tartalmazza. 3.9 Állomási kategória A HÜSZ az egyes állomások műszaki színvonalának (pályainfrastruktúra minőségi kritériumainak) különbözősége miatt három állomáskategóriát különböztet meg Az állomások, megállóhelyek, rendező-pályaudvarok, rakodóhelyek a járulékos szolgáltatások szempontjából az I., II. és III. csoportokba soroljuk: külön a személyszállítás és külön az árufuvarozás szempontjából Vonatnem, vonatszám, valamint vonatkategória A hatályos menetrendi utasítás végrehajtási utasítása írja elő a vonat nemek és a vonat nemekhez sorolt vonatszámok értékeit, továbbá a HÜSZ szerinti vonatkategóriák hozzárendelését. A HÜSZ szabályozza a vonatkategóriákat: Személyszállító vonatok o nemzetközi, o minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, o Budapest elővárosi és regionális vonat, o különvonat és nosztalgia vonat, o szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonat Tehervonat Mozdony vonat Üzemi vonat 3.11 Vontatási nem A vontatási nem a villamos és nem villamos vontatás elkülönítését szolgálja a nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások költségének meghatározása során.

5 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője Teljesítményi mutatók A Pályahasználati szolgáltatások teljesítmény mérő és elszámoló rendszeréből ( továbbiakban: PASS2) kinyerhető adatok: menetrendi teljesítményi mutatók közlekedett tehervonat db közlekedett személyvonat db közlekedett mozdonyvonat db közlekedett üzemi vonat db teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban A menetrend hatályos végrehajtási utasítása írja elő a menetrendi teljesítményi mutatók értékei gyűjtésének módját. állomási adatok: megállt, fordult személyvonat db indult, átment, érkezett tehervonat db, kiszolgált, valamint ki/besorozott teherkocsi db. teljesítményi mutatók vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. vonatközlekedési adatok vonatkilométer (vkm) bruttó tonna kilométer (btkm) teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. Vágányút: Az a vágányrész, amelyen: érkező vonat a vonat által érintett első bejárati váltótól a megállás helyéig áthaladó vonat a teljes áthaladásig (az első bejárati váltótól az utolsó kijárati váltóig) induló vonat az indulás helyétől a vonat által érintett utolsó kijárati váltó elhagyásáig haladni fog. Tolatás közben az a vágányrész, amelyen váltó-, illetve biztosítóberendezés átállítása nélkül a vasúti jármű áthalad. Vágányút használat darabszáma: Állomási hozzáférési jellegű szolgáltatás igénybevétele esetén az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a vonat számára beállított és igénybe vett vágányutak darabszáma 3.13 Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer (GIR) A GIR a MÁV Zrt. integrált pénzügyi tranzakció rendszere, amely a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat tartalmaz a MÁV Zrt. kezelésében álló tárgyi eszközökről (építmények, gépek, berendezések, járművek), a munkafolyamatok során beszerzett és felhasznált anyagokról és szolgáltatásokról, a beruházások, karbantartások és egyéb munkaszám szerint elkülönítendő projektekről, a MÁV Zrt. kötelezettségeiről és kinnlevőségeiről, az egyéb eszközökről és forrásaikról, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi műveletekről, valamint a felmerült költségekről és a megszerzett bevételekről. A GIR standard modulokból valamint a MÁV Zrt. részére kifejlesztett modulokból (pl. BTSZ elszámolás) áll. Külső rendszerként csatlakoznak a GIR rendszerhez a Bérszámfejtési rendszer (IHIR), menetjegy feldolgozási (állomási főszámadási) rendszer. A számviteli elszámolás GIR-ben történő végrehajtását a többször módosított hatályos GIR utasítás írja elő COGNOS rendszer A Cognos egy komplex, hatékony pénzügyi tervező és kontrolling, valamint vezetői jelentéskészítő eszköz. A vállalati szintű tervezés rendkívüli megkönnyítése mellett, elsősorban a cégtulajdonosok és a felső vezetés számára szolgáltat átfogó információt többek között a vállalat helyzetéről, a vállalati folyamatok hatásairól, a működés hatékonyságáról, illetve az eredményességről a terv és a tény adatok alapján egyaránt. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az önköltségszámítás elvei, tartalma Az önköltségszámítás célja Az önköltségszámítás célja az üzletágak elkülönítendő vasúti tevékenységeihez tartozó szolgáltatások érdekében felhasznált költségek számviteli törvény előírásainak megfelelő átláthatóságának biztosítása, e szolgáltatások eredményességének vizsgálata, az árképzés és a belső díjak felülvizsgálata; a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a Díjképzési Módszertanban (továbbiakban DM) előírt elvek szerint tényleges önköltség meghatározása Az önköltségszámítás alapelvei A MÁV Zrt. számviteli elkülönítési szabályzata meghatározza: valamennyi MÁV Zrt. által végzett külső és belső szolgáltatásnak az elkülönítendő tevékenységekhez való hozzárendelését, az elkülönítendő tevékenységekhez közvetlenül, illetve megosztással hozzárendelhető költségek, ráfordítások és bevételek körét, a megosztással történő hozzárendelés esetén a megosztás vetítési alapját, a közvetlenül hozzárendelt illetve megosztott költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységre történő elszámolásának módját, a MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységei közötti belső

6 890 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám elszámolás módját, a belső elszámolás miatti halmozódás kiszűrését MÁV Zrt. szinten, a tevékenységi eredmény-kimutatások összeállításának módját. Az önköltségszámítás alapelvei a számviteli elkülönítési szabályzat előírásai alapján: a.) A főkönyvek adatai alapján végzett önköltségszámítás a főkönyvekben elszámolt elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások kalkulációs egységeire vonatkozik, a kalkulációs egységekre összevont valamennyi költségének, ráfordításának és bevételének meg kell egyeznie az elkülönítendő tevékenység (azaz a főkönyv) elszámolt adataival. E kalkulációs egységek külső szolgáltatások, BTSZ belső szolgáltatások, vagy külső és belső fél (BTSZ) részére egyaránt végzett szolgáltatások lehetnek. A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésen belül a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat hozzáférési szolgáltatás, a nem nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahasználati szolgáltatások keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat saját célú és összekötő vágány használat üzemi vágány használat az egyéb pályahálózat működtetés ; A térségi személyszállítási főkönyvben közszolgáltatási személyszállítás (ESK) nem közszolgáltatási személyszállítás (ESN) a Központi főkönyvben =>Vállalatcsoport irányítás (EKP) o EKP1 Szervezeti vállalatcsoport irányítás o EKP2 Vállalatcsoport finanszírozás =>Társaságirányítás (EKI) o EKI1 Szervezeti társasági irányítás o EKI2 Egyéb társasági irányítás o EKV Pályavasúti társasági irányítás => Központi (belső és külső) szolgáltatás (EKS) =>Központi egyéb tevékenységek (EKE) =>Maradó tevékenység (workout) (EKW) is biztosítani kell az önköltségszámítás és a főkönyvben elkülönített adatok egyezőségét. b.) A BTSZ belső szolgáltatások belső költségének és belső bevételének elszámolása során, év végén a nyílt hozzáférés keretében biztosított vasúti pályahálózat-hozzáférés belső szolgáltatásai esetében a HÜSZ-ben meghirdetett díjakat, a profitorientált belső szolgáltatások esetében a normatív (BTSZ terváras) és piaci ár közül az alacsonyabb díjat, az egyéb belső szolgáltatások esetében a tényleges önköltséget kell alkalmazni. A belső szolgáltatások piaci ára illetve tényleges önköltsége figyelembe vételével el kell készíteni az utókalkuláció második változatát. c.) A főkönyvben elkülönítendő tevékenységre elszámolt, az elkülönítendő tevékenység kalkulációs egységei között megosztandó költségek (1-3. szintek egyes kalkulációs szintjei) esetében: az elkülönítendő vasúti szolgáltatások részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál döntően vasúti teljesítményi mutatót, az egyéb tevékenységek részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál az elkülönítési szabályzatban leírt vetítési alapokat kell alkalmazni. d.) A szolgáltatások külső fél és belső szervezet által végzett tevékenység részére történő végzése esetében a kalkulációt a szolgáltatásra kell elvégezni oly módon, hogy a szolgáltatás külső árbevétele és belső bevétele megállapítható legyen Az önköltségszámítás tartalma Az önköltség-számítási szabályzat a főkönyvek elkülönített tevékenységeihez tartozó kalkulációs egységek összességére főkönyvenként elkülönített szabályozást tartalmaz. Az önköltség-számítási szabályzat az önköltségszámítás célja, követelményei alapján az elszámolás alábbi területeit szabályozza: A főkönyvi szervezetek által végzett elkülönített tevékenységekhez tartozó a) kalkulációs egységek, b) kalkulációs séma, meghatározásának elveit, főkönyvenként elkülönítve. A kalkuláció bizonylatait, a kalkuláció és a főkönyvi könyvelés adatai egyeztetésének módját és gyakoriságát. A kalkuláció készítésének gyakoriságát, a kalkuláció időpontját és mélységét. A kalkuláció adatai hasznosításának módját. Az adatszolgáltatásért illetve a kalkuláció készítéséért felelős személyek kijelölését. 4.2 Pályavasúti főkönyvben elszámolt vasúti pályahálózat működtetés szolgáltatásainak (továbbiakban: Pályavasút) önköltségszámítása Pályavasút kalkulációs egységei A pályavasút kalkulációs egységei a vasúti pályahálózat működtetés szolgáltatásonkénti részletezését jelentik; a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a vasúti törvény 3. sz. mellékletében, a HÜSZ-ben és az DM-ben előírtakkal összhangban az alábbi bontásban:

7 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője a) Nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférés kalkulációs egységei A szolgáltatásokat a HÜSZ-ben előírt tartalommal: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV Zrt.-én belül a járműtárolást belső bevételért végzi a Pályavasút. A kalkulációs egységek mind a MÁV Zrt.-én belüli belső szolgáltatásokat, mind a külső fél részére végzett szolgáltatásokat együtt tartalmazzák, mivel a szolgáltatások költségeinek a HÜSZ-ben meghatározott azonos díjakon alapuló külső árbevételből és a belső bevételből kell megtérülniük. Alapszolgáltatások Menetvonal biztosítás Személyszállító vonatok (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonat) menetvonal biztosítása Tehervonatok menetvonal biztosítása Mozdonyvonatok menetvonal biztosítása Üzemi vonatok menetvonal biztosítása Közlekedtetés o Közlekedtetés vonatkm arányos rész Személyszállító vonatok (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonat) közlekedtetése Tehervonatok közlekedtetése Mozdonyvonatok közlekedtetése Üzemi vonatok közlekedtetése o Közlekedtetés bruttó-tonnakm arányos rész => Személyszállító vonatok (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonat (közlekedtetése => Tehervonatok közlekedtetése => Mozdonyvonatok közlekedtetése => Üzemi vonatok közlekedtetése Járulékos hozzáférési szolgáltatások Felsővezetéki és energia ellátó rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés és használat (továbbiakban: felsővezetéki rendszerek használata) Személyszállító vonatok (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonat ) felsővezetéki rendszer használata Tehervonatok felsővezetéki rendszer használata Mozdonyvonatok felsővezetéki rendszer használata Üzemi vonatok (-) felsővezetéki rendszer használata Üzemanyagvételező helyek használata Állomás használat Személypályaudvarokhoz és állomásokhoz való hozzáférés Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonatok számára: I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Személyszállító vonatok kiinduló/végállomás használata (nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonatok számára: I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Állomáshasználat tehervonatok és járművek számára Tehervonat induló/célállomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Tehervonat közbenső állomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Teherkocsi kiszolgálás célú állomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Egyéb járulékos szolgáltatások => Járműtárolás Vasúti járműmérleghez való hozzáférés biztosítása Szolgálat megszakítás, szolgálat-szüneteltetés felfüggesztése Kiegészítő szolgáltatások Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása Tolatószemélyzet biztosítása Rendkívüli küldemény, veszélyes áru továbbítása, próbavonat, Ro-La vonat közlekedtetése Külső vonatfelvétel Vontatójármű biztosítása tolatás céljából Pályavasúti személyzet biztosítása mérlegeléshez Tengelyátszerelés Forgóváz használat Egyéb nyílt hozzáférés keretében nyújtható szolgáltatás Oktatás, vizsgáztatás Egyéb szolgáltatások (Állomási szolgálati helyiségek, valamint állomási és vonali területek, állomási berendezések rendelkezésre bocsátása, stb.) Vontatási villamos energia nyújtása Személykocsi előfűtés/előhűtés Teljesítményösztönző rendszer szolgáltatásai o Vonatközlekedtetésének a kiutalt menetvonalhoz viszonyított pontossága o Menetvonal-igénylés időpontjához kapcsolódó többletfizetési kötelezettség o Személyvonat menetvonal-lemondás ((nemzetközi, minőségi belföldi és belföldi távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, különvonat és nosztalgia vonat, szerelvényvonat, próbavonat és javítási célú vonatok)

8 892 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám o Tehervonat menetvonal-lemondás o Mozdonyvonat menetvonal lemondás o Személyzetbiztosításhoz kapcsolódó többletfizetési kötelezettség (szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése 20%; 50% többlet) o Személyzetbiztosításhoz kapcsolódó lemondás (szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése) o Tolatószemélyzet biztosításhoz kapcsolódó többletfizetési kötelezettség (20%, 50% többlet) o Tolatószemélyzet biztosításhoz kapcsolódó lemondás b) Egyéb vasúti pályahálózat működtetés kalkulációs egységei ba) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat Saját célú és összekötő pályahasználat saját célú és összekötő vágány használat saját célú és összekötő vágány belső tolatás saját célú és összekötő vágányra személyzetbiztosítás Üzemi vágány használat bb) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai Vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges tevékenységek (= a pályaműködtetés kiszervezett tevékenységeit végző, valamint a saját célú vágányt üzemeltető szervezetek részére kötelezően végzett tevékenységek: oktatás, szakfelügyelet, stb.) Vasúti pályahálózat működtetését végző eszközök szabad kapacitásának értékesítése ( nem vasútvállalat részére távközlési szolgáltatás ) A vasúti pályahálózat működtetést igénybevevők részére végzett egyéb szolgáltatások (vasúti személykocsik, gépi kocsimosó berendezésének biztosítása, menetjegy értékesítés állomáson, stb.) Pályavasút kalkulációs sémája A pályavasút kalkulációja kalkulációs tételek és vetítési mutatók alkalmazásával történik. a.) Pályaszakasz szerepe a kalkulációs sémában A nyílt hozzáférés keretében biztosított szolgáltatások költségeinek meghatározása a tevékenységi kódon kívül a pályaszakasz figyelembevételével történik. A pályaszakaszon felmerült költség a pályaszakasz műszaki paraméterek szerint történő besorolása alapján képezi az alapszolgáltatás és állomáshasználat I, II és III. kategória szerinti költségét. A pályaszakaszokra alkalmazott csoportosítások határozzák meg, hogy mely pályaszakaszok tartoznak a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz, illetve a keskeny nyomközű (nem nyílt hozzáférésű) térségi vasúti pályához. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások önköltségének vasútvonalankénti vizsgálhatósága érdekében az alapszolgáltatások és a felsővezetéki rendszer használat költsége nyíltvonali pályaszakaszra; az állomási hozzáférési és a tolatószemélyzet és vontatójármű szolgáltatások költsége állomási pályaszakaszra is kigyűjtésre illetve megosztásra kerül. A pályaműködtetés közvetlen költségeit alapvetően hozzá kell rendelni a nyílt és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetéshez. A pályaműködtetés közvetlen költségei közül: A vasúti pálya al-, felépítmény üzemzavar elhárító készenlét, vasúti pálya hómentesítés a vágányközi takarítás, távközlő berendezés és hálózat üzemeltetés és üzemzavar elhárító készenlét, kisfeszültségű hálózat diszpécser szolgálat és üzemzavar elhárító készenlét területi felügyeletet ellátó szervezet pályaszakaszra nem könyvelt, vagy hálózati pályaszakaszra elszámolt költségét a vasúti pálya építési hossz arányában fel kell osztani a nyílt és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése között. Az állomási pályaszakaszon kimutatott kalkulációs egységek a vonali önköltségszámítás során: egy adott nyíltvonali pályaszakaszon történő előfordulás esetében az adott nyíltvonali pályaszakasz, több nyíltvonali pályaszakasz elágazó pontja esetében a környező nyíltvonali pályaszakaszon közlekedett vonatdarab arányában nyíltvonali pályaszakasz költségei között kerül figyelembe vételre. A nyílt hozzáférésű csatlakozó, összekötő és saját célú vágányok al-, fel- és egyéb építményeinek, távközlő- és biztosító berendezéseinek felsővezetékének és egyéb erősáramú berendezéseinek költségei állomási kiágazás esetén a kiágazó állomás kiszolgálás célú állomáshasználat kalkulációs egységei, nyíltvonali kiágazás esetén a kiágazó nyíltvonali pályaszakasz költségeként a közlekedtetés kalkulációs egységei között kerül figyelembevételre. b.) Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés elkülönítése a sémában A nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésen belül a keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés állomási szervezeteken elszámolt költségét szervezeti elkülönítéssel, egyéb pályavasúti szervezeteken elszámolt költségét tevékenységi sorral és pályaszakasszal különítjük el. c.) Kalkulációs csoportok alkalmazása a sémában A kalkulációs sémában az eltérő szervezet, szint és kalkulációs egység tartalom miatt külön csoportokat képeznek az alábbi kalkulációs termékek:

9 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 893 a vágányút használat szerinti nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások az egyéb nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások a nem nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások az egyéb vasúti pályahálózat működtetési tevékenységek Pályavasút kalkulációs tételei, a költségek és bevételek gyűjtésének módja A pályavasút kalkulációs tételei szintekkel azonosítva kerülnek meghatározásra. 0 szint: Vasúti pályahálózat működtetés közvetlenül elszámolt költsége 0.1. Alapszolgáltatás és állomáshasználat közvetlenül elszámolt költsége Tevékenységi kódon elszámolt közvetlen költség Pályakapacitás elosztó szervezet (VPE) számlázott költsége A menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai tevékenységek ellátáshoz kapcsolódó költségek a menetvonal biztosítás kalkulációs egységre. Vasúti pályahálózat al-, fel- és egyéb építménye, üzemeltetési karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások bruttó tonna arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenővágány al- és felépítményének üzemeltetési karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások bruttó tonna arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. A távközlő- és biztosítóberendezése, térvilágítási és villamos váltófűtési berendezései nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt A pályafelügyelet költségei forgalmi üzemirányítás költsége SZIR költsége (tehervonat alapszolgáltatásra) a vonatkm arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. Az utas-kiszolgáló építmények és létesítmények, utas tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt üzemeltetési karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás célú állomáshasználat kalkulációs egységre. A személyszállító vonatok előfűtéséhez, előhűtéséhez, víztöltéséhez szükséges,pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt üzemeltetési karbantartási- értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások (energia es víz biztosítása nélkül) a személyvonat induló/végállomás állomáshasználat kalkulációs egységre A gurítódombi, illetve rendező pályaudvari vágányok, vágányokhoz tartozó berendezések, jelző- es biztosító berendezések, vágány fékek, féksaruk, illetve az ezek működtetéséhez, vezérléséhez szükséges berendezések üzemeltetési karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a tehervonat induló/célállomás állomáshasználat kalkulációs egységre A csatlakozó, nyílt hozzáférésű saját célú vasúti pályahálózat al-, fel-,és egyéb építményeinek, távközlő-, erősáramú-és biztosítóberendezéseinek, váltófűtő berendezéseinek, áruforgalmi terminálokhoz történő eljutást biztosító vágányok, rakodóvágányok, rakterületek üzemeltetési karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a tehervonat kiszolgálás célú állomáshasználat kalkulációs egységre kimutatva Tevékenységet végző személyekhez köthető kieső időre elszámolt költség A szinthez tartozó tevékenységet végző munkavállalókhoz kapcsolódó vasútszakmai tanfolyami képzés idejére fizetett juttatások, betegszabadság, munkabaleset táppénz stb. címen fizetett személyjellegű kiadások, Szabadság, munkaidő kedvezmény egyéb kieső időre elszámolt bér és járulékai.

10 894 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Tevékenységi irányítást végző szervezetek költségeinek az alap és járulékos szolgáltatás közvetlen költségeire eső része. A Pályavasút tevékenység irányítást végző szervezeteinek általános költségsoron elszámolt költségeinek munkaóra arányában a szinten felsorolt költségcsoportokra osztott része Az elkülönített tevékenységre elszámolt igénybevett központi közvetlen szolgáltatások költségei Az alapszolgáltatáshoz és állomáshasználathoz igénybevett belső közvetlen szolgáltatások (pl. utasforgalmi épületek kezelése és felügyelete) költségei Felsővezetéki rendszer használat és egyéb vasúti pályahálózat működtetés közvetlenül elszámolt költsége Tevékenységi kódon elszámolt közvetlen költség Vasúti pályahálózat felsővezetéke és egyéb erősáramú berendezése (kivéve a térvilágítást és a villamos váltófűtést) nyíltvonali, állomási és hálózati pályaszakaszon elszámolt üzemeltetési karbantartási értékcsökkenési leírási költsége a felsővezetéki rendszerek használata szolgáltatás kalkulációs egységre A vontatási villamos energia szolgáltatás, a vontatási felhasználású üzemanyag vételezés, az üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés, a tengelyátszerelés, tolatószemélyzet, vontatójármű biztosítása, a vonatfelvétel és az egyéb szolgáltatások költségeit a megfelelő pályahálózat működtetés kalkulációs egységre A keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat, a saját célú és összekötő vágányok és az üzemi vágányok al-,fel-, magas és egyéb építmény, távközlő és biztosítóberendezési és állomási költségeit a nem nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahasználat kalkulációs egységeire, A további (a pontban a kalkulációs egységeknél felsorolt) pályaműködtetési tevékenységek költségeit: a megfelelő egyéb pályahálózat működtetés kalkulációs egységre kimutatva Tevékenységet végző személyekhez köthető kieső időre elszámolt költség A szinthez tartozó tevékenységet végző munkavállalókhoz kapcsolódó vasútszakmai tanfolyami képzés idejére fizetett juttatások betegszabadság, munkabaleset táppénz stb. címen fizetett személyjellegű kiadások Szabadság, munkaidő kedvezmény egyéb kieső időre elszámolt bér és járulékai Tevékenységi irányítást végző szervezetek költségeinek a felsővezeték, egyéb járulékos és kiegészítő szolgáltatás közvetlen költségeire eső része A Pályavasút tevékenység irányítást végző szervezeteinek általános költségsoron elszámolt költségeinek munkaóra arányában a szinten felsorolt költségcsoportokra osztott része Az elkülönített tevékenységre elszámolt igénybevett belső közvetlen szolgáltatások költségei Az igénybevett belső közvetlen szolgáltatások (pl. üzemi vágány használat, energia beszerzés, tengelyátszereléshez kapcsolódó és egyéb üzemi épületek kezelése felügyelete) költségei. 1 szint: Vasúti pályahálózat működtetés kapcsolódó tevékenységeinek költsége 1.1 Tevékenységi kódon elszámolt közvetlen költség A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások valamennyi nyílt hozzáférés keretében biztosított szolgáltatás kalkulációs egységeire kerül megosztásra. Hatósági díjak, a közlekedtetés vonatkm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésre jutó állomási hálózati, pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt pályavasút által használt TEB berendezések, váltófűtő berendezések, forgalmi épületek és építmények, pályafenntartási-, valamint TEB épületek üzemeltetési karbantartásai értékcsökkenési leírási költségei kapcsolódó ráfordítások közlekedtetés vonatkm arányos és állomáshasználat kalkulációs egységre kerül megosztásra A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a közlekedtetés bruttó tonnakm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevő, váltókezelő) kapcsolódó költségek és ráfordítások a közlekedtetés vonatkm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra Az állomási átmenő vágány kitérőinek üzemeltetési, karbantartási és értékcsökkenési leírási költségei valamint kapcsolódó ráfordítások. a közlekedtetés bruttó tonnakm arányos, a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás és közbensőállomás állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra.

11 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 895 A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésre jutó, állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt vonatindító és fogadó vágányok üzemeltetési- karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás és közbensőállomás állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás, közbensőállomás és kiszolgálás célú állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt mellékvágányok üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat induló/végállomás, a tehervonat induló/célállomás és a közbenső állomáshasználat kalkulációs egységre kerül megosztásra. A vasúti járművek karbantartására szolgáló létesítmények üzemeltetési karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások. a személyvonat induló/végállomás és a tehervonat induló/ célállomás használat kalkulációs egységeire kerül megosztásra Tevékenységet végző személyekhez köthető kieső időre elszámolt költség A 1.1. szinthez tartozó tevékenységet végző munkavállalókhoz kapcsolódó vasútszakmai tanfolyami képzés idejére fizetett juttatások betegszabadság, munkabaleset táppénz stb. címen fizetett személyjellegű kiadások Szabadság, munkaidő kedvezmény egyéb kieső időre elszámolt bér és járulékai 1.3. Tevékenységi irányítást végző szervezetek költségeinek a vasúti pályahálózat működtetés kapcsolódó tevékenységeire eső része A Pályavasút tevékenység irányítást végző szervezeteinek általános költségsoron elszámolt költségeinek munkaóra arányában a 1.1 szinten felsorolt költségcsoportokra osztott része Az elkülönített tevékenységre elszámolt igénybevett belső közvetlen szolgáltatások költségei Az igénybevett belső közvetlen szolgáltatások (pl. forgalmi és egyéb üzemi épületek kezelése felügyelete) költségei. 2 szint: Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt általános költség, ráfordítás 2.1 szint: Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt saját irányítási költség, ráfordítás A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó: Üzletági irányítási költség Egyéb ráfordítás (kivétel az értékesített, selejtezett, hiányzó, befektetett eszközökkel kapcsolatosan elszámolt ráfordítások és a káreseménnyel kapcsolatos veszteségek) Pénzügyi ráfordítás (kivétel a beruházásokhoz kapcsolódó hitelek) Rendkívüli ráfordítás 2.2 szint: Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységre elszámolt igénybevett belső szolgáltatások A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó igénybevett központi általános szolgáltatások (pl. igénybevett ruha ügyintézés, hulladékkezelés, leltározás és selejtezés, beszerzés, humán szolgáltatások, irányítási épületek kezelése és felügyelete, környezet- és munkavédelmi szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, médiaszolgáltatás) belső költsége 2.3 szint: Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységre elszámolt társasági irányítás A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó társasági irányítás belső költsége A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt általános költség, ráfordítás valamennyi kalkulációs egységek közötti megosztásának vetítési alapja a kalkulációs egységre 0 és 1. szinten elszámolt költségek: 3. szint: Pályavasúti főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt bevétel A vasúti pályahálózat működtetés árbevételét és belső bevételét kalkulációs egységekhez rendelve; egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeit kalkulációs egységekre megosztva tartalmazza. A megosztás módszere megegyezik a 2. szintnél leírt elvekkel. A nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózathozzáférési szolgáltatások árbevétele esetében az árbevétel, a felár és a díjkedvezmény külön szinten kerül kimutatásra.

12 896 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Pályavasúti kalkulációs tételek kalkulációs egységre és nyíltvonali pályaszakaszra történő felosztásának vetítési mutatói A pályavasút kalkulációs tételei a kalkulációs tételhez meghatározott vetítési mutatók alapján kerülnek megosztásra pályavasúti kalkulációs egységre, illetve nyíltvonali pályaszakaszra a) A pályavasúti kalkulációs egységekre történő megosztáshoz használt vetítési mutatók alkalmazásának elvei aa) Pályakapacitás elosztó szervezet (VPE) számlázott költsége és a menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai tevékenységek ellátáshoz kapcsolódó költségek a menetvonal darab arányában kerül felosztásra a menetvonal biztosítás kalkulációs egységei között. ab) Vasúti pályahálózat al-, fel- és egyéb építménye, az állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenővágány al- és felépítményének költségei a nyíltvonali bruttó tonnakilométer teljesítmény arányában kerül felosztásra a bruttó tonnakm arányos közlekedtetés kalkulációs egységei között ac) A vasúti pálya távközlő és biztosító berendezései, valamint térvilágítási és villamos váltófűtési berendezései nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt karbantartási, üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségei személy-, teher-, mozdony és üzemi vonat nyíltvonali pályaszakasz vonatkilométer teljesítménye (vkm) arányában kerül felosztásra a vonatkm arányos közlekedtetés kalkulációs egységei között, ad) A felsővezeték és egyéb erősáramú berendezések (kivéve a térvilágító eszközök és váltófűtő berendezések) üzemeltetési, karbantartási és értékcsökkenési leírási költségeiből a nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt költség a személy-, teher- és üzemi vonatok nyíltvonali pályaszakasz villamos vonatkm teljesítménye, a hálózati pályaszakaszon elszámolt költség a hálózati villamos vonatkm, az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az indult-érkezett-megállt-áthaladt vonat db alapján kerül megosztásra a személy-, teher- és üzemi vonat felsővezetéki rendszer használata kalkulációs egységeire. Az összetett teljesítményi mutatók tartalma az alábbi: A hálózati vágányút használat vetítési mutató az állomási pályaszakaszon kimutatott és hálózati szintre összeadott alábbi teljesítményelemek együttes összege:

13 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 897 Az állomási vágányút használat vetítési mutató az állomási pályaszakaszon kimutatott az előző oldalon lévő táblázatban felsorolt - teljesítményelemek együttes összege. Az összetett teljesítményi mutatók meghatározása Hálózati vágányút használat darabszáma: induló vonatok vágányút használat átmenő vonatok vágányút használat megállási célú vágányút használat fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat kiszolgálási célú vágányút használat Hálózati közlekedő vágányút használat darabszáma: átmenő vonatok vágányút használat megállási célú vágányút használat fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat kiszolgálási célú vágányút használat Hálózati állomási közlekedő vágányút használat darabszáma: átmenő vonatok vágányút használat megállási célú vágányút használat fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat Hálózati állomási közbenső vágányút használat darabszáma: megállási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat Hálózati állomási műveleti vágányút használat darabszáma: megállási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat kiszolgálási célú vágányút használat Hálózati állomási tolatási vágányút használat darabszáma: fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat közbenső vágányút használat Hálózati állomási menetvonal végek vágányút használat darabszáma: fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányát használat Az összetett teljesítményi mutatók alkalmazása aa) A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások A 0 szinten kimutatott költségek arányában kerül felosztásra A vágányút használat szerinti és az egyéb nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások kalkulációs egységei között A vágányút használat szerinti nyílt hozzáférés keretében biztosított kalkulációs egységre eső költség a hálózati vágányút használat darabszáma alapján kerül megosztásra az alapszolgáltatás és az állomáshasználatok között. ab) Hatósági díjak, a hálózati vonatok vágányút használat darabszáma alapján kerül megosztásra az alapszolgáltatás és az állomáshasználatok kalkulációs egységei között ac) A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, pályavasút által használt TEB, váltófűtő berendezések, forgalmi épületek és építmények pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendő), valamint a vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevő, váltókezelő) kapcsolódó költségek és ráfordítások hálózati pályaszakaszon elszámolt költség a hálózati vágányút használat összetett vetítési mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási vágányút használat vetítési mutató arányában kerül felosztásra az alapszolgáltatás és az állomáshasználat kalkulációs egységeire. ad). A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások hálózati pályaszakaszon elszámolt költség a hálózati közlekedő vágányút használat összetett vetítési mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási közlekedő vágányút használat összetett vetítési mutató arányában kerül felosztásra a közlekedtetés és az állomáshasználat kalkulációs egységeire ae) Az állomási átmenő (fő)vágány kitérőinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm arányos díjrészben megtérítendő) a hálózati pályaszakaszon elszámolt költségei a hálózati állomási közlekedő vonatok vágányút használati mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási közlekedő vágányút használati mutató arányában kerül felosztásra a közlekedtetés, a személyvonatok megállás célú, a tehervonatok induló/célállomás és közbenső állomáshasználat kalkulációs egységeire. af) A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésre jutó vonatindító és fogadó vágányok üzemeltetési- karban-

14 898 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám tartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a hálózati pályaszakaszon elszámolt költségei a hálózati állomási közbenső vonatok vágányút használati mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási átmenő vonatok vágányút használati mutató arányában kerül felosztásra a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás és közbensőállomás kalkulációs egységeire. ag) A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, térvilágító eszközök üzemeltetési-, karbantartásiés értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a hálózati pályaszakaszon elszámolt költségei a hálózati műveleti vágányút használati mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási műveleti vágányút használati mutató arányában kerül felosztásra a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás, közbensőállomás és kiszolgálás célú állomáshasználat kalkulációs egységeire ah) A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó mellékvágányok üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó ráfordítások a hálózati pályaszakaszon elszámolt költségei a hálózati tolatási vágányút használati mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási tolatási vágányút használati mutató arányában kerül felosztásra a személyvonat induló/végállomás, a tehervonat induló/célállomás és a közbenső állomáshasználat kalkulációs egységre ai) A vasúti járművek karbantartására szolgáló létesítmények üzemeltetési karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások. a hálózati pályaszakaszon elszámolt költségei a hálózati menetvonal végek vágányút használati mutató az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az állomási menetvonal végek vágányút használati mutató arányában kerül felosztásra a személyvonat induló/végállomás és a tehervonat induló/ célállomás használat kalkulációs egységeire. A nyíltvonali illetve állomási pályaszakaszon elszámolt költségek esetében amennyiben adott pályaszakaszon nem létezik teljesítményi adat az eljárás az alábbi: Megvizsgálásra kerül, hogy a pályaszakasz nem tartozik-e szünetelő forgalmú vasúti pályához. Ha igen, akkor a költség az Szünetelő forgalmú vasúti pálya kalkulációs egységre kerül elszámolásra. Ha az adott pályaszakasz nem tartozik szünetelő forgalmú vasúti pályához; az állomási pályaszakaszok esetében, amennyiben ugyanolyan nevű állomás létezik az állomási pályaszakaszok között (pl. a rendező-pályaudvarok, határállomások esetében), megfeleltetés készül a két pályaszakasz között, mivel a teljesítményi rendszerek a rendező-pályaudvarok és a határállomások kódja helyett az azonos nevű állomások kódját alkalmazzák. Azaz a költséget a megfeleltetés szerinti állomás teljesítményi adatai alapján osztjuk meg kalkulációs egységek között. Amennyiben a pályaszakaszra elszámolt költséget az előzőekben leírt eljárás után sem tudjuk kalkulációs egységhez rendelni vagy megosztani, hálózati szintű teljesítményi adat alapján valósul meg a kalkulációs egységre történő felosztás b) A nyíltvonali illetve állomási pályaszakaszra történő megosztáshoz használt vetítési mutatók alkalmazásának elvei ba) Nyíltvonali pályaszakaszon kerül kimutatásra a menetvonal biztosítás, a közlekedtetés és a felsővezetéki rendszer használat költsége az alábbi módon: A nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt valamennyi költség a nyíltvonali pályaszakaszon kerül figyelembe vételre. A menetvonal biztosítás hálózati pályaszakaszra elszámolt vagy megosztott költségei esetében vonatkm arányában történik a költségek nyíltvonali pályaszakaszra osztása. A közlekedtetés és felsővezetéki rendszer használat esetében a hálózati pályaszakaszra elszámolt költségek a kalkulációs egységre osztáskor a hálózati vágányút használat mutató (01 mutató) alapján állomási pályaszakaszra kerültek megosztásra, az állomási pályaszakaszra elszámolt költségek már állomási pályaszakaszon vannak. A fenti két módszer alapján a közlekedtetés és felsővezetéki rendszer használat állomáson kimutatott költségei a mutatók alapján az állomásból kiágazó környező nyíltvonali pályaszakaszokra kerülnek megosztásra, azaz: a vasúti pálya távközlő, biztosító-, térvilágítási és váltófűtési berendezései, az állomási és központi költségek: a környező nyíltvonali pályaszakaszok képzett vonat db arányában (03. mutató) = környező pályaszakaszok együttes vonatkilométere / környező pályaszakaszok együttes kilométere, a vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek költségei: a környező nyíltvonali pályaszakaszok átlagterhelése arányában (04. mutató) = környező pályaszakaszok együttes elegytonnakilométere / környező pályaszakaszok együttes kilométere, a felsővezeték és egyéb erősáramú berendezések költségei: a környező villamosított nyíltvonali pályaszakaszok képzett villamos vonat db arányában (05. mutatócsoport) = környező villamosított pályaszakaszok együttes vonatkilométere / környező villamosított pályaszakaszok együttes kilométere

15 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 899 bb) Állomási pályaszakaszon kerül kimutatásra az állomás használat és a tolatás költsége az alábbi módon: Az állomási pályaszakaszon elszámolt valamennyi költség az állomási pályaszakaszon kerül figyelembe vételre. A hálózati pályaszakaszra elszámolt költségek a kalkulációs egységre osztáskor a hálózati vágányút használat mutató (01) alapján állomási pályaszakaszra kerültek megosztásra Az állomási pályaszakaszon kimutatott kalkulációs egységek a vonali önköltségszámítás során: egy adott nyíltvonali pályaszakaszon történő előfordulás esetében az adott nyíltvonali pályaszakasz, több nyíltvonali pályaszakasz elágazó pontja esetében környező nyíltvonali pályaszakaszok képzett vonat db arányában kerülnek figyelembe vételre a környező nyíltvonali pályaszakasz költségei között c) A pályavasúti vetítési mutatók gyűjtésének módja A vetítési mutató adatait a pontokban leírt teljesítményi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek a tárgyhónapra vonatkozóan állományokban biztosítják. A havi adatállományok utókalkulációs időszakra vonatkozó összesítése az utókalkuláció elvégzése előtt történik d) A vetítési mutatók szerinti felosztás gyakorisága a pályavasútnál A kalkulációs tételek vetítési mutató alapján kalkulációs egységre, azon belül nyíltvonali pályaszakaszra történő felosztása a kalkuláció időpontjában, a kalkulációs időszakra vonatkozóan (4.6 pont) egyszer kerül végrehajtásra A pályavasút által igénybevett és végzett belső szolgáltatások kétféle elszámolása A pályavasút elkülönítendő tevékenységeihez tartozó kalkulációs egységek utókalkulációja két változatban készül: a.) Az első változatban a üzletági irányítás költsége, a ráfordítások és bevételek, valamint a társasági irányítás költsége megosztásra kerül a kalkulációs egységek között. A kalkulációs egységek saját költségei és ráfordításai, igénybevett belső szolgáltatások BTSZ terváron elszámolt (lekönyvelt) belső költsége, kapott tevékenységi, üzletági és központi irányítási költsége, árbevételei és egyéb bevételei, általa végzett belső szolgáltatások BTSZ terváron elszámolt (lekönyvelt) belső bevétele alapján kerül meghatározásra a vasúti pályahálózat működtetés kalkulációs egységeinek (külső és belső szolgáltatások) tényleges önköltsége és jövedelmezősége. b.) A második változatban A pályavasút által végzett belső szolgáltatások közül: A vasúti pályahálózat-hozzáférés belső bevétele nem változik, mivel HÜSZ szerinti díjon kell elszámolni. A pályavasút által végzett keskeny nyomközű vasúti pályahálózat-hozzáférés a számviteli elkülönítési szabályzat alapján nem minősül profitorientált tevékenységnek, ezért e szolgáltatásnak az utókalkuláció során meghatározott tényleges önköltsége és a BTSZ terváron elszámolt belső bevétele közötti különbözet meghatározásra kerül. A szolgáltatás veszteségével megegyező összegben a belső bevételt növelő, a nyereségével megegyező öszszegben a belső bevételt csökkentő tétel kerül elszámolásra. A pályavasút által igénybevett belső szolgáltatások közül a központi szolgáltatások a számviteli elkülönítési szabályzat alapján nem minősülnek profitorientált tevékenységnek, ezért e szolgáltatásoknak a központi szolgáltatásnál végzett utókalkuláció során meghatározott tényleges önköltsége és a BTSZ terváron elszámolt belső költsége közötti különbözet meghatározásra kerül. Amennyiben a központi szolgáltatás veszteséges, a veszteségből a pályavasút részére végzett belső szolgáltatásra jutó rész a pályavasút kalkulációs egységeinek belső költségét növelő tényezőként kerül elszámolásra. Amennyiben a központi szolgáltatás nyereséges, akkor a pályavasútra jutó rész a pályavasút kalkulációs egységeinek belső költségét csökkenti. 4.3 Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elszámolt vasúti személyszállítás ezen belül közszolgáltatási személyszállítás (továbbiakban: Személyszállítás) önköltségszámítása A Keskeny nyomközű térségi személyszállítás keskeny nyomközű vasútvonalon Személyszállítási Üzletszabályzat alapján díj ellenében történő térségi személyszállítás. A térségi személyszállítás meghatározott vasútvonalon vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállításnak minősül a tulajdonos által adott évre jóváhagyott személyszállítási menetrend alapján. A közszolgáltatási szerződés nem Társaságunkkal került megkötésre, a költségtérítést a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezőtől szerződés alapján kapjuk meg Személyszállítás kalkulációs egységei A személyszállítás kalkulációs egységei a térségi vasutak az alábbi bontásban: Széchenyi hegyi Gyermekvasút Közszolgáltatást végező Balatonfenyvesi vasút Szünetelő térségi személyszállítás Kecskeméti Nyírségi

16 900 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Személyszállítás kalkulációs sémája A személyszállítás kalkulációja a kalkulációs tételek térségi vasúti szervezet alapján történik Személyszállítás kalkulációs tételei, a költségek és bevételek gyűjtésének módja A személyszállítás kalkulációs tételei szintekkel azonosítva kerülnek meghatározásra. 0 szint: Személyszállítási közvetlenül elszámolt költsége 0.1 szint: Vasúti jármű költség Térségi vasút vontató és vontatott jármű karbantartás, écs. Mozdonyvezető személyi jellegű ráfordításai 0.2 szint: Vonat és egyéb költség Igénybevett vontatás Személykocsi fűtés, világítás Mozdony egyéb üzemi munka Számadópénztár és jegykiadás Piacfelügyelet és egyéb üzemeltetés 0.3. szint Igénybevett pályavasúti szolgáltatás 0.4. szint Térségi személyszállításhoz igénybevett központi közvetlen költség 2 szint: Keskeny nyomközű személyszállítási főkönyvben a személyszállításra elszámolt általános költség, ráfordítás 2.1 szint: Keskeny nyomközű személyszállítási főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt saját irányítási költség és ráfordítás A Keskeny nyomközű személyszállítási főkönyvben a térségi vasúti szervezeteken elszámolt: Tevékenységi irányítási költség Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás 2.2 szint: Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységre elszámolt igénybevett központi általános szolgáltatások A keskeny nyomközű térségi vasúti személyszállítási szervezetekre elszámolt központi belső általános szolgáltatások (igénybevett ruha ügyintézés, hulladékkezelés, leltározás és selejtezés, humán szolgáltatások, ingatlan belső bérlet, ügykezelési és dokumentációs szolgáltatás, környezet- és munkavédelmi szolgáltatás, számviteli szolgáltatás) belső költsége 2.3 szint: Társasági irányítás személyszállítást terhelő költsége A Keskeny nyomközű személyszállítási főkönyvben a térségi szervezetekre elszámolt társasági irányítás belső költsége 3 szint: Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elszámolt bevétel A személyszállítás menetdíj bevétele, közszolgáltatási költségtérítése, belső bevétele, egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevétele kalkulációs egységekhez rendelve A személyszállítás által igénybevett és végzett belső szolgáltatások kétféle elszámolása A személyszállítás elkülönítendő tevékenységeihez tartozó kalkulációs egységek utókalkulációja két változatban készül: a.) Az első változatban a tevékenységi és üzletági irányítás költsége, a ráfordítások és bevételek, valamint a társasági irányítás költsége a kalkulációs egységekre kerül kigyűjtésre. A kalkulációs egységek saját költségei és ráfordításai, igénybevett belső szolgáltatások BTSZ terváron elszámolt (lekönyvelt) belső költsége, kapott tevékenységi, üzletági és központi irányítási költsége, árbevételei és egyéb bevételei alapján kerül meghatározásra közszolgáltatási személyszállítás tényleges önköltsége és jövedelmezősége. b.) A második változatban A személyszállítás által igénybevett belső szolgáltatások: térségi vasúti pályahasználat központi belső szolgáltatások a számviteli elkülönítési szabályzat alapján nem minősülnek profitorientált tevékenységnek, ezért e szolgáltatásoknak a központi szolgáltatásnál végzett utókalkuláció során meghatározott tényleges önköltsége és a BTSZ terváron elszámolt belső költsége közötti különbözet meghatározásra kerül. Amennyiben a központi szolgáltatás veszteséges, a veszteségből a személyszállítás részére végzett belső szolgáltatásra jutó rész a társági vasutak belső költségét növelő tényezőként kerül elszámolásra. Amennyiben a központi szolgáltatás nyereséges, akkor a személyszállításra jutó rész a térségi vasutak belső költségét csökkenti. 4.4 A funkcionális szervezetek önköltségszámítása A központi önköltségszámítás célja a funkcionális szervezetek által értékesített termékek, szolgáltatások és tevékenységek teljes költségének a meghatározása. Az elszámolás alapvetően a Központi főkönyvben valósul meg.

17 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 901 A Funkcionális szervezetek által végzett összes irányítási és szolgáltatási tevékenység a 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet valamint a MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzata szerint egyéb tevékenységnek minősül. A teljeskörűség elvének megvalósulása érdekében azonban a kimutatásokat el kell készíteni a társaság egyéb tevékenységeiről is összesítve. A központi főkönyvben elszámolt tevékenységeken belül a MÁV Zrt. számviteli elkülönítési szabályzatában leírt módon, elkülönítésre kerül az alábbi tevékenységek eredménye: A központi főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: Vállalatcsoport irányítás o EKP1 Szervezeti vállalatcsoport irányítás o EKP2 Vállalatcsoport finanszírozás Társasági irányítás o EKI1 Szervezeti társasági irányítás o EKI2 Egyéb társasági irányítás o EKV Pályavasúti társasági irányítás EKS Központi (belső és külső) szolgáltatás EKE Központi egyéb tevékenységek EKW Maradó tevékenységek (workout) Az egyes tevékenységek bemutatása: Vállalatcsoport irányítás: Szervezeti vállalatcsoport irányítás (EKP1) Vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet, továbbá a vállalatcsoportot irányító szervezet (kizárólag pályavasút, illetve a kiszervezett tevékenységek elszámolásán kívüli) működéséből minden a vállalatcsoportra vonatkozó irányítás és igazgatás, ami üzletviteli tanácsadási szolgáltatás keretében nyújtható a vállalatcsoport tagjainak. Vállalatcsoport finanszírozás (EKP2) Üzletviteli tanácsadási szolgáltatás keretében nem nyújtható, a vállalatcsoport (kivéve a pályavasúti portfólió) finanszírozását szolgáló irányítás és igazgatás (pl.: kapott, fizetett osztalékok, részesedés értékvesztés) a vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet, továbbá a vállalatcsoportot irányító szervezet esetében. Társaság irányítás Szervezeti társaság irányítás (EKI1) Vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet, továbbá a vállalatcsoportot irányító szervezet (kizárólag pályavasút, illetve a kiszervezett tevékenységek elszámolásán kívüli) működéséből minden a társaságra vonatkozó irányítás és igazgatás. Egyéb társaság irányítás (EKI2) A vállalati általános költséghelyre elszámolt minden, a vállalatcsoport finanszírozáson kívüli irányítás és igazgatás. Pályavasúti társasági irányítás (EKV) A társasági irányító szervezetek közül a Pályavasúti Kontrolling szervezetei esetében minden irányítás és igazgatás, valamint a vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet, továbbá a vállalatcsoportot irányító szervezet esetében az egyértelműen a pályavasúthoz rendelhető központra könyvelt főkönyvi számlák. Maradó tevékenységek workout (EKW) A MÁV Rt. alapításával kapcsolatos, továbbá a korábbi években kiszervezett tevékenységek MÁV Zrt-nél maradó kötelezettségei, terhei: személyszállítás működési hitel környezetszennyezés miatti helyreállítás kártérítési kötelezettség ki nem szervezett átmeneti létszám elkülönített szervezeten, illetve vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezeten, továbbá a vállalatcsoportot irányító szervezeten elszámolva. Az önköltségszámítás meghatározza a felsorolt tevékenységek költség (és bevétel) összetevőit. A központi főkönyv szervezetei: XKI Társasági és vállalatcsoport irányítást is végző szervezetek XKP Kizárólag vállalatcsoport irányítást végző szervezetek XKV Pályavasúti társasági irányítást végző szervezetek XKA Társasági általános költséghely XKS Központi szolgáltató szervezetek XKW Korábbi működéshez kapcsolódó elszámolások szervezetei XKE Központ egyéb tevékenységet végző szervezetei A Központi főkönyvben elszámolt, funkcionális szervezetek önköltségszámítása a kalkuláció során a Központi főkönyvön belül tevékenységekre elkülönült szervezetek adataira épül az alábbi elvek alapján: A társasági és vállalatcsoport irányítást is végző szervezetek (XKI) valamint a kizárólag vállalatcsoport irányítást végző szervezetek (XKP) költségei és ráfordításai a számviteli elkülönítési szabályzat szerint, a főkönyvi számlák alapján, az alábbi tevékenységekhez kerültnek besorolásra: Pályavasúti társasági irányítás (EKV) S_MO_P főkönyvi számlák Vállalatcsoport finanszírozás (EKP2) S_MO_V főkönyvi számlák

18 902 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Maradó tevékenységek workout (EKW) S_MO_M főkönyvi számlák Szervezeti társaság irányítás (EKI1) S_MO_T főkönyvi számlák közvetlenül, valamint az S_MO_VT főkönyvi számlák létszámarányosan. Vállalatcsoport szervezeti irányítás (EKP1) S_MO_VT főkönyvi számlák létszámarányosan. A vállalatcsoport és társaságirányítás között megosztandó főkönyvi számlák (S_MO_VT) az átlagos statisztikai tervlétszám szerint kerülnek megosztásra a szervezeti vállalatcsoport irányítás (EKP1) és a szervezeti társaság irányítás (EKI1) között. Az értékesített (külső fél részére végzett) tevékenységei, melyek tevékenységi sorral kerülnek elkülönítésre, az egyéb tevékenységnél (EKE) kerülnek figyelembe vételre. A pályavasúti irányítás szervezetek (XKV) valamenynyi költsége, ráfordítása a pályavasúti társasági irányítás tevékenységnél (EKV) kerül számbavételre. Az értékesített (külső fél részére végzett) tevékenységei, melyek tevékenységi sorral kerülnek elkülönítésre, az egyéb tevékenységnél (EKE) kerülnek figyelembe vételre. Társasági általános költségek (XKA) valamennyi költsége és ráfordítása az egyéb társaságirányításnál (EKI2) kerül számbavételre. Az értékesített (külső fél részére végzett) tevékenységei, melyek tevékenységi sorral kerülnek elkülönítésre, az egyéb tevékenységnél (EKE) kerülnek figyelembe vételre. A központi szolgáltató szervezetek (XKS) valamennyi költsége, ráfordítása és bevétele a központi szolgáltatásoknál (EKS) kerül számbavételre. Az egyéb tevékenység (XKE) valamennyi költsége, ráfordítása és bevétele az egyéb tevékenység (EKE) részét képezi. A maradó tevékenységek (XKW) valamennyi költsége, ráfordítása a maradó tevékenységek workout (EKW) részét képezi. Az értékesített (külső fél részére végzett) tevékenységei, melyek tevékenységi sorral kerülnek elkülönítésre, az egyéb tevékenységnél (EKE) kerülnek figyelembe vételre. A Központi főkönyvbe tartozó Funkcionális szervezetek az alábbiak: Vállalatcsoport és társaságirányítást is végző szervezetek (XKI) Elnök Vezérigazgató Jogi iroda Stratégia Igazgatóság Belső ellenőrzés Humán igazgató Vezérigazgató és Kabinet Kommunikációs Igazgatóság Gazdasági általános vezérigazgató helyettes Infrastruktúra általános vezérigazgató helyettes Pénzügyi Igazgatóság Társasági Szolgáltatási Igazgatóság irányítás Kontrolling Igazgatóság Infokommunikációs Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság EBK irányítás Szabályozás és kockázatmenedzsment Vállalatcsoport irányító szervezet (XKP) Portfolió-kezelés Pályavasúti irányítás (XKV) Pályavasúti kontrolling Társasági általános költséghely (XKA) Vállalati általános költséghely Központi szolgáltató szervezetek (XKS) Számvitel Humán szolgáltatás, valamint a Humán támogatás TÁSZ szervezeten belül a Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltatás, valamint az Energiagazdálkodás A Kommunikáción belül az Ügynökségi kapcsolatok EBK szolgáltatás Ingatlan szervezetek Egyéb tevékenységet végző szervezetek (XKE) TÁSZ VMMSZK és Gördülő állomány Ingatlanfejlesztés és hasznosítás (és IGI IH bérletezés) Maradó tevékenységek (XKW) Kiszervezés/kiválás kapcsán maradó költséghelyek Kártérítések TÁSZ Tárgyi eszköz maradó A tevékenységek elkülönítésének részletes előírását a MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzata tartalmazza Központi főkönyv kalkulációs egységei (termékek) Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. A kalkulációs egység lehet: termék, szolgáltatás, egyéb tevékenység. A kalkulációs egységek köre elsősorban a megrendelők részére végzett külső szolgáltatást és a vállalaton belüli belső szolgáltatási tevékenységet valamint az irányítási tevékenységet jelenti. A funkcionális szervezetekre vonatkozó Központi önköltségszámítás célja meghatározni a központi főkönyv kalkulációs egységeihez tartozó költségeket, bevételeket és eredményt. A funkcionális szervezetek valamennyi tevékenysége az elkülönítés szempontjából egyéb tevékenységnek minősül, az önköltségszámítás során alkalmazott kalkulációs egységei ezen belül az alábbiak: Szervezeti vállalatcsoport irányítás Vállalatcsoport finanszírozás Szervezeti társasági irányítás Egyéb társasági irányítás Pályavasúti társasági irányítás Központi (belső és külső) szolgáltatás

19 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 903 Számviteli és pénzügyi szervezetek szolgáltatásai Számviteli szervezetek belső szolgáltatásai (pl. ingatlan számviteli szolgáltatás) Számviteli szervezetek külső szolgáltatásai (pl. számviteli szolgáltatás külső fél részére) Humán szervezetek szolgáltatásai Humán szervezetek belső szolgáltatásai ( pl. humán partneri szolgáltatás) Humán szervezetek külső szolgáltatásai (pl. külső oktatási szolgáltatás) TÁSZ szervezetek szolgáltatásai TÁSZ szervezetek belső szolgáltatásai (pl. gázolaj beszerzés és készletezés) TÁSZ szervezetek külső szolgáltatásai (pl. vasúti jármű bérbeadás külső fél részére) EBK szervezetek szolgáltatásai EBK szervezetek belső szolgáltatásai (pl. belső környezetvédelmi szolgáltatás) EBK szervezetek külső szolgáltatásai (pl. munkabiztonsági szolgáltatás külső fél részére) Kommunikációs szervezetek szolgáltatásai Kommunikációs szervezetek belső szolgáltatásai (pl. média tervezés) Kommunikációs szervezetek külső szolgáltatásai (pl. külső félé részére végzett kommunikációs szolgáltatás) Ingatlan szervezetek belső szolgáltatásai Ingatlan belső szolgáltatásai ( pl. ingatlankezelési szolgáltatás) Központi egyéb tevékenységek Ingatlan szervezetek külső szolgáltatásai Ingatlan hasznosítás külső fél részére TÁSZ-VMMSZK szolgáltatásai Csak külső fél részére VMMSZK által végzett mérnöki szolgáltatások INFOKOMMUNIKÁCIÓ külső szolgáltatásai Csak külső fél részére végzett informatikai szolgáltatások BIZTONSÁG külső szolgáltatásai Csak külső fél részére végzett biztonsági szolgáltatások Egyéb külső szolgáltatások Egyéb szervezetek Az egyéb tevékenységnél (EKE) kerülnek figyelembe vételre az irányító és maradó szervezetek értékesített (külső fél részére végzett) tevékenységei is, melyek tevékenységi sorral kerülnek elkülönítésre. Maradó tevékenységek (workout) Maradó tevékenységek elszámolása Kártérítések elszámolása Egyéb workout tevékenységek elszámolása A konkrét belső szolgáltatások a Belső Teljesítmény Szolgáltatások Szabályzatával összhangban, a konkrét külső szolgáltatások pedig a tényleges szerződések alapján, évente felülvizsgálva kerülnek megnevezésre. Az alábontott részletes kalkulációs egységeket, a szolgáltatások megnevezését jelen utasítás évente megjelenő végrehajtási szabályzata tartalmazza Központ kalkulációs sémája A Központ kalkulációja esetében a szervezetre elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek gyűjtése meghatározó a kalkuláció készítése során. 0. szint 1. szint: Közvetlen költségek Közvetlen költségekhez rendelhetők mindazon (külső és belső) költségek, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy mely termék vagy szolgáltatás érdekében merültek fel. A közvetlen önköltség értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható irányítási és egyéb költségeket nem tartalmazhat. A közvetlen költségek vagy konkrét termékhez rendelhetők (0. szint), vagy több termék között valamely vetítési mutató segítségével felosztandók (1. szint) 2. szint: Általános költségek Közvetett költségekhez rendelendő minden olyan (külső és belső) költség, amely nem áll közvetlen összefüggésben egyetlen kalkulációs egységgel (termékkel) sem. Az általános költségbe sorolandók továbbá az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható irányítási és egyéb költségek is. A költségviselőknek a felmerült általános költségeket együttesen is viselniük kell, amiből az következik, hogy a költséghelyeken gyűjtött általános költségeket fel kell osztani az érintett termékek között. A központ szempontjából fontos a nyújtott belső szolgáltatások BTSZ költségének a kimutatása, mivel a BTSZ szolgáltatások esetében az utókalkuláció során meghatározásra kerül a BTSZ költség és a tényleges önköltség közötti különbözet. 3. szint: Bevételek Az eredmény és a fedezetszámítás miatt meghatározó a funkcionális szervezetek külső árbevételének, belső bevételének valamint a saját egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeinek gyűjtése a) Központ kalkulációs tételei, a költségek és bevételek gyűjtésének módja A Központ kalkulációs tételei a 3.4 pontban leírt szintekkel azonosítva kerülnek meghatározásra. A központ esetében a kalkulációs tételek az alábbi elkülönített tevékenységcsoportokra külön kerülnek meghatározásra Központi irányítás EKP1 Szervezeti vállalatcsoport irányítás EKP2 Vállalatcsoport finanszírozás EKI1 Szervezeti társasági irányítás EKI2 Egyéb társasági irányítás EKV Pályavasúti társasági irányítás

20 904 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Központi Szolgáltatás EKS Központi (belső és külső) szolgáltatás Egyéb tevékenység EKE Központi egyéb tevékenységek Workout maradó tevékenységek EKW Maradó tevékenységek (workout) A Központ főbb kalkulációs tételei az alábbiak: 0 szint: Központra elszámolt egy termékhez kapcsolódó közvetlen költségek A központ szervezetei által, a tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó, közvetlen költségek és ráfordítások azon része, melyek közvetlenül egy termékhez rendelhetők. Irányítási tevékenységek közvetlen költsége Szervezeti vállalatcsoport irányítás, Vállalatcsoport finanszírozás, Szervezeti társaság irányítás, Egyéb társaság irányítás, és Pályavasúti társaság irányítás tevékenységek közvetlen költségei (pl. Pályavasúi kontrolling szervezet közvetlen költségei). A funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett központi szolgáltatási tevékenység közvetlen költségei A központi szolgáltatást végző funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett szolgáltatások közvetlen költségei (pl. BGOK szervezet tanfolyamszervezés külső közvetlen költsége). A funkcionális szervezetek által végzett egyéb tevékenységek közvetlen költsége A funkcionális szervezetek közül az egyéb tevékenységet végző szervezetek csak külső fél részére nyújtott tevékenységeinek közvetlen költségei (pl. VMMSZK szervezet közvetlen költségei). Workout tevékenységek közvetlen költsége Workout tevékenységekhez kapcsolódó maradó szervezetek közvetlen költségei (pl. Kártérítés szervezet közvetlen költségei). 1 szint: Központra elszámolt több termékhez kapcsolódó közvetlen költségek A központ szervezetei által, a tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó, közvetlen költségek és ráfordítások azon része, melyek egy termékhez közvetlenül nem rendelhetők hozzá. A költségeket a végrehajtási utasításban szabályozott vetítési mutatók alapján osztjuk fel a termékek között. Irányítási tevékenységek felosztott közvetlen költsége Szervezeti vállalatcsoport irányítás, Vállalatcsoport finanszírozás, Szervezeti társaság irányítás, Egyéb társaság irányítás, és Pályavasúti társaság irányítás tevékenységek felosztott közvetlen költségei. A funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett központi szolgáltatási tevékenység felosztott közvetlen költségei A központi szolgáltatást végző funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett szolgáltatások felosztott közvetlen költségei. A funkcionális szervezetek által végzett egyéb tevékenységek felosztott közvetlen költsége A funkcionális szervezetek közül az egyéb tevékenységet végző szervezek csak külső fél részére nyújtott tevékenységeinek felosztott közvetlen költségei. Workout tevékenységek felosztott közvetlen költsége Workout tevékenységekhez kapcsolódó maradó szervezetek felosztott közvetlen költségei. 2 szint: A Központra elszámolt közvetett költségek és ráfordítások A központ szervezeteinél keletkező, a tevékenységükhöz közvetlenül nem kapcsolódó, általános költségek és ráfordítások. A központ közvetett költségei között kell elszámolni a szervezetek saját általános költségeit, az egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordításait, az igénybevett BTSZ szolgáltatás költségeit, a leosztott irányítási költségeket. Irányítási tevékenységek közvetett költsége Szervezeti vállalatcsoport irányítás, Vállalatcsoport finanszírozás, Szervezeti társaság irányítás, Egyéb társaság irányítás és Pályavasúti társaság irányítás tevékenységek általános költségei. A funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett központi szolgáltatási tevékenység közvetett költségei A központi szolgáltatást végző funkcionális szervezetek által belső vagy külső fél részére végzett szolgáltatások általános költségei. A funkcionális szervezetek által végzett egyéb tevékenységek közvetett költsége. A funkcionális szervezetek közül az egyéb tevékenységet végző szervezek csak külső fél részére nyújtott tevékenységeinek általános költségei. Workout tevékenységek közvetett költsége Workout tevékenységekhez kapcsolódó maradó szervezetek általános költségei. 3 szint: A Központ bevételei A funkcionális szervezetek külső árbevételét és belső bevételét, valamint a saját egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeit tartalmazza. Irányítási tevékenységek bevételei Szervezeti vállalatcsoport irányítás, Vállalatcsoport fi-

Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM

Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM 24. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások TARTALOM oldal 51/2015. ( XII. 18. MÁV Ért. 24. ) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások Önköltség-számítási

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL - 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2015/2016. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2015. DECEMBER 13. 00:00 ÓRÁTÓL - 2016. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

Részletesebben

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 38. szám 25. évfolyam 200. december 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 74/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM 28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

Hálózati Üzletszabályzat módosításai

Hálózati Üzletszabályzat módosításai A 2014. július 2014. szeptember havi HÜSZ módosítások,valamint a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó HÜSZ elkészítésének mérföldkövei és jelentősebb változásai Terjék Éva 1 Hálózati Üzletszabályzat

Részletesebben

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példa Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonatok induló/közbensı/cél

Részletesebben

2012/7. SZÁM TARTALOM

2012/7. SZÁM TARTALOM 2012/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2012. (IV. 27. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a 4/2011. (IX.02. MÁV Ért. 18.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2015. október 6. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Számviteli szabályozás,

Részletesebben

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k 1. oldal 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti

Részletesebben

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt.

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Vasútgazdaságtan Hálózat-hozzáférési díjak (számpéldák) Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése (Fuvarozási feladat)

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány

Részletesebben

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29.

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29. Tartalom PREAMBULUM...5 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6 1.1 A DÍJKÉPZÉSI MÓDSZERTAN HATÁLYA... 6 1.1.1 A DM idıbeli hatálya...6 1.1.2 A DM tárgyi hatálya...6 1.2 ALKALMAZANDÓ IRÁNYELVEK, JOGSZABÁLYOK...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 20. szám 128. évfolyam 2013. december 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 53/2013. (XII. 13. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. TARTALOM 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal 2431 Utasítások 5/2009. (XII. 35. MÁV Ért. 35.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 22. szám 126. évfolyam 2011. október 28. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 8/2011. (X. 28. MÁV Ért. 22.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18.

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18. 27. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások 54/2015. (XII. 18. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás A 12/2015. (III. 27. MÁV Ért. 4.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft) Mellékletjegyzék 1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet:

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt tett határiidőben nem adott véleményt Magyar Vasúti Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Vezetői összefoglaló

Részletesebben

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM 12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 9/2007. (III. 30. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt.

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2014. szeptember 11. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Jogszabályi,

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2010/2011. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT AZ ORSZÁGOS NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2010. DECEMBER 12-TÓL 2011. DECEMBER 11-IG 1 Módosítások

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

2013/24. SZÁM TARTALOM

2013/24. SZÁM TARTALOM 2013/24. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2013. (VII. 16. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. önköltségszámítási szabályzatáról szóló 6/2009. (VIII. 12. MÁV-START Ért. 9.)

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 d Záhony Csop Eperjeske-Rendező Batyevo 1435 mm és 15 mm-es nyomtávon Érvényes: 11. december 11-től Gy. 148-1958/11.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata Iktatószám: Ügyintéző: dr. Bertha György MVH/192/41/2007 A Magyar Vasúti Hivatal 46/2007. számú határozata A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt. 62.) kötelezem hogy

Részletesebben

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula Vasútgazdas tgazdaságtangtan Pályahasználati lati szolgáltat ltatások díjai d a MÁV V Zrt. vasúti pályahp lyahálózatán Dr. Farkas Gyula Tartalom Hálózat-hozzáférési díjrendszer jellemzıi HÜSZ 5. és 6.

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009/2010. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2009. DECEMBER 13-TÓL 2010. DECEMBER 11-IG Módosítások

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető 1 Bemutatkozás Rába csoport kiszervezte a következő folyamatokat:

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20.

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20. Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében Költségvetési Klub 2014. február 20. Témakörök I. Kormányzati funkciók és szakfeladatok kapcsolata

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

A VPE Kft. és a vasútvállalatok

A VPE Kft. és a vasútvállalatok XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban Konferencia A VPE Kft. és a vasútvállalatok Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu Érintett témakörök A versenyképes

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben