38. szám 125. évfolyam december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 38. szám 25. évfolyam 200. december 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 74/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 75/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a kommunikációs igazgatóság szervezet módosításáról... 5/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgatóhelyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások PASS2 rendszer bevezetésétől alkalmazandó kezelésére és egyes forgalmi tevékenységek végzésére (200/20. menetrendi év) Oldal Utasítások 74/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról.0 UTASÍTÁS CÉLJA A vasúti közlekedési tevékenységek MÁV Zrtén (továbbiakban: Társaságon) belüli számviteli elkülönítésének szabályozása a évi CLXXXIII. sz. vasúti törvény (továbbiakban: Vtv.) és az 50/2007.(IV.26.) GKMPM együttes rendelet (továbbiakban: Rend.) előírásai alapján. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG 2.. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a Társaság valamennyi szervezetére kiterjed Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Számvitel vezetője. 3.0 FOGALMAK 3.. Tevékenység A Társaság által idegen felek részére végzett szolgáltatások és termékértékesítések, valamint a Társaságon belül a szervezetek által egymás részére végzett szolgáltatások (továbbiakban a szolgáltatások és termékértékesítések együtt: szolgáltatások), beleértve az e szolgáltatások végzéséhez szükséges eszközök működtetését is. A Társaság szempontjából idegen félnek minősülnek a MÁV csoportba tartozó társaságok is. Az elkülönítendő tevékenységhez a szervezet által külső vagy belső fél részére nyújtott szolgáltatásokat soroljuk be. A szervezet a külső vagy belső fél részére nyújtott szolgáltatásokat saját eszközeivel és létszámával végzi, illetve külső és belső szolgáltatásokat vesz igénybe, melyek e szolgáltatások költségének minősülnek.

2 2590 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám Az idegen fél részére szerződés alapján végzett tevékenység külső szolgáltatásnak, a MÁV Zrtén belüli szervezetek által belső megrendelés alapján egymás részére végzett tevékenység belső szolgáltatásnak minősül. A belső szolgáltatásokat az igénybevevő szervezetek az általuk végzett külső illetve belső szolgáltatások elvégzéséhez veszik igénybe. A belső szolgáltatások Társaság szinten a külső szolgáltatásokban térülnek meg Vasúti közlekedési tevékenység 3...a) Vasúti pályahálózat működtetése (a Vtv. 2 (2). 2. pont és 2.. (4). 3. pontok szerint) Vasúti pályahálózat (vasúti pálya, vasúti pálya tartozékai és vasúti üzemi létesítményei) üzemeltetése és fenntartása, létesítése, felújítás, fejlesztése, megszüntetése valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, továbbá a vasúti pályahálózat használatával összefüggő a Vtv. 3. sz. mellékletében meghatározott egyéb szolgáltatások nyújtása. Vasúti pályahálózat (Vtv. 2 (4). 0. pont) egy vasúti társaság által működtetett összefüggő rendszer, amely az 970. december 8ai 08/70/EGK bizottsági rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló, 970. december 8ai 2598/70/EGK bizottsági rendelet I. mellékletének A. részében (. sz. melléklet) felsorolt elemekből áll, azzal az eltéréssel, hogy az utolsó bekezdésben foglaltak helyett A pályavasúti részleg által használt épületek et kell érteni. A vasúti pályahálózat működtetés az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: a) A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatásokat (továbbiakban: nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályavasúti szolgáltatások) a hatályos vasúti törvény és az azzal összhangban lévő Hálózati Üzletszabályzatban (továbbiakban: HÜSZ) előírt tartalommal: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), Társaságon belül a központ részére belső bevételért végzi a Társaság. a2) Egyéb pályaműködtetés szolgáltatásai a2) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózathozzáférés a térségi engedélyben meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében társaságon belül vagy idegen fél részére Idegen fél részére végzett szolgáltatás a saját célú és összekötő vágány esetében saját célú és összekötő vágány használat saját célú és összekötő vágány belső tolatás saját célú és összekötő vágányra személyzetbiztosítás Idegen fél részére nyújtott üzemi vágány használat a22) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai idegen fél részére: Vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges tevékenységek (= a pályaműködtetés kiszervezett tevékenységeit végző, valamint a saját célú vágányt üzemeltető szervezetek részére kötelezően végzett tevékenységek: oktatás, szakfelügyelet, stb.) Vasúti pályahálózat működtetését végző eszközök szabad kapacitásának értékesítése (HÜSZön kívüli utastájékoztatás, nem vasútvállalat részére nyújtott távközlési szolgáltatás, technológiai vontatáson kívüli energia közvetített szolgáltatása, pályahálózat működtetést végző vasútüzemi ingatlanok elválaszthatatlan részét képező helyiségekben, területeken végzett szolgáltatások, stb.) A vasúti pályahálózat működtetést igénybevevők részére végzett egyéb szolgáltatások (vasúti személykocsik gépi kocsimosó berendezésének biztosítása, csomagmegőrzés és poggyászszolgáltatás, menetjegy értékesítés állomáson, stb.) 3...b) Vasúti személyszállítás, ezen belül a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállítás Személyszállító vonatokkal és vonatpótló autóbusszal Személyszállítási Üzletszabályzat alapján díj ellenében a keskeny nyomközű vasútvonalakon végzett térségi személyszállítás. A térségi személyszállítás meghatározott vasútvonalon vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállításnak minősül a gazdasági és közlekedési miniszter által adott évre jóváhagyott személyszállítási menetrend alapján a közszolgáltatási szerződés megkötéséig. A közszolgáltatási szerződés megkötése után a szerződés határozza meg a közszolgáltatási személyszállítás tartalmát. A közszolgáltatási szerződés nem Társaságunkkal került megkötésre, a költségtérítést a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezőtől szerződés alapján kapjuk meg. A vasúti személyszállítást: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), végzi a Társaság Egyéb tevékenység A vasúti közlekedési tevékenységen kívüli egyéb tevékenységnek minősül a) az egyéb vasúti tevékenység b) a nem vasúti tevékenység Az egyéb tevékenységeket: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV Zrtén belül vasúti és nem vasúti tevékenységekhez belső bevételért végzi a Társaság a) Egyéb vasúti tevékenység Vasúti járművek bérbeadása

3 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője b) Nem vasúti tevékenység ba) Központi szolgáltatás humán szolgáltatások (általános humán szolgáltatás, humán partneri szolgáltatás, tanfolyami képzések) társasági szolgáltatások (vontatási és általános célú gázolaj beszerzés és készletezés, vontatási és általános célú villamos energia beszerzés, egyéb anyag beszerzés és készletezés, ruhaügyintézés, energetikai tevékenység, leltározás és selejtezés, hulladékkezelés, szolgáltatás beszerzés) ingatlan szolgáltatások (ingatlan kezelési és építésfelügyeleti szolgáltatás, bérbeadás) egyéb szolgáltatások (számviteli szolgáltatás, környezetvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatás, ügykezelési és dokumentációs szolgáltatás, szabványügyi és nyomdai szolgáltatás, marketing kommunikációs ügynöki tevékenység) bb) Egyéb nem vasúti tevékenység egyéb üzleti szolgáltatás (anyagértékesítés, 3..2.a. pontba nem tartozó bérbeadás, beruházás lebonyolítás, mérnöki tanácsadás, stb.) Központi irányítás Az elkülönítendő tevékenységek szempontjából központi irányításnak minősül: tevékenységi irányítás: az elkülönítendő tevékenységet végző szervezet esetében minden irányítás és igazgatás, üzletági irányítás: az üzletági irányító szervezet esetében minden irányítás és igazgatás, társasági irányítás pályavasúti kontrolling: a társasági irányító szervezetek közül a Pályavasúti Operatív Kontrolling szervezetei esetében minden irányítás és igazgatás, egyéb társasági irányítás: a vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet esetében a társaságra vonatkozó irányítás és igazgatás, vállalatcsoport irányítás: a vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet vállalatcsoportra vonatkozó irányítása és igazgatása, valamint a vállalatcsoport irányító szervezet esetében minden irányítás és igazgatás 3.2. Főkönyv A főkönyv egy önmagában zárt, elkülönült számviteli nyilvántartási rendszer, amely elkülönítetten tartja nyilván az eszközöket és forrásokat, a költségeket, ráfordításokat és bevételeket, s ezzel gazdálkodási és számviteli beszámolók, kimutatások (különösen a mérleg, cashflow és eredménykimutatás) elkészítésére szolgál. A Társaság az elkülönült főkönyvekben a hozzárendelt szervezetek elszámolását végzi. A Társaság minden szervezete főkönyvhöz van rendelve oly módon, hogy egy szervezet csak egy főkönyvhöz tartozik Költség, ráfordítás, bevétel Az utasítás a számviteli törvény szerinti fogalmakat az alábbi tartalommal alkalmazza Költség a.) Összes költség a főkönyvi szervezet által végzett tevékenységhez elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, aktivált saját teljesítményi érték és a közvetlen belső költség együttes összege. Ebből: Általános célú villamos energia költség: a nem vontatáshoz (pl. épületekben, gépekben, berendezésekben) felhasznált vezetékes áram költsége Szolgáltatási költség: az igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások együttes összege Kincstári (illetve nem kincstári) értékcsökkenési leírási költség: A kincstári (nem kincstári) eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírási költség b.) Belső költség a főkönyvi szervezet által végzett tevékenységhez igénybevett belső szolgáltatások költsége, mely lehet: Közvetlen belső költség: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez közvetlenül megrendelt belső szolgáltatások igénybevett belső költsége BTSZ belső költség: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez a BTSZ szerint megrendelt belső szolgáltatások igénybevett belső költsége Pályavasúti kontrolling társaságirányítási belső költség: a Pályavasúti Operatív Kontrolling társaságirányítási szervezetek irányítási költségéből a pályavasúti főkönyvi szervezetre, illetve tevékenységére elszámolt belső költség Egyéb társaságirányítási belső költség: a vállalatcsoport és társaságirányítási szervezetek irányítási költségéből az irányított (vállalatcsoport irányításon kívüli) főkönyvi szervezetre, illetve tevékenységére megosztott belső költség c.) Számviteli törvény szerinti közvetlen költség a szolgáltatásokhoz közvetlenül felmerült költség, továbbá a szolgáltatással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban volt, a szolgáltatásokra megfelelő mutatók, jellemzők alapján belső áttételezéssel elszámolt költség. A szolgáltatásokhoz igénybevett közvetlen belső költség és a BTSZ belső költségek közül a vasúti pályahálózat működtetés, valamennyi anyagbeszerzés és készletezés, valamint az üzemi épületek kezelése és felügyelete igénybevételének belső költsége a szolgáltatásokhoz közvetlenül hozzárendelt költségnek minősül. d.) Irányítási költség a tevékenységi, az üzletági és a vállalatcsoport és társaságirányítást végzők esetében az értékesítés és forgalmazás költsége az igazgatási költség, az egyéb általános költség,

4 2592 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybevett közvetlen belső költség, az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybevett BTSZ belső központi szolgáltatások költsége. Az irányítás költségébe tartozik még a társaságirányítás belső költsége is Ráfordítás Az egyéb ráfordítás, a pénzügyi ráfordítás, a rendkívüli ráfordítás és a társasági adó együttes összege Bevétel Árbevétel: az értékesítés nettó árbevétele Belső bevétel a főkönyvi szervezet által más szervezet tevékenységhez végzett belső szolgáltatások bevétele, mely lehet: Közvetlen belső bevétel: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez közvetlenül megrendelt belső szolgáltatásoknak a szolgáltatást végző szervezet egyéb tevékenységébe tartozó belső bevétele BTSZ belső bevétel: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez a BTSZ szerint megrendelt belső szolgáltatásoknak a szolgáltatást végző szervezetnél elszámolt belső bevétele Pályavasúti kontrolling társaságirányítási belső bevétele: a Pályavasúti Operatív Kontrolling társaságirányítási szervezetek irányítási költségéből a pályavasúti főkönyvi szervezetre, illetve tevékenységére elszámolt belső költséggel megegyező összeg Egyéb társaságirányítás belső bevétele: az irányított főkönyvi szervezetekre, illetve tevékenységekre megosztott társaságirányítási belső költséggel megegyező összeg Bevétel az egyéb bevétel, a pénzügyi bevétel és a rendkívüli bevétel együttes összege Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű és megosztott költsége, ráfordítása, bevétele Az elkülönítendő tevékenységhez közvetlen hozzárendelésű: az árbevétel, a belső bevétel, a számviteli törvény szerinti közvetlen költség és az utasításban meghatározott egyes BTSZ belső költségek, ráfordítások és bevételek. Az elkülönítendő tevékenységre megosztott: az utasításban meghatározott egyéb BTSZ belső költségek, ráfordítások és bevételek, valamint az irányítási költség (kivéve egyes BTSZ belső költségeket) BTSZ A Társaság hatályos Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata: mely meghatározza az elkülönítendő tevékenységeket végző főkönyvi szervezetek közötti központilag kezelt belső szolgáltatásokat; előírja e szolgáltatások belső díjának meghatározásának módját; a belső megállapodások megkötésének, valamint a belső szolgáltatások megrendelésének, elismerésének, elszámolásra történő feladásának folyamatát. 4.0 UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.. Elkülönített tevékenységek A számviteli elkülönítést a vasúti pályahálózat működtetésére, a vasúti személyszállításra, azon belül a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállításra, az egyéb tevékenységekre végezzük el oly módon, hogy a központi (tevékenységi, üzletági, vállalatcsoport és társaság) irányítás a tevékenységek között megosztásra kerül. Az elkülönítendő tevékenységeket a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatában (MSZSZ) előírt szervezetek végzik a szervezethez rendelt eszközökkel, forrásokkal és létszámmal. Az MSZSZ a szervezeteket üzletágakhoz illetve a központhoz rendeli. A Társaság döntése szerint a térségi személyszállítást kivéve minden üzletág és a központ kizárólag egy elkülönítendő tevékenységet végez, azaz a Pályavasúti főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: vasúti pályahálózat működtetés melynek része az e szervezetek által végzett tevékenységi és üzletági irányítás. Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: vasúti személyszállítás, melyből szervezeti alapon különül el (pl. 200ben a Balatonfenyvesi GV szervezet) a közszolgáltatásnak minősülő vasúti személyszállítás. Központi irányítás és szolgáltatási főkönyvhöz (továbbiakban: Központi főkönyvhöz) tartozó szervezetek által végzett tevékenységek az egyéb tevékenységnek minősülő: vállalatcsoport irányítás társaságirányítás központi belső szolgáltatás egyéb szolgáltatás A fenti előírással ellentétes tevékenységeket, eszközöket és létszámot a megfelelő főkönyvi szervezethez, vagy a megfelelő főkönyvhöz rendelt új szervezethez kell átcsoportosítani. A főkönyvekhez tartozó szervezetek felsorolását a Társaság hatályos számlarendje (0.3. kivonat tartalmazza) szervezeti egység értékkészlete írja elő. A szervezetek által végzett és igénybevett elkülönítendő tevékenységek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője Számviteli elkülönítés előírásai A Társaság számviteli rendszerében az elkülönítendő tevékenységek eszközeit és forrásait, költségeit, ráfordításait és bevételeit alapvetően főkönyvekhez rendelten mutatja ki, mivel a közszolgáltatási személyszállítást kivéve minden elkülönítendő tevékenység elkülönült főkönyvvel kerül kimutatásra. Az elkülönített tevékenységekre vonatkozóan az eszközök és források, a költségek, ráfordítások és bevételek: a vasúti pályahálózat működtetés vonatkozásában a Pályavasúti főkönyv, a személyszállítás vonatkozásában a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv, az egyéb tevékenység vonatkozásában a Központi főkönyv egészének adataival egyeznek meg. A Központi főkönyvbe tartozónak tekintjük a kiszervezett tevékenységek (személyszállítás, gépészet) átmeneti (fokozatosan megszűnő) elszámolását tartalmazó főkönyveket. A közszolgáltatási személyszállítás vonatkozásában a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv szervezetei közül a közszolgáltatási személyszállítást végző szervezet: tárgyi eszközei az analitikus adatok, költségei, ráfordításai és bevételei a főkönyvi adatok alapján kerülnek meghatározásra. A főkönyvek adatai és az analitikus adatok alapján az éves felügyeleti jelentéshez négy mérleg, cashflow és eredménykimutatás kerül összeállításra: vasúti pályahálózat működtetés mérleg, cashflow és eredménykimutatása = Pályavasúti főkönyv mérleg, cashflow és eredménykimutatása személyszállítás mérleg, cashflow és eredménykimutatása = Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv mérleg, cashflow és eredménykimutatása közszolgáltatási személyszállítás mérleg, cashflow és eredménykimutatása = Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvből a közszolgáltatási személyszállítást végző szervezet mérleg, cashflow és eredménykimutatása egyéb tevékenység mérleg, cashflow és eredménykimutatása = Központi főkönyv(ek) mérleg, cashflow és eredménykimutatása Eszközök és források elkülönítése A Társaság mérlege az egyes főkönyvek mérlegének öszszesítésével áll elő. A Társaság szintű mérleg a belső elszámolások, illetve a főkönyvek közötti követelések és kötelezettségek miatti halmozódások összegeit nem tartalmazza, mivel azok a Társaság szintjén nulla egyenleget mutatnak. Az erőforráshoz kapcsolódó valamennyi eszközt és forrást az erőforrás (eszköz, létszám) besorolása alapján kell elkülöníteni. Az alapügyletetek esetében (szerződéskötés, döntés, határozat, stb.) a keletkeztető főkönyvi szervezet a besorolás alapja. Egyéb esetben, amikor az ügylet jövőbeni üzleti eseményhez kapcsolódik (pl. céltartalék képzés, működési hitel), az üzleti eseménnyel várhatóan érintett főkönyvi szervezethez kell azt rendelni. A közszolgáltatási személyszállítás esetében az elkülönítési rendelet szerint kötelezően a tevékenységhez rendelendő a tevékenységet végző szervezet tárgyi eszközeit különítjük el az analitikus kimutatás adatai alapján. A közszolgáltatási személyszállítás eredmény kimutatása alapján határozzuk meg a mérleg szerinti eredményt. A tárgyi eszközök nettó értéke és a mérleg szerinti eredmény különbözete az üzletági elszámolások tartozásai mérleg soron kerül bemutatásra, mivel a tevékenység üzleti ráfordításainak döntő része az igénybevett belső ráfordítás a) Tárgyi eszközök és immateriális javak főkönyvekhez, illetve szervezethez rendelése A főkönyvekhez, illetve szervezethez rendelt tárgyi eszközök főbb csoportjait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Pályavasúti főkönyvben kerülnek kimutatásra a vasúti pályahálózat működtetéséhez igénybevett, kincstári tulajdonban lévő, vagyonkezelési szerződéssel átadott eszközök és a kincstári tulajdont működtető eszközök, a különböző nyomtávok között átrakást szolgáló eszközök, a saját célú és összekötő vágányok, üzemi vágányok, a vasúti pályahálózat működtetést igénybevevők részére végzett szolgáltatások eszközei. A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységhez tartozó eszközök különösen: a hozzáférhetőség elve alapján az az épület, építmény, amelynek igénybevételét a pályavasút köteles lehetővé tenni hozzáférésre jogosult vasúti társaság részére, a szétválaszthatatlanság elve alapján az az épület, építmény, amely a kincstári tulajdonnal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy az elválasztott rész működésképtelenné válna vagy értéke, illetve használhatósága számottevően csökkenne, a pályavasúti szervezet által használt (a központi ingatlangazdálkodás gazdálkodási körébe be nem vont) ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, A nyílt hozzáférésű és az egyéb vasúti pályát és tartozékait, továbbá a felsővezetéki, a biztosítóberendezési, a távközlési, adatátviteli rendszereket egy műszakilag értelmezhető pontnál (szakaszoló, kábelrendező, főkapcsoló stb.) kell elválasztani, a helyi adottságok figyelembevételével.

6 2594 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám A keskeny nyomközű térségi vasúti személyszállítási tevékenység ellátását szolgáló eszközök a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben kerülnek kimutatásra. A közszolgáltatási személyszállítást szolgáló eszközöket a keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvön belül a tevékenységet végző szervezethez rendeltük. Minden egyéb eszköz a Központ főkönyvében van. Idetartoznak különösen a Társaság által nem használt, hasznosításra felkínált, bérbe adott (különálló) ingatlanok, vasúti járművek, valamint a Központ tevékenységeinek teljesítéséhez szükséges ingatlanok, létesítmények, gépek, berendezések. A tevékenységhez használt immateriális javakat, a beruházásokat és a beruházásokra adott előlegeket a tárgyi eszközökkel megegyező módon kell a főkönyvekhez rendelni b) Hosszú lejáratú kötelezettségek főkönyvekhez történő hozzárendelése A hosszú lejáratú kötelezettségek és az ahhoz kapcsolódó elszámolások az alábbi elvek alapján kerülnek a főkönyvekhez hozzárendelésre: A beruházási és fejlesztési hitelek, valamint a pénzügyi lízing kötelezettség, a hitelből megvalósított illetve megvalósítandó eszköz alapján az eszközt tevékenységéhez igénybevevő szervezetek főkönyvében kerülnek elszámolásra. A működési hitelek a hitelfelvétel évében a főkönyvhöz tartozó szervezetek likviditási tervében tervezett likvid pénzeszköz hiánya alapján kerülnek a főkönyvben elszámolásra. Megszűnő tevékenység esetében a működési hitel a Központ főkönyvébe kerül át a tevékenység megszűnésének időpontjában. Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek közül a kincstári vagyon miatti kötelezettséget a Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésén kell kimutatni. A többi hosszúlejáratú kötelezettség (tartozás kötvénykibocsátásból, biztosítékként átvett pénzeszközök) a kötelezettséget keletkeztető szervezet főkönyvhöz tartozása alapján kezelendő. A beruházási és fejlesztési, valamint a működési hitelekhez, pénzügyi lízinghez, kapcsolódó egyéb elszámolások (kamat, céltartalék képzés és felhasználás, nem realizált árfolyamveszteség) főkönyvhöz rendelése megegyezik a hiteleknél leírt elvekkel c) Egyéb eszközök és források főkönyvhöz történő hozzárendelése Az egyéb eszközök és források főkönyvhöz való hozzárendelését a szerződést kötő, tevékenységet végző szervezet főkönyvhöz való tartozása határozza meg. ca) A részesedéseket, az értékpapírokat, a pénzeszközöket az üzletági főkönyvi szervezetek banki számlái és pénztárai kivételével a Központi főkönyvben kell elszámolni. cb) Az adott kölcsönöket, rövid lejáratú követeléseket és kötelezettségeket, az időbeli elhatárolásokat a szerződést kötő, tevékenységet végző, létszámban tartó szervezet főkönyvében kell kimutatni, azaz: a kincstári beruházásra adott előleg, a Magyar Államkincstár beruházási szállítói és folyósításai a pályavasúti főkönyvben, a költségvetési támogatási igény és teljesítése a vasúti pályahálózat működtetése esetében a Pályavasúti főkönyvben, a vasúti közszolgáltatási személyszállításnál a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben, a kizárólag MÁV Zrt egészére értelmezhető, központilag bevallott adókat a Központ főkönyvében, minden egyéb követelés és kötelezettség a szerződést kötő, tevékenységet, végző, létszámban tartó szervezet főkönyvében. cc) A készletek a nyilvántartó szervezet főkönyvében kerülnek elszámolásra. A készleteken belül: Az első kiszerelési anyagok a vasúti pályahálózat működtetését végző eszközök esetében a Pályavasúti főkönyvben, a dízel motorkocsik, dízel és gőzmozdonyok esetében a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben kerülnek figyelembe vételre. A kereskedelmi áruk és a befejezetlen termelés a tevékenységet végző szervezet főkönyvében van. cd) Az egyéb várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalékokat, a képzés okául szolgáló üzleti eseménnyel várhatóan érintett főkönyvi szervezethez kell rendelni: korengedményes nyugdíj, végkielégítés, szociális juttatás és ezek járulékai fedezetére képzett céltartalék esetében a szervezetek tervezett létszámváltozása alapján a szervezet főkönyvében, egyes eszközök karbantartására, bontására, kárhelyreállításra képzett céltartalék esetében az eszközt tevékenységéhez igénybevevő szervezet főkönyvében, az egyéb várható kötelezettségek (környezetvédelem, kezességvállalás, peresített ügyek) esetében a Központ főkönyvében kell elszámolni d) Saját tőke főkönyvhöz történő hozzárendelése da) A saját tőke nyitó állapotának a január én a főkönyvekben kimutatott tőkét tekintjük, a saját tőke főkönyvek közötti megosztása során az üzleti események hatásait csak a évtől vesszük figyelembe. db) Tőkeemelés, tőkeleszállítás esetén a jegyzett tőke változását a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.

7 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2595 tv szerinti tőkehiány arányában osztjuk meg a főkönyvek között. A jegyzett tőke változásával egyidejűleg történő ill. ahhoz kapcsolódó egyéb tőkeelemek változását is a jegyzett tőke változás megosztási arányával azonosan kell megosztani. dc) Az eredménytartalékot (beleértve az előző évek eredményét érintő elszámolások miatti változásokat) és a mérleg szerinti eredményt abban a főkönyvben kell kimutatni, amelyben az eredmény képződött. dd) Fentieken túl valamennyi tőkeelemben bekövetkezett változást, a változás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés, döntés, eszköz vagy tranzakció célja ill. főkönyvi besorolása szerint kell megosztani a főkönyvek között Elkülönített cashflow A cashflow kimutatások elkülönítése a jelen szabályzatban foglalt szabályok szerint elkülönített mérleg, eredménykimutatás valamint egyéb adatok alapján történik. A cashflow kimutatás mérleg és eredménykimutatással összefüggő sorainak, valamint a figyelembe veendő korrekciós tételeknek az elkülönítésére az eszközök, bevételek, költségek és ráfordítások elkülönítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítése A Társaság eredménykimutatása az elkülönítendő tevékenységek együttes eredménykimutatásával egyezik meg. Az elkülönítendő tevékenységek közötti belső költség és belső bevétel elszámolások külön eredménykimutatás sorokon kerülnek kimutatásra, melyek Társaság szinten megegyeznek egymással, ezáltal a számviteli elkülönítés miatt keletkező halmozódás kiszűrésre kerül. A költségek, ráfordítások és bevételek az elkülönítendő tevékenységeket végző szervezetek alapján kerülnek a főkönyvben elszámolásra szervezetre, főkönyvi számlára és tevékenységi sorra (vasúti pályán végzett tevékenység esetében ezen belül pályaszakaszra). Az elkülönített tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt illetve megosztott költségek, ráfordítások és bevételek elszámolása a Társaság számlarendjében alkalmazott vasúti pályahálózat működtetés esetében az: EPP (vágányút használat szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés) EPF (egyéb nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés) EPT (keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés) EPN (egyéb nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés) EPM (egyéb vasúti pályahálózat működtetés) személyszállítás esetében: ESK (közszolgáltatási személyszállítás) ESN (nem közszolgáltatási személyszállítás) egyéb tevékenység esetében: EKS (központi szolgáltatás) EKE (egyéb tevékenység) központi irányítás esetében: EKP (vállalatcsoport irányítás) EKV (pályavasúti kontrolling társasági irányítás) EKI (egyéb társasági irányítás) kóddal kerülnek elkülönítésre. A vasúti pályahálózat működtetésen belül az EPP, EPF, EPT, EPN és EPM szerinti elkülönítésre az alábbi indokok miatt van szükség: A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés közül az EPP szolgáltatások esetében az e szolgáltatásokra együttesen osztott EPP irányítási költség, ráfordítás és bevétel a vágányút használat összetett teljesítményi mutatója alapján kerül megosztásra a szolgáltatások között a részletes önköltségszámítás során. A pályaműködtetés többi szolgáltatására osztott EPF, EPT, EPN és EPM irányítási költség, ráfordítás és bevétel e szolgáltatások elkülönített költsége (illetve árbevétele) vetítési alapok alapján kerül megosztásra. A keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés (EPT) elszámolása során biztosítani kell a belső megállapodás végrehajtásának ellenőrzését, valamint e tevékenység belső költségét és belső bevételét év végén az utókalkuláció szerinti tényleges önköltségen kell elszámolni. A pályaműködtetés közvetlen költségeit alapvetően hozzá kell rendelni a nyílt (EPP, EPF) és a nem nyílt hozzáférésű (EPT, EPN) vasúti pályahálózat működtetéshez. A pályaműködtetés EPP közvetlen költségei közül: A vasúti pálya al, fel és egyéb építményeinek, távközlő és biztosító berendezéseinek, térvilágító eszközeinek és váltófűtő berendezéseinek pályaszakaszra nem könyvelt, vagy hálózati pályaszakaszra elszámolt karbantartási üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségét a vasúti pálya építési hossz arányában fel kell osztani a nyílt és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése között. A menetrend összeállítás költségét a nyílt és nem nyílt hozzáférésű pályahálózaton közlekedő vonatdarab arányában kell felosztani a nyílt és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése között. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés közül: az alapszolgáltatások; a személyvonat, tehervonat és teherkocsi állomáshasználattal, valamint a vasúti járműmérleghez való hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatásai; a teherkocsi tolatási szolgáltatások és a Záhonyban végzett mérlegelés tartoznak a vágányút használat arányában történő felosztás szerinti (EPP), az egyéb HÜSZben felsorolt szolgáltatások tartoznak az egyéb (EPF) vasúti pályahálózat működtetés közé.

8 2596 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám A nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésen belül a térségi vasúti pályahálózat működtetés állomási szervezeteken elszámolt költségét szervezeti elkülönítéssel, egyéb pályavasúti szervezeteken elszámolt költségét tevékenységi sorral különítjük el. A Központ főkönyvéből a Pályavasúti Operatív Kontrolling szervezet értékesítési tevékenységen kívüli költsége, ráfordítása és bevétele a pályavasúti kontrolling társaság irányítási tevékenység költségébe tartozik, a vállalatcsoport irányítási szervezet értékesítési tevékenységen kívüli költsége, ráfordítása és bevétele a vállalatcsoport irányítási tevékenység költségébe tartozik, a vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezetek értékesítési tevékenységen kívüli: működés (létszám, eszközök, igénybevett szolgáltatások) és közös tevékenység (pl. nemzetközi képviselet, stb.) szerinti irányítási költsége, ráfordítása és bevétele a vállalatcsoport és társasági irányítás megosztandó költségébe, vállalatcsoport irányítás ráfordításai (részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége, részesedések értékvesztése, társaságba bevitt vagyontárgyak ráfordításai) és bevételei (kapott osztalék, részesedés, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, társaságba bevitt vagyontárgyak bevételei) a vállalatcsoport irányítási tevékenységbe tartoznak, valamennyi központi szervezet értékesítési tevékenysége, valamint az eddig fel nem sorolt többi szervezet költsége, ráfordítása és bevétele az egyéb tevékenységhez tartozik. Az üzletági főkönyvek költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő tevékenységekhez történő hozzárendelését vagy megosztását az alábbi elvek alapján a 45. sz. mellékletek, a Központi főkönyv esetében a 6. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletekben megjelölt főkönyvi számlák és tevékenységi sorok tartalmát a Társaság számlarendje írja elő a pontban leírt módon a) Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű külső bevételei Az elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű külső bevételeit a 46. sz. mellékletek 5.. pontja és az 5.3. pont egyes alpontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján. Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt külső bevételek: aa) A tevékenység végzése során a szervezet által számlázott árbevételek. ab) A tevékenység végzéséhez címzetten igénybevett költségvetési juttatás: vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben elszámolt pályahálózat működtetés költségtérítése, egyéb költségvetési juttatás és a kormány által elengedett tartozások, közszolgáltatási személyszállítási tevékenységbe tartozik a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elszámolt személyszállítási közszolgáltatás költségtérítése, fogyasztói árkiegészítés, egyéb költségvetési juttatás és a kormány által elengedett tartozások. ac) A halasztott ráfordításként elhatárolt fordulónapi árfolyamértékelés veszteségére képzett céltartalék felhasználása: vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben, közszolgáltatási tevékenységbe tartozik a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben, mivel a hitelek az elkülönítendő vasúti tevékenység eszközeinek beszerzése, felújítása finanszírozására kerültek felvételre. Az egyéb tevékenységbe tartozik a tevékenység megszűnésének időpontjában a Központ főkönyvébe átkerült hitel esetében a fenti címen elszámolt céltartalék felhasználása. ad) A kincstári eszközök káreseményével kapcsolatos bevételek a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartoznak a Pályavasúti főkönyvben elszámolva. ae) A tevékenység kiszervezés után itt maradt környezeti károk felszámolásának bevétele egyéb tevékenységnek minősül a Központ főkönyvében elszámolva b) Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű saját költségei, ráfordításai Az elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű saját költségeit és ráfordításait a 46. sz. mellékletek. és 2.. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: ba) A tevékenységhez felhasznált anyagok: a felhasznált anyagok költsége utalványozás alapján a tevékenységre kerül elszámolásra. bb) A tevékenységhez vagy tevékenységekhez külső féltől megrendelt szolgáltatások: a tevékenység végzése során igénybevett szolgáltatások utalványozása a tevékenységre történik. Az egyes tevékenységek végzésére közösen igénybe vett szolgáltatások (távközlés, adatátvitel, áram, víz, csatorna, fűtés stb.) költségei az igénybe vett mért, mérés hiányában éves megállapodásban rögzített, becsült mennyiség arányában kerülnek a tevékenységekre közvetlenül elszámolásra. bc) A kincstári eszközök értékcsökkenési leírása: a vasúti pályahálózat működtetésre kerül közvetlenül elszámolásra. bd) A nem kincstári eszközök értékcsökkenési leírása: az eszközök tevékenységen történő nyilvántartása alapján a tevékenységre kerül közvetlenül elszámolásra. be) A tevékenységet végző dolgozók személyi jellegű ráfordításai: az eszközök üzemeltetésével és karbantartásával illetve egyéb tevékenységgel foglalkozó dolgozók munkaórájának utalványozása tevékenységre történik és a bérelszámolási rendszer a dolgozók személyi jellegű ráfordításait a munkaóra alapján (valamint a bérelemek főkönyvi számlához történő rendelésével) biztosítja a tevékenységre történő bérelszámolást.

9 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2597 bf) A több tevékenységhez igénybevett saját áttételezendő tevékenységi költségeket (pl. vasúti fuvarozás számlázott költsége, személygépjármű költségei, részlegvezetés költségei, stb.) a tevékenységeket végző szervezeti egységen belül, havonta, naturális mutatók (pl. vasúton szállított mennyiség, személygépjármű km, munkaóra, stb.) alapján tételezik át az igénybevevő számviteli törvény szerinti közvetlen költségek (46. sz. mellékletek. pontja) és a tevékenységi és üzletági irányítási költségek (46. sz. mellékletek 2... pontja) közé. Az áttételezés bizonylatolását és megvalósítását a Társaság Számviteli Szabályzata, elszámolását az 5. és X. számlaosztály magyarázata írja elő (0.. kivonat tartalmazza). bg) A hitelek után fizetett kamat: a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben, a személyszállítási tevékenységbe tartozik a Személyszállítási főkönyvben, a közszolgáltatási személyszállítási tevékenységbe tartozik a Személyszállítási főkönyvben a közszolgáltatási személyszállításhoz igénybevett eszközök esetében, mivel a hitelek az elkülönítendő vasúti tevékenység eszközeinek beszerzése, felújítása finanszírozására kerültek felvételre. Az egyéb tevékenységbe tartozik a tevékenység megszűnésének időpontjában a Központ főkönyvébe átkerült hitel kamata. bh) A kincstári eszközök selejtezésével és káreseményével kapcsolatos ráfordítások a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartoznak a Pályavasúti főkönyvben elszámolva. bi) A tevékenység kiszervezés után itt maradt környezeti károk felszámolásának ráfordítása egyéb tevékenységnek minősül a Központ főkönyvében elszámolva. bj) A káresemények (balesetek, stb.) költségei a főkönyvek között a főkönyvhöz tartozó szervezetek tényleges felelősségének arányában kerülnek megosztásra és közvetlenül elszámolásra. A vasúti szervezet részére fel nem róható, elháríthatatlan esemény (vismajor), külső károkozó esetén, vagy olyan esetben, amelynél a káresemény okozójának szervezeti vagy személyi felelőssége nem határozható meg, a kár a károsultat terheli c) Az elkülönítendő tevékenységek közötti, illetve tevékenységen belüli belső elszámolások Az elkülönítendő tevékenységek közötti belső elszámolások lehetnek BTSZ szerinti, illetve közvetlen belső szolgáltatások c) BTSZ szerinti szolgáltatások Az elkülönítendő tevékenységek által főkönyvek között végzett belső központilag szabályozott szolgáltatások belső díjának meghatározása, belső megállapodásának megkötése, megrendelése, elismerése, elszámolásra történő feladása folyamatát a BTSZ írja elő (0.2. kivonat tartalmazza). A belső szolgáltatások felsorolását a szolgáltatást végző és igénybe vevő főkönyvi szervezetek meghatározásával a 2. sz. melléklet azon sorai tartalmazzák, amely tevékenységek esetében van MÁV szervezet igénybevevőként megjelölve. A belső szolgáltatások megrendelése a főkönyvi szervezetek közötti éves (a szolgáltatás volumenére és színvonalára vonatkozó) keret megállapodások alapján történik. A belső szolgáltatás elszámolása havonta történik az éves szinten üzleti tervben meghatározott normatív díj (tervár) és a megrendelő főkönyvi szervezet által elismert tényleges mennyiség szorzata alapján. A szolgáltatás elszámolt összege: a megrendelő szervezet főkönyvében BTSZ belső költségként, a szolgáltatást végző szervezet főkönyvében BTSZ belső bevételként kerül elszámolásra. A főkönyvekben elszámolt BTSZ belső költség és BTSZ belső bevétel elkülönítendő tevékenységekhez történő hozzárendelését és azon belül történő megosztását a 46. sz. mellékletek 2.2., 3., 4. és 5.2. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: valamennyi igénybevett és nyújtott BTSZ belső szolgáltatás közvetlenül az elkülönítendő tevékenységhez kerül hozzárendelésre, a vasúti pályahálózat működtetésen belül az igénybevett központi általános szolgáltatások BTSZ belső költségét (4. melléklet 2.2. pont) kell megosztani a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei (EPP, EPF, EPT, EPN, EPM) között. A megosztás során alkalmazott vetítési alapok: humán szolgáltatások: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a személyi jellegű ráfordítások, általános célú gázolaj beszerzési és készletezési szolgáltatások: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az általános célú gázolajköltség, általános célú vezetékes energia beszerzési szolgáltatások: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az általános célú vezetékes energia költség, energiagazdálkodási szolgáltatás: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az energia költség, ruhaügyintézés: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a munka, egyen és védőruhaköltség, egyéb anyagbeszerzési és készletezési szolgáltatások: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az energia, víz és csatorna, valamint ruha költségeket nem tartalmazó anyagköltség,

10 2598 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám szolgáltatás beszerzés: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az igénybevett szolgáltatások költsége, egyéb központi szolgáltatások: a vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei számviteli törvény szerinti közvetlen költsége alkalmazásával kerül megosztásra. A BTSZ szerinti belső díj alkalmazásában: a.) A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés (a 2. sz. melléklet.aa. pont) és a keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés BTSZ belső költsége és BTSZ belső bevétele a HÜSZben meghirdetett díjakon kerül elszámolásra havonta és az éves beszámolóban is. b.) A többi belső szolgáltatás (a 2. sz. mellékletben PROF vagy NEM PROF jelölésűek) esetében a jelentős mértékű külső árbevételt a Társaság éves üzleti terve szerint elérő belső szolgáltatásokat tekinti a Társaság profitorientált belső szolgáltatásnak. A Társaság éves nettó árbevételének 0%át elérő, illetve meghaladó éves nettó árbevételt minősíti jelentős mértékűnek. c.) A profitorientált szolgáltatásokat a BTSZben meghatározott belső normatív díjakon számoljuk el havonta. Amennyiben e tevékenységek piaci ára alacsonyabb a belső normatív díjnál, a belső szolgáltatás éves szintű piaci áron számított értéke és normatív díj alapján elszámolt értékének különbözete év végén elszámolásra kerül a szolgáltatást igénybevevő elkülönítendő tevékenységnél BTSZ belső költség csökkenésként, valamint az adott szolgáltatásnál BTSZ belső bevétel csökkentésként. Amennyiben e tevékenységek piaci ára magasabb a belső normatív díjnál, a belső elszámolás nem változik. d.) A nem profitorientált belső szolgáltatások BTSZ belső költsége és BTSZ belső bevétele havonta a BTSZben meghatározott belső normatív díjakon kerül elszámolásra. Év végén az önköltségszámítási szabályzatban előírt módon elvégzett utókalkuláció során kerül meghatározásra e szolgáltatások adott évre vonatkozó tényleges önköltsége, bevétele és eredménye. A belső szolgáltatások éves: nyeresége a belső szolgáltatást igénybe vevő elkülönítendő tevékenységén elszámolt BTSZ belső költséget, valamint a belső szolgáltatás BTSZ belső bevételét csökkentő, vesztesége a belső szolgáltatást igénybe vevő elkülönítendő tevékenységén elszámolt BTSZ belső költséget, valamint a belső szolgáltatás BTSZ belső bevételét növelő módon kerül elszámolásra c2. Főkönyvi szervezetek által végzett tevékenységek között közvetlenül elszámolt belső szolgáltatások A szervezetek között közvetlenül, esetenként (azaz nem rendszeresen) végzett egyes olyan tevékenységek (pl. hídszerkezet vizsgálat, pályafelügyelet, stb.), amelyek belső költsége közvetlen költségen az igénybevevő elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenységek (pl. vasúti pályahálózat működtetés) költségébe épülnek be, gyakoriságuk és költségük nem teszi lehetővé központi kezelésüket. A megrendelő főkönyvi szervezet belső megrendelő levél alapján rendeli meg közvetlenül tevékenységéhez a szolgáltatás elvégzését a szolgáltató üzletági szervezettől. A szolgáltatás elszámolása havonta tényleges előállítási költségen a megrendelő és szolgáltatást végző főkönyvi szervezet főkönyve között, a két szervezetre közvetlenül kerül elszámolásra. A szolgáltatás elvégzését és költségét a megrendelő főkönyvi szervezet a megrendelő levél szerinti átterhelési bizonylaton ismeri el. A szolgáltatás elszámolt összege: a megrendelő főkönyvi szervezet elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenységében közvetlen belső költségként, a szolgáltatást végző főkönyvi szervezetnél közvetlen belső bevételként kerül kimutatásra. Mivel a belső elszámolás közvetlen költségen történik, a szolgáltatást végző szervezet e tevékenységen elszámolt költsége megegyezik a közvetlen belső bevétele összegével. A közvetlenül elszámolt belső szolgáltatás közvetlen belső költsége az igénybevevő szervezetnél az elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenysége számviteli törvény szerinti közvetlen költsége között kerül elszámolásra d) Központi irányítás költségének, ráfordításának és bevételének elkülönítendő tevékenységekre történő közvetlen vagy megosztás alapján történő elszámolása A központi irányítási tevékenységek (2. melléklet 3.ac) pontok) esetében az elkülönítendő tevékenységekre közvetlenül elszámolandó (a vasúti pályahálózat működtetésen belül megosztandó), illetve az elkülönítendő tevékenységek között megosztandó költség, ráfordítás és bevétel tartalmát, valamint a megosztás módját a 46. sz. mellékletek 2.., 2.3. és 5.3. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: da) A tevékenységi és az üzletági irányítás (2. melléklet 3.a) pont) Társaság számlarendje szerinti: költségei (46. sz. mellékletek 2... pont), ráfordításai (46. sz. mellékletek pontja) és bevételei (46. sz. mellékletek 5.3. pontja) kigyűjtésének módja: a Pályavasúti főkönyvben a nem nyílt hozzáférésű keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózatot működtető állomási szervezetekre és a többi szervezetre elkülönítve, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben a közszolgáltatási személyszállítást végző szervezetre és a nem közszolgáltatási személyszállítást végző szervezetre elkülönítve,

11 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2599 a Központ főkönyvében a központi szolgáltatást és az egyéb tevékenységet (ingatlanhasznosítást, értékesítést és közvetlen belső szolgáltatást, a kiszervezett tevékenységek átmeneti elszámolását) végző szervezetekre elkülönítve. A kigyűjtött tevékenységi és üzletági irányítási költségek, ráfordítások és bevételek főkönyvenként az elkülönítendő tevékenységhez kerülnek hozzárendelésre. A vasúti pályahálózat működtetés esetében a nem nyílt hozzáférésű keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózatot működtető állomási szervezetek tevékenységi irányítási költsége a szervezetek által végzett nem nyílt vasúti pályahálózat működtetés és egyéb vasúti pályahálózat működtetésre kerül megosztásra, a többi szervezet tevékenységi és üzletági irányítási költsége megosztásra kerül a vasúti pályahálózat működtetés valamennyi tevékenységére. A kigyűjtött tevékenységi és üzletági irányítási költségek, ráfordítások és bevételek vasúti pályahálózat működtetés tevékenységei közötti megosztásának vetítési alapja: a tevékenységi és üzletági irányítási költségek: a tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségei, a kincstári tárgyi eszközök selejtezése, értékvesztése és káreseménye ráfordításai és bevételei: a tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költségei, az egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, selejtezése, értékvesztése és káreseménye ráfordításai és bevételei: a tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a nem kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költségei, a készletek selejtezése és értékvesztése ráfordításai és bevételei: a tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az anyagköltségek, a követelések értékvesztése és leírása ráfordításai és bevételei: a tevékenységek értékesítési nettó árbevétele, az összes többi megosztandó ráfordítás és bevétel: a tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költsége. db) A vállalatcsoport és társaságirányítás megosztandó költségei (2. melléklet 3.bbc) pontok) a Központ főkönyvében meghatározott vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezetek irányítási költségét, ráfordítását és bevételét tartalmazza a 6. sz. mellékletben meghatározott módon. A vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezetek a gazdálkodási szervezeti hierarchia szerint meghatározott irányító szervezetek az alábbi kivételekkel: A kizárólag vállalatcsoport irányítást végző szervezet (pl. Portfoliógazdálkodási Igazgatóság) a vállalatcsoportot irányítási tevékenységhez kerül besorolásra. A központhoz tartozó pályavasúti kontrolling szervezet a pályavasúti kontrolling társasági irányítási tevékenységhez kerül besorolásra. A kizárólag egy adott tevékenységet (pl. ingatlanhasznosítást) irányító szervezet (pl. Ingatlan Fejlesztési Osztály), az értékesítést és közvetlen belső szolgáltatást végző szervezetek (pl. Beruházási Szolgáltató Egység), továbbá a kiszervezett tevékenységek átmeneti elszámolására szolgáló szervezet az elkülönítés szempontjából az egyéb tevékenységhez kerül besorolásra. Amennyiben a szervezeti hierarchia szerinti irányító szervezet a gazdálkodási előírások alapján belső szolgáltatást végez (pl. Humán támogatás, Központi energiagazdálkodási Osztály, stb.), akkor ez a szervezet a központi szolgáltató szervezetek közé kerül besorolásra. Amennyiben a szervezeti hierarchia alapján meghatározott irányító szervezethez olyan végrehajtó szervezet tartozik a szervezeti hierarchiában, amely nem végez belső szolgáltatást (pl. Területi Ellenőrzési Központok), ez a szervezet a társaság egészét irányító szervezetek közé kerül besorolásra. A Központ főkönyvébe tartozó szervezetek vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezethez, vállalatcsoportot irányításhoz, központi szolgáltatáshoz vagy egyéb tevékenységhez történő besorolását a Társaság számlarendje határozza meg. A vállalatcsoportot és társaságot is irányító szervezet esetében: a szervezet működésének (létszám, eszközök, igénybevett szolgáltatások) és a közös tevékenységeknek (pl. nemzetközi képviselet, stb.) költsége, ráfordítása és bevétele minősül megosztandó vállalatcsoport és társaságirányítási költségnek, mely költségek, ráfordítások és bevételek tartalmát a Társaság számlarendje határozza meg, a vállalatcsoport irányítás számlarendben elkülönített ráfordításai (részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége, részesedések értékvesztése, társaságba bevitt vagyontárgyak ráfordításai) és bevételei (kapott osztalék, részesedés, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, társaságba bevitt vagyontárgyak bevételei) a vállalatcsoport irányítási tevékenységbe tartoznak, a tevékenység kiszervezés után itt maradt környezeti károk felszámolásának ráfordítása és bevétele egyéb tevékenységnek minősül, a jogszabályi változás miatti rendkívüli mértékű egyszeri elszámolások (pl. APEH által jogszabályi változás miatt utólag adott rendkívüli mértékű visszatérítések és azok kamata bevétele) az egyéb tevékenységbe tartoznak. A vállalatcsoport és társaságirányítás megosztandó költségei, ráfordításai és bevételei a bázis portfolióba tartozó társaságok és a MÁV Zrt éves tervezett átlagos állományi létszámának arányában kerül megosztásra a vállalatcsoport irányítás és a társaságirányítás között: a.) A társasági irányításra jutó rész a MÁV Zrt valamennyi elkülönítendő tevékenységét végző főkönyve kö

12 2600 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám zött kerül megosztásra és elszámolásra az elkülönítendő tevékenységek összes igénybevett és egyéb szolgáltatásainak költsége és személyi jellegű ráfordítása együttes öszszege arányában. Ennek oka az, hogy az elkülönítendő tevékenységek társaságirányítása alapvetően a tevékenységek létszámától és a szakképzettséggel is összefüggő költségeitől, a tevékenységekhez igénybevett szolgáltatások mértékétől függ. A tevékenységek anyag és eszközigényessége (anyagköltség és értékcsökkenési leírás) a társasági irányítás igénybevételének arányát torzíthatja. b.) A vállalatcsoport irányításra jutó rész a vállalatcsoport irányítási tevékenységnél kerül kimutatásra. A vállalatcsoport irányítást végző szervezet irányítási költsége, ráfordítása és bevétele a vállalatcsoport irányítási tevékenységnél, a pályavasúti kontrolling szervezet irányítási költsége, ráfordítása és bevétele a pályavasúti kontrolling társasági irányítási tevékenységnél kerül kimutatásra Létszám elkülönítése A Társaság létszáma a Pályavasúti, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási, valamint a Központi főkönyvi szervezetekhez van hozzárendelve. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszámát a főkönyvekhez tartozó szervezetek létszáma alapján az elkülönítendő tevékenységekre az alábbi bontásban mutatjuk be: Vasúti pályahálózat működtetés létszáma = a Pályavasúti főkönyv szervezeteinek létszáma Személyszállítás létszáma = a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv szervezeteinek létszáma Közszolgáltatási személyszállítás létszáma = a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben a közszolgáltatási személyszállítást végző szervezet létszáma Egyéb tevékenység létszáma = a Központi főkönyv szervezeteinek létszáma A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés elkülönített elszámolása A Pályavasúti főkönyvben a pontban és a 4. sz. mellékletben leírt módon elkülönítésre kerül a HÜSZben előírt nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés (EPP+EPF) költsége, ráfordítása és bevétele. A Pályavasút a nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályavasúti szolgáltatásokat (EPP+EPF) a vasútvállalatokkal kötött szerződés alapján külső szolgáltatásként nyújtja a HÜSZben előírt díjak alkalmazásával a pályahálózathozzáférést igénybevevő szervezetek részére. A nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályavasúti szolgáltatások teljesítményeinek nyilvántartását, egyeztetését a Társaság FORPASS rendszere biztosítja. A FOR PASS rendszer teljes kiépítéséig átmenetileg a tehervonatok és teherkocsikra, nem üzleti célú vonatokra vonatkozóan a SZIR és a ZAIR rendszer, a személyvonatokra és mozdonyvonatokra vonatkozóan a Vasúti Pályakapacitás Elosztó Kft. elektronikus megrendelés és menetvonal nyilvántartó rendszere biztosítja a teljesítményi adatokat mind a megrendelő, mind a szolgáltató részére. A nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályavasúti szolgáltatások esetében a szolgáltató Pályavasúti főkönyvben a nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályavasúti szolgáltatások árbevételét, kedvezményét és felárát a HÜSZben előírt szolgáltatásonként részletezve a főkönyvi számla és a tevékenységi sorok kombinációjának alkalmazása biztosítja, melyben: a főkönyvi számlák teszik lehetővé az árbevétel, kedvezmény és felár elkülönítését, a tevékenységi sorok a szolgáltatásokat a HÜSZ szerinti részletezik. A pályahálózathozzáférési szerződésekben rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítését és végrehajtását a Társaság Általános Ellenőrzési Utasításban előírt vezetői és munkafolyamati ellenőrzések keretében kell ellenőrizni. Az ellenőrzésre kötelezetteket, feladataikat a Társaság MSZSZ szabályozza, a munkafolyamati ellenőrzési kötelezettségeket a munkafolyamatokban érintett munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák. A költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítését, elszámolását biztosító informatikai rendszerekben kialakított kontrollpontok biztosítják, hogy a teljes gyűjtési és megosztási folyamat, az azokban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek Elkülönítendő tevékenységek számviteli elszámolása Főkönyvi elkülönített elszámolás a.) Általános elszámolási előírások A Társaság a számlarendjében (0.3. kivonat tartalmazza) előírt főkönyvekben (Pályavasúti, Keskeny nyomközű térségi személyszállítási és Központi főkönyvek) végzi a főkönyvhöz rendelt szervezetek elkülönített elszámolását. Az eszközök és források a főkönyvekben a Társaság 4. számlaosztálya szerinti főkönyvi számlák alapján kerülnek elszámolásra. A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: főkönyvi számlák (5, 8. és 9. számlaosztály) főkönyvi szervezetek tevékenységi sorok (X. számlaosztály) pályaszakaszok kombinációjára kerülnek elszámolásra. E főkönyvi számlák esetében Társasági kód kerül alkalmazása, mely a kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt költségeket, ráfordításokat és bevételeket jelöli kapcsolt vállalkozásonként.

13 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 260 Az 5, 8. és 9. számalosztályok főkönyvi számlái és a tevékenységi sorok esetében az egységes alkalmazás érdekében a X. számlaosztály magyarázatában előírt módon meghatározásra kerül, hogy mely főkönyvi számlák (számlacsoportok) esetében mely tevékenységi sorok alkalmazhatók az elszámolás során. Egyes tevékenységi sorokhoz pályaszakasz tartományok kerülnek hozzárendelésre a X. számlaosztály magyarázatában előírt módon. A pályaszakaszokra alkalmazott csoportosítások határozzák meg, hogy mely pályaszakaszok tartoznak a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz, illetve a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályához. A főkönyvi számlák, főkönyvi szervezetek, tevékenységi sorok és pályaszakaszok értékkészletét és tartalmát a Társaság számlarendje írja elő. A Társaság számlarendjének felépítését a Társaság számviteli szabályzata tartalmazza (0.4. kivonat szerint). b.) Elkülönítendő tevékenységekhez alkalmazott speciális elszámolási előírások A főkönyvi számlák és tevékenységi sorok számlarendben előírt megengedett kombinációján belül: ba) A számviteli törvény szerinti közvetlen költségnek megfelelő tevékenységi sorok ( , , 73734, , ) és pályaszakaszok kombinációja alapján a tevékenységi sorok az alábbi módon kerülnek megkülönböztetésre: Tev.sor csoport XPP0 XPP XPP2 XPF XPT XPN XPM Megnevezés Vágányút használat szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathozzáféréshez hozzárendelt (nem megosztandó) költség Vágányút használat szerinti vasúti pályahálózat működtetés építési hossz arányában EPP és EPT tevékenységek között megosztandó költsége Vágányút használat szerinti vasúti pályahálózat működtetés közlekedett vonatdarab arányában EPP és EPT tevékenységek között megosztandó költsége Egyéb nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés Egyéb nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés Egyéb vasúti pályahálózat működtetés bb) Az irányítási költségeknek megfelelő tevékenységi sorok az alábbi kódokkal kerülnek a megosztandó költségek közé: Tev.sor csoport X2 Megnevezés Saját irányítási költségek: az értékesítés és forgalmazás költsége (500999) az igazgatási költség és az egyéb általános költség (000499) X22 Központi belső szolgáltatások és társasági irányítás ( , 70730, , 74749) bc) A főkönyvi számlák az alábbi kóddal kerülnek elkülönítésre a számlarendben: a vállalatcsoport és társaságirányítást is végző szervezetek esetében a költségek (5 fk), a ráfordítások (8689 fk) és bevételek (9698 fk) az alábbi csoportok szerint kerülnek elkülönítésre: Fk.számla csoport S_MO_V S_MO_VT S_MO_T S_MO_M Megnevezés Vállalatcsoport irányításhoz közvetlenül hozzárendelt főkönyvi számlák Vállalatcsoport és társaságirányítás között megosztandó főkönyvi számlák Társaságirányításhoz közvetlenül hozzárendelt főkönyvi számlák MÁVnál maradó ráfordítások, bevételek a Pályavasúti főkönyv keskeny nyomközű térségi vasúti állomási szervezeteken kívüli szervezetei esetében a ráfordítások (8689 fk) és bevételek (9698 fk) az alábbi csoportok szerint kerülnek elkülönítésre a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységen belüli megosztáshoz:

14 2602 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám Fk.számla csoport S_VA_5K S_VA_55P S_VA_55E S_VA_5 S_VA_9 S_VA_5E Megnevezés Elkülönítendő tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt ráfordítások és bevételek Kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei Nem kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei Anyagköltség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek Nettó árbevétel arányában megosztandó ráfordítások és bevételek Összes költség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek bd) A szervezetek az alábbi kódokkal kerülnek elkülönítésre a főkönyvben: a Pályavasúti főkönyvben Szervezet csoport XPP XPT Megnevezés Pályahálózat működtetést végző szervezet Térségi pályahálózat működtetést végző szervezet a Keskeny nyomközű térségi személyszállítás főkönyvében Szervezet csoport XSK XSN Megnevezés Közszolgáltatási személyszállítást végző szervezet Nem közszolgáltatási személyszállítást végző szervezet a Központ főkönyvében Szervezet csoport XKI XKP XKV XKS XKE Megnevezés Társasági és vállalatcsoport irányítást is végző szervezetek Kizárólag vállalatcsoport irányítást végző szervezetek Társaságirányítás pályavasúti kontrolling tevékenységet végző szervezetek Központi szolgáltató szervezetek Központ egyéb tevékenységet végző szervezetei be) Az elkülönítésnél alkalmazott megosztásokhoz szükséges naturális mutatókhoz az alábbi főkönyvi számlák kerülnek alkalmazásra: Fk. számla Megnevezés S04 SZÁMVITELI ELKÜLÖNÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES MUTATÓK 043 Bázis portfolióba tartozó társaságok tervezett átlagos állományi létszáma 0432 Nyílt és nem nyílt hozzáférésű vasútvonalak építési hossza 0433 Nyílt és nem nyílt hozzáférésű vasútvonalakon közlekedett vonatdarab bf) Az elkülönítés eredményének elszámolásához az alábbi tevékenységi sorok kerülnek alkalmazásra: a Pályavasúti főkönyvben Tev.sor EPP Megnevezés Vágányút használat szerinti pályahálózathozzáférés

15 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2603 Tev.sor EPF EPT EPN EPM Megnevezés Egyéb nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathozzáférés Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés Egyéb nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés Egyéb vasúti pályahálózat működtetés a Keskeny nyomközű térségi személyszállítás főkönyvében: Tev.sor ESK ESN Megnevezés Közszolgáltatásként végzett személyszállítás Nem közszolgáltatásként végzett személyszállítás a Központ főkönyvében Tev.sor EKV EKI EKP EKS EKE Megnevezés Pályavasúti kontrolling társaságirányítás Egyéb társaságirányítás Vállalatcsoport irányítás Központi szolgáltatás Központ egyéb tevékenysége Tevékenységi elkülönítés megvalósításának és elszámolásának folyamata A költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységhez történő hozzárendelése a megvalósítás sorrendjében, az alábbiakban leírt módon történik: a.) A társasági irányítás költségeinek meghatározása b.) A társasági irányítás költségeinek felosztása c.) A központi főkönyvekben elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek kigyűjtése d.) A pályavasúti főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek vasúti pályahálózat működtetés tevékenységeire történő gyűjtése, megosztása, elszámolása e.) A térségi személyszállítás költségeinek tevékenységhez rendelése A teljes gyűjtési és megosztási folyamat a GIRben (Gazdálkodási Irányítási Rendszer) kerül megvalósításra és elszámolásra főkönyvenként elkülönítve. A gyűjtés és megosztás a tárgynegyedév utolsó hónapja zárásának keretében, a tárgyév elejétől göngyölített adatok alapján történik. Az elkülönítés során végzett elszámolás a tárgynegyedév utolsó hónapjának elszámolásában szerepel. Ez az elszámolás a tárgynegyedévet követően sztornózásra kerül a halmozódás elkerülése érdekében.

16 2604 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám A tevékenységi elkülönítés folyamatát az alábbi ábra tartalmazza: Pv. kontrolling irányító (XKV) Központi f könyv szervezetei Kp. szolgáltató (XKS) Vállalatcsoport irányító (XKP) Társasági irányító (XKI) Egyéb szerv. (XKE) Megsz nt tevékenységek f könyvei a) Megosztás fk.számla szerint Megosztás a MÁV Zrt és a társaságok létszáma szerint b) EKI Megosztás az igénybe vett szolgáltatások és személyi jelleg költségek arányában T: 596,9 K597,9 c) EKV EKS EKP EKE e) f) Pályavasúti f könyv szervezetei Térségi személyszállítási f könyv Közszolgáltatás (XSK) Nem közszolgáltatás (XSN) EPP EPF EPT EPN EPM együtt: vasúti pályahálózatm ködtetés ESK ESN A Központi főkönyv esetében a számlarendben: az XKI kóddal megjelölt szervezetek (társasági irányítás szervezetei) esetén a szervezetek egyéb (idegen fél részére végzett) tevékenységén, a vállalatcsoport irányításon és a kiszervezett tevékenységen, valamint a kiszervezett tevékenységek környezeti kárelhárítási tevékenységen kívüli költségei és bevételei a társasági és vállalatcsoport irányítás megosztandó költségét képezik, a szervezetek egyéb (idegen fél részére végzett) tevékenységének, és a kiszervezett tevékenységen, valamint a kiszervezett tevékenységek környezeti kárelhárítási tevékenység költségei és bevételei a központ egyéb tevékenységéhez rendeltek, a szervezetek vállalatcsoport irányítási költségei és bevételei a központ egyéb tevékenységén belül a vállalatcsoport irányításhoz rendeltek, az XKV kóddal megjelölt szervezetek minden költsége és bevétele a társasági irányítás pályavasúti kontrolling tevékenységéhez rendelt, az XKP kóddal megjelölt szervezetek minden költsége és bevétele a vállalatcsoport irányítás tevékenységéhez rendelt, az XKE és XKS kódokkal megjelölt szervezetek minden költsége és bevétele a központ egyéb tevékenységéhez rendelt.

17 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2605 A kigyűjtést meghatározó további (számlarendben nem szereplő) beállítások A főkönyvi számlák (eredményszámlák) csoportosítása Fk.csoport Jelentés Tartalom SKTGEREDM Eredményszámlák 59 SKTG04IS Eredményszámlák és a munkaóra 59, 044 A tevékenységi sorok csoportosítása Tev.sor csoport Jelentés Tartalom XKNE Központ nem értékesítési tevékenységei , XE Egyéb értékesítési tevékenységek , Kigyűjtéshez szükséges vetítési alap (társaságok létszáma) elszámolása a GIRben Megnevezés Tartozik Követel A bázis portfólióba tartozó (MÁV Zrtn kívüli) társaságok együttes éves tervezett átlagos állományi létszáma K EKP K A MÁV Zrt éves tervezett átlagos állományi létszáma K EKI K A központi költségek, ráfordítások és bevételek tevékenységhez rendelésének összefoglalása Főkönyvi számla S_MO_V Tevékenységi sor XKNE XKP szervezet XKI szervezet XKE szervezet XKS szervezet XKV szervezet EKP S_MO_VT XKNE EKP, EKI EKP S_MO_T XKNE EKI EKE EKS EKV S_MO_M XKNE EKE Mind XE EKE a) A társasági irányítás költségeinek meghatározása A Központi főkönyvekben a vállalatcsoport és társaságirányítást egyaránt végző (XKI) szervezetek költségét az elkülönítendő tevékenységek kimutatására szolgáló EKP, EKI, EKE tevékenységi kódokra, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 0000 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el (osztjuk meg), az alábbiak szerint: Fk Fk.szla Szerv Tev. Tartozik Követel K X_MO_V XKI XKNE K.00.fk.szerv.EKP.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K X_MO_VT XKI XKNE K.00.fk.szerv.EKP.0000.kft K.00.fk.szerv.EKI.0000.kft (vetítési alap: létszám) K.00.fk.szerv.E kft K X_MO_T XKI XKNE K.00.fk.szerv.EKI.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K X_MO_M XKI XKNE K.00.fk.szerv.EKE.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft A MÁV Zrt főkönyvei között megosztandó társasági irányítás költségét a fentiek szerint EKI tevékenységi kódra elkülönített költségek képezik.

18 2606 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám b) A társasági irányítás költségeinek felosztása A társaságirányítás (EKI) költségei az üzletági főkönyvi szervezetek, valamint a Központi főkönyvhöz tartozó nem irányító szervezetek által végzett valamennyi elkülönítendő tevékenység és a saját irányítás összes költségei közül a személyi jellegű ráfordítások (52 fk) és az igénybe vett szolgáltatások (5658 fk) összesített értéke szerinti vetítési alap alkalmazásával kerül megosztásra. A társaságirányítás pályavasúti kontrolling (EKV) költségei a pályavasúti szervezetek által végzett valamennyi elkülönítendő tevékenység közvetlen költsége vetítési alap alkalmazásával kerül megosztásra. A társaságirányítás megosztott költsége az üzletági főkönyvekben és Központi főkönyvben a társasági irányítási belső költségeként, a Központi főkönyvben a társasági irányítás belső bevételeként kerül elszámolásra az alábbi módon: Fk Fk.szla Szerv Tev Tartozik Követel K SKTGEREDM XKI EKI K K szerv.749 K SKTGEREDM XKI EKI P,X,K(S,G) vet. szerv.749 (vetítési alap: 56 58, 52 fk a nem irányító szervezeteken) P,X,K(S,G) K SKTGEREDM XKV EKV K K szerv.748 P SKTGEREDM XKV EKV P vet.szerv.748 (vetítési P alap: közvetlen költség) c) A központi főkönyvben elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek kigyűjtése A központi főkönyv további szervezetein elszámolt költségeket, illetve a társaságirányítás előző pontban elszámolt belső bevételét az elkülönítendő tevékenységek kimutatására szolgáló EKP, EKE, EKI, EKV és EKS tevékenységi kódokra, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 0000 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el, az alábbiak szerint: Fk.szla Szerv Tev. Tartozik Követel K SKTG04IS Mind XE K.00.fk.szerv.EKE.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K SKTG04IS XKP XKNE K.00.fk.szerv.EKP.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K SKTG04IS XKE XKNE K.00.fk.szerv.EKE.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K SKTG04IS XKS XKNE K.00.fk.szerv.EKS.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K SKTG04IS XKV XKNE K.00.fk.szerv.EKV.0000.kft K.00.fk.szerv.E kft K 5978 XKV 748 K szerv.EKV.0000.kft K szerv.E kft K 5979 XKI 749 K szerv.EKI.0000.kft K szerv.E kft A Pályavasúti és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben belső költségként elszámolt társaságirányítás elkülönítendő tevékenységre történő megosztását és elszámolását a d) és e) pontok tartalmazzák. A megszűnt személyszállítási és gépészeti tevékenységekkel kapcsolatos átmeneti elszámolásokat (melyek külön főkönyvekben kerülnek elszámolásra) a számviteli elkülönítés során az egyéb tevékenység részeként mutatjuk ki, és az elkülönített egyéb tevékenység EKE tevékenységi kódjára, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 0000 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el, az alábbiak szerint: Fk Fk.szla Szerv. Tev. Tartozik Követel S SKTG04IS Mind Mind S.00.fk.szerv.EKE.0000.kft S.00.fk.szerv.E kft G SKTG04IS Mind Mind G.00.fk.szerv.EKE.0000.kft G.00.fk.szerv.E kft

19 38. szám A MÁV Zrt. Értesítője d) A Pályavasúti főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek vasúti pályahálózat működtetés tevékenységeire történő gyűjtése, megosztása, elszámolása da) Gyűjtéshez szükséges további, számlarendben nem szereplő összesítő tevékenységi sorok Tev.sor csoport Jelentés Tartalom XPP XPO Vágányút használat szerinti nyílt pályahálózathozzáférés összesen Nyílt, saját célú és üzemi vasúti pályahálózathozzáférés összesen XPP0 + XPP + XPP2 XPP + XPF + XPN db) Nyílt és nem nyílt vasúti pályahálózat működtetésre történő megosztáshoz szükséges vetítési alapok elszámolása a GIRben Vasútvonalak építési hosszának elszámolása (év elején): Megnevezés Tartozik Követel Nyílt hozzáférésű vasútvonalak építési hosszának rögzítése K EPP K Keskeny nyomközű térségi vasútvonalak építési hoszszának K EPT K rögzítése Egyéb nem nyílt hozzáférésű vasútvonalak építési K EPN K hosszának rögzítése A vasútvonalakon közlekedett vonatok darabszámának elszámolása (negyedévente, az elkülönítési feldolgozások előtt): Megnevezés Tartozik Követel Nyílt hozzáférésű vasútvonalakon közlekedett vonatok darabszámának rögzítése Keskeny nyomközű térségi vasútvonalakon közlekedett vonatok darabszámának rögzítése Nem nyílt hozzáférésű vasútvonalakon közlekedett vonatok darabszámának rögzítése K EPP K EPT K EPN K K K dc) A Pályavasúti főkönyv szerinti közvetlen költségek és bevételek tevékenységhez rendelésének illetve megosztásának összefoglalása Tevékenységi sor csoport XPP0 XPP XPP2 XPF XPN XPT XPM Vasúti pályahálózat működtető szervezet (XPP) Hálózati pályaszakasz (PH) EPP EPP, EPT, EPN (építési hossz arányában) EPP, EPT, EPN (vonatdarab arányában) EPF EPN Nem hálózati pályaszakasz (PP) EPP EPT EPM Térségi vasúti pályahálózatot működtető szervezet (XPT) EPT

20 2608 A MÁV Zrt. Értesítője 38. szám dd) Pályavasúti főkönyv szerinti közvetlen költségek és bevételek elszámolása A Pályavasúti főkönyvben, az előzőekben leírt módon elkülönített közvetlen költségeket és bevételeket az elkülönítendő tevékenységek kimutatására szolgáló EPP, EPF, EPT, EPN és EPM tevékenységi kódokra, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 0000 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el, az alábbiak szerint: Fk Fk. szla Szerv Tev. Psz. Tartozik Követel P SKTG04IS Mind XPM Mind P.00.fk.szerv.EPM.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS Mind XPT Mind P.00.fk.szerv.EPT.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPT XPO Mind P.00.fk.szerv.EPT.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPF Mind P.00.fk.szerv.EPF.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPN Mind P.00.fk.szerv.EPN.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPP PP P.00.fk.szerv.EPP.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPP0 PH P.00.fk.szerv.EPP.0000.kft P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPP PH P.00.fk.szerv.EPP.0000.kft P.00.fk.szerv.EPT.0000.kft P.00.fk.szerv.EPN.0000.kft (vetítési alap: építési hossz) P.00.fk.szerv.E kft P SKTG04IS XPP XPP2 PH P.00.fk.szerv.EPP.0000.kft P.00.fk.szerv.EPT.0000.kft P.00.fk.szerv.EPN.0000.kft (vetítési alap: vonatdarab) P.00.fk.szerv.E kft de) Pályavasúti főkönyvben elszámolt (tevékenységi, üzletági és társasági) irányítási költségek pályaműködtetési tevékenységek közötti megosztása Irányítási költségek megosztásához használt (a számlarendben nem szereplő) főkönyvi számlacsoportok Fk.csoport Jelentés Tartalom SKTG04IS Eredményszámlák és a munkaóra 59, 044 SBKTGK35 Általános célú villamos energia beszerzés belső szolgáltatás , költsége SBKTGK36 Energetikai belső szolgáltatás költsége , SBKTGK37 Ruha ügyintézési belső szolgáltatás költsége , SBKTGK38 Szolgáltatás beszerzési belső szolgáltatás költsége , SBKTGK3 Egyéb központi belső szolgáltatások költsége , 5945, , , 5965 SAKTG Anyagköltségek 555 SAKTGEG Energiaköltségek 54, SAKTGVE Általános célú villamos energia költségek SE56 Igénybe vett szolgáltatások 5657 SECSKN Nem kincstári értékcsökkenési leírás költsége SABEV Árbevételek 994

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM 28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt

Részletesebben

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18.

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18. 27. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások 54/2015. (XII. 18. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás A 12/2015. (III. 27. MÁV Ért. 4.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 29/2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben