Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utasítások. 24. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM"

Átírás

1 24. szám 130. évfolyam december 18. Utasítások TARTALOM oldal 51/2015. ( XII. 18. MÁV Ért. 24. ) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások Önköltség-számítási Szabályzatáról c. utasítás 2. sz. módosításáról (egységes szerkezet) Utasítások 51/2015. ( XII. 18. MÁV ÉRT. 24. ) EVIG SZ. UTASÍTÁS A MÁV ZRT. ELKÜLÖNÍTENDŐ TEVÉKENYSÉGEIHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉG- SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁRÓL C. UTASÍTÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Meghatározni a számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon a számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott és elszámolt a vasúti törvény szerinti elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások önköltségszámításának információ bázisát, módszerét és folyamatát. Az önköltség-számítási szabályzat előírásai alapján a kalkulációs egységek kódolása és a teljesítményi adatokkal való összefüggései, a tevékenységi kalkulációs sémák számlarend szerinti tartalma és a vetítési alapok hozzárendelése a Cognos informatikai rendszer önköltségszámítási moduljában kerül meghatározásra és leképezésre. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére kiterjed. 2.2 Az utasítás kidolgozása és karbantartása Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Kontrolling Igazgatóság vezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Kalkuláció tárgya A kalkuláció tárgya a főkönyvekben elszámolt elkülönített tevékenységekhez tartozó valamennyi szolgáltatás függetlenül attól, hogy azt a MÁV Zrt. külső vagy belső megrendelő részére végzi. Ez a pont a számvitelileg elkülönített tevékenységekhez tartozó szolgáltatások főbb csoportjait írja elő. Külső fél: MÁV Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó társaság Belső szolgáltatások: a MÁV Zrt. szervezeti egységei egymás részére nyújtott szolgáltatásai.

2 2158 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám Vasúti pályahálózat működtetése A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésén belül elkülönítetten kerülnek kimutatásra az alábbi szolgáltatáscsoportok: a) A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások a hatályos vasúti törvény és az azzal összhangban lévő Hálózati Üzletszabályzatban (továbbiakban HÜSZ) előírt tartalommal. A nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózathozzáférési szolgáltatások felsorolását és a főkönyvben az elkülönítési csoportokhoz való tartozását a a) pont tartalmazza. b) Egyéb pályaműködtetés szolgáltatásai b1) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat az NKH által meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében idegen felek részére és a társaságon belül. Saját célú, csatlakozó és összekötő pályahasználat idegen fél részére Idegen fél részére nyújtott üzemi vágány használat b2) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai idegen fél részére Vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges tevékenységek Vasúti pályahálózat működtetését végző erőforrások szabad kapacitásának értékesítése A vasúti pályahálózat működtetést igénybevevők részére végzett egyéb szolgáltatások A vasúti pályaműködtetést szolgáló földterületek és a rajta lévő ingatlanok hasznosítása c) Pályaműködtetés belső szolgáltatásai d) Pályavasúti Társasági irányítás Térségi (keskeny nyomközű) személyszállítás A Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elkülönített nem közszolgáltatási vasúti személyszállítási tevékenység. (ESN) Tevékenységek a Központi főkönyvben a.) Központi irányítás: Vállalatcsoportirányítás (EKP) Társaság irányítás (EKI) b.) Egyéb központi tevékenységek (EKE) c.) Maradó tevékenység (work out) (EKW) 3.2 Kalkulációs egység A kalkuláció tárgyán az egyes szolgáltatásokon belül a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásai ( a) pont) esetében a HÜSZ, a többi elkülönítendő tevékenység esetében a gazdálkodás igénye, valamint a teljesítményi és a költség-elszámolási rendszerek lehetőségei együttesen határozzák meg a kalkulációs egységet. A kalkulációs egységnek minősülő szolgáltatások részletes felsorolását a főkönyvekre vonatkozó önköltségszámítási fejezetek ( pontok) határozzák meg. 3.3 Kalkulációs séma Az eltérő kalkulációs egységek és kalkulációs szintek miatt a kalkulációs séma főkönyvenként kerül kidolgozásra. A kalkulációs séma meghatározza az adott főkönyv kalkulációs egységeire vonatkozóan a kalkulációs tételeket, azaz a közvetlen, és a vetítési mutató alapján osztott közvetlen valamint az általános (közvetett) költségek kalkulációs szintjeinek tartalmát, gyűjtésének módszerét, a vetítési mutató alapján osztott közvetlen és az általános költségek kalkulációs egységre történő felosztásának vetítési mutatóit, a felosztás vetítési mutatóját meghatározó adatok gyűjtésének módját, a felosztás gyakoriságát. 3.4 Kalkulációs szint A főkönyvben elszámolt költségeknek és bevételeknek az UIC 374.sz. döntvénye alapján a vasúti szállítási tevékenységre vonatkozó fedezeti szintek szerint csoportosított elemeit tartalmazza: 0. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül elszámolt költségek A pályaműködtetési önköltségszámítás szerint - a Díjképzési Módszertannal (továbbiakban DM) összhangban - közvetlen költségnek minősül az allokált tevékenységi kód alapján szolgáltatást végző munkavállalókhoz kapcsolódó kieső időre elszámolt személyi jellegű költsége termelésirányítás költsége pályaműködtetési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó belső szolgáltatások költsége (ingatlankezelés) 1.szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek azon költségei, melyek az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire teljesítményi mutatók vagy közvetlen költségek (0. szint) arányában kerülnek megosztásra

3 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2159 A pályaműködtetési önköltségszámítás a DM-mel összhangban teljesítménymutatók arányában felosztott közvetlen költségnek minősül az allokált tevékenységi kód alapján: szolgáltatást végző munkavállalókhoz kapcsolódó kieső időre elszámolt személyi jellegű költsége termelésirányítás költsége pályaműködtetési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó belső szolgáltatások költsége (ingatlankezelés) 2. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt általános költség és ráfordítás, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt pályaműködtetési irányítási költségét, az egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordításokat; az elkülönítendő tevékenységek által igénybevett belső általános szolgáltatások költségét; valamint a társasági irányítás elkülönítendő tevékenységre osztott költségét. 3. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt bevétel, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire elszámolt árbevételt, valamint az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire osztott egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeket. 3.5 Eredmény-kimutatás főkönyvi számlái A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: főkönyv könyvelő egység főkönyvi számlák (5, 8. és 9. számlaosztály) főkönyvi szervezetek tevékenységi sorok (X. számlaosztály) pályaszakaszok társasági kód kombinációjára kerülnek elszámolásra. A főkönyvi számlák a MÁV Zrt. számlarendje 5., 8. és 9. számlaosztályában meghatározott főkönyvi szegmens értékkészlete. Tartalmát a számlaosztályok magyarázatai írják elő. Átterhelt költség (591 és 593 főkönyvi számlák) A szervezetek között (főkönyvek között, illetve a főkönyveken belül) végzett belső szolgáltatás közvetlen költségen történő elszámolása a szolgáltatást nyújtó szervezet esetében közvetlen belső bevételként, a szolgáltatást igénybevevő szervezet esetében közvetlen belső költségként történik. Áttételezett költség (592 főkönyvi számla) A szervezeten belül a szervezet által végzett termeléshez gyűjtött áttételezendő általános költségek ( tevékenységi sor) teljesítmény adatok (naturáliák) alapján havonta a közvetlen és egyéb általános költségekre ( ) kerülnek áttételezésre. A teljesítményi adatokat a szervezet bizonylat alapján havonta számolja el az áttételezést igénybevevő tevékenységi sorokra. Az áttételezett költség a Sztv. 51. (1) c) bekezdése szerinti megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az adott projektre elszámolható közvetlen önköltségbe tartozó költségeket tartalmazza. Az áttételezés azt jelenti, hogy a munkát végző szervezet azon költségeit, amelyek az adott projekt létrehozásával bizonyíthatóan szoros kapcsolatban álltak, de több projekt között és/vagy a szervezet által végzett más tevékenységek között megosztandók, vagy más ok miatt közvetlenül a projektre nem utalványozhatók, havonta elkülönítetten mutatjuk ki áttételezendő tevékenységi sorokon költség nemenkénti bontásban (áttételezendő költség). Az áttételezendő költséget hónap végén naturális mutatók (pl.: munkaóra, jármű km ) alapján osztjuk rá az egyes projektekre és a többi tevékenységre. A MÁV Zrt.-nél a káreseményekhez kapcsolódó költségek elszámolása a beruházásokhoz hasonlóan projekteken történik és a követlenített költségek áttételezésre kerülnek. Belső bizonylati elszámolások költsége (594 főkönyvi számla), bevétele (595 főkönyvi számla) A belső teljesítmények elszámolása közvetlenül tevékenységre, számviteli bizonylattal főkönyvre történő utalványozással történik a 8/2015. (II. 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás A számviteli bizonylatok kezelési szabályairól című utasításban meghatározott módon Belső Bizonylati Elszámolás (BBE) alkalmazásával. 3.6 Tevékenységi sor A MÁV Zrt. számlarendje X. számlaosztályában meghatározott tevékenység szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A tevékenységi sor X. számlaosztály magyarázatában meghatározott tartalma alapján keresztösszefüggés van a tevékenységi sor mellett alkalmazható 5, , és 04 főkönyvi számlák, pályaszakaszok, és munkaszámok (GIR Projekt Modul) között. A keresztösszefüggést a X. számlaosztály magyarázata szabályozza, meghatározva: az adott tevékenységi sor és adott főkönyvi számla csoport egymáshoz tartozását, a költség áttételezéshez szükséges teljesítményi adatok (04 főkönyvi számla) esetében az áttételezendő tevékenységi sor és a 04-es főkönyvi számla szerinti teljesítményi adat (mint

4 2160 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám az áttételezés vetítési alapja) egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor és adott pályaszakasz tartomány egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor mellett munkaszám szintű részletezés előírását a költségek további alábontására a GIR Projekt Modul alkalmazásával. Általános költség (a vállalatcsoportot irányító szervezetnél vállalatcsoport irányítás, a társaság egészét irányító szervezeteknél társasági irányítás) az az értékesítés és forgalmazás költsége ( tev. sorok) az igazgatási költség és egyéb általános költség ( tev. sorok) az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybe vett belső szolgáltatás költsége, a társaságirányítás és vállalatcsoport irányítás belső költsége (7149 tev. sor), Pályavasúti Társasági irányítás belső költsége és belső bevétele (7150 tev. sor), Létszám: a Társaság létszáma a Pályavasút, a Térségi (keskeny nyomközű) személyszállítás, valamint a Központ főkönyvi szervezetekhez van hozzárendelve. A létszámot (közfoglalkoztatott létszámmal kiegészített éves átlagos statisztikai állományi létszám) a főkönyvekhez tartozó szervezetek létszáma alapján az elkülönítendő tevékenységekre az alábbi bontásban mutatjuk be: Vasúti pályahálózat működtetés létszáma = a Pályavasúti főkönyv szervezeteinek létszáma Személyszállítás létszáma = a Térségi (keskeny nyomközű) személyszállítás főkönyv szervezeteinek létszáma Egyéb tevékenység létszáma = a Központ főkönyv szervezeteinek létszáma A Társasági létszám során a MÁV Zrt. konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatai és a MÁV Zrt. közfoglalkoztatotti létszámmal kiegészített éves átlagos statisztikai állományi létszámát vesszük figyelembe. Technikai tevékenységi sorokat az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségekhez, ráfordításokhoz és bevételekhez alkalmazzuk. A számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek a 3.1. pontban leírt módon tevékenységekhez rendelt, EKP, EKI, EKW és EKE kóddal kerülnek elkülönítésre. 3.7 Pályaszakasz A MÁV Zrt. számlarendjében meghatározott pályaszakasz szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A vasúti pálya helyhez kötött létesítményeinek földrajzi elhelyezkedését jelölő statisztikai szakasz, mely lehet nyíltvonalon vagy állomáson lévő pályaszakasz. Az állomáson lévő pályaszakasz száma megegyezik az állomás szolgálati hely kódszámának első négy számjegyével. 3.8 Vonalkategória A HÜSZ az egyes nyíltvonali pályaszakaszok minőségi színvonalának (pályainfrastruktúra minőségi kritériumainak) különbözősége miatt három vonalkategóriát különböztet meg egyrészt a személyszállítás, másrészt az árufuvarozás vonatkozásában: I. kategóriájú vonalak, II. kategóriájú vonalak, III. kategóriájú vonalak. Az egyes nyíltvonali pályaszakaszok kategorizálásának minőségi paramétereit a HÜSZ tartalmazza. 3.9 Állomási kategória A HÜSZ az egyes állomások műszaki színvonalának (pályainfrastruktúra minőségi kritériumainak) különbözősége miatt személyszállítás esetében négy, az árufuvarozás esetében három állomáskategóriát különböztet meg: személyszállítás esetében az állomásokat és a megállóhelyeket I., II., III., és IV.; árufuvarozás esetében az állomásokat, rendező pályaudvarokat, rakodóhelyeket I., II., és III. kategóriába soroljuk Vonatnem, vonatszám, valamint vonatkategória A hatályos menetrendi utasítás végrehajtási utasítása írja elő a vonatnemek és a vonatnemekhez sorolt vonatszámok értékeit, továbbá a HÜSZ szerinti vonatkategóriák hozzárendelését. A HÜSZ szabályozza a vonatkategóriákat (HÜSZ melléklete): A - Távolsági személyszállító vonat B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat C - Szerelvényvonat, motorvonati próbavonat, személykocsi próbavonat D - Tehervonat, teherkocsi próbavonat E - Vasútvállalati mozdony-, személyzeti-, mozdonypróba- és vizsgavonat F - Üzemi vonat 3.11 Vontatási nem A vontatási nem a villamos és nem villamos

5 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2161 vontatás elkülönítését szolgálja a nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások költségének meghatározása során Teljesítményi mutatók A Pályahasználati szolgáltatások teljesítménymérő és elszámoló rendszeréből (továbbiakban: PASS2) kinyerhető adatok: menetrendi teljesítményi mutatók: közlekedett tehervonat db, közlekedett személyvonat db, közlekedett mozdonyvonat db, közlekedett üzemi vonat db; teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. A menetrend hatályos végrehajtási utasítása írja elő a menetrendi teljesítményi mutatók értékei gyűjtésének módját. Ezek: állomási adatok: megállt, áthaladt, fordult személyvonat db indult, áthaladt, érkezett tehervonat db, kiszolgált, valamint ki/besorozott teherkocsi db; teljesítményi mutatók vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. vonatközlekedési adatok: vonatkilométer (vkm) bruttó tonnakilométer (btkm) teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. Vágányút használat darabszáma: Állomási hozzáférési jellegű szolgáltatás igénybevétele esetén az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a vonat számára beállított és igénybe vett vágányutak darabszáma. (Vágányút az a vágányrész, amelyen: érkező vonat a vonat által érintett első bejárati váltótól a megállás helyéig, áthaladó vonat a teljes áthaladásig (az első bejárati váltótól az utolsó kijárati váltóig), induló vonat az indulás helyétől a vonat által érintett utolsó kijárati váltó elhagyásáig haladni fog; tolatás közben az a vágányrész, amelyen a tolatás történik.) 3.13 Projektek költségelszámolásának alapelvei A MÁV Zrt. által kiemelten kezelt projekteknek a költségei a GIR projektmoduljában kerülnek elkülönítésre, a projektmodulban meghatározott struktúra szerint (beruházás, karbantartás, hiba és zavarelhárítás, kár, szervezés stb.). A kiemelt projektekhez kapcsolódóan közvetlenül kerül elszámolásra: A projekten dolgozó főállású munkavállalók munkaórája és bérköltsége valamint járulékai az IHIR (Integrált Humán Irányítási Rendszer) rendszeren keresztül, a havi munkaidő elszámoló lap alapján. A dolgozónkénti havi időelszámolás projekt feladat mélységig kerül elvégezésre, kizárva a dolgozók által több projektben való részvétel esetén a havi munkaidő túllépés eshetőségét. A költség áttételezéshez és az általános költségek felosztásához szükséges munkaórát a bérszámfejtési rendszer interfész útján adja át a GIR főkönyvi és projekt rendszerének. A Projekt rendszerben kerül gyűjtésre a projektre fordított tényleges munkaóra. A közvetlen anyagfelhasználás költsége a Basware rendszerben igényelt és bevételezett készlet felhasználás alapján történik, a havi aktuális elszámoló áron GIR-en keresztül. A felhasznált anyagra jutó anyagár különbözet az eredeti tranzakciók alapján kerül elszámolásra. Harmadik féltől megrendelt, a projekttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a számviteli törvény szerinti igénybe vett szolgáltatások számlázott költségeinek elszámolása: a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlázott költségek a számla közvetlen kontírozásával kerülnek a projekt feladatra. Naturális mennyiségek alapján áttételezett költségek A termeléshez gyűjtött áttételezendő általános költségek ( tevékenységek) egyes tevékenységi soron (vagy tevékenységi sorok tartományán) elszámolt költségei naturális mutató alapján áttételezésre kerülnek a közvetlen vagy általános költségek elszámolására szolgáló tevékenységi sorok költségei közé, az interfészen keresztül átadott a projektre fordított: munkaóra az IHIR-ből, a közúti járművek útnyilvántartó lapon vezetett felosztott km a VERDA rendszerből. A tevékenységi sorok esetében alkalmazandó naturális mutatókat a X. számlaosztály magyarázata írja elő. Az általános elszámolási szabálytól eltérő, egyes kiemelt projektekhez kapcsolódó költségek elszámolásának speciális lehetőségét külön utasítás szabályozza Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer (GIR) A GIR a MÁV Zrt. integrált pénzügyi tranzakció rendszere, amely a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat tartalmazza a MÁV Zrt. kezelésében álló tárgyi eszközökről (építmények, gépek, berendezések, járművek),

6 2162 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám a munkafolyamatok során beszerzett és felhasznált anyagokról és szolgáltatásokról, a beruházások, karbantartások és egyéb munkaszám szerint elkülönítendő projektekről, a MÁV Zrt. kötelezettségeiről és kinnlevőségeiről, az egyéb eszközökről és forrásaikról, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi műveletekről, valamint a felmerült költségekről és a megszerzett bevételekről A GIR standard modulokból áll. Külső rendszerként csatlakoznak a GIR rendszerhez a Bérszámfejtési rendszer (IHIR), menetjegy feldolgozási (állomási főszámadási) rendszer. A számviteli elszámolás GIR-ben történő végrehajtását a többször módosított hatályos GIR utasítás írja elő COGNOS rendszer A Cognos egy komplex, pénzügyi tervező és kontrolling, valamint vezetői jelentéskészítő eszköz. A vállalati szintű tervezés mellett, elsősorban a cégtulajdonosok és a felső vezetés számára szolgáltat átfogó információt többek között a vállalat helyzetéről, a vállalati folyamatok hatásairól, a működés hatékonyságáról, illetve az eredményességről a terv és a tény adatok alapján egyaránt MTR-IGM: MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul, ahol az objektumszintű ingatlan eszköznyilvántartás műszaki adatai mellett, a GIR-ből származó gazdasági adatok is megjelennek. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az önköltségszámítás célja, elvei, tartalma Az önköltségszámítás célja Az önköltségszámítás célja az elkülönítendő vasúti tevékenységekhez tartozó szolgáltatások (kalkuláció tárgya) érdekében felmerült költségek átláthatóságának biztosítása, a költségek és bevételek egybevetése révén e szolgáltatások eredményességének vizsgálata, az árképzés és a belső díjak felülvizsgálata; továbbá a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a Díjképzési Módszertanban (továbbiakban DM) előírt elvek szerint tényleges önköltség meghatározása Az önköltségszámítás alapelvei A MÁV Zrt. számviteli elkülönítési szabályzata meghatározza: valamennyi, MÁV Zrt. által végzett külső és belső szolgáltatásnak az elkülönítendő tevékenységekhez való hozzárendelését, az elkülönítendő tevékenységekhez közvetlenül, illetve megosztással hozzárendelhető költségek, ráfordítások és bevételek körét, a megosztással történő hozzárendelés esetén a megosztás vetítési alapját, a közvetlenül hozzárendelt illetve megosztott költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységre történő elszámolásának módját, a MÁV Zrt. elkülönítendő tevékenységei közötti belső elszámolás módját, a belső elszámolás miatti halmozódás kiszűrését MÁV Zrt. szinten, a tevékenységi eredménykimutatások összeállításának módját. Az önköltségszámítás alapelvei a számviteli elkülönítési szabályzat előírásai alapján: a.) A főkönyvek adatai alapján végzett önköltségszámítás a főkönyvekben elszámolt elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások kalkulációs egységeire vonatkozik, a kalkulációs egységekre elszámolt valamennyi költségének, ráfordításának és bevételének meg kell egyeznie az elkülönítendő tevékenység (azaz a főkönyv) elszámolt adataival. E kalkulációs egységek külső féltől igénybe vett szolgáltatások, belső tevékenységek, vagy külső és belső fél részére egyaránt végzett tevékenységek lehetnek. A Pályavasúti főkönyvben a pályavasúti társasági irányítás esetében EPH1 Humánerőforrás társasági irányítás EPH2 Biztonsági társasági irányítás EPH3 Infokommunikációs társasági irányítás A térségi személyszállítási főkönyvben nem közszolgáltatási személyszállítás (ESN) A Központi főkönyvben Vállalatcsoport irányítás (EKP) Társaság- és csoportirányítás (EKI) Központi egyéb tevékenységek (EKE) Maradó tevékenység (workout) (EKW) kódokkal is biztosítani kell az önköltségszámítás és a főkönyvben elkülönített adatok egyezőségét. b.) A főkönyvben elkülönítendő tevékenységre elszámolt, az elkülönítendő tevékenység kalkulációs egységei között megosztandó költségek (1-3. szintek egyes kalkulációs szintjei) esetében: az elkülönítendő vasúti szolgáltatások részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál döntően vasúti teljesítményi mutatót, az egyéb tevékenységek részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál az elkülönítési szabályzatban leírt vetítési alapokat kell alkalmazni.

7 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2163 c.) A szolgáltatások külső fél és belső szervezet által végzett tevékenység részére történő végzése esetében a kalkulációt a szolgáltatásra kell elvégezni oly módon, hogy a szolgáltatás külső árbevétele és belső bevétele megállapítható legyen Az önköltségszámítás tartalma Jelen szabályzat a főkönyvek elkülönített tevékenységeihez tartozó kalkulációs egységek összességére főkönyvenként elkülönített szabályozást tartalmaz. Jelen szabályzat az önköltségszámítás célja, követelményei alapján az elszámolás alábbi területeit szabályozza: A főkönyvi szervezetek által végzett elkülönített tevékenységekhez tartozó a) kalkulációs egységek, b) kalkulációs séma meghatározásának elveit, főkönyvenként elkülönítve. A kalkuláció bizonylatait, a kalkuláció és a főkönyvi könyvelés adatai egyeztetésének módját és gyakoriságát. A kalkuláció készítésének gyakoriságát, a kalkuláció időpontját és mélységét. A kalkuláció adatai hasznosításának módját. Az adatszolgáltatásért illetve a kalkuláció készítéséért felelős személyek kijelölését. 4.2 Pályavasúti főkönyvben elszámolt vasúti pályahálózat működtetés szolgáltatásainak (továbbiakban: Pályavasút) önköltségszámítása Pályahálózat működtetés kalkulációs egységei A pályahálózat működtetés kalkulációs egységei a vasúti pályahálózat működtetés szolgáltatásonkénti részletezését jelentik; a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a vasúti törvény 2. sz. mellékletében, a HÜSZ-ben és az DM-ben előírtakkal összhangban az alábbi bontásban: a) Nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférés kalkulációs egységei A szolgáltatásokat a HÜSZ-ben előírt tartalommal: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel) végzi a Pályavasút. Alapszolgáltatások Menetvonal biztosítás A - Távolsági személyszállító vonat menetvonal biztosítása B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat menetvonal biztosítása C - Szerelvényvonat, motorvonati próbavonat, személykocsi próbavonat menetvonal biztosítása D - Tehervonat, teherkocsi próbavonat menetvonal biztosítása E - Vasútvállalati mozdony-, személyzeti-, mozdonypróba- es vizsgavonat menetvonal biztosítása F - Üzemi vonat menetvonal biztosítása Közlekedtetés o Közlekedtetés vonatkm arányos rész A Távolsági személyszállító vonat közlekedtetése B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat közlekedtetése C - Szerelvényvonat, motorvonati próbavonat, személykocsi próbavonat közlekedtetése D - Tehervonat, teherkocsi próbavonat közlekedtetése E - Vasútvállalati mozdony-, személyzeti-, mozdonypróba- es vizsgavonat F - Üzemi vonat közlekedtetése o Közlekedtetés bruttó-tonnakm arányos rész A - Távolsági személyszállító vonat közlekedtetése B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat közlekedtetése C - Szerelvényvonat, motorvonati próbavonat, személykocsi próbavonat közlekedtetése D - Tehervonat, teherkocsi próbavonat közlekedtetése E - Vasútvállalati mozdony-, személyzeti-, mozdonypróba- es vizsgavonat F - Üzemi vonat közlekedtetése Járulékos hozzáférési szolgáltatások Felsővezetéki és energia ellátó rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés és használat (továbbiakban: felsővezetéki rendszerek használata) A - Távolsági személyszállító vonat, B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat, C - Szerelvényvonat, motorvonati próbavonat, személykocsi próbavonat, D - Tehervonat, teherkocsi próbavonat, E - Vasútvállalati mozdony-, személyzeti-, mozdonypróba- es vizsgavonat, F - Üzemi vonat felsővezetéki rendszer használata Üzemanyag vételező helyek használata Állomás használat Személypályaudvarokhoz és állomásokhoz való hozzáférés Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata, I.,II. III. és IV. kategóriájú állomáson) Személyszállító-, szerelvény- és üzemi vonatok kiinduló/végállomás használata I.,II. III. IV. kategóriájú állomáson) Állomáshasználat tehervonatok és járművek számára Tehervonat induló/célállomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson)

8 2164 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám Tehervonat közbenső állomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Rendező pályaudvarokhoz való hozzáférés. Vonatképző létesítményekhez való hozzáférés. Egyéb járulékos szolgáltatások Járműtárolás Vasúti járműmérleghez való hozzáférés biztosítása Szolgálat megszakítás, szolgálat-szüneteltetés felfüggesztése Kiegészítő szolgáltatások Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok számára teher- és mozdonyvonatok számára Külső vonatfelvétel Vontatójármű biztosítása tolatás céljából személyszállító vonatok számára teher- és mozdonyvonatok számára Pályavasúti személyzet biztosítása mérlegeléshez Tengelyátszerelés Forgóváz használat Vontatási villamos energia biztosítás Nem vontatási célra (előfűtéshez, előhűtéshez) felhasznált üzemanyag biztosítása Nem vontatási célra (előfűtéshez, előhűtéshez) felhasznált villamos energia biztosítás Teljesítményösztönző rendszer szolgáltatásai o Vonatközlekedtetésének a kiutalt menetvonalhoz viszonyított pontossága o Menetvonal-igénylés időpontjához kapcsolódó többletfizetési kötelezettség o Menetvonal-lemondás ((minőségi távolsági és távolsági vonat, Budapest elővárosi és regionális vonat, személyszállítási szerelvény és saját célú vonatok, tehervonat, mozdonyvonat) o Személyzetbiztosításhoz kapcsolódó többletfizetési kötelezettség (szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése normál és széles nyomtávon) o Személyzetbiztosításhoz kapcsolódó lemondás (szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése normál és széles nyomtávon) o Tolatószemélyzet biztosításhoz kapcsolódó többletfizetési kötelezettség (normál és széles nyomtávon) o Tolatószemélyzet biztosításhoz kapcsolódó lemondás (normál és széles nyomtávon) o Környezetbarát közlekedtetés támogatás o Szórt küldemény közlekedés támogatása o Kiemelt közforgalmú rakodóhelyek hozzáféréséhez kapcsolódó többletfizetési kötelezettség o Kiemelt pályaudvarok hatékony kihasználását ösztönző elem b) Egyéb vasúti pályahálózat működtetés kalkulációs egységei ba) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat Saját célú, csatlakozó és összekötő pályahasználat saját célú, csatlakozó és összekötő vágány használat saját célú, csatlakozó és összekötő vágány belső tolatás saját célú, csatlakozó és összekötő vágányra személyzetbiztosítás Üzemi vágány használat bb) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai Vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges tevékenységek (= a pályaműködtetés kiszervezett tevékenységeit végző, valamint a saját célú vágányt üzemeltető szervezetek részére kötelezően végzett tevékenységek: oktatás, szakfelügyelet, saját tevékenységben végzett felújítás, stb.). A szakfelügyelet elszámolásának szabályait az ÁLT/6659-1/2015. sz. utasítás tartalmazza. Vasúti pályahálózat működtetését végző eszközök szabad kapacitásának értékesítése (hozzáférésre jogosultak és hozzáférésére nem jogosultak részére távközlési szolgáltatás ) A vasúti pályahálózat működtetést igénybevevők részére végzett egyéb szolgáltatások (vasúti személykocsik, gépi kocsimosó berendezésének biztosítása, menetjegy értékesítés állomáson, vasútbiztonsági szolgáltatás stb.) A vasúti pályaműködtetést szolgáló földterületek és a rajta lévő ingatlanok hasznosítása (a pályaműködtetést szolgáló földterületeken lévő nem pályaműködtetők által használt épületek, épület részek értékesítése) Pályavasút kalkulációs sémája A pályavasúti költségek kalkulációja kalkulációs tételek és megfelelő vetítési alapok alkalmazásával történik. a.) Pályaszakasz szerepe a kalkulációs sémában A nyílt hozzáférés keretében biztosított szolgáltatások költségeinek meghatározása a tevékenységi kódon kívül a pályaszakasz figyelembevételével történik. A pályaszakaszon felmerült költség a pályaszakasz műszaki paraméterek szerint történő besorolása alap-

9 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2165 ján képezi az alapszolgáltatás vonatkm arányú közlekedtetés I. II. és III. továbbá az állomáshasználat személyszállító vonatok I, II, III. és IV. valamint tehervonatok I. II. és III. kategória szerinti költségét. A pályaszakaszokra alkalmazott csoportosítások határozzák meg, hogy mely pályaszakaszok tartoznak a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz, illetve a keskeny nyomközű (nem nyílt hozzáférésű) térségi, és a nem nyílt hozzáférésű saját célú vasúti pályához. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások önköltségének vasútvonalankénti vizsgálhatósága érdekében az alapszolgáltatások és a felsővezetéki rendszer használat költsége nyíltvonali pályaszakaszra; az állomási hozzáférési és a tolatószemélyzet és vontatójármű szolgáltatások költsége állomási pályaszakaszra is kigyűjtésre illetve megosztásra kerül. A pályaműködtetés közvetlen költségeit alapvetően hozzá kell rendelni a nyílt és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetéshez. A pályaműködtetés közvetlen költségei közül: Az állomási pályaszakaszon kimutatott kalkulációs egységek a vonali önköltségszámítás során: egy adott nyíltvonali pályaszakaszon történő előfordulás esetében az adott nyíltvonali pályaszakasz, több nyíltvonali pályaszakasz elágazó pontja esetében a környező nyíltvonali pályaszakaszon közlekedett vonatdarab arányában nyíltvonali pályaszakasz költségei között kerül figyelembe vételre. A nyílt hozzáférésű csatlakozó, összekötő és saját célú vágányok al-, fel- és egyéb építményeinek, távközlő- és biztosító berendezéseinek, felsővezetékének és egyéb erősáramú berendezéseinek költségei állomási kiágazás esetén a kiágazó állomás induló/cél illetve közbenső állomáshasználat kalkulációs egységei, nyíltvonali kiágazás esetén a kiágazó nyíltvonali pályaszakasz költségeként a közlekedtetés kalkulációs egységei között kerül figyelembevételre. b.) Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés elkülönítése a sémában A nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésen belül a keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat működtetés állomási szervezeteken elszámolt költségét szervezeti elkülönítéssel, egyéb pályavasúti szervezeteken elszámolt költségét tevékenységi sorral és pályaszakasszal különítjük el. c.) Ingatlanok elszámolása a vasúti pályahálózat működtetés elkülönítése sémában Az épületüzemeltetési költségek az elsődlegesen a Pályavasúti főkönyvben az Ingatlan Fenntartás és Fejlesztés szervezeti kódokon pályaszakasz nélkül lekönyvelt költségek másodlagos költségek formájában a../2015. (. MÁV Ért..) sz., a MÁV Zrt. egyes belső teljesítményeinek fő-könyvi elszámolásáról szóló utasításban szabályozott módon kerül felosztásra a használókra mellé rendelve a pályaszakasz kódokat is. Az épületfelügyeleti költségek elsődlegesen a Pályavasúti főkönyvben az Ingatlan Fenntartás és Fejlesztés szervezeti kódokon pályaszakasz nélkül lekönyvelt költségek másodlagos költségek formájában a../2015. (. MÁV Ért..) sz., a MÁV Zrt. egyes belső teljesítményeinek fő-könyvi elszámolásáról szóló utasításban szabályozott módon kerül felosztásra az állagban tartó szervezetre, mellé rendelve a pályaszakasz kódokat is. Az ingatlanokkal kapcsolatos energia költségek elsődlegesen a Pályavasúti főkönyvben az Ingatlan Fenntartás és Fejlesztés szervezeti kódokon pályaszakasz nélkül lekönyvelt költségek másodlagos költségek formájában a../2015. (. MÁV Ért..) sz., a MÁV Zrt. egyes belső teljesítményeinek főkönyvi elszámolásáról szóló utasításban szabályozott módon kerül felosztásra a használókra mellé rendelve a pályaszakasz kódokat is. A másodlagos költségekhez hozzá kell rendelni az Ingatlan Fenntartás és Fejlesztés szervezet irányítási költségét a../2015..(máv Ért.)sz. a MÁV Zrt. egyes belső teljesítményeinek főkönyvi elszámolásáról szóló utasításban szabályozott módon. d.) Kalkulációs csoportok alkalmazása a sémában A kalkulációs sémában a pályahálózat működtetésen belül az elkülönítési szabályzatban meghatározott csoportosításnak megfelelően külön csoportokat képeznek az alábbi kalkulációs termékek: nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások: => a Hálózati Üzletszabályzatban szereplő alap-, járulékos és kiegészítő szolgáltatások, => az üzemi vonathoz kapcsolódó szolgáltatások, => Teljesítményösztönző rendszerben szereplő tételek, => Forgalom szüneteltetett pályahálózathoz kapcsolódó tételek. az egyéb vasúti pályahálózat működtetés: => nem nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások (térségi, saját célú és üzemi vágány használat), => az egyéb vasúti pályahálózat működtetési tevékenységek (pályaműködtetés szabad kapacitás, egyéb szolgáltatás, ingatlan hasznosítás) Pályavasút kalkulációs tételei, a költségek és bevételek gyűjtésének módja A pályavasút kalkulációs tételei szintekkel azonosítva kerülnek meghatározásra.

10 2166 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám 0 szint: Vasúti pályahálózat működtetés szolgáltatásaihoz közvetlenül elszámolt költségek Tevékenységi kódon elszámolt közvetlen költség Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (VPSZ Kft.) számlázott költsége A menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai tevékenységek ellátáshoz kapcsolódó költségek a menetvonal biztosítás kalkulációs egységre. Vasúti pályahálózat al-, fel- és egyéb építménye, karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások bruttó tonna arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenővágány al- és felépítményének karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások bruttó tonna arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. A távközlő- és biztosítóberendezése, térvilágítási és villamos váltófűtési berendezései nyíltvonali pályaszakaszon A pályafelügyelet és forgalmi üzemirányítás költsége SZIR költsége (tehervonat alapszolgáltatásra) a vonatkm arányos közlekedtetés szolgáltatás kalkulációs egységre. Az utas-kiszolgáló építmények és létesítmények, utas tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás célú állomáshasználat kalkulációs egységre. A személyszállító vonatok előfűtéséhez, előhűtéséhez, víztöltéséhez szükséges,pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási- értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások (energia es víz biztosítása nélkül) a személyvonat kiinduló/végállomás állomáshasználat kalkulációs egységre. A gurítódombi, illetve rendező pályaudvari vágányok, vágányokhoz tartozó berendezések, jelző- es biztosító berendezések, vágány fékek, féksaruk, illetve az ezek működtetéséhez, vezérléséhez szükséges berendezések karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a tehervonat induló/célállomás állomáshasználat kalkulációs egységre. A csatlakozó, nyílt hozzáférésű saját célú vasúti pályahálózat al-, fel-,és egyéb építményeinek, távközlő-, erősáramú-és biztosítóberendezéseinek, váltófűtő berendezéseinek, áruforgalmi terminálokhoz történő eljutást biztosító vágányok, rakodóvágányok, rakterületek karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a tehervonat s induló/cél- és a közbenső állomáshasználat kalkulációs egységre. A járműtárolásra szolgáló pályahálózat al-, fel-, és egyéb építményeinek karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a járműtárolás kalkulációs egységre, A vasúti járműmérlegek és mérlegházak karbantartási, értékcsökkenési leírási költségei, kapcsolódó ráfordítások a vasúti járműmérleghez való hozzáférés kalkulációs egységre. Vasúti pályahálózat felsővezetéke és egyéb erősáramú berendezése (kivéve a térvilágítást és a villamos váltófűtést) nyíltvonali, állomási és hálózati pályaszakaszon elszámolt karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások a felsővezetéki rendszerek használata szolgáltatás kalkulációs egységre. Az üzemanyag beszerzés, az üzemanyagtöltő berendezések és az üzemanyagtöltő berendezések megközelítésére szolgáló pályahálózat al-, fel-, és egyéb építményeinek állomási és hálózati pályaszakaszon elszámolt karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások az üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés szolgáltatás kalkulációs egységre.

11 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2167 Szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés ideje alatt szolgálatot teljesítő munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások a személyzetbiztosítás (szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése) kalkulációs egységre. A tolatáshoz biztosított munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások és a tolatási rádió adó-vevő berendezések karbantartási értékcsökkenési leírási költsége a tolatószemélyzet biztosításán belül teljesítmény arányában külön kerül kimutatásra a személyszállító, teher- és mozdonyvonatok kalkulációs egységre. A tolatáshoz használt vontatójármű költsége és ráfordítása a vontatójármű biztosításán belül teljesítmény arányában külön kerül kimutatásra a személyszállító, teher- és mozdonyvonatok kalkulációs egységre. A külső vonatadatfelvételt végző munkavállalók költségei és ráfordításai és a vonatadatfelvételhez használt rádió adó-vevő berendezések karbantartási értékcsökkenési leírási költsége vonatadatfelvételi személyzet biztosítása szolgáltatás kalkulációs egységre. Tengelyátszerelést szolgáló berendezések és ingatlanok karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások a tengelyátszerelés szolgáltatás kalkulációs egységre. Forgóvázak karbantartási értékcsökkenési leírási költsége kapcsolódó ráfordítások a forgóváz használat szolgáltatás kalkulációs egységre. A vontatási villamos energia szolgáltatás, a vontatási felhasználású üzemanyag vételezés, és az egyéb szolgáltatások költségei a megfelelő pályahálózat működtetés kalkulációs egységre kerül kimutatásra. A keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat, a nem nyílt hozzáférésű saját célú és összekötő vágányok és az üzemi vágányok al-,fel-, magas és egyéb építmény, távközlő és biztosítóberendezési és állomási költségeit a nem nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahasználat kalkulációs egységeire kerül kimutatásra. A pályavasúti főkönyvben szereplő bérbe adott ingatlanok üzemeltetési és energia költsége a használók arányában másodlagos költség elkülönítéssel önálló tevékenységi kód alkalmazásával a hasznosított ingatlanok kalkulációs egységre kerül kimutatásra. Tevékenységet végző személyekhez köthető kieső időre elszámolt költség vasútszakmai tanfolyami képzés idejére fizetett juttatások, betegszabadság, munkabaleset táppénz stb. címen fizetett személyjellegű kiadások, Szabadság, munkaidő kedvezmény egyéb kieső időre elszámolt bér és járulékai a közvetlen tevékenységet végző munkavállalókhoz kapcsolódóan kerül kimutatásra. A Pályaműködtetés tevékenység irányítását végző szervezeteinek általános költségsoron elszámolt költségei munkaóra arányában kerül felosztásra tevékenységi kódokra és pályaszakaszokra. A tevékenységi kódok alapján kerül hozzárendelésre a közvetlen kalkulációs tétel csoportokhoz. Az elkülönített tevékenységre elszámolt igénybevett ingatlan szolgáltatások másodlagosan felosztott költségei az alapszolgáltatáshoz és állomáshasználathoz közvetlen kalkulációs tételként kerül kimutatásra (pl. utasforgalmi épületek kezelése és felügyelete). 1. szint: Vasúti pályahálózat működtetés teljesítmény alapján felosztott közvetlen költsége Tevékenységi kódon elszámolt közvetlen költség A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások valamennyi nyílt hozzáférés keretében biztosított szolgáltatás kalkulációs egységeire kerül megosztásra. Hatósági díjak: a közlekedtetés vonatkm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésre jutó állomási hálózati, pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt pályavasút által használt TEB berendezések, váltófűtő berendezések, forgalmi épületek és építmények, pályafenntartási-, valamint TEB épületek karbantartásai értékcsökkenési leírási költségei kapcsolódó ráfordítások közlekedtetés vonatkm arányos és állomáshasználat kalkulációs egységre kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

12 2168 A MÁV Zrt. Értesítôje 24. szám a közlekedtetés bruttó tonnakm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevő, váltókezelő) kapcsolódó költségek és ráfordítások a közlekedtetés vonatkm arányos és az állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra Az állomási átmenő vágány kitérőinek üzemeltetési, karbantartási és értékcsökkenési leírási költségei valamint kapcsolódó ráfordítások. a közlekedtetés bruttó tonnakm arányos, a személyvonat megállás, tehervonat induló/célállomás és közbensőállomás állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésre jutó, állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt vonatindító és fogadó vágányok üzemeltetési- karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás, tehervonat induló/ célállomás és közbensőállomás állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat megállás, tehervonat induló/ célállomás, közbensőállomás és kiszolgálás célú állomáshasználat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. A nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetésére jutó állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt mellékvágányok üzemeltetési-, karbantartási-, és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat induló/végállomás, a tehervonat induló/célállomás és a közbenső állomáshasználat kalkulációs egységre kerül megosztásra. A vasúti járművek karbantartására szolgáló létesítmények üzemeltetési karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások a személyvonat induló/végállomás és a tehervonat induló/ célállomás használat kalkulációs egységeire kerül megosztásra. Tevékenységet végző személyekhez köthető kieső időre elszámolt költség a tevékenységet közvetlenül végző munkavállalókhoz kapcsolódóan kerül kimutatásra. Tevékenységi irányítást végző szervezetek költségeinek a vasúti pályahálózat működtetés kapcsolódó tevékenységeire eső része munkaóra arányában kerül felosztásra tevékenységi kódokra és pályaszakaszokra. A tevékenységi kódok alapján a vasúti pályahálózat működtetés teljesítmény arányában felosztott közvetlen kalkulációs tételeire. Az elkülönített tevékenységre elszámolt igénybevett ingatlan szolgáltatások másodlagos formában felosztott költségei az igénybevett belső közvetlen szolgáltatáson (pl. forgalmi és egyéb üzemi épületek kezelése felügyelete) a közvetlen kalkulációs egységek között kerül kimutatásra. 2. szint: Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt általános költség, ráfordítás 2.1 Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységre elszámolt igénybevett funkcionális szolgáltatások A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó igénybevett kiszervezett központi általános szolgáltatások (pl. igénybevett ruha ügyintézés, hulladékkezelés, leltározás és selejtezés, beszerzés, irányítási épületek kezelése és felügyelete, környezet- és munkavédelmi szolgáltatás, számviteli szolgáltatás humán szolgáltatás) költsége. 2.2 Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt saját általános költség, ráfordítás A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó pénzügyi műveletek, tevékenységekhez közvetlenül nem rendelhető egyéb és rendkívüli ráfordítások (CT képzés, elszámolt támogatások, elszámolt adók). 2.3 Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt saját irányítási költség, ráfordítás A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó: Értékesítési tevékenység irányítási költség Üzletági irányítás költsége 2.4 Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységre elszámolt társasági irányítás A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységek kalkulációs egységeire megosztandó a társasági irányítás belső költsége.

13 24. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 2169 A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtető tevékenységekre elszámolt általános költség, ráfordítás valamennyi kalkulációs egység közötti megosztásának vetítési alapja a kalkulációs egységre 0 és 1. szinten elszámolt közvetlen költségek: 3. szint: Pályavasúti főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt bevétel A vasúti pályahálózat működtetés árbevételét és belső bevételét kalkulációs egységekhez rendelve; egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeit kalkulációs egységekre megosztva tartalmazza. A megosztás módszere megegyezik a 2. szintnél leírt elvekkel Pályavasúti kalkulációs tételek kalkulációs egységre és nyíltvonali pályaszakaszra történő felosztásának vetítési mutatói A pályavasút kalkulációs tételei a kalkulációs tételhez meghatározott vetítési mutatók alapján kerülnek megosztásra pályavasúti kalkulációs egységre, illetve nyíltvonali pályaszakaszra a) A pályavasúti kalkulációs egységekre történő megosztáshoz használt vetítési mutatók alkalmazásának elvei aa) Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (VPSZ) számlázott költsége és a menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai tevékenységek ellátáshoz kapcsolódó költségek a menetvonal darab arányában kerül felosztásra a menetvonal biztosítás kalkulációs egységei között. ab) Vasúti pályahálózat al-, fel- és egyéb építménye, az állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenővágány al- és felépítményének költségei a nyíltvonali bruttó tonnakilométer teljesítmény arányában kerül felosztásra a bruttó tonnakm arányos közlekedtetés kalkulációs egységei között. ac) A vasúti pálya távközlő és biztosító berendezései, valamint térvilágítási és villamos váltófűtési berendezései nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt karbantartási, üzemeltetési és értékcsökkenési leírási költségei személy-, teher-, mozdony és üzemi vonat nyíltvonali pályaszakasz vonatkilométer teljesítménye (vkm) arányában kerül felosztásra a vonatkm arányos közlekedtetés kalkulációs egységei között. ad) A felsővezeték és egyéb erősáramú berendezések (kivéve a térvilágító eszközök és váltófűtő berendezések) üzemeltetési, karbantartási és értékcsökkenési leírási költségeiből a nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt költség a személy-, teher- és üzemi vonatok nyíltvonali pályaszakasz villamos vonatkm teljesítménye, a hálózati pályaszakaszon elszámolt költség a hálózati villamos vonatkm, az állomási pályaszakaszon elszámolt költség az indult-érkezett-megállt-áthaladt vonat db alapján kerül megosztásra a személy-, teher- és üzemi vonat felsővezetéki rendszer használata kalkulációs egységeire. ae) Az ingatlan üzemeltetési és az ingatlanokkal kapcsolatos energia költségek az MTR-IGM-ben szereplő objektumszintű ingatlan nyilvántartásban szereplő m 2 arányában kerül felosztásra a használók között. Az összetett teljesítményi mutatók tartalma az alábbi: A hálózati vágányút használat vetítési mutató az állomási pályaszakaszon kimutatott és hálózati szintre összeadott alábbi teljesítményelemek együttes összege: Elem Teljesítmény Kalkulációs egység 1. Induló vonat db Menetvonal biztosítás 2. Átmenő vonat db szám*2 Közlekedtetés 3. Megálló személyvonat (szerelvényvonat Személyvonat megállás nélkül célú állomáshasználat 4. Induló-érkező személyvonat Személyvonat kiinduló/ db végállomás használat 5. Induló-érkező tehervonat Tehervonat induló/célállomás db* 6 használat 6. Közbenső állomáson kocsi Tehervonat közbenső állomás ki-besorozás, mozdonycsere, használat kocsisorrend fordulás/ irányváltás céljából történő állomáshasználat tehervonat db* 3 7. Vételezett üzemanyag liter *0,003 Üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés Az állomási vágányút használat vetítési mutató az állomási pályaszakaszon kimutatott a fenti táblázatban felsorolt - teljesítményelemek együttes összege. Az összetett teljesítményi mutatók meghatározása Hálózati vágányút használat darabszáma: induló vonatok vágányút használat átmenő vonatok vágányút használat megállási célú vágányút használat fordulási célú vágányút használat induló-/cél vágányút használat közbenső vágányút használat

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 29/2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL - 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

Részletesebben

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2015/2016. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2015. DECEMBER 13. 00:00 ÓRÁTÓL - 2016. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 38. szám 25. évfolyam 200. december 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 74/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM

28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM 28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példa Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonatok induló/közbensı/cél

Részletesebben

Hálózati Üzletszabályzat módosításai

Hálózati Üzletszabályzat módosításai A 2014. július 2014. szeptember havi HÜSZ módosítások,valamint a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó HÜSZ elkészítésének mérföldkövei és jelentősebb változásai Terjék Éva 1 Hálózati Üzletszabályzat

Részletesebben

2012/7. SZÁM TARTALOM

2012/7. SZÁM TARTALOM 2012/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2012. (IV. 27. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a 4/2011. (IX.02. MÁV Ért. 18.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt.

Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Vasútgazdaságtan Hálózat-hozzáférési díjak (számpéldák) Dr. Farkas Gyula Rail Cargo Hungaria Zrt. Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése (Fuvarozási feladat)

Részletesebben

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18.

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18. 27. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások 54/2015. (XII. 18. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás A 12/2015. (III. 27. MÁV Ért. 4.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2015. október 6. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Számviteli szabályozás,

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k 1. oldal 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti

Részletesebben

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 20. szám 128. évfolyam 2013. december 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 53/2013. (XII. 13. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29.

Díjképzési Módszertan. 2008. augusztus 29. Tartalom PREAMBULUM...5 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6 1.1 A DÍJKÉPZÉSI MÓDSZERTAN HATÁLYA... 6 1.1.1 A DM idıbeli hatálya...6 1.1.2 A DM tárgyi hatálya...6 1.2 ALKALMAZANDÓ IRÁNYELVEK, JOGSZABÁLYOK...

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. TARTALOM 35. szám 124. évfolyam 2009. december 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal 2431 Utasítások 5/2009. (XII. 35. MÁV Ért. 35.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2014. szeptember 11. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Jogszabályi,

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 22. szám 126. évfolyam 2011. október 28. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 8/2011. (X. 28. MÁV Ért. 22.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Utasítások. 26. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM

Utasítások. 26. szám 130. évfolyam december 18. TARTALOM 26. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások TARTALOM oldal 53/2015. ( XII. 18. MÁV Ért. 26. ) ÁVIGH sz. utasítás A KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott kiemelt- és nagyprojektek saját teljesítésének

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft) Mellékletjegyzék 1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet:

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM 12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 9/2007. (III. 30. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt.

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt tett határiidőben nem adott véleményt Magyar Vasúti Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető 1 Bemutatkozás Rába csoport kiszervezte a következő folyamatokat:

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

2013/24. SZÁM TARTALOM

2013/24. SZÁM TARTALOM 2013/24. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2013. (VII. 16. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. önköltségszámítási szabályzatáról szóló 6/2009. (VIII. 12. MÁV-START Ért. 9.)

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2010/2011. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT AZ ORSZÁGOS NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2010. DECEMBER 12-TÓL 2011. DECEMBER 11-IG 1 Módosítások

Részletesebben

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26.

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26. A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, 2015. február 26. Dr. Rácz Gábor, NFM Az előkészületben lévő jogszabályok

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula

Vasútgazdas. tgazdaságtangtan. Dr. Farkas Gyula Vasútgazdas tgazdaságtangtan Pályahasználati lati szolgáltat ltatások díjai d a MÁV V Zrt. vasúti pályahp lyahálózatán Dr. Farkas Gyula Tartalom Hálózat-hozzáférési díjrendszer jellemzıi HÜSZ 5. és 6.

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 d Záhony Csop Eperjeske-Rendező Batyevo 1435 mm és 15 mm-es nyomtávon Érvényes: 11. december 11-től Gy. 148-1958/11.

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 28. szám 126. évfolyam 2011. december 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 9/2011. (XII. 23. MÁV Ért. 28.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgatói-helyettesi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója Huszka Péter A keretek 2014. évi.. törvény A vasúti közlekedésről Kötelezően át kell ültetni: az egységes európai

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Győr. 2013. március 21. Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 28.- i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása Budapest 2016.09.26. 1 FÁK üzleti potenciál 2 2 TENGELYÁTSZERELT KÜLDEMÉNYEK Моskva Dourges Duisburg Brest San Stino di Livenza 3 3 Kilépő határpontok

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

A VPE Kft. és a vasútvállalatok

A VPE Kft. és a vasútvállalatok XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban Konferencia A VPE Kft. és a vasútvállalatok Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu Érintett témakörök A versenyképes

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben