28. szám 122. évfolyam augusztus 24. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 24. TARTALOM"

Átírás

1 28. szám 122. évfolyam augusztus 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt vasúti közlekedési tevékenységeinek évi számviteli elkülönítési szabályzatáról... 19/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a havi adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének eljárási ügyrendjéről... Oldal Utasítások 20/2007. (VIII. 24. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt vasúti közlekedési tevékenységeinek évi számviteli elkülönítési szabályzatáról 1.0 UTASÍTÁS CÉLJA A vasúti közlekedési tevékenységek MÁV ZRt-én (továbbiakban: Társaságon) belüli számviteli elkülönítésének szabályozása a évi CLXXXIII. sz. vasúti törvény (továbbiakban: Vtv.) és az 50/2007.(IV.26.) GKM- PM együttes rendelet (továbbiakban: Rend.) előírásai alapján. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a Társaság valamennyi szervezetére kiterjed Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Számviteli Főosztály vezetője. 3.0 FOGALMAK 3.1. Tevékenység A Társaság által idegen felek részére végzett szolgáltatások és termékértékesítések, valamint a Társaságon belül a szervezetek által egymás részére végzett szolgáltatások (továbbiakban a szolgáltatások és termékértékesítések együtt: szolgáltatások), beleértve az e szolgáltatások végzéséhez szükséges eszközök működtetését is. A Társaság szempontjából idegen félnek minősülnek a MÁV csoportba tartozó társaságok. Az elkülönítendő tevékenységhez a szervezet által külső vagy belső fél részére nyújtott szolgáltatásokat soroljuk be. A szervezet a külső vagy belső fél részére nyújtott szolgáltatásokat saját eszközeivel és létszámával végzi, illetve külső és belső szolgáltatásokat vesz igénybe, melyek e szolgáltatások költségének minősülnek. Az idegen fél részére szerződés alapján végzett tevékenység külső szolgáltatásnak, a MÁV ZRt-én belüli szervezetek által belső megrendelés alapján egymás részére végzett tevékenység belső szolgáltatásnak minősül.

2 946 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám A belső szolgáltatásokat az igénybevevő szervezetek az általuk végzett külső illetve belső szolgáltatások elvégzéséhez veszik igénybe. A belső szolgáltatások Társaság szinten a külső szolgáltatásokban térülnek meg Vasúti közlekedési tevékenység a) Vasúti pályahálózat működtetése (a Vtv. 2 (2). 2. pont és 2.. (4) pontok szerint) Vasúti pályahálózat (vasúti pálya, vasúti pálya tartozékai és vasúti üzemi létesítményei) üzemeltetése és fenntartása, létesítése, felújítás, fejlesztése, megszüntetése valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, továbbá a vasúti pályahálózat használatával összefüggő a Vtv. 3. sz. mellékletében meghatározott egyéb szolgáltatások nyújtása. Vasúti pályahálózat (Vtv. 2 (4). 10. pont) egy vasúti társaság által működtetett összefüggő rendszer, amely az december 18-ai 1108/70/EGK bizottsági rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló, december 18-ai 2598/70/EGK bizottsági rendelet I. mellékletének A. részében (1. sz. melléklet) felsorolt elemekből áll, azzal az eltéréssel, hogy az utolsó bekezdésben foglaltak helyett A pályavasúti részleg által használt épületek -et kell érteni. aa) A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatásokat (továbbiakban együtt: pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások) a Hálózati Üzletszabályzatban előírt tartalommal: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), Társaságon belül a személyszállítási és a vontatási tevékenységhez kapcsolódó vonatokhoz (HÜSZ.6.1. pont) belső bevételért végzi a Társaság. ab) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében Társaságon belül nyújtott szolgáltatás a keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat-hozzáférés az MVH által meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében Idegen fél részére végzett szolgáltatás a saját célú és összekötő vágány esetében a saját célú és összekötő vágány használat saját célú és összekötő vágány belső tolatás saját célú és összekötő vágányra személyzetbiztosítás E szolgáltatásokat a továbbiakban együtt: egyéb vasúti pályahálózat működtetésnek nevezzük b) Vasúti személyszállítás, ezen belül a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállítás Személyszállító vonatokkal és vonatpótló autóbusszal a Személyszállítási Üzletszabályzat alapján díj ellenében végzett személyszállítás. A vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállítást a Társaság a gazdasági és közlekedési miniszter által adott évre jóváhagyott személyszállítási menetrend alapján a hatályos menetrendi utasításban megjelölt személyszállító vonatokkal végzi (10.1. kivonat tartalmazza). Személyszállító vonatok (a normál nyomközű személyszállítás MÁV START Zrt-be történő kihelyezéséig): ba) Vasúti közszolgáltatást végző személyszállító vonatok: Minőségi belföldi távolsági vonat Standard belföldi távolsági vonat Budapesti elővárosi vonat Vidéki elővárosi vonat Térségi vonat bb) Vasúti közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállító vonatok: Nemzetközi vonat Belföldi nem közszolgáltatási vonat Személyzeti vonat A személyszállító vonatok június 30-ig mind a normál nyomközű, mind a keskeny nyomközű vasúti személyszállítást tartalmazzák. A normál nyomközű személyszállítás MÁV START Zrt-be történő kihelyezése után a Társaság kizárólag a keskenynyomközű vasúti személyszállítást végzi. A keskeny nyomközű személyszállítás az MVH határozata alapján térségi személyszállításként történik. A vasúti személyszállítást: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV ZRt-én belül a dolgozók szállításához belső bevételért (a normál nyomközű személyszállítás MÁV START Zrt-be történő kihelyezéséig) végzi a Társaság c) Vontatás Vasúti jármű továbbítása, amely lehet személyvonat tehervonat vontatása, valamint személykocsi teherkocsi mozdony tolatása. A vontatást: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV ZRt-én belül személyszállításhoz, vasúti pá-

3 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 947 lyahálózat-hozzáférési szolgáltatáshoz és vasúti jármű karbantartáshoz belső bevételért végzi a Társaság Egyéb tevékenység A vasúti közlekedési tevékenységen kívüli egyéb tevékenységnek minősül a) az egyéb vasúti tevékenység b) a nem vasúti tevékenység Az egyéb tevékenységeket: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV ZRt-én belül vasúti és nem vasúti tevékenységekhez belső bevételért végzi a Társaság a) Egyéb vasúti tevékenység aa) Vasúti járműkarbantartás személykocsi, villamos motorvonat, dízel motorkocsi karbantartás teherkocsi karbantartás mozdonykarbantartás ab) Vonat és járművizsgálat személyvonat és személykocsi vizsgálat tehervonat és teherkocsi vizsgálat ac) Vasúti jármű- és személyzetbiztosítás ad) Logisztikai szolgáltatás (a szolgáltatás külső cégbe történő kihelyezéséig) rakodás átrakás mérlegelés egyéb logisztikai szolgáltatás ae) Pályavasút által végzett menetjegyeladás af) Egyéb vasúti tevékenységek (tolatógép eseti biztosítása, előfűtési energia biztosítása mozdonnyal, közreműködés a hómentesítésében, balesetelhárítási és vegyvédelmi készenlét, mérnöki és kutatási szolgáltatások, vasúti jármű tisztítása gépi kocsimosó berendezéssel, stb.) b) Nem vasúti tevékenység ba) Központi szolgáltatás humán szolgáltatások (általános humán szolgáltatás, humán partneri szolgáltatás, tanfolyami képzések) társasági szolgáltatások (vontatási és általános célú gázolaj beszerzés és készletezés, vontatási és általános célú vezetékes energia beszerzés, egyéb anyag beszerzés és készletezés, ruhaügyintézés, energetikai tevékenység, leltározás és selejtezés, hulladékkezelés, szolgáltatás beszerzés, központi közbeszerzés) egyéb szolgáltatások (számviteli szolgáltatás, környezetvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatás, ingatlan kezelési és építésfelügyeleti szolgáltatás, ügykezelési és dokumentációs szolgáltatás, marketing kommunikációs ügynöki tevékenység bb) Egyéb nem vasúti tevékenység ipari szolgáltatás építőipari szolgáltatás vendéglátás kereskedelem számítástechnikai szolgáltatás bérbeadás jóléti tevékenység (üdülés, oktatás, étkeztetés, egészségügy, lakás, segély, stb.), egyéb szolgáltatás Központi irányítás Az elkülönítendő tevékenységek szempontjából központi irányítás: az elkülönítendő tevékenységet végző szervezet, valamint az elkülönítendő tevékenységet végző szervezeteket irányító szervezetek társaság egészét irányító szervezetek, üzletági irányító szervezetek irányítási és igazgatási tevékenysége. A továbbiakban a központi irányítás részei a tevékenységi irányítás: az elkülönítendő tevékenységet végző szervezet üzletági irányítás: az üzletági irányító szervezet társasági irányítás: a társaság egészét irányító szervezet irányítási és igazgatási tevékenysége Főkönyv A főkönyv egy önmagában zárt, elkülönült számviteli nyilvántartási rendszer, amely elkülönítetten tartja nyilván az eszközöket és forrásokat, a költségeket, ráfordításokat és bevételeket, s ezzel gazdálkodási és számviteli beszámolók, kimutatások (különösen a mérleg, cash-flow és eredmény-kimutatás) elkészítésére szolgál. A Társaság az elkülönült főkönyvekben a hozzárendelt szervezetek elszámolását végzi. A Társaság minden szervezete főkönyvhöz van rendelve oly módon, hogy egy szervezet csak egy főkönyvhöz tartozik Költség, ráfordítás, bevétel Az utasítás a számviteli törvény szerinti fogalmakat az alábbi tartalommal alkalmazza.

4 948 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám Költség a.) Összes költség a saját költség és a közvetlen belső költség együttes összege. b.) Saját költség a főkönyvi szervezet által végzett tevékenységhez elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, aktivált saját teljesítményi érték együttes összege. Ebből: Általános célú gázolaj költség: a nem vontatáshoz (pl. gépjárművekben, gépekben, berendezésekben) felhasznált gázolaj költsége Általános célú vezetékes energia költség: a nem vontatáshoz (pl. épületekben, gépekben, berendezésekben) felhasznált vezetékes áram és gáz költsége Egyéb anyagköltség: a vontatási és általános célú gázolajon, illetve vezetékes energián kívüli anyagköltség Szolgáltatási költség: az igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások együttes összege c.) Belső költség a főkönyvi szervezet által végzett tevékenységhez igénybevett belső szolgáltatások költsége, mely lehet: Közvetlen belső költség: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez közvetlenül megrendelt belső szolgáltatások igénybevett belső költsége BTSZ belső költség: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez a BTSZ szerint megrendelt belső szolgáltatások igénybevett belső költsége Társasági irányítási belső költség: az irányított főkönyvi szervezetre, illetve tevékenységére megosztott társasági irányítási belső költség d.) Számviteli törvény szerinti közvetlen költség a szolgáltatásokhoz közvetlenül felmerült, a szolgáltatással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban volt, a szolgáltatásokra megfelelő mutatók, jellemzők alapján belső áttételezéssel elszámolt költség. Szolgáltatásokhoz igénybevett közvetlen belső költség és a BTSZ belső költségek közül az üzletági főkönyvi szervezetek által végzett BTSZ belső szolgáltatások költsége a szolgáltatásokhoz közvetlenül hozzárendelt költségnek minősül. e.) Irányítási költség a tevékenységi, az üzletági és a társasági irányítás esetében az értékesítés és forgalmazás költsége az igazgatási költség, az egyéb általános költség, az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybevett közvetlen belső költség, a központi szolgáltatási szervezetek által végzett BTSZ belső központi szolgáltatások költsége. Az irányítás költségébe tartozik még a társasági irányítás belső költsége is Ráfordítás Az egyéb ráfordítás, a pénzügyi ráfordítás, a rendkívüli ráfordítás és a társasági adó együttes összege Bevétel Árbevétel: az értékesítés nettó árbevétele Belső bevétel a főkönyvi szervezet által más szervezet tevékenységhez végzett belső szolgáltatások bevétele, mely lehet: Közvetlen belső bevétel: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez közvetlenül megrendelt belső szolgáltatásoknak a szolgáltatást végző szervezet egyéb tevékenységébe tartozó belső bevétele BTSZ belső bevétel: a főkönyvi szervezet tevékenységéhez a BTSZ szerint megrendelt belső szolgáltatásoknak a szolgáltatást végző szervezetnél elszámolt belső bevétele Társasági irányítás belső bevétele: az irányított főkönyvi szervezetekre, illetve tevékenységekre megosztott társasági irányítási belső költséggel megegyező öszszeg Bevétel az egyéb bevétel, a pénzügyi bevétel és a rendkívüli bevétel együttes összege Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű és megosztott költsége, ráfordítása, bevétele Az elkülönítendő tevékenységhez közvetlen hozzárendelésű: az árbevétel, a belső bevétel, a számviteli törvény szerinti közvetlen költség és az utasításban meghatározott egyes BTSZ belső költségek, ráfordítások és bevételek. Az elkülönítendő tevékenységre megosztott: az utasításban meghatározott egyéb BTSZ belső költségek, ráfordítások és bevételek, valamint az irányítási költség (kivéve egyes BTSZ belső költségeket) BTSZ A Társaság hatályos Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata: mely meghatározza az elkülönítendő tevékenységeket végző főkönyvi szervezetek közötti központilag kezelt belső szolgáltatásokat; előírja e szolgáltatások belső díjának meghatározásának módját; a belső megállapodások megkötésének, valamint a belső szolgáltatások megrendelésének, elismerésének, elszámolásra történő feladásának folyamatát.

5 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Elkülönített tevékenységek A számviteli elkülönítést a vasúti pályahálózat működtetésére, a vasúti személyszállításra, azon belül a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállításra, a vontatásra az egyéb tevékenységekre végezzük el oly módon, hogy a központi (tevékenységi, üzletági és társasági) irányítás a tevékenységek között megosztásra kerül. Az elkülönítendő tevékenységeket a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatában (MSZSZ) előírt szervezetek végzik a szervezethez rendelt eszközökkel, forrásokkal és létszámmal. A Társaság az MSZSZ alapján a vasúti közlekedési tevékenységeket és az egyéb tevékenységeket végző szervezeteit az alábbi főkönyvekhez rendeli oly módon, hogy egy főkönyvben csak egy elkülönítendő vasúti tevékenység kerül elszámolásra: Pályavasúti főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: vasúti pályahálózat működtetés egyéb tevékenységek valamint az előzőek között megosztandó tevékenységi és üzletági irányítás. Személyszállítási főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek (egész évre vonatkozóan): vasúti személyszállítás: közszolgáltatásnak minősülő és közszolgáltatásnak nem minősülő vasúti személyszállítás egyéb tevékenységek valamint az előzőek között megosztandó tevékenységi és üzletági irányítás. A főkönyv II. félévben csak az I. félévi személyszállítással kapcsolatos, illetve a korábban megkötött szerződésekből, megállapodásokból és egyéb módon keletkező kötelezettség és követelés miatti elszámolásokat tartalmazhatja. Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek (2007. július 1-től): vasúti személyszállítás: közszolgáltatásnak minősülő és közszolgáltatásnak nem minősülő vasúti személyszállítás egyéb tevékenységek valamint az előzőek között megosztandó tevékenységi és üzletági irányítás. Gépészeti főkönyvhöz tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: vontatás egyéb tevékenységek valamint az előzőek között megosztandó tevékenységi és üzletági irányítás. Központi irányítás és szolgáltatási főkönyvhöz (továbbiakban: Központi főkönyvhöz) tartozó szervezetek által végzett tevékenységek: társasági irányítás központi belső szolgáltatás egyéb tevékenységek A főkönyvekhez tartozó szervezetek felsorolását a Társaság hatályos számlarendje szervezeti egység értékkészlete írja elő. A szervezetek által végzett és igénybevett elkülönítendő tevékenységek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza Számviteli elkülönítés előírásai A Társaság számviteli rendszerében az elkülönítendő tevékenységek eszközeit és forrásait főkönyvekhez rendelten (Rend. 11..(3) bek.), költségeit, ráfordításait és bevételeit elkülönítendő tevékenységhez rendelten mutatja ki. Az elkülönített tevékenységekre vonatkozóan: a.) Az eszközök és források: a vasúti pályahálózat működtetés vonatkozásában a Pályavasúti főkönyv, a személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítás főkönyv és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv, a vontatás vonatkozásában a Gépészeti főkönyv, az egyéb tevékenység vonatkozásában a Központi főkönyv egészének adataival egyeznek meg. b.) A költségek, ráfordítások és bevételek: a vasúti pályahálózat működtetés vonatkozásában a Pályavasúti főkönyvből, a személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvből, a közszolgáltatási személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvből, a vontatás vonatkozásában a Gépészeti főkönyvből, az egyéb tevékenység vonatkozásában a Központi főkönyv egésze, valamint a Pályavasúti, a Személyszállítási, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási és a Gépészeti főkönyvből az e tevékenységre elkülönített adatokkal egyeznek meg. c.) A főkönyvek adatai alapján az éves felügyeleti jelentéshez négy mérleg és cash-flow kimutatás kerül összeállításra főkönyvenként (a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvekre együtt).

6 950 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám A mérleg és cash-flow kimutatások az alábbiak: vasúti pályahálózat működtetés mérlege és cash-flow kimutatása = Pályavasúti főkönyv mérlege és cash-flow kimutatása személyszállítás mérlege és cash-flow kimutatása = a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvekre együtt készített mérleg és cash-flow kimutatás vontatás mérlege és cash-flow kimutatása = Gépészeti főkönyv mérlege és cash-flow kimutatása egyéb tevékenység mérlege és cash-flow kimutatása = Központi főkönyv mérlege és cash-flow kimutatása. d.) A főkönyvek adatai alapján az éves felügyeleti jelentéshez öt eredmény-kimutatás kerül összeállításra. Az eredmény-kimutatások az alábbiak: vasúti pályahálózat működtetés eredmény-kimutatása = Pályavasúti főkönyv eredmény-kimutatásából a vasúti pályahálózat működtetésre elkülönített eredmény-kimutatás személyszállítás eredmény-kimutatása = a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvekre együtt készített eredmény-kimutatásból a személyszállításra elkülönített eredmény-kimutatás közszolgáltatási személyszállítás eredmény-kimutatása = a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvekre együtt készített eredménykimutatásból a közszolgáltatási személyszállításra elkülönített eredmény-kimutatás vontatás eredmény-kimutatása = Gépészeti főkönyv eredmény-kimutatásából a vontatásra elkülönített eredmény-kimutatás egyéb tevékenység eredmény-kimutatása = + Pályavasúti főkönyv eredmény-kimutatásából az egyéb tevékenységre elkülönített eredmény-kimutatás + Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvekre együtt készített eredménykimutatásból az egyéb tevékenységre elkülönített eredmény-kimutatás + Gépészeti főkönyv eredmény-kimutatásából az egyéb tevékenységre elkülönített eredmény-kimutatás + Központi főkönyv eredmény-kimutatása elkülönített eredmény-kimutatás adataival egyezik meg. Fentiek alapján az elkülönítendő tevékenységek mérlegének és eredmény-kimutatásának adattartalma eltér egymástól, de a számviteli nyilvántartás biztosítja az azonos adattartalmú kimutatások elkészítését és ellenőrizhetőségét is Eszközök és források elkülönítése A Társaság mérlege az egyes főkönyvek mérlegének összesítésével áll elő. A Társaság szintű mérleg a belső elszámolások, illetve a főkönyvek közötti követelések és kötelezettségek miatti halmozódások összegeit nem tartalmazza, mivel azok a Társaság szintjén nulla egyenleget mutatnak. Az erőforráshoz kapcsolódó valamennyi eszközt és forrást az erőforrás (eszköz, létszám) besorolása alapján kell elkülöníteni. Az alapügyletetek esetében (szerződéskötés, döntés, határozat, stb.) a keletkeztető főkönyvi szervezet a besorolás alapja. Egyéb esetben, amikor az ügylet jövőbeni üzleti eseményhez kapcsolódik (pl. céltartalék képzés, működési hitel), az üzleti eseménnyel várhatóan érintett főkönyvi szervezethez kell azt rendelni a) Tárgyi eszközök és immateriális javak főkönyvekhez rendelése A főkönyvekhez rendelt tárgyi eszközök főbb csoportjait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Pályavasúti főkönyvben kerülnek kimutatásra a vasúti pályahálózat működtetéséhez, illetve a keskeny nyomközű (nem nyílt hozzáférésű) térségi vasúti pályahasználathoz igénybevett kincstári tulajdonban lévő vagyonkezelési szerződéssel átadott eszközök és a kincstári tulajdont működtető eszközök, a saját célú és összekötő vágányok, a logisztikai tevékenység eszközei. A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységhez tartozó eszközök különösen: a hozzáférhetőség elve alapján az az épület, építmény, amelynek igénybevételét a pályavasút köteles lehetővé tenni hozzáférésre jogosult vasúti társaság részére, a szétválaszthatatlanság elve alapján az az épület, építmény, amely a kincstári tulajdonnal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy az elválasztott rész működésképtelenné válna vagy értéke, illetve használhatósága számottevően csökkenne, a pályavasúti szervezet által használt (a központi ingatlangazdálkodás gazdálkodási körébe be nem vont) ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, A nyílt hozzáférésű és az egyéb vasúti pályát és tartozékait, továbbá a felsővezetéki, a biztosítóberendezési, a távközlési, adatátviteli rendszereket egy műszakilag értelmezhető pontnál (szakaszoló, kábelrendező, főkapcsoló stb.) kell elválasztani, a helyi adottságok figyelembevételével. A vasúti személyszállítási tevékenység ellátását szolgáló eszközök a Személyszállítási főkönyvben, a keskeny nyomközű térségi vasúti személyszállítási tevékenység ellátását szolgáló eszközök a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben, a vontatási, jármű-karbantartási és egyéb gépészeti szolgáltatások ellátását szolgáló eszközök a Gépészeti főkönyvben kerülnek kimutatásra. Minden egyéb eszköz a Központ főkönyvében van. Idetartoznak különösen a Társaság által nem használt, hasznosításra felkínált, bérbe adott (különálló) ingatla-

7 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 951 nok, valamint a Központ tevékenységeinek teljesítéséhez szükséges ingatlanok, létesítmények, gépek, berendezések. A tevékenységhez használt immateriális javakat, a beruházásokat és a beruházásokra adott előlegeket a tárgyi eszközökkel megegyező módon kell a főkönyvekhez rendelni b) Hosszú lejáratú kötelezettségek főkönyvekhez történő hozzárendelése A hosszú lejáratú kötelezettségek és az ahhoz kapcsolódó elszámolások az alábbi elvek alapján kerülnek a főkönyvekhez hozzárendelésre: A beruházási és fejlesztési hitelek, valamint a pénzügyi lízing kötelezettség, a hitelből megvalósított illetve megvalósítandó eszköz alapján az eszközt tevékenységéhez igénybevevő szervezetek főkönyvében kerülnek elszámolásra. A működési hitelek a hitelfelvétel évében a főkönyvhöz tartozó szervezetek likviditási tervében tervezett likvid pénzeszköz hiánya alapján kerülnek a főkönyvben elszámolásra. Megszűnő tevékenység esetében a működési hitel a Központ főkönyvébe kerül át a tevékenység megszűnésének időpontjában. Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek közül a kincstári vagyon miatti kötelezettséget a Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésén kell kimutatni. A többi hosszúlejáratú kötelezettség (tartozás kötvénykibocsátásból, biztosítékként átvett pénzeszközök) a kötelezettséget keletkeztető szervezet főkönyvhöz tartozása alapján kezelendő. A beruházási és fejlesztési, valamint a működési hitelekhez, pénzügyi lízinghez, kapcsolódó egyéb elszámolások (kamat, céltartalék képzés és felhasználás, nem realizált árfolyamveszteség) főkönyvhöz rendelése megegyezik a hiteleknél leírt elvekkel c) Egyéb eszközök és források főkönyvhöz történő hozzárendelése Az egyéb eszközök és források főkönyvhöz való hozzárendelését a szerződést kötő, tevékenységet végző szervezet főkönyvhöz való tartozása határozza meg. ca) A részesedéseket, az értékpapírokat, a pénzeszközöket az üzletági főkönyvi szervezetek banki számlái és pénztárai kivételével a Központi főkönyvben kell elszámolni. cb) Az adott kölcsönöket, rövid lejáratú követeléseket és kötelezettségeket, az időbeli elhatárolásokat a szerződést kötő, tevékenységet végző, létszámban tartó szervezet főkönyvében kell kimutatni, azaz: a kincstári beruházásra adott előleg, a Magyar Államkincstár beruházási szállítói és folyósításai a pályavasúti főkönyvben, a költségvetési támogatási igény és teljesítése a vasúti pályahálózat működtetése esetében a Pályavasúti főkönyvben, a vasúti közszolgáltatási személyszállításnál a Személyszállítási főkönyvben a kizárólag MÁV ZRt egészére értelmezhető, központilag bevallott adókat a Központ főkönyvében, minden egyéb követelés és kötelezettség a szerződést kötő, tevékenységet, végző, létszámban tartó szervezet főkönyvében. cc) A készletek a nyilvántartó szervezet főkönyvében kerülnek elszámolásra. A készleteken belül: Az első kiszerelési anyagok a vasúti pályahálózat működtetését végző eszközök esetében a Pályavasúti főkönyvben, a dízel motorkocsik esetében a Személyszállítási főkönyvben, a dízel és a gőzmozdonyok esetében a Gépészeti főkönyvben kerülnek figyelembe vételre. A kereskedelmi áruk és a befejezetlen termelés a tevékenységet végző szervezet főkönyvében van. cd) A céltartalékot: korengedményes nyugdíj, végkielégítés, szociális juttatás és ezek járulékai fedezetére felhasznált céltartalék esetében a szervezetek tervezett létszámváltozása alapján a szervezet főkönyvében, egyes eszközök karbantartására, bontására, kárhelyreállítás esetében az eszközt tevékenységéhez igénybevevő szervezet főkönyvében, az egyéb várható kötelezettségek (környezetvédelem, kezességvállalás, peresített ügyek) esetében a Központ főkönyvében kell elszámolni. Az egyéb várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalékokat, a képzés okául szolgáló üzleti eseménnyel várhatóan érintett főkönyvi szervezethez kell rendelni d) Saját tőke főkönyvhöz történő hozzárendelése da) A saját tőke nyitó állapotának a január 1-én a főkönyvekben kimutatott tőkét tekintjük, a saját tőke főkönyvek közötti megosztása során az üzleti események hatásait csak a évtől vesszük figyelembe. db) Tőkeemelés, tőkeleszállítás esetén a jegyzett tőke változását a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv szerinti tőkehiány arányában osztjuk meg a főkönyvek között. A jegyzett tőke változásával egyidejűleg történő ill. ahhoz kapcsolódó egyéb tőkeelemek változását is a jegyzett tőke változás megosztási arányával azonosan kell megosztani.

8 952 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám dc) Az eredménytartalékot (beleértve az előző évek eredményét érintő elszámolások miatti változásokat) és a mérleg szerinti eredményt abban a főkönyvben kell kimutatni, amelyben az eredmény képződött. dd) Fentieken túl valamennyi tőkeelemben bekövetkezett változást, a változás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés, döntés, eszköz vagy tranzakció célja ill. főkönyvi besorolása szerint kell megosztani a főkönyvek között Elkülönített cash-flow A cash-flow kimutatások elkülönítése a jelen szabályzatban foglalt szabályok szerint elkülönített mérleg, eredmény-kimutatás valamint egyéb adatok alapján történik. A cash-flow kimutatás mérleg és eredmény-kimutatással összefüggő sorainak, valamint a figyelembe veendő korrekciós tételeknek az elkülönítésére az eszközök, bevételek, költségek és ráfordítások elkülönítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítése A Társaság eredmény-kimutatása az elkülönítendő tevékenységek együttes eredmény-kimutatásával egyezik meg. Az elkülönítendő tevékenységek közötti belső költség és belső bevétel elszámolások (külön eredménykimutatás sorokon) kerülnek kimutatásra, melyek Társaság szinten megegyeznek egymással, ezáltal a számviteli elkülönítés miatt keletkező halmozódás kiszűrésre kerül. A költségek, ráfordítások és bevételek az elkülönítendő tevékenységeket végző szervezetek alapján kerülnek a főkönyvben elszámolásra szervezetre, főkönyvi számlára és tevékenységi sorra (vasúti pályán végzett tevékenység esetében ezen belül pályaszakaszra). A főkönyvben elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek a vasúti pályahálózat működtetési és a személyszállítási tevékenység esetében a főkönyvi számla és a tevékenységi sor, a vontatási tevékenység esetében a szervezet és a tevékenységi sor, az egyéb tevékenységek közül a járműkarbantartás és a kocsivizsgálat esetében a szervezet és a tevékenységi sor, a többi egyéb tevékenység a tevékenységi sor alapján kerül az elkülönítendő tevékenységhez hozzárendelésre. Az elkülönített tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt illetve megosztott költségek, ráfordítások és bevételek a Társaság számlarendjében alkalmazott. vasúti pályahálózat működtetés esetében: az EPP (vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás), EPF (egyéb pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás) és EPT (egyéb vasúti pályahálózat működtetés), személyszállítás esetében: az ESK (közszolgáltatási személyszállítás) és ESN (közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállítás), vontatás esetében: az EGV, egyéb tevékenység esetében: Pályavasúti főkönyvben az EPE (Pályavasúti szervezetek egyéb tevékenysége), Személyszállítási főkönyvben az ESE (Személyszállítási szervezetek egyéb tevékenysége), Gépészeti főkönyvben az EGE (Gépészeti szervezetek egyéb tevékenysége) Központi főkönyvben az EKE (a szervezetek központi szolgáltatási és egyéb tevékenysége) a társasági irányítás esetében az EKI kóddal kerülnek elkülönítésre. A vasúti pályahálózat működtetés vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (EPP), egyéb pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (EPF) és egyéb vasúti pályahálózat működtetés (EPT) szerinti elkülönítésére az alábbi indokok miatt van szükség: a.) A vasúti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások elszámolása során biztosítani kell a belső megállapodások végrehajtásának ellenőrzését. b.) Év végén a pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások (EPP+EPF) belső költségét és belső bevételét a HÜSZ szerinti díjakon, míg az egyéb vasúti pályahálózat működtetés belső költségét és belső bevételét év végén az utókalkuláció szerinti tényleges önköltségen kell elszámolni. c.) A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások közül az EPP szolgáltatások esetében az e szolgáltatásokra együttesen osztott EPP irányítási költség, ráfordítás és bevétel a vágányút használat összetett teljesítményi mutatója alapján kerül megosztásra a szolgáltatások között a részletes önköltségszámítás során. A többi pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásra osztott EPF és az egyéb vasúti pályahálózat működtetésre osztott EPT irányítási költség, ráfordítás és bevétel a szolgáltatások elkülönített költsége (illetve árbevétele) vetítési alapok alapján kerül megosztásra. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások közül: az alapszolgáltatások, a személyvonat, tehervonat és teherkocsi állomáshasználattal kapcsolatos szolgáltatásai, és a teherkocsi tolatási szolgáltatások tartoznak a vágányút használat szerinti (EPP), az egyéb HÜSZ-ben felsorolt szolgáltatások tartoznak az egyéb (EPF) pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás közé.

9 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 953 A Központ főkönyvéből az irányítási szervezetek értékesítési tevékenységen kívüli költsége, ráfordítása és bevétele a társasági irányítás megosztandó költségébe, az irányítási szervezetek értékesítési tevékenységéhez tartozó, valamint a többi szervezet költsége, ráfordítása és bevétele az egyéb tevékenységhez tartozik. Az üzletági főkönyvek költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő tevékenységekhez történő hozzárendelését vagy megosztását az alábbi elvek alapján a 4-6. sz. mellékletek, a Központi főkönyv esetében a 7. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletekben megjelölt főkönyvi számlák és tevékenységi sorok tartalmát a Társaság számlarendje írja elő a pontban leírt módon a) Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű külső bevételei Az elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű külső bevételeit a 4-6. sz. mellékletek 5.1. pontja és az 5.3. pont egyes alpontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: aa) A tevékenység végzése során a szervezet által számlázott árbevételek. ab) A tevékenység végzéséhez címzetten igénybevett költségvetési juttatás: közszolgáltatási személyszállítási tevékenységbe tartozik a Személyszállítási főkönyvben és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elszámolt személyszállítási közszolgáltatás költségtérítése, fogyasztói árkiegészítés, egyéb költségvetési juttatás és a kormány által elengedett tartozások, vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben elszámolt pályahálózat működtetés költségtérítése, egyéb költségvetési juttatás és a kormány által elengedett tartozások, vontatási tevékenységbe tartozik a Gépészeti főkönyvben a vontatási szervezeten, és az egyéb tevékenységbe tartozik az egyéb vontatási szervezeten elszámolt egyéb költségvetési juttatás és a kormány által elengedett tartozások ac) A hitelek veszteségére képzett céltartalék felhasználása: közszolgáltatási tevékenységbe tartozik a Személyszállítási főkönyvben, vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben, vontatási tevékenységbe tartozik a Gépészeti főkönyvben a vontatási szervezeten és az egyéb tevékenységbe tartozik az egyéb vontatási szervezeten mivel a hitelek az elkülönítendő vasúti tevékenység eszközeinek beszerzése, felújítása finanszírozására kerültek felvételre. ad) A kincstári eszközök káreseményével kapcsolatos bevételek a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartoznak a Pályavasúti főkönyvben elszámolva b) Elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű saját költségei, ráfordításai Az elkülönítendő tevékenységek közvetlen hozzárendelésű saját költségeit és ráfordításait a 4-6. sz. mellékletek 1. és 2.1. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: ba) A tevékenységhez felhasznált anyagok: a felhasznált anyagok költsége utalványozás alapján a tevékenységre kerül elszámolásra. bb) A tevékenységhez vagy tevékenységekhez külső féltől megrendelt szolgáltatások: a tevékenység végzése során igénybevett szolgáltatások utalványozása a tevékenységre történik. Az egyes tevékenységek végzésére közösen igénybe vett szolgáltatások (távközlés, adatátvitel, áram, víz, csatorna, fűtés stb.) költségei az igénybe vett mért, mérés hiányában éves megállapodásban rögzített, becsült mennyiség arányában kerülnek a tevékenységekre közvetlenül elszámolásra. bc) A tevékenység eszközeinek értékcsökkenési leírása: az eszközök tevékenységen történő nyilvántartása alapján a tevékenységre kerül közvetlenül elszámolásra. bd) A tevékenységet végző dolgozók személyi jellegű ráfordításai: az eszközök üzemeltetésével és karbantartásával illetve egyéb tevékenységgel foglalkozó dolgozók munkaórájának utalványozása tevékenységre történik és a bérelszámolási rendszer a dolgozók személyi jellegű ráfordításait a munkaóra alapján (valamint a bérelemek főkönyvi számlához történő rendelésével) biztosítja a tevékenységre történő bérelszámolást. be) A vasúti elkülönítendő és egyéb tevékenységekhez kapcsolódó saját áttételezendő tevékenységi költségeket a tevékenységeket végző szervezeti egységen belül havonta naturális mutatók alapján tételezik át a számviteli törvény szerinti közvetlen költségek (4-7. sz. mellékletek 1. pontja) és a tevékenységi és üzletági irányítási költségek (4-7. sz. mellékletek pontja) közé. Az áttételezés bizonylatolását és megvalósítását a Társaság Számviteli Szabályzata, elszámolását az 5. és X. számlaosztály magyarázata írja elő (10.2. kivonat tartalmazza). bf) A hitelek után fizetett kamat: közszolgáltatási tevékenységbe tartozik a Személyszállítási főkönyvben, vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartozik a Pályavasúti főkönyvben, vontatási tevékenységbe tartozik a Gépészeti főkönyvben a vontatási szervezeten és az egyéb tevékenységbe tartozik az egyéb vontatási szervezeten

10 954 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám mivel a hitelek az elkülönítendő vasúti tevékenység eszközeinek beszerzése, felújítása finanszírozására kerültek felvételre. bg) A kincstári eszközök selejtezésével és káreseményével kapcsolatos ráfordítások a vasúti pályahálózat működtetési tevékenységbe tartoznak a Pályavasúti főkönyvben elszámolva. bh) A káresemények (balesetek, környezeti károk stb.) költségei a főkönyvek között a főkönyvhöz tartozó szervezetek tényleges felelősségének arányában kerülnek megosztásra és közvetlenül elszámolásra. A vasúti szervezet részére fel nem róható, elháríthatatlan esemény (vismajor), külső károkozó esetén, vagy olyan esetben, amelynél a káresemény okozójának szervezeti vagy személyi felelőssége nem határozható meg, a kár a károsultat terheli c) Az elkülönítendő tevékenységek közötti belső elszámolások Az elkülönítendő tevékenységek között belső elszámolások lehetnek BTSZ szerinti, illetve közvetlen belső szolgáltatások c1) BTSZ szerinti szolgáltatások Az elkülönítendő tevékenységek által főkönyvek között, illetve a Gépészeti főkönyvön belül végzett belső központilag szabályozott szolgáltatások belső díjának meghatározása, belső megállapodásának megkötése, megrendelése, elismerése, elszámolásra történő feladása folyamatát a BTSZ írja elő (10.3. kivonat tartalmazza). A belső szolgáltatások felsorolását a szolgáltatást végző és igénybe vevő főkönyvi szervezetek meghatározásával a 2. sz. melléklet azon sorai tartalmazzák, amely tevékenységek esetében van MÁV szervezet igénybevevőként megjelölve. A belső szolgáltatások megrendelése a főkönyvi szervezetek közötti éves (a szolgáltatás volumenére és színvonalára vonatkozó) keret megállapodások alapján történik. A belső szolgáltatás elszámolása havonta történik az éves szinten üzleti tervben meghatározott normatív díj (tervár) és a megrendelő főkönyvi szervezet által elismert tényleges mennyiség szorzata alapján. A szolgáltatás elszámolt összege: a megrendelő szervezet főkönyvében BTSZ belső költségként, a szolgáltatást végző szervezet főkönyvében BTSZ belső bevételként kerül elszámolásra. A főkönyvekben elszámolt BTSZ belső költség és BTSZ belső bevétel elkülönítendő tevékenységekhez történő hozzárendelését vagy megosztását a 4-6. sz. mellékletek 2.2., 3., 4. és 5.2. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: az igénybevett vasúti közlekedési tevékenységek (pályavasúti, gépészeti és személyszállítási belső szolgáltatások), valamint az igénybevett központi szolgáltatások közül az elkülönítendő tevékenységhez közvetlenül igénybevett központi szolgáltatás (pl. vontatási célú gázolaj és vezetékes energia beszerzés és készletezés belső költsége a vontatásnál) az igénybevevő elkülönítendő tevékenységekre közvetlenül kerülnek hozzárendelésre, az egyéb igénybevett központi szolgáltatások BTSZ belső költsége esetében vetítési alapok: humán szolgáltatások: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a személyi jellegű ráfordítások, általános célú gázolaj beszerzési és készletezési szolgáltatások: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az általános célú gázolajköltség, általános célú vezetékes energia beszerzési szolgáltatások: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az általános célú vezetékes energia költség, energiagazdálkodási szolgáltatás: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az energia költség, ruhaügyintézés: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből a munka-, egyen- és védőruhaköltség, egyéb anyagbeszerzési és készletezési szolgáltatások: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az energia, víz- és csatorna, valamint ruha költségeket nem tartalmazó anyagköltség, szolgáltatás beszerzés: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az igénybevett szolgáltatások költsége, egyéb központi szolgáltatások: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költsége alkalmazásával kerül megosztásra az elkülönítendő tevékenységek között, a nyújtott elkülönítendő tevékenységek BTSZ belső bevétele közvetlenül kerül elszámolásra az elkülönítendő tevékenységekre. A BTSZ szerinti belső díj alkalmazásában: a.) A vasúti pályahálózat-hozzáférési (nyílt hozzáférés keretében nyújtott) szolgáltatások (a 2. sz. mellékletben HÜSZ jelölésűek) BTSZ belső költsége és BTSZ belső bevétele a HÜSZ-ben meghirdetett díjakon kerül elszámolásra havonta és az éves beszámolóban is. b.) A vállalkozó vasúti belső tevékenységeket (a 2. sz. mellékletben VÁLL jelölésűek), mint piacorientált tevékenységeket a BTSZ-ben meghatározott belső normatív díjakon számoljuk el havonta. Amennyiben e tevékenysé-

11 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 955 gek piaci ára alacsonyabb a belső normatív díjnál, a belső szolgáltatás éves szintű piaci áron számított értéke és normatív díj alapján elszámolt értékének különbözete év végén elszámolásra kerül a szolgáltatást igénybevevő elkülönítendő tevékenységnél BTSZ belső költség csökkenésként, valamint az adott szolgáltatásnál BTSZ belső bevétel csökkentésként. Amennyiben e tevékenységek piaci ára magasabb a belső normatív díjnál, a belső elszámolás nem változik. c.) A nem vállalkozó vasúti belső szolgáltatások (a 2. sz. mellékletben NEM PROF jelölésűek) esetében a jelentős mértékű külső árbevételt a Társaság éves üzleti terve szerint elérő belső szolgáltatásokat tekinti a Társaság profitorientált belső szolgáltatásnak. A Társaság éves nettó árbevételének 10%-át elérő, illetve meghaladó éves nettó árbevételt minősíti jelentős mértékűnek. A profitorientált belső szolgáltatások BTSZ belső költségének és BTSZ belső bevételének számviteli elszámolása a b.) pontban leírtak szerint történik. d.) A c.) pont alá nem tartozó belső szolgáltatások BTSZ belső költsége és BTSZ belső bevétele havonta a BTSZ-ben meghatározott belső normatív díjakon kerül elszámolásra. Év végén az önköltségszámítási szabályzatban előírt módon elvégzett utókalkuláció során kerül meghatározásra e szolgáltatások adott évre vonatkozó tényleges önköltsége. A belső szolgáltatások éves: nyeresége a belső szolgáltatást igénybe vevő elkülönítendő tevékenységén elszámolt BTSZ belső költséget, valamint a belső szolgáltatás BTSZ belső bevételét csökkentő, vesztesége a belső szolgáltatást igénybe vevő elkülönítendő tevékenységén elszámolt BTSZ belső költséget, valamint a belső szolgáltatás BTSZ belső bevételét növelő módon kerül elszámolásra c2. Főkönyvi szervezetek által végzett tevékenységek között közvetlenül elszámolt belső szolgáltatások Kizárólag egyéb tevékenység esetében a szervezetek között közvetlenül, esetenként (azaz nem rendszeresen) végzett egyes olyan tevékenységek, amelyek belső költsége közvetlen költségen az igénybevevő elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenységek költségébe épülnek be, gyakoriságuk és költségük nem teszi lehetővé központi kezelésüket. A megrendelő főkönyvi szervezet belső megrendelő levél alapján rendeli meg közvetlenül tevékenységéhez a szolgáltatás elvégzését a szolgáltató üzletági szervezettől. A szolgáltatás elszámolása havonta tényleges előállítási költségen a megrendelő és szolgáltatást végző főkönyvi szervezet főkönyve között, a két szervezetre közvetlenül kerül elszámolásra. A szolgáltatás elvégzését és költségét a megrendelő főkönyvi szervezet a megrendelő levél szerinti átterhelési bizonylaton ismeri el. A szolgáltatás elszámolt összege: a megrendelő főkönyvi szervezet elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenységében közvetlen belső költségként, a szolgáltatást végző főkönyvi szervezetnél közvetlen belső bevételként kerül kimutatásra. A közvetlenül elszámolt belső szolgáltatás a szolgáltatást végző szervezet főkönyvében egyéb tevékenységen kerül elszámolásra. Mivel a belső elszámolás közvetlen költségen történik, a szolgáltatást végző szervezet egyéb tevékenységen elszámolt költsége megegyezik a közvetlen belső bevétele összegével. A közvetlenül elszámolt belső szolgáltatás közvetlen belső költsége az igénybevevő szervezetnél az elkülönítendő (vagy irányítási) tevékenysége számviteli törvény szerinti közvetlen költsége között kerül elszámolásra d) Tevékenységi, üzletági és társasági irányítás költségének, ráfordításának és bevételének elkülönítendő tevékenységekre történő megosztása és elszámolása Az irányítási tevékenységek (2. melléklet 3.a) és 3.c) pontok) esetében az elkülönítendő tevékenységek között megosztandó költség, ráfordítás és bevétel tartalmát, valamint a megosztás módját a 4-7. sz. mellékletek 2.1., 2.3. és 5.3. pontjai tartalmazzák az alábbi elvek alapján: da) A tevékenységi és az üzletági irányítás (2. melléklet 3.a) pont) Társaság számlarendje szerinti megosztandó: költségei (4-7. sz. mellékletek pont), ráfordításai (4-7. sz. mellékletek pontja) és bevételei (4-7. sz. mellékletek 5.3. pontja) kigyűjtésének módja: a Pályavasúti, a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben a főkönyv egészére, a Gépészeti főkönyvben a vontatást, illetve az egyéb tevékenységet végző, valamint a valamennyi szervezetet irányító szervezetekre elkülönítve, a Központ főkönyvében a központi szolgáltatást végző szervezetekre elkülönítve. A kigyűjtött tevékenységi és üzletági irányítási költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységre történő megosztása a főkönyvek és szervezetek vonatkozásában az alábbi módszer alapján történik: A Pályavasúti és a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv esetében az elkülönítendő tevékenységek közötti megosztás főkönyvi szinten történik. A Gépészeti főkönyv esetében a vontatás és az egyéb tevékenységet végző szervezetek irányítási költsége az adott szervezet által végzett elkülönítendő tevékenységekre kerül megosztásra. A valamennyi szervezetet irányító szervezet irányítási költsége az irányított vontatási

12 956 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám és egyéb szervezetek által végzett elkülönítendő tevékenységekre kerül megosztásra. A kigyűjtött tevékenységi és üzletági irányítási költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységek közötti megosztásának vetítési alapja: A tevékenységi és üzletági irányítási költségek: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségei, a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, selejtezése, értékvesztése és káreseménye ráfordításai és bevételei: elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az értékcsökkenési leírási költségek, a készletek selejtezése és értékvesztése ráfordításai és bevételei: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költségéből az anyagköltségek, a követelések értékvesztése és leírása ráfordításai és bevételei: az elkülönítendő tevékenységek értékesítési nettó árbevétele, az összes többi megosztandó ráfordítás és bevétel: az elkülönítendő tevékenységek számviteli törvény szerinti közvetlen költsége. db) A társasági irányítás megosztandó költségei (2. melléklet 3.c) pont) a Központ főkönyvében meghatározott társasági irányító szervezetek irányítási költségét, ráfordítását és bevételét tartalmazza a 7. sz. mellékletben meghatározott módon. A társasági irányító szervezetek a gazdálkodási szervezeti hierarchia szerint meghatározott irányító szervezetek az alábbi kivételekkel: Amennyiben a szervezeti hierarchia szerinti irányító szervezet a gazdálkodási előírások alapján belső szolgáltatást végez (pl. Számviteli Főosztály), akkor ez a szervezet a központi szolgáltató szervezetek közé kerül besorolásra. Amennyiben a szervezeti hierarchia alapján meghatározott irányító szervezethez olyan végrehajtó szervezet tartozik a szervezeti hierarchiában, amely nem végez belső szolgáltatást, ez a szervezet a társasági irányító szervezetek közé kerül besorolásra. A Központ főkönyvébe tartozó szervezetek társasági irányításhoz vagy központi szolgáltatáshoz történő besorolását a MÁV ZRt számlarendje határozza meg. A társasági irányítás költségei, ráfordításai és bevételei a Társaság valamennyi elkülönítendő tevékenységét végző főkönyv között kerül megosztásra és elszámolásra az elkülönítendő tevékenységek összes igénybevett és egyéb szolgáltatásainak költsége és személyi jellegű ráfordítása együttes összege arányában. Az elkülönítendő tevékenységek társasági irányítása alapvetően a tevékenységek létszámától és a szakképzettséggel is összefüggő költségeitől, a tevékenységekhez igénybevett szolgáltatások mértékétől függ. A tevékenységek anyag- és eszközigényessége (anyagköltség és értékcsökkenési leírás) a társasági irányítás igénybevételének arányát torzíthatja Létszám elkülönítése A Társaság létszáma a Pályavasúti, a Személyszállítási, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási, a Gépészeti, valamint a Központi főkönyvi szervezetekhez van hozzárendelve. A Társaság a számviteli nyilvántartásaiban a személyi jellegű ráfordítások létszámhoz köthető elemei esetében a munkaórát is nyilvántartja és elszámolja az e személyi jellegű ráfordításokkal megegyező módon az adott szervezeten. a.) A számviteli elkülönítési előírások alapján a pontban leírt módon a munkaórák is kigyűjtésre, illetve megosztásra kerülnek főkönyvenként az elkülönítendő tevékenységekre. A munkaóra elkülönítése során a központi irányítási szervezeteken elszámolt munkaóra nem kerül megosztásra az elkülönítendő tevékenységek között. b.) Az Informatikai Humán Irányítási Rendszer (IHIR) adatai alapján év végén meghatározásra kerül a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma az alábbi szervezet csoportokra vonatkozóan b1) Pályavasúti főkönyvi szervezetekre összesen b2) Személyszállítási főkönyvi szervezetekre összesen b3) Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvi szervezetekre összesen b4) Gépészeti főkönyvi szervezetekre az alábbi bontásban Gépészeti közös irányító szervezetekre összesen Gépészeti vontatási irányító és végrehajtó szervezetekre összesen Gépészeti egyéb irányító és végrehajtó szervezetekre összesen b5) Központi főkönyvi szervezetekre az alábbi bontásban Társasági irányítási szervezetekre összesen Központi egyéb szervezetekre összesen c.) Az elkülönítendő tevékenységekre elkülönítetten elszámolt munkaóra a b.) pont szerinti szervezeti csoportosításban kerül kimutatásra. d.) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszámát szervezetcsoportonként az alábbi módon rendeljük hozzá az elkülönítendő tevékenységhez: A b1)-b3) szervezet csoportok létszámát szervezet csoportonként, az azonos szervezetcsoport elkülönítendő tevékenységhez rendelt munkaórái arányában megosztjuk a tevékenységek között.

13 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 957 A b4) szervezetek esetében Először a közös irányító szervezeten kívüli szervezetek létszámát szervezetenként, az azonos szervezet elkülönítendő tevékenységhez rendelt munkaórái arányában osztjuk meg a tevékenységek között. Utána a közös irányító szervezet létszámát megosztjuk az összes b4) szervezet tevékenységekre elkülönített munkaórájának arányában. A b5) szervezetek esetében Először a központi egyéb szervezetek létszámát hozzárendeljük az egyéb tevékenységhez. Utána a társasági irányítási szervezet létszámát megosztjuk az eddigi lépések során tevékenységekre elkülönített létszám arányában. e.) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszámát a fenti adatok alapján az elkülönítendő tevékenységekre az alábbi bontásban mutatjuk be: Vasúti pályahálózat működtetés Személyszállítás Közszolgáltatási személyszállítás Vontatás Egyéb tevékenység A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés elkülönített elszámolása A Pályavasúti főkönyvben a pontban és a 4. sz. mellékletben leírt módon elkülönítésre kerül a HÜSZben előírt nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés, illetve azon belül: a pályahálózat hozzáférési szolgáltatások (EPP + EPF jelöléssel) az egyéb vasúti pályahálózat működtetés (EPT jelöléssel) költsége, ráfordítása és bevétele. A Pályavasút a HÜSZ pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásokat (EPP+EPF): a.) a vasútvállalatokkal kötött szerződés alapján külső szolgáltatásként b.) a Társaságon belül belső megállapodás alapján BTSZ belső szolgáltatásként (4.2.3.c1. pont), nyújtja a HÜSZ-ben előírt díjak alkalmazásával a pályahálózat-hozzáférést igénybevevő szervezetek részére. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások teljesítményeinek nyilvántartása, egyeztetése: a.) Külső szolgáltatások esetében a tehervonatok és teherkocsikra, nem üzleti célú vonatokra vonatkozóan a SZIR és a ZAIR rendszer, a személyvonatokra vonatkozóan VPE elektronikus megrendelés- és menetvonal nyilvántartó rendszere biztosítja a teljesítményi adatokat mind a megrendelő, mind a szolgáltató részére. b.) Belső szolgáltatások esetében A teljesítmények a személyvonatok és a mozdonyvonatok esetében a MÁV START ZRt megalakulásáig a Forgalmi- Vontatási Statisztikai Rendszerben, illetve a menetrendi törzsadat állományban kerülnek nyilvántartásra. Az adatok havi rendszerességgel átadásra kerülnek a VPE Kft. részére, aki a megrendelt szolgáltatások alapján a tényadatokat ellenőrzi, majd a HÜSZ-ben meghirdetett szolgáltatás típusra és vonatnemre, adott formában öszszesíti. A szolgáltató havonta a tárgyhónapra vonatkozó számviteli zárásban előírt időpontig a GIR BTSZ Modulja szerinti fogadótáblában rögzíti a belső pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások elvégzett tény mennyiségét. A szolgáltatás elvégzését és mennyiségét a megrendelő a szolgáltató által rögzített adatok jóváhagyásával ismeri el. A folyamat részletes leírását a BTSZ írja elő, melynek kivonatát jelen utasítás 10. sz. melléklete tartalmazza. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások árbevételének és belső bevételének elszámolása a szolgáltató Pályavasúti főkönyvben: a.) Külső szolgáltatások esetében A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások árbevételét, kedvezményét és felárát HÜSZ-ben előírt szolgáltatásonként részletezve a főkönyvi számla és a tevékenységi sorok kombinációjának alkalmazása biztosítja, melyben: a főkönyvi számlák teszik lehetővé az árbevétel, kedvezmény és felár elkülönítését, a tevékenységi sorok a szolgáltatásokat a HÜSZ szerinti részletezik. b.) Belső szolgáltatások esetében A belső pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a belső megállapodásokban kedvezmény és felár nem került alkalmazásra. A belső bevétel HÜSZ-ben előírt szolgáltatásonkénti részletezését a főkönyvi számla és a tevékenységi sorok kombinációjának alkalmazása biztosítja, melyben: a főkönyvi számlák teszik lehetővé a belső bevételek HÜSZ szerinti főbb szolgáltatás csoportjainak elkülönítését, a tevékenységi sorok a HÜSZ szerinti szolgáltatás csoportokon belül részletezik az egyes HÜSZ szolgáltatásokat. A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások belső költségének elszámolása a megrendelő szervezet főkönyvében: A Társaság BTSZ rendszere biztosítja valamennyi BTSZ belső szolgáltatásra vonatkozóan, hogy a szolgáltatónál figyelembevett belső bevétellel megegyező összegben kerüljön elszámolásra a belső költség a megrendelőnél. Az egyezőség utólagos ellenőrzését az azonos tartalmú belső bevétel és belső költség főkönyvi számlák alkalmazása is segíti.

14 958 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám A belső költség HÜSZ-ben előírt szolgáltatásonkénti részletezését a főkönyvi számla és a tevékenységi sorok kombinációjának alkalmazása biztosítja, melyben: a főkönyvi számlák teszik lehetővé a belső bevételek HÜSZ szerinti főbb szolgáltatás csoportjainak elkülönítését, a tevékenységi sorok a HÜSZ szerinti szolgáltatás csoportokon belül részletezik a megrendelő tevékenység részére szükséges szolgáltatásokat: a személyszállítás esetében a személyszállító vonattípusokat, a vontatás esetében a mozdonykategóriákat. A belső pályahálózat-hozzáférési megállapodásokban rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítését és végrehajtását a Társaság Általános Ellenőrzési Utasításban előírt vezetői- és munkafolyamati ellenőrzések keretében kell ellenőrizni. Az ellenőrzésre kötelezetteket, feladataikat a Társaság MSZSZ szabályozza, a munkafolyamati ellenőrzési kötelezettségeket a munkafolyamatokban érintett munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák. A költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítését, elszámolását biztosító informatikai rendszerekben kialakított kontrollpontok biztosítják, hogy a teljes gyűjtési és megosztási folyamat, az azokban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek Elkülönítendő tevékenységek számviteli elszámolása Főkönyvi elkülönített elszámolás a.) Általános elszámolási előírások A Társaság a számlarendjében előírt öt főkönyvben (Pályavasúti, Személyszállítási, Keskeny nyomközű térségi személyszállítási, Gépészeti és Központi főkönyvek) végzi a főkönyvhöz rendelt szervezetek elkülönített elszámolását. Az eszközök és források a főkönyvekben a Társaság 1-4. számlaosztálya szerinti főkönyvi számlák alapján kerülnek elszámolásra. A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: főkönyvi számlák (5, 8. és 9. számlaosztály) főkönyvi szervezetek tevékenységi sorok (X. számlaosztály) pályaszakaszok kombinációjára kerülnek elszámolásra. E főkönyvi számlák esetében Kft kód kerül alkalmazása, mely a kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt költségeket, ráfordításokat és bevételeket jelöli kapcsolt vállalkozásonként. Az 5, 8. és 9. számalosztályok főkönyvi számlái és a tevékenységi sorok esetében az egységes alkalmazás érdekében a X. számlaosztály magyarázatában előírt módon meghatározásra kerül, hogy mely főkönyvi számlák (számlacsoportok) esetében mely tevékenységi sorok alkalmazhatók az elszámolás során. Egyes tevékenységi sorokhoz pályaszakasz tartományok kerülnek hozzárendelésre a X. számlaosztály magyarázatában előírt módon. A pályaszakaszokra alkalmazott csoportosítások határozzák meg, hogy mely pályaszakaszok tartoznak a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz, illetve a keskeny nyomközű (nem nyílt hozzáférésű) térségi vasúti pályához. A főkönyvi számlák, főkönyvi szervezetek, tevékenységi sorok és pályaszakaszok értékkészletét és tartalmát a Társaság számlarendje írja elő. A Társaság számlarendjének felépítését a Társaság számviteli szabályzata tartalmazza (10.4. kivonat szerint). b.) Elkülönítendő tevékenységekhez alkalmazott speciális előírások A főkönyvi számlák és tevékenységi sorok számlarendben előírt megengedett kombinációján belül: ba) A számviteli törvény szerinti közvetlen költségnek megfelelő tevékenységi sorok ( , ) és pályaszakaszok kombinációjából: vasúti pályahálózat működtetés közül a vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (HÜSZ) esetében XPP, egyéb pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (HÜSZ) esetében az XPF, egyéb vasúti pályahálózat működtetés esetében XPT, személyszállítás és a keskeny nyomközű térségi személyszállítás esetében az XSK (közszolgáltatási személyszállítás) és XSN (közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállítás), vontatás esetében az XGS (az XGV szervezetek esetében), egyéb tevékenység esetében Pályavasúti főkönyvben az XPE (Pályavasúti szervezetek egyéb tevékenysége), Személyszállítási főkönyvben az XSE (Személyszállítási szervezetek egyéb tevékenysége), Gépészeti főkönyvben az XGS (a XGE és XGM szervezetek esetében) és az XGE (minden gépészeti szervezet esetében) kóddal kerülnek elkülönítésre a számlarendben. bb) Az irányítási költségeknek megfelelő tevékenységi sorok az értékesítés és forgalmazás költsége ( ) az igazgatási költség és az egyéb általános költség ( ) az e tevékenységi sorok mellett alkalmazott X21 kóddal kerülnek a megosztandó költségek közé. bc) Az irányítási költségek részét képező központi belső szolgáltatási és társasági irányítási tevékenységi sorok ( ), a tevékenységi sorok mellett alkalmazott X22 kóddal kerülnek a megosztandó költségek között elkülönítésre.

15 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője 959 bd) A főkönyvi számlák közül a ráfordítások (86-89 fk) és bevételek (96-98 fk) esetében: az elkülönítendő tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt ráfordítások és bevételek a X_VA_5K a kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei az X_ VA_55P, a nem kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei az X_VA_55E, az anyagköltség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_511, a nettó árbevétel arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_9, az összes költség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_5E kóddal kerülnek elkülönítésre a számlarendben. be) A szervezetek közül a Gépészeti főkönyvben a vontatási szervezetek az XGV, az egyéb gépészeti tevékenységet végző szervezetek az XGE, az irányítási szervezetek az XGM a Központ főkönyvében a társasági irányítási szervezetek az XKI a központi szolgáltatási szervezetek az XKS az egyéb központi szervezetek az XKE kóddal kerülnek elkülönítésre a számlarendben Tevékenységi elkülönítés megvalósításának és elszámolásának folyamata A költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységhez történő hozzárendelését a megvalósítás sorrendjében az alábbiakban leírt módon történik. A teljes gyűjtési és megosztási folyamat a GIR-ben (Gazdálkodási Irányítási Rendszer) kerül megvalósításra és elszámolásra főkönyvenként elkülönítve. A gyűjtés és megosztás a tárgynegyedév utolsó hónapja elszámolásának előzetes havi zárása után, a tárgyév elejétől a tárgynegyedév végéig göngyölített adatok alapján történik. Az elkülönítés során végzett elszámolás a tárgynegyedév utolsó hónapjának végleges elszámolásában szerepel. Ez az elszámolás a tárgynegyedévet követően sztornózásra kerül a halmozódás elkerülése érdekében a) A társasági irányítás költségének megosztása A társasági irányítás megosztandó költségét a Központi főkönyv szervezetei közül a számlarendben XKI kóddal megjelölt társasági irányító szervezetek 7. sz. mellékletben megjelölt költségei, bevétellel nem fedezett ráfordításai együttes összege képezi, azaz: valamennyi költsége (5, fk, amelyet nem a tevékenységi sorokon számolt el) pozitív előjellel, valamennyi ráfordítása (86-89 fk) pozitív előjellel, valamennyi bevétele (96-98 fk) negatív előjellel. A társasági irányítás költségei az üzletági főkönyvi szervezetek, valamint a Központi főkönyvhöz tartozó nem irányító szervezetek által végzett valamennyi elkülönítendő tevékenység és a saját irányítás összes költségei közül a személyi jellegű ráfordítások (52 fk) és az igénybe vett szolgáltatások ( fk) összesített értéke szerinti vetítési alap alkalmazásával kerül megosztásra. A társasági irányítás megosztott költsége az üzletági főkönyvekben és Központi főkönyvben a társasági irányítási belső költségeként, a Központi főkönyvben a társasági irányítás belső bevételeként kerül elszámolásra az alábbi módon: 1. lépés: a társasági irányítási belső költségek elszámolása a vetítési alap arányában a főkönyvekben: T: minden főkönyv / 50 / 596,9 / a vetítési alap szerinti szervezet) 7149 K: minden főkönyv / 50 / lépés: a belső bevételek elszámolása a Központi főkönyvben az egyes irányító szervezetek megosztandó társasági irányítás költségével megegyező összegben: T: K / 50 / K: K / 50 / 597,9 / társasági irányító szervezetek / b) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt költségek, árbevételek gyűjtése A közvetlenül elkülönítendő tevékenységhez rendelhető közvetlen költségeket (a 4-7. sz. mellékletek 1., 3., 4. pontjai) és árbevételeket (5.1 pont) a Társaság számlarendjében alkalmazott jelölések alapján kigyűjtjük, és az elkülönítendő tevékenységhez rendeljük b1) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt költségek és bevételek gyűjtése a Pályavasúti főkönyv elkülönítendő tevékenységei esetében A Pályavasúti főkönyvben elszámolt költségeket és árbevételek a Társaság számlarendjében megjelölt alábbi tevékenységi kód csoportok alapján gyűjtjük ki, és rendeljük elkülönítendő tevékenységekhez: Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XPP EPP (vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférés) XPF EPF (egyéb pályahálózat-hozzáférés)

16 960 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XPT EPT (egyéb vasúti pályahálózat működtetés) XPE EPE (pályavasút egyéb tevékenysége) b2) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt költségek és árbevételek gyűjtése a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv elkülönítendő tevékenységei esetében A Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elszámolt költségeket és árbevételek a Társaság számlarendjében megjelölt alábbi tevékenységi kód csoportok alapján gyűjtjük ki, és rendeljük elkülönítendő tevékenységekhez: Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XSK ESK (közszolgáltatásként végzett személyszállítás) Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XSN ESN (nem közszolgáltatásként végzett személyszállítás) XSE ESE (személyszállítás egyéb tevékenysége) b3) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt költségek és bevételek gyűjtése a Gépészeti főkönyv elkülönítendő tevékenységei esetében A Gépészeti főkönyv esetén a számlarendben: XGS kóddal megjelölt tevékenységi sorok esetén a szervezetcsoport határozza meg a költségek elkülönítendő tevékenységhez gyűjtését, azaz vontatási szervezet esetében a vontatási tevékenységhez, egyéb szervezet esetében az egyéb tevékenységhez rendeltek, XGE kóddal megjelölt tevékenységi sorok valamenynyi főkönyvi szervezet esetében közvetlenül az egyéb tevékenységhez rendeltek: Szervezet csoport Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XGV XGS EGV (vontatás) XGE+XGM XGS EGE (gépészet egyéb tevékenysége) Minden XGE EGE (gépészet egyéb tevékenysége) b4) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt költségek és bevételek gyűjtése a Központnál A Központ esetén a számlarendben: XKI kóddal megjelölt szervezetek (társasági irányítás szervezetei) esetén a szervezetek egyéb (idegen fél részére végzett) tevékenységén kívüli költségei és bevételei a társasági irányítás költségét képezik a szervezetek egyéb (idegen fél részére végzett) tevékenységének költségei és bevételei a központ egyéb tevékenységéhez rendeltek, XKE és XKS kóddal megjelölt szervezetek minden költsége és bevétele a központ egyéb tevékenységéhez rendeltek: Szervezet csoport Tevékenységi kód csoport Elkülönítendő tevékenység XKI EKI (társasági irányítás) XKI EKE (központ egyéb tevékenysége) XKS+XKE minden EKE (központ egyéb tevékenysége) b5) Tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt, az elkülönítendő tevékenységre gyűjtött költségek és árbevételek elszámolása A főkönyvekben előzőekben leírt módon elkülönített költségeket az elkülönítendő tevékenységek kimutatására szolgáló E tevékenységi kódokra, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 0000 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el az alábbiak szerint: T: főkönyv / 00 / fk.számla / szervezet / E / 0000 / kft-kód K: főkönyv / 00 / fk.számla / szervezet / E99 / 0000 / kft-kód

17 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője c) A tevékenységi és az üzletági irányítási költségek, a ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységekhez rendelése Megosztandó a főkönyvekben elszámolt tevékenységi és üzletági irányítás költsége (X21) ráfordítások, bevételek (S_VA_.) igénybe vett központi szolgáltatás költsége (X22) kapott társasági irányítás költsége (X22). A megosztandó költségek, ráfordítások és bevételek teljes körűségének ellenőrizhetősége, áttekinthetősége érdekében a megvalósítás során e csoportban történik a a) és b.) pontok szerint közvetlenül elkülönítendő tevékenységhez rendelt ráfordítások, bevételek, igénybe vett központi szolgáltatások BTSZ belső költségének adott tevékenységhez történő közvetlen hozzárendelése és elszámolása. Az elkülönítendő tevékenységek közötti megosztás a Pályavasúti, a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv esetében az elkülönítendő tevékenységekre b) pont szerint kigyűjtött és elszámolt közvetlen költségek és árbevételek közül a vetítési alapként meghatározott adatok arányában történik. A Gépészeti főkönyv esetében: a vontatási (a számlarendben XGV jelöléssel ellátott) szervezetek megosztandó adatai a vontatási szervezetek, az egyéb (a számlarendben XGE jelöléssel ellátott) szervezetek megosztandó adatai az egyéb szervezetek, az irányítási (a számlarendben XGM jelöléssel ellátott) szervezetek megosztandó adatai esetében a vontatási és az egyéb szervezetek elkülönítendő tevékenységére kigyűjtött számviteli törvény szerinti közvetlen költségek és árbevételek közül a vetítési alapként meghatározott adatok alapján történik a megosztás. A megosztandó, illetve az elkülönítendő tevékenységekhez rendelt költségek, ráfordítások és bevételek gyűjtőkódjait és a megosztandó tételek esetében a megosztás során alkalmazott vetítési alapok főkönyvi számláit az alábbi táblázat tartalmazza (a betűs kódok a számlarendben alkalmazott csoportosító jelölések): Megosztandó költségek, ráfordítások, bevételek Főkönyvi Megnevezés Tev. sor számla 1. Tevékenységi és üzletági irányítási költségek Tevékenységi és üzletági irányítási költségek 2. Ráfordítások és bevételek Kincstári ráfordítások és bevételek Közvetlen écs. leírás alapján megosztandó ráfordítások és bevételek Közvetlen anyagköltség alapján megosztandó ráfordítások és bevételek Közvetlen árbevétel alapján megosztandó ráfordítások és bevételek Összes közvetlen költség alapján megosztandó ráfordítások és bevételek Közvetlenül tevékenységhez rendelhető ráfordítások és bevételek Megnevezés Vetítési alap Főkönyvi számla SKTG1 X21 Összes költség SKTG1 Megjegyzés S_VA_55P Értékcsökkenés 55 Pálya: EPP + EPF + EPT S_VA_55E Értékcsökkenés 55 S_VA_511 Anyagköltség S_VA_91 Árbevételek S_VA_5E Összes költség SKTG1 S_VA_5K - - Pálya: EPP + EPF + EPT Személy: ESK Gépész: EGV 3. Központi szolgáltatások BTSZ belső költsége és a társasági irányítás belső költsége (tev. sorok az X22-ből) Vontatási célú gázolaj és vezetékes energia beszerzés, készletezés SBKTGK 7106, Gépész: EGV

18 962 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám Megosztandó költségek, ráfordítások, bevételek Megnevezés Általános célú gázolaj beszerzés, készletezés Általános célú vezetékes energia beszerzés Főkönyvi számla Tev. sor Megnevezés Vetítési alap SBKTGK 7105, 7107 Általános célú gázolaj költség SBKTGK 7139 Általános célú vezetékes energia költség Főkönyvi számla , 51413, 5143 Energiagazdálkodás SBKTGK 7140 Energia költség 5141, Ruhaügyintézés SBKTGK 7134 Ruha költség 513 Egyéb anyagbeszerzés és készletezés SBKTGK 7104, Egyéb anyagköltség Szolgáltatás beszerzés SBKTGK 7103 Igénybevett szolgáltatás költsége Humán szolgáltatások SBKTGK 7102, , Üzemi épület kezelés és felügyelet Összes közvetlen költség arányában osztandó Személyi jellegű költségek 511, 51221, 51223, Megjegyzés SBKTGK Összes költség SKTG1 Pálya: EPP + EPF + EPT SBKTGK , Összes költség SKTG , , , A vetítési alapok alapján megosztott, illetve a közvetlenül elkülönítendő tevékenységhez rendelt költségeket, ráfordításokat és bevételeket: az elkülönítendő tevékenységek E tevékenységi kódjaira, az eredeti főkönyv, főkönyvi számla, szervezet, kftkód megtartásával, a 00 KE kód és a 3007 pályaszakasz kód alkalmazásával számoljuk el az alábbiak szerint: T: főkönyv / 00 / fk.számla / szervezet / E / 3007 / kft-kód K: főkönyv / 00 / fk.számla / szervezet / E99 / 3007 / kft-kód 4.4. Számviteli elkülönítés adatszolgáltatása Az elkülönített tevékenységekre vonatkozó adatszolgáltatásokat a Társaság szintjén kell elkészíteni ezer Ftban. a.) Az eszközök és források adatai = a vasúti pályahálózat működtetés vonatkozásában a Pályavasúti főkönyv a személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítás főkönyv és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv a vontatás vonatkozásában a Gépészeti főkönyv az egyéb tevékenység vonatkozásában a Központi főkönyv eszköz és forrás főkönyvi számlák adataival egyezik meg. b.) A költség, ráfordítás és bevétel adatok = a vasúti pályahálózat működtetés vonatkozásában a Pályavasúti főkönyvből a tevékenységre elkülönített a személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítási és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvből a tevékenységre elkülönített a közszolgáltatási személyszállítás vonatkozásában a Személyszállítási főkönyvből és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvből a tevékenységre elkülönített a vontatás vonatkozásában a Gépészeti főkönyvből a tevékenységre elkülönített az egyéb tevékenység vonatkozásában a Központi főkönyv egésze, valamint a Pályavasúti, a Személyszállítási, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási és a Gépészeti főkönyv tevékenységre elkülönített költség, ráfordítás és bevétel főkönyvi számla, szervezet, tevékenységi (és Kft. kód) kombináció adataival egyezik meg. Az adatok alapján kerül összeállításra az éves felügyeleti jelentés, valamint az I-III. negyedév adatait tartalmazó negyedéves felügyeleti jelentés.

19 28. szám A MÁV ZRt. Értesítője Éves felügyeleti jelentés Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részeként összeállított éves felügyeleti jelentéshez az alábbi kimutatások kerülnek összeállításra a kimutatások adatainak szöveges értékelésével együtt elkülönítendő tevékenységenként s Társaság szinten együtt a rendelet 11..(3) bekezdésében előírtaknak megfelelően: mérleg, cash-flow kimutatás, eredmény-kimutatás, tevékenységi kimutatás, a költségvetési támogatások jogcímenként, a kapcsolt vállalkozástól kapott bevételek és a velük szemben felmerült költségek kapcsolt vállalkozásonként, a tevékenységek belső elszámolása miatti halmozódás a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma. A kimutatások adattartalma az alábbi: a mérleg, cash-flow kimutatás és eredmény-kimutatás a számviteli törvény szerinti adattartalommal kerül összeállításra, a tevékenységi kimutatás esetében a Társaság számlarendjében előírt főkönyvi számlák kerülnek figyelembe vételre a 8. sz. mellékletben leírt tartalommal, a költségvetési támogatás jogcímenkénti felsorolása a Társaság számlarendjében jogcímenként részletezett főkönyvi számlák alapján kerül összeállításra, a kapcsolt vállalkozásoktól kapott bevételek és velük szemben felmerült költségek a kapcsolt vállalkozás Társaság számlarendjében előírt Kft. kódja alapján kerül kitöltésre az alábbi bontásban: árbevétel bevétel összes költség ráfordítás eredmény a tevékenységek belső elszámolása miatti halmozódást tartalmazó kimutatás sorai és oszlopai egyaránt: a vasúti pályahálózat-működtetés, a közszolgáltatási személyszállítás a nem közszolgáltatási személyszállítás a vontatás az egyéb tevékenység (tartalmazza a társasági irányítás belső bevételét) a fenti tevékenységek Társaság összesen adatokat tartalmazzák a Társaság számlarendben előírt főkönyvi számlák adatai alapján a 9.sz. mellékletben leírt tartalommal. A kimutatásban a BTSZ és társasági irányítási belső bevétel negatív számmal, a BTSZ és társasági irányítási belső költség pozitív számmal szerepel. a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma a Társaság munkaügyi rendszere által biztosított adat. Az éves felügyeleti jelentés adatait szöveges értékeléssel együtt az éves beszámoló letétbe helyezésével egyide- jűleg küldi meg a Társaság Számviteli Főosztálya a Magyar Vasúti Hivatal részére Negyedéves felügyeleti jelentés A negyedéves felügyeleti jelentés a 8. sz. mellékletben leírt tartalommal és a kimutatások adatainak szöveges értékelésével együtt kerül összeállításra. A negyedéves felügyeleti jelentésben a belső szolgáltatások belső költsége és belső bevétele a számviteli nyilvántartás alapján a BTSZ-ben előírt normatív díjon kerül kimutatásra. A negyedéves felügyeleti jelentés adatait szöveges értékeléssel együtt a tárgynegyedév utolsó napját követő 45 napon belül küldi meg a Társaság Számviteli Főosztálya a Magyar Vasúti Hivatal részére. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével együtt a 36/2004. (MÁV Ért. 42.) PVH utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Jelen szabályozás megjelenésének napján lép hatályba, előírásait évben kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. A közlekedési infrastruktúra meghatározása és fogalomköre 2. A főkönyvi szervezetek által végzett és igénybevett elkülönítendő tevékenységek 3. A tárgyi eszközök és immateriális javak főkönyvi szervezethez történő hozzárendelése 4. Pályavasúti főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő vasúti tevékenységhez történő hozzárendelése illetve megosztása 5. Személyszállítási főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő vasúti tevékenységhez történő hozzárendelése illetve megosztása 6. Gépészeti főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő vasúti tevékenységhez történő hozzárendelése illetve megosztása 7. Központi főkönyv költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elkülönítendő vasúti tevékenységhez történő hozzárendelése illetve megosztása 8. A tevékenységi kimutatás sorai esetében alkalmazott főkönyvi számlák 9. Az elkülönítendő belső tevékenységek elszámolása miatti halmozódás kimutatása 10. A számviteli elkülönítési szabályzatban hivatkozott más szabályzatok Magyar Vasúti Hivatal részére megküldendő vonatkozó részei kivonatainak felsorolása Heinczinger István s. k. vezérigazgató

20 964 A MÁV ZRt. Értesítője 28. szám 1. sz. melléklet A közlekedési infrastruktúra kifejezés meghatározása és fogalomköre Az június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet 1. cikke alkalmazásában a közlekedési infrastruktúra a háromféle közlekedési mód mindazon útjait és rögzített létesítményeit jelenti, amelyek a forgalom folyamatosságához és biztonsághoz szükségesek. A. VASÚT A vasúti infrastruktúra a következő tételekből áll amennyiben azok az állandó útvonal részét képezik beleértve a mellékvágányokat, azonban a vasúti javítóműhelyekben, depókban vagy mozdonyszínekben található vágányok, illetve a magántulajdonú szárnyvonalak vagy mellékvágányok kivételével: földterület; pályatest és pálya alépítmény, különösen a töltések, bevágások, vízlevezető csatornák és árkok, falazott árkok, csőátereszek, bélésfalak, oldalrézsűk védelmére ültetett növényzet, stb.; utas és áruperonok; normál sínköz és járdák; kerítésfalak, sövény, kerítések; tűzvédelmi sávok; fűtőmű berendezések; átjárók stb.; hófogó rácsok; műtárgyak: hidak, csőátereszek és egyéb átmenő szerkezetek, alagutak, fedett bevágások és egyéb aluljárók; támfalak, valamint lavina, kőomlás, stb. ellen védő műtárgyak; vasúti átjárók, beleértve a közúti forgalom biztonságát szolgáló berendezéseket; felépítmények, így különösen: vágányok, peremes sínek, terelősínek; talpgerendák és hosszanti talpfák, az állandó pálya kisebb szerelvényei, ballasztanyag, beleértve a kavicsot és homokot; váltók, átszelések stb.; mozdonyfordító korongok és tolópadok (kivéve a kizárólag mozdonyok számára fenntartott tolópadokat); bekötőutak az utasok és az áruszállítás számára, beleértve a közúti bekötőutakat is; biztonsági, jelző és távközlő berendezések a nyílt pályán, állomásokon és rendező-pályaudvarokon, beleértve a jelző és távközlő rendszerek működtetéséhez használt elektromos áram termeléséhez, átalakításához és elosztásához szükséges létesítményeket; az ilyen létesítményekhez vagy üzemekhez szolgáló épületek; sínfékek; forgalmi és biztonsági célú világító berendezések; vontatáshoz használt elektromos áram átalakításához és továbbításához használatos üzem: alállomások, az alállomások közötti tápkábelek és csatlakozó vezetékek, hosszlánc-rendszerű felső vezetékek és tartóoszlopok; áramvezető sín tartóelemekkel; Az infrastrukturális részleg által használt épületek, beleértve a szállítási díjak beszedésére használatos létesítmények egy meghatározott részarányát.

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

38. szám 125. évfolyam 2010. december 17. TARTALOM. 75/2010. (XII. 17. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 38. szám 25. évfolyam 200. december 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 74/200. (XII. 7. MÁV Ért. 38.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18.

Utasítások. 27. szám 130. évfolyam december 18. 27. szám 130. évfolyam 2015. december 18. Utasítások 54/2015. (XII. 18. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás A 12/2015. (III. 27. MÁV Ért. 4.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. vasúti közlekedési tevékenységeinek

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt

EGYEZTETÉSI LAP. A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő:.. munkanap név: Egyetért észrevételt tett határiidőben nem adott véleményt Magyar Vasúti Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. TARTALOM 16. szám 126. évfolyam 2011. július 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 29/2011. (VII. 22. MÁV Ért. 16.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. elkülönítendő

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben