12. szám 125. évfolyam április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 12. szám 125. évfolyam április 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról... 22/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról... 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására... Oldal Egyéb közlemények 41/2010. (III. 4.) számú határozat a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjére vonatkozóan Utasítások 21/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói rendes felmondással érintett munkavállalók közül valamely nyugellátásra való jog megszerzése előtt legfeljebb 2,5 évvel állók részére a MÁV-nál töltött életpálya méltányos lezárásának lehetősége, illetve a 35 év feletti női és 40 év feletti férfi munkavállalók részére munkahely keresés esélyének javítására szolgáló MÁV- ÉVEK és MÁV-ESÉLY programok részvételi feltételeinek és végrehajtásuk szabályainak meghatározása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Felelősség Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet vezetője felelős. A rendszer működtetéséért felelős a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet vezetője, a humánpartnerek, továbbá a munkáltatói jogkörgyakorlók.

2 718 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. MÁV-ÉVEK program A program konkrét célja a hosszú MÁV munkaviszonnyal rendelkező, de nyugdíjra még jogot nem szerzett, létszámleépítésben érintett munkavállalók részére lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére. Azokat érinti, akiknek legfeljebb (2,5) évük hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati időben) ahhoz, hogy valamely nyugellátásra jogosultságot szerezzenek A részvétel feltételei: Önként választhatja az a munkavállaló, aki egyidejűleg megfelel a következő feltételeknek: a) a csoportos létszámleépítésben érintett, és az Mt. 94/E. -a szerint erről előzetes írásos tájékoztatást kapott, b) nem jogosult korengedményes nyugdíjra, c) A MÁV ÉVEK program kezdetétől legfeljebb 2,5 éven, a MÁV ÉVEK program lejártát követő 9 hónapon belül előrehozott, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik, feltéve, hogy előrehozott, vagy csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot nem szerzett. d) az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 15 év folyamatos (megszakítás nélküli) MÁV Zrt-vel, vagy a MÁV Zrt. által ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkezik, e) hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonya határozott időtartamra történő módosításához A program lényege: A munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondás esetén a munkavállalót megillető Mt., KSZ és szociális csomag járandóságok hónapjainak megfelelő időtartamra, továbbá az erre az időszakra járó szabadsága időtartamára, a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az Mt h) pontja alkalmazásával. Ennek érdekében határozott idejű munkaszerződés módosítást kell kötni a MÁV-ÉVEK program teljes idejére, függetlenül attól, hogy a munkavállaló előreláthatóan a határozott idő lejárta előtt előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá. A járandóságokat a résztvevő a MÁV-ÉVEK program teljes időtartama alatt havonta kapja meg a megállapodás megkötésének időpontjában megállapított havi átlagkeresetének megfelelő mértékben. Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, akkor ehhez a munkáltató köteles hozzájárulni. Ez esetben a programból hátralévő időre járó juttatást egy összegben részére ki kell fizetni. Járandóságok, egyben a MÁV-ÉVEK program hónapjainak száma Megnevezés Folyamatos MÁV munkaviszony 15 éves 20 éves 25 éves 30 éves Felmentési idő (nap) Mt. szerinti végkielégítés (hó) öregségi nyugdíjra, továbbá korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül további (hó) KSZ szerinti végkielégítés (hó) Szociális csomag (hó) a szabadság időtartama egyénileg eltérő. A szabadság időtartama a járandóságoknak megfelelő, a táblázat szerinti hónapokra eső időarányos, munkanapokban számolt szabadság, amit a MÁV-ÉVEK program hosszának kiszámításakor a megfelelő hónapok száma szerinti időtartamhoz naptár szerinti munkanapokban kell hozzá számítani.(pl. 21 havi járandóság esetén az erre vonatkozó szabadság mértéke 53 munkanap). A MÁV ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg, tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi részletekben történő kifizetése valósul meg, melynek számítási alapja a munkavállalónak a megállapodás megkötésekor meghatározott átlagkeresete. A MÁV-ÉVEK programot választó munkavállalók VBKJ keret összegre való jogosultsága a 8/2010.(II.12. MÁV Ért.4.) EVIG utasítás értelmében a program első 90 napjára terjed ki. A MÁV-ÉVEK programban részt vevők a 91. naptól nem jogosultak a VBKJ igénybevételére. VBKJ elszámolásokat a 91. napon kell elvégezni. A VBKJ juttatásra való jogosultság tekintetében a MÁV-ESÉLY programból átlépőkre eltérő szabályok vonatkoznak, melyeket a pont tartalmaz.

3 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője Munkajogi vonatkozások A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt az Mt h) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, 107. Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól h) munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató engedélye alapján TB vonatkozások A munkavállaló munkaviszonya a MÁV-ÉVEK program időszaka alatt fennáll, így továbbra is biztosítási időnek és szolgálati időnek számít. (Az évi LXXXI. tv a szerint a munkavégzés alóli mentesítés időtartamát akkor nem lehetne szolgálati időként figyelembe venni, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset-, jövedelem kifi zetés nem történne.) Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja. (1997. évi LXXXIII. Tv. 47. (2) a) és b) pontjai) Statisztikai vonatkozások A programban részt vevő munkaviszonya nem szünetel, a munkajogi állományi létszámba beletartozik. A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a programba vétel első napjától törölni kell. A járandóságait a már statisztikai állományba nem tartozók (állományon kívüliek) adataiban kell elszámolni Tájékoztatás, nyilatkoztatás, munkaszerződés módosítás A létszámleépítésben érintett munkavállalók körét át kell tekinteni abból a szempontból, hogy kik felelnek meg a MÁV-ÉVEK program a)-d) feltételeinek. Az életkort illetően évben jogosulttá válnak: a nők közül az 1953-ban született és az ennél idősebb, nyugdíjra nem jogosultak, a férfiak közül az I. félévében született (január 01. és július 02-a), és II. félévétől előrehozott, vagy csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szerez, és az ennél idősebbek közül azok, akik korengedményes nyugdíjra nem jogosultak (akiknek hiányzik a évi korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati idejük), Felelős: Munkáltatói jogkör gyakorlója és humán partnere Határidő: Folyamatos, az előzetes írásbeli tájékoztatás előtt A munkáltatói jogkör gyakorló: köteles a munkáltatói rendes felmondásról szóló előzetes írásbeli tájékoztatás átadásával egyidejűleg írásban felajánlani a programban való részvétel a)-d) feltételeivel rendelkező érintett számára a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőségét, egyúttal tájékoztatni őt a program szabályairól (l. sz. melléklet), a programban részt vevő a felajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén az illetékes humánpartner az SAP listák, statisztikák dolgozó ZEVEK MÁV ÉVEK átlagbér tranzakcióból kinyomtatja a munkavállaló átlagkeresetét tartalmazó MÁV ÉVEK megállapodás előkészített jegyzék ét, mely a megállapodás másodpéldányával együtt az ügyiratba kerül elhelyezésre. az átlagbér ismeretében gondoskodik a határozatlan időre szóló munkaszerződés határozott idejű munkaszerződésre történő módosításáról (2.sz. melléklet). A munkaszerződés-módosítás kizárólag a munkáltató és a munkavállaló közös akaratával megegyezően történhet, ezért 2 tanú közreműködése szükséges a megállapodás megkötéséhez, átlagváltó hónapoknál a megállapodás megkötésére csak a havi bérszámfejtést követően (negyedévet követő 10-e után) kerülhet sor. a humán partner útján írásban név szerinti tájékoztatást ad a MÁV-ÉVEK programot választó munkavállalókról (név, szolgálati hely, munkakör, születési dátum, szolgálati idő, MÁV szolgálati idő) a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet részére, mellékelve a munkaszerződés módosítás fénymásolt példányát, a módosítást követő 5 napon belül. Jelen utasítás 2.sz.((Megállapodás (a MÁV-ÉVEK programban való részvételre)) mellékletének 6. pontjában foglalt kiegészítése alkalmazandó abban az esetben, amennyiben a programban történő részvétel méltányosságból kerül engedélyezésre, és előre látható, hogy a program végén, nyilvánvalóan hosszabb ideig ellátatlannak minősül a munkavállaló Egyéb rendelkezések A MÁV-ÉVEK programban résztvevő munkavállalót továbbra is ugyanannál a létszámban tartó szervezeti egységnél kell nyilvántartani gondoskodva a külön nyilvántartásról a statisztikai állományban már nem tartozók között mint azt megelőzően. A munkáltatói jogkör gyakorló humán partnere köteles gondoskodni arról a programban résztvevő együttműködésével hogy a munkavállaló munkaviszonya megszűnjön a módosított munkaszerződésben foglaltak szerint, illetve az esetlegesen a munkavállaló által írásban kért időpontban a lejárat előtti megszüntetés esetén a fennmaradó járandóság kifizettetésre kerüljön. Felelős: illetékes humán partner Közreműködik: illetékes humán szolgáltató

4 720 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám A nyilvántartásnál az SAP által kidolgozott rögzítési szabályokat kell alkalmazni. Felelős: illetékes humán partner A utasítás hatályba lépését követően MÁV-ÉVEK programot elkezdők részére a szabadság generálást le kell tiltani. Felelős: IHIR üzemvitel Közreműködik: illetékes humán partner Az utasítás hatályba lépését megelőzően már MÁV- ÉVEK programban résztvevő ( években megállapodást kötött) munkavállalóval a munkáltatói jogkör gyakorlójához benyújtott írásbeli kérésére jelen utasításban a szabadság díjazására vonatkozó szabályozás szerint, de változatlan lejárati idővel, változatlan átlagkereset díjazással, VBKJ juttatás nélkül új megállapodás köthető. Felelős: Munkáltatói jogkör gyakorlója és humán partnere 4.2. MÁV ESÉLY program A program konkrét célja a részvételi feltételeknek megfelelő munkavállalók részére MÁV Zrt-n belüli munkahelykeresésre hosszabb idő (szabadidő) biztosítása A részvétel feltételei: Önként választhatja az a munkavállaló, aki a) csoportos létszámleépítésben érintett, vagy a munkáltató működésével összefüggő más ok miatt munkaviszonyának munkáltatói rendes felmondás formájában tervezett megszüntetéséről előzetes írásos tájékoztatást kapott év közötti nő, illetve év közötti férfi, aki életkora vagy munkaviszonya alapján a MÁV-ÉVEK program feltételeinek nem felel meg, korengedményes nyugdíjra sem jogosult, és nyilatkozott, hogy belép a MÁV ESÉLY programba, b) vállalja, hogy a MÁV-ESÉLY program időtartama alatt MÁV-on belüli elhelyezkedése érdekében együttműködik a Munkaerő-gazdálkodási szervezettel, MÁVon kívüli álláskeresés érdekében a MÁV Új Esély Alapítvánnyal. c.) rendelkezik a szociális csomag kifizetéséhez szükséges 5 év egybefüggő folyamatos MÁV munkaviszonynyal A program lényege: A munkáltatói rendes felmondás esetére a munkavállalót megillető szociális csomag járandóság hónapjainak megfelelő időtartamra mely év között 2 hónap, év között 3 hónap, év között 4 hónap a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavállaló a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes, (Mt szerinti) havi átlagkeresete mértékének megfelelő járandóságot havonta, részletekben kapja meg. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója felmenti a munkavégzés alól a munkahelykereséshez szükséges idő biztosítása céljából. Ezen időtartam alatt a munkavállaló a Munkaerő-gazdálkodási Szervezettel, illetve a MÁV Új Esély Alapítványnyal tartja a kapcsolatot. Amennyiben a program időtartama alatt MÁV-on belüli áthelyezése eredményes lesz, a programban való részvétele megszűnik, a belső áthelyezés szabályai szerint kerül módosításra munkaszerződése. Amennyiben a program időtartama alatt a MÁV-on kívül talál állást, kérésére munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással megszüntetésre kerül úgy, hogy egy összegben megkapja a szociális csomag járandóságból még ki nem fizetett összeget, továbbá az Mt. és KSZ. szerinti járandóságokat. A programban való részvétel a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, a munkavállaló munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással megszüntetésre kerül az Mt. és KSZ. szerinti járandóságok biztosításával Tájékoztatás, nyilatkoztatás A munkáltatói jogkör gyakorló a nők, valamint a éves férfiak részére a munkáltatói rendes felmondásról szóló előzetes írásbeli tájékoztatás átadásával egyidejűleg köteles írásban felajánlani a MÁV-ESÉLY programban való részvétel lehetőségét, egyúttal tájékoztatni a program szabályairól (3. sz. melléklet), a programban részt vevő a felajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén gondoskodik a MÁV-ESÉLY programba kerülésről szóló megállapodás megkötéséről 5 napon belül (4. sz. melléklet). a humán partner útján eljuttatja a MÁV-ESÉLY programot választó munkavállalóval megkötött megállapodás 1-1 példányát a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet, az illetékes Humánszolgáltató Egység valamint a MÁV Új Esély Alapítvány részére a megkötést követő munkanapon.

5 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 721 A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt az érintett részére saját eszközeivel és módszereivel segíti elő a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a belső, a MÁV Új Esély Alapítvány a külső álláskeresést. Eredményesség esetén illetve ennek hiányában a meghatározott időtartam letelte előtt 5 nappal értesíti az illetékes munkáltatói jogkör gyakorlót és humán partnerét, aki a további ügyintézést végzi Statisztikai vonatkozások A programban résztvevő munkaviszonya nem szünetel, a munkajogi állományi létszámba beletartozik. A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a programba vétel első napjától törölni kell. A járandóságait a már statisztikai állományba nem tartozók (állományon kívüliek) adataiban kell elszámolni. Ha a munkavállaló MÁV-on belüli áthelyezése eredménnyel jár, a munkavégzési kötelezettség ismét fenn áll, ismét fel kell venni a statisztikai állományi létszámba, a megfelelő állománycsoportba Egyéb rendelkezések A MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavállalót továbbra is ugyanannál a létszámba tartó szervezeti egységnél kell nyilvántartani gondoskodva a külön nyilvántartásról a statisztikai állományba már nem tartozók között mint azt megelőzően. A nyilvántartásnál az SAP által kidolgozott rögzítési szabályokat kell alkalmazni. Felelős: illetékes humán partner Átjárhatóság a MÁV-ÉVEK és a MÁV- ESÉLY program között Az a MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavállaló, aki jogosulttá válik a MÁV-ÉVEK program igénybevételére és írásban kérelmezi, hogy legkésőbb a MÁV- ESÉLY programban töltött ideje 3. hónapja végén átkerüljön a MÁV-ÉVEK programba, átléphet abba, a szociális csomagból már felhasznált idő és járandóság beszámításával. Ebben az esetben a MÁV-ÉVEK program ideje alatt a VBKJ juttatás csak a 90 nap MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött idővel csökkentett időtartamára illeti meg a munkavállalót. Ezt az időtartamot a megkötendő megállapodásban rögzíteni kell. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK évi LXXXI. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról évi IV. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 39/2009. (V.15.MÁV Ért. 17..) VIG utasítás, és az 5/2009.(XII.31. MÁV Ért.35.) EVIG. utasítások hatályukat vesztik HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás január 01. napján lép hatályba MELLÉKLET 1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ÉVEK PROGRAMRÓL munkavállalók részére és NYILATKOZAT 2. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS (a MÁV-ÉVEK Programban való részvételre) 3. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ESÉLY PROGRAMRÓL munkavállalók részére és NYILATKO- ZAT 4. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS (a MÁV-ESÉLY Programban való részvételre) Andrási Miklós s.k. Elnök-vezérigazgató

6 722 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 1. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ÉVEK és MÁV ESÉLY PROGRAMRÓL munkavállalók részére A csoportos létszámleépítés miatt munkáltatói rendes felmondással érintett munkavállalók részére a MÁV-nál töltött életpálya méltányos lezárásának lehetőségét teremtette meg a gondoskodó eszközrendszer kibővítésével A MÁV-ÉVEK programról és a MÁV-ESÉLY programról szóló /2010. (..MÁV Ért.) Elnök-VIG. sz. vezérigazgatói utasítás. MÁV-ÉVEK PROGRAM A program konkrét célja a hosszú MÁV munkaviszonnyal rendelkező, nyugellátásra még jogot nem szerzett, létszámleépítésben érintett munkavállalók részére lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére. A nyugellátásokra vonatkozó jogszabályok szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 20 év, öregségi résznyugdíjra pedig az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 15 év szolgálati időt szerzett. A nyugdíjkorhatár az január 1-je előtt születettek esetében marad a betöltött 62. év. A változás az december 31-ét követő időpontban születetteket érinti. A módosított szabályozás szerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött 1952-ben, vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra fenti időpontban születettek akkor jogosultak, ha legalább 37 év szolgálati idővel rendelkeznek és megfelelnek az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az az december 31-ét követően született férfi, valamint az az december 31-ét követően született nő, aki legalább 37 év szolgálati időt szerzett és azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat részére megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az I. és II. félévében, továbbá az 1953-ban született nők ennél 3 és fél, illetve 4 évvel korábban, 59 éves kortól előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, 57 éves kortól korengedményes nyugdíjra, ha 40 év szolgálati idővel rendelkeznek. A férfiak 60 éves kortól jogosultak előrehozott nyugdíjra, 57 éves kortól korengedményes nyugdíjra, ha 40 év szolgálati időt szereztek, s a korengedményes nyugdíj összegét legfeljebb 3 éves időtartamra a munkáltató előre egy összegben befizeti a nyugdíjbiztosítási szervnek. A MÁV-ÉVEK program azokat érintheti, akiknek legfeljebb 2,5 évük hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati időben) ahhoz, hogy nyugdíjjogosultságot szerezzenek. A nyugdíj törvény szerint 2010-től a 62. életév betöltésénél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban, 59 éves életkortól lesznek jogosultak előrehozott öregségi nyugdíjra a nők, 2 évvel alacsonyabb életkorban, 60 éves életkortól a férfiak, ha 40 év szolgálati idővel rendelkeznek. Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, de legalább 37 évet szerzett már, abban az esetben csökkentett összegű előrehozott nyugdíjra lesz jogosult től a gyermekkedvezmény nem érvényes. Az életkort illetően évben a nők közül az ban született és ennél idősebb nyugdíjra nem jogosultak, férfiak közül az 1953-ben született 57. életévüket betöltők és az ennél idősebbek közül, akiknek korengedményes nyugdíjazásához hiányzik a szükséges szolgálati idejük. (40 év). A részvétel feltételei Önként választhatja az a munkavállaló, aki egyidejűleg megfelel a következő feltételeknek: a) a csoportos létszámleépítésben érintett, és az Mt. 94/E. -a szerint erről előzetes írásos tájékoztatást kapott, b) nem jogosult korengedményes nyugdíjra, c) A MÁV-ÉVEK program kezdetétől legfeljebb 2,5 éven, a MÁV-ÉVEK program lejártát követő 9 hónapon belül előrehozott, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik, feltéve hogy előrehozott, vagy csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a jogosultságot nem szerzett. d) az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 15 év folyamatos (megszakítás nélküli) MÁV Zrt-vel, vagy a MÁV Zrt által ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkezik. e) hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonya határozott időtartamra történő módosításához. A program lényege: A munkáltatói rendes felmondás esetére a munkavállalót megillető Mt. KSZ és szociális csomag járandóságok hónapjainak megfelelő időtartamra, továbbá az ezen időtartamra járó szabadságának időtartamára a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az Mt h) pontja alkalmazásával.

7 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 723 A határozott idejű munkaszerződés módosítást kell kötni a MÁV-ÉVEK program teljes idejére, függetlenül attól, hogy a munkavállaló előreláthatóan a határozott idő lejárta előtt előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá. A járandóságokat a résztvevő a MÁV ÉVEK program teljes időtartama alatt havonta kapja meg a megállapodás megkötésének időpontjában megállapított havi átlagkeresetének megfelelő mértékben. A programban részt vevő munkaviszonya a Munka Törvénykönyvében foglaltakon túl megszűnhet az előrehozott öregségi, illetve öregségi nyugdíjra való jogosultsága feltételeinek megszerzésével vagy csökkentett öszszegű előrehozott öregségi, rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj részére történő megállapításával. Bármilyen nyugdíjra jogosulttá válás esetén a munkavállaló ez irányú kezdeményezése esetén a munkáltató köteles közös megegyezéssel megszűntetni a munkaviszonyt, ha a szerződés időtartama még nem járt le. Ez esetben a programból hátralévő időre járó juttatást egy összegben ki kell fizetni a munkavállaló részére. Amennyiben a munkavállaló más munkáltatónál kíván munkaviszonyba lépni a határozott idejű munkaszerződés lejárta előtt, kérésére a munkaviszonyát közös megegyezéssel meg kell szüntetni. Ez esetben a programból hátralévő időre járó juttatást egy összegben részére ki kell fizetni. Járandóságok, egyben a MÁV-ÉVEK program hónapjainak száma Megnevezés Folyamatos MÁV munkaviszony 15 éves 20 éves 25 éves 30 éves Felmentési idő (nap) Mt. szerinti végkielégítés* (hó) KSZ szerinti végkielégítés (hó) Szociális csomag (hó) Összesen (hó) öregségi nyugdíjra, továbbá korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül további (hó) a szabadság időtartama egyénileg eltérő. A szabadság időtartama a járandóságoknak megfelelő, a táblázat szerinti hónapokra eső időarányos, munkanapokban számolt szabadság, amit a MÁV- ÉVEK program hosszának kiszámításakor a megfelelő hónapok száma szerinti időtartamhoz naptár szerinti munkanapokban kell hozzá számítani.(pl. 21 havi járandóság esetén az erre vonatkozó szabadság mértéke 53 munkanap). A MÁV- ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi részletekben történő kifizetése valósul meg, melynek számítási alapja a munkavállalónak a megállapodás megkötésekor meghatározott átlagkeresete. A MÁV-ÉVEK programot választó munkavállalók VBKJ keret összegre jogosultsága a 8/2010. (II.12.MÁV Ért.4.) EVIG. utasítás értelmében a program első 90 napjára terjed ki. A MÁV-ÉVEK programban részt vevők a 91. naptól nem jogosultak a VBKJ igénybevételére. VBKJ elszámolásokat a 91. napon kell elvégezni. Munkajogi vonatkozások A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltató engedélye alapján. TB vonatkozások A munkavállaló munkaviszonya a MÁV-ÉVEK program időszaka alatt fennáll, így továbbra is biztosítási időnek és szolgálati időnek számít. Ezen időszak alatt a munkavállalónak együtt kell működnie az illetékes humán partnerrel és humán szolgáltatóval. Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, és ez vonatkozik a MÁV-ÉVEK időtartamára is. A MÁV-ÉVEK programba való bekerülés módja: A munkavállalónak jelen Tájékoztató kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a csatolt Nyilatkozatot 2 példányban kitöltenie és visszajuttatnia Munkáltató részére.

8 724 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám A lehetőséggel élni kívánó munkavállaló írásbeli nyilatkozatát követően határozatlan időre szóló munkaszerződése határozott idejűre módosul közös megegyezéssel. A program előnyei: a juttatások hónapjai a szolgálati időt növelik, 100%-os átlagkereset, az előrehozott nyugdíjazásig havi hiányzó időtartam ezzel áthidalható, Az előrehozott nyugdíjazás időpontjáig hátralevő 30 hónap esetén a MÁV-ÉVEK program végével a munkaviszony megszűnik, az előrehozott nyugdíjazásig fennmaradó időtartamból 9 hónapra álláskeresési járadék, utána a további hónapokra álláskeresési segély igényelhető a Munkaügyi Központtól, mely időtartamok a szolgálati időt növelik és a nyugdíj összegét nem csökkentik. A kitöltendő Nyilatkozat jelen tájékoztatóhoz csatolva. NYILATKOZAT A MÁV ÉVEK programot és MÁV ESÉLY programot szabályozó./2010. (..) MÁV Ért. sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékletét képező Tájékoztatót átvettem. A MÁV-ÉVEK program szabályait megismertem, melynek alapján Alulírott. név.. születési hely, idő törzsszám lakcím nyilatkozom, hogy a MÁV-ÉVEK programban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni*. dátum:.., A nyilatkozatot átvettem: Munkavállaló dátum:,... Munkáltató részéről * A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Kitöltendő: 2 példányban Kapja: 1 pld. Munkavállaló 1 pld Munkáltató

9 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS (a MÁV ÉVEK Programban való részvételre) amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyfelől a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán út ), mint Munkáltató a továbbiakban: Munkáltató, másfelől.. mint Munkavállaló a továbbiakban: Munkavállaló az alábbi feltételekkel. 1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló.. év hó. napjától áll határozatlan időtartamú munkaviszonyban a Munkáltató alkalmazásában. 2. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a Munkáltatótól kapott és a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatás, valamint az általa részletesen megismert MÁV-ÉVEK programot tartalmazó utasítás alapján a részt kíván venni a programban. Erre tekintettel a Felek a munkaszerződést közös megegyezéssel, határozott utalással az Mt. 82. (1) bek-ben foglaltakra az alábbiak szerint módosítják. 3. A Felek a munkaviszonyt határozott időtartamúvá alakítják át. A munkaviszony..nap felmondási idő,.. hónap Mt. és KSz. szerint számított végkielégítés, valamint. nap, az előbbiekben meghatározott járandóságoknak megfelelő időarányos, munkanapokban számított szabadság figyelembevételével.év. hó.. napjáig áll fenn. A munkaviszony e napon külön intézkedés nélkül, az Mt. 86. c.) pontja alapján megszűnik. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a MÁV-ÉVEK programban való részvételre és a munkaviszony határozott időtartamára tekintettel a munkaviszony megszűnésekor sem végkielégítés, sem felmondási idő nem illeti meg. 4. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkavállaló a határozott időtartam letelte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt létesíteni, a Munkavállaló írásbeli kérésének megfelelően a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a programból hátralévő időre járó juttatást egyösszegben megfizeti. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszüntetésére, ha a Munkavállaló az Mt. 87/A szerint nyugdíjasnak minősül. A Munkáltató a Munkavállalót a programban való részvétel teljes időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a Munkavállalót.. Ft/hó azaz.. Ft/hó illeti meg, mely összeget a Felek a munkavállalónak a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes átlagkeresete alapján határozták meg. A járandóságok megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes. A MÁV ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi részletekben történő kifizetése az előzőek szerint meghatározott átlagkeresettel történik bérfejlesztés nem illeti meg. 5. A munkavállaló VBKJ keret összegre való jogosultsága a 8/2010. (II. 12. MÁV Ért.4.) EVIG.sz. utasítás értelmében a program első 90 napjára terjed ki,a 91. naptól nem jogosult a VBKJ igénybevételére. 6. Az utasítás pontban foglaltak fennállása esetén: A munkavállaló kijelenti, hogy a MÁV-ÉVEK program szabályait a munkáltató által adott tájékoztatás keretében megismerte, és ezáltal tudatában van annak, hogy a program 3. pontjában rögzített időpont lejártát követően a hatályos jogszabályok alapján nincs jogosultsága nyugellátás megállapítására és folyósítására. Munkavállaló saját kezdeményezésére kifejezetten annak tudatában köti meg tehát a jelen megállapodást, hogy munkaviszonya a 3. pontban rögzített időpontban, a program lejártát követően minden további intézkedés nélkül megszűnik, és ezt követően a munkáltató méltányosságból sem engedélyezi korengedményes nyugellátás igénybevételét.

10 726 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mt, a Kollektív Szerződés, valamint a /2010.(.) MÁV Ért.. EVIG. sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás hatályos szövegében foglaltakat kell alkalmazni. 7. A jelen módosítás. év.. hó.. napján lép hatályba. Budapest, hó. nap.. Munkavállaló.. Munkáltató Előttünk, mint tanuk: 1.). 2.)...

11 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ESÉLY és MÁV-ÉVEKPROGRAMRÓL A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói rendes felmondással érintett 35 év feletti női és 40 év feletti férfi munkavállalók részére a belső munkahely keresés, átképzés esélyének javítását segíti elő A MÁV-ÉVEK és MÁV-ESÉLY programot szabályozó /2010.(.)MÁV Ért..) EVIG.sz. utasítás. MÁV-ESÉLY PROGRAM A program konkrét célja MÁV Zrt-n belüli munkahelykeresésre hosszabb idő (szabadidő) biztosítása. A részvétel feltételei: Önként választhatja az a munkavállaló, aki a) csoportos létszámleépítésben érintett, vagy a munkáltató működésével összefüggő más ok miatt munkaviszonyának munkáltatói rendes felmondás formájában tervezett megszüntetéséről előzetes írásos tájékoztatást kapott év közötti nő, év közötti férfi, aki életkora vagy munkaviszonya alapján a MÁV-ÉVEK program feltételeinek nem felel meg és korengedményes nyugdíjra sem jogosult, és nyilatkozott, hogy belép az Új Esély programba, b) vállalja, hogy a MÁV-ESÉLY program időtartama alatt MÁV-on belüli elhelyezkedése érdekében együttműködik a MÁV Új Esély Alapítvánnyal. A program lényege: A munkáltatói rendes felmondás esetére a munkavállalót megillető szociális csomag járandóság hónapjainak megfelelő időtartamra mely év között 2 hónap, év között 3 hónap, év között 4 hónap a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavállaló a program megkötésének időpontjában érvényes (Mt.152..szerint) havi átlagkeresete mértékének megfelelő járandóságot havonta, részletekben kapja meg. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója felmenti a munkavégzés alól a belső munkahely kereséshez szükséges idő biztosítása céljából. Ezen időtartam alatt munkavállaló a MÁV Új Esély Alapítvánnyal tartja a kapcsolatot. Amennyiben a program időtartama alatt MÁV-on belüli áthelyezése eredményes lesz, a programban való részvétele megszűnik, a belső áthelyezés szabályai szerint kerül módosításra munkaszerződése. Amennyiben a program időtartama alatt a MÁV-on kívül talál állást, kérésére a munkavállaló munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással megszüntetésre kerül. Ez esetben értelemszerűen egy összegben megkapja a szociális csomag járandóságból még ki nem fizetett összeget, továbbá az Mt. és KSZ. szerinti járandóságokat. A programban való részvétel a program időtartamának elteltével megszűnik, munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással megszüntetésre kerül az Mt. és a KSZ szerinti járandóságok biztosításával. A MÁV-ESÉLY programba való bekerülés módja: A munkavállalónak jelen Tájékoztató kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a csatolt Nyilatkozatot 2 példányban kitöltenie és visszajuttatnia Munkáltató részére. A lehetőséggel élni kívánó munkavállaló írásbeli nyilatkozatát követően a MÁV-ESÉLY programba kerülésről szóló megállapodás megkötésére kerül sor, közös megegyezéssel. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt a munkavállaló kapcsolatot tart a Munkaerő-gazdálkodási szervezettel a belső, illetve a MÁV Új Esély Alapítvánnyal a külső álláskeresés érdekében. Eredményesség esetén illetve ennek hiányában a program időtartamának letelte előtt 5 nappal értesíti az illetékes munkáltatói jogkör gyakorlót és humán partnerét, aki a további ügyintézést áthelyezést vagy munkáltatói rendes felmondást végzi. Átjárhatóság a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY PROGRAM között Az a MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavállaló, aki jogosulttá válik a MÁV-ÉVEK program igénybevételére és írásban kérelmezi, hogy legkésőbb a MÁV- ESÉLY programban töltött ideje 3. hónapja végén átkerüljön a MÁV-ÉVEK programba, átléphet abba, a szociális csomagból már felhasznált idő és járandóság beszámításával. Ebben az esetben a MÁV-ÉVEK program ideje alatt a VBKJ juttatás csak a 90 nap MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött idővel csökkentett időtartamára illeti meg a munkavállalót. Ezt az időtartamot a megkötendő megállapodásban rögzíteni kell. A program előnyei: hosszabb idő, több segítség így nagyobb esély a belső áthelyezésre több idő a külső munkahely keresésére nagyobb esély a munkanélküliség elkerülésére szolgálati idő szerzés A kitöltendő Nyilatkozat jelen tájékoztatóhoz csatolva.

12 728 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám NYILATKOZAT A MÁV ÉVEK programot és MÁV ESÉLY programot szabályozó./2010. (..) MÁV Ért.. EVIG. sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás 3. sz. mellékletét képező Tájékoztatót átvettem. A MÁV-ESÉLY program szabályait megismertem, melynek alapján Alulírott. név..születési hely, idő törzsszám lakcím nyilatkozom, hogy a MÁV-ESÉLY programban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni*. dátum:.., A nyilatkozatot átvettem: Munkavállaló dátum:,... Munkáltató részéről * A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Kitöltendő: 2 példányban Kapja: 1 pld. Munkavállaló 1 pld Munkáltató

13 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS (a MÁV ESÉLY Programban való részvételre) amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyfelől a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087. Budapest, Könyves Kálmán krt ), mint Munkáltató a továbbiakban: Munkáltató, másfelől. mint Munkavállaló a továbbiakban: Munkavállaló az alábbi feltételekkel. 1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló.. év hó. napjától áll határozatlan időtartamú munkaviszonyban a Munkáltató alkalmazásában. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a Munkáltatótól kapott és a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatás, valamint az általa részletesen megismert MÁV-ESÉLY programot tartalmazó utasítás alapján a Munkáltató kezdeményezésére korábbi írásbeli nyilatkozatával egyezően részt kíván venni a programban. 2. A program időtartama. hónap,.. év hó. napjától.. év hó. napjáig tart. 3. A Munkáltató a Munkavállalót a programban való részvétel teljes időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a Munkavállalót átlagkeresete illeti meg. A járandóságok megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes. 4. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a MÁV-ESÉLY programban való részvételre tekintettel, a munkaviszony megszűnésekor a szociális csomag nem illeti meg. 5. A Munkavállaló köteles a Munkaerő-gazdálkodási szervezettel, valamint a MÁV Új Esély Alapítvánnyal szorosan együttműködni a program időtartama alatt. 6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mt., a Kollektív Szerződés, valamint a /2010.( ) MÁV Ért.. EVIG. sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás hatályos szövegében foglaltakat kell alkalmazni.., hó. nap.. Munkavállaló Elérhetőségem: Telefonszám:.. Levezési cím:... Munkáltató Előttünk, mint tanuk: 1.). 2.)...

14 730 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 22/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az előrehozott öregségi nyugdíjazás támogatása és a korengedményes nyugdíjazás biztosítása a évi foglalkoztatáspolitikai feladatok végrehajtásának elősegítését célozza a humánus létszámcsökkentés eszköztárának egyik fő elemeként. Az utasításban szabályozott nyugdíjazási formák a MÁV Zrt évi foglalkoztatáspolitikájához kapcsolódó eljárási szabályokról, valamint a gondoskodó eszközrendszer juttatásairól szóló megállapodás értelmében nyújtanak segítséget azoknak a munkavállalóknak, akik a korengedményes és előrehozott nyugdíjazás lehetőségével élni kívánnak, valamint a gazdálkodási egységek vezetőinek a munkaerő hatékonyabb foglalkoztatásában. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységénél munkaviszonyban álló mindazon munkavállalókra, akik előrehozott öregségi nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra jogosultságot szereznek. A jogosultság mind a teljes, mind a csökkentett összegű ellátásra való jogosultság esetére értendő Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazási és a korengedményes nyugdíjazási konstrukciók működtetéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységre kiterjed Felelősség Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet vezetője, a konstrukciók működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlók és humánpartnereik felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók a MÁV Zrt-nél: a) Támogatott előrehozott nyugdíjazás b) Korengedményes nyugdíj maximum 2 évi nyugdíj átvállalással c) Korengedményes nyugdíj 2-4 év közötti nyugdíj átvállalással. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók közös szabályai A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók január 1-től december 31-ig folyamatosan alkalmazhatók. Az ilyen nyugdíjazás által megüresedett munkakört külső, új felvétellel nem lehet betölteni. Belső átcsoportosítás lehetőségével élhet valamennyi szervezet abban az esetben, ha kimutathatóan csökken a nyugdíjazást igénybevevők számával az adott szervezet létszáma. Az erre vonatkozó engedélyezés az adott főtevékenységi kör vezetőjének illetékességi körébe tartozik. Az így nyugdíjazott munkavállalók számával az adott főtevékenységi kör létszáma a következő és azt követő években csökken. A munkaviszonyt az Mt. 87. (1) bek. a. pontja alapján közös megegyezéssel kell megszüntetni. A feladatok zökkenőmentes elvégzéséhez és az üzemvitel biztonságának garantálásához a létszámszükséglet biztosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának felelősségkörébe tartozik. A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók értelemszerűen kiterjednek a korkedvezményes nyugdíjra jogosultakra is A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók speciális szabályai a) Támogatott előrehozott nyugdíjazás A létszámcsökkentéssel érintett, az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért azon női munkavállalókra terjed ki, akik január 1. és december 31. között születtek és (57.életévük betöltésétől) előrehozott öregségi nyugdíjra (beleértve a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjat is) jogosultságot szereztek, férfi munkavállalókra, akik január 1. és december 31. között születtek és a 60. életévük betöltésétől előrehozott nyugdíjra (beleértve a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjat is) jogosultságot szereztek, korkedvezményre jogot szerzett munkavállalókra, akik az előrehozott öregségi nyugdíjra a korkedvezmény időtartamával korábban jogosultságot szerezhetnek. Esetükben az előrehozott öregségi nyugdíj korhatár a korkedvezményes évek számával csökken. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és az esetleges nyugdíjcsökkentés mértékének meghatározásakor a ténylegesen megszerzett szolgálati időn kívül figyelembe kell venni a korkedvezmény időtartamát is.

15 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 731 (Pl: 56 éves férfi (1954-ben született) munkavállaló rendelkezik 35 év összes szolgálati idővel, ebből 25 év korkedvezményre jogosító idő. Öregségi nyugdíj korhatára: 63 év 183 nap korkedvezmény: 5 év előrehozás : 2 év Előrehozott nyugdíjra jogosult: 56 év 183 nap, 35 év + 5 év= 40 év a nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő). de: (Pl: 56 éves férfi (1954-ben született) munkavállaló rendelkezik 38 év összes szolgálati idővel, ebből 20 év korkedvezményre jogosító idő. Öregségi nyugdíj korhatára: 63 év 183 nap korkedvezmény: 4 év előrehozás : 3 év Előrehozott nyugdíjra jogosult: 56 év 183 nap, 38 év + 4 év= 42 év a nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő). A nyugdíjba vonuló munkavállalók élethelyzetére tekintettel a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás esetén 4 havi átlagkeresetnek megfelelő egyösszegű juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót legkésőbb az utolsó munkában töltött napon. b) Korengedményes nyugdíj maximum 2 évi nyugdíj átvállalással A létszámcsökkentéssel érintett azon női munkavállalóra, aki január 01. és december 31. között született, 57. év és 183. napos életkort, illetve január 01. és december 31. között született, az 57 életévét betöltötte, és rendelkezik a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti szolgálati idő feltételével. Ezen kívül az január 01. és december 31. között született létszámcsökkentéssel érintett azon férfi munkavállalóra, aki a 60. életévét még nem töltötte be és rendelkezik a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti szolgálati idő (legalább 37 év) feltételével. Számukra a jogosultság jogszabályi feltételének fennállása esetén biztosítja a munkáltató a korengedményes nyugdíjaztatást úgy, hogy a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig tartó időtartamra mely maximum 2 év egy összegben előre befizeti a nyugdíját a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Korkedvezményre jogot szerzett munkavállalók a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 évvel megelőző időpontnál korábban is jogosultságot szerezhetnek korengedményes nyugdíjra. (Pl: 57 éves (1953-ban született) férfi munkavállaló rendelkezik 38 év összes szolgálati idővel, ebből 10 év korkedvezményre jogosító idő. Öregségi nyugdíj korhatára: 62 év* korkedvezmény: 2 év előrehozás : 63-2=61 év---> 1 év korengedmény: 2 év Korengedményes nyugdíjra jogosult: 57 év, (38 év + 2 év= 40 év a nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő) * A 283/2009.(XII.11.) Kormányrendelet szerint. c) Korengedményes nyugdíj 2-4 év közötti nyugdíj átvállalással A létszámcsökkentéssel érintett azon férfi munkavállalókra terjed ki, akik január 1. és december 31. között születtek, akik az 57 év és 183 napos életkort betöltötték, illetve az 1953.január 1. és december 31. között születtek, akik az 57 éves életkort betöltötték és rendelkeznek a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti szolgálati idő feltételével (legalább 37 év). A munkáltatónak a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának a Társadalombiztosítási Nyugellátásról szóló törvény január 1-jétől hatályos rendelkezése szerinti korhatárig, vagyis maximum 4 évig kell egy összegben befizetni a nyugdíjukat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Ezekben az esetekben 2-4 év közötti időtartam áll fenn a korengedményes nyugdíjazás időpontja és az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatár között. Az érintettek számára a jogszabályi feltételeken túl legalább 15 éves folyamatos MÁV munkaviszony fennállása esetén biztosítja a munkáltató a korengedményes nyugdíjazást. (Pl: 57 éves férfi (1953-ban született) munkavállaló rendelkezik 40 év összes szolgálati idővel, ebből 20 év folyamatos MÁV munkaviszony. Öregségi nyugdíj korhatára: 62 év* előrehozás : 63-2=61 év---> 1 év korengedmény befizetés 4 év Korengedményes nyugdíjra jogosult: 57 év, 40 év a nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő * A 283/2009.(XII.11.) Kormányrendelet szerint. Korkedvezményre jogot szerzett munkavállalók a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 évvel megelőző időpontnál korábban is jogosultságot szerezhetnek korengedményes nyugdíjra Nem foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás A munkáltató a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás 4.2. b) és a 4.2. c) feltételei mellett kérelmükre egyedi elbírálás alapján lehetővé teszi a korengedményes nyugdíjazást azon munkavállalók részére is, akik a nyugdíjazás jogszabályi feltételeivel rendelkeznek és a munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálat

16 732 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám alapján munkakörükben tovább nem foglalkoztathatók. Kérelmük egyedi elbírálása a főtevékenységi kör vezető hatáskörébe tartozik Az utasításban foglaltak ellenőrzése A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet ellenőrzi az utasításban foglalt nyugdíjazási konstrukciók szabályos működését, a juttatások kifizetésének jogosságát. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII.6.)sz. és az azt módosító 334/2008.(XII.30.) sz. Kormányrendelet A korkedvezményre jogosultságot szerzett (168/1997. (X.6.) sz. Kormányrendelet) munkavállalók esetében az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó jogosultságot az évi LXXXI. tv. 8-9,11-11/A rendelkezései alapulvételével kell meghatározni Az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó jogosultság meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni. (Tny. 11. (2) bek.) 16/2008.(IV.18.MÁV.Ért.11)VIG.sz vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI.törvény gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS, HATÁLYON KÍ- VÜL HELYEZÉSEK Az utasítás január 1-től december 31-ig hatályos. Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 26/2009.(IV.03.MÁV.Ért.12.) VIG.sz. vezérigazgatói utasítás 7.0 MELLÉKLETEK Nincs Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény valamint kapcsolódó jogszabályok évi módosításával összefüggő változásokból adódó folyamatok és a munkáltatói feladatok ellátásának szabályozása 2.0. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait től kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság, Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartner és humánszolgáltatási egységek a felelősek. 3.0.FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvényt módosító évi XL. Törvény január 01-jétől hatályos rendelkezései jelentősen érintik a nyugdíjba vonulás feltételeit. Fokozatosan 62-ről 65-re emelkedik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. A nyugdíjkorhatár az január 01-je előtt születettek esetében marad a 62. életév. A változás az december 31-ét követő időpontban születetteket érinti január 01-jétől továbbra is az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj tekintetében jogosultsági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszűntetése. Az igénylő tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXXI. Törvény szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.

17 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltétele január 01-től a évi XL. Törvény rendelkezései alapján: január 1-je előtt születetteknél 62. életév 1952-ben születetteknél 62. életév betöltését követő 183.nap 1953-ban születetteknél 63. életév 1954-ben születetteknél 63. életév betöltését követő 183.nap 1955-ban születetteknél 64. életév 1956-ben születetteknél 64. életév betöltését követő 183.nap 4.2. Előrehozott öregségi nyugdíj: A jogszabály szerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően annak az 59. életévét betöltött 1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra a 4.2. pontban meghatározott életkorú munkavállalók akkor jogosultak, ha legalább 37 év szolgálati idővel rendelkeznek és megfelelnek az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. Ebben az esetben a nyugellátás összege a szükséges 40 évhez képest hiányzó szolgálati évek számától függő mértékben és az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár eléréséig terjedő idő hosszával arányosan kerül csökkentésre. Az 1952-ben és 1953-ban született nők esetében a csökkentés mértékét nem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig, hanem kedvezményként a 62. életév betöltéséig, azaz legfeljebb 1095 napra kell számítani. Változatlan az a rendelkezés, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az december 31-ét követően született férfi, valamint az az december 31- ét követően született nő, aki legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Három évvel a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár előtt 37. év szolgálati idő mellett vehetik igénybe csökkentéssel az előrehozott öregségi nyugdíjat az 1954 és 1958 között született nők, és 42 év szolgálati idő esetén az 1953-ban és 1954-ben született férfiak., míg 2,5 évvel korábban 37 év szolgálati idő mellett az ban született nők és 42 év szolgálati idő mellett az 1952 ben született férfiak, ha azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíját megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az érintettek esetében az előrehozott öregségi nyugdíj összege- függetlenül az előírtat esetleg meghaladó szolgálati idő hosszától már csökkentéssel kerül meghatározásra. Az a munkavállaló, aki az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort betöltötte és a szükséges szolgálati időt megszerezte az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását bármikor kérheti. Annak a munkavállalónak azonban, aki e jogosultságát december 31-ét követően szerezte meg, biztosítási jogviszonyát meg kell szűntetnie. Az a munkavállaló, aki december 31-éig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és az előírt szolgálati időt megszerezte, e jogosultságát bármikor érvényesítheti. Ez esetben az öregségi nyugdíjkorhatárnak a Törvény december 31-én hatályos rendelkezési szerinti életkort kell tekinteni. Továbbra is él az a szabály, miszerint aki az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort és szolgálati időt január 01-jét megelőzően betöltötte, illetve megszerezte, a jogosultság megállapítása és a nyugdíjcsökkentés mértékének meghatározása során az úgynevezett gyermekkedvezményt alkalmazni kell A nyugellátásokkal kapcsolatos feladatok Előkészítés A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás megállapításához az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtti 10 éven belül szolgálati idő elismerés iránti kérelmet kell benyújtani személyesen a lakóhely szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán. A kérelem benyújtása az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére a szükséges mellékletekkel együtt a munkavállaló feladata.(a szükséges iratok, okmányok felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza) A munkavállaló az internetről letölti a kérelemhez szükséges formanyomtatványt, vagy személyesen a lakóhelye szerinti illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán beszerzi azt. (7.sz.melléklet A kérelem benyújtását követően szükség esetén a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot az érintett munkavállalóval. (Kérheti az eredeti okmányok bemutatását, hiányzó igazolások pótlását stb.) A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kérésére a területileg illetékes Humánszolgáltatási Egység munkaviszony igazolást állít ki, továbbá korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében kiadja az igazolást a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időről (9.sz.melléklet)

18 734 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám A szolgálati idő elismerésről hozott határozatot a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megküldi a munkavállaló részére. A határozatot a munkavállaló bemutatja a humánszolgáltató egység ügyfélszolgálatán, ahol az SAP-ban történő rögzítésre szkennelési feladatokat elvégzik Öregségi és előrehozott öregségi nyugdíjazás A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás iránti igényt a munkavállalónak személyesen a lakóhely szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni. A nyugdíjazással összefüggésben munkaviszony megszűntetésére irányuló kérelmet a munkavállaló írásban benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. A munkáltatói jogkör gyakorló a helyi humánpartner szervezet munkatársával együtt vizsgálja a nyugdíjazás feltételeinek való megfelelést. Amennyiben a munkavállaló az öregségi, illetve az előrehozott öregségi nyugdíjazás feltételeinek megfelel, munkaviszonya a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint (beleértve a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás szabályait is) megszűntetésre kerül Korengedményes nyugdíjazás A 283/2009.(XII.11.) Korm. rendelet értelmében korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha: a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt (40 év, csökkentett korengedményes nyugdíj esetén 37 év) december 31-ig betölti, illetve megszerzi, b) A munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát az illetékes regionális munkaügyi központnak bejelentette, továbbá c) A munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek. A csoportos létszámcsökkentésben érintett, és erről értesített munkavállaló korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos kérelmet nyújt be a munkáltató részére. (2.sz. melléklet) A munkáltatói jogkör gyakorló a helyi humánpartner szervezet munkatársával együtt megvizsgálja a nyugdíjazás feltételeinek való megfelelést, gazdaságossági számítást készít (3.sz.melléklet), nyilatkozatot tesz a kérelem támogatásáról, (4.sz.melléklet), a létszámcsökkentés megvalósításának módjáról, ellenőrzi a korengedményes nyugdíj várható összege fedezetének meglétét. Amennyiben a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek nem felel meg, a gazdaságossági számítás a korengedményes nyugdíjazás hatékonyságát nem támasztja alá, kérelmét el kell utasítani, melyről a munkavállalót írásban tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlója. A támogatott kérelmet, a gazdaságossági számítást, a nyilatkozatot, a nyugdíj előkalkulációs lapot (5.sz. melléklet), a szolgálati idő elismeréséről készült határozat másolatát, engedélyezésre az üzletág, vagy a főtevékenységi kör vezetője részére a humánpartner szervezet útján fel kell terjeszteni legkésőbb a nyugdíjazás tervezett időpontját megelőző 45. napig. A felterjesztés végső időpontja november 10. A felterjesztéshez csatolni kell az elkészített és a munkáltatói jogkör gyakorló által aláírt a munkaviszony megszüntetésre vonatkozó megállapodást. (6.sz. melléklet). Döntés-előkészítés a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet feladatát képezi. Ezen belül kerül sor a létszám és költségkeret felülvizsgálatára, valamint amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorló szintű létszámcsökkentés nem valósítható meg, az üzletág/fő tevékenységi körön belül a létszámcsökkentés helyének meghatározására. Ha a létszámcsökkentés üzletág/fő tevékenységi kör szinten sem realizálható, a kérelmet el kell utasítani. A kérelem elutasításáról a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Az Üzletágvezetői) főtevékenységi kör vezetői jóváhagyást követően a munkaviszony megszűntetéséről készített megállapodás aláíratása a munkavállalóval központilag történik, mely feladatot a tervezett megállapodás megkötése előtt 30 nappal korábban az illetékes regionális munkaügyi központnak történő bejelentést követően a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet látja el. A megállapodás megkötését követően az aláírt megállapodás munkáltatói példányai a munkáltatói jogkör gyakorló részére, a megállapodás egy példánya az előkalkulációs lap kitöltött I. részével együtt a Humánszolgáltatási Egység részére, a megállapodás egy példánya a munkavállaló részére átadásra kerül. A munkavállaló a szolgálati idő elismerés határozatát és az általa kitöltött ONYF /B. számú igénybejelentő lapot valamint a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet által kiállított, és aláírt Megállapodás II. a korengedményes nyugdíjazásról szóló többször módosított 181/1996. (XII.6.) Korm.rendelet, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283//2009. (XII.11.) Korm. Rendelet alapján (8.sz.melléklet) és az Adatszolgáltatás című adatlapot az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon személyesen nyújtja be. Az illetékes humánpartner szervezet a megállapodás munkáltatói példánya alapján a munkavállaló munkaviszonyának SAP-ban történő megszűntetését intézkedések keretében rögzíti a munkaviszony megszűnését megelőző 3 munkanapon belül és intézkedik a munkavállaló leszámolása iránt. A Humánszolgáltatási Egység folytatja az intézkedést az SAP-ban, és a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolásokat átadja a munkavállaló részére. A

19 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 735 Munkaerő-gazdálkodási Szervezet előjegyzi (nyilvántartásba veszi) az előkalkulált nyugdíjat, ezzel egy időben az előkalkulációs lap egy példányát átadja a Számviteli Szervezet részére az előkalkulált nyugdíj összegének lekönyvelésére A nyugellátás iránti igény elbírálása A nyugellátás iránti igény elbírálásáról határozat elkészítése, a nyugdíj összegének megállapítása az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladata. A megállapításra került nyugellátásról készült határozatot a munkavállaló részére megküldi A korengedményes nyugdíj összegének befizetése Korengedményes nyugdíjazás esetén a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Fizetési értesítés -t küld a munkáltatónak (MÁV Zrt) a befizetendő nyugdíj összegéről. A fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az összeg átutalásáról a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet gondoskodik A könyvelési tételek rögzítése a Gy. 8- /2010. korengedményes nyugdíj könyvelése tárgyú utasítás szerint történik Egyéb rendelkezések A korengedményes nyugdíj kifizetések hálózati összesítése, a tervezettel történő összehasonlítása, a határozattal megállapított tényleges és az előkalkulált nyugdíj könyvelt összegének összehasonlítása, eltérés esetén a könyvelésről történő intézkedés a Központi Főkönyvelőség felé a Munkerő-gazdálkodási Szervezet feladata. A nyugállományba vonuló munkavállalók menetkedvezményeinek további biztosítása érdekében a Humán Szolgáltatási Egység igazolást ad ki az érintett munkavállalók részére, mely tartalmazza a munkaviszony megszűnésének módját, és egyben tájékoztatást nyújt a nyugdíjas arcképes igazolvány igénylésének rendjéről. Esetleges fizetési meghagyások esetén a Humán Szolgáltatási Egység az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére az eredeti bizonylatokat megküldi. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 39/2009. (V.15.MÁV Ért. 17.) VIG utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás a módosításokkal egységes szerkezetben hatályba lép: január 01-jén MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.sz. melléklet: Szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok 2.sz. melléklet: Kérelem, korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás megkötésére 3.sz. melléklet: Gazdaságossági számítás 4.sz. melléklet: Korengedményes nyugdíjazási kérelem felterjesztése 5.sz. melléklet: Korengedményes nyugdíjazás előkalkulációs lapja 6.sz. melléklet: Megállapodás korengedményes nyugdíjazásról 7.sz. melléklet: Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása 8.sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS II. a korengedményes nyugdíjazásról szóló többször módosított 181/1996. (XII. 6.) Korm.rendelet, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségnek meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.rendelet és Adatszolgálatatás 9.sz. melléklet: IGAZOLÁS a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időről 1997.évi LXXXI. Törvény 8/B. (1) bekezdése alapján 1.sz. melléklet Andrási Miklós s.k. Elnök-vezérigazgató Szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok: Munkakönyv (szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát csatolni kell) Nappali tagozaton folytatott tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél szakmunkásképző és felsőoktatási időszakról, továbbá tanulmányi értesítő, leckekönyv stb. Katona könyv Munkanélküli ellátásokról szóló igazolások Ápolási díjban töltött időre szóló igazolás Közeli hozzátartozó ápolásáról szóló igazolás Saját lakás építésének idejére szóló igazolás, ha a nyugdíjjárulékot megfizette Gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermek nevelési támogatás időtartamáról szóló igazolás Munkaviszony igazolások, (amelyek a munkakönyvben nem szerepelnek) Korkedvezményre jogosító igazolások Megállapodással szerzett idő(k)ről minden olyan okmány, amely igazolja, hogy az adott időtartamra a nyugdíjjárulékot megfizette

20 736 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 2.sz. melléklet K É R E L E M Korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás megkötésére Alulírott azzal a kérelemmel fordulok a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vezetőjéhez, hogy a../2010.sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás alapján korengedményes nyugdíjazásomról szóló megállapodást kösse meg velem. Személyi és szolgálati adataim: Név:... Születéskori név:... Szül.hely.:... Szül.ideje:... Anyja neve:... TAJ szám:... MÁV munkaviszony kezdete:... Munkakör:... Nyugdíj Igazgatóság szolgálati időt elismerő határozatának száma:... Lakcím:... Telefonszám:... Budapest, hó. nap. Munkavállaló

Utasítások TARTALOM. 14. szám 131. évfolyam augusztus 26.

Utasítások TARTALOM. 14. szám 131. évfolyam augusztus 26. 14. szám 131. évfolyam 2016. augusztus 26. TARTALOM Utasítások oldal Utasítások oldal 34/2016. (VIII. 26. MÁV Ért. 14.) EVIG sz. utasítás Az Együttműködési megállapodásban rögzített foglalkoztatási nehézségek

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

2013/25. SZÁM TARTALOM

2013/25. SZÁM TARTALOM 2013/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2013. (VII. 26. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellátáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáról... 2 32/2013. (VII. 26.

Részletesebben

2013/10. SZÁM TARTALOM. 13/2013. (III. 27. MÁV-START Ért. 10.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2013/10. SZÁM TARTALOM. 13/2013. (III. 27. MÁV-START Ért. 10.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2013/10. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 13/2013. (III. 27. MÁV-START Ért. 10.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 127. évfolyam 2012. április 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 19/2012. (IV. 13. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 4. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 5/2013. (III. 25.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-40 Plusz 2013 programról... 2 6/2013. (III. 25.) CFO sz.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 5. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2011. (V. 12.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD programról... 2 1/2011. (V. 12.) CFO sz. Chief Financial

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/23. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/23. SZÁM TARTALOM 2016/23. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 30/2016. (VI. 29.

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

2012/5. SZÁM TARTALOM

2012/5. SZÁM TARTALOM 2012/5. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2012. (IV.19. MÁV-START Ért. 5.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás a 2012. évi foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN

MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.), mint munkáltató képviseletében

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2007. (IV. 20. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a létszámleépítésben

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490. számú törvényjavaslat a Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól.

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. I. A Megállapodás hatálya 2008. évi foglalkoztatási megállapodás A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. II. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra Budapest, 2011. Január 17. Forrás: 1997. évi LXXXI. Tv.

Készítette: Királykuti Míra Budapest, 2011. Január 17. Forrás: 1997. évi LXXXI. Tv. 1 Előrehozott at már csak csökkentéssel vehetnek igénybe. A táblázat tartalmazza: a "standard" okat születési kre bontva, az okat, az okat, az jogosultságának kezdő pontját, a es munkakörökben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 7/2007. (III. 2. MÁV Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

T/8289. számú törvényjavaslat. az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

T/8289. számú törvényjavaslat. az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8289. számú törvényjavaslat az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2016.06.18. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben