Elektronikus pályáztatás és bíráltatás. Kísérletek és tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus pályáztatás és bíráltatás. Kísérletek és tapasztalatok"

Átírás

1 Elektronikus pályáztatás és bíráltatás Kísérletek és tapasztalatok Patakfalvi Zoltán, Veress Péter, BME VIK <{pafek, dr. Hanák Péter, SimonkaySándor, NKTH <{hanak,

2 Tartalom Bevezetés A pályáztatás és projektkövetés fázisai Elektronikus pályáztatás Elektronikus bíráltatás Összefoglalás kísérletek és tapasztalatok 2

3 Bevezetés A pályáztatás ciklikusan ismétlődő tevékenység Évente új pályázati felhívások éves életciklusú támogatott projektek (Fél)Automatikus módon számítógéppel támogatható Példák sikeres (állandó fejlesztés alatt álló) ügyfélszolgálati elektronikus rendszerekre APEH szja és más adóbevallások Westel Mobil Rt. Bankok (Ön)kormányzati szándékok/törekvések még rengeteg a tennivaló kísérletek és tapasztalatok 3

4 Bevezetés (2) Számítógép vezette folyamatok korábban KMŰFA-pályázatok kezelése 1990 évek eleje óta több eleme megvalósult 1997-től IKTA: alapadatok, munka- és költségterv, bíráltatás 2001-től NKFP: átvette és továbbfejlesztette az IKTÁ-tól, 2003-tól egységes kiírás és űrlap (Excel) az összes pályázatnál Teljes, egységes rendszert nem sikerült létrehozni kísérletek és tapasztalatok 4

5 Bevezetés (3) és 2004-től Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) intézi a pályáztatást Az NFT-pályázatok kezelésére: Elektronikus Monitorozó és Információs Rendszer (EMIR) Más NKTH-pályázatok: Pályázati Információs Rendszer (PIR) terv Saját fejlesztett rendszer kísérletek és tapasztalatok 5

6 A pályáztatás és projektkövetés fő fázisai Pályáztatás Bíráltatás és döntés Szerződéskötés Projektkövetés (pénzügyi és jogi, szakmai) kísérletek és tapasztalatok 6

7 A pályáztatás fázisai A pályáztatás elektronikus támogatása Pályázati felhívás és útmutató előállítása, közzététele Pályázati űrlap, adatlapok és nyilatkozatok előállítása Űrlapok és pályaművek fogadása, ellenőrzése, feldolgozása Szövegverziók kezelése, változatok generálása kísérletek és tapasztalatok 7

8 A bíráltatás fázisai A bíráltatás és döntés elektronikus támogatása Bírálók pályáztatása, szerződéskötés Bíráltatás (távmunka) Döntés előkészítése (bizottságok), statisztika Döntés nyilvánosságra hozása (lista honlapra projektcélokkal magyarul, angolul) Értesítő levelek bírálatok kiküldésével kísérletek és tapasztalatok 8

9 A szerződéskötés fázisai Szerződéskötés elektronikus támogatása Szerződéskötési ajánlat Szerződés generálása Alapdokumentumok (pl. aláírásminták) tárolása kísérletek és tapasztalatok 9

10 A projektkövetés fázisai Projektkövetés elektronikus támogatása Pénzügyi, jogi Szakmai-tartalmi Nem nyilvános (Intranet): jelentések, bírálatok, hiányok stb. Nyilvános (Extranet): beszámolók, előadások, zárójelentés, hasznosítás stb. Kereshető adatbázis a honlapon kísérletek és tapasztalatok 10

11 Elektronikus támogatás Hogyan támogathatók ezek a fázisok? kísérletek és tapasztalatok 11

12 A pályáztatás elektronikus támogatása Projektjavaslatok és űrlapok fogadása Off-line fogadása élőmunkát igényel; postán jön Floppy elterjedt, de sérülékeny; korlátos kapacitású CD-ROM kevésbé elterjedt, inkompatíbilis 2D vonalkód terjedőben (nincs tapasztalatunk) On-line automatizálható, titkosítandó Elektronikus levélben elterjedt, félig on-line, gyors válasz Feltöltéssel terjedőben, interaktív Hitelesítés Elektronikus aláírás Helyes kitöltés ellenőrzése Relációs adatbázis a pályaművek adataiból Kimutatások, összesítések készítése: pályázatonként és minden pályázatra. kísérletek és tapasztalatok 12

13 A bíráltatás és döntés elektronikus támogatása (1) Bírálók Szakértői pályázat: adatlap, szakmai önéletrajz, kompetenciák leírása kulcsszavakkal Szakértői adatbázis építése Bírálói szerződések kezelése (előállítás adatbázisból, kiküldés, fogadás, tárolás, nyilvántartás) kísérletek és tapasztalatok 13

14 A bíráltatás és döntés elektronikus támogatása (2) Bírálatok Szintek: egyéni, csoportos és szakértői bizottsági bírálatok, zsűri döntései és indoklások Egyéni bírálatok fogadása elektronikus levélben Dokumentumok leszármaztatása: két egyéniből csoportos, csoportosból bizottsági stb. Jogosultságok, adatvédelem Bírálati adatbázis építése Projektköltségek, támogatási összegek illetve szerződéskötési feltételek kezelése. A pályázónak kiadandó (anonim) bírálat előállítása. IKTA-tapasztalat: kell! Rugalmas, könnyen kezelhető megvalósítása nehéz. kísérletek és tapasztalatok 14

15 A szerződéskötés elektronikus támogatása Webes dokumentumtár Szerződéskötési menetrend Mintaűrlapok, mellékletek, támogatásigénylő lapok Háttéranyagok (jogszabályok, útmutatók) Szerződéskötés adatbázisos támogatása Alapadatok, szkennelt okiratok, szerződésmódosítások stb. Generálás, kiküldés, fogadás, tárolás, nyilvántartás Törzsadatokhoz hozzáférés lehetősége jelszóval A szerződéskötési munkafolyamat követése Kimutatások, jelentések, statisztika kísérletek és tapasztalatok 15

16 Pénzügyi elszámolások kezelése, elektronikus fogadás, tárolás Szakmai beszámolók elektronikus fogadás, tárolás, nyilvántartás Webes publikácók A projekt szakmai és pénzügyi követésének támogatása Közzétételre szánt beszámolók elektronikus fogadása, tárolása, nyilvántartása Projektadatlapok generálása adatbázisból Folyamatos karbantartás és hozzáférhetőség esetén a közpénzek felhasználásának átláthatóságát is segíti. kísérletek és tapasztalatok 16

17 Fontosabb követelmények az elektronikus rendszerrel szemben Moduláris felépítés Rugalmas, testreszabható Adatcserére legyen képes más rendszerekkel: Nemzeti Kutatás-nyilvántartó Rendszer (NKR) Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR, MÁK) Elektronikus Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) Pályázati Információs Rendszer (PIR) Platformfüggetlenség (Windows, Linux/Unix, verziók!) Adatbázisok központosított és elosztott kezelése Törzsadatbázisok használata saját: szervezetek és személyek átvett: utca- és helységjegyzék, cégadatbázis stb. Cél a pályázók, pályáztatók és bírálók munkájának egyszerűsítése. kísérletek és tapasztalatok 17

18 A pályáztatás elektronikus támogatása 2003-ban (1) Az űrlapok és pályaművek elektronikus beadása Az IKTÁ-ban 1999 óta követelmény volt A többi KMŰFA-pályázatnál 2003 óta követelmény 2003-ban 780, 2004-ben eddig kb. 400 egyéni/konzorciumi KMŰFA-pályamű űrlapjait dolgoztuk fel kísérletek és tapasztalatok 18

19 A pályáztatás elektronikus támogatása 2003-ban (2) Az űrlappal kapcsolatos szolgáltatások Származtatott adatok automatikus előállítása az űrlapon Helyes kitöltés ellenőrzése Adatok formai helyessége Ellentmondás-mentessége Korlátok betartása Adathiány Űrlapok elektronikus fogadása Pályázati adatbázis automatikus építése kísérletek és tapasztalatok 19

20 Az űrlap elemei Projekt űrlapja Kategóriaválasztó Egyedi pályaműazonosító helye Kitöltendő mezők Funkciógombok Mezőre vonatkozó kitöltési útmutató Származtatott mezők Lapválasztás kísérletek és tapasztalatok 20

21 Űrlapsémák az MKFP 2003-ban Adminisztratív adatlap Pénzügyi adatlap kísérletek és tapasztalatok 21

22 Konzorciumok adatainak összefűzése kísérletek és tapasztalatok 22

23 Műveletek a teljes űrlap adataival Műveletek projektadatokkal Konzorciumi adatok összefűzése Konzorcium adatmentés Zip Űrlapcsomag előállítása kísérletek és tapasztalatok 23

24 Projekt költségvetése származtatva tagi adatokból konztag_ szam i= 1 konztag ürlap( adott _ cella) sorok_ szama i= 1 i sor( adott_ oszlop) i kísérletek és tapasztalatok 24

25 Pályázói oldal (konzorciumi tagok + koordinátor ) Fogadói oldal kísérletek és tapasztalatok 25

26 kísérletek és tapasztalatok 26

27 Befogadás kezelés (1) Excel űrlapból előállított zippelt, xml headert tartalmazó text állomány Kis méret Sortörések jelzik a mezőhatárokat Csatolmányként -ben elküldés fogadása Bash script Vizsgálat rendszerüzenetek eldobása Levél mentése egyedi néven Nyugta küldés kísérletek és tapasztalatok 27

28 Befogadás kezelés (2) Csatolmány leválasztása (ha van) Bash script + php támogatás Zip-fájl vizsgálat (tartalom) Csoportosított mentés Backup készítés Logfájl készítés Lépések, hibák tárolása Logadatokról kimutatások (gép által olvasható log!) Feldolgozásról levél a küldőnek Hibalista Hibáltlan eset: eltárolásról nyugta kísérletek és tapasztalatok 28

29 kísérletek és tapasztalatok 29

30 Feldolgozás adattárolás (1) Automatikus adatbázis létrehozás (egyszeri művelet) Adatfolyam XML struktúrába öntése szemantikus formátum - hordozható Adatbázisba töltés XML-beli hely db mező megfeleltetés alapján Adatbázis config fájlból - cserélhető Szintaktikai helyesség ellenőrzés Saját típusainkhoz rendelt ellenőrző algoritmusok - bővíthető Hibák összegyűjtése válaszlevél tartalmához - interaktív kísérletek és tapasztalatok 30

31 Feldolgozás adattárolás (2) A leíróban tároljuk (adatonként) XML struktúrabeli elhelyezkedés típus szintaktikai megkötések hozzárendeléséhez mezőtípus kiegészítő száminformáció (pl. hossz) adatbázismezők fogadó adatbázis megfelelő mezője Lotus Notes megfelelő adatbázismezője És amit még lehetne szemantikai megkötések (adatelemek között!) Kinézeti paraméterek (leíró-vezérelte megjelenéshez) kísérletek és tapasztalatok 31

32 A bíráltatás elektronikus támogatása 2003-ban Egyéni, csoportos és szakértői bizottsági bírálatok rögzítésének támogatása XML struktúrával Anonim bíráltatás kezelés Jogosultság kezelés, adatvédelem (sig aláírásfájl) Kimutatások, lekérdezések Projektköltség, támogatás És amit még lehetne Egyéni bírálatok fogadása elektronikus levélben Bírálati adatbázis építése kísérletek és tapasztalatok 32

33 Megfelelő pályázat és pályamű kiválasztás bíráláshoz kísérletek és tapasztalatok 33

34 Egyéni bírálati adatlap Bírálói pontszám adott jellemzőre Bírálói adatok tárolása XML struktúrában Bírálóhoz rendelt projekt azonosítása az XML-ben Szöveges bírálat kísérletek és tapasztalatok 34

35 Csoportos bírálati adatlap Bírálói pontszám (nem az egyénik átlaga!) Szöveges értékelés Korábbi egyéni bírálatok kísérletek és tapasztalatok 35

36 Összefoglalás Részmegoldások és összekapcsolásuk alapján tapasztalatok: Egységes szempontok szerinti tervezés, platform függetlenség Moduláris felépítés, fokozatos fejlesztés Kapcsolódási felületek egységesítése Országos rendszerekhez (OTMR, NKR, cég- és címjegyzék) Belső modulok között K+F pályáztatás más pályázati rendszerek Hasonlóságok különbségek : modularitás (EMIR, PIR) Szereplők számítástechnikai ismereteinek folyamatos növelése Konklúzió: Itt az idő szisztematikusan tervezett rendszer készítésére és bevezetésére. kísérletek és tapasztalatok 36

37 Köszönjük a figyelmet! Patakfalvi Zoltán, Veress Péter, BME VIK <{pafek, dr. Hanák Péter, SimonkaySándor, NKTH <{hanak, kísérletek és tapasztalatok 37

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére 13.111 verzió 2013 május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 KÖZBESZERZÉS MODUL... 6 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei.

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei. 2012 / 1. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa OTKA pályázatok Pályázati alapismeretek Az Európai Unió Lifelong learning programja Fiatal kutatók pályázati lehetőségei A titokzatos

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb. 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20

Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb. 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20 Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20 Tartalom 1 LHR alapvető feladata_bevezető... 3 2 Az LHR rendszer az alapvető

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Pályázó Tájékoztató. (Pályázati e-ügyintézés)

Pályázó Tájékoztató. (Pályázati e-ügyintézés) Pályázó Tájékoztató (Pályázati e-ügyintézés) Pályázó tájékoztató Elektronikus felületen keresztül: www.nfu.hu Pályázó Tájékoztató felület (PályTáj) (10-30 percenként frissül) Adatok Egységes Monitoring

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2007. évi működéséről készített beszámolójáról 2008. június Készítette:

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben