J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z"

Átírás

1 J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: /1.0 A jelentés készítésének dátuma: február 9. A projekt megvalósításának kezdete és vége a végrehajtási szakaszban Gantt diagram alapján A PROJEKT ADATAI Fejlesztési Partnerség (FP) neve FP vezető szervezetének címe akiket kezd elveszíteni az élet Belvárosi Tanoda Alapítvány Kapcsolattartó neve Győrik Edit Címe 1093 Budapest Lónyai u. 58. Telefonszáma Fax száma E mail címe

2 Valamennyi projekt köteles a Támogatási Szerződés alapján a projekt lezárásakor Zárójelentést benyújtani. A végrehajtási szakasz lezárásához ezúttal nem készült külön Zárójelentés formátum, hanem a megszokott Projekt Előrehaladási Jelentést (PEJ) szükséges a Fejlesztési Partnerségeknek kitölteniük annyi különbséggel, hogy a PEJhez a című dokumentumot is csatolni kell. Kérjük, hogy VALAMENNYI KÉRDÉSRE válaszoljon! Amennyiben a kérdés nem értelmezhető az adott projekt vonatkozásában, kérjük ezt kihúzással, vagy a nem releváns felirat szerepeltetésével jelezze. Kérjük rövid, tömör, de jól érthető válaszokat adjon. A jelentés kitöltésébe a partnerség jegyében a fejlesztési partnerség valamennyi tagját, illetve lehetőség és igény szerint a célcsoport tagjait is vonja be! Ha segítségre van szüksége, keresse meg az OFA ENPI felelős munkatársát. Kérjük, mielőtt megkezdi a válaszadást, a kitöltés megkönnyítése érdekében olvassa el VÉGIG a kérdőívet! A projekt zárásával kapcsolatos kérdéseket a következő fejezetek szerint tagoltuk: 1. A projekt szakmai tartalma és szakmai megvalósítása Célcsoportok Szakmai tevékenységek Kísérleti módszerek, eszközök A megvalósult fejlesztés bemutatása eredmények és kudarcok A projekt szakmai eredményei, termékei 2. A projekt megvalósulása az EQUAL alapelvek és a horizontális szempontok érvényesítése szempontjából Innováció tervek és megvalósítás Tematikus megközelítés Partnerség Részvétel Nemzetközi együttműködés Tapasztalatátadás a projekt szintjén szakmai együttműködés, disszemináció (pl. TIF) Nők és férfiak esélyegyenlősége Környezeti fenntarthatóság 3. A projekt technikai végrehajtása A projektmenedzsment munkája Együttműködés a gyakorlatban partnerségen belül és azon kívül 2

3 Kommunikáció 4. A projekt pénzügyi végrehajtása Tervezés és megvalósítás Belső tényezők Külső tényezők 5. Számszerűsíthető eredmények 3

4 ÖSSZEGZÉS Kérjük, foglalja össze a projekt szakmai tartalmát, röviden ismertesse a kialakított és sikeresen bevezetett és tesztelt újszerű módszereket, eszközöket, innovatív szakmai fejlesztéseket és ismertesse a projekt eredményeit. Térjen ki arra, hogy a projekt megvalósítására kialakított fejlesztési partnerséget, az együttműködést a jövőben fent kívánják e tartani és a projekt eredményeként kialakított új módszereket hogyan tervezik a továbbiakban hasznosítani illetve továbbfejleszteni! (max. 3 oldal) A projekt célja a szenvedélybetegek és a középfokú oktatásból lemorzsolódott fiatalok gondozási képzési rendszerének különböző szolgáltatási szintjein dolgozó 5 szervezet intézményi és módszertani összefogásán alapuló szakmai ellátási hálózati modell tevékenység kialakítása volt, melynek révén a személy egyedi igényeihez alkalmazkodó, hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósítunk meg. A Fejlesztési Partnerségbe szerveződő 5 szervezet Belvárosi Tanoda Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért, Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány valamint a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola e projekt keretein belül azért dolgozott együtt, hogy a szenvedélybetegségekkel küszködők számára egy olyan ellátási láncot biztosítson Magyarországon, mely sokszínű tevékenységével lefedi a segítséget kérők sokrétű gondjait, és hathatós válaszokat ad a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos, s ahhoz társuló változatos emberi problémákra. A projektben együtt dolgozó segítő intézmények szolgáltatásai nagyon sokfélék voltak: egyéni és csoportos szociális és egészségügyi ellátási formákat, bentlakásos terápiás programot, oktatási és képzési tevékenységeket foglalt magába. Alapkoncepciónk az volt, hogy a különböző intézmények, sokrétű szolgáltatási formáit nem hagyjuk önmagukban működni, hanem összekapcsoljuk, és a kapcsolódási pontok megvalósítása révén az ellátás egy új, minőségileg hatékonyabb szintjét hozzuk létre, mely új szinten jóval több segítségre szorulót érünk el együtt, és a minket elérőket jobban meg tudjuk tartani, valamint problémáikra adekvátabb segítségnyújtást tudunk adni annál, mintha ez az öt szervezet egymás mellett, összehangolt munka nélkül dolgozna. A együttműködési és kapcsolódási pontok megtalálásában és működtetésében nagy szerepe volt a többnyire havonta összeülő szervezetek közötti csoportos esetmegbeszélőknek, ahol az egymáshoz küldött és közösen ellátott, gondozott kliensekről folyamatosan kicseréltük tapasztalatainkat, gondolatainkat, véleményünket. Kikísérletezett ellátási hálózatunk a kialakult együttműködést fennt kívánja tartani. Terveink és szándékaink szerint a szervezetek közötti közös esetmegbeszélő team üléseket, valamint a kliensek egymáshoz irányítását a projekt lezárása után is tovább működtetjük. A hálózaton belül az egyes szervezetek között kialakult egy egy külön külön sajátos együttműködési gyakorlat, melyben tartalom és intenzitásbeli különbözőségek vannak, az egyes szervezetek ill. ellátási módok profiljának megfelelően: 4

5 A BTAG Megálló Oktatási Programot, a két szervezet közötti átjárhatóságot, a megállós segítők jelenlétét a BTAG stábjain és BTAG felvételi beszélgetésein, a közös diák diák programokat (foci, tanulmányi kirándulások, rendezvények (Megálló Est, Lipót nap)) a jövőben is fent kivánjuk tartani. A Kék Ponttal kialakult intenzív munkakapcsolatot, az intézmények közötti átjárhatóságot, az együttműködést újabb projektekben, a Kék Pont kutatásainak támogatását fent kívánjuk tartani. A Leo Amici Alapítvánnyal folytatnánk a rendszeres szakmai konzultációt, tovább működtetjük a várakozó programot, kliens kliens programokat, közös rendezvényeket, valamint várjuk az oda be, onnan kikerülő függőket a Megálló programjain. A BTAG munkája lehetőséget ad egyrészt arra, hogy a szenvedélybeteg fiatalok terápiájuk mellett párhuzamosan, illetve annak lezárultával gimnáziumi képzésben vegyenek részt, érettségit szerezve nagyobb eséllyel kerüljenek vissza a munkaerőpiacra, másrészt azok a középiskolából kimaradt kallódó, deviáns fiatalok, akik kábítószer problémával küzdenek a hálózat segítségével megtalálják a megfelelő terápiás lehetőséget. Intézményeink együttesen multidiszciplináris stábot és ellátási rendszert tudnak megvalósítani. Az emberi értékek terén az emberi méltóságot tiszteletben tartó segítés etikája volt és marad a vezető szempont. A szervezetek közösen osztott szakmai koncepciót és etikát követnek. A szervezetek közötti hatótényezők közt ugyanakkor kiemelt fontossága volt az egymásnak nyújtott, visszajelzéseknek. A szakmai visszajelzések adásának, a közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának, s a közös, szervezetek közti nyelvhasználat kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó szakmai csoportmunka. E csoportmunka gyakori tárgykörei közé tartozott a drogfogyasztók jellegzetes önsajnáló, manipulativ, másokat hibáztató, projektáló és tagadó magatartása. A további gyakori tárgykörök közé tartozott a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája. Összességében elmondhatjuk, hogy a drogozás szürreális és a drogozás közti szünetek szubreális világából érkező páciensek számára a lehetőségünkre álló keretek közti munka során a projektben együtt dolgozó szervezetek közös munkája révénegyfajta többlet valóságot és újra felnövést biztosítva segítettük a célcsoportjaink visszatérését a mindennapi élet konszenzuális realitásába. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy összefogásban, hálózatban sikerült felkeltenünk a páciensekben azt a reményt, hogy vannak bennük tartalékok, rendelkeznek erővel ahhoz, hogy sok sok kis lépést megtéve végül nagy dolgokra, a talpra álláshoz elengedhetetlen belső, lelki fordulat megtételére is képessé váljanak. Innovatív szakmai fejlesztéseinket, kikísérletezett és bevezetett eljárásainkat kutatásokkal is alátámasztva az alábbi záró összegző tanulmányokban foglaltuk össze, melyek e beszámoló mellékleteit képezik: 5

6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Nappali közösségi terápiás program tapasztalatai, eredményei Félutas Lakás Program A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása A komplex nappali terápiás és közösségi szolgáltatásrendszer értékelési modelljének bemutatása Fókuszcsoportos vizsgálat az EQUAL A/077 es program partnerintézményeinél Azt látjuk, hogy a mai világban mindennapos gyakorlat az összehasonlítgatás és nem csupán pl. csak a mosópor reklámokban. Ez a széles körben elterjedt eljárás meglehetősen romboló jellegű. Politikai és társadalomfilozófiák egész sora épül az irigységre, a kapzsiságra és a rosszhiszeműségre. Úgy véljük, hogy a céllal, pontos és erős szervezeti küldetéstudattal rendelkező szervezetek szinte egyedi kivételt jelentenek abban a vonatkozásban, hogy a közös munka iránt viselt felelősségre összpontosítanak a helyett a látásmód helyett, amely szerint a drogügyben a kormánynak (vagy valaki másnak) tennie kéne már valamit. A mi programunk pont és ugyanakkor éppen a miatt a spirituális paradoxon miatt, mely szerint valaki csak azt őrizheti meg, amit továbbad, nem a széthúzást, hanem kifejezetten a társadalmi összetartozást erősítő filozófia alapján dolgozott és dolgozhatna is tovább a civil területen célcsoportunkért. Most a drogfüggők, a marginalizálódott fiatalok voltak a program célemberei. A lezajlott közös munkaprogramunk akár életfilozófiaként is tekinthető, mintsem csupán a függőségek kezelésére szolgáló eljárásnak. Befogadó természetűek a közös munkamódszereink, a közös programjaink, mert a teljes program és az abban részt vett egyes szervezetek mások elfogadására tanítanak, függetlenül attól, hogy kezelési filozófiáinkban, gyakorlatukban miben hiszünk, hogyan dolgozunk. És mint ilyen, túllép a vallási, politikai vagy terápiás módszerek megosztottságán, és ahelyett, hogy az elutasítást erősítenénk és ezzel további károkat okozhatnánk társadalmunkban, az elfogadás és a gyógyítás erejévé váltunk, válhatunk ezentúl is. Hasonló, közös programokban célszerű gondolkodnunk. Nem találkoznak Magyarországon a szervezetek egymással. Mi találkozzunk! Találkozni szándékozunk a pályázat teljes befejezését követően is, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat, reményeinket egymással, hogy ne szigetelődjünk el egymástól. 6

7 1. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA ÉS SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 1.1. Célcsoportok Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot a projekt elsődleges és másodlagos célcsoportjaira, valamint szakmai megvalósítóira vonatkozó adatokkal. Kérjük, nő férfi bontásban adja meg a tervezett (a Támogatási szerződés 1./b melléklet A táblában rögzített) és a kimeneti (a projekt végén, a szakmai tevékenységek lezárását követően elért) létszám adatokat. Tervezett (T) és kimeneti (K) létszám Célcsoport megnevezése Nő (fő) Férfi (fő) Összesen A támogatási szerződésben T K T K T K rögzített megnevezés Elsődleges (munkaerő piaci) célcsoportok felsorolása 1. Szenvedélybetegek Gyógyult szenvedélybetegek Az iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok Másodlagos célcsoportok felsorolása (amennyiben releváns) 1. Családtagok szenvedélybetegek hozzátartozói Megvalósítók (szakértők) 1. Szociális munkás Szociális asszisztens Addiktológus, pszichiáter szakorvos 4. Csoportvezető Kutató Munkaterapeuta Félutas program felelős Segítő Szakmai vezető Tanár Művészetterapeuta Ügyeletes Nyelvtanár Segítő tanár Reszocializációs munkatárs Oktatási program vezető, egyéni fejlesztő 17 Kommunikációs és PR felelős Asszisztens Szaktanácsadó Programszervező Pedagógiai szaktanácsadó

8 22. Program szakmai dokumentátor Oktató Szakképző tanár Elsődleges célcsoport Kérjük, amennyiben eltérés tapasztalható a tervezett és kimeneti létszám közt, akkor indokolja, mi volt az eltérések oka a projekt elsődleges célcsoportjai esetében! (max. ½ oldal a további kérdéseknél) Az elérhető szenvedélybetegek esetében projectünk tervezésekor becsléssel tudtuk csak meghatározni az elérendő célcsoport számát. Nehezen tervezhető a szenvedélybetegek elérési száma különösen 3 évre előre. A projectben résztvevő szervezetek közül, valójában csak a Tanoda tud viszonylag pontosan tervezni, hiszen ott a létszám a program jellege miatt limitált. Így is több diákot sikerült bevonni a tervezettnél. A terápiás helyeken, főleg a Megálló Csoport esetében gyakorlatilag tervezhetetlen a létszám, hiszen ez nyitott, önkéntes alapon igénybe vehető szolgáltatás, ráadásul az önkéntesség alapvető meghatározója ennek a tipusú szolgáltatásnak, számtalan tényező befolyásolja, hogy hányan veszik igénybe a szolgáltatást. Az érdeklődés nagy, azonban sokan csak megfordulnak ezeken a helyeken, gyakorta külső tényezők hatására, inkább kényszerből jelennek meg, majd, amikor a munka komolyra fordulna eltűnnek Amennyiben az eltérést lemorzsolódás okozta, kérjük, hogy ismertesse mit tettek a lemorzsolódás megakadályozása, mérséklése érdekében? Kérjük, ismertesse a lemorzsolódás okait, külső és belső tényezőit. Kérjük, a célcsoporthoz tartozó személyek életében bekövetkezett pozitív változásokat is jelenítsék meg. (pl. elhelyezkedés nyílt munkaerőpiacon) Kérjük, ismertesse továbbá, hogy a lemorzsolódott létszámot miképp pótolták. A kérdés nem releváns, az eltéréseket nem lemorzsolódás okozta Amennyiben a célcsoport összetétele változott, mi volt a változás oka? Kérjük, válaszában térjen ki az egyes célcsoportok létszámának átrendeződésére és a nemek közti megoszlásban mért eltérésekre is. A célcsoport összetétele a probléma szempontjából nem, a nemek megoszlásának arányában változott. Az Equal programban ellátott klienseink nagyrészt a éves korosztályból kerültek ki. Ez az az átlagos életkor a hazai és nemzetközi kutatások szerint is, amikor a fiatal felnőttek leginkább kipróbálják és használják alakalmilag vagy rendszeresen az illegális szereket. E kutatások azonban arra is rámutatnak, hogy ebben az életkorban a férfiak jóval nagyobb arányban élnek vissza illegális drogokkal, mint nő kortársaik. A Equal kliensforgalmi mutatóiban látható eltérés az ellátott nők és férfiak számának viszonylatában ezt a tendenciát híven tükrözik. 8

9 Befolyásolta e az elsődleges célcsoport létszámának, összetételének változása illetve az egyes célcsoportok létszámának átrendeződése a projekt szakmai tevékenységeinek végrehajtását? Amennyiben igen, hogyan? A kérdés nem releváns, nem beolyásolta. Másodlagos célcsoport Kérjük, amennyiben eltérés tapasztalható a tervezett és kimeneti létszám közt, akkor indokolja, mi volt az eltérések oka a projekt másodlagos célcsoportjai esetében! A családtagok, hozzátartozók elérési létszámát szintén becsléssel tudtuk csak meghatározni. A velük való munkát is elsősorban csoportban terveztük, ennek megfelelően rendszeresen megszerveztük és megtartottuk a tervezett csoportokat. Már a projekt elején láttuk, hogy a szülőkkel, hozzátartozókkal való munkában sokkal inkább van igény az egyéni beszélgetésekre, gyakran telefonon kértek információt segítséget Befolyásolta e a másodlagos célcsoport létszámának változása a projekt szakmai tevékenységeinek végrehajtását? Amennyiben igen, hogyan? Nem befolyásolta. Szakmai megvalósítók Kérjük, amennyiben eltérés tapasztalható a tervezett és kimeneti létszám közt, akkor indokolja, mi volt az eltérések oka a projekt szakmai megvalósítói esetében! Szociális asszisztens: A Kék Pont szervezetnél a végrehajtási szakasz teljes időszakára 1 főállású szociális asszisztens munkatársat tervezetünk. A főállású szociális asszisztens július 1 én el is kezdett dolgozni az Equal programban február 1 től azonban szükségessé vált még 1 fő félállású munkatárs beállítása is a szociális asszisztensi munkakörbe. A beállítás indoka az volt, hogy az előre tervezetthez képest jóval nagyobb kliens számmal dolgoztunk, jóval több embert láttunk el, így megnövekedtek a kliensek ellátásához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek. Másrészt jelentősen megnövekedtek a Kék Pont munkatársai által vállalt kutatási adminisztrációs feladatok elsősorban a felvett fókuszcsoportos és egyéni interjúk hanganyagának begépelését és szövegének megszerkesztését értjük ez alatt. A további eltérés a személyek cserélődésével magyarázható, a 40 órás állást a projekt ideje alatt 3 fő töltötte be. Segítő: az eltérések nem a statuszok bővítését hanem a személyek cserélődését jelentik Művészetterapeuta: a művészetterapeuták számát 1 fővel növelte a Megálló Csoport, 1 ügyeletesi feladatkört helyettesítve evvel, mert az ügyeleti teendők a projekt előrehaladtával csökkentek, miközben a művészetterápiás feladatok növekedtek a csoportok bővülésével, a többi esetben a státuszon belüli személycseréket követik az adatok Ügyeletes: az adatok a statuszonkon belüli személycseréket jelzik 9

10 Segítő tanár, oktatási programvezető, oktatók esetében az adatok a statuszon belüli személycseréket jelzik Befolyásolta e a mindez a projekt szakmai tevékenységeinek végrehajtását? Amennyiben igen, hogyan? A szociális asszisztens beállítása a Kék Pont esetében pozitív módon hatott a projekt szakmai tevékenységének végrehajtására. Egyrészt sikerült rendben és időben megvalósítani a kliensellátással kapcsolatos sokrétű adminisztrációs feladatokat, így az adminisztráció nem ment a kliensellátás színvonalának rovására. Másrészt időben elkészültek és rendelkezésre álltak a kutatói tevékenység alapját képező interjú szövegek, így a kutatási tevékenységet: szöveg és tartalomelemzést, ágenciavizsgálatot időben sikerült elvégezni és az eredmények bemutatását tartalmazó kutatói tanulmányt elkészíteni. A Megálló Alapítványnál a személycserék természetesen befolyásolták, megnehezítették a végrehajtást. Ezek a változások nehéz adminisztrációs terhelést jelentettek, bizonytalanság volt érezhető a stábban, a tervezett programot olyanoknak kellett végrehajtani, akik a tervezési folyamatban nem vettek részt, minden új munkatársat be kellett tanítanunk, ami sok energiát vitt el. Pozitívum, hogy ezek a nehézségek a szolgáltatásainkat, a célcsoportot kevésbé terhelték, mint amire számítottunk. Rutinunk lett a nehéz helyzetek megoldásában, a komoly konfliktusok kezelésében Szakmai tevékenységek Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását; a Ganttdiagrammban tervezett mérföldköveit mikor és milyen minőségben érte el (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Ismertesse, hogy az egyes mérföldkövek milyen mértékben valósultak meg. Gantt táblázat szerinti tevékenységek / mérföldkövek megnevezése 1. Ügyelet a célcsoport fogadására Dátum tervezett megvalósult folyamatos folyamatos Megvalósult állapot 4 szervezet végzett ügyeleti tevékenységet folyamatosan a projekt ideje alatt, melyben megtörtént a jelentkezők adatainak rögzítése, állapotuk helyzetük felmérése. 2. Nyitott rehabilitációs és közösségi ház működtetése folyamatos folyamatos A Megálló Csoport folyamatosan nyitvatartotta közösségi terét, melyben különféle önsegítő csoportok, programok kaptak helyet. 3. Egyéni gondozás folyamatos folymatos 4 szervezet végezte folyamatosan a kliensek, tanulók egyéni esetkezelését. 10

11 4. Csoportterápiás gondozás folyamatos folyamatos 3 szervezet végzett heti (2 3 alkalom/csoport) rendszerességgel különféle csoportterápiás gondozási tevékenységeket. 5. Művészetterápiás foglalkozások folyamatos folyamatos 2 szervezet heti (2 3 alkalom/csoport) rendszerességgel a következő művészetterápiás foglalkozásokat végezte: színház, zene terápiák, alkotó kör, foto, film foglalkozások 6. Munkaterápia folyamatos folyamatos A benntlakásos intézetben a terápia része volt a projekt teljes ideje alatt 7. Hozzátartozók csoportja folyamatos folyamatos 2 szervezet valósította meg havi rendszereséggel 8. Egyéni hozzátartozói konzultáció és terápia Negyedévente 1 alkalom folyamatos Személyes konzultációk és telefonos tanácsadás történt. 9. Családi prevenciós tréning, gyűlések 10. Szenvedélybetegek speciális középfokú oktatási programja 11. Személyközpontú középfokú oktatási program Félévente 1 alkalom 12. Kísérleti szakképzés 2005 szeptember 2006 július 2006 szeptember 2007 július 2007 szeptemberdecember 13. Intenzív idegennyelvi tréningek Félévente 1 alkalom A bentlakásos intézet szervezésében a terápiában lévő kliensek hozzátartozói vettek részt ezeken a gyűléseken. folyamatos folyamatos 58 érintett kapcsolódott be az oktatási programba A középiskolából kimaradt diákok szeptember szeptember személyre szabott tanulási program 2006 július 2006 július alapján vettek részt a középfokú képzésben, egy részük sikeres szeptember szeptember érettségi vizsgát tett július 2007 július szeptember szeptemberdecember december 2006 áprilismájus június, 2007 áorilis, május, június 14. Pályaorientációs előadások 2006 február, május, augusztus, október, 2007 január, április, október 15. Tanulmányi kirándulások 2006 január, március, június, július, augusztus, 2005 szeptember 2006 július 2006 szeptember 2007 július 2007 szeptemberdecember 2006 június 2007 december 2006 november 2006 január, március, június, július, augusztus, A diákok érettségi utáni szakképzésben vettek részt, egy részük megszerezte a közművelődési szakember szakképesítést. Az intenzív angol tréningek stabil csoportoknak nyújtottak fejlődési és gyakorlási lehetőséget. Pályaorientációs tréningem mind a tréner, mind a tréner munkáját segítő pszichológus intenzíven együttműködött a stábbal, klienseinknek igazán hasznos tudással szolgáltak. A csoportos tanulmányi kirándulások az oktatási programban maradást segítették elő, a sokszor unalmas, száraz 11

12 november, december 2007 februusár, március, május, június, július, augusztus november, december 2007 februusár, március, május, június, július, augusztus tananyagot igen színes programmá változtatták. 16. Egyéni felzárkóztatás Folyamatos folyamatos A rászoruló diákok egyéni felzárkóztatás segítségével behozták lemaradásukat, fejlődtek tanulási képességeik, ami megkönnyítette az érettségi vizsga letételét. 17. Rehabilitált szenvedélybetegek munkaerőpiacon való megjelenését elősegítő képzés 18. Félutas lakás program 2006 januártól folyamatos 19. Gyógyult szenvedélybetegek foglalkoztatása segítőként 20. Józanság megtartó csoportok Folyamatos folyamatos Személyre szabott egyéni képzés valósult meg, melynek révén a résztvevők bejelentett, állandó munkát találtak, vagy önfoglalkoztatóvá váltak, átképzést, tanfolyamot vagy iskolai tanulmányokat kezdtek meg, valamint a munkalehetőségekről a jövőben használható információkat kaptak. folyamatos 2 félutas lakás (Pécs, Budapest) működésének kikísérletezése és megvalósítása történt meg. Folyamatos folyamatos Összesen 22 fő (a fluktuációt is beleszámolva) foglalkoztatása valósult meg a projektben. folyamatos folyamatos 2 szervezet működtetett olyan önsegítő csoportot, ahol józanodó szenvedélybetegek oszthatták meg egymással problémáikat. 21. Segítők önsegítő műhelye folyamatos folyamatos A gyógyult szenvedélybeteg segítők probléma megbeszélő fóruma különböző formákban működött a projekt alatt. 22. Szupervíziós stáb folyamatos folyamatos Elsősorban a gyógyult szenvedélybeteg segítők támogatását szolgálta. 23. Szakmai ellátási hálózat modell létrehozása, működtetése 24. Szervezetközi terápiás program működtetése 25. Kísérleti tevékenységek tanulságainak összegzése tanulmányokban folyamatos folyamatos Közös esetmegbeszélő csoport alakult és működött folyamatosan, a hálózat működési módja kialakult. folyamatos folyamatos A szervezetek folyamatosan küldték egymáshoz klienseiket, a Várakozó a nappali és bentlakásos programok speciális együttműködése volt január 2007 december 2008 január A alábbi 6 db. Tanulmány készült el: 1.Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése; 2. Félutas lakás program; 3. Szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja; 4. Nappali közösségi terápiás 12

13 26. Terepgyakornokok fogadása 27. Megálló estek Negyedévente 1 alkalom 28. Színház és zeneterápiás csoportok fellépései program tapasztalatai, eredményei; 5. A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása; 6.A komplex nappali terápiás és közösségi szolgáltatásrendszer értékelési kodelljének bemutatása; folyamatos folyamatos A projekt összes helyszínén fogadtunk terepgyakornokokat a pedagógus, pszichológus, szociális munkás, pszichopedagógus és addiktológiai képzésekből. Havi 1 alkalom Negyedévente Havi 1 alkalom nyitott napok, melyek klienseink szüleinek, hozzátartozóinak, valamint szakmai szervezetek érdeklődő képviselőinek mutatta be programunk eredményeit. Országszerte léptek fel bemutatókkal csoportjaink. A fellépések részét képezte rendszerint program bemutató beszélgetés. 29. Szakmai látogatók fogadása folyamatos folyamatos Hazai és külföldi szakemberek ismerkedtek meg projektünk módszereivel. 30. Közösségi rendezvények 2 havonta 1 alkalom 31. Elektronikus hírlevél terjesztése Havi 1 2 havonta 1 alkalom Ünnepségeket, sportrendezvényeket szerveztünk és bonyolítottunk le, melyek erősítették a célcsoport közösség tudatát. Projektünk indulásáról, jelentősebb eseményeiről tájékoztattuk a célcsoport tagjait, a célcsoporttal foglalkozó szakembereket és/vagy a döntéshozókat. 32. Értékelés folyamatos folyamatos Fókuszcsoportos vizsgálat az Equal A077 es program partnerintézményeinél Kliens elégedettségi vizsgálatok 2 partnerintézmény kliensei körében. 33. Tematikus hálózati munka menedzselése 2006 decembertól folyamatos 34. Kutatás (TH) 2007 februárjúnius 2006 decembertól folyamatos 2007 augusztus 2008 február 2008 februáráprilis Ellátjuk a Fiatalok tematatikus Hálózat titkári teendőit február végére elkészült a hazai és nemzetközi vizsgálatot is tartalmazó kutatási anyag. Jelenleg a termék írása történik. 35. Feldolgozás, termék írás 2007 július 2008 január 36. TH konferencia 2008 március 2008 ápr. 28. A kérdés nem releváns. Szakmai tartalom megvalósulása 13

14 Kérjük, ismertesse, hogy a megvalósított tevékenységekkel elérte e a projekt a megfogalmazott céljait. Kérjük az egyes megfogalmazott célokra egyesével térjen ki! A széleskörű tevékenységrendszer fő célkitűzései az alábbiak voltak: 1. Folyamatos ügyelet működtetése a célcsoport fogadására a projekt indulásakor célként jelöltük meg, hogy a projekt időszaka alatt folyamatosan fogadjuk a szolgáltatásokba bekapcsolódni kívánó új jelentkezőket, klienseket. Az ügyeletet a résztvevő szervezetek folyamatosan, megszakítás nélkül biztosították, evvel a projektbe, szolgáltatásrendszerbe való csatlakozás lehetősége a projekt ideje alatt bármikor megtörténhetett, s ez nagyon fontos eleme gondozási rendszerünknek, hiszen célcsoportunk esetében kiemelkedően fontos a várakozás nélküli azonnali ellátásba vétel. 2. Nyitott rehabilitációs és közösségi ház működtetése megálló 3. Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire való felkészítése A projekt indulásakor célként jelöltük meg halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatását, érettségire felkészítését, ezáltal segítve őket a társadalmi reintegrációban. Ez a projekt során a bevont fiatalok számára személyre szabott tanulási programmal, és pszichoszociális gondozással kiegészülve megvalósult. A fiatalok alapkompetenciái, problémamegoldó képessége fejlődött, használható tudása bővült, és az érettségivel lehelyezkedési, illetve további tanulási esélye növekedett. 4. Szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programjának működtetése megálló 5. Félutas lakásprogram működtetése két félutas lakás Pécs és Budapest működését kísérleteztük ki és vezettük be a projekt ideje alatt, mely tevékenység tapasztalatait záró tanulmányban összegeztük. 6. Szervezetközi terápiás program kimunkálása A szervezetek alaptevékenységeiből egységes rendszert alkottunk, melynek révén ebből a gondozási rendszerből nagyobb eséllyel lehet gyógyultan kilépni, ez pedig az emberi tényezőkön túl a társadalomnak pénzben is jól kifejezhető nyeresége. A projekt időszaka alatt 48 fő integrálódott a szervezetközi terápiás programba. Ők azok, akiket a szervezetek egymás szolgáltatásaiba irányítottak, illetve közösen láttak el. Szervezetek közötti időbeli párhuzamos kliensellátás 9 esetben, szervezetek közötti kliens átirányításra 52 esetben került sor. Az eredményekről, tapasztalatokról összefoglaló tanulmány készült. 7. Szakmai ellátási hálózat modell kiépítése a szenvedélybeteg ellátás területén A partnerségben összefogott szervezetek együttműködésével és tevékenységrendszerével a célcsoport ellátását a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésenképzésen át a munkába állásig és utógondozásig tartó teljeskörű reintegrációs folyamatként tudjuk végezni. A hálózati munka működtetésének kulcs fóruma az együttműködő szervezetekben dolgozó munkatársak rendszeres közös 14

15 esetmegbeszélő ülései, melyeket havi kéthavi rendszerességgel váltott helyszíneken tartottunk. Itt az egymás szolgáltatásaiba irányított illetve közösen ellátott kliensek problémáit, gondjait beszéltük meg. A közös esetmegbeszélő team 19 alkalommal ült össze, azon összesen 20 munkatárs vett részt. 8. A projekt folyamatos bemutatása kiterjesztése, tapasztalataink átadása A végzett tevékenységeink minél nagyobb nyilvánosság elé tárását céloztuk megvalósítani. Elsősorban egy attitűd változást szándékoztunk elérni a szenvedélybetegségek kezelésének felfogásában ill. a szenvedélybetegek társadalmi megítélésében. Ezt csakis az egyének gondolkodásmódjának megváltoztatásával lehet elérni, ezért célozta tapasztalatátadási programunk a minél több személyes találkozó és különféle társadalmi szereplők közötti kommunikáció megvalósítását. Ennek érdekében a projekt teljes lebonyolítási ideje alatt munkánkat a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt végeztük, egyfajta nyitott, élő beszámolót kínáltunk tapasztalatátadási tevékenységeinkkel. Munkánkba minden érdeklődő személyes találkozások révén tekinthetett be. E tevékenység lebonyolításában is együtt vett részt célcsoportunk és a programban dolgozó munkatársak. A projekt kiterjesztésének célcsoportjai az alábbiak voltak: Veszélyeztetett fiatalok hozzátartozók, a területen dolgozó szakemberek; a leendő szakemberek (egyetemi és főiskolai hallgatók és tanáraik); szakmai szervezetek; az irányításban dolgozó szakemberek; Az alábbi tevékenységekkel valósítottuk meg céljainkat: Folyamatosan fogadtuk projektünk helyszínein és eseményein a látogatókat, érdeklődőket, terepgyakornokokat, szakdolgozókat, Színház és zeneterápiás csoportjaink tréningeket és fellépéseket tartottak intézményeknél, szervezeteknél, szakmai rendezvényeken országszerte; Szakmai rendezvényeken mutattuk be tevékenységeinket, Projekt és módszerbemutatókat tartottunk hazai és külföldi szakembereknek a projekt helyszínein; Gyakorlati terepként vettünk részt a pedagógus és pszichológus képzésben, a hallgatók rendszeresen vettek részt az egyes szervezeteknél a programbemutató beszélgetéseken; Szemléletformáló drogprevenciós beszélgetéseket tartottunk országszerte, melynek lebonyolításába bevontuk célcsoportunkat Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg tervezett szakmai tevékenységek megvalósítása maradt el és miért. Ismertesse, hogy az egyes tevékenységek elmaradásának milyen hatása volt a projekt eredményeire. A kérdés nem releváns. 15

16 Kérjük, ismertesse, hogy a foglalkoztatási tevékenységek maradéktalanul megvalósultak e a projekt keretében? Amennyiben nem, fejtse ki, milyen problémákkal szembesült és mit tett a nehézségek leküzdésére? Projektünkben gyógyult szenvedélybetegeket foglalkoztattunk segítőként és segítő oktatóként. A teljes futamidő alatt összesen 22 fő érintett ilyen irányú foglalkoztatására került sor, a projekt lezárultával 12 fő dolgozik tovább. Ez megfelel a tervezett létszámnak Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg nem tervezett szakmai tevékenységekkel egészítette ki a projektet a megvalósítás során és miért. Ismertesse, hogy az egyes tevékenységek megvalósítása miképp járult hozzá a célok eléréséhez és hogyan javította a projekt eredményességét. Várakozó programelem Az A077 es projekt meghatározó célkitűzése a hálózati ellátás fejlesztése keretében 2006 augusztusától indítottukel ezt a programelemet, a budapesti nappali ellátás és a komlói bentlakásos intézet hatékonyabb együttműködésének érdekében. A Várakozó t a célcsoport hatékonyabb programban tartásának céljából indítottuk el, és azt a tevékenységet neveztük el így, melynek keretei között azokkal a szenvedélybetegekkel foglalkozunk, akik a Leo Amici Alapítvány bentlakásos rehabilitációs intézetébe jelentkeztek kezelésre, de helyhiány vagy egyéb okok miatt nem tudták megkezdeni ott a terápiájukat. A várakozás idejére Megálló Csoport Alapítványnál fogadtuk ezeket a klienseket, ahol részletes felvilágosítást kaptak a komlói intézetben folyó terápiáról továbbá segítettük őket az intézet által megadott feladatok teljesítésében, és lehetőségeink szerint igyekeztünk őket bevonni a Megálló szolgáltatásaiba, mindennapi életébe, fenntartva evvel motivációjukat a kezelés irányában. A várakozóhoz csatlakozó kliensekről a havi esetmegbeszéléseken konzultálunk és határoztuk meg közösen további ellátásuk kereteit és feladatait. Állatanimált terápia A Megálló Csoport a célcsoport számára nyújtott tevékenységek körébe beemelte az állatanimált terápiát. Azt tapasztaltuk, hogy célcsoportunk körében gyakori az alacsony kliens készenlét állapot ami arra utal, hogy gyakran a drogfüggők nem igazán képesek, vagy nem igazán motiváltak arra, hogy részt vegyenek egy segítő kapcsolat nyújtotta terápiás munkában. Az ilyen munkához szükséges kontroll, motiváltság, együttműködés, a változásra irányuló elköteleződés híján a drogfüggők számára a pszichoszociális segítségnyújtás sztenderd, elsősorban nondirektív hagyományokat követő alapjai nem mindig megfelelőek; a témával foglalkozó szakemberek véleménye nagyrészt megegyezik abban, hogy nem lehetséges a kliensre (a segítségkérőre) bízni a terápiás munka alakítását. A kontroll zavarai a drogos probléma lényegéhez tartoznak, ezért a terápiás teret és folyamatot struktúráló kapacitást nem lehet elvárni szenvedélybetegektől. Arra számítottunk és várakozásunknak megfelelően ez be is igazolódott hogy ezzel a program elemmel növelhetjük klienseink általános motiváltságát. A projekt eredményességéhez 16

17 jelentősen hozzájárult a lovasterápia, azok a kliensek, akik részt vettek benne megmaradtak egyéb programjainkban is úgy mint az oktatásban, nappali rehabilitációban. Network team létrehozása: A projekt utolsó évének megkezdésekor partnerségünk értékelte, hol is tartunk fő célunk megvalósításában, elérésében, mi a dolgunk az utolsó évben és hogyan, milyen eszközökkel, intézkedésekkel tudjuk fenntartani projektünk eredményeit annak lezárulta után. A hálózati tevékenység szakmai alapjai, formái és módjai kialakultak, működnek, egyre több kliens közös ellátását tudjuk megvalósítani. A projekt lebonyolításának e fázisában legfontosabb kérdésünk az volt, hogyan tudjuk fenntartani 2007 után ezt a hálózati munkát és a benne résztvevő szervezeteket. A projekt lebonyolítása a menedzsment, a projektvezetés szempontjából is nagyon sok új kihívást hozott számunkra, a sok nehézségben sokat is tanultunk. Világossá vált, hogy a projekt lebonyolítása és hosszú távú fenntartása nem csak szakmai szempontból igényel új együttműködési formákat és módokat, de a létrehozott hálózati tevékenység csak, egy erre a célra szervezett, képződött és specializálódott menedzsment team irányításával képes funkcionálni és fennmaradni. Ez a team, mely a projekt működtetés során ki is alakult az A/077 es projektben, olyan szakemberekből áll, akik ezekre a feladatokra specializálódtak, s így képesek ellátni a szakmai innovációs, marketing és forrásteremtő feladatokat. Ezt a teamet gyakorlatilag az Equal projekt működtetése fejlesztette ki partnerségünkben, mivel ebben a projektben jóval több lebonyolítási, menedzselési, dokumentációs, PRkommunikációs, pénzügyi feladat állt elő, mint bármely eddigi pl. Phare projektben. Fontos megjegyezni, hogy a mi partnerségünk kizárólag civil szervezetekből áll, melyek működése számtalan specifikumot hordoz. Meghatározó tényező pl., hogy a civil szervezetek fenntartása Magyarországon kizárólag projektek működtetésére alapozható, ugyanakkor egy civil szervezet önállóan nem képes fenntartani egy olyan menedzsment teamet, melyet pl. jelen projekt lebonyolítása megkövetel. Ezért tanulságos és továbbfejlesztendő számunkra projektünkben a hálózati gondolat nem csak szűk szakmai értelemben, hanem a szervezeti összefogás tekintetében is. Azt a struktúrát szeretnénk fenntartani, fejleszteni és erősíteni, mely jelen Equal projektünkben kialakult, hogy a résztvevő szervezetek gyakorlatilag egy közös menedzsmentet működtet. Ezt a munkacsoportot neveztük el Network teamnek, mely team különféle szakértelmű feladatfelelősökkel dolgozik és hosszú távon is ellátja az alábbi feladatokat: az alapvető stratégiai cél a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai és pénzügyi forrásainak, tudásának, tevékenységeinek és kapacitásainak összeadása és ezáltal megsokszorozása; a szakmai munkát végző civil szervezetek tudatos, egymásra épülő szakmai fejlesztése, közös menedzselése, érdekképviselete, kommunikációja a kooperáció szervezése, s mindehhez a források szervezése; nemcsak a saját munkánk fejlődik, de fejlesztő gondolatokat tudunk megfogalmazni a hasonló feladatokat ellátó szervezetek számára is, akik ily módon 17

18 csatlakozni tudnak e hálózathoz; így biztosítható a folytonos megújulás, fejlődés, adott esetben az új és újabb projektötletek; a team folyamatos forráskutatás végez, projekt terveket és szakmai innovációkat dolgoz ki, hazai és nemzetközi pályázati projekteket készít el, nyújt be, s bonyolít le; a projektekhez új partnereket, partnerségeket szervez, s ezáltal bővíti, megújítja a szakmai hálózatot, fejleszti a szervezetek tevékenységrendszerét. Ezzel az összefogással nemcsak a létrehozott hálózati tevékenység tartható fenn, de a következő hosszú távú eredmények érhetők el: olyan több lábon álló struktúra és működési mód alakul ki, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa a professzionális szakmai munka és marketing forrásszervezésprojekt bonyolítás egységét és kölcsönös fenntarthatóságát; a résztvevő szervezetek együttműködése megerősödik és struktúrába szerveződik; szakmai és forrásteremtő egységet tudunk hosszú távra létrehozni és működtetni, melyben világossá válnak a szerepek; további partnereket tudunk motiválni a csatlakozásra ez egy olyan közös erő, amely együtt jobban tudja érdekeit képviselni, s összefogva egységes menedzselési formákat tud kialakítani; tapasztalataink szerint együtt innovatívabb működést tudunk megvalósítani és szélesebb körű forrásokat tudunk elérni Kérjük, röviden foglalja össze, hogy milyen módszerekkel követték nyomon a projekt szakmai előrehaladását, milyen mérések, mutatók, illetve milyen dokumentumok, jelentések alapján hozták meg a projekttel kapcsolatos döntéseiket? A projekt lebonyolításban is alkalmaztuk a személyközpontúság elveit és gyakorlatát. Minden résztvevő gondolata, problémája fontos, nyilvánosságot kapott és megfontolás tárgyát képezte, ehhez igyekeztünk megteremteni a megfelelő fórumokat. A projekt minden elemében teamek/stábok dolgoztak. Projekt szinten, szervezeti szinten és tevékenységi elemek szintjén is létrehoztunk olyan szakmai és döntéshozó teameket/stábokat/munkacsoportokat, melyek az adott terület működtetéséért feleltek. A tevékenységrendszerhez igazodóan voltak folyamatosan működő, és egyegy adott tevékenység lebonyolítására szerveződött teamek. E csoportok megbeszéléseikről feljegyzéseket/jegyzőkönyveket készítettek (melyeket folyamatosan mellékeltük a PEJ ekhez). A döntéshozásban a projekt minden szintjén a konszenzusra törekvés volt alapvető stratégiánk A projekt megvalósítása során hogyan végezte el a projekt szakmai előrehaladásának értékelését? Az értékelés az egyik partnerszervezet Kék Pont feladata volt, amely e célra kutató csoportot alkalmazott, akik meghatározták és kidolgozták azokat a módszereket, mellyel mérni tudják a csoportos drámapedagógiai elemeket tartalmazó 18

19 színház tréning valamint az egyéb csoportos foglalkozások készség fejlesztő hatását, párhuzamosan a nemzetközi partnerek kutatási irányaival. Kezdetben a kvantitatív módszerekkel (a célcsoport kérdőíves vizsgálata) történő kutatás tűnt alkalmasnak a mérési célok (a résztvevők életminőségének és mentális helyzetének változásai) elérésére. Szóba került a Kék Pont által már használt EuropAsi valamint a Rosenberg féle self esteem teszt kutatási céllal történő felhasználása. Az egyes partnerszervezeteknél tett kutatói látogatások, valamint a nemzetközi kutatói konferenciákon való részvétel tapasztalatai révén a kutatók, összhangban az Equal programban dolgozó szakmai stábbal, arra a következtetésre jutottak, hogy az eredményességét célszerűbb kvalitatív módszerekkel felmérni, és célszerű elsősorban a projektben alkalmazott színháztréningre és drámapedagógiai elemekre fókuszálni. A módszertan meghatározása (fókuszcsoportos interjúk narratív elemzése) és az interjú vázlatok kidolgozása után 2 fókuszcsoportos interjú felvételére került sor a Leo Amici Rehabilitációs Házban, szintén 2 fókuszcsoportos interjú felvételére került sor a Megállóban, 1 fókuszcsoportos interjú felvételére került sor a Tanodában, és 5 egyéni interjú készült a Kék Pont józanságmegtartó csoportjába járókkal. A rögzített fókuszcsoportos interjúk begépelt szövegei és a kutatói összefoglalók az egyes PEJekben megjelentek, amelyek így visszajelzésként szolgálhattak a cél csoportokkal dolgozók számára júliusában elkészült egy 10 oldalas angol nyelvű összefoglaló a mérés kutatás részeredményeiről. Ez elsősorban a nemzetközi partnerek számára készült, de a projektben dolgozó kollégák is visszajelzéseket kaptak munkájukról. A mérés, kutatás eredményeiről a projekt lezártával összefoglaló tanulmány készült Kérjük, foglalja össze röviden a legjelentősebb szakmai kihívásokat, nehézségeket és az azokra adott válaszokat. A drogfüggőség kezelésével kapcsolatos kihívások: Növekszik a kokainhasználat, s ezzel együtt a kokainfüggők száma. Új típusú kevert dependenciák (főként kokain, illetve pszichoaktív gyógyszer komponenssel) megjelenése várható. Növekszik a kettős diagnózissal (elsősorban borderline személyiségzavar, továbbá komorbid alkoholfüggőség és narkománia) rendelkező krónikus függők száma. Nő az ún. viselkedési függőségek, mindenekelőtt a kóros játékszenvedély előfordulási gyakorisága. Emelkedik a rehabilitációs intézményben kezelésüket kérő elterelés ben részt vevő betegek száma. Emelkedik a nők aránya a szerfüggők körében. Egyre több prostitúciót abbahagyni akaró drogfüggő nő kér rehabilitációs kezelést. A függősség kezdetének életkora, s a függők átlagéletkora csökken; növekszik a serdülő és fiatal felnőtt függők aránya. A nemzetközi migráció fokozódása következtében várhatóan más kultúrájú bevándorlók is jelentkeznek majd drogrehabilitációs kezelésre. 19

20 A roma/cigány szerfüggő betegek arányának növekedése várható. Várhatóan több lesz a hajléktalan a szerfüggők közt. A fogyasztóvédelem, a betegjogok és a minőségirányítás szempontjai növekvő hangsúlyt kapnak. Nő a megújító rehabilitációs kezelést kérő megcsúszók száma. E trendek és prognosztizálható feladatok a pszichoszociális esetkezelés (előgondozás, állapotfelmérés, terápiás és gondozási terv, pártfogás, monitorozás, individualizált terápia, a reintegrációban résztvevő társintézmények tevékenységének koordinálása, a módszerek flexibilitása, utókezelés) intenzifikálását, innovatív eljárások (új módszerek, pl. a relapszus prevenció korszerű metodikájának meghonosítása) bevezetését, továbbá saját részletes kezelési irányelvgyűjtemény, az alkalmazott eljárások listáját magában foglaló protokoll, illetve manual elkészítését teszi nélkülözhetetlenné. Mindamellett szükséges a szakfelügyeleti szervek (ÁNTSZ, OAI) által javasolt ártalomcsökkentő/kockázatcsökkentő elvek és gyakorlat követése, a diagnosztikai eszközök korszerű szinten tartása, a munkahelyi mentálhigiéné feltételei keretében a szakmai szupervízió fejlesztése, a rendszeres stáb tréning, a munkatársak vezetői, asszertív és empátiás képességeink, szakmai ismereteinek karbantartása. A stratégiai tervezésben további főként az utógondozás/utókezelés szempontjából hangsúlyos célok: Hozzájárulás a segítés társadalmasításához (pl. segítségkérés, sorstárs segítés, önkéntes munka, önsegítés). E téren a segítés kultúrájának kialakítása és fenntartása, a függőkért attitűd helyett a józan függőkkel együtt viszonyulásmód erősítése érdekében gazdag kapcsolatot ápolunk a civil szektorral, főként a terület önsegítő csoportjaival (AA, NA, Al Anon) és önkéntes szerveződéseivel (alumni csoport). A helyi társadalommal való aktív a társadalmi kohéziót növelő, nyilvánosságfejlesztő kapcsolat fenntartása; dialógus az állami (jogszabály alkotók) és a piaci szektor szereplőivel (rendezvények, találkozók szervezése); konzultatív segítség nyújtása a közösségi addiktológiai ellátásban résztvevő szakemberek (koordinátor, gondozók) számára. Destigmatizáló, reintegráló családokat segítő és iskolai pszichoedukációs (színházés zeneterápiás elemeket tartalmazó) programok tervezése és megvalósítása. A hasonló profilú partnerszervezetekkel való együttműködés, lobbitevékenység, érdekegyeztető tevékenység, a kutatás, adatgyűjtés összehangolása, a szellemi tőke megosztása. Kliensközpontú, folyamatos javításra törekvő, a csoportmunka elvét követő minőségirányítási rendszer kialakítása. Szükség van az intézmény láthatóságának növelésére, a marketing az arculat markánsabbá tételére, mindenekelőtt a probléma társadalmi súlya, s a függősséggel kapcsolatos nyilvánosság, illetve közbeszédbeli zűrzavarok elhárítása miatt. Az ellátási hálózat megteremtésével kapcsolatos kihívások: A projekt időszaka alatt talán a legnagyobb kihívás az 5 szervezet szakmai munkájának összehangolása volt. Egyrészt az egyik szervezet (Leo Amici) térben 20

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit Hálózati munka a célcsoport szervezetközi gondozása A négy szervezet közötti kliens-közvetítés alapjai Összefoglaló Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges?

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges? Projekt azonosítása (azonosító szám, név) vagy Tematikus Hálózat Termék azonosítása EQUAL termék validálási tábla a validálási fogalomtárral együtt használandó! FIATALOK Tematikus Hálózat Komplex Ifjúságsegítő

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata

akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet I. 1. Általános rendelkezések a) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Molnár Máté OTE elnök VIII. OTE Konferencia 28-29. Pilisborosjenő 2009.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tapasztalatátadási feladatterv

Tapasztalatátadási feladatterv Fejlesztési Partnerség adatai: Tapasztalatátadási feladatterv Fejlesztési Partnerség neve: AKIKET KEZD ELVESZÍTENI AZ ÉLET Kódja: A/77 Tématerület: A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása 1 Az előkészítő szakaszban kidolgozott

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Egészségfejlesztési szakértő. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Egészségfejlesztési szakértő. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Gelsei Bernadett Cím(ek) 1137, Budapest Hollán Ernő u 47. Telefonszám(ok) Mobil: 36 70/953-92-80 Skype E-mail(ek) gelsei gelseiberna@gmail.com

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Gyógypedagógus speciális helyzetben

Gyógypedagógus speciális helyzetben Gyógypedagógus speciális helyzetben Szakmai műhelymunka az EMMI Budapesti Javítóintézetben 2016.09.27. Az EMMI Budapesti Javítóintézet 2016. év tavaszán, a Diagnózis címmel megszervezett konferenciával

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben