akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet I. 1. Általános rendelkezések a) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az EQUAL Programban részt vevő fejlesztési partnerség szervezeti rendjét és működésének szabályait. I. 2. A partnerség formája A Fejlesztési Partnerség (továbbiakban FP) a közös cél elérése érdekében létrehozott együttműködési forma, amely köti az abban részt vevő szerződő feleket (a továbbiakban: tagokat). A Fejlesztési Partnerség önálló jogalanyisággal nem rendelkezik. a) A fejlesztési partnerség az EQUAL Programban elnyert projekt megvalósítására, Fejlesztési Partnerségi megállapodás megkötésével jött létre. b) A fejlesztési partnerség megszűnik: ha a tagok száma kettő alá csökken; a VI. 1. pontban meghatározott esetekben; ha arról az FP tagjai közösen döntenek. c) A fejlesztési partnerség működési területe (az EQUAL projekt magyarországi tevékenysége vonatkozásában): Budapest és vonzáskörzete, Komló, Pécs. d) A fejlesztési partnerség megnevezése: akiket kezd elveszíteni az élet 1/1

2 I. 3. A fejlesztési partnerség tagjai A Fejlesztési Partnerség tagjai az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek: Fejlesztési Partnerség Vezetője: Fejlesztési Partnerségi Tag: Fejlesztési Partnerségi Tag: Fejlesztési Partnerségi Tag: 5. Partnerségi Tag: Szervezet neve Belvárosi Tanoda Alapítvány Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Képviselő neve és elérhetősége Győrik Edit Mihaldinecz Csaba Dr. Rácz József Gulyás Péter Olaszy Csaba I. 4. A fejlesztési partnerség tagjainak jogai a) Valamennyi tag részt vesz a fejlesztési partnerség működtetésében. b) A fejlesztési partnerség tagjainak képviselői, projektmenedzserei, valamint az általuk erre felhatalmazott személyek jogosultak arra, hogy egyenlő szavazati joggal vegyenek részt a fejlesztési partnerség döntéshozó testületében. c) A partnerek jogaikat az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban gyakorolhatják. I.5. A fejlesztési partnerség által megvalósítani kívánt EQUAL projekt: a) A fejlesztési partnerség által megvalósítani kívánt EQUAL projekt megnevezése: akiket kezd elveszíteni az élet b) Az EQUAL projektben megvalósítani kívánt tevékenységek megnevezése: ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ feláll a program szakmai stábja a partnerszervezetek segítőiből; végzi a tevékenységrendszer formálását, a hálózatépítését, a közös klienskövetést, koordinálja a segítők közötti folyamatos kapcsolattartást; az Ügyelet fogadja a jelentkezőket, koordinálja kapcsolódásuk színtereit; 2/2

3 a célcsoport gondozásának megkezdése után minden kapcsolódó kliens egyéni és csoportos gondozásban részesül; egy 4 fős félutas lakásban kísérletezzük ki a reintegrációs formát, amit a végrehajtási szakaszban bővítünk; a gyógyult szenvedélybetegeket felkészítjük a sorstársi gondozói munkára; bekapcsolódnak a célcsoport fogadásába, gondozásába; a szenvedélybetegek érettségire való felkészítő programját tekintve meghatározzuk a képzési szükségleteket, felmérjük a tanulási képességeket, megkezdjük az egyéni felzárkóztatást, elkészítjük a csoportbeosztásokat. A VÉGREHAJTÁSI SZAKASZBAN A FENTIEKEN TÚL: a hátrányok leküzdésére nyitott rehabilitációs és közösségi házat, alkotó-önsegítő csoportokat, hozzátartozói csoportokat működtetünk, folyamatos egyéni és csoportos gondozást és komplex terápiás programot végzünk, egyéni hozzátartozói konzultációt és családi prevenciós tréninget biztosítunk, mindezt a célcsoport bevonásával; elősegítjük a munkavállalást a szenvedélybetegek gyógyulási folyamatához igazodó tanulással, életkészség- és kompetencia-fejlesztő, tanulás-módszertani és idegennyelvi kurzusokkal, kísérleti szakképzéssel, társadalom-, állampolgári és EUismeretek tanításával, a rehabilitált szenvedélybeteg fiatalok munkaerőpiacon való megjelenését elősegítő személyre szabott képzésével; segítjük a teljes körű reintegrációt félutas lakásprogramunkkal, gyógyult szenvedélybetegek sorstársi segítőként való foglalkoztatásával, józanságmegtartó csoportokkal; segítjük a munkában való megtartást a segítők önsegítő műhelye, a szupervíziós stáb és a felsőfokú szakképzésben való részvétel támogatása által; hazai és nemzetközi hálózat kiépítésére törekszünk, módszercsere programok, intézménylátogatások, tréningek segítségével; a szakmai innováció tekintetében kidolgozzuk, és folyamatosan működtetjük a szenvedélybetegek gyógyulási folyamatához igazodó középfokú oktatási programot; kidolgozzuk az új, komplex ellátás és szervezetközi gondozás módszertanát, és összegezzük gyógyult szenvedélybetegek bevonásának tapasztalatait. A tapasztalat-átadással kapcsolatos tevékenységek: terepgyakornokok, látogatók fogadása programbemutatók 3/3

4 kulturális- és sportrendezvények, fellépések más civil szervezetek és állami intézmények bevonása a gondozási fejlesztő folyamatba a projekt bemutatása a médiában a web-oldalakon megjelenő beszámolók. a projekt folyamatos értékelése. II. Fejezet II. 1. A fejlesztési partnerség vezetőjének feladata és tevékenységei: A fejlesztési partnerség fenntartása és működtetése a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének kötelezettsége. A Fejlesztési Partnerség Tagjai által aláírt meghatalmazás szerint az ott meghatározott körben és mértékben képviseli a tagokat a támogatóval és más harmadik személyekkel szemben. A meghatalmazásban foglaltakra tekintettel a Fejlesztési Partnerség Vezetője különösen az alábbiakban meghatározott feladatokat végzi: a.) szakmai jellegű feladatok: a pályázatban vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Fejlesztési Partnerség szakmai tevékenységét, biztosítja a projekt szakmai tartalmának minőségét, az EQUAL program Előkészítő szakaszában a támogatónak benyújtja a Fejlesztési Partnerség megállapodását, a Nemzetközi együttműködési megállapodást és a projekt részletesen kidolgozott munkaprogramját, logikai keretmátrixát és költségvetését, tapasztalatátadási tervét és költségtervét, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, biztosítja a Fejlesztési Partnerség tematikus hálózati munkában való részvételét, összegyűjti a monitoring részjelentéseket a partnerség tagjaitól, összeállítja és benyújtja az előrehaladási (monitoring) jelentéseket a támogatónak, b.) pénzügyi feladatok: a partnerség tagjaitól összegyűjti és összesíti a pénzügyi monitoring részjelentéseket, majd a szakmai monitoring jelentéssel együtt (projekt előrehaladási jelentés) benyújtja a támogatónak, benyújtja a kifizetési kérelmeket, az összesített költségigazolásokat és pénzügyi dokumentációt (elszámolást) a támogatónak, c.) adminisztratív-koordinatív feladatok: teljesíti a Fejlesztési Partnerség támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, különösen a következők vonatkozásában: dokumentumok bemutatása a szerződésben meghatározott szervek és szervezetek részére, kapcsolattartás, dokumentumok összegyűjtése, nyilvántartása, szabályszerű megőrzése, archiválása, ellenőrzések esetén rendelkezésre bocsátása, tájékoztatási kötelezettségek, felügyeli a projekt szakszerű végrehajtását (különösen a minőségbiztosítás, az 4/4

5 önértékelés, és a közbeszerzési eljárások tekintetében). A projekt (fejlesztési partnerség) FP stábüléseivel kapcsolatban: o a partnerségi tagok előzetes megállapodásával összhangban összehívja az üléseket; o a stábülések időpontjáról az OFA EQUAL Nemzeti Programirodán keresztül előzetesen írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot; o gondoskodik arról, hogy a partnerségi tagok megfelelő időben megfelelő tájékoztatást kapjanak az ülésekkel kapcsolatos tudnivalókról; o segíti az ülést megrendező tagot az ülés megszervezésében; o gondoskodik arról, hogy a partnerségi tagok megismerjék, és véleményezzék az előterjesztéseket; o gondoskodik és beszámol az FP stáb korábbi ülésén hozott határozatok végrehajtásáról; o gondoskodik a jelenléti ívek és a jegyzőkönyv vezetéséről, a hozott határozatok érintettek és érdekeltek részére történő megküldéséről és a jegyzőkönyvek megőrzéséről. o Összehangolja és irányítja a fejlesztési partnerség belső tájékoztatási rendszerének működésével és nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységeket. Ennek kapcsán a hatályos jogszabályok alapján1 gondoskodik: o a fejlesztési partnerség tevékenységének nyilvánosságára vonatkozó szabályok elkészítéséért és betartásáért,; o a fejlesztési partnerségről szóló sajtóanyagok elkészítéséről; o a fejlesztési partnerségről szóló nyomtatott és elektronikus tájékoztatók elkészítéséről; o a fejlesztési partnerség levelező listájának működéséről; o a fejlesztési partnerség honlapjának elkészítéséről és frissítéséről III. Fejezet III.1. A döntéshozatal szabályai: A Fejlesztési Partnerség tagjai valamennyi, a Fejlesztési Partnerség tevékenységével kapcsolatos kérdésben (különösen a költségvetési tábla módosítása, a támogatási szerződés módosítására a Támogató felé tett javaslat kérdésében) közösen döntenek (FP stábülés). A döntéshozatal érdekében a Fejlesztési Partnerség tagjai kéthavonta vagy szükség esetén eseti jelleggel ún. fejlesztési partnerségi stábülést tartanak. A fejlesztési partnerségi ülés helyszínének, napirendjének meghatározása, a Fejlesztési Partnerség tagjaival való ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetés valamint a fejlesztési partnerségi ülés összehívása és az ülés levezetése a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének feladata. Amennyiben a Fejlesztési Partnerség tagjainak legalább ¼-e kéri, a Fejlesztési Partnerség Vezetője köteles összehívni a fejlesztési partnerségi ülést. A fejlesztési partnerségi ülés akkor határozatképes, ha azon valamennyi Fejlesztési Partnerségi Tag megfelelően (egy tag egy hivatalos képviseletre jogosult illetve 1 lásd: Pályázati útmutató 11. fejezet 5/5

6 felhatalmazott fő szavazatával) képviselteti magát. A Fejlesztési Partnerség üléseinek megkezdése előtt a Fejlesztési Partnerség Vezetője aláírja és minden partner képviselőjével aláíratja az előzetesen elkészített jelenléti ívet, amelyet egy, az ülésen ill. a döntéshozatalban részt vevő Fejlesztési Partnerségi Tag hitelesít. A fejlesztési partnerségi ülés határozatképtelensége esetén az erre tekintettel ismételten összehívott ülés a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes. A fejlesztési partnerségi ülésen minden tag egy szavazatra jogosult. A döntéshozatalhoz a jelen megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a Fejlesztési Partnerség valamennyi tagjának 2/3-os többséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének szavazata dönt. A Fejlesztési Partnerség üléseiről a Fejlesztési Partnerség Vezetője jegyzőkönyvet vezet, amelyet egy, az ülésen ill. a döntéshozatalban részt vett Fejlesztési Partnerségi Tag hitelesít. A jegyzőkönyvet a Fejlesztési Partnerség Vezetője az ülést követő 8 napon belül megküldi a Fejlesztési Partnerség valamennyi tagjának. IV. Fejezet IV. 1. A fejlesztési partnerség megszüntetése A fejlesztési partnerség megszűnik a Fejlesztési Partnerségi megállapodás megszüntetésével. A Fejlesztési Partnerségi megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult bármely tag egyoldalúan megszüntetni. A felmondási idő a tagok egyéb megállapodása hiányában - 60 nap, amelyen belül a felmondó tag változatlanul köteles mindent megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében. Rendkívüli felmondásra csak a másik tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan okból van lehetőség, amely a szerződésszerű a támogatási szerződés alapján történő teljesítést lehetetlenné teszi. Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett Fejlesztési Partnerségi Tag a felmondását megelőzően legalább 15 nappal egyeztetést kezdeményez a Fejlesztési Partnerség Vezetőjénél a projekt veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A Fejlesztési Partnerségből kiváló tag a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámol, valamint az általa végzett szakmai munkáról a hivatalos jelentésformátum használatával írásban beszámol. Emellett az együttműködési megállapodás keretében használatába kapott vagyontárgyat a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatja, aki azt továbbra is a projekt céljaira használja fel. A Fejlesztési Partnerség Vezetője nem léphet ki a Fejlesztési Partnerségből, azonban jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának gyakorlásával a Fejlesztési Partnerségből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A Fejlesztési Partnerség Vezetője a kizárás kezdeményezésének szükségességéről az OFA EQUAL Nemzeti Programirodán keresztül írásban haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot, majd a kizárás írásos indoklását is megküldi a támogatónak. Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a fenti bekezdésben írt szabályokat kell alkalmazni. 6/6

7 A Fejlesztési Partnerség nem szűnik meg a fentebb foglalt felmondások esetében, amennyiben a Fejlesztési Partnerségben maradó tagok a projekt szakmai tartalmának maradéktalan fenntartása érdekében új Fejlesztési Partnerségi tag bevonása mellett vagy anélkül a Fejlesztési Partnerségi megállapodást 30 napon belül megfelelően módosítják, és ahhoz a Támogató hozzájárul. V. Fejezet V. 1. A projekt dokumentáció tárolásának rendje a) AZ FP minden tagja saját székhelyén önállóan kialakított rendszerben és módon köteles vezetni és tárolni a projekt dokumentációját. b) A projekt pénzügyi dokumentációjával kapcsolatos rend. Minden partner köteles az Equal projekttel kapcsolatos kifizetések számláira, bizonylataira és bármilyen felmerülő pénzügyi dokumentumra rávezetni a projekt azonosító számát. A FP tagjai az alábbi helyszíneken és módon tárolják a pénzügyi dokumentumokat: Belvárosi Tanoda Alapítvány: a számlákat Győrik Edit vagy Horváth Katalin önállóan utalványozza. A számlákat és egyéb dokumentumokat havi bontásban dossziékba fűzve az Alapítvány székhelyén 1083 Budapest, Szigony u. 37. található gazdasági irodában tárolja. Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány: A számlákat Mihaldinecz Csaba vagy Dr.Kelemen Gábor vagy Dr. Tímár Csaba önállóan utalványozza. A számlákat és egyéb dokumentumokat a megbízott könyvelő irodában Tabella Bt Pécs, Rét u.39. tárolja. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia: a számlákat dr. Rácz József utalványozza. A számlákat és egyéb dokumentumokat havi bontásban dossziékba fűzve a működési helyén a 1095 Budapest, Gát u.25.sz. alatt tárolja. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola: a számlákat Gulyás Péter utalványozza. A számlákat és egyéb dokumentumokat havi bontásban dossziékba fűzve a fenntartó székhelyén 1083 Budapest, Szigony u. 37. található gazdasági irodában tárolja Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegkért: a számlákat Olaszy Csaba utalványozza. A számlákat és egyéb dokumentumokat havi bontásban dossziékba fűzve a működési helyével egybeeső székhelyén 1083 Budapest, Szigony u. 37. található gazdasági irodában tárolja VI. Fejezet VI. 1. Záró Rendelkezések a) A szervezeti és működési szabályzatot az FP stábülés a április 4-i ülésén hagyta jóvá. b) A szervezeti és működési szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. 7/7

8 c) A szervezeti és működési szabályzat bármely FP tag kezdeményezésére, javaslatára változtatható. A változás elfogadásáról az FP stábülése dönthet. d) A szervezeti és működési szabályzatot az FP stábülés a szeptember 20-i ülésén módosította és hagyta jóvá Győrik Edit Gulyás Péter szakmai vezető iskolavezető Belvárosi Tanoda Alapítvány Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Dr. Rácz József Mihaldinecz Csaba igazgató szakmai vezető Kék Pont Drogkonzultációs Leo Amici 2002 Addiktológiai Központ és Drogambulancia Alapítvány Alapítvány Olaszy Csaba Kuratóriumi elnök Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest, április 30. 8/8

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE IEIfogadta az alakuló közgyűlés Budapesten, 2003. február 21-én. Módosította az Egyesület közgyűlése:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Hatályos: 2014.01.31. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) Irányító Hatósága (továbbiakban:

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben