Tapasztalatátadási feladatterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapasztalatátadási feladatterv"

Átírás

1 Fejlesztési Partnerség adatai: Tapasztalatátadási feladatterv Fejlesztési Partnerség neve: AKIKET KEZD ELVESZÍTENI AZ ÉLET Kódja: A/77 Tématerület: A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése Fejlesztési Partnerség vezető tagja: Belvárosi Tanoda Alapítvány Projektvezető neve: Győrik Edit Telefonszáma: címe: 1. A tapasztalatátadásba bevonni kívánt eredmények/termékek/gyakorlatok azonosítása A fejlesztési partnerség projektjének melyek azok az elemei (eredmények, termékek, kimenetek), amelyek kapcsán tapasztalatátadásra kerülhet sor? Kérjük, röviden ismertesse ezeket az elemeket, és mutassa be, hogy miért fontos ezek bevonása a tapasztalatátadás folyamatába. Projektelem (kimenet, eredmény) Szakmai látogatók, terepgyakornokok, részvétel a pedagógus- és pszichológus-képzésben Megálló Est közösségi rendezvények, ünnepek, sportesemények Művészetterápiás csoportok munkái Projektbemutató rendezvények, szakmai fórumokon történő projketprezentáció Drogprevenciós foglalkozások A program média-megjelenése A program weboldal és elektronikus hírlevél Projektelem rövid leírása és a tapasztalatátadás folyamatába történő bevonásának indoklása a napi munka gyakorlatának megismertetése, saját, gyakorlati élményeken keresztül a képzést közelíti a napi gyakorlathoz művészettárpiás csoportjaink aktuális munkájának bemutatása - személyes élményt ad a gyakorlati munkáról, széles közönséghez ér el a közösség-tudat révén erősítik a belső kohéziót, így hitelesebbé teszik a kifelé történő kommunikációt széles közönséget érnek el fellépések, munkabemutatók - ezek révén konkrét tapsztalatátadásra kerülhet sor és könnyebb beszélgetést kezdeményezni rendszeresen frissített prezentációs és PR anyagok folyamatos terjesztése beszélgetés, a célcsoport közreműködésével hiteles, közvetlen tudást kínál arról, milyen szükségletei vannak a célcsoportnak bemutatja a projektet, így felhívja a figyelmet a drogprobléma egyik lehetséges, hiteles és hatékony kezelési módjára bemutatja a prohejkt előrehaladását és az aktuális programokat naprakész és sokak számára, könnyen elérhető

2 2. A tapasztalatátadási folyamat célközönségének azonosítása A fejlesztési partnerség kiket kíván bevonni a tapasztalatátadás folyamatába? Kiknek a figyelmét kívánja felhívni az 1. pontban felsorolt elemekre? Kérjük, sorolja fel ezen szervezeteket/személyeket, és indokolja, hogy miért szükséges ezek bevonása a tapasztalatátadásba. Bevonandó szervezet/személy (név, cím, elérhetőség) egyetemi és főiskolai hallgatók (elsősorban ELTE PKK, Lisznyai Sándor, Kazinczy u ) szenvedélybetegek és hozzátartózóik partnerszervezetek, elsősorban: Drogprevenciós Alapítvány, 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 40. Nyirő Gyula Kórház Drogambulanciája, 1135 Budapest, Jász utca Sziget Droginformációs Alapítvány 1074 Budapest, Rottenbiller u. 10. Domin Alapítvány (Pl) Projecte Jove (E) szociális-, ifjúsági, oktatási és egészségügyi területeken dolgozó szakemberek döntéshozók, elsősorban a Józsefvárosi Önkormányzat illetékesei, valamint a ICSSZEM illetékesei helyi lakosság középiskolák (elsősorban országszerte, de esetenként határokon túl is) média (országos és helyi) média-fogyasztók, internetezők A tapasztalatátadás folyamatába történő bevonásának indoklása Évek óta a gyakorlati képzés terephelye vagyunk különböző felsőoktatási intézményeknek. Fontros célunk, hogy a jövő szakemberei közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a szenvedélybetegek kezelésének lehetséges módszereiről, mert a képzéseknek ez hiányzó eleme. A célcsoport szélesebb elérhetőségét tudjuk lehetővé tenni. Csökenteni tudjuk az előítéleteket a kezelő helyekkel kapcsolatosan. A hozzátartozókat be tudjuk vonni a gondozási folyamatba A szervezetközi szakmai ellátás létrehozása és fejlesztése érdekében közös tevékenységeket, szemléletmódot tudunk alakítani velük. Az ellátó rendszer fejlesztésének, modernizálásánk, egységesítésének érdekében. Az ellátó rendszer irányítás és finanszírozása alapuljon gyakorlati tapsztalatokon, a döntéshozók szembesüljenek a valódi igényekkel és az ellátó rendszer helyzetével, alakuljon ki párbeszéd a döntéshozók és a gyakorlatban dolgozó szakembetek között. Pontos információi legyenek a lakóhelyükön végzett szakmai munkáról és azt támogató atittúddel kezeljék. Potencionális célcsoport, emely kapcsolódhat a projekthez ill. kortársaiknak adott esetben segítséget tud nyújtani és/vgy szakmai segítséget tud igénybe venni szervezetinktől. A projekt módszerei és szemléletmódja a lehető legnyagyobb nyilvánosságot kapja ezáltal is csökkentve a kábítószerkérdésel kapcsolatos előítéleteket és tájékozatlanságot ne a tűket lássuk a TV-ben hanem hogy hogyan lehet meggyúgyulni a szenvedélybetegségből. ld. fentebb 2

3 3. Megfelelő tevékenységek és eszközök azonosítása Kérjük, készítsen egy munkatervet a 3., tapasztalatátadási szakaszra. Mutassa be, hogy milyen tevékenységeket kíván megvalósítani annak érdekében, hogy az 1. pontban felsorolt elemekre a 2. pontban feltüntetett szervezetek/személyek figyelmét felhívja Tevékenység megnevezése terepgyakornokok fogadása részvétel a pedagógus- és prszichológusképzésben 3. Megálló Estek Tevékenység rövid leírása A terep-gyakorlatok a Megálló csoportnál a különböző segítő szakmákra (pszichológus, pedagógus, szociális munkás) készülő hallgatók számára elsősorban a terápiás közösségek felépítése, céljai, illetve a terápiás folyamat kereteire vonatkozó alapvető tapasztalati tanulás lehetőségét adják Az elmúlt évek során az Eötvös Lorand Tudományegyetem Pedagógia ás Pszichológia Karával kialakult kapcsolatunk következtében a képzés részévé vált, hogy a hallgatók rendszeresen látogatják a Megálló Csoportot, részt vesznek programbemutató- és drogprevenciós beszélgetéseken, valamint terápiás csoportfoglalkozásokon. Önsegítő csoportjaink, melyekben deviáns, marginalizálódott fiatalok, talpra állt, esetleg aktív szenvedélybetegek keresik az életben maradásukhoz szükséges emberi támogatást, 1998 novembere óta rendszeresen megrendezik a Megálló Estnek nevezett találkozást. Ez egy olyan nyitott társadalmi fórum, ahova meghívunk barátokat, ismerősöket, szülőket, pedagógusokat, szakembereket, politikusokat, érdeklődőket és egy szórakoztató jellegű kulturális rendezvény keretei közt bemutatjuk önmagunkat, beszélgetéseket kezdeményezünk. Alkalmanként résztvevőt láthatunk vendégül, akik közül többen rendszeres látogatóivá váltak rendezvénysorozatunknak. A tevéken yég megvaló sításáér t felelős partner (FP tag) 1, BTAG, KP Időbeni ütemezés (A tevékenység kezdete és vége) folyamatos havonta 1 A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány Megálló Csoport Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium BTAG Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány LEO Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia - KP 3

4 színház- és zeneterápiás csoportok fellépései országszerte színház- és zeneterápiás csoportok trréningei és fellépései külföldön hazai és külföldi szakmai látogatók fogadása: projektés módszerbemutató projektbemutatók szakmai fórumokon sportesemények, ünnepek, kulturális rendezvények szemléletformáló drogprevenciós beszélgetése Egy deviáns életvezetésű fiatalra élete során legtöbbször negatív társadalmi szerepeket oszt környezete: jobb esetben a beteg, rosszabb esetben a bűnöző szerepét. Mindkét esetben kiszolgáltatott, alárendelt viszonyban léphet csak kapcsolatba normális környezetével. A színpadon tényleges partneri kapcsolat áll elő a közönség és a játszók közt, az azt követő beszélgetésen pedig az a szakértő, akit kérdeznek, tehát maga a fiatal. Ez a sose próbált tapasztalat olyan vágyakat képes generálni, melyek motiváló erővel hatnak a tartós változás irányába. A színház- és zeneterápiás nemzetközi tréningek és bemutatók bebizonyították, hogy e módszerek segítségével a nyelvi és kulturális korlátok áthidalhatók. A tréningeket a Megálló Csoport segítői és terápiásai vezetik. A tréninget záró előadás-sorozat nyilvános esemény, melyre a külföldi házigazda meghívja a helyi lakosságot, civil szervezeteket és állami szervek képviselőit. Fontos része munkánknak, hogy bemutassuk módszereinket és tevékenységeinket az érdeklődő szervezeteknek és szakembereknek. Ezek a nyilvános események nagy jelentőséggel bírnak a szenvedélybetegek terápiájában: az események megszervezése, s maga a program része a terápiás folyamatnak. Szakmai rendezvényeken mutatjuk meg tevékenységeinket, ill. magunk is szervezünk ilyeneket. E tevékenység terápiás értékén túl, módot ad programunk terjesztésére. Ezen az igazán gyakorlati módon szeretnénk újabb szervezeteket vagy akár személyeket bevonni a közös gondolkodásba, az ellátás szélesítésébe. A regionális és helyi sportbajnokságok lebonyolítása során még magánál a sportnál is sokkal fontosabb az együttlét, a kapcsolatok alakulása, a sok befektetett munka, melyet egy ilyen rendezvény létrehozása és lebonyolítása kíván meg. Mivel a lebonyolítók a házigazda fiatalok, a szervezés nehézségei során olyan konfliktusokkal és örömökkel találkozhatnak, melyek későbbi felnőtt életükben fontos szerepet kapnak és itt még viszonylag kockázatmentes terepen sajátíthatják el a mindehhez szükséges készségeket. A közös ünnepek alkalmat adnak az örömök és eredmények együttes átélésére, az összetartozás érzésének megerősítésére. Egyedi megközelítésben végezzük a drogprevenciós munkát, melybe bevonjuk a problémában érintett fiatalokat. Sajnos a felépült szenvedélybetegek kevesebben vannak, mint azok, akik nem tudnak szabadulni szenvedélyüktől, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy beszámoljanak történetükről: mások így talán könnyebben elkerülhetik az élet azon csapdáit, melyek az alkohol- és droghasználathoz vezethetnek., LEO, KP, BTAG, KP, BTAG, LEO havonta kéthavonta 1 alk. folyamatos 1 alkalom havonta 4

5 a projekt bemutatása a médiában a program weboldalainak elkészítése, karbantartása elektronikus hírlevél terjesztése A programok végrehajtásához alapvetően szükséges berhuházások Max: 15 A Megálló Csoport megjelenése az írott és elektronikus médiában meglehetősen intenzív; a beszélgetésekben, interjúkon segítőink és terápiásaink általában együtt vesznek részt. A BTA Megálló Csoport hivatalos angol-magyar nyelvű honlapján (http://www.btabp.hu) folyamatosan követhető projektünk előrehaladása; ugyancsak olvashatók alktuális programjaink is. A honlapunk több nagy portálról is megközelíthető (Gyermek Ifjúsági és Sport Minisztérium honlapjáról, drog-ügyekkel foglalkozó portálokról, alternatív iskolákkal foglalkozó portálokról stb.) így a látogatók egy része közvetett úton jut el a weboldalainkra. A havonta megjelenő elektronikus hírlevelünket jelenleg mintegy 250 hazai és 150 külföldi címre küldjük el. E címlista folyamatosan bővül; nem nyilvános adatbázisból állítottuk össze: fel lehet rá iratkozni, egyre többen igénylik a hírlevelet, kiváncsiak arra, mi történik a Megállóban. az utazások gazdaságos lebonyolítása valamint a PR anyagok költséghatékony előállítása és az elektronikus információterjesztés zökkenőmentes végzése elsősorban a célcsoport érdekeit szolgálja, KP, BTAG folyamatos havonta 4. Költségvetés Kérjük, töltse ki a mellékelt költségvetési táblát (Excel tábla) a 3. pontban feltüntetett valamennyi tevékenységre. A táblázatban, amennyiben nem ÁFA visszaigénylő, bruttó értékeket (az ÁFA-tartalom pontos megjelölésével), amennyiben ÁFA visszaigénylő, nettó értékeket tüntessen fel. 5. A fentiek alapján kérjük, jelölje meg/írja le, hogy milyen témájú horizontális tematikus hálózatban kívánna részt venni. Melyik téma az, amelyik a tapasztalatátadási feladattervével leginkább összeegyeztethető: Nagyon problematikusnak véljük azt a helyzetet, hogy komolyak, erõsek és súlyosak az elõítéletek a szenvedélybeteg emberekkel kapcsolatban a hétköznapi, vagyis a valódi életben. Kirekesztettségüket fokozza ez a helyzet. Ebben a társadalmi légkörben felfokozottan nehéz be- vagy újrailleszkedésük, minden területen: kapcsolatteremtés, tanulás, munka, az egzisztencia megteremtése, család alapítás, stb. (Pl. felépült szenvedélybetegek gyakran titkolni kénytelenek ebbéli múltjukat, mert ez hátrányos rájuk nézve). A magyar társadalom kevéssé el- és befogadó a kihullókkal, az eltévelyedõkkel kapcsolatban. Az átlagostól eltérõ - még a pozitív irányú is - magatartás, életvezetés mindig megés/vagy elítélés tárgya. Bizalmatlanság és értetlenség veszi körül ezt a társadalmi csoportot. A program eredményeként megvalósulhat egy többszörösen hátrányos helyzetű, halmozott szociális problémákkal küszködő célcsoport minőségi ellátás javítása, a teljes gondozási, ellátási folyamat modelljének kialakítása a szenvedélybetegség, mint élethossziglan tartó probléma élethosszig tartó támogatási formáinak meghonosítása, biztonságos segítő háló kialakítása. A célcsoporttal kapcsolatos előítéletek csökkentése. Az előítéletektől szélsőségesen terhelt, s ezáltal még erősebben marginalizálódott, reintegrációjában gátolt célcsoport, és a velük foglalkozó civil szerveződések helyzetének javítása programunk elsődleges célja. Projektünk tapasztalatátadási tevékenységével elsősorban attitűd változást szeretnénk elérni a szenvedélybetegségek kezelésének felfogásában ill. a szenvedélybetegek társadalmi megítélésében. 5

6 Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció csökkentése területén szeretnénk elsősorban eredményeket elérni és horizontális tematikus hálózthoz csatlakozni. Dátum: Budapest, Aláírás: FP vezetője: Győrik Edit - Belvárosi Tanoda Alapítvány Megálló Csoport 6

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1. Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 1 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány...

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben