Egész életen át tartó tanulás program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egész életen át tartó tanulás program"

Átírás

1 E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai Bizottság és/ vagy a nemzeti iroda nyilvánosan közölheti, ezért kérjük, hogy törekedjen a világos és szabatos megfogalmazásra. Az összegzés angolul. E.2. EREDMÉNYEK Kérjük, az alábbi táblázatban ismertesse a projekt összes eredményét, beleértve a projekttermékeket és a nem kézzelfogható eredményeket (minden eredményt külön táblázatban részletezzen). Azonosító 1 Típus Cím Részletes bemutatás Dátum (nn-hh-éééé) Oktatási terület Témakörök Célcsoportok / lehetséges felhasználók Nyelvek Forrás Szerző Kiadó Oldal 9 / 24

2 Terjesztési kör Szerzői jogok Célszektor Felhasznált csatornák E.3. EURÓPAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK Hogyan járult hozzá a projekt az intenzívebb európai együttműködéshez? E.4. A PARTNERSÉG CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE Kérjük, foglalja össze röviden a projekt céljait. E.5. KULCSKOMPETENCIÁK Kérjük, sorolja fel azokat a kulcskompetenciákat, melyeket érintett a projekt. Kérjük, hogy sorolja fel a kapcsolódó projektszintű tevékenységeket és intézkedéseket (amennyiben voltak ilyenek). E.6. HORIZONTÁLIS TÉMÁK Kérjük, jelölje be a projekt horizontális témáit. A európai kulturális és nyelvi sokszínűség fontosságának, illetve a rasszizmus, az előítélet és az idegengyűlölet elleni küzdelem szükségességének hangsúlyozása. (Div) Oldal 10 / 24

3 Kulturális és nyelvi sokszínűség (CulDiv) Harc a rasszizmus és idegengyűlölet ellen (RacXen) Intézkedések a sajátos nevelési igényű tanulók érdekében, elsősorban a hagyományos oktatásba és képzésbe történő beilleszkedésük elősegítésével. (SpecNeed) A nők és a férfiak közti egyenlőség kialakulásának elősegítése, és hozzájárulás a nemi, faji, etnikai, vallási, szexuális orinentációval vagy életkorral kapcsolatos,valamint fogyatékkal élőkkel szembeni megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemhez. (Discr) Esélyegyenlőség a nők és a férfiak között (Equal) Nemi megkülönböztetés, orientáció (SexDis) Vallási és etnikai hovatartozás (RacEth) Életkor (Age) Ha egyéb, kérjük, részletezze. Kérjük, hogy sorolja fel a kapcsolódó projektszintű tevékenységeket és intézkedéseket (amennyiben voltak ilyenek). E.7. MUNKATERV ÉS FELADATOK Amennyiben eltértek a pályázatban ismertetett munkatervtől, kérjük, indokolja a változásokat. E.8. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Hogyan jellemezné a partnerek közötti kommunikációt és együttműködést? Minden partner azonos mértékben vett részt az egyes munkafolyamatokban? Oldal 11 / 24

4 E.9. MUNKANYELVEK Kérjük, sorolja fel a projekt során használt munkanyelveket. Oldal 12 / 24

5 E.10. ÉRTÉKELÉS E ÉRTÉKELÉS ÉS A FOLYAMATOK NYOMON KÖVETÉSE Milyen formában történt meg a projekt folyamatainak és hatásainak nyomon követése és értékelése. Ön szerint milyen fontos következtetések vonhatók le a folyamatok nyomon követése és az értékelés eredményeiből? Kérjük, ismertesse a projekt nyomon követésének módját, és térjen ki arra is, hogy milyen rendszerességgel követték nyomon és értékelték a megvalósítást és kiknek a részvételével. E EREDMÉNYEK / TERMÉKEK / HOZADÉKOK A pályázatban vállaltakhoz képest milyen mértékben sikerült elérniük a tervezett eredményeket, illetve elkészíteniük a projekttermékeket? Amennyiben az eredmények / termékek különböznek az eredetileg tervezettektől, kérjük, indokolja az eltéréseket. E AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJAI Milyen mértékben sikerült az együttműködés pályázatukban leírt céljait teljesíteni? Eltérés esetén, kérjük, írja le, hogy mely célkitűzések nem teljesültek és miért. Oldal 13 / 24

6 F. RÉSZ (A MAGYAR INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) F.1. RÉSZTVEVŐK F.1.1. TEVÉKENYSÉGEK Kérjük, adja meg az alábbi táblázatban a projekt helyi tevékenységeiben és a mobilitásokban intézményükből részt vett diákok/ tanulók és tanárok/munkatársak teljes létszámát (ha releváns, a kísérő személyek számát is). Kérjük, ügyeljen arra, hogy az alábbi táblázat összhangban legyen a "Kiutazások összesítése" táblázatban megadott számokkal. Típus Nem Diákok / tanulók száma Közülük sajátos nevelési igényű diákok / tanulók száma Tanárok / munkatársak száma Közülük speciális igényű tanárok / munkatársak száma Kísérő személyek száma Helyi tevékenységek Férfi Nő Nemzetközi mobilitások (külföldi utazások) Férfi Nő F.1.2. KORCSOPORTOK Kérjük, adja meg a különböző korcsoportokba tartozó diákok / tanulók számát. Korcsoport Diákok / tanulók száma F.2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK Kérjük, ismertesse azokat a konkrét tevékenységeket, melyeket a partnerség keretében itthon végeztek el a projekttalálkozók közti időszakban. Kérjük, hogy amennyiben volt, a magyarországi projekttalálkozón végzett tevékenységeket is ebben a részben mutassa be. A tevékenység sorszáma 1 Részletes bemutatás A tevékenység típusa Kezdete (nn-hh-éééé) A tevékenység időtartama (napokban kifejezve) A tevékenységben részt vevők megnevezése Oldal 14 / 24

7 Milyen mértékben valósították meg a pályázáskor tervezett tevékenységeket? Kérjük, nevezze meg azokat a tevékenységeket, amiket egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben valósítottak meg, illetve indokolja meg az eltérés okát. Kérjük, fejtse ki, hogy ez az eltérés milyen mértékben és hogyan hatott az együttműködésre. Oldal 15 / 24

8 F.3. HATÁSOK F.3.1. DIÁKOK / TANULÓK Milyen hatása volt a projektnek a diákokra / tanulókra? TERÜLET A HATÁS MÉRTÉKE Fejlesztette nyelvtudásukat (Pupil-Lang) Növelte az IKT eszközökre vonatkozó készségeiket (Pupil-ICT) Növelte szociális érzékenységüket (Pupil-Social) Növelte motivációjukat (Pupil-Motiv) Növelte önbizalmukat (Pupil-Self) Bővítette ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáról (Pupil-Culture) Egyéb (Pupil-Oth) Kérjük, részletesen mutassa be, hogy a fentiekben jelzett hatások konkrétan hogyan érvényesültek a gyakorlatban. F.3.2. TANÁROK / MUNKATÁRSAK Milyen hatása volt a projektnek a tanárokra / munkatársakra? TERÜLET A HATÁS MÉRTÉKE Fejlesztette nyelvtudásukat (Staff-Lang) Növelte az IKT eszközökre vonatkozó készségeiket (Staff-ICT) Fejlesztette pedagógiai készségeiket (Staff-Pedag) Növelte motivációjukat (Staff-Motiv) Fejlesztette a projektirányítási képességüket (Staff-PrjMng) Bővítette ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáró (Staff-Culture) Egyéb (Staff-Oth) Kérjük, részletesen mutassa be, hogy a fentiekben jelzett hatások konkrétan hogyan érvényesültek a gyakorlatban. Oldal 16 / 24

9 F.3.3. SZERVEZET / INTÉZMÉNY Milyen hatása volt a projektnek az Önök intézményére / szervezetére? TERÜLET A HATÁS MÉRTÉKE Változást eredményezett a tantervben/képzési ban (Home-Curr) Változást eredményezett az intézmény szervezeti működésében (Home-Org) Növelte az intézmény vezetése irányából érkező támogatást (Home-Supp) Változást eredményezett az intézmény nyelvoktatási politikájában (Home-LangPol) Hozzájárult az intézmény munkatársai közti hatékonyabb együttműködéshez (Home- StaffCoop) Egyéb (Home-Oth) Kérjük, részletesen mutassa be, hogy a fentiekben jelzett hatások konkrétan hogyan érvényesültek a gyakorlatban. F.3.4. HELYI KÖZÖSSÉG Milyen hatása volt a projektnek a helyi közösségre? TERÜLET A HATÁS MÉRTÉKE Növelte a szülők támogatását és részvételét (Local-Family) Hozzájárult más helyi szervezetekkel történő intenzívebb együttműködéshez (Local-Coop) Hozzájárult a helyi vállalatokkal történő intenzívebb együttműködéshez (Local-Comp) Növelte más helyi szereplők támogatását és részvételét (Local-Actor) Egyéb (Local-Oth) Kérjük, részletesen mutassa be, hogy a fentiekben jelzett hatások konkrétan hogyan érvényesültek a gyakorlatban. F.3.5. EGYÉB HATÁSOK Kérjük, ismertesse az egyéb, eddig nem említett hatásokat. COMENIUS projekt esetén, amennyiben pályázáskor a 3. vagy a 4. nemzeti prioritás bármelyikét bejelölték, mutassák be, hogy az(ok) miként teljesült(ek) a projektben.. Oldal 17 / 24

10 Oldal 18 / 24

11 F.4. DISSZEMINÁCIÓ Milyen módon ismertették az együttműködés eredményeit az intézményükben / más intézményekben / a helyi közösséggel? Kérjük, fejtse ki részletesen, hogy kiknek, mikor és milyen módon népszerűsítették a projektet és annak eredményeit). Oldal 19 / 24

12 F.5. FENNTARTHATÓSÁG Kérjük, mutassa be, hogy az együttműködés eredményei és termékei közül mit és hogyan kívánnak/terveznek használni a projekt befejezését követően. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az eredményeket más intézmények is használják? Oldal 20 / 24

13 F.6. MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉG A megítélt támogatás típusa COM-24M A csökkentett mobilitások száma (speciális igényű gyerekek/tanulók/munkatársak utazása vagy tengerentúli országokba, területekre történt utazás esetén) Kérjük, adja meg a megvalósult kiutazás részleteit. (kb karakter) Kiutazás sorszáma 1 Fogadó intézmény Fogadó ország Fogadó intézmény települése A projekttalálkozó részletes bemutatása Kezdés dátuma (nn-hh-éééé) Hazaérkezés dátuma (nn-hh-éééé) Időtartam (nap) Kiutazó gyerekek/tanulók száma Ebből a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók száma Kiutazó munkatársak száma Ebből a speciális igényű kiutazó munkatársak száma Kísérő személyek száma F.6.1. KIUTAZÁSOK ÖSSZESÍTÉSE Kiutazó gyerekek/tanulók összlétszáma Ebből a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók összlétszáma Kiutazó munkatársak teljes száma Ebből a speciális igényű kiutazó munkatársak teljes száma Kísérő személyek összlétszáma Oldal 21 / 24

14 G. TANULSÁGOK G.1. FELMERÜLT PROBLÉMÁK/NEM VÁRT ESEMÉNYEK Amennyiben releváns, kérjük, adja meg, hogy milyen problémákkal/akadályokkal találkoztak a partnerekkel történt együttműködés során, valamint a projekt helyi megvalósítása alatt, és hogyan kezelték vagy oldották meg ezeket. Kérjük, fejtse ki bővebben a fentieket. G.2. VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK Kérjük, írja le véleményét a Tempus Közalapítvány, illetve az Európai Bizottság számára a Comenius Iskolai együttműködések/ Leonardo da Vinci /Grundtvig Tanulási Kapcsolatok pályázati lehetőségek kezelésével, megvalósításával kapcsolatban (például javaslatok a jövőbeni fejlesztést, az adminisztratív teendőket, támogatás mértékét, stb. illetően). Oldal 22 / 24

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE!

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK KÖRNYEZET: TEST Kérjük, töltse ki

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-028, Fax: 88/545-084 E-mail: bakonyitiszk@vpmegye.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-028, Fax: 88/545-084 E-mail: bakonyitiszk@vpmegye. Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci alprogram ECVET Trust elnevezésű projekt záróbeszámolója magyarul E.1. Az együttműködés összegzése Kérjük, mutassa be a megvalósult projektet. Az

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY FIATALOKAT ÉRINTŐ, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMOK ÉS

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 KÖZOKTATÁSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 4 1.1 Fogalommagyarázat... 4 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Az Autonómia Alapítvány véleménye a 2014-2020-as időszakra szóló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetéről (a 2013. július 12-én szakmai véleményezésre megkapott dokumentumról) Általános

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Tempus Közalapítvány. 2007. év

Tempus Közalapítvány. 2007. év Tempus Közalapítvány K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2007. év Tartalomjegyzék I. RÉSZ SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓ 1-40 II. RÉSZ TARTALMI BESZÁMOLÓ 1-50 I. RÉSZ SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓ TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ SZÁMSZAKI

Részletesebben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si inte zme nyko zi egyu ttmu ko de si projektek TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása Üzleti terv Kitöltési útmutató I. Vezetői összefoglaló...2 II. Az Ügyfél bemutatása...3 III. Piacelemzés és Értékesítés...4 III.1. Termékek piaci kereslete,

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2008. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2008. Éves beszámoló Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2008. Éves beszámoló Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2008. Éves beszámoló Impresszum: Főszerkesztő:

Részletesebben