Az alkoholprobléma gyakoriságának vizsgálata Józsefvárosban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alkoholprobléma gyakoriságának vizsgálata Józsefvárosban"

Átírás

1 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Az alkoholprobléma gyakoriságának vizsgálata Józsefvárosban Betegek és orvosok körében végzett felmérések eredményei Kalapos Miklós Péter dr. Elméleti Biológiai Kutatócsoport, Budapest és Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, VIII. TÁMASZ Gondozó, Budapest A rendszeres alkoholfogyasztás szerepe a betegségek kialakulásában ismert. Célkitűzés: A szerző egyrészt a kerületi pulmonológiai szakrendelésen megjelenő betegek, illetve három háziorvosi praxisban a rendelésen megjelenők között vizsgálta az alkoholprobléma előfordulási gyakoriságát, másrészt ugyanezen kerület egészségügyi szolgálatánál dolgozó, illetve az adott kerületben praktizáló háziorvosok körében az orvosok egészségi állapotát, szokásait, addikciós problémáit, betegellátó attitűdjüket és kémiai szerfüggőségekről alkotott véleményüket mérte fel. Módszerek: A betegek körében az alkoholprobléma előfordulási gyakoriságát az ABBÉ-teszt segítségével vizsgálta, míg az orvosok körében végzett vizsgálathoz kérdőívet szerkesztett. Eredmények: A betegek válaszadási hajlandósága a szakrendelőben 60,18%, míg a három háziorvosi praxisban 32,98% volt. A szakrendelésen megjelenő betegek közül a tesztet kitöltők 6,02%-a, míg a háziorvosoknál megjelent és tesztet kitöltő betegek 4,82%-a esetében további vizsgálatok lettek volna szükségesek annak eldöntéséhez, hogy az alkoholprobléma fennáll-e vagy sem. A tesztet kitöltők 9,77%-a, illetve 11,67%-a minősült súlyos alkoholproblémás (alkoholfüggő) betegnek a szakrendelésen, illetve a háziorvosi praxisokban megjelent és tesztet kitöltők közül. A válaszadási hajlandóság az orvosok körében végzett vizsgálat esetében 41,28% volt. Az orvosok, állításuk szerint, nem csupán rákérdeznek a páciens szerproblémáira, hanem szakorvoshoz is irányítják őket. Ennek a tapasztalat ellentmondani látszik. Ugyanakkor döntő részük krónikus betegségnek tartja a kémiai szerproblémát, noha azért jelen van, különösen a háziorvosok körében, a kérdés morális alapon történő megítélése is. Ha lehetősége lenne arra, hogy válasszon, kit kezel, alkohol- vagy drogproblémás beteget, akkor a többség az előbbi csoportba tartozó betegeket kezelné. Az ABBÉ-teszt alapján három háziorvosnál a teszt egyértelműen pozitív volt az alkoholprobléma tekintetében, míg a szakorvosoknál egy esetben sem. Az orvosok közül szinte mindegyik kávézik, de többségük nem dohányzik. Mivel az orvosok suicid kockázata nagyobb, mint az átlagpopulációé, az öngyilkossággal kapcsolatban is tett fel a szerző kérdéseket. A mintában három orvosnak volt korábban suicid kísérlete és tizenegynek voltak suicid gondolatai. Miközben az orvosok jelentős része elégedett testilelki kondíciójával, többüknek van súlyos betegsége, és többeket kezelnek depresszió miatt. Ugyanakkor az orvosok jelentős része elégedetlen az anyagi és szakmai elismertségével, és véleményük szerint a szakmai tudás nem elsődleges szempont egy előléptetésnél. Következtetések: Bár a válaszadók relatíve alacsony száma nem tette lehetővé az egyes tényezők közötti összefüggések elemzését, a vizsgálat mégis alkalmas volt arra, hogy ráirányítsa a figyelmet az orvosok suicidium és addiktológiai betegségek tekintetében észlelhető veszélyeztetettségére. A szerző javaslatot tesz a veszélyeztetett csoportok számára gyorsan elérhető, megfelelő diszkréciót biztosító, de ugyanakkor hatékony pszichiátriai-addiktológiai ellátásra, illetve a pszichiátriai területen dolgozók mentális egészségének karbantartása végett külső csoportvezető által vezetett személyzeti csoportfoglalkozásokra. Mindemellett világossá kell tenni az elvárásokat és az előmenetel feltételeit! A vizsgálat, illetve a szakirodalom adatai alapján a szerző a háziorvosi praxisban, a pulmonológiai, illetve gasztroenterológiai szakrendeléseken megforduló betegek rendszeres addiktológiai tesztszűrésére tesz javaslatot. Orv. Hetil., 2012, 153, Kulcsszavak: ABBÉ-teszt, alkoholfüggőség, orvos, demográfia, egészségi állapot, életmód, megbetegedések, kémiai szerhasználat DOI: /OH évfolyam, 32. szám

2 Investigation of the frequency of alcohol related problems in Józsefváros, Budapest Data and conclusions of three surveys undertaken among doctors and out-patients The role of permanent alcohol consumption in the development of diseases is well-known. Aims: To study the occurence of alcohol related problems among patients of a municipal pulmonology out-patient clinic as well as in the family practice of three physicians. In addition, a survey was performed among physicians of a municipal health service and also among family practitioners working in the same district by investigating health problems, habits and professional careers of physicians, and their addictive problems, their attitude toward addict patients and their opinion upon chemical dependency. Methods: CAGE-test was used to examine the presence of alcohol problem and a questionnaire was constructed for the study undertaken among physicians. Results: The response rate was 60.18% and 32.98% among patients who visited the pulmonology out-patient clinic and their family physician, respectively. Among those who responded to the test, as many as 6.02% and 4.82% of the cases would need a further medical examination to make clear whether alcohol related health problem was present or not, whilst 9.77% and 11.67% of the patients proved to be alcohol dependent, respectively. The response rate in the survey among physicians was 41.28%. As stated, physicians not only screen the patients for alcohol and drug dependence, but also refer them to a specialist. The general experience seems to oppose this statement. The majority of health professionals considered chemical dependence as a chronic disease, whereas a kind of moral judgment of the problem was also seen, particularly among family physicians. If they had the opportunity to choose whom to treat: an alcoholic or a drug dependent patient, the majority of them would treat patients brought under the first category. The CAGE test revealed alcohol problem in three family physicians, but none in specialists. Nearly all physicians consumed coffee, but the majority of them were non-smokers. As the risk for committing suicide is higher among physicians than in the general population, physicians were interviewed in this regard, too. Three physicians in the sample reported an attempt of suicide, and eleven physicians had suicidal ideas in the past. Although the majority of physicians were satisfied with their physical and mental health, several of them had serious health problems or were treated with depression. At the same time, the majority of physicians were unsatisfied with their financial and professional respect, and had the opinion that a career is unlikely to depend on the professional knowledge. Discussion: Although the relatively low rate of physicians answering the questions did not make it possible to reveal the interrelationships among different variables, the study was able to direct the attention to the risk existing among physicians to commit suicide or use chemical substances. A proposal is made to establish an effective, but discreet and easy way to acquire psychiatric-addictological support. To avoid mental health problems among professionals working in psychiatry, organization of groups headed by someone not belonging to the same institute would be warmly encouraged. Parallel to these, the requirements and the conditions of making a career have to be made clear. On the basis of these surveys, as well as literature data, a continuous test examination of alcohol problem is recommended in the practice of family physicians as well as in the out-patient clinic of such disciplines like pulmonology and gastroenterology. Orv. Hetil., 2012, 153, Keywords: CAGE-test, alcohol dependence, physician, demography, health, life style, morbidity, chemical substance use (Beérkezett: május 27.; elfogadva: június 14.) Közhely, hogy az addiktológiai betegségben szenvedők száma világszerte, ezen belül Magyarországon is, jelentős. Ám ne legyenek illúzióink, a statisztika nem a kémiai szereket használók vagy az azokat kipróbálók valós számát mutatja. Ez a jelentős populáció nemcsak egyre nagyobb terhet ró a társadalomra mind anyagi, mind pszichoszociális értelemben, hanem éles vitákat is provokál a jelenség természetét illetően. Mindez különösen igaz a már megbetegedett szerhasználók, az addiktológiai betegek vonatkozásában. Az addiktológiai betegek sikeres kezelése és ellátása multidiszciplináris gyógyítóstáb együttműködését igényli. Ám addig, amíg a beteg a megfelelő ellátóhelyre eljut, rendszerint többször megfordul az egészségügyi ellátás különböző szolgálatainál. Vagyis miközben az orvos beteg találkozások elvileg lehetőséget biztosítanának arra, hogy az orvos a beteg addikciós problémájáról tudomást szerezzen és őt a megfelelő szakellátó helyre irányítsa, addig ezek a beavatkozások késve vagy egyáltalán nem történnek meg. Amerikai háziorvosok körében végzett felmérés szerint a háziorvosok legtöbbje a rutinvizsgálatok során nem kérdez rá a beteg alkohol- vagy drogfüggőségére, mi több(!), elvesztegetett időnek tartják azt az időt, amelyet a beteg kémiai szerfogyasztásának felderítésére szánnának [1]. Ugyanakkor vizsgálatok igazolták, hogy az intenzív osztályos és a közkórházi betegfelvételek jelentős hányada alkoholfogyasztás kapcsán kialakult egészségügyi problémákhoz köthető [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Az előbbi esetben az arányt 20%-ra teszik, míg az utóbbi esetben ez az arány akár a 20 40%-ot is elérheti vagy meghaladhatja [3, 5, 6, 8]. Ezen adatok fényé évfolyam, 32. szám 1264

3 ben különösen megdöbbentő az a tény, hogy az esetek nem elhanyagolható hányadában még a kórházi kezelések során sem derül fény a beteg alkohol- vagy drogproblémájára [5]. Bár az alkohollal összefüggésben jól ismert adatokhoz hasonló adatok az illegális kémiai szerfüggőségekkel kapcsolatban kevésbé ismeretesek, a droggal kapcsolatos egészségügyi problémákkal összefüggő kórházi felvételek száma is növekszik [9]. Ezért vélhetően nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy egy meglehetősen aluldiagnosztizált, ugyanakkor gyakori betegségkörről van szó, és a kórházakban, szakorvosi rendelőkben gyakran a fel nem ismert alkohol- vagy más kémiai szerfüggőség következményeit kezelik. Az elmondottak alapján könnyű belátni, hogy az egészségügyi személyzet körében észlelhető attitűd a diagnózis felállítására, a terápia kimenetelére és a terápia költségeire egyaránt döntő befolyással bír. Miközben egyrészről az orvosok, a műhibaperektől való félelmükben, túlvizsgálják a betegeket [10], másrészről gyakran még az alapvető vizsgálatok eredményeiről is elmulasztják informálni őket [11]. Emellett közismert, hogy a betegek nem elhanyagolható hányada nem az előírásoknak megfelelően szedi az orvos által felírt gyógyszereket [12]. Sőt, gyakran nem is az orvos által felírt gyógyszert szedik! A szakirodalom a nem együttműködők arányát a diabetes mellitusban, a magasvérnyomás-betegségben, a pszichiátriai zavarokban, illetve a rheumatoid arthritisben szenvedők körében 20 40%, 40%, 41 74%, illetve 55% nagyságrendben adja meg [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Mi több, egy nagy átfogó tanulmány C(linical) A(ntipsychotic) T(rials) of I(ntervention) E(ffectiveness) tanulmány szerint a kezelésből történő kiesés pszichiátriai betegek körében egy év alatt 74% [18]. Tehát feltételezhető, hogy pró és kontra hibák észlelhetők az orvos beteg kommunikációban és attitűdben. Jelen dolgozatban három vizsgálat eredményeit foglalja össze a szerző. Az első két vizsgálatot betegek körében végezték. Az egyik esetben egy szakrendelésen megjelenő betegek, míg a második esetben három háziorvosi praxisban megforduló betegek körében vizsgáltuk az alkoholprobléma előfordulási gyakoriságát. A harmadik vizsgálat egy kerületi egészségügyi szolgáltató orvosai és az adott kerületben praktizáló háziorvosok körében végzett kérdőíves felmérés volt, és ennek eredményeiről számolunk be. A kérdőívvel az orvosok egészségi állapotára, szokásaira és a szakmai előmenetelére vonatkozó kérdések mellett az orvosok addikciós problémái, betegellátó attitűdjük és addiktológiai tudásuk tekintetében is végeztünk adatgyűjtést. Módszerek Betegek körében végzett kérdőíves kutatások A betegek alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó problémáit ABBÉ-teszttel (angolul CAGE-teszt) vizsgáltuk. Az ABBÉ-teszt Magyarországon is validált teszt, amely alkalmas az alkoholfüggőség gyors szűrésére [19]. A betegek körében végzett tesztvizsgálatokban közreműködő orvosok megkeresése A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Pulmonológiai Szakrendelésének betegei körében végzett felmérés előtt két héttel minden, a szakrendelésen dolgozó orvost összesen négy kollégát személyesen felkerestünk és megbeszéltük a vizsgálat lényegét, a kérdőív kitöltését és a felmerült kérdéseikre válaszoltunk. A józsefvárosi háziorvosi körzet kiválasztása egy hosszabb folyamat eredménye volt januárjában egy rendelőben dolgozó, korábbi megkeresésünkre pozitív választ küldő kollégákat levélben ismételten megkerestük és találkozóra hívtuk őket. Megkeresésünkre a megbeszélt időpontban a többi kollégát is képviselő három kolléga jelent meg a gondozóban, és ekkor állapodtunk meg a rendelőjükben egy hónapon keresztül végzendő szűrővizsgálatban. Ezután a gondozóvezető főorvos egy, a tesztek begyűjtésében közreműködő gondozónő társaságában két alkalommal felkereste a rendelőt, ahol az orvosokkal ismét megtörtént az egyeztetés. A háziorvosok asszisztenseinek a kitöltés lebonyolításáról egy alkalommal a gondozóvezető főorvos a közreműködő gondozónő társaságában tartott eligazítást, míg másik alkalommal a gondozónő egyedül beszélt az asszisztensekkel. A teszteket végül is négy praxis vette át, ezek közül kettőben maradéktalanul, egyben rövidebb ideig, míg a negyedikben egyáltalán nem folyt adatgyűjtés. A tesztlapok összegyűjtése hetente történt, és a vizsgálat végén a tesztfelvételben részt vevő háziorvosok felé levélben jeleztük, hány alkoholproblémás beteget találtunk a betegeik között. Orvosok körében végzett kérdőíves kutatás A szerkesztett kérdőív kérdései között feleletválasztást és igen/nem választ igénylő kérdések szerepeltek. A kérdéscsoportok a következők voltak: 1. Demográfiai, szociológiai, munkaügyi adatok: nem, életkor, munkajogi státus, családi állapot, gyermekek száma, beosztás, másodállás, tudományos minősítés, szakvizsgák száma. Emellett kérdés szerepelt a fizetés, a szakmai elismertség és a megbecsültség vonatkozásában is. 2. Egészségügyi adatok: pszichiátriai, addiktológiai és szomatikus betegségek mellett rákérdeztünk a gyógyszerszedési szokásokra, az alkohol-, drog-, nikotin- és kávéfogyasztásra, illetve mind a válaszadó, mind pedig családja suicidológiai anamnézisét is felvettük. E kérdések között szerepelt az ABBÉ-teszt, illetve a válaszadóknak értékelniük kellett az általános egész évfolyam, 32. szám

4 1. táblázat A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Pulmonológiai Szakrendelésén március között megjelent betegek körében végzett tesztvizsgálat eredményei A vizsgált jellemző A orvos B orvos C orvos Összes A rendelésen megjelent betegek száma A tesztet kitöltő betegek száma A tesztet kitöltő betegek a megjelentek százalékában (%) 50 46,4 87,6 60,18 (61,33±22,82) Naponként a tesztet kitöltő betegek és az aznap megjelent betegek aránya (átlag±szórás) 47,54±21,5 45,54±7,36 88,39±9,86 Nem értelmezhető Nincs igen válasz a 111 Egy igen választ adott Két igen választ adott Három igen választ adott Négy igen választ adott A teszt alapján további vizsgálat szükséges A teszt alapján alkoholfüggő beteg a Egy beteg értékelhetetlen választ adott. ségi állapotukat, és ezen belül külön-külön a fizikális és a lelki egészségüket. 3. Szokások, hobbik kérdéscsoportban a sportolással, a szabadidő eltöltésével és az élethez, valamint önmagukhoz való viszonyra vonatkozó kérdések mellett rákérdeztünk arra is, hogy milyen tényezők befolyásolják a szakmai előremenetelt. 4. Betegekkel történő kommunikációval kapcsolatos kérdésekkel alapvetően az iránt érdeklődtünk, ha felmerül az orvosban, hogy betegének addiktológiai problémája van, akkor rákérdez-e, ezt milyen indíttatásból teszi és mit kezd betege addiktológiai problémáival, továbbá mit gondol az addiktológiai betegségek természetéről, azok kezelhetőségéről és magáról az addikt betegről. Matematikai módszerek Tekintettel arra, hogy az egyes válaszcsoportokban a válaszok száma nem érte el az 50-et, ezen válaszok feldolgozása esetén kerültük a százalékszámítást. Ahol lehetséges volt, az értékeket átlag±szórás formában is megadtuk. Eredmények A betegek körében végzett kutatások eredményei A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Pulmonológiai Szakrendelésén a három, a teszt kitöltését végül is vállaló kolléga rendelésén a vizsgált periódusban 221 beteg jelent meg és közülük 133 töltötte ki az ABBÉtesztet, ami az összes megjelent beteg 60,18%-a. Az egyes rendeléseken a kitöltési arány változott (1. táblázat). Miközben a teszteredmények alapján nyolc beteg, a megjelentek 3,62%-a és a tesztet kitöltők 6,02%-a esetében további vizsgálatok lettek volna szükségesek a beteg alkoholhoz fűződő viszonyának feltárásához, addig a teszteredmények alapján 13 beteg, a megjelentek 5,88%-a és a tesztet kitöltők 9,77%-a minősült súlyosan alkoholproblémás (alkoholfüggő) betegnek (1. táblázat). A vizsgálatban végül is részt vevő három praxisban a vizsgálat ideje alatt 1507 beteg fordult meg. Közülük 946 nő (62,77%) és 561 férfi (37,22%) beteg. Összesen 497 fő (32,98%) töltötte ki a tesztet, akik közül 258 nő (az összes beteg 17,12%-a, a megjelent nőbetegek 27,27%-a, míg a tesztet kitöltők 51,99%-a) és 239 férfi (az összes beteg 15,85%-a, a megjelent férfi betegek 42,6%-a, míg a tesztet kitöltők 48,01%-a). A praxisonkénti értékeket a 2. táblázatban foglaljuk össze. A teszteredmények alapján a három háziorvosi praxisban megjelent betegek közül 24 beteg esetében (a megjelentek 1,59%-a, a tesztet kitöltők 4,82%-a) további szakorvosi vizsgálatok lettek volna szükségesek az alkoholprobléma fennállásának megerősítéséhez vagy annak megnyugtató kizárásához (2. és 3. táblázat). Azonban a teszteredmények alapján 58 beteg, a megjelentek 3,84%-a és a tesztet kitöltők 11,67%-a minősült súlyosan alkoholproblémás (alkoholfüggő) betegnek. A nemek arányát e betegkörben a 3. táblázatban mutatjuk be. Az orvosok körében végzett kutatás eredményei Az orvosok válaszadási hajlandósága, a válaszadók kor és nem szerinti megoszlása A kérdőívet 47 háziorvos (26 nő, 21 férfi) és 62 szakorvos (41 nő, 21 férfi) kolléga kapta meg. A megadott évfolyam, 32. szám 1266

5 2. táblázat A három háziorvosi praxis összefoglaló betegforgalmi adatai, április 26 május 21. Praxis Megjelent beteg (%) Nőbeteg (%) Férfi beteg (%) A tesztet kitöltötte férfi + nő = összes (%) I. 478 (100) 285 (59,62) 193 (30,38) = 273 (57,11) II. 775 (100) 493 (63) 282 (37) = 199 (25,67) III. 254 (100) 168 (66,1) 86 (33,9) = 25 (9,84) Összes 1507 (100) 946 (62,77) 561 (37,22) = 497 (32,98) Egy igen válasz férfi + nő = összes Két igen válasz férfi + nő = összes 3 igen válasz férfi + nő = összes 4 igen válasz férfi + nő = összes = = = = = = = = = = = = = = = = 5 3. táblázat A háziorvosnál megjelent és az ABBÉ-tesztben legalább egy igen választ adó betegek nem szerinti megoszlása Egy igen választ adott a tesztben Kettő négy igen választ adott a tesztben Összes beteg (%) Férfiak (%) Nők (%) Összes beteg (%) Férfiak (%) Nők (%) Tesztet kitöltők arányában 4,82 7,53 2,33 11,67 17,57 6,2 Az összes beteg arányában 1,59 3,2 0,63 3,84 7,48 1,69 határidőig a háziorvosok közül 18 (10 nő, nyolc férfi), míg a szakorvosok közül 27 (20 nő, hét férfi) küldte vissza a kitöltött kérdőívet, ami 41,28%-os visszaküldési arányt jelent. Tehát a válaszadási hajlandóság nem érte el a megkeresett orvosok felét, ugyanakkor a szakorvosok körében a válaszadási hajlandóság magasabb volt, mint a háziorvosok körében, és kétszer annyi nő kolléga küldte vissza a kitöltött kérdőívet, mint ahány férfi kolléga, ami nagyjából megfelelt a szolgáltatónál dolgozó orvosok nemi arányának. A legkisebb válaszadási hajlandóságot a férfi szakorvosok mutatták. A kérdőívet visszaküldő kollégák kor és nem szerinti megoszlását az 1. ábrán, míg más természetű szociológiai jellemzőiket a 4. táblázatban mutatjuk be. Érdeklődés az addiktológiai betegségek jelenléte után Saját bevallása szerint a háziorvosok és a szakorvosok majd mindegyike rákérdez a beteg alkohol- vagy drogproblémájára, ha annak lehetősége benne felmerül (5. és 6. táblázat). Mi több, túlnyomó részük a beteget szakemberhez irányítja (5. és 6. táblázat). A kémiai szerhasználat lehetőségére történő rákérdezés indokaként az orvosok a leggyakrabban ezen betegségek gyógyíthatóságát, illetve az orvosnak ismernie kell az általa kezelt beteg szokásait válaszokat adták. A választ adó orvosok véleménye az addiktológiai betegségek természetéről Az alkoholbetegséget a választ adó valamennyi orvos betegségnek tartotta, és ezen belül a háziorvosok döntő része krónikus betegségként könyvelte el, bár e csoportban vannak, akik az alkoholbetegséget gyógyítható, míg mások gyógyíthatatlan állapotnak tartják (5. táblázat). A panel 8 Orvosok száma (személy) B panel 12 Orvosok száma (személy) Életkor (év) Életkor (év) 1. ábra A kérdőívet kitöltve visszaküldő józsefvárosi háziorvosok és Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó szakorvosok nem és kor szerinti megoszlása (A panel: háziorvosok, B panel: szakorvosok) Ugyanakkor a férfi háziorvosok körében többen erkölcsi kérdésként kezelik a problémát (5. táblázat). A szakorvosok többsége is krónikus betegségnek tartja az alkoholbetegséget, de körükben inkább az állapot gyógyíthatóságába vetett hit az elterjedtebb (5. táblá évfolyam, 32. szám

6 4. táblázat A kérdőívet kitöltő háziorvosok és a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó szakorvosok néhány szociológiai jellemzője Háziorvosok Szakorvosok Nő Férfi Nő Férfi Házas Igen Nem Gyermeke van Igen Nem Másodállása van Igen Nem Tudományos minősítése van Igen Nem Szakvizsgák száma zat). Ugyanakkor nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akik véleménye szerint az alkoholprobléma akaraterő kérdése, illetve erkölcsi kérdés (5. táblázat). Bár szemben az alkoholprobléma megítélésével, a kábítószer-problémás esetek tekintetében a háziorvosok és a szakorvosok véleménye jelentősebb eltérést mutatott, minden orvos betegségnek tartja az állapotot (6. táblázat). A drogbetegséget lényegében minden háziorvos krónikus betegségként könyvelte el, különbség csupán abban volt köztük, hogy gyógyítható vagy gyógyíthatatlan állapotnak ítélik-e (6. táblázat). Jóllehet, ez a meghatározó vélemény a szakorvosok között is, körükben előforduló vélemény, hogy az egész akaraterő kérdése, illetve erkölcsi kérdés (6. táblázat). Sőt egyesek az egész problémakört akut betegségként írják le és megelégszenek a megvonási tünetek kezelésével (6. táblázat). Az orvosok alkohol-, illetve droghasználók iránti attitűdje A kérdésre választ adó háziorvosok, ha választhatnának az alkohol-, illetve drogfüggő betegek közül, akkor inkább alkoholproblémás betegeket kezelnének (nők esetében 10 közül kilenc, míg férfiak esetében nyolc közül hét döntene így). A női szakorvosok közül 15 válaszolta, hogy inkább alkoholproblémás, míg csupán egy adta azt a választ, hogy inkább drogproblémás beteget kezelne. (A válaszoló kolléga maga is kipróbálta a drogot.) Négyen nem adtak választ a kérdésre. A férfi szakorvosok közül négy inkább alkoholfüggő beteget kezelne. A választ nem adók száma három volt. Ha a kérdést úgy fogalmaztuk meg, hogy igaz-e az az állítás, hogy a drogfüggő betegektől igyekszik megszabadulni, akkor a háziorvos kolléganők öt-öt arányban adtak igenlő, illetve tagadó választ, míg férfi kollégáik közül csak egy adott igenlő választ szemben a hét nemlegesen nyilatkozóval. A szakorvosok körében az igenlő és tagadó válaszok aránya megegyezett (nőknél 10 igennel szemben kilenc nem, míg férfiak esetében három igennel szemben négy nem válasz állt). Az attitűd szempontjából fontos kérdés a családi tapasztalat. Három háziorvos kolléganő és egy szakorvos kolléganő gyermeke kipróbálta az illegális kémiai szerek valamelyikét, de a többség nemleges választ adott a Gyermeke használt-e drogot? kérdésre. Az orvosok egészségi állapota Bár az orvosi tevékenység jelentős distresszel jár, az orvosok halandósága tekintetében az adatok ellentmondásosak. Az átlagnépesség halálozási rátájával összehasonlítva hol alacsonyabb, hol magasabb orvosi halálozási arányról számolnak be vélhetően a vizsgált orvospopulációtól függően, de abban konszenzus van, hogy az orvosok suicidium miatti halálozása nagyobb, mint az átlagpopulációé [20, 21, 22, 23, 24]. Az orvosok általános egészségi állapota Az orvosok saját általános egészségi állapotukat 80% körüli értékben adták meg (7. táblázat). Mindkét csoportban a nő orvosok adtak meg jobb általános állapotot, a férfi orvosok esetében nem csupán az átlagos érték volt alacsonyabb, különösen a háziorvosok esetében, hanem a tartomány is szélesebb volt, amiben az értékek mozogtak (7. táblázat). A lelki és testi egészségre különkülön is rákérdezve, a háziorvos nők kivételével minden vizsgált csoportban a lelki egészség mutató magasabb volt, mint a testi egészségre vonatkozó mutató (7. táblázat). Egyes betegségcsoportokra rákérdezve minden orvoscsoport esetén magas a cardiovascularis betegségek és a krónikus fájdalom előfordulása (8. táblázat). Ezen két betegségcsoport, illetve a hozzájuk kapcsolódó panaszok magas előfordulásának egyik magyarázata lehet az orvosok magas átlagéletkora (1. ábra és 8. táblázat) évfolyam, 32. szám 1268

7 Ha rákérdez, mi a rákérdezés indoka? b Mit gondol az alkoholbetegségről? d EREDETI KÖZLEMÉNYEK 5. táblázat A józsefvárosi háziorvosok, illetve a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó szakorvosok viszonya a beteg alkoholproblémájához Kérdés Háziorvos Szakorvos Nő Férfi Nő Férfi Ha az alkoholprobléma felmerül, rákérdez? Igen Nem a 2 a Nincs válasz A beteg igenlő válasza esetén szakorvoshoz irányít? Igen Nem 3 c Nincs válasz e 0 1 e 0 a Ha nem kérdez rá a beteg alkoholproblémájára, akkor azt azért nem teszi, mert a beteg esetleg megsértődik (egy kolléganő válasza), vagy mert általa nem befolyásolható, illetve időhiány (egy-egy kolléga). b Több választ is lehetett adni. 1. Úgy gondolja, az alkoholbetegség gyógyítható. 2. Ugyan nem hiszi, hogy az alkoholbetegség gyógyítható, de ha már felmerült a lehetősége, akkor illik rákérdezni. 3. Az orvosnak ismernie kell az általa kezelt beteg szokásait. 4. Legalább a lelkére beszélhetek. 5. A családjában is volt alkoholbeteg. 6. Egyéb, éspedig. c Egy kolléganő egy bizonyos pontig kezelné, majd szakorvoshoz küldené a beteget. d Több választ is lehetett adni. 1. Akaraterő kérdése az egész. 2. Akut betegség, a megvonási tüneteket kell kezelni. 3. Krónikus betegség, de gyógyítható. 4. Krónikus, visszaesésekkel járó gyógyíthatatlan betegség. 5. Erkölcsi kérdés. 6. Nem betegség. 7. Egyéb, éspedig. e Az egyéb válaszlehetőségek között a válaszadó orvos szabadon megadhatott bármilyen indokot, esetünkben a kolléga a menekülés a semmittevés elől, de van genetikai háttere választ nevezte meg. A pszichés betegségek között hangulatzavar (depresszió, dysthymia) fordult elő (8. táblázat). Különösen gyakori az orvosok körében az alvásprobléma, a szorongás és emiatt, illetve a depresszió előfordulása miatt nem meglepő, hogy az antidepresszánsok szedése mellett az orvosok szorongásoldót, illetve altatót is szednek (8. táblázat). A fenti egészségügyi problémák dacára az orvosok énképe alapvetően pozitív, a hobbi vagy rendszeres sportolás körükben gyakori (8. táblázat). Az orvosok suicid kísérletei, suicid gondolatai és családi anamnézis A suicidium vonatkozásában többféle kockázati tényező ismert, és ezen számba jöhető kockázati tényezők egyike a kémiai szerfüggőség, például az alkoholizmus, míg egy másik fontos kockázati tényező a depresszió. Ezen utóbbi tekintetében több kolléga a betegség előfordulását firtató kérdésre igenlő választ adott (8. táblázat). A fent felsorolt kockázati tényezők mellett egyéb, szociológiai és egészségügyi rizikófaktorok is hatással évfolyam, 32. szám

8 Ha rákérdez, mi a rákérdezés indoka? c Mit gondol a drogbetegségről? d EREDETI KÖZLEMÉNYEK 6. táblázat A józsefvárosi háziorvosok, illetve a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó orvosok viszonya a beteg drogproblémájához Kérdés Háziorvos Szakorvos Nő Férfi Nő Férfi a Ha a drogprobléma felmerül, rákérdez? Igen Nem b 1 b Nincs válasz A beteg igenlő válasza esetén szakorvoshoz irányít? Igen Nem Nincs válasz a Egy kolléga a droggal kapcsolatos egyetlen kérdésre sem válaszolt. b Egy kolléganő azért nem kérdez rá a drogproblémára, mert nem ismeri a tüneteket, míg további kettő azért nem, mert ha rákérdez, esetleg megsértődik a beteg. A kolléga szerint a kérdést a megfelelő helyen kell feltenni, és nem ő a megfelelő hely. c Több választ is lehetett adni. 1. Úgy gondolja, a drogbetegség gyógyítható. 2. Ugyan nem hiszi, hogy a drogbetegség gyógyítható, de ha már felmerült a lehetősége, akkor illik rákérdezni. 3. Az orvosnak ismernie kell az általa kezelt beteg szokásait. 4. Legalább a lelkére beszélhetek. 5. A családjában is volt drogbeteg. 6. Egyéb, éspedig.. d Több választ is lehetett adni. 1. Akaraterő kérdése az egész. 2. Akut betegség, a megvonási tüneteket kell kezelni. 3. Krónikus betegség, de gyógyítható. 4. Krónikus, visszaesésekkel járó gyógyíthatatlan betegség. 5. Erkölcsi kérdés. 6. Nem betegség. 7. Egyéb, éspedig. vannak az öngyilkos-magatartásra, például a nem, a családi kapcsolatok, a munkanélküliség, súlyos betegség [25]. De emellett védőfaktorok is ismertek, például a házas állapot [25]. A 9. táblázatban foglaltuk össze az orvosok öngyilkossági gondolataival, kísérleteivel kapcsolatos adatokat, illetve ezzel összefüggésben bemutatjuk az orvosok családjának suicidológiai anamnézisét is. Az orvosok kémiai szerfogyasztása Addiktológiai probléma miatt egyetlen orvos sem részesült kezelésben, jóllehet, napi rendszerességgel italozó orvosok is dolgoznak a szolgáltatónál (10. táblázat). Alkohollal majd mindegyik választ adó orvos kapcsolatba került már, sőt mind a kilengés, mind pedig a szabályszegés előfordult már körükben (10. táblázat). Az egyáltalán nem fogyaszt alkoholt választ bejelölőkről nem tudni, hogy vajon soha nem fogyasztottak alkoholt, vagy csupán egy idő óta absztinensek. Az absztinencia oka sem ismert ezt a kérdőív hiányosságának is tekinthetjük. Ugyanakkor elgondolkodtató az önmagát absztinensnek valló férfi orvosok magas száma. Az ABBÉ-teszt az alkoholprobléma szűrésére alkalmas gyorsteszt. A teszteredmények alapján egy háziorvos évfolyam, 32. szám 1270

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Gondozni vagy nem gondozni?

Gondozni vagy nem gondozni? Gondozni vagy nem gondozni? Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Osztály Balatonfüred, 2014. szeptember 12. A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) általános

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter Praxisközösségi szolgáltatások igénybevétele, lakossági attitűdváltás a Svájci- Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram kapcsán 2017.február 22. Szakmapolitikai Fórum Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos,

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

X./2.: A Rövid Intervenció

X./2.: A Rövid Intervenció X./2.: A Rövid Intervenció A fejezet feldolgozása során a hallgató megismerkedik a rövid intervenció alkalmazási területével és módszereivel X./2.1.: A Rövid Intervenció elméleti alapjai Hazánkban különösen

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK 1 SANANIM Drogszolgálat Cseh Köztársaság - 1990-ben alakult, napjainkban

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus Közreműködő szerzők:

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11.

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. Kiküldött kérdőívek száma: 35. A kimutatás a kitöltött kérdőívek adatait tartalmazza

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 27. PANNONHALMA KISTÉRSÉG A MikroLEF 27 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke Kiss Katalin, vezető kutató, Szinapszis Kft. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb.

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben