NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997"

Átírás

1 NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon

2 A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot (NEKAP) 1996-ban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program keretében, de önálló programként fogadta el az Országgyûlés. A NEKAP legfőbb célkitûzése, hogy a lakosság egészségi állapotát befolyásoló környezeti tényezőket feltárja, az összefüggéseket értékelje és a megoldásokra, a helyzet javítására javaslatokat tegyen. Ennek feltétele, hogy a lakosság egészségi állapotáról pontos információnk legyen. A NEKAP keretében részben az Egészségügyi Világszervezet támogatásával az Országos Közegészségügyi Intézetben, majd a jogutód intézet, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézetében, környezet-egészségügyi információs rendszer kialakítására került sor. A rendszer lehetőséget teremt az egészségügyi és környezeti adatok korrelációs értékelésére, térbeli és időbeli változások nyomon követésére s ennek alapján beavatkozások tervezésére. Az egészségügyi adatok értékelésének első lépése, hogy a halálozási adatokat elemezzük. A rendszerben felépített adatbázis és a kifejlesztett programok lehetővé teszik a halálozási adatok településszintû értékelését, korszerû statisztikai elemzések alkalmazásával a területi halmozódások kijelölését olyan formában, hogy a statisztikai elemzések lehetőségének feltételei teljesüljenek. Jelen kiadványunkban első elemzéseinket adjuk közre. Célunk az volt, hogy a legfontosabb halálozásokat hoszszú intervallumban, korcsoportos bontás nélkül vizsgáljuk, ahol a kis települések halálozási adatai is értékelhetők. A téranalitikai elemzések lehetővé teszik olyan régiók kijelölését, amelyek az adott halálozások szempontjából kedvezőtlennek vagy éppenséggel kedvezőnek tekinthetők. A halmozódások okai nyilvánvalóan igen sokrétûek, s a kiváltó okokra vonatkozó leegyszerûsített következtetések félrevezethetőek lehetnek. További elemzések már a kitüntetett betegségcsoportok és területi halmozódások figyelembevételével, célzottan készülnek. A jelen feldolgozásban szereplő statisztikai elemzéseket kiegészítjük úgynevezett klaszter analízissel. Reméljük, a kiadvány hozzásegít a magyarországi igen kedvezőtlen halandóság pontosabb értékeléséhez. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, elsősorban a K-Pro Kft.-nek és az ESRI Magyarország GEOCOMP Kft.-nek, akik munkánkat közvetlenül, illetve közvetve segítették, a programok kifejlesztésében segítségünkre voltak. Dr. Pintér Alán

3 NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon Írta Dr. Vincze István Nádor Gizella Dr. Páldy Anna Dr. Pintér Alán Málnási Tibor 2000

4 Megjelent a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram kiadásában 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Felelős kiadó: Dr. Pintér Alán Nyomdai előkészítés: Panoráma Kft. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém Felelős vezető: Szentendrei Zoltán ISBN: Ez a kiadvány, a TÜV tanúsítványa szerint, az ISO 9001 szabványnak megfelelő, famentes, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült.

5 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Tartalomjegyzék Összefoglalás 6 1. Bevezetés Módszerek A vizsgálatok főbb paramétereinek megválasztásához használt statisztikai kritériumok A mortalitáselemzésekhez felhasznált alapadatok, fontosabb paraméterek Táblázatos adatok Mortalitási adatok táblázata Populációs adatok táblázata BNO kódok táblázata Az elemzések alapparaméterei A vizsgálatba bevont halálokok A vizsgálatba bevont populáció Az elemzéshez használt térképi alapadatok Adatbázis-kezelés és térinformatikai program Halálozási adatok statisztikai elemzése Standardizált halálozási hányados (SHH) számítása Indirekt standardizált halálozási arányszám (ISHA) számítása Simítási módszer A kedvezőtlen és kedvező régiók kijelölése A kedvezőtlen és kedvező régiók kvantitatív jellemzése A régiók globális jellemzése A régiók egyedi jellemzése Az SHH valószínûségi szintvonalainak előállítása Egyes halálozásokkal kapcsolatos észrevételek Összes halálozás (BNO: A00 Y99) Rosszindulatú daganatok (BNO: C00 C97) A hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata (BNO: C34) Magasvérnyomás-betegségek (BNO: I10 15) Heveny szívizomelhalás (BNO: I21) Cerebrovascularis betegségek (BNO: I60 96) Idült alsó légúti megbetegedések (BNO: J40 44) Alkoholos májbetegség (BNO: K70) Megbeszélés Melléklet A kijelölt régiók globális kvantitatív jellemzését tartalmazó dokumentum részlete tüdőrák esetében Irodalom Térképek 31

6 6 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Összefoglalás A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) megvalósításához alapvető, hogy széles körû és részletes értékelés álljon rendelkezésre a különböző betegségek, illetve betegségcsoportok miatti halálozás gyakoriságáról és térbeli eloszlásáról. A NEKAP keretében kialakított környezetegészségügyi információs rendszer lehetővé teszi a halálozási adatok részletes, sokrétû elemzését. Ennek első lépéseként a magyarországi legfontosabb halálozásokokat az közötti időszakban, korcsoportos bontás nélkül vizsgáltuk, és elemeztük a térbeli megoszlásukat. Magyarországon a halálozások mintegy 85 90%-át a keringési betegségek, a daganatok, az erőszakos halálok, a légzőszervi és az emésztőszervi betegségek teszik ki. Az itt bemutatott elemzéseket ezen betegségcsoportok miatti halálozások körében végeztük az erőszakos halálok kivételével, s a későbbiekben további betegségek miatti halálozások sajátosságait fogjuk elemezni. Az emésztőszervi betegségek miatti halálozásokból csupán az alkoholos májbetegségeket elemeztük. Tekintettel arra, hogy a betegségcsoportok több, gyakran etiológiailag is különböző betegségeket takarnak, ezen nagy csoportokon belül további elemzésekre is szükség van. A halálozási statisztikai adatok elemzésekor azonban több bizonytalansági tényezőt is figyelembe kell venni, így például a halottvizsgálati adatlap kitöltését, a halálozást befolyásoló tényezők sokrétûségét, a lakóhely változtatásából fakadó bizonytalanságot stb. Alapadatok Az országos, lakóhelyre lebontott, az 1986 és 1997 közötti időszakra vonatkozó, egyedi (kor, nem, időpont stb.) halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivataltól származnak. Az országos, helységenkénti koréves populációs adatok csak az os időszakra állnak rendelkezésünkre, melyeket a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalától vásároltuk. Az áttekintő elemzés során mind nemi bontás nélkül, mind férfiaknál, illetve nőknél a teljes lakosság (0 100 évesek) halandóságát együttesen elemeztük a teljes vizsgált időtartamra ( ) összevontan. A vizsgált haláloki csoportok a BNO 10 közbülső névjegyzék szerint: Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerint vizsgált csoportok A00 Y99 Összes halálozás C00 C97 Rosszindulatú daganatok C34 A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata I10 15 Magasvérnyomás-betegségek I21 Heveny szívizomelhalás I60 69 Cerebrovascularis betegségek J40 44 Idült alsó légúti betegségek K70 Alkoholos májbetegség Feldolgozási módszerek A halálozás területi egyenlőtlenségeinek elemzése több, egymásra épülő lépéssorozat végrehajtásával történt. Előzetes elemzési tapasztalataink alapján felállítottunk egy olyan statisztikai kritériumot, melynek teljesülése esetén az eredményül kapott térképek megalapozottnak tekinthetők, mert megfelelő esetszámmal alátámasztottak. Ez alapján választottuk ki az elemzésbe bevont halálokokat és populációt, és végeztük el a szükséges körzetösszevonásokat. Ezután előállítottuk a mortalitási mutatókat. A standardizált halálozási hányados (SHH) kiszámításánál az évi lakónépességi adatokat használtuk. A standardizálást a 0 17, 18 29, 30 54, 55 59, éves korcsoportos bontás szerint végeztük. Az irodalomban szokásostól eltérő számítás az SHH értékekben kismértékû eltérést okoz, melynek jelentősége elhanyagolható, mivel a térképeken SHH kategóriákat (az országos szintnél szignifikánsan magasabb, magas, országos szinttel egyező, alacsony, szignifikánsan alacsony) tüntettünk fel. Majd az SHH értékek simítása történt, ami a térbeli folytonosság növelése révén lehetővé tette a kedvezőtlen (SHH >1) és kedvező (SHH <1) halandóságú összefüggő területek, régiók kijelölését. Ezután következett a kialakult régiók kvantitatív jellemzőinek előállítása. Majd az SHH értékek valószínûségi

7 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, szintvonalai készültek el, melynek célja a régiókon belüli valószínûségi csomópontok bemutatása volt. Végül pedig előálltak azok a térképek, dokumentumok, amelyek együttes elemzésével lehetővé vált az egyes halálokok területi egyenlőtlenségeinek értékelése. Eredmények Minden egyes elemzésről több térkép és igen sok értékes információt tartalmazó szöveges dokumentum készült. Ez a kiadvány minden egyes haláloki elemzésről 4 térképet mutat be, melyek a következők: 1. az eredeti, körzetenkénti, kategorizált SHH értékek területi eloszlása; 2. a simítási eljárás utáni, kategorizált SHH értékek területi eloszlása; 3. a elhelyezkedése; 4. a szintvonalas valószínûségi térképe. A dokumentum több szinten ad leíró adatokat, számszerû jellemzőket a kialakult régiókról. Ezek a szintek a következők: 1. Összes kedvezőtlen és kedvező régió együttese (pl.: régiók száma, közös SHH, terület, lakosság, a halálozás időbeni trendjét jellemző indirekt standardizált halálozási arányszám (ISHA) változása, kedvező és összehasonlítása stb.); 2. Kedvezőtlen és kedvező régiók (pl.: terület, lakosság, közös SHH, régiók rangsorai, ISHA változás stb.); 3. Régión belüli részletezés (régiókhoz tartozó települések leíró adatai, megyei eloszlásuk, a régión belüli SHH szélsőséges értékeihez tartozó helységek listája stb.). A kiadvány terjedelmi okok miatt az elkészült dokumentumok közül csak az egyik halálokhoz (a hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás) tartozóból mutat be részleteket, melyek az ennél a betegségnél kialakult, ra vonatkozó globális (1. 2. szintû) leíró adatokat ismertetik. A vizsgált halálokokkal kapcsolatban legfontosabb megállapításaink a következők A vizsgálatok során több esetben is találtunk igen nagy kiterjedésû, kedvezőtlen halandóságú régiót. Ezek jellemzője, hogy erősen szegmentált a határuk és több megyére átnyúlnak, valamint az egyes részeket sokszor csak vékony területek, hidak kötik össze. Ezek a régiók feltehetően több kisebb régió összeolvadásával keletkeztek. Erre mutat az is, hogy ezen óriás régiókon belül a valószínûségi térképekkel több olyan területet lehetett találni, ahol a vizsgált halálok miatti halálozás az országos szintnél szignifikánsan magasabb, azaz úgynevezett valószínûségi csomópontokat azonosítottunk. Jól alátámasztják az elmondottakat többek között a heveny szívizomelhalás, az idült alsó légúti megbetegedések és az alkoholos májbetegség miatti halálozást bemutató valószínûségi térképek. Több, itt bemutatott vizsgálatnál a férfiak és nők esetében a kedvezőtlen halandóságú régiók térbeli elhelyezkedése nagyon hasonló, de szinte minden esetben kimutatható volt a férfiaknál a kedvezőtlen területek nagyobb kiterjedése. Összes halálozás (BNO: A00 Y99) ( oldal) A férfiak és nők halandóságának együttes vizsgálata során 10 kedvezőtlen régiót (SHH >1) lehetett azonosítani, ahol az ország lakosságának 26%-a él. A régiók összevont lakosságára vonatkozó halálozás 14%-kal magasabb, mint az országos szint. A nemi bontás nélkül készült térképen a Dunántúl nyugati és déli részén, valamint a Duna Tisza közén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében figyelhető meg halálozási többlet. A férfiak összhalálozása hasonló területi eloszlást mutat, mint a nemi bontás nélküli térkép. A nők összhalálozásában az országos szinthez képest többlet figyelhető meg Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, valamint Somogy megye kisebb, összefüggő területein és Budapesten. Ez utóbbi halmozódás a férfiak körében nem mutatható ki. Rosszindulatú daganatok (BNO: C00 C97) ( oldal) A férfiak és nők halandóságának együttes vizsgálata során 6 kedvezőtlen régiót (SHH >1) lehetett kimutatni. Ezen régiók területén él az ország lakosságának 24,3%-a. A régiók összevont lakosságára vonatkozó halálozás 11,8%-kal magasabb, mint az országos szint. Mind a hat régió kis területû.

8 8 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Nemi bontás nélkül csak Budapesten és környékén figyelhető meg az egyetlen nagyobb területi halmozódás. Jellemző a sok átlagos minősítésû körzet, amit különösen a simított térképen lehet jól megfigyelni. Férfiak esetében szembeötlő a Pest Jász-Nagykun-Szolnok Heves megye területén kialakult összefüggő kedvezőtlen régió, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található nagyobb kedvezőtlen régió. A nők rosszindulatú daganatos halálozásának halmozódása Budapestre, illetve 6 egyéb kis területre korlátozódik. A hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata (BNO: C34) ( oldal) A nemi bontás nélküli elemzés során hat kedvezőtlen régiót azonosítottunk (SHH >1), ezek magukban foglalják az ország lakosságának 33,5%-át. Ezen területek összevont lakosságának halálozása 15%-kal magasabb, mint az országos. Nem túl nagy a különbség a halálozás szempontjából a kedvező régiók összevont lakosságához viszonyítva, ahol a halálozás 7%-kal alacsonyabb az országos halálozási szintnél. A nemi bontás nélküli értékelésnél egy nagy szembetûnő területi halmozódás tapasztalható a halandósági többletben, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb részére kiterjed és amely átnyúlik Heves, Csongrád és Békés megyére is. Ezenkívül Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, valamint Hajdú-Bihar megyén keresztül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is áthúzódó kedvezőtlen régió található. A nemi bontással végzett elemzésből levonható az a következtetés, hogy a két nem halálozásának kedvezőtlen régiói lényegileg hasonló területen találhatók, de a férfiak esetében a kedvezőtlen terület nagysága jelentősen (7 8-szorosan) nagyobb. Magasvérnyomás-betegségek (BNO: I10 15) ( oldal) A halálokcsoport meglehetősen kevert, és minden bizonnyal kódolási és diagnosztikai problémák is befolyásolják az értékelést. A nemi bontás nélkül végzett vizsgálatnál 5 kedvezőtlen régiót lehetett kimutatni, két nagyobb és három kisebb területen. Ezeken a területeken él az ország lakosságának 30,1%-a, és erre a populációra vonatkozóan a vizsgált halálok miatt 65,6%-os többlethalálozás figyelhető meg. A kedvező területen a halálozás 30,7%-kal alacsonyabb, mint az országos, azaz ennél a haláloknál nagy a különbség a kedvező és kedvezőtlen területek halálozása között. A nemi bontás nélkül végzett vizsgálat alapján Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területe a kedvezőtlen régióhoz tartozik. Ezenkívül Baranya megye teljes területén és Somogy megye területének mintegy 80%-án figyelhető meg halmozódás ebben a halálokban, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős területe is a kedvezőtlen régióhoz tartozik. A nemenként végzett vizsgálatoknál a kedvezőtlen területek térbeli elhelyezkedése, illetve nagysága nagyon hasonló, ennek következtében mindkettő hasonló a nemi bontás nélkül kapott kedvezőtlen régiók területi eloszlásához is. Heveny szívizomelhalás (BNO: I21) ( oldal) Nemi bontás nélkül 2 nagyobb és 9 kisebb kedvezőtlen régiót lehetett meghatározni. Ezeken a területeken lakik az ország lakosságának 42,5%-a, illetve ezen területek összevont lakosságára vonatkozóan a fenti halálozás 16,8%-os többlete figyelhető meg. Nemi bontás nélkül a heveny szívizomelhalás miatti halálozás halmozódása főleg Közép-Magyarországra lokalizálódik. A kedvezőtlen területek főleg Pest és Bács-Kiskun megyében, illetve Békés megyében találhatók, kisebb mértékben, de még mindig jelentős területek találhatók Csongrád, Jász-Nagykun- Szolnok, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyében. A nemenként végzett vizsgálatoknál a kedvezőtlen területek térbeli elhelyezkedése, illetve nagysága nagyon hasonló, ezért hasonló a nemi bontás nélkül meghatározott területi eloszlásához. Cerebrovascularis betegségek (BNO: I60 96) ( oldal) Az összlakosságra vonatkozó halálesetek elemzése során 2 nagyobb és 8 kisebb kedvezőtlen régiót találtunk. Ezeken a területeken az ország lakosságának 33,4%-a él, és itt a halálozás szintje 26,6%-kal magasabb, mint az országos. A kedvező területek összevont lakosságára vonatkoztatva a ha-

9 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, lálozás 15,9%-kal volt alacsonyabb, mint az országos, azaz a kedvező és nem különböztek jelentős mértékben. A cerebrovascularis betegségek miatti halálozásban mind nemi bontás nélkül, mind nemenként külön vizsgálva a Dunántúl nyugati, délnyugati részén, valamint az északi megyékben és Pest megye keleti részén figyelhető meg halálozási többlet szignifikánsan gyakrabban. Nemenként külön vizsgálva, a térbeli elhelyezkedése a nők és férfiak esetében nagyon hasonló, de a kedvezőtlen területek kiterjedése némileg nagyobb a férfiaknál. Idült alsó légúti megbetegedések (BNO: J40 44) ( oldal) A nemi bontás nélkül végzett vizsgálatoknál 4 nagyobb és 3 kisebb régiót lehetett kimutatni. Ezeken a területeken lakik az ország lakosságának 30,6%-a, erre a populációra vonatkozóan a halálozás 50,2%-kal volt magasabb az országos szintnél. A kedvező területeken a halálozás 25,9%-kal alacsonyabb, mint az országos szint, azaz igen nagy a különbség a kedvező és között. Nemi bontás nélkül vizsgálva Magyarország délnyugati és északkeleti területein látható leginkább halmozódás. A férfiak és nők halálozását külön vizsgálva, a férfiaknál a kiterjedése nagyobb, jelentős az eltérés a férfiak és a nők között Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, valamint a Vas és Veszprém megyére kiterjedő régiónál. A kedvezőtlen területek térbeli elrendeződése hasonló a két nem esetében. Alkoholos májbetegség (BNO: K70) ( oldal) A nemenként nem bontott vizsgálatban 2 nagyobb és 2 kisebb régiót lehetett kimutatni. Ezek területén él az ország lakosságának 34,6%-a, és ebben a népességben a fenti halálok miatti halálozás 45,6%-os többlete tapasztalható. A kedvező területeken a vizsgált halálok szintje 28%-kal alacsonyabb az országosnál, vagyis nagy a különbség a kedvező és a kedvezőtlen területek halálozása között. Az alkoholos májbetegség mint halálok főleg Közép-Magyarország területén halmozódik. A nemenként végzett vizsgálatok a hasonló térbeli elhelyezkedését mutatták, de a férfiaknál a területek kiterjedése nagyobb volt. Különösen nagy ez a területi különbség Bács-Kiskun, Tolna, Baranya és Zala megyében. A jelen kiadványban a vezető halálokok miatti halálozás területi megoszlását kívántuk bemutatni. A leíró epidemiológiai módszerrel végzett elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes betegségek miatti halálozás az ország egyes régióiban jelentős többletet mutat az országos halálozási szinthez képest. A simítási eljárás csökkenti a kis települések statisztikailag bizonytalan adataiból eredő torzító hatást. A halandóság szempontjából on belül lehetővé válik a többlethalálozási csomópontok azonosítása is. A teljes, részletes dokumentáció tanulmányozása lehetőséget ad az egyes helyi halandósági jellemzők mélyebb tanulmányozására. A teljes rendszer, amelyben a leíró epidemiológiai vizsgálat az egyik lehetséges vizsgálati mód, támogatni tudja a további vizsgálatokat a pontszerû szennyezők vizsgálatára vagy a nagy területre kiterjedő (és meghatározott) környezeti tényezők elemzésére készült módszerekkel. A kis eseménygyakoriságok vizsgálatára a klaszter analízis módszerei állnak rendelkezésre. A leíró térepidemiológiai rendszer korlátai a rendszer módszereiből, felépítéséből, logikájából adódnak. A rendszer nem alkalmas például olyan jelenségek vizsgálatára, ahol az események gyakorisága olyan kicsi, hogy a vizsgálati periódus alatt a helységek több mint húsz százalékában nincs megfigyelhető esemény, pl. ritka betegség és/vagy viszonylag rövid a vizsgálati időperiódus. Ilyen esetekben az erre a célra jelenleg fejlesztés alatt álló klaszter analízis által meghatározott sûrûsödési pontokban és némileg más szempontok szerint célszerû a jelenség leírását végezni. A fenti korlátok nem csökkentik a rendszer értékét, csak felhívják a figyelmet arra, hogy minden vonatkozásban jól mûködő rendszerek általában nem léteznek, és minden esetben ismernünk kell vizsgáló rendszerünk korlátait.

10 10 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Bevezetés A lakosság egészségi állapotának jellemzésére egyik legmegbízhatóbb paraméterként a halálozási adatok használhatók, amelyek elemzése értékes információval szolgál a halálozás területi különbségeinek feltárására, s alapot adhat az oki összefüggések keresésére. A halálozási statisztikai adatok elemzésekor azonban figyelembe kell venni, hogy bizonytalansági tényezők lehetnek egyebek között: a halottvizsgálati adatlap kitöltése (betegség felismerése, BNO szabályrendszere, halálokok kódolása, boncolás stb.); a halálozást befolyásoló tényezők sokrétûsége (gondozás, betegellátás, kórházba kerülés, túlélés, a betegség incidenciája stb). A halandóság területi egyenlőtlenségeinek, a halmozódások vagy éppen az alacsonyabb halálozási szint értékelésénél nem lehet megfeledkezni arról, hogy a statisztikai bizonytalanság mellett néhány olyan tényező is nehezíti az értékelést, mint pl. a lakóhely változtatásából fakadó bizonytalanság. A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) keretében a környezeti és egészségi adatok integrálására, a jelenségek térbeli és időbeli megoszlásának nyomon követésére térinformatikai rendszer kialakítására került sor. A rendszer infrastruktúrájáról, a meglévő számítástechnikai lehetőségekről (hardver, szoftver, statisztikai módszerek stb.) már korábban többször beszámoltunk (Vincze, 1998, 1999). Jelen kiadványunk célja, hogy ismertessük az közötti időszakban a legfontosabb halálokok területi eloszlását. A jelen bemutatás nem alkalmas analítikai elemzésekre, és az egyes halálokok miatti halálozás területi halmozódásaiból nem lehet következtetni sem a morbiditás területi előfordulására, sem a betegségek etiológiájára, de alapul szolgálhat a halmozódások további finomabb, analítikus elemzéséhez.

11 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Módszerek A mortalitás területi egyenlőtlenségeinek elemzése több, egymásra épülő lépéssorozat végrehajtásával történt. Előzetes elemzési tapasztalataink alapján felállítottunk egy olyan statisztikai kritériumot, melynek teljesülése esetén az eredményül kapott térképek megalapozottnak tekinthetők, mert megfelelő esetszámmal alátámasztottak (2.1.). Ez alapján választottuk ki az elemzésbe bevont halálokokat és populációt, és végeztük el a szükséges körzetösszevonásokat (2.2.). Ezután az adatbázisból leválogattuk a megfelelő adatokat (2.3.), és előállítottuk a mortalitási mutatókat (2.3.1.). Majd a standardizált halálozási hányados (SHH) értékek simítása történt (2.3.2.), amely a térbeli folytonosság növelése révén lehetővé tette a kedvezőtlen (SHH >1) és kedvező (SHH <1) halandóságú összefüggő területek, régiók kijelölését (2.3.3.). Ezután következett a kialakult régiók kvantitatív jellemzőinek előállítása (2.3.4.). Ezt követően az SHH értékek valószínûségi szintvonalai készültek el (2.4.), melynek célja a régiókon belüli valószínûségi csomópontok bemutatása volt. Végül pedig előálltak azok a térképek (6.), dokumentumok (5. melléklet), amelyek együttes elemzésével lehetővé vált az egyes halálokok miatti halálozás területi egyenlőtlenségeinek értékelése (3.). Ezt a folyamatot mutatja be az 1. ábra A vizsgálatok főbb paramétereinek megválasztásához használt statisztikai kritériumok A halálozás térségi, kisterületi elemzésénél elsődleges szempont, hogy a vizsgált települési egységenként statisztikailag értékelhető számú tényleges haláleset forduljon elő. Ez háromféleképpen érhető el: 1. Hosszabb vizsgálati időtartamot választunk; 2. A kis lélekszámú településeket összevonjuk; 3. Olyan betegséget vagy betegségcsoportot választunk, amelynek viszonylag magasabb a halálozási gyakorisága. Ennek alapján számolható ki az elemzéshez szükséges minimális populáció létszáma (p) az (1) öszszefüggés alapján: p = k n x f ahol: k a várható esetszám a vizsgálati periódusban, f a vizsgált halálokok éves halálozási gyakorisága, n az időtartam hossza években. Vizsgálataink során a körzetenkénti minimális populációt 2000 főnek választottuk, amit a fejezetben ismertetett helység-összevonási algoritmussal értünk el. Egy elkészült térkép esetében a populáció nagysága szerint sorba állított körzetek legkisebb 10%- ának átlagánál megvizsgáltuk a (2) feltétel teljesülését: (1) k = n x f x p >3,8 (2) Tapasztalataink alapján ezt az értéket fogadtuk el a kis települések számára a legkisebb átlagos várható esetszámnak. Amennyiben a k érték háromnál kisebb, abban az esetben az illető halálok miatti halálozás területi megoszlását megjelenítő térképet nem tartottuk alkalmasnak az elemzésre. A vizsgálatok paramétereit (halálokok, időszak, populáció) ezen elméleti meggondolás figyelembevételével választottuk ki. A 2. a., ill. b. ábrán a vizsgált időintervallumra és populációra vonatkozó kis településeken várható átlagos esetszámok (k), illetve az országos halálozási arányok (n x f) láthatók a vizsgálatba bevont halálokok esetén. A 2. a. ábrából leolvasható, hogy a (2) feltétel az elemzésben szereplő esetek többségében teljesül. Egyedül a nőknél az alkoholos májbetegségek miatti halálozás esetében nem teljesül a kritérium (itt k~3.1), viszont a térkép szemrevételezése után ezt is elemzésre alkalmasnak tartottuk. A 2. a. ábrából az is látható, hogy az esetek egy részében további bontások (rövidebb időtartam, korcsoportok) is lehetségesek. Ezekről a vizsgálatokról egy későbbi kiadványban fogunk beszámolni A mortalitáselemzésekhez felhasznált alapadatok, fontosabb paraméterek A mortalitáselemzéshez felhasznált adatok típusuk szerint táblázatos (2.2.1.), paraméteres (2.2.2.) és térképi (2.2.3.) jellegûek voltak, a 2.2. fejezet ezen adatok leírását tartalmazza.

12 12 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, STATISZTIKAI KRITÉRIUMOK 2.1 Táblázatos alapadatok: Mortalitási adatok Populációs adatok BNO kódok BEMENŐ ADATOK Standardizálási paraméterek: Betegségcsoportok Populáció Időszak Térképi alapadatok: KSH kódos körzetek Összevont körzetek ELŐFELDOLGOZÁS Halálozási adatok statisztikai elemzése Simítás RÉGIÓK FELDOLGOZÁSA INFORMÁCIÓKIVONÁS Régiógenerálás Régiójellemzés VALÓSZÍNÛSÉGI SZINTVONALAK GENERÁLÁSA 2.4 EREDMÉNYEK Szöveges dokumentáció 4. melléklet Térképek 6. melléklet SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS ábra. A mortalitáselemzés folyamatábrája

13 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, A kis településeken a vizsgált betegségek miatti halálozás átlagos várható esetszáma 1986 és 1997 között ,3 82,6 47, ,4 35,2 várható esetszám (k) ,0 14,3 3,9 12,4 9,5 3,1 13,7 8,7 5,0 21,5 14,1 24,9 29,3 11,7 7,5 4,2 együtt férfiak nők 0 A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata Alkoholos májbetegség Magasvérnyomásbetegségek Heveny szívizomelhalás Cerebrovascularis megbetegedések Rosszindulatú daganatok Idült alsó légúti betegségek a. A vizsgált betegségcsoportok miatti halálozás országos gyakoriságának alakulása 1986 és 1997 között 12 éves gyakoriság (n x f) 1000 fôre együtt férfiak nők 0 A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata Alkoholos májbetegség Magasvérnyomásbetegségek Heveny szívizomelhalás Cerebrovascularis megbetegedések Rosszindulatú daganatok Idült alsó légúti betegségek b. 2. ábra. A kis településeken a halálozás átlagos várható esetszáma (a), illetve a 12 éves halálozási gyakoriság 1000 főre (b) az egyes halálokoknál k: várható esetszám, n: évek száma (itt: 12), f: éves halálozási gyakoriság 1000 főre

14 14 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Táblázatos adatok A mortalitáselemzéshez használt táblázatos adatokat INGRES relációs adatbázisban tároljuk. Ebben a szakaszban a fontosabb táblázatokat ismertetjük Mortalitási adatok táblázata Az országos, lakóhelyre lebontott, az 1986 és 1997 közötti időszakra vonatkozó egyedi (kor, nem, időpont stb.) halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivataltól származnak Populációs adatok táblázata Az országos, helységenkénti koréves populációs adatok a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalában 1993-tól vannak elektronikus formában nyilvántartva, így ezen adatokat csak az közötti időszakra tudtuk beszerezni BNO kódok táblázata A betegségek BNO 9, illetve BNO 10 szerinti osztályba sorolását tartalmazza, amelyet a GYÓGYINFOK-tól kaptunk Az elemzések alapparaméterei A vizsgálatban használt paraméterek (halálokok, populáció, időszak) részletesebb adatai a következők A vizsgált halálokok A vizsgált halálokok BNO 10 szerinti osztályozását az 1. táblázat tartalmazza. Kiválasztásukat az indokolta, hogy ezek a leggyakoribb halálokok, melyek a férfiak halálozásának 58%-át, nők esetén 56%- át tették ki 1993-ban (3. ábra). 1. táblázat. A vizsgált haláloki csoportok a BNO 10 Közbülső névjegyzék szerint Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerint vizsgált csoportok A00 Y99 Összes halálozás C00 C97 Rosszindulatú daganatok C34 A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata I10 15 Magasvérnyomás-betegségek I21 Heveny szívizomelhalás I60 69 Cerebrovascularis betegségek J40 44 Idült alsó légúti betegségek K70 Alkoholos májbetegség A vizsgálatba bevont populáció Az áttekintő elemzés során mind nemi bontás nélkül, mind férfiaknál, illetve nőknél a teljes lakosság (0 100 évesek) halandóságát együttesen elemeztük a teljes vizsgált időtartamra ( ) összevontan Az elemzéshez használt térképi alapadatok A térképi alapadat, a 3149 db körzetet tartalmazó közigazgatási határos térkép a GEOMETRIA KFT. terméke, amelyben a helységek KSH kódjukkal vannak azonosítva. Az adatok statisztikai bizonytalanságának csökkentésére a 2000 főt el nem érő szomszédos helységeket összevontuk, amíg el nem érték a 2000 főt. Az összevonást 2 lépésben végeztük el. Első lépésként az azonos irányítószámú körzetek összevonásával 2584 körzetet kaptunk. A második lépésben a 2000 főt el nem érő szomszédos körzeteket vontuk össze. Az összevonás során arra törekedtünk, hogy a kialakuló új körzetek minél in-

15 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, kább őrizzék meg az eredeti helységek tulajdonságait, és az egy körzetet alkotó helységek egy megyéhez tartozzanak. Az összevonást ARC/INFO AML nyelven írt program segítségével értük el. Így az eredetileg 3149 KSH kóddal azonosított körzetből összevonások után 1289 körzetet kaptunk. 16% FÉRFIAK 7% 16% 1% 2% 6% 2% 1% 4% 11% A hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata Egyéb rosszindulatú daganatok Magasvérnyomás-betegségek Heveny szívizomelhalás 22% 12% Cerebrovascularis megbetegedések Egyéb keringési betegségek 2% 12% 2% NŐK 18% Idült alsó légúti betegségek Egyéb légzőszervi betegségek Alkoholos májbetegségek 1% 3% 1% 3% Nem alkoholos májbetegségek Egyéb emésztõszervi betegségek 5% Egyéb halálokok 9% 28% 16% 3. ábra. Magyarország férfi és női lakossága halálozásának megoszlása a főbb halálokok szerint 1993-ban (Forrás: Demográfiai Évkönyv, KSH, 1994.)

16 16 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Adatbázis-kezelés és térinformatikai program A halálozási adatok adatbázisból való lekérdezésére, statisztikai, térinformatikai elemzésére INGRES adatbázis-kezelő, illetve ARC/INFO AML nyelven írt célprogramok segítségével került sor Halálozási adatok statisztikai elemzése A bemenő paraméterek alapján leválogatott halálozási és népességi adatok segítségével előállítottuk a körzetek standardizált halálozási hányadosát (SHH). Teszteltük a körzetek halálozási szintjének eltérését az országostól (szignifikancia próba). A halálozás időbeni alakulását az indirekt standardizált halálozási arányszámmal (ISHA) jellemeztük Standardizált halálozási hányados számolása (SHH) A standardizálás alapjául az év népességi adatait vettük figyelembe, mivel ez volt a legkorábbi év ami a vizsgálati periódus közepét jelentő évhez a legközelebbi adatsor, ahol településszintû, koréves populációs adatok álltak rendelkezésünkre. Ennek következtében az SHH értékekben a szabályos eljárással számított értéktől való kismértékû eltérés fennállhat, azonban az analízis leíró jellege miatt e hiba minden bizonnyal elhanyagolható. A standardizálást a 0 17, 18 29, 30 54, 55 59, éves korcsoportos bontás szerint végeztük el. Az általánosan használt ötéves korcsoportos bontástól való eltérést technikai okok indokolták, valamint az is, hogy a térképes megjelenítés során nem a pontos SHH értékeket, hanem annak kategóriáit tüntettük fel. Az SHH számolásánál az indirekt standardizálási módszert alkalmaztuk Kramer (1988) szerint, az SHH szignifikanciájának számolását x 2 -próbával végeztük. Szignifikánsnak tekintettük az eltérést a p <0,05 szintnél (az SHH valószínûségének [p] számítási módja a 2.4. fejezetben található) Indirekt standardizált halálozási arányszám (ISHA) számítása A halálozási gyakoriság időbeni alakulása az indirekt standardizált halálozási arányszám (ISHA) mutatóval vizsgálható, amelyet a (3) képlet alapján határoztunk meg: ISHAi = SHH i x P1993 f i (3) ahol SHH i a halálok standardizált halálozási hányadosa, f i az országos halálozási arányszám az i. évben, P 1993 az évi lakosságszám. Az ISHA ismertetett számítási módja eltér az irodalomban használt szokásos módszertől (Vargáné és Boján, 1996). Az eltérő számolást a rendelkezésre álló népességi adatok korlátozott volta indokolja Simítási módszer A kevés lakosú helységekben a halálozás alacsony tényleges esetszámai az SHH értékek térbeli eloszlását zajossá, az értékelést bizonytalanná teszik. Ezen zaj csökkentésére, illetve a területi folytonosság növelésére simítási módszert alkalmaztunk, amihez Cislaghi et al. (1995) módszerét használtuk kisebb módosítással. A módszer által leírtak szerint n alkalommal véletlenszerûen N darab területközpontot (partíció központ) választottunk ki, és minden helységet minden alkalommal a hozzá legközelebb eső központhoz rendeltünk. A hozzárendelésnél a valós távolságok lakossággal súlyozott értékeivel számoltunk azért, hogy a nagy lakosságszámú helységek (ahol a lakosság > fő) biztos SHH értékei ne nagyon változzanak a (4) képlet alapján: D ij =d ij x { [ 1 + k x abs (p i p j ) (p i + p j )]} ahol D ij a súlyozott távolság, d ij az euklideszi távolság, k egy konstans (vizsgálatainkban ennek értéke 2 volt), amely a lakosságszám figyelembevételének erősségét szabályozza, p i és p j a lakosság száma az i. és j. településnél. A módszer szerint a partícióközpontokhoz vont településeknél átlagos SHH-t kell számolni. Ennél a számításnál is figyelembe vettük a település lakosságának számát az (5) képlet szerint: (4)

17 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, m ahol az SHH k ' a k. iterációban számított átlagos SHH érték, ami a véletlenszerûen kiválasztott központhoz kapcsolt települések mindegyikéhez hozzá lett rendelve, az SHH i a központhoz rendelt i. település eredeti SHH értéke, p i a lakossága, p t a központhoz rendelt települések összes lakossága, m a központhoz rendelt települések száma. Tapasztalataink szerint a simítási eljárás legnagyobb mértékben a partíciószámtól (N) vagy inkább az N/M aránytól függött, ahol M a körzetek száma. A partíciószám 1 és M között változhat (itt M = 1289 volt). Teljes a simítás, ha N = 1 (N/M = 1/M); nincs simítás, ha N = M (N/M = 1). A két érték között pedig valamilyen fokú simítás történik. A partíciószám megadása során a betegség miatti halálozás eredeti SHH értékeinek területi eloszlását és a halálozás gyakoriságát kell figyelembe venni. A jelen elemzésben a nagy, összefüggő foltokat eredményező területi eloszlás mellett tekintetbe vettük a véletlenszerû, kisebb méretû foltokat eredményező eloszlást is, ezért partíciószámként 600-at adtunk meg (N/M~0,5). A simítás mint statisztikai mûvelet alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy megfelelő partíciószám választása esetén egyes jelenségek térbeli összefüggéseinek meghatározását segíti, lehetővé téve ez által a kedvezőtlen, illetve kedvező régiók kialakítását, nem megfelelő partíciószám esetén viszont túlsimítás léphet fel, a területi eltérések kiegyenlítődhetnek, a szignifikáns SHH értékû körzetek eltûnhetnek, így a régiókijelölés lehetetlenné válhat. Ki kell emelni, hogy a simítás után létrejött térképeket csak a régiók kijelölésére használtuk, de a régiók jellemzésére szolgáló vizsgálatokat az eredeti, nem simított adatokkal végeztük. A valószínûségi térképeket is a nem simított adatok alapján határoztuk meg. p i SHHk ' = [ SHH i x ( pt )] (5) i= A kedvezőtlen és kedvező régiók kijelölése A régiók meghatározására a helységek simított SHH értékeit az alábbi öt kategóriába soroltuk (itt p a simított SHH értékek valószínûsége): 1. Az országos szintnél szignifikánsan magasabb (p <0,05) 2. SHH 1,1-nél magasabb, de nem szignifikáns (p >0,05) 3. Az országossal megegyező érték, azaz az SHH 0,9 és 1,1 közötti érték (p >0,05) 4. SHH 0,9-nél alacsonyabb, de nem szignifikáns (p >0,05), vagy a tényleges esetszám 0 5. Az országos szintnél szignifikánsan alacsonyabb (p <0,05) Első lépésként a simított SHH kategóriákat tartalmazó térképet 1,5 x 1,5 km-es gridhálózatra bontottuk. A régióképzés kiinduló pontjai (központjai) a szignifikáns eltérésû (1. vagy 5. kategóriájú) gridcellák voltak. Az egyes nem szignifikáns (2., 3., 4.) kategóriájú gridcellák régióhoz kapcsolását a következő 3 kritérium teljesüléséhez kötöttük: Egy gridcella: 1. 7,5 km sugarú környezetében a gridcellák SHH értékeinek átlaga megfelel a megadott küszöbnek, amely itt 2,5 volt; km-es sugarú környezete homogén, vagyis nincs benne szignifikáns és ellentétes jellegû SHH kategóriát tartalmazó gridcella; km-es sugarú környezetében van neki megfelelő szignifikáns (1. vagy 5. kategóriájú) gridcella. Ha az átlag megfelelt a küszöbnek, a cella környezete homogén és a régiónak megfelelő volt és közel volt egy régióközponthoz, akkor az a régióhoz kapcsolódott, ellentétes esetben kimaradt a régióképzésből. A gridcellák segítségével kialakított régiókat végül megfelelő módon körzethatárokra alakítottuk vissza. A régiók kijelölését a fenti elvek szerint a GEOCOMP RT. által kifejlesztett ARC/INFO AML nyelven írt program alkalmazásával végeztük A kedvezőtlen és kedvező régiók kvantitatív jellemzése Kvantitatív jellemzőket csak a lakosságszám választott alsó értékénél (itt: az ország lakosságának 0,1%-a) több lakosú régiókról adtunk. A kialakult régiók jellemzése több szinten történt. Egyrészt globális, az összes kedvezőtlen, illetve kedvező régiót együttesen jellemző értékeket ( ), másrészt az egyes régiókat egyedi módon részletesen leíró adatokat állítottunk elő ( ).

18 18 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, A régiók leíró adatait a GEOCOMP RT. által kifejlesztett ARC/INFO AML nyelven írt, valamint a K-PRO KFT. által készített INGRES adatbáziskezelő rendszer nyelvén írt program állította elő. A végső formájú dokumentum WINWORD, illetve EXCEL macro nyelven írt program segítségével készült el A régiók globális jellemzése A származtatott adatok egyik része globálisan jellemezte a kialakult régiókat. Egy ilyen dokumentum részletét mutatja be az 5. melléklet a hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás (a továbbiakban tüdőrák) esetén a ra (lásd: 5. melléklet). A dokumentumrészlet 4 egységből tevődik össze. Az 1. része a vizsgálatazonosító jellemzőket (azonosító kód, szöveges leírás, vizsgálati időszak, vizsgált betegségcsoport) és a régiókról generált alapadatokat (kedvező és száma, szelekciós küszöbhöz tartozó lakosság, a küszöb alapján kiszelektált kedvezőtlen és kedvező régiók száma, összlakossága, összterülete, közös SHH értéke 1 ) tartalmazza. A 2. része a kedvezőtlen és kedvező régiók összevetésének eredményét tartalmazza lakosságuk, területük, közös SHH 1 értékük alapján. A 3. része az egyes ra vonatkozó jellemző adatokat táblázatosan foglalja össze. (A teljes dokumentum tartalmazza a kedvező régiókra vonatkozó hasonló jellemzőket is, de ezt terjedelmi okokból kihagytuk.) Az M1. táblázat tartalmazza az egyes régiók összterületét, a hozzájuk tartozó települések számát, illetve ezek megoszlását kis (lakosság < fő), valamint nagy (lakosság > fő) lakosságszámú helységek között. Az M2. táblázat pedig az egyes régiókhoz tartozó helységek összlakosságát, az ország összlakosságán belüli százalékos megoszlását, illetve az egyes régiók átlagos SHH értékét tartalmazza. Itt meg kell jegyezni, hogy az egyes régiók átlagos SHH értéke nem azonos a régió közös SHH értékével. Az átlagos SHH a régióhoz tartozó települések SHH értékeinek átlaga, közös SHH pedig az alábbiakban 1. Végül pedig a különböző szempontok (terület, lakosság, átlagos SHH érték, lakosság x átlagos SHH érték) szerinti rangsorait tartalmazza az M3. táblázat. A 4. része az összes kedvezőtlen régió halálozási arányának időbeli változását tükröző ISHA mutató értékeire a legkisebb négyzetek módszerével (lásd: Juvancz-Paksy,1982) illesztett egyenesre vonatkozó adatokat tartalmazza (kezdő időpont, kezdő ISHA érték, meredekség, szignifikancia). A meredekség nagysága a változás ütemének mértékét jelzi, előjele a változás irányát mutatja. Pozitív, ha növekszik; negatív, ha csökken az ISHA érték a vizsgált időszakban. A trend szignifikanciája annak a valószínûsége (p t ) hogy az illesztett egyenes meredeksége eltér 0-tól. Ezt t-próba alapján teszteljük (lásd: Juvancz-Paksy, 1982). Ha p t >0,1, akkor az ISHA mutató statisztikailag az időben állandónak tekinthető, ha p t <0,01, akkor az ISHA 99%-os valószínûséggel változik az időben. Az ISHA mutató időbeli alakulása, illetve az illesztett egyenes adatai láthatók az M1. ábrán A régiók egyedi jellemzése A származtatott adatok másik része az egyes régiókról szolgáltat részletes adatokat. Ilyen adatok a következők: 1. a régiókhoz tartozó települések adatainak felsorolása (név, irányítószám, lakosság, SHH érték, simított SHH érték, SHH valószínûsége, ISHA trend meredeksége, a trend szignifikanciája); 2. a régión belüli SHH szélsőséges (alsó és felső decilis) értékeihez tartozó helységek listája; 3. a régióhoz tartozó települések megyei eloszlása; 4. az egyes régiók ISHA értékeire illesztett egyenes jellemzői, melyek a régió együttes halálozási gyakoriságának alakulását tükrözik a vizsgált időszakban. Ilyen adatok az egyenes meredeksége, kezdő értéke, trendjének szignifikanciája, valamint a korrelációs együttható (r), melynek négyzete az illeszkedés erősségét méri (lásd: Juvancz-Paksy, 1982). Az r 2 0 és 1 között változik, minél közelebb van 1-hez, annál jobban illeszkednek a pontok a trendvonalhoz Az SHH valószínûségi szintvonalainak előállítása A valószínûségi szintvonalak a GEOCOMP RT. által fejlesztett ARC/INFO AML nyelven írt programmal készültek, amely az ARC/INFO TIN (3 dimenziós felületek kezelését végző) moduljára épült. A helységek SHH értékeinek valószínûsége a következő hipotézis tesztelésével határozható meg: 1 a közös SHH érték (SHHr) az r. régióhoz tartozó helységek együttes lakosságára számolt SHH érték (SHH r = T r /V r, T r a régió helységeinek összes tényleges esetszáma, V r a régió várható esetszáma)

19 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, mi a valószínûsége annak, hogy SHH i = 1, vagyis az i. helység tényleges és várható esetszáma azonos, a vizsgált helységben az adott betegség miatti halálozás szintje nem tér el az országostól? A hipotézis x 2 -próbával ellenőrizhető, ez alapján a helység SHH értékének valószínûsége (p) meghatározható. Általában azonban nem a p értékét jelenítjük meg, hanem a komplementerét, a q = 1 p értéket, amely azt adja meg, hogy milyen valószínûséggel tér el a helység halálozása az országos szinttől, azaz az SHH értéke 1-től. Ez az eltérés kétirányú lehet (pozitív és negatív), ennek megfelelően két valószínûségi térkép készül minden esetben. Általában a pozitív irányú eltérések érdekelnek minket, vagyis azok a területek, ahol az SHH értékek nagy valószínûséggel nagyobbak 1-nél, azaz a halálok miatt halálozási többlet mutatható ki. A valószínûségi térképeket különböző p értékekhez tartozó szintvonalakkal jelenítettük meg. Először 1,5 x 1,5 km-es gridcellákra bontottuk a p értékeket tartalmazó térképet. Ezután az áttekinthetőség kedvéért simító szûrést alkalmaztunk a túl gyors p érték-változások csökkentésére. Majd felületet illesztettünk a simított értékekre, és előállítottuk a kapott felület adott valószínûségi értékeihez tartozó szintvonalait. A generált szintvonalak a következő p értékekhez tartoztak: p <0,2; p <0,1; p <0,05; p <0,001.

20 20 Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, Egyes halálozásokkal kapcsolatos észrevételek Ebben a fejezetben az egyes vizsgálatokhoz fûzött észrevételek a kedvezőtlen területekre vonatkoznak. Ez nem azt jelenti, hogy a kedvező területek elhelyezkedését nem tartjuk informatívnak, ezen területek elemzése is fontos a későbbi részletes vizsgálatok szempontjából. A jelen vizsgálat leíró epidemiológiai jellegû, ezért megállapításaink nem utalnak etiológiai összefüggésekre. További analitikus epidemiológiai vizsgálatokat tartunk szükségesnek az ok okozati összefüggések tisztázására. A vizsgálatok során több esetben is találtunk igen nagy kiterjedésû kedvezőtlen halandóságú régiót. Ezek jellemzője, hogy erősen szegmentált a határuk és több megyére átnyúlnak, valamint az egyes részeket sokszor csak vékony területek, hidak kötik össze. Ezek a régiók feltehetően több kisebb régió összeolvadásával keletkeztek, erre mutat az is, hogy ezen óriás régiókon belül a valószínûségi szintvonalakkal több olyan területet lehetett találni, ahol a vizsgált halálok miatti halálozás az országos szintnél szignifikánsan magasabb, azaz úgynevezett valószínûségi csomópontokat azonosítottunk. Jól alátámasztják az elmondottakat többek között a heveny szívizomelhalás, az idült alsó légúti megbetegedések és az alkoholos májbetegség miatti halálozást bemutató valószínûségi térképek. Több, itt bemutatott vizsgálatnál a férfiak és nők esetében a kedvezőtlen halandóságú régiók térbeli elhelyezkedése nagyon hasonló, de szinte minden esetben kimutatható volt a férfiaknál a kedvezőtlen területek nagyobb kiterjedése. Az egyes halálokoknál keletkezett legfontosabb globális, kvantitatív jellemzőit (lakosság-, illetve területarány az országban, közös SHH) a 4. ábra, a kedvezőtlen és kedvező régiók összehasonlításának (összlakosság, összterület, közös SHH érték szempontjából) eredményét pedig az 5. ábra mutatja be Összes halálozás (BNO: A00 Y99) ( oldal) A férfiak és nők halandóságának együttes vizsgálata során 10 kedvezőtlen régiót (SHH >1) lehetett azonosítani, ahol az ország lakosságának 26%-a él. A régiók összevont lakosságára vonatkozó halálozás 14%-kal magasabb, mint az országos szint. A halálozás szempontjából nem különböztek jelentősen a kedvező régióktól, ahol az SHH csak 5%-kal volt alacsonyabb az országos szintnél. (A térképeken a régiók számozása a program által automatikusan generált, a kedvezőtlen és a kedvező régiókat egyaránt számbavevő jelölés eredménye. A térképeken értelemszerûen csak a kedvezőtlen régiókat jelenítettük meg az eredeti sorszámmal.) A nemi bontás nélkül készült térképen a Dunántúl nyugati és déli részén, valamint a Duna Tisza közén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében figyelhető meg halálozási többlet. A férfiak összhalálozása hasonló területi eloszlást mutat, mint a nemi bontás nélküli térkép. A nők összhalálozásában az országos szinthez képest többlet figyelhető meg Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, valamint Somogy megye kisebb, összefüggő területein és Budapesten. Ez utóbbi halmozódás a férfiak körében nem mutatható ki Rosszindulatú daganatok (BNO: C00 C97) ( oldal) A férfiak és nők halandóságának együttes vizsgálata során 6 kedvezőtlen régiót (SHH >1) lehetett kimutatni. Ezen régiók területén él az ország lakosságának 24,3%-a. A régiók összevont lakosságára vonatkozó halálozás 11,8%-kal magasabb, mint az országos szint. Mind a hat régió kis területû. A rosszindulatú daganatok miatti halálozás térbeli eloszlása nagyjából egyenletesnek tûnik, a halálozás szempontjából nem különböztek jelentősen a kedvező régióktól, ahol az SHH csak 7%- kal volt alacsonyabb az országos szintnél. Nemi bontás nélkül csak Budapesten és környékén figyelhető meg az egyetlen nagyobb területi halmozódás. A térbeli egyenlőtlenségek által létrehozott régiók területei általában kicsik és főként a nagy városok területére esnek, amit különösen a simított térképen lehet jól megfigyelni. Szembetûnő például, hogy a simítás nélküli térképen Debrecen területén a rosszindulatú daganatok miatti halálozás szignifikáns többlete rajzolódik ki, ami a simított térképen az országos szintet jellemző színnel jelenik meg. Ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy a nagyobb lélekszámú településeken előforduló nagyobb várható és tényleges esetszámból számolt SHH érték kisebb eltérés esetén is szignifikánsnak bizonyult. (Debrecen esetében a 2,6%-os többlethalálozás a simítás következtében 1,8%-ra csökkent, amely érték már nem különbözött az országos szinttől.)

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz Tartalomjegyzék A hazai népegészségügyi helyzet globális jellemzése 2 A magyar lakosság

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE PROF. DR. BÓDIS JÓZSEF AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési

Részletesebben

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Cseres-Gergely Zsombor Molnár György 1. Bevezetés 1 Bár a közfoglalkoztatás napjaink munkapiaci folyamataiban és szociális rendszerében is központi

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kopasz Marianna - Gulyás Emese: A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kutatási jelentés 2011 A kutatást az EEA and Norway Grants támogatásával, a HU0056 kódszámú, Fenntartható fogyasztás,

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben