2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges"

Átírás

1 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel kapcsolatos intézkedések ezt a tendenciát erősítették. Az országos költségvetés előkészítése, majd az annak nyomán elkészült költségvetési törvénytervezet azonban már előrevetítették, hogy az immár hetedik éve zajló átalakulási folyamat december 31-ével sem zárulhat le ban ismét sor került még a 2005-ösnél is nagyobb mértékben az intézményi létszám további csökkentésére. Fenntartói intézkedés nyomán először a pedagógiai, kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere szűkült, e téren újabb 3 fős létszámleépítés történt. Ezt követő év közbeni intézkedés nyomán megszűnt az intézménynél a versenysportot érintő szolgáltatás, és megyei elhatározás nyomán ezt a feladatot a második félévtől a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége vette át, szervezeten belül csak a diáksport-szolgáltatás maradt. Ez újabb 2 fős létszámcsökkentést kívánt. Szeptember 1-jétől a GYES-es álláshely betöltésével biztosított esélyegyenlőségi ügyintézői munkakör végérvényesen át lett csoportosítva az Esélyek Házához. Ennek megfelelően az ÁMK intézményi létszáma a 2 fős belső ellenőrzési irodát is ideszámítva 19 fő volt a év végén, az Esélyek Házáé pedig 4 fő. A belső ellenőrök nélküli 17 főből 1 fő igazgatási, 5 fő gazdasági, 8 fő pedagógiai szolgáltató, 2 fő kulturális szolgáltató, 1 fő pedig diáksporttal kapcsolatos tevékenységet végzett. A további jelentős létszámcsökkenés, valamint az alapfeladatok változása tette szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Közalkalmazotti Szabályzat, illetve a kapcsolódó további szabályzatok és dokumentumok módosítását, átdolgozását. A fenntartói vizsgálatot követően átvezetésre kerültek a további korrekciók. A végső jóváhagyásra azonban egyelőre nem került sor, mert a várható további intézményracionalizálások véglegesítődése előtt ez már nem célszerű. A várható irányok szerinti tervezés azonban elkezdődött, és egy végleges helyzetben a dokumentumok néhány hét alatt aktualizálhatóak és jóváhagyhatóak. Azokat a belső személyi intézkedéseket viszont, amelyek a létszámleépítés nyomán elérhető racionálisabb struktúrába illeszkednek, addig is végrehajtottuk (pl. a vezetők számának csökkentésével). A szervezeti racionalizálás, a szervezet kisebb kiterjedése indokolták, hogy 2006 elejétől tárgyalásokat folytassunk az előző intézményi székház bérbeadójával a kedvezőtlen feltételű bérleti szerződés módosítására, valamint az ingatlan 2006 során való elhagyására, és ezzel hosszútávon jelentős kiadások megtakarítására. Az ennek nyomán megszületett felmondás értelmében július 1-jével megkezdtük az intézmény kiköltöztetését, és az épület felhagyását. Kedvező helyzetet teremtett, hogy az Illyés Gyula Könyvtár számára megvásárolt kiegészítő épületegység két szintje üresen állt. Még a tavasz során itt megkezdődtek a legszükségesebb felújítások és átalakítások, így szeptember 1-jétől megtörténhetett a székhelyváltás. A tárgyi feltételek és adottságok a korábbinál jóval szerényebbek, és a szükséges felújítási munkák még 2007-re is átnyúlnak, de az intézmény elfogadható körülmények között tudja fogadni ügyfeleit, és munkatársai számára biztosítja a megfelelő munkafeltételeket. Ha a felújítási kényszerrel és a költözési költségekkel nem számolunk, akkor az új helyen a költségek a korábbi költségek %-ra fognak rúgni. Az esztendő utolsó napjaira hoztak sikert a korábbi székház tulajdonosával folytatott tárgyalások, aminek nyomán további 9,1 millió Ft-os követelése elengedéséhez járult hozzá. Ennek hatása már 2007-ben jelentős, tól pedig végleges nagymérvű megtakarítással jár.

2 A 2006-os év elején történt meg a Megyei Önkormányzat, az ÁMK és a Pécsi Egyetem Könyvtára közötti feladatátadási megállapodásból származó teendők végrehajtása is. Ennek lezárultát követően a Megyei Pedagógiai Könyvtár az Illyés Gyula Főiskolai Kar könyvtárába integráltan működik tovább, az ÁMK közvetlen és közvetett közreműködése nélkül. A könyvbeszerzési és könyvtárkezelői kényszer megszűnése ugyancsak megtakarításokkal járt. Hasonló módon jelentett átnyúló feladatot a Turisztikai Iroda végleges kiválása. A korábbi intézményirányítási feladatokat jelentős mértékben megnövelte a TIOK-os HEFOP-pályázat dél-dunántúli Pannon Kaptár konzorciumának működtetése immár 3 megyés földrajzi méretben. Időben és feladatban is jelentős igénybevételt jelentett a konzorcium képviselete a SuliNova-nál és az OMAI-nál rendszeresen, a további bonyolító és irányító szervezeteknél, hatóságoknál esetenként. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS I. Teljesített pedagógiai szakmai szolgáltatások - a szolgáltatói megrendelések száma: 72 ebből megyén kívülről: 3 - a megrendelők száma: - önkormányzat: 5 - óvoda: 18 - általános iskola: 45 - középiskola: 4 - a szolgáltatások teljesítésében közreműködők száma: - belső munkatársak: 8 fő Összesen: 345 óra - szaktanácsadók, szakértők (megyéből): 21 fő Összesen: 312 óra - szaktanácsadók, szakértők (megyén kívülről): 18 fő Összesen: 84 óra Mindösszesen: 740 munkaóra A legjellemzőbb megrendelői témák, munkafeladatok: - tanügyi tanácsadás (meghatározóan intézményi dokumentumok vizsgálata, módosítása témában) - közreműködés az intézményi minőségirányítási program kiegészítésében, módosításában - továbbképzések: előadások, tréningek tantestületnek ill. tanfolyami képzések - tanácsadás a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez - Szülők iskolája előadások - mérőeszközök, feladatlapok biztosítása II. Tanfolyamok, képzési tevékenységek - Tanfolyam-alapítás: 2 - Beilleszkedési problémák, magatartási zavarok 2

3 - Alapozó ismeretek a magyar sajtóról - Továbbképzések indítási engedélyeztetése: 3 - Továbbképzési jegyzékbe vétel: 4 - Vizsgaszervezési pályázat benyújtása - IHM - sikertelen - OKM- sikeres - Nemzetiségi etnikai kisebbségi pályázat - német nemzetiségi - sikertelen - cigány etnikai - sikeres ( Ft) Meghirdetett tanfolyamok Indított tanfolyamok Csoportok száma összesen: 48 összesen: csoport Ebből: OKJ meghirdetés 14 kétszintű érettségi felkészítés 10 HEFOP képzések 17 Résztvevők száma összesen: 654 Kiadott tanúsítvány összesen: 567 Dajka, Sportoktató nem volt elég jelentkező csoport 2, ill.1 csoport Indított tanfolyamok cím szerint: 1. Családpedagógia 2. Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés 3. Számítógép alapfokú használata, szövegszerkesztés 4 Európai Uniós csatlakozás közoktatás szempontú megközelítése 5. Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban 6. Kézírás és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében 7. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének nevelési feladatai a mindennapok gyakorlatában 8. Pedagógusok hatékonyságának növelése 9. Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei 10. Beilleszkedési zavarok, magatartási problémák óvodás és kisiskolás korban Nevelőtestületbe/intézménybe kihelyezett képzések összesen: 28 A képzések megoszlása a finanszírozási forrás szerint: 1. A szakképzési intézmények által elnyert Szakképzési Fejlesztési Alap támogatásból: 13 tanfolyam Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés (Csapó, 516-os) Kooperatív technikák (Csapó, Bezerédj, 516-os) A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének nevelési feladatai a mindennapok gyakorlatában (Kolping) Konfliktuskezelés tréning (Csapó, Bezerédj, 516-os, Hunyadi) 3

4 Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Kolping) Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei (Hunyadi) Projekttel könnyebb A projekt elmélete és gyakorlata az iskolai gyakorlatban (516- os) 2. Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnál az intézmények által elnyert pályázati támogatásból: 8 tanfolyam Kooperatív technikák (Vörösmarty - Pincehely, Arany J. - Bonyhád, Rákóczi F. - Paks) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés Pedagógusok hatékonyságának növelése tréning (Kocsola) Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Vörösmarty - Bonyhád, Hőgyész, Ady) Projekttel könnyebb A projekt elmélete és gyakorlata az iskolai gyakorlatban (Tevel) Nem akkreditált testületi képzés: 4 tanfolyam Ismerkedés a projekt elméletével és gyakorlatával (Csapó, Ady, Kölesd) A játék pedagógiai kérdései (Iregszemcse) 3. Intézményi megrendelések saját forrásból: 3 tanfolyam Pedagógusok hatékonyságának növelése tréning (Tolna) Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Tengelic) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés (Jókai) Más képzővel közösen szervezett továbbképző tanfolyam: 2 tanfolyam Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei (Nógrád MPI) Munkajog a közoktatásban (BME Műszaki Pedagógiai Tanszék) III. Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek - tanulmányi versenyek száma: általános iskola: 13 középiskola: 11 - résztvevő diákok létszáma: általános iskola: 2716 fő középiskola: 340 fő össz.: 3056 fő - résztvevő iskolák száma: általános iskola: 49 középiskola: 17 - közreműködő pedagógusok száma: - belső munkatársak: 6 fő Összesen: 70 óra - szaktanácsadók, szakértők (megyéből): 17 fő Összesen: 100 óra IV. Szakmai rendezvények, programok - konferenciák száma: 6 résztvevők száma: szakmai programok száma: 40 résztvevők száma: 1990 összesen: 2670 Legnagyobb érdeklődésre számot tartó témák: 4

5 - kompetencia-alapú oktatás tartalma - a tanulók egyéni fejlesztésének lehetőségei - tanulásszervezési eljárások, oktatás-módszertani kérdések - a konkrét pedagógiai gyakorlat megismerése: bemutató órák, foglalkozások Elnyert pályázatok HEFOP TIOK: ld. később külön részben Pannon Kaptár EU-projekt cím alatt! HEFOP nyertes intézmények pedagógusainak képzésére jogosultság elnyerése Elnyert képzési területek száma: 20 Felkészített képzők száma: 34 Tendenciák, specialitások: - A pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtók száma tovább nő, a piaci verseny tovább erősödik - A költségvetési finanszírozás mellé további források (szakmai és dologi ügyekre) jellemzően pályázatok útján szerezhetők meg pozitív hatása: komoly kiegészítő forrásokat lehet megszerezni; problémák: a tervezhetőség bizonytalanságai, a folyamatok későbbi fenntartásának bizonytalanságai, a fenntartói kötelezettségvállalás, előfinanszírozási kényszer stb. - A pedagógiai szolgáltatásban domináns területté vált a pedagógusok továbbképzése (ok: a reformtörekvések, innovációk közvetítésének, gyakorlatba átültetésének leggyorsabb módja és legszélesebb csatornája) - Másik legtöbb szolgáltatási igényt gerjesztő terület: az intézményműködtetés kérdései - Felértékelődik a pedagógiai munkában a tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, a másság kezelése, az ehhez szükséges tudás ez is markánsan megjelenik a szolgáltatás iránti igényekben A Pedagógiai Intézet hagyományos szakmai rendezvényei: 1. Tanév előkészítő tanácskozások 2. Megyehét 3. Intézményvezetői konferencia 4. Őszi szakmai napok 5. Szaktanácsadók megyei konferenciája 6. Kisebbségek napja 7. Gyermekvédelmi konferencia 8. Pedagógus szerep - pedagógus mesterség regionális konferencia 9. Tavaszi pedagógiai napok 10. Egészségnevelés az óvodában regionális konferencia 11. Nyugdíjas óvodapedagógusok szakmai találkozója A szakmai rendezvények célja: 5

6 1. Tájékoztatás a közoktatás különböző szintjéhez kapcsolódó intézmények és fenntartók számára az aktuális oktatáspolitikai változásokról, az oktatás tartalmi szabályozásáról, illetve szakmai-módszertani kérdésekről (a pedagógus munkaidőkeret törvényi változásai, a kompetencia alapú oktatási programcsomagok szerepe a közoktatás tartalmi megújításában, módszertani segítségnyújtás a HEFOP pályázaton nyertes intézmények számára a kompetencia alapú oktatás helyi bevezetéséhez, tájékoztatás nyújtása az integrált nevelés-oktatás törvényi hátteréről, gyakorlati alkalmazásáról. 2. A HEFOP pályázaton nyertes Pannon Kaptár konzorcium vezetőjeként a Pedagógiai Intézetnek a dél-dunántúli régióban betöltött koordináló szerepének erősítése. 3. A Pannon Kaptár konzorciumhoz tartozó intézmények közreműködésével a Pedagógiai Intézet kistérségi szerepének növelése műhelyfoglalkozások, bemutató tanítások, szakmai napok szervezésével. A szakmai rendezvények tartalma: az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásával összefüggő aktuális oktatáspolitikai változások bemutatása, értelmezése; a kompetencia alapú oktatás elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása az osztálytermi folyamatokban; új módszerek, tanulásszervezési eljárások bemutatása a az oktatás-nevelés hatékonyságának növelése érdekében; a kétszintű érettségi tapasztalataiból adódó feladatok az új tanévben; a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása-nevelése; a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása-nevelése; tankönyvkiadókkal kötött együttműködési megállapodás alapján új tankönyvcsaládok, taneszközök bemutatása; a nehezen nevelhetőség, a gyermeki agresszió kezeléséhez szükséges elméleti háttér megismerése, a gyakorlati megoldások bemutatása; a megyei közoktatási intézményekben folyó jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése ( integrált oktatás-nevelés, az átmenetek kezelésnek formái az óvodai és az iskolai gyakorlatban, kompetencia alapú oktatási programcsomagok gyakorlati alkalmazása az óvodai nevelésben, az általános és középfokú intézményekben); egészségfejlesztés az óvodában: az egészségfejlesztés kompetencia alapú megközelítése. A 2005/2006. évi tanév szakmai rendezvényei A rendezvény neve Tanév előkészítő Téma A résztvevők köre A rendezvények helyszíne, formája 1.A tanév indításához 1.Megyei közoktatási intézmények fenntartói, 1. Megyei szintű rendezvény Résztvevők száma 130 fő 6

7 tanácskozások kapcsolódó, a közoktatást érintő törvényi változások intézményvezetők, helyettesek Szekszárd Megyehét Intézményvezetők megyei konferenciája 2. Kistérségi szakmai napok a kompetencia alapú oktatási programcsomagok helyi bevezetésének tapasztalatairól Az átmenetek kezelése az alapfokú oktatásban Jogalkalmazás a közoktatásban 2. A Pannon kaptár konzorcium intézményei, kistérségek intézményei Tolna megyei óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai tanárok Tolna megyei közoktatási intézmények vezetői, fenntartói 2. Kistérségi szintű rendezvény Szekszárdi, Dombóvári, Paksi, Bonyhádi Tamási kistérség Megyei szintű konferencia Szekszárd Megyei szintű konferencia Szekszárd 200 fő 110 fő 136 fő Őszi szakmai napok 1.A nevelés és oktatás módszertani kérdései 1.Tolna megyei óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok program 550 fő Szaktanácsadói megyei konferencia Kisebbségek napja 2. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok tapasztalatának bemutatása A pedagógus kompetenciák fejlesztésének lehetőségei Partnerkapcsolatok határok nélkül A nemzetiségi, 2. A Pannonkaptár konzorcium intézményei a déldunántúli régióban, a kistérségek közoktatási intézményei Tolna Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadói Nemzetiségi, kisebbségi programú óvodák, iskolák pedagógusai 2. Kistérségi szintű rendezvények Szekszárdi, Dombóvári, Paksi, Bonyhádi, Siklósi, Szigetvári, Lengyeltóti, Nagyatádi kistérség Megyei szintű rendezvény Szekszárd Kistérségi szintű rendezvény Hőgyész, Báta 340 fő 40 fő 50 fő 7

8 Gyermekvédelmi konferencia Tavaszi Pedagógiai Napok Pedagógus szerep -pedagógus mesterség regionális konferencia Egészségnevelés az óvodában regionális konferencia Nyugdíjas pedagógusok szakmai találkozója Összesen: 11 rendezvényblokk kisebbségi nevelés-oktatás támogató környezete Új kihívások és megoldási lehetőségek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában Pedagógiai, nevelési kérdések a közoktatásban Programfejlesztés, programcsomagok az oktatás tartalmi megújításában Az egészségfejlesztés kompetencia alapú megközelítése Az óvodai nevelés történeti eseményei Önkormányzatok, gyermekjóléti szolgálatok, nevelésioktatási intézmények szakemberei, vezetői, szülők Tolna megyei közoktatási intézmények Dél-dunántúli régió közoktatási intézményei, Kalocsa, Baja Somogy, Tolna,Baranya megyei óvodapedagógusok, ÁNTSZ munkatársai Tolna megyei nyugdíjba vonult óvodapedagógusok Megyei szintű rendezvény Szekszárd 12 program Helyszín: Dombóvár, Szekszárd, Gyönk Helyszín: Szekszárd Helyszín: Dombóvár Helyszín: Lengyel Összesen: 46 rendezvény 130 fő 660 fő 150 fő 113 fő 60 fő Össz.: 2670 résztvevő PANNON KAPTÁR EU-PROJEKT A pályázat kiírója: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága közreműködésével hirdette meg a pályázatot. A pályázat hivatkozási száma: HEFOP/2004/3.1.2 A pályázat címe: 8

9 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok (TIOK) megalapítása a kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében A pályázat célkitűzése: Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek, és az intézmények fenntartóinak szól, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztéséhez szükséges oktatási programcsomagokat központi program keretében készítették el. A központtal (sulinova) együttműködve kell kipróbálni, bevezetni konzorciális formában a kifejlesztett programcsomagokat. A konzorcium kialakításának elvei: Régiós lefedettség (Baranya, Somogy, Tolna) Kisvárosi jelleg Innovációs múlt, hajlandóság A konzorcium elnevezése: PANNON KAPTÁR Közoktatási Együttműködési Hálózat (www.pannonkaptar.hu) A konzorcium összetétele: Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd (konzorcium vezető) Városi Egyesített Óvoda, Nagyatád Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Siklós Tinódi L. Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád Apáczai Csere János Középiskola, Dombóvár Ady Endre Szakiskola, Szekszárd Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk A projekt időtartama: 28 hónap ( ) 2013-ig fenntartási jelentésben kell évente beszámolni az eredményekről. Elnyert támogatási összeg: Ft (Egy nyertes konzorcium részére odaítélhető legnagyobb támogatási összeg: 150 millió forint volt.) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Önerő: a pályázati részvételnek nem volt feltétele. Finanszírozási konstrukció: utófinanszírozás Eddig lehívott keret: ~ Ft (előleggel együtt) Elbírálás alatt van: ~ Ft 9

10 A támogatást nyert pályázatok száma: 12 Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) működik az országban A projekt sikeres megvalósításáért dolgozók: 8 fő a konzorciumvezető ÁMK- ban (projektvezető, pénzügyi vezető, szakmai vezető, informatikus, asszisztens, pénzügyi munkatársak) 164 fő a partnerintézményekben (intézményi projektvezetők, informatikusok, minőségfejlesztők, tesztelő pedagógusok) Eredmények: Követő pályázatokban való indulás joga (alapképzések, módszertani képzések a régió egész területére) Mentorálás a régió egész területére Egyfajta kompetenciafejlesztő központ szerepkör kivívása a régión belül (ez az a terület, amelyet fel tudunk ajánlani a régiónak) Pályázatírás, projektmenedzselés megtanulása Széles kapcsolatrendszer kiépítése (többi TIOK, SuliNova, OM, FMM, OMAI, MÁK, FH) Helyszíni monitoring ( ) példaértékűnek minősítette a konzorcionális működést, dokumentáció-kezelést. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS Az évek során munkánkban a megyeszékhely központúságot felváltotta a kistérségi szemlélet. A városokban meglévő szakmai szellemi potenciál miatt tevékenységünket tudatosan, megtervezetten a falvak, főleg a kistelepülések felé fordítottuk. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így vidéki helyszíneken került megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett "Cinegemadár" Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a "Földesi János" Néptánc Fórum rendezvénye, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor tanulmányi verseny fordulói. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs tanszékével való együttműködésünk folytatásaként két alkalommal szerveztünk közösségfejlesztő terepgyakorlatot kistelepüléseken, Závodon és Lengyelen. A terepgyakorlatok folyományaként ajánlást adtunk át a települések polgármestereinek a községek gazdasági életének, civil szervezeteinek, egyházi életének, turizmusának fejlesztésére. Az év során komolyzenei és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult. Komolyzenei előadásra 5 településen került sor a Szekszárdi Kamarazenekar közreműködésével. (Helyszínek: Iregszemcse, Magyarkeszi, Bölcske, Madocsa, Csikóstőttős) Ezen települések többsége - az évente végzett közművelődési statisztika eredményei alapján - közművelődési szempontból hátrányos helyzetű település. Rendezvényeinkkel így olyan emberekhez is 10

11 eljutottunk, akiknek ezek az alkalmak adták a kulturális élményhez jutás talán egyetlen lehetőségét. Népművészeti programok tájoltatásának keretében három településen rendeztük meg a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 10 éves jubileumi kiállítását, Szekszárdon, Bonyhádon és Decsen. A határidő lejárta előtt részletes adatsort szolgáltattunk a kulturális tárca és a KSH számára. A kulturális statisztikai adatok összesítése után az előző évhez hasonlóan elkészítettük a kistérségek összehasonlító elemzését. Ennek ismeretében szakmai segítő tevékenységünket tervszerűen tudtuk a hátrányos helyzetű településekre fordítani. A hagyományoknak megfelelően az év elején megjelent a megyei kulturális rendezvénynaptár, mely az előző években népszerű szolgáltatásnak bizonyult, és hasznosították más szakmai területek is. A rendezvénynaptár segítséget nyújtott a saját lakóhely életében történő eligazodáshoz, de a megye vagy az ország határain túlról megyénkbe érkezőknek is. A kiadvány eljutott az ország nagyszabású turisztikai rendezvényeire, vásáraira, kiállításaira, így segítve megyénk kulturális kínálatának széleskörű megismerését. Számos aktuális információval bővítettük intézményi honlapunk kulturális oldalait, ahol a kulturális intézet oldalain minden eddiginél gazdagabb, áttekinthetőbb kulturális információkat kaphatnak a honlap látogatói. Az öntevékeny művészeti tevékenységek segítése munkánk fontos részét képezte, a különböző művészeti ágakban a megyében működő előadók, alkotók számára bemutatkozási lehetőségeket biztosítottunk (pl. kórusok), egyes művészeti ágakban biztosítottuk az országos versenyekre történő továbbjutás lehetőségét (pl. népdaléneklés, népzene, bábozás). Számos szereplőt megmozgató rendezvénysorozatunk volt a több helyszínen megrendezett Cinegemadár Népdaléneklési Verseny, melynek keretében valamennyi korosztály képviselői az eddigi évekhez mérten kiemelkedően nagy számban vettek részt. (Elődöntők: Várdomb, Hőgyész, Alsónyék, Gála: Kölesd, Résztvevők: 58 egyéni versenyző, 36 csoport 340 fővel) A Földesi János Néptánc Fórum hosszú évek után újra a rendezvény névadójának szülőhelyén, Madocsán került megrendezésre. (Résztvevők: 15 csoport, 350 fővel) 9. alkalommal szerveztük meg a Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórustalálkozót megyénk kórusainak részvételével. (Helyszín: Hőgyész, Résztvevők: 11 kórus, 275 fővel) Hagyományosan megrendeztük a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóját. (Helyszín: Szekszárd, Résztvevők: 15 csoport, 145 fővel) ban intézetünk rendezte meg a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó regionális fordulóját is, Tolna, Somogy, Baranya, Fejér megye gyermekszínjátszóinak részvételével. (Helyszín: Szekszárd, Résztvevők: 13 csoport, 162 fővel). Októberben módszertani továbbképzést szerveztünk gyermekszínjátszó rendezőknek, drámapedagógusoknak Drámapedagógia gyermekszínjátszás címmel. 11

12 Az intézet jelentős szervezési feladatokat vállalt a Váradi Antal Versmondó Verseny megyei lebonyolításában, mellyel Závod községgel közösen kívánt emléket állítani Váradi Antal írói és költői munkásságának. (Résztvevők: 15 fő). A Kulturális intézet négy hónapon átívelő irodalmi szemináriumot szervezett. A szeminárium feladata volt az újszerű befogadói technikák keresése. (Helyszín: Bonyhád, Városi Könyvtár, Résztvevők: 30 fő előadásonként) Az alkotó művészeti ágak közül az elmúlt évben a népi tárgyalkotó művészeti, népi iparművészeti terület tevékenységét is segítettük. A népművészeti egyesülettel közösen közreműködtünk a Budai Várban az augusztus 20. köré szervezett Mesterségek Ünnepén történő magas színvonalú megyei megjelenés előkészítésében és lebonyolításában. A Pécsi Folknapok rendezvénysorozatán segítő munkánk eredményeként több megyei népművész vett részt, akik többségében a megye kistelepüléseiről érkeztek. Szerveztük a Tolna megyei népművészek megjelenését a Szekszárdi Szüret rendezvényein, közreműködtünk az Egyesülettel közösen a DIGI 24 filmfesztiválon. Októberben megszerveztük Dunkel Lehelné székely szőnyegszövő kiállítását és könyvbemutatóját, melynek szerkesztését és kiadását is intézetünk végezte. Ismét részt vállaltunk a Megyehét rendezvénysorozatában, ennek keretében került megrendezésre az ifjúsági hangversenysorozat nyitó hangversenye, és a megyei kulturális szakembereknek szervezett közművelődési szakmai nap Simontornyán. A kistérségi szakmai segítő tevékenységünk fontos eleme volt az ismeretterjesztési területen végzett munkánk. Ennek alapját az Ifjú Tudor tanulmányi verseny képezte, mely középiskolások számára szervezett felmenő rendszerű vetélkedő. A két éven átívelő verseny os sorozatának 4. fordulója májusában zárult, az utolsó foduló a megye számos településének kulturális és oktatási intézményeiben, népfőiskoláin zajlott. (Helyszínek: Uzd, Dunaszentgyörgy, Dunakömlőd, Gyönk, Paks, Szekszárd, Nagykónyi, Tamási, Várdomb, Bátaszék, Alsómocsolád, Ozora, Paks, Tengelic, Pusztahencse, Dunaföldvár, Alsónyék, Simontornya, Kajdacs, Kölesd, Versenyző diákok száma:17 fő). A es sorozat első három fordulója februártól júniusig zajlott, a 4. foruló szeptemberben kezdődött. (2. forduló: Gyönk Tolnai Lajos Gimn., Tamási Vályi Péter Szakképző Iskola, Szekszárd Kelemen Endre Szakközépiskola, Bonyhád Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Tolna Sztárai Mihály Gimnázium 3. forduló: Ifjú tudor tábor Dombori, Versenyző diákok száma: 15 fő) Az ifjúság zenei nevelésének fontos része a Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat, melynek keretében tíz helyszínen 36 előadásra került sor, sorozatonként fő koncertlátogató fiatal részvételével, akik a közép-és általános iskolás korosztályból kerültek ki. (Hőgyész, Gyönk, Tamási, Simontornya, Dunaföldvár, Paks, Dombóvár, Bonyhád 2 ea., Bátaszék 2 ea., Nagymányok) DIÁKSPORT-SZOLGÁLTATÁS 2006-ban zajlott a Tolna Megyei Diáksport Tanács tisztújító közgyűlése. Elvégeztük a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 14 sportágban 6 korcsoportban fiúk, illetve lányok számára megyei szinten (54 különféle döntő 12

13 rendezésével), illetve az alatti 6 körzetben (az 5 kistérségben + az elkülönülő megyei jogú városban), valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, városkörnyékeken (mintegy 250 különféle selejtező alkalommal). Rendeztünk ezen a rendszeren belül továbbá 9 országos elődöntőt, valamint 2 országos döntőt is: 1. Amatőr Kosárlabda V-VI. korcsoportos Országos Döntőt fiúk és lányok számára márciusban Pakson, 2. Labdarúgó Diákolimpia IV. korcsoportos Országos Döntőt fiúk számára májusban Szekszárdon (ezek keretében az ország minden részéből érkező fiatal sportolók száma több százat tett ki). A Diáksport Tanács tevékenységéhez, illetve a versenyrendszerhez és rendezvényekhez kapcsolódó valamennyi információt (versenykiírások, jegyzőkönyvek, eredmények stb.) az ÁMK honlapján áttekinthető formában napra készen folyamatosan elérhető formában közzétettük. Elkészítettük a 2005-ös sportévkönyv Diáksport fejezetét, ez a kötet egyik legterjedelmesebb fejezete. Kiadtuk a versenynaptárt, illetve versenyfüzeteket. Igazgatási-jogi segítséget nyújtottunk igény szerint az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek szabályszerű működtetéséhez (közgyűlések bonyolítása, alapszabályok készítése, felülvizsgálata). A Tárt Kapus Létesítmények minisztériumi pályázat keretében a megye egész területén 12 sport- és testnevelési létesítmény bekapcsolódását koordináltuk a munkaidőn túli szabadidősport feltételeinek biztosításában. A Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve bővítettük a térség diáksportjának feltételeit. Az év utolsó hónapjában megszerveztük és bonyolítottuk a megyei diáksportélet két nagy hagyományos rendezvényét: 1. a diáksportolók legjobbjainak ünnepélyes díjátadását Szekszárdon (19 sportág 322 tanulója számára, akik az előző tanév diákolimpiai országos döntőiben az 1-3. helyezéseket érték el); 2. a Tolna Megyei Diáksport Tanács önkéntes segítőinek jutalmazását Hőgyészen (28 testnevelő tanár számára). Jelentős szerepet vállaltunk a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is: 1) 18 főt iskoláztunk be a 2006/2007. évi OKJ-s sportoktatói tanfolyamunkra. 2) A tanév elején közel 100 fő részvételével megtartottuk a testnevelő tanárok tanévnyitó értekezletét. 3) Regionális szintű részvételt biztosítottunk 3 alkalommal pécsi, illetve kaposvári továbbképzésen, valamint sportfórumon megyénk testnevelői számára. 4) A megyei sportfőorvos közreműködésével 2 alkalommal rendeztünk tematikus szakmai napot (Szekszárd, Bonyhád). ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS Hálózati feladatok Végezzük a tárca esélyegyenlőségi politikájának gyakorlati megvalósítását a megyében. A célcsoportok: a romák, a fogyatékossággal élők, gyermekek, nők, idősek hátrányos helyzetű településen élők, e hátrányos helyzetű csoportok befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításában való közreműködés. Együttműködünk a célcsoport érdekében tevékenykedő szervezetekkel, részt vállalunk a társadalmi szintű problémák közvetítésében, fórumokat szerveztünk a civilek, az önkormányzatok és különböző szervezetek 13

14 részvételével. Folyamatosan fejlesztjük az információs hálózatunkat és biztosítjuk az információkhoz való hozzáférés esélyeit. Programokkal és képzésekkel segítjük az esélyegyenlőség érvényesítését különböző területeken. A civil szervezetek részvételével különböző szakmai fórumokat működtetünk, ahol lehetőséget teremtünk a szakmai egyeztetésre, feladatok összehangolására. Kiemelt feladatunk a szemléletformálás, az előítéletek csökkentése. A hálózati feladatokhoz kapcsolódó szemléletformáló programjaink a 2006-os évben: Esélyegyenlőség a munka világában, a részmunkaidős foglalkoztatás - szakmai fórum Cigány dokumentumfilmek Napja Diszkriminációellenes program Játsszunk együtt - óvodások és kisiskolások játszóháza az esélyegyenlőség jegyében Esélyek Háza Információs Napok - a megye több településén - az Esélyek Háza tevékenységének bemutatása Megyei Gyermekvédelmi Konferencia Nők a médiában Születés Hete - egyenlő esélyt az egészséges anyasághoz Álomturné című film vetítése a Panoráma Mozi nagytermében Esélyegyenlőség Napja Rajzolj Nekünk - megyei rajzpályázat az esélyegyenlőség jegyében A gyermekszegénység Magyarországon konferencia A Roma Kultúra Virtuális Háza című DVD bemutatója Szakmai tevékenység Tanácsadásaink: Szociális, ügyfélszolgálati tanácsadás Információszolgáltatás Pályázati tanácsadás Szakdolgozati tanácsadás A hozzánk forduló szervezetek képviselőinek, egyéneknek pályázati, szociális és szakdolgozati tanácsadást biztosítunk. Jogi ügyekben az Igazságügyi Hivatal szakembereihez és a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédjéhez fordulhatnak a rászorulók. A szociális tanácsadás során vagy azonnali segítséget nyújtunk, vagy átirányítjuk a minket megkereső embereket az adott területtel foglalkozó szakemberekhez. Többnyire munkanélküliek és állást kereső emberek kérték segítségünket, de változatos és sokrétű problémákkal jöttek ügyfeleink. Az viszont negatív tapasztalat, hogy azok az emberek jutnak el hozzánk, akik végső elkeseredésükben keresik a kiutat nehéz élethelyzetükből. Pályázati tanácsadás keretében konkrét módszertani segítséget nyújtottunk magánszemélyeknek és szervezeteknek. Támogató nyilatkozatot adtunk ki több szervezet részére. 14

15 Információszolgáltatás terén az adatbázisunkban szereplő települési, kisebbségi önkormányzatoknak, civil és érdekvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek továbbítottuk az esélyegyenlőséghez, pályázatokhoz, törvényi változásokhoz stb. kapcsolódó információkat. Képzések szervezése A Tolna megyei civil szervezeteknek hirdettünk meg képzést, mely A civil munka értékeinek kommunikákása a médiában címet kapta. A 30 órás tréninget a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központtal és a Tolnai Népújsággal közösen szerveztük. A program végeztével 16 fő vehette át az igazoló tanúsítványt. A társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain - társadalmi és szakmai szinten Társadalmi szinten: - fesztiválokon, kulturális rendezvényeken információs stand felállítása - szórólapok, plakátok elhelyezése - médiában való megjelenés - nyitott konferenciák - kiállítások, pályázatok (rajz, képzőművészeti - integrált programok (filmvetítés) Szakmai szinten: - szakmai kerekasztal-beszélgetések - konferenciák, tanácskozások - konzorciumok létrehozása, - részvétel a döntés-előkészítésben Munkánk során gyakori vendégek voltunk a megye kistérségi központjaiban (Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Bonyhád), emellett önálló programokat szerveztünk több helyen, valamint előadásra, társszervezésre is gyakran felkérték az Esélyek Házát. A településeket röviden, a teljesség igénye nélkül sorolnám fel: Fadd, Hőgyész, Bátaszék, Báta, Őcsény, Nagykónyi. Törekszünk a régiós együttműködések kiépítésére is, ezért kollegáimmal rendszeresen részt veszünk a regionális szakmai programokon. Irodánk koordinálta vett a Biztos kezdet program beindítását Tolna megyében, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri annak működését. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül jutottak el hozzánk a francia Rhone-Alpes-i CFDT delegáció tagjai, akik fair trade termékeket kerestek Magyarországon. Sikeresen összehoztuk a francia delegáció tagjait azokkal a kézművesekkel, akik megfeleltek a magasan állított követelményeknek. Folyamatos kapcsolatban vagyunk Péterfia Ágnessel, aki a kontaktszemély a projektben. Rendezvényeinken az alábbiak szerint alakult a részvétel: - konferenciák: 246 fő - fórumok: 194 fő - képzés: 16 fő - filmvetítés: 350 fő - információs program: 279 fő 15

16 - szakmai nap: 35 fő - kiállításmegnyitó: 137 fő - sajtótájékoztató: 35 fő - klub foglalkozás: 56 fő. BELSŐ ELLENŐRZÉS Fenntartói döntésnek megfelelően második éve intézményünk végezte a megyei fenntartású közművelődési és közoktatási intézmények belső ellenőrzését. Intézmény kockázatfelmérés szeptember 01-én kezdtük el az összes intézmény kockázatfelmérését. Ez a felmérés és az összesítők elkészítése az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően - áthúzódott január 31-ig. A kockázatfelmérésnek a Speciális Óvodában mint részben önálló intézményben nem lett volna értelme, mert a gazdálkodásukat az anyaszerv látja el, így az alábbi intézményekben készültek el a felmérések: Ady Endre Középiskola, Szekszárd Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd Hunyadi Mátyás Középiskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár ÁMK, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Német Színház, Szekszárd évi kiegészítő normatívák ellenőrzése A évi ellenőrzési ütemtervben az összes oktatási és pedagógiai intézmény évi kiegészítő normatívájának ellenőrzése szerepelt, de mivel a normatívák kimutatásához az intézmények az űrlapot és az útmutatót február 15-én kapták kézhez és 21-én le kellett adni, ezért ez idő alatt csak 8 intézményt sikerült leellenőrizni, 4 intézménynél ez az ellenőrzés elmaradt (Ady Endre Középiskola, Hunyadi Mátyás Középiskola, Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk, Móra Ferenc Ált. Iskola, Dombóvár). A évi kiegészítő normatívát az alábbi intézményeknél ellenőriztük le: Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Speciális Óvoda, Szekszárd 16

17 Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta TM.ÁMK, Szekszárd Az ellenőrzés során az összes intézményről megállapítható volt, hogy a kiegészítő normatívák felhasználásával szabályosan járt el, az elszámolást az OM-statisztika megfelelő adataival és analitikával alá tudták támasztani. Az intézményekben folyó saját konyhával ellátott étkeztetés ellenőrzése Az ellenőrzési programban 3 intézmény mely saját konyhával rendelkezik élelmezési ellátásának ellenőrzése szerepelt. Ezt mindhárom intézménynél elvégeztük: Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk Az élelmezési ellátás mindhárom intézményben előírásszerűen, a HACCP rendszer betartásával, a normatívák megfelelő elszámolásával történik. A tárgyévi élelmezési keretbe mindhárom intézmény belefért. Személy- és munkaügyi ellenőrzés Az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően 2 intézménynél szabályszerűségi ellenőrzés keretében személy- és munkaügyi ellenőrzést végeztünk. Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Mindkét intézménynél megállapítottuk, hogy a személy és munkaügyi feladatokat az előírásoknak megfelelően látják el, a Kjt. előírásokat figyelembe veszik. Szigorú számadású bizonyítványok nyilvántartásának ellenőrzése Az ellenőrzési ütemterv szerint 5 intézménynél kellett a szigorú számadású bizonyítványok ellenőrzését elvégezni: Ady Endre Középiskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd Hunyadi Mátyás Középiskola, Szekszárd TM.ÁMK, Szekszárd Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a Hunyadi Mátyás Középiskola kivételével a másik 4 intézményben a korábban kialakított nyilvántartási rendszer biztosítja a jogszabályi előírásokat. A jelzett intézményben pedig határidőre elvégezték a szükséges korrekciókat. Pénzforgalom és az azzal kapcsolatos szabályszerűségi eljárások vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzést folytattunk le 5 intézménynél a pénzforgalommal kapcsolatosan. Az ellenőrzési ütemterv az alábbi 5 intézményt jelölte meg: Megyei Levéltár, Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd 17

18 Összességében megállapítható, hogy mind az 5 intézmény ezen feladatát általában megfelelően látja el. Az ellenőrzések során minden intézmény segítő szándékkal, akadályok gördítése nélkül közreműködött. Jogellenes magatartás miatt jelentést nem kellett tennünk. GAZDÁLKODÁS A bevételek teljesítése A működési költségvetési támogatás 132,25 milliós nagyságrendű volt, szemben az eredeti 101,44 milliósról pontosan 132,25 milliósra módosított tervvel (ebből az Esélyek Háza 16,25 millió, a Megyehét 0,60 millió, a közművelődési támogatás 0,63 millió, a HEFOP as pályázat önerő-támogatása 0,60 millió, elnöki keretből adott támogatás 0,15 millió, valamint a létszámleépítések kormányzati visszatérítéséből 8,45 millió, továbbá az intézményi költöztetés költsége 2,04 millió). A pénzforrásokat bővítette a évi 28,3 millió Ft-os pénzmaradványunk rendelkezésre bocsátása (az előző évi 4,1 milliós túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettséggel). Eredeti saját intézményi bevételi tervünk 24,8 millió Ft-os összegéhez mérten a 45,86 milliós teljesítési mérték már kb. 190 %-os arányt jelent, azaz a tervet mintegy megkétszereztük. Átvett pénzeszközökből államháztartáson belüli pályázati támogatásként 1,9 milliós, EU-s támogatásként 68,68 milliós, államháztartáson kívüli pályázati támogatásként 0,5 milliós forrásbővítést értünk el az év során. Összes évi bevételünk főösszege: 278,57 millió Ft-ot ért el. Azaz a 132,25 milliós fenntartói támogatáshoz 146,32 millió bevétel adódott. A közel 280 milliós főösszeg az eredeti 126 milliós tervnek több mint megkétszerezését jelenti. A kiadások alakulása A személyi juttatások 144,66 millióra rúgtak a külső megbízások több tíz milliós nagyságrendjét is beleszámítva. A belső bérjellegű kiadások mértéke 79,66 millió Ft-ot ért el, de ez a létszámleépítések miatti tetemes felmentési és végkielégítési költségeket is tartalmazza. Az előzőeknek megfelelően a járulékok mértéke 41,38 millió Ft volt. A dologi kiadások összességében 64,50 milliós megvalósulást mutatnak. A 2006-ban vállalt feladatok kötelezettségvállalásainak 2007-re is átcsúszó teljesítésére mintegy 23,37 milliós maradványt viszünk át, amely összeg teljes egészében előzetesen leterhelt. A felhalmozási kiadások 1,4 milliós tervéhez képest ténylegesen csak 337 eft felhasználás történt, mert a munkálatok 2007-re való áthúzódása miatt a különbözet felhalmozási maradványként jelenik meg. 18

19 A vagyoni helyzetben a pozitív változás mértéke 0,34 milliós volt, a meglévő ingóságok amortizációjából adódó negatív változás pedig 7,4 millió Ft-os. Ezek eredőjeként 2006 során az intézményi vagyon mintegy 7 millió Ft értékben csökkent. Az előző évi pénzmaradványt kizárólag működésre fordítottuk 24,26 millió Ft-os mértékben. Ez az összeg az előző évről átnyúló szerződésben rögzített feladatok teljesíthetőségét biztosította. A tárgyévi pénzmaradvány előidézője az átvett pénzeszközök, valamint tanévhez igazodó saját bevételek azon hányada, amellyel szemben a szerződéses teljesítésre 2007-ben kerül sor. Kiegészítő feladatok Intézményünk gazdasági irodája végezte a második félévtől a Tolna megyei Diáksport Tanács mint szervezet önálló gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív teendőket is. Jelentős többletfeladatot eredményez a számos nyertes pályázat egyenkénti határidőre történő, szabályszerű elszámolása. A gazdálkodási tevékenységet mintegy heti 30 óra többlet feladattal terheli meg (de nem egyenletes megoszlásban) az EU-s pályázattal kapcsolatos rendszeres elszámolási (illetve kapcsolódó hiánypótlási) kötelezettségünk. Az erre fordított többlet munka finanszírozását azonban a projekt költségvetése tartalmazza ban adatszolgáltatással, tájékoztatással közre kellett működnünk az intézmény gazdálkodásának átfogó fenntartói ellenőrzésében is, amely mintegy 2 hónapon át tartott. A vizsgálat súlyos fogyatékosságokat nem állapított meg. Összességében Intézményünk a fenntartó évközi nem tervezett megterhelése nélkül, jelentős többlet források feltárásával, illetve többlet bevételek teljesítésével biztosítani tudta, hogy biztonságos gazdálkodás mellett, lecsökkent létszámú gárda közreműködésével a megelőző évekhez mért jelentősen több feladatot teljesítsünk. Szekszárdon, február 23-án Dr. Say István igazgató 19

A Tolna Megyei Kulturális Intézet évi közművelődési tevékenységének rövid ismertetése

A Tolna Megyei Kulturális Intézet évi közművelődési tevékenységének rövid ismertetése A Tolna Megyei Kulturális Intézet 2005. évi közművelődési tevékenységének rövid ismertetése A 2005. évi működés rövid értékelését - az előző évekhez hasonlóan a kistérségek kulturális ellátottságának javítása,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A feladatvégzés eredményei A 2008-as esztendő az intézmény feltételrendszereinek

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

2007. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓ

2007. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓ TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA SZEKSZÁRD 2007. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓ A 2007 szeptembere óta eltelt 4 hónap során igyekeztünk a szolgáltatásainkat úgy megszervezni, hogy Tolna megye

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/ 285-8/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben