Új utak keresése a mentálisan sérült fiatalok rehabilitációja, társadalmi integrálódásának elősegítése céljából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új utak keresése a mentálisan sérült fiatalok rehabilitációja, társadalmi integrálódásának elősegítése céljából"

Átírás

1 Új utak keresése a mentálisan sérült fiatalok rehabilitációja, társadalmi integrálódásának elősegítése céljából Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, azzá neveljük, amivé válni képes, annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Az Értük-Velük Egyesület 15 éve működő civil szervezet, mely sajátos nevelési igényű tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, valamint halmozottan sérült gyermekek képviseletét, kulturális és sport rendezvényeinek megszervezését, a tagintézményeiben oktató-nevelő munkát végző pedagógusok érdekvédelmét, szakmai fejlődésének elősegítését, valamint az európai normalizációs elvek megismerését, közvetítését tűzte ki célul. Az Egyesület jelenleg közel 60 elsősorban magyarországi gyógypedagógiai intézményt, tagozatot tömörít. Egyesületünk évek óta több Európai Uniós ország hasonló típusú intézményével áll szakmai kapcsolatban, valósít meg közös projekteket április e között a TEMPUS Közalapítvány Leonardo Da Vinci mobilitási programjának keretén belül az Egyesület öt tagintézményéből Tata, Lenti, Hódmezővásárhely, Budapest, Nyíregyháza 12 fő szakértő dániai tanulmányúton vehetett részt. Az Egyesület a projektet dániai partnerével, a PMU civil szervezettel együttműködésben valósította meg. A tanulmányút szerves folytatása volt annak a 2008 novemberében megvalósított, az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a TEMPUS Közalapítvány által 2010-ben NÍVÓ díjjal jutalmazott programnak, mely Dánia fejlett, demokratikus, humánusan építkező és működő oktatási rendszerének, ezen belül a speciális ellátást igénylő fiatalok - fogyatékosok - oktatási, nevelési ellátórendszerének tanulmányozását tűzte ki célul. 1

2 Második projektünknek A Dán utóiskolai modell tanulmányozása, a mentálisan sérült fiatalok rehabilitációja, társadalmi integrálódásának elősegítése céljából címet adtuk, és az elméletben már megismert oktatás-képzés mélyebb tartalmú, gyakorlatba ágyazott, munkavégzés közbeni megismerését valósítottuk meg. Dániában a különféle akadályozottsággal élő populáció aránya 8-10%! Problémáik kezelésére az állami, önkormányzati szféra mellett megteremtődött azon vállalkozó intézmények hálózata, amelyben a civil szervezetek is jelentős részt vállalhatnak. Fogadó intézményünk a PMU egyike azon utóiskola utáni szervezeteknek, ahol a legfontosabb feladat a hagyományos iskolarendszerből valamilyen ok miatt kimaradt, segítség nélkül önálló életvezetésre alkalmatlan fiatalok felkészítése a társadalmi integrációra. A PMU-nál folyó 3-4 éves képzés alapfilozófiájuknak megfelelően a munka lakhatás aktív szabadidő hármas pillérére épül. A PMU működésének elmúlt 20 évében a munkavégzés begyakorlására saját műhelyeket létesített, melyek egymással és a közvetlen környezettel szorosan együttműködnek: Autó- és kerékpárszerelő műhely: A fiatalok Sindal város lakóinak járműveit, kisgépeit javítják, tisztítják, illetve ezzel összefüggésben értékesítési tevékenységet is folytatnak. Erdészet, fafeldolgozó műhely: Megrendelésre különböző faipari termékeket dolgoznak fel, állítanak elő. Bérleti szerződés alapján a közeli erdőben fakitermeléssel is foglalkoznak, tűzifát készítenek, értékesítenek. Idénymunka jelleggel végzik karácsony előtt a fenyőfák kitermelését, illetve a hulladék anyagokból karácsonyfatalpak készítését. A munkavégzés során a fiatalok megtanulják az erdőművelő, rakodó gépek kezelését is, mely végzettségről tanúsítványt is kapnak. Kertészet, üvegház: A 700 négyzetméteres üvegházban virágok szaporításával, ültetésével foglalkoznak, melyet többféle módon értékesítenek (piac, saját szállító részleg). Napvölgy Camping: Tavasztól-őszig működik, 18 db, 2-8 személyes faházzal, 38 lakókocsinak elegendő hellyel, közös helyiségekkel, amelyet a PMU dolgozói és tanulói üzemeltetnek. Lakatos- és fémmegmunkáló műhely: Egyszerű fém tárgyakat, alkatrészeket készítenek, megrendelésre. Kerámia műhely: A műhelyben agyagból mázas kerámiaedényeket, üvegből ékszereket, lakásdíszeket (gyertyatartó, kép, karácsonyfadísz, gyümölcstál) készítenek. A dániai hagyományok miatt a kerámia műhelyben készített dísztárgyakra nagy a kereslet. Ilyen közegben a fiatalok jól motiválhatóak a munkavégzésre. A műhelyhez kis üzlet kapcsolódik, ahol az elkészült termékek árusítása folyik. 2 Tankonyha: A PMU tanulóinak, dolgozóinak, illetve vendégeinek napi kétszeri étkezését készítik el, előre csomagolt termékekkel ellátják az intézmény kávézóját, valamint a különböző rendezvényekhez kapcsolódó szükséges (szendvics, kávé) reprezentációt biztosítják. A fiatalok végzik el a darabolási, tisztítási, főzési, párolási tevékenységeket, az éttermi terítést, felszolgálást, az étkezés utáni mosogatást, takarítást. A dán konyha sajátossága, hogy meleg ételt csak vacsorára fogyasztanak, az ebédkészítéshez sokféle zöldségfélét dolgoznak fel, a saláták elkészítésénél nem használnak sót, ecetes leveket, helyette az alapanyagok természetes ízének hangsúlyozására törekszenek. A műhelyekről összességében elmondható, hogy jól szervezetten, kiemelten jó személyi és tárgyi feltételek között működnek. A fiatalok itt heti 37 órát dolgoznak, de van könnyített munkaidő is, napi 5,5 óra. Mindegyik műhelynél alapvető elvárás, hogy a fiatalok olyan tevékenységet folytassanak, vagy olyan terméket állítsanak elő, amely piacképes, és a többi piacon lévő, hasonló termékkel azonos áron értékesíthető. A képzés végén nem az osztályozás, az eredményes vizsga letétele a cél, hanem az, hogy a fiatalok egyénre szabott oktatási terv alapján, megbízható munkavégzésre, piacképes, értékesíthető termék előállítására váljanak alkalmassá. Értékelésként úgynevezett portfóliót kapnak, amely rögzíti, hogy az adott diák milyen munkafolyamatokat tud magabiztosan elvégezni. A PMU által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes, ahol a fiatalokat minden tevékenységben partnerként kezelik. Ennek jó példája, hogy a személyre szabott fejlesztés tervezésében a fiatal is aktívan részt vesz, ezáltal ő is érdekelt, motivált lesz a megfogalmazott célok elérésében. Mindegyikükkel személyes alkalmasság alapján szociális segítő foglalkozik. Milyen változásokat indukál a fiatalok életében a műhelyekben végzett munka? A szakmai ismeretek mellett, elsősorban az önállóság, felelősségvállalás, munkafegyelem, kitartás, állóképesség és terhelhetőség területén jelentkezik pozitív előrelépés, fejlődés. A fiatalok megtanulnak különböző munkahelyeken, közösségben dolgozni. Megtapasztalhatják, hogy ők is képesek az értelmes és hasznos munkavégzésre, amely jót tesz személyiségük fejlődésének, önbecsülésüknek, segíti társadalmi szerepelvárásuk felismerését A szocializációs folyamat során olyan viselkedési normákat sajátítanak el, melyek a társadalmi együttélés szabályait tudatosítják. A munkaerőpiacon támogató feltételek biztosítása mellett tartós munkavégzésre is képessé válnak. 3

3 Az utánkövetés tapasztalatai azt mutatják, hogy a PMU ból kikerülő fiatalok: 40%-a valós munkahelyre kerül 40%-a rugalmas munkát végez, rövidebb munkaidőben (a fiatal teljes bért kap, a munkáltató támogatást kap utána) 20% rokkantnyugdíjas, de mellette munkát vállalhat A műhelyek mellett, a PMU 14 családi házat tart fenn, abból a célból, hogy az úgynevezett Lakó-tréning keretén belül a PMU-ban dolgozó fiatalok mintát kapjanak életvezetésükhöz. A tréning célja, hogy a fiatalok közösen készített, személyre szóló egyéni terv megvalósulása után - a családi házakból kikerülve rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és tapasztalatokkal, amelyek önálló életvitelükhöz szükségesek. A családi házakban a fiatalok egy személyes lakószobákban élnek, 4 felnőtt biztosítja rendszerességre, önállóságra nevelésüket. Egyik legfontosabb pedagógiai módszerük a fiatalok partnerként történő kezelése. A fiatalok napi időbeosztás alapján végzik a szűkebb és tágabb környezetükhöz kapcsolódó házimunkákat: mosás, főzés, takarítás, vásárlás. A lakóotthon napirendje a beosztás ellenére nagyon rugalmas, nagymértékben a fiatalok határozzák meg a rájuk bízott munkák elvégzésének, a szabadidő beosztásának időpontját, lényeg az, hogy a fiatal pihenten menjen a munkahelyére, és a vállalt, kiosztott feladatok határidőre elkészüljenek. A fiatalok a lakóotthonban fogadhatnak vendégeket, előzetes egyeztetés alapján nagyobb összejöveteleket szervezhetnek. A tréning nagy hangsúlyt helyez a szabadidő aktív, tartalmas eltöltési formáinak megismertetésére, a fiatalok e területen történő fejlesztésére is. A tanulmányút résztvevői három napon keresztül részt vettek a műhelyekben, lakóotthonokban folyó gyakorlati tevékenységekben, közvetlenül megtapasztalva az ott folyó munkát. 4

4 Az általános iskolát végzett, de a hagyományos oktatási formában haladni nem tudó év közötti fiatalok társadalmi beilleszkedését segíti az a PMU 2009-ben indított új projektje, STU néven, amely egy különlegesen megtervezett, személyre szabott oktatási forma. A programban a fiatalok képességeinek előzetes, alapos (12 hetes) vizsgálatára nagy hangsúlyt helyeznek. A vizsgálatok eredményeire, valamint a fiatalok meglévő pozitív tulajdonságaira, tehetségére építve kerül az egyéni fejlesztési terv összeállításra. Az ismeretek megszerzése 3 év alatt, heti 28 órában gyakorlati munkavégzés során, egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg. Az ország különböző pontjairól érkező, a PMU szolgáltatásait igénybe vevő fiatalok bekerülési költségeit a lakóhelyük szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal fedezi, akit a PMU, a szülőkkel együtt negyedévente tájékoztat a beutalt fiatal eredményeiről, fejlődéséről. A fiatalok mindennapos ellátását, zsebpénzét, a részükre biztosított adóköteles szociális segélyből finanszírozzák. Partnerszervezetünk igazgatójától értesültünk arról, hogy a gazdasági válság sajnos a PMU tevékenységét is negatívan érintette, amely a megrendelések csökkenésében mutatkozik meg elsősorban. További problémaként jelentkezik a gyermeklétszám csökkenése, valamint az egyre szaporodó számú, hozzájuk hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek által generált verseny. Tanulmányutunk céljai között szerepelt a PMU-ban végzett gyakorlati tevékenységbe való bekapcsolódáson túl különböző, új, innovatív terápiás módszerek megismerése. Emiatt látogattunk el a PMU helyi partnerintézményébe, a Tolne utóiskolába, ahol olyan különleges igényű, 14 év feletti fiatalok tanulnak, akik nem érettek a hagyományos értelemben vett elméleti oktatásra. Az itteni terápiás foglalkozások specialitása, hogy a fiatalok ezen tevékenységeken keresztül szerzik meg azon minimális elméleti ismereteket (dán-, angol nyelv, matematika, természetismeretek) amelyek továbblépésükhöz, integrációjukhoz szükségesek. A félévenként, forgószínpad-szerűen cserélődő alábbiakban felsorolt terápiás foglalkoztató műhelyekben 6-8 fiatal, 2 felnőttel dolgozik: művészeti alkotó műhely, informatika- és média műhely, szerelő-, és fémipari műhely, famegmunkáló műhely, konyha, állattartás (ló, szarvasmarha, juh), az itt tartott lovakkal a fiatalok részére hippoterápiát biztosítanak, zenei műhely. Dániában komoly hagyományai vannak az iskolai zenekaroknak, főként személyiségfejlesztő, közösségformáló hatásuk miatt. A terápiák a sérült fiatalok szükségleteihez igazodnak, a mindennapi élet gyakorlatába ágyazva jutnak el hozzájuk. 5

5 Fentieket összegezve elmondható, hogy az oktatás jogi háttere Dániában rugalmasan alkalmazkodik az oktatásban résztvevők szükségleteihez. Az egyes tanulók igényeit, eltérő fejlődési ütemét elfogadó, tiszteletben tartó és megengedő iskolarendszert építettek fel. Ebben a rendszerben, illetve erre épülve gyakran a civil szervezetek bevonásával történik a fogyatékos fiatalok személyre szabottabb felkészítése a munkára, az önálló, tartalmas életre. A fő cél az, hogy az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok aktív résztvevői legyenek a munkaerőpiacnak! Dániában a fogyatékosok foglalkoztatását elősegítő program mögött kedvező társadalmi szemlélet és jogszabályi háttér áll. Ennek következtében csak kis részük szorul ki a munkaerő-piacról. Elsődleges társadalmi cél, hogy mindenki adófizető állampolgárrá váljon, amelynek megvalósításában komoly szerepet vállal az utóiskola, mint átmenet iskolai képzés és a munkaerőpiac között. A fogyatékossággal élő fiatalok életét megkönnyíteni, lehetőségeik körét bővíteni komoly össztársadalmi feladatot jelent. A siker mindig több tényezőn, több szereplőn múlik. Magyarországon a jelenlegi társadalmi, gazdasági és munkaerőpiaci viszonyok, tényezők a fogyatékkal élők munkába állítását még nem elvárható módon biztosítják. A fogyatékosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében fontos, hogy mi, szakemberek megismerjük más nemzetek gyakorlatát és az új tapasztalatokat hazai viszonyok között adaptáljuk, alkalmazzuk. A fogyatékosok esélyegyenlőségének szem előtt tartásával még hatékonyabban kívánjuk segíteni azt, hogy a mássággal élő fiatalok minél nagyobb számban jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Tanulmányutunk eredményességét partnerszervezetünk maximális támogatásának és együttműködésének is köszönhetjük, pozitív szakmai tapasztalataink a program széleskörű terjesztésére és a közös munka folytatására ösztönöznek bennünket. A projekttel kapcsolatos további eredményeket, tapasztalatokat az Értük-Velük Egyesület honlapján (www.ertukveluk.hu) tettük közzé. Információ a témával kapcsolatban Becsákné Szőke Éva projektkoordinátortól a es telefonszámon kérhető. Sum Ferenc Egyesület elnöke Becsákné Szőke Éva projektkoordinátor 6

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Gyakorlat teszi... Munkahelyi Gyakorlat. Értelmi sérült tanulók integrált munkavállalásra felkészítô programja

Gyakorlat teszi... Munkahelyi Gyakorlat. Értelmi sérült tanulók integrált munkavállalásra felkészítô programja Gyakorlat teszi... Munkahelyi Gyakorlat Értelmi sérült tanulók integrált munkavállalásra felkészítô programja A kiadványt kiadja a A kiadványt írta a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben