TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE"

Átírás

1 TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15. Óraszám: 16 elmélet + 16 gyakorlati = összesen 3 Képzés célja: az önálló lakhatást támogató szakemberek (segítők) feladata mind elveiben, mind célját tekintve eltér a szociális szolgáltatások ismert megoldásaihoz képest, így a fogyatékosok nappali és bentlakásos intézményében, a korábbi rendeletek szerinti lakóotthonban, idősek klubjában vagy otthonában végzett segítő feladatoktól. Az alapvető szaktudáson kívül holisztikus szemléletre, tudatos etikára és a folytonos fejlődést, az életfogytig tanulást szem előtt tartó proaktív és interaktív attitűdre van szükség, továbbá a támogatott lakhatás, mint új szociális szolgáltatás eszköztárát és a jogi hátteret is meg kell ismerniük. A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése I. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG ELMÉLETI TANEGYSÉG 1. Jogi háttér: bentlakásos szolgáltatások, lakóotthon, támogatott lakhatás, állami intézetek, múlt, jelen és nemzetközi kitekintés 2. Gyakorlati megoldások: önállóság függvényében 3. A segítő feladatai I. Komplex egészség-, értelmi és szociális fejlesztés, segítés 4. A segítő feladatai II. Felmérés, tervezés, visszajelzés, újratervezés 5. A támogatott önálló élet jellegzetességei, szintjei, a normalizáció elve 6. Az integráció és az inklúzió megvalósítása támogatott lakhatás során 7. Kapcsolatok, kommunikáció. 8. Az ügyfél-dokumentáció Óraszáma Módszerek/munkaformák egységenként interaktív előadás ÖSSZES elméleti óraszám 16 óra

2 II. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG GYAKORLATI TANEGYSÉG 9. A felmérések alapján javasolt, lakhatáshoz kapcsolódó egészségügyi, oktatási, szakképzési és szociális szolgáltatások 4 óra 10. A támogatott lakhatás megoldásai, szakmai látogatások 3 helyszínen 6 óra Szakmai látogatás konzultáció 11. A segítés etikája ÖSSZESEN: III. MODUL VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TANANYAGOK A Down Alapítvány komplex ügyféldokumentációja 4 óra 13. Szolgáltatási napló 4 óra 14. Gyógypedagógiai és szociális felmérésekre alkalmas tesztek alkalmazása a lakhatással kapcsolatban 4 óra ÖSSZES kötelező választható: 4 óra

3 TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Részletes program I. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG ELMÉLETI TANEGYSÉG 1. JOGI HÁTTÉR: BENTLAKÁSOS SZOLGÁLTATÁSOK, LAKÓOTTHON, TÁMOGATOTT LAKHATÁS, ÁLLAMI INTÉZETEK, MÚLT, JELEN, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Fogyatékosság, értelmi fogyatékosság A fogyatékosság szociális modellje A modern szociális munka A normalizáció modellje Normalizáció és integráció Inklúzió Magyar és nemzetközi jogi háttér Magyarországi esélyegyenlőségi Törvény, Országos Fogyatékosügyi Program Európai Cselekvési Terv, Európai Szociális Karta ENSZ UNESCO, 1994 inkluzív iskola ENSZ WHO, 2001 fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, az FNO összefüggései ENSZ ILO, 1983 rehabilitáció és foglalkoztatás A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezménybemutatása részletesen Támogatott lakhatási rendelet részletesen A támogatott lakhatás jellegzetességei Eltérések a lakóotthontól és a nagylétszámú intézetektől A támogatott lakhatás az inklúzió egy szelete 2. A TÁMOGATOTT LAKHATÁS GYAKORLATI MEGOLDÁSAI AZ ÖNÁLLÓSÁG FÜGGVÉNYÉBEN Felnőttként mire van szüksége egy értelmi fogyatékos személynek? Az önálló életvitelhez való jog, beleértve a támogatott lakhatást A munkához való jog A tanuláshoz, oktatáshoz való jog Kommunikáció az értelmileg sérült emberrel, emberről, könnyen érthető kommunikáció és ügyintézés Személyközpontú lakhatási szolgáltatások felkészítés támogatott lakhatás közepes önállóságú ügyfeleknek o családi házban

4 o lakásban támogatott lakhatás nagy önállóságú ügyfeleknek o kis létszámú lakásban o párban élőknek o egyedül élőknek lakhatás támogatása az ügyfél saját lakásában 3. A SEGÍTŐ FELADATAI I. KOMPLEX EGÉSZSÉG-, ÉRTELMI ÉS SZOCIÁLIS FEJLESZTÉS, SEGÍTÉS Ügyfelek felkészítése témák tréningek motiváció hozzátartozók felkészítése Önállóságtól és szükségletektől függő támogatás egészségügyi, oktatási és szociális területen kis segítséggel önálló közepes segítséggel önálló sok segítséggel részben önálló idősek és halmozottan sérültek házaspárok Ingatlantól függő támogatás családi házban, kertes házban polgári lakásban panelházban garzonban csoportosan elhelyezkedő lakásokban Ügyfelek segítése otthon és az otthonukon kívül Közszolgáltatások igénybevétele: orvos, bank, személyi szolgáltatások, szabadidő Szolgáltatási központok Munkahelyek A lakhatást kiegészítő szolgáltatások holisztikus rendszere képzés, élethosszig tanulás, szakképzés munka, foglalkoztatás, munkahelyek szabadidő, társaság, társkeresés kapcsolat hozzátartozókkal, kommunikáció integrált programok, szereplés médiumokban Munkatársakkal szembeni elvárások képzettségben, készségekben, etikában

5 Dokumentáció (később részletesen) 4. A SEGÍTŐ FELADATAI II. FELMÉRÉS, TERVEZÉS, VISSZAJELZÉS, ÚJRATERVEZÉS A szolgáltatási ciklus lépései, a segítő feladatai és a dokumentálás felmérés tervezés fejlesztés folyamatos monitoring és időszaki értékelés újratervezés, stb. Támogató szolgáltatásokon belüli munkamegosztás a gyógypedagógus, szociális munkás, ápoló és egészségfejlesztő, szabadidő-sport-programszervező, lelki gondozó, patrónus, mentor, valamint a családtagok között. Célok és feladatok definiálása a támogatott lakhatással összefüggésben gondozás, egészségügyi ellátás fejlesztés, oktatás szociális ügyintézés a szolgáltató centrumok külső szolgáltatók, mentálisan akadálymentes ügyintézés. Gondozásba és foglalkoztatásba ágyazott fejlesztés a pedagógiai modell gyakorlati megoldások egyenrangúak kapcsolata empowerment, coaching tudatosság, dokumentálás. Önálló döntéshozatal definíció elmélet gyakorlat esettanulmányok. Monitorozás és dokumentálás ügyfél monitorozása: több szakember és maga az ügyfél segítő monitorozása saját maga által és vezető által. Kockázatok és kezelésük ügyfél egészségügyi, viselkedésbeli, pedagógiai és szociális kockázatai segítő munkavégzéshez kötődő kockázatai, kiégés megakadályozása, szupervízió igénybevétele Minőség a segítésben (lásd még etikai vonatkozások)

6 5. A TÁMOGATOTT ÖNÁLLÓ ÉLET JELLEGZETESSÉGEI, SZINTJEI, A NORMALIZÁCIÓ ELVE a normalizáció elvének általánosítása normalizáció a lakhatással kapcsolatban szintek elősegítés tréningek ügyfeleknek és hozzátartozóknak. 6. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS AZ INKLÚZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOGATOTT LAKHATÁS SORÁN A lakóhelyi integráció integrált lakhatás: az integráció definíciója, szintjei, kiterjedése Az inklúzió jellegzetességei a támogatott lakhatás esetén integráció és inklúzió, definíciók, példák Támogatott lakhatásban részesülő ügyfelek kapcsolatrendszere foglalkoztatás (munkavégzés) és a szabadidő integrált megoldásai, kapcsolat a családdal Értelmi fogyatékosok számára akadálymentes lakhatás, ügyintézés, használható környezet Esettanulmányok. 7. KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ (KÉR), EGYÜTTMŰKÖDÉS /MUNKAMEGOSZTÁS A SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOKKAL, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓKKAL Folyamatos felkészítés, fejlesztés egyéni és csoportos megoldásai A segítés, a kommunikáció etikája, könnyen érthető (KÉR) kommunikáció A segítés és kommunikáció gyakorlata döntéshozatalt támogató egyéni és csoportos tréningek ügyfelek közötti kapcsolat, problémák kezelése ügyfél és segítők közötti kapcsolat, esetleges ellentétek, félreértések kezelése ügyfél és hozzátartozó kapcsolatának változása az önállósodás során, mindkét fél támogatása segítő és hozzátartozó kapcsolata kommunikációja. A segítők csapatának együttműködése és szakmai irányítása személyközpontúság egészséggondozás, oktatás, foglalkoztatás, szociális és szabadidő támogatásának összehangolása csoporttréning. Szolgáltató centrum szerepe, igénybevétele: Down Alapítvány megoldása Gondozóház: betegek ápolása, ellátása Krízisotthon: hírtelen ellátást igénylők

7 Napközi Otthon: városból és lakóotthonból napközbeni foglalkozásokra bejárók Támogatott foglalkoztatás: külső munkahelyekre felkészítés Munkahelyek: fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás és munkarehabilitációs foglalkoztatás Képzés-szakképzés: oktatás, tantermek Technikai szolgáltatások: étkezés, szállítás szakszemélyzet biztosítása Külső szolgáltatások igénybevétele könnyen érthető felkészítés kísérés fokozatai szolgáltató felkészítése, bevonása, ha szükséges és lehetséges. Segítő csapat (team) együttműködése a szolgáltató centrummal és külső szolgáltatókkal napközbeni szolgáltatások oktatás, képzés munkavégzéssel kapcsolatos szolgáltatások integrált dokumentáció. 8. AZ ÜGYFÉL-DOKUMENTÁCIÓ, a támogatás minősége Ügyfél- dokumentumok a támogatott lakhatással összefüggésben szükségletfelmérés egészségi, oktatási-fejlesztési, szociális szolgáltatási területeken szolgáltatások terve egészségi, oktatás-fejlesztési, szakképzési, szociális, foglalkoztatási szolgáltatási napló: a szolgáltatások részletes, napi dokumentálása felmérés megismétlése, előző ciklus értékelése, újratervezés... A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásainak ciklikussága és minősége DA Közös, egységes, elektronikus iratkezelési és Archiválási Rendszere (DAKAR) Minőség definíciója a támogatott lakhatás tükrében ügyfél folyamat munkatársak eredmény. A minőség mérése indikátorok hatékonyság költséghatékonyság.

8 II. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG GYAKORLATI TANEGYSÉG 9. A FELMÉRÉSEK ALAPJÁN JAVASOLT LAKHATÁSTÍPUS, VALAMINT A LAKHATÁS- HOZ KAPCSOLÓDÓ EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások megoszlása helyi, szolgáltatási centrum és piaci szolgáltatók között szempontok, befolyásoló tényezők megoldások: támogatás részeként, szolgáltatási centrumban, piaci szolgáltatóknál példák. A szükségletfelmérések alapján támogatott lakhatás típus kiválasztása A szükségletfelmérés célja A szükségletfelmérés módszerei A szükségleteknek megfelelő lakhatási típusok A szükségleteknek megfelelő szolgáltatások a lakhatás folyamán A szükségletek felmérésének gyakorisága A szükségletek kielégítésének mérése, ellenőrzése, értékelés A szükségletfelmérés ciklikussága. Egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások: hogyan történik az igénybevétel családorvos szakorvosok rehabilitáció közérzetjavító szolgáltatások. Oktatás-fejlesztés lakhatásra felkészülés, önellátás, önállóság pályaorientáció, szakképzés életfogytig tanulás Foglalkoztatás, munka, munkahely: definíciók, különbségek, egyénre szabás szociális rehabilitációs tranzit munkaerő piaci: egyénileg és csoportosan. Szabadidő, sport egyéni csoportos példák: alapítványi és alapítványon kívüli

9 10. A TÁMOGATOTT LAKHATÁS MEGOLDÁSAI, SZAKMAI LÁTOGATÁSOK 3 HELYSZÍNEN A támogatott lakhatási formák bemutatása ügyfelek ingatlan élet az ingatlanban külső és belső kapcsolatok segítők igénybevett egyéb szolgáltatások esetek: a ügyfelek bemutatkozása. Helyszínek: az alábbiak közül választjuk ki a meglátogatott otthonokat Sarokház Csengery támogatott albérlet Andor utcai kislakások Márga, idősek otthona SALSA lakások. 10. A SEGÍTÉS ETIKÁJA Az ENSZ Egyezmény A szociális munka etikai kódexe A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának etikai kódexe Problémák és kezelésük túlsegítés erőszak érzelmek kezelése. Könnyen érthető kommunikáció Hogy viselkedjünk értelmi fogyatékos embertársunkkal Kommunikáció az értelmileg sérült emberrel, emberről Hogyan készítsünk könnyen érthető segédanyagot. Interaktív 20 perc: támogatott lakhatásban résztvevő értelmi fogyatékosok részvételével.

10 III. MODUL VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TANANYAGOK 12. A DOWN ALAPÍTVÁNY KOMPLEX ÜGYFÉLDOKUMENTÁCIÓJA Az ügyféldokumentáció megismerése Az ügyféldokumentáció egyes elemeinek részletes tárgyalása Az ügyféldokumentáció naprakészen tartás Használata segítők által Információ ügyfélnek és hozzátartozónak. 13. SZOLGÁLTATÁSI NAPLÓ Az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások naplózása: belső, szolgáltató centrum általi és külső szolgáltatóknál igénybe vett. Naprakész dokumentáció A napló megismerése A napló hozzáférhetősége segítők, szakmai irányítók, az ügyfél és a hozzátartozók számára A napló alapján: az egyéni terv teljesítése és újratervezés 14. GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS SZOCIÁLIS FELMÉRÉSEKRE ALKALMAS TESZTEK ALKALMAZÁSA A LAKHATÁSSAL KAPCSOLATBAN Gyógypedagógus által ismertetett és bemutatott tesztek Pszichológus által használt tesztek bemutatása Szociális adaptációs képességek felmérése és értékelés

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

TÁMOGATOTT ÉLETVITEL

TÁMOGATOTT ÉLETVITEL Dr. Gruiz Katalin TÁMOGATOTT ÉLETVITEL Gyakorlati útmutató Alapozó anyag II. fejezet 1 A támogatás TÁMOGATOTT ÉLETVITEL... 1 Gyakorlati útmutató Alapozó anyag II. fejezet... 1 A támogatás... 1 2. AZ ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015.

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. ÉVI TERVEK Elfogadva: 2015. május 15-i kuratóriumi ülésén Tartalom 1. Elnöki

Részletesebben

Az INV projekt és a modell bemutatása. Gruiz Katalin

Az INV projekt és a modell bemutatása. Gruiz Katalin Az INV projekt és a modell bemutatása Gruiz Katalin AZ INV PROJEKT INV egy rövidítés: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan Az INV egy európai projekt, melynek célja új módszer kidolgozása értelmileg

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT:

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: IRÁNYELV-TERVEZET BUDAPEST, 2007. FEBRUÁR File-név: 5-valtozat Dátum: 2007.02.26. 1/18 old. A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT IRÁNYELV-TERVEZETE ÖTÖDIK, SZAKMAI VITÁRA MENŐ VÁLTOZAT

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány 2012

Megvalósíthatósági tanulmány 2012 12/20/2012 az IFKOTT ajánlásai alapján átdolgozott verzió TIOP-3.4.1/A- 11/1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhelykiváltási projektje SZSZBMIK Jóváhagyta: Németh Péter Gábor

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29.

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. Fogyatékkal élők aránya a népességen belül (KSH, 2001.) fogyatékkal élő 6%

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer

Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer képek Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány Megszületik egy gyermek Mire van szüksége?

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben