INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG"

Átírás

1 INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15. Óraszám: 24 elméleti + 10 gyakorlati = 34 óra Képzés célja: A Down Alapítvány a fogyatékos gyermek születésétől időskorig tartó, egységes elvek alapján szervezte meg azt az innovatív szolgáltatásrendszert, melynek feladata biztosítani a gyerek jó egészségi és mentális állapotát, családban nevelkedését, felnőttként pedig a képességektől és a lehetőségektől függően elérhető maximálisan önálló, teljes életet. A szociális, oktatási és fejlesztési szolgáltatásoknak születéstől idős korig lehetőleg egységes korig egységes egészet képezve egy holisztikus szemléletű szolgáltatásrendszert kell képezniük, hogy a sérült, fogyatékos személy számára megfelelő időben rendelkezésre álljanak a szükséges szolgáltatások és azok folytonos, egymásra szervesen épülő rendszert alkossanak. A hivatalosan létező szolgáltatások nem kötődnek egymáshoz, nem alkotnak egy folytonos védőhálót, elérhetőségük ad hoc, bizonytalan, minőségük igen változó. Ezt felismerve a Down Alapítvány a fogyatékos gyermek születésétől időskorig tartó, egységes elvek (a normalizáció és az integráció/inklúzió) alapján szervezte meg azt az innovatív szolgáltatásrendszert, melynek feladata biztosítani a gyerek jó egészségi és mentális állapotát, családban nevelkedését, felnőttként pedig az a képességektől függően elérhető maximális önálló, teljes életet. Ezt az ideális szolgáltatásrendszert, az elvi alapokat, a gyakorlati megoldásokat, a finanszírozást és a tágabb kontextust mutatja be a tanfolyam, mint egy lehetséges alternatívát az egyes szolgáltatások vezető szakemberei segítségével. A fejlesztés, oktatás, foglalkoztatás és a többi szociális szolgáltatás hatékonyságát a szolgáltatásrendszer felfele ívelő spirálja biztosítja: az ügyfél szükségleteinek és állapotának felmérése, a személyre szóló terv elkészítése, a terv szerinti fejlesztés elvégzése, folyamatos monitoring, újratervezés és az új terveknek megfelelő fejlesztés, illetve fejlődés és így tovább. Az ügyféllel partneri viszonyban kialakított szolgáltatásrendszer kiterjed a születéstől és a szülők segítségétől a gyermekkoron a fiatal és felnőtt koron át az időskorig. A szolgáltatásrendszer egységes dokumentáció alapján regisztrálja a történéseket, az előrehaladást, és teszi kontrollálhatóvá a folyamatot. Ezt egy minőségirányítási rendszer foglalja össze egységes egésszé és teszi áttekinthetővé.

2 A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése I. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG ELMÉLETI TANEGYSÉG 1. Bevezető: történelmi áttekintés és a holisztikus szemléletű komplex szociális szolgáltatás-rendszer bemutatása 2. A családok korai habilitációja: problémamegoldó és életstratégia tréningek pszichoterapeuta vezetésével 3. Sorstársi segítő szolgálatra felkészítés, a szolgálat működtetése, eredmények 4. Korai gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés: jogi és elméleti háttér, gyakorlati megoldások, módszerek 5. Oktatás, képzés, tanfolyamok: felmérés, fejlesztés, pályaorientáció 6. Szakképzés, gyakorlati ismeretek, munkára felkésztés, próbamunkahelyek 7. Foglalkoztatás: jogi háttér, szakmai megoldások, a támogatás mértéke, fokozatosság: védett és piaci munkahelyeken 8. Önálló lakhatás: jogi háttér, fokozatosság, támogatás mértéke és módja 9. A szolgáltatásremdszer gazdasági menedzsmentje Az egyes tartalmi részek óraszáma / időtartama ELMÉLET 3 óra 3 óra Módszerek/munkaformák egységenként 10. A szolgáltatásrendszer minőségirányítási rendszere 11. Normalizált és integrált élet, inklúzió, mentális akadálymentesítés ÖSSZES elméleti óraszám II. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG GYAKORLATI TANEGYSÉG 12. Önellátás, önállóság 13.Felkészítés önálló élete: a család és a fogyatékos személy felkészítése 14. Párkapcsolatok 15. Szabadidő, sport 16. Időskor Összes gyakorlati óraszám 24 óra GYAKORLATI 10 óra GYAKORLATI

3 SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK A DOWN ALAPÍTVÁNY TANFOLYAMA RÉSZLETES PROGRAM I. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG ELMÉLETI TANEGYSÉG 1. Bevezető: történelmi áttekintés és a holisztikus szemléletű komplex szociális szolgáltatásrendszer bemutatása Fogyatékosság, értelmi fogyatékosság A fogyatékosság szociális modellje Magyar és nemzetközi jogi háttér, különös tekintettel az ENSZ egyezményre Holizmus a szociális szolgáltatásokban: a holisztikus szolgáltatásrendszer modellje Személyközpontú szociális szolgáltatásrendszer: a Down Alapítvány modellje A holisztikus szolgáltatásrendszer tágabb kontextusa A szolgáltatásrendszer feltételrendszere: jogi, adminisztratív, gazdasági, minőségi Bizonytalanságok, kockázatok kezelése A Down Alapítvány szolgáltatásait bemutató film vetítése 2. A családok korai habilitációja: problémamegoldó és életstratégia tréningek pszichológuscsoporttréner vezetésével Megszülettél, hogyan tovább? Családok korai habilitációja Tréningek új szülőknek: probléma feldolgozó, életstratégia, kommunikációs, stb. Megerősítő tréningek és sorstársi segítségnyújtás Tanácsadás, információ, kiadványok A korai időszak szolgáltatásai: a szolgáltatás triád: egészségi állapot, oktatás-fejlesztés és szociális szolgáltatások és ügyintézés: Egészségi állapottal kapcsolatos: Down Ambulancia, neurohabilitáció, tanácsadás Gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés: Korai fejlesztő és tanácsadó szolgálat, innovatív módszerrel Szociális ügyintézés: jogi tanácsadás, juttatások, ellátások, ingyenes lehetőségek: jogi háttér, ügyintézés menete Szociális szolgáltatások: átmeneti otthon, sorstársi segítő szolgálat, integrációt erősítő tréningek és programok Érdekvédelem: szervezetek, lehetőségek

4 3. Sorstársi segítő szolgálatra felkészítés, a szolgálat működtetése, eredmények A Down Dada szolgálta története, működése A Dada-szolgálat szervezete, kapcsolatrendszere Célok, elvek Működési protokoll, etika A dadák kiválasztása, felkészítése, dada tréningek, továbbképzések A dadák működése, feladata Statisztikák Esettanulmányok 4. Korai gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés: jogi és elméleti háttér, gyakorlati megoldások, módszerek A korai fejlesztés céljai, elvei, alapja A korai fejlesztés története, megoldásai, módszerei általában A Down Alapítvány korai fejlesztőjének szolgáltatásai Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés Egyéni mozgásfejlesztés Csoportos fejlesztés Kapcsolódás egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz Statisztikák, eredmények, esetek 5. Oktatás, képzés, tanfolyamok értelmi fogyatékosok számára: felmérés, fejlesztés, pályaorientáció Cél: szociális szolgáltatásokba, illetve az önálló élet folyamatába ágyazott oktatás, fejlesztés, Az új szociál-pedagógiai modell elmélete és gyakorlata, képességektől független egységes elvek Gyógypedagógiai fejlesztés alapjai Felnőttkori fejlesztések Tréningek típusai, módszerei: önálló élet tréning, ügyintézés tréning, konfliktuskezelő tréningek, stb. Tréningek ügyfeleknek (önálló élet, támogatott döntéshozatal, ügyintézés, lakhatás, munkahely, társadalmi részvétel, szavazás, stb. témákba) Tréningek segítőknek Gondozásba ágyazott oktatás-fejlesztés Napi rutin teendőkbe ágyazott oktatás-fejlesztés Súlyos és halmozottan fogyatékosok fejlesztése Ideális fejlődésmenet, motiválási lehetőségek Segítők és szolgáltatók képzése

5 6. Szakképzés, gyakorlati ismeretek, munkára felkésztés, próbamunkahelyek Cél: a munka az önálló élet alapja. A munkavégzéshez valamilyen szintű szaktudás kell A korai fejlesztőben kezdődik, az iskolában folytatódik Az iskolából kikerülve a szociális szféra gondja Szakképzés másképp Komplex képességfelmérés: gyógypedagógia, munkapszichológia Szakmák kipróbálása Integrált vagy szegregált szakképzés? Szakképzés elméleti része: könnyen érthető tananyagok: átírás Interaktív oktatás, korrepetáció Gyakorlati szakképzés Kézművesség és egyéb értelmi fogyatékosoknak ajánlott szakmák Minden nap 2 3 éven keresztül: lebontás apró lépésekre, gyakoroltatás, hibajavítás Vizsga, vizsgáztatás Szakképzési Társaság Másképp Mester Tagozata: elvek és gyakorlat Alapítványi tapasztalat, együttműködések, statisztikák 7. Foglalkoztatás: jogi háttér, szakmai megoldások, a támogatás mértéke, fokozatosság, védett és piaci munkahelyeken Cél: a munka az önálló élet alapja. A kereset alapvető Elvek, kontextus, jogi háttér Az értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának jellegzetességei A foglalkoztatás beágyazódása a fogyatékos személy támogatott önálló életébe Komplex képességfelmérés: gyógypedagógus, munkapszichológus, objektív munkapszichológiai laboratórium működtetése Pályaorientáció, próbamunkahelyek, munkabetanítás Lépcsőzetesség, fokozatosság Személyre szóló foglalkoztatás Foglalkoztatási formák Szociális foglalkoztatás: fejlesztő felkésztő és munkarehabilitációs Rehabilitációs foglalkoztatás: tartós, tranzit Támogatott foglalkoztatás Foglalkoztatást segítő szolgáltatások a Down Alapítvány gyakorlatában Személyes fejlesztési, képzési és foglalkoztatási terv Foglalkoztatást segítő szolgáltatások Munkavédelem Egyéb, a munkavállaláshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások

6 A megváltozott munkaképességű munkatársak számára biztosított segítő eszközök és szolgáltatások A foglakoztatást segítő szolgáltatások igénybevételének rendje és módja Esettanulmányok: megváltozott munkaképességű munkavállalóink segítésére, foglalkoztatásának megoldására Az ügyfél-dokumentáció: a foglalkoztatást célzó egyéni terv és megvalósítása Segítő személyek, tanácsadók, mentorok, patrónusok: a foglalkoztatást segítő team Munkafajták, munkahelyek Munkahelyek, műhelyek, termékek Segítők, munkavezetők képzése Külső munkahelyre kísérés, problémák és megoldások Akadálymentes munkahelyek különféle fogyatékosságok estén A munkahely hosszútávú megtartása, folyamatos segítségnyújtás, problémakezelés 8. Önálló lakhatás: jogi háttér, fokozatosság, támogatás mértéke és módja Önállóságtól és szükségletektől függő lakhatási formák Szükségletfelmérés specifikumai Ingatlantól függő lakhatási formák Ügyfelek felkészítése Szakemberek felkészítése Ügyfelek segítése otthon és az otthonukon kívül Munkatársakkal szembeni elvárások képzettségben, készségekben, etikában Támogatott lakhatási dokumentáció A szolgáltatási ciklus Kockázatok és kezelésük Minőségirányítás Lakócentrumok célja, működtetése Az integráció és az inklúzió megvalósítása a támogatott lakhatás során, a lakóközösség és kapcsolatok. Kommunikáció ügyfelekkel, rokonokkal, szomszédokkal, hivatalokkal minőségirányítás a támogatott lakhatási szolgáltatásokhoz A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásainak ciklikussága és minősége A támogatott lakhatási szolgáltatás kockázatai Konkrét szolgáltatások bemutatása, esettanulmányok 9. A szolgáltatásrendszer gazdasági menedzsmentje Gazdasági háttér, finanszírozás a szociális területeken általános áttekintés egyes szolgáltatások

7 A szociális szolgáltatások bevételei állandó: ügyfelek befizetései, állami/önkormányzati hozzájárulás változó: pályázatok, szponzorok, adományok Szociális szolgáltatások kiadásai állandó: állandó munkatársak (minimál-személyzet) bére, rezsi, ügyfelek ellátása változó: betegségek, krízishelyzetek kezelése, ingatlanok felújítása, fejlesztések, egyéni igények szerinti szolgáltatások, szabadidő, kultúra, sport Éves és hosszú távú tervezés éves terv havi bontásban 3 éves terv hosszú távú tervezés, fejlesztési trendek Gazdasági monitoring és ellenőrzés havi ellenőrzés és értékelés, féléves és éves ellenőrzések, értékelések és módosító tervezés indikátorok takarékoskodási lehetőségek Hosszútávú fenntarthatóság több projekt összekapcsolása fenntartói eszközök: alternatív források Konkrét szolgáltatások példáján levezetve 10. A szolgáltatásrendszer minőségirányítási rendszere Dokumentumok létjogosultsága és szerepe az alapítvány komplex szolgáltatásában Minőségbiztosítás és a dokumentumok kapcsolata Hierarchikus dokumentációs rendszer Statikus és dinamikus adatkezelés a gyakorlatban Több telephelyen való dokumentumkezelés problémái és megoldásuk (felhő) 11. Normalizált és integrált élet, inklúzió, mentális akadálymentesítés Jogi alapok A szociális munka alapelvei, etikája Normalizáció elve és gyakorlata a szolgáltatásrendszerben Integráció és inklúzió: elvek és gyakorlatok Elfogadtatás szintjei Akadálymentesség kitágítása: egy mindenki által használható környezet PR tevékenység, kampányok Mentális akadálymentesítés filmek Esettanulmányok

8 II. MODUL KÖTELEZŐ TANANYAG GYAKORLATI TANEGYSÉG 12. Önellátás, önállóság Napi gyakorlat az egyes szolgáltatási területeken Esetek ismertetése megoldások keresése: interaktív feladat Segítő szakemberek helyes attitűdje szituációs gyakorlatok 13.Felkészítés önálló élete: a család és a fogyatékos személy felkészítése Tréning értelmi fogyatékosoknak részvétel demo-trénigen Tréning a családoknak szituációs játék Tréning a segítőknek részvétel demo-tréningen 14. Párkapcsolatok Jogok, elvek, etika Konkrét ismeretek Esettanulmányok Esettanulmányok megbeszélése 15. Szabadidő, sport Az önálló élet része a szabadidő Tehetséggondozás, képességek felmérése Orientáció, sportok, kreatív foglalkozások kipróbálása Rehabilitáció, szabadidő sport, versenysport Lehetőségek a Down Alapítványban és az alapítványon kívül Képes vetítés, élménybeszámolók, alkotások Ügyfelek beszámolója: utazások, alkotás, sport Integrált szabadidő eltöltés: tapasztalatok 16. Időskori szolgáltatások Értelmi fogyatékosok nyugdíjélete Speciális igények, szükségletek Otthontípusok Gondozás, egészségügyi szolgáltatások Nem munka jellegű foglalkozások, fejlesztés, szinten tartás Demo: Márga idősek otthona: képes vetítés, ügyfelek beszámolója

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer

Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer képek Értelmi fogyatékosok családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű szolgáltatás-rendszer Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány Megszületik egy gyermek Mire van szüksége?

Részletesebben

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015.

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. ÉVI TERVEK Elfogadva: 2015. május 15-i kuratóriumi ülésén Tartalom 1. Elnöki

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Az INV projekt és a modell bemutatása. Gruiz Katalin

Az INV projekt és a modell bemutatása. Gruiz Katalin Az INV projekt és a modell bemutatása Gruiz Katalin AZ INV PROJEKT INV egy rövidítés: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan Az INV egy európai projekt, melynek célja új módszer kidolgozása értelmileg

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

TÁMOGATOTT ÉLETVITEL

TÁMOGATOTT ÉLETVITEL Dr. Gruiz Katalin TÁMOGATOTT ÉLETVITEL Gyakorlati útmutató Alapozó anyag II. fejezet 1 A támogatás TÁMOGATOTT ÉLETVITEL... 1 Gyakorlati útmutató Alapozó anyag II. fejezet... 1 A támogatás... 1 2. AZ ÖNÁLLÓ

Részletesebben

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVRŐL 2012. ÉVI TERVEK

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVRŐL 2012. ÉVI TERVEK AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVRŐL 2012. ÉVI TERVEK Elfogadva: 2012. május 18-i kuratóriumi ülésén 1 Down Alapítvány Elnöki

Részletesebben

A DOWN SZINDRÓMÁSOK KOMPLEX ELLÁTÁSA. A DOWN ALAPÍTVÁNY MODELLRENDSZERE Gruiz Katalin. Összefoglaló

A DOWN SZINDRÓMÁSOK KOMPLEX ELLÁTÁSA. A DOWN ALAPÍTVÁNY MODELLRENDSZERE Gruiz Katalin. Összefoglaló A DOWN SZINDRÓMÁSOK KOMPLEX ELLÁTÁSA. A DOWN ALAPÍTVÁNY MODELLRENDSZERE Gruiz Katalin Összefoglaló A Down Alapítvány és modellként kialakított szolgáltató rendszerében az egészségügyi ellátás, az oktatás,

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Amerikai út 14. E-mail: down@downalapitvany.hu Tel./fax: 363-63-53 Adószám: 18005282-1-42 Bankszámlaszám: UniCredit Bank

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

A DOWN ALAPÍTVÁNY ÉS A DOWN DADA SZÜLŐI SZOLGÁLAT Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 14.

A DOWN ALAPÍTVÁNY ÉS A DOWN DADA SZÜLŐI SZOLGÁLAT Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 14. A DOWN ALAPÍTVÁNY ÉS A DOWN DADA SZÜLŐI SZOLGÁLAT Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 14. A Down Alapítvány a holisztikus szemlélet jegyében olyan modellszolgáltató rendszert hozott

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM 2011 1. Az Intézmény bemutatása I. Az intézményről Tanulj meg mosolyogni. A mosolyban mágikus erő rejlik.

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben