A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei Onco Update 2004 Kollár Attila A szerzô a vastagbélrák képalkotó diagnosztikájával, a colonstenteléssel, valamint a colorectalis májmetasztázisok intervenciós kezelésével kapcsolatos újabb irodalmi adatokat tekinti át. A vastagbélrák radiológiai diagnosztikájában az elmúlt években a virtuális kolonoszkópia keltette a legnagyobb figyelmet, és ennek fejlôdése volt a legjelentôsebb. Mind a CT-, mind az MR-kolonográfiás technikák alkalmazásáról számos cikk jelent meg az elmúlt másfél évben. A hagyományos kettôs kontrasztos vastagbélvizsgálat és az arany standardnak tekinthetô kolonoszkópia mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a CT- és MR-kolonográfiás vizsgálatok. Az új vizsgálómódszerek csak multislice CT- és modern MR-berendezésekkel, megfelelô szoftverek alkalmazásával végezhetôk, és mivel Magyarországon ezek jelenleg csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, a mindennapi gyakorlatba még nem vonulhattak be. A folyamatosan fejlôdô intervenciós módszerek, így az obstruktív colontumorok stentkezelése és a colorectalis májmetasztázisok percutan és intraarterialis kezelése egyre fontosabb szerepet játszanak a terápiában, mint azt az áttekintett irodalmi adatok is mutatják. Recent advances in the radiology of colon cancer Onco Update 2004 The recent literature of colon cancer imaging, colonic stenting and the interventional treatment of colorectal liver metastases is overviewed. The introduction of virtual colonoscopy in the diagnosis of colon cancer drew attention in the last years and it is one of the most rapidly developing method. Several new publications was published about CT and MR colonography in the past one and half year. Nowadays, beside the double contrast barium enema and the colonoscopy (as gold standard), CT and MR colonography plays more and more important role. These methods can be applied only with multislice CT and modern MR machines equipped with appropriate softwares. Since these equipments are available only in limited number in Hungary, these methods has not been used in the daily practice. Development of interventional methods, like stenting of obstructive colon tumor and the percutaneous and intraarterial interventional treatment of colorectal metastases play more and more important role in the therapy, as indicated in the literature. kemoembolizáció, colonstentelés, CT-kolonográfia, kettôs kontrasztos vastagbélvizsgálat, MR-kolonográfia, multislice CT, percutan tumorablatio, rádiófrekvenciás májtumor-ablatio, vena portae embolizáció, virtuális kolonoszkópia chemoembolization, colon stenting, CT colonography, double contrast barium enema, MR colonography, multislice CT, percutaneous tumor ablation, radiofrequency liver tumor ablation, portal vein embolization, virtual colonoscopy DR. KOLLÁR ATTILA (levelezési cím/correspondence): Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Képalkotó Diagnosztika/Szent Imre Hospital, Department of Radiological Diagnostics; 1115 Budapest, Tétényi út Az összefoglalás az Onco Update 2004 kiadvány (szerkesztette Bodoky György; Melania Kiadó, 2004.) hasonló címû fejezete alapján készült. 278 Érkezett: október 20. Elfogadva: november 27.

2 Az Onco Update sorozat célja, hogy a legfrissebb, mértékadó nemzetközi szakirodalmi adatok alapján képet adjon a daganatdiagnosztika és -terápia egy-egy szegmensének fejlôdésérôl. Ebben a közleményben a vastagbélrák képalkotó diagnosztikájával, valamint a colontumorok stentkezelésével és a colorectalis májmetasztázisok intervenciós kezelésével kapcsolatos újabb, ból származó irodalmi adatok kerülnek áttekintésre. Ú JABB DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK All that glisters is not gold idézi mottóként a Geoffrey Chaucertôl származó mondatot Joseph T. Ferrucci 1 az American Journal of Roentgenologyban ban megjelent cikkében, amelyben a virtuális kolonoszkópia szélesebb társadalmi, valamint nem radiológusberkekbôl származó megítélését is taglalja. Már ezzel az idézettel is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy nem minden virtuális kolonoszkópiával kimutatott, illetve kimutatottnak vélt elváltozás valós, azaz a módszer még további javításra, csiszolásra szorul, és a radiológusok részérôl kellô felkészültséget, szakértelmet igényel a kapott vizsgálati eredmények interpretálása. Ez a gondolatmenet annál is inkább érdekes, mivel az általános felfogásként arany standardnak tartott kolonoszkópia mellett kikristályosodni látszik egy olyan módszer a virtuális kolonoszkópia, amely ledöntheti a csúcsról a kolonoszkópiát, és ez a szakmai vitákon túl bizonyos érdekeket is sérthet. Ennek a dolgozatnak a célja elsôsorban a ban napvilágot látott szakirodalom válogatott elemzése, amelyben a hazai munkáknak is helyet kell vagy kellene kapniuk. Igencsak elgondolkodtató, hogy egy magyar egyetemi klinikáról származó szerzô tollából készült összefoglaló elemzésben 2 még csak említésre sem kerül a virtuális kolonoszkópia a diagnózist szolgáltató eszközös és képalkotó módszerek felsorolásakor. Ennek alapján azt hihetnénk, hogy a CT- és MR-módszerekkel végzett virtuális kolonoszkópia holmi úri huncutság, legalábbis a jelenlegi hazai klinikai felfogás szerint. Érdemes ezzel párhuzamba állítani Walsh és Terdiman JAMA-ban megjelent cikkét, amelyben az elmúlt 30 év irodalmi anyagára támaszkodva próbálnak választ adni arra a kérdésre, hogy melyik módszer a legalkalmasabb az 50 év feletti, leginkább veszélyeztetett korosztályban a colorectalis daganatok szûrésére; itt a virtuális kolonoszkópiát mint új, fejlôdô módszert 3 említik. Az Amerikai Egyesült Államokban már évek óta dollármilliókat fordítanak ezeknek a módszereknek a fejlesztésére, valamint széles körû elfogadtatására, és a finanszírozók érzékelhetôen igen gyorsan lépnek, amikor egy ígéretes módszerrôl és annak tényleges gyakorlati bevezetésérôl van szó ban is jócskán nôtt a CT- és MR-kolonográfiával foglalkozó tudományos munkák száma, miközben a közötti idôszakban kidolgozott két- és háromdimenziós módszerek új technikákkal, vizsgálat-elôkészítési módszerekkel bôvültek. Több összehasonlító elemzést olvashatunk a CT- és MR-kolonográfiás módszerek, valamint a kolonoszkópia és a hagyományos kettôs kontrasztos vastagbélvizsgálatok nyújtotta eredményekrôl és ezek megítélésérôl a vizsgáltaktól kapott információk alapján 4. Egyértelmûen teret nyert a szakirodalomban az a felfogás, hogy a CT-kolonográfia (lehetôség szerint négy nyolc szeletes multislice CT-berendezéssel végezve) a megfelelô választandó módszer azokban az esetekben, amikor az ismert obstruktív vastagbéldaganatok mellett vagy az inkomplett eredményû kolonoszkópia miatt az oralis vastagbélszakasz feltérképezése is szerepel a vizsgálat céljai között. Jelentôs hangsúlyt kapott az ez évi dolgozatokban az az igény is, hogy különösebben megterhelô elôkészítés nélkül is megbízható eredményekhez lehessen jutni a virtuális kolonoszkópiával: ezt szolgálja a béltartalom különbözô formájú jelölése ( fecal tagging ) 5 7, majd ennek a készített képekbôl történô szubtrahálása. Gluecker és munkatársai 4 prospektív vizsgálataik során 696, tünetmentes egyénen CT-kolonográfiát és kolonoszkópiát (1. csoport), valamint 617 tünetmentes egyénen CT-kolonográfiát és irrigoszkópiát végeztek (2. csoport). A páciensek diszkomfortérzése a vizsgálatok elôkészítését illetôen közel azonos volt az 1. csoportban, viszont szignifikánsan nagyobb volt a 2. csoportban azoknak a száma, akik az irrigoszkópiát kényelmetlenebbnek és terhesebbnek érezték, mint a CT-kolonográfiát. Igen fontos következtetés az is, hogy a páciensek szívesebben vállalkoztak a késôbbi CT-kolonográfiás kontrollra, mint az ismételt kolonoszkópiára vagy irrigoszkópiára, tehát az újabb CT-metódusnak egyértelmûen sikeresebb volt a fogadtatása a szûrt betegcsoportokban. Pickhardt és Choi cikkében részletes elemzés ta- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(6):

3 lálható arról, hogy milyen mûtermékek utánozhatnak polypusokat a CT-kolonográfia során 7. Ezeknek a tényezôknek az ismerete és kritikus értelmezése, valamint lehetséges kiküszöbölése számottevôen befolyásolja a további vizsgálatok tervezését és a terápiás döntéseket. Yee és munkatársai 182 egyént vizsgáltak virtuális kolonoszkópiával, háton és hason fekvô testhelyzetben, és 1 4 közötti tisztítottsági indexszel értékelték a nyolc különbözô vastagbélszegmenst (1: jól distendált, teljesen kitisztított bélszakasz; 4: összeesett, rossszul kitisztított bélszakasz) 8. Vizsgálataikból egyértelmûen kiderült, hogy a háton és hason fekvô pozícióban végzett vizsgálati eredményeket kombinálva szignifikánsan megemelkedik a szenzitivitás a vastagbélpolipok kimutatásában mindhárom érintett csoportban (10 mmes vagy ennél nagyobb, 5,0 9,9 mm nagyságú és 5 mm-nél kisebb polipok). Sosna és munkatársai dolgozatukban azt vizsgálták, hogy az intravénásan adott kontrasztanyag segíti-e a 10 mm-es vagy annál nagyobb vastagbéldaganatok malignitásának megítélését 9. Retrospektív elemzésük során 28 vastagbéldaganatos beteg preés posztkontrasztos felvételeit elemezték. A vizsgálatok után egy hónapon belül valamennyi beteg mûtétre, illetve endoszkópos polypectomiára került, így a képalkotó módszer alapján feltételezett diagnózist össze lehetett hasonlítani a tényleges szövettani eredményekkel. Végsô eredményként arra jutottak, hogy az intravénásan beadott kontrasztanyag után 45 másodperces késleltetéssel készült CT-felvételek alapján az elváltozásokon belül mért HU-értékek (Hounsfield Unit) emelkedése nem ad szignifikánsnak tekinthetô információt az adott malignus patológiai eltérésekrôl (polipok), és emellett a polipok nagyságával sem korrelál az adott laesio malignitási foka. Low és munkatársai retrospektív feldolgozásukban tumoros beteget vizsgáltak kontrasztanyag adása nélkül és gadolínium intravénás alkalmazása után, különbözô MR-szekvenciákkal. A bélelzáródás hátterében 19 esetben benignus, 29-ben pedig malignus ok állt. Dolgozatuk célja az volt, hogy megbízható MR-jellegzetességeket találjanak, amelyek alapján a benignus és malignus eredetû ileus elkülöníthetô. Hangsúlyozottan retrospektív elemzésrôl van szó, amelyben az ileus mértéke (enyhe, közepes, súlyos) az egyes esetekben eltérô volt, és különbözô klinikai és képalkotó adatok (natív hasi röntgen-, kontrasztanyagos vékonybél-vizsgálat, irrigoszkópia) álltak rendelkezésre az MRvizsgálatok elôtt. Valamennyi hasi és kismedencei MR-vizsgálatot 1,5 teslás MR-berendezéssel végezték az közötti idôszakban. Tíz betegnél a jódos kontrasztanyag elleni érzékenység miatt választották az MR-vizsgálatot, a többi esetben pedig a klinikai onkológus indikálta az MR-t. Két radiológus (12 és hatéves gyakorlattal) értékelte az MRvizsgálatokat úgy, hogy nem kaptak információt a betegek ismert klinikai adatairól és a többi képalkotó módszer adta eredményekrôl. Kategóriákba sorolták véleményüket, majd ezt követôen közösen is áttekintették az eseteket. Amikor megítélésükben eltérés mutatkozott, akkor konszenzust alakítottak ki (ez az utólagos egyeztetés nem érintette a primeren feldolgozott adatokat). Az értékelések során az I. és II. vizsgáló a jóindulatú ileusos esetekbôl (19 beteg) helyesen interpretált 17, illetve 18 beteget, míg a malignus tumoros ileusok (29 beteg) közül 27-et, illetve 26-ot. Statisztikailag ez a malignus obstrukciókra vonatkoztatva az elsô vizsgáló esetében 93%-os szenzitivitást és 89%-os specificitást, míg a második radiológusnál 90%-os szenzitivitást és 95%-os specificitást jelentett. Mind a 16 páciens esetében, akiknél fokális muralis bélfal-megvastagodásra derült fény, malignus eredetû volt a bélelzáródás. Összességében kiemelhetô, hogy rosszindulatú daganatos betegségben szenvedô ileusos pácienseknél az iv. gadolínium adásával végzett MR-vizsgálat segíthet a bélobstrukció malignus vagy benignus eredetének tisztázásában. Különös aktualitást adott az ez évi ESGAR kongresszuson szerepelt CT- és MR-kolonográfiával foglalkozó elôadásoknak és posztereknek 11 az a tény, hogy ezt 2003 júniusában, Budapesten, a Kongresszusi Központban rendezték. Az egy évvel korábban megjelent mértékadó publikációkról értékes áttekintést ad Bor Katalinnak a Gastro Update 2002-ben készített összefoglaló munkája 12, amelyet ezúton is az érdeklôdôk figyelmébe ajánlok. I NTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Colontumorok stentkezelése Az ileust okozó vastagbéldaganatok tradicionális kezelése a sebészi kezelés 13. Az irodalmi adatok alapján a malignus vastagbéldaganatok 10 30%-a teljes vagy parciális bélelzáródást okoz a felfedezés idôszakában 14. A bal colon- 280 Kollár Attila: Onco Update 2004 A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei

4 félre lokalizálódó, rosszindulatú daganatok okozta operált ileusos esetek között csak 36 40%-ra tehetô azoknak a betegeknek a száma, akiknél nem készül tehermentesítô stoma az akut mûtét kapcsán, és csak parciális colectomia történik 15. Külön problémát jelent, hogy a mûtéti morbiditás és mortalitás egyértelmûen magasabb az ileusos állapotban végzett mûtétek során, valamint a nem kellôen elôkészített és tisztított vastagbélszakaszt érintô operáció miatt 16. Mindemellett az átmeneti vagy definitív anus praeternaturalis következtében nem kell különösebben magyarázni, hogy miért igen jelentôs mértékben változik a betegek életminôsége 17. Az irodalomban 1990-bôl származik az elsô közlés tumor miatti colonstentelésrôl 18, majd néhány évvel késôbb egyre nagyobb esetszámról számoltak be a malignus colontumorok stentkezelését elemzô cikkekben Tény, hogy a gyakran kritikus állapotban lévô, idôs betegek esetében mindenképpen elônyösebb az elektív mûtét. Mindemellett mai költségszemléletû világunkban az a tény sem elhanyagolható, amelyrôl Binkert és munkatársai számoltak be: a mûtét elôtt colonstenttel kezeltek csoportjában mintegy 20%-kal kevesebb volt a kezelés teljes költsége azzal a csoporttal szemben, amelyben egyedül csak mûtéti kezelés történt. Mindezt fôként a rövidebb kórházi kezelési idôvel magyarázták. A colorectalis tumorok stentelésének technikai sikeressége % között mozog Mauro és munkatársai cikke alapján 22. Klinikai eredményrôl (az ileus megszûnése, a tünetek visszafejlôdése) már csak 80 92%-ban lehet beszámolni 22. Khot és munkatársai elemzése szerint a stentelés palliatív eredményt hozott az esetek 90%-ában (302/336 beteg), valamint a sebészi beavatkozás elôtti híd szerepet töltött be 85%-ban (223/262 beteg) 25. Ugyanitt 8%-ban jelölték meg a technikailag sikertelen intervenciók arányát (47/598). A mai felfogás szerint ötféle indikáció állapítható meg a vastagbéldaganatok stentkezelését illetôen (az elsô kettô a fô indikációs terület): 1. Akut, colontumor okozta ileus esetében, amikor a stenteléssel megszüntethetô az ileusos állapot, tehát híd szerepet tölt be a stentelés az elektív mûtétig. 2. Inoperábilisnak ítélt malignus colontumor esetén hosszabb távú, palliatív kezelés céljából. 3. Sebészi beavatkozás utáni fibrosis vagy sugárkezelés okozta benignus colonszûkület hosszabb távú, definitív dekompressziója céljából. 4. Diverticulitis és gyulladás okozta obstrukció átmeneti megoldására, hogy a sebészi reszekció elôtt lehetôség nyíljon a vastagbél megfelelô kitisztítására. 5. Palliatív kezelésként coloentericus vagy colovesicalis fistula esetén. Alapvetôen technikai okok magyarázzák, hogy részben röntgenátvilágítás mellett, részben kolonoszkópos támogatással történnek a stentbehelyezések A kontraindikációk igen határozottak: colonperforáció egyértelmû klinikai és radiológiai igazolása esetén; ha az elzáródott, tumoros vastagbélszakasz túl hosszú (12 15 cm-es vagy ennél hosszabb); ha a vastagbél-elzáródás a coecumhoz és az anushoz igen közel alakult ki. Bizonyos esetekben, palliatív céllal percutan coecostomia, colostomia segítségével megoldható a colon transversumon lévô tumor stentelése is 26. Hazai vonatkozásban még csak néhány esetrôl számolhatunk be colontumorok stentelését illetôen (Bánsághi Zoltán, Péterffy Sándor Utcai Kórház, Intervenciós Labor kongresszusi elôadás, még nem publikált adat). Remélhetôleg a következô években ebben az irányban más hazai intervenciós laboratóriumokban is történik elôrelépés. Colorectalis daganatok májmetasztázisainak intervenciós kezelése A colorectalis daganatok májmetasztázisainak definitív kezelése operábilis esetekben mind a mai napig a sebészi reszekció. A sebészi operábilitás megítélése azonban igencsak eltérô lehet különbözô felkészültségû és szemléletû sebészeti centrumok esetében. Inoperábilis esetben (rossz lokalizáció, több metasztázis mindkét lebenyben) lehetôség van percutan intervenciós tumorablatiók alkalmazására vagy intraarterialis katéteres kemoembolizáció elvégzésére. A módszerek kombinációjára is számos példa ismert. Az elmúlt években több öszszefoglaló munka is napvilágott látott ebben a témában Ideális esetben megfelelô onkológus-sebész-intervenciós bizottság döntése alapján kerülhet sor a további kezelésre. (Bármelyik említett fél hiánya esetén tévútra terelôdhet a terápiás döntés, ami a jelenlegi hazai viszonyok között elôfordulhat és elô is fordul.) A májmetasztázisok percutan intervenciós kezelési módszerei között az egyre jobb kontrollálható- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(6):

5 ság miatt a különbözô képalkotó módszerekkel vezérelt rádiófrekvenciás ablatio igen elôkelô helyet foglal el 29, 30, Nagyon fontos a terápiás hatások megítélése mellett a beavatkozás lehetséges kockázatainak és a szövôdményeknek az ismerete és számbavétele is Tervezett májreszekciók során igen nagy jelentôségû a megmaradó májszövet térfogatának biztonságos megítélése. Ehhez kapcsolódó ismert intervenciós módszer a vena portae segmentalis embolizációja azzal a céllal, hogy a megmaradó májterületet hypertrophiára késztesse. Madoff és munkatársai ebben a témában készítettek érdekes dolgozatot 39. Feltétlenül figyelemre méltó annak a nemzetközi munkacsoportnak a Radiologyban megjelent munkája, amely a különbözô képalkotó módszerekkel végzett tumorablatiós beavatkozások standardizálására, nyomon követési stratégiájának meghatározására és a kapott eredmények lehetséges kritériumrendszerének a kidolgozására vállalkozott 40. Irodalom 1. Ferrucci JT. Virtual colonoscopy for colon cancer screening: further reflections on polyps and politics. American Journal of Roentgenology 2003;(181): Horváth-Karajz Károly. A colorectalis rák klinikai megítélése és kezelése. European Journal of Gastroenterology & Hepatology (magyar kiadás) 2003;7(5): Walsh JM, Terdiman JP. Colorectal cancer screening: scientific review. JAMA 2003;289(10): Gluecker TM, Johnson CD, Harmsen WS, et al. Colorectal cancer screening with CT colonography, colonoscopy, and double-contrast barium enema examination: prospectiv assessment of patient perceptions and preferences. Radiology 2003;227: Papanikolaou N, Grammatikakis J, Maris T, et al. MR colonography with fecal tagging: comparison between 2D turbo FLASH and 3D FLASH sequences. Eur Radiol 2003;(13): Bielen D, Thomeer M, Vanbeckevoort D, et al. Dry preparation for virtual CT colonography with fecal tagging using water-soluble contrast medium: initial results. Eur Radiol 2003; (13): Pickhardt PJ, Choi JR. Electronic cleansing and stool tagging in CT colonography: advantages and pitfalls with primary three-dimensional evaluation. American Journal of Roentgenology 2003;(181): Yee J, Kumar NN, Hung RK, et al. Comparison of supine and prone scanning separately and in combination at CT colonography. Radiology 2003;(226): Sosna J, Morrin MM, Kruskal JB, et al. Colorectal neoplasms: role of intravenous contrast-enhanced CT colonography. Radiology 2003;(228): Low RN, Chen SC, Barone R. Distinguishing benign from malignant bowel obstruction in patients with malignancy: findings at MR imaging. Radiology 2003;(228): ESGAR June (Final programme). Scientific Session SS1: GI tract CT Colonography (S34). Poster presentations: P-118 P-133 (S157-S160) In: Eur Radiol Supplement 2 to Volume Bor Katalin. Vastagbél radiológia. Gastro Update p Duxbury M, Brodribb A, Oppong F, et al. Management of colorectal cancer: variations in practice in one hospital. Eur J Surg Oncol 2003;29: Dean GT, Krukowski Z, Irwin S. Malignant obstruction of the left colon. Br J Surg 1994;81: Brillari P, Aurello P, de Angelis R, et al. Management and survival of patients affected with obstructive colorectal cancer. Int Surg 1992;7: Smothers L, Hynan L, Fleming J, et al. Emergency surgery for colon carcinoma. Dis Colon Rectum 2003;46: Neugent K, Daniels P, Stewart B, et al. Quality of life in stoma patients. Dis Colon Rectum 1999;42: Dohmoto M, Rupp K, Hohlbach G. Endoscopically-implanted prosthesis in rectal carcinoma. Dtsch Med Wochenschr 1990;115: Keen R, Orsay CP. Rectosigmoid stent for obstructing colonic neoplasms. Dis Colon Rectum 1992;35: Tejero E, Mainar A, Fernandez L, et al. New procedure for the treatment of colorectal neoplastic obstructions. Dis Colon Rectum 1994;37: Zollikofer C, Jost R, Schoch E, Decurtins M. Gastrointestinal stenting. Eur Radiol 2000;10: Mauro M, Koehler R, Baron T. Advances in gastrointestinal intervention: The treatment of gastroduodenal and colorectal obstructions with metallic stents. Radiology 2000;215: De Gregorio MA, Mainar A, D Agostino H, et al. Transanal metallic stents for malignant colonic obstructions in 126 patients. JVIR 1999;Suppl10: Choo I, Do Y, Suh S, et al. Malignant colorectal obstruction: treatment with a flexible covered stent. Radiology 1998; 206: Khot U, Wenk Lang A, Murali K, et al. Systematic review of the efficacy and safety of colorectal stents. Br J Surg 2002; 89: Gimeno MJ, Alfonso ER, Herrera M, et al. Palliative treatment of malignant stenoses of transverse colon by autoexpandable metallic stent through percutaneous cecostomy or colostomy. Cardiovasc Interv Radiol 2002;25(Suppl): Vogl TJ, Muller PK, Mack MG, et al. Liver metastases: interventional therapeutic techniques and results, state of the art. Eur Radiol 1999;9(4): Engloner L. Szemléletváltás a daganatterápiában: a percutan 282 Kollár Attila: Onco Update 2004 A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei

6 és vascularis tumorablatiók helye az elôrehaladott primer és szekunder májrákok kezelésében. Orvosi Hetilap 2002; 143(45): Lencioni R, Cioni D, Bartolozzi C. Percutaneous radiofrequency thermal ablation of liver malignancies: techniques, indications, imaging findings and clinical results. Abdom Imaging 2001;26(4): Nordlinger B, Rougier P. Nonsurgical methodes for liver metastases including cryotherapy, radiofrequency ablation and infusional treatment: what s new in 2001? Curr Opin Oncol 2002;14(4): Ramsey DE, Geschwind JF. New interventions for liver tumors. Semin Roentgenol 2002;37(4): de Baere T, Elias D, Dromain C, et al. Radiofrequency ablation of 100 hepatic metastases with a mean followup of more than 1 year. Am J Roentgenol 2000;175(6): Kettenbach J, Köstler W, Rücklinger E, et al. Percutaneous saline-enhanced radiofrequency ablation of unresectable hepatic tumors: initial experience in 26 patients. Am J Roentgenol 2003;180: Kelekis AD, Terraz S, Roggan A, et al. Percutaneous treatment of liver tumors with an adapted probe for cooled-tip, impedance-controlled radiofrequency ablation under openmagnet MR guidance: initial results. Eur Radiol 2003;13(5): Pitton MB, Herber S, Raab P, et al. Percutaneous radiofrequency ablation of liver tumors using the LeVeen 4 cm array probe. Rofo Fortschr 2003;175(11): Ott DJ. Percutaneous radiofrequency liver tumor ablation: what are the risks? Am J Gastroenterol 2003;98(11): Giorgio A, Tarantino L, de Stefano G, et al. Complications after interventional sonography of focal liver lesions: a 22- year single-center experience. J Ultrasound Med 2003; 22(2): Rhim H, Dodd GD, Chintapalli KN, et al. Radiofrequency thermal ablation of abdominal tumors: lessons learned from complications. Radiographics 2004;24(1): Madoff DC, Hicks ME, Abdalla EK, et al. Portal vein embolization with Polyvinyl alcohol particles and coils in preparation for major liver resection for hepatobiliary malignancy: safety and effectiveness study in 26 patients. Radiology 2003;227: Goldberg SN, Charboneau JW, Dodd III GD, et al. Imageguided tumor ablation: proposal for standardization of terms and reporting criteria. Radiology 2003;228: HÍREK TALÁLKOZÁS A MINISZTERREL november 10-én a Magyar Radiológus Társaság elnökségének kezdeményezésére Rácz Jenô egészségügyi miniszter fogadta társaságunk három tisztségviselôjét: Palkó Andrást, Repa Imrét és Lombay Bélát. A megbeszélésen a fô témák között szerepelt a szakmai kollégium tevékenysége, alkotómunkája, amelyre a miniszter a jövôben nagymértékben szeretne támaszkodni, s határozatait igyekszik annak maximális figyelembevételével meghozni. A szakma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) kapcsolatának javításában, a szakma érdekeinek érvényre juttatásában további nagy feladat vár az OEP szakértôi bizottságára, amelynek javaslatait, döntéseit a miniszter támogatja. A magyar radiológia és radiológus orvosok, aszszisztensek helyzetének elemzésekor a miniszter a legnagyobb érdeklôdést tanúsította, s egyetértett azzal, hogy a hatályos jogszabályok, törvények feltérképezésével, a munkaidô, a pótlékok, a szabadságok, a nyugdíjkedvezmények ügyében minél elôbb tisztán kell látni. Ennek elômozdításaképpen a társaság egy ilyen ügyekben járatos jogászt kért fel a hazai és az európai uniós szabályok összehangolására. dr. Lombay Béla M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(6):

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig Bánsághi Zoltán dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Képalkotó Diagnosztikai Osztály, Budapest Az intervenciós radiológia közel 50

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA?

MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA? MŰTÉT VAGY KONZERVATÍV TERÁPIA? [acut hasi kórképek megítélése a sebész szemszögéből] Dubecz AMla 1. Kit? ACUT HAS = MŰTÉT? 2. Mikor? 3. Hogyan? ACUT CHOLECYSTITIS LÁZ & LEUKOCYTOSIS n=198 beteg Nem gangrénás

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház

Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház Új intervenciós radiológiai lehetôségek az onkológiában: a tüdôdaganatok rádiofrekvenciás roncsolása és az akut bélelzáródás nem-sebészi terápiája stent beültetéssel Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Cél A radiológiai intervenciók beillesztése

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére JAKAB ZSUZSA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A képalkotó

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17.

FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17. Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Gasztroenterológiai Tanszék FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17. Rifaximin-α gátolja a bakteriális RNS szintézist,

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek A Dr. cikk Battyány szerz István, Dr. Horváth László, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Rostás Tamás, Dr. Csete Mónika, PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika Dr. Kalmár

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Szív CT Akadémia negyedszerre

Szív CT Akadémia negyedszerre Május 21-25. között negyedik alkalommal rendezték meg a Semmelweis Egyetem és a Philips Healthcare közös Szív CT Akadémiáját. Az első három alkalommal megrendezett, háromnapos Level A kurzuson a kardio-ct-képalkotás

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS 1. Daganatos morbiditás és mortalitás Magyarországon 2. Kémiai és fizikai tényezők szerepe a daganatok kialakulásában

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a jelenleg legelterjedtebb percután daganatpusztító eljárást. A fejezet teljesítését követően képes

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában ÚJABB VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában Márk Zsuzsa dr. 1, Bajzik Gábor dr. 2, Repa Imre dr. 2 és Strausz János dr. 1 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet,

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

ELZETES PROGRAM. Zala Megyei Kórház Radiológia Osztály szervezésében. Magyar Radiológusok Társasága DUNÁNTÚLI RADIOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA

ELZETES PROGRAM. Zala Megyei Kórház Radiológia Osztály szervezésében. Magyar Radiológusok Társasága DUNÁNTÚLI RADIOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA ELZETES PROGRAM Zala Megyei Kórház Radiológia Osztály szervezésében Magyar Radiológusok Társasága DUNÁNTÚLI RADIOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA Kehidakustány 2006. március 24-25. 1 Tudományos és szervezbizottság:

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Palkó András LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ABDOMINAL DIAGNOSTICS A hasi képalkotó diagnosztikában

Részletesebben

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM 10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM Időpont: 2009. október 29-30. Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.) A szimpózium szervezői: Társszervező: Alapítvány

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ELEMZÉSE Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Boncz Imre A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József Ph.D., D.Sc. A PTE

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Tüdőtranszplantáció Magyarországon:

Tüdőtranszplantáció Magyarországon: Tüdőtranszplantáció Magyarországon: (nem)utópia (vagy) realitás? Gál János Indikációk Parenchymás betegségekben: fibrosis, sarcoidosis, histiocytosis-x cystás fibrosis emphysema, alpha-1 AT hiány Vascularis

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban Az elmúlt években rendezett nemzetközi és hazai gyermekradiológiai és ultrahang-konferenciákon, valamint újabb közleményekben is (13), visszatérő gondolat: itt van az ideje, hogy kiterjedtebben használjuk

Részletesebben

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika A mellkasi szervek intervenciós radiológiája Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika Csoportosítás Invazív beavatkozások röntgen UH CT EUS jelölés vezérelt mintavétel PTA Vascularis stent, stentgraft thrombolysis

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a diagnosztikus pontosságra és a pácienseket ért sugárterhelésre Dr. Szukits Sándor, Dr. Kékkői László, Dr. Dérczy Katalin PTE-Klinikai Központ- Radiologiai

Részletesebben

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján

Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján dr. Fogarassy György, dr. Apró Dezső, dr. Faluközy József, dr. Bujáky

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

A GI tractus CT diagnosztikája

A GI tractus CT diagnosztikája Dr. Palkó András A GI tractus CT diagnosztikája GI betegségek kivizsgálási stratégiája: kimutatás, differenciálás: endoscopia, röntgen kiterjedés: röntgen, endosonographia, CT, MR környezet: UH, CT, MR,

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

COLORECTALIS CARCINOMA (CRC) SZŰRÉS (MP 059.B1)

COLORECTALIS CARCINOMA (CRC) SZŰRÉS (MP 059.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: COLORECTALIS CARCINOMA (CRC) SZŰRÉS (MP 059.B1) Készítette: Dr. Várvölgyi Csaba egyetemi adjunktus Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése*

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* Balogh Ádám dr. 1, Kahán Zsuzsanna dr. 2, Maráz Anikó dr. 2, Mikó Tivadar dr. 5, Nagy Ferenc dr. 3, Palkó András dr. 4, Thurzó László dr. 2 és Tiszlavicz

Részletesebben