A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében"

Átírás

1 INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment of malignant liver tumors Possibilities and limitations A rádiófrekvenciás tumorterápia a daganattípustól és a szervi lokalizációtól függetlenül, több szakterületen is kiválóan használható, minimálisan invazív terápiás beavatkozás. A primer májdaganatok tekintetében a rádiófrekvenciás ablatio a kuratív eljárás. Jelenleg a cirrhosis talaján létrejött, 5 cm-nél nem nagyobb hepatocellularis carcinona esetén a sebészeti megoldás azonos eredményû alternatívája. A metasztatikus májdaganatok gyógyításában a rádiófrekvenciás ablatio a reszekciónál valamivel rosszabb eredményû, de 3 cm-nél kisebb szoliter góc esetén vagy magas mûtéti kockázatú betegnél három góc mellett is, ha az átmérô kisebb mint 3 cm, a reszekció alternatívája. A módszer percutan használat esetén kevésbé költséges, mint a reszekció, ambulánsan, legfeljebb 24 órás megfigyelés mellett, helyi érzéstelenítésben vagy enyhe szedálással elvégezhetô. A rádiófrekvenciás daganatroncsolás elônyei és eredményei hazánkban nem kellôen elismertek, és finanszírozása nem éri el a szükséges mértéket. Radiofrequency tumour therapy is a minimally invasive procedure. It has been used in several specialities independently of the type and location of the tumour, and has shown its worth. In primary hepatic malignancies, radiofrequency ablation (RFA) is a curative procedure. Recent publications reveal that hepatocellular carcinomas which were of cirrhotic origin and not larger than 5 cm have shown similar responses to both RFA and surgery. In cases of metastatic hepatic tumours, RFA showed slightly poorer results as compared to surgery. But, in tumour foci less than 3 cm or in patients in whom the perioperative risks were high (and they presented with tumor foci less than 3 cm and 3 foci), RFA proved to be a better alternative to surgery. RFA, when used percutaneously, is a cheaper procedure as compared to surgical resection. It can be performed on an out-patient basis with a maximum of 24 hours of observation. Local anesthetic or slight sedation may be employed. Greatest advantage of RFA is its ability to cause tumour degradation. Its results are not well known in our country. Under the existing financial system, RFA is not feasible. rádiófrekvenciás ablatio, hepatocellularis carcinoma, metasztatikus májdaganatok radiofrequency ablation, hepatocellular carcinoma, metastatic liver tumours DR. BÁNSÁGHI ZOLTÁN (levelezési cím/correspondence): Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház, Intervenciós Radiológia/Péterfy Sándor Utcai Municipal Hospital, Department of Interventional Radiology; H-1076 Budapest, Péterfy Sándor u Érkezett: március 10. Elfogadva: május 30.

2 Ha a múltról többet tudnánk, sok hiú és bántó vita elmaradna. Nincs ez másképp a medicinában sem, és a jelen megértése szempontjából a visszatekintés hasznos a rádiófrekvenciás daganatroncsolás esetében is. A hô terápiás használata valószínûleg egyidôs a tûz ismeretével. Biztos adatunk az 5000 évvel ezelôtti Egyiptomból van, ahol az úgynevezett Smithféle papirusz emlôdaganat termoablatióját említi. Hindu és ókori görög leírásokból is ismert, hogy forró köveket, megmelegített kis fémdarabokat használtak vérzés csillapítására. A középkori metszeteken is gyakran láthatjuk vérzések, fertôzött sebzések hôkezelését. Maga a rádiófrekvenciás (termo)ablatio (RFA) is régibb, mint gondolnánk. D Arsoval 1891-ben írta le a gyorsan változó irányú áram meglepô hatását, azaz a szövet felmelegedését (szemben az egyenárammal, amely izomkontrakciót okoz). Nem sokkal késôbbrôl, 1895-bôl származik az a rádiófrekvenciás (RF) generátor, amely már alkalmas volt az elektromágneses spektrum rádiófrekvenciás tartományába esô (10 KHz 2,5 GHz) váltóáram létrehozására 1. Cushing 1928-ban szerkesztette meg és kezdte használni az RF-kést 2. Néhány évvel késôbb, 1932-ben már cisztoszkópon keresztül végeztek húgyhólyagtumor-rf-ablatiót. Ez már a mai értelemben vett minimálisan invazív, rádiófrekvenciás tumorablatio volt. A kardiológiában 1980 óta használják az RFalapú katéteres ablatiót a kóros ingerképzô helyek kiiktatására a szívben. A daganatok RF-ablatiójában újabb mérföldkô volt, amikor Rossi és Bruscari Olaszországban, Curley, Goldberg és munkatársaik pedig Amerikában között kimunkálták és közölték a májdaganatok képalkotó eljárás vezérelte, percutan RF-ablatiójának módszerét 3 6. Az 1990-es évek végén indult el a tüdô-, a vese, valamint a csont- és az úgynevezett lágyrész-daganatok (például sarcomák) RF-kezelése. Ma már az ortopéd sebészetben külön indoklást igényel a benignus osteoid osteoma nyitott sebészi ellátása az RF-ablatióval szemben. E vázlatos visszatekintés mutatja, hogy a sok ezer éves termoterápiából eredô daganatterápiás gyakorlat, amely a 117 éve ismert nagyfrekvenciás váltóáram hôhatásán alapul, már több mint 75 éves. Bár a mai értelemben vett rádiófrekvenciás daganatroncsolásról csak éve beszélhetünk, a módszer ilyen rövid idô alatt is látványos karriert futott be, átírva a daganatellátás számos eddig használt algoritmusát. A RÁDIÓFREKVENCIÁS ABLATIO A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI GYAKORLATBAN A nemzetközi gyakorlatban a májdaganatok ablatióját jelenleg döntôen RF-kezeléssel végzik. A lézer-, a mikrohullám-, a krioterápia vagy a fókuszáltultrahang-kezelések a májdaganat-ablatiók alig 10%-át teszik ki. Szerepük a komplex ellátásban és viszonyuk a rádiófrekvenciás beavatkozáshoz még nem tisztázott. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a jövôben ezek a módszerek is ott lesznek az ellátók fegyvertárában. A kezelést jelenleg csaknem fele-fele arányban sebészek és intervenciós radiológusok hajtják végre. Bár nemzetközi szinten igen kis számban de például Olaszországban nem kevesen gasztroenterológusok is végeznek májtumor-ablatiót. A beavatkozások körülbelül három egyenlô részben nyitott sebészi, laparoszkópiás és percutan technikával történnek. Az elmúlt három évben a májdaganatok RFablatiójáról szóló közlemények 70%-a sebészmunkacsoportoktól származik. Ez az arány a korábban inkább gyanakvó, kétkedô vagy elutasító sebészeti álláspont gyökeres változását, a módszer sebészeti befogadását jelzi. A beavatkozások helye szempontjából is megfigyelhetôk egyértelmû tendenciák. Míg a 90-es évek végén döntôen a májban használtuk az RF-ablatiót, addig mára a máj-, tüdô-, vese-, csont- és egyéb lokalizációk 45, 25, 10, 10 és 5%-kal képviseltetik magukat. Az inoperábilis tüdô- és vesedaganatok RF-ablatiója különösen ígéretesnek látszik, és a beavatkozások száma ezek körében is meredeken emelkedik. Az irodalom követésébôl és egyéb forrásokból becsülhetô, hogy Európában 2007-ben mintegy RF-ablatiót végezhettek. A hazai helyzet ennél sokkal szerényebb és szomorúbb. Magyarországon a májdaganatok RF-ablatióját elôször Péter Mózes végezte és vezette be 2000-ben 7. Bár elmondhatjuk, hogy az európai gyakorlattal együtt kezdtünk, de az RF-beavatkozások 2007-es száma hazánkban még mindig alig haladja meg a százat. (Például Ausztria vagy Csehország ennek 8-10-szeresét végzi!) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak a máj RF-kezelését finanszírozza (fix keretes eszközfinanszírozás). Anélkül, hogy a referátum következtetéseinek elébe vágnánk, már itt egyértelmûen leszögezhetô, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

3 hogy az RF-ablatio bizonyított hasznának tükrében a hazai gyakorlat nem megfelelô, sem a befogadott helyek szakmai megoszlása tekintetében (jelenleg csak radiológiai centrumok befogadottak), sem azok száma szerint, sem a finanszírozás formája és korlátja szerint (csak máj), sem a módszer onkológiai, sebészi és nem utolsósorban intervenciós radiológiai elfogadottsága tekintetében. Pedig tudjuk, hogy hazánkban az évi körülbelül 650 májreszekció és mintegy 50 májtranszplantáció mellett csaknem 5000 primer vagy áttéti májdaganat kerül újonnan felismerésre. A sebészileg nem ellátott, több mint 4000 beteg ötéves túlélési esélye a szisztémás kemoterápia igen magas költsége mellett is csak 0-15% között van! Amikor az RF helyét keressük a májdaganatok ellátásában, ha nem is élesen, de érdemes elkülöníteni két csoportot: a primer hepatocellularis carcinomákat és a metasztatikus májdaganatokat. P RIMER HEPATOCELLULARIS CARCINOMA Máig mérföldkô a Barcelona Liver Group Llovett jegyezte közleménye 8, amelyben meghatározták az RF-kezelés helyét hepatocellularis carcinomában (HCC). A HCC máig kánonértékû terápiás algoritmusát 25 év 63 randomizált, prospektív tanulmányának metaanalízise alapján alkották meg, és ebben a rádiófrekvenciás ablatiót (és az alkoholos roncsolást) a transzplantációval és a reszekcióval együtt a HCC korai stádiumában kuratív módszerként definiálták. A szerzôk azt is leszögezték, hogy közleményük megírásáig (2003) nem volt olyan vizsgálat, amely a három kuratív módszert összehasonlította volna, és választ adott volna arra a kérdésre, hogy a kuratív ellátásra alkalmas betegcsoportban mikor melyik módszert kell használni. Nézzük, mi változott az elmúlt közel öt évben! Bár a fent említett Lancet-közleményhez hasonló áttekintés még nem születhetett, de a számos retrospektív, valamint a néhány, randomizált, prospektív adatgyûjtés 9 14 meglepôen egységes képet mutat a kuratív potenciálú módszerek összehasonlítása során. Az elmúlt öt év eredményeit is integrálva, a HCC kezelésére levonható következtetések az alábbiak: A primer májrákok száma mindenütt nô. Jelenleg a transzplantáció a legmegfelelôbb terápia, amely a HCC kiváltó okát, a cirrhosist is kiküszöböli. Ezzel a módszerrel a kiújulás nélküli ötéves túlélés 70% körüli, de a mûtét hozzáférhetôségét számos tényezô korlátozza. Ezt figyelembe véve a jelen helyzetben transzplantáció az 5-6 cmnél nem nagyobb, szoliter daganatok esetén javasolt, vagy pedig három kisebb daganat esetében, ha valamennyi daganat összeadott átmérôje nem nagyobb 9 cm-nél, és mindezek mellett a cirrhosis dekompenzált. Reszekció javasolható minden olyan esetben, amikor a májfunkció teljesen megôrzött, a Child Pugh A stádiumú májban 3 cm-nél nagyobb szoliter göb van, és az adott intézetben a mûtéti mortalitás 2% alatt tartható. A fenti feltételek mellett, reszekció esetén a kiújulás nélküli ötéves túlélés elérheti az 50%-ot. Bizonyított, hogy a kiújulásmentes túlélés és a góconként szükséges kezelések száma tekintetében a percutan ablatiók közül az RF jobb, mint az alkoholos roncsolás (bár a teljes túlélésre vonatkozóan a két módszer között nincs szignifikáns eltérés) 15. Az RF-kezelés a legtöbb közlemény szerint az alábbi esetekben alkalmazható, mint a reszekciónál nem rosszabb eredményû módszer: 1. Child Pugh A stádiumú májban szoliter góc, amely kisebb, mint 3 cm. 2. Child Pugh A stádiumú májban háromnál több góc esetén. 3. Child Pugh B stádiumú májban szoliter vagy multiplex tumorok jelenlétekor. Ezekben az esetekben tehát (az azonos eredmények mellett sokkal kisebb morbiditási, mortalitási adatok alapján) az RF a sebészi reszekció választható (felkínálandó) alternatívája. Érdemes kiemelni a fentiektôl némiképp eltérô és megítélésem szerint a közeljövô eredményeit elôrejelzô, három közlemény adatait. Az egyik az a prospektív randomizált vizsgálat, amelyben elsôként hasonlították össze a reszekció és a percutan RF-kezelés eredményességét. Ebbôl a fentiekhez képest az a figyelemre méltó, hogy szoliter, de 5 cm-nél nem nagyobb gócokat láttak el. Ennek során a 180 betegen sem a teljes, sem a kiújulás nélküli túlélésben nem találtak különbséget a két módszer között. A sebészi oldalon az 1,1%-os mortalitás, az ápolási napok és a fájdalomcsillapítás többletigénye érthetô volt 15. Egy másik, szintén prospektív vizsgálatban 16, az RF-kezelés mellett az egyik karon szimultán alkoholos roncsolást (PEI) is használtak. A kombinált kezelésben részesült csoport ötéves teljes túlélése 49,3%- nak bizonyult. Az RFA alkoholos kiegészítése teljesen logikusan csak a 3 5 cm közötti tumorméretekben hozott jobb eredményt, mint az RFA önmagában. Konyhanyelvre egyszerûsítve: 3 cm alatt elég 188 Bánsághi Zoltán: A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

4 jó az RFA önmagában is, míg 5 cm felett a PEI-vel együtt sem elég eredményes. A hypervascularizált HCC és a lentebb tárgyalandó hypervascularizált áttéti daganatok, például carcinoid esetén az RF-kezelés kombinálható intraarterialis embolisatióval, illetve kemoembolisatióval. Az elôbbi haszna könnyen érthetô a hûlési effektus csökkenése szempontjából. Az RFA plusz kemoembolisatio összetett hatása és az ezzel kapcsolatos algoritmusmegfontolások nagyon izgalmasak, de meghaladják a referátum kereteit. A harmadik cikk eset retrospektív elemzését adja. Az eredmények egyrészt azt mutatják, hogy a három kuratív módszer alkalmazása mellett adott, kis dózisú interferonkezelés pozitívan hatott a májfunkció megôrzésére. Másrészt azt érdemes kiemelni, hogy a japán szerzôk a 171, Child Pugh A stádiumú májállapot mellett RFA-val kezelt betegnél az ötéves túlélést azonos mértékûnek, 76,8%-osnak találták a transzplantáció és a reszekció eredményeivel. Ez minden közlemény adatainál jobb eredmény, de a szerzôk azt is jelzik, hogy az ötéves kiújulási ráta valamivel magasabb volt az RFA-val kezeltek között, mint a reszekciós csoportban. Ez megfelel az általános tapasztalatnak, és némiképp hitelesíti a nyugati adatokhoz képest meglepôen jó eredményt. Az intervenciós radiológiában nem szokatlan, hogy az ázsiai eredmények lényegesen jobbak, mint a nyugatiak 18. Összefoglalva elmondható a primer májdaganatok ellátásáról, hogy a jelenleg rendelkezésre álló három kuratív potenciálú módszert egyénre szabott terápiás algoritmusban kell elhelyezni, figyelembe véve sajátosságaikat. Fontos, hogy mind a beteg tájékoztatását, mind a beavatkozásokat a módszerek kiváló mûvelôi onkológus és hepatológus részvételével, teammunkában végezzék. Ezt a lehetôséget csak akkor kapja meg a beteg, ha országosan rögzített szakmai összetételû és mûködésû onkológiai csoportok látnak el minden májdaganatos beteget. A korszerû ellátásra pedig akkor van esély, ha csak a komplex ellátási protokoll mentén végrehajtott és onkoteam által irányított kezelés nyer elismerést és finanszírozást. Ugyanakkor a komplex ellátás szakmai nehézségét az adja szakmai konszenzus és májterápiás protokoll megléte esetén is, hogy mindhárom kuratív módszer és a kemoterápia is folyamatosan fejlôdik nem kismértékben kölcsönhatásaikból fakadóan is, így viszonyuk sokkal inkább hasonlít társas táncra, mintsem statikus hierarchiára. Végezetül itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt egy évben hazánkban is hozzáférhetôvé vált egy olyan, per os adagolható, multikináz-blokkoló gyógyszer, amely elôször látszik hatékonynak a primer májdaganat (és a veserák) kezelésében. Egyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy a sorafenib (Nexavar) az igen elôrehaladott állapotokban megállíthatja a progressziót. Nem tudjuk azonban sem azt, hogy az említett gyógyszer alkalmas-e a rizikócsoportokban a HCC kialakulásának megakadályozására, sem azt, hogy a már kialakult korai daganatok esetén képes-e a jelenlegi transzplantációreszekció-ablatio kuratív hármast bármely módon kiváltani, illetve, hogy hogyan illesztendô ezekhez és a kemoembolisatióhoz. Arra sincs még adat, hogy az elôrehaladott daganatok progressziójának befagyását eredményezô kezelés mennyire költséghatékony. A MÁJ ÁTTÉTI DAGANATAI A másodlagos májdaganatok ellátására áttérve a kép elsô látásra egyszerûsödik, de valójában sokkal bonyolultabbá válik. A terápiás lehetôségek közül kiesik ugyan a transzplantáció, de belép a gyógyszeres és bizonyos esetekben a sugárterápia. Ugyanakkor az áttéti daganatok sem eredetük, sem viselkedésük, sem terápiájuk tekintetében valójában nem vonhatók egy csoportba. Tovább bonyolítja a képet, hogy az új molekuláris biológiai támadáspontú gyógyszerek (angiogenezisgátlók, kinázinhibitorok stb.) teljesen átírták a kemoterápiás lehetôségeket és maguk is forradalmi változásban vannak. Ha ehhez hozzátesszük az ablatiós technikák ezzel szinkrónban zajló revolúcióját, bizony kevesen gondolhatják, hogy átlátják és minden pillanatban naprakészen vezényelni tudják a terápiák kakofón áradását. Itt tehát, a teljes terápiás áttekintést a téma rendkívüli összetettsége miatt eleve meg sem célozva, a dolgozat kereteit csak colorectalis daganatok sebészeti reszekciós és RF-ablatiós eredményeinek összevetésére szûkítem. A májmetasztázisok jelenlegi legjobb terápiája a reszekció. A betegek operálható 20%-ánál az ötéves túlélés 50% körüli. Az eredményt a gócok mérete, száma és elsôsorban a CEA (carcinoembryonalis antigén) értéke befolyásolja. A nem operálható 80% esetében a kemoterápia mostanáig 0-15%-os ötéves túlélést kínált. A rádiófrekvenciás kezelés jelenleg döntôen az inoperábilis csoportban zajlik. Itt az RFA utáni ötéves túlélés 30% körüli 18. Az RFA mind a kiújulás M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

5 nélküli túlélésben, mind a kiújulás mértékében rosszabb, mint a reszekció. Ugyanakkor jelentôsen jobb a mortalitás, a morbiditás (0%, 7%) és a posztoperatív életminôség szempontjából. Érdemes azonban kicsit tovább finomítani az adatokat. Ha a tumor kisebb, mint 3 cm, akkor az általában 9% körüli kiújulási ráta csupán 1,6%, illetve a legújabb készülékekkel 0% 19. Nagyon fontos megfigyelés bár az onkológusok kétkedve fogadják, hogy inoperábilis esetekben, ha az RFA az elsô beavatkozás és azt követi a kemoterápia, akkor a túlélés több mint duplájára nô azokéval szemben, akik csak a kemoterápia eredménytelensége esetén kapnak RF-kezelést 20. Ahogy a sebészeti eredményeket, úgy az RFA várható sikerességét is alapvetôen meghatározza a CEA 200 ng/ml feletti vagy alatti értéke. Jelenleg használt készülékeinkkel 5 cm-nél nagyobb góc ritkán ablálható eredményesen, és helyes kezelési limitnek látszik a négy-öt daganat. Gyakorlati vezérfonalként azt mondhatjuk, hogy jelenleg a colorectalis májáttét reszekálandó. Ha ez nem lehetséges, akkor azonnal RF-kezelés végzendô, amennyiben a gócok 4 cm-nél kisebbek, és számuk nem több ötnél. A szisztémás kemoterápiát minél hamarabb, a reszekció, illetve az RF-kezelés után vagy már alatta el kell kezdeni. Ha sem reszekció, sem az RFA nem kivitelezhetô, akkor korszerû kemoterápiával kell a down staginget megkísérelni, amit reszekció vagy RFA követhet. Nagy sebészi kockázat vagy a mûtét elutasítása esetén, amennyiben a tumor 3 cm-nél kisebb, az RFA operábilis betegnél is alternatívája a sebészi megoldásnak. Nem hangsúlyozható eléggé, hogy a fenti megfontolások csak annyiban igazak és jelentenek valódi kezelési alternatívát a betegnek, amennyiben az egyes ellátóhelyeken minden terápiás lehetôség az adott módszer legfelkészültebb szakembereinek kezében van, és az ellátás a tervezéstôl a kivitelezésig teammunkában zajlik. A RÁDIÓFREKVENCIÁS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Végezetül még három, tumortípustól független kérdést kell röviden érinteni: az ablatio során elvárt biztonsági zóna, a szövôdmények és a terápiakövetés kérdését. Biztonsági zóna Az RF-kezelés esetén is a tumormaradéktól mentes (R0) ellátás a cél. Ennek érdekében legalább 5 mmes biztonsági zóna ( túlablálás ) létrehozása az elvárás. Ezt a célt a tervezésnél, a tûválasztásnál és a kezelés képalkotó vezérlése során számításba kell venni. A szükséges biztonsági zóna kialakíthatóságát csakúgy, mint a sebészetben számos intraoperatív tényezô befolyásolja. Szövôdmények A máj RF-kezelésének szövôdményei közül hármat érdemes említeni. Vérzés alig fordul elô akkor, ha betartjuk azokat az alvadási paramétereket, amelyek a percutan májbiopsziára vonatkoznak, továbbá, ha precíz a képalkotóvezérlés, és ha a szúrcsatorna ablálásra kerül. Az epeúti hegesedés a legsúlyosabb intrahepaticus szövôdmény. Három-négy nappal a kezelés után jelentkezik és észlelhetô. Ellátása sürgôs, legtöbbször percutan drenázs. (A preventív drenázs, az epeutak hûtése, a frakcionált melegítés, mint megelôzô lépések, itt csak megemlíthetôk.) A harmadik szövôdménytípus a környezô szervek hôsérülése, amely a gyomrot, a vastagbelet, a vesét és a rekeszt érintheti. A colonperforáció a legsúlyosabb kimenetel. Az ilyen szövôdmények a májszélen lévô nagyobb gócok ablálása során, illetve posztoperatív (fixált) hasban fordulnak elô. (A megelôzést segíti a glükózinjektálás vagy a praeablatiós laparaszkópos depacking technika stb.) Követés A rádiófrekvenciás kezelés eredményességét realtime kevéssé tudjuk ellenôrizni. A legalkalmasabb az MR-vezérlés lenne, mert itt az általunk létrehozott hômérséklet-változás leképezhetô (thermal shift). Az MR-vezérelt RF-kezelés viszont nagyon drága és speciális eszközöket igényel. Viszonylag jó, azonnali terápiamonitorozást biztosít hypervascularizált tumorok esetén az elôtte és utána elvégzett kontrasztanyagos ultrahangvizsgálat, amely a keringés megszûntét jelezheti a tumorban. Az RF-készülékek által mért adatok (szöveti ellenállás, szöveti hômérséklet az elektróda közelé- 190 Bánsághi Zoltán: A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

6 ben) csak hozzávetôlegesen tájékoztatnak a kezelés effektusáról. A gyakorlatban az ablatio után négy héttel végzett CT-, MR- vagy PET-CT vizsgálat alkalmas a terápia eredményének felmérésére. A négyhetes várakozás fontos, mert a kezelés effektív zónája körül körülbelül két-három hétig is fennálló hyperaemia a megítélhetôséget zavarja, és ezért gyakran tumoros halmozás képével tévesztik össze. Ö SSZEGZÉS A rádiófrekvenciás tumorterápia a daganattípustól és a szervi lokalizációtól függetlenül, számos szakember által és több szakmában is eredményesen használható, minimálisan invazív terápiás eljárás. Kiválóan illeszkedik a meglévô onkológiai, sebészi és intervenciós radiológiai terápiák sorába, azokkal jól kombinálható és kombinálandó. Igényes és szakszerû használata esetén mortalitása 0%, morbiditása 4-8% közötti. A módszer terápiás potenciálját figyelembe véve hazai elfogadottsága az onkológusok között jócskán elmarad a megérdemelttôl, de a sebészek és az intervenciós radiológusok sem használják az indokolt mértékben. Szakmai oldalról ezen a helyzeten az segítene, ha a nemzetközi adatok integrálásával elkészülne a májdaganatok ellátásának régen várt, többszakmás protokollja, ez pedig alapul szolgálhatna az RF-kezelés méltó finanszírozásához. Irodalom 1. Horkan C, Goldberg SN. History principles and techniques of radiofrequency ablation. Principles and techniques of radiofrequency ablation. Interventional Radiology 2003;(4): Mc Lean A. The Bovie electrosurgical current generator. Arch Surg 1929;18: Rossi S, Fornari F, Pathies C, Bruscarini L. Thermal lesions induced by 480 KHz localised current field in guinea pig and pig liver. Tumori 1990;76: Buscarini L, Rossi S, Fornari F, Di Stasi M, Buscarini E. Laparoscopic ablation of liver adenoma by radiofrequency electrocauthery. Gastrointest Endosc 1995;41(1): Curley SA, Izzo F, Delrio P, Ellis IM, Granchi J Vallone P, et al. Radiofrequency ablation of unresectable primary and metastatic hepatic malignancies: result in 123 patients. Ann Surg 1999;230(1): Goldberg SN, Hahn PF, Tanabe KK, Mueller PR, Schima W, Athanasoulis CA, et al. Percutaneous radiofrequency tissue ablation: does perfusion-mediated tissue cooling limit coagulation necrosis? J Vasc Interv Radiol 1998;9(1Pt1): Péter M, Tóth J, ifj. Péter M, Sápy P, András Cs. A máj rosszindulatú daganatainak kezelése rádiófrekvenciás tumorablatióval (RFA). Orv Hetil 2002;143(39): Llovett JM, Borroughs A, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2003;362: Guglielmi A, Ruzzenente A, Valdegamberi A, Pachera S, Campagnaro T, D'Onofrio M, et al. Radiofrequency ablation versus surgical resection for treatment of hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Gastrointest Surg 2008;12(1): Okuwaki Y, Nakazawa T, Shibuya A, Ono K, Hidaka H, Watanabe N, et al. Intrahepatic distant recurrence after radiofrequency ablation for single small hepatocellular carcinoma: Risk factors and patterns. J Gastroenterol 2008;43 (1): Ronnie TP, Poon RT. Radiofrequency ablation combined with resection enhances chance for curative treatment of hepatocellular carcinoma. Ann Surg Oncol 2007;14(12) Choi D, Lim HK, Joh JW, Kim SJ, Kim MJ, Rhim H, et al. Combined hepatectomy and radiofrequency ablation for multifocal hepatocellular carcinomas: long-term follow-up results and prognostic factors. Ann Surg Oncol 2007;14(12): Khan MR. Comparison of percutaneous and surgical approaches for radiofrequency ablation of small and medium hepatocellular ablation. Arch Surg 2007;142(12): Shag SA, et al. Recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma: Risk factors, treatment, and outcomes. Surgery 2007;141(3): Lencioni RA, Allgaier HP, Cioni D, Olschewski M, Deibert P, Crocetti L, et al. Small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: randomized comparison of radiofrequency thermal ablation versus percutaneous ethanol injection. Radiology 2003;228 (1): Chen MS, Li JQ, Zheng Y, Guo RP, Liang HH, Zhang YQ, et al. A prospective randomized trial comparing percutaneous local ablative therapy and partial hepatectomy for small hepatocellular carcinoma. Ann Surgery 2006;3: Zhang YJ, Liang HH, Chen MS, Guo RP, Li JQ, Zheng Y, et al. Hepatocellular carcinoma treated with radiofrequency ablation with or without ethanol injection: a prospective randomized trial. Radiology 2007; 244(2): Machi J, Oishi AJ, Sumida K, Sakamoto K, Furumoto NL, Oishi RH, et al. Long-term outcome of radiofrequency ablation for unresectable liver metastases from colorectal cancer: evaluation of prognostic factors and effectiveness in first- and second-line management. Cancer J 2006;12(4): Takahashi S, Kudo M, Chung H, Inoue T, Nagashima M, Kitai S, et al. Outcomes of nontransplant potencially curative therapy for early-stage hepatocellular carcinoma in Child Pugh stage A cirrhosis is comparable with liver transplantation. Dig Dis 2007;25(4): Abitabile P, Hartl U, Lange J, Maurer CA. Radiofrequency ablation permits an effective treatment for colorectal liver metastasis. Eur J Surg Oncol 2007;33(1): M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a jelenleg legelterjedtebb percután daganatpusztító eljárást. A fejezet teljesítését követően képes

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés Végső Gy, Görög D, Kóbori L, Fehérvári I, Nemes B, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A szervátültetés

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Cél A radiológiai intervenciók beillesztése

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése

A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése DOROS ATTILA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig Bánsághi Zoltán dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Képalkotó Diagnosztikai Osztály, Budapest Az intervenciós radiológia közel 50

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek A Dr. cikk Battyány szerz István, Dr. Horváth László, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Rostás Tamás, Dr. Csete Mónika, PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika Dr. Kalmár

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház

Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház Új intervenciós radiológiai lehetôségek az onkológiában: a tüdôdaganatok rádiofrekvenciás roncsolása és az akut bélelzáródás nem-sebészi terápiája stent beültetéssel Dr. Bánsághi Zoltán, Szent Imre Kórház

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

III./3.2. Áttéti májdaganatok

III./3.2. Áttéti májdaganatok III./3.2. Áttéti májdaganatok Sréter Lídia Ebben a tanulási egységben a másodlagos májrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségeinek áttekintése a cél egy beteg

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz Ultrahang történelem Publikáció: The Theory of Sound (Lord Rayleigh, 1877) A piezo-elektromos effektus (Pierre Curie, 1880) - ultrahang generálás és detektálás gyakorlati megvalósítása Első gyakorlati

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Magyar Sebészet 2013; 66(6): 325 330 DOI: 10.1556/MaSeb.66.2013.6.4 KÖSZÖNTŐ Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Preoperative chemotherapy in the surgical treatment

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára Dr. Jakab Ferenc Fovárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest Bevezetés Amáj elsõdleges és áttéti daganatainak

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

A laparoscopia szerepe a májdaganatok resecabilitasának megítélésében

A laparoscopia szerepe a májdaganatok resecabilitasának megítélésében 248 Magyar Sebészet 2007; 60 : 248 252 DOI: 10.1556/MaSeb.60.2007.5.4 Dede Kristóf Mersich Tamás Nagy Péter Baranyai Zsolt Zaránd Attila ifj. Besznyák István Faludi Sándor Jakab Ferenc Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére JAKAB ZSUZSA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A képalkotó

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei

A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei Onco Update 2004 Kollár Attila A szerzô a vastagbélrák képalkotó diagnosztikájával, a colonstenteléssel, valamint a colorectalis májmetasztázisok

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban Kis Zsuzsanna (1) Mansour Bassel (2) Fábián Mária (1) Vadnay István (3) (1) Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Radiológiai Osztály Markhot Ferenc Teaching Hospital, Department of Radiology;

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint... 1 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 2 7517* Kemoterápia, bevacizumab+xelox

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Dr. Mikala Gábor Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Lymphoma és Myeloma Terápiás

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai

Részletesebben

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Tarjányi Szilvia, Nagy Helga, Dénes Zoltán Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Tanszéki Csoport

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Eredeti közlemény Petri András, 1 Höhn József, 1 Wolfárd Antal, 1 László Kókai Erzsébet, 2 Kocsis Savanya

Részletesebben

A.) Percután epeúti drainage típusok

A.) Percután epeúti drainage típusok II./3.5.4. fejezet: Epeúti és urogenitális non-vasculáris intervenciók Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az epe- és a húgyutak tumoros vagy traumás, esetleg jatrogén passage akadályainak

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter (HepReg) o A vírushepatitises betegek interferon-alapú kezelésének nyilvántartására,

Részletesebben

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA Nagy Helga, Tarjányi Szilvia, Dénes Zoltán OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Férfi emlő és vékonybél leiomyosarcomája

Férfi emlő és vékonybél leiomyosarcomája A férfi emlő rosszindulatú daganata a ritkább megbetegedések közé tartozik, Magyarországon, mint Európában általában, 100 női emlőrákra esik egy férfi emlőrák. Az emlő sarcomája a női emlő rosszindulatú

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének 2014.10.31. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 27/2013. 2. Az eljárásrend tárgya 2.1. Az eljárásrend célja Figyelembe

Részletesebben

Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára. Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC

Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára. Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC Klinikai onkológia ÁOK V. éves hallgatók számára Szántó János Onkológiai Tanszék DEOEC Felépítés 7 tantermi óra (fakultatív) 14 szemináriumi előadás (kötelező) Hand-out vs. Internet Szemináriumokon betegbemutatás

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben