A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára"

Átírás

1 A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára Dr. Jakab Ferenc Fovárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest Bevezetés Amáj elsõdleges és áttéti daganatainak sebészi kezelése az elmúlt 30 év során a bizonyítékokon és a hoszszútávú túlélés eredményein alapulva széleskörû klinikai elfogadottságot nyert. A máj primer daganatainak sebészetén részint a reszekció és a transzplantáció osztozik, a milánói, majd újabban a san franciscoi kritériumok alapján. Az áttéti daganatok vonatkozásában a CRC eredetû áttétek sebészi eltávolítását 1 A szintû evidenciák igazolják. A májdaganatok sebészi kezelését illetõ óriási fejlõdés napjainkban is folyamatos, a szemlélet állandóan változik. Az ezredforduló után általánossá vált az onkológia térhódítása, és a multidiszciplináris megközelítés (9). A szûrõprogramok és a protokoll szerint végzett betegkövetés rendszerében igazolt tény, hogy a vastag és végbélrákos betegek 50%-ában észlelhetõ májáttét a kezelés folyamán. A metasztázis R0 sebészi reszekciója az egyetlen kuratív értékû, hosszú távú túlélést biztosító lehetõség. Ez a beavatkozás a közelmúltig azonban a betegek mindössze 10%-ában (!) volt sikerrel elvégezhetõ. Az új évezredben az irreszekábilis áttéti májdaganatok komplex kezelésének homlokterébe a downstaging elérése és az így már sikerrel elvégezhetõ R0 sebészi reszekciók arányának növelését biztosító új lehetõségek kutatása és sikeres alkalmazása került. A szinkron vagy aszinkron májáttéttel kísért colorectalis carcinoma betegség (CRC) természetes lefolyásának ismerete feltétlen szükséges ahhoz, hogy megértsük az onkosebészeti intervenció szükségességét. Nem kezelt esetben a túlélés 6-12 hónap, a csak kemoterápiával kezelt reszponderek maximális túlélése 24 hónap. A májáttét(ek) jelenlegi kezelésének terápiás végpontja a sebészi R0 reszekció. Rövidítésjegyzék LV = Leukovorin CRC = Colorectalis carcinoma FA = Fólsav VEGF = Vascular Endothelial Growth Factor EGFR = Epidermal Growth Factor Receptor OAS = Over All Survival Májsebészeti alapelvek és az R0 reszekció A hacsak lehet reszekálj posztulátuma mikroszkopikusan minden irányban tumormentes szabad széllel végzett R0 reszekció érdekében kiegészült a hacsak tudod, tedd reszekabilissá (downstaging, downsizing) és annyiszor reszekálj, ahányszor csak lehet elvével és gyakorlatával, miután az evidenciák meggyõzõen igazolták ezen elvek helyességét döntõen és alapvetõen a hosszútávú (>5, >10, >15 év) túlélés eredményeiben. A teljes tumor clearing -re törekvés radikális szemlélete szerint az áttéti májdaganatok R0 reszekciójának önmagában nem formális kontraindikációja a primer tumor eltávolítható recidivája, vagy olyan jelenlévõ extrahepaticus áttét(ek) (tüdõ, aortocavalis, artéria hepatica melletti nyirokcsomó) amely(ek) radikálisan eltávolítható(ak). Az így bizonyítható 5 éves túlélés (OAS) 12%-37%. A reszekabilitás növelését szolgálja számos új eszköz és módszer: a fejlett 3D képalkotók (intraoperatív UH, FDG-PET, MR, CT) segítségével pontosan leképezhetõ és lokalizálható az elváltozás- (ok), és a volumen meghatározás a funkcionális vizsgálatokkal együtt lehetõséget nyújt a máj megmaradó ép volumene nagyságának és a funkció meghatározására (4). A 3D képalkotás, a májfunkcionális rezerv kapacitásának megítélésére alkalmas volumetriás vizsgálatok, a kellõen mérlegelt betegkiválasztás, a multimodális citotoxikus és biológiailag aktív szereket alkalmazó neoadjuvans kezeléssel elért downstaging, és az egyre kiteljesedõ sebészeti technika (laparoscopos eszköztár, UH), valamint a módosuló szemlélet (two-stage, multiple repeat és a multivisceralis beavatkozások, kiegészítõ ablatív technikák) az áttéti májdaganatok R0 reszekciójának arányát 20%-ra növelne az öt éves öszszesített túlélést (OAS) 60%-hoz közelíti. Ezzel az elmúlt 10 évben az áttéti májdaganatok sebészi kezelésének eredményessége csaknem megkétszerezõdött. Tumor megkisebbítés (downstaging downsizing) Az új kemoterápiás és biológiai válaszmódosító szerek alkalmazásával elérhetõ ténnyé vált a tumor megkisebbítés (downstaging, downsizing), amely új kérdéseket vetett fel a reszekabilitás, és a staging vonatkozásában a májsebészetnek (9). A reszekabilitás növelésének alapvetõ kérdései a multimodális onkológiai kezelés tükrében: 1

2 MOTESZ magazin 1. A neoadjuvans kezelés az egyetlen lehetõség a downstaging elérésére? 2. Hogyan minõsíthetõ vagy mérhetõ a downstaging? 3. Melyek a downstaging alkalmával bekövetkezett változások sebészi vonatkozásai? Az irreszekábilis metasztatikus májtumoros betegek kezelésében korábban alkalmazott fluorouracil és leucovorin alapú neoadjuvans kemoterápia alig a betegek 20%- ában fejtett ki hatást, azzal, hogy 8 hónapról, mindössze 12 hónapra növelte az átlagos túlélést. Ezen terápiás környezetben érthetõ, hogy az American Joint Committee on Cancer megítélése szerint a primer tumor regionális nyirokcsomóiban kimutatható áttéte a betegség IV. stádiumát jelentette. A múlt ezen morfológiai kritériumokon nyugvó megítélése az elmúlt 10 évben megváltozott. A primer CRC eltávolítását követõen a metasztázist hordozó máj kuratív céllal történõ sikeres reszekciója ma azt jelenti, hogy a sebész mikroszkópikusan tumormentes, szabad széllel végez R0 kimetszést úgy, hogy a maradvány daganatmentes, mûködõképes, ép májszövet a teljes májvolumen minimum 20%-a. Új onkológiai és sebészeti eszközök kerülnek bevetésre az áttéti CRC májdaganatok kezelésében a terápiás végpontot jelentõ R0 reszekció kivitelezése tétele érdekében (4) (1. ábra). Az 5FU és folsav adásával kombinált Oxaliplatin és/ vagy Irinotecan alapú kombinált kezelés 10%-30% pozitív válaszadást mutatott az irreszekábilis áttéti CRC májtumorok esetében (1, 2, 3. táblázat). Amennyiben a citotoxikus drogok adminisztrációját kiegészítjük más, biológiailag aktív szer (Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ellenes rekombináns humán antitest és az Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) blokkoló monoklonális antitest) adásával, akkor a bevacizumab és cetuximag additív hatásával a CRC 1. ábra. R0 reszekció 1. táblázat. Neoadjuvans kemotherápia. Oxaliplatin 5FU / FA Szerzõ Betegszám Protokoll Pre-op CT ideje Reszekciós 5 éves (hónapok) betegszám túlélés Bismuth L-OHP 5FU-/FA 8 53 (16%) 40% Giacchetti L-OHP 5FU-/FA 5,5 77 (20%) 50% Adam L-OHP 5FU-/FA 10,66 95 (14%) 39% Rivoire L-OHP 5FU-/FA 4 57 (43%) 37% % 37-50% 2. táblázat. Neoadjuvans kemotherápia Irinotecan 5FU / FA Vizsgálat Betegszám CPT11 Reszekció Pozzo et al % Ducreux et al. Asco 2003# % Slater et al % Clavero-Fabri Asco 2003# % Piedbois et al % Comella et al. 1095/15 33% Adam AFC % 3. táblázat. Neoadjuvans kemotherápia: 3-as kombináció: Oxaliplatin Irinotecan -5FU/FA Vizsgálat Betegszám CPT11 Oxaliplatin 5FU/FA RR Reszekció Túlélés Falcone 02 42/ /200 71% 26% 26 hónap Comella 02 40/ % * * Ychou 02 13/ /400 80% 69% * * Vizsgálat folyamatban 2

3 eredetû, irreszekábilis metasztatikus májtumort hordozó betegek 20%-a él 4 év múltán. A terápiás válaszadás (response rate) 70%, és a korábban irreszekábilis májmetasztázissal bíró betegek 12,5%-ában a máj metasztatikus daganata reszekábilissá válik az elért downstaging eredményeként (5,6,10). A neoadjuvans onkoterápia hatására bekövetkezõ downstaging-re és az ezt követõen elvégezhetõ R0 reszekcióra vonatkozó 6-60%-os eredményességet mutató irodalmi adatok széles sávú ingadozást mutatnak. Ennek oka a vizsgálati protokoll eltérõ szempontrendszerében keresendõ. Az azonban bizonyított és nyilvánvaló, hogy a neoadjuvans kezelésre adott terápiás válaszadás arány a reszekábilitással mérhetõ, és az így elérhetõ túlélési mutatók közelítenek a primeren R0 reszekciót követõ túlélési adatokhoz. Egyes intézetekbõl származó közlemények (single institute report) 7% radiológiailag komplett válaszadásról tesznek említést, mely eredmények a továbbiakban újraértékelést kívánnak. Saját anyagunkban 1995 és 2006 között 617 CRC eredetû májmetasztázisban szenvedõ beteg között 42 betegen történt kiértékelésre alkalmas, tudományos igénnyel, komplett képalkotó vizsgálatokkal, mûtéti staginggel és mértékadó szövettani vizsgálatokkal (immunhisztokémia, Multidrog Resistencia és lymphatic mapping) nyomonkövetett beteg neoadjuvans kezelésre (4. táblázat) 10 betegen pozitív válasz (képalkotó, radiológiai) volt észlelhetõ. Reszekabilissá 4 beteg (nem egészen a kezelt betegek 10%-a!!!) vált, míg 13 betegen onkológiai progresszió volt bizonyítható. Az új sebészeti szemlélet gyakorlati alkalmazása további lehetõség a reszekábilitás növelésére. A tumort hordozó máj szegmentumokat ellátó, ipsilaterális véna portae ág preoperatív embolizációja (PVE) (vagy mûtéti ligatúrája) a kontralaterális máj szegmentumok kompenzatórikus hipertrófiáját okozza (2a,b, 3a,b ábra). Ezzel növeli a máj funkcionális rezerv kapacitását és lehetõvé teszi a két lépésben történõ (two-stage resection) R0 reszekciót (5. táblázat). Lygidakis közlése szerint a CRC eredetû májáttétek lokoregionális kemoimmunoterápiára adott válasza 75%-ban pozitív, szemben a szisztémás kezelésre adott 52%-os pozitív válaszszal (8). 4. táblázat. Neoadjuvans kemotherápia IV. stádiumu CRC-ben Uzsoki u. Kórház (617 eset) 1. LV 5 FU + oxaliplatin LV 5 FU + irinotecan LV 5 FU majd LV 5 FU + CPT LV 5 FU + CPT11 majd LV 5 FU + oxaliplatin 3 5. LV 5 FU + oxaliplatin majd LV 5 FU + CPT 11 1 Stabilizáció 19 Downstaging (+válasz) 10 Reszekálható 4 Onkológiai progresszió: 13 Összes 42 2/a ábra. CRC májmetasztázis a IV., V., VI., VII., VIII. szegmentumban 2/b ábra. Volumenmeghatározás Tumor: 1376 cm 3, Ép májszövet: 795 cm 3 Downstaging és v. portae fõág lekötés v. embolizáció (PVE) 3/a ábra. u. a. beteg: Véna portae jobb ág lekötés után 6 héttel 3/b ábra. Volumenmeghatározás véna portae jobb ág lekötése után 6 héttel Tumor: 1389 cm 3, Ép májszövet: 1059 cm 3 R0 reszekcó történt, eseménytelen mûtét utáni idõszak 3

4 MOTESZ magazin Ismételt májreszekció Izolált, recidiv májáttét esetén 10-40%-ban végezhetõ ismételt reszekció. Az ismételt reszekciókkal szemben támasztott elvárások a primer mûtét követelményeivel azonosak. A beteg kora önmagában a komorbiditás gondos mérlegelése mellett nem képez mûtéti ellenjavallatot. Az ismételt májmûtétek eredményeinek statisztikai analízise a primer R0 reszekciókkal összevethetõ eredményességet mutat. 5 éves OAS 32%, betegségmentes túlélés (Disease Free Survival DFS) évben 60±16%, 60±16, 45±17%. A downstaging mértékének, illetve a reszekábilitás lehetõségének megítélése komplex tevékenység. A preoperatív képalkotó vizsgálatok (UH, CT, angio MRI, PET CT) és a máj funkcionális rezerv kapacitásának megítélése (komorbiditás, a rezidualis máj parenchima funkcionális állapota) kiegészül a kontroll tumor marker vizsgálatokkal. A végsõ döntést ( second thought ) az obligát intraoperativ UH vizsgálattal kiegészített mûtéti staging-, restaging hozza. Downstaging szövõdményei 5. táblázat. Downstaging (downsizing) és reszekálhatóság véna portae fõág ligaturát követõen Szerzõ N Ligatúra és reszekciós Reszekció % közötti idõ (nap) De Baere et al Azoulay et al Kokudo et al Elias et al ábra. Chemotherapy Associated Steato Hepatitis szöveti képe (CASH) A kemoterápia májkárosító hatásának ténye (peri sinusoidalis fibrosis, fibrosis okozta vénás occlusio) ismert, mérlegelendõ ennek klinikai hatása: fokozza-e a szövõdményt, változtat-e a kezelési elképzeléseken. A CASH (Chemotherapy Associated Steato Hepatitis) a resectios aktivitást feltétlenül korlátozza (4. ábra). Az EORTC számú 2005-ös vizsgálat adatai szerint 5FU, leukovorin és oxaliplatin 6 szériában történt pre- és posztoperatív adását követõen a májmûtétek preoperatív mortalitása 1% alatti, és a reverzibilis szövõdményráta elfogadható. Steatohepatosist a betegek 20%- ában észleltek. Tudjuk tehát, hogy a neoadjuvans kemoterápiának van nem kívánatos következménye. Ennek megfelelõen: a neoadjuvans kezelés és az azt követõ mûtét idõzítése gondos mérlegelést igényel! Nem szabad vállalni az elhúzódó kemoterápia esetleges negatív, a reszekciós mûtét elvégezhetõségét negatívan befolyásoló hatását, hanem eredményes downstaging esetén elektíven operálni kell! (7) A biológiai választ módosító szerek adása megváltoztatja az elõrehaladott CRC betegek kezelését. A VEGF ellenes rekombináns humán antitest Bevacizumab mellékhatásként fokozza az üreges hasi szervek perforációjának veszélyét, a mûtét parenchymás vérzést és adagolásával párhuzamosan csökkent sebgyógyulási hajlamot figyeltek meg. A kiújuló májáttét A primer májreszekciót követõen a recidiv áttéti májtumor megjelenésének gyakorisága a hónapban mutat emelkedést (25-35%). Ennek oka lehet a betegség biológiai viselkedése, illetve a korábbi mûtétnél nem észlelt, de már meglévõ mikrometasztázis növekedése, vagy az a tény, hogy a korábbi reszekciós szél nem volt tumormentes. Az ablatív sebészi technikák (kemoabláció, RFA) fokozzák a radikalitást és additiv jelleggel növelik a túlélést. Prospektív vizsgálat keretében, multivariáns analízissel összehasonlítva a neoadjuvans kezelés nélkül (I. csoport) és a neoadjuvans kezelést követõen operált (II. csoport) CRC eredetû metasztatikus májbetegek perioperatív mortalitásra, túlélésre és a betegség kiújulására vonatkozó paramétereit megállapítható: 1. kórházi halálozás nulla 2. 3 éves OAS nem különbözik szignifikánsan (p=0.232) 3. 3 éves betegségmentes túlélés I. csoport: 55,5%, II. csoport: 21% (p=0.001) 4. intrahepaticus recidiva arány I. csoport: 66,4%, II. csoport 94%!! (p=0.001) 5. extrahepaticus áttét I. csoport: 55%, II. csoport 78% (p=0.016) 6. betegségmentes túlélést befolyásoló független tényezõ. R0 reszekció (RR:0.2, p<0.001) 4

5 Downstaging és recidiva A neoadjuvans kezeléssel elõkészített betegek esetében észlelt rendkívül magas recidíva arány megerõsíti azt a koncepciót, hogy az arra alkalmas legkorábbi idõpontban R0 reszekciót (repeat-, multiple repeat beavatkozás, pluri-, multisegmentectomia, haránt hepatectomia) kell végezni (2). Felvetõdik a kérdés, hogy értelmezzük a neoadjuvans kemoterápiára ideális válaszként bekövetkezõ teljes radiológiai remiszsziót. Nordlinger ezen kérdés vizsgálatakor felhívja a figyelmet arra, hogy 31 komplett remissziót mutató CRC májáttétes beteg 1 éves követése alkalmával 23 esetben észlelt in situ recidívát, valamint arra, hogy 66 radiológiai remissziót mutató beteg esetében 55-nél (83%) volt bizonyított in situ recidíva (1). Korábbi állásfoglalásunk érvényes e vonatkozásban is: tedd reszekábilissá a tumort és annyiszor reszekáld a májat, ahányszor csak lehet! Komplett radiológiai válaszadás nem jelent teljes gyógyulást. R0 reszekció, a tumormentes szabadszéllel végzett reszekció a cél. Megfogalmazható mindennek ellenére az új stratégiai cél: a neoadjuvans terápia végpontjának reszekabilitás (R0 reszekció) elérésének kell lennie (3). Nemzetközi együttmûködés Az Európai Unióban felmerült az az igény a European Colorectal Metastases Treatment Group részérõl, hogy paneurópai konszenzus szükséges a májmetasztázisok kezelésére éppen az elõzõekben taglalt új tényezõk és bizonyítékok alapján. A konszenzus kialakításához ajánlások készültek. Közülük kiemelendõ az új staging rendszer szükségessége és egységessége. Jelentõs fordulatra utal a munkacsoport azon ajánlása, hogy a neoadjuvans kezelés új klinikai végpontja a reszekabilitás elérése legyen. A korábbiakban elemzettek alapján a reszekció értelemszerûen R0 reszekció lehet csak. Figyelemreméltó ajánlás az ú.n. synchron májmetasztázisok (a primer CRC reszekciójával egyidõben észlelt májmetasztázisok > 1 év/6 hónap) kemoterápiás kezelésének szerepe. További vizsgálandó terület, hogy van-e szerepe a neoadjuvans kezelésnek a reszekabilis májmetasztázisok mûtéti elõkészítésében. Meghatározandó, hogy a cytoxikus és célzott, biológiai válaszmódosító kezelések befolyásolják-e a reszekabilitási arányt. Végezetül a genetikus válaszmódosítók kutatása fontos a jövõre vonatkozóan (3). Összefoglalás A CRC eredetû áttéti májdaganatok kezelésére vonatkozó határozott, evidenciákon alapuló állásfoglalásunk mellett maradnak nyitott kérdések: 1. Mi a lehetséges teendõ a kezelésre nem reagáló (non responder) betegekkel? (további molekular genetikai kutatások hordozzák a válaszadás reményét) 2. Mi a lehetséges teendõ a CRC áttéttel bíró, cirrhoticus páciens esetében, ha a máj funkcionális rezerv kapacitása nem elégséges az R0 reszekció biztonságos elvégzéséhez? 3. Hogyan értékeljük a neoadjuvans kemoterápia szerepét a primeren reszekábilis CRC májáttét kezelésében? 4. Elfogadható-e wait and see stratégia a downstaginget mutató májáttétek kezelésében? Napjainkban a CRC eredetû májmetasztázisos betegek kezelésének sokszínû és gyorsan változó elmélete és gyakorlata miatt a kérdések multidiszciplináris megközelítése és a vizsgálati eredmények sokrétû, bizonyítékokon nyugvó, folyamatos értékelése a korábbiaknál is fontosabb. A jól választott és jól idõzített neoadjuvans kezelésre jó radiológiai, patológiai és klinikai választ adó reszponderek csoportjában észlelt downstaging nem jelent terápiás végpontot csak lehetõséget az R0 reszekció elvégzésére. R0 reszekció jelenleg az egyetlen, hosszú távú túlélést biztosító eszköz a CRC májmetasztázis kezelésében. A jövõ eredményeit javítják majd a jelen molekulár genetikai és radio-immuno vezérelt beavatkozásokra irányuló kutatásai. Mindenesetre a downstaging célú neoadjuvans kezelés új és modern szemléletû végpontja a sebészi R0 reszekció elérése. Irodalom 1. Benoist S., Rougier P., Nordlinger B. és mtsai: Complete response of colorectal liver metastases after chemotherapy: Does it mean cure? J. Clin. Oncol. 2006, 24, Capussotti L., Muratore A., Mula M. és mtsai: Neoadjuvant chemotherapy and resection for initially irresectable colorectal liver metastases Br. J. Surg. 2006, 93, Eric Van Cutsem és mtsai: Towards a pan- European consensus on the treatment of patients with colorectal liver metastases Eur. J. Canc , Fusai G., Davidson B. R.: Strategies to increase the resectability of liver metastases from colorectal cancer. Dig. Surg. 2003, 20, Gruenberger T., J. Clin. Oncol: 2006, Grunenberger T. et al: Presented at WCGC (abstract P-033) 7. Karoui M., P. Rougier, P. Nordlinger: Influence of preoperative chemotherapy on the risk of major hepatectomy for colorectal liver metastases Ann. Surg. 2006, Lygidakis N. J., Sgourakis G., Dedemadi G., és mtsai: Regional chemoimmunotherapy for nonresectable metastatic liver disease of colorectal of origin. A prospective randomized study 2001, Poston G., Adam R., Vauthey J. N. és mtsai: Clinical Oncology 2006, Zelek J., Piedbois S., és mtsai: Multimodal therapy with iv. biweekly leucovorin, (LV) 5-FU and irinotecan combined with HAI pirarubicin (5F-Fluoro-2 deoxyuridine=fudr) in non-resectable hepatic metastases from CRC (a European Association for Research in Oncology trial) Ann. of Surg Levelezési cím: Dr. Jakab Ferenc egyetemi tanár, osztályvezetõ fõorvos Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály 1145 Budapest, Uzsoki u. 29. Tel/Fax:

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint... 1 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 2 7517* Kemoterápia, bevacizumab+xelox

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Magyar Sebészet 2013; 66(6): 325 330 DOI: 10.1556/MaSeb.66.2013.6.4 KÖSZÖNTŐ Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Preoperative chemotherapy in the surgical treatment

Részletesebben

A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei

A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei (irodalmi összefoglaló) Összefoglaló Láng István, Hitre Erika Országos Onkológiai Intézet B Belgyógyászati Onkológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a jelenleg legelterjedtebb percután daganatpusztító eljárást. A fejezet teljesítését követően képes

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Dr. Gelencsér Viktória, Dr. Boér Katalin Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

III./3.2. Áttéti májdaganatok

III./3.2. Áttéti májdaganatok III./3.2. Áttéti májdaganatok Sréter Lídia Ebben a tanulási egységben a másodlagos májrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségeinek áttekintése a cél egy beteg

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Moldvay Judit

III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Moldvay Judit III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák Moldvay Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a nem kissejtes tüdőrákok diagnosztizálásának és kezelésének főbb irányelveit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS 1. Daganatos morbiditás és mortalitás Magyarországon 2. Kémiai és fizikai tényezők szerepe a daganatok kialakulásában

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

Daganatsebészet. Klinika onkológia kurzus. Dr. Végső Gyula

Daganatsebészet. Klinika onkológia kurzus. Dr. Végső Gyula Daganatsebészet Klinika onkológia kurzus Dr. Végső Gyula A daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Chemotherápia Sugártherápia Hormontherápia Biológiai (target) terápia Angiogenesis gátlás Rehabilitáció

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Ön hogyan döntene vesedaganat másodvonalú kezelésében? Dr. Maráz Anikó Dr. Juhász Balázs Dr. Torday László Dr. Küronya Zsófia

Ön hogyan döntene vesedaganat másodvonalú kezelésében? Dr. Maráz Anikó Dr. Juhász Balázs Dr. Torday László Dr. Küronya Zsófia Ön hogyan döntene vesedaganat másodvonalú kezelésében? Dr. Maráz Anikó Dr. Juhász Balázs Dr. Torday László Dr. Küronya Zsófia Esetismertetés 52 éves férfi beteg Anamnézis: 10 éve ismert hypertonia 2008.

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében

A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében Eredeti közlemény Balikó Zoltán, Sárosi Veronika Baranya Megyei Kórház, Tüdôgyógyászat,

Részletesebben

KLINIKAI ÉS HISZTOPATOLÓGIAI EREDMÉNYEK ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK NEOADJUVÁNS KEZELÉSE UTÁN

KLINIKAI ÉS HISZTOPATOLÓGIAI EREDMÉNYEK ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK NEOADJUVÁNS KEZELÉSE UTÁN KLINIKAI ÉS HISZTOPATOLÓGIAI EREDMÉNYEK ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK NEOADJUVÁNS KEZELÉSE UTÁN Varga László, Baradnay Gellért, Hőhn József, Simonka Zsolt, Hideghéthy Katalin 2, Maráz Anikó 2, Nikolényi

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN. Ph. D.

PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN. Ph. D. PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN Ph. D. Értekezés Tézisei Dr. Pápai Zsuzsanna Témavezetõ: Dr. Kopper László egyetemi

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében

A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében 5. ÉVFOLYAM,. SZÁM 29. DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében Scott Kopetz, George J. Chang, Michael

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük

Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük Dr. Uhercsák Gabriella SZTE Onkoterápiás Klinika SZAB, 2015. 05.12. Dr. Torday László 2005. 04. 25. A daganatellenes terápia farmakológiája Daganatok kialakulását

Részletesebben

A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése

A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése Összefoglaló közlemény 47 A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése Bursics Attila 1, Besznyák István 1, Mersich Tamás 1, Pörneczi Balázs 1, Dede Kristóf 1, Papp Géza 1, Ágoston Péter 2, Pápai Zsuzsanna

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés Végső Gy, Görög D, Kóbori L, Fehérvári I, Nemes B, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A szervátültetés

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

III./8.4. Metasztatikus emlőrák

III./8.4. Metasztatikus emlőrák III./8.4. Metasztatikus emlőrák Szentmártoni Gyöngyvér, Dank Magdolna A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az áttétes emlőrák kezelésének főbb állomásait, az egyénre szabott optimális ellátást.

Részletesebben

Az invazív húgyhólyagdaganatok korszerû kemoterápiás kezelése

Az invazív húgyhólyagdaganatok korszerû kemoterápiás kezelése Az invazív húgyhólyagdaganatok korszerû kemoterápiás kezelése Eredeti közlemény Géczi Lajos Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia C és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest A szerzô célja: az invazív

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Újdonságok a hasnyálmirigyrák kezelésében

Újdonságok a hasnyálmirigyrák kezelésében 378 Gastro Update 2009 Dr. Pintér Tamás Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Onkoradiológiai Osztály Gyõr Újdonságok a hasnyálmirigyrák kezelésében A hasnyálmirigyrák kezelésében 2008 sem hozott áttörést.

Részletesebben

Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei

Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei Eredeti közlemény Sipôcz István 1, Kulka Janina 2, Pintér Tamás 1 1 Petz Aladár Megyei

Részletesebben

NEOADJUVÁNS RADIOKEMOTERÁPIA A LOKOREGIONÁLISAN ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK ELLÁTÁSÁBAN

NEOADJUVÁNS RADIOKEMOTERÁPIA A LOKOREGIONÁLISAN ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK ELLÁTÁSÁBAN NEOADJUVÁNS RADIOKEMOTERÁPIA A LOKOREGIONÁLISAN ELŐREHALADOTT RECTUMTUMOROK ELLÁTÁSÁBAN Rápolti Edit 1, Szigeti András 1, Farkas Róbert 1, Bellyei Szabolcs 1, Boronkai Árpád 1, Papp András 2, Gömöri Éva

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE Lázár György 1, Besznyák István 2, Boross Gábor 3, Farsang Zoltán 4, Gulyás Gusztáv 2, Jakab Ferenc 5, Maráz Róbert 3, Márkus Béla 6, Tóth László 2 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest MAGYOT 2017. évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest A petefészekrákok kezelésében nem régen került bevezetésre egy újabb fenntartó kezelés BRCA mutációt hordozó (szomatikus vagy germinális) magas

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Primer és secunder rosszindulatú májdaganatok ellátása. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Primer és secunder rosszindulatú májdaganatok ellátása. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Primer és secunder rosszindulatú májdaganatok ellátása Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység alkalmazási/érvényességi

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia Sebészeti onkológia Dr. Kupcsulik Péter A daganatsebészet úttörői Sebész Billroth Halsted Kocher Miles Whipple Graham Torek Wertheim Daganat gyomor emlő pajzsmirigy végbél pancreas tüdő nyelőcső méh TNM

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. július 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. július 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. július 1-től) 7488* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint... 1 7489* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint... 3 7539* Kemoterápia,

Részletesebben

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET A SZEMÉREMTEST KRÓNIKUS BŐRBETEGSÉGEI 1. Szeméremtest és hüvely daganat megelőző állapotai (etiológia, diagnosztika, terápia) 2. A méhnyak rákmegelőző állapota (CIN) 3. Méhnyak

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment

Részletesebben

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály A tüdőrák a vezető daganatos halálok USA-ban: férfiak daganatos mortalitása 1930-2000*

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben