Önkormányzati Lap 10. évf sz Június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Lap 10. évf. 103. sz. 2007. Június"

Átírás

1 Önkormányzati Lap 10. évf sz Június Önkormányzati hírek Zsadány község önkormányzatának képviselı testülete soron következı ülését május 21-én tartotta. Elsı napirend a Munkaügyi Központ tájékoztatója volt a munkanélküliségrıl. Sajnos a munkanélküliek száma jelentısen emelkedett a korábbi évekhez viszonyítottan. Tóth Ferencné dr. köszönetét fejezte ki Polgármester úrnak a Szeghalmi Munkaügyi Központnál kiépített akadálymentesítésért, amelyet a zsadányi munkások építették. Barta Tibor hivatalvezetı helyettes tájékoztatást adott július 1-tıl igényelhetı start kártya plusz, start extra kártyáról, amely a munkaadók terheit csökkenti. Második napirendi pontban a Gondozási Központ beszámolóját tárgyalta a testület. Az intézmény mőködését jónak ítélte meg. Harmadik napirendi pontban a Zsadány Fejlıdéséért Közalapítvány beszámolója, valamint a Kuratóriumot és Ellenırzı Bizottságot újra választották. Negyedik napirendi pont a bejelentések voltak. Tárgyalta a testület a vállalkozói Telephely Fejlesztési Programjában való részvétel. Támogatja a Képviselı testület a Szociális Szövetkezet létrehozását, mely a munkanélküliek életkörülményeinek javítását nagyban elısegítené. Néhány egyéni kérelem megtárgyalása után a Polgármester az ülést bezárta. Marsi Gáborné Néhány gondolat a matematikáról Az emberek többségének, nem beszélve az aktív diákokról, a matematika szó hallatán, borsódzik a háta. Manapság már szinte divat, hogy a médiában nap, mint nap, számos interjú kapcsán, a híres emberek a matematikáról, mint tantárgyról, úgy nyilatkoznak, mint diákéveik legborzalmasabb élményérıl. A matematika tanáruk emléke, egy horror film fıszereplıjével asszociálódik. Ha valaki már túl van a matematika érettségin, akkor úgy érzi, most már bármi jöhet, az már csak gyerekjáték lesz. Természetesen vannak olyanok is, akik most nem értenek velem egyet, nekik így, vagy úgy, de ment a matek. Tegyük fel a kérdést: Miért is? Nehéz egyértelmő választ adni erre a kérdésre. Kezdjük talán ott, hogy nem vagyunk egyformák, és ez így jó. Minden gyermekben ott lappang a tehetség, csak meg kell találni, felszínre hozni, fejleszteni és természetesen karbantartani. Tanári pályafutásom során nem csak arra törekedtem, hogy ezeket a tehetségeket megtaláljam és felkaroljam, hanem, és ami szerintem sokkal, de sokkal fontosabb, hogy minden diákkal megértessem, a matematikai ismeretek nélkülözhetetlenségét. Kiragadok egy példát: a manapság oly népszerő akciók hallatán, nagyon sokan elhiszik, amit a reklámok sugallnak, pedig ha utána számolnának

2 - 2 - Ehhez persze tudniuk kellene, mondjuk, a százalékszámítás alapjait, amit ugyebár még hatodik osztályban tanult az ember (hő, de régen is volt ez, ki emlékszik már rá). A mai hatodikos, pedig azt nem érti, hogy minek is ez most neki, hiszen jelenleg úgysem ı dönt, ez természetesen a szülık felelıssége (csakhogy egyszer, ı is szülı lesz). Úgy néz ki a kör bezárult, nincs kiút. De igenis van! Képtelenség az, hogy emlékezzünk minden megtanult képletre, szabályra. A cél az, hogy arra törekedjünk, ha szükségünk lesz bármilyikre az életben, akkor tudjuk, hogy hol is keressük, tudjunk logikusan gondolkodni, következtetéseket levonni, összefüggéseket felismerni, problémákat megoldani. Igen ám, de az oktatásnak, tanulásnak van még egy semmiképpen sem elhanyagolható buktatója. Mégpedig az, hogy hiába rendelkezik a pedagógus a legmodernebb szakmai tudással, ismeri a leghatékonyabb pedagógiai módszereket, de ha diák ilyen, vagy olyan okok miatt nem akarja befogadni a felkínált tudást, akkor a fent említett célt nem érhetjük el. Ezért az oktatás folyamatában nélkülözhetetlen a szülı, mint motiváló tényezı. Csak közösen (szülı, diák, tanár), érhetjük el azt, hogy a következı nemzedék rendelkezzen azzal a tudással, képességekkel, ami nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Szeretnék itt megemlíteni néhány (a teljesség igénye nélkül) nevet. Olyan diákok nevét, akik az elmúlt években partnerek voltak a tanulás-tanítás folyamatában, képességeikhez mérten befogadták a felkínált tudást, mindent elkövettek, hogy gyarapítsák tudásukat: 6. osztály: Faragó Antal, Fodor Csenge, Máté Nikoletta, Muntyán László, Nagy Katalin, Nagy Péter, Szalai Renáta. 7. osztály: Farkas Nelli, Gyenge Benjámin, Halász Ágnes, Németh Sándor, Ökrös Klaudia, Pikó Gréta, Pikó Zsanett, Szalai Vivien, Szilágyi Anett, Tokai László, Varga Laura. 8. osztály: Békési Atilla, Tóth Beáta, Kiss Henrietta, Vass Tamás. A fent felsoroltakon kívül mindenképpen ki kell emelnem Ilyés Patrícia, Pardi László ötödikes és Balázs Péter, Turbucz Erika hetedikes tanulókat, akik az egész tanév folyamán részt vettek a Békéscsabai TIT által szervezett levelezıs matematika versenyen. Elért eredményeik alapján mind a négyen kivívták részvételi jogukat a megyei döntıbe. Erika a saját korcsoportjában maga mögé utasította társait, míg Lacika a hatodik lett az ötödikesek mezınyében. Kovács Olga matematika tanár Környezet és természetvédelem - Kocsis Krisztina rovata Néhány gondolat az állatkínzásról Napjaink egyik legbizarrabb, mégis eltőrt tevékenysége az állatkínzás. Kevés azon emberek száma, akik védelmezik, óvják ıket. Jóval kevesebb, mint azoké, akik valamilyen úton-módon veszélyeztetik az élıvilág eme sokszínő világát. Mert veszélyeztetik. Orvvadászattal, viadalokkal, cirkuszokkal, állatkísérletekkel, állatkereskedelemmel, rossz bánásmóddal. Nézzük például a cirkuszokat. A cirkusz és az állatkínzás között sokan nem látnak kapcsolatot, pedig annak egyik legbrutálisabb formáját testesíti meg. A cirkuszokban használt állatok többsége fogságban tartott állatok leszármazottja, de elıfordul, hogy egyenesen a vadonból fogják be ıket. Mindkét esetben az állatok szenvedése fiatalon megkezdıdik, hiszen fiatalon elválasztják ıket anyjuktól, sokkal korábban, mint az a természetben megtörténne. Az idomítás elsı lépése arra irányul, hogy az állat elfogadja az idomárt domináns egyednek és behódoljon elıtte. Ez csak kegyetlen módszerek alkalmazásával érhetı el. Például fizikailag bántalmazzák az állatot vagy nem adnak neki enni-inni. Amit az állatok a cirkuszokban elıadnak, azt nem

3 - 3 - élvezetbıl teszik, hanem azért, mert félnek a büntetéstıl. A szállításra és lakhelyként használt ketrecek messze elmaradnak a szükséges mérettıl. Amennyiben a cirkusz turnézik, az állatok szinte teljes idejüket ketrecben töltik, onnan csak akkor kerülnek ki, ha fellépnek. A cirkusz nem járul hozzá a faj fennmaradásához; a szaporulat - ha van egyáltalán - nem kerül vissza a természetbe. Az állatok általában fogságban pusztulnak el. Vagy itt vannak például a viadalok. Spanyolországban már évszázadok óta véres hagyomány a bikaviadal. A halál balettjének is nevezik az állatvédık. A bikaviadalokon bikákat, lovakat kínoznak meg a gátlástalan és érzéketlen közönség szórakoztatására. Ez tanítja az embereket arra, hogyan bántsák és alázzák meg az állatokat. Ezeket az állatokat karddal, dárdával ölik meg; ha ez sem ingerli fel az állatokat eléggé, akkor felgyújtják a szırüket. Évente legalább 1000 bika esik áldozatul ezeknek a szórakoztató mősoroknak. Nemcsak bikaviadalok, hanem pl. kakas és kutyaviadalok is próbára teszik az állatszeretı emberek idegeit. Sajnos évente több millió állatot kínoznak meg értelmetlenül a világon, hogy leteszteljék azokat a kozmetikumokat, amelyeket nap mint nap használunk, az arcszesztıl a szempillaspirálig. Amikor különféle kozmetikumokat használunk, gondolunk-e arra, hány állat állt ki ezért emberfeletti, kimondhatatlan kínokat, élt embertelen körülmények között a számára megváltást jelentı halálig. A kísérletek során az állatokat különbözı rögzítı szerkezetek segítségével teszik mozdulatlanná. Csak abban az esetben érzéstelenítik ıket, ha az a vizsgálat eredményét nem befolyásolja. Ezután következik a vizsgálandó anyag bevitele: vagy erıszakos etetéssel vagy valamelyik testnyíláson keresztül. Gyakran leborotválják az állat szırét, felsértik a bırét. Ha nem erısen mérgezı a vizsgált anyag, akkor csövön keresztül óriási mennyiséget juttatnak az állatok bélrendszerébe. Így gyakran elıfordul, hogy a belsı szerveik szétrepednek, és végsı soron ez vezet az állat pusztulásához. A szemkárosodási tesztek során azt vizsgálják, hogy az adott kozmetikumok mennyire bántják a szemünket. Albínó nyulakon végzik. Kalodába zárják ıket és a samponok, tusfürdık, szemfestékek erıs koncentrációját cseppentik a szemükbe. Bevérzés, gyulladás, vakság, fekély képzıdik. Ez csak néhány példa arról, mennyire sokféleképpen tud ártani az ember az állatvilágnak. Azt hisszük, le kell igáznunk ıket. Kérdés, megéri-e? Kocsis Krisztina tanár Föld Víz E két nagyon fontos fogalom köré szerveztünk vetélkedıt májusban. A feladatok összeállításánál külön figyelmet szenteltünk a környezetvédelem jelentıségének. Négy feladatot kellett megoldani kérdés vízrıl illetve 11 kérdés errıl arról, Keresztrejtvény és Rakd össze címmel. Néhány mondat Rakd össze címő feladatról. Ebben a megfejtés: mezei veréb volt. Ugyanis ez az egyszerő madárka kapta a 2007-es év madara kitüntetı címet. / Tavaly a tövisszúró gébics volt. / 32 jól felkészült tanuló, 5-6 fıs csapatokban ült asztal mellé, eldöntendı, melyik társaságnak sikerül a legtöbb pontot elérnie. Szoros verseny alakult ki, jól érezte magát mindenki. Köszönjük Nagy Sándor és Szalai Róbert vállalkozóknak, kereskedıknek, hogy üdítı délutánban volt részünk. A vetélkedıt szervezte és lebonyolította Kocsis Krisztina és H. Papp Katalin. H. Papp Katalin Olvasmányélményem Szabó Lajosné rovata Székely János: Törd a fejed! Intelligencia fejlesztı tesztek Mint az alcímben jelzi a szerzı, a könyv játékos formában fejleszti észbéli képességünket. Lehet egyedül illetve társas fejtörést játszva használni. Használható

4 - 4 - társasjátékként is, írásos vagy szóbeli változatban. Ha úgy jön ki a lépés, több fordulóssá is tehetı a csoportos játék, hiszen kérdések bıven akadnak benne: összesen 3.000, ennek fele vegyes kérdés, a másik témánkénti: Pl:Híres városok, Okos emberek híres mondái, A technika világából, Mikor találták fel? Mit jelent magyarul? Nehéz, de érdekes hogy csak néhányat említsek ezekbıl: A vegyes kérdésekben az általános mőveltségünket teszteli: 1. Milyen két nagy alkotórészbıl áll a levegı? 2. Ki alapította az elsı nyomdát Magyarországon? 3. Ki festette II. Rákóczi Ferenc híres arcképét, amely bélyegen is szerepelt? 4. Ki volt az utolsó Árpád házi király? 5. Mi Az ember tragédiájának befejezı mondata? 6. Melyik iparág volt a legfejlettebb a Ferenc József-i Magyarországon? 7. Ki írta A nyomorultak címő regényt? A többinél szabad a vásár. Lásd Magyar irodalom 95. oldal 233. megoldás. Ha kedve támad egy kis játékra, elmemozgatásra, úgy ajánlom a könyvet. A Black & White Kiadó gondozásában jelent meg. Szabó Lajosné igazgatóhelyettes Tanulóink írták - Kovács Olga, Szabó Lajosné rovata A gyerekek, a fiatalok képzelıereje, ötletessége nagyon nagyon jó. Ha szabadon szárnyalhat fantáziájuk, csodás dolgokra képesek. Legyen ennek bizonyítéka az új rovat, aminek a címe is jelzi a lényeget: TANULÓINK ÍRTÁK. Ettıl a lapszámtól kezdve minden alkalommal közlünk ezen írásokból. Nemcsak általános iskolásaink számára indítjuk ezt a rovatot, hanem volt diákjaink számára is, így bárki arra érdemes - alkotását megjelentetjük. Sıt, várjuk a jelentkezésüket. Mőfaji határok nincsenek. Rajta, munkára (azaz tollra) fel! A Szerkesztık (akiknél jelentkezni is lehet: Kovács Olga, Szabó Lajosné) A környezet szennyezése Az ember megjelenése óta a környezet állapota jelentısen romlott. A légszennyezés, a talaj-szennyezés, a vizek szennyezése, az állatok kipusztítása, és a növények eltüntetése játszott közre ebben, de ezek ellen egyszerő módon lehet védekezni. A légszennyezés: Amíg az emberek nem autókkal, motorokkal és egyéb füstöt kibocsátó jármővekkel jártak, a levegı sokkal tisztább volt. Mióta ezek megjelentek a levegı oxigén tartalma lecsökkent, szén-dioxid és füst tartalma pedig megnıtt. Azonban nemcsak a jármővek szennyezik a levegıt, hanem a háztartások is, (pl.: kéményfüst) vagy a klórtartalmú szennyezı-anyagok (freonok), melyeket a sprayk adnak ki magukból. A védekezés egyszerő: ha tehetjük, ne járjunk autóval, ne füstöljünk túl sokat, sprayból pedig ne klórosat vegyünk. A levegı mellett a víz és a talaj is szennyezett, hiszen szennyezı anyagokat (pl.: szennyvizet) a folyókba és a földbe öntik, és ez késıbb a mi ivóvizünkbe jut. Az olajszállító hajók sérülése esetén az összes olaj a tengerbe kerül, és ezzel a tenger élıvilága is kipusztul. Az élettelen környezet mellett az élı környezettel is kell foglalkozni. Ezek közül talán a legnagyobb mértékő az állatok

5 - 5 - pusztítása: Az utóbbi idıben a veszélyeztetett állatfajok száma egyre szaporodott, hiszen néhány állatot szırméje, bıre, különleges húsa, vagy éppen agyara miatt mértéktelenül vadásztak. A hegyi gorillából 6 pár él az egész világon, mégis vadásznak rá a tilalom ellenére. Nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten is pusztítják az állatokat: néhány növény kipusztításával az azt fogyasztó állatfajok is kipusztulnak. A növények pusztításával a levegıt nem lesz, ami tisztítsa, ezáltal az egyre szennyezettebbé válik. A fenyıket túl nagy mértékben pusztítják, mert papírt készítenek belıle, emiatt a számuk lecsökkent. A környezet szennyezésével magunkat szennyezzük de erre már más is rájött. Egy mohawk mondta ezt: Csak ha már az utolsó fát is kivágták, az utolsó patakot is megmérgezték, az utolsó halat is kifogták az emberek, csak akkor értik meg, hogy a pénzt nem lehet megenni. Balázs Péter 7. osztály A Merkúr A bolygó háromszor fordul meg tengelye körül, mialatt két teljes keringést végez a Nap körül. Az elméleti vizsgálatok során kiderült, hogy a keringési és a forgási periódus hosszának e különleges arányáért, a bolygó testében fellépett erıs dagálysúrlódás a felelıs. A jelenség hasonló ahhoz, mint ami a Hold esetében játszódott le, csak az a lényeges különbség, hogy a Merkúr rendkívüli mértékben elnyúlt ellipszis alakú pályája idézte elı, hogy a bolygó két keringés alatt három forgást végez, míg a Hold esetében a két periódus tökéletesen kiegyenlítıdött. Amikor a Merkúr a legközelebb jár a Naphoz, pályamenti sebessége olyan nagy, hogy az ebbıl adódó szögsebesség felülmúlja a tengelyforgásét. Ezért azután a bolygó felszínén álló képzeletbeli megfigyelı számára olyan jelenség következne be, amely az egész alsó együttállásban 12,9 ívmásodperc a látszólagos átmérı. A Merkúrt csak egyetlen őrszonda, a Mariner-10 látogatta meg ban és 1974-ben háromszor repült el mellette. Felszínének csak a 45%-át térképezték fel. Naprendszerben a Merkúr egyedülálló. Néhány napon át a Nap a szokásossal ellentétes irányban haladna az égen, majd ismét megfordulva folytatná útját az égitestek között, ha a megfigyelınk úgy helyezkedne el a Merkúron, hogy a perihéliumátmenet idején a Napot a keleti horizonton látná, tanúja lehetne annak, amint csillagunk feltőnik a horizonton, visszafordul, lebukik az alá, majd röviddel késıbb ismét felkel, hogy most már folytassa is égi útját. A Merkúr bolygó viszonylag fényes, nála csak a Jupiter, a Vénusz és idınként a Mars ragyog fényesebben. Mégis elég nehéz megfigyelnünk, mert mindig a Nap közelében jár. Kicsiny pályaátmérıje miatt sohasem távolodik el 28 foknál messzebbre a Naptól, és ezért csak akkor figyelhetı meg távcsı nélkül, amikor este vagy hajnalban a horizont közelében tartózkodik. Gyenge Benjámin 7. osztály Az afrikai elefánt Az elefántok kifejezetten szociális viselkedéső és erısen családhoz kötıdı állatok. Egymás közötti kapcsolataik annyira szorosak, hogy halottaikat ágakkal és

6 - 6 - lombozattokkal valósággal eltemetik. Gyászolják is egyben ıket: órákon át egyfajta halottvirrasztást tartanak mellettük. A tehenek és borjak családi kötelékben élnek, olyan tehén vezetésével, amellyel a csoport minden egyes tagja rokonságban áll. A fiatal bikákat kizárják a családból, amint ivarérettek lesznek. İk azután külön csoportokba verıdve agglegényéletet élnek. A kifejlett bikák egyedül élnek, ıket csak akkor engedik be a családba és akkor is csupán rövid idıre -, ha a teheneknél párzási idıszak van. A csordák, még ha nagy távolságokat tesznek is meg, nem távolodnak el túl messzire a víztıl. Az elefántok ugyanis nem csak inni szeretnek nagyon, hanem fürdeni is, mégpedig lehetıség szerint minden este. Fürdés után az elefántok száraz földdel hintik be nedves bırüket. Az így keletkezı porés iszapréteg segíti ıket a csípı rovarok állandó támadásai elleni védekezésben. Az elefántok akár 225 kilogramm növényt ehetnek meg, és egyszerre akár 136 liter folyadékot is megihatnak. Tokai László 7. osztály Az állatok és környezetünk védelmezése Többféle állatot ismerünk, vannak házi állatok, víziállatok és vadonélı állatok. Egy szerintem minden gyereknek a kedvenc tantárgya a biológia. Remélem, mindenki tudja, hogy vigyáznunk kell magunkra, egymásra a környezetünkre és az állatokra. A sok állatkínzással, orvvadászással nagyon sok kárt teszünk az élılényekben (és Rácz Ildikó 7. osztály olykor önmagunkban is.) Ne vágjuk a fákat illegálisan, mert akkor is pusztítjuk például a mókus élıhelyét! Ha ezeket a dolgokat rövid idın belül nem változtatjuk meg rossz következményei lesznek. Nagyon sok olyan állatfaj van, amit még nem ismerünk, de ha kipusztítják ıket, nem is ismerhetjük meg azokat. Sok állatfaj védett, de hiába, így is csökken a létszámuk. Kérem, segítsenek a beteg vagy sebesült Állatokon! Kihalás szélén álló állatok Az Afrikában élı elefántokat az orvvadászok nagy mennyiségben legyilkolják, de nemcsak az afrikai elefántokat, hanem az indiai elefántokat is. Régen, az ısember idején, nem az agyaráért ölték az elefántokhoz nagyon hasonló mamutokat, hanem a vastag bundájáért és a húsáért. Tehát az életben maradásához kellet. Manapság a szavannán lelınek egy nemes állatot csak azért, hogy vadász trófea legyen. Térjünk át egy kisebb élılényhez, még pedig a macskafélékre. Nem a házi cicusra gondoltam, hanem egy szabadon élı nagymacskákra, mégpedig az oroszlánra, leopárdra, gepárdra és tigrisre. Elıször a szavanna macskájáról, mégpedig az oroszlánról. Az oroszlánok falkában élnek. A hímek csak akkor vadásznak, amikor egyedül vannak és nincsenek nıstényei. Ha pedig falkában van, akkor a nıstények vadásznak, de ekkor, a hím oroszlán vigyáz a kölykökre. A leopárd, a másik legnagyobb macska, magányosan éli az életét. Csak párzáskor van együtt a hím és a nıstény. A nıstény egyedül hozza világra a kölyköket. Sajnos már nagyon megfogyatkozott az életben maradt példányok

7 - 7 - száma. Tehát veszélyben van az életben maradásuk. A gepárd a gyorsaságáról híres. A súlya 35-72kg, magassága 70-90cm, a farok hossza 60-80cm, élettartalmúk 7-12 év. Szaporodásuk: 2 éves kortól lesz, ivar éret. A kölykök száma 3-5, de akár 7 is lehet. A világon ma kb gepárd él. Nappali állatok. Nappal vadásznak. Afrika területén élnek. Nem tudjuk, hogy a gazdagoknak miért jobb az, hogy trófeaként ott legyenek a szobában vagy bundakabát ként hordják. Remélem, hogy a közeljövıben kevesebb állat fog el pusztulni. Papp Nikoletta 7. osztály A Zsadány Fejlıdéséért Alapítvány tevékenységérıl Az Önkormányzatunk testülete augusztusában hozta létre az Alapítványt, hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek községünk fejlıdését illetve fejlesztését elımozdítják. Továbbá célja az is, hogy megtartsuk történelmi és kulturális hagyományainkat, anyagilag is segítsük az ezen munkálkodó helyi lakosokat. Szintén támogatjuk a hátrányos helyzető fiatalokat, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Az idei évben zánkai sporttáborozó iskolásainkat támogatjuk. Jelentıs anyagi összeget győjtöttünk 2005-ben a templom torony kivilágítására, 2006-ban a toronyóra javítására. A közel egy millió Ft, többnyire a helyi lakosok és a vállalkozók felajánlásaiból győlt össze. Úgy gondolom, hogy ismét megmutatkozott az összefogás ereje és mindenkit köszönet illet a jótékonysági munkájáért. Alapítványunk valamennyi munkatársa nevében ıszintén reméljük, hogy továbbra is segítik munkánkat Zsadányért és a segítségre szoruló helyi lakosok boldogulásáért! Kérem, ha tehetik támogassa Alapítványunkat jövıre a személyi jövedelemadójának 1% felajánlásával is. További terveink, segítséget adni a templom mennyezetének felújításához, kulturális tevékenység elımozdítása a helyi amatır csoportok támogatása. Köszönet eddigi munkájáért az Alapítvány kuratórium tagjainak és titkárának! Bné Fábián Erzsébet Sporteredmények - Térségi olimpiai többpróba atlétikai verseny volt Sarkadon május 14-én, ahol Zsadányi Aba a 4. korcsoportban 1. lett, ugyanebben a korcsoportban Békési Attila 3. helyezést ért el. A 6. osztályos Máté Nikoletta pedig 4. lett a 3. korcsoportban. - Május 29-én Szeghalmon került megrendezésre a kis iskolák diákolimpiájának megyei döntıje. Iskolánkat öt tanuló képviselte: Vakarcs Krisztina, Tóth Kitti, Kovács János, Tokai László, Nagy Lajos, akik valamennyien 600 és 800 méteres egyéni futásban indultak. Vakarcs Krisztina 3. helyezést ért el. Tokai Laci pedig 4. lett. Gratulálunk nekik. - Peking 2008 olimpiai játék keretén belül immár roppant belejöttünk a sportolásba: a május 23-i gyalogtúrán 25 fı vett részt, és Kocsis Krisztina tanárnı is elkísért bennünket a május 30-i kerékpározáson meg akkora kedvünk kerekedett, hogy úgy döntöttünk, megfejeljük egy plusz túrával a fancsikai kastélyhoz. Szabó Lajos testnevelı

8 - 8 - Amatır színjátszók helyi csoportja Ez úton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az amatır színjátszók csoportja folyamatosan dolgozik, reményeink szerint a nyár végén új színdarabot tudnak bemutatni. Néhányan távoztak a társulatból de szerencsére új jelentkezıket is köszönthettek. Felkészüléseik vidáman és jó hangulatban telnek, sokan a munkahelyi feszültségek levezetésének színteréül is használják, no és persze a hasznos kikapcsolódásként. Szerény anyagi körülmények között végezik munkájukat a jelmezeket, díszleteket saját magunk kreálják, de ötletekben szerencsére még sosem volt hiány. Nagyon örülünk, hogy többször telt ház elıtt tudtak fellépni és bízunk benne, hogy ezután is fog nıni az érdeklıdés. Támogatóik:, Községi Önkormányzat és Képviselı testülete, Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület, Általános Iskola és Könyvtár, Mővelıdési Ház, Máté Anikó / Sarkadkeresztúr /. Köszönet illeti meg a résztvevık áldozatkész munkáját! Bné Fábián Erzsébet Tokaji kirándulás Május 25-én, a gyermeknapon, iskolánk 5-6. osztályos tanulói, két szülı illetve öt tavaly végzett volt tanítvány egész napos kiránduláson vettek részt. Reggel hatkor indultunk a pékség elıl. S 9 óra után már Tokajban is voltunk. Miután a bazársoron minden fontos dolgot megvizsgáltak, megvettek a gyerekek (bőzösítıt, pukkangatót, takonylabdát), elindultunk a Kopasz -hegy megmászására. A 38 indulóból kettı (az egyik én voltam ) már eleve a hegy lábánál maradt, a többiek többé-kevésbé magasabbra jutottak. A csúcs meghódítására csak néhányan vállalkoztak. İk ruházatukkal is bizonyították ezt: térdükön, fenekükön volt a nyom. Ezt követıen bı óra hosszat sétahajóztunk a Bodrogon, láttunk tavirózsát, kócsagot, s persze fürdızıket, akiket igen-igen irigyeltünk a kánikulában. A szabad program után indultunk Zsadány felé. Útközben még megnéztük Szabolcs vezér földvárát. Sötétedéskor (9 óra után) érkeztünk haza, jókedvően, fáradtan, de egyáltalán nem csöndesen. Gyermekeink tartogattak még meglepetést: végig bírták szuflával, a megállóhelyig, leszállásig ugrabugráltak, kacagtak, bohóckodta, azaz jól érezték magukat. Köszönöm a szülık Ilyésné Forrás Szilvia és Muntyánné Tarsoly Ágnes segítségét, reméljük, a következı kiránduláson is velünk tartanak. Szabó Lajosné igazgatóhelyettes Értesítés Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltása az alábbi idıpontban lesznek: június 15-én 6 órától 10 óráig június 30-án 6 órától 10 óráig. Minden 3 hónapot betöltött eb oltása kötelezı! Az oltás helye: Tőzoltószertár. Az eb oltási díja 2.000,- Ft + féregtelenítés 100,- Ft / 10,- kg.

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint Beszámoló az Ifjúsági Világbajnokságról Idıpont: 2009. július 8-12. Helyszín: Bressanone, Südtirol/Olaszország Csapatveztı: Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány A 2009. évi Ifjúsági Világbajnokságra 42

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban 2005. április 13. És mégis mozog a Föld A világról alkotott kép alakulása Ókorban 6 bolygót ismertek (Merkur,..., Szaturnusz) Ptolemaiosz (120-160) A geocentrikus

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 3. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására.

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Tisztelt Képviselı Testület! Immáron öt év is eltelt, hogy töretlenül

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Az idıjárás-jelentések alapján csak sejteni lehetett, de péntek délután nyilvánvalóvá vált: ez nem olyan verseny lesz, mint amelyeken eddig voltunk. Alsóörsön

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec.

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben