Önkormányzati Lap 10. évf sz Június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Lap 10. évf. 103. sz. 2007. Június"

Átírás

1 Önkormányzati Lap 10. évf sz Június Önkormányzati hírek Zsadány község önkormányzatának képviselı testülete soron következı ülését május 21-én tartotta. Elsı napirend a Munkaügyi Központ tájékoztatója volt a munkanélküliségrıl. Sajnos a munkanélküliek száma jelentısen emelkedett a korábbi évekhez viszonyítottan. Tóth Ferencné dr. köszönetét fejezte ki Polgármester úrnak a Szeghalmi Munkaügyi Központnál kiépített akadálymentesítésért, amelyet a zsadányi munkások építették. Barta Tibor hivatalvezetı helyettes tájékoztatást adott július 1-tıl igényelhetı start kártya plusz, start extra kártyáról, amely a munkaadók terheit csökkenti. Második napirendi pontban a Gondozási Központ beszámolóját tárgyalta a testület. Az intézmény mőködését jónak ítélte meg. Harmadik napirendi pontban a Zsadány Fejlıdéséért Közalapítvány beszámolója, valamint a Kuratóriumot és Ellenırzı Bizottságot újra választották. Negyedik napirendi pont a bejelentések voltak. Tárgyalta a testület a vállalkozói Telephely Fejlesztési Programjában való részvétel. Támogatja a Képviselı testület a Szociális Szövetkezet létrehozását, mely a munkanélküliek életkörülményeinek javítását nagyban elısegítené. Néhány egyéni kérelem megtárgyalása után a Polgármester az ülést bezárta. Marsi Gáborné Néhány gondolat a matematikáról Az emberek többségének, nem beszélve az aktív diákokról, a matematika szó hallatán, borsódzik a háta. Manapság már szinte divat, hogy a médiában nap, mint nap, számos interjú kapcsán, a híres emberek a matematikáról, mint tantárgyról, úgy nyilatkoznak, mint diákéveik legborzalmasabb élményérıl. A matematika tanáruk emléke, egy horror film fıszereplıjével asszociálódik. Ha valaki már túl van a matematika érettségin, akkor úgy érzi, most már bármi jöhet, az már csak gyerekjáték lesz. Természetesen vannak olyanok is, akik most nem értenek velem egyet, nekik így, vagy úgy, de ment a matek. Tegyük fel a kérdést: Miért is? Nehéz egyértelmő választ adni erre a kérdésre. Kezdjük talán ott, hogy nem vagyunk egyformák, és ez így jó. Minden gyermekben ott lappang a tehetség, csak meg kell találni, felszínre hozni, fejleszteni és természetesen karbantartani. Tanári pályafutásom során nem csak arra törekedtem, hogy ezeket a tehetségeket megtaláljam és felkaroljam, hanem, és ami szerintem sokkal, de sokkal fontosabb, hogy minden diákkal megértessem, a matematikai ismeretek nélkülözhetetlenségét. Kiragadok egy példát: a manapság oly népszerő akciók hallatán, nagyon sokan elhiszik, amit a reklámok sugallnak, pedig ha utána számolnának

2 - 2 - Ehhez persze tudniuk kellene, mondjuk, a százalékszámítás alapjait, amit ugyebár még hatodik osztályban tanult az ember (hő, de régen is volt ez, ki emlékszik már rá). A mai hatodikos, pedig azt nem érti, hogy minek is ez most neki, hiszen jelenleg úgysem ı dönt, ez természetesen a szülık felelıssége (csakhogy egyszer, ı is szülı lesz). Úgy néz ki a kör bezárult, nincs kiút. De igenis van! Képtelenség az, hogy emlékezzünk minden megtanult képletre, szabályra. A cél az, hogy arra törekedjünk, ha szükségünk lesz bármilyikre az életben, akkor tudjuk, hogy hol is keressük, tudjunk logikusan gondolkodni, következtetéseket levonni, összefüggéseket felismerni, problémákat megoldani. Igen ám, de az oktatásnak, tanulásnak van még egy semmiképpen sem elhanyagolható buktatója. Mégpedig az, hogy hiába rendelkezik a pedagógus a legmodernebb szakmai tudással, ismeri a leghatékonyabb pedagógiai módszereket, de ha diák ilyen, vagy olyan okok miatt nem akarja befogadni a felkínált tudást, akkor a fent említett célt nem érhetjük el. Ezért az oktatás folyamatában nélkülözhetetlen a szülı, mint motiváló tényezı. Csak közösen (szülı, diák, tanár), érhetjük el azt, hogy a következı nemzedék rendelkezzen azzal a tudással, képességekkel, ami nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Szeretnék itt megemlíteni néhány (a teljesség igénye nélkül) nevet. Olyan diákok nevét, akik az elmúlt években partnerek voltak a tanulás-tanítás folyamatában, képességeikhez mérten befogadták a felkínált tudást, mindent elkövettek, hogy gyarapítsák tudásukat: 6. osztály: Faragó Antal, Fodor Csenge, Máté Nikoletta, Muntyán László, Nagy Katalin, Nagy Péter, Szalai Renáta. 7. osztály: Farkas Nelli, Gyenge Benjámin, Halász Ágnes, Németh Sándor, Ökrös Klaudia, Pikó Gréta, Pikó Zsanett, Szalai Vivien, Szilágyi Anett, Tokai László, Varga Laura. 8. osztály: Békési Atilla, Tóth Beáta, Kiss Henrietta, Vass Tamás. A fent felsoroltakon kívül mindenképpen ki kell emelnem Ilyés Patrícia, Pardi László ötödikes és Balázs Péter, Turbucz Erika hetedikes tanulókat, akik az egész tanév folyamán részt vettek a Békéscsabai TIT által szervezett levelezıs matematika versenyen. Elért eredményeik alapján mind a négyen kivívták részvételi jogukat a megyei döntıbe. Erika a saját korcsoportjában maga mögé utasította társait, míg Lacika a hatodik lett az ötödikesek mezınyében. Kovács Olga matematika tanár Környezet és természetvédelem - Kocsis Krisztina rovata Néhány gondolat az állatkínzásról Napjaink egyik legbizarrabb, mégis eltőrt tevékenysége az állatkínzás. Kevés azon emberek száma, akik védelmezik, óvják ıket. Jóval kevesebb, mint azoké, akik valamilyen úton-módon veszélyeztetik az élıvilág eme sokszínő világát. Mert veszélyeztetik. Orvvadászattal, viadalokkal, cirkuszokkal, állatkísérletekkel, állatkereskedelemmel, rossz bánásmóddal. Nézzük például a cirkuszokat. A cirkusz és az állatkínzás között sokan nem látnak kapcsolatot, pedig annak egyik legbrutálisabb formáját testesíti meg. A cirkuszokban használt állatok többsége fogságban tartott állatok leszármazottja, de elıfordul, hogy egyenesen a vadonból fogják be ıket. Mindkét esetben az állatok szenvedése fiatalon megkezdıdik, hiszen fiatalon elválasztják ıket anyjuktól, sokkal korábban, mint az a természetben megtörténne. Az idomítás elsı lépése arra irányul, hogy az állat elfogadja az idomárt domináns egyednek és behódoljon elıtte. Ez csak kegyetlen módszerek alkalmazásával érhetı el. Például fizikailag bántalmazzák az állatot vagy nem adnak neki enni-inni. Amit az állatok a cirkuszokban elıadnak, azt nem

3 - 3 - élvezetbıl teszik, hanem azért, mert félnek a büntetéstıl. A szállításra és lakhelyként használt ketrecek messze elmaradnak a szükséges mérettıl. Amennyiben a cirkusz turnézik, az állatok szinte teljes idejüket ketrecben töltik, onnan csak akkor kerülnek ki, ha fellépnek. A cirkusz nem járul hozzá a faj fennmaradásához; a szaporulat - ha van egyáltalán - nem kerül vissza a természetbe. Az állatok általában fogságban pusztulnak el. Vagy itt vannak például a viadalok. Spanyolországban már évszázadok óta véres hagyomány a bikaviadal. A halál balettjének is nevezik az állatvédık. A bikaviadalokon bikákat, lovakat kínoznak meg a gátlástalan és érzéketlen közönség szórakoztatására. Ez tanítja az embereket arra, hogyan bántsák és alázzák meg az állatokat. Ezeket az állatokat karddal, dárdával ölik meg; ha ez sem ingerli fel az állatokat eléggé, akkor felgyújtják a szırüket. Évente legalább 1000 bika esik áldozatul ezeknek a szórakoztató mősoroknak. Nemcsak bikaviadalok, hanem pl. kakas és kutyaviadalok is próbára teszik az állatszeretı emberek idegeit. Sajnos évente több millió állatot kínoznak meg értelmetlenül a világon, hogy leteszteljék azokat a kozmetikumokat, amelyeket nap mint nap használunk, az arcszesztıl a szempillaspirálig. Amikor különféle kozmetikumokat használunk, gondolunk-e arra, hány állat állt ki ezért emberfeletti, kimondhatatlan kínokat, élt embertelen körülmények között a számára megváltást jelentı halálig. A kísérletek során az állatokat különbözı rögzítı szerkezetek segítségével teszik mozdulatlanná. Csak abban az esetben érzéstelenítik ıket, ha az a vizsgálat eredményét nem befolyásolja. Ezután következik a vizsgálandó anyag bevitele: vagy erıszakos etetéssel vagy valamelyik testnyíláson keresztül. Gyakran leborotválják az állat szırét, felsértik a bırét. Ha nem erısen mérgezı a vizsgált anyag, akkor csövön keresztül óriási mennyiséget juttatnak az állatok bélrendszerébe. Így gyakran elıfordul, hogy a belsı szerveik szétrepednek, és végsı soron ez vezet az állat pusztulásához. A szemkárosodási tesztek során azt vizsgálják, hogy az adott kozmetikumok mennyire bántják a szemünket. Albínó nyulakon végzik. Kalodába zárják ıket és a samponok, tusfürdık, szemfestékek erıs koncentrációját cseppentik a szemükbe. Bevérzés, gyulladás, vakság, fekély képzıdik. Ez csak néhány példa arról, mennyire sokféleképpen tud ártani az ember az állatvilágnak. Azt hisszük, le kell igáznunk ıket. Kérdés, megéri-e? Kocsis Krisztina tanár Föld Víz E két nagyon fontos fogalom köré szerveztünk vetélkedıt májusban. A feladatok összeállításánál külön figyelmet szenteltünk a környezetvédelem jelentıségének. Négy feladatot kellett megoldani kérdés vízrıl illetve 11 kérdés errıl arról, Keresztrejtvény és Rakd össze címmel. Néhány mondat Rakd össze címő feladatról. Ebben a megfejtés: mezei veréb volt. Ugyanis ez az egyszerő madárka kapta a 2007-es év madara kitüntetı címet. / Tavaly a tövisszúró gébics volt. / 32 jól felkészült tanuló, 5-6 fıs csapatokban ült asztal mellé, eldöntendı, melyik társaságnak sikerül a legtöbb pontot elérnie. Szoros verseny alakult ki, jól érezte magát mindenki. Köszönjük Nagy Sándor és Szalai Róbert vállalkozóknak, kereskedıknek, hogy üdítı délutánban volt részünk. A vetélkedıt szervezte és lebonyolította Kocsis Krisztina és H. Papp Katalin. H. Papp Katalin Olvasmányélményem Szabó Lajosné rovata Székely János: Törd a fejed! Intelligencia fejlesztı tesztek Mint az alcímben jelzi a szerzı, a könyv játékos formában fejleszti észbéli képességünket. Lehet egyedül illetve társas fejtörést játszva használni. Használható

4 - 4 - társasjátékként is, írásos vagy szóbeli változatban. Ha úgy jön ki a lépés, több fordulóssá is tehetı a csoportos játék, hiszen kérdések bıven akadnak benne: összesen 3.000, ennek fele vegyes kérdés, a másik témánkénti: Pl:Híres városok, Okos emberek híres mondái, A technika világából, Mikor találták fel? Mit jelent magyarul? Nehéz, de érdekes hogy csak néhányat említsek ezekbıl: A vegyes kérdésekben az általános mőveltségünket teszteli: 1. Milyen két nagy alkotórészbıl áll a levegı? 2. Ki alapította az elsı nyomdát Magyarországon? 3. Ki festette II. Rákóczi Ferenc híres arcképét, amely bélyegen is szerepelt? 4. Ki volt az utolsó Árpád házi király? 5. Mi Az ember tragédiájának befejezı mondata? 6. Melyik iparág volt a legfejlettebb a Ferenc József-i Magyarországon? 7. Ki írta A nyomorultak címő regényt? A többinél szabad a vásár. Lásd Magyar irodalom 95. oldal 233. megoldás. Ha kedve támad egy kis játékra, elmemozgatásra, úgy ajánlom a könyvet. A Black & White Kiadó gondozásában jelent meg. Szabó Lajosné igazgatóhelyettes Tanulóink írták - Kovács Olga, Szabó Lajosné rovata A gyerekek, a fiatalok képzelıereje, ötletessége nagyon nagyon jó. Ha szabadon szárnyalhat fantáziájuk, csodás dolgokra képesek. Legyen ennek bizonyítéka az új rovat, aminek a címe is jelzi a lényeget: TANULÓINK ÍRTÁK. Ettıl a lapszámtól kezdve minden alkalommal közlünk ezen írásokból. Nemcsak általános iskolásaink számára indítjuk ezt a rovatot, hanem volt diákjaink számára is, így bárki arra érdemes - alkotását megjelentetjük. Sıt, várjuk a jelentkezésüket. Mőfaji határok nincsenek. Rajta, munkára (azaz tollra) fel! A Szerkesztık (akiknél jelentkezni is lehet: Kovács Olga, Szabó Lajosné) A környezet szennyezése Az ember megjelenése óta a környezet állapota jelentısen romlott. A légszennyezés, a talaj-szennyezés, a vizek szennyezése, az állatok kipusztítása, és a növények eltüntetése játszott közre ebben, de ezek ellen egyszerő módon lehet védekezni. A légszennyezés: Amíg az emberek nem autókkal, motorokkal és egyéb füstöt kibocsátó jármővekkel jártak, a levegı sokkal tisztább volt. Mióta ezek megjelentek a levegı oxigén tartalma lecsökkent, szén-dioxid és füst tartalma pedig megnıtt. Azonban nemcsak a jármővek szennyezik a levegıt, hanem a háztartások is, (pl.: kéményfüst) vagy a klórtartalmú szennyezı-anyagok (freonok), melyeket a sprayk adnak ki magukból. A védekezés egyszerő: ha tehetjük, ne járjunk autóval, ne füstöljünk túl sokat, sprayból pedig ne klórosat vegyünk. A levegı mellett a víz és a talaj is szennyezett, hiszen szennyezı anyagokat (pl.: szennyvizet) a folyókba és a földbe öntik, és ez késıbb a mi ivóvizünkbe jut. Az olajszállító hajók sérülése esetén az összes olaj a tengerbe kerül, és ezzel a tenger élıvilága is kipusztul. Az élettelen környezet mellett az élı környezettel is kell foglalkozni. Ezek közül talán a legnagyobb mértékő az állatok

5 - 5 - pusztítása: Az utóbbi idıben a veszélyeztetett állatfajok száma egyre szaporodott, hiszen néhány állatot szırméje, bıre, különleges húsa, vagy éppen agyara miatt mértéktelenül vadásztak. A hegyi gorillából 6 pár él az egész világon, mégis vadásznak rá a tilalom ellenére. Nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten is pusztítják az állatokat: néhány növény kipusztításával az azt fogyasztó állatfajok is kipusztulnak. A növények pusztításával a levegıt nem lesz, ami tisztítsa, ezáltal az egyre szennyezettebbé válik. A fenyıket túl nagy mértékben pusztítják, mert papírt készítenek belıle, emiatt a számuk lecsökkent. A környezet szennyezésével magunkat szennyezzük de erre már más is rájött. Egy mohawk mondta ezt: Csak ha már az utolsó fát is kivágták, az utolsó patakot is megmérgezték, az utolsó halat is kifogták az emberek, csak akkor értik meg, hogy a pénzt nem lehet megenni. Balázs Péter 7. osztály A Merkúr A bolygó háromszor fordul meg tengelye körül, mialatt két teljes keringést végez a Nap körül. Az elméleti vizsgálatok során kiderült, hogy a keringési és a forgási periódus hosszának e különleges arányáért, a bolygó testében fellépett erıs dagálysúrlódás a felelıs. A jelenség hasonló ahhoz, mint ami a Hold esetében játszódott le, csak az a lényeges különbség, hogy a Merkúr rendkívüli mértékben elnyúlt ellipszis alakú pályája idézte elı, hogy a bolygó két keringés alatt három forgást végez, míg a Hold esetében a két periódus tökéletesen kiegyenlítıdött. Amikor a Merkúr a legközelebb jár a Naphoz, pályamenti sebessége olyan nagy, hogy az ebbıl adódó szögsebesség felülmúlja a tengelyforgásét. Ezért azután a bolygó felszínén álló képzeletbeli megfigyelı számára olyan jelenség következne be, amely az egész alsó együttállásban 12,9 ívmásodperc a látszólagos átmérı. A Merkúrt csak egyetlen őrszonda, a Mariner-10 látogatta meg ban és 1974-ben háromszor repült el mellette. Felszínének csak a 45%-át térképezték fel. Naprendszerben a Merkúr egyedülálló. Néhány napon át a Nap a szokásossal ellentétes irányban haladna az égen, majd ismét megfordulva folytatná útját az égitestek között, ha a megfigyelınk úgy helyezkedne el a Merkúron, hogy a perihéliumátmenet idején a Napot a keleti horizonton látná, tanúja lehetne annak, amint csillagunk feltőnik a horizonton, visszafordul, lebukik az alá, majd röviddel késıbb ismét felkel, hogy most már folytassa is égi útját. A Merkúr bolygó viszonylag fényes, nála csak a Jupiter, a Vénusz és idınként a Mars ragyog fényesebben. Mégis elég nehéz megfigyelnünk, mert mindig a Nap közelében jár. Kicsiny pályaátmérıje miatt sohasem távolodik el 28 foknál messzebbre a Naptól, és ezért csak akkor figyelhetı meg távcsı nélkül, amikor este vagy hajnalban a horizont közelében tartózkodik. Gyenge Benjámin 7. osztály Az afrikai elefánt Az elefántok kifejezetten szociális viselkedéső és erısen családhoz kötıdı állatok. Egymás közötti kapcsolataik annyira szorosak, hogy halottaikat ágakkal és

6 - 6 - lombozattokkal valósággal eltemetik. Gyászolják is egyben ıket: órákon át egyfajta halottvirrasztást tartanak mellettük. A tehenek és borjak családi kötelékben élnek, olyan tehén vezetésével, amellyel a csoport minden egyes tagja rokonságban áll. A fiatal bikákat kizárják a családból, amint ivarérettek lesznek. İk azután külön csoportokba verıdve agglegényéletet élnek. A kifejlett bikák egyedül élnek, ıket csak akkor engedik be a családba és akkor is csupán rövid idıre -, ha a teheneknél párzási idıszak van. A csordák, még ha nagy távolságokat tesznek is meg, nem távolodnak el túl messzire a víztıl. Az elefántok ugyanis nem csak inni szeretnek nagyon, hanem fürdeni is, mégpedig lehetıség szerint minden este. Fürdés után az elefántok száraz földdel hintik be nedves bırüket. Az így keletkezı porés iszapréteg segíti ıket a csípı rovarok állandó támadásai elleni védekezésben. Az elefántok akár 225 kilogramm növényt ehetnek meg, és egyszerre akár 136 liter folyadékot is megihatnak. Tokai László 7. osztály Az állatok és környezetünk védelmezése Többféle állatot ismerünk, vannak házi állatok, víziállatok és vadonélı állatok. Egy szerintem minden gyereknek a kedvenc tantárgya a biológia. Remélem, mindenki tudja, hogy vigyáznunk kell magunkra, egymásra a környezetünkre és az állatokra. A sok állatkínzással, orvvadászással nagyon sok kárt teszünk az élılényekben (és Rácz Ildikó 7. osztály olykor önmagunkban is.) Ne vágjuk a fákat illegálisan, mert akkor is pusztítjuk például a mókus élıhelyét! Ha ezeket a dolgokat rövid idın belül nem változtatjuk meg rossz következményei lesznek. Nagyon sok olyan állatfaj van, amit még nem ismerünk, de ha kipusztítják ıket, nem is ismerhetjük meg azokat. Sok állatfaj védett, de hiába, így is csökken a létszámuk. Kérem, segítsenek a beteg vagy sebesült Állatokon! Kihalás szélén álló állatok Az Afrikában élı elefántokat az orvvadászok nagy mennyiségben legyilkolják, de nemcsak az afrikai elefántokat, hanem az indiai elefántokat is. Régen, az ısember idején, nem az agyaráért ölték az elefántokhoz nagyon hasonló mamutokat, hanem a vastag bundájáért és a húsáért. Tehát az életben maradásához kellet. Manapság a szavannán lelınek egy nemes állatot csak azért, hogy vadász trófea legyen. Térjünk át egy kisebb élılényhez, még pedig a macskafélékre. Nem a házi cicusra gondoltam, hanem egy szabadon élı nagymacskákra, mégpedig az oroszlánra, leopárdra, gepárdra és tigrisre. Elıször a szavanna macskájáról, mégpedig az oroszlánról. Az oroszlánok falkában élnek. A hímek csak akkor vadásznak, amikor egyedül vannak és nincsenek nıstényei. Ha pedig falkában van, akkor a nıstények vadásznak, de ekkor, a hím oroszlán vigyáz a kölykökre. A leopárd, a másik legnagyobb macska, magányosan éli az életét. Csak párzáskor van együtt a hím és a nıstény. A nıstény egyedül hozza világra a kölyköket. Sajnos már nagyon megfogyatkozott az életben maradt példányok

7 - 7 - száma. Tehát veszélyben van az életben maradásuk. A gepárd a gyorsaságáról híres. A súlya 35-72kg, magassága 70-90cm, a farok hossza 60-80cm, élettartalmúk 7-12 év. Szaporodásuk: 2 éves kortól lesz, ivar éret. A kölykök száma 3-5, de akár 7 is lehet. A világon ma kb gepárd él. Nappali állatok. Nappal vadásznak. Afrika területén élnek. Nem tudjuk, hogy a gazdagoknak miért jobb az, hogy trófeaként ott legyenek a szobában vagy bundakabát ként hordják. Remélem, hogy a közeljövıben kevesebb állat fog el pusztulni. Papp Nikoletta 7. osztály A Zsadány Fejlıdéséért Alapítvány tevékenységérıl Az Önkormányzatunk testülete augusztusában hozta létre az Alapítványt, hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek községünk fejlıdését illetve fejlesztését elımozdítják. Továbbá célja az is, hogy megtartsuk történelmi és kulturális hagyományainkat, anyagilag is segítsük az ezen munkálkodó helyi lakosokat. Szintén támogatjuk a hátrányos helyzető fiatalokat, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Az idei évben zánkai sporttáborozó iskolásainkat támogatjuk. Jelentıs anyagi összeget győjtöttünk 2005-ben a templom torony kivilágítására, 2006-ban a toronyóra javítására. A közel egy millió Ft, többnyire a helyi lakosok és a vállalkozók felajánlásaiból győlt össze. Úgy gondolom, hogy ismét megmutatkozott az összefogás ereje és mindenkit köszönet illet a jótékonysági munkájáért. Alapítványunk valamennyi munkatársa nevében ıszintén reméljük, hogy továbbra is segítik munkánkat Zsadányért és a segítségre szoruló helyi lakosok boldogulásáért! Kérem, ha tehetik támogassa Alapítványunkat jövıre a személyi jövedelemadójának 1% felajánlásával is. További terveink, segítséget adni a templom mennyezetének felújításához, kulturális tevékenység elımozdítása a helyi amatır csoportok támogatása. Köszönet eddigi munkájáért az Alapítvány kuratórium tagjainak és titkárának! Bné Fábián Erzsébet Sporteredmények - Térségi olimpiai többpróba atlétikai verseny volt Sarkadon május 14-én, ahol Zsadányi Aba a 4. korcsoportban 1. lett, ugyanebben a korcsoportban Békési Attila 3. helyezést ért el. A 6. osztályos Máté Nikoletta pedig 4. lett a 3. korcsoportban. - Május 29-én Szeghalmon került megrendezésre a kis iskolák diákolimpiájának megyei döntıje. Iskolánkat öt tanuló képviselte: Vakarcs Krisztina, Tóth Kitti, Kovács János, Tokai László, Nagy Lajos, akik valamennyien 600 és 800 méteres egyéni futásban indultak. Vakarcs Krisztina 3. helyezést ért el. Tokai Laci pedig 4. lett. Gratulálunk nekik. - Peking 2008 olimpiai játék keretén belül immár roppant belejöttünk a sportolásba: a május 23-i gyalogtúrán 25 fı vett részt, és Kocsis Krisztina tanárnı is elkísért bennünket a május 30-i kerékpározáson meg akkora kedvünk kerekedett, hogy úgy döntöttünk, megfejeljük egy plusz túrával a fancsikai kastélyhoz. Szabó Lajos testnevelı

8 - 8 - Amatır színjátszók helyi csoportja Ez úton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az amatır színjátszók csoportja folyamatosan dolgozik, reményeink szerint a nyár végén új színdarabot tudnak bemutatni. Néhányan távoztak a társulatból de szerencsére új jelentkezıket is köszönthettek. Felkészüléseik vidáman és jó hangulatban telnek, sokan a munkahelyi feszültségek levezetésének színteréül is használják, no és persze a hasznos kikapcsolódásként. Szerény anyagi körülmények között végezik munkájukat a jelmezeket, díszleteket saját magunk kreálják, de ötletekben szerencsére még sosem volt hiány. Nagyon örülünk, hogy többször telt ház elıtt tudtak fellépni és bízunk benne, hogy ezután is fog nıni az érdeklıdés. Támogatóik:, Községi Önkormányzat és Képviselı testülete, Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület, Általános Iskola és Könyvtár, Mővelıdési Ház, Máté Anikó / Sarkadkeresztúr /. Köszönet illeti meg a résztvevık áldozatkész munkáját! Bné Fábián Erzsébet Tokaji kirándulás Május 25-én, a gyermeknapon, iskolánk 5-6. osztályos tanulói, két szülı illetve öt tavaly végzett volt tanítvány egész napos kiránduláson vettek részt. Reggel hatkor indultunk a pékség elıl. S 9 óra után már Tokajban is voltunk. Miután a bazársoron minden fontos dolgot megvizsgáltak, megvettek a gyerekek (bőzösítıt, pukkangatót, takonylabdát), elindultunk a Kopasz -hegy megmászására. A 38 indulóból kettı (az egyik én voltam ) már eleve a hegy lábánál maradt, a többiek többé-kevésbé magasabbra jutottak. A csúcs meghódítására csak néhányan vállalkoztak. İk ruházatukkal is bizonyították ezt: térdükön, fenekükön volt a nyom. Ezt követıen bı óra hosszat sétahajóztunk a Bodrogon, láttunk tavirózsát, kócsagot, s persze fürdızıket, akiket igen-igen irigyeltünk a kánikulában. A szabad program után indultunk Zsadány felé. Útközben még megnéztük Szabolcs vezér földvárát. Sötétedéskor (9 óra után) érkeztünk haza, jókedvően, fáradtan, de egyáltalán nem csöndesen. Gyermekeink tartogattak még meglepetést: végig bírták szuflával, a megállóhelyig, leszállásig ugrabugráltak, kacagtak, bohóckodta, azaz jól érezték magukat. Köszönöm a szülık Ilyésné Forrás Szilvia és Muntyánné Tarsoly Ágnes segítségét, reméljük, a következı kiránduláson is velünk tartanak. Szabó Lajosné igazgatóhelyettes Értesítés Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltása az alábbi idıpontban lesznek: június 15-én 6 órától 10 óráig június 30-án 6 órától 10 óráig. Minden 3 hónapot betöltött eb oltása kötelezı! Az oltás helye: Tőzoltószertár. Az eb oltási díja 2.000,- Ft + féregtelenítés 100,- Ft / 10,- kg.

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar A szerzı neve: Katona Gabriella Ifjúságsegítı szak A cserkészet létjogosultsága napjainkban Magyarországon A témavezetı neve: Bányai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

optimista ember vagyok,

optimista ember vagyok, INGYENES VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. július-augusztus-szeptember 2013. július-augusztus-szeptember 2 Közélet Optimista ember vagyok Beszélgetés dr. Faragó Péterrel, városunk

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Közeledik a szeretet ünnepe

Közeledik a szeretet ünnepe V. évfolyam 11. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja Közeledik a szeretet ünnepe 2008. NOVEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! A Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Barátsági szerzıdés NEMZETISÉGEK. XXVII. Regionális - Megyei. Nemzetiségi Klubtalálkozót.

Barátsági szerzıdés NEMZETISÉGEK. XXVII. Regionális - Megyei. Nemzetiségi Klubtalálkozót. XII. évfolyam 5. szám (137. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. május 28. XXVII. Regionális - Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozó Május 24-e reggelén hangos népzene verte föl a Kossuth utca csendjét.

Részletesebben

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! ZÖLD Sárvár 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: 2010. október 4-én Hétfın délben

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó Hírm ondó L I G E T A L J A I XIV. ÉVFOLYAM 2012. MÁJUS N Y ÍR A DON Y V Á RO S L A P J A Honosítási ünnepség Az egyszerűsített honosítás jogszabályának elfogadásával a Magyar Parlament megteremtette a

Részletesebben