Útmutató a 77/2013. NFM Rendelet Szerinti Biztonsági Felmérést Támogató Segédlethez 1/19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a 77/2013. NFM Rendelet Szerinti Biztonsági Felmérést Támogató Segédlethez 1/19"

Átírás

1 Útmutató a 77/2013. NFM Rendelet Szerinti Biztonsági Felmérést Támogató Segédlethez 1/19

2 Dokumentum információk Dokumentum címe Készítette Beosztás Verziószám v3.10 Felmérést Támogató Segédlethez Juhász György kockázat elemző és auditor Verziódátum június 24. Verziótörténet Verziószám Verziódátum Leírás Fájl neve v február 18. Első kiadható változat v február 20. v február 28. Publikálás v március 25. Stilisztikai, betűhiba javítások, frissítés Az osztályba sorolás felbontása bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjára Képlethibák javítása Útmutató_segédlethez _v1.0.pdf Útmutató_segédlethez _v1.01.pdf Útmutató_segédlethez _v1.02.pdf Útmutató_segédlethez _v2.00.pdf v június 20. LibreOffice változat v június 24. Képlethibák javítása Útmutató_segédlethez _v3.00.pdf Útmutató_segédlethez _v3.10.pdf Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 2/19

3 Tartalomjegyzék 1 Ismerkedés A segédlet célja A segédlet elérhetősége A Microsoft Office Excel változat címe: A LibreOffice változat címe: A futtatási környezet Microsoft Office Excel változat LibreOffice változat A segédlet felépítése és használata A látható fülek Navigáció a segédletben Csoportosított sorok becsukása és kinyitása Színkódok Kitöltés Az eredmények megőrzése Mentés, nyomtatás XML létrehozása MS Excel változat LibreOffice változat Az XML állomány Ha segítségre van szüksége Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 3/19

4 1 Ismerkedés Tisztelt Olvasó! Ha Ön az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény (Ibtv.) hatálya alá tartozó szervezetnél dolgozik, és az Ön feladatai közé tartozik elektronikus információs rendszereik biztonsági osztályba sorolása, illetve ezen rendszerek informatikai biztonsági állapotának felmérése, akkor ez a dokumentum Önnek szól, és a dokumentum tárgyát képező segédletet az Ön számára hoztuk létre. 1.1 A segédlet célja Az Ibtv. technológiai végrehajtási rendeleteként a 77/2013. NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg a szervezetek biztonsági szintbe, elektronikus információs rendszerei biztonsági osztályba sorolását. A rendszerek osztályba sorolása, illetve ehhez kapcsolódóan a biztonsági osztályhoz tartozó követelmények teljesülésének ellenőrzése nélkülözhetetlen lépés az informatikai biztonság emeléséhez, mert ez az állapotfelmérés lehet alapja a biztonság növelését célzó cselekvési tervnek. A technológiai követelmények számossága és komplexitása, a megfelelőségek, illetve meg nem felelőségek kiértékelése komoly feladatot jelent az érintett szervezetek és azok érintett munkatársai számára. A feladat elvégzésének támogatására, továbbá az egységes értelmezés és kommunikáció érdekében a Nemzeti Elektronikus (NEIH) segédletet bocsát közre. A segédlet egy számolótábla munkafüzet, amely eszközül szolgál kitöltője számára ahhoz, hogy valamely elektronikus információs rendszert biztonsági osztályba soroljon a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjaiból, rögzítse az osztályra releváns követelmények teljesülésének, illetve nem teljesülésének tényét, és ezek alapján meggyőződjön arról, hogy a rendszer mely biztonsági osztálynak felel meg a három szempont szerint. A munkafüzet automatikusan jelzi, hogy mely követelmények érvényesek az adott biztonsági osztály esetén, illetve összegzéseken keresztül kimutatja, hogy teljesülnek-e a vonatkozó követelmények. A segédlet két platformra készült el. Microsoft Office Excel programmal kezelhető, illetve LibreOffice Calc programmal kezelhető változatban. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 4/19

5 1.2 A segédlet elérhetősége A segédlet a NEIH honlapjáról ingyenesen letölthető A Microsoft Office Excel változat címe: A Microsoft Office Excel változat címe: A LibreOffice változat címe: illetve a LibreOffice változathoz tartozó segédállomány: 1.3 A futtatási környezet A segédlet két futtatási környezetben használható: Microsoft Office Excel változat A segédlet MS Excel 2010 és MS Excel 2013 programokkal tesztelt, tehát működőképes minden olyan környezetben, ahol ezen verziók valamelyike megtalálható. Kivételként említendő az Excel Web App szolgáltatás, amely a felhőben tenné lehetővé a munkafüzet használatát. Technikai okokból ez nem lehetséges. Tekintve azonban, hogy a munkafüzet kitöltése során informatikai biztonsági szempontból érzékeny adatok kerülnek a munkafüzetbe, ez a hátrány ténylegesen biztonságot óvó előny. A továbbiakban a hivatkozásoknál az MS Excel 2010-es magyar verziót vettük alapul, ezek az egyéb nyelvek, illetve a 2013-as verzió esetére értelemszerűen alkalmazhatók. A segédlet úgynevezett makróbarát Excel-munkafüzet. A benne található kód kizárólag arra szolgál, hogy a később leírt ergonómiai funkció, a Csoportosított sorok becsukása és kinyitása elérhető legyen. Ha az Ön Excel környezetében a makró futtatás nem engedélyezett, akkor kísérelje meg a Fájl menü Beállítások elemének kiválasztása után az Adatvédelmi központ lapon a Makróbeállítások között engedélyezni a makrókat. Ha ez nem lehetséges, akkor feltehetőleg a rendszergazda tiltotta le a funkciót. Ha nem kívánja, vagy például biz- Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 5/19

6 tonsági megfontolások miatt nem lehetséges a makrók engedélyezése, Ön akkor is maradéktalanul használhatja a segédletet (az említett ergonómiai funkció kivételével). A letöltött segédlet megnyitásakor figyelmeztető üzenet jelenhet meg: A használat megkezdéséhez engedélyezze a szerkesztést! LibreOffice változat A segédlet a változatával tesztelt. Makrókat nem tartalmaz. A használatára, kezelésére vonatkozó tudnivalók a LibreOffice sajátosságait figyelembe véve azonosak, vagy rendkívül hasonlatosak az MS Excel változatéhoz. Ezért a továbbiakban az MS Excel változat bemutatásával leírt tudnivalók érvényesek. Ahol eltérés mutatkozik, azt külön megjegyzés tartalmazza. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 6/19

7 2 A segédlet felépítése és használata A segédlet a Rendelet szövegét dolgozza fel, minden követelmény (karakterhelyesen) a Rendeletből származik. 2.1 A látható fülek Összegzés A szervezet, a rendszer, a kitöltő személy nevének és a kitöltés dátumának megadására szolgáló táblázat, amely a kitöltött adatok alapján a biztonsági osztályt és az annak való megfelelést összegzi. Osztályba sorolás A biztonsági osztály bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából való meghatározására szolgáló táblázat. Értékelés Adminisztratív Az adminisztratív követelményeknek való megfelelés összegzése. Értékelés Fizikai A fizikai követelményeknek való megfelelés összegzése. Értékelés Logikai A logikai követelményeknek való megfelelés összegzése Az adminisztratív követelmények részletezésére, a megfelelőségek, vagy meg nem felelőségek megadására szolgáló hét táblázat. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 7/19

8 3.2.1 A fizikai követelmények részletezésére, a megfelelőségek, vagy meg nem felelőségek megadására szolgáló táblázat Az adminisztratív követelmények részletezésére, a megfelelőségek, vagy meg nem felelőségek megadására szolgáló tíz táblázat. 2.2 Navigáció a segédletben A munkafüzet sok táblázatból áll, az egyes táblázatok hosszúak lehetnek, ezért az eligazodást és navigációt érzékeny mezők, linkek támogatják. A linkek felismerhetők arról, hogy a bennük található szöveg aláhúzott. A táblázat felső sorában található link mindig az összegzés irányába mutat, a táblázat belsejében levő link a részletezéshez juttat el. Példaképpen az alábbi képernyőkép-sorozat mutatja a használatot: Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 8/19

9 Az Összegzés fülön a Kockázatelemzés linkre kattintva: A LibreOffice változatban a link követése a CTRL billentyű nyomva tartása melletti kattintással történik. Az Értékelés Adminisztratív fül megfelelő során találjuk magunkat. És fordítva: A legfelső sorban található Adminisztratív védelmi intézkedések link visszavisz az Öszszesítés fül megfelelő mezőjéhez. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 9/19

10 2.3 Csoportosított sorok becsukása és kinyitása Az ebben a fejezetben leírt funkció az MS Excel változatban csak akkor működik, ha a makrók futtatása engedélyezett. Ha a makrók futtatása nem engedélyezett, akkor a csoportosítások ugyan láthatók, de a csoportok nem csukhatók be. A segédletben a Rendelet felépítését követve a követelmények hierarchiába szervezve jelennek meg. Az áttekinthetőség érdekében számos fülön találhatók csoportosított sorok. Sorok egy csoportját mindig egy fölérendelt sorhoz tartozó, közvetlenül alárendelt sorok együttese alkotja. A csoportok az ablak bal szélén, a csoporthoz tartozó, látható sorok alatti sorban megjelenő négyzet alakú jelről ismerhetők meg. Ha a csoport zárt, akkor a négyzetben + jel látható, ha a csoport nyitott, akkor a négyzetben - jel található, és a négyzet fölött függőleges vonal jelzi a közös csoportba foglalt sorokat. Zárt csoport: Ugyanez a csoport nyitva: Az állapotváltozást értelemszerűen a négyzetre kattintva lehet kiváltani. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 10/19

11 A csoportosított sorokat tartalmazó fülek felső részén szintén négyzet alakú kezelőszerv szolgál az összes csoport egyszerre való becsukására ( 1 -es jelű négyzet), vagy kinyitására ( 2 -es jelű négyzet). Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 11/19

12 2.4 Színkódok A segédletben a használatot színkódok támogatják. Áttekintő jelleggel: A kék háttér információs jelentőséggel bír, tagolja a megjelenített követelményeket. A fehér háttér, benne szöveggel azt jelzi, hogy az adott sorban beviteli mező található. A piros háttér általában nemleges érték (meg nem felelés) jelzésére szolgál. Zöld háttér jelzi a pozitív értéket (megfelelőséget). A sárga figyelemfelhívó, beviteli lehetőséget jelez. Minél sötétebb egy háttérszín, annál inkább összefoglaló jellegű a mező tartalma. Részletesen: Sötétkék háttér, fehér betűszínnel: Összefoglaló, címinformáció vagy fejléc. Középkék háttér: Összefoglaló, követelmények egy csoportjára utaló mező, vagy a Nem kötelező értéket hordozó, összefoglaló mező. Világoskék háttér: Összefoglaló, alárendelt követelményre utaló mező, vagy a táblázat tagolására szolgáló mező, vagy a beviteli mezőre vonatkozó Nem kötelező értéket hordozó mező. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 12/19

13 Fehér háttér szöveges tartalommal: A mezőtől jobbra beviteli mező található. Sötét, vagy közepesen sötétpiros háttér: Meg nem felelőség jelzése követelmény, vagy követelmény csoport egészére. Halványpiros háttér: Nem értékkel kitöltött kétértékű beviteli mező. Sötét, vagy közepesen sötétzöld háttér: Megfelelőség jelzése követelmény, vagy követelmény csoport egészére. Halványzöld háttér: Igen értékkel kitöltött kétértékű beviteli mező. Sárga, vagy okker háttér: Adathiány jelzése követelmény, vagy követelmény csoport egészére, illetve a mezőtől balra egy, vagy egymás alatt több kitöltendő beviteli mező található. Világossárga háttér: Üres kitöltendő beviteli mező található. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 13/19

14 2.5 Kitöltés A segédlet védett. Az MS Excel változatban a munkafüzet, mindkét változatban az egyes táblázatok zároltak, azaz korlátozottan módosíthatók. A nem módosítható mező módosítási kísérletére hibaüzenet a válasz: A beviteli mező bármikor törölhető, illetve átírható. A beviteli mezők vastag sárga szegélye kitöltött állapotban is jelzi, hogy a mező módosítható. Az Összegzés fülön, valamint az Osztályba sorolás fül 55. sorában található beviteli mezők kivételével valamennyi beviteli mezőnek összesen három állapota lehet: Igen Nem Kitöltetlen A háromállapotú beviteli mezők legördülő listával támogatják a kitöltést. A legördülő menü a mezőre klikkeléskor, a mező jobb oldalán megjelenő nyílra kattintva aktiválható. Ha egy háromállapotú beviteli mezőbe a lehetséges Igen, vagy Nem értékeken kívül valami mást kísérelnek meg beírni, a következő hibaüzenet jelenik meg: Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 14/19

15 Ilyenkor a Mégse gombra klikkelve alaphelyzetbe hozható a mező. Az Osztályba sorolás fül 55. sorában található beviteli mezők lehetőséget adnak arra, hogy a kitöltő saját szempontot is figyelembe vegyen a biztonsági osztályba sorolásnál akár a bizalmasság, akár a sértetlenség, akár a rendelkezésre állás esetén. Ha saját szempontot kíván alkalmazni, akkor ennek tömör leírását, esetlegesen egy ezzel foglalkozó külső dokumentumra (pl. kockázatelemzésre) való hivatkozást a B55 mezőben szabad szöveges formában adja meg! A C55, D55, E55 mezők rendre a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás szerinti osztály 1-től 5-ig tartó számának megadását teszik lehetővé. A kitöltést legördülő menü segíti. A segédlet azt is megengedi, hogy valamely egy, vagy több előre megadott szempont és a saját szempont együttese határozza meg a besorolást. Az elv az, hogy az adott oszlopban megadott válaszok közül mindig a legmagasabb határozza meg a biztonsági osztályt. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 15/19

16 3 Az eredmények megőrzése 3.1 Mentés, nyomtatás A kitöltött segédlet érték, ezért ne felejtse el kitöltés közben is folyamatosan menteni! A mentés során tetszőleges nevet adhat a munkafüzetnek, ám célszerű, ha a név utal arra a rendszerre, amelyről szól. Ha az MS Excel változat esetén makróbarát munkafüzetként, LibreOffice változat esetén ODF-munkafüzetként már elmentette munkáját, akkor szükség szerint ki is nyomtathatja azokat a füleket, amelyeket ilyen formában is szeretne megjeleníteni. A nyomtatási beállítások előre definiáltak (nyomtatási terület, lap tájolás, méret, fejléc, stb.), ám tetszés szerint szabadon átállíthatóak. 3.2 XML létrehozása A segédlet további tulajdonsága, hogy XML állomány létrehozását is támogatja. Az XML formátum egy strukturált szöveg formátum, amely különösen alkalmas arra, hogy programok közötti kommunikációban (pl. feltöltéskor) használják. Az XML állomány létrehozása az MS Excel és a LibreOffice programok esetén lényegesen eltérő MS Excel változat A segédletben ezt a funkció a Mentés másként szokásos műveletnél az XML-adatok (*.xml) fájl típus kiválasztásával érhető el. A mentés során figyelmeztető üzenet jelenik meg: Ilyenkor a Tovább választásával megtörténik az XML állomány létrehozása. Ha XML-ként mentette munkáját, akkor a munkafüzet típusa XML lesz, tehát a következő mentés parancs hatására is XML-adat formátumban mentene a program. Ha tehát az XMLként való mentés után még módosít, és eredményeit makróbarát munkafüzetként szeretné Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 16/19

17 megőrizni, használja ismét a Mentés másként parancsot, és adja meg újra a kívánt fájl formátumot. Tapasztalt Excel felhasználók a Menüszalag testreszabása, vagy a Gyorselérési eszköztár testreszabása segítségével megtalálhatják és megjeleníthetik a Fejlesztőeszközök lap -on található XMLadatok exportálása parancsot, amely segítségével úgy állítható elő az XML állomány, hogy közben a munkafüzet neve nem változik meg LibreOffice változat A LibreOffice változatban az XML állomány elkészítése némi előkészületet igényel. Ezt az előkészületet egyetlen alkalommal kell megtenni. Le kell tölteni a 77_2013_NFM_VHR_ jar segédállományt a NEIH honlapjáról, és el kell menteni egy tetszőleges mappába. A LibreOffice Eszközök menüjéből az XML szűrőbállításai menüelem kiválasztásával lehet a segédállomány tartalmát telepíteni. A folytatáshoz az előugró ablakból a Csomag megnyitása gombot kell megnyomni. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 17/19

18 A szokásos tallózási ablakból a korábban elmentett segédállományt kiválasztva a telepítés megtörténik. Az XML szűrők listájában megjelenik a 77/2013.NFM - XML_output Az XML-szűrő beállításai ablakot bezárva az XML előállítás elérhetővé válik. Az XML állomány előállításához a Fájl menü Exportálás menüelemét kell kiválasztani. Fontos, hogy a felugró ablakban a fájl típusaként a 77_2013_NFM_XML (.xml) (*.xml) elem legyen kiválasztva! A 77_2013_NFM_XML (.xml) (*.xml) fájl típus egyéb táblázatok esetén nem használható, üres állomány létrehozását eredményezi. Ha az XML-szűrő jelenléte zavaró, az XML-szűrő Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 18/19

19 beállításai ablakban törölhető. Ebben az esetben a következő alkalommal a segédletből XML állomány előállítása előtt az előkészületet meg kell ismételni Az XML állomány Az MS Excel és a LibraOffice változat esetén az előálló XML állomány szerkezete azonos. Az XML formátum nem olvasmányos, de többek között böngészőben is megnyitható, és tartalmi megjelenítése az alábbiakhoz hasonló: 4 Ha segítségre van szüksége Ha a segédlet használata során problémába ütközött, kérjük, akár telefonon, akár elektronikus levélben keresse a Nemzeti Elektronikus ot. Az elérhetőségeket megtalálja weboldalunkon, a címen. Útmutató_segédlethez_v3.10.pdf 19/19

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Felhasználói útmutató 1.1 verzió Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÁTTEKINTÉS... 4 2.1. A

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Honlapok igénylése és módosítása

Honlapok igénylése és módosítása Parókia Portál Honlapok igénylése és módosítása 2009. május 17. Tartalom Honlapok a parokia.hu-n 3 Honlap létrehozása és karbantartása 3 Igénylő űrlap kitöltése 4 Az adminisztrációs felület 6 Beállítások

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 Alapfogalmak... 3 A modul használatának

Részletesebben

Cg: 01-09-200586 Asz: 24810645-2-42 Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Sz. Sz. Sz. R. Kft. 1146 Budapest Cházár A. u.

Cg: 01-09-200586 Asz: 24810645-2-42 Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Sz. Sz. Sz. R. Kft. 1146 Budapest Cházár A. u. Kft. 1146 Budapest Cházár A. u. 2/D 1/3 Attila Szilágyi Verzió: 252 Kézirat lezárva: 2015-07-13 Kft. 1146 Budapest Cházár A. u. 2/D 1/3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 A programról...5 Kinek ajánljuk?...5

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 Regisztráció... 6 1.1 Regisztráció

Részletesebben

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak felhasználói dokumentáció Református Portál Gyülekezeti Aloldalak Adminisztrátori felület esolution kft. Budapest, 2008. 10. 02. Tartalomjegyzék Az adminisztrációs felület 3 Beállítások 4 2 Logó és fejléc

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05 Tartalomjegyzék Bevezető...3 Rendszer követelmények...3 A program képességei...3 Bejelentési kötelezettség (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet)...4 Dokumentáció megőrzési kötelezettség...4 wsoft Számlázó

Részletesebben

Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között!

Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Bevezető Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Az Euler Hermes lehetőséget biztosít, hogy proaktív módon naprakészen menedzselje a hitelbiztosítási szerződését.

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9 Felhasználói dokumentáció verzió 2.9. Budapest, 2011. Oldalszám: 1 / 89 Változáskezelés Verzió 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Dátum Pont 2010.11.24.. 2.4.1 2010.11.24.. 2.4.4 2010.11.24..

Részletesebben