SZAKMAI BESZÁMOLÓ szeptember június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június"

Átírás

1 A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / SZAKMAI BESZÁMOLÓ szeptember június

2 Összejönni jó kezdés. Együtt maradni haladás. Együtt is dolgozni siker. (Henry Ford)

3 BEVEZETŐ A es nevelési évben a TÁMOP pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre. A pályázati program keretében átdolgozott nevelési programunknak megfelelően a nevelési év szeptemberétől további két óvodai csoportban a Helyi Nevelési Programunk tematikus tervéhez illesztettük a Kompetencia Alapú Óvodai Program tématerveit, így mindhárom óvodai csoportunkban kompetencia alapú óvodai nevelés folyik.

4 Mackó Név Tanulócsoportok a 2010/2011 nevelési évben Létszám Évfolyam szeptember 1-én május 31-én Kiscsoport 21 tanuló 31 tanuló TÁMOP pályázatba bevont csoport Katica Középsőcsoport 25 tanuló 23 tanuló Nyuszi Nagycsoport 24 tanuló 23 tanuló

5 A PÁLYÁZATBA BEVONT CSOPORT Mackó - kiscsoport Óvodapedagógusok: Priskin Ágota pályázatba bevont óvodapedagógus Gyenesné Klett Ibolya Slavonicsné Törgyéki Irén / től/ Indikátor mutatók a bevont óvodai gyermekcsoport esetében Szentlőrinci Kistérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (201052/013) - Tanulócsoportok Létszám Név Évfolyam szeptember 1-én május 31-én Mackó Kiscsoport 21 tanuló 31 tanuló IKT-val támogatott tevékenységek Célérték: 25 % 42% IPR-módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest Célérték: 40 % 100%

6 A programcsomag bevezetése, alkalmazása és fenntartása a 2010/2011- es nevelési évtől folyamatosan, mindhárom óvodai csoportban biztosított, óvodapedagógusaink folyamatos belső képzésekkel és az önképzés lehetőségével élve sajátítják el a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertanát. A pályázat keretében átadásra került laptopok segítségével a felkészülés, a dokumentálás és az önművelés lehetősége elérhetőbbé vált. Az IKT eszközöket folyamatosan használjuk a tervezés, dokumentálás, értékelés és a megvalósítás során; az eszközöket számos alkalommal a gyermekek is igénybe veszik a napi fejlesztő tevékenységek alkalmával.

7 A projekt keretében a kompetencia alapú óvodai program alkalmazásához szükséges eszközöket a bevont gyermekcsoportban helyeztük el, amelyeket igény szerint valamennyi óvodai csoportban használunk. Egyéb pályázati forrásokból folyamatosan bővítettük eszközeinket, melyek elősegítik a gyermekek több és szélesebb körű ismerethez való jutását, egyéni kompetenciáik fejlődését. /Pl: homok-víz terepasztalok, sokféle vizuális eszköz, népi kismesterségek agyagmegmunkálás eszközei, mozgásfejlesztő eszközök, stb./

8

9 A program alkalmazása lehetőséget nyújt a különböző korú, és különböző területen tehetséges gyermekek bemutatkozására is. Kiemelten kezeljük a vizuális tevékenységeket, melyek tervezése során figyelembe vesszük az egyéni képességekhez igazodó, különféle technikai megoldások ajánlását. A gyermekek alkotásai kiállítás keretében folyamatosan megtekinthetők, az elkészült gyermekmunkákon keresztül láthatóvá válik egyéni fejlődésük, kreativitásuk. Az együtt munkálkodás az óvodai élet sokszínűségét gazdagítja, a tehetséggondozó munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárul.

10

11 FELADATAINK /Tervezett feladatainkat az éves munkatervben rögzítettük havi lebontásban, mely részletezi a feladatokat, határidőket és a felelősöket is./ A 2,5-7 éves gyerekek számára a legoptimálisabb óvodáztatási lehetőséget biztosítsuk az egyenlő hozzáférés, az egyéni bánásmód alkalmazásával. A kompetencia-alapú óvodai nevelés elterjesztése óvodánkban. Óvodai csoportnapló formai és tartalmi korrekciója a bevezető, 2009/2010-es nevelési év tapasztalatai alapján. Jó gyakorlataink, innovációink és elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati nevelőmunkánkba. A nevelési év során legalább negyedévente 1 alkalommal a szakmai munkacsoport tagjainak tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása kapcsán. Tájékoztatási kötelezettségben vállalt szerep- cikkek írása, publikációk, prezentációk készítése, stb.

12 Projektekben, témahetekben, innovációkban való aktív munka. Valamennyi óvodás gyermek számára számos olyan érdekes és életkori sajátosságaikhoz igazodó program, témahét, projekt előkészítése és megvalósítása a feladatunk, melyekben tevékenyen vehet részt egyéni és életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodóan. Szülői és partneri fórumok szervezése. Összhang a helyi iskola éves munkatervével, a partneri együttműködés az óvoda-iskola átmenet támogatása szempontjából; Az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül: Óvodán belüli és kívüli rendezvényeink eddigi színvonalát megtartva, eddigi hagyományainkra építve bővítsük azoknak a tevékenységeinknek körét, melyekben a szülők gyermekeikkel együtt aktív részesei lehetnek mindennapjainknak, ünnepeinknek és rendezvényeinknek egyaránt.

13 BELSŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓK Munkaközösségi konzultációinkat a kompetencia alapú óvodai program alkalmazásához kötöttük, egy -egy modul zárásának, ill. kezdésének időszakára terveztük. Szeptember: Óvodai szakmai munkaközösség éves munkatervének összeállítása Helyszín: Bükkösd, Óvoda Felelős: Kiticsics Anikó Résztvevők: óvodapedagógusok Időpont: Október: Kompetencia alapú óvodai programcsomag beépítésével kapcsolatos szakmai konzultáció Helyszín: Bükkösd, Óvoda Felelős: Kiticsics Anikó Résztvevők: óvodapedagógusok Időpont: Január: Kompetencia alapú óvodai programcsomag beépítésével kapcsolatos szakmai konzultáció Helyszín: Bükkösd, Óvoda Felelős: Kiticsics Anikó Résztvevők: óvodapedagógusok Időpont: Április: Kompetencia alapú óvodai programcsomag beépítésével kapcsolatos szakmai konzultáció Helyszín: Bükkösd, Óvoda Felelős: Kiticsics Anikó Résztvevők: óvodapedagógusok Idópont:

14 Legyen mindig LEVEGŐ, hogy lélegezhess, TŰZ, hogy melegedhess, VÍZ, hogy ihass és FÖLD, hogy élhessünk. AZ ÓVODAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKASZAI

15 2010. szeptember 1-től a LEVEGŐ modullal kezdődően került bevezetésre az óvodai programcsomag a középső, -és nagycsoportban, illetve szeptember 15-től a pályázatba bevont Mackó kiscsoportban. LEVEGŐ MODUL - nagycsoport szeptember SZONEK BükkB kkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézm zménye

16 2010. októberétől a TŰZ modullal folytattuk tovább tevékenységeinket. Október között Ősz kincsei elnevezéssel témahét került megvalósításra, mely egyben óvodánk egyik jó gyakorlata. A program eseményeiről prezentáció készült. ŐSZ KINCSEI TÉMAHÉT október SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A jó gyakorlatot kidolgozó óvodapedagógus: Priskin Ágota Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport - Mackó csoport, 25 gyermek Középsőcsoport Katica csoport, 25 gyermek Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek Megvalósító óvodapedagógusok: Priskin Ágota Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Gondos Gabriella Kiticsics Anikó

17 A szeptemberi előzetes terveinket módosítottuk azzal, hogy további két hagyományőrzéshez kötődő témahét került kidolgozásra a TŰZ modulon belül: Dömötör témahét október Márton lúdja témahét november DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT november Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / A témaheteket kidolgozó óvodapedagógus: Kiticsics Anikó Résztvevő gyermekcsoport: Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek Megvalósító óvodapedagógus: Kiticsics Anikó

18 November között Egészségedre elnevezésű témahetünk a nagycsoportosok körében került megvalósításra. A témahét óvodánk egyik jó gyakorlata. A megvalósítást prezentáció hitelesíti. EGÉSZSÉGEDRE TÉMAHÉT 2010.november NAGYCSOPORT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A jó gyakorlatot kidolgozó óvodapedagógus: Györkő Edit Résztvevő gyermekcsoport: Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek Megvalósító óvodapedagógus: Kiticsics Anikó

19 2010/2011 év KISCSOPORT TŰZ témakör október november - december október Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / SZONEK BükkB kkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézm zménye TŰZ Z MODUL - nagycsoport- TŰZ Z MODUL - nagycsoport- TŰZ Z MODUL - nagycsoport november december Óvodapedagógusok: gusok: Gondos Gabriella és Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK BükkB kkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézm zménye SZONEK BükkB kkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézm zménye

20 ÜGYES MANCSOK bemutató foglalkozás december 15.

21 A decemberi hagyományőrzéshez kötődő témahét előkészítése novemberében megtörtént, megvalósítására december közt került sor Luca, a boszorkány elnevezéssel a nagycsoportban. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / LUCA, A BOSZORKÁNY TÉMAHÉT 2010.december nagycsoport- A témahét a TÁMOP / pályázati program keretében novemberében került kidolgozásra és kipróbálására. A gyermekek és az óvodapedagógusok tetszését is elnyerve december között került újra megrendezésre az előző év sikeres tevékenységeit alapul véve, megújult tartalmakkal bővítve. A témahetet kidolgozó óvodapedagógusok: Priskin Ágota Györkő Edit Résztvevő gyermekcsoport: Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek Megvalósító óvodapedagógus: Kiticsics Anikó

22 Januártól a VÍZ modulon belüli tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő munka megtörtént. VÍZ MODUL JANUÁR NAGYCSOPORT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE VÍZ MODUL MÁRCIUS NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné VÍZ MODUL FEBRUÁR NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella és Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné VÍZ témakör 2010/2011 KISCSOPORT január február - március SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

23 Február között került megvalósításra Mackóvilág projektünk, mely szintén óvodánk jó gyakorlata. A programban mindhárom gyermekcsoport részt vett, illetve az óvoda-iskola átmenet kapcsán a helyi iskola alsó tagozatos gyermekei és tanítói is bekapcsolódtak. A projekt eseményeiről prezentáció készült. MACKÓVILÁG PROJEKT 2011.február SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A jó gyakorlatot kidolgozó óvodapedagógus: Kiticsics Anikó Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport Mackó csoport 29 gyermek Középsőcsoport Katica csoport 23 gyermek Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek Általános iskola alsó tagozatos gyermekei osztály Megvalósító óvodapedagógusok: Priskin Ágota Slavonics Csabáné Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Gondos Gabriella Kiticsics Anikó

24 A természetvédelem-egészséges életmód témakörben tervezett projektünk március április 15. közt került megvalósításra Kék bolygó címmel. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / A projekt a TÁMOP / pályázati program keretében januárjában került kidolgozásra és kipróbálásra a pályázatba bevont nagycsoportos részvételével. Az ez évi projekt tevékenységeibe mindhárom óvodai gyermekcsoport bekapcsolódott, így egyidejűleg kipróbálásra került eltérő korcsoportú gyermekek körében is. A projektet kidolgozó óvodapedagógusok: Priskin Ágota Judtné Berényi Tímea Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport Mackó csoport 29 gyermek Középsőcsoport Katica csoport 23 gyermek Nagycsoport Nyuszi csoport, 23 gyermek Megvalósító óvodapedagógusok: Priskin Ágota Slavonics Csabáné Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Gondos Gabriella Kiticsics Anikó

25 Húsvétoló címmel témahét került kidolgozásra és megvalósításra április között. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye HÚSVÉTOLÓ óvodai témahét április Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / A témahetet kidolgozó óvodapedagógus: Priskin Ágota Résztvevő gyermekcsoportok: Kiscsoport Mackó csoport 29 gyermek Megvalósító óvodapedagógus: Priskin Ágota Slavonics Csabáné

26 A FÖLD modult május 31-én zártuk, a csoportokban folyó tevékenységekről szintén összefoglaló prezentációk készültek. FÖLD MODUL ÁPRILIS NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye KISCSOPORT 2010/2011 FÖLD témakt makörei április - május - június Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / FÖLD MODUL május NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye

27 HÓNAP TERVEZETT PROGRAM, TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULT PROGRAM, TEVÉKENYSÉG OKTÓBER Ősz kincsei témahét Dömötör témahét Folyamatosan: Átkaroló program, Ügyes mancsok projekt Ősz kincsei témahét Dömötör témahét NOVEMBER DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS Márton Lúdja témahét Egészségedre! témahét Adventi ünnepkör Luca, a boszorkány témahét Farsangolás Mackóvilág projekt Kék bolygó projekt Kék bolygó projekt Húsvéti ünnepkör Márton Lúdja témahét Egészségedre! témahét Adventi ünnepkör Luca, a boszorkány témahét Farsangolás Mackóvilág projekt Kék bolygó projekt Kék bolygó projekt Húsvétoló témahét Jelölések: - TÁMOP keretében kidolgozott program - Jó gyakorlatunk - Egyéb

28 TÉMAHETEK Időpont Témahét címe Érintett csoportok október Ősz kincsei témahét Jó gyakorlat kis: 25 fő középső: 25 fő nagy: 24 fő október Dömötör témahét nagy: 24 fő november Márton lúdja témahét nagy: 24 fő november Egészségedre témahét Jó gyakorlat nagy: 24 fő december Luca, a boszorkány témahét nagy: 24 fő április Húsvétoló témahét kis: 29 fő

29 PROJEKTEK Időpont Projekt címe Érintett csoportok február Mackóvilág projekt Jó gyakorlat kis: 29 fő középső: 23 fő nagy: 23 fő március 21.-április 15. Kék bolygó projekt kis: 29 fő középső: 23 fő nagy: 23 fő

30 Bevont csoport Mackó csoport IKT-val támogatott tevékenységek jegyzéke csoportonként HÓNAP KOMPETENCIA ALAPÚ TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA MINDEZEKBŐL IKT-VAL TÁMOGATOTT Levegő Szeptember 0 0 0% Tűz Víz Föld Október % November % December % Január % Február % Március % Április % Május % Június IKT % Levegő Július Augusztus Összesen %

31 Katica csoport középső csoport HÓNAP KOMPETENCIA ALAPÚ TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA MINDEZEKBŐL IKT-VAL TÁMOGATOTT Levegő Szeptember % Tűz Víz Föld Október % November % December % Január % Február % Március % Április % Május % Június IKT % Levegő Július Augusztus Összesen %

32 Nyuszi csoport - nagycsoport HÓNAP KOMPETENCIA ALAPÚ TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA MINDEZEKBŐL IKT-VAL TÁMOGATOTT Levegő Szeptember % Tűz Víz Föld Október % November % December % Január % Február % Március % Április % Május % Június IKT % Levegő Július Augusztus Összesen %

33 NYILVÁNOSSÁG Partnereink számára rendszeresen tájékoztatást adunk óvodánkban történt főbb eseményekről a helyi sajtóban, a települési honlapon. A szülőket szülői értekezleteken, fórumokon, plakátokon és meghívókon keresztül tájékoztatjuk.

34 Hónap/ esemény Szülői értekezlet Helyi sajtó Települési honlap Plakát, meghívó Szeptember Érintett gyermekcsoport: kis, középső, nagy Megkezdődött a munka az óvodában Megkezdődött a munka az óvodában Levegő modul szeptember - ppt Meghívó szülői értekezletre Október Dömötör témahét ppt TŰZ modul, október-ppt Ősz kincsei témahét ppt November Őszi óvodai pillanatok Programok, témahetek képes összefoglalója Őszi óvodai pillanatok Programok, témahetek képes összefoglalója Egészségedre témahét -ppt Márton lúdja témahét ppt Tűz modul november- ppt Meghívó szülői értekezletre plakát December Óvodánkban járt újra Luca, a boszorkány Franciaországi siker Óvodánkban járt újra Luca, a boszorkány Franciaországi siker TŰZ modul, kiscsoport- ppt Luca, a boszorkány ppt TŰZ modul, december-ppt plakát Január VÍZ modul, január-ppt Február Érintett gyermekcsoport: nagy Mackóvilág projekt Mackóvilág projekt VÍZ modul, február - ppt Plakát, meghívó Március Kék bolygó projekt Kék bolygó projekt VÍZ modul, március ppt VÍZ modul, kiscsoport ppt Plakát, meghívó Április Kék bolygó projekt-ppt Húsvétoló témahét-ppt FÖLD modul, április - ppt Május Érintett gyermekcsoport: nagy Meghívó szülői értekezletre

35 Jó gyakorlataink bemutatásra kerültek a BPSZSZSZK szervezésében Ügyes Mancsok Agyagozástól a fazekasságig az óvodában Kidolgozója: Gondos Gabriella

36 Mackóvilág projekt Kidolgozója: Kiticsics Anikó

37 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen ajánljuk megismerésre további jó gyakorlatainkat: Elérhetőség: Egészségedre témahét Kidolgozója: Györkő Edit

38 Ősz kincsei témahét Kidolgozója: Priskin Ágota

39 ÖSSZEGZÉS A 2010/2011-es nevelési évre tervezett feladataink megvalósítását elemezve az alábbi megállapításokat tehetjük. Sikerült biztosítanunk a 2,5-7 éves gyerekek számára az óvodáztatást, biztosítottuk az egyenlő hozzáférést, az egyéni bánásmód alkalmazásával. A kompetencia-alapú óvodai nevelést sikerült teljes mértékben elterjeszteni óvodánkban, a belső képzések, az önképzés és a team-munka segítségével. Óvodai csoportnapló formai és tartalmi korrekcióját a bevezető, 2009/2010-es nevelési év tapasztalatai alapján elvégeztük, a pályázatba bevont óvodapedagógus észrevételei és javaslatai alapján. Jó gyakorlatainkat, innovációinkat és elméleti ismereteinket integráltuk a napi gyakorlati nevelőmunkánkba. Főként a drámapedagógiai módszerek alkalmazása került a fókuszba. 1 fő óvodapedagógus vett részt IPR alapképzésen, 1 fő Veronika zeneprojekt módszertani képzésen. IKT eszközöket rendszeresen használják óvodapedagógusaink az óvodai tevékenységek több mint 25%-ában.

40 100%-ban IPR módszereket alkalmazunk az óvodai tevékenységek során. A nevelési év során 4 alkalommal a szakmai munkacsoport tagjainak tanácskozása folyt az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása kapcsán, ill. a kompetencia alapú óvodai program beépítésével kapcsolatban. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve informáltuk partnereinket óvodánkban folyó eseményekről, programokról, eredményekről. Cikkeket írtunk, prezentációk készültek, melyeket szülői fórumokon is bemutathattunk. Sikerült összhangba hozni a helyi iskola és óvoda programjait, a partneri együttműködés az óvoda-iskola átmenet támogatása céljából sikeresnek mondható. Projektek, témahetek tervezésében és megvalósításában óvodapedagógusaink többsége aktívan vett részt. Innovatív tevékenységünk megmutatkozik a projektek, témahetek és egyéb óvodai események, ünnepségek igényes tervezésében, lebonyolításában.

41 Úgy gondoljuk, hogy sikerült óvodás gyermekeink számára számos olyan érdekes és életkori sajátosságaikhoz igazodó programot, témahetet, projektet előkészítenünk és megvalósítanunk, melyekben tevékenyen vehettek részt egyéni és életkori sajátosságaikhoz, érdeklődésükhöz igazodóan. Óvodán belüli és kívüli rendezvényeink eddigi színvonalát megtartva, hagyományainkra építve bővítettük azoknak a tevékenységeinknek körét, melyekben a szülők gyermekeikkel együtt aktív részesei lehettek mindennapjainknak, ünnepeinknek és rendezvényeinknek egyaránt.

42 Forrás: A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének a TÁMOP / projekthez kapcsolódó dokumentumai és képanyaga. 2010/2011 Összeállította: Kiticsics Anikó Bükkösd, június 15. Elérhetőségeink: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca /

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek 2007/2008 tanév munkájáról 1 Nagyrábéi Óvodai intézményegység 2007/2008 tanév éves munkájának beszámolója Az óvodában a 2007-2008-as

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Előszó. A témahetet kidolgozó óvodapedagógusok: Priskin Ágota Györkő Edit. Résztvevő gyermekcsoport: Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek

Előszó. A témahetet kidolgozó óvodapedagógusok: Priskin Ágota Györkő Edit. Résztvevő gyermekcsoport: Nagycsoport Nyuszi csoport, 24 gyermek SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben