TAMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. Pályázat azonosító száma: TÁMOP /2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2."

Átírás

1 TAMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP / Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi Óvodában Referencia intézményi működés feltételrendszerének fejlesztése Kommunikációs terv

2 Tartalomjegyzék 1. Humán erőforrás fejlesztés Humán erőforrás térkép Tárgyi feltételek Kommunikációs terv SWOT analízis Célok Általános célok Specifikus célok Feladataink Szükséges eszközök, támogatás Személyi Tárgyi A program várható eredménye Éves PR terv Óvodánk logója Mellékletek sz. melléklet: Fotók számú melléklet: Bemutató foglakozás szervezési protokollja számú melléklet: Elégedettségmérő kérdőív bemutató foglalkozás számú melléklet: Szakmai műhelynap szervezési protokollja számú melléklet: Elégedettségmérő kérdőív szakmai nap 35. 2

3 1. Humán erőforrás fejlesztés Óvodánk rendelkezik azokkal a humán erőforrásokkal, melyek a referencia intézményi szolgáltatások alapját adják. Kollegáink olyan képzéseken vettek részt, melyeken elsajátították a korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazását. Ennek eredményeképp a napi nevelőmunkában megvalósul a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, a differenciált egyéni fejlesztés, a tehetséggondozás, a kompetencia alapú nevelés. Nevelési eredményeink növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználjuk, szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük belső képzésekkel, szakmai fórumokon, esetmegbeszélések alkalmával. A TÁMOP /2 pályázat jóvoltából intézményünk felkészül a kompetencia alapú oktatással kapcsolatosan a referencia-intézményi munkára. A projekt lehetőséget nyújt e szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. Pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vettek részt, melyeken képessé váltak meglévő tapasztalataik, tudásuk átadására, biztosítva ezzel a kompetencia-alapú oktatás minél szélesebb körben történő elterjesztését. Az intézmény fejlesztési terve tartalmazza a referenciaintézményi szerep ellátásához szükséges képzéseket, feladatokat, melyben 5 pedagógus érintett. A megismert szervezési módszereket, attitűdöket kollégáink helyi konzultációkon adják át egymásnak. /Lásd bővebben: Humán erőforrás térkép/ A jelen pályázatban három óvodapedagógusunk vett részt A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése elnevezésű 60 órás képzésen: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Priskin Ágota A csoportmunkában és egyénileg megoldott gyakorlatok és problémahelyzetek hozzájárultak a megváltozott pedagógus kompetenciák értelmezésének megértéséhez, a korszerű konfliktuskezelési technikák alkalmazásához, a reflektív 3

4 módszerek alkalmazásához, az önfejlesztéshez, a mentorszerep magabiztos vállalásához. A több éves óvodapedagógusi pályán szerzett kompetenciáink lehetővé teszik a mentor szerepének felvállalását, a hallgatók széles körű segítését. Megszerzett ismereteinket, képességeinket motiváló módon tudjuk alkalmazni a mindennapi nevelő munkánk, valamint a pedagógus/hallgató kollégáinkkal való együttműködés során. 4

5 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 1.1 Humán erőforrás térkép Név Végzettség Szak, műveltségterület Pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak Tanított tantárgy Szakfeladat, beosztás HEFOP TÁMOP TÁMOP IPR Gondos Gabriella főiskolai oklevél szakvizsga közoktatás vezető Népi játszóházi foglalkozásveze-ő - OKJ képzés Népi játék és kismesterségek oktatója fazekasságfelsőfokú szakképzés óvodapedagógia -vezetéselmélet -fazekasság -óvodavezető -IPR vezető -TÁMOP projektmenedzser, szakmai vezető nincs -Drámapedagógia /60 óra/ - Változásmenedzsment, projektmenedzsment /30 óra/ -Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ IKT alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása kisiskolás korban /40 óra/ Referencia - intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítása /15 óra/ Hálózati együttműködések és kapcsolatok /15 óra/ PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció /15 óra/ Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására /8 óra/ Szenzomotoros szemléletű állapot és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei /40 óra/ Hatékony együttnevelés az iskolában, az integrációs felkészítéshez /30 óra/ Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája tervezett szenzomotoros tréningekkel /120 óra/ Mentor pedagógusok felkészítése /30 óra/ Csapatépítés /30 óra/ A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése /60 óra/ 5

6 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Györkő Edit főiskolai oklevél főiskolai oklevél óvodapedagógia -pedagógia szakos nevelőtanár, gyermekvédelmi specializáció -óvodapedagógus -gyermekvédelmi felelős -IPR munkacsoport tagja -Drámapedagógia /60 óra/ -SNI gyermekek integrált nevelése /60 óra/ -Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ Hálózati együttműködések és kapcsolatok /15 óra/ PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció /15 óra/ -A HHH gyermekek, különösen a roma származású gyermekek beóvodázása /30 óra/ -Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása /30 óra/ -Az óvoda-iskola átmenet támogatása /30 óra/ Judtné Berényi Tímea Szakközépiskolai érettségi óvodapedagógia -óvodapedagógus -IPR munkacsoport tagja -Drámapedagógia /60 óra/ -Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ -Kompetencia alapú óvodai program-csomag alkalmazása /30 óra/ - DIFER programcsomagra alapozott fejlesztés 4 8 éves korban /30 óra/ Kiticsics Anikó főiskolai oklevél óvodapedagógia -óvodapedagógus -IPR munkacsoport tagja -munkaközösség vezető -TÁMOP szakmai vezető - Változásmenedzsment, projektmenedzsment 2009 /30 óra/ -Drámapedagógia /60 óra/ -Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció /15 óra/ Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására /8 óra/ Mentor pedagógusok felkészítése /30 óra/ - Veronika zeneprojekt alkalmazása /30 óra/ -DIFER programcsomagra alapozott fejlesztés 4 8 éves korban /30 óra/ -Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódó IPR szakmai továbbképzés /8 óra/ A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése /60 óra/ - A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai és iskolai nevelésére való felkészítés különös tekintettel a roma származású tanulók segítése céljából 6

7 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye /120 óra/ - Tanulási nehézségek: Sindelar módszer elemeinek használata /30 óra/ Priskin Ágota főiskolai oklevél főiskolai oklevél, szakvizsga óvodapedagógia óvodai menedzser -óvodapedagógus -IPR munkacsoport tagja - TÁMOP pályázat bevont óvodapedagógusa -Drámapedagógia /60 óra/ -Az IKT alapú konstruktív tanítástanulási módszerek alkalmazása kisiskoláskorban /30 óra/ - A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés /30 óra/ - Hatékony tanuló megismerési technikák /30 óra/ PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció /15 óra/ Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására /8 óra/ Mentor pedagógusok felkészítése /30 óra/ A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése /60 óra/ - Fenntartói kötelezettségek: Egyenlő bánásmód a közoktatásban /30 óra/ - Cigánykultúra /30 óra/ - Tanulási nehézségek: Sindelar módszer elemeinek használata /30 óra/ -Halmozottan hátrányos helyzetű, különösen roma származású gyerekek korai óvodába kerülésének megszervezését segítő program 2012 /30 óra/ - A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása: óvodai programcsomag /30 óra/ - Az óvoda-iskola átmenet támogatása /30 óra/ - Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ 7

8 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Slavonics Csabáné főiskolai oklevél óvodapedagógia -óvodapedagógus, -IPR munkacsoport tagja PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció /15 óra/ - Óvodai IPR továbbképzési program /30 óra/ Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására /8 óra/ Egyéb munkakörben foglalkoztatottak Filipovicsné Végh Edina gimnáziumi érettségi csecsemő- és kisgyermek gondozó óvodai dajka Györe Károlyné gimnáziumi érettségi óvodai dajka óvodai dajka szakképesítés nincs nincs Pántya Brigitta szakközépiskolai érettségi óvodai dajka óvodai dajka szakképesítés Mayerné Kósa Csilla középfokú kereskedelmi középiskola - boltvezető élelmezésvezető 8

9 2. Tárgyi feltételek Az intézmény épülete egyidejűleg biztosít megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, továbbá teremt lehetőséget a szülők, egyéb partnerek fogadására. Három homogén életszervezésű gyermekcsoport számára 3 foglalkoztató teremben összesen 75 férőhelyet tudunk biztosítani. Óvodánkban minden csoportszobához öltöző, mosdó tartozik, így a helyiségek könnyen átláthatók, jól kihasználhatók a nap folyamán. A csoportszobák világosak, bútorzatuk esztétikus, a gyermekek méretéhez igazodó. A termek sokféle, változatos, a képességfejlesztéshez szükséges fejlesztő eszközökkel, játékokkal felszereltek. Udvarunk tágas, füves homokos kavicsos területekkel szabdalt. A gazdagon felszerelt külső térben változatos mozgásfejlesztő játékokkal rendelkezünk, mely minden évszakban sokféle játékra, mozgásra ad lehetőséget a gyerekeknek. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. A 2011/2012-es nevelési év kezdetére a DDOP pályázat hozadékaként külső és belső tereink egyaránt megújultak. Korszerű műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, a tetőszerkezet megújult, a homlokzat teljes szigetelése megtörtént. Rendelkezésünkre áll a már eddig meglévő udvari játékeszközök mellett egy 400m2 es gumitéglával borított sportpálya, mely lehetőséget biztosít időjárástól függetlenül a gyermekek számára sokféle mozgáslehetőség kihasználására a szabadban. Belső tereink közül leginkább a multifunkcionális termet emelném ki, amely elsősorban a mozgásos tevékenységeknek, illetve több ember befogadására is alkalmas rendezvényeinknek ad helyet. Rendelkezünk logopédiai foglalkoztató teremmel is, mely szintén többfunkcióssá válhat igény szerint. A hagyományos fűtés kiváltására 2012-ben a bükkösdi önkormányzat 10 millió forint beruházással átépíttette a fűtési rendszert. A munkálatok pályázat alapján váltak lehetővé. Az eredeti terv szerint geotermikus energiával működött volna a fűtés, de a munkálatok megkezdése után derült ki, hogy a talajviszonyok nem tették lehetővé a mely fúrásokat. Talajszondák lettek beépítve, melyek a talaj hőtároló képességét használják fel a meleg előállítására. További tervek közt szerepel napelemek beépítése a felújított épület tetőszerkezetére. 9

10 Intézményünk digitális eszközökkel jól felszerelt. 5 db laptop 2 db projektor 3 db digitális fényképezőgép 1 db videokamera 1 db számítógép 2 db nyomtató 1 db vetítővászon internet hozzáférés WIFI telefon, fax 3 db CD lejátszó 1 televízió 2 db DVD lejátszó 1 db digitális képkeret Referenciaintézményi feladataink ellátásához a régi konyhai épületrészből kialakítottunk egy kb. 20 m2 alapterületű szobát is, ahol fogadni tudjuk vendégeinket hospitálások, szakmai képzések, illetve egyéb összejövetelek alkalmával. A terem kialakítása szülői és fenntartói segítséggel valósult meg 2012 tavaszán. A referencia terem világos /dél-keleti tájolású/, 1 db 2m*1,5m-es redőnnyel ellátott ablakkal rendelkezik. Esztétikusan kialakított, jól felszerelt, melynek tartozékai a következők: 2 db asztal 15 db szék 1db vetítővászon 2 db projektor 1 db laptop internet hozzáférés hideg-forró automata PÍ VÍZ adagoló A vendégek fogadásához szükséges alapvető felszerelés /tányérok, poharak, evőeszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, stb./ A terem szorosan kapcsolódik a kézműves műhelyünkhöz, amit igény szerint tolóajtóval tudunk elkülöníteni egymástól. 10

11 3. Kommunikációs terv Egy oktatási-nevelési intézmény működése és sikeressége nagyban függ attól, hogy az abban dolgozó munkatársak miként kommunikálnak egymással, a gyermekekkel, a szülőkkel, a tágabb értelemben vett partnerekkel, azaz a külvilággal. Talán még ennél is hatékonyabb és hitelesebb kommunikáció szükségességéről beszélhetünk, amikor intézményközi, esetleg szakmai hálózatokon keresztül tesszük ezt. Súlypontossá válhat a kommunikációnk minőségének értékelése akkor is, ha referenciaintézményi, illetve mentori szerepbe kerülünk, hiszen a szervezés, dokumentálás során elengedhetetlenek mindezek az ismeretek, jártasságok. Ma már elképzelhetetlen, hogy egy pedagógus alapvető számítástechnikai ismeretek nélkül is korszerű, hiteles és versenyképes maradjon. Szakmai kommunikációnk terén elsősorban a hatékony digitális kommunikációnk fejlesztését szeretnénk célként megjelölni, mely elsősorban az intézményi és az intézményközi információkezelés és információ-feldolgozás hatékonyságát segítené elő. Óvodapedagógusi munkánk során főként az elmúlt öt évben megsokszorozódtak azok a feladatok és szerepvállalások, /pl.: pályázatok, szakmai fórumokon való megjelenés, kiadványszerkesztés, stb./ amelyek a korszerű infó-kommunikációs technológiára épültek. Mindezekkel párhuzamosan különféle képzések és az önképzés lehetőségével is élve próbáltuk megszerezni mindazokat a digitális gyakorlati ismereteket, melyek a már említett feladatokhoz és szerepkörökhöz kötődtek. A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás-egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázatának hozadékaként óvodapedagógusaink laptopokhoz jutottak, mellyel a tervező munkánk és a dokumentálás is könnyebbé vált. Az óvodában folyó tevékenységekről fotódokumentáció készül, egy-egy hónap, modul, témahét illetve projekt zárását követően képes összefoglalók, PPT -k készülnek. Lehetőségünk nyílt 2011-ben a BPSZSZSZK szervezésében Jó gyakorlataink bemutatására, mely szintén megkívánta az igényes digitális kommunikációt, valamint egy kis intézményi PR-tevékenységet. Szülői értekezleteken gyakran használjuk a projektoros vetítés adta lehetőségeket, illetve az óvodai élet mindennapjaiban szemléltetéshez, bemutatáshoz. Biztosítjuk a 11

12 gyermekek számára a laptopok elérhetőségét, a különféle alkalmazásokhoz való hozzáférést tavaszára elértük, hogy saját óvodai honlappal is rendelkezünk, melyet egy szülő segítségével működtetünk. Feladatunk a szülők, a partnerek, az óvoda honlapjára látogatók rendszeres, korrekt, sokoldalú tájékoztatása SWOT analízis Kedvező tényezők Kedvezőtlen tényezők Erősségek Gyengeségek Belső tényezők elhivatottság szakmai-elkötelezettség szakmai tudás tolerancia jó kommunikációs készség megújulásra való igény ill. képesség hitelesség ösztönzés kompetenciafejlesztés kreativitás munkafegyelem önképzés önértékelés hagyományok, szellemiség óvodavezetés stílusa, kommunikációja pedagógusok stílusa, kommunikációja elbizonytalanodás túlterheltség hatékony digitális kommunikáció érzékenység médiakapcsolatok Lehetőségek Veszélyek Külső tényezők pályázati lehetőségek kihasználása, továbbképzéseken való aktív résztvétel külsős segítők bevonása folyamatos és hatékony PR tevékenység tudatos PR tervezés időhiány kommunikációs csatornák szűkülése partneri érdektelenség 12

13 3.2 Célok Általános célok Intézményi PR tevékenység fejlesztése, digitális támogatása, marketingkommunikáció. A célcsoportok tájékoztatása/bevonása, aktív közreműködés elérése. Hatékony belső-és külső PR munka szervezése. Eredményeink kommunikálása; az óvoda menedzselési stratégiájának kidolgozása és alkalmazása. Hálózatépítés az alábbi kulcsterületeknek megfelelően: 1. Előkészület 2. Elvárás 3. Problémamegoldás 4. Cselekvés 5. Visszacsatolás Specifikus célok Hatékonyság és igényesség az elektronikus dokumentumok előállításánál, megosztásánál. Programjaink, innovációink megismertetése. Hatékony és folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel. Legmegfelelőbb kommunikációs csatornák kiválasztása. Többcsatornás kommunikáció. A már meglévő és új informatikai ismeretek közvetlen átadásához szükséges tudás megszerzése, esetlegesen e téren a kollegák, illetve a hallgatók mentorálása. Az információk létrehozásának és tárolásának új módszereinek megismerése, alkalmazása. Legyünk képesek a megismert lehetőségek és alkalmazások közül a számunkra legmegfelelőbbet kiválasztani, azokat gyakorlott módon használni a napi szakmai kommunikáció és kapcsolatépítés során. 13

14 Különböző szakmai fórumokon, belső képzéseken való igényes digitális kommunikáció. Óvodai honlap működtetésében való aktív részvétel, kiadványok, szakmai anyagok létrehozása Feladataink Éves PR terv elkészítése. Képzés, önképzés. Önkéntes segítők bevonása: tapasztaltabb kollegák, külsősök Szükséges eszközök, támogatás Személyi óvodavezető intézményi PR-team, munkaközösségek partneri kör önkéntes mentorok, segítők Tárgyi IKT eszközök képzés esetén képzési költség A program várható eredménye Pozitív partneri visszajelzés: nő az óvoda jó hírét mutató index és a partnerek elégedettsége. Széleskörű támogatói team alakul ki. A szülőkkel együtt megvalósított programokkal erősödik a szülő- gyermekóvónő kapcsolat. Sikeres óvoda-iskola közötti együttműködés. Honlap működtetésben való aktív részvétel. 14

15 Hatékonyabb intézményi kommunikáció, PR tevékenység a rendelkezésünkre álló eszközök és módszerek jobb felhasználásával. Hiteles és igényes digitális kommunikáció. Kiépült hálózat. 15

16 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 4. Éves PR terv Ütemezés Program Célcsoport Információáramlás Határidő Felelősök Program célja Folyamatos Folyamatos Honlap frissítése Ügyes mancsok Jó gyakorlat Honlap látogatóinak köre Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartók, szponzorok Digitális kommunikáció Faliújság, plakát, meghívó, honlap folyamatos folyamatos Kiticsics Anikó Mayer Balázs Óvodavezető Gondos Gabriella Aktuális információk megosztása, tájékoztatás. Szponzori kapcsolatok erősítése. Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Az innovációk megvalósításának publikálása. Pontos, tényszerű információáramlás. Az óvodai nevelőmunka megismertetése Az innováció megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése. Folyamatos Folyamatos Óvodai tehetségműhely Átkaroló - óvodai beilleszkedést segítő program Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartók, szponzorok Leendő óvodás gyermekek és kiscsoportos óvodások, szülők Faliújság, plakát, meghívó, honlap Írott és verbális kommunikáció folyamatos folyamatos Óvodavezető Gondos Gabriella Priskin Ágota Kiticsics Anikó Slavonics Csabáné Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Az óvodai nevelőmunka megismertetése A program megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése Bizalomépítés, tájékoztatás. Pontos, tényszerű információáramlás. Kapcsolattartás elősegítése Szeptember Partneri, támogatói kör feltérképezése, azonosítása Szülői értekezlet Külsős segítők, közvetlen partnerek, egyesületek. Szülők, védőnő, gyermekorvos Írott és verbális kommunikáció, meeting. Írott és verbális kommunikáció PPT bemutatók Levegő modul szeptember szeptember 20. Óvodavezető Gondos Gabriella Óvodavezető Gondos Gabriella Bizalomépítés, partnerazonosítás, szponzori kapcsolatrendszer kialakítása, megállapodások megkötésének tervezése. Bizalomépítés, tájékoztatás. Pontos, tényszerű információáramlás. 16

17 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Október Süssünk, süssünk valamit témahét október 1-5. Ősz kincsei témahét Jó gyakorlat október Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartók, szponzorok Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap október október 12. Kiticsics Anikó Gondos Gabriella Priskin Ágota Kapcsolattartás elősegítése. Az óvodai nevelőmunka megismertetése Az innováció megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése. November Egészségedre! témahét, Jó gyakorlat november 5-9. Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartó, szponzorok Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap október 31.. Györkő Edit Kapcsolatépítés. Az óvodai nevelőmunka megismertetése Az innováció megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése. December Mikulásvárás a csoportokban, ünnepi készülődés december 6. Szülők, gyermekek. Faliújság, honlap december 4. Nevelőtestület Közös ünneplés, kapcsolatépítés Luca, a boszorkány témahét december Kiskarácsony, nagykarácsony témahét december Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartó, szponzorok Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap december 7. Slavonics Csabáné Györkő Edit Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Az innováció megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése. Karácsonyváró az óvodában december 18. Szülő, gyermek, fenntartó, általános iskola nevelőtestülete, szponzorok, fenntartó. Faliújság, plakát, meghívó, honlap december 15. Nevelőtestület, dajkák Ajándékozás öröme, családi összetartozás érzésének erősítése. Óvoda család -iskola kapcsolatának erősítése. Szponzori kapcsolatok erősítése. 17

18 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Január Február Szülői értekezlet Szülők Írott és verbális kommunikáció, honlap. Mackóvilág projekt Jó gyakorlat február 4-9. Gyermek, szülők, alkalmazott, fenntartó, szponzorok Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap január január 30. Óvodavezető- Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Tájékoztatás, bizalomépítés. Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Pontos, tényszerű információáramlás. Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Az innováció megvalósításának publikálása. Szponzori kapcsolatok erősítése. Óvodai farsangi bál február 13. Szülők, gyermekek, alkalmazottak. Teremdíszítés, plakát, faliújság, meghívó, honlap január 20. Nevelőtestület Óvoda, család kapcsolatának erősítése Március Nemzeti ünnep március 14. Gyermek, alkalmazottak Faliújság, plakát március 10. Nevelőtestület Identitástudat alakítása. Április Kék bolygó projekt március 25-április 12. Beiratkozás. Interjú a szülővel, a gyermekkel. Tavaszi nagytakarítás. Virágoskert rendbetétele. Faültetés. Gyermek, szülő, alkalmazott, fenntartó, szponzorok Szülők és gyermekek. Szülők, gyermekek, alkalmazottak, szponzorok. Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap. Írott és verbális kommunikáció, honlap. Helyi újság, faliújság, plakát, meghívó, honlap március április április 20. Priskin Ágota Judtné Berényi Tímea Óvodavezető. Alkalmazotti közösség. Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Az innováció megvalósításának publikálása Szponzori kapcsolatok erősítése. Bizalomépítés óvodánk iránt. Óvoda, család kapcsolatának kialakítása. Pontos, tényszerű információáramlás. Óvoda, család kapcsolatának erősítése. Szponzori kapcsolatok erősítése. Húsvétváró április 3. Gyermekek Faliújság, plakát, honlap március 20. Nevelőtestület. Ajándékozás öröme. 18

19 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Május Anyák napja Csoportonként eltérő időpontban Édesanyák, nagymamák. Meghívó, plakát, honlap április 25. Nevelőtestület. Örömszerzés. Óvoda - család kapcsolatának erősítése Családi kirándulás Csoportonként eltérő időpontban Gyermekek, szülők. nevelőtestület Verbális kommunikáció, faliújság, plakát, honlap május 10. Nevelőtestület, óvodavezető. Élményszerzés a gyermekek számára. Óvoda - család kapcsolatának erősítése. Szárnyalás témahét május Gyermekek, szülők, alkalmazottak, leendő elsős tanító, fenntartó, szponzorok Verbális kommunikáció, faliújság, plakát, meghívó, honlap május 1. Priskin Ágota Slavonics Csabáné Az óvodai nevelőmunka megismertetése. Az innováció megvalósításának publikálása. Június Július Gyermeknap -közös programszervezés szponzorok bevonásával május 24. Évzáró, ballagás Csoportonként eltérő időpontban Éves PR munka értékelése, elemzése Szülők, gyermekek, fenntartó, általános iskola nevelőtestülete, szponzorok, fenntartó. Család, alkalmazottak, iskolavezető, leendő elsős tanító, szponzorok, fenntartó. Partnerek Plakát, meghívó, faliújság, honlap. Faliújság, plakát, meghívó, honlap. Verbális és írott kommunikáció Kérdőív, interjú, beszélgetés, meeting május június június 20. Nevelőtestület, óvodavezető, szülői szervezet. Alkalmazottak. Óvodavezető, PR team Élményszerzés a gyermekek számára. Óvoda - család kapcsolatának erősítése. Szponzori kapcsolatok erősítése. A szülő jogos büszkeségének kielégítése. Partneri elégedettség mérés. Intézkedési terv készítése. Óvodavezető, PR team Verbális és írott kommunikáció június 30. Óvodavezető, PR team Hatékony intézményi PR, korrekció. 19

20 5. Óvodánk logója 20

21 6. Mellékletek 1. sz. melléklet: Fotók 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Referencia terem 26

27 2. számú melléklet Bemutató foglakozás szervezési protokollja SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS SZERVEZÉSI PROTOKOLLJA 1. TERVEZÉS Az alábbi tényezők végiggondolása: A bemutató foglalkozás célja, témája A meghívottak köre, célcsoport, létszám (külső-belső hospitálás) Időpont kijelölése, egyeztetése A helyszín kiválasztása (csoportszoba, referencia terem) Szervezők kiválasztása Ki vigyáz az adott óvodapedagógus gyermekeire a megbeszélés alatt? Referencia terem előkészítése 2. ELŐKÉSZÍTÉS TEVÉKENYSÉG FELADAT/ESZKÖZ HATÁRIDŐ FELELŐS Helyszín, időpont, pedagógus Időpont Helyszín: óvoda Óratervezés Technikai feltételek Technikai szükséglete A naptár ellenőrzése (bemutató óra ideje nem ütközik-e más rendezvényekkel, programokkal), időpont véglegesítése Kiválasztott terem (termek) szabadok-e a bemutató foglalkozás alatt. Parkolás óvodán kívül. Pedagógus kijelölése/felkérése, foglalkozásvázlat elkészítése. Követi-e megbeszélés a látott órát. Projektor, számítógép, programok stb Székek, takarítás Átadandó nyomtatványok, ha van ilyen Nyomtatványok tervezés Formátum eldöntése (nyomtatott vagy elektronikus). Külső vagy belső megvalósító. Ajánlatkérés. 27

28 Vendéglátás Vendéglátás tervezése ki fogadja, kíséri, búcsúztatja a vendégeket? Mit, mennyit, kitől, mennyiért? pogácsa, kávé, üdítő Hol, melyik teremben? Költségvetés, előkalkuláció készítése Költségkalkuláció készítése Megrendelések Kommunikációs feltételek Meghívó összeállítása Helyszín kialakítása, dekoráció Helyszínre szállítás Vendéglátás Helyszíni dekoráció Az esemény rögzítése Váratlan helyzetek Felkészülés váratlan helyzetekre Szponzorálás lehetőségeinek kiaknázása, szponzorok megkeresése, szerződések. Vendéglátás, szakmai anyagok (csomagoló papír, filcek gyurmaragacs,) stb. egyeztetés utáni megrendelése. Meghívandók körének összeállítása, a meghívók kiküldése Formátum: telefon, , stb. Szakmai anyagok Helyszín kialakítása a vendéglátás szempontjából Helyszíni dekoráció kialakítása Dokumentálás fajtái, sokszorosítás, archiválás, a későbbi felhasználás lehetőségei, ajándék felvételek iránti igény felmérése, átadása A hospitálási óra tartója nem érkezik meg, a technikai berendezések felmondják a szolgálatot. Tartalékhelyszín és eszközök biztosítása 3. A HOSPITÁLÁS LEBONYOLÍTÁSA Vendégek fogadása, érkeztetése Bemutató foglalkozáson és megbeszélésen való részvétel Partneri elégedettségvizsgálat Vendégek távozása, búcsúztatása 28

29 4. LEZÁRÁS, UTÓMUNKÁK TEVÉKENYSÉG FELADAT/ESZKÖZ HATÁRIDŐ FELELŐS Pénzügyi elszámolás Visszaszállítás Köszönőlevelek Sajtófigyelés Referencia dosszié összeállítása Összefoglaló jelentés készítése Fizetés, utókalkuláció készítése Anyagok, eszközök visszaszállítása Köszönőlevelek elkészítése, kiküldése Megjelenés, megjelenés hatása Jegyzetek, dokumentumok (reklámanyagok, kiadványok stb.) összefűzése, a vendégektől kapott névjegykártyák összegyűjtése, vállalkozókkal kapcsolatos dokumentációk dossziéba rendezése Értékelő, elemző jellegű jelentés, amely az esetleges hibákat és pozitívumokat is tartalmazza 29

30 3. számú melléklet Elégedettségmérő kérdőív bemutató foglalkozás SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ ELÉGEDETTSÉGMÉRŐ KÉRDŐÍV Bemutató foglalkozás Ideje:. Helye:. Témája:.. Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá további bemutató óráink sikeres szervezéséhez, megtartásához! (A pontozások esetében az 1 jelenti a nem megfelelőt, az 5 jelenti a kiváló szintet.) Mennyire elégedett a tanóra megtervezésével és megszervezésével kapcsolatban: a foglalkozás megtartásához szükséges feltételek megteremtésével a pedagógus felkészültségével az csoportszoba elrendezésével, esztétikumával az eszközök biztosításával Véleménye szerint milyen volt a bemutató foglalkozás lebonyolítása, ezen belül: a módszerek kiválasztása és alkalmazása a különböző tevékenységi formák alkalmazása a motiváció megteremtése, a gyermekek aktivizálása

31 a differenciálási stratégiák, egyéni bánásmód biztosítása az foglalkozás dinamikája a gyermekek értékelése Milyen volt az óra hangulata? Egyéb észrevétel, megjegyzés, javaslat:..... Válaszait köszönjük! 31

32 4. számú melléklet Szakmai műhelynap szervezési protokollja SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ SZAKMAI MŰHELY (NAP) SZERVEZÉSI PROTOKOLLJA 1. TERVEZÉS Az alábbi tényezők végiggondolása: A szakmai nap célja, témája A meghívottak köre, célcsoport, létszám (külső-belső szakmai műhely) Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása 2. ELŐKÉSZÍTÉS TEVÉKENYSÉG FELADAT/ESZKÖZ HATÁRIDŐ FELELŐS Helyszín, időpont, pedagógus Időpont Helyszín: óvoda Programszervezés Előadók felkérése A naptár ellenőrzése (szakmai nap ideje nem ütközik-e más rendezvényekkel, programokkal), időpont véglegesítése Kiválasztott terem (termek) szabadok-e a bemutató foglalkozás alatt. Parkolás óvodán kívül. Forgatókönyv elkészítése Előadások címe, előadók felkérése Technikai feltételek Technikai szükséglete Anyagleadási határidő Projektor, számítógép, programok stb Székek, takarítás Mit és milyen formátumban 32

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben